Spojená škola internátna v Prievidzi dnes vzdeláva viac ako 180 detí

Prievidza 21. novembra 2016 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Alexandra Moštková)

 

Vyučovací proces v škole je prispôsobený podľa variantov zdravotného znevýhodnenia

Ako elokované pracovisko špeciálnej školy v Handlovej začala písať svoju históriu v roku 1959 dnešná Spojená škola internátna v Prievidzi. Inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti odboru školstva Okresného úradu Trenčín vzdeláva na svojej súčasnej adrese na Úzkej ulici deti so zdravotným znevýhodnením od roku 1990.

Na snímke budova Spojenej školy internátnej na Úzkej ulici v Prievidzi
Na snímke budova Spojenej školy internátnej na Úzkej ulici v Prievidzi

„Škola bola zriadená ako osobitná škola pre deti s mentálnym postihnutím v roku 1960. Budova bola na mieste terajšieho supermarketu na Nábrežnej ulici. Tá dnešná bola účelovo postavená a fungujeme v nej od roku 1990,“ načrtla pre TASR riaditeľka Spojenej školy internátnej Anna Beláčková.

Kým dnes sa škola zameriava na deti s mentálnou retardáciou, v minulom režime na vtedajších osobitných školách bol systém iný, spomenula Beláčková, ktorá je v školstve desiatky rokov. „Za bývalého režimu totižto k nám chodili aj deti s hraničným pásmom. To boli deti, ktoré mali problémy s učením, ale pri veľkej snahe učiteľov a rodičov v bežných základných školách to mohli zvládnuť. Možno aj desať rokov a aj viac je to tak, že my nemôžeme prijať deti s hraničným pásmom. Je hranica, ktorá je daná radou psychológov. My vzdelávame deti s mentálnou retardáciou, nemôže sa stať, že vzdelávame zdravé dieťa,“ vysvetlila. Za bývalého režimu tak podľa nej do osobitných škôl chodilo viac detí. „Bolo aj 230 detí, väčšinou to boli s hraničným pásmom a deti s ťažkým postihnutím, ktoré teraz vyučujeme, boli po starom nevzdelávateľné. Teraz taký výraz neexistuje, každé dieťa je vzdelávateľné a má právo na vzdelanie, aj keď iba leží,“ zdôraznila.

Vzdelávacia inštitúcia má tri organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu internátnu, kde si deti plnia povinnú školskú dochádzku, od roku 2007 Praktickú školu s dvoma triedami, kde sa žiaci pripravujú v podstate na povolanie a od tohto roka i Špeciálnu materskú školu. Pri škole je zriadené i Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

„Máme takú vnútornú štruktúru, A, B, C variant. V tom A variante máme deti s ľahkým mentálnym postihnutím, B variant je stredné postihnutie a C variant sú ťažké mentálne postihnutia, kde máme tri triedy. V rámci neho máme aj elokované pracovisko v Domine na Veternej ulici, tam máme päť našich detí a ďalšiu triedu máme aj v Novom domove na sídlisku Kopanice,“ priblížila Beláčková. Učiteľky zo spojenej školy tiež podľa nej vzdelávajú aj deti v dvoch triedach v škole pri bojnickej nemocnici, kde sú školáci hospitalizovaní. Škola má i tri autistické triedy a štyri v prípravnom ročníku.

Vyučovací proces v škole je prispôsobený podľa variantov zdravotného znevýhodnenia. „Niektorí ľudia si myslia, že my snáď máme aj tie predmety iné, ale máme presne také isté predmety ako v bežnej základnej škole. Akurát, že to učivo je, samozrejme, redukované, rozložené. V prvom ročníku základnej školy sa dieťa musí naučiť čítať, my to máme rozložené trebárs na dva roky. Niečo sa doberie dokonca v treťom ročníku. Čiže to učivo je viac rozložené, menej náročné, v triede je menší počet detí, keďže potrebujú individuálny prístup,“ opísala riaditeľka školy. Vo vyšších ročníkoch je v triedach maximálne desať detí, v prípravnom a prvom ročníku je to maximálne šesť.

V autistických triedach zabezpečuje škola takzvaný teach program, čo je kartičkový systém. Minulý školský rok mala škola dve, v tomto školskom roku má už tri autistické triedy. „Ide o nárast a bude aj do budúcna. V našej škôlke máme desať autistických detí, ale je to o rodičoch, keď sa rozhodnú, deti môžu ísť aj do bežnej základnej školy,“ poznamenala riaditeľka.

„Každé dieťa prechádza vyšetrením, bez toho to nejde, pretože každé jedno dieťatko u nás je s nejakým hendikepom, čiže primárna porucha, ktorou sa my zaoberáme, je mentálna retardácia. Ale ono to ide väčšinou ruka v ruke aj s poruchou reči alebo nejakými inými pridruženými chorobami,“ vysvetlila Beláčková.

Žiaci väčšinou zostávajú po prípravných ročníkoch na miestnej základnej škole, ale existuje aj možnosť, že keď za rok naberú to, čo im predtým chýbalo a urobí sa im rediagnostika, ktorá to potvrdí, tak môžu ísť na klasickú základnú školu. Rediagnostikou prechádzajú i deti v prvom ročníku.

Minulý rok prešla budova školy aj rekonštrukciou z eurofondov. Zateplila sa fasáda, urobila sa nová strecha, pred dvoma rokmi zrekonštruovala výmenníková stanica a vykurovanie. Budova má i nové okná.

Školu v súčasnosti navštevuje 181 dievčat a chlapcov. Súčasťou vzdelávacej inštitúcie je i školský internát s kapacitou 35 lôžok, kde je aktuálne ubytovaných 32 detí z regiónu. Zo špeciálnej základnej školy je to 15 detí a ďalšie sú z odborného učilišťa na Nábreží J. Kalinčiaka. O školákov sa stará v súčasnosti 35 učiteľov, sedem vychovávateľov, dve pomocné vychovávateľky, štyri asistentky, v špeciálnej materskej škole sú to štyri učiteľky a jedna asistentka.

 

Deti zo Spojenej školy internátnej v Prievidzi majú i terapeutickú izbu

Do viacerých projektov, ktoré majú obohacovať vyučovací proces a viesť deti i k rozvíjaniu svojich zručností, sa zapája Spojená škola internátna v Prievidzi. Jej žiaci majú k dispozícii i terapeutickú multisenzorickú miestnosť v rámci projektu Snoezelen.

Na snímke multisenzorická miestnosť v Spojenej škole internátnej na Úzkej ulici v Prievidzi
Na snímke multisenzorická miestnosť v Spojenej škole internátnej na Úzkej ulici v Prievidzi

Na zvýšený počet hodín pracovného vyučovania v škole reaguje projekt pod názvom Babičkina záhrada. Ten podľa riaditeľky spojenej školy Anny Beláčkovej vznikol viac-menej spontánne. „Snažíme sa viesť deti k pracovným zručnostiam, okrem iného aj na pozemku. Aby niečo po sebe videli. Máme aj zanietených učiteľov, ktorí sa venujú záhrade a kvetinám, pomaly sme si preto začali robiť záhradu. Pestujeme tam rôzne kvetiny, ktoré sú na to nenáročné,“ priblížila. K Babičkinej záhrade pribudol aj ďalší projekt pod názvom Búdkovo. „Na hodinách pracovného vyučovania vytvárajú naši učitelia so žiakmi drevené búdky, ktoré nafarbia a dávajú ich na dvor. Dokonca máme aj takzvaný hmyzí dom, tomu sme sa tento rok intenzívnejšie venovali,“ doplnila.

S cieľom relaxácie pre deti zabezpečila škola v rámci projektu Snoezelen vo svojich priestoroch i multisenzorickú miestnosť. Vybudovala ju svojpomocne a otvorila v októbri 2012. „Venujú sa tomu učiteľky, ktoré prešli určitým školením. Väčšinou tam chodia deti s ťažkým mentálnym postihnutím, alebo ak majú aj nejaké telesné postihnutie. Chodia tam veľmi radi, majú tam guličkový bazén, rôzne podnety, prostredníctvom ktorých rozoznávajú farby, rozvíjajú si jemnú a hrubú motoriku. Máme tam bielu i tmavú miestnosť, ktorá funguje na akési upokojenie. Keď sú deti hyperaktívne a je nejaký problém, tak sa im tam učiteľka venuje,“ opísala Beláčková. Multisenzorickú miestnosť využívajú aj deti, ktoré navštevujú poradňu vedľa školy.

Osadenstvo školy sa venuje i zdravej výžive, z rozvojových projektov ministerstva školstva získalo vlani financie na zakúpenie odšťavovača. „Hlavne v jesenných a zimných mesiacoch zakupujeme ovocie, najmä jablká a zeleninu a učiteľky na hodinách, keď je to zakomponované v učive, ho odšťavujú a potom chodia po celej škole a ponúkajú nám šťavy,“ dodala riaditeľka.

Škola sa zapojila i do projektu Osmijanko, v rámci ktorého sa venuje rozvoju čitateľskej gramotnosti. Tiež spolupracuje s políciou v rámci preventívnych aktivít či so štátnymi lesmi. Funguje tam totiž tradícia, že prváci s učiteľkou na konci školského roka vždy zasadia jeden strom na dvore.

 

Od septembra začala v Prievidzi pôsobiť špeciálna materská škola

Dve triedy Špeciálnej materskej školy v Prievidzi navštevuje zatiaľ 15 detí so zdravotným znevýhodnením. Škôlka, ktorá je súčasťou Spojenej školy internátnej, začala pôsobiť v metropole hornej Nitry len tento september. Do budúcna by sa mohla ešte rozšíriť.

Špeciálna materská škola na Športovej ulici v Prievidzi v budove bežnej škôlky vznikla na popud rodičov. Do septembra osem detí so zdravotným znevýhodnením chodilo do triedy v rámci bežnej materskej školy na sídlisku Kopanice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Bola tam len jedna trieda, nevyhovovalo to, keďže požiadavka zo strany rodičov bola väčšia,“ povedala pre TASR riaditeľka Spojenej školy internátnej Anna Beláčková.

Samospráva preto oslovila spojenú školu, ktorá už skúsenosti so vzdelávaním zdravotne znevýhodnených deti má, či by sa nechcela venovať deťom už od predškolského veku. „V spolupráci s naším zriaďovateľom, čo je Okresný úrad, odbor školstva v Trenčíne, sme sa teda rozhodli, že požiadame o zaradenie do siete, no a samozrejme podarilo sa. Veľmi sa tomu tešíme, lebo to bolo veľmi potrebné. Rodičia sú neskutočne spokojní, že deti nie sú nejako odsúvané, pretože oni v bežnej materskej škôlke nemôžu byť. Potrebujú taktiež individuálny prístup. Tých detí je tam menej,“ spomenula riaditeľka školy.

Deti zo špeciálnej školy majú rôzne diagnózy. „Z 15 detí je tam desať autistov. Žijú si vo svojom vlastnom svete, potrebujú iný prístup ako zdravé deti,“ doplnila Beláčková.

Dievčatá a chlapci, ktorí navštevujú novú škôlku, si najskôr museli na nové prostredie zvyknúť, absolvovali preto ešte adaptačný pobyt. „Už nám tam dokonca niektoré aj spávajú, adaptačný proces sa pomaly končí a môžem povedať, že asi 80 percent detí to tam zvláda,“ skonštatovala riaditeľka školy. Každé dieťa má vypracovaný svoj vlastný individuálny vzdelávací plán, ktorý sa spracováva každé tri mesiace. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou výuky je individuálna logopedická intervencia, ktorá sa poskytuje tri hodiny týždenne. O škôlkarov sa v súčasnosti starajú štyri učiteľky a jedna asistentka.

Spojená škola internátna podľa Beláčkovej už teraz registruje ďalšie požiadavky od rodičov na umiestnenie detí, čím by sa mohla vytvoriť v materskej škole na Športovej ulici ešte jedna trieda.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Reakcie na nákup vakcíny Sputnik V: Smer oceňuje stopnutie geopolitických hier; SaS je šokovaná, akým spôsobom premiér vakcínu dopravil

0 icon

Bratislava 2. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, SITA-Branislav Bibel, TASR-Michal Svítok, Jaroslav Novák,   Politici reagujú na veľkolepý dovoz vakcíny Sputnik V do Košíc  Smer-SD: Nákup vakcíny Sputnik V je správny, netreba hrať geopolitické hry Opozičná strana Smer-SD dodávku ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko privítala. Pri ochrane zdravia a…

Politológ Chmelár: „Po dovezení ruskej vakcíny na územie SR sa agenti a dosadení miestodržitelia amerického impéria prestali ovládať a krotiť svoje antiruské šovinistické pudy. Doslova vybuchli“

0 icon

Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa politológa a vysokoškolského pedagóga Eduarda Chmelára, včerajšie manévre predsedu vlády Igora Matoviča s privezením vakcíny Sputnik-V na Slovensko opäť odhalili proamerických aktivistov a agentov pôsobiacich v našej krajine. Tí sa podľa názoru Chmelára akoby odtrhli z reťaze. "Priatelia, už viac ako hodinu ma…

Prymula bude radiť prezidentovi Zemanovi

0 icon

Praha 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Českého epidemiológa a exministra zdravotníctva Romana Prymulu zaradil Hrad na zoznam oficiálnych poradcov prezidenta ČR Miloša Zemana. Prymula predtým radil českému premiérovi Andrejovi Babišovi, ich spolupráca sa však skončila po Prymulovej návšteve futbalového zápasu Informoval o tom v pondelok spravodajský internetový portál Novinky.cz.…

Biden virtuálne rokoval s mexickým prezidentom Lópezom Obradorom

0 icon

Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Americký prezident Joe Biden absolvoval v pondelok virtuálny rozhovor so svojím mexickým náprotivkom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Lídri rokovali najmä o otázkach imigrácie, ekonomickej spolupráci a riešení koronavírusovej pandémie, informovala tlačová agentúra AFP Biden mexickému prezidentovi povedal, že úspech Mexika je kľúčový pre…

Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom, na formáte netrvajú

0 icon

Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Spojené štáty v pondelok oznámili, že sú pripravené na stretnutie s Iránom, nie sú však "dogmatické", čo sa týka formátu tohto stretnutia. Vyhlásenie prichádza po tom, ako Teherán odmietol návrh Európskej únie na neformálne stretnutie s predstaviteľmi USA zamerané na oživenie jadrovej dohody…

Milan Lasica: K ruskej vakcíne mám prirodzenú nedôveru. Nie som prívržencom sovietskeho tovaru. Ľudia sa majú dobre a sú nespokojní. Demokracia? Áno, ale niektoré názory sú neprípustné

0 icon

Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Známy slovenský herec a zabávač Milan Lasica sa pochválil, že už absolvoval prvé očkovanie západnou vakcínou proti Covidu-19. Ozrejmil tiež, že ruskou vakcínou Sputnik V by sa nedal zaočkovať, pretože k ruským výrobkom má prirodzenú nedôveru. Lasica tiež tvrdí, že podporuje demokraciu, no…

Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

0 icon

Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia. Vakcína mala byť ich záchrana, no nový výskum vrhá pochybnosti. Čo by mohlo byť skutočnou pomocou? Nová štúdia z Talianska na 248 zdravotných pracovníkoch ukázala,…

ST. NICOLAUS rozširuje výrobu dezinfekcie o KILLVIR

0 icon

Liptovský Mikuláš 2. marca 2021 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS od marca 2020 vyrába nepretržite dezinfekčné prostriedky. Pre neutíchajúcu pandémiu sa rozhodla rozšíriť svoje portfólio aj o gélové praktické dezinfekcie, ktoré rýchlo schnú a udržia vaše ruky hygienicky čisté. V náročnej situácií sa naďalej potrebujeme chrániť. ST. NICOLAUS…

Návratu kresťanov na Ninivskú pláň pomáha vydražené pápežovo Lamborghini

0 icon

Vatikán 2. marca 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatikan)   Zatiaľ čo kresťanská komunita v Iraku očakáva s netrpezlivosťou príchod pápeža Františka, pokračuje dielo Pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v podpore návratu kresťanov vyhnaných z Ninivskej pláne samozvaným „Islamským štátom“ Vďaka štedrému daru od pápeža mohla Pápežská nadácia ACN –…

Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

0 icon

Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre opätovné vzlietnutie lietadiel Boeing 737 Max Uvedené stroje po celom svete uzemnili po tom, ako dve smrteľné nehody odhalili ich konštrukčné chyby. Aby sa mohli…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jana Tutková

Nestali sa povinné rúška našim prekliatím? V čom sú nezmyselné podľa medzinárodných odporúčaní?

0icon

Pozrime sa aj na preventívne opatrenia, ako boli efektívne nastavené naším odborníkmi. Stále počujeme len, že ľudia sú na vine za úmrtnosť, lebo ich nedodržiavajú. Naozaj nepotrebujú revíziu? Nedodržiavajú ich ľudia aj preto, že niektoré z nich sú dosť nezmyselné, azda dokonca aj škodlivé alebo nerealistické? Chceli sme byť “pápežskejší”…

Ivan Štubňa

SPUTNIK V SCHVÁLENÝ NA POUŽITIE NA SLOVENSKU

0icon

Ruskej vakcíne bol v Európskej únii udelený druhý súhlas Moskva 1. marca 2021 - Ruský fond priamych investícií (RDIF, ruský fond priamych investícií) oznamuje registráciu ruskej vakcíny Sputnik V proti koronavírusom v Slovenskej republike. Slovensko sa tak stalo 39. krajinou na svete a druhou krajinou Európskej únie, ktorá povolila použitie lieku…

Ladislav Kováčik

Liberálna "demokracia" na Slovensku

0icon

Za socializmu okrem komunistickej strany existovali aj menšie strany, ktoré mali vytvárať akési zdanie plurality v štáte. Bola tu trebárs Československá strana lidová, ktorá akože zastupovala aj záujmy veriacich ľudí. Samozrejme, v praxi plnila len pokyny komunistov.

Andrej Sablič

Kolektívna zodpovednosť?!

0icon

K názoru: „Právny štát môže prekvitať jedine v krajine, ktorej obyvatelia cítia kolektívnu zodpovednosť ako integrálnu súčasť ich vlastnej právnej, politickej a sociálnej kultúry“ – Benátska komisia (TU). Ďalší alibizmus vládcov a palica na občana

Gustáv Murín

VÝZVA členom Komisie NEvyšetrujúcej smrť generála Lučanského

0icon

Vyzývam zástupcov opozície, a hlavne pani Sakovú – odíďte z tej Komisie, ktorá nemá ani poriadne meno. Veď nemá ani poriadne zadanie – nemá ani možnosť vyšetrovať. Tak načo ste tam?   Neuveriteľné v arogantnom prevedení    Každého slušného občana tejto krajiny musí urážať tá fraška, ktorú tu s nami hrá…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

0 icon

Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

0 icon

Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

Život občas prináša aj netradičné situácie

0 icon

Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

0 icon

Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

Vo svete IT

Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

0 icon

Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

0 icon

Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

0 icon

Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

0 icon

Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

0 icon

Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

Armádny Magazín

Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

0 icon

Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ

Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

0 icon

OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej p

Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

0 icon

Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

0 icon

Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a

Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

0 icon

Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali