Mimovládky v Afrike míňajú 80–90 % zdrojov na seba

Bratislava 8. júla (TASR/Foto:TASR)

Kibera v kenskom hlavnom meste Nairobi je najväčším slumom v krajine, kde podľa neoficiálnych odhadov žije viac ako milión ľudí. V oblasti pôsobia desiatky mimovládnych organizácií, mnohé z nich však veľmi neefektívne. “Ako sa hovorí, dávajú ľuďom ryby, ale neučia ich tieto ryby loviť,” konštatuje v rozhovore pre TASR šéf mimovládnej organizácie Amani Kibera Christopher Abuor a trvá na tom, že tento spôsob práce sa musí zmeniť.

-Koľko mimovládnych organizácií pracuje v Kibere?-

Hovorí sa, že priamo v Kibere máme viac ako 300 neziskových organizácií, ale presné čísla nevieme. Dôležitou otázkou však je, že ak ich máme naozaj viac ako 300, tak čo teda robia? Samozrejme, sú také neziskovky, ktorých práca je viditeľná. Tie väčšinou stavajú toalety, zabezpečujú vodu alebo pomáhajú s HIV.

Myslím si však, že stratégia fungovania neziskového sektora sa musí zmeniť. Dokonca aj partneri rozvojovej pomoci dávajú veľkým neziskovkám iba peniaze a tieto minú 80 % až 90 % z týchto zdrojov na seba, svojich ľudí a tak v konečnom dôsledku peňazí, ktoré smerujú na samotnú implementáciu projektov, je málo. Takže musí dôjsť k odlišnému prístupu pri riešení problémov v Kibere, pretože, ak máme naozaj toľko neziskoviek, tak rozhodne niečo musí byť zlé. Čo teda robia, keď sa situácia nezmenila?

-Pravdepodobne iba míňajú peniaze…-

Presne, a tak si myslím, že je niečo zlé, stratégia nefunguje. Viem, že niektoré mimovládne organizácie robia dobrú prácu, ale niektoré iba skúšajú triky na komunitu.

-V akom zmysle?-

Myslím tým, že nerobia nič. Niektoré tiež ponúkajú pomoc, ale ako sa hovorí, dávajú ľuďom ryby, ale neučia ich tieto ryby loviť.

-Ale nie je toto presne to, čo sa deje v celej Afrike, vo väčšine jej štátov? Mimovládne organizácie dajú ľuďom jedlo, avšak neučia ich ho pripravovať?-

To je prax, ktorú prijali takmer všetky mimovládne organizácie. Tento prístup sa v budúcnosti musí zmeniť, aby sa veci v Kibere pohli dopredu. Ľudia v Kibere vedia, čo chcú.

-Asi to však nie je také jednoduché, Afričania si totiž na to zvykli…-

Áno, ľudia si na to zvykli, pretože je to prístup, ktorý bol implementovaný väčšinou z mimovládnych organizácií, takže zmeniť mentalitu ľudí nemusí byť jednoduché. Vezmime si však fungujúcu prax priamo z Kibery – príkladom je pomoc slobodným matkám, ktoré šijú tričká, vyrábajú bižutériu a takto zarobené peniaze im dávajú predstavu, že je potrebné pracovať, aby si zarobili, teda zarobiť si peniaze svojou prácou a naučiť sa ju robiť, a tak už nie sú od nikoho závislé. To je prístup, ktorý môže zmeniť akúkoľvek komunitu.

-Projekt pomoci slobodným matkám je projektom vašej organizácie Amani Kibera (Pomôžme Kibere), čím sa teda odlišuje vaša mimovládna organizácia od ostatných?-

To, čo robíme my, nie je to, čo robia ostatní. Nehovorím, že sme najlepší, ale hovorím, že náš príspevok pre komunitu je viditeľný, je citeľný. Napríklad, keď k nám prídete, môžete vidieť deti navštevujúce knižnicu, požičiavajú si knižky, robia si domáce úlohy a na konci školského roka môžete vidieť, že tieto deti sa v škole zlepšili. Toto všetko sa odohráva v našej komunitnej knižnici, v ktorej máme aj IT centrum, teda jeden počítač. Tí, ktorí chodia na strednú alebo vysokú školu, tak môžu prísť k nám, napísať si svoje práce, vyhľadávať na internete, robiť si prieskumy. Len čo sa raz u nás zaregistrujú, môžu prísť a robiť si svoje veci zadarmo.

Druhým projektom je práca so slobodnými mamičkami, väčšinou tínedžerkami. Ide o dievčatá, ktoré vypadli zo školy alebo do nej vôbec nechodili a majú deti, pričom však ich otcovia odmietajú svoju zodpovednosť alebo ich nepoznajú. Tento projekt, ako som už opísal, pomáha matkám tak, že vyrábajú tričká, bižutériu, takto získajú peniaze na nákup jedla pre svoje deti a malú časť na úspory. Dievčatá sa takto učia disciplíne – vedia, že musia pracovať, aby si zarobili peniaze. Ich priateľ ich nezabezpečí, nemôžu závisieť od svojich rodičov a nie je žiadna nezisková organizácia, ktorá im dá iba peniaze.

To, čo sa snažíme implementovať, je, že organizácie pracujúce v komunite ponúkajú ľuďom platformu, možnosti na použitie ich rozumu, talentu, aby niečo pre seba urobili, a presne to robíme cez program dievčat v Amani Kibera. V rámci tohto projektu máme pre mamičky aj centrum, kam môžu dať svoje malé deti, kým sa učia a robia svoju prácu.

-Aká je úloha Slovenska, slovenskej pomoci pri vašich aktivitách?-

Slovenská vláda bola veľmi nápomocná v zabezpečovaní knižnice. Podpora zo strany Slovenska nám pomáha kúpiť knihy a regály v knižnici Amani Kibera. Takže vy ste hrali celkom dôležitú úlohu v poskytovaní informácií pre ľudí v Kibere.

-Ako chcete ďalej tieto aktivity rozvíjať? Aká je vaša vízia na nasledujúce roky?-

To, čo chceme, je expandovať, pretože cítime veľký dopyt po našich službách. V našom centre chceme pomôcť a dať priestor čo najväčšiemu počtu ľudí a zároveň sme si uvedomili, že musíme vytvoriť podmienky aj pre slepých, telesne či duševne postihnutých, na ktorých sa teraz v našom centre nezameriavame.

Čo sa týka knižnice, tak rovnaký model by sme radi použili aj v ostatných dedinách, aby mali ľudia v Kibere prístup k informáciám.

-Ako by ste opísali Kiberu pre ľudí, ktorí v nej nikdy neboli?-

Najviac spoločenské miesto na tomto svete, v akom som doteraz bol, je práve Kibera. Je to miesto, kde sú ľudia šťastní, plní života, neboja sa výziev a berú ich s úsmevom dúfajúc, že zajtrajšok bude lepším dňom.

Samozrejme, infraštruktúra najmä v prípade ich domov nie je veľmi pohodlná, ale tu sú ľudia, ktorí akceptovali svoju situáciu a dúfajú, že ak nájdu iných, ktorí v nich budú veriť, môžu zmeniť svoj život a sú si istí, že k tomu dôjde.

Takže ten, kto nikdy nebol v Kibere, by mal vedieť, že sme otvorení ľudia, ktorí sú pripravení sa zmeniť k lepšiemu. A sme pripravení spolupracovať s každým, kto nás rešpektuje a verí v zmenu situácie.

-Koľko dedín je súčasťou slumu Kibera?-

Máme desať hlavných dedín, ale, samozrejme, sú tu aj malé dedinky, ďalšie približne tri, štyri. Dediny sa od seba líšia, sú totiž zložené z rôznych etnických skupín, ale väčšinou zistíme, že v každej dedine dominuje jeden kmeň.

V dedinách máme školy, ktoré väčšinou vlastnia fyzické osoby alebo komunitné organizácie. Priamo v slume nemáme žiadne štátne školy, takže deti musia do štátnych škôl chodiť mimo slumu.

-A koľko ľudí spolu žije v týchto štrnástich dedinách? Aký veľký je celý slum?-

Pýtať sa na počet ľudí je veľmi zložitá otázka, pretože som presvedčený, že vláda manipuluje s údajmi z nejakých dôvodov, ktoré ja nepoznám. Jeden deň tvrdí, že je tam viac ako jeden milión ľudí, nasledujúci deň hovorí, že len 800.000 a ďalší už len 600.000 ľudí. Takže je zjavné, že sa hrá s číslami, ale ja viem s určitosťou povedať, že v Kibere žije viac ako jeden milión obyvateľov.

Celá Kibera je pritom postavená na približne troch štvorcových kilometroch a od centra Nairobi je vzdialená iba 7,5 kilometra.

-To je veľmi blízko centra hlavného mesta, navyše ide o najväčší slum v Keni, čo teda robí vláda preto, aby týmto ľuďom pomohla? Aby pomohla vám?-

Zem, na ktorej stoja domy ľudí, považuje vláda za les, aj keď tam žiaden nestojí, takže vláda neidentifikuje, neuznáva ľudí žijúcich v Kibere.

Na druhej strane sa však snaží dostať ľudí z tohto miesta inam. Postavila pre nich domy, ale myslím si, že to bol neúspech, pretože ľudia z Kibery sa mali presťahovať, pričom sa však s nimi nič nekonzultovalo. Niektoré kroky sú pozitívne, avšak nie sú konzultované a myslím si, že vláda nerešpektuje ľudí žijúcich v Kibere.

-Prečo? Čo za tým vidíte?-

Ak by boli títo ľudia požiadaní o spoluprácu, ak by sa ich opýtali, aký typ domov potrebujú, ak by boli súčasťou plánov napríklad chýbajúce ihriská pre deti, aby mohli mať títo ľudia normálny život, v takom prípade by išlo o normálnu konzultáciu.

-Bol toto jediný problém? Sú vôbec tieto domy pre nich dostupné?-

Keď postavili spomínané domy, renta v nich bola stanovená na 4000 kenských šilingov mesačne, avšak dom, v ktorom som napríklad ja zvykol bývať, stojí iba 800 šilingov. Takže, ako by som získal takú výraznú sumu?

Ďalším problémom bol krok vlády, ktorá po presťahovaní časti ľudí ich pôvodné domy zbúrala. A to je proti ľudským právam, ako môže niekto prísť k môjmu domu a zrútiť ho? Kam sa potom mali vrátiť tieto rodiny, keď zistili, že si nemôžu dovoliť platiť za domy, čo im dal štát?

-Ak však mali títo Kiberania postavené domy na ploche štátom deklarovanej ako les, majú vôbec právo sa brániť? Mali právo si tu svoj dom postaviť?-

Dom si môžete postaviť kedykoľvek, ak máte peniaze. Pozemok vlastniť nemusíte, ale dom si zato postaviť môžete, stačí, ak pôjdete na úrad miestnej registrácie a oni vám dajú povolenie.

-Vy sám ste z Kiberi, prisťahovali ste sa do nej ako dieťa, prežili tam veľa rokov. Ako ste sa do tohto slumu vlastne dostali?-

Strýko ma zobral z dediny, od mojich rodičov, pretože moja rodina bola veľmi veľká a rodičia nás nemohli všetkých zabezpečiť. Vďaka strýkovi som vyštudoval prvý až šiesty ročník základnej školy, avšak potom aj on začal mať finančné problémy a už sa nemohol o mňa ďalej starať, tak som sa rozhodol presťahovať do slumu, do Kibery.

-Koľko ste mali vtedy rokov?-

Akurát som skončil základnú školu, takže pätnásť rokov a nasledujúce dva roky som nechodil do školy, bol som iba v slume, hral som futbal a gambloval. Potom mi pomohol kamarát aj jedna moja sesternica, odišiel som zo slumu a dokončil si strednú školu. Následne som sa však do neho vrátil a rozhodol týmto ľuďom pomôcť.

Rozhovor so Christopherom Abuorom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poslanci v závere dňa rokovali o návrhoch nezaradených poslancov

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, SITA-Branislav Bibel)   Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtého dňa 40. schôdze parlamentu rokovali o viacerých novelách z dielne nezaradených poslancov - odídencov z ĽSNS Plénum v stredu večer rokovalo o návrhu nezaradených poslancov okolo Milana Mazureka. Do parlamentu predložili novelu zákona…

Orbán s Babišom si boli pozrieť zabezpečenie maďarsko-srbskej hranice

0 icon

Budapešť 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Szilard Koszticsak/MTI via AP)   Afganci opúšťajúci svoju vlasť sa pokúšajú dostať ďalej do Európy cez Maďarsko, pričom sa očakáva, že tlak na jeho južné hranice bude stúpať. Povedal to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po tom, čo sa bol spolu s českým premiérom…

Jaroslav Naď: Ozbrojené sily SR budú opäť najfunkčnejšou zložkou domáceho krízového manažmentu

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, SITA-Branislav Bibel)   Ozbrojené sily (OS) SR budú aj v ďalšom náročnom pandemickom období najfunkčnejšou zložkou domáceho krízového manažmentu. Budú tiež garanciou splnenia úloh. Počas slávnostného nástupu pri príležitosti osláv Dňa Ozbrojených síl SR to v stredu uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).…

Pri Chabarovsku sa zrútilo lietadlo so šiestimi ľuďmi na palube

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Marina Lystseva)   Neďaleko ruského mesta Chabarovsk sa v stredu zrútilo lietadlo An-26 so šiestimi ľuďmi na palube. Informoval o tom portál kp.ru Približne 38 kilometrov od chabarovského letiska vo výške asi 600 metrov stroj prestal komunikovať a približne o 19:12 miestneho času zmizol z radarov.…

NR SR schválila zákon, ktorým sa zriadi národný HTA inštitút

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Ján Krošlák, Pavel Neubauer, Facebook, Pixabay, SITA-Jana Birošová)   Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve má fungovať od roku 2022. Majú sa mu zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré sa majú hradiť z verejného zdravotného poistenia. Má sa…

Vo Veľkej Británii aktivistom blokujúcim diaľnice by mohlo hroziť väzenie

0 icon

Londýn 22. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Steve Parsons/PA via AP)   Ekologickí aktivisti, ktorí opakovane blokovali najrušnejšiu britskú diaľnicu, by mohli ísť do väzenia. Informoval o tom v stredu britský minister dopravy Grant Shapps Členovia skupiny Insulate Britain v priebehu týždňa až päťkrát vnikli na londýnsku diaľnicu M25, pričom sedeli na zemi,…

Rakúskeho kancelára Kurza vypočúval sudca pre obvinenia z krivej výpovede

0 icon

Viedeň 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vypovedal začiatkom septembra pred sudcom v súvislosti s podozrením z krivej výpovede týkajúcej sa korupčného škandálu Ibiza z roku 2019. Informovali o tom v stredu viaceré rakúske médiá s odvolaním sa na Kurzovo písomné vyjadrenie k tejto záležitosti Výsluch…

Úrady na La Palme evakuovali už takmer 7-tisíc ľudí, láva ničí domy, vinice i banánové plantáže

0 icon

Todoque 22. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Celkový počet evakuovaných osôb na kanárskom ostrove La Palma patriacom Španielsku stúpol na viac ako 6 800. Úrady museli v utorok večer dostať do bezpečia približne tisícku obyvateľov dediny Todoque, do ktorej začala prúdiť láva z prebudenej sopky Cumbre Vieja Tá na niektorých…

Nemecko od 1. novembra už nebude platiť nemocenské dávky ľuďom v karanténe. Tí, ktorí sa rozhodnú nedať sa vakcinovať, „budú musieť niesť zodpovednosť, vrátane finančných nákladov“, uviedol šéf rezortu zdravotníctva

0 icon

Berlín 22. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecko ukončí vyplácanie nemocenských dávok ľuďom, ktorí budú musieť ísť do karantény v súvislosti s pandémiou COVID-19 Doteraz mohli nemeckí občania žiadať nemocenské dávky ako náhradu za stratený príjem, ak museli ísť do karantény po návrate zo zahraničia alebo po kontakte s ľuďmi…

V Moskve preveria výsledky elektronického hlasovania vo voľbách

0 icon

Moskva 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Sofiychuk)   V Moskve nezávisle preveria výsledky elektronického hlasovania vo víkendových parlamentných a regionálnych voľbách, ktoré sa konali v celom Rusku. V stredu to oznámil šéf štábu pre monitorovanie volieb v Moskve Alexej Venediktov, informovali agentúry RIA Novosti a TASS Podľa Venediktova nariadil štáb technikom,…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

5 miest na svete, kde je zákaz fotografovania

0 icon

Dovolenka je dlho očakávaný (zvyčajne rok ťažkej práce) čas cestovania a voľného času. Počas tejto doby by sme si mali zanechať čo najviac spomienok a samozrejme k tomu patria aj fotografie. Avšak v niektorých krajinách platia určité zákony. Medzi ne patrí aj napríklad zákaz fotografovania. Ten sa vzťahuje na ľudí,…

20 ľudí našlo svojho dvojníka v múzeu. Nemohli uveriť vlastným očiam

0 icon

Obľúbená webová stránka Boredpanda zhromaždila týchto 20 fotografií, na ktorých môžeš vidieť obyčajných ľudí, spoločne so svojimi neobyčajnými dvojníkmi. Zbytočne ti to budeme opisovať, tú podobu musíš jednoducho vidieť. Tomu sa teda povie poriadna náhoda! Tvárou tvár v múzeu

Ako vyzerali najznámejšie produkty kedysi?

0 icon

Dnes sa nájde zrejme minimálne množstvo ľudí, ktorí nevedia ako vyzerá zariadenie od Applu alebo Samsungu. Avšak tieto ale aj ostatné značky a ich produkty vyzerali kedysi úplne inak. Dnes si preto ukážeme, ako vyzerali kedysi tie najznámejšie produkty. A takto vyzerali najznámejšie produkty kedysi: Prvý počítač Apple 1

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

Armádny Magazín

Lapin: "Aj keď do útoku pôjdu tisíce Talibancov, ich sily budú zničené za menej ako hodinu"

0 icon

Rusko, 22.september 2021 (AM) – Vedúci dočasnej vlády Afganistanu Mullah Mohammad Hasan Akhund, vymenovaný radikálnym Talibanom, má v Kábule stretnutie so zástupcami Ruska, Číny a Pakistanu. Oznámila to 21. septembra agentúra TASS s odvolaním sa na twitterovú stránku predstaviteľa radikálov Ahmadullaha Muttakiho.   K správe sú pripojené fotog

Irán a Azerbajdžan uviedli armády do plnej pohotovosti. Video

0 icon

Irán, 22.september 2021 (AM) – Sťahovanie iránskej vojenskej techniky a ťažkých zbraní do oblastí hraničiacich s Azerbajdžanom hrozí potenciálnym ozbrojeným konfliktom.   https://twitter.com/i/status/1439872195052793862   Podľa dostupných informácií potom, čo iránske jednotky začali vykonávať vojenské manévre pomocou tanko

Ján Čarnogurský odkazuje všetkým Rusom: "Nemôžete si byť istí spravodlivosťou krajín Európskej únie"

0 icon

Slovensko, 22.september 2021 (AM) – Bývalý predseda vlády Slovenska hodnotil zadržanie ruského občana Alexandra Frančhettiho v Českej republike na žiadosť Ukrajiny. Expremiér a bývalý šéf Ministerstva spravodlivosti Slovenska, vedúci Koordinačnej rady medzinárodného združenia „Priatelia Krymu“ Ján Čarnogurský sa vyjadril k zadržaniu občana Ruska Alexander Franch

Alexander Rogers: Ako USA zhodili Francúzsko (dvakrát)

0 icon

Ukrajina, 22.september 2021 (AM) – Pred niekoľkými dňami britský premiér Boris Johnson, austrálsky premiér Scott Morrison a americký prezident Joe Biden oznámili vytvorenie nového partnerstva obrany a bezpečnosti AUKUS.   Čo je na tom tak skvelé? Po prvé, táto aliancia, na rozdiel od NATO, ktoré bolo vytvorené proti ZSSR a v posled

Čo by mali kontinentálni Európania vedieť o rodiacom sa pakte?

0 icon

Rusko, 22.september 2021 (AM) – Prvoplánoví európski politici sa vyjadrujú o konaní trojstranného bezpečnostného paktu (Austrálie, V. Británie a USA) len ako o „biznis“ projekte, ktorý vraj urazil Francúzsko a neopodstatnene rozdeľuje Západ.   Čo je však v druhom pláne tohto projektu? To, že priamo pred očami sa nám tvorí fenomén 21. storočia, vznik etnickej koalí

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali