Mimovládky v Afrike míňajú 80–90 % zdrojov na seba

Bratislava 8. júla (TASR/Foto:TASR)

Kibera v kenskom hlavnom meste Nairobi je najväčším slumom v krajine, kde podľa neoficiálnych odhadov žije viac ako milión ľudí. V oblasti pôsobia desiatky mimovládnych organizácií, mnohé z nich však veľmi neefektívne. „Ako sa hovorí, dávajú ľuďom ryby, ale neučia ich tieto ryby loviť,“ konštatuje v rozhovore pre TASR šéf mimovládnej organizácie Amani Kibera Christopher Abuor a trvá na tom, že tento spôsob práce sa musí zmeniť.

-Koľko mimovládnych organizácií pracuje v Kibere?-

Hovorí sa, že priamo v Kibere máme viac ako 300 neziskových organizácií, ale presné čísla nevieme. Dôležitou otázkou však je, že ak ich máme naozaj viac ako 300, tak čo teda robia? Samozrejme, sú také neziskovky, ktorých práca je viditeľná. Tie väčšinou stavajú toalety, zabezpečujú vodu alebo pomáhajú s HIV.

Myslím si však, že stratégia fungovania neziskového sektora sa musí zmeniť. Dokonca aj partneri rozvojovej pomoci dávajú veľkým neziskovkám iba peniaze a tieto minú 80 % až 90 % z týchto zdrojov na seba, svojich ľudí a tak v konečnom dôsledku peňazí, ktoré smerujú na samotnú implementáciu projektov, je málo. Takže musí dôjsť k odlišnému prístupu pri riešení problémov v Kibere, pretože, ak máme naozaj toľko neziskoviek, tak rozhodne niečo musí byť zlé. Čo teda robia, keď sa situácia nezmenila?

-Pravdepodobne iba míňajú peniaze…-

Presne, a tak si myslím, že je niečo zlé, stratégia nefunguje. Viem, že niektoré mimovládne organizácie robia dobrú prácu, ale niektoré iba skúšajú triky na komunitu.

-V akom zmysle?-

Myslím tým, že nerobia nič. Niektoré tiež ponúkajú pomoc, ale ako sa hovorí, dávajú ľuďom ryby, ale neučia ich tieto ryby loviť.

-Ale nie je toto presne to, čo sa deje v celej Afrike, vo väčšine jej štátov? Mimovládne organizácie dajú ľuďom jedlo, avšak neučia ich ho pripravovať?-

To je prax, ktorú prijali takmer všetky mimovládne organizácie. Tento prístup sa v budúcnosti musí zmeniť, aby sa veci v Kibere pohli dopredu. Ľudia v Kibere vedia, čo chcú.

-Asi to však nie je také jednoduché, Afričania si totiž na to zvykli…-

Áno, ľudia si na to zvykli, pretože je to prístup, ktorý bol implementovaný väčšinou z mimovládnych organizácií, takže zmeniť mentalitu ľudí nemusí byť jednoduché. Vezmime si však fungujúcu prax priamo z Kibery – príkladom je pomoc slobodným matkám, ktoré šijú tričká, vyrábajú bižutériu a takto zarobené peniaze im dávajú predstavu, že je potrebné pracovať, aby si zarobili, teda zarobiť si peniaze svojou prácou a naučiť sa ju robiť, a tak už nie sú od nikoho závislé. To je prístup, ktorý môže zmeniť akúkoľvek komunitu.

-Projekt pomoci slobodným matkám je projektom vašej organizácie Amani Kibera (Pomôžme Kibere), čím sa teda odlišuje vaša mimovládna organizácia od ostatných?-

To, čo robíme my, nie je to, čo robia ostatní. Nehovorím, že sme najlepší, ale hovorím, že náš príspevok pre komunitu je viditeľný, je citeľný. Napríklad, keď k nám prídete, môžete vidieť deti navštevujúce knižnicu, požičiavajú si knižky, robia si domáce úlohy a na konci školského roka môžete vidieť, že tieto deti sa v škole zlepšili. Toto všetko sa odohráva v našej komunitnej knižnici, v ktorej máme aj IT centrum, teda jeden počítač. Tí, ktorí chodia na strednú alebo vysokú školu, tak môžu prísť k nám, napísať si svoje práce, vyhľadávať na internete, robiť si prieskumy. Len čo sa raz u nás zaregistrujú, môžu prísť a robiť si svoje veci zadarmo.

Druhým projektom je práca so slobodnými mamičkami, väčšinou tínedžerkami. Ide o dievčatá, ktoré vypadli zo školy alebo do nej vôbec nechodili a majú deti, pričom však ich otcovia odmietajú svoju zodpovednosť alebo ich nepoznajú. Tento projekt, ako som už opísal, pomáha matkám tak, že vyrábajú tričká, bižutériu, takto získajú peniaze na nákup jedla pre svoje deti a malú časť na úspory. Dievčatá sa takto učia disciplíne – vedia, že musia pracovať, aby si zarobili peniaze. Ich priateľ ich nezabezpečí, nemôžu závisieť od svojich rodičov a nie je žiadna nezisková organizácia, ktorá im dá iba peniaze.

To, čo sa snažíme implementovať, je, že organizácie pracujúce v komunite ponúkajú ľuďom platformu, možnosti na použitie ich rozumu, talentu, aby niečo pre seba urobili, a presne to robíme cez program dievčat v Amani Kibera. V rámci tohto projektu máme pre mamičky aj centrum, kam môžu dať svoje malé deti, kým sa učia a robia svoju prácu.

-Aká je úloha Slovenska, slovenskej pomoci pri vašich aktivitách?-

Slovenská vláda bola veľmi nápomocná v zabezpečovaní knižnice. Podpora zo strany Slovenska nám pomáha kúpiť knihy a regály v knižnici Amani Kibera. Takže vy ste hrali celkom dôležitú úlohu v poskytovaní informácií pre ľudí v Kibere.

-Ako chcete ďalej tieto aktivity rozvíjať? Aká je vaša vízia na nasledujúce roky?-

To, čo chceme, je expandovať, pretože cítime veľký dopyt po našich službách. V našom centre chceme pomôcť a dať priestor čo najväčšiemu počtu ľudí a zároveň sme si uvedomili, že musíme vytvoriť podmienky aj pre slepých, telesne či duševne postihnutých, na ktorých sa teraz v našom centre nezameriavame.

Čo sa týka knižnice, tak rovnaký model by sme radi použili aj v ostatných dedinách, aby mali ľudia v Kibere prístup k informáciám.

-Ako by ste opísali Kiberu pre ľudí, ktorí v nej nikdy neboli?-

Najviac spoločenské miesto na tomto svete, v akom som doteraz bol, je práve Kibera. Je to miesto, kde sú ľudia šťastní, plní života, neboja sa výziev a berú ich s úsmevom dúfajúc, že zajtrajšok bude lepším dňom.

Samozrejme, infraštruktúra najmä v prípade ich domov nie je veľmi pohodlná, ale tu sú ľudia, ktorí akceptovali svoju situáciu a dúfajú, že ak nájdu iných, ktorí v nich budú veriť, môžu zmeniť svoj život a sú si istí, že k tomu dôjde.

Takže ten, kto nikdy nebol v Kibere, by mal vedieť, že sme otvorení ľudia, ktorí sú pripravení sa zmeniť k lepšiemu. A sme pripravení spolupracovať s každým, kto nás rešpektuje a verí v zmenu situácie.

-Koľko dedín je súčasťou slumu Kibera?-

Máme desať hlavných dedín, ale, samozrejme, sú tu aj malé dedinky, ďalšie približne tri, štyri. Dediny sa od seba líšia, sú totiž zložené z rôznych etnických skupín, ale väčšinou zistíme, že v každej dedine dominuje jeden kmeň.

V dedinách máme školy, ktoré väčšinou vlastnia fyzické osoby alebo komunitné organizácie. Priamo v slume nemáme žiadne štátne školy, takže deti musia do štátnych škôl chodiť mimo slumu.

-A koľko ľudí spolu žije v týchto štrnástich dedinách? Aký veľký je celý slum?-

Pýtať sa na počet ľudí je veľmi zložitá otázka, pretože som presvedčený, že vláda manipuluje s údajmi z nejakých dôvodov, ktoré ja nepoznám. Jeden deň tvrdí, že je tam viac ako jeden milión ľudí, nasledujúci deň hovorí, že len 800.000 a ďalší už len 600.000 ľudí. Takže je zjavné, že sa hrá s číslami, ale ja viem s určitosťou povedať, že v Kibere žije viac ako jeden milión obyvateľov.

Celá Kibera je pritom postavená na približne troch štvorcových kilometroch a od centra Nairobi je vzdialená iba 7,5 kilometra.

-To je veľmi blízko centra hlavného mesta, navyše ide o najväčší slum v Keni, čo teda robí vláda preto, aby týmto ľuďom pomohla? Aby pomohla vám?-

Zem, na ktorej stoja domy ľudí, považuje vláda za les, aj keď tam žiaden nestojí, takže vláda neidentifikuje, neuznáva ľudí žijúcich v Kibere.

Na druhej strane sa však snaží dostať ľudí z tohto miesta inam. Postavila pre nich domy, ale myslím si, že to bol neúspech, pretože ľudia z Kibery sa mali presťahovať, pričom sa však s nimi nič nekonzultovalo. Niektoré kroky sú pozitívne, avšak nie sú konzultované a myslím si, že vláda nerešpektuje ľudí žijúcich v Kibere.

-Prečo? Čo za tým vidíte?-

Ak by boli títo ľudia požiadaní o spoluprácu, ak by sa ich opýtali, aký typ domov potrebujú, ak by boli súčasťou plánov napríklad chýbajúce ihriská pre deti, aby mohli mať títo ľudia normálny život, v takom prípade by išlo o normálnu konzultáciu.

-Bol toto jediný problém? Sú vôbec tieto domy pre nich dostupné?-

Keď postavili spomínané domy, renta v nich bola stanovená na 4000 kenských šilingov mesačne, avšak dom, v ktorom som napríklad ja zvykol bývať, stojí iba 800 šilingov. Takže, ako by som získal takú výraznú sumu?

Ďalším problémom bol krok vlády, ktorá po presťahovaní časti ľudí ich pôvodné domy zbúrala. A to je proti ľudským právam, ako môže niekto prísť k môjmu domu a zrútiť ho? Kam sa potom mali vrátiť tieto rodiny, keď zistili, že si nemôžu dovoliť platiť za domy, čo im dal štát?

-Ak však mali títo Kiberania postavené domy na ploche štátom deklarovanej ako les, majú vôbec právo sa brániť? Mali právo si tu svoj dom postaviť?-

Dom si môžete postaviť kedykoľvek, ak máte peniaze. Pozemok vlastniť nemusíte, ale dom si zato postaviť môžete, stačí, ak pôjdete na úrad miestnej registrácie a oni vám dajú povolenie.

-Vy sám ste z Kiberi, prisťahovali ste sa do nej ako dieťa, prežili tam veľa rokov. Ako ste sa do tohto slumu vlastne dostali?-

Strýko ma zobral z dediny, od mojich rodičov, pretože moja rodina bola veľmi veľká a rodičia nás nemohli všetkých zabezpečiť. Vďaka strýkovi som vyštudoval prvý až šiesty ročník základnej školy, avšak potom aj on začal mať finančné problémy a už sa nemohol o mňa ďalej starať, tak som sa rozhodol presťahovať do slumu, do Kibery.

-Koľko ste mali vtedy rokov?-

Akurát som skončil základnú školu, takže pätnásť rokov a nasledujúce dva roky som nechodil do školy, bol som iba v slume, hral som futbal a gambloval. Potom mi pomohol kamarát aj jedna moja sesternica, odišiel som zo slumu a dokončil si strednú školu. Následne som sa však do neho vrátil a rozhodol týmto ľuďom pomôcť.

Rozhovor so Christopherom Abuorom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Warholm vyhral 400 m prek. vo skvelom svetovom rekorde 45,94 s. O tomto ani nesníval

0 icon

Tokio 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Atletické súťaže na olympijských hrách v Tokiu priniesli už dva úžasné svetové rekordy. Po rekordne dlhom trojskoku v podaní Venezuelčanky Yulimar Rojasovej (15,67 m) z nedele sa v utorkovom finálovom bloku zrodil najlepší mužský čas histórie na 400 m prekážky. Nórsky fenomén Karsten…

Macron: Francúzsko chce získať pre Libanon 357 miliónov dolárov

0 icon

Paríž 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard)   Francúzsko v pondelok vyhlásilo, že na nadchádzajúcej darcovskej konferencii o Libanone je potrebné vyzbierať 357 miliónov dolárov na pomoc pri riešení najnutnejších problémov, ktoré sužujú tamojšie obyvateľstvo Stredajšia konferencia, ktorej hostiteľmi budú francúzsky prezident Emmanuel Macron a generálny tajomník OSN António Guterres, sa…

Budú môcť neočkovaní voliť? Uhrík upozorňuje: „Podľa súčasného zákona je z dôvodu ochrany verejného zdravia možné obmedziť aj volebné právo občanov“

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Podľa poslanca Európskeho parlamentu Milana Uhríka (strana Republika) zákon, proti ktorému minulý týždeň v Bratislave protestovali tisíce Slovákov, umožňuje z dôvodu "ochrany verejného zdravia" obmedziť aj volebné právo občanov. Europoslanec Uhrík tvrdí, že po schválení najnovšieho zákona o Covid pasoch to v praxi…

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunay

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v Košiciach Luboša Kunaya. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa kancelárie súdnej rady Veronika Müller. Oprávnení navrhovatelia mohli predkladať návrhy do včerajšieho dňa do 15:00 Predseda Súdnej…

Väčšina materských škôl v minulom školskom roku nevyužila pri dištančnom vzdelávaní pomoc a podporu ministerstva

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Väčšina materských škôl (MŠ) v školskom roku 2020/2021 nevyužila pri dištančnom vzdelávaní pomoc a podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O pomoc pri riešení problémov spojených s dištančným vzdelávaním požiadalo 27 riaditeľov. Ich priemerná známka za jednoznačnosť informácií a inštruktáží ministerstva bola…

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zatiaľ neeviduje žiadosť Slovákov v Turecku o pomoc pri požiaroch

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emre Tazegul)   Slovenské veľvyslanectvo v Ankare zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť slovenských občanov o pomoc, ktorá by súvisela s požiarmi v Turecku. Rezort diplomacie však odporúča občanom zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí Turecka. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí…

Štátny ústav pre kontrolu liečiv stiahol z trhu ďalšie šarže roztoku do oka Uniclophen 0,1 %

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) stiahol z trhu ďalšie šarže lieku Uniclophen 0,1 %. Dôvodom je opäť výsledok skúšky mimo schválenú špecifikáciu v parametri obsah neznámej nečistoty. Ako štátny ústav informoval na svojej internetovej stránke, pacientom, ktorí predmetné šarže užívajú, nehrozí akútne riziko,…

Štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková sa zúčastní na Medzinárodnej konferencii na podporu obyvateľov Libanonu

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí SR Ingrid Brocková sa 4. augusta 2021 zúčastní na Medzinárodnej konferencii na podporu obyvateľov Libanonu. Podujatie sa organizuje z iniciatívy Francúzska a Organizácie Spojených národov vo virtuálnej podobe na úrovni hláv štátov, vlád a lídrov medzinárodných organizácií Konferencia,…

Predstavujeme rečníkov a umelcov prvého dňa na kongrese v Budapešti

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (HSP/TK KBS/Foto:iec2020.hu)   O mesiac - od 5. do 12. septembra - sa uskutoční 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti. Zúčastnia sa na ňom viacerí slovenskí biskupi. Vyvrcholením kongresu bude záverečná svätá omša za účasti pápeža Františka (12. septembra o 11:30) Podujatie sa malo pôvodne uskutočniť…

CAS zamietol odvolanie Cimanovskej

0 icon

Tokio 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Športový arbitrážny súd (CAS) zamietol neodkladné odvolanie bieloruskej atlétky Krysciny Cimanovskej. Nepovolil jej účasť v pondelňajších rozbehoch na 200 metrov na OH v Tokiu po tom, ako ju zo štartovej listiny stiahol Bieloruský olympijský výbor Dvadsaťštyriročná šprintérka podľa rozhodnutia CAS nepredložila dostatok…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Budú mať nezaočkovaní voliči ešte volebné právo?

0icon

BUDÚ MAŤ NEZAOČKOVANÍ VOLIČI EŠTE VOLEBNÉ PRÁVO? 👉 Znie to ako vtip, či pokus o vybičovanie napätia a rozhorčenia polarizovanej spoločnosti očkovaním a iných súvislostí s infekciou COVID-19. Poďme sa však na to pozrieť bližšie, či je možné považovať takúto hrozbu za rýdzu utópiu. 👉 V súvislosti s novelou zákona…

Viliam Oberhauser

Rozlúčka s Júliusom Binderom, jednou z najväčších osobností Slovenska

0icon

V utorok 3.augusta o 11,45 hodine v Bratislavskom krematóriu bude rozlúčka s Júliusom Binderom, Rytierom rádu sv. Gregora Veľkého. Hoci smútime vieme, že Slovensko vo večnosti získava ďalšieho patróna, ktorý tak ako tu na zemi bude slúžiť Bohu a národu. S Julkom Binderom som sa prvý raz stretol niekedy na jar roku 1990 v sídle Kresťanského demokratického…

Ivan Štubňa

Šakali v Bruseli pripravovali vakcinačné pasy dvadsať mesiacov pred vypuknutím pandémie!!!

0icon

V týchto plánoch sa hovorí nielen o nejakom dokumente, ktorý by obmedzil váš vstup alebo pohyb na určité miesta. Predstavuje sa celý systém COVID, budúcnosť, v ktorej sú všetky aspekty vášho života monitorované a regulované podľa rozmarov a fantázie farmaceutických vládcov. Prvý návrh na „vakcinačné pasy“ Európska komisia zverejnila 26. apríla…

Marek Tencer

15 rokov bez liekov a zákrokov lekárov - ako som riešil zdravotné problémy ktoré ma postretli?

0icon

      Ako som si vyriešil upchatý nos, bolavé hrdlo, nachladnutie, kašel, chrípku, bolesť chrbtice, problém z krížami, bolesť zuba, suché oči, cievy bez liekov a lekárov? Všetko čo je tu napísané s

Pavel Jacz

Diktátorská zúfalosť Biháriovej z témovo chudobného Progresívneho Slovenska.

0icon

To, že predsedníčka PS Biháriová nemá témy, dokázala organizáciou protestu či skôr stretnutím najfanatitckejších priaznivcov očkovania. Na štvrtkové stretnutie na Námestí Slobody v Bratislave vpúšťali iba s covid pasom zaočkovaných a iba s rúškami na tvári!!! Ešte dobre, že nemali ovečkárske angažované transparenty: Nech žije PS!, Nech žije Bihárióva!, S…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 3. časť

0 icon

Ak by Gibraltár padol, malo by to katastrofálne následky pre Britániu. Mocnosti Osy by ovládli Stredomorie a Británia by nedokázala ubrániť Maltu alebo Egypt. Zásobovanie Rommelovho vojska by bolo jednoduchšie a celý Blízky východ by padol do rúk Nemcom alebo by ho aspoň ovládali. Vitajte pri pokračovaní článku o rozporuplnej osobnosti admirála…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0 icon

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

TOP10 vecí, o ktorých ste nevedeli, že sa dajú tiež recyklovať

0 icon

Všetci vieme, že by sme mali recyklovať plastové fľaše, papier, kartóny, kovy, sklo, plastové vrecká a ďalšie veci. Existuje však veľa vecí, o ktorých ste pravdepodobne ani netušili, že by sa mohli recyklovať, vrátane niektorých potrieb pre domácnosť a odevy, ktoré už nepotrebujete. Bežecké topánky Po určitom počte nabehaných kilometrov sa obuv opotrebuje…

Bežné jedlá, ktoré môžu uškodiť tvojmu domácemu miláčikovi

0 icon

Považujeme našich domácich miláčikov za členov rodiny, ale nemôžeme zabudnúť, že ich telá sú iné ako naše a potrebujú inú škálu živín. Skutočná otázka však znie: pomáhame alebo ubližujeme našim obľúbeným našuchoreným miláčikom, keď im dávame naše jedlá? 1. Jedlá pre domáce zvieratá, ktoré sa neodporúčajú pre tento dr

10+ zvierat, ktoré nedokážu ukrývať svoje emócie

0 icon

Myslíš si, že sa zvieratá nedokážu vyjadrovať svoje pocity? Ak veríš evolučnej teórii Charlesa Darwina, potom áno, zvieratá majú emócie a majú schopnosť vyjadriť ich. Darwin dokonca tvrdil, že ľudské emócie vznikli na základe podobného mechanizmu, ako ten, ktorý viedol k existencii emócií u zvierat. A aby si si nemyslel, že hovoríme (píšeme)…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Sergej Naryškin: Bellingcat je plný bývalých špiónov

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) – Šéf ruskej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin obvinil investigatívny portál Bellingcat z toho, že pre neho pracujú bývalí spravodajcovia západných krajín. Cieľom tohto projektu je podľa neho vyvíjať tlak na štáty a konkrétne osoby.   Hoci sa Bellingcat tvári ako nezávislý

USA eskalujú napätie. Admirál zabudol na mapu a obvinil Rusko z provokácií v Čiernom mori

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) –  Admirál Robert Burke, veliteľ amerického námorníctva v Európe a Afrike, obvinil Rusko z provokácií v Čiernom mori. Podľa neho Moskva robí všetko pre to, aby Spojené štáty zasiahli ruské sily v oblasti Čierneho mora. Washington sa takto pokúša presunúť

Bývalý šéf CIA predpovedá budúcnosť Afganistanu po odchode USA: "Bude to len horšie"

0 icon

Afganistan, 3.August 2021 (AM) – Bývalý šéf CIA David Petraeus vysvetlil, čo čaká Afganistan po stiahnutí armády z USA. Je presvedčený, že situácia v krajine sa „len zhorší“. Petraeus poznamenal, že krajinu čaká nová „krvavá občianska vojna“.   Bývalý šéf CIA David Petraeus pre Times povedal, ako vidí budúcnosť Afganistanu po st

Viete, že 1. svetová vojna sa teoreticky rozpútala kvôli jednej Srbmi nesplnenej podmienke? a ďalšie zaujímavosti...

0 icon

Slovensko, 3.August 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...rýdzo teoreticky sa dalo 1. sv. vojne akože vyhnúť? Dňa 28. 6. 1914 bol v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny spáchaný atentát na Františka Ferdinanda d\'Este, arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu. O necelý mesiac na to 23. 7. 1914 Rakúsko-Uhorsko predkla

Izraelský expert Kedmi: Nová stíhačka Su-75 dokazuje, že Rusko obnovilo svoj letecký priemysel

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) – Predstavenie nového lietadla piatej generácie Su-75 ukazuje, že Rusku sa podarilo obnoviť svoj zničený letecký priemysel, povedal na kanáli ITON bývalý šéf izraelskej špeciálnej služby „Nativ“ Jakov Kedmi.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali