Severná civilizácia sa realizuje v tvorivosti, Západ vo vojne. Rusko je Sever, nie Východ

Moskva 17. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik)

 

Keď nám politológovia či sociológovia vysvetľujú, že Rusko je Východ, mýlia sa. Západné sociálne vedy nie sú schopné identifikovať tretiu civilizáciu Sever. V dôsledku vlastnej malosti a povýšenosti ani my a ani Západ nevidíme tretiu civilizáciu severnú, ruskú. Sputnik hovoril s expertom na ruské – severné tradície, polárnikom Gennadijom Čeurinom

Na snímke Gennadij Čeurin

V Rusku žije veľa národov, napriek tomu hovoríte, že to všetko Rusi, ruskí ľudia. Čo sa pod týmto termínom skrýva?

Pod termínom ruskí ľudia my chápeme všetkých 250 národov žijúcich na území našej nekonečnej vlasti. Ruský človek, to nie je národnosť, to je superetnikum (nadetnikum), stav duše. Veľmi vzdialene je to podobné termínom Európan, Američan či Afričan. V Rusku máme tradičnú kultúru cestovanie. Ruská tradičná kultúra cestovania pozostáva z niekoľkých častí – prežitie v prírode absolútne bez vybavenia, čo ide v pokoji a ľahko. To hlavné je ale prežívanie a život medzi ľuďmi s rôznymi kultúrami a rozličnými tradíciami ako sa navzájom dohovoriť .

Oficiálna konfliktológia hovorí, že dosiahnuť 100%-ný súhlas nie je principiálne možné. My hovoríme: Pardon, v dialógu máte pravdu, v dialógu to skutočne nie je možné. Ale v trialógu máte celý rad metodík, ako sa to ľahko dosiahnuť.

 

Vy hovoríte, že Rusko nie je Východ, ale Sever. Na rozdiel od toho, čo hovorí Európa a USA. Tieto západné kultúry nevedia myslieť v dostatočne veľkých rozmeroch. Pre nich je Rusko geograficky smerom na východ, preto je pre nich Rusko Východ. Mohli by ste prosím odhaliť podstatu týchto troch civilizácií: Severnej, Západnej a Východnej?

Zmysel je v tom, že vo svojej podstate nejde o geografické poňatie, ale o mentálne poňatie. Západ, Východ a Sever naturalista, pozorovateľ (созерцатель), činiteľ. Naturalista (Západ) považuje okolitý svet zo svojej podstaty za nepriateľský, on s ním bojuje. Pre boj s ním vyčerpáva prírodné zdroje, muž pokoruje ženu, ženy hovoria, že ony pokorujú muža. Ide o princíp zaobchádzania s okolitým svetom.

 

Východ považuje okolitý svet za neutrálny a snaží sa od neho oddeliť, odchádza do vesmíru, do meditácie. Pokiaľ vo východnom svete dochádza k extrémnej situácii, tak ako samuraj páchajú samovraždu a tým riešia svoje problémy.

Severná civilizácia považuje okolitý svet zo svojej podstaty za priateľský, dobrý, hodný. Vstupuje s týmto okolitým svetom do priateľskej hry. A v odpovedi na túto dobrotu a priateľstvo okolité prostredie zapína u človeka tvorivý potenciál. Severný človek bez akéhokoľvek vybavenia a bez akýchkoľvek znalostí vymýšľa východy z extrémnych situácií. Choď tam, bez toho, aby si vedel kam, prines to, bez toho, aby si vedel čo Tak znejú naše rozprávky. A keď sa ti podarí splniť túto úlohu, odmenou ti bude život. Život ako možnosť duchovného rastu.

Severný človek prichádza a odchádza, pričom po sebe nezanecháva žiadne stopy.

Keď hovoríme o severnej civilizácii, o tom, že je tisíce rokov stará, hovoria nám, aby sme im ukázali stopy tejto civilizácie

 

Máte na mysli kamenné stavby, pyramídy, ako v Egypte a podobne?

Áno. Avšak tam, kde zostávajú stopy po severnej civilizácii, tam došlo k faktu narušenia pravidiel severnej civilizácie. Nič nesmie zostávať, žiadne odpady, žiadne stopy!

 

To znamená žiť v absolútnej harmónii s okolitým svetom, prírodou.

Áno, v úplnej harmónii. Človek má telo, telo sa živí vďaka prírode, berie si presne toľko, aby bolo možné udržať v chode telo, vďaka dobrým skutkom dochádza k duchovnému rastu a človek následne odchádza. Telo sa navracia do prírody, kde sa v nej rozplýva. Pričom duša vyrástla. To je princíp Severu.

 

Spomenuli ste dobrotu, dobré skutky. Máte pre ňu nejakú definíciu, alebo ju cítite srdcom?

Čo u môjho suseda vyvoláva negatívne emócie, je zlo. Všetky moje činy u neho musia vyvolávať emócie radosti. Ak som sa v niečom zmýlil, musím okamžite priznať svoju vinu, kajať sa pred tým, koho som urazil, či komu som spôsobil bolesť. Ako sa hovorí: Objímeme sa a zostaneme bratmi.

Ak predo mnou niekto niekoho urazil, napríklad ak sa mu vysmieval a tento človek sa nemôže sám brániť, ak ja na túto situáciu nereagujem, prichádzam o svoju česť!

Česť je schopnosť k tvorivej činnosti, k tvoreniu. Je to schopnosť, ako nájsť východ z extrémnej situácie. Príroda nám každý deň pripravuje nové testy. Ak my nebudeme mať k dispozícii možnosť vymýšľať nové prístupy a metódy, tak jednoducho zomrieme na tretí deň.

Na Východe je zakázané miešať sa do cudzieho nešťastia. Ak tam niekto niekoho uráža, tak karmický zákon samovykúpenia zakazuje človeku miešať sa do tejto situácie nech si oni sami tam poradia. A ak niekto trpí, tak tým vykupuje svoju karmu z predchádzajúcich životov. To je podľa nich správne. Tu u nás Dostojevský povedal: Pokoj je duchovná bieda (подлость).

Tri civilizácie. Čo je v jednej nevyhnutné, nie je v druhej prípustné. A v tretej takisto. Všetky tri civilizácie absolútne rôzne. Ak sa ale môžu zhromaždiť v trojici v kruhu, môžu zrodiť úplne nové znalosti a vedomosti. Práve vďaka tvorivému potenciálu vyplývajúcemu zo stretnutia v trojici. Aj ľudia, ktorí na nízkej duchovnej a intelektuálnej úrovni, ak sa stretnú v trojici, môžu vymyslieť veľkú myšlienku. Následne ju realizujú, patrí im všetkým, pričom v procese realizácie veľké myšlienky zvyšujú svoju duchovnú úroveň na úroveň tejto myšlienky.

 

Povedali ste, že severná civilizácia sa definuje podľa stavu duše, to znamená, že to je otvorená pre všetkých: bielych, čiernych, žltých, červených

Čím je väčšia rôznosť v našom nazeraní na svet, tým väčší je tvorivý potenciál. To môže byť použité aj na organizáciu vojny, ako to bolo robené posledných 4000 rokov. Teraz ale prebieha 48. rok liečenia 4000 rokov starej rámy. Dokonca aj vojny sa stávajú slušnejšími. Proces liečenia začal v roku 1971.

 

K akej civilizácii vzťahujete Afriku?

Nie som dosť smelý na to, aby som hovoril o Afrike. Nebol som tam. Mohol by som si niečo začať vymýšľať, ale nechcem. Pôjdem sa tam pozrieť, zistím to a potom vám to poviem.

 

O Východe sme si povedali. O Severe tiež. Čím je charakteristický Západ?

Západ chce byť vždy prvý. Prvý všade. Preto stále organizuje vojny. Vojna sa považuje za adrenalínovú udalosť, ktorá je vraj nevyhnutná pre mužov Už starí Gréci vymysleli olympijské hry tu máš štadión, trénuj a dievčatá z teba budú nadšené. Teraz je vidieť to isté v športe. Je však potrebné povedať, že vo tvorivej činnosti sú mužské emócie o triedu vyššie ako v boji.

Ak človek ide s agresivitou, Boh ho okamžite pripravuje o schopnosť tvoriť. Dobrota duše odkrýva u človeka tvorivé schopnosti.

 

O Západe teda hovoríte, na metaúrovni, že kým nie je prvý, tak nie je uspokojený. To sa prejavuje v tom, že celá civilizácia je militantná

Presne tak. To je následok aj dialektickej filozofie Hegela. To sme prežili. Prežili. Teraz to položíme na poličku a zbohom. Víťazstvo v tvorivom kruhu dá aj západnému človeku hlbšie emócie než víťazstvo v boji. A teraz prebieha chvíľa, kedy sa v tomto ohľade mení myslenie.

Západ sa bojí, že ruský severný svet bude po všetkých šliapať, ak získa čelné miesto na svetovom poli. Tak to ale nie je. Rusko vytvára kruh a pre Západ je v tomto kruhu miesto už dávno pripravené.

 

Oni projektujú. Západ si myslí, že sa Rusko (severná civilizácia) bude správať rovnako ako oni.

Áno, oni projektujú budúce správanie Ruska na svoju mentalitu. Oni nemajú ani podozrenie o existencii tretej mentality. Rusko chápu ako Východ. Východ Rusko chápe ako Západ. Euroaziati považujú Rusko za medzivrstvu medzi Východom a Západom. My, ruský svet, severná civilizácia, sme ale tretia civilizácia.

Dokonca aj náš drak má tri hlavy. V Európe drak Fafnir jednu hlavu, v Číne má drak jednu hlavu. Naším znakom nie je dvojhlavý orol. Naším znakom je trojhlavý orol. Na Ermitáži trojhlavé orly V Petrohrade ich je 26. Petrohrad sám je označovaný za severnú Palmýru. V turistických sprievodcoch je napísané, že trojhlavé orly majú tri hlavy, aby zo všetkých strán vyzerali ako dvojhlavé. To sú rozprávky pre deti na piesku. Tri hlavy, tri krídla a tri nohy, v nich sú tri symboly. Meč je symbol sily Európy (Západu), žezlo je symbolom severnej tvorivosti, tretí symbol zastupuje východnú múdrosť a celistvosť sveta. To je náš skutočný ruský znak, o ktorý sme prišli pred 4-tisíc rokmi.

 

Aké knižky môžu príslušníci Západu čítať, aby sa mohli aspoň dotknúť Severu?

Idete v aute, to sa vám zrazu niekde v lese pokazí. Pomoc, ak vôbec príde, tak príde ráno. Je mráz, zima, musíte urobiť oheň. A nič iné ako krabičku mokrých zápaliek nemáte. Ani pílu, ani sekeru a všetko drevo je mokré. Zomrieť ako samuraj nemôžete vás čakajú doma! Doma ťa čakajú! Ty nemáš právo zomrieť! Západný človek potom, čo pochopí, že jeho tradícia je vyčerpaná, pretože so sebou nemá vybavenie, začína používať svoje tvorivé schopnosti. Keď zapaľujete oheň, tak si to nepredstavujte ako chemickofyzikálny proces, predstavte si oheň ako malé dieťa. U takého človeka sa budí genetická pamäť a on začína vymýšľať varianty zapálenia ohňa. Oheň vzplanie a človek prežije. To je neuveriteľná mágia, fantázia, ide o skutočnú prácu.

 

Ja som mal na mysli napríklad Dostojevského, Čechova

Aby ste mohli čítať Dostojevského, musíte sa nachádzať na vysokej duchovnej úrovni. Vojny vytvárajú ľudia s nízkou úrovňou duchovného vývoja.

 

To znamená, že hlboké zmysly v dielach Dostojevského pre západnú civilizáciu neprístupné.

Vaša duchovná úroveň v priebehu života neustále rastie. Človek pohybujúci sa na nízkej úrovni chce za pomoci vojny rásť, realizovať sa. My, naša organizácia usporadúva kurzy prežitia v prírode, týmto ľuďom ukazuje inú cestu ako prežiť, zachrániť svoje telo. Je to prosté a jasné. My za týmto účelom organizujeme v prírode špeciálne akcie, kde v skupinách učíme ľudí robiť spoločné, jednohlasné rozhodnutie, pričom vedome, aby všetci bez výnimky došli k rovnakému rozhodnutiu. Týmto spôsobom sa všetci spolu učíme a rastieme.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Berlusconi oznámil, že nebude kandidovať za prezidenta

0 icon

Rím 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Bývalý taliansky premiér a miliardár Silvio Berlusconi v sobotu oznámil, že sa nebude uchádzať o prezidentský úrad. Nejasnosti okolo svojej kandidatúry tak ukončil len dva dni pred začiatkom hlasovania o novej hlave štátu, informuje agentúra AFP Berlusconi svoj zámer kandidovať ani predtým oficiálne…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

V Pekingu otestujú dva milióny ľudí štvrte, kde našli malé ohnisko nákazy

0 icon

Peking 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)   Predstavitelia čínskej metropoly Peking v nedeľu oznámili, že na koronavírus otestujú dva milióny obyvateľov mestskej časti, v ktorej zaznamenali malé ohnisko infekcie. Informuje o tom agentúra AFP Oznámenie prišlo necelé dva týždne pred začiatkom zimných olympijských hier v Pekingu. V hlavnom meste za…

Pegulová vyradila v osemfinále piatu nasadenú Sakkariovú

0 icon

Melbourne 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hamish Blair)   Americká tenistka Madison Keysová a Češka Barbora Krejčíková nastúpia proti sebe vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Keysová, melbournska semifinalistka z roku 2015, vyradila v osemfinále ôsmu nasadenú Španielku Paulu Badosovú 6:3, 6:1. Krejčíková v pozícii turnajovej štvorky zdolala šampiónku z…

Signatári Nitrianskej deklarácie: vlastizradu za hlasovanie v parlamente dnes nie je možné stíhať, ale trest jedného dňa príde

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Sputnik-Aleksei Druzhinin)   Hanebná vlastizradná vazalská zmluva o otvorení Slovenska americkej armáde, a najmä postoj k nej zo strany predstaviteľov dnešnej vlády, to vzbudilo hnev veľkej časti verejnosti. Ostro ju kritizujú aj signatári Nitrianskej deklarácie suverenity SR, ktorých vyjadrenie prinášame v plnom znení Stanovisko signatárov…

Školský škandál prevalcoval Rakúsko: 9-ročný žiak musel písať test v mraze, pretože nemal rúško

0 icon

Voitsberg 23. januára 2022 (HSP/Foto:fpoe-stmk)   Snímky deväťročného chlapca, ktorý pri mínusových teplotách písal pred základnou školou v rakúskom meste Voitsberg test z vlastivedy, obleteli nielen všetky médiá, ale sa vďaka sociálnym sieťam dostali do takmer každej rakúskej obývačky. Začalo sa hovoriť o inštrumentalizácii dieťaťa, politických kampaniach a sprisahaní proti…

Západ ignoruje bezpečnostné požiadavky Ruska. Kam povedie tento vývoj?

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak)   Medzi Západom, predovšetkým Spojenými štátmi, a na druhej strane Ruskou federáciou je aktuálne napätie, akého sme asi už dlho neboli svedkami. Ruská strana žiada bezpečnostné záruky, na čo však Západ nateraz odmieta pristúpiť a redukuje celú tému len na otázku Ukrajiny Rokovania v…

Člen poradného výboru pre klinické skúšky vakcín proti SARS-CoV-2 na ministerstve zdravotníctva Izraela priznáva: Urobili sme obrovskú chybu. Chcem sa za ňu veľmi ospravedlniť

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Významný poradca izraelskej vlády v problematike korovanírusu profesor Cyrille Cohen priznal, že vakcína je pri variante omikron takmer neúčinná. Rovnako potvrdil, že kolektívna imunita získaná očkovaním je len nepotvrdený mýtus, green pasy nemajú na šírenie ochorenia vôbec žiadny vplyv a sú viac politickým,…

Británia obvinila Moskvu zo snahy nastoliť na Ukrajine proruskú vládu. Rusko reaguje: Ďalší dôkaz o tom, kto stupňuje napätie okolo Kyjeva

0 icon

Londýn 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Douliery)   Británia obvinila v sobotu Kremeľ zo snahy dosiahnuť, aby sa na Ukrajine moci ujal proruský líder. Podľa Londýna ruskí spravodajskí dôstojníci tiež kontaktovali viacerých bývalých ukrajinských politikov v rámci plánov na inváziu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP Britské ministerstvo zahraničných vecí…

Komunálne a regionálne voľby by sa mohli konať 29. októbra

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú na jeseň konať prvýkrát v jeden termín. Podľa lehôt, ktoré stanovuje zákon, by sa mali konať 29. októbra Pri oboch typoch volieb zákon hovorí, že sa majú konať v posledných 14 dňoch ich…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Berlusconi oznámil, že nebude kandidovať za prezidenta

0 icon

Rím 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Bývalý taliansky premiér a miliardár Silvio Berlusconi v sobotu oznámil, že sa nebude uchádzať o prezidentský úrad. Nejasnosti okolo svojej kandidatúry tak ukončil len dva dni pred začiatkom hlasovania o novej hlave štátu, informuje agentúra AFP Berlusconi svoj zámer kandidovať ani predtým oficiálne…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

V Pekingu otestujú dva milióny ľudí štvrte, kde našli malé ohnisko nákazy

0 icon

Peking 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)   Predstavitelia čínskej metropoly Peking v nedeľu oznámili, že na koronavírus otestujú dva milióny obyvateľov mestskej časti, v ktorej zaznamenali malé ohnisko infekcie. Informuje o tom agentúra AFP Oznámenie prišlo necelé dva týždne pred začiatkom zimných olympijských hier v Pekingu. V hlavnom meste za…

Pegulová vyradila v osemfinále piatu nasadenú Sakkariovú

0 icon

Melbourne 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hamish Blair)   Americká tenistka Madison Keysová a Češka Barbora Krejčíková nastúpia proti sebe vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Keysová, melbournska semifinalistka z roku 2015, vyradila v osemfinále ôsmu nasadenú Španielku Paulu Badosovú 6:3, 6:1. Krejčíková v pozícii turnajovej štvorky zdolala šampiónku z…

Signatári Nitrianskej deklarácie: vlastizradu za hlasovanie v parlamente dnes nie je možné stíhať, ale trest jedného dňa príde

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Sputnik-Aleksei Druzhinin)   Hanebná vlastizradná vazalská zmluva o otvorení Slovenska americkej armáde, a najmä postoj k nej zo strany predstaviteľov dnešnej vlády, to vzbudilo hnev veľkej časti verejnosti. Ostro ju kritizujú aj signatári Nitrianskej deklarácie suverenity SR, ktorých vyjadrenie prinášame v plnom znení Stanovisko signatárov…

Školský škandál prevalcoval Rakúsko: 9-ročný žiak musel písať test v mraze, pretože nemal rúško

0 icon

Voitsberg 23. januára 2022 (HSP/Foto:fpoe-stmk)   Snímky deväťročného chlapca, ktorý pri mínusových teplotách písal pred základnou školou v rakúskom meste Voitsberg test z vlastivedy, obleteli nielen všetky médiá, ale sa vďaka sociálnym sieťam dostali do takmer každej rakúskej obývačky. Začalo sa hovoriť o inštrumentalizácii dieťaťa, politických kampaniach a sprisahaní proti…

Západ ignoruje bezpečnostné požiadavky Ruska. Kam povedie tento vývoj?

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak)   Medzi Západom, predovšetkým Spojenými štátmi, a na druhej strane Ruskou federáciou je aktuálne napätie, akého sme asi už dlho neboli svedkami. Ruská strana žiada bezpečnostné záruky, na čo však Západ nateraz odmieta pristúpiť a redukuje celú tému len na otázku Ukrajiny Rokovania v…

Člen poradného výboru pre klinické skúšky vakcín proti SARS-CoV-2 na ministerstve zdravotníctva Izraela priznáva: Urobili sme obrovskú chybu. Chcem sa za ňu veľmi ospravedlniť

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Významný poradca izraelskej vlády v problematike korovanírusu profesor Cyrille Cohen priznal, že vakcína je pri variante omikron takmer neúčinná. Rovnako potvrdil, že kolektívna imunita získaná očkovaním je len nepotvrdený mýtus, green pasy nemajú na šírenie ochorenia vôbec žiadny vplyv a sú viac politickým,…

Británia obvinila Moskvu zo snahy nastoliť na Ukrajine proruskú vládu. Rusko reaguje: Ďalší dôkaz o tom, kto stupňuje napätie okolo Kyjeva

0 icon

Londýn 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Douliery)   Británia obvinila v sobotu Kremeľ zo snahy dosiahnuť, aby sa na Ukrajine moci ujal proruský líder. Podľa Londýna ruskí spravodajskí dôstojníci tiež kontaktovali viacerých bývalých ukrajinských politikov v rámci plánov na inváziu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP Britské ministerstvo zahraničných vecí…

Komunálne a regionálne voľby by sa mohli konať 29. októbra

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú na jeseň konať prvýkrát v jeden termín. Podľa lehôt, ktoré stanovuje zákon, by sa mali konať 29. októbra Pri oboch typoch volieb zákon hovorí, že sa majú konať v posledných 14 dňoch ich…

Podkasty

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

TopDesať

Hrdinovia, ktorí boli v ten správny čas na tom správnom mieste

0 icon

Málo kto ráno vstane s pocitom, že dnes sa stane hrdinom, pretože niekomu zachráni život. Samozrejme sa nebavíme o hasičoch, záchranároch, policajtoch alebo vojakoch. Bavíme sa o obyčajných priemerných ľudí, ktorí urobia správnu vec v ten najvhodnejší čas. Sú to hrdinovia vo všetkých tvaroch, veľkostiach, veku a dokonca aj druhu. Áno,…

10 koláčov inšpirovaných popkultúrou, ktoré by bol hriech nakrájať

0 icon

V týchto dňoch je snáď dôležitejší vzhľad jedla ako jeho samotná chuť. Najmä ak ide o koláče. Jessica Leigh Clark-Bojinová je cukrárska umelkyňa, ktorá je zodpovedná za nasledujúcich 10 výtvorov dokazujúcich, že popkultúra a kuchyňa dokážu fungovať bok po boku. Jessica začala svoje koláčové dobrodružstvá s názvom "Koláče sú skvelé" v roku 2016…

Najdlhšie mosty na svete ťa prekvapia svojou dĺžkou

0 icon

Určiť presne najdlhší most na svete nie je až taká jednoduchá úloha. V posledných rokoch sa vyskytli početné "vojny", ktoré vznikli pri meraní tých najdlhších mostov. Hlavným dôvodom je to, že je ťažké definovať, čo je to presne most. Musí byť nad vodou? Sú vyvýšené cesty mostami? Čo ak sa…

Potála: Perla hlavného mesta Tibetu. 1. časť

0 icon

Potála, kedysi palác, pevnosť a cieľ zbožných pútnikov, sa vynára z tibetského oparu ako obrovský hrad. Jeho zlaté strechy, ktoré sa matne lesknú, pripomínajú vo svetle korunu z plameňov. Nazrite s nami do tejto ťažko dostupnej krajiny a rozšírte si svoj všeobecný prehľad vo svete. Lhasa, hlavné mesto Tibetu, ktoré…

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Armádny Magazín

Českí ministri veria v mierové zakončenie krízy na Ukrajine. Chcú jej darovať delostrelecké granáty

0 icon

[caption id="attachment_42644" align="alignnone" width="680"] "Snímka urobená v prednej línii neďaleko Jasynuvata, Donecká ľudová republika. Západné médiá by vás presvedčili, že ide o vojakov ruskej armády. Nie sú. Všetci títo bojovníci sú miestni (z Donecka), ale odmietajú sa riadiť tým, čo rozhodnú „fašisti v Kyjeve“" - Dean O'Bri

Španielsko vysiela vojnovú loď do Čierneho mora na obranu Ukrajiny

0 icon

Španielsko, 23. januára 2022 (AM) - Ministerstvo obrany Španielska oznámilo vyslanie svojej vojnovej lode na pomoc Ukrajine.   Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová oznámila, že v priebehu niekoľkých dní bude španielska vojnová loď ESPS Blas de Lezo vyslaná do Čierneho mora na podporu Ukrajiny. Bude to už druhá vojnová loď, ktorú…

Na Ukrajine rozbaľujú darčeky. Ďalšie zbrane od USA dorazili

0 icon

Ukrajina, 23. januára 2022 (AM, Sputnik) - Prvá zásielka novej vojenske

V Litve sa vytvára široký protiruský kybernetický front

0 icon

Litva, 23. januára 2022 (AM) - V roku 2022 sa kybernetická bezpečnosť stane jednou z hlavných priorít Litvy. Litovské ministerstvo obrany zriaďuje Národné koordinačné centrum (NCC), ktoré bude podporovať rozvoj kybernetickej bezpečnosti a posilňovať spoluprácu s EÚ v oblasti kybernetických aktivít. Vilnius verí, že toto je kľúčom k posilneniu interakcie v i

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali