Branislav Fábry: Eurohujeri, lieková agentúra a daňové raje

Bratislava, 28. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Frank Augstein)

 

Vzhľadom na názov celého článku by som chcel vyjadriť svoj postoj k EÚ – snažím sa nevidieť EÚ čierno-bielo a uvedomujem si aj mnohé pozitíva, ktoré priniesla EÚ pre Slovensko. Mohla by byť však väčším prínosom. Hoci má potenciál brániť svojich obyvateľov proti silným ekonomickým subjektom, koná práve naopak, bráni veľké ekonomické subjekty proti obyvateľom. Tento trend potvrdili aj ekonomické udalosti z konca roku 2017. Išlo najmä o dve skutočnosti: publikáciu Paradise Papers, ktoré odhalili systém daňových rajov a postoj, ktorý k daňovým rajom zaujali orgány EÚ.

Na snímke sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA)

 

 

Paradise Papers a daňové raje v EÚ

Diskusia o daňových rajoch nie je v Európe novou témou, pravidelne sa vracia a opakovane budí silné rozhorčenie verejnosti. Po Panama Papers sa v tomto roku objavili tzv. Paradise Papers. Tieto dokumenty ukázali skupinu klientov globálne pôsobiacich kancelárií, napr. kancelárie Appleby, ktoré sa špecializujú na tzv. offshore praktiky a na schránkové firmy. Pri ich činnosti ide pritom najmä o to, aby sa zisky klientov nezdaňovali v krajinách, v ktorých sa vytvárajú, ale tam, kde to bude pre klienta najvýhodnejšie. Toto konanie sa deje zväčša legálne. Uvedený systém schránkových firiem využívajú najvýznamnejšie a najväčšie firmy sveta, od Apple až po Nike. Daňové triky využívajú aj známe fyzické osoby, od speváčky Madonny až po držiteľa Nobelovej ceny za mier za rok 2016, prezidenta J. M. Santosa.

V zahraničí sa vedie otvorenejšia diskusia než u nás, pretože u nás sa ešte stále objavuje snaha označovať kritiku veľkých ekonomických subjektov za ľavicový extrémizmus. Paradise Papers však opäť raz poukázali na zvrátenosť celého systému. Problém je naozaj dramatický, veď aj podľa údajov OECD, ktorá určite nie je sociálne orientovaná a stojí na strane veľkého kapitálu, každý rok prostredníctvom legálnych daňových trikov z dane z príjmov právnických osôb strácajú štáty až do 240 miliárd dolárov. Niektoré ďalšie odhady sú však veľa vyššie a k tejto sume treba prirátať aj nelegálne daňové podvody. Potom je očividné, prečo chýbajú príjmy do rozpočtov mnohých štátov sveta.

Na riešenie tragickej situácie v oblastí daňových únikov nemožno efektívne použiť ani klasické liberálne riešenia, napr. znižovanie daní. V celej EÚ sa od 90-tych rokov prudko znížila daň z príjmov právnických osôb. Daňové raje sú však napriek klesajúcim daniam v obľube čoraz viac. Tí, ktorí sa pokúsia niečo s daňovým únikom urobiť, stoja proti mohutnej koncentrácii daňových poradcov a právnikov, ktorí z celého systému profitujú. Častým pravidlom je aj to, že zástupcovia niektorej zo štyroch veľkých audítorských spoločností (KPMG, PWC, Deloitte, Ernst&Young) sa zúčastňujú na rozhodovacích procesoch o daňových rajoch na európskej úrovni a tam dokážu snahy o nápravu zablokovať.

 

Holandsko ako daňový raj

Žiaľ, jedným z hlavných dôvodov, prečo tento systém daňových rajov môže nerušene fungovať, je spolupráca významných politických subjektov pri jeho kreovaní. Napriek všetkej kritike aktivistov, sú daňové raje prítomné aj priamo v EÚ. Najčastejšie sa hovorí o Luxembursku, kde daňový raj vytvoril práve J. C. Juncker, súčasný predseda EK. Ide ale aj o ostrovy Malta, Jersey, Man či ďalšie. Zrejme najväčším daňovým rajom v EÚ je však Holandsko, ktorého minister J. Dijsselblom stojí na čele Euroskupiny. Holandsko využívajú mnohí daňoví špekulanti, napr. zo zadĺženého Grécka. Je zaujímavé, že ich daňové úniky do Holandska zosilnel práve v čase, keď grécky rozpočet potreboval čo najviac príjmov.

V otázke daňových rajov môžeme rozlišovať medzi tzv. sink countries a tzv. conduit countries. Sink countries sú krajiny, v ktorých príjmy vytvorené systémom daňových únikov končia. Typickým znakom týchto krajín je nízka daň z príjmov. Ide zväčša o krajiny mimo EÚ, napr. Bermudy alebo Kajmanské ostrovy. Naopak, medzi conduit countries patria štáty, ktoré sa vyznačujú tým, že umožňujú daňové úniky prostredníctvom finančných transferov. Medzi krajiny, ktoré takýto systém vytvárajú, patria práve bohaté štáty západnej Európy. Najvýznamnejším spomedzi conduit countries je Holandsko a takmer štvrtina investícii (23%), ktoré putujú do cieľových sink countries, prechádza práve cez túto krajinu. Pre porovnanie, cez Švajčiarsko prechádza 6% podobných investícií.

Holandsko využíva viaceré nástroje na daňové úniky. Jedným z nich je možnosť priamej dohody medzi daňovými orgánmi štátu a koncernami, ktoré zostávajú dôverné. Dôležité sú aj daňové úľavy v oblasti duševného vlastníctva, ale tiež právo obchodných spoločností. Ide najmä o komanditnú spoločnosť, ktorá podľa holandského práva netvorí daňový subjekt, ale v podstate len formu partnerstva. Daňovými subjektmi sú jednotliví partneri, zatiaľ čo iné jurisdikcie vnímajú ako daňový subjekt komanditnú spoločnosť. Táto forma sa uplatňuje najmä vo vzťahu k investíciám z USA (IBM, PepsiCo, atď.), kde sa v rámci dohôd proti dvojitému zdaňovaniu darí veľkým investorom zbavovať daňových povinností. Cez tento systém prechádza ročne asi 500 miliárd dolárov ziskov.

V Holandsku vzrastá počet komanditných spoločností, ale aj iných obchodných spoločností, vrátane dcér uvedených komanditiek. Vytvára sa množstvo tzv. schránkových firiem a viac ako polovica z 500 najväčších firiem z USA má v Holandsku aspoň jednu dcérsku spoločnosť. Často s jasným daňovým účelom… V Amsterdame sa nachádza mnoho schránkových firiem a niektoré ich sídla sú už legendárne, napr. tisíce firiem sídlia v budove na Prins Bernhardplein 200, Amsterdam. Praktiky holandského daňového raja sú známe už dlhé roky, ale Holandsku sa darí vďaka silnému lobbyizmu unikať sankciám iných štátov. V USA sa Holandsku s pomocou Americkej obchodnej komory podarilo vylobovať vyňatie zo zoznamu daňových rajov, hoci ich tam B. Obama pôvodne zaradil. Podobne to platí aj o EÚ, ktorá nedávno vydala zoznam daňových rajov, avšak Holandsko a Luxembursko sa v ňom nenachádzajú.

 

EMA v daňovom raji a naša diplomacia

Najväčším škandálom vo vzťahu k holandskému daňovému raju je vysoká tolerancia daňových praktík zo strany EÚ. Holandský daňový raj nie je  nová téma, po odhaleniach v Paradise Papers sa však dostal opäť do centra pozornosti. Na boj proti daňovým rajom by sa mali využiť všetky možné sankcie a Brusel by mal voči nim postupovať aspoň tak, ako napr. voči Poľsku. Miesto toho EÚ rozhodla, že Európska lieková agentúra (EMA) sa z Londýna presunie do Amsterdamu. Ide o veľmi významnú inštitúciu, s nezanedbateľným rozpočtom a jej príchod prináša mnoho rozvojových impulzov pre sídelnú krajinu. Ak však EÚ v čase vrcholiaceho škandálu Paradise Papers podporila presun tejto agentúry do daňového raja, je to zlé znamenie pre budúcnosť EÚ. Žiaľ, „eurohujeri“, ktorí takto konajú, to s Európou nemyslia dobre.

Hoci na Slovensku existovali silné očakávania, že EMA príde práve sem, Bratislava sa pri konečnom hlasovaní umiestnila zle aj v porovnaní s inými kandidátmi (Miláno, Kodaň). Treba otvorene povedať, že značnú vinu na tomto debakli nesie slovenská diplomacia, ktorá sa tejto téme nedostatočne venovala. Naši diplomati mali vyvinúť viac úsilia najmä vtedy, keď začala kampaň na očierňovanie Bratislavy ako kandidátskeho mesta. Je pravdepodobné, že podpisovú akciu proti premiestneniu EMA medzi jej zamestnancami do Bratislavy neformálne podporovalo práve Holandsko. Lenže tak ako Holandsko napomáhalo inštrumentalizovať otázky LGBT proti Bratislave, tak mohla i naša diplomacia pomôcť inštrumentalizovať otázky daňových rajov proti Amsterdamu. V čase vrcholiaceho škandálu s Paradise Papers by to bolo priam žiaduce!

Niektoré námietky zamestnancov EMA voči Bratislave mohli byť odôvodnené, určite však boli spolitizované. Nechcem si ani len predstaviť, čo by sa stalo, keby sa niektorí zamestnanci EMA ohradili proti Amsterdamu, pretože fungovanie tamojšieho daňového raja znižuje aj príjmy do rozpočtu EÚ. Prinajmenšom by ich upozornili  na povinnosť dodržiavať politickú nestrannosť… Aj tvrdenia niektorých osôb o „celospoločenskej nepripravenosti“ Slovenska ako dôvod na odmietnutie Bratislavy nie sú presvedčivé a väčšina zamestnancov by EMA neopustila ani v prípade príchodu do SR. Miesta úradníkov a zamestnancov európskych inštitúcií sú veľmi lukratívne a málokto by o luxus euroúradníkov s množstvom sociálnych výhod chcel prísť. Navyše, i v prípade „neznesiteľnosti kultúrneho prostredia“ v SR by sa zamestnanci mohli ľahko presťahovať do Viedne, z ktorej sa dá do Bratislavy dochádzať a ktorú nemožno považovať za kultúrne inferiórne mesto…

Žiaľ, naša diplomacia mala v čase určovania nového sídla EMA iné priority. Napr. na MZV sa obrovské množstvo energie sa počas celého roku 2017 míňalo na prípravu rusofóbnej bezpečnostnej stratégie a na zvyšovanie podpory verejnosti pre militarizmus. Naši diplomati boli veľmi rýchli, keď bolo treba útočiť na tých, ktorí šíria „ruskú propagandu“, boli však veľmi pomalí pri odsudzovaní krajín ako Holandsko, ktoré ochudobňujú európskych partnerov svojim škandalóznym daňovým systémom. Navyše, čelní slovenskí diplomati sa uchádzali o rôzne funkcie v medzinárodných inštitúciách a keby tvrdšie presadzovali sankcie pre daňové raje alebo poukazovali na daňové triky „investorov“, rozhnevali by tým niektorých vplyvných prominentov.

 

Návrat do feudalizmu

Zásadný význam daňových rajov spočíva v tom, že odstraňuje posledné ilúzie o „demokratickom právnom štáte“ v Európe či inde na svete. Prostredníctvom daňových rajov sa tiež pripravuje návrat feudálnych praktík, keď existovali privilegované skupiny obyvateľov (šľachta a vysoký klérus), ktoré boli zbavené daňových povinností. Takto to fungovalo i vo Francúzsku pred Veľkou francúzskou revolúciou, keď tzv. tretí stav tvorený živnostníkmi a sedliakmi znášal celé finančné bremeno štátnych výdavkov. Generálne stavy, ktoré kráľ zvolal na rok 1789, mali legalizovať ďalšie zvýšenie daňového bremena tretieho stavu, avšak tento to odmietol a vyvolal revolúciu.

V súčasnosti sa situácia z obdobia feudalizmu opakuje. Daňové bremeno sa čoraz viac prenáša na chudobnejšie skupiny obyvateľstva, zatiaľ čo milionári platia iba nepatrné dane. To musí nutne vyvolávať nespokojnosť. Stačí si napr. predstaviť majiteľa kníhkupectva na Slovensku, ktorý musí riadne platiť daň z príjmu a porovnať ho s koncernom Amazon, ktorý platí na daniach len zlomok zo svojich európskych príjmov. To isté platí pre majiteľa kaviarne, ktorý súťaží so Starbucksom či majiteľa reštaurácie, ktorý súťaží s McDonalds. Ešte horšie sa musia cítiť osoby v núdzi. Neustále sa tematizuje ich „zneužívanie“ sociálnych dávok, na zneužívanie daňových inštitútov veľkými ekonomickými subjektami sa však hľadí ako na „gavaliersky delikt“.

Daňové raje sa nedajú ospravedlniť ani tým, že pri nich ide o legálne konanie v súlade so zákonom. Toto je však iba ďalšia podobnosť s feudalizmom – aj tam bola daňová diskriminácia chudobných vytvorená na základe práva. Legálne vtedy bolo napr. aj pirátstvo, ktoré britskí a francúzski piráti vykonávali na základe licencií od svojich panovníkov. Legálny bol dokonca aj britský obchod s ópiom v Ázii v 19. storočí. Konanie na základe práva však sotva ospravedlňuje vážne zločiny, ktoré takto vznikajú. Platí to aj pre daňové a odvodové triky súčasnosti – tie sú napriek legálnosti závažným zločinom, ktorý nepriamo spôsobuje množstvo obetí na životoch, napr. v zdravotníctve. To platí nielen pre obete hladomorov v tzv. treťom  svete, ale aj pre obete zlyhávania sociálnych systémov v Európe…

 

Viac spravodlivosti a menej daňových rajov

V súčasnom svete je hlavným problémom sveta nerovnomerné rozdeľovanie bohatstva medzi skupinami obyvateľov. Tento trend vytvára obrovskú nestabilitu v spoločnosti a v niektorých krajinách už viedol ku krvavým revolúciám. Jedným z hlavných nástrojov na pokračovanie tohto trendu sú aj daňové raje, ktoré sa stále viac dotýkajú aj daňových trikov a obchádzania zákonov v krajinách EÚ. Napriek tomu, že ide o zákonné postupy, tieto triky predstavujú tzv. zákonné bezprávie, ktoré by malo ustúpiť nadzákonnému právu a spravodlivosti. Keď naši zákonodarcovia boli ochotní retroaktívne aplikovať tzv. Radbruchovu formulu o vzťahu práva a spravodlivosti voči Mečiarovým amnestiám z minulosti, mali by byť schopní aplikovať ju aj proti legálnym, ale nespravodlivým daňovým únikom, ktoré predstavujú hlavný problém súčasnej ekonomiky.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Tiesňových volaní z áut cez eCall pribúda, Mikulec apeluje na väčšiu osvetu

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Trnave)   Počet tiesňových volaní z áut cez systém eCall stúpa, rastie aj počet vozidiel vybavených systémom automatických či manuálnych zasielaní oznámení na linku 112. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR Šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO) by uvítal vyššiu…

Protislovenský denník Sme a jeho mediálne sestry. Ako riešiť tieto médiá

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP / Foto: screenshot)   Denník Sme, Denník N a Aktuality sú tri veľké protislovenské médiá, ktoré systematicky pracujú pre cudzie záujmy. Nie sú jediné, ale na slovenskej mediálnej scéne majú osobité postavenie Problémovou sa ukazuje už ich vlastnícka štruktúra. Aktuality sú úplne vlastnené zahraničným mediálnym…

Kolíková chcela analýzu, prečo Žilinka nepodal žalobu na rozpustenie ĽSNS. GP reaguje: Nepodľahneme tlaku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Generálna prokuratúra (GP) SR už jasným a zrozumiteľným spôsobom informovala o dôvodoch nepodania žaloby na rozpustenie politickej strany ĽSNS. Nemá potrebu ich dopĺňať. Pre TASR to uviedol hovorca GP SR Dalibor Skladan v reakcii na stanovisko ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS),…

Riziko jadrovej katastrofy. Čo sa deje v Záporoží a hrozí Európe druhý Černobyľ?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Vynikajúca ukrajinská novinárka portálu strana.ua Olesja Medvedeva s kvalitným kanálom na youtube analyzuje aktuálne dianie okolo Záporožskej jadrovej elektrárne. Výňatok toho najzaujímavejšieho prinášame v nasledovnom článku V meste Energodar a v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZJE), ktorá sa tam nachádza, sa odohrávajú hrozivé udalosti.…

Po afére v štýle Jamesa Bonda, ktorá sa dotýka aj Slovenska a Čiech, šéf poľskej tajnej služby rezignoval

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/vz.ru/Foto: isp.policja.pl) Šéf poľskej zahraničnej spravodajskej služby Piotr Krawczyk, ktorý túto funkciu zastával od roku 2016 a bol vo Varšave považovaný za ťažkého profesionála, odstúpil. K rezignácii ho však nedonútili ukrajinské udalosti, ale podvod v hollywoodskom štýle z čias pandemického koronavírusu. Príbeh má všetky znaky klasickej špionážnej…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – V dôsledku vojny sa u Ukrajincov množia psychické problémy

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 10:34 - Francúzske úrady zakázali Rusom navštíviť zámok Château de Vincennes neďaleko Paríža v dôsledku…

Rezort financií pripravil kalkulačka pomoci, ktorá vypočíta novú výšku prídavkov. Matovič si neodpustil poznámku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:Pixabay)   Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR pripravil kalkulačku štátnej rodinnej pomoci. Prináša informatívny výpočet, na základe ktorého ľudia získajú lepší prehľad o novej výške ich prídavkov na dieťa, daňového bonusu a príspevku na služby deťom po schválení rodinného balíčka. Rodičom umožňuje aj…

Či sa to už niekomu páči, alebo nie, americký jadrový priemysel závisí od Ruska. Ak Rusko zavedie protisankcie, elektrická energia bude mať v USA cenu zlata

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pred 70 rokmi sa Spojeným štátom podarilo rozštiepiť atóm. USA boli prvé na svete, ktoré zvládli túto technológiu. Dnes je však situácia úplne iná. Americký jadrový priemysel už dlho nedokáže otvorene konkurovať so svetom. USA zaostávajú vo všetkých oblastiach, od ťažby uránu a zmlúv…

Sudca Števík: Problém “našich ľudí” mizne – stáva sa normou

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Pravnelisty/Foto:TASR-Andrej Galica)   "V zmysle elementárnej logiky ako aj odbornej literatúry rozoznávame korupciu v užšom zmysle slova a korupciu v širšom význame. Nie každé korupčné správanie je teda možné vtesnať do skutkových podstát trestného činu korupcie, čo ho však nezbavuje nemorálnosti a korupčnosti" Ontologický zlom v…

Nórsko obmedzuje export energie do Európy. Ceny elektriny dosahujú svoj nový rekord

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Nórsko v pondelok oznámilo, že vzhľadom na „neistú a náročnú situáciu“ v súvislosti s vysokými cenami elektriny – spôsobenými nízkou hladinou vody vo vodných elektrárňach, ako aj "dramatická situácia v Európe" ohľadom Ukrajiny, vláda obmedzí export elektriny, "keď hladina vody v nádržiach klesne na…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke pastier kôz so svojim stádom sa ukryl pod veľkým balvanom pred dažďom v severoindickej Dharmšále

Autor: TASR/AP-Ashwini Bhatia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Tiesňových volaní z áut cez eCall pribúda, Mikulec apeluje na väčšiu osvetu

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Trnave)   Počet tiesňových volaní z áut cez systém eCall stúpa, rastie aj počet vozidiel vybavených systémom automatických či manuálnych zasielaní oznámení na linku 112. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR Šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO) by uvítal vyššiu…

Protislovenský denník Sme a jeho mediálne sestry. Ako riešiť tieto médiá

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP / Foto: screenshot)   Denník Sme, Denník N a Aktuality sú tri veľké protislovenské médiá, ktoré systematicky pracujú pre cudzie záujmy. Nie sú jediné, ale na slovenskej mediálnej scéne majú osobité postavenie Problémovou sa ukazuje už ich vlastnícka štruktúra. Aktuality sú úplne vlastnené zahraničným mediálnym…

Kolíková chcela analýzu, prečo Žilinka nepodal žalobu na rozpustenie ĽSNS. GP reaguje: Nepodľahneme tlaku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Generálna prokuratúra (GP) SR už jasným a zrozumiteľným spôsobom informovala o dôvodoch nepodania žaloby na rozpustenie politickej strany ĽSNS. Nemá potrebu ich dopĺňať. Pre TASR to uviedol hovorca GP SR Dalibor Skladan v reakcii na stanovisko ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS),…

Riziko jadrovej katastrofy. Čo sa deje v Záporoží a hrozí Európe druhý Černobyľ?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Vynikajúca ukrajinská novinárka portálu strana.ua Olesja Medvedeva s kvalitným kanálom na youtube analyzuje aktuálne dianie okolo Záporožskej jadrovej elektrárne. Výňatok toho najzaujímavejšieho prinášame v nasledovnom článku V meste Energodar a v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZJE), ktorá sa tam nachádza, sa odohrávajú hrozivé udalosti.…

Po afére v štýle Jamesa Bonda, ktorá sa dotýka aj Slovenska a Čiech, šéf poľskej tajnej služby rezignoval

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/vz.ru/Foto: isp.policja.pl) Šéf poľskej zahraničnej spravodajskej služby Piotr Krawczyk, ktorý túto funkciu zastával od roku 2016 a bol vo Varšave považovaný za ťažkého profesionála, odstúpil. K rezignácii ho však nedonútili ukrajinské udalosti, ale podvod v hollywoodskom štýle z čias pandemického koronavírusu. Príbeh má všetky znaky klasickej špionážnej…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – V dôsledku vojny sa u Ukrajincov množia psychické problémy

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 10:34 - Francúzske úrady zakázali Rusom navštíviť zámok Château de Vincennes neďaleko Paríža v dôsledku…

Rezort financií pripravil kalkulačka pomoci, ktorá vypočíta novú výšku prídavkov. Matovič si neodpustil poznámku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:Pixabay)   Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR pripravil kalkulačku štátnej rodinnej pomoci. Prináša informatívny výpočet, na základe ktorého ľudia získajú lepší prehľad o novej výške ich prídavkov na dieťa, daňového bonusu a príspevku na služby deťom po schválení rodinného balíčka. Rodičom umožňuje aj…

Či sa to už niekomu páči, alebo nie, americký jadrový priemysel závisí od Ruska. Ak Rusko zavedie protisankcie, elektrická energia bude mať v USA cenu zlata

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pred 70 rokmi sa Spojeným štátom podarilo rozštiepiť atóm. USA boli prvé na svete, ktoré zvládli túto technológiu. Dnes je však situácia úplne iná. Americký jadrový priemysel už dlho nedokáže otvorene konkurovať so svetom. USA zaostávajú vo všetkých oblastiach, od ťažby uránu a zmlúv…

Sudca Števík: Problém “našich ľudí” mizne – stáva sa normou

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Pravnelisty/Foto:TASR-Andrej Galica)   "V zmysle elementárnej logiky ako aj odbornej literatúry rozoznávame korupciu v užšom zmysle slova a korupciu v širšom význame. Nie každé korupčné správanie je teda možné vtesnať do skutkových podstát trestného činu korupcie, čo ho však nezbavuje nemorálnosti a korupčnosti" Ontologický zlom v…

Nórsko obmedzuje export energie do Európy. Ceny elektriny dosahujú svoj nový rekord

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Nórsko v pondelok oznámilo, že vzhľadom na „neistú a náročnú situáciu“ v súvislosti s vysokými cenami elektriny – spôsobenými nízkou hladinou vody vo vodných elektrárňach, ako aj "dramatická situácia v Európe" ohľadom Ukrajiny, vláda obmedzí export elektriny, "keď hladina vody v nádržiach klesne na…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Armádny Magazín

Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

0 icon

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci

Hlavný terč je Čína. Americká CIA má novú prioritu namiesto boja proti terorizmu

0 icon

USA, 9.august 2022 (AM) – Americká Ústredná spravodajská služba preorientováva svoje aktivity z boja proti terorizmu na Čínu. Uviedol to zástupca riaditeľa CIA David Cohen na neverejnom stretnutí so šéfmi protiteroristického oddelenia, o ktorom informuje agentúra Associated Press.   USA budú pokračovať v prenasledovaní teroristov, povedal Co

Ukrajinci s Britmi údajne pripravili scenár útoku na Krymský most

0 icon

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Zo zdrojov v Očakove a Černomorska prišla informácia, že sa diskutuje o konkrétnom scenári útoku na Krymský most z mora. Plán (s najväčšou pravdepodobnosťou britský) predpokladá použitie obchodnej lode s ukrajinskou posádkou, ktorá sa použije ako nosič úderných zbraní - odpaľovacie zariadenie protilodných alebo riadených striel, prípa

Ruská vojenská základňa v Srbsku bude iba prvým krokom

0 icon

Srbsko, 9.august 2022 (AM) – Ruský veľvyslanec v Srbsku Alexander Bocsan-Charčenko oznámil potrebu umiestnenia ruských vojenských základní na srbskom území. Situáciu vysvetlil Alexander Michajlov, vedúci Úradu pre vojensko-politickú analýzu. Toto je len prvý krok Moskvy ...   Moskva

Ramzan Kadyrov oznámil vyslanie ďalšieho oddielu dobrovoľníkov na Ukrajinu. Video

0 icon

Čečensko, 8.august 2022 (AM) – Ďalší oddiel dobrovoľníkov z celého Ruska, vycvičený na území Čečenskej republiky, odišiel na Ukrajinu, aby sa pripojil k ruským jednotkám zúčastňujúcim sa na vojenskej operácii. Hlava republiky Ramzan Kadyrov o tom napísal vo svojom kanáli TG.  

FOTO DŇA

Na snímke pastier kôz so svojim stádom sa ukryl pod veľkým balvanom pred dažďom v severoindickej Dharmšále

Autor: TASR/AP-Ashwini Bhatia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali