Sergej Lavrov vo Vysokých Tatrách: „Vy viete, čo vplýva na konanie Ruska. Pokračuje napínanie vojenských „svalov“ NATO, posúvanie vojenskej infraštruktúry bezprostredne k ruským hraniciam“

Vysoké Tatry 12. júla 2019 (HSP/mid.ru/Foto: MZVRF)  

 

Vo Vysokých Tatrách sa konalo neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí účastníckych štátov OBSE, na ktorom bol prítomný aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Po skončení stretnutia ministrov zahraničia Sergej Lavrov poskytol rozhovor pre médiá. Vysoko ocenil iniciatívu Slovenska, ktoré zorganizovalo dané stretnutie, a jeho činnosť, ako tohtoročného predsedu organizácie

Na snímke Sergej Lavrov a Miroslav Lajčák

Stretnutie celkovo ocenil ako užitočné, ale… „Hoci niektorí naši kolegovia sa naďalej sústreďujú len na to, aby naučene opakovali odsúdenia na adresu Ruska – agresia, okupácia a pod. Ale väčšina sa snažila využiť toto stretnutie na hľadanie cesty, východiska z podmienok krízy, v ktorej sa teraz ocitla euroatlantická bezpečnosť. Vy viete, čo vplýva na tieto procesy – pokračujúce napínanie vojenských „svalov“ NATO, posúvanie vojenskej infraštruktúry bezprostredne k ruským hraniciam, požiadavky na nekonečné zvyšovanie vojenských rozpočtov, ktoré sú v krajinách NATO aj tak dvadsaťnásobne vyššie ako v Rusku,“ podotkol ruský minister zahraničia.

„Celkovú situáciu ovplyvnilo aj to, čo sa stalo so Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorej platnosť končí v dôsledku jednostranného konania USA a odmietania USA čo i len zorientovať sa v našich vysvetleniach, ktoré sme boli pripravení poskytnúť. Odignorovali návrh na podrobné predvedenie tohto výrobku a na zodpovedanie vzniknutých otázok. Jednoducho odmietli sa na to pozrieť.

Podobné ultimáta sa stali spôsobom správania americkej administratívy. Nemyslím si, že im toto pridáva na úspechu na medzinárodnej aréne. Mimochodom, nebol tu minister zahraničných vecí USA M. Pompeo, bol tu jeden z poradcov ministra zahraničných vecí USA. Zmysel spočíva v tom, že OBSE má možnosť aj mandát vyplývajúci z Helsinského záverečného aktu, dokumentov, ktoré boli prijaté na samite OBSE v roku 1999, Európskej charty bezpečnosti a iných dokumentov, podporovať kontakty vo vojensko-politickej oblasti, ktoré budú upevňovať dôveru.

Pred tromi rokmi, na základe nemeckej iniciatívy sa začal „Štruktúrovaný dialóg“ na úrovni expertov o otázkach európskej bezpečnosti. Je to užitočná vec, ale zatiaľ nepriniesol nejaké výsledky. A situácia je dostatočne vážna, vyžaduje riešenia, praktické kroky zamerané na deeskaláciu situácie. Dúfame, že „Štruktúrovaný dialóg“ privedie v blízkej budúcnosti k nejakým konkrétnym dohodám. Je zrejmé, že sa situácia výrazne líši od situácie v roku 2011, kedy sa prijímal Viedenský dokument o opatreniach na upevnenie dôvery a bezpečnosti.

Naši západní kolegovia teraz požadujú odsúhlasiť dodatočné opatrenia k dôvere, viac transparentnosti. Zabúdajú, ale dnes sme im to pripomenuli, že súčasná situácia sa líši od situácie v roku 2011 tým, že vojenská infraštruktúra NATO narastá a neustále sa približuje k našim hraniciam. Sme za to, aby taký dialóg v OBSE pokračoval, ale aby prebiehal zodpovednejšie, aby sa všetci jeho účastníci snažili hľadať spoločné riešenia a neutiekali sa k nepodloženým obvineniam a iným konfrontačným, rétorických veciam.

Druhým „košom“ OBSE je ekonomika. Tu máme záujem na tom, aby OBSE ako jedinečná platforma napomáhalo harmonizácii integračných procesov v rôznych kútoch euroatlantického priestoru, vrátane kontaktov medzi EÚ a EEU. Prvé kontakty na úrovni komisií sa už konali. Sme toho názoru, že je potrebné v nich pokračovať, rozširovať a všemožne podnecovať.

Aj v „humanitárnom“ koši sa nakopilo veľmi veľa problémov. To čo diktujú krajiny EÚ, ktoré nechcú venovať špeciálnu pozornosť takým do neba volajúcim porušeniam práv národnostných menšín, ako sú zákony, ktoré boli prijaté na Ukrajine ohľadom jazyka, vzdelania a Pravoslávnej cirkvi sú zrejmým prekročením hranice. Ale myslím si, že teraz nadišiel čas, kedy sa Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva musí zaoberať týmito otázkami. Upozornili sme na to vedúceho predstaviteľa úradu. Priamou povinnosťou Vysokého komisára pre otázky národnostných menšín OBSE je zabezpečovať, aby si všetky zúčastnené krajiny organizácie plnili svoje záväzky v oblasti dodržiavania jazykových, náboženských a vzdelávacích práv národnostných menšín,

A, bezpochyby, je tu problém oživenia neonacistických tendencií. Ultraradikáli dvíhajú hlavy aj na Ukrajine aj v Pobaltí. Aj to je veľký problém. O ňom sme dnes podrobne hovorili. Žiaľ, Parlamentné zhromaždenie OBSE, ktoré sa nedávno skončilo, nepodporilo väčšinou hlasov ruský návrh o neprípustnosti prejavov neonacizmu. Myslím si, že je to hanba pre našich európskych partnerov. Ale my aj naďalej budeme predkladať túto tému v OSN, v Rade Európy a v priestoroch OBSE. Vynasnažíme sa pripraviť spolu s našimi kolegami balík potrebných riešení pre oficiálne zasadnutie Rady ministrov zahraničných vecí OBSE, ktoré sa bude konať začiatkom decembra v Bratislave.

 

Nasledovali otázky novinárov a odpovede Sergeja Lavrova

Prezident Ukrajiny Vladimír Zelenskij navrhol uskutočniť v Minsku stretnutie na najvyššej úrovni s účasťou Ruska, Ukrajiny, Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska. Diskutovali dnes zainteresované strany o tomto ukrajinskom návrhu? Možno by stálo za to zapojiť do stretnutia DNR a LNR?

Na snímke Sergej Lavrov

O tejto téme nikto nehovoril. Za účelom ukrajinského urovnania sú vytvorené platné formáty: Kontaktná skupina s účasťou Kyjeva, Donecka a Luhanska za podpory Ruska a OBSE a „normandský formát“, ktorý je kolektívnym autorom Minských dohôd, vrátane dohody o vytvorení Kontaktnej skupiny pre priamy dialóg medzi účastníkmi konfliktu. „Normandský“ a „minský“ formát schválila BR OSN a sú priamymi nástrojmi, ktoré musí medzinárodné spoločenstvo nevyhnutne využiť. Ďalšie návrhy majú, zaiste, právo na existenciu, ale zdôrazním to najdôležitejšie: dôraz treba klásť na priamy dialóg. To je „jadro“ Minských dohôd. Ešte jeden postreh: seriózne návrhy sa najprv predkladajú po diplomatických kanáloch a nie verejne, cez facebook. Sme pripravení posúdiť konkrétne návrhy, ktoré budú pomáhať plniť rezolúciu BR OSN, potvrdzujúcu Minské dohody a nebudú nezamieňať túto rezolúciu aj samotné Minské dohody.

 

Podarilo sa slovenským partnerom zrozumiteľne vysvetliť svoje stanovisko pri hlasovaní na Parlamentnom zhromaždení Rady Európy o návrate Ruska do tejto organizácie?

 

O tom sa nediskutovalo. Rozhodnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy je prijaté, práva ruskej parlamentnej delegácie sú obnovené v plnom rozsahu bez akýchkoľvek výnimiek. Je to realita a z nej budeme vychádzať.

 

Moskva vyzýva európskych partnerov, aby zachovali „jadrovú zmluvu“ s Teheránom. Aké úsilie sa vynakladá na jej záchranu? Hovorilo sa dnes počas neformálnych rokovaní o možných krokoch pre stabilizáciu vzniknutej situácie?

 

OBSE nie je ten formát, kde sa diskutuje o situácii okolo iránskeho jadrového programu. Na to existuje tzv. Spoločná komisia krajín, ktoré podpísali Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) pre upokojenie situácie okolo iránskeho jadrového programu. Nedávno sa zišla na úrovni politických riaditeľov. Existuje návrh, aby sa zišla na úrovni ministrov. Budeme na to pripravení, ale v prípade pochopenia, že na takéto zasadnutie je potrebné prísť s konkrétnymi dohodami. Zatiaľ sa o nich nerokuje.

My nemáme, samozrejme, záujem na tom, aby sa situácia okolo Iránu a v tomto regióne ako celku zhoršovala a vyostrovala. Počítame s tým, že Irán prejaví zdržanlivosť. Ale nemôžeme zatvárať oči pred objektívnymi faktami. A fakty sú také, že Irán, keď teraz začal obohacovať urán nad 3,67% do 5% na začiatok, a potom sa, pravdepodobne, bude naďalej snažiť toto robiť, neporušuje ani Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, ani Dohodu o uplatňovaní záruk s IAEA, ani dodatkový protokol k tejto dohode. Preto sa treba pozerať na túto situáciu s ohľadom na toto. Akékoľvek dodatočné záväzky, ku ktorým sa Irán zaviazal v súlade s JCPOA je potrebné prerokovať v Spoločnej komisii. Toto spadá práve do kompetencie uvedenej Komisie, ako je to schválené rezolúciou Bezpečnostnej rady, ktorá schválila JCPOA.

Situácia vyzerá paradoxne. Samotné USA odstúpili od tohto Plánu, neplnia rezolúciu BR OSN, ktorá schválila JCPOA, a súčasne zakazujú všetkým ostatným plniť túto rezolúciu, ale prstom ukazujú na Irán.

Ešte jeden zaujímavý moment. Keď Biely dom a Ministerstvo zahraničných vecí vyžadujú od Iránu, aby si plnil svoje záväzky vyplývajúce z JCPOA, keď predvčerom izraelský premiér B. Netanjahu žiadal od Európskej únie, aby potrestala Irán za to, že porušuje JCPOA, z toho logicky vyplýva, že aj USA, aj Izrael uznávajú legitimitu JCPOA. Ale uznávajú ju len v terajšej situácii, keď je možné využiť situáciu, ktorá vznikla okolo JCPOA, na stupňovanie tlaku na Irán.

To je nesprávny prístup. Sme za to, aby sa hľadalo riešenie. Veľmi dobre chápeme, kto sa nachádza za stupňovaním konfrontácie. Doteraz nie sú vyšetrené provokačné akcie okolo ropných tankerov. Áno, zatiaľ nevidíme východisko z tejto situácie. Jednoducho nevidím inú cestu, okrem toho, že budeme trvať na tom, aby sa všetci účastníci JCPOA vrátili k plneniu si svojich záväzkov a k základným princípom JCPOA. Ak naši americkí alebo iní, konkrétne izraelskí, kolegovia majú otázky k Iránu týkajúce sa jeho raketového programu (ako hovoria), politiky Iránu v regióne – o tom všetkom sa dá rokovať.

Keď sa vypracúval JCPOA my sme, mimochodom, trvali na tom, aby bola do neho zahrnutá nevyhnutnosť dialógu k otázkam regionálnej problematiky. Teraz na to všetci zabúdajú. Netreba ničiť to, čo bolo dosiahnuté s obrovským úsilím a bolo kolosálnym prínosom k upevneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Treba to zachovať a akékoľvek iné, dodatočne vznikajúce otázky treba kolegiálne, kolektívne prediskutovať na základe vzájomnej úcty,“ uviedol v závere tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kolíková nemá obavy, že by jej bola vyslovená nedôvera

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nemá obavy, že by jej bola vyslovená nedôvera. Povedala to dnes médiám v parlamente. Dodala však, že odvolávanie nie je príjemná záležitosť a nemôže povedať, že si to užíva. Radšej by sa podľa svojich slov venovala súdnej…

Štyroch expolicajtov obvinili z porušenia ústavných práv Georga Floyda

0 icon

Washington 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darnella Frazier via AP)   Federálna Veľká porota obvinila štyroch bývalých policajtov z Minneapolisu, ktorí sa podieľali na zatýkaní Afroameričana Georga Floyda, z porušenia jeho ústavných práv. Vyplýva to z textu obžaloby, ktorý bol v piatok oficiálne odpečatený, informovala agentúra AP Všetci štyria členovia minneapoliského policajného…

Primitívne, vulgárne Pussy Riot znova na scéne. Ich členku zadržali v Moskve

0 icon

Moskva 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Členku primitívnej, hulvátskej, zo západu živenej protiruskej skupiny aktivistov, ktorí sa prezentujú aj ako punková kapela Pussy Riot, Veroniku Nikulšinovú, zatkli v piatok v Moskve. Ruskej štátnej tlačovej agentúre RIA Novosti to povedal jej právny zástupca a potvrdila to aj samotná aktivistka Nikulšinovú…

Eurobarometer: Rastie podpora pre posilnenie krízového riadenia na úrovni EÚ

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Približne osem z desiatich Európanov súhlasí s tým, aby jedna z priorít Konferencie o budúcnosti Európy bolo zlepšenie zvládania kríz, akou je súčasná pandémia ochorenia COVID-19. Vyplynulo to z kompletných výsledkov prieskumu Eurobarometer zameraného na budúcnosť Európskej únie (EÚ), ktoré dnes zverejnil Európsky parlament…

V Británii dostanú ľudia do 40 rokov možnosť vybrať si inú vakcínu ako AstraZeneca

0 icon

Londýn 7. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Ľudia do štyridsiatky vo Veľkej Británii nedostanú vakcínu od AstraZeneca, ak bude k dispozícii iná. Ako v piatok informovala vláda, dôvodom je výskyt extrémne zriedkavých krvných zrazenín. Táto zmena by nemala ovplyvniť cieľ zaočkovať do konca júla všetkých dospelých v krajine aspoň jednou…

Nemeckí experti odporúčajú podávanie vakcíny Johnson & Johnson ľuďom starším ako 60 rokov

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Mary Altaffer)   Odborníci na vakcíny v Nemecku odporúčajú podávanie očkovacích látok proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson iba pre osoby nad 60 rokov. Informoval o tom spravodajský web BBC s odvolaním sa na magazín Der Spiegel Tento krok prichádza po tom, ako Európska lieková…

Americkí zamestnávatelia v apríli zvýšili počet pracovníkov len o 266-tisíc

0 icon

Washington 7. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-LM Otero)   Americkí zamestnávatelia v apríli vytvorili iba 266-tisíc nových pracovných miest, čiže podstatne menej ako v marci. Informovalo o tom v piatok ministerstvo práce USA Považuje sa to za znak, že niektorým firmám sa nedarí nájsť dostatok pracovníkov v čase silnejšieho zotavovania ekonomiky. Miera…

Zadržiavaný dopyt spôsobí v medzinárodnom cestovaní zvýšenie cien, tvrdí šéf platformy Booking.com

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP)   Ceny medzinárodného cestovania tento rok stúpnu pre zadržiavaný dopyt a menší počet lietadiel v prevádzke. Pre spravodajský portál BBC to uviedol výkonný riaditeľ platformy Booking.com Glenn Fogel, ktorý poznamenal, že prázdninové „ceny už stúpajú“ Mnohé letecké spoločnosti pre cestovné obmedzenia výrazne znížili počet prevádzkovaných…

Polícia zadržala občianku Česka priamo pri prevádzačstve

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Národná jednotka Úrad hraničnej a cudzineckej polície (UHCP) zadržala 6. mája v Ružomberku v rámci akcie Domov páchateľku priamo pri čine prevádzania. Informovala o tom hovorkyňa Policajného zboru SR Denisa Bárdyová. Ide o 38-ročnú občianku Českej republiky Žena prevzala v Medzilaborciach tri mladistvé osoby…

Export Taiwanu v apríli stúpol dvojciferným tempom vďaka vývozu čipov

0 icon

Tchaj-Pej 7. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Taiwanský export v apríli vzrástol dvojciferným tempom. Posilnil ho dopyt po čipoch pre procesory, keďže ožila globálna priemyselná výroba. Vývoz z krajiny v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnil o 38,7 percenta na úroveň 35 miliárd dolárov. Išlo pritom už o desiaty mesiac…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Zábavné odstúpenie Šeligu a Žitňanskej z funkcií je na hurónsky smiech. Droba však vyložil vyššie eso!

0icon

Nebudem spomínať Šeligove silné slová o SMER-áckej mafii, o zločincoch z tejto partie a dodržiavaní predpisov, nariadení a zákonov. To všetci poznajú. Tento politický zelenáč dostal hneď na úvod vysokú politickú funkciu a má len sebavedomé silné plamenné reči o morálke, ktoré si doniesol z tribún. A po tom, čo…

Radovan Hrádek

Kto to so Slovenskom myslí naozaj vážne

0icon

Včera, t.j. 06.05.2021 sa v NRSR hlasovalo o 4 návrhov zmeny zákonov predložených politickou stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Jednalo sa o nasledovné návrhy zmien zákonov: zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…

Ivan Holek

O čo ide farmaceutickému priemyslu v prvom rade?

0icon

Môžete trikrát hádať! Predsa o zisky tak, ako každému priemyslu. Ide mu o „o peniaze až v prvom rade“, ako sa zvykne ironicky hovoriť. A pretože je to úplne rovnaké ako v každom inom druhu priemyslu, porovnajme si to napríklad so zbrojárskym priemyslom, ktorý generuje obrovské zisky podobne, ako priemysel…

Slavěna Vorobelová

Matovičov „Veľký tresk“ a ľuďom daňový preplesk

0icon

Pozerať Matovičove tlačovky je ako pozerať katastrofický film, no bohužiaľ s reálnym dopadom na naše každodenné bytie. Kto sledoval jeho poslednú tlačovku, musel sa začať báť o svoju ďalšiu existenciu. Igor Matovič, súčasný minister financi, uznaný daňový podvodník, plagiátor, novodobý symbol deštrukcie Slovenskej republiky a kat nevinných obetí pôsobil ako vodca sekty…

Viktor Pondělík

Velmi rychle zapomněli

0icon

Před pár dny jsme oslavili první máj. A jak už tomu v České republice, a nejen tady, bývá, nebyl to jenom lásky čas. Protože první máj tu už od dob Československa rádi využívají i komunisté jako svátek pracujících. Který se jim náramně hodí do krámu. A ani letos tomu nebylo jinak.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Cintoríny lietadiel: Čo sa stane, keď sú už lietadlá zastarané?

0 icon

Množstvo peňazí, ktoré letecké spoločnosti investujú do svojich lietadiel, je ohromujúce. Čo sa ale s nimi stane, ak prestanú slúžiť danému účelu? Ceny lietadiel nie sú vôbec zanedbateľné. Napríklad Boeing 787-9 Dreamliner sa predáva za 265 miliónov dolárov, Airbus A38 stojí zasa 432,6 milióna dolárov. Takže aby sa leteckej spoločnosti…

Tipy, ako sa zbaviť tmavých kruhov pod očami

0 icon

Tmavé kruhy pod očami vytvárajú často jedinu prekážku k tvojej bezchybnej kráse. Nedostatok vitamínu K je ich hlavnou príčinou, preto je ideálne ich začať liečiť čo najskôr. Keď hovoríme o kráse, tmavé kruhy pod očami k nej určite nezaraďuješ ani ty. Prečo sa vlastne objavujú? Existuje hneď niekoľko dôvodov a ak sa ich chceš natrvalo…

Bitka o Los Angeles - Najpravdepodobnejšie vysvetlenie 6. časť

0 icon

Predtým, ako sa v poradí šiestej časti minisérie Bitka o Los Angeles dostaneme k najpravdepodobnejšiemu vysvetleniu, sa spoločne pozrime na obľúbené mýty, ktoré v súvislosti s bizarnou bitkou vzišli. Teraz však už poďme na poslednú časť minisérie. Jedným z najobľúbenejších mýtov o udalostiach toho dňa je, že predmet na oblohe pripomínal obrieho motýľa. Pôvodne vraj pramenil z článku…

Atentát na Hitlera (Konal Elser na vlastnú päsť?) časť 6

0 icon

Prinášame záverečný - šiesty - článok z minisérie Atentát na Hitlera. Ďalšia teória totiž hovorí o tom, že Elser bol jedným z troch členov bunky komunistickej strany. Niet pochýb, že bol straníkom a vždy volil komunistov. Na druhej strane mal povesť samotára a na úlohu, akú plánoval, by bolo mimoriadne nebezpečné zháňať spojencov. Vzhľadom k svojej…

Ľudia, ktorí zmenili naše životy 2. časť

0 icon

Ľudia ako Thomas Edison a Dr. Martin Luther King sú pamätaní po celom svete pre ich úžasné počiny. Ich činy zmenili spôsob, akým myslíme a vidíme náš svet a spôsob, akým žijeme svoje životy. Existujú však ľudia, ktorých činy a životy nie sú dostatočne spomenuté, aj keď boli ohromne priekopnícke. Jedným z príkladov…

Vo svete IT

RECENZIA: Reproduktor LAMAX Street2 je ideálnym spoločníkom nielen na cesty, ale aj na chatu

0 icon

Ideálny spoločník na cesty, chaty, opekačky a všetko ostatné. Aj tak by sa dal v skratke charakterizovať prenosný reproduktor LAMAX Street2, ktorý ponúka kvalitný, čistý zvuk, čiastočnú vodeodolnosť a najdôležitejšie, dlhú výdrž batérie. Technické špecifikácie Aj v malom tele reproduktora sa môže ukrývať veľká sila. Reproduktor podáva výkon až 15…

Buďte obozretný, je to už aj u nás! Polícia upozorňuje na VISHING. Ide o typ podvodu, ktorý bol dlho pre nás neznámym

0 icon

Ešte v júli minulého roka sme upozorňovali na podvodné telefonáty, ktoré sa schovávali za podporu spoločnosti Microsoft. Tie prebiehali dvomi spôsobmi. Buď používateľ bol aktívne oslovený zo strany podvodníka, alebo menej skúsený používateľ po otvorení škodlivej stránky a následnom upozornení na vírus v počítači, sám kontaktoval falošnú podporu pomocou kontaktu, ktorý sa zobrazil…

Bola objavená závažná zraniteľnosť v Android smartfónoch. Postihuje takmer každý 2. smartfón!

0 icon

V minulosti bolo objavených viacero zraniteľností smartfónov, ktoré využívali určitý komponent v telefóne, aby dokázali v zariadení vykonávať operácie. Napríklad sme upozorňovali na chybu Bluetooth, ktorá umožňovala útočníkovi pripojiť sa k zariadeniu bez vedomia používateľa a komunikovať so smartfónom. Napríklad prenášať údaje a podobne.  Najnovšie portál AndroidPolice.com upozorňuje na ďalšiu…

Internet bude bezpečnejším miestom! Google zavádza novinku, ktorá súvisí s dvojfaktorovou autentifikáciou

0 icon

Spoločnosť z Mountain View ohlásila niekoľko zmien, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti v súvislosti s užívateľskými účtami. „Možno si to ani neuvedomujeme, ale heslá sú najväčšou hrozbou pre online bezpečnosť“ píše Google v publikovanom blogu. Spoločnosť hovorí, že heslá je v mnohých prípadoch ľahké ukradnúť, a v mnohých prípadoch si…

Windows 10 čoskoro prejde výraznými dizajnovými zmenami. Vytratia sa aj niektoré legendárne ikony

0 icon

Najpoužívanejší desktopový operačný systém Windows 10 prejde už v najbližších mesiacoch výraznejšími dizajnovými zmenami. Veľké zmeny sa tentokrát majú týkať vybraných ikon, pričom niektoré sú ešte pozostatkom z legendárnej verzie Windows 95. Nový vzhľad niektorých ikon má byť súčasťou „rozsiahleho dizajnového omladenia“, ktoré je súčasťou projektu Sun Valley. Aktualizáciu môžeme…

Armádny Magazín

Londýn poslal dva krížniky do Lamanšského prielivu kvôli francúzskym hrozbám

0 icon

Francúzsko, 7.máj 2021 (AM) – Veľká Británia vyslala k ostrovu Jersey (korunný majetok Veľkej Británie v Lamanšskom prielive) dve hliadkové lode potom, čo Francúzsko pohrozilo vypnutím elektriny na ostrove na znak protestu proti zmenám pravidiel rybolovu po brexite, povedal hovorca kancelárie premiéra Spojeného kráľovstva. Britský

Savčenková prekvapivo o blokáde Donbasu: „Celé to bolo zlé od samého začiatku". Video

0 icon

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Bývalá poslankyňa Najvyššej rady Nadežda Savčenková považuje blokádu Donbasu za fatálnu chybu Kyjeva. „Celé to bolo zlé od samého začiatku… a treba si uvedomiť, že to začalo rozhodnutiami Najvyššej rady v rokoch 2014, 2015, 2016, keď sme spustili takýto proces,“ tvrdí Savčenková pre Kanál 4. Poznamenala tiež,…

Nové dokumenty vyjavili ako sa Hitler stal nacistom

0 icon

Nemecko, 7.máj 2021 (AM) – „Život Adolfa Hitlera bol neustále hodnotený zo všetkých možných i nemožných strán. Zatiaľ sa to však nedotklo jedného človeka, jeho otca Aloisa. Túto medzeru vyplnil rakúsky historik Roman Sandgruber, ktorý pri tom vychádzal aj z doposiaľ neznámych zdrojov,“ napísal nemecký časo

20 rokov väzenia. V Česku začali proces s obrancom Donbasu

0 icon

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Mestský súd v Prahe sa začal zaoberať prípadom českého občana, ktorý sa zúčastnil ozbrojeného konfliktu na Donbase na strane ľudových republík. 32-ročný Martin Kantor, ktorý bojoval proti ukrajinskej agresii, sa stal v Českej republike „teroristickým komplicom“. Muž je súdený v neprítomnosti, pretože je údajne na Donbase. Zárov

Chorvátsko zriaďuje vojenský tábor v Kosove

0 icon

Chorvátsko, 7.máj 2021 (AM) – Chorvátsky minister zahraničia Gordan Grlić-Radman oznámil , že Chorvátsko zriadi vojenský tábor v Kosove a Metochiji kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Včera tiež v Prištine vyhlásil, že Chorvátsko podporuje dialóg medzi Belehradom a Prištinou

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali