„Žltá hrozba“ z Číny alebo zbytočná hystéria v USA?

Bratislava 5. augusta 2020 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Pred niekoľkými dňami sa objavil veľmi ostrý prejav amerického ministra zahraničia M. Pompea, ktorý viacerí pozorovatelia označili za vyhlásenie novej studenej vojny, tentokrát proti Číne. Dôvodom bolo, že hoci išlo len o ďalší z celej série protičínskych krokov, objavilo sa v ňom neobvykle veľa hrozieb a výziev na zmeny v Číne

Ilustračné foto

M. Pompeo o. i. povedal: „Nemôžeme s touto inkarnáciou Číny zaobchádzať ako s normálnou krajinou…“ A tiež: „…Peking pohrýzol ruky, ktoré ho živili…“ Alebo: „Slobodný svet musí zvíťaziť nad touto novou tyraniou…“ Ide naozaj o slová pripomínajúce vyhlásenie vojny a tak vzniká otázka, nakoľko sú americké obavy z Číny oprávnené a nakoľko ide o paniku pred „žltou hrozbou“, ktorú pociťovali mnohí ľudia na Západe v histórii už opakovane. Tak či onak, administratíva D. Trumpa sa rozhodla znemožniť Číne, aby sa stala ekonomicky najmocnejším štátom sveta.

V tomto článku sa budem venovať nasledujúcim témam:

 

Rozvoj čínskej ekonomiky

Niet pochýb, že Čína sa od konca 20. storočia nachádza v pozícii rýchlo sa rozvíjajúcej krajiny a je na ceste stať sa prvou veľmocou budúcnosti. Má na to predpoklady politické, vojenské, ale hlavne hospodárske. Dnes už nikto nepochybuje, že ak bude čínsky rast pokračovať, Čína bude čoskoro najväčšou ekonomikou sveta. V mnohých ukazovateľoch sa jej už toto prvenstvo podarilo dosiahnuť, avšak podľa veľkosti nominálneho HDP v roku 2019 stále zaostáva za USA asi o tretinu. Pri súčasnom súperení oboch týchto krajín tak ide o to, nakoľko sa Washingtonu podarí zabrániť Číne v jej ďalšom hospodárskom raste. USA sa pritom ocitajú v pozícii, ktorú počas celej histórie nezažili. Prvé storočie svojej histórie od vzniku v roku 1776 neustále hospodársky napredovali a predbiehali svojich konkurentov; od konca 19. storočia si zasa kontinuálne udržovali postavenie najväčšej svetovej ekonomiky. Situácia že čoskoro stratia pozíciu vedúcej ekonomickej mocnosti, u nich preto vyvoláva strach z neznámeho. Veľkým problémom Washingtonu je aj to, že so stratou dominancie v ekonomike by sa zrejme oslabilo i americké presvedčenie o vlastnej výnimočnosti, ktoré sa stalo základom politiky USA voči zvyšku sveta.

Z historického hľadiska je však návrat Číny do pozície najväčšej ekonomiky sveta úplne prirodzený. Po väčšinu známych dejín bola Čína hlavnou ekonomickou mocnosťou a tvorila približne štvrtinu globálneho HDP. Predurčovala ju k tomu najpočetnejšia populácia, ako aj technologická a kultúrna vyspelosť krajiny. Navyše, Čína i v minulosti vykazovala veľký obchodný prebytok voči štátom Západu. Tie od nej nakupovali hodváb, čaj, porcelán a iné tovary, o západné tovary však v Číne záujem nebol. Svoje ekonomické postavenie stratila Čína až v 19. storočí kvôli priemyselnej revolúcii, ale i porážkam v tzv. ópiových vojnách. Postupne sa dokonca zmenila na polokolóniu západných štátov. Tento úpadok však priviedol Číňanov k väčšiemu záujmu o Európu a Ameriku, výsledkom čoho bolo aj prijatie mnohých tamojších inovácií. V súčasnosti preto Číňania vedia o Západe viac než ľudia zo Západu o Číne a aj to je jedna z ich komparatívnych výhod do budúcnosti.

Kvôli skúsenosti s koloniálnymi mocnosťami v 19. a 20. storočí vyvoláva súčasná snaha USA brzdiť čínsky ekonomický rast veľmi negatívnu reakciu v Pekingu. Stačí si uvedomiť, že hoci má ČĽR po USA druhý najväčší nominálny HDP na svete, pri prepočte na 1 obyv. ešte stále nedosahuje ani len celosvetový priemer. Napriek veľkým úspechom posledných desaťročí je v Číne stále veľa chudoby a zaostalosti. V jej prípade sa veľkosť ekonomiky nedá oddeliť od početnosti populácie a ak by si chceli USA udržať prvenstvo vo veľkosti HDP, musel by ich vlastný nominálny HDP na 1 obyv. trvalo zostať skoro päťkrát vyšší než je ten čínsky. Podobné zastavenie rastu čínskej ekonomiky by však znamenalo aj konzerváciu súčasnej stále nízkej ekonomickej úrovne mnohých čínskych regiónov a tiež obmedzenie práva na rozvoj pre masy Číňanov. Právo na rozvoj je pritom jedným z ľudských práv a zvlášť v krajinách Afriky a Ázie sa vníma ako zásadné. Navyše je možné, že v budúcnosti sa do porovnateľnej situácie dostanú USA aj voči Indii. Z historického hľadiska bola India (ak sa zjednotila) obvykle druhou najväčšou krajinou sveta a jediným skutočným konkurentom Číny podľa veľkosti HDP.

 

Duševné vlastníctvo a špionáž

Oblasťou, pri ktorej sa hovorí o konkurencii oboch superveľmocí najviac, sú informačné technológie a problematika duševného vlastníctva. Na strane USA sa objavili opakované výhrady v otázke špionáže a krádeže duševného vlastníctva. Minister M. Pompeo vo vyššie zmienenom prejave uviedol: „Čína si privlastnila cenné duševné vlastníctvo a obchodné tajomstvá, a to viedlo ku strate miliónov pracovných miest po celej Amerike.“ Problém čínskeho porušovania duševného vlastníctva je síce vážny, avšak situácia sa v porovnaní so začiatkom 21. storočia značne zmenila. Podľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) vedie ČĽR vo všetkých relevantných indikátoroch duševného vlastníctva (patenty, priemyselné vzory, ochranné známky) a preto porušovanie práva čoraz viac ohrozuje aj ju. O zvýšenom záujme ČĽR v tejto oblasti svedčí i zriadenie špeciálneho súdu pre duševné vlastníctvo v roku 2019. Za zmienku stojí i fakt, že podozrenia z krádeže duševného vlastníctva sa objavili aj v opačnom garde, napr. keď americká NSA vykonávala špionáž voči firme Huawei pri Operation Shotgiant (2010-14). Pre porovnanie, krádež duševného vlastníctva sa vyčítala mnohým rozvíjajúcim sa štátom i v minulosti: od polovice 20. storočia tieto obvinenia smerovali voči Japonsku, ktoré hospodársky predstihlo európske štáty a istý čas práve Japoncov preto vnímali v USA ako „žltú hrozbu“. Japonsko sa však postupne premenilo na jedného z hlavných tvorcov duševného vlastníctva a tým vzrástol i jeho záujem o právnu ochranu.

Pokiaľ ide o čínske výhrady voči USA, na strane Pekingu sa objavujú najmä výhrady voči americkej dominancii v kyberpriestore a voči porušovaniu tzv. kybernetickej suverenity. Čína poukazuje na americkú kontrolu Internetu prostredníctvom ICANN a požaduje, aby tam mali väčšie slovo štáty miesto súkromných osôb. V prípade ČĽR sa objavuje aj snaha obmedziť riziko dominancie amerických koncernov na čínskom internete – ide najmä o Alphabet (Google) a Facebook. Čínski predstavitelia zdôrazňujú fakt, že dané firmy vykladajú niektoré právne inštitúty odlišne od čínskych zákonov, najmä Facebook v prípade ujgurských teroristov. Existuje však aj podozrenie, že Čína tieto výhrady zneužíva na neprimerané formy cenzúry a na podporu vlastných firiem v kyberpriestore. Okrem toho, hoci sú čínske predstavy o kybernetickej suverenite v mnohom oprávnené, problematizujú jej výhrady voči konaniu amerických firiem, najmä Twitteru a Facebooku, ktoré tiež pristúpili k veľmi širokému zakazovaniu účtov rôznych čínskych subjektov.

V poslednom čase narastá napätie hlavne v otázke vstupu čínskych firiem, ako Huawei a ZTE, ale aj ByteDance (TikTok) do oblastí, v ktorých doteraz dominovali firmy z USA a krajín ich spojencov. Cítiť to najmä v technológiách 5G, kde má čínska firma Huawei očividný náskok. Predstavitelia USA preto vykonávajú tlak na svojich spojencov, aby s firmou neobchodovali. Vyslovujú obavy, že by Huawei mohol spolupracovať s čínskymi tajnými službami a 5G technológie zneužívať na špionáž. Táto obava je reálna, i keď zo strany USA trochu pokrytecká. O prepojení veľkých amerických kybernetických koncernov na tajné služby USA totiž nemožno od odhalení E. Snowdena pochybovať. Podobné podozrenia sa pritom objavili viackrát (Echelon, Five Eyes, Kryto AG, atď.) a veľmi jasné sú i zákony USA, ktoré umožňujú požadovať od firiem tzv. zadné dvierka. Ako veľmi americkým tajným službám na zadných dvierkach záleží, ukazuje i program TrueCrypt na šifrovanie pevných diskov, ktorého tvorca odmietol vytvoriť tzv. zadné dvierka, kvôli čomu sa stal objektom nátlaku úradov, až nakoniec vývoj programu ukončil. Americké tajné služby však usilujú aj o blízkosť k mnohým firmám z krajín svojich spojencov, vrátane Slovenska. V prípade čínskych firiem by však osvedčené recepty spolupráce fungovať nemuseli. Zdá sa, že z pohľadu USA nie je problémom špionáž ako taká, ale skôr to, že čínske firmy majú bližšie k čínskym tajným službám než k tým americkým.

 

Žltá hrozba: áno či nie?

Jazyk, ktorým sa v súčasnosti o Číne hovorí v USA, stále viac pripomína minulosť, keď rôzne skupiny varovali pred „žltou hrozbou“. Bolo to cítiť i v Pompeovom prejave, napr.: „Zaistenie našich slobôd pred čínskou komunistickou stranou je poslaním našej doby a Amerika je v pozícii, aby ho viedla.“ Varovania pred čínskou hrozbou však majú dlhú tradíciu: pojmy ako „yellow peril“ alebo „gelbe Gefahr“ patrili dokonca k tradičným pojmom v diskusii o Číne. A hoci pôvodne mali protičínske predsudky na Západe skôr náboženské zafarbenie, postupne sa začal objavovať aj rasizmus. Súviselo to najmä s vojnami, ktoré voči Číne západné štáty viedli, v prípade USA však išlo skôr o strach z čínskej imigrácie. Číňania v USA predstavovali nevítanú pracovnú konkurenciu a v roku 1882 prijali USA dokonca tzv. Chinese Exclusion Act, ktorý čínsku imigráciu znemožňoval (platil až do 1943). Aj v Európe sa v 19. storočí objavovali varovné hlasy pred „žltou hrozbou“: zrejme najznámejší je „hunský prejav“ nemeckého cisára Wilhelma II. z roku 1900, ktorý priamo vyzýval nemecký expedičný zbor na krutosť voči Číňanom (žiadny pardon, žiadni zajatci, atď.). V 20. storočí protičínsky sentiment prenikol i do filmu (Fu Manchu). Po víťazstve komunistov v Číne sa tento sentiment spojil s antibolševizmom a na konci 20. storočia zasa s otázkou ľudských práv.

Na druhej strane, americké výhrady voči ČĽR nie sú iba výsledkom predsudkov, ale majú aj reálny základ vo viacerých čínskych krokoch. Čína už kvôli svojej veľkosti musí vzbudzovať obavy susedov a mnohí z nich majú aj nedobré historické skúsenosti. V Číne tiež vládne silné presvedčenie o vlastnej výnimočnosti, ešte silnejšie než v USA, i keď sa zatiaľ neprejavuje „misionárskou“ aktivitou. Navyše, toto presvedčenie sa spája so silným nacionalistickým cítením, ktoré môže v budúcnosti predstavovať hrozbu. Nacionalizmus je čiastočne limitovaný komunistickým internacionalizmom, avšak aj Komunistická strana Číny je organizáciou, ktorá môže budiť obavy. Napriek tomu, že v Číne existuje formálne osem ďalších politických strán, samotná veľkosť komunistickej strany s vyše 90 miliónmi členov marí akúkoľvek reálnu politickú súťaž. Podobne aj mnohé problémy v oblasti ľudských práv sú stále závažné. ČĽR je oficiálne komunistická krajina, čo cítiť aj v ústave a právnych predpisoch, hoci sa dokázala veľmi dobre prispôsobiť kapitalistickým prvkom v ekonomike.

Z hľadiska reálnosti čínskej hrozby v oblasti ekonomiky treba vidieť, že ak aj Čína predbehne USA veľkosťou nominálneho HDP, ešte dlho nebude dominovať tak zásadne, ako sa niektorí obávajú. USA so svojimi spojencami či závislými štátmi budú naďalej tvoriť väčšie HDP než ČĽR. USA si podržia aj vedúce postavenie na svetových burzách, elektronické platobné prostriedky zostanú pod ich kontrolou, americké ratingové agentúry budú naďalej mocné a ani dolár okamžite nestratí postavenie prvej meny sveta. Okrem toho, angličtina nadlho zostane hlavným svetovým jazykom, o. i. kvôli Indii. Naopak, Peking sa bude musieť vysporiadať so starými i novými ekonomickými konkurentmi priamo v Ázii (Japonsko, India). Je to trochu podobná situácia ako v poslednej štvrtine 19. storočia, keď USA veľkosťou svojho HDP výrazne predbehli Britániu i ďalšie štáty Európy, ale centrom svetovej ekonomiky sa stali až v priebehu 20. storočia.

 

Miesto Európy v spore USA a ČĽR

Čínsko-americké spory sa určite dotknú aj Slovenska a ďalších štátov EÚ. Preto sa treba pýtať, akým spôsobom sa k nim má Európa postaviť. Viaceré subjekty vyzývajú na podporu USA kvôli spojenectvu v NATO a na obmedzovanie čínskych ekonomických subjektov, zvlášť v kyberpriestore. Je však otázne, či protičínske ekonomické ťaženie je aj v záujme EÚ. USA totiž sledujú vlastnú egoistickú politiku a názory EÚ nemajú vo Washingtone váhu, naopak, Európa je stále pod vplyvom USA, v politike, ekonomike a zvlášť v kyberpriestore. Porážka ČĽR v hospodárskej vojne by túto závislosť od USA iba upevnila. Z hľadiska EÚ je však dôležité, aby žiadny subjekt nebol natoľko mocný, aby mohol mariť nezávislú európsku politiku. Čínsko-americké súperenie ponúka Európanom možnosť na presadzovanie samostatnej politiky vykonávanej v európskom záujme. Ten nie je totožný ani s čínskym, ale ani s americkým záujmom…

Branislav Fábry

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Odosielateľka zásielky s ricínom chce, aby Trump stiahol kandidatúru

0 icon

Washington 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tony Dejak)   Predpokladaná odosielateľka zásielky, ktorá bola adresovaná Bielemu domu a obsahovala jed ricín, v priloženom liste žiadala prezidenta USA Donalda Trumpa, aby sa vzdal a stiahol svoju kandidatúru v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Píše sa o tom v súdnych dokumentoch, na ktoré sa v utorok…

Macron: Svet sa nesmie prenechať rivalite medzi Čínou a USA

0 icon

Paríž 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/UNTV)   Európa sa nepridá ku kroku Spojených štátov, ktoré počas uplynulého víkendu jednostranne znovu zaviedli sankcie OSN voči Iránu. Povedal to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron počas svojho príhovoru na 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Podľa neho by to mohlo podkopať jednotu Bezpečnostnej rady…

Erdogan: Vývoj vakcíny proti COVID-19 by nemala byť sútaž

0 icon

New York 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/UNTV)   Vývoj vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by nemala byť súťaž. Povedal to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo svojom utorkovom videopríhovore v rámci všeobecnej rozpravy 75. Valného zhromaždenia OSN Erdogan uviedol, že vakcína proti novému druhu koronavírusu by mala byť k dispozícii pre všetkých.…

Klus: EÚ optimisticky verí v dohodu s Britániou na poslednú chvíľu

0 icon

Brusel 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Európska únia je stále optimistická a verí, že sa hoci aj na poslednú chvíľu podarí dohodnúť s britskou stranou na podobe budúcich vzťahov. Uviedol to v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) po skončení zasadnutia Rady…

V Drienovci sa prepadla podlaha domu, zranené sú aj deti

0 icon

Drienovec 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   V Drienovci v okrese Košice-okolie sa v utorok večer prepadla podlaha rodinného domu. Pre TASR to uviedol hovorca Záchrannej služby Košice (ZSKE) Viktor Wurm s tým, že viaceré osoby, vrátane detí, utrpeli zranenia "Na miesto bola operačným strediskom vyslaná posádka rýchlej lekárskej pomoci…

Lekári kritizujú povinnosť zabezpečiť ochranné prostriedky na mesiac

0 icon

Bratislava 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Ambulantní lekári kritizujú povinnosť zabezpečiť ochranné prostriedky na jeden mesiac za takmer 4000 eur. Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že v súlade s aktuálne platným pandemickým plánom majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sfére povinnosť mať zabezpečené osobné ochranné…

Stovky ľudí v Poprade pochodovali na podporu zamestnancov nemocnice

0 icon

Bratislava/Poprad 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Niekoľko stoviek ľudí v utorok popoludní vyjadrilo pochodom cez mesto podporu zamestnancom nemocnice v Poprade Zamestnanci nemocnice chceli pôvodne počas protestu vyjadriť nespokojnosť s jej vedením. Avšak riaditeľ popradskej nemocnice Anton Hanušín požiadal o uvoľnenie z funkcie. V pondelok (21. 9.) o tom…

Putin sa vyslovil za „obmedzenie nelegitímnych sankcií“ vo svetovom obchode

0 icon

Moskva 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/UNTV)   Ruský prezident Vladimir Putin považuje za prioritu predĺženie platnosti zmluvy o obmedzení strategických útočných zbraní medzi Ruskom a USA, ktorej platnosť sa končí vo februári 2021. Vo svojom utorňajšom vystúpení na 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Putin tiež vyhlásil, že Rusko počíta so vzájomnou…

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií povedie Boris Susko

0 icon

Bratislava 22. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií má nového predsedu. Stal sa ním Boris Susko (Smer-SD). Rozhodol o tom dnes parlament 121 hlasmi Susko na poste predsedu nahradil Richarda Rašiho (nezaradený). Na voľbe bolo prítomných 130 poslancov, dva hlasovacie lístky neboli platné. Parlament…

Premiér Johnson predstavil nové opatrenia proti koronavírusu, obmedzenia môžu trvať šesť mesiacov

0 icon

Londýn 22. septembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Stefan Rousseau)   Britský premiér Boris Johnson v utorok upozornil obyvateľov Spojeného kráľovstva, že by nemali očakávať návrat k normálnemu spoločenskému alebo pracovnému životu minimálne počas najbližších šiestich mesiacov Uviedol to v súvislosti s nariadením nových obmedzení, ktoré by mali pomôcť k potlačeniu dramaticky sa šíriaceho…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Nezákonne zavretí do karantény nemusia za ňu platiť, ale majú nesporný nárok na náhradu škody okrem iného i za izoláciu 3333 EUR za 4, resp. 1666 za 2 týždne.

0icon

Viete si predstaviť situáciu, že vrah znásilni a zavraždí rodičom dcéru a potom ich drzo vyzve, aby mu za jeho láskavosť zaplatili? Detailne o tom hovorím vo videu, link ktorého pripájam: https://www.youtube.com/watch?v=X3HKxv9S5VU&feature=youtu.be

Slavěna Vorobelová

Matovičova schizofrénia?

0icon

Trošku si zaspomínajme, čo Matovič vyvádzal, keď sa prevalil škandál s Dankovou plagiátorskou rigoróznou prácou. V skratke, bol v takom pre neho špecifickom tranze, kde mohol dokonale uspokojovať svoje vyšetrovateľské, prokurátorské a sudcovské dopamínové receptory. Matovič svojim svojským populistickým štýlom neustále prilieval olej do ohňa tejto spravodajskej hry rozohranej na diskreditáciu…

Andrej Sablič

Makroekonómia jednou vetou.

0icon

Makroekonómia je špinavá hra nastavená tak, aby v nej vždy vyhrával kapitál nad človekom a virtuálny svet peňazí nad svetom reality, vrátane prírody. Vysvetlenie: Problém nie je v neschopnosti ľudí, ale pravidlách hry. A to je všetko. V Michalovciach 21.9.2020 Andrej Sablič

Peter Švec

Kam kráčaš Slovensko, riadené „obyčajnou“ ľudskou malosťou?

0icon

Psychicky nestabilný a nekompetentný premiér, protištátny nekompetentný prezident, vydierateľný a nedovzdelaný predseda parlamentu, nedozretí a neraz kolaborantskí ministri, neprimerane „obyčajný“ parlament. Do toho nemalá časť voličov, ktorých ľudskú úbohosť, ich závistlivý, zákerný, zlostný, podliacky osobnostný charakter vyjadrujú niektoré z komentárov pod mojimi blogmi typu „bezočivec má vysoký zárobok..., opovažuje sa poberať…

Boris Mesár

Aké sú skryté ciele ilúzie pandémie COVID-19, ktorých splnenie očakávajú jej tvorcovia a majitelia -globalisti a fašistické korporácie ?

0icon

V pozadí tejto ilúzie sa v rýchlom tempe mení spoločnosť ,bez toho aby  to ľudia zameraní na ,,pandémiu“ vôbec registrovali a uvedomovali si ich hrozný dopad na každého z nás , od novorodencov až po dôchodcov . Tu sú niektoré s tých cieľov (veľa cieľov sa prekrýva , to si…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Japonsko začne oficiálne dokumentovať stretnutia s UFO

0 icon

Vyzerá to tak, že Japonsko začína brať stretnutia s UFO vážne. Minister obrany Taro Kono v polovici septembra predstavil nové protokoly o tom, čo robiť, ak sa japonské vojenské sily stretnú s neidentifikovanými lietajúcimi objektmi alebo UFO. Spoločnosť Kono požiadala pracovníkov zodpovedných za ochranu vzdušného priestoru Japonska, aby dokumentovali všetky javy UFO…

Ak by niektoré ryby chceli, mohli by chodiť po zemi

0 icon

Niekedy pred asi 430 miliónmi rokov sa ryby rozhodli vyskúšať chôdzu po zemi a odvtedy svet nikdy nebol rovnaký. Otázka, ako sa to stalo, fascinuje biológov dodnes. Niektoré ryby majú telá vhodné na pohyb po zemi, aj keď väčšina z nich je zjavne príliš lenivá na to, aby to skúsila. V…

Bielkoviny: Životne dôležité živiny

0 icon

Prinášame vám ďalší článok z edície ako funguje jedlo. Tentokrát sa spoločne pozrieme na bielkoviny (proteíny), ktoré sú životne dôležité živiny. Považujeme za dôležité, aby naše a samozrejme aj vaše telá dostávali správnu výživu a regulárne fungovali. Prostredníctvom série článkov o tom, ako funguje jedlo, sa vám snažíme priniesť fakty, o ktorých sa domnievame, že…

Chcete sa dožiť 100-vky? Lekár zverejnil zoznam potravín, ktoré treba jesť každý deň

0 icon

Lekár vymenoval potraviny, ktoré musíte jesť každý deň, aby ste mohli žiť až 100 rokov. Skontrolujte, či sa nachádzajú vo vašej strave. Americký lekár Michael Greger bol v detstve unesený témou výživy. Keď mal 6 rokov, jeho babička mala stanovenú diagnózu - srdcové choroby v poslednej fáze. Staršia žena nesúhlasila s tým,…

Vrak nacistickej vojnovej lode objavili po 80 rokoch

0 icon

Potopené pozostatky nemeckej vojnovej lode, stále vysvätenej hrdzavými symbolmi nacistického režimu, boli objavené pri pobreží Nórska. Vrak lode nedávno objavil štátny prevádzkovateľ nórskej energetickej siete Statnett, ktorý sa nachádza asi 24 kilometrov od pobrežného mesta Kristiansand v južnom Nórsku, v 490 metroch pod hladinou mora. Pozoruhodné je, že sa nachádza len pár metrov…

Vo svete IT

Prežili by sme, ak by do Zeme narazil asteroid o veľkosti, ktorý vyhubil dinosaurov? Pozrite sa, čo by sa stalo

0 icon

Pred zhruba 66 miliónmi rokov zasiahol Zem asteroid, ktorý takmer znamenal koniec pre všetok život na planéte. Išlo o asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov z povrchu. Čo by sa stalo, ak by podobný asteroid zasiahol našu planétu dnes? Špekuluje sa, že tento asteroid mohol mať v priemere 11 až 15 km,…

Je možné súčasnými technológiami zmraziť a rozmraziť človeka, aby to prežil bez ujmy na zdraví?

0 icon

Je možné zamraziť človeka a následne ho prebrať k životu? Odkiaľ vlastne vedci získali nápad zmrazovania? Hovorí o tom YouTube video používateľa Ridddle. Verte či nie, v tejto oblasti sa vedci inšpirovali prírodou, konkrétnejšie zimným spánkom mnohých zvierat. Keď je vonku zima a zvieratá nemajú dostatok potravín, uložia sa do…

Sondy Voyager sú najdlhšie fungujúcou vesmírnou misiou. Koľko času im ešte ostáva?

0 icon

Už viac ako 40 rokov cestuje dvojica sond Voyager cestovala vesmírom, prinášajúc nám niekoľko fascinujúcich objavov a fotografií z našej Slnečnej sústavy. V roku 2018 sa však dostali za jej hranice a stali sa najďalej letiacimi sondami v dejinách ľudstva. Teraz je ich úlohou cestovať naprieč medzihviezdnym vesmírom a aj…

Xiaomi prezrádza, kedy uvedie na trh zariadenia z produktovej rady Mi 10T

0 icon

Posledné týždne sú plátky viacerých médií zapĺňané informáciami hovoriacimi o pripravovaných smartfónoch z produktovej rady Mi 10T. Len pár dní dozadu sme mohli čítať napríklad o cene modelu  Pro verzie zariadenia, ktorá by mala byť 699€. S informáciami prišiel známy leaker informácií, ktorému sa podarilo priniesť fotografiu priamo z pultov…

Poskytovanie služby Facebook je v Európe ohrozené

0 icon

Írska Komisia pre ochranu údajov (DPC) poslala v priebehu minulého mesiaca spoločnosti Facebook predbežný príkaz na zastavenie transferu dát európskych používateľov smerom do USA. Zároveň Európsky súdny dvor rozhodol, že americká legislatívne týkajúca sa ochrany osobných údajov, nie je dostatočnou. Otázkou je, blíži sa koniec sociálnej sieti Facebook v Európe? …

Armádny Magazín

Minister obrany prvý polrok vo funkcii: Naďalej budem presadzovať princípy zodpovednosti a transparentnosti

0 icon

Slovensko, 22. september 2020 (AM) - Verím, že zmeny na ktorých makáme už šesť mesiacov, vidia jednak občania, a to tak, že im je práca vojakov bližšia, sú viac informovaní a s vojakmi prichádzajú častejšie do kontaktu či už cez médiá alebo aj osobne. Na druh

Ruský tvorca hypersonických zbraní uzemnil Donalda Trumpa za slová o krádeži vývoja

0 icon

Rusko, 22. september 2020 (AM) - Ruský konštruktér raketovej a vesmírnej technológie, tvorca raketového systému s navádzanou hypersonickou hlavicou „Avangard“ - Herbert Jefremov reagoval na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa o krádeži ruského vývoja. Informovala o tom Rossijskaja gazeta.  

Podarilo sa Turecku odhaliť totálne zlyhanie obranyschopnosti Európskej únie?

0 icon

Turecko, 22. september 2020 (AM) - Európska obrana bola jednou z hlavných tém kampane kandidáta Emmanuela Macrona počas prezidentských volieb v roku 2017. Bol ledva zvolený, a už sa pustil do niekoľkých veľmi komplexných partnerských programov s Nemeckom. Odvtedy sa naďalej snaží presvedčiť svojich európskych

Politológ Kedmi: Pentagon keby mohol už dávno by fyzicky eliminoval Putina

0 icon

Izrael, 22. september 2020 (AM) - Keby mali americké spravodajské služby príležitosť, boli by už fyzicky eliminovali ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedol to politológ, bývalý šéf izraelskej špeciálnej služby „Nativ“ Jakov Kedmi v éteri spoločenskej a politickej diskusnej šou „Právo

Puška Perun 15 - český klon populárnej platformy AR15

0 icon

Česko, 22. september 2020 (AM) - Puška od známej českej firmy Perun, už v nízkej cenovej hladine ponúka množstvo prvkov, ktoré zväčša majú konkurenčné zbrane za dvojnásobnú cenu - nitridovaná za studena kovaná hlaveň s chróm molybdénom zaručuje dlhovekosť a vynikajúcu presnosť. Zatiaľ je možné si vybrať z 2 variant -…

Svetlo sveta

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

0 icon

Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

icon FOTO DŇA