Čínsko-srbské väzby sú v nepokojnom svete príkladom toho, čo môže priniesť spolupráca medzi podobne zmýšľajúcimi krajinami

Peking/Belehrad 8. júna 2023 (HSP/globaltimes/Foto:Pixabay)

 

Na výstave China-Central and Eastern European Countries (CEEC) Expo, ktorá sa skončila koncom mája vo východočínskom meste Ningbo, vynikli a zažiarili exponáty zo Srbska, ako aj súčasné vzťahy medzi Čínou a Srbskom, ktoré lídri oboch krajín označili za najlepšie v histórii. Reportéri Global Times Hu Yuwei a Xie Wenting (GT) nedávno uskutočnili exkluzívny rozhovor so Sinišom Malim (Mali), podpredsedom vlády Srbska a ministrom financií, aby si vypočuli jeho postrehy o vzťahoch medzi oboma krajinami. Podľa neho je priateľstvo medzi Čínou a Srbskom silným a trvalým putom, ktoré bolo vybudované na základe vzájomného rešpektu, dôvery a spolupráce. V priebehu rokov oba národy spolupracovali na podpore mieru, stability a prosperity v regióne i mimo neho

srbsko belehrad
Ilustračné foto

Podotkol, že pre Srbsko je Čína jedným z najbližších a najdôležitejších strategických partnerov, ako aj najväčším národným investorom. Praktická hospodárska a obchodná spolupráca medzi oboma krajinami preukázala silnú vitalitu a bilaterálne vzťahy sa neustále zlepšujú vďaka podpore najvyšších predstaviteľov oboch krajín.

 

GT: Za posledných deväť rokov od vytvorenia mechanizmu spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy (SVE) sa obohatili výmeny v rôznych oblastiach. Prečo a ako sa prejavuje silná dynamika spolupráce medzi Čínou a krajinami SVE?

Mali: Posledné desaťročie malo rozhodujúci vplyv na vzťahy medzi Srbskom a Čínou. Sme hrdí na to, že udržiavame “oceľové priateľstvo” s krajinou, ktorá je jedným z najdôležitejších hráčov v globálnej politike a jednou z najvýznamnejších hospodárskych a politických síl v súčasnom svete.

Naším cieľom je pokračovať v neustálom zlepšovaní a posilňovaní spolupráce, napríklad v rámci mechanizmu spolupráce medzi Čínou a Európskou hospodárskou komisiou a iniciatívy Pásmo a cesta (BRI). Srbsko aktívne a dôrazne podporuje obe iniciatívy, prostredníctvom ktorých sa zhrnulo celé obdobie desaťročného úsilia, čo predstavuje najpozoruhodnejšiu kvalitu našich vzťahov.

 

GT: Čína je najväčším obchodným a finančným partnerom Srbska v Ázii. Srbsko a Čína začali rokovania o dohode o voľnom obchode, ktorá vzbudila širokú pozornosť. Môžete nás informovať o pokroku v rokovaniach o dohode o voľnom obchode? Kedy sa očakáva jej podpísanie? Do akej miery sa očakáva rozšírenie spolupráce po jej podpísaní?

Mali: Očakávam podpísanie dohody o voľnom obchode s Čínou do konca tohto roka alebo najneskôr do začiatku roka 2024, čo by prispelo k ďalšiemu posilneniu už vytvoreného “oceľového priateľstva” medzi oboma národmi.

Srbský minister poľnohospodárstva počas návštevy Číny podpísal 16. mája v Ningbo protokoly s námestníkom čínskeho ministra Generálnej colnej správy Wang Lingjunom o vývoze medu a krmiva pre domáce zvieratá na čínsky trh.

Dojednal sa aj tretí protokol o vývoze jabĺk, ktorý by sa mal podpísať v najbližšom čase. To všetko sú dobré správy pre naše dve krajiny a čaká ich ešte viac.

 

GT: Srbsko-čínska hospodárska spolupráca je v posledných rokoch plodná, keďže objem obojstranného obchodu sa za posledných päť rokov strojnásobil. Srbsko je tiež pozitívnym účastníkom európskej iniciatívy BRI. Ako by ste zhrnuli skutočné výhody, ktoré tieto projekty na čele s Čínou priniesli pre blahobyt Srbov?

Mali: Keď výsledky zhrnieme, poskytnú odpoveď na túto otázku. Jasne odrážajú všetky výhody, ktoré Srbsko dosiahlo vďaka úzkej spolupráci s Čínou. Prostredníctvom mechanizmu Čína – EHS Srbsko iniciovalo a realizovalo množstvo projektov v oblasti infraštruktúry.

Sme hrdí na to, že sme dosiahli početné výsledky, ktoré nám zabezpečujú miesto na čele zoznamu krajín s najvyšším počtom realizovaných a plánovaných infraštruktúrnych projektov s Čínou.

Jednou z najdôležitejších udalostí tohto roka je začiatok výstavby srbsko-čínskeho priemyselného parku Mihajlo Pupin v Belehrade, našom hlavnom meste, ktorý vytvorí približne 20 000 pracovných miest. Je to priama a najdôležitejšia výhoda pre srbských občanov, pretože moderné zamestnanie je pre nás základom a vytvárame ho prostredníctvom tohto druhu spolupráce; našli sme model, ktorý prináša fantastické výsledky, vďaka ktorým sa nám darí znižovať mieru nezamestnanosti v Srbsku na približne deväť percent, a či tomu veríte alebo nie, ešte pred desiatimi rokmi dosahovala takmer 26 percent.

Srbsko odvážne napreduje a dosahuje dobré hospodárske výsledky napriek globálnej hospodárskej kríze. Neustupujeme od žiadnych investičných projektov v oblasti infraštruktúry, pokračujeme v investíciách do cestnej a železničnej infraštruktúry, výstavby škôl a nemocníc a modernizácie energetického sektora, v ktorom zohráva dôležitú úlohu naša vynikajúca spolupráca s Čínou.

Čína je najdôležitejším obchodným partnerom Srbska v Ázii. Objem výmeny sa za posledné dva roky zvýšil o 75 percent. Počas posledných dvoch rokov bola Čína najväčším zahraničným investorom v Srbsku. Len počas troch štvrťrokov roku 2022 bol zaznamenaný prílev investícií vo výške jednej miliardy eur.

Všetko uvedené potvrdzuje produktívnu spoluprácu a dobré investičné rozhodnutia oboch krajín. Zopakujme, že ide o najdôležitejší doterajší úspech.

 

GT: Srbsko je prvým strategickým partnerom Číny v strednej a východnej Európe a dôležitým zárezom v rámci BRI v regióne. Akú rozhodujúcu úlohu bude Srbsko v budúcnosti zohrávať pri posilňovaní integrácie medzi Čínou a strednou a východnou Európou?

Mali: Nie som si istý, či naša úloha bude rozhodujúca, ale verím, že ostatné krajiny v strednej a východnej Európe chcú rozvíjať taký typ spolupráce, aký sme dosiahli my.

Vzťahy medzi Srbskom a Čínou sú v súčasnosti najlepšie, aké kedy boli, a neustále sa zlepšujú vďaka rastu hospodárskych parametrov, investícií, dovozu, vývozu a zamestnanosti.

Mali by sme mať na pamäti, že veľmi srdečné vzťahy medzi prezidentmi Xi Jinpingom a Aleksandrom Vučičom určite predstavujú základ a jadro dobrej hospodárskej spolupráce. Donedávna bola najdôležitejšou oblasťou hospodárskej spolupráce realizácia infraštruktúrnych projektov v Srbsku. V poslednom období, s príchodom významných čínskych spoločností – investorov, sa investičná spolupráca, sprevádzaná rastom obchodu, najmä pokiaľ ide o náš vývoz, stala motorom ďalšieho posilňovania našich hospodárskych vzťahov.

Čínski investori v Srbsku investujú nielen do baní a oceliarní, ale aj do automobilového priemyslu. Čínske spoločnosti v Srbsku v súčasnosti zamestnávajú niečo vyše 26 000 ľudí. Najviac zamestnancov je v automobilovom priemysle, nasleduje ťažobný a energetický sektor, priemysel kovových strojov a elektrotechnický priemysel.

Spoločnosti, ktoré v Srbsku vlastnia čínski investori, sú tromi najväčšími vývozcami zo Srbska do sveta, pričom v roku 2022 vytvoria vývoz v hodnote 2,9 miliardy dolárov, čo predstavuje 10 % celkového vývozu Srbska do sveta.

Presne podľa prípadu Srbska sa domnievam, že Čína má odteraz svoj vlastný model, ako v prípade potreby posilniť svoju integráciu s inými krajinami.

 

GT: Projekt železnice Budapešť – Belehrad je prelomovým projektom spolupráce medzi Čínou a Európskou hospodárskou komisiou. Náročná úloha pokládky koľajníc pre tento projekt sa rozbehla. Železnica Budapešť – Belehrad je otvorená a v prevádzke už viac ako rok. Ako podporila prepojenie medzi Srbskom a susednými krajinami?

Mali: Účasť čínskych spoločností na rámcových podnikoch v Srbsku zaznamenáva bohatú angažovanosť. Spomenuli ste jeden z najdôležitejších projektov, ktorý bude mať po dokončení nesmierny význam pre rýchlejšie dopravné spojenie medzi Srbskom a susednými krajinami.

Prebieha modernizácia a rekonštrukcia maďarsko-srbskej železničnej trate Belehrad – Budapešť, na ktorej boli dokončené dva úseky a kde v marci 2022 vstúpila do prevádzky vysokorýchlostná trať Belehrad – Nový Sad, ktorá spája naše dve najväčšie mestá, a následne rôzne dôležité cesty, ktoré spájajú našu krajinu.

Spoločne budujeme aj metro v našom hlavnom meste, projekt, ktorý sa čaká už desaťročia. Podpora lepšieho dopravného spojenia medzi Srbskom a susednými krajinami je určite novinkou, ktorá investorov veľmi teší, takže niet pochýb, že tento projekt nám prinesie len výhody.

 

GT: “Priateľ v núdzi je naozaj priateľ!” Takto prezident Vučič opísal, čím je Čína pre Srbsko a srbský ľud. Aj viac ako 1,4 miliardy Číňanov považuje Srbsko za “železného priateľa” na druhom konci Eurázie. Čo podporuje také hlboké priateľstvo medzi týmito dvoma veľkými národmi?

Mali: Dôveryhodnosť, úcta a podobné tradičné rodinné hodnoty, ktoré sa v Srbsku aj v Číne stále ctia a oceňujú; skutočné porozumenie oboch národov, vzájomný rešpekt a uznanie.

V skratke ide o podstatu, ktorú sme v sebe navzájom spoznali a ktorú obe krajiny neskôr povýšili o komplexnú hospodársku spoluprácu.

 

GT: Čína aktívne hľadá cestu modernizácie, ktorá zodpovedá jej realite. Ako môže čínska cesta modernizácie priniesť nové možnosti rozvoja zvyšku sveta vrátane Srbska?

Mali: Keď majú dve krajiny spoločné infraštruktúrne projekty, nie je to len spolupráca súvisiaca s týmito konkrétnymi projektmi, ktorá sa končí dokončením samotných projektov. Zahŕňa viacvrstvovú výmenu skúseností, expertov, technológií, názorov a myšlienok, ktoré neskôr veľmi často zažívajú ďalší rozvoj prostredníctvom ďalších spoluprác a projektov.

To sa deje aj v prípade prítomnosti Číny v Srbsku a my sme vďační za všetky inovatívne technológie, nápady a modernizáciu, ktoré so sebou priniesli.

 

GT: Čína a Srbsko chránia svoje legitímne práva a záujmy. Ako by mohli obe krajiny v blízkej budúcnosti prispieť k spravodlivosti a spravodlivosti vo svete prostredníctvom spoločného úsilia?

Mali: Nepochybne, som hlboko presvedčený, že pokračovaním nášho úprimného priateľstva môžeme svetu ukázať, ako, zdieľať naplnenie; vzťah medzi oboma krajinami by sa mal budovať. Vo svete je veľa turbulencií, nezhôd a nedorozumení. Existuje výnimočne málo príkladov toho, aký je náš vzťah.

Boli by sme veľmi radi a ocenili by sme, keby okrem rozvoja, infraštruktúrnych projektov, vytvárania pracovných miest pre našich občanov a tak ďalej mal byť náš vzťah príkladom pre ostatné národy.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:54

Zemetrasenie s magnitúdou 4,2 zasialo v noci na stredu oblasť vulkanickej kaldery západne od talianskeho mesta Neapol. Podľa expertov ide o najsilnejšie otrasy v tejto oblasti za uplynulých 40 rokov.

16:53

Väčšina Európanov sa domnieva, že digitalizácia cestovných dokladov je dôležitým krokom na urýchlenie postupov na hraniciach, zvýšenie bezpečnosti a uľahčenie cestovania. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometra, ktorý v stredu zverejnila Európska komisia (EK).

16:48

Poľsko pohrozilo uvalením embarga na ďalšie produkty z Ukrajiny, – vyhlásenie premiéra Morawieckého.

„Kým nebude vytvorený mechanizmus spolupráce, budeme takto konať ohľadom všetkých poľnohospodárskych produktov z východu. Záujmy poľského farmára sú našimi národnými záujmami.”

Poľská vláda zároveň zdôrazňuje: Varšava je pre riešenie krízy – ale Ukrajina musí stiahnuť sťažnosť z WTO, uviedol po rokovaní s ukrajinským náprotivkom minister poľnohospodárstva Telus.

16:25

Energie z jadra máme podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) dostatok, bolo by však potrebné investície orientovať na obnoviteľné zdroje energií (OZE). Uviedol to riaditeľ SAPI Ján Karaba v súvislosti so spustením tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Investíciou do OZE by podľa neho Slovensko získalo násobne vyšší výkon a zároveň nižšie ceny energií.

16:21

Poľsko zostáva otvorené ukrajinskému návrhu, podľa ktorého by vznikol systém udeľovania licencií na dovoz obilnín. V stredu to vyhlásil poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus.

16:19

Česká vláda v stredu schválila nákup 24 amerických nadzvukových lietadiel F-35. Prvé stroje pre Česko budú hotové v roku 2029. Oznámil to český premiér Petr Fiala, podľa ktorého v tomto období neexistuje lepšie riešenie na plnenie úloh taktického letectva českej armády v nasledujúcich desiatkach rokov.

16:19

Kremeľ v stredu uviedol, že ukrajinský veterán ocenený v kanadskom parlamente minulý týždeň by mal byť postavený pred súd. Počas druhej svetovej vojny totiž bojoval na strane nemeckých nacistov.

16:12

Slovensko v budúcnosti, ak nedôjde k aktívnemu riešeniu problematiky, čaká nedostatok pracovných síl vo všetkých odvetviach hospodárstva. Vyplýva to z informácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR o návrhu opatrení na podporu zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených osôb s dôrazom na osoby z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorý vzala v stredu na vedomie vláda.

16:03

Ruskí žoldnieri z Vagnerovej skupiny sú znovu aktívni na východe Ukrajiny, uviedol v stredu v oznámení pre médiá hovorca východného krídla ukrajinských síl Iľľa Jevlaš.

15:56

Maďarská vláda na jeseň predloží do parlamentu návrh zákona, ktorý má chrániť Maďarsko pred ohrozením jeho suverenity. Pripomenul to v stredu server media1.hu, podľa ktorého do ústavy a trestného zákona zakomponujú nové pravidlá na obmedzenie činnosti “novinárov, pseudocivilov a dolárových politikov financovaných zo zahraničia”.

15:42

Česká národná banka (ČNB) v súlade s očakávaniami finančných trhov nezmenila nastavenie menovej politiky. Banková rada ČNB v stredu ponechala svoju 2-týždňovú repo sadzbu na úrovni 7 %. Na tejto úrovni zostáva jej hlavná úroková sadza od júna minulého roka.

15:27

Ukrajinské úrady v stredu oznámili, že evakuovali všetky deti z niekoľkých miest a obcí v blízkosti frontovej línie v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Polárna žiara osvetľuje rannú oblohu nad mestom Anchorage na Aljaške

Autor: AP/Mark Thiessen

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

84-ročná žena odhaľuje tajomstvá svojej dlhovekosti. "Žila som dosť dlho na to, aby som vedela, čo pomáha"

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zaujíma vás, aké sú tajomstvá dlhého a zdravého života plného mladistvej energie? Rada 84-ročnej Sandy Hart stojí za vypočutie. Staršia žena sa podelí o to, čo sa naučila za posledných niekoľko desaťročí, a niektoré princípy môžu byť prekvapením.

Kľúčový krok pri pestovaní levandule. Nevynechávajte ho na jeseň, aby ju počas sezóny zaplavilo more kvetov

0 icon

27.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Ľudia, ktorí robia prvé kroky v starostlivosti o záhradu a rastliny v nej vysadené, sa často obmedzujú len na vykonávanie niekoľkých základných činností. Milovníci levandule, ktorí snívajú o veľkom priestore pokrytom hustým kobercom bujne kvitnúcich rastlín, sa tejto vízie často vzdávajú kvôli nákladom na…

Škrípe to u Harryho a Meghan Markle. Išlo o návštevy Veľkej Británie

0 icon

28.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Odborníci vo vzťahu Meghan Markle a princa Harryho vidia čoraz viac znakov, ktoré poukazujú na ich údajné vzťahové problémy. Teraz prišla prekvapivá informácia od anonymného informátora.

Nezvestné je 2-ročné dievčatko. Je ťažké uveriť, kto sa o ňu postaral

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - O zmiznutí dvojročného dievčatka v štáte Migichan v USA informujú médiá po celom svete. Všetko je to kvôli šťastnému koncu príbehu – dieťa sa našlo a polícia a rodičia len ťažko uverili, kto sa o dvojročné dieťa v tomto ťažkom období staral.

Tu je tajomstvo štíhlej postavy japonských žien. 5 pravidiel, ktoré vám pomôžu rýchlo schudnúť

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Japonky udivujú svet svojou dlhovekosťou a zdravím, pretože sa dožívajú v priemere 88 rokov. Okrem toho je obdivuhodná ich štíhla postava, ktorá je charakteristická pre ženy z tejto krajiny. Vďaka tomu sa japonské ženy tešia nielen dobrému zdraviu, ale aj veľkej energii. Zistite, ako…

Armádny Magazín

Nemeckí vyšetrovatelia už takmer všetko vysvetlili

0 icon

USA, 27.september 2023 - Máme výročie teroristických útokov na Nord Stream: verzie médií sa líšia, páchatelia sa stále nenašli. V noci 26. septembra 2022 došlo k teroristickým útokom na dva plynovody na vývoz plynu - Nord Stream a Nord Stream 2. Rusko nebolo prizvané k účasti na vyšetrovaní. Médiá sa vo…

Horúca správa z Pentagonu: protiútok Ukrajiny nedokáže vrátiť stratené územia

0 icon

USA, 27.september 2023 - Konkrétne to pre televíziu CNN uviedol generál Mark Milley: "Útok, aj keď značný, má obmedzené operačné a taktické ciele. (...) Dokonca aj v prípade, že by boli dosiahnuté, neumožní to úplne vyradiť Rusov, čo je omnoho širš

Prečo sa NATO opäť chystá bombardovať Belehrad

0 icon

USA, 27.september 2023 - Prečo predstavitelia NATO hrozia Belehradu novým bombardovaním a prečo ho severoatlantický blok môže zopakovať.   Čo sa deje v Srbsku Predseda Európskeho výboru pre rozšírenie NATO Günther Fehlinger vystúpil s rezonujúcim vyhlásením, v ktorom na pozadí útoku neznámych ozbrojencov na kosovských policajtov vyzval alianc

Koľko ukrajinských vojakov od leta už využilo otvorenú ruskú frekvenciu a vzdalo sa

0 icon

Ukrajina, 27. september 2023 - Počet vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí sa dobrovoľne vzdali, neustále rastie, čo sa stalo obzvlášť viditeľným po spustení otvorenej frekvencie 149, 200 "Volga". Okrem toho mnohí Ukrajinci, ktorí sa chystajú vzdať, si so sebou berú zbrane a strelivo. Naposledy v smere Svatove-Kreminna skupina bojovníkov Ozbrojených…

Poľsko - 1981: skúška odolnosti socialistického tábora

0 icon

Rusko, 27.september 2023 - Pred niečo vyše 41 rokmi, v decembri 1981, na pozadí hospodárskych otrasov a ideologickej expanzie zo strany Západu a Vatikánu viedla akútna vnútropolitická kríza v Poľskej ľudovej republike k zavedeniu stanného práva v tejto krajine. V historickej literatúre je rozšírený názor, že rozhodujúci krok predsedu vl

TopDesať

Ako ohrozuje špáranie v nose tvoje zdravie?

0 icon

Špárame sa v nose, pretože sa nudíme, sme nervózni, alebo máme alergie, alebo to pre niektorých býva zlozvykom. Či už si to chceš pripustiť alebo nie, väčšina z nás si aspoň raz špárala prstom v nose. Väčšina z nás, našťastie, vie, že tento zvyk je na verejnosti neprípustný, takže sa nemusíme pozerať…

Tieto geniálne dizajnové nápady premenili na realitu!

0 icon

Dnes vám s neskrývaným nadšením predstavíme niektoré dizajnové nápady, ktoré nám tentoraz skrížili cestu. Možno vás napadne, aké návrhy máme na mysli... ale dobre, kde je zábava, keď všetko hneď pokazíme, čo? Napriek tomu by sme vám však možno mohli trochu priblížiť, čo vás čaká, keď budete rolovať dole. Keď…

Fotografie dokazujúce, že deti vždy vedia, ako vás rozosmiať!

0 icon

Deti vždy vyvádzajú rôzne neplechy alebo robia veci, ktoré vás rozosmejú. Málokedy sa aspoň na sekundu zamyslia nad dôsledkami toho, čo robia, alebo si uvedomia, ako smiešne vyzerajú. Niekedy neviete, či sa máte smiať alebo plakať. Ich nevinná spontaneita nás však často prinúti pousmiať sa a pripomenúť si, že život…

Ženy sú pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami

0 icon

Psychologička Linda Nielsen vysvetľuje, prečo sú ženy pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami. Vzťah medzi každým otcom a dcérou je jedinečný. Dobré alebo zlé, odkaz tam bude vždy. To, čo upútava pozornosť psychológov, je to, ako všetci otcovia, prítomní aj neprítomní, majú vplyv na výchovu svojich dcér. Rodičovstvo zahŕňa správanie, mechanizmy…

Toto je dôvod, prečo má vaše vajíčko natvrdo zelený žĺtok

0 icon

Ak sa čudujete, prečo má vaše vajíčko natvrdo niekedy zelený žĺtok, tu je návod, ako ho vyšperkovať. Či už pripravujete diabolské vajíčka na letný piknik alebo šľaháte vaječný šalát na sendviče, je mimoriadne znepokojujúce, keď rozkrojíte prvé vajce a objavíte obávaný zelený vaječný žĺtok uvarený natvrdo. Čo sa deje? Mnohí z…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali