Psychológ, profesor Anton Heretik: Aj ťažké psychické poruchy majú svoju tragikomickú stránku

Bratislava 9. júna (TASR/HSP/Foto:ta3.com) 

 

Heretika začala verejnosť vnímať ako známeho súdneho znalca v oblasti forenznej psychológie vraždy, záber jeho psychologickej praxe je oveľa širší

Nebráni sa priznať k tomu, že ho fascinuje agresivita. Jej nezvládnutie, ktorým človek ubližuje druhým, i jej absencia, ktorou človek ubližuje sám sebe. A hoci to bola práve téma násilia, vďaka ktorej ho verejnosť začala vnímať ako známeho súdneho znalca v oblasti forenznej psychológie vraždy, záber jeho psychologickej praxe je oveľa širší. V rozhovore, ktorý psychológ profesor PhDr. Anton Heretik, PhD z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave poskytol TASR v rámci seriálu Osobnosti: tváre, myšlienky sme sa napríklad rozprávali o fenoméne depresie či o tom, ako možno v psychoterapii využiť humor. Ako totiž prof. Heretik povedal, tak, ako celý život, aj psychické poruchy sú poznačené tragikomikou.

Psychológ profesor Anton Heretik

 

-Motiváciou pre to, aby sa človek stal psychológom, môže byť to, že ho láka svet duševného prežívania, snaha pochopiť zvláštne alebo až nezrozumiteľné pochody duše, ale takisto snaha pomáhať druhým. Čo priviedlo vás k tomu, že ste sa začali venovať psychológii?-

Musím povedať, že som o psychológii veľa nevedel, že som sa na ňu prihlásil možno skôr zo vzdoru, aby som nenasledoval želanie mojich rodičov, ktorí ma chceli vidieť na medicíne, ekonómii alebo na práve. Psychológia ma lákala takou zvláštnosťou a tajomnosťou. Dostal som sa k nej skôr cez beletriu a prostredníctvom nej som o psychológii mal predstavu, že sú to také psychologické portréty ľudí. A až keď som sa dostal na školu, tak som spoznal psychológiu ako remeslo. Ale vtedy som v sebe zároveň objavil chuť robiť “živú” psychológiu. Preto som smeroval k tomu, aby som sa stal klinickým psychológom, čo sa mi aj podarilo.

 

-Je dnes motivácia ľudí, ktorí sa hlásia na psychológiu iná, ako bola za vašich čias?-

Zmenila sa, pretože v predchádzajúcich časoch bolo jasné, že ten, kto sa hlási na psychológiu, chce pracovať v nejakej užšej psychologickej profesii, v poradni, na klinike alebo ako pracovný psychológ. Teraz je skôr psychológia všeobecným základom pre rôzne profesionálne kariéry. Značná časť našich študentov skončí v súkromných firmách, kde robia na manažérskych postoch v naozaj rôznorodých oblastiach. Len menšia časť skončí priamo v psychologických inštitúciách.

 

-Neláka ich teda predstava, že ako psychológovia a psychoterapeuti môžu zarobiť slušné peniaze? Psychológ je podľa mnohých jedno z najperspektívnejších povolaní. Veď sa aj hovorí, že psychoterapiu by potreboval každý z nás. A za jedno hodinové sedenie sa len v Bratislave platí od 25 eur vyššie…-

Nie, to podľa mňa nefunguje. Jednak, ak v minulosti boli dve-tri katedry psychológie, dnes ich máme približne dvadsať, preto aj ten počet absolventov rastie obrovským spôsobom. Nie všetci preto nájdu uplatnenie v tých psychologických profesiách. Navyše, ak sa niekto rozhodne stať sa psychológom a psychoterapeutom, musí rátať s tým, že ho čaká zložité dlhodobé vzdelávanie, ktoré je navyše aj pomerne nákladné. A, samozrejme, aj s tým, že ako samostatný psychológ človek začne pracovať zväčša až po 35-ke. Navyše, pre absolventov nášho odboru je dosť veľkou motiváciou aj plat, ktorý im ponúkajú vo firmách, ktoré potrebujú človeka s psychologickým vzdelaním. Ak napríklad v štátnej inštitúcii, kde budúci psychológ so súkromnou praxou zväčša začína, dostáva 600 eur v hrubom, vo firme, ktorá sa zaoberá napríklad personálnym poradenstvom, bude mať raz taký nástupný plat.

 

-Vy ste klinický, ale aj forenzný psychológ. K forenznej psychológii, ktorá sa zaoberá psychologickým pozadím páchania trestných činov, viedla aká cesta?-

Mňa vždy fascinovala problematika agresivity a už ako študent som robil diplomovú prácu na tému agresivity a robil som ju na delikventoch. Keď som začal pracovať na psychiatrickej klinike, moji kolegovia psychiatri ma začali priberať aj ku znaleckým posudkom a v roku 1980 som sa stal súdnym znalcom. Tak sa vlastne začala paralelne vyvíjať moja kariéra – robil som klinickú prácu, psychodiagnostiku, psychoterapiu a robil som aj znalecké posudky. Dodnes na katedre prednášam oba predmety a v praxi robím znalecké posudky i psychoterapiu.

 

-Je ale pravdou, že verejnosť vás pozná najmä ako psychológa, ktorý sa, zjednodušene povedané, zaoberá vrahmi. Mnohí možno ani v televíznych kriminálkach nevideli toľko vrahov, s koľkými ste sa vy, ako súdny znalec, osobne stretli. Koľkože ich vlastne bolo?-

Nuž, v roku 1999 som publikoval knihu, ktorá sa týkala forenznej psychológie vraždy, a už vtedy som spracoval posudky na 176 páchateľov vrážd, čiže do súčasnosti už to môže byť okolo dvesto. Ale zameranie na vraždy súvisí aj s tým, že i vo forenznej psychológii sa ľudia špecializujú. A keďže môj záujem o agresivitu a násilie bol dlhodobý, zameral som sa práve na túto oblasť.

 

-Jedným z tých, na koho ste vypracúvali posudok, bol aj doteraz najväčší sériový vrah v dejinách Slovenska – Ondrej Rigo. Bol to zároveň aj “najväčší” prípad vašej súdnoznaleckej praxe? –

Musím povedať, že tých psychologicky zaujímavých prípadov bolo viac. Ono, aby sme si rozumeli, laická predstava je, že nás fascinuje to, že niekto spáchal niečo hrozné. Nás skôr fascinuje motivácia, ako človek dospel k niečomu takému, čo urobil, aký bol vývoj jeho osobnosti. A takýchto fascinujúcich prípadov bolo viac. No v tomto prípade je určite zaujímavosťou, že trištvrte roka predtým, ako ho polícia chytila, bol som požiadaný, aby som vytvoril psychologický profil na neznámeho páchateľa na sériu vrážd v Bratislave. A po trištvrte roku som v rámci znaleckého psychologického vyšetrenia tohto páchateľa mohol zistiť, čo som dokázal odhadnúť a čo nie.

 

-Ako ste dopadli? Zhodovali sa vaše závery s predchádzajúcimi domnienkami?-

Myslím, že väčšinu jeho základných psychologických charakteristík – čo sa týka osobnosti, intelektu, správania, som odhadol dobre. Mýlil som sa v predpoklade, že tento, vtedy ešte neznámy páchateľ, musel už byť v minulosti stíhaný za násilné a sexuálne trestné činy. Prekvapujúco začal svoju kariéru sexuálneho agresora až okolo 35. roku života.

 

-Je pre súdneho znalca – psychológa zaujímavejšie riešiť prípady, ako Rigo, kde jednoznačne ide o poruchu osobnosti, alebo prípady, keď sa v podstate normálny človek stane páchateľom brutálneho zločinu?-

Treba povedať, že vo väčšine prípadov sú vrahmi ľudia, u ktorých možno identifikovať poruchu osobnosti, ktorá sa v staršej terminológii nazývala psychopatia. Ale pravdou je i to, že je medzi nimi aj relatívne veľká skupina “zdravých” ľudí, ktorí netrpeli žiadnou psychickou poruchou, a predsa v istom okamžiku sa stali páchateľmi vraždy. To sú takisto veľmi zaujímavé prípady, pretože pri “psychopatovi” je pomerne ľahké vystopovať, pochopiť vývoj jeho osobnosti, ako sa stupňovala nebezpečnosť jeho deliktov, no u tej druhej skupiny je vôbec zaujímavé prísť na to, prečo sa tento človek stal páchateľom zločinu.

 

-Stane sa, že na to neprídete?-

My už vchádzame do tej práce s tým, že o množstve informácií sa nedozvieme. Buď ich policajné vyšetrovanie nezistilo, sami páchatelia nám ich nám nepovedia a takisto aj motivácia trestného činu je často do značnej miery nevedomá. Páchateľ sám nechápe, prečo to urobil. My sa v každom prípade snažíme sformulovať najpravdepodobnejšiu verziu jeho motivácie. Nikdy to jednoznačne nedefinujeme, že takto a takto to bolo. Súdu predkladáme len najpravdepodobnejšiu motivačnú verziu z hľadiska psychologických nálezov. Potom je už na rozhodnutí súdu, či na to prihliadne alebo nie.

 

-Potrebujete ako súdny znalec supervíziu, ktorá pomáha predísť tomu, aby psychológ pri práci s problémami druhých neutrpel “syndróm vyhorenia”, teda psychickú a emočnú vyčerpanosť?-

Musím povedať, že v mojej praxi sa to tak nejako vyvažuje, lebo jednak sa stretávam ako súdny znalec s agresormi, no v rámci psychoterapie, naopak, pracujem s ľuďmi, ktorí sú na opačnom póle. Teda s ľuďmi, ktorí sú plachí, bojazliví, nepriebojní. A práve pri psychoterapii potrebujeme mať supervíziu. Pri psychoterapii má človek za povinnosť sa viac citovo angažovať, čo hrozí aj rizikom “vyhorenia”. V tej znaleckej práci, naopak, je potrebné si držať istý profesionálny odstup, aby sme sa do toho príliš neangažovali. Ak niekto naozaj potrebuje supervíziu pri práci s odsúdenými, tak to sú ľudia, ktorí sa stretávajú denno-denne iba s týmito typmi ľudí. Nie nadarmo sa hovorí, že najťažšie to majú väzenskí psychológovia. Tam je to naozaj náročné.

 

-My hovoríme o agresii v tom zautomatizovanom negatívnom ponímaní. Ale vy ste už aj v súvislosti s ľuďmi, s ktorými pracujete v psychoterapeutickej praxi, upozornili na pozitívne stránky agresie…-

To je presne to, na čo sa vždy snažím upozorňovať. Keďže agresivita je zaškatuľkovaná ako niečo negatívne, väčšina ľudí rozmýšľa, že agresívni sú tí druhí a ja nie. Treba si ale uvedomiť, že agresivita má svoju úlohu v evolúcii, nie náhodne sme ňou obdarení,  má pre nás dôležitú funkciu. A tak, ako sa často dostávajú ľudia do problémov, pretože neovládajú agresivitu voči druhým, do problémov sa dostávajú aj tí, ktorí agresivitu nevedia využiť na to, aby neboli submisívni, aby so sebou nenechali manipulovať, aby si ochránili hranice svojho súkromia.

 

-Aký máte názor na násilie a agresivitu v médiách? Súhlasíte s tým, že jednoznačne vplýva na nárast násilia a agresivity medzi ľuďmi a odbúrava zábrany k agresívnemu správaniu?-

O tom existuje obrovské množstvo psychologických výskumov už od čias skúmania tzv. imitačného učenia. Prikláňam sa k názoru, že najlepšie vysvetľujú tento problém integratívne teórie agresivity. Ich predstavitelia hovoria, že cez médiá sa síce môžeme naučiť, ako sa správať agresívne, ale to, či k nej máme zvýšenú dispozíciu, či máme zábrany ju prejaviť, či vieme, kedy ju môžeme použiť, kedy nie, to sa vyvíja v ranom detstve, ďaleko predtým, ako nás začína ovplyvňovať to, čo vidíme v médiách.

 

-Prečo sú ľudia potom fascinovaní zlými správami, ktorých témou je agresia, násilie? Prečo si najmä tie správy zapamätajú a rozprávajú sa medzi sebou o tom, čo zlé, nešťastné, násilné sa stalo? Súvisí to práve s tým, že tú agresivitu máme každý v sebe?-

Áno, lebo aj to pozeranie na agresiu druhých je formou práce s našou vnútornou agresivitou. Napokon, tak ako sledovanie športu. Šport nie je nič iné, len ritualizovaná agresia. Ľudia si vymysleli šport, aby si jednak vybili agresívnu energiu, ale aj preto, aby cez pozeranie na športové duely a súboje mohli “kanalizovať” svoju agresivitu. Ľudia teda vymysleli šport a súťaženie ako prostriedok, ako vlastnú agresivitu zvládnuť. A treba samozrejme povedať, je to veľmi dobrá cesta.

 

-Okrem témy agresie pracujete s fenoménom depresie a úzkosti. Dokonca ste pred desiatimi rokmi boli členom tímu, ktorý vypracoval štúdiu o rozšírení depresie na Slovensku. V tej súvislosti ste povedali, že sme národ, ktorý si rád sťažuje. Je šanca, že sa to niekedy zmení?-

Nuž v tomto prípade ide o kultúrne stereotypy, ktoré sa tvoria desiatky, stovky rokov. Spomínané tvrdenie pochádzalo zo štúdie EPID, v ktorej sme zistili, že čo sa týka jasne definovateľných depresívnych porúch, je vývoj na Slovensku porovnateľný so západnou Európou. To, čo ale vyskočilo nadpriemerne, je to, čo nazývame depresívne symptómy. A to boli práve tie sťažnosti. Hodnoty v tejto oblasti boli u našincov trikrát vyššie ako v západnej Európe. A to práve súvisí s tými kultúrnymi stereotypmi, ktoré určujú, že keď má Slovák odpovedať na otázku, ako sa má, vyťahuje negatívnu stránku. Na rozdiel od Američana, ktorý, aj keď je v kríze, povie, že sa má OK. My si prakticky vždy sťažujeme, na prácu, na peniaze, na zdravie, partnera či deti. Sťažujeme si na biedu, hoci na druhej strane, naša životná úroveň neustále rastie.

 

-O Slovákoch sa hovorí, že sú veselým národom, platí to teda?-

To áno, ale platí to v súvislosti s prejavením emócií, že vieme prejaviť emócie rôzneho druhu. Na druhej strane s tým súvisí aj ten kultúrny trend, že ak sa pýtame na to, ako sa máme, je tendencia vyťahovať tie emócie negatívne. Nespomíname, ako sme sa včera zabávali, ale spomenieme si na to, čo nás v súčasnosti trápi.

 

-Ktorý z tých poznatkov, ktoré ste vtedy zozbierali, vás najviac fascinoval?-

Asi to, že vzťahy medzi depresiou a nezamestnanosťou sú ďaleko zložitejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Tam, kde je veľká nezamestnanosť, to až taký problém nie je, tam sa to totiž už stalo akosi životným štýlom a ľudia to ľahšie berú. Naopak, vo veľkých mestách, kde je práce dosť, to ľudia, ktorí stratili prácu, berú veľmi ťažko. Dennodenne sú totiž konfrontovaní s tými druhými, ktorí prácu majú, ktorým sa darí. V tomto prípade je súvis medzi nezamestnanosťou a depresiou veľmi jasný. Iné je to tam, kde myšlienky na nezamestnanosť zaháňa vedomie, že takto žije pol dediny a tiež množstvo činností, ktoré si vyžaduje práca okolo domu a hospodárstva.

 

-V tej “mape depresie” vyšli vtedy najhoršie Trenčiansky a Nitriansky kraj, naopak, najlepšie Banskobystrický a Košický. Platí to ešte stále, alebo sa to môže vyvíjať a meniť?-

To je otázka, na ktorú by odpovedalo iba zopakovanie výskumu. Aj mňa by zaujímalo, či to bol vtedy len odraz doby, prípadne “blbá nálada”, ktorá sa prejavila niekde viac, niekde menej, alebo by sa potvrdil istý trvalý trend. Je možné, že existujú regionálne trendy, istá lokálna psychológia, súvisiaca s tým, ako ľudia na danom území prežívajú svoju situáciu. Ale to by mohol potvrdiť len nový empirický výskum.

 

-Psychológia sa prakticky vždy zaoberá negatívnymi, odvrátenými či smutnejšími stránkami ľudského života. Vy ste ale pred niekoľkými týždňami dokončili knihu, ktorá je o psychológia humoru. Môže byť aj práca psychológa humorná?-

Ale áno. Pretože tak, ako je celý život o tragikomédii, tak svoju tragikomickú stránku majú aj psychické poruchy.

 

-Môžeme to dokumentovať na nejakom prípade z vašej praxe?-

No určite je to prípad muža, ktorého sme opakovane znalecky posudzovali. Nikdy nedomyslel dôsledky svojho konania a jeho impulzívnosť v kombinácii s menšou mentálnou vybavenosťou vyústila do toho, že spáchal závažné trestné činy. Najprv sa chcel presadiť ako požiarnik, no nedomyslel, že ak na jednom mieste zapáli kartóny vo výrobnej hale s presvedčením, že to hrdinsky uhasí, môže sa mu to vymknúť z rúk. Potom začal ohlasovať falošné bombové poplachy v obchodných domoch a neuvedomil si, že ak ho polícia chytí, budú si obchody účtovať státisíce korún za ušlý zisk. Tá tragikomédia bola v tom, že on si vždy napokon uvedomil, čo urobil a hovoril “ja som taký blbec”, no vždy sa toho dopúšťal znova. A vrchol bol jeho posledný prípad, keď začul rozhovor dvoch predavačiek, ktoré sa rozprávali o tom, že všade naokolo mali poplašný telefonát, len oni nie… Tak dotyčný vybehol k najbližšej telefónnej búdke a “napravil to”. Aby im urobil radosť. Ale až potom si uvedomil, čo spáchal, keď si obchod, bol to vtedajší Prior, účtoval 600.000 korún za dve hodiny zatvoreného obchodu, čo bol vtedy obrovský peniaz. Toto ho nikdy nenapadlo, že niečo také sa môže stať.

 

-Vy ste spojenie humor a psychológia či psychoterapia dostali aj do roviny odbornej štúdie. Môžeme to trošku spresniť, čím sa vaša kniha zaoberá?-

V tej knižke, ktorá, dúfam, vyjde v lete, som zhrnul poznatky o tom, ako psychické poruchy menia schopnosť chápať a tešiť sa z humoru. Robili sme rad výskumov, kde sme pacientov s rôznymi poruchami nechali interpretovať slovné a kreslené vtipy. Tak sme prišli na to, že to môže byť aj užitočná diagnostická metóda.

 

-Spomeňme ešte to, že ste jedným zo spoluzakladateľov Ligy za duševné zdravie. Ešte s Ligou spolupracujete?-

Áno, aj keď tá spolupráca už nie je taká úzka ako kedysi. Stále sa však podieľam na koncipovaní programov Ligy na hudobnom festivale Pohoda. Kampane Ligy sa snažia destigmatizovať psychické poruchy, ľudí, ktorí nimi trpia i tých, ktorí sa o takýchto ľudí starajú. Rovnako tak sa snažíme prostredníctvom kampaní propagovať zdravý životný štýl. Myslím si, že tieto kampane mali skutočný efekt.

 

-Znamená to, že spoločnosť je otvorenejšia a chápavejšia v prípade problémov duševného zdravia?-

Vývoj je v tomto prípade strašne pomalý a spoločenské postoje, vrátane tých k psychickým poruchám, sa menia roky až desiatky rokov. Každopádne sa mení starostlivosť o ľudí s psychickými poruchami. Kedysi sa snažila spoločnosť ľudí so psychickými poruchami vytlačiť na okraj, preto sa liečebne stavali na okraji miest. Takýto trend bol ale nielen u nás, ale aj v celej Európe. Naopak, v súčasnosti je trend komunitnej starostlivosti. To znamená, že súčasná psychiatria sa snaží skrátiť čas hospitalizácie, pacientov liečiť tam, kde žijú, ambulantne či v dennom stacionári. Na druhej strane treba priznať, že predsudky u laickej verejnosti ešte stále existujú. A evidentne sa prejavia vtedy, ak sa niekto má rozhodnúť, či pôjde so svojimi problémami k psychológovi alebo psychiatrovi, prípadne či tam zoberie svojho príbuzného. Stále je to o tom, že sa za to hanbíme.

 

-Je ťažšie prehovoriť muža alebo ženu, aby sa “išiel porozprávať”?-

Býva to väčší problém u mužov. Ženy sú totiž ďaleko otvorenejšie v prejavovaní emócií. Od mužov sa akosi očakáva, že svoje emócie budú držať pod kontrolou. A to, samozrejme, v časoch, keď prežívame takú poruchu afektivity, ako je depresia, je veľký problém.

 

-Potrebuje psychológa najviac psychológ?-

Je to profesia, ktorá je náročná a je veľa výskumov, ktoré hovoria, že psychológovia nie sú psychicky oveľa zdravší ako iné profesie, jednak preto, že mnohí ľudia idú na psychológiu preto, že si takto vyriešia svoje osobné problémy, no hlavný problém je v tom, že je to náročná profesia, pretože, ak robíme tú “pravú” psychologickú prácu, celý deň riešime problémy iných a často nám neostáva čas ani emočná energia na riešenie vlastných problémov.

 

-Práve preto sa musím opýtať, čo vy, ako človek, robíte, aby ste nemuseli ísť k psychológovi. Čo vás udržiava v mentálnej a fyzickej pohode?-

Ja sa snažím celý život nachádzať radosti. Vo vyššom veku som začal už rozmýšľať aj nad tým, ktoré sú zdravšie a ktoré menej zdravé, preto som po šesťdesiatke začal behať. Niekoľkokrát za týždeň sa snažím zabehať si svoju trasu. Tento týždeň som ju musel zmeniť, keďže bývam v Devínskej Novej Vsi, ktorá je postihnutá záplavami. Chodím tiež pravidelne na beh Devín-Bratislava a do Rakúska na také dedinské behy. K tým mojim záľubám “na čerstvom vzduchu” musím priradiť rybačku. To je taký sviatok, nie som z tých, čo na rybách presedí pri vode celý deň. Na to nemám ani čas, ani trpezlivosť. Mám rád športovú rybačku, chodím, nahadzujem… a väčšinou nič nechytím. Ale mne to tak stačí, je to potešenie. Trochu viac adrenalínu je pri súťažnej rybačke s mojím mladším synom. Raz za rok chodíme na stredné Slovensko chytať pstruhy a súťažíme, kto ich bude mať viac. Samozrejme, všetky pustíme späť. Naposledy som prehral 6:9. Musím chlapsky priznať, že to iba potvrdilo dlhoročnú nepriaznivú bilanciu, ktorú mám v týchto súbojoch so synom.

 

-Spomenuli ste mladšieho syna, ja spomeniem staršieho. Ten je aj vaším kolegom na katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Chcel ísť vo vašich šľapajach?-

Určite som nemal ambície založiť rodinnú tradíciu. Pravdu povediac, ja som ho od toho vždy odhováral, pretože som poznal odvrátenú stránku tejto profesie, spoločenskú i finančnú. On však rád študoval knihy, ktoré som mal doma a tak ho to pritiahlo. Syn si ale buduje vlastnú kariéru a vlastné témy, ktorým sa venuje a ktorým ja už menej rozumiem. No na niektorých témach spolupracujeme a ja som rád, že sme spolu pripravili veľkú učebnicu klinickej psychológie. Práve pripravujeme jej druhé vydanie. Nebudem klamať, teší ma, že ako otec a syn pracujeme na spoločnom diele.

 

-Je pravda, že na podobnom spoločnom diele pracujete aj s manželkou?-

Áno, v podstate sa to dá tak povedať. S manželkou ma spája nielen pekné spolužitie, ale aj spolupráca. Moja manželka je psychiatrička a často spolu publikujeme napr. na tému využitia analýzy snov v psychoterapii. Raz by sme chceli vydať aj knihu o snoch. To je náš spoločný sen.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Po streľbe v nákupnom centre v Ľubľane zostali traja zranení

0 icon

Ľubľana 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/STA-Nik Jevsnik)   Streľba v nákupnom centre v slovinskom hlavnom meste Ľubľana si vyžiadala troch zranených. V piatok o tom informovala agentúra STA, ktorá sa odvolala na informácie miestnej polície Incident sa odohral na terase baru, ktorý je súčasťou rozsiahleho nákupného centra BTC City. Tri osoby…

Osoby prichádzajúce zo zahraničia budú naďalej povinné dodržiavať karanténne povinnosti

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Napriek zníženiu rozsahu kontrol sú osoby prichádzajúce zo zahraničia povinné dodržiavať karanténne povinnosti. Pripomenula to polícia v súvislosti s prechodom z II. na I. stupeň v rámci Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenska. V súvislosti s touto zmenou sa na…

Molčan po neúspešnom debute: “Garin výborne servoval”

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnej dvojhre duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC s Čile 0:1. O prvý bod pre hostí sa postaral líder juhoamerického tímu Cristian Garin, ktorý zdolal daviscupového debutanta Alexa Molčana ž:2, 6:4. V druhom singli si…

V Dolnom Kubíne Sagan opäť útočil na víťazstvo, ale zdolal ho obhajca Steimle

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi aj v 2. etape pretekov Okolo Slovenska tesne ušlo víťazstvo. Po druhom mieste v Košiciach líder tímu Bora-Hansgrohe finišoval na rovnakej priečke aj v piatok v Dolnom Kubíne. Sagana v záverečnom špurte predstihol Nemec Jannik Steimle z tímu Deceuninck…

Korunný kajúcnik manipuloval v kauze Dobytkár výpovede. “Disponujeme o tom dôkazmi,” tvrdí advokát Juraja Kožucha

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Korunný kajúcnik v kauze Dobytkár Marek K., svedčiaci ako jediný svedok proti Jurajovi K., bývalému generálnemu riaditeľovi PPA, počas kľúčovej časti prebiehajúceho vyšetrovania manipuloval svoje výpovede. Konštatoval to v piatok advokát Juraja K. Roman Balco. Nezrovnalosti, chyby a protirečenia svojej výpovede mal kajúcnik…

Blinken vyzval ďalšie arabské krajiny, aby znormalizovali vzťahy s Izraelom

0 icon

Washington 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik, Pool)   Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v piatok ďalšie arabské krajiny, aby uznali Izrael. Uviedol to na virtuálnom stretnutí so svojimi náprotivkami z Izraela, Spojených arabských emirátov (SAE), Bahrajnu a Maroka pri príležitosti prvého výročia normalizácie vzťahov arabských krajín s Izraelom…

Britská vláda od októbra zjednodušuje pravidlá pre cestovanie

0 icon

Londýn 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alberto Pezzali)   Britský minister dopravy Grant Shapps oznámil zjednodušenie pravidiel pre medzinárodné cestovanie počas pandémie koronavírusu Cestovateľský semafor, ktorý v súčasnosti pozostáva z troch úrovní, od 4. októbra nahradí jeden „červený zoznam“ rizikových krajín, informuje spravodajský portál BBC. Zmeny sa týkajú Anglicka, keďže Škótsko, Wales…

Lengvarský: Na diskusiu o akútnych lôžkach bude ešte dostatok času

0 icon

Bardejov 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na diskusiu o akútnych lôžkach v nemocniciach v súvislosti s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc bude ešte dostatok času. Tvrdí to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Rezort sa bude podľa jeho slov zaoberať petíciami, ktoré spustili v jednotlivých mestách s cieľom zachovať nemocnice…

Maďarská vláda neplánuje sprísnenie pandemických opatrení, tvrdí Orbán

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool Photo via AP)   Maďarská vláda neplánuje prísnejšie opatrenia proti pandémii koronavírusu. Uviedol to v piatok premiér Viktor Orbán vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Radio Rúška by podľa neho mali nosiť iba ľudia, ktorí sú infekční. „Izolácia, karanténa, rúška a tak ďalej náš problém…

Poslanecký klub OĽANO sa zastal zadržaných vyšetrovateľov z NAKA. NBÚ nemôže uviesť, či obvinení vyšetrovatelia NAKA stratia bezpečnostnú previerku

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) podporuje vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí vyšetrovali najväčšie kauzy, ale po zásahu policajnej inšpekcie skončili za mrežami. Na tlačovej besede klubu OĽaNO to povedal poslanec hnutia Peter Kremský s tým, že sú v…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

Boris Mesár

Ďalší ťažký podvod ,,matovičových" fašistov pri covid semafore !

0icon

BM : dnes som už nechcel písať blog ,ale keď som si prečítal tento článok musel som tak urobiť ! Na pochybnosti ohľadne PCR testov upozorňujú rôzni experti už od samotného začiatku pandémie. Ich hlavným nedostatkom je to, že ak sú nastavené na príliš vysoký cyklus amplifikácie, tak ukazujú extrémne veľa „falošne…

Andrej Sablič

Otvorený list p. Marte a spoločnosti!

0icon

P. Marta mi zaželala ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK 7530 , vysvetlila o čom to je, ale zároveň sa ma spýtala či jej r

Gustáv Murín

Trestné oznámenie na Matoviča, Hegera, Mikulca a Naďa

0icon

Priatelia, sme svedkami takého rozkladu právneho štátu, aký sme ešte nezažili. A neverte, že sa vás to osobne netýka, lebo infekcia svojvoľných obvinení na základe manipulovaných „svedectiev“ tu už bola za vlády komunistov a doplatili na to státisíce nevinných. Nezabúdajme, že ako v prípade komunistov, aj táto „koalícia zmeny k…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Dunkerque a 2. svetová vojna 2. časť

0 icon

Spojenci si boli až príliš istý tým, že Nemci povedú útok po nevydarenom vzore z prvej svetovej vojny. Akoby ani nezvážili, že bude útok vedený inou cestou. Boli vydané rozkazy vyslať prevažnú časť francúzskej armády do Belgicka a tam zahájiť útok na nemecké pozície. Pokračujeme druhou časťou článku s názvom…

10 najväčších architektonických zlyhaní, ktoré si kedy videl

0 icon

Správnym architektonickým návrhom môže architekt zožať obrovský úspech a vyraziť dych zopár ľudom. Ale keď sa architekt vyberie zlým smerom, vyznie to ako škvrna od kečupu na krásnom novom bielom tričku. Dnes ti ukážeme rôzne úkazy od škaredých hotelov po zle navrhnuté budovy. Do rebríčka sa dokonca dostala aj budova, ktorú…

10 ľudí, ktorí majú zaručene horší deň ako ty

0 icon

Každý z nás zažil naozaj otrasný deň, na ktorý by najradšej ihneď zabudol. Možno si sa prebudil na nesprávnej strane postele. Možno si zmeškal  autobus a musel si ísť do školy či do práce pešo. Možno si sa počas tejto nechcenej prechádzky potkol a rozlial celú kávu, ktorú si mal pripravenú na…

TOP 10 tajomstiev najznámejších značiek. Čo skrývajú vo svojich logách?

0 icon

Všade kam sa pohneme, nás prenasledujú známe logá značiek. Môžeme ich vidieť v televíznych reklamách, na ceste do práce, na tričkách a na internete. V 90% prípadoch však nemáme ani len tušenie, aký skrytý význam sa v týchto zdanlivo abstraktných obrázkoch nachádza. Dnes ti preto ukážeme, význam týchto desiatich známych…

Armádny Magazín

Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme ...

0 icon

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojný

Rheinmetall predstavili vôbec prvý obrnený Boxer s mínometným modulom

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Na veľtrhu DSEI predstavil nemecký technologický koncern Rheinmetall so spoločným podnikom Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) demonštrátor Boxer s 81 mm mínometom. Cieľom je predviesť širšie schopnosti a možnosti rozšírenia obrnených vozidiel Boxer 8x8.  

Moderný tank pre NATO – novinky v programe Challenger 3

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Dlho očakávaný demonštrátor tanku Challenger 3 je vystavený v stánku spoločností Rheinmetall a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) na veľtrhu DSEI 2021. Je to najmodernejšie digitálne vozidlo so sieťovou podporou, vysokou bojovou účinnosťou, zvýšenou schopnosťou prežitia a prvotriednymi schopnosťami sledovania a vyhľ

Francúzom horí pod zadkom: Mali vyjednáva podporu s ruskou bojovou skupinou WAGNER

0 icon

Mali, 17.september 2021 (AM) –Francúzsko zachvátila panika z perspektívy zmluvy medzi Mali a súkromnou ruskou spoločnosťou.   Francúzska vláda vyjadrila znepokojenie nad možnou dohodou medzi Bamakom a ruskou súkr

Vrtuľník AH-1Z: Bell dodal už sto týchto strojov Námornej pechote Spojených štátov

0 icon

Amarillo, Texas (17. septembra 2021) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc (NYSE: TXT), úspešne realizovala 100. za sebou nasledujúcu včasnú dodávku stroja AH-1Z pre americkú námornú pechotu. Tá je súčasťou sériového programu, ktorý beží už štvrtý rok. Spoločnosti Bell sa podarilo dosiahnuť tento míľnik predovšetkým vďaka úzke

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali