Štefan Harabin: “Alfie nebol mimozemšťan. Ak sme nezachránili život tohto nevinného dieťaťa, môžu prísť o život aj naše deti”

Bratislava 28. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Dnes, 28. apríla 2018 o 2:30 (londýnskeho času) zomrel malý Alfie Evans, dieťa, na ktoré sa upieral zrak celého sveta. Napriek protestom a diplomatickému tlaku z Vatikánu, EÚ a niektorých štátov ako napríklad Poľsko ale posledne (včera) aj USA (Donald Trump), bolo dieťa voči krutému britskému právnemu systému ale aj zdravotnému systému bezmocné.

Na právny názor na celý prípad sme sa opýtali sudcu najvyššieho súdu Štefana Harabina.

Na snímke Štefan Harabin

Zaiste sledujete britský škandál nemocnice Alder Hey, ktorá odmietla chlapca prepustiť do starostlivosti talianskych špecialistov. Dnes v noci v dôsledku toho Alfie Evans zomrel. Ako hodnotíte súdne rozhodnutia v tejto veci, ktoré dávajú plnú kompetenciu rozhodnutí o jeho živote do rúk nemocnice, čím de facto nariadili jeho smrť?

Je to už vyše roka, čo nemocnica Adler Hey v Liverpoole vo Veľkej Británii prijala malého pacienta Alfieho Evansa údajne trpiaceho nevyliečiteľnou nervovou chorobou, ktorú však presne nepomenovali. Nie som odborný lekár, aby som sa mohol k tomuto prípadu vyjadriť po zdravotnej stránke, ale rozhodne môžem konštatovať, že nie je normálne v európskej justícii, ak súd rozhodne o tom, že dieťa, ktoré sa lieči v nemocnici už nebude patriť rodičom, napriek ich prosbám a snahám dieťa naďalej liečiť v inej nemocnici, ale o jeho živote a smrti bude rozhodovať nemocnica, ktorá sa obáva, že by mohla byť súdená rodičmi za nesprávne liečenie ich synčeka.

Nečudujem sa desiatkam tisíc ľudí a politikov krajinách Európy, sveta a v samotnej Británii, že ostro protestovali proti odpojeniu dieťaťa od prístrojov, ktoré ho mali držať pri živote. Ponechali ho umierať bez poskytnutia výživy. Vieme si vôbec predstaviť ten obrovský teror, ktorý musia pociťovať jeho rodičia, ktorí sa zo všetkých síl snažia svojho syna dostať z nemocnice a previesť ho do inej nemocnice v Taliansku, ktorá sa ponúkla, že sa pokúsi dieťatko zachrániť použitím iných liečebných metód, ako boli použité doteraz? Skutočnosť, že súd v Británii rozhodol v prospech nemocnice, ktorá si želá, aby dieťa radšej zomrelo ešte pred dosiahnutím dvoch rokov svojho veku, vyvoláva pochopiteľné podozrenia, že liečba dieťaťa mohla byť zlá alebo dokonca poškodzujúca zdravotný stav chlapčeka Alfieho. Za to by musela nemocnica platiť jeho rodičom vysoké pokuty.

Ak už súd rozhodol, že kompetenciu dostala konkrétna nemocnica, treba vedieť, že tá sa môže rozhodnúť aj pre prepustenie dieťaťa do osobnej domácej starostlivosti rodičov. Z morálneho a právneho hľadiska je významné, ako znela pôvodná žiadosť nemocnice podaná súdu. Nemocnica totiž pravdepodobne žiadala súd o rozhodnutie usmrtiť dieťa aj napriek prosbám jeho rodičov, že sa posnažia mu pomôcť v inej krajine a v inej nemocnici, ktorá sa im verejne ponúkla, že to skúsi. Nepoznám podrobne všetky okolnosti prípadu, ale rozhodnutie pre smrť je proti všetkému môjmu presvedčeniu o cene ľudského života. Súd v tomto prípade podľa môjho názoru nerozhodoval v prospech dieťaťa, ale v prospech nemocnice.

 

Vieme, že Alfie Evans nebol v terminálnom štádiu svojho života, nepodstupoval úpornú liečbu, iba potreboval medicínsku asistenciu pri dýchaní (Ako sa ukázalo, už len minimálnu, pretože jeho pľúca fungovali) a vo vyživovaní. V jeho prípade môžeme hovoriť o nariadenej eutanázii. Aký je váš postoj k eutanázii?

Právo na život je jedným zo základných ľudských práv a chlapček Alfie nie je mimozemšťan. Je to ľudský tvorček, ktorý žiaľ trpel poškodením zdravia. Čo je naozaj nepochopiteľné je, že súdy vo Veľkej Británii nechcú vyhovieť prosbám rodičov dieťaťa, ale na základe želania nemocnice, ktorá sa mala starať o jeho uzdravenie sudca odňal rodičom právo rozhodovať o osude ich dieťatka. Myslím si, že vedenie a odborníci v uvedenej nemocnici v Liverpoole mohli a mali konzultovať s inými odborníkmi, ako dieťaťu pomôcť a využiť úplne všetky možnosti, teda aj ponuku talianskej nemocnice. Pritom súd rozhodol iba niekoľko dní pred dovŕšením dvoch rokov veku malého chlapčeka. Neviem, ako chcú príslušné inštitúcie v Británii vysvetľovať pobúreným občanom doma a v zahraničí, že išlo o iné ako o finančné dôvody takého rýchleho a tak negatívneho rozhodnutia ohľadne života chlapca Alfieho.

Eutanázia je usmrtenie chorého a vážne trpiaceho pacienta za pomoci inej osoby. Náš právny poriadok eutanáziu nedovoľuje. Rodičia ako zákonní zástupcovia ani nedali súhlas na usmrtenie dieťaťa napriek jeho ťažkému zdravotnému stavu. Ak mám posudzovať túto otázku z právneho hľadiska, u nás by život chlapčeka Alfieho bol chránený zo zákona. Išlo by pravdepodobne o trestný čin neposkytnutia pomoci alebo dokonca o trestný čin vraždy. Moje právne, morálne a kresťanské presvedčenie nepripúšťa eutanáziu ako akceptovateľnú, pretože okrem zbavovania života človeka môže viesť aj k nekontrolovateľnej trestnej činnosti navádzania najmä detí a citovo labilných mladistvých ľudí na spáchanie samovraždy bez dôvodu psychickým ovplyvňovaním  a vydieraním. Takýto návod alebo dokonca pomoc pri samovražde inej osoby je na Slovensku trestná.

 

Sudca, ktorý vyniesol verdikt, ktorý nariaďoval ukončenie života Alfiemu Evansovi, je preukázateľne ideologicky predpojatý. Je aktivistom za eutanáziu a bojuje za nové práva homosexuálov, konkrétne za homosexuálne rodičovstvo a nazýva to rozširovaním práv pre deti. Čo na to hovoríte? Má podľa vás miesto takáto ideologická angažovanosť pri zástupcoch spravodlivosti pre ľudí?

Sudca sa nemôže politicky angažovať, to platí pre súdny systém v každej členskej krajine EÚ, teda aj v Británii. Sudca je povinný posudzovať práva a povinnosti, otázky viny a neviny jedine nestranne a objektívne a obzvlášť byť dôsledný, ak ide o život dieťaťa.  Akonáhle je sudca, ktorý má o veci rozhodovať zaujatý a navyše údajne verejne známy svojimi prejavmi politickej angažovanosti v prospech eutanázie alebo nejakej skupiny obyvateľov, musí byť vylúčený nielen z tohto prípadu, ale z výkonu funkcie sudcu vôbec. Ja osobne si rovnako dávam veľký pozor na to, aby som počas výkonu svojej funkcie sudcu neporušil žiadne zákonné obmedzenia vyžadujúce apolitickosť a pri svojom komentovaní situácie a rôznych otázok sa sústredil  na právny odborný pohľad. Rovnako tak sa musí chovať aj každý  sudca v Británii, ktorá je členom Európskej únie. Zaujatosť sudcu je dôvodom na okamžité odňatie práva alebo možnosti daného sudcu o veci rozhodovať. To je bežná justičná prax.

 

Je známe, že chcete kandidovať za prezidenta. Čo by ste ako prezident v tejto chvíli urobili Vy? Za jeho záchranu loboval pápež, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, niektorí eurokomisári, aj naši susedia – poľský prezident až kričal na podporu tohto dieťaťa, no Slovensko mlčalo.

Je to mimoriadne vážna otázka morálky, práva a v neposlednom rade aj skutočného zdravotného stavu človeka a možností jeho liečby. Veľmi  dôležité a prirodzené bolo, keď ešte dieťa bolo nažive, využiť všetky možnosti ako ho liečiť a ako mu pomôcť.

Modliť sa za chlapčeka, ako o tom informujú britské média nestačí. Oslovil by som politikov v štáte, všetky relevantné humanitárne organizácie, Červený kríž, a osobitne veľvyslanca Británie na Slovensku, aby tlmočil svojej vláde náš ostrý protest a nesúhlas s postupom nemocnice, ktorá požiadala o rozhodnutie súd v prospech usmrtenia chlapčeka Alfieho. Ale všetky rozhodnutia sa dajú zmeniť. Súdy sú síce vo svojich rozhodovaniach nezávislé, ale v tomto prípade je pravdepodobne možné preukázať, že daný sudca nebol vo svojom rozhodovaní nestranný, a preto jeho rozhodnutie nemalo nadobudnúť platnosť. Rodičia dieťaťa sa mali odvolávať na všetky existujúce súdne inštancie a tým dosiahnuť čo najširšiu publicitu tomuto prípadu. Iba masovým odporom verejnosti a odborníkov z oblasti medicíny, práva, ochrany rodičovstva, kresťanských politických strán a ďalších síl v spoločnosti bolo možné dosiahnuť zvrátenie tohto súdneho rozhodnutia. Ak sme nezachránili život tohto nevinného dieťaťa, môžu prísť o život aj naše deti. Obzvlášť nejasným a podozrivým je náhla zmena chovania rodičov chlapčeka, čo môže byť výsledkom hrubého nátlaku alebo vyhrážania sa rodičom, aby prestali brániť svoje dieťa. Všetko pravdepodobne kvôli zbaveniu sa zodpovednosti nemocnice za možné pochybenia v liečbe malého chlapčeka.

Na to, čo sa deje v Liverpoole sa ani nedá pozerať.Bolo to strašné divadlo, mučenie rodičov a spoločnosti v prípravách na usmrtenie malého dieťaťa, ktoré ešte stále malo šance žiť. Kam sa podela kresťanská morálka zodpovedných? Predsedníčka britskej vlády Teresa Mayová sa vehementne vyslovuje aj k veciam, o ktorých vie pravdepodobne veľmi málo alebo vôbec nič. V tomto prípade však mlčala, nemala čo povedať? Do nezávislosti justície nemôže vstupovať, ale na základe mnohých zverejnených informácií príslušný sudca, ktorý vo veci rozhodol pravdepodobne nestranný nebol. Ak to tak je, jeho rozhodnutie nemohlo byť platné. Z tejto situácie v Británii sme na Slovensku sklamaní.

 

Čo by ste poradili Slovensku ako štátu, čo môžu bežní rozhorčení ľudia urobiť? Môžeme sa nejako angažovať? Dosiaľ sme nepočuli žiadne vyjadrenie, žiaden postoj zo strany verejných inštancií; pred britskou ambasádou nik neprotestuje. Nie je evidentné, že sa tu hrubo porušili ľudské práva dieťaťa a jeho rodičov?

Je veľmi prirodzené, že v takomto prípade, keď reálne existuje množstvo pochybností a nezodpovedaných otázok, bolo treba organizovať verejnú petíciu, osloviť našu vládu, organizovať verejný protest pred Britskou ambasádou, vysloviť veľvyslancovi Veľkej Británie naše hlboké sklamanie nad snahou ich nemocnice usmrtiť Alfieho Evansa. Bolo treba apelovať na Britské orgány, aby nedopustili vraždu malého Alfieho. Je jedno, či išlo o experimenty alebo ide o peniaze, život človeka a jeho právo na život je neodňateľné. Nedopustil sa žiadneho hrdelného zločinu, aby si zaslúžil smrť. Bolo to malé, ani nie dvojročné dieťa, v Británii sa trest smrti neukladá ani skutočným vrahom a zločincom a tu zrazu malému úplne nevinnému dieťaťu chce súdny systém a zdravotnícka inštitúcia v strachu z rizika finančných následkov v prípade preukázania pochybení v starostlivosti o malého pacienta, jednoducho radšej rýchlo vziať jeho život. Na to nemá nikto právo a ak by sa rodičia chceli o svoje choré dieťa starať hoc aj do konca svojho života, je to a musí to byť iba ich rozhodnutie a treba im vyhovieť.

 

Otázka eutanázie je nevyhnutne spojená aj s otázkou potratov. Potratmi sme sa dlhé generácie zbavovali potomstva a dnes už je jasné, že vymierame. S tým je tiež nevyhnutne spojená otázka o tom, kto sa postará o starých ľudí o pár rokov – pravdepodobne čoskoro preto zaznamenáme pokusy o zavedenie eutanázie u nás. Čo hovoríte na najnovší pokus obmedziť potratový zákon, ktorý pred pár dňami predstavili zástupcovia ĽSNS?

Už neraz som sa verejne vyjadroval z hľadiska medzinárodného práva k hanebným a nebezpečným plánom niektorých svetových politických síl všemožne sa snažiacich o likvidáciu národov, radikálne obmedzovanie počtu obyvateľstva planéty násilným spôsobom,, o likvidáciu kresťanskej viery a odstránenie prirodzene akceptovaných humánnych hodnôt, ako je právo na život, ochrana rodičovstva a práv detí. Ako môže zdravý a morálne zmýšľajúci človek spochybňovať význam materstva, význam ochrany detí, význam podpory rodičovstva pre vlastnú budúcnosť národa a ľudstva vôbec?  Sám pochádzam z rodiny, kde nás bolo sedem detí, som veriaci človek, preto sa nebojím označiť neodôvodnené a bezohľadné ničenie životov detí a ľudí za dielo sily zla. Návrh poslancov ĽSNS na rozšírenie obmedzenia potratov zákonným spôsobom zásadne podporujem.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

12:40

USA a Čína sa napriek vzájomnému napätiu od pondelka zúčastňujú na štvordňových spoločných námorných cvičeniach pod záštitou Indonézie pri ostrove Sulawesi. Cieľom cvičení je príprava na humanitárne a iné nevojenské operácie.

12:00

Zrážka osobného vlaku s nákladným autom pri Holešove v Zlínskom kraji si v pondelok vyžiadala deväť zranených, z toho jedného ťažko. Nehodu podľa Správy železníc spôsobila zrejme nepozornosť šoféra kamiónu.

11:32

Osobitný vyslanec pápeža Františka pre vojnu na Ukrajine kardinál Matteo Zuppi absolvuje v pondelok a utorok v Kyjeve rozhovory s ukrajinskými predstaviteľmi. “Hlavným účelom tejto iniciatívy je do hĺbky načúvať ukrajinským predstaviteľom o možných spôsoboch dosiahnutia spravodlivého mieru a podporiť prejavy ľudskosti na zmiernenie napätia,” píše sa vo vyhlásení Vatikánu.

11:26

Lesný požiar pri meste Jüterbog južne od nemeckej metropoly Berlín sa v nedeľu v dôsledku vetra rozšíril, uviedli v pondelok ráno tamojšie úrady. Oblasť požiaru v spolkovej krajine Brandenbursko sa značne zväčšila a na miesto museli byť povolané ďalšie posily hasičov. Ďalšie šírenie požiaru sa im podarilo zastaviť po zhruba troch hodinách.

10:56

Dva drony dopadli na diaľnicu v ruskej Kalužskej oblasti susediacej s Moskovskou. Oznámil to v pondelok tamojší gubernátor Vladislav Šapša s tým, že nedošlo k žiadnemu výbuchu.

10:22

Rusko útočilo v priebehu mája na Ukrajine viac než 300-krát s tzv. kamikadze dronmi, vyplýva z odhadov britských tajných služieb. Išlo pritom o doposiaľ “najintenzívnejšie využitie týchto zbraní,” uviedlo v pondelok britské ministerstvo obrany v Londýne. Rusko sa podľa britského rezortu obrany týmto spôsobom pokúša prinútiť Ukrajinu k nasadeniu drahších a modernejších zbraní protivzdušnej obrany.

10:06

Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v pondelok zúčastní na cvičeniach nemeckého námorníctva, ktoré budú prebiehať v pobrežných vodách Baltského mora. Navštívi veliteľstvo námorných síl v severonemeckom prístave Rostock a následne bude sledovať manévre z paluby fregaty Mecklenburg-Vorpommern.

09:51

Výpadok počítačového systému narušil v pondelok vlakovú dopravu vo viacerých častiach Holandska vrátane metropoly Amsterdam. Oznámila to holandská štátna železničná spoločnosť NS.

09:40

Britská televízna stanica získala dokumenty, ktoré údajne dokazujú, že Irán predáva Rusku muníciu pre boje na Ukrajine. Ide o kontrakty na dodávky streliva a ďalšieho vojenského vybavenia v hodnote takmer dva milióny dolárov.

09:10

Najmenej 19 ľudí prišlo o život a päť ďalších utrpelo zranenia po zosuve pôdy v provincii S’-čchuan na juhozápade Číny, uviedli v pondelok tamojšie médiá. Na záchranných prácach sa zúčastnilo viac než 600 ľudí, spresnili miestne úrady.

08:25

Saudská Arábia na budúci mesiac výrazne zníži produkciu ropy, pričom tento krok je nad rámec dohody členských štátov ropného zoskupenia OPEC+. Tie sa na ostatnom zasadnutí dohodli, že doterajšie produkčné škrty predĺžia o jeden rok.

08:10

Nový Zéland v pondelok udelil bývalej premiérke Jacinde Ardernovej titul dáma za jej zásluhy počas pôsobenia v úrade. Je to jedno z najvyšších vyznamenaní v tejto krajine.

07:35

Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v nedeľu opätovne kritizoval ruskú armádu. Šéf vagnerovcov v príspevku na platforme Telegram uviedol, že vojaci v máji zamínovali cestu, ktorú Prigožinovi žoldnieri využívali na sťahovanie sa z mesta Bachmut na východe Ukrajiny.

07:00

Ruská armáda v pondelok oznámila, že odrazila rozsiahlu ofenzívu ukrajinských síl na piatich častiach frontu v Doneckej oblasti, ktorá bola vlani anektovaná Moskvou. Kyjev už niekoľko mesiacov tvrdí, že pripravuje veľkú protiofenzívu s cieľom získať späť ukrajinské územia, ktoré si Rusko pripojilo vlani v septembri.

06:45

Na bojoch v ruskej Belgorodskej oblasti na hraniciach s Ukrajinou sa zúčastňujú aj poľskí vojaci. Títo vojaci sú členmi tzv. Poľského dobrovoľníckeho zboru a bojujú na strane ukrajinskej armády.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Demokrati hádžu do politického ringu Jablko. Heger a Nicholsonová oznámili spájanie rovnakým modelom, s akým prišla SNS

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   Strana Demokrati ohlásila na dnes o pol dvanástej tlačovú konferenciu. Pretože začala až o pol hodiny neskôr, každý si mohol všimnúť na rečníckom pulte jablko. Áno, Eduard Heger a Lucia Ďuriš Nicholsonová sa pred kamerami objavili spoločne. Nicholsonová povedala, že Jablko bola jediná…

Demokrati Eduarda Hegera idú do volieb s Jablkom Lucie Ďuriš Nicholsonovej

0 icon

Bratislava 5. júna  2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Mimoparlamentní Demokrati idú do volieb spoločne so vznikajúcou stranou europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Presadzovať chcú spoločné priority. Osobnosti zo strany Jablko dostanú posledných päť miest na kandidátnej listine Demokratov "S takýmto kompromisom sme spokojní," deklarovala Ďuriš Nicholsonová…

MŽP rozdelí 317 miliónov eur z plánu obnovy na ekologizáciu troch podnikov

0 icon

Bratislava 5. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozdelí trom podnikom 317 miliónov eur z plánu obnovy na zelené investície. Peniaze pôjdu pre U. S. Steel Košice, Danucem Slovensko v Turni nad Bodvou a Wienerberger slovenské tehelne. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf…

Vodič Dušan Dědeček z tragédie na Zochovej by sa mal vo štvrtok postaviť pred súd

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy by sa mal vo štvrtok (8. 6.) postaviť pred senát Mestského súdu Bratislava I. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal na Dušana D. obžalobu v závere marca…

Seymour Hersh: Chýbajúce časti Russiagate

0 icon

Washington 5. júna 2023 (HSP/seymourhersh/Foto:Twitter)   Čo sa v Durhamovej správe neuvádza? Prvá vec, ktorú treba o Johnovi Durhamovi vedieť je, že bol neohrozeným prokurátorom, ktorý išiel po organizovanom zločine a do väzenia posielal vyslúžilých a aktívnych agentov FBI, ktorí chránili mafiu za peniaze. Počas štyridsiatich piatich rokov pôsobenia ako…

(Super)konšpirátor Naď a nový pozývací list, tentokrát do Bruselu

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 5. júna 2023 08:00 Už vieme, ako vyzerá vrchol zúfalstva, previedol nám ho superkonšpirátor Jaroslav Naď, keď sa snažil verejnosti vsugerovať, že Moskva, resp. Putin sa snaží zmanipulovať, rozumej sfalšovať voľby na Slovensku. Vraj mal také spravodajské informácie, ktoré dostával ako oprávnená osoba…

Masáž sa už začala… množia sa retušované a sľubujúce hlavy pri cestách

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (HSP/Foto: HSP)   "Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb," hovorí zákon o volebnej kampani. Už teraz sa však popri cestách v rozpore s týmto zákonom objavujú obrovské papierové hlavy ľudí,…

“Ak nič neurobíme, príde kolaps,” hovorí minister financií. Prezradil, čo v nasledujúcich rokoch hrozí Slovensku. To ekonomika nemôže ustáť

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (HN/HSP/Foto: Screenshot)   Michal Horváth, súčasný minister financií bez straníckej príslušnosti, je spoluautorom toho, čo ľudia zvyknú nazývať dlhovou brzdou, a stále je aj členom rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Poskytol rozhovor Hospodárskym novinám, ktorý dostal príznačný titulok: Bez ozdravnej kúry nám hrozí kolaps Hneď v úvode…

Kiska prehodil Remišovú cez zábradlie už potopeného plavidla. Oznámil, koho bude voliť

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (HSP/Foto: Facebook AK)   Krátke ale jasné posolstvo: Fotka na sociálnej sieti s Vladimírou Marcinkovou (Saska) a jej otcom Vladimírom Ledeckým a niekoľko slov k nej: "Voliť PS alebo SaS? Aj vy máte túto dilemu? Ja už ju nemám." To je definitívna bodka za stranou, ktorú založil…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajinská ofenzíva sa podľa Moskvy začala na týchto miestach

0 icon

Kyjev 5. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Wladyslaw Musiienko, screenshot) Aktualizované 5. júna 2023 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 12:24 - Rusko zintenzívnilo útoky dronov na Ukrajinu s cieľom vyčerpať ukrajinskú protivzdušnú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Ochudobnený urán na Ukrajine zabíja. V Európe a na Slovensku nie?

0icon

  Problém začal, keď Briti poslali na Ukrajinu muníciu s ochudobneným uránom. Dopustili sa tak podobne ako USA v Juhoslávii (1999), Sýrii, Iraku a pod. vojnového zločinu najťažšieho rangu. Tvrdenie a zľahčovanie kolektívneho Západu, že o

Gustáv Murín

Blogosféra na Hlavných správach príkladom, ako sa vysporiadať s hejtermi na diskusiách k blogom

0icon

V internetovej TV relácii „G. Murín: Na moment, blogeri!“ hodnotíme čítanosť troch vybraných blogosfér za daný mesiac. V máji 2023 skončila doterajšia dominancia článkov na Pravda.blog, keď tu tri najčítanejšie články blogerov dosiahli súhrnne čítanosť „len“ 104 772x, kým na SME-blog bola takmer dvojn&

Viktória Hellenbart

Hovoriť pravdu je kľúčom k získaniu dôvery a dôvera je základom úspešného vládnutia

0icon

Medzi blogerov v Hlavných správach som sa zaradila článkom "Homo homini lupus", v ktorom okrem iného poukazujem na dôsledky zneužívania rôznych káuz politikmi v predvolebnom boji a to na pozadí konkrétnej kauzy známej ako "Čistý deň". Dňa 25.5.2023 zorganizovala strana Smer SSD tlačovú besedu, v ktorej sa Robert Fico, Tibor…

Peter Kohút

Vlastenecký blok – ďalšie spájanie vlastencov s cieľom záchrany Slovenska a obnovy jeho suverenity

0icon

Blížiace sa voľby sa stanú pre Slovensko zlomové. Ak v nich zvíťazia liberálno-progresívne sily, bude to pre Slovensko znamenať koniec jeho existencie. Zločinná mocenská garnitúra na čele s prezidentkou, ktorá doteraz devastovala Slovensko, ho priviedla na pokraj kolapsu. Hospodársky ho ochromila a enormne zadlž

Marek Brna

Sloboda a demokracia v praxi

0icon

Máme tu slobodu a demokraciu. A tak si môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory a presvedčenia. Ľudia nie sú hlúpi. Tušia, že v televízii ide len propaganda. Že všetko je presne naopak. Tak, ako aj za socializmu nás v televízii neustále presviedčali o zaručene sa blížiacich svetlých zajtrajškoch, hoci v obchodoch…

Vášeň v Tebe

Je možné zachrániť po praní scvrknuté oblečenie? Ukázala spôsob, ktorý ju naučila jej mama

0 icon

5.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív). Pravdepodobne každý z nás už aspoň raz vypral svoje oblečenie v práčke tak, že sa scvrklo. Ako sa to dá napraviť? V takýchto situáciách niektorí ľudia zavolajú svojej mame a požiadajú ju o cennú radu. Ako sa ukazuje, naši rodičia nám často…

Pripravte si hnojivo zo žihľavy. Na čo ho využijete? Tieto rastliny po ňom v krátkom čase vystrelia

0 icon

5.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/eChaluparka). Ak chcete svoje rastliny vyživiť, pripravte si hnojivo zo žihľavy. Na čo je najlepšie? Niektoré plodiny ho milujú, iné je lepšie ním nezalievať, pretože im môže uškodiť. Ako si vyrobíte žihľavové hnojivo a čím by ste ním mali hnojiť? Kobieta Gazeta prináša niekoľko…

Vytvorte dve guľôčky a vložte ich do umývačky riadu. Na vašom riade nezostanú žiadne biele škvrny

0 icon

5.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív). Umývačka riadu je spotrebič, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť život. Upratovanie po hosťoch a každodenný život je vďaka nej oveľa jednoduchší. Niekedy však riad nevyčistí alebo na ňom zanechá nevzhľadné škvrny. Ako sa to dá napraviť? Kobieta Gazeta priniesla trik na…

S manželom sa rozišla po 24 rokoch. Dnes má 55 rokov a vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/ms_ninette). Ninette začala svoju premenu po rozvode s manželom a teraz je v lepšom stave ako pred 18 rokmi. Tvrdí, že „v každom veku môžete zmeniť svoj život“. - "Mladneš", "Úžasná premena" - píšu pod jej fotky užívatelia internetu. Ninette je 55-ročná fitness inštruktorka a osobná trénerka. Nebolo to…

Prečo uhorky žltnú? Pozor na tri chyby. Zmaríte celú úrodu

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Couleur). Uhorky sú jednou z najčastejšie pestovaných zelenín v záhradách, no niekedy im začnú žltnúť a vädnúť listy. Znamená to, že plodiny sú odpísané? Kobieta Gazeta vysvetľuje, prečo uhorky žltnú a navrhuje ako tomu zabrániť.

Armádny Magazín

Video: Turecko vyslalo špeciálne jednotky do Kosova

0 icon

Turecko,5.jún 2023 (AM) – Turecké ministerstvo obrany dnes oznámilo začiatok nasadenia špeciálnych síl v Kosove a Metohiji. "V nadväznosti na udalosti v Kosove sa do Kosova presúva prápor komanda 65. motostreleckej brigády," uviedlo turecké ministerstvo vo vyhlásení. Včera bolo oznámené, že Turecko v priebehu nasledujúcich dvoch dní na žiadosť NATO vyšle do…

Uzbekistan sa mení na bojisko

0 icon

USA, 5.jún 2023 (AM) – USA sa všetkými prostriedkami snažia vtiahnuť Strednú Áziu do informačnej vojny a považujú tento región za ideologické bojisko proti Rusku a všetkým Rusom. Uzbekistan nie je výnimkou. Prostredníctvom mimovládnych organizácií, médií a blogov financovaných ministerstvom zahraničných vecí sa vytrvalo presadzuje protiruská agenda. Cieľ sa ani neskrýv

Päť dôvodov Erdoganovho víťazstva: "Prvýkrát sme zastihli Západ a Ameriku v slabej pozícii"

0 icon

Turecko,5.jún 2023 (AM) – Erdogan sa ukázal ako sedemnásobný triumfátor. Aj keď sa v roku 1994 ujal prestížneho postu istanbulského starostu, keď sa trikrát stal premiérom v rokoch 2002, 2007 a 2011, aj keď bol trikrát znovuzvolený v prezidentských voľbách v rokoch 2014, 2018 a teraz v roku 2023. Jeho hlavný súper…

Podarí sa Ukrajine pretlačiť cez "otvorené dvere do NATO"?

0 icon

USA,5.jún 2023 (AM) – Minule gruzínsky premiér Irakli Garibašvili vyhlásil, že jedným z dôvodov spustenia systému EWS bola snaha Ukrajiny vstúpiť do NATO. Táto verzia je určite zaujímavá, ale pravdupovediac, hodí sa len na deklaratívne politické vyhlásenia. Prinajmenšom preto, že Ukrajina by mohla ašpirovať na vstup do NATO stále - kto…

R-37 "Strela": ukrajinské Su a MiGy padajú ako zrelé hrušky. F-16 bude čeliť rovnakému osudu

0 icon

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Ruská protivzdušná obrana pokračuje v ničení zvyškov ukrajinských vzdušných síl. Len za posledných šesť mesiacov bolo podľa Ministerstva obrany Ruskej federácie v zóne špeciálnej operácie zostrelených 5 ukrajinských lietadiel a 2 vrtuľníky. Oba vrtuľníky Mi-8, boli zničené v blízkosti obce Lozovoye na hranici DĽR a Charkovskej oblasti…

TopDesať

Život s mužom je ťažký a zábavný. Fotografie ako dôkaz

0 icon

Život s mužom vie byť občas poriadne ťažký. Ale aby sme mužskému pohlaviu nekrivdili, musíme uznať, že často je aj poriadne zábavný. A práve tento fakt vám dokážu nasledujúce fotografie. Na nich môžete vidieť, že život s mužom nie je iba o trápení ale aj o poriadnej zábave. Chlap vymyslí všetko možné…

Očakávanie vs. krutá realita: Nakupovanie nás občas dokáže prekvapiť

0 icon

Nakupovanie má mnoho z nás v obľube. Taktiež ste už niekedy určite nakupovali na internete. Občas sa stane, že naše očakávania sú oveľa vyššie a realita nám ukáže skutočnú pravdu. V tejto dobe neustáleho rozvoja technológií a informačnej dostupnosti sme často obklopení dokonalými produktovými fotografiami, ktoré nám sľubujú naplnenie našich túžob…

TOP10: Najdesivejší sérioví vrahovia všetkých čias

0 icon

Psychológovia sa stále snažia zistiť, prečo sa z niektorých ľudí stávajú sérioví vrahovia. Existuje genetický faktor? Môže za ich správanie výchova? Alebo je to kombinácia premenných, po ktorých sa z človeka stane sériový vrah? Nikto to nevie s istotou, ale je známe, že všetci sérioví vrahovia majú niektoré spoločné znaky:…

3-dňový novorodenec prekvapivo lezie, dvíha hlavu a snaží sa rozprávať

0 icon

Čerstvá mamička bola ohromená, keď sa jej 3-dňový novorodenec začal správať ako 3-mesačný. Neuveriteľný moment, ktorý bol zachytený na video a stal sa virálnym, prekvapil ju aj jej vlastnú matku. Lekár sa k tejto skutočnosti vyjadril a vysvetlil, prečo a ako sa to stalo. Prvor

Tieto fotografie vám ukážu, aký fascinujúci je náš svet

0 icon

V dnešnom článku si ukážeme úžasné fotografie, ktoré nám dokážu, že náš svet je aj napriek mnohej zlobe fascinujúcim miestom.  Naša planéta je naozaj krásnym miestom pre život. Na svete nie je núdza o rôzne objavy a pamiatky, ktoré môžeme vidieť na vlastné oči, prípadne aspoň na displejoch svojich mobilných…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali