Čínsko-srbské väzby sú v nepokojnom svete príkladom toho, čo môže priniesť spolupráca medzi podobne zmýšľajúcimi krajinami

Čínsko-srbské väzby sú v nepokojnom svete príkladom toho, čo môže priniesť spolupráca medzi podobne zmýšľajúcimi krajinami

Peking/Belehrad 8. júna 2023 (HSP/globaltimes/Foto:Pixabay)

 

Na výstave China-Central and Eastern European Countries (CEEC) Expo, ktorá sa skončila koncom mája vo východočínskom meste Ningbo, vynikli a zažiarili exponáty zo Srbska, ako aj súčasné vzťahy medzi Čínou a Srbskom, ktoré lídri oboch krajín označili za najlepšie v histórii. Reportéri Global Times Hu Yuwei a Xie Wenting (GT) nedávno uskutočnili exkluzívny rozhovor so Sinišom Malim (Mali), podpredsedom vlády Srbska a ministrom financií, aby si vypočuli jeho postrehy o vzťahoch medzi oboma krajinami. Podľa neho je priateľstvo medzi Čínou a Srbskom silným a trvalým putom, ktoré bolo vybudované na základe vzájomného rešpektu, dôvery a spolupráce. V priebehu rokov oba národy spolupracovali na podpore mieru, stability a prosperity v regióne i mimo neho

srbsko belehrad
Ilustračné foto

Podotkol, že pre Srbsko je Čína jedným z najbližších a najdôležitejších strategických partnerov, ako aj najväčším národným investorom. Praktická hospodárska a obchodná spolupráca medzi oboma krajinami preukázala silnú vitalitu a bilaterálne vzťahy sa neustále zlepšujú vďaka podpore najvyšších predstaviteľov oboch krajín.

Reklama

 

GT: Za posledných deväť rokov od vytvorenia mechanizmu spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy (SVE) sa obohatili výmeny v rôznych oblastiach. Prečo a ako sa prejavuje silná dynamika spolupráce medzi Čínou a krajinami SVE?

Reklama

Mali: Posledné desaťročie malo rozhodujúci vplyv na vzťahy medzi Srbskom a Čínou. Sme hrdí na to, že udržiavame “oceľové priateľstvo” s krajinou, ktorá je jedným z najdôležitejších hráčov v globálnej politike a jednou z najvýznamnejších hospodárskych a politických síl v súčasnom svete.

Naším cieľom je pokračovať v neustálom zlepšovaní a posilňovaní spolupráce, napríklad v rámci mechanizmu spolupráce medzi Čínou a Európskou hospodárskou komisiou a iniciatívy Pásmo a cesta (BRI). Srbsko aktívne a dôrazne podporuje obe iniciatívy, prostredníctvom ktorých sa zhrnulo celé obdobie desaťročného úsilia, čo predstavuje najpozoruhodnejšiu kvalitu našich vzťahov.

 

GT: Čína je najväčším obchodným a finančným partnerom Srbska v Ázii. Srbsko a Čína začali rokovania o dohode o voľnom obchode, ktorá vzbudila širokú pozornosť. Môžete nás informovať o pokroku v rokovaniach o dohode o voľnom obchode? Kedy sa očakáva jej podpísanie? Do akej miery sa očakáva rozšírenie spolupráce po jej podpísaní?

Mali: Očakávam podpísanie dohody o voľnom obchode s Čínou do konca tohto roka alebo najneskôr do začiatku roka 2024, čo by prispelo k ďalšiemu posilneniu už vytvoreného “oceľového priateľstva” medzi oboma národmi.

Reklama

Srbský minister poľnohospodárstva počas návštevy Číny podpísal 16. mája v Ningbo protokoly s námestníkom čínskeho ministra Generálnej colnej správy Wang Lingjunom o vývoze medu a krmiva pre domáce zvieratá na čínsky trh.

Dojednal sa aj tretí protokol o vývoze jabĺk, ktorý by sa mal podpísať v najbližšom čase. To všetko sú dobré správy pre naše dve krajiny a čaká ich ešte viac.

 

GT: Srbsko-čínska hospodárska spolupráca je v posledných rokoch plodná, keďže objem obojstranného obchodu sa za posledných päť rokov strojnásobil. Srbsko je tiež pozitívnym účastníkom európskej iniciatívy BRI. Ako by ste zhrnuli skutočné výhody, ktoré tieto projekty na čele s Čínou priniesli pre blahobyt Srbov?

Mali: Keď výsledky zhrnieme, poskytnú odpoveď na túto otázku. Jasne odrážajú všetky výhody, ktoré Srbsko dosiahlo vďaka úzkej spolupráci s Čínou. Prostredníctvom mechanizmu Čína – EHS Srbsko iniciovalo a realizovalo množstvo projektov v oblasti infraštruktúry.

Reklama

Sme hrdí na to, že sme dosiahli početné výsledky, ktoré nám zabezpečujú miesto na čele zoznamu krajín s najvyšším počtom realizovaných a plánovaných infraštruktúrnych projektov s Čínou.

Jednou z najdôležitejších udalostí tohto roka je začiatok výstavby srbsko-čínskeho priemyselného parku Mihajlo Pupin v Belehrade, našom hlavnom meste, ktorý vytvorí približne 20 000 pracovných miest. Je to priama a najdôležitejšia výhoda pre srbských občanov, pretože moderné zamestnanie je pre nás základom a vytvárame ho prostredníctvom tohto druhu spolupráce; našli sme model, ktorý prináša fantastické výsledky, vďaka ktorým sa nám darí znižovať mieru nezamestnanosti v Srbsku na približne deväť percent, a či tomu veríte alebo nie, ešte pred desiatimi rokmi dosahovala takmer 26 percent.

Srbsko odvážne napreduje a dosahuje dobré hospodárske výsledky napriek globálnej hospodárskej kríze. Neustupujeme od žiadnych investičných projektov v oblasti infraštruktúry, pokračujeme v investíciách do cestnej a železničnej infraštruktúry, výstavby škôl a nemocníc a modernizácie energetického sektora, v ktorom zohráva dôležitú úlohu naša vynikajúca spolupráca s Čínou.

Čína je najdôležitejším obchodným partnerom Srbska v Ázii. Objem výmeny sa za posledné dva roky zvýšil o 75 percent. Počas posledných dvoch rokov bola Čína najväčším zahraničným investorom v Srbsku. Len počas troch štvrťrokov roku 2022 bol zaznamenaný prílev investícií vo výške jednej miliardy eur.

Všetko uvedené potvrdzuje produktívnu spoluprácu a dobré investičné rozhodnutia oboch krajín. Zopakujme, že ide o najdôležitejší doterajší úspech.

 

GT: Srbsko je prvým strategickým partnerom Číny v strednej a východnej Európe a dôležitým zárezom v rámci BRI v regióne. Akú rozhodujúcu úlohu bude Srbsko v budúcnosti zohrávať pri posilňovaní integrácie medzi Čínou a strednou a východnou Európou?

Mali: Nie som si istý, či naša úloha bude rozhodujúca, ale verím, že ostatné krajiny v strednej a východnej Európe chcú rozvíjať taký typ spolupráce, aký sme dosiahli my.

Vzťahy medzi Srbskom a Čínou sú v súčasnosti najlepšie, aké kedy boli, a neustále sa zlepšujú vďaka rastu hospodárskych parametrov, investícií, dovozu, vývozu a zamestnanosti.

Mali by sme mať na pamäti, že veľmi srdečné vzťahy medzi prezidentmi Xi Jinpingom a Aleksandrom Vučičom určite predstavujú základ a jadro dobrej hospodárskej spolupráce. Donedávna bola najdôležitejšou oblasťou hospodárskej spolupráce realizácia infraštruktúrnych projektov v Srbsku. V poslednom období, s príchodom významných čínskych spoločností – investorov, sa investičná spolupráca, sprevádzaná rastom obchodu, najmä pokiaľ ide o náš vývoz, stala motorom ďalšieho posilňovania našich hospodárskych vzťahov.

Reklama

Čínski investori v Srbsku investujú nielen do baní a oceliarní, ale aj do automobilového priemyslu. Čínske spoločnosti v Srbsku v súčasnosti zamestnávajú niečo vyše 26 000 ľudí. Najviac zamestnancov je v automobilovom priemysle, nasleduje ťažobný a energetický sektor, priemysel kovových strojov a elektrotechnický priemysel.

Spoločnosti, ktoré v Srbsku vlastnia čínski investori, sú tromi najväčšími vývozcami zo Srbska do sveta, pričom v roku 2022 vytvoria vývoz v hodnote 2,9 miliardy dolárov, čo predstavuje 10 % celkového vývozu Srbska do sveta.

Presne podľa prípadu Srbska sa domnievam, že Čína má odteraz svoj vlastný model, ako v prípade potreby posilniť svoju integráciu s inými krajinami.

 

GT: Projekt železnice Budapešť – Belehrad je prelomovým projektom spolupráce medzi Čínou a Európskou hospodárskou komisiou. Náročná úloha pokládky koľajníc pre tento projekt sa rozbehla. Železnica Budapešť – Belehrad je otvorená a v prevádzke už viac ako rok. Ako podporila prepojenie medzi Srbskom a susednými krajinami?

Reklama

Mali: Účasť čínskych spoločností na rámcových podnikoch v Srbsku zaznamenáva bohatú angažovanosť. Spomenuli ste jeden z najdôležitejších projektov, ktorý bude mať po dokončení nesmierny význam pre rýchlejšie dopravné spojenie medzi Srbskom a susednými krajinami.

Prebieha modernizácia a rekonštrukcia maďarsko-srbskej železničnej trate Belehrad – Budapešť, na ktorej boli dokončené dva úseky a kde v marci 2022 vstúpila do prevádzky vysokorýchlostná trať Belehrad – Nový Sad, ktorá spája naše dve najväčšie mestá, a následne rôzne dôležité cesty, ktoré spájajú našu krajinu.

Spoločne budujeme aj metro v našom hlavnom meste, projekt, ktorý sa čaká už desaťročia. Podpora lepšieho dopravného spojenia medzi Srbskom a susednými krajinami je určite novinkou, ktorá investorov veľmi teší, takže niet pochýb, že tento projekt nám prinesie len výhody.

 

GT: “Priateľ v núdzi je naozaj priateľ!” Takto prezident Vučič opísal, čím je Čína pre Srbsko a srbský ľud. Aj viac ako 1,4 miliardy Číňanov považuje Srbsko za “železného priateľa” na druhom konci Eurázie. Čo podporuje také hlboké priateľstvo medzi týmito dvoma veľkými národmi?

Reklama

Mali: Dôveryhodnosť, úcta a podobné tradičné rodinné hodnoty, ktoré sa v Srbsku aj v Číne stále ctia a oceňujú; skutočné porozumenie oboch národov, vzájomný rešpekt a uznanie.

V skratke ide o podstatu, ktorú sme v sebe navzájom spoznali a ktorú obe krajiny neskôr povýšili o komplexnú hospodársku spoluprácu.

 

GT: Čína aktívne hľadá cestu modernizácie, ktorá zodpovedá jej realite. Ako môže čínska cesta modernizácie priniesť nové možnosti rozvoja zvyšku sveta vrátane Srbska?

Mali: Keď majú dve krajiny spoločné infraštruktúrne projekty, nie je to len spolupráca súvisiaca s týmito konkrétnymi projektmi, ktorá sa končí dokončením samotných projektov. Zahŕňa viacvrstvovú výmenu skúseností, expertov, technológií, názorov a myšlienok, ktoré neskôr veľmi často zažívajú ďalší rozvoj prostredníctvom ďalších spoluprác a projektov.

To sa deje aj v prípade prítomnosti Číny v Srbsku a my sme vďační za všetky inovatívne technológie, nápady a modernizáciu, ktoré so sebou priniesli.

 

Reklama

GT: Čína a Srbsko chránia svoje legitímne práva a záujmy. Ako by mohli obe krajiny v blízkej budúcnosti prispieť k spravodlivosti a spravodlivosti vo svete prostredníctvom spoločného úsilia?

Mali: Nepochybne, som hlboko presvedčený, že pokračovaním nášho úprimného priateľstva môžeme svetu ukázať, ako, zdieľať naplnenie; vzťah medzi oboma krajinami by sa mal budovať. Vo svete je veľa turbulencií, nezhôd a nedorozumení. Existuje výnimočne málo príkladov toho, aký je náš vzťah.

Boli by sme veľmi radi a ocenili by sme, keby okrem rozvoja, infraštruktúrnych projektov, vytvárania pracovných miest pre našich občanov a tak ďalej mal byť náš vzťah príkladom pre ostatné národy.

 

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:16

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) má byť Ladislav Kizak. Rozhodlo o tom vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ), ktoré jeho menovanie schválilo.

Včera 20:15

Futbalový tréner Dragan Stojkovič predĺžil zmluvu so Srbským futbalovým zväzom (FSS) do roku 2026. Päťdesiatdeväťročný kormidelník postúpil s národným tímom na dva veľké turnaje za sebou. Na tohtoročných ME v Nemecku sa predstavia Srbi prvýkrát v ére samostatnosti.

Včera 20:07

Početná partia dobrovoľníkov povysádzala vo štvrtok v Nízkych Tatrách neďaleko Malužinej 10.000 kusov nových stromčekov. Ide o nový slovenský rekord v počte stromčekov zasadených za jeden deň. Pre TASR to potvrdil rekordológ Igor Svítok. Akcia sa uskutočnila v rámci iniciatívy Voda pre stromy.

Včera 19:52

Americká tenistka Peyton Stearnsová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA v marockom Rabate. Vo štvrťfinále zdolala štvrtú nasadenú Luciu Bronzettiovú 6:4, 4:6 a 7:5.

Včera 19:43

Protipirátske jednotky Európskej únie v Indickom oceáne a Červenom mori, ktoré sú súčasťou operácie ATALANTA, vo štvrtok potvrdili informácie o možnom útoku pirátov na obchodnú loď pri pobreží Somálska. Informovala agentúra Reuters.

K útoku údajne došlo na obchodnú loď BASILISK, ktorá sa plavila pod libérijskou vlajkou. Informovala o tom vo štvrtok Agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie, keď dostala hlásenie o prepadnutí obchodného plavidla.

Včera 19:41

Maďarské tajné služby sú v neustálom kontakte so slovenskými tajnými službami, ako aj so službami iných krajín, napríklad v rámci siete európskych krajín či členských krajín NATO. Maďarsko tak má informácie o tom, čo sa stalo pri atentáte na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica. Konštatoval to vo štvrtok v rozhovore pre denník Blikk maďarský premiér Viktor Orbán.

Včera 19:33

Nasledujúca sezóna hurikánov v severnom Atlantiku bude podľa predpovedí mimoriadna. Očakávajú štyri až sedem hurikánov kategórie 3 alebo vyššej. Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok informovala americká meteorologická agentúra NOAA.

Búrky kategórie 3 dosahujú rýchlosť vetra viac ako 178 kilometrov za hodinu a spôsobujú ničivé škody na domoch, vyvracajú stromy a často na niekoľko dní či dokonca týždňov prerušia dodávku elektriny a vody.

Včera 19:33

V piatok (24. 5.) sa môžu na celom Slovensku vyskytnúť búrky. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy. Platí v piatok od rána do 21.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Včera 18:54

Iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul v nedeľu pri havárii vrtuľníka, vo štvrtok pochovali v jeho rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Informovali agentúry AP a Reuters.

Raísího pozostatky uložili do hrobu v svätyni imáma Rézu. Toto miesto posledného odpočinku imáma Rézu z 9. storočia je najposvätnejším miestom islamu v Iráne, dodáva Reuters.

S iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím sa v jeho rodnom meste lúčia desaťtisíce ľudí
Na snímke ľudia obklopujú nákladné auto vezúce rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího a jeho spolupracovníkov, ktorí v nedeľu zahynuli pri havárii vrtuľníka na severozápade Iránu, v jeho rodnom meste Mašhad
Včera 18:14

Úspech júlového summitu Severoatlantickej aliancie vo Washingtone bude závisieť aj od priebehu neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín NATO, ktoré sa budúci týždeň uskutoční v Prahe. Hlavnou témou bude Ukrajina. Novinárom to vo štvrtok povedal vrchný riaditeľ sekcie bezpečnostnej a multilaterálnej politiky na Ministerstve zahraničných vecí (MZV) ČR David Konecký.

Včera 18:14

Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok schválilo rezolúciu o vyhlásení 11. júla ako medzinárodného dňa na pamiatku genocídy v Srebrenici v roku 1995. Návrh vyvolal kritiku Srbska a v radoch bosnianskych Srbov. Informujú agentúry AP a AFP.

Rezolúcia OSN k Srebrenici
Na snímke členky združenia žien, ktoré v roku 1995 stratili rodinných príslušníkov pri masakre v bosnianskej Srebrenici, sledujú zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v meste Potočari v Bosne
Včera 18:05

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal vo štvrtok výnos, ktorý umožní v Rusku zhabanie majetku patriaceho Spojeným štátom, ich občanom a firmám. Cieľom je kompenzácia pre subjekty, ktoré zasiahnu západné sankcie voči Moskve. Informovala o tom agentúra AFP.

Ruský dekrét stanovuje, že ruské firmy, organizácie a jednotlivci, ktorých sa dotknú sankcie, budú mať právo požiadať o odškodnenie ruskú vládu.

Včera 17:56

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenia na rýchlostnej ceste R4 medzi Kechnecom a Košicami, ktoré začali platiť od štvrtka. Čiastočná uzávera sa týka úseku mosta nad širokorozchodnou železničnou traťou v smere na Košice. Dôvodom je výmena mostného záveru, práce sa týkajú obdobia do 23. júna.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Muž beží na vlnolame pozdĺž jazera Michigan proti panoráme centra mesta

Autor: TASR/AP-Kiichiro Sato

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Miroslav Iliaš

René Pavlík

Marek Brna

Peter Haršáni

Erik Majercak

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali