Černák: Človek potrebuje slobodu, aj keď si to nie vždy uvedomuje

Bratislava 23. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot solen.sk)

 

Pavel Černák sa chcel stať dirigentom, no napokon sa rozhodol pre medicínu, konkrétne pre psychiatriu. Je riaditeľom Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Pracuje tu už od roku 1976. A keď sa neskôr v psychoterapii venoval aj muzikoterapii, podarilo sa mu vo svojej profesii spojiť obe svoje lásky. Napokon hudba aj lekárska starostlivosť pomáhajú liečiť ľudskú dušu.

Na snímke Pavel Černák

Hoci vás už v mladosti nadchla psychiatria, mali ste aj hudobné nadanie. Prečo ste sa napokon rozhodli pre dráhu lekára?

 

Pôvodne som sa nemusel stať lekárom ani psychiatrom. Po maturite som bol totiž prijatý aj na VŠMU s ambíciou stať sa dirigentom. Bolo to ťažké rozhodovanie, na akú vysokú školu ísť, ale viem, že som sa rozhodol správne, lebo psychiatria je pre mňa dnes kráľovský odbor, v ktorom sa čarovne snúbi exaktná veda s humanistickými a spoločenskými vedami. Intuitívne som veril, že psychiatria raz bude veľmi dôležitý a perspektívny odbor. Možno som tušil, že ľudská psychika akokoľvek je tajomná, musí sa dostať do centra vedeckého výskumu a to znamená možnosť dostať sa hlbšie k jej podstate.

 
Na začiatku kariéry ste sa venovali muzikoterapii. Je to už samo o sebe krásne znejúce slovo. Čo si má pod ním laik predstaviť?

 

 

V muzikoterapii som pôvodne hľadal prienik mojich dvoch lások – hudby a medicíny, konkrétne psychiatrie a psychoterapie. Muzikoterapia patrí medzi psychoterapeutické metódy liečby. Prakticky sa dá robiť dvomi spôsobmi. Pasívnym, ktorý spočíva v počúvaní, pričom výber hudobných ukážok má špecifické účinky na osobnosť človeka. Pacient asociuje rôzne témy svojho života a tie sa ďalej psychoterapeuticky využívajú a spracúvajú. Pri aktívnom spôsobe sa pracuje v skupine a často sa používa Orffovo inštrumentárium. Carl Orff bol nemecký skladateľ, ktorý zložil známu a geniálnu skladbu Carmina Burana. Úžasne využíval bicie nástroje, preto je po ňom pomenované inštrumentárium, akýsi kufrík, v ktorom sú rôzne bubienky, zvončeky, paličky, činely a iné perkusie. Každý pacient si vyberie nástroj, cez ktorý sa potom ostatným prezentuje. Zaujímavý je vždy rytmus, ktorý do toho dá, alebo aj melodika, dynamika. Človek sa napríklad cíti smutný, depresívny, no pri predstavení vyjadrí svoje meno pomocou nástroja veľmi energicky a rázne. Je to dôležitý materiál pre ďalšiu psychoterapeutickú prácu, potom už na verbálnej úrovni. Napríklad zistíme, že depresívny prejav je pre pacienta únikovým alebo obranným mechanizmom a že v jeho prípade ide v skutočnosti skôr o neurotický problém, z ktorého sa s našou pomocou môže dostať.

 

 

V rámci svojej viac než 40-ročnej praxe ste zažili obdobie pred Novembrom 89 a po ňom. V čom sa líši starostlivosť o pacientov v týchto dvoch érach? A zmenili sa spolu s dobou aj problémy ľudí?

 

 

Určite áno. Predovšetkým však musím povedať, že v psychiatrii máme viacero okruhov duševných porúch, diagnóz, ktoré majú odlišnú etiopatogenézu, teda príčinu vzniku. Celosvetovo sa pozornosť obracia k chorobám, ktoré robia človeka najviac zraniteľným, neschopným naplno niesť zodpovednosť za svoje zdravie, financie, život. Je to predovšetkým schizofrénia, ktorá v prípade nepriaznivého priebehu a nedostatočnej odpovede na liečbu môže aj mladého človeka odsunúť na okraj spoločnosti a do zariadení sociálnych služieb. Pred 40 rokmi bol takýto stav bežný, lebo sme neprijali – v podstate z ideologických dôvodov – koncept komunitnej starostlivosti, ktorý zahŕňa okrem celkovej zmeny v prístupe k pacientom aj podporné prvky nevyhnutné na ich udržanie. Napríklad chránené dielne, podporované bývanie a podobne. Títo pacienti žili svoj život, symbolicky povedané, od dverí k dverám a chorobou boli silno stigmatizovaní. Spôsobovali to aj lieky, ktoré boli v tom čase k dispozícii. Mali silné vedľajšie účinky, ktoré prezrádzali, že pacient trpí psychickou poruchou. Zo Západu sa síce dovážali modernejšie lieky, ale ich množstvo bolo limitované a robila sa selekcia, ktorý pacient ich dostane a ktorý nie. Dnes je situácia podstatne lepšia, pacient je viac motivovaný k spolupráci, dostáva moderné lieky s minimálnymi vedľajšími účinkami, je edukovaný o svojej chorobe, rovnako rodina a celá spoločnosť. Tabu je určite menšie, aj stigmatizácia, hoci jej úplná eliminácia je beh na dlhú trať. Psychiatrické pracoviská sú viac diferencované na jednotlivé okruhy diagnóz, mnohé sú zmodernizované, sú vľúdnejšie, komfortnejšie. Aj keď sme nespokojní s pomalým rozvojom komunitnej starostlivosti, vidieť, že pacienti majú väčšie šance na reintegráciu aj resocializáciu. A čo sa týka problémov ľudí, mám dojem, že sa v princípe veľmi nezmenili, určite ale stúpla náročnosť pacientov a príbuzných na podmienky liečby a informovanosť.

 
Prešla podobným vývojom aj psychoterapia?

 

 

Psychoterapii sa síce venovala pozornosť, ale nie psychoanalytickej a psychodynamickej. Tá bola v podstate „na indexe“ a pritom práve ona pomáha preniknúť najhlbšie do osobnosti človeka. Freud bol vystavovaný kritike a my, čo sme sa tu potajme učili jeho dielu, sme boli takí psychoterapeutickí minidisidenti. Svoje výcviky sme robili nie s podporou vedenia, ale napriek jeho postojom. Po roku 1989 nastal boom psychoterapie, v nemocnici sme založili psychoterapeutické oddelenie, na ktorom sa liečia pacienti s neurotickými a úzkostnými poruchami, poruchami príjmu potravy a ďalšími diagnózami.

 
Podľa štatistík počet psychiatrických pacientov narástol. Čomu sa to dá pripisovať?

 

 

Depresívne a úzkostné poruchy majú najväčší podiel na celkovom náraste ambulantných pacientov, ktorý už prekročil hranicu 400.000, čo je nárast za 30 rokov takmer trojnásobný. Doba kladie vysoké nároky na človeka, žijeme vo väčšom strese, frustrujú nás posuny hodnotových schém a vyrástla nám generácia ľudí, ktorí majú výraznú narcistickú a hraničnú organizáciu osobnosti. Na druhej strane sú čísla vysoké aj preto, že psychiatrická starostlivosť je dostupnejšia, ľudia majú viac informácií o duševných poruchách a nemajú zo psychiatrie taký strach ako v minulosti, preto ju v prípade potreby vyhľadávajú.

 
Máte pocit, že sa kredit psychiatrie zvýšil?

 

 

Áno a je to pre mňa obrovské zadosťučinenie, pretože sa ukazuje, že dlhoročné snahy o detabuizáciu psychiatrie a jej pozdvihnutie medzi moderné a spoločensky významné odbory mali naozaj zmysel. Renomé psychiatrie je lepšie než v minulosti a nemáme kauzy, ktoré by ju poškodzovali. Máme účinné terapeutické prostriedky, aby sme človeku pomohli, aj preto nám ľudia viac dôverujú.

 

 

Ako by mal človek vedieť, že by mal navštíviť psychiatra? V jednom z rozhovorov ste uviedli, že v prípade depresie je varovným signálom, ak príznaky pretrvávajú dva týždne.

 

 

Áno, pretože bežné krátkodobé depresívne výkyvy sú prirodzenou súčasťou života. V prípade depresie ako choroby nie je reč o nejakom dočasnom rozladení, ale o stave, kedy človek už naozaj nemá radosť zo života, neteší ho to, čo ho dovtedy dokázalo tešiť, nemá sily na vykonávanie bežných každodenných činností, cíti sa na tomto svete zbytočný, ba až vinný, jeho sebavedomie prudko klesá a sebaobraz dostáva podobu neschopnosti, bezvýznamnosti, zbytočnej existencie, zbytočného života, v ktorom urobil veľa chýb, za ktoré musí pykať. Má depresívnu smutnú náladu, od ktorej sa už nedokáže odkloniť a postupne už nedokáže ani skrývať svoju depresiu. Ovládajú ho depresívne pesimistické myšlienky, nemá chuť do jedla, nech je akokoľvek dobré, nemá libido, záujem o sex a najlepším východiskom z utrpenia je pre neho smrť, lebo je presvedčený, že svojou nemohúcnosťou ubližuje sebe a ešte viac svojím blízkym. Ak sa tento obraz postupne vyvíja od ľahšieho k ťažšiemu, prehlbuje sa a trvá viac ako dva týždne, jednoznačne treba vyhľadať psychiatra. Depresívne stavy sa nikdy nesmú podceňovať.

 
Ako sa dá rozpoznať, či človek potrebuje psychológa, alebo psychiatra?

 

 

Rozhodujúci je subjektívny tlak utrpenia a tiež signály z okolia. Keď dáva rodina svojmu členovi signály, že to prekračuje únosnú mieru a keď jeho najbližší vidia, že sa chorý trápi, nespí alebo sa skoro budí a je plný úzkosti, tak je to signál, že treba ísť k odborníkovi. Otázka je, ku ktorému? Ak je to napríklad takýto obraz, treba navštíviť čo najskôr psychiatra. Ten stanoví diagnózu a rozhodne o liečbe, najmä či je potrebná farmakoterapia. Ak pacient potrebuje psychoterapiu, tú robia certifikovaní psychoterapeuti, čo sú psychiatri aj psychológovia. S návštevou psychiatra netreba otáľať, lepšie je prísť skôr ako neskoro, lebo suicidálne riziko môže byť vysoké a nerozpoznané. Počet samovrážd je stále vysoký. Na druhej strane je nižší ako za predošlého režimu, hoci opticky to vyzerá naopak.

 
Čomu pripisujete, že počet samovrážd klesol?

 

 

Nedá sa to vyčerpávajúco interpretovať. Jedno z vysvetlení môže byť, že napriek sociálnym neistotám, ktoré v populácii dlhé roky po revolúcii vládli, a do istej miery vládnu, aj keď je nezamestnanosť nižšia a príležitostí je viac, je rozhodujúci fenomén slobody a možnosti výberu. To by znamenalo, že sloboda a voľnosť pohybu sú pre človeka vzácnejšie komodity, ako sú sociálne istoty. Možno si ľudia povedia, že je to hlúposť, že dôležitejšie je najesť sa ako mať možnosť vycestovať do cudziny. V skutočnosti je ale pre ľudí sloboda významná, aj keď si to priamo neuvedomujú. Menší počet samovrážd určite súvisí aj s faktormi, ktoré som už spomenul v predchádzajúcich odpovediach, teda s úspešnejším poskytovaním psychiatrickej starostlivosti a pomoci.

 
Často sa hovorí, že dnešní ľudia sú pod existenčným tlakom alebo aj pod tlakom očakávaní – buď vlastných, alebo okolia – a z toho pramení aj ich frustrácia. Ale nemajú naše generácie ľahší život v porovnaní s našimi rodičmi, ktorí zažili vojny, totalitné režimy, mali nižší životný štandard?

 

 

Áno, ale to bola úplne iná doba. Všetko bolo akési hmatateľné. Neboli nuly a jednotky, ľudia mali rozum a zmyslové orgány, teda videli, počuli, vedeli veci ohmatať, bolo to bezprostrednejšie a priamejšie. Teraz sa pohybujeme vo virtuálnom svete, ktorý sa dá ťažko uchopiť a je oveľa zložitejší. Navyše za posledné storočie, alebo už len dve či tri dekády, nastal obrovský nárast informácií. Neskutočný. A psychika má problém sa s tým vyrovnať. Zvlášť ľudia, ktorí sú v strednom alebo staršom veku. Navyše o čo viac dnes ľudia komunikujú mobilmi a tabletmi s celým svetom, o to menej komunikujú so svojimi vedľa sediacimi spolužiakmi, rodičmi alebo súrodencami. Neprehovoria medzi sebou ani slovo a sú spokojní. Sme teda chybní my, ktorí sa na to pozeráme s údivom, alebo oni, že to robia? Možno tu ide v podstate o prirodzený vývoj. Očarenie internetom, z toho, že môžeme byť súčasťou svetového spoločenstva, je síce veľké, ale človek sa ho musí najprv nasýtiť, a potom z neho prestať robiť modlu. Verím, že príde chvíľa, kedy sa človek presýti väčšiny vecí, ktoré ho robia závislým a začne si všímať iné, a snáď sa vráti aj k svojim koreňom a k prírode.

 
Keď je reč o informačnej expanzii a o digitálnej ére, spomeňme aj nový fenomén a to sociálne siete, na ktorých sa vyrojili negatívne emócie, zastrašovanie, vyhrážky. Kde sa berie toľko krutosti a zla?

 

 

Človek je v podstate tvor agresívny, záleží na tom, aké sú vonkajšie podmienky a v akom stave sa spoločnosť v danom čase nachádza. Bolo to tu vždy, akurát nikdy doteraz človek nemohol tak ľahko verejne prezentovať, čo mu vlastne beží v hlave, aké má postoje a čo prežíva. Teraz sa to ľahko kanalizuje a agresivity je abnormálne veľa. Je možné, že verejný prejav agresivity trebárs na sociálnych sieťach generuje agresivitu aj u druhých ľudí, ale nemožno v človeku generovať to, čo v ňom nie je. Čiže, keď je tam potláčaná agresivita, nespokojnosť a frustrácia, môže mu takáto inšpirácia zvonku poslúžiť ako otvorenie ventilu.

 

 

V nedávnom rozhovore riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie Vladimír Šucha hovoril o tom, ako citlivo ľudia vnímajú neférové konanie. Dokazuje to dokonca experiment s dvoma opicami, ktoré za rovnaký úkon dostávali mrkvu, no neskôr jedna z nich začala dostávať hrozno a tú druhú to doviedlo do zúrivosti.

 

 

Určite ľudia intenzívne pociťujú závisť a neférovosť, a tiež sklamanie zo správania sa predstaviteľov štátu, ktorí pre populáciu predsa len predstavujú vzor. Nech už je akýkoľvek, ale je to určitý druh autority. A aj vďaka týmto sklamaniam a rozčarovaniu z nespravodlivosti potom občania napríklad hodnotia svoju životnú úroveň horšie, než by zodpovedala skutočnosti.

 
Pocit nespravodlivosti tiež zrejme napomáha vzniku extrémistických nálad.

 

 

Áno, určite. Vždy je tu obdobie latencie, keď v ľuďoch vrie niečo, čo nedokážu ovplyvniť, lebo moc sa drží pri kormidle. Sú teda frustrovaní a keď sa nič zásadné neurobí, tento pocit narastá. A v takej situácii keď sa objaví spasiteľ a človek, ktorý má jasné formulácie, jasné vízie, jasne pomenuje vinníkov, ľudia za ním idú, lebo cítia impotenciu demokratických štruktúr, ktoré nedokážu nastoliť právny štát, teda ani férovosť. Demokracia však za to nemôže, môžu za to pokrivené demokratické štruktúry a tie majú na svedomí konkrétni ľudia.

 

 

Ako hodnotíte fakt, že agendou radikálnych síl je ochrana tradičnej morálky? Je to len číry populizmus alebo odpoveď na to, že sme zašli v korektnosti priďaleko?

 

 

Myslím si, že je pravda jedno aj druhé. V korektnosti sa zašlo príliš ďaleko, až to ohrozuje tradičnú morálku, korene našej civilizácie. Vo všeobecnosti je dobré pre každú spoločnosť, keď sú v nej rôzne, aj protichodné sily, vektory, názory. To je záruka určitého rastu – dialóg, konfrontácia, súťaženie o vedenie spoločnosti. Preto je tiež dobre, keď sa na margo rozširovania tradičných zvyklostí – ako napríklad dosiaľ zažitého modelu, že základom rodiny je muž a žena – ozývajú aj hlasy, ktoré zastávajú tieto tradičné hodnoty. Mnohí hovoria, že v Európe je situácia taká, ako keď Rímska ríša začala upadať. Som si vedomý, že to, čo hovorím, sa mnohým nebude páčiť, ale LGBTI je hnutie, ktoré si odkrajuje stále viac a viac. Najprv to bola len požiadavka akceptovať registrované partnerstvá a dušovali sa, že nezájdu ďalej. Dnes sú to sobáše, adopcie detí… Je otázka, kam sa to uberá.

 
Ale zástupcom týchto menšín ide len o zrovnoprávnenie.

 

 

A naozaj je dobrá spoločnosť, kde je všetko zrovnoprávnené? Diskriminácia kohokoľvek za čokoľvek, za čo človek nemôže, je absolútne neprípustná. Zrovnoprávnenie je však iná téma. Poviem príklad z môjho odboru: muž v mladšom veku, povolaním žeriavnik, ochorie na vážnu duševnú poruchu a po preliečení sa domáha, aby mohol túto prácu robiť ďalej. Nie je mu to, pochopiteľne, umožnené, z titulu choroby teda nemá rovnaké práva ako zdraví ľudia. Ak je niekto v sexuálnej orientácii z biologických príčin iný, nesmie byť za to, za čo nemôže, diskriminovaný a má mať aj právne vytvorené podmienky na život v páre, hoci ten neplní reprodukčné poslanie. Ale prečo má byť zrovnoprávnený s ostatnou populáciou vo všetkom, aj sobášom, výchovou detí, keď tieto inštitúty patria historicky v našej civilizácii heterosexuálnym párom? Tu ide o korene, základy civilizácie, ktoré spočívajú na rodine, manželstve alebo partnerstve muža a ženy, dvoch biologicky odlišných entít. Preto je namieste otázka, či naozaj musí mať každý na všetko nárok. Potom aj ten chorý môže byť naďalej žeriavnikom, hoci užíva lieky a relaps ochorenia môže prísť kedykoľvek a hlasy mu prikážu, aby náklad zhodil dolu, lebo hlas má pre neho váhu reality. Dnes je slovo nárok písané oveľa väčším písmom než slová povinnosť a zodpovednosť.

 
Ak to zovšeobecníme, tak áno, vnímame naše nároky a slobody viac než kedysi. Znamená to, že je viac individualizmu?

 

 

Určite. A nielen individualizmu, ale aj hrubého egoizmu a arogancie.

 

 

Je to sprievodný jav konzumnej spoločnosti? A podpisuje sa rukopis dnešnej doby pod problémy, dokonca aj pod diagnózy, ktoré ľudia majú?

 

 

Ľudia sú dnes silne ovplyvnení spoločenskými normami, určitými znakmi, ktoré sa ani nemusia pomenovávať, ale sú prítomné, menia sa, a majú výrazný vplyv na charakter spoločnosti. V podstate ich vytvárajú najviac médiá, tie majú najväčší dosah na ľudí. Ako vyzerá ten vzor? Trochu to zjednoduším, ale je to večne mladý, bohatý, úspešný, šikovný, atraktívny, vymakaný človek. Je to veľké lákadlo, lebo sú za to veľké benefity. Dovolenky, luxus, nasycuje sa narcistické ego… Takýto človek kráča vo svojej životnej línii, až ho jedného dňa prepadne atak úzkosti, alebo začne byť depresívnejší. Príčinou je psychické zranenie, ktoré naruší jeho sebaobraz, jeho sebaideál, ktorý sa formoval v rannom detstve tým, do akej miery bol nasýtený, presýtený alebo nenasýtený pozornosťou a láskou. Je to štrbina v integrite jeho ega a človek to cíti ako krízu. Bojí sa ďalších atakov, je úzkostný, depresívny a uviazne na križovatke, nevie, ako ďalej. Ale aj keď to znie odvážne, tvrdím, že chvalabohu, že to prišlo, lebo človek má vtedy šancu urobiť si bilanciu, pozrieť sa za seba, kto je, odkiaľ prišiel, s čím prichádza a kam smeruje, urobiť si psychoterapeutickú revíziu svojho Ja, svojich potrieb a očakávaní. Aby vedel, ktorou cestou má ísť ďalej, aby boli jeho potreby uspokojené, ale tiež aby neboli prehnané a neničili ho.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nemecko a Poľsko chcú napriek nezhodám prehlbovať vzájomné vzťahy

0 icon

Varšava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowski)   Nemecko a Poľsko chcú napriek pretrvávajúcim nezhodám naďalej prehlbovať vzájomné vzťahy. Nemecko-poľské susedstvo patrí "k najväčším európskym príbehom úspechu za uplynulých 30 rokov", povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier po rokovaniach so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom vo Varšave Prezidenti…

V Británii zaznamenali najvyšší denný prírastok od 19. februára

0 icon

Londýn 17. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Spojenom kráľovstve v ostatnom období prudko stúpol. Odborníci upozorňujú, že v krajine sa začína tretia vlna pandémie koronavírusu Vo štvrtok v Británii potvrdili 11 007 nových prípadov, čo je najvyšší denný prírastok od 19. februára, keď zaznamenali…

Ozbrojené sily SR ukončili takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane, informovalo Ministerstvo obrany SR

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie Ozbrojené sily SR stiahli vojačky a vojakov pôsobiacich v operácii Resolute Support v Afganistane. V stredu (16. 6.) sa tak ukončilo ich takmer dvadsaťročné pôsobenie v tejto oblasti. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ…

Nový izraelský premiér Bennett pozval Merkelovú na návštevu

0 icon

Tel Aviv/Berlin 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yonatan Sindel/Pool via AP)   Nový izraelský premiér Naftali Bennett pozval vo štvrtok nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú počas ich spoločného telefonátu na návštevu židovského štátu. Oznámila to Bennettova kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA Bennett zároveň Merkelovej poďakoval za záväzok Berlína čo sa týka…

Rodina Libuše Šafránkovej zverejnila dojemné smútočné oznámenie

0 icon

Praha 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook,Národní divadlo)   Pozostalí po českej herečke Libuši Šafránkovej zverejnili vo štvrtok netradičné smútočné oznámenie. Dominuje mu čiernobiela fotografia herečky z roku 1958 a citát svetoznámeho českého fotografa Františka Drtikola. Informovali o tom spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz "Nikde ma nehľadajte, som všade, takže aj vo…

Idú na dno síl, nič nám zadarmo nedajú, varuje Hamšík pred Švédmi

0 icon

Petrohrad 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nedostanú opäť nič zadarmo. Slovenskí futbalisti podľa svojho kapitána Mareka Hamšíka narazia v piatok v druhom zápase na EURO 2020 so Švédmi na zohratého, konsolidovaného a mimoriadne behavého oponenta Líder národného mužstva na online tlačovke pred duelom 2. kola E-skupiny potvrdil, že je…

V univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach horí, na mieste sú všetky záchranné zložky

0 icon

Košice 17. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Košice)   V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach vypukol požiar, informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Na mieste sú podľa nej všetky záchranné zložky. Pacienti boli z budovy evakuovaní Požiar sa už hasičom podarilo lokalizovať. „Na mieste je aj krajský a okresný riaditeľ. Je…

Kollár: Cieľom Sme rodina je udržať koalíciu a plniť predvolebné sľuby

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Cieľom hnutia Sme rodina je postupne plniť sľuby, ktoré dalo občanom v predvolebnej kampani, vrátane výstavby nájomných bytov a exekučnej amnestie. Z tohto dôvodu je prirodzeným cieľom hnutia udržanie vládnej koalície a plnenie Programového vyhlásenia vlády. V diskusii na TASR TV to povedal…

Tarkovič pred Švédmi: „Na postup môžu stačiť aj 4 body“

0 icon

Petrohrad 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenskú futbalovú reprezentáciu zasiahol deň pred duelom so Švédskom na EURO 2020 koronavírus. Do karantény musel putovať obranca Denis Vavro a aj jeden člen realizačného tímu Vedenie národného mužstva situáciu vyhodnocuje a bude vo veci kooperovať so zástupcami UEFA i s organizátormi v…

Koalícia stojí za premiérom, pri prípadnom odvolávaní vystúpim v pléne, vyhlásil Sulík

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Opozícia pri pokuse o odvolávanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zistí, že celá koalícia stojí za premiérom. Vyhlásil to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že rád vystúpi v pléne Národnej rady (NR) SR pri jeho prípadnom odvolávaní. Je podľa neho absolútne vylúčené,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

Pavel Jacz

Minister zdravia Lengvarský chce kupčiť so zdravím. Za očkovanie chce ponúkať peniaze na ruku, alebo lotériu.

0icon

Zostal som ako prikovaný, keď sa minister zdravotníctva Lengvarský vyjadril, že chcú zvýšiť percentá zaočkovania Slovákov štátnym úplatkom - finančnou odmenou, alebo lotériou. Aj týmto spôsobom sa chceme opičiť po Američanoch (max 100 USD) a Srboch (25 €)? Lenže všeobecná vzdelanostná úroveň Slovákov je o mnoho percent vyššia, ako našich…

Gustáv Murín

Piešťanské kúpele – pandémia ako biznis-plán

0icon

Bezradnosť – tak sa dá jedným slovom označiť výkon našich epidemiológov počas korona-paniky, ktorú práve svojimi zmätenými opatreniami vyprodukovali. A nebránili celoslovenským Psychopatovičovým branným cvičeniam. Tie najväčšie zmätky a absurdity som popísal v knižke „Koronavírus ako terorizmus“, ktorá vyšla v spolupráci s rádom InfoVojna a dá sa získať cez ich e-shop. To som ale ešte netušil,…

Tony Belohorec

Politická karma: Ten pocit keď sa komik Zelenskij vyhráža okolitému svetu zo stoličky prezidenta

0icon

Prológ: “Ak západné krajiny prestanú podporovať moju krajinu, v konflikte so samozvanými republikami na Donbase, tak Kyjev vytvorí „najmocnejšiu armádu v Európe. Namiesto toho, aby sa z nás stali vedci, ktorí technologicky rozvíjajú svoju krajinu, budú ľudia premýšľať o tom, ako chrániť svoju rodinu a domov," uviedol včera, 15. júna…

Ivan Lehotský st.

Diplomati a „diplomati“

0icon

Ak niekto hovorí vyhýbavo, neurčito, akoby si nechával pre ďalší vývoj udalostí nejakú rezervu, povie sa – hovoril diplomaticky. Ak niekto hneď „vytrúbi“ svoj názor na vec, na ktorú možno mať rôzne názory, nie je diplomatom, hoci by na to aj mal papier. Aby sme nešli ďaleko, priam žiarivý príklad…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Môže cvičenie pred spaním ovplyvniť tvoj spánok?

0 icon

Pravidelné cvičenie má mnoho výhod, vrátane lepšieho spánku. Môže podporovať relaxáciu, znižovať úzkosť a normalizovať tvoje vnútorné hodnoty. Cvičenie tiež zvyšuje teplotu tela a keď začne klesať, cítiš sa ospalo. Dlho sa verilo, že cvičenie pred spaním sťažuje zaspávanie. Podľa nedávneho výskumu to však nemusí byť pravda. Štúdie zistili, že…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Záhada: Stroj Hansa Colera. Zostrojil Hans Coler perpetuum mobile? Pozrite sa s nami na pokračovanie článku o neuveriteľnom príbehu z čias druhej svetovej vojny o ešte najuveriteľnejšom „ stroji na voľnú energiu“. Colerov aparát na magnetickú energiu pozostával zo šiestich magnetov vyvinutých tak, že obvod zahŕňal magnety aj cievku.…

Fotografie ukazujú, ako sa svet zmenil za 100 rokov

0 icon

Pri porovnaní nášho detstva so súčasnosťou vidíme, ako sa veľa vecí zmenilo. Nehovoríme iba o našich telách, ani o konkrétnych aspektoch nášho života, ale hlavne o našom prostredí a svete, v ktorom žijeme. Z miest, kam sme chodili, už nie sú naše milované miesta, všetko môže vyzerať úplne odlišne od toho,…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Vo svete IT

Pomocou tejto aplikácie môžete dostať do svojho smartfónu widget hodín z Androidu 12. Idete skúsiť?

0 icon

Spoločnosť Google ešte začiatkom mája predstavila nový Android 12 v BETA zostavení pre širokú verejnosť. V súčasnosti si ho môžu potenciálni záujemcovia vyskúšať naprieč viacerými modelmi smartfónov. Treba však dodať, že stále ide len o testovú verziu pripravovaného Androidu. Predstavenie novej verzie Androidu, odhliadnuc od nových funkcií, sa nieslo aj…

Pre ktoré Xiaomi zariadenia je už dostupná MIUI 12.5 nadstavba a ako ju môžete čo najrýchlejšie dostať do smartfónu?

0 icon

Diskusia o MIUI nadstavbe je v Xiaomi svete aktuálne horúcou témou. Dôvodom je, že Xiaomi v uplynulých dňoch uvoľnilo nadstavbu pre radu smartfónov. Išlo napríklad o Poco F2 Pro, Mi 10T Pro, Mi 10T, Redmi Note 9T a ďalšie. Rovnako spoločnosť rozpútala debatu aj okolo dostupnosti nadstavby aj pre staršie…

Leica predstavila svoj prvý smartfón, Leit Phone 1, ktorý už na prvý pohľad vyčnieva z davu

0 icon

Leica je výrobca kamerových modulov, ktorý sa dostal vo svete mobilných zariadení do povedomia najmä vďaka spolupráci so spoločnosťou Huawei. Nie tak dávno sa objavili správy, ktoré hovorili o tom, že spoločnosť už nemá v pláne ďalej predlžovať spoluprácu s čínskym výrobcom smartfónov. Ak sa tak stane, tak pôjde o…

MIUI 13 bude predstavená už čoskoro: Vieme, ktorý smartfón získa nadstavbu ako prvý!

0 icon

I keď nadstavba MIUI 12.5 ešte nie je úplne medzi všetkými smartfónmi, nie je pochýb, že Xiaomi už starostlivo pracuje na jej nástupcovi. Tento rok bude pre spoločnosť významným, keďže po toľkých prémiových smartfónoch, medzi ktoré sa radí napríklad skladateľný Mi MIX Fold či Mi 11 Ultra s druhým displejom,…

Honor 50 je na svete! Ponúka nielen Mobilné služby Google, ale aj procesor spoločnosti Qualcomm

0 icon

Spoločnosť Honor dlhé roky patrila pod krídla konzorcia Huawei. Minulý rok čínsky technologický gigant bol však nepriamo donútený k tomu, aby dcérsku značku predal. Dôvodom boli sankcie zo strany amerických úradov, ktoré obmedzili spoločnosť natoľko, že nielenže nemohla nakupovať produkty vyrábané americkými technológiami, ale rovnako nemohla ani aktívne používať služby…

Armádny Magazín

Agent Navaľnyj ešte môže poslúžiť svojej Ruskej vlasti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľko dní pred summitom s Josephom Bidenom Vladimir Putin naznačil ďalšiu tému nadchádzajúcich rozhovorov. Kladne odpovedal na novinársku otázku o pripravenosti Ruska uvažovať o výmene väzňov s USA. Otázkou je, koho sa to konkrétne môže týkať — presnejšie o koho výmene sa bude diskutovať.   Pripomeňme,…

Podľa Putina predstavuje Ženevský samit skôr úspech. Červené čiary sa nebudú prekračovať

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľkohodinový rusko-americký samit v ženevskom sídle „Villa La Grange“ sa skončil. Natiahlo sa to takmer na štyri hodiny — čo je mimochodom dvakrát dlhšie ako stretnutie Trumpa a Putina v Helsinkách v roku 2018.   Aktuálny samit bol charakteristický nedostatkom formátu „tete-a-tete“ – súkromnou komunikáciou medzi…

Prieskum: Rebríček krajín nepriateľských voči Rusku

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Tri najpriateľskejšie krajiny, podľa názoru Rusov, sú v súčasnosti Bielorusko, Čína a Kazachstan, vyplýva z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnili sociológovia Centra Levada.   Bielorusko zároveň vedie tento zoznam s veľkým náskokom: 58% respondentov ho označilo za priateľskú

Ďalší úspech zbrojovky FN - získala americký kontrakt na guľomety M240 vo výške 92 miliónov dolárov

0 icon

USA, 17. júna 2021 (AM) – FN America získala zákazku na dodávku variantov guľometov M240 a príslušenstva pre americkú armádu za 92 miliónov dolárov. Toto je tretia významná dohoda spoločnosti s americkou armádou za posledné dva roky. Medzi ďalšie patrí jeden kontrakt na pušky M4 podpísaný začiatkom roku 2020 v hodnote viac…

Ako budú vyzerať raketomety v budúcnosti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Protitankové granátomety budúcnosti budú fungovať podľa neštandardnej schémy, prioritou nebude preraziť pancier, ale zneškodniť obrnené vozidlá inými spôsobmi, povedal novinárom Nikolaj Sereda, riaditeľ konštrukčnej kancelárie NPO Bazalt, ktorá je súčasťou ruského koncernu Techmaš Štátnej spoločnosti Rostech.   "Možno sa nem

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali