Sergej Lavrov vo Vysokých Tatrách: „Vy viete, čo vplýva na konanie Ruska. Pokračuje napínanie vojenských „svalov“ NATO, posúvanie vojenskej infraštruktúry bezprostredne k ruským hraniciam“

Vysoké Tatry 12. júla 2019 (HSP/mid.ru/Foto: MZVRF)  

 

Vo Vysokých Tatrách sa konalo neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí účastníckych štátov OBSE, na ktorom bol prítomný aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Po skončení stretnutia ministrov zahraničia Sergej Lavrov poskytol rozhovor pre médiá. Vysoko ocenil iniciatívu Slovenska, ktoré zorganizovalo dané stretnutie, a jeho činnosť, ako tohtoročného predsedu organizácie

Na snímke Sergej Lavrov a Miroslav Lajčák

Stretnutie celkovo ocenil ako užitočné, ale… „Hoci niektorí naši kolegovia sa naďalej sústreďujú len na to, aby naučene opakovali odsúdenia na adresu Ruska – agresia, okupácia a pod. Ale väčšina sa snažila využiť toto stretnutie na hľadanie cesty, východiska z podmienok krízy, v ktorej sa teraz ocitla euroatlantická bezpečnosť. Vy viete, čo vplýva na tieto procesy – pokračujúce napínanie vojenských „svalov“ NATO, posúvanie vojenskej infraštruktúry bezprostredne k ruským hraniciam, požiadavky na nekonečné zvyšovanie vojenských rozpočtov, ktoré sú v krajinách NATO aj tak dvadsaťnásobne vyššie ako v Rusku,“ podotkol ruský minister zahraničia.

„Celkovú situáciu ovplyvnilo aj to, čo sa stalo so Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorej platnosť končí v dôsledku jednostranného konania USA a odmietania USA čo i len zorientovať sa v našich vysvetleniach, ktoré sme boli pripravení poskytnúť. Odignorovali návrh na podrobné predvedenie tohto výrobku a na zodpovedanie vzniknutých otázok. Jednoducho odmietli sa na to pozrieť.

Podobné ultimáta sa stali spôsobom správania americkej administratívy. Nemyslím si, že im toto pridáva na úspechu na medzinárodnej aréne. Mimochodom, nebol tu minister zahraničných vecí USA M. Pompeo, bol tu jeden z poradcov ministra zahraničných vecí USA. Zmysel spočíva v tom, že OBSE má možnosť aj mandát vyplývajúci z Helsinského záverečného aktu, dokumentov, ktoré boli prijaté na samite OBSE v roku 1999, Európskej charty bezpečnosti a iných dokumentov, podporovať kontakty vo vojensko-politickej oblasti, ktoré budú upevňovať dôveru.

Pred tromi rokmi, na základe nemeckej iniciatívy sa začal „Štruktúrovaný dialóg“ na úrovni expertov o otázkach európskej bezpečnosti. Je to užitočná vec, ale zatiaľ nepriniesol nejaké výsledky. A situácia je dostatočne vážna, vyžaduje riešenia, praktické kroky zamerané na deeskaláciu situácie. Dúfame, že „Štruktúrovaný dialóg“ privedie v blízkej budúcnosti k nejakým konkrétnym dohodám. Je zrejmé, že sa situácia výrazne líši od situácie v roku 2011, kedy sa prijímal Viedenský dokument o opatreniach na upevnenie dôvery a bezpečnosti.

Naši západní kolegovia teraz požadujú odsúhlasiť dodatočné opatrenia k dôvere, viac transparentnosti. Zabúdajú, ale dnes sme im to pripomenuli, že súčasná situácia sa líši od situácie v roku 2011 tým, že vojenská infraštruktúra NATO narastá a neustále sa približuje k našim hraniciam. Sme za to, aby taký dialóg v OBSE pokračoval, ale aby prebiehal zodpovednejšie, aby sa všetci jeho účastníci snažili hľadať spoločné riešenia a neutiekali sa k nepodloženým obvineniam a iným konfrontačným, rétorických veciam.

Druhým „košom“ OBSE je ekonomika. Tu máme záujem na tom, aby OBSE ako jedinečná platforma napomáhalo harmonizácii integračných procesov v rôznych kútoch euroatlantického priestoru, vrátane kontaktov medzi EÚ a EEU. Prvé kontakty na úrovni komisií sa už konali. Sme toho názoru, že je potrebné v nich pokračovať, rozširovať a všemožne podnecovať.

Aj v „humanitárnom“ koši sa nakopilo veľmi veľa problémov. To čo diktujú krajiny EÚ, ktoré nechcú venovať špeciálnu pozornosť takým do neba volajúcim porušeniam práv národnostných menšín, ako sú zákony, ktoré boli prijaté na Ukrajine ohľadom jazyka, vzdelania a Pravoslávnej cirkvi sú zrejmým prekročením hranice. Ale myslím si, že teraz nadišiel čas, kedy sa Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva musí zaoberať týmito otázkami. Upozornili sme na to vedúceho predstaviteľa úradu. Priamou povinnosťou Vysokého komisára pre otázky národnostných menšín OBSE je zabezpečovať, aby si všetky zúčastnené krajiny organizácie plnili svoje záväzky v oblasti dodržiavania jazykových, náboženských a vzdelávacích práv národnostných menšín,

A, bezpochyby, je tu problém oživenia neonacistických tendencií. Ultraradikáli dvíhajú hlavy aj na Ukrajine aj v Pobaltí. Aj to je veľký problém. O ňom sme dnes podrobne hovorili. Žiaľ, Parlamentné zhromaždenie OBSE, ktoré sa nedávno skončilo, nepodporilo väčšinou hlasov ruský návrh o neprípustnosti prejavov neonacizmu. Myslím si, že je to hanba pre našich európskych partnerov. Ale my aj naďalej budeme predkladať túto tému v OSN, v Rade Európy a v priestoroch OBSE. Vynasnažíme sa pripraviť spolu s našimi kolegami balík potrebných riešení pre oficiálne zasadnutie Rady ministrov zahraničných vecí OBSE, ktoré sa bude konať začiatkom decembra v Bratislave.

 

Nasledovali otázky novinárov a odpovede Sergeja Lavrova

Prezident Ukrajiny Vladimír Zelenskij navrhol uskutočniť v Minsku stretnutie na najvyššej úrovni s účasťou Ruska, Ukrajiny, Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska. Diskutovali dnes zainteresované strany o tomto ukrajinskom návrhu? Možno by stálo za to zapojiť do stretnutia DNR a LNR?

Na snímke Sergej Lavrov

O tejto téme nikto nehovoril. Za účelom ukrajinského urovnania sú vytvorené platné formáty: Kontaktná skupina s účasťou Kyjeva, Donecka a Luhanska za podpory Ruska a OBSE a „normandský formát“, ktorý je kolektívnym autorom Minských dohôd, vrátane dohody o vytvorení Kontaktnej skupiny pre priamy dialóg medzi účastníkmi konfliktu. „Normandský“ a „minský“ formát schválila BR OSN a sú priamymi nástrojmi, ktoré musí medzinárodné spoločenstvo nevyhnutne využiť. Ďalšie návrhy majú, zaiste, právo na existenciu, ale zdôrazním to najdôležitejšie: dôraz treba klásť na priamy dialóg. To je „jadro“ Minských dohôd. Ešte jeden postreh: seriózne návrhy sa najprv predkladajú po diplomatických kanáloch a nie verejne, cez facebook. Sme pripravení posúdiť konkrétne návrhy, ktoré budú pomáhať plniť rezolúciu BR OSN, potvrdzujúcu Minské dohody a nebudú nezamieňať túto rezolúciu aj samotné Minské dohody.

 

Podarilo sa slovenským partnerom zrozumiteľne vysvetliť svoje stanovisko pri hlasovaní na Parlamentnom zhromaždení Rady Európy o návrate Ruska do tejto organizácie?

 

O tom sa nediskutovalo. Rozhodnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy je prijaté, práva ruskej parlamentnej delegácie sú obnovené v plnom rozsahu bez akýchkoľvek výnimiek. Je to realita a z nej budeme vychádzať.

 

Moskva vyzýva európskych partnerov, aby zachovali „jadrovú zmluvu“ s Teheránom. Aké úsilie sa vynakladá na jej záchranu? Hovorilo sa dnes počas neformálnych rokovaní o možných krokoch pre stabilizáciu vzniknutej situácie?

 

OBSE nie je ten formát, kde sa diskutuje o situácii okolo iránskeho jadrového programu. Na to existuje tzv. Spoločná komisia krajín, ktoré podpísali Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) pre upokojenie situácie okolo iránskeho jadrového programu. Nedávno sa zišla na úrovni politických riaditeľov. Existuje návrh, aby sa zišla na úrovni ministrov. Budeme na to pripravení, ale v prípade pochopenia, že na takéto zasadnutie je potrebné prísť s konkrétnymi dohodami. Zatiaľ sa o nich nerokuje.

My nemáme, samozrejme, záujem na tom, aby sa situácia okolo Iránu a v tomto regióne ako celku zhoršovala a vyostrovala. Počítame s tým, že Irán prejaví zdržanlivosť. Ale nemôžeme zatvárať oči pred objektívnymi faktami. A fakty sú také, že Irán, keď teraz začal obohacovať urán nad 3,67% do 5% na začiatok, a potom sa, pravdepodobne, bude naďalej snažiť toto robiť, neporušuje ani Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, ani Dohodu o uplatňovaní záruk s IAEA, ani dodatkový protokol k tejto dohode. Preto sa treba pozerať na túto situáciu s ohľadom na toto. Akékoľvek dodatočné záväzky, ku ktorým sa Irán zaviazal v súlade s JCPOA je potrebné prerokovať v Spoločnej komisii. Toto spadá práve do kompetencie uvedenej Komisie, ako je to schválené rezolúciou Bezpečnostnej rady, ktorá schválila JCPOA.

Situácia vyzerá paradoxne. Samotné USA odstúpili od tohto Plánu, neplnia rezolúciu BR OSN, ktorá schválila JCPOA, a súčasne zakazujú všetkým ostatným plniť túto rezolúciu, ale prstom ukazujú na Irán.

Ešte jeden zaujímavý moment. Keď Biely dom a Ministerstvo zahraničných vecí vyžadujú od Iránu, aby si plnil svoje záväzky vyplývajúce z JCPOA, keď predvčerom izraelský premiér B. Netanjahu žiadal od Európskej únie, aby potrestala Irán za to, že porušuje JCPOA, z toho logicky vyplýva, že aj USA, aj Izrael uznávajú legitimitu JCPOA. Ale uznávajú ju len v terajšej situácii, keď je možné využiť situáciu, ktorá vznikla okolo JCPOA, na stupňovanie tlaku na Irán.

To je nesprávny prístup. Sme za to, aby sa hľadalo riešenie. Veľmi dobre chápeme, kto sa nachádza za stupňovaním konfrontácie. Doteraz nie sú vyšetrené provokačné akcie okolo ropných tankerov. Áno, zatiaľ nevidíme východisko z tejto situácie. Jednoducho nevidím inú cestu, okrem toho, že budeme trvať na tom, aby sa všetci účastníci JCPOA vrátili k plneniu si svojich záväzkov a k základným princípom JCPOA. Ak naši americkí alebo iní, konkrétne izraelskí, kolegovia majú otázky k Iránu týkajúce sa jeho raketového programu (ako hovoria), politiky Iránu v regióne – o tom všetkom sa dá rokovať.

Keď sa vypracúval JCPOA my sme, mimochodom, trvali na tom, aby bola do neho zahrnutá nevyhnutnosť dialógu k otázkam regionálnej problematiky. Teraz na to všetci zabúdajú. Netreba ničiť to, čo bolo dosiahnuté s obrovským úsilím a bolo kolosálnym prínosom k upevneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Treba to zachovať a akékoľvek iné, dodatočne vznikajúce otázky treba kolegiálne, kolektívne prediskutovať na základe vzájomnej úcty,“ uviedol v závere tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V Turecku nie je všetko tak ako to vyzerá. Pochopiť konanie Erdogana si vyžaduje poznať boľavé vredy jeho krajiny

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Pri diskusii o úzkej spolupráci Turecka s Ruskom v mnohých otázkach a o Erdoganovom odmietnutí pripojiť sa k sankciám proti Rusku je potrebné vziať do úvahy veľmi veľké problémy tureckého hospodárstva Inflácia už dosiahla rekordných 80 %. Rast cien…

Heger sa pustil do Fica a Blahu: Po zuby ozbrojení dezinformátori prehrávajú

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zverejnil v nedeľu na sociálnej sieti status, v ktorom spochybnil niekoľko výrokov Ľuboša Blahu a Roberta Fica (obaja Smer-SD) "Keď hovorím, že mojou prioritou je udržanie štvorkoalície, myslím tým aj na postavenie Slovenska v Európe a…

Amnesty pod paľbou kvôli kritickej správe o ukrajinskej armáde. Organizácia si napriek tomu za správou stojí

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook,Screenshot)   Britské médiá sa pridali proti Amnesty International, ktorá obvinila ukrajinskú armádu z toho, že sa skrýva za civilným obyvateľstvom a zasahuje z husto obývaných oblastí The Times vo svojom úvodníku odsudzuje nedávnu správu Amnesty ako „hlúposť“ a ochrancov ľudských práv označuje za „Putinových…

Berlín zamietol výstavu ruského tanku, ktorý zničili Ukrajinci. Ukrajinský veľvyslanec je nespokojný

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Berlínske úrady nechcú, aby bola pred veľvyslanectvom Ruska vystavená ruská vojenská technika, ktorú zneškodnila ukrajinská armáda. Postoj berlínskych úradov kritizuje ukrajinský veľvyslanec v Nemecku. Informuje Aktualne.cz Tanky, ktoré Ukrajinci zneškodnili počas vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, plánovali vystaviť majitelia súkromného múzea venovaného moderným nemeckým…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Rotáciu v ruskom vojenskom velení si vynútilo “zlé vedenie bojových akcií na Ukrajine”

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:23 - Americká kongresmanka Boybertová označil dodávky zbraní na Ukrajinu za podvod Členka Snemovne reprezentantov…

Odvážne slová. Spoluzakladateľ Pink Floyd obvinil z udalosti na Ukrajine Západ a školil moderátora CNN

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Roger Waters, spoluzakladateľ Pink Floyd, poskytol CNN rozhovor, v ktorom vysvetlil, prečo sa na jeho nedávnom koncerte objavila fotografia Joea Bidena s označením „vojnový zločinec“ Moderátor: Pamätám si, že na poslednom turné sa veľa hovorilo o Trumpovi. A teraz máte na obrazovkách "vojnových zločincov"...…

Prvé plavidlá s obilím vyplávali z ukrajinského čiernomorského prístavu. Pápež František vidí „znamenie nádeje“

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Pápež František na svojom týždennom príhovore na Námestí svätého Petra povedal, že tento „krok ukazuje, že je možné viesť dialóg, aby sa dosiahli konkrétne výsledky“ "Táto udalosť sa prezentuje ako znak nádeje a mojím úprimným želaním je, aby po tejto ceste bolo možné…

V Rusku sa obávajú piatej kolóny, ktorá už má plán

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   "Piata kolóna" v Ruskej federácii má plán na zastavenie "vojenskej operácie" na Ukrajine Ruský vojenský expert Konstantin Sivkov sa domnieva, že predstavitelia "piatej kolóny", z ktorých mnohí sú v Rusku stále pri moci, majú plán na zastavenie špeciálnej operácie a pomstu. "Prvým smerom je…

Dvojkajak Baláž, Myšák skončil vo finále K2 na 1000 m piaty

0 icon

Dartmouth 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák obsadil vo finále na 1000 m na MS v kanadskom Dartmouthe piate miesto. Za víťazným nemeckým tandemom Martin Miller, Tamas Grossmann zaostal o 6,09 s. Slováci mali skvelý štart a 250 metrov pred cieľom…

Djokovičová opäť bráni manžela pred nevhodnými poznámkami novinárov

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Novak Djokovič sa tento týždeň odhlásil z turnaja ATP v Montreale, dôvodom je skutočnosť, že odmieta očkovanie proti covidu-19. Práve kvôli tomuto rozhodnutiu je najlepší svetový tenista často kritizovaný. Jelena Djokovičová svojho manžela bráni Djokovičová sa po kritizujúcom žurnalistovi Benovi Rothenbergovi pustila do magazínu…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Politická scéna potrebuje totálny prerod

0icon

Doba nám jasne ukazuje, že systém liberálnej demokracie nám nesvedčí, demokratické voľby nám pravidelne prinášajú trpké ovocie. Na vysoké miesta dosadzujú jedincov s nie pevným charakterom, jedincov často nečestných, zbohatlíkov, ktorí prišli k majetkom pochybným, nečestným, bezcharakterným spôsobom. Na náš úkor, samozrej

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Andrej Sablič

Pracovné teórie sú historickým paškvilom!

0icon

Verejne prehlasujem, že pracovné teórie počnúc od Adama Smitha

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snímka z trhu ovocia a zeleniny na Trojičnom námestí v Trnave v sobotu 6. augusta 2022

Autor: TASR - Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Turecku nie je všetko tak ako to vyzerá. Pochopiť konanie Erdogana si vyžaduje poznať boľavé vredy jeho krajiny

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Pri diskusii o úzkej spolupráci Turecka s Ruskom v mnohých otázkach a o Erdoganovom odmietnutí pripojiť sa k sankciám proti Rusku je potrebné vziať do úvahy veľmi veľké problémy tureckého hospodárstva Inflácia už dosiahla rekordných 80 %. Rast cien…

Heger sa pustil do Fica a Blahu: Po zuby ozbrojení dezinformátori prehrávajú

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zverejnil v nedeľu na sociálnej sieti status, v ktorom spochybnil niekoľko výrokov Ľuboša Blahu a Roberta Fica (obaja Smer-SD) "Keď hovorím, že mojou prioritou je udržanie štvorkoalície, myslím tým aj na postavenie Slovenska v Európe a…

Amnesty pod paľbou kvôli kritickej správe o ukrajinskej armáde. Organizácia si napriek tomu za správou stojí

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook,Screenshot)   Britské médiá sa pridali proti Amnesty International, ktorá obvinila ukrajinskú armádu z toho, že sa skrýva za civilným obyvateľstvom a zasahuje z husto obývaných oblastí The Times vo svojom úvodníku odsudzuje nedávnu správu Amnesty ako „hlúposť“ a ochrancov ľudských práv označuje za „Putinových…

Berlín zamietol výstavu ruského tanku, ktorý zničili Ukrajinci. Ukrajinský veľvyslanec je nespokojný

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Berlínske úrady nechcú, aby bola pred veľvyslanectvom Ruska vystavená ruská vojenská technika, ktorú zneškodnila ukrajinská armáda. Postoj berlínskych úradov kritizuje ukrajinský veľvyslanec v Nemecku. Informuje Aktualne.cz Tanky, ktoré Ukrajinci zneškodnili počas vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, plánovali vystaviť majitelia súkromného múzea venovaného moderným nemeckým…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Rotáciu v ruskom vojenskom velení si vynútilo “zlé vedenie bojových akcií na Ukrajine”

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:23 - Americká kongresmanka Boybertová označil dodávky zbraní na Ukrajinu za podvod Členka Snemovne reprezentantov…

Odvážne slová. Spoluzakladateľ Pink Floyd obvinil z udalosti na Ukrajine Západ a školil moderátora CNN

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Roger Waters, spoluzakladateľ Pink Floyd, poskytol CNN rozhovor, v ktorom vysvetlil, prečo sa na jeho nedávnom koncerte objavila fotografia Joea Bidena s označením „vojnový zločinec“ Moderátor: Pamätám si, že na poslednom turné sa veľa hovorilo o Trumpovi. A teraz máte na obrazovkách "vojnových zločincov"...…

Prvé plavidlá s obilím vyplávali z ukrajinského čiernomorského prístavu. Pápež František vidí „znamenie nádeje“

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Pápež František na svojom týždennom príhovore na Námestí svätého Petra povedal, že tento „krok ukazuje, že je možné viesť dialóg, aby sa dosiahli konkrétne výsledky“ "Táto udalosť sa prezentuje ako znak nádeje a mojím úprimným želaním je, aby po tejto ceste bolo možné…

V Rusku sa obávajú piatej kolóny, ktorá už má plán

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   "Piata kolóna" v Ruskej federácii má plán na zastavenie "vojenskej operácie" na Ukrajine Ruský vojenský expert Konstantin Sivkov sa domnieva, že predstavitelia "piatej kolóny", z ktorých mnohí sú v Rusku stále pri moci, majú plán na zastavenie špeciálnej operácie a pomstu. "Prvým smerom je…

Dvojkajak Baláž, Myšák skončil vo finále K2 na 1000 m piaty

0 icon

Dartmouth 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák obsadil vo finále na 1000 m na MS v kanadskom Dartmouthe piate miesto. Za víťazným nemeckým tandemom Martin Miller, Tamas Grossmann zaostal o 6,09 s. Slováci mali skvelý štart a 250 metrov pred cieľom…

Djokovičová opäť bráni manžela pred nevhodnými poznámkami novinárov

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Novak Djokovič sa tento týždeň odhlásil z turnaja ATP v Montreale, dôvodom je skutočnosť, že odmieta očkovanie proti covidu-19. Práve kvôli tomuto rozhodnutiu je najlepší svetový tenista často kritizovaný. Jelena Djokovičová svojho manžela bráni Djokovičová sa po kritizujúcom žurnalistovi Benovi Rothenbergovi pustila do magazínu…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Politická scéna potrebuje totálny prerod

0icon

Doba nám jasne ukazuje, že systém liberálnej demokracie nám nesvedčí, demokratické voľby nám pravidelne prinášajú trpké ovocie. Na vysoké miesta dosadzujú jedincov s nie pevným charakterom, jedincov často nečestných, zbohatlíkov, ktorí prišli k majetkom pochybným, nečestným, bezcharakterným spôsobom. Na náš úkor, samozrej

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Andrej Sablič

Pracovné teórie sú historickým paškvilom!

0icon

Verejne prehlasujem, že pracovné teórie počnúc od Adama Smitha

Armádny Magazín

Ukrajinskí výsadkári utrpeli ťažké straty pri nálete. Ruská armáda sa pripravuje na obkľúčenie Nikolaeva

0 icon

Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v

Kde zmizol terorista č.2? Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického útoku na vodcu al-Kájdy

0 icon

USA, 7.august 2022 (AM) – Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického raketového útoku na vodcu al-Kájdy Ajmána al-Zavahrího v afganskom hlavnom meste Kábul, uviedol hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid. Taliban predtým uviedol, že nemá žiadne informácie o mieste pobytu Ajmana al-Zaw

Zelenského pobúrila Amnesty International o porušovaní vojnových zákonov jeho armádou. Sky News odhalili jeho západný kult osobnosti

0 icon

Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v j

Čínska armáda nereaguje na telefonáty generálneho štábu USA

0 icon

Čína, 7.august 2022 (AM) – Zástupcovia amerického vojenského velenia sa počas vyostrujúcej sa situácie okolo Taiwanu opakovane pokúšali dostať k čínskym kolegom, no na telefonáty neodpovedajú. Píše o tom publikácia Politico. Hovorca Bieleho domu John Kirby včera povedal, že americká a čínska armáda m

Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol živý príklad degradácie západného vojensko-priemyselného komplexu

0 icon

Izrael, 7.august 2022 (AM) – Na Západe sa snažia pochopiť a vysvetliť, prečo nedokážu Kyjevu poskytnúť potrebné množstvo zbraní , aby Ozbrojené sily Ukrajiny mohli na fronte skutočne zvrátiť vývoj. Vojenský expert, bývalý šéf izraelskej rozviedky Jakov Kedmi, v rozhovore s ruským vedcom a politológom Jevgenijom Satanovským n

FOTO DŇA

Snímka z trhu ovocia a zeleniny na Trojičnom námestí v Trnave v sobotu 6. augusta 2022

Autor: TASR - Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali