Vladislav Baričák: Pekári sú v kritickom stave, problémom je legislatíva i dovoz výrobkov

Bratislava 4. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)

 

Spotreba chleba na Slovensku klesá. Pekári za tým vidia najmä zmenu životného štýlu ľudí, keď chlieb nahrádzajú novými prílohami. Nižšia spotreba však nie je jediný problém, ktorý pekárov trápi. Negatívne ich môžu ovplyvniť napríklad pripravované vládne opatrenia v oblasti zvyšovania príplatkov. Za problém považujú aj to, že na pultoch v obchodoch je len polovica chleba a pečiva od slovenských výrobcov. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky to povedal podpredseda Únie priemyselných pekárov Slovenska Vladislav Baričák.

Ilustračné foto

Ako sa v posledných rokoch vyvíja dopyt po pekárskych výrobkoch na Slovensku? Klesá alebo rastie ročná spotreba chleba?

Spotreba chleba a bežného pečiva na Slovensku klesá každým rokom. Kým priemerná spotreba na obyvateľa v roku 2000 bola 83,6 kilogramu chleba spolu s bežným pečivom, v roku 2005 to už bolo 76 kilogramov a aktuálne je to 65,1 kilogramu. Na jedného obyvateľa pritom spotreba chleba v roku 2015 predstavovala 35 kilogramov a 30 kilogramov bežného pečiva. Za posledných 15 rokov tak spotreba na obyvateľa klesla o 20 % až 22 %. Napríklad v Českej republike je spotreba približne o 40 % vyššia. Negatívne vnímame aj fakt, že podľa prieskumov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ku koncu minulého roka sa v našich obchodoch ponúkalo len 54 % chleba a 53 % pečiva, ktoré pochádzalo od slovenských pekárov. Tento podiel je skutočne veľmi nízky.

 

Prečo ľudia kupujú chlieb menej?

Dôvodov je viacero. Je to napríklad spôsobené aj moderným životným štýlom. Ľudia uprednostňujú nové trendy v stravovaní a čoraz viac sa orientujú na nákup baleného chleba v nižších hmotnostiach. Sú viac zameraní na zdravú výživu. Taktiež nahrádzajú chlieb novými alternatívami, ako sú napríklad cereálne chlebíky, alebo nové trendy v prílohách, akými sú sladké batátové zemiaky.

 

Pri čítaní zloženia chleba často spotrebiteľ narazí na viaceré konzervačné látky a dochucovadlá. Ako sa mení zloženie chleba a pečív? Pozorujete rozdiely v kvalite pekárskych výrobkov za posledné roky?

Chlieb bol historicky vnímaný ako zdravá potravina so základnou jednoduchou receptúrou. V dnešnej dobe zákazník hľadá tmavý chlieb, celozrnný alebo výrobok s určitou pridanou hodnotou. Sú ale dve kategórie ľudí. Tí, ktorí chcú čo najlacnejší výrobok a vôbec nevnímajú, či ide o slovenský, poľský alebo český výrobok a možno nevnímajú až tak kvalitu. Potom sú zákazníci, ktorí si naozaj dávajú pozor, čo jedia. Táto skupina je zatiaľ menšia, ale rastie. Všímajú si, či je pečivo dopečené, aké má nutričné hodnoty a na základe tohto sa začína trh na Slovensku vyvíjať. Pekári na toto reagujú a snažia sa monitorovať požiadavky zákazníkov. Postupne tak rastie dopyt po výrobkoch s vyššou pridanou hodnotou, ako sú chleby s vyšším podielom vlákniny, vitamínov, minerálov, fit chlebíky, večerné chlebíky s vyšším podielom bielkovín, rôzne „bezéčkové“ natur chleby. Taktiež sme zaznamenali zvýšený dopyt po tradičných chleboch, akými sú zemiakové či cícerové, ktoré sú vyrábané ručne.

 

Je spotrebiteľské správanie iné na západnom a východnom Slovensku?

Pokiaľ reťazce nemali zastúpenie v takej miere, ako majú v súčasnosti, tak regionálne rozdiely boli veľmi silné. Na južnom Slovensku prevládal biely chlieb, paradoxne v Bratislave bol veľmi populárny chlieb Bevit, ktorý obsahoval až 60 % raže. Ide skoro o nemecký alebo český typ chleba. Na severe prevládali tmavé chleby. Tým, že sú reťazce, ktoré štandardizujú svoje výrobky tak, aby v každom kúte Slovenska bol na pultoch štandardný pšenično-ražný chlieb, tak za 25 rokov ich pôsobenia sa stierajú regionálne rozdiely. Sú však badateľné regionálne rozdiely u menších tradičných dedinských pekárov, ku ktorým sa zákazníci vracajú pre nejakú špecialitu.

 

Na pultoch v obchodoch sa v čoraz väčšej miere objavuje dopekané pečivo. Zaznamenali ste pri ňom nárast dopytu?

Ešte v roku 2000 malo dopekané pečivo menšinové zastúpenie. Niektoré prevádzky len začínali s ponukou takýchto tovarov. Dnes ale dopekané pečivo tvorí zhruba 30 – 40 % celkovej spotreby pečiva. Vlani sa na Slovensko doviezlo až 43.000 ton dopekaného pečiva a približne ďalších 20.000 až 30.000 ton dopekaného pečiva sa na Slovensku vyrobilo. Slovenskí pekári okrem dopekaného pečiva vnímajú negatívne aj dovoz baleného a čerstvého pečiva zo zahraničia, ktorého objem predstavuje ďalších približne 30.000 ton ročne.

 

Čo spôsobuje nárast dopekaného pečiva v obchodoch?

Je to dané šetrením nákladov obchodníkov, pretože pokiaľ je dodávateľom pekáreň, tak obchod si musí objednať nejaké množstvo výrobkov deň dopredu, pričom vývoj na trhu je každý deň odlišný. Obchod tiež nevie úplne pružne reagovať na požiadavku zákazníka. Buď si objedná tovar, a môže nastať situácia, že všetok nepredá, a tým môžu rásť v obchode odpisy nepredaného tovaru, alebo si ho objedná málo a následne nie je schopný zabezpečiť požiadavky zákazníka. Dopekané pečivá slúžili na to, aby v obchode bolo vždy „čerstvé“ pečivo. Na druhej strane, dopekané pečivo je pre zákazníka voňavé, teplé, chrumkavé. Láka ho. Zákazník si tak myslí, že toto je to najčerstvejšie pečivo, aj keď mohlo byť pol roka v mraziacom boxe. Podiel klasického čerstvého pečiva je ale stále vyšší, ako dopekaného. Podiel dopekaného pečiva predstavuje asi 30-35 %, zatiaľ čo podiel čerstvého pečiva predstavuje 65-70 %.

 

Akú výživovú hodnotu má dopekané pečivo? Dá sa povedať, že je menej kvalitné, ako čerstvé, dovezené priamo z pekárne?

Nedovolím si povedať, že je menej kvalitné. Výživovú hodnotu má podobnú klasickému čerstvému pečivu. Dopekané pečivo však začína javiť významné známky starnutia už po štyroch hodinách od dopečenia. Pri šokovom zmrazovaní a skladovaní dochádza k odparovaniu vody z pečiva a retrogradácii škrobu. Tým sa mení textúra striedky. Ďalším viditeľnejším rozdielom je, že väčšinou pri porovnateľnej gramáži je objem dopekaného pečiva podstatne nižší, ako pri čerstvom. Súvisí to s odparením vody. Oproti bežnému pečivu sa do dopekaných výrobkov pridávajú aj ďalšie zlepšujúce prípravky, napríklad na báze koloidov, ako je guarová guma, ktoré zabraňujú odparovaniu vody a strate objemu počas doby skladovania v mraziacich boxoch. Toto sú všetko dôvody, prečo sme sa rozhodli rozbehnúť projekt Jem slovenské pečivo, ktorým chceme podporiť spotrebu slovenského čerstvého pečiva a chleba.

 

V minulosti únia viackrát upozornila na problémy s reťazcami pri výkupných cenách výrobkov. Aká je aktuálna ekonomická situácia pekárov? Spôsobuje im problémy dovozové pečivo?

Medzi pekármi na Slovensku je silný konkurenčný boj. V roku 2000 bol dovoz mrazených pekárskych výrobkov zanedbateľný. V súčasnosti je 40 % pečiva a chleba, čo doteraz zabezpečovali slovenskí pekári, nahradený dovozovými výrobkami. Trhový koláč, na ktorom participovali výrobcovia na Slovensku, sa zmenšil. Toto reťazcom zabezpečilo veľmi dobrú vyjednávaciu pozíciu voči pekárom. Preto sa dlhodobo udržujú nízke ceny.

 

Akým spôsobom sa snažia pekári prežiť a udržať na trhu?

Pekár má dve možnosti, ako prežije na Slovensku. Buď má vysoký objem výroby, aby dokázal riadiť fixné náklady, predával za minimálne marže a udržal sa nad vodou, alebo robí menšiu výrobu za vyššie ceny. Vďaka tlaku obchodných reťazcov vyššie ceny nie sú reálne dosiahnuteľné. Výskumný ústav ministerstva pôdohospodárstva vypočítal v roku 2015, že pekári predávajú pod výrobné oprávnené náklady. Oprávnené náklady ukázali, že pekári by mali zdvihnúť ceny od 16 % až po 34 % pri základných výrobkoch, akými sú chlieb, rožok, veka, vianočka. V roku 2015 sa Únia priemyselných pekárov spolu s Cechom pekárov a cukrárov snažili pretaviť tieto odporúčania do praxe. Narazili sme na ten problém, že nie všetci pekári sa k nám pridali. Výsledkom bolo, že niektoré reťazce boli ochotnejšie komunikovať o tomto probléme, a niektoré menej. Niektorí pekári zvýšili ceny viac, ale prišli o určité objemy predaných výrobkov, ktoré boli nahradené dopekaným pečivom. Alebo ich nahradil iný pekár, ktorý nebol až tak agresívny v presadzovaní oprávnených nákladov. Od roku 2015 ceny opäť mierne klesajú, ale náklady rastú. Či už ide o rastúce náklady služieb, zvyšovanie minimálnej mzdy, vládne opatrenia, alebo rast cien energií a pohonných látok. Každý pekár má problém. Aj ten, ktorý má zmluvu s reťazcami. Je totiž podpísaná na rok. Pred jej podpisom sú veľmi náročné obchodné rokovania, kde je pekár veľakrát stavaný do pozície, že buď bude akceptovať podmienky, alebo prestane dodávať. Problém je, že ak sa podiel slovenského pečiva nahradí dopekaným pečivom, na Slovensku bude rásť prebytok výrobných kapacít. To bude viesť buď k vyostreniu konkurenčného boja, alebo k zániku viacerých slovenských pekární, a tým aj k likvidácii pracovných miest.

 

Aké sú ekonomické náklady na výrobu jedného kilogramu chleba a aká je priemerná výkupná cena reťazcov?

Záleží to od zloženia chleba. Ak si zoberieme ten najzákladnejší chlieb, tak sa oprávnené náklady pohybujú na úrovni 70 centov. Výkupná cena sa pohybuje pod hranicou uvedených oprávnených nákladov. U základného chleba je cena na hrane rentabilnosti. Lepšie je to u chlebov s vyššou pridanou hodnotou. Základné chleby v obchodoch však tvoria 80 % a 20 % tvoria špeciálne. Takže nedokážeme stratu, ktorú vytvárame v základnom sortimente, kompenzovať z výnosov zo špeciálneho sortimentu.

 

Do akej miery rozhoduje cena múky o konečnej cene chleba? Často sa špekuluje, že keď sú suchá, chlieb zdražie.

U základného sortimentu je múka hlavná zložka. Na tonu chleba sa použije 70 % múky. Múka je najlacnejšia surovina v procese výroby. Cena múky vie ovplyvniť cenu chleba, ale v poslednom období múka nie je to, čo najviac ovplyvňuje ziskovosť. Potrebné je pozrieť sa napríklad na komodity, akými sú cukor, olej, droždie, následne pohonné látky a energie, ktorých ceny sú na úrovni európskych. Taktiež čoraz významnejšie ovplyvňujú cenu chleba rastúce ceny služieb. Predajné ceny pečiva oproti tomu buď klesajú, alebo sa udržujú na rovnakej úrovni.

 

Spôsobujú pekárom problémy aj legislatívne zmeny? Aký vplyv bude mať na pekárov napríklad možné zavedenie povinného 13. platu, štedrejšie odmeňovanie za prácu v noci, či zavedenie príplatkov za prácu cez víkend, o ktorých hovorí vláda.

Únia priemyselných pekárov pokrýva 70 % trhu a zamestnáva zhruba 3500 zamestnancov. Odhadujem, že pekárňam v únii len zvýšením nočných príplatkov stúpnu náklady o približne tri milióny eur za rok. V pekárňach na Slovensku je zamestnaných 8000 ľudí, tak môžeme hovoriť o dopade 8 miliónov eur na pekársky segment ročne. Príplatky za soboty a nedele budú predstavovať ďalšie náklady. Ak hovoríme o 13. plate, dopad záleží od toho, kde je pekáreň umiestnená. Priemerné mzdy sú úplne iné v Bratislave, v Lučenci, alebo na severe Slovenska. Trinásty plat by pre pekárov znamenal dopad v objeme ďalších 8 – 10 miliónov eur ročne. V rokoch 2014 a 2015 bol pekársky sektor mierne ziskový, ale keď pribudnú náklady v objeme 16 až 18 miliónov eur, tak pekársky sektor pôjde do hlbokej straty. O tejto problematike chceme komunikovať s ministerstvom práce aj pôdohospodárstva. Pekári na Slovensku sú v kritickej situácii.

 

 

Okrem opatrení na podporu zamestnancov, ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo novelu vyhlášky, ktorou sa zakáže zmrazovanie nepredaného pečiva a miešanie s čerstvým, skracuje sa tiež doba dĺžky dodania z 24 hodín na 12 hodín. Vítate tieto zmeny?

Vlani sme na trhu zaznamenali, že niektoré reťazce začali ponúkať dopečené rožky, ktoré boli priamo u pekára zmrazené, boli dopravené do skladov predajcu a ten ich po rozmrazení nedopekal a nepredával ako dopečené, ale ako čerstvé pečivo. V tomto prípade sa mohlo stať, že sa čerstvé rožky miešali s rozmrazenými. Uvoľňovala sa tak vlhkosť a mohli sa zhoršiť podmienky skladovania, čím sa zvýšilo riziko mikrobiálnej kontaminácie. Zákazníkovi takto obchodník zobral jeho výhodu, keďže mnoho ľudí si rožky doma zamrazuje. Opätovné zmrazovanie rozmrazovaných výrobkov by som z hľadiska zdravotných rizík neodporúčal nikomu. Skrátenie doby dodania z tohto hľadiska vítam, no vidím tu riziko, že nie všetci pekári majú také výrobné kapacity, aby dokázali dodať do 12 hodín čerstvé pečivo. Pekári združení v únii to budú vedieť zabezpečiť, núti nás to ale upravovať výrobné časy. Vyťažíme tak voľné výrobné kapacity a budeme musieť zamestnať ďalších ľudí na novú zmenu. U chleba problém nebude. Sčasti teda vyhlášku vítame. Sú v nej body, ktoré sú pozitívne, ale nie všetko je možno nastavené tak, aby uľahčilo prácu domácim výrobcom. Písali sme k novele vyhlášky pripomienky a čakáme, či sa zapracujú.

 

Podľa vlády je zvyšovanie miezd jednou z ciest, ako vyriešiť problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Majú aj pekári problém nájsť vhodných zamestnancov?

Pekárske odvetvie je na okraji záujmu zamestnancov. Bojujeme o každého človeka, a to aj mzdou. V dnešnej dobe je veľký problém nájsť akýchkoľvek ľudí. Týka sa to pomocných síl a aj odborníkov. V sektore chýba až 2000 pracovných miest. Priemyselné pekárne majú linky, ktoré sú automatické a potrebujú človeka, ktorý dokáže obsluhovať počítač. My si akéhokoľvek zamestnanca dokážeme „vychovať“. Len človek musí byť ochotný pracovať.

 

Akým spôsobom sa snažíte hľadať ľudí?

Únia priemyselných pekárov zorganizovala na odporúčanie ministerstva práce a úradov práce výberové konania. Pohovory sa uskutočnili od Bratislavy až po krajný východ Slovenska. Úspešnosť zamestnať človeka, ktorý je na úrade práce, je 3-6 %. Udržateľnosť je nulová až 3-%. Bojovať s tým by sa dalo tak, že by sa zmiernili podmienky na zamestnávanie cudzincov. Hovorí sa, že je dostatok voľnej pracovnej sily, ale nie je to kvalitná pracovná sila. Zamestnať nekvalitnú pracovnú silu považujeme za riziko, pretože potrebujeme určitú kvalitu, aby dokázali zamestnanci obsluhovať moderné technológie, aby sme dokázali zabezpečiť vysoké nároky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov.

 

 

Chcete nedostatok ľudí riešiť zamestnávaním cudzincov. V čom sú pre pekárov zahraniční pracovníci kvalitnejší v porovnaní so slovenskými zamestnancami? Rozhoduje cena práce, ich kvalifikácia?

Nie je to vôbec o mzde. Pokiaľ prídu zamestnanci z tretích krajín, sme ochotní ich zaplatiť presne tak isto, ako Slovákov. Zamestnanci z tretích krajín majú tie isté príležitosti ako Slováci. Vidíme však snahu týchto ľudí sa zaučiť a pracovať. Máme väčšiu možnosť výberu, väčšiu možnosť konkurencie medzi zamestnancami a pre ľudí z Ukrajiny alebo zo Srbska je odmena za odvedenú prácu ešte stále zaujímavá. Poľsko otvorilo pracovný trh, my v tejto oblasti máme veľmi zviazané ruky.

 

Aká je priemerná mzda v pekárskom sektore?

Záleží to od regiónu, od toho, či ide o priemyselnú, alebo malú pekáreň. V 1. štvrťroku 2017 bolo v pekárskom odvetví zamestnaných 8044 ľudí a priemerná mzda dosahovala výšku 649 eur, pričom v tom istom období minulého roka v našom segmente pracovalo 7854 ľudí a priemerná mzda bola 629 eur. Je však nutné povedať, že práve pekársky priemysel zamestnáva najviac ľudí z celého potravinárskeho odvetvia. No na druhej strane máme z potravinárskeho odvetvia najnižšie priemerné mzdy.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Prídu farmári opäť do Bratislavy na traktoroch protestovať? Minulý týždeň pred Úradom vlády hovorili alarmujúce veci

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Veľké nádeje, ktoré farmári vkladali do ministra Mičovského, sa nenapĺňajú. Minulý týždeň preto zvolal Spolok farmárov protest pred Úradom vlády, aby upozornil verejnosť, médiá, ale najmä kompetentných na žalostnú situáciu, v akej sa rezort poľnohospodárstva a potravinárstva nachádza Ešte pred tridsiatimi rokmi sme…

Matematik Kollár: To budú všetci podvodníci len preto, že vláda nie je ochotná priznať, že špecificita testov v reálnom prostredí proste nie je s určitosťou 100%?

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR – Maroš Černý)   Matematik Richard Kollár upozorňuje na riziká spojené s celoplošným testovaním za pomoci antigénových testov. Podľa neho nie je správne, aby boli ľudia označovaní za podvodníkov len preto, že im vyjdú rôzne výsledky pri testovaní antigénovými a PCR testami Kollár sa na…

Naď: Vytvorených bude viac ako 5000 odberných miest a 4901 tímov

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Počas plošného testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku bude nadchádzajúci víkend vytvorených viac ako 5000 odberných miest, pripravených bude 4901 odberných tímov Testovať sa bude od soboty do nedele (31. 10. - 1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00…

Česká vláda požiada o predĺženie núdzového stavu, deti sa zatiaľ nevrátia do škôl

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video)   Česká vláda sa na mimoriadnom zasadnutí dohodla, že požiada Snemovňu o predĺženie núdzového stavu o mesiac. Schválila tiež plošné testovanie v domovoch pre seniorov a minister zdravotníctva oznámil, že deti sa v pondelok nevrátia do škôl. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz "Vláda…

Erika Jurinová: Reprofilizované lôžka nemocníc Žilinského samosprávneho kraja sa zaplnili

0 icon

Žilina 27. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Pixabay)   Reprofilizované lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Čadci, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši a Trstenej sa zaplnili a pribudli aj ďalší nakazení zdravotníci Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. "Situácia je…

Taraba: „Ja sa otestovať nepôjdem. Chcem vidieť a vedieť, čo bude štát so mnou robiť, rovnako ako robí s Vami“

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Opozičný nezaradený poslanec Tomáš Taraba (KDŽP) na sociálnej sieti uviedol, že sa nepôjde otestovať na COVID-19. Vysvetlil, prečo sa tak rozhodol "Ja sa otestovať nepôjdem. Chcem vidieť a vedieť, čo bude štát so mnou robiť, rovnako ako robí s Vami. Posielate…

Dve automobilky nebudú testovať zamestnancov vo svojej réžií

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Automobilka Jaguar Land Rover Slovakia pri Nitre nebude svojich zamestnancov testovať. Manažérka pre firemné záležitosti v nitrianskom Jaguar Land Rover Miroslava Remenárová uviedla, že automobilka so svojimi zamestnancami pravidelne komunikuje o COVID opatreniach a vyzvala ich, aby sa zapojili do testovania, ktoré sa…

Lekárska komora pred celoplošným testovaním: „Honba za prvenstvom a vavrínmi môže spôsobiť slepotu a zastrieť podstatu celej veci“

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Lekári združení v Slovenskej lekárskej komore upozorňujú, že sú smutní z toho, že im nebolo umožnené robiť testovanie na ich pracoviskách. Dodávajú, že existujú aj iné opatrenia ako celoplošné testovanie v miestach určených na voľby SLK na mimoriadnom zasadnutí Rady SLK prijala minulý…

„Pán Šeliga, čo si to dovoľujete a kto si myslíte, že ste?“ Chmelár okomentoval dobýjanie sa Šeligu na zasadnutie Akademického senátu STU, ktorému umožnili vstup až policajti

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Politický komentátor a vysokoškolský pedagóg Eduard Chmelár sa vyjadril k snahám na výmenu rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a k aktivitám podpredsedu NR SR Juraja Šeligu zo strany Za ľudí v tejto veci Chmelár uviedol, že ako bývalý člen Slovenskej rektorskej…

Erdogan podal na holandského poslanca trestné oznámenie za urážku

0 icon

Ankara 27. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Turkish Presidency)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podal trestné oznámenie na holandského poslanca Geerta Wildersa, ktorý má protiislamské postoje, po tom, čo na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zverejnil sériu príspevkov namierenú proti nemu. V jednom zverejnil jeho karikatúru s čiapkou pripomínajúcou bombu a označil…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Strategické správanie? Nerobme to, čo chce nepriateľ aby sme robili. Pôsobenie proti prevahe. 8. časť.

0icon

Nie každý, kto sa tvári ako priateľ, nám chce dobre. Ale každý chce zaručene dobre sebe. Táto časť ukazuje aplikácie z teórie komplexnosti pri premiérovej vojne s COVIDom, u nás so strachom z neho. Reálna vojna je vojna ľudu so zákerný, pomstychtivým, panovačným, nemúdrym vládcom, posadnutým víziou víťazstva nad vírusom. Najprv fakty na…

Andrej Biras

Najdôležitejší týždeň v histórii SR. Vyzývam k neúčasti na dobrovoľnom testovaní!

0icon

Vláda si napriek výzvam expertov z radu lekárov a ďalších, ide hlavou proti múru. Chce celý národ testovať nepresnými ag testami. Počas vysoko infekčnej pandémie, kvôli tomu rozbehla logistickú akciu presúvania miliónov ľudí a zdravotného, a vojenského personálu. Protirečí si vlastným opatreniam. Vystavuje ľudí nebezpečiu nakazenia sa a falošnej istote…

Slavěna Vorobelová

Matovič likviduje ekonomiku a životy ľudí

0icon

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 14.10.2020 publikovala štúdiu, v ktorej sa na základe dát z cca 70 krajín z celého sveta uvádza, že nebezpečnosť resp. smrtnosť vírusu COVID-19 je násobne nižšia než sa pôvodne uvádzalo. Pôvodné čísla boli 3,4%, potom sa hovorilo o 1 % alebo 0,9%. V poslednej štúdii…

Štefan Harabin

Dokedy Vás bude podvádzať grázel, daňový kriminálnik a korupčný plagiátor Matovič?

0icon

Ukazuje sa, že koronavírus COVID 19, nie je pandémiou, ani chrípkou, ale má úroveň bežného vírusu. WHO zverejnila novú metaštúdiu s dátami z viac ako 70 krajín sveta o COVID 19. Opakujem znova. Ľudia spamätajte sa! Veď ide o Vaše zdravie. Nenechajte zo seba pre grázla Matoviča robiť pokusných králikov.…

Roman Huťa

Sv. Michal Archanjel velí do boja

0icon

Snívali sa mi dva sny, druhý bol prorocký. V prvom som bol účastníkom veľkej slávnosti, všetci boli oblečení v slávnostných róbach a pili omamné nápoje z krištáľových čiaš. Kráčal som medzi nimi v montérkach. Ponúkali mi omamný mok aj dievčatá, a ja som odmietal. Všetci boli krásne poobliekaní, len tváre mali zohavené. Tie boli obrazom…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 1. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľa krát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálov sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér  rozhoduje, čo bude vidieť na plátne. On určí ako bude všetko nakrútené.…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0 icon

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (3. časť)

0 icon

Ako sme sľúbili, v tretej časti článku, ktorá je zároveň poslednou s názvom Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií, sa pozrieme na vyhlásenie Thomasa Jeffersona a aj mimozemské plazy. Jefferson vyhlásil, že celkom chápe, prečo sa Ilumináti uchýlili do utajenia: Weishaupt žil pod nadvládou tyranie zo strany despotu a kňazov.…

Vypadávanie vlasov: Môžu za to gény alebo ovzdušie?

0 icon

Vypadávanie vlasov nie je vôbec príjemným javom. Bez rozdielu postihuje mužov aj ženy a spôsobuje mierne depresívne stavy. Vypadávanie vlasov sa odborne nazýva alopécia – tento názov je odvodený z gréckeho slova alopekia, čo označuje líšku, u ktorej sa vyskytuje „škvrnitá plešivosť“. Alopécia je pre väčšinu postihnutých nepríjemným hendikepom, a…

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Vo svete IT

Google pracuje na funkcii, pomocou ktorej si budete môcť v prehliadači Chrome odložiť nedočítané články na neskôr

0 icon

Vývojárska verzia prehliadača Chrome obsahuje vcelku zaujímavú funkciu, prostredníctvom ktorej si môžete jednoduchšie ukladať články, či stránky za účelom, aby ste si ich neskôr prečítali. Zatiaľ čo v súčasnosti si musíte článok, ktorý vás zaujal, uložiť  do záložiek, kde medzi „kopiacimi sa“ stránkami dochádza k chaosu, prípadne si ju môžete…

Najhodnotnejšou značkou na svete je Apple. Mierne si polepšil Samsung, Huawei zas výrazne stratil

0 icon

Rok 2020 je pre mnoho spoločností „studenou sprchou“. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia, ktorá ovplyvnila podnikanie mnohých firiem. Na druhej strane nájdeme aj mnoho spoločností, ktorým sa náramne darilo. Napríklad spoločnosť Zoom, ktorá raketovo rástla. Rebríček Best Global Brands 2020 (pozn. redakcie: po kliknutí na odkaz si môžete pozrieť celý…

Facebook pravdepodobne našiel spôsob, ako bude zarábať na službe WhatsApp

0 icon

WhatsApp aktuálne patrí medzi najpoužívanejšie komunikačné platformy na svete. Hoci je táto služba veľmi populárnou, tak aj napriek tomu Facebook stále nemá poriadny koncept, ako možno na tejto službe zarábať. V minulosti sa objavili správy, ktoré hovorili, že sociálna sieť začne zobrazovať v rámci rozhrania aplikácie reklamu. Nešlo by o…

Takto vyzerá aktuálny výpredaj platených hier a aplikácií z Google Play, ktoré stiahnete zadarmo

0 icon

Tak ako každý týždeň, tak aj tento prebieha v obchode Google Play veľký výpredaj platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne stiahnuť zadarmo. Na zozname nižšie nájdete 14 aplikácií, 30 hier a 9 aplikácií určený na prispôsobenie zariadenia, ktoré môžete po obmedzený čas stiahnuť zadarmo. Z aplikácií dávame extra…

Je možné preletieť stredom Zeme a „vyskočiť“ na druhej strane?

0 icon

Cesta do stredu Zeme je vedecko-fantastický román slávneho francúzskeho autora, Julesa Verna, z roku 1864. Autor zachytáva skupinku ľudí, ktorí sa rozhodli vydať sa do útrob našej planéty a podarilo sa im objaviť nový svet, plný záhadných tvorov. Dnes už s istotou vieme, že v jadre našej modrej planéty sa…

Armádny Magazín

Peklo z neba: Ruský nálet na výcvikovú základňu v Sýrii zabil takmer 80 pro-tureckých teroristov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - V marci, po niekoľkých týždňoch bojov medzi sýrskymi vojakmi a rebelmi podporovanými Ankarou v provincii Idlib (po začatí operácie Jarný štít), Ruský prezident Vladimir Putin a jeho Turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa dohodli na zásade prímeria, ako aj na zriadení spoločných rusko-tureckých hliadok pozdĺž diaľnice…

Americký Bell dodal polícii Poľskej republiky tri vrtuľníky Bell 407 GXis

0 icon

Fort Worth, USA, 27. októbra 2020 (AM) – Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že dodala Polícii Poľskej republiky tri stroje Bell 407 GXis. Poľská polícia je viac než 20 rokov tradičným zákazníkom Bellu. Úlohou týchto vrtuľníkov je pomáhať a chrániť obyvateľov, udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť…

Ďalší incident v Sýrii: Američanmi podporovaní ozbrojenci v Sýrii spustili streľbu na civilistov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - Na webe sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako proamerické sily SDF ("Sýrske demokratické sily") začali strieľať na civilistov v Sýrii. Incident sa stal včera v malom meste na východe krajiny - Garanij. Nespokojní s okupačným režimom SDF sa priazni

Veliteľ legendárneho Luhanského práporu „Prízrak“ - Alexej Markov zahynul. Video

0 icon

Luhansk, 26. októbra (AM) -  Pri nehode zahynul veliteľ 14. práporu územnej obrany „Duch“ podplukovník Ľudových milícií LPR, člen rady veliteľov Zväzu dobrovoľníkov Donbasu Alexej Markov (volacia značka „Dobry“).   Sibírčan, rodák z Omsku, absolvent školy fyziky a matematiky a univerzity v Novosibirsku, vyštudovaný jadrový fyzik, žil v

Cudzinecká Légia: Ako je to so zmenou identity pri vstupe

0 icon

Francúzsko, 27.október 2020 (AM) - Pre doplnenie znalosti francúzštiny, slovo "Légion" znamená vo francúzštine "MNOŽSTVO". Čiže skutočný, doslovný preklad názvu Légion étrangère by mal byť skôr "Množstvo Cudzincov" a nie Cudzinecká légia. Avšak Légia je už zaužívané pomenovanie a preto zostanem v tomto zaužívanom spôsobe.   Táto armáda vznikla už v…

Svetlo sveta

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

icon FOTO DŇA