Roman Stopka: Mnohí politici sú duchovne i emocionálne vyschnutí a intelektuálne prázdni, dostali sa do vleku pražských, budapeštianskych a bruselských „majstrov“

Bratislava 10. decembra 2019 (HSP/Extra plus/Foto:Jana Birošová)

 

V máji 2017 v článku Slovensko ovláda BuDaFi som položil otázku, kam vedie Slovenskú republiku a jej občana súčasná vládna koalícia BuDaFi. Tvrdil som, že čím dlhšie bude trvať súčasné zloženie NR SR, tým horšie pre Slovensko. Koalícia ani opozícia neplnia štátotvornú funkciu. Koalícia BuDaFi bola taká protismerná, že ju držal pokope len ekonomický prospech vedenia zúčastnených politických strán

Na snímke Roman Stopka

No zároveň už v tom čase som konštatoval, že ani opozícia nie je schopná prevziať riadenie štátu. Čo sa v ostatných dňoch len potvrdzuje. Do vedenia štátu sa totiž musí dostať konštruktívna myseľ slovenskej inteligencie sústredená do proštátnych politických strán. Myseľ, ktorá sa prestane ustráchane obzerať, čo na jej politiku povie Brusel, Budapešť, Praha či Washington, lebo sama najlepšie pozná, čo je pre Slovensko užitočné.

 

Nebezpečná cesta k zániku

Načo je občanovi taká vláda, čo sa z problémov vykrúca namiesto toho, aby ich riešila, čím ohrozuje istoty občana, ba aj existenciu samotného štátu? Načo mu je taká NR SR, ktorej zákony neslúžia regulácii vzájomných vzťahov, ale plodia šikanovanie občana a neistoty, ktoré sú proti základným atribútom existencie štátu a do budúcnosti prinesú chaos a deštrukciu? Ako môže štátnik dovoliť, aby bez reciprocity boli prijímané zákony na ochranu záujmov cudzích mocností, proti záujmom občana? Tu už prestáva hra, už nejde len o nejaký škodoradostný experiment na testovanie hlúposti. To už je nebezpečná cesta k nezvratnému zániku a vydanie sa napospas cudzím manipulátorom. Čo sa im doposiaľ nepodarilo silou, spravia pomocou ziskuchtivých kolaborantov zapredávajúcich svoje svedomie. S ich pomocou nás ekonomicky zneschopnili, mocensky nás rozložia a geneticky pohltia. Záľubami nás demoralizujú, zbavia základných ľudských hodnôt a morálky. Taký osud nechceme. Preto si treba lepšie všímať cesty, ktorými sa hrnú. Veľa sme už stratili a ak budeme ľahkoverní, bude horšie. Škandály sa u nás stali základným prostriedkom riadenia spoločnosti a ohrozujú autoritu štátu. Tie však nevznikajú samy od seba. Vyrábajú ich. Stali sa nástrojom politikov na znemožnenie súpera a vlastné zviditeľnenie. Lenže ten, kto politikom nástroj vymyslel, sa díva ďalej ako oni. Ten chce zničiť autoritu štátu, ktorý majú riadiť a reprezentovať.

Páni politici, politika je tu kvôli národu, občanom a štátu. Kvôli ich záujmom, nie na vašu bezduchú zábavu a zištnosť. Prestaňte zneužívať štát a podvádzať občana. Prestaňte slúžiť korumpujúcim chlebodarcom za kostičky pohodené z ich stola, lebo tým kradnete chlieb svojim voličom.

Väčšina masmédií v cudzích rukách vnucuje spoločnosti svoje protinárodné predstavy a zámerne privyká ľudí na povrchné posudzovanie vecí. Zneužívajú slobodu slova na destabilizovanie spoločnosti spochybňovaním autority zákona a samotného štátu. Zámienku im vždy „niekto“ ochotne podhodí. Pričom však osvedčené metódy riadenia a zaužívané postupy aj ich nositeľov zavrhujú, spochybňujú, ohovárajú a škandalizujú. Zato vytrvalo podsúvajú spôsoby, ktoré sa skôr či neskôr dajú zneužiť, a ktoré smú slúžiť iba vyberaným, lebo ak ich použijú s rovnakou intenzitou aj iní, hneď sa nájde žalobca, kritik konfrontujúci ich s pravdou a máme nový škandál.

 

Zrieknutie sa štátnosti

Nabádajú nás, neverte v Krista, rozbite rodinu, zbavte sa vlastencov. Podsúvajú, že každý náš národovec je na smiech a aj ten najhlúpejší cudzinec je geniálny nositeľ novej kultúry. Slovenská republika prežíva dvadsiaty šiesty rok svojej existencie a generáciu jej politických tvorcov už nahrádzajú potomkovia. Otcovia sformovali nielen republiku, ale aj podmienky, v ktorých riadenie štátu a jeho budúci osud preberá mladá generácia. Aké hodnoty v mládeži boli sformované, také ohlasy sa dajú očakávať. Pravda, realita stavu prostredia a našich možností je daná nielen domácim prostredím, ale tiež úsilím našich bezprostredných susedov, svetovými vojensko-politickými zoskupeniami a náboženskými prúdmi, finančnými tlakmi, záujmami výrobných i obchodných monopolov. Naši predstavitelia sa za dvadsaťšesť rokov štátnosti zriekli vlastnej ekonomiky a odovzdali ju do rúk zahraničného kapitálu. Bezohľadne bojovali medzi sebou o moc, prekrúcali pravdu, voliča vodili za nos a sami sa nechali tlačiť do protinárodných a štát deštruujúcich krážov zahraničných mocipánov. Stalo sa tak preto, lebo okrem Mečiara sami neveria v možnosť existencie zvrchovanej, suverénnej SR a tak ignorujú aj možnosti jej nezávislosti. To, čo nestvorili ani nerozvinuli, len využívajú a za hanebný bagateľ rozdávajú každému, kto im ponúkne nejakú osobnú výhodu. Mnohí sú duchovne i emocionálne vyschnutí a intelektuálne prázdni, dostali sa do vleku pražských, budapeštianskych a bruselských „majstrov“.

 

V lisabonskej kazajke

Zabudli, že podstata úspechu politických rokovaní nespočíva vo vyslovovaní neurčitých fráz, ale v znalostiach a schopnostiach rokujúceho reagovať na návrhy protistrany tak, aby bol aj v nových modifikáciách zachovaný vlastný záujem. Teda úloha diplomacie nemá spočívať v potvrdzovaní „jedine správnej“ politiky EÚ či USA pod vývesným štítom NATO a bezduchom fandení ich násilným, chorobným egoizmom motivovaným postupom.

Najviacej škôd napáchali tí najdlhšie pôsobiaci predsedovia vlád. Mikuláš Dzurinda a Robert Fico. Ten prvý sa snahami o deštrukciu SR netajil a s veľkým humbugom prezentoval svoje úspechy v službách svetových bankárov. Ten druhý síce zdanlivo kľučkoval, ale výsledkom sú fakty, ktoré dokazujú, že behal za ich cieľmi. V skratke povedané, koketoval s Prahou, koalície uzatváral s Budapešťou, poslúchal Brusel, a podliehal cez US-Steel USA. Pravda, spočiatku sa náš Robert snažil prospieť. Aj jeho štartovacia pozícia bola výhodná. Ľudia boli plní nádejí a snov o horizontoch nových príležitostí, o úprimnej realizácii národných záujmov. Pustil sa s vervou do práce a v návale viery v úprimnosť zahraničia ani nezbadal, ako mu navliekli lisabonskú kazajku, premyslene stvorenú na nastolenie diktatúry globalizátorov. Pamätal na mnohé, ale na domáce záujmy zabudol. Pod kuratelou Bruselu vytváral podmienky na rozvrat štátu.

 

Túžba po moci

Ďalší člen vládnej koalície, pôvodne vítaný Danko, sa stal sklamaním. Naučil sa síce, aj keď iba občas, púšťať verejnosti sympatické prejavy. Ale iné ambície, než byť objektom verejnej pozornosti a úctivo slúžiť protislovenským hráčom, nemá. Žiaľ, vedie najstaršiu politickú stranu Slovenska stvorenú na to, aby bojovala za záujmy slovenského národa. Avšak dnešná, jeho SNS, iba naprázdno pohlcuje pronárodný živel, strháva jeho romantickejšiu časť na seba len na to, aby ho vlastnou trpnosťou i neochotou konať paralyzovala. Tak už to v praxi býva. Zoči-voči udalostiam politik stratí smer, ak je jeho túžba po moci väčšia než záujem na prospechu štátu, ktorý riadi. To sa okato ukázalo na Dzurindovi a celej jeho partaji. I mnoho iných straníckych predstaviteľov má podobné kvality, len sú ťažšie pozorovateľní. Výnimkou je Bugár, lebo jeho túžbu po moci prísne kontroluje a usmerňuje Budapešť. Preto počas doterajších generácií vlád vytrvalo fungoval ako predĺžený chvost budapeštianskych lišiakov. Tí zvolili taktiku malých postupných krôčikov na obrusovanie vytrvalosti Slovákov v odhodlaní budovať samostatný štát. Tu nahlodávajú zvrchovanosť, tam ukroja zo suverenity a postupne si vytvárajú podmienky na narušenie územnej celistvosti SR.

Taký je pohľad na niektorých vodcov nášho štátu. Aby sme však nezostali na polceste a opäť nedali štátnu moc do rúk ľuďom nehodným, musíme hľadať ďalej. Čo spôsobí dnešná vláda, keď odmieta históriu vývoja slovenskej štátnosti, keď odmieta zvrchovanosť, suverenitu a nezávislosť SR, keď ignoruje domáce i zahraničné aktivity proti celistvosti jej územia? Aký osud chystá občanom, ku ktorým je macošskejšia než k oportunistickým imigrantom? Opováži sa už konečne povedať, v čom sa ocitnú občania na konci realizácie ficovskej politiky? Nemám na mysli jeho odchod z funkcie, ale zaujíma ma cieľ, ak vôbec nejaký má, na ktorý upína vládne úsilie a sústreďuje štátne zdroje, teda aj výsledky našej práce. Ukazuje sa, že naši vyvolení štát neriadia, len vykonávajú pokyny zahraničia a sem-tam reagujú na kritiku z verejnosti. Nie náhodou presvitá, že nebyť politikov, neboli by ani problémy, ktoré „riešia“.

 

Alternatíva cez PSN

Ale aj v takomto mnohovektorovom prostredí máme šancu vyberať si, či na aktuálny stav budeme reagovať tvorivo a principiálne, chrániac národné a štátne záujmy, alebo sa staneme len dekoračným krovím okolo cudzích ciest.

Čo poradiť našim občanom, aby sa im podarilo vyhnúť sa biede, ktorá sa na nich chystá? Odstráňte si oponu spred očí, ináč javisko neuvidíte. Už ste zažili priveľa podfukov, aby ste mohli predvídať ďalšie. Pripomínam ono povestné Kristovo: Strom poznáte podľa ovocia, ktoré prináša. Keď si môžeme vysadiť vlastný sad, načo sú komu odpadové jablká z EÚ. Už dávno je čas spoliehať sa na svoj um, prejaviť občiansku vôľu i odhodlanie konať a odmietať umelé autority verklíkujúce bruselské šlabikáre. Preto sa prihováram tým, ktorí už stratili vieru v nezištnosť politikov a ich ochotu konať v prospech voliča, občana, národa a republiky. Prihováram sa tým, ktorí odmietajú zúčastniť sa na voľbách, pretože sú oprávnene presvedčení, že voľby neponúkajú nijaký výber a nech zvolia kohokoľvek z ponuky, výsledok bude vždy rovnaký. Obraciam sa na tých, ktorí si už všimli, že na volebné sľuby a predložené vízie sa po voľbách automaticky zabúda a politikmi získaná moc sa upriamuje na naplnenie osobných ambícií vodcov strán či tých, ktorí politikom financovali ich kariéru a neraz aj súkromnú existenciu. Občan, ktorý im pod vplyvom informačnej manipulácie postúpil na spravovanie svoj podiel na štátnej moci, je vytlačený do zabudnutia a z poslaneckého mandátu v NR SR sa stáva súkromné vlastníctvo politickej strany, ktorá sa podľa toho aj správa. Prihováram sa tým, ktorí nechcú byť sluhami politikov, ale majú ambíciu dosiahnuť stav, keď celá NR SR, všetci ministri a celá vládna i výkonná moc budú slúžiť najprv záujmom nášho občana, nášho štátu a až potom prídu na rad potreby a zámery iných. Viem, že početnosť nášho obyvateľstva i výkonnosť domácej ekonomiky nás dáva do značnej závislosti od štátov určujúcich globálnu politiku sveta. Preto pripúšťam, že môžeme byť voči zahraničným partnerom vo vyrovnaných vazalských vzťahoch, ale odmietam akceptovať takú mieru nesamostatnosti, ktorá nás tlačí do totálnej závislosti od sluhov ich sluhov. Odmietam podrobiť sa vnútornej i zahraničnej politike založenej na vytrvalom, účelovom upravovaní pravdivých informácií na prospech záujmov zahraničných vlastníkov našich informačných prostriedkov. Odmietam taký stav v našom štáte, keď zdravotnícke zabezpečenie psíka prevyšuje starostlivosť o zdravie občana, kontrolované mierou zisku zdravotnej poisťovne. Hoci je už na Slovensku politických strán ako smetia, vo voličskom vedomí stále prevláda názor, že sa niet na koho obrátiť vo veciach ochrany občana pred svojvôľou chamtivcov, najrozmanitejšími formami manipulácie a destabilizáciou štátnosti. PSN prináša vývojovú alternatívu tým občanom, ktorí majú a chcú mať otvorené oči a neváhajú zastaviť útok na štátnu existenciu. Uverte vo svoj zdravý úsudok, pretože viete, kde je pravda. Váš rozum je viac ako televízia, bilbordy či noviny. Nedajte sa ovplyvňovať. Na starom nič nové nepostavíte, a preto svojím rozhodnutím dajte šancu PSN, aby sme vybudovali a uchránili to, na čo čakáme už 30 rokov. Spolu s vami to dokážeme.

Roman Stopka

Autor je predseda politickej strany PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA, (PSN)

 

Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus, www.extraplus.sk

 

Pošlite nám tip

icon NAJČÍTANEJŠIE

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Maďarsko plánuje v septembri riadne začatie školského roka

0 icon

Budapešť 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Maďarská vláda plánuje riadne začatie školského roka, a to od 1. septembra. Aktuálne priaznivá epidemiologická situácia si totiž nevyžaduje nahradiť tradičnú výučbu digitálnou. Uviedlo to v utorok v Budapešti maďarské ministerstvo ľudských zdrojov, ktorého vyhlásenie zverejnila agentúra MTI Kabinet, operatívny štáb a epidemiologický…

Krajčí: Pandemický plán počíta s viacerými fázami, Slovensko sa nachádza v prvej

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pandemický plán, ktorý v utorok odobrila Pandemická komisia vlády SR, počíta s viacerými fázami. Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, Slovensko sa podľa neho nachádza v prvej fáze Rezort priblížil, že pripravuje opatrenia na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v určených subjektoch hospodárskej mobilizácie.…

Pompeo s Petříčkom vzdali hold americkým vojakom i občanom Československa

0 icon

Praha 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo navštívil v utorok so svojím českým náprotivkom Tomášom Petříčkom v Plzni pamätník nazvaný Díky, Ameriko! pripomínajúci oslobodenie tohto západočeského mesta americkou armádou. Informovala o tom na svojej webstránke televízia TV Nova Pompea k pamätníku sprevádzalo asi…

Starostka Ríma Raggiová sa chce uchádzať o druhé funkčné obdobie

0 icon

Rím 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)     Úradujúca starostka Ríma Virginia Raggiová z protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) oznámila, že sa v budúcoročných komunálnych voľbách bude uchádzať o opätovné zvolenie. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters Raggiová (42) sa stala prvou starostkou Ríma v jeho dejinách v júni…

Británia nalieha na Francúzsko, aby zastavilo prílev migrantov

0 icon

Paríž 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Al Jazeera News Twitter)   Britský minister pre migráciu Chris Philp naliehal v utorok na Francúzsko, aby zintenzívnilo svoje úsilie zamerané voči "úplne neprijateľnému" počtu migrantov pokúšajúcich sa preplaviť do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv na často nevyhovujúcich malých člnoch Philp sa v utorok v Paríži…

Muža obvineného z požiaru v Bohumíne vzali do väzby

0 icon

Praha 11. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Screenshot-YouTube)   Muža, ktorého obvinili z úmyselného zapálenia bytu v panelovom dome v českom Bohumíne, poslal okresný súd v Karvinej do väzby. Štátny zástupca Michal Król väzbu navrhol pre obavu, že by sa obvinený mohol pokúsiť o útek alebo pokračovať v trestnej činnosti, informuje spravodajský portál…

Nemecké úrady vykonali razie súvisiace s praním špinavých peňazí pre Rusko

0 icon

Berlín 11. augusta 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/DPA-Christoph Soeder)   Nemecké úrady v utorok prehľadali spoločnosť zameranú na vývoz a dovoz tovaru a tiež dom nemenovaného podnikateľa v Brandenbursku. Podozrievajú ho z účasti na praní miliónov eur pre ruských zločincov Podozrivý údajne získal nelegálnou cestou sedem miliónov eur, ktoré vypral v Nemecku a…

Čínsky parlament najmenej o rok predĺžil mandát hongkonských poslancov

0 icon

Peking 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)   Stály výbor čínskeho parlamentu v utorok najmenej o rok predĺžil mandát hongkonských poslancov, ktorý sa im mal pôvodne skončiť k 30. septembru. Podľa agentúry AFP sa Čína takto snaží zaplniť vákuum, ktoré vzniklo odložením volieb v tejto bývalej britskej kolónii Voľby, pôvodne vypísané…

Krajčí: „Druhá vlna pandémie je už tu.“ Slovensko má nový pandemický plán

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovensko má schválený nový pandemický plán. V utorok ho odobrila Pandemická komisia vlády SR, ktorá zasadala na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) Nárast druhej vlny pandémie nového druhu koronavírusu je na Slovensku…

V Bejrúte si pripomenuli obete explózie

0 icon

Bejrút 11. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Esteban Felix)   Ľudia v libanonskom Bejrúte si pripomenuli vyše 200 obetí minulotýždňovej explózie v tamojšom prístave. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sa spomienka konala o 18:09 miestneho času (17:09 SELČ), presne týždeň po výbuchu Ľudia sa zhromaždili neďaleko zničeného prístavu a potichu…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Oneskorený plač R. Fica nad "rozliatym mliekom".

0icon

Reálny politický vývoj už neraz potvrdil starú pravdu, podľa ktorej sa politici z opozičných lavíc pozerajú na problémy spoločenského a politického vývoja inak, než ich kolegovia v laviciach koaličných. A v plnej miere to platí aj opačne. Politické subjekty nám permanentne dokazujú platnosť tejto pravdy. Neraz sme svedkami, že aj tie najlepšie, najracionálnejšie  a najpotrebnejšie riešenia,…

Avantgarda ...

0icon

V minulom režime sa často hovorilo o komunistickej strane, že je avantgardou robotníckej triedy v boji proti prehnitému kapitalizmu a buržoázii ako takej. Verili tomu vtedy státisíce ľudí, ktorí boli vtedy presvedčení, že nie je nič dokonalejšie ako neustále KSČ pripomínajúci triedny princíp, ktorý poznal iba tri triedy : robotníkov,…

Matovičovo-Korčokovske lokajské vyhostenie ruských diplomatov nezmenilo postoj Pompea, aby sa stretol s našimi sorošovskými relikviami.

0icon

Americký minister zahraničia Mike Pompeo začal dnes návštevu Prahy, Plzne, Ľubľane, Viedne a Varšavy. Diplomatická misia potrvá do 15. augusta. Bratislavu zrejme nie náhodou vynechal. O stretnutia s našimi sorošovskými sluhami neprejavil záujem. Nemožno sa diviť. Pompeo  je podporovateľ tradičnej, normálnej rodiny a nie LGBTI, sexuálnych zvrátenosti a globalizácie likvidujúcej národné štáty, ako naši…

Zmena ducha armády znamená radikálne zlepšenie kvality formovania dôstojníkov. 7. časť.

0icon

Reforma vojenského vzdelávania a výcviku dôstojníkov mala byť procesom, ktorý sa reálne začal na začiatku tisícročia prvými serióznymi analýzami stavu a neskončí sa prakticky nikdy. Za formálne míľniky procesu reformy vzdelávania a výcviku dôstojníkov bolo možné považovať: a) prijatie zákona o zriadení Národnej akadémie obrany, b) zriadenie Národnej akadémie obrany spolu so vznikom…

Dianie v Libanone v kontexte udalostí

0icon

Zahranično-politický komentár V poslednom článku som priniesol informáciu o požiadavkách, ktoré predložil Macron prezidentovi Libanonu Aounovi. Kvôli nedostatku času som ju nevsadil do kontextu udalostí.  Teraz sa o to pokúsim. Za normálnych okolností  by po vznesení spomínaných požiadaviek Macrona z Bejrútu rýchlo vypoklonkovali. Okolnosti  však nie sú normálne. Po nešťastí v Bejrúte sa objavila správa,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najbizarnejšie udalosti z histórie 1. časť

0 icon

História nám slúži rôznymi spôsobmi. Napríklad história predstavuje základnú časť kolektívnej pamäte. Jej príbehy poskytujú historický rozmer významu toho, kým sme a čo robíme. Štúdium histórie je tiež metódou na pochopenie súčasnosti. „Umenie“ histórie nám môže pomôcť porozumieť súčasným ľudským fenoménom, a to nielen skúmaním a objasňovaním ich pôvodu a vývoja. Existujú niektoré „príbehy“ z…

Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer. V rámci série článkov o fabrike Bayer vám prinášame príbeh troch mužov, ktorí viac – menej spoločnými silami priniesli ľudstvu liek, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť svoje životy. Liek dostal názov Aspirin. Pohodlne sa usaďte. Pokračujeme. A presne tu…

Títo priekopníci si poradili s každým problémom

0 icon

Máš problém? Ľudia majú takú zvláštnu schopnosť. Vždy prídu s nejakým okamžitým, divným a niekedy aj naozaj vtipným riešením daného problému. Veď nakoniec, práve to je mnohokrát jediným dôvodom, prečo svoj mozog zamestnávajú - snažia si uľahčiť si prácu alebo získať trocha viac pohody. Práve na to nám slúžia rôzne…

Týmto si ničíš nevedomky svoj domov! 2. časť

0 icon

Takmer každý vie, že nechať šaty v práčke nie je dobrý nápad a že je lepšie okamžite umyť špinavé riady. Avšak niekedy aj tí najskúsenejší môžu robiť chyby pri čistení bytov a odstraňovaní neporiadku. A takto si nevedomky ničíme aj náš domov.   Neustále nechávaš roztiahnuté závesy

TOP10: Vegetariánstvo a prekvapivé fakty o ňom 1. časť

0 icon

Pravdepodobne si v posledných rokoch počul, že vegetariánska strava je oveľa zdravší spôsob, ako sa nakŕmiť, a že konzumácia nadmerného množstva mäsa je dosť zlá pre srdce, krvné cievy a celkové zdravie. Z etického hľadiska si pravdepodobne počul, že konzumácia mäsa spôsobuje, že si zodpovedný za všetku krutosť a zabíjanie zvierat,…

Vo svete IT

Stropné svetlo Xiaomi Yeelight s 240 ledkami a kompaktným Bluetooth ovládačom aktuálne kúpiš o tretinu lacnejšie

0 icon

Číňania opäť prichádzajú s neodolateľnou akciou, ktorá navnadí každého fanúšika spoločnosti Xiaomi. E-shop Cafago.com totižto tentokrát prichádza opäť s akciovou ponukou na stropné led svetlo Xiaomi Yeelight s výkonom až 28W, ktorý je momentálne dostupný v nemeckom sklade, pričom za expresnú dopravu si priplatíš iba pár eur navyše! Tentokrát je…

Voda plná látok na zlepšenie nálady? Aj tak by sa dalo zabrániť samovraždám, tvrdí britský výskum

0 icon

Tím britských vedcov prišiel s provokatívnym nápadom, ako zabrániť samovraždám. Navrhujú pridať do vodných zásob psychoaktívny liek Lithium, ktorý sa často predpisuje na liečenie psychických porúch. Na prvý pohľad je jasné, že ide o presah lekárskych právomocí, avšak portál Vice a Futurism píšu, že v poslednej dobe sa o tomto nápade hovorí vo vedeckej komunite…

Vedci našli spôsob ako potvrdiť existenciu červích dier vo vesmíre

0 icon

Astronómovia tvrdia, že pomocou gravitačných vĺn by dokázali odhaliť čierne diery, padajúce do červích dier, v prípade že dokážu vo vesmíre existovať. Červie diery sú podľa teórií akýmsi tunelom v časopriestore, ktorý nám umožní prekonávať extrémne vzdialenosti takmer okamžite. Einsteinova teória všeobecnej relativity umožňuje existenciu červích dier, avšak to, či vo…

Dostane sa Sony po dlhých 4 rokoch so smartfónmi do zelených čísiel?

0 icon

Spoločnosť Sony bola v počiatku moderných Android smartfónov jedným z najväčších a najlepších výrobcov drahších vlajkových smartfónov. Vlajkové smartfóny od tohto výrobcu sa vždy vyznačovali nápaditým hranatým dizajnom, skvelou fotografickou výbavou, ako aj prvými vychytávkami ako vodotesnosť na reálne využiteľnej úrovni. V posledných rokoch, sa ale smartfónom Xperia príliš nedarilo,…

Huawei chce posunúť technológiu snímača odtlačkov prstov v displeji na novú úroveň

0 icon

Čínsky technologický a telekomunikačný gigant Huawei si nechal patentovať naozaj zaujímavé technické riešenie biometrickej autentifikácie, ktorá bude možno už o pár rokov realitou. Reč je o nedávno podanom patente o snímači odtlačkov prstov v celej ploche displeja, informuje o tomztom portál AndroidAuthority. Spoločnosť čaká na schválenie patentov Spoločnosť Huawei údajne podala…

Armádny Magazín

Donecký veterán - poradca Abcházskeho prezidenta prerazil autom ruskú hranicu a utiekol naspäť do vlasti. Video

0 icon

Abcházsko, 11. august 2020 (AM ) - Poradca Abcházskeho prezidenta Akhra Avidzba vrazil do ruskej hraničnej brány po tom, čo mu bolo povedané, že nemôže opustiť Rusko z dôvodu dlhov za služby. Vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnych médiách 8. augusta, obrnený Land Cruiser s dagestanskými poznávacími značkami prelomil bariéry na…

Vyhostenie ruských diplomatov môže súvisieť s vraždou gruzínskeho teroristu v Berlíne

0 icon

Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - "Nemôžem uviesť mená pracovníkov ruskej diplomatickej misie, zároveň však potvrdzujem, že bolo prijaté rozhodnutie o vyhostení troch pracovníkov zastupiteľského úradu Ruskej federácie na slovenský," 

Minister Naď: O využití 50 miliónov dolárov od Spojených štátov amerických rozhodnú potreby vojakov a najlepšia komplexná ponuka

0 icon

Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - O využití 50 miliónov dolárov z fondu Spojených štátov amerických rozhodnú predložené požiadavky Ozbrojených síl SR a najlepšia a najvýhodnejšia komplexná ponuka. V rámci ponuky môže rezort obrany použiť tieto prostriedky na nákup techniky, ktorá nahradí vybavenie bývalej Varšavskej zmluvy. Podmienkou je financ

Líbya: Ruský systém protivzdušnej obrany S-300/400 v blízkosti prístavu Ras Lanouf

0 icon

Líbya, 11. august 2020 (AM) - Fotografie šírené prostredníctvom sociálnych sietí v posledných dňoch naznačujú, že ruský vojenský systém S-300 alebo S-400 bol nasadený v blízkosti ropného prístavu Ras Lanouf, ktorý sa nachádza východne od mesta Syrte, ktorý v súčasnosti kontroluje líbyjská národná armáda maršála Khalifa Haftara. Jednotky

Rusi nepotrebujú 300, stačí jeden: Vojnový hrdina z augusta 2008

0 icon

Rusko, 11. august 2020 (AM) - V roku 2019 sa v tlačovom stredisku Južného Osetska uskutočnila tlačová konferencia a slávnostné odovzdávanie ceny bývalému vojakovi ruskej 58. armády Tasbolatovi Ibraševovi, ktorý pred 11 rokmi stál v ceste pred celou kolónou gruzínskej armády.  

Svetlo sveta

Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť.”

0 icon

V posledných mesiacoch sa na slovenský knižný trh dostala kniha s názvom “Láske sa treba učiť”, ktorá údajne veľmi citlivým a chápavým spôsobom informuje deti o troch základných prvkoch toho, že sme boli stvorení ako ľudia, ako muž a žena. Malým čitateľom sa v knihe predstavuje telo, emócie a biologická…

Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

0 icon

Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

0 icon

Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

0 icon

Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

0 icon

Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

icon FOTO DŇA