Plné znenie Putinovho prejavu predneseného pred Valným zhromaždením OSN

New York 29. septembra 2015 (HSP/Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike/Foto:TASR/AP-Richard Drew)

 

Vážení čitatelia, prinášame vám plné znenie prejavu ruského prezidenta Vladimíra Putina na 70. výročnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Vážený pán Predseda! Vážený pán Generálny tajomník! Vážené Hlavy štátov a vlád! Dámy a páni!

70. výročie Organizácie Spojených národov je dobrým dôvodom vrátiť sa k minulosti a pohovoriť si o našej spoločnej budúcnosti. V roku 1945 krajiny, ktoré porazili nacizmus, spojili svoje sily s cieľom založiť pevné základy povojnového svetového poriadku.

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin počas prejavu na 70. zasadanutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin počas prejavu na 70. zasadanutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku

Dovoľte mi pripomenúť, že kľúčové rozhodnutia o princípoch vzájomných vzťahov štátov, rozhodnutia o vytvorení OSN boli zosnované v našej krajine na Jaltskom stretnutí lídrov protihitlerovskej koalície. Jaltský systém bol naozaj vytrpený, zaplatený životom desiatok miliónov ľudí, dvomi svetovými vojnami, ktoré sa prehnali planétou v XX. storočí, a, buďme objektívni, pomohol ľudstvu prejsť cez turbulentné a niekedy aj dramatické udalostí posledných siedmych desaťročí, uchránil svet od rozsiahlych otrasov.

Organizácia Spojených národov je štruktúra, ktorej legitimita, reprezentatívnosť a univerzálnosť nemajú obdobu. Áno, na adresu OSN sa v poslednej dobe ozýva veľa kritiky. Údajne, je nedostatočne efektívna, a prijatie principiálnych rozhodnutí naráža na neprekonateľné rozpory, a to predovšetkým medzi členmi Bezpečnostnej rady.

Avšak chcem poznamenať, že nezhody v OSN boli vždy počas 70. rokov existencie Organizácie. A právo veta sa používalo vždy: využili ho aj Spojené štáty americké, aj Veľká Británia, aj Francúzsko, aj Čína, aj Sovietsky zväz a neskôr i Rusko. Je to úplne prirodzené v prípade tak rôznorodej a reprezentatívnej organizácie. Pri zakladaní OSN sa ani neočakávalo, že tam zavládne jednomyseľnosť. Podstatou organizácie, v skutočnosti, je hľadanie a navrhnutie kompromisov, jej sila – v zvážení rôznych názorov a hľadísk.

Posudzované v rámci OSN rozhodnutia sa odsúhlasia vo forme rezolúcie alebo sa neodsúhlasia, ako hovoria diplomati: postúpia resp. nepostúpia. A všetky akcie akýchkoľvek štátov obchádzajúce tento postup sú nelegitímne a sú v rozpore s Chartou OSN, moderným medzinárodným právom.

Všetci vieme, že po skončení „studenej vojny” – všetci to vedia, – že vo svete vzniklo jediné dominujúce centrum. A vtedy tí, ktorí sa ocitli na vrchole tejto pyramídy, mali pokušenie namýšľať si, že, keďže sú takí silní a výnimoční, najlepšie vedia, čo treba robiť. A, teda, nie je potrebné brať ohľad na OSN, ktorá často namiesto automatického sankcionovania, legalizovania potrebného rozhodnutia, len prekáža, ako hovoríme, „moce sa pod nohami”. Šírili sa reči, že Organizácia v podobe, v ktorej bola vytvorená, je zastaraná, splnila svoju historickú misiu.

Samozrejme, že svet sa mení, a OSN musí byť v súlade s touto prirodzenou transformáciou. Rusko na základe širokého konsenzu je pripravené k tejto práci na ďalšom rozvoji OSN so všetkými partnermi, ale považujeme pokusy o oslabenie autority a legitimity Organizácie Spojených národov za veľmi nebezpečné. To môže viesť ku kolapsu celkovej architektúry medzinárodných vzťahov. Potom nám naozaj nezostanú žiadne pravidlá, okrem práva silného.

Bude to svet, v ktorom namiesto tímovej práce budú dominovať sebectvo, svet, v ktorom bude stále viac diktátu a menej rovnoprávnosti, menej skutočnej demokracie a slobody, svet, v ktorom namiesto skutočne samostatných štátov sa rozmnožia v podstate protektoráty, kontrolované zvonku. Čo je to štátna suverenita, o ktorej tu už kolegovia hovorili? To je v prvom rade otázka slobody, slobodnej voľby vlastného osudu pre každú osobu, pre národ, pre štát.

Mimochodom, kolegovia, do tohto radu patrí aj otázka tzv. legitimity štátnej moci. Nesmie sa zahrávať a manipulovať so slovami. V medzinárodnom práve, v medzinárodných záležitostiach každý termín by mal byť jasný, transparentný, mal by mať jednotné chápanie a jednotne ponímanie kritéria. Všetci sme rôzni a vnímať by sa to malo s rešpektom. Nikto nie je povinný prispôsobovať sa jednotnému modelu rozvoja, ktorý niekto kedysi a navždy uznal ako jediný správny.
Nikto by nemal zabúdať na skúsenosti z minulosti. Napríklad, my si pamätáme príklady z dejín Sovietskeho zväzu. Export sociálnych experimentov, snahy urýchliť zmeny v tých alebo oných krajinách, opierajúc sa na vlastné ideologické zámery, často viedli k tragickými následkom, neviedli k pokroku, ale k degradácii. Zdá sa však, nikto sa nepoučil z chýb druhých, ale iba ich opakuje. A vývoz teraz už takzvaných „demokratických” revolúcii pokračuje.

Stačí sa pozrieť na situáciu na Blízkom východe a v severnej Afrike, o ktorej hovoril predchádzajúci rečník. Samozrejme, politické a sociálne problémy v tejto oblasti bolo zamiesené dávnejšie a ľudia tam, samozrejme, chceli zmeny. Ale čo sa stalo v skutočnosti? Agresívny vonkajší zásah viedol k tomu, že namiesto reformy boli štátne inštitúcie ba i samotný spôsob života bezohľadne zničené.

Miesto triumfu demokracie a pokroku – násilie, chudoba, sociálna katastrofa, a ľudské práva, vrátane práva na život – znehodnotené.

Raz by som sa opýtal tých, ktorí vytvorili takúto situáciu: „Uvedomujete si aspoň teraz, čo ste urobili?”. Ale obávam sa, že táto otázka ostane visieť vo vzduchu, pretože sa doteraz nezriekli politiky, založenej na sebaistote, presvedčení o svojej výnimočnosti a beztrestnosti.

Už teraz je jasné, že mocenské vákuum ktoré sa vytvorilo v rade krajín na Strednom východe a v severnej Afrike viedlo k vzniku zón anarchie, ktoré okamžite začali obsadzovať extrémisti a teroristi.

Pod zástavami takzvaného „Islamského štátu” už bojujú desiatky tisíc bojovníkov. Medzi nimi sú bývalí irackí vojaci, ktorí po invázii do Iraku v roku 2003 boli vyhodení na ulicu. Dodávateľmi regrútov je aj Líbya, ktorej štátnosť bola zničené v dôsledku hrubého porušenia Rezolúcie č.1973 Bezpečnostnej rady OSN. A teraz rady radikálov posilňujú aj členovia tzv. umiernenej sýrskej opozície podporovanej Západom.

Najprv ich vyzbroja, vycvičia a potom títo prechádzajú na stranu takzvaného „Islamského štátu”.

Vlastne samotný „Islamský štát” nevznikol na prázdnom mieste: už spočiatku si ho pestovali ako zbraň proti nežiadúcim sekulárnym režimom. Po vytvorení nástupného priestoru v Sýrii a Iraku „Islamský štát” intenzívne expanduje do ďalších regiónov so zámerom ovládnuť islamsky svet a nielen tam. Neobmedzuje sa len týmito plánmi. Situácia je oveľa nebezpečnejšia.

V tejto situácii je pokrytecké a nezodpovedné hlasne deklarovať hrozbu medzinárodného terorizmu a zároveň zatvárať oči na kanály financovania a podpory teroristov, mimo iného z obchodu s drogami, nelegálneho obchodu s ropou, zbraňami, alebo sa snažiť zmanipulovať extrémistické skupiny, využívať ich služby pre svoje vlastné politické účely v nádeji, že sa neskôr nejako podarí s nimi vysporiadať, proste bez okolkov zlikvidovať.

Tým, ktorí skutočne tak konajú a tak si myslia, chcel by som povedať: vážení páni, máte čo do činenia s ľuďmi naozaj veľmi krutými, ale nie s hlúpymi a primitívnymi, nie sú hlúpejší ako vy, a ešte nevedno, kto koho využíva pre svoje vlastné účely. A posledné správy o odovzdaní zbraní tej spomínanej umiernenej opozície teroristom – je najlepším dôkazom.

Považujeme akékoľvek pokusy zahrávania sa s teroristami, a najmä ich ozbrojovanie nielen za krátkozraké, ale hroziace požiarom. V dôsledku môže celosvetová teroristická hrozba kriticky zosilnieť, uchvátiť nové regióny sveta. Najmä keď v táboroch „Islamského štátu” sa „zabehávajú” militanti z mnohých krajín, vrátane európskych.

Bohužiaľ, musím otvorene povedať, vážení kolegovia, že ani Rusko nie je výnimkou. Nemôžeme dovoliť, aby sa títo násilníci, ktorí už pocítili pach krvi, neskôr vrátili do svojho domova a tam naďalej vykonávali čierne činy. Nechceme to. Veď, koniec koncov, nikto to nechce, veď? Rusko vždy pevne a dôsledne zasahuje proti terorizmu vo všetkých jeho podobách.

V súčasnosti poskytujeme vojenskú a technickú pomoc Iraku a Sýrii, ďalším krajinám v regióne, ktoré bojujú proti teroristickým zoskupeniam. Považujeme za obrovskú chybu odmietnutie spolupráce so sýrskou vládou, vládnou armádou, s tými, ktorí odvážne tvárou v tvár bojujú proti teroru. Musíme už predsa uznať, že okrem vládneho vojska prezidenta B. Asada a kurdských oddielov domobrany v Sýrii nikto proti „Islamskému štátu” a iným teroristickým organizáciám v skutočnosti nebojuje. Poznáme všetky problémy regiónu, všetky rozpory, ale mali by sme vychádzať z reality.

Vážení kolegovia! Som nútený poznamenať, že v posledných rokoch sa tento náš čestný a priamy prístup používa ako zámienka k obvineniu Ruska z rastúcich ambícii. Akoby tí, ktorí o tom hovoria, nemali vôbec žiadne ambície. Podstata vecí väzí nie v ambíciách Ruska, vážení kolegovia, ale v tom, že naďalej tolerovať vytvárajúcu sa situáciu vo svete už nie je možné.

V skutočnosti, ponúkame riadiť sa nie ambíciami, ale všeobecne zdieľanými hodnotami a spoločnými záujmami na základe medzinárodného práva, zjednotiť úsilia pri riešení nových problémov, ktorým musíme čeliť a vytvoriť skutočne širokú medzinárodnú protiteroristickú koalíciu. Rovnako ako protihitlerovská koalícia, by táto mohla zjednotiť vo svojich radoch najrôznejšie sily pripravené rázne čeliť všetkým, ktorí, podobne ako nacisti, sejú zlo a odľudnú ideológiu.

A samozrejme, kľúčovými hráčmi tejto koalície by mali byť moslimské krajiny. Veď „Islamský štát” je pre nich nielen priamou hrozbou, ale svojimi ukrutnými činmi znesväcuje najväčšie svetové náboženstvo – islam. Ideológovia militantov si robia posmech z islamu, prekrúcajú jeho skutočné humanistické hodnoty.

Chcel by som apelovať na moslimských duchovných vodcov: teraz je veľmi dôležitá Vaša autorita ako i Vaše poúčavé slovo. Je nutné ochraňovať ľudí, ktorých sa snažia verbovať militanti pred uponáhľanými krokmi, a tým, ktorí boli oklamaní a z rôznych dôvodov skončili v radoch teroristov, pomôcť nájsť cestu do normálneho života, zložiť zbrane, zastaviť bratovražednú vojnu.

V nadchádzajúcich dňoch Rusko, ako predseda Bezpečnostnej rady zvolá zasadnutie ministrov za účelom komplexnej analýzy hrozieb pre oblasť Blízkeho východu. Po prvé, navrhujeme prerokovať možnosť harmonizácie rezolúcie o koordinácii činnosti všetkých síl, ktoré sa stavajú proti „Islamskému štátu” a ďalším teroristickým zoskupeniam. Opäť platí, že táto koordinácia by mala byť založená na zásadách Charty OSN.

Dúfame, že medzinárodné spoločenstvo bude môcť vyvinúť komplexnú stratégiu pre dosiahnutie politickej stability a sociálno-ekonomickej rekonštrukcie na Blízkom východe. Potom, drahí priatelia, nebudete musieť stavať utečenecké tábory. Príval ľudí, nútených opustiť svoju rodnú zem, doslova zaplavil najprv susedné krajiny, a potom aj Európu. Jedná sa o stovky tisíc až milióny ľudí. To je v skutočnosti, nové veľké tŕpke sťahovanie národov a tvrdé poučenie pre nás všetkých, a to aj pre Európu.

Chcel by som zdôrazniť, že utečenci určite potrebujú súcit a podporu. Avšak zásadne vyriešiť tento problém je možné iba prostredníctvom obnovy štátnosti tam, kde bola zničená, posilnenia vládnych inštitúcii tam, kde sú ešte zachovalé alebo sa obnovujú, a to cez poskytnutie všestrannej pomoci – vojenskej, ekonomickej, finančnej – krajinám, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, a samozrejme, tým ľuďom, ktorí napriek všetkým skúškam, neopustili svoje rodné domovy.

Samozrejme, že všetka pomoc suverénnym štátom sa môže a mala by sa poskytovať bez nanucovania, ponúkaná iba v súlade s Chartou OSN. Všetko, čo sa deje a bude vykonávať v tejto sfére v súlade s medzinárodným právom, by malo byť podporené našou Organizáciou, a všetko, čo je v rozpore s Chartou OSN – zamietnuté.

Po prvé, považujem za nesmierne dôležité pomôcť obnove štátnych inštitúcii v Líbyi, podporiť novú vládu v Iraku, poskytnúť všestrannú pomoc legitímnej vláde Sýrie.

Vážení kolegovia, kľúčovou úlohou medzinárodného spoločenstva na čele s OSN zostáva zachovanie mieru, regionálnej a globálnej stability. Podľa nášho názoru, by sa mala zamerať na formovanie priestoru rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, bezpečnosti nie pre vyvolených, ale pre všetkých. Áno, je to zložitá, ťažká, dlhodobá práca, ale neexistuje žiadna alternatíva.

Avšak, mentalita blokov z obdobia „studenej vojny” a snaha o získanie nových geopolitických priestorov, žiaľ, u niektorých našich kolegov pretrváva naďalej. Ako prvé pokračovalo rozširovanie NATO. Otázka znie: s akým cieľom, veď Varšavská zmluva zanikla a Sovietsky zväz sa rozpadol? Ale napriek tomu, NATO nielen zostáva, ale stále sa rozširuje, rovnako ako jeho vojenské infraštruktúry.

Následne boli krajiny post sovietskeho priestoru postavené pred ľstivou voľbou – budú so Západom alebo s Východom? Skôr alebo neskôr táto konfrontačná logika sa musela zvrtnúť do vážnej geopolitickej krízy. Stalo sa tak na Ukrajine, kde zneužili nespokojnosť veľkej časti obyvateľstva z existujúcej vlády a zvonku vyprovokovali ozbrojený prevrat. Výsledkom bolo vypuknutie občianskej vojny.

Sme presvedčení, že zastaviť krviprelievanie, prelomiť patovú situáciu je možné len dôsledným poctivým vykonávaním Minských dohôd zo dňa 12. februára tohto roka. Hrozby a sila zbraní integritu Ukrajiny nezabezpečia. Ale musíme to dosiahnuť. Je potrebné skutočné zohľadnenie záujmov a práv ľudí v Donbasu, rešpektovanie ich voľby, dohodnutie s nimi, v súlade s ustanoveniami Minských dohôd, kľúčových prvkov politického systému štátu. To je zárukou, že sa Ukrajina bude vyvíjať ako civilizovaný štát, ako kľúčový prvok v budovaní spoločného priestoru bezpečnosti a hospodárskej spolupráce v Európe aj v Eurázii.

Dámy a páni, nie bez dôvodu som teraz povedal o spoločnom priestore hospodárskej spolupráce. Až donedávna sa zdalo, že v ekonomike, kde existujú objektívne zákony trhu, sa naučíme žiť bez deliacich hraníc, bude fungovať na základe transparentných, spoločne vypracovaných pravidiel vrátane zásad WTO, čo je sloboda obchodu, investícií, otvorená konkurencia. Dnes, však, takmer normou sa stali jednostranné sankcie obchádzajúce Chartu OSN. Nielenže sledujú politické ciele, ale tiež slúžia ako spôsob na odstránenie konkurentov z trhu.

Upozorním na ďalší príznak rastúceho hospodárskeho sebectva. Niekoľko krajín sa rozhodlo pre súkromné výhradné hospodárske združenia, a rokovania o ich zriadení sa konajú v zákulisí, v tajnosti aj od vlastných občanov, podnikateľov, verejnosti a ďalších krajín. Ostatné štáty, ktorých záujmy môžu byť dotknuté, nie sú o ničom informované. Pravdepodobne, nám chcú dať na vedomie skutočnosť, že pravidla sú prepísané, a prepísané sú znova v prospech obmedzeného okruhu vyvolených, a to bez účasti WTO. To so sebou nesie úplne porušenie rovnováhy obchodného systému, fragmentáciu globálneho hospodárskeho priestoru.

Uvedené problémy majú dopad na záujmy všetkých štátov, vplývajú na vyhliadky globálnej ekonomiky, a tak navrhujeme, aby sa o nich diskutovalo v rámci OSN, WTO a Skupiny dvadsiatich. Ako protiklad politike exkluzivity Rusko navrhuje harmonizáciu regionálnych ekonomických projektov, tzv. integrovanie integrácie, založené na univerzálnych princípoch transparentného medzinárodného obchodu. Ako príklad spomeniem naše plány pre prepojenie Eurázijskej hospodárskej únie s čínskou iniciatívou na vytvorenie ekonomickej zóny Silk Road. A naďalej vidíme veľké vyhliadky na harmonizáciu integračných procesov v rámci Euroázijského hospodárskej únie a Európskej únie.

Dámy a páni, medzi problémy, ktoré ovplyvňujú budúcnosť celého ľudstva patrí aj taká výzva ako je globálna zmena klímy. Máme záujem o efektívnu klimatickú konferenciu OSN, ktorá sa uskutoční v decembri v Paríži.

Ako náš národný prínos plánujeme do roku 2030 obmedziť emisie skleníkových plynov o 70-75 percent oproti úrovni z roku 1990.

Avšak, pozrime sa na tento problém v širšom meradle. Áno, stanovením kvót na emisie, použitím iných taktických opatrení možno na akúsi dobu znížime akútnosť problému, ale určite to nie je riešenie radikálne. Potrebujeme kvalitatívne iné postupy. Jedná sa o presadzovaní principiálne nových prírode podobných technológií, ktoré nepoškodzujú okolitý svet ale sú s ním v harmónii a umožnia obnoviť narušenú rovnováhu medzi biosférou a technosférou. Je to naozaj výzva planetárneho rozsahu. Som presvedčený, že na odpoveď prináleží ľudstvu dostatočný intelektuálny potenciál.

Musíme spojiť sily a najmä všetkých tých štátov, ktoré majú rozvinutú výskumnú základňu, rozpracovaný základný výskum. Navrhujeme zvolať pod záštitou OSN špeciálne fórum venované komplexnému pohľadu na problémy spojené s vyčerpaním prírodných zdrojov, ničením biotopov, zmenou klímy. Rusko je pripravené stať sa jedným z organizátorov takého fóra.

Vážené dámy a páni, kolegovia, 10. januára 1946 v Londýne začalo prvé zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Pri otváraní stretnutia predseda prípravného výboru kolumbijský diplomat Zuleta Angel, podľa môjho názoru, veľmi stručne formuloval zásady, na ktorých musí stavať svoju činnosť OSN. Sú to dobrá vôľa, opovrhovanie intrigami a prefíkanosťou, duch spolupráce.

Dnes tieto slová znejú ako prianie do budúcnosti pre nás všetkých. Rusko verí v obrovský potenciál Organizácie Spojených národov, ktorý pomôže zabrániť vzniku novej globálnej konfrontácii a presmerovať svet k stratégie kooperácie. Spolu s ďalšími krajinami, budeme dôsledne pracovať v záujme posilnenia ústrednej koordinačnej úlohy OSN.

Som presvedčený, že konajúc spoločne urobíme svet stabilným a bezpečným, zabezpečíme podmienky pre rozvoj všetkých krajín a národov.
Ďakujem za pozornosť.

Video s celým prezidentovým prejavom si môžete pozrieť tu.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Španielski kresťanskí právnici podali sťažnosť na potraty do Štrasburgu

0 icon

Španielsko 7. decembra 2021 (HSP/TK KBS/E-kai/Foto:TASR/AP - Andrew Harnik)   Španielska nadácia kresťanských právnikov sa bude sťažovať na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) na pasivitu ústavného súdu v súvislosti so zákonom schváleným v roku 2010, ktorý umožňuje interrupciu na žiadosť ženy Vedúca organizácie Polonia Castellanosová pre agentúru…

Rezort vnútra spustil prípravu na obstaranie telových kamier pre policajtov

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Rezort vnútra začal v piatok 3. decembra zverejnením v Európskom vestníku obstarávania prípravné trhové konzultácie na telové kamery na odev a prilbu s príslušenstvom. Účelom konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov pôsobiacich v tejto oblasti a chce tak získať aj informácie potrebné na nastavenie…

Polícia za posledný týždeň zistila viac ako 1 700 priestupkov a deliktov pri porušovaní protipandemických opatrení

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Polícia za posledný týždeň zaznamenala 1777 priestupkov a deliktov týkajúcich sa porušenia protipandemických opatrení. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová v tlačovej správe Polícia zaznamenala 11 porušení lekárom stanovenej karantény, 215 porušení povinnosti nosenia rúšok, 12 porušení…

V Nemecku odsúdili elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie

0 icon

Berlín 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v nemeckom Mníchove poslal na viac ako osem rokov za mreže 67-ročného elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie. Jeden takýto prípad sa pritom skončil smrťou. V utorok o tom informovala tlačová agentúra dpa Muž dostal trest odňatia slobody na osem rokov a šesť…

Babiš chce do Poľska poslať 150 vojakov, aby pomohli s migračnou krízou

0 icon

Praha 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Český premiér Andrej Babiš chce v stredu požiadať obe komory českého parlamentu o mandát na vyslanie 150 českých vojakov na poľsko-bieloruské hranice na 180 dní. V utorok o tom informovala agentúra PAP Českí vojaci podľa Babiša budú na hraniciach pomáhať svojím poľským…

Kanadská spoločnosť Medicago tvrdí, že vyvinula vakcínu na rastlinnej báze s pomerne vysokou účinnosťou

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Courtesy of Medicago via AP)   Kanadský výrobca liečiv Medicago tvrdí, že vyvinul vakcínu na rastlinnej báze, ktorá preukázala silnú ochranu proti koronavírusu. Spoločnosť v utorok informovala, že o registráciu dvojdávkovej vakcíny čoskoro požiada doma aj v zahraničí. Výrobca sa odvoláva na rozsiahlu štúdiu,…

Slováci na MS v Helsinkách prekonali nemeckú prekážku a vo štvrťfinále ich čakajú silní Fíni

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenská reprezentácia mužov vo florbale sa len druhýkrát v histórii prebojovala do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Slováci na aktuálnom šampionáte vo fínskych Helsinkách v utorok v baráži o štvrťfinálovú miestenku zdolali Nemcov 7:3. Nad týmto súperom na MS triumfovali premiérovo, v predchádzajúcom jedinom meraní…

Prezidentka hovorila s Jaroslavom Naďom o plnení úloh rezortu obrany

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila v utorok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) o plnení úloh a plánovaných aktivitách rezortu na nasledujúce obdobie. Šéf rezortu obrany o tom informoval na sociálnej sieti "Aj v nadchádzajúcom období chceme byť stabilným prvkom v zabezpečení…

Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila. Petičný výbor sa po prekročení počtu 20.000 podpisov dohodol na jej ukončení. Spolu s protestom Za slobodné univerzity potvrdila široký a zásadný nesúhlas akademickej obce a jej…

Rohingovia zažalovali spoločnosť Meta za rolu pri násilí voči nim

0 icon

Londýn 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Tony Avelar)   Rohinskí utečenci zažalovali materskú firmu sociálnej siete Facebook - spoločnosť Meta za to, že na svojich platformách nezastavila nenávistné príspevky mjanmarskej armády a jej podporovateľov proti tejto moslimskej etnickej skupine. Žiadajú odškodné viac ako 150 miliárd dolárov Hromadnú žalobu podali právnici v pondelok…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Sloboda a demokracia, cha cha cha cha cha cha

0icon

 Žijeme najlepšie časy, vychutnávame si plody dlhoročného zrenia slobody a demokracie západného typu. Slobodné voľby! Pluralita názorov! Pravda a láska! Vážme si, že máme možnosť radostne pôsobiť v podmienkach, za ktoré vďačíme vyspelým západným štátom a menovite v prvom rade USA, hlavnému nositeľovi pokrokových myšlienok a  jedinej spr&aa

Peter Štrba

Čierny súmrak povinného „očkovania“ sa sťahuje nad Slovenskom. ČO SPRAVÍ SLOVENSKÁ INTELIGENCIA? ČO SPRAVÍME VŠETCI?

0icon

  Drahí priatelia, drahí Slováci, drahí obyvatelia Slovenskej republiky! Nerobme si žiadne ilúzie, nenechajme sa obalamutiť, nenechajme sa uspať sladkými rečičkami o poukážkach pre dôchodcov za „očkovanie“. Tu to nekončí a ani to neplánovalo skončiť. Prichádzajú prvé medi&aac

Ivan Holek

Desivé porovnanie novodobého a prastarého textu

0icon

  V tomto článku si povieme o súvise dvoch textov a o závažných skutočnostiach, ktoré z nich vyplývajú. Vrhajú totiž desivé svetlo na všetko, čo sa okolo nás deje. Demaskujú to, odkrývajú to a je n

Ján Droppa

Vakcína - ako biologická zbraň

0icon

  Dnes je jasné. že vírusová chrípka Covid mutuje. Pri vzniku pandémie Covid, bolo prvou úlohou vyvinúť vakcínu. Prvá sa sa k tomu prihlásila firma Pfizer-Biontech (USA-D), vakcínu vyvíjali aj iné laboratória na svete v Číne, Rusku, Anglicko a ďalšie. Vzhľadom k celosvet

René Pavlík

Poslanecká impotencia

0icon

Nemohúcnosť Slepý s hluchým rokuje. Naše média sa chystajú na Silvestra. Nemusia nič hľadať. Parlament tvorí za nich - paródiu na nemohúcnosť. Ak to RTV:, a oplatené média odvysielajú, budeme plakať, ale nie od smiechu. O čom hovorím? O poukážkach. Už druhý týždeň rokujú hlup&aacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Lyžiarske stredisko Jakubkova Lúka vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci

Autor: TASR–František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Španielski kresťanskí právnici podali sťažnosť na potraty do Štrasburgu

0 icon

Španielsko 7. decembra 2021 (HSP/TK KBS/E-kai/Foto:TASR/AP - Andrew Harnik)   Španielska nadácia kresťanských právnikov sa bude sťažovať na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) na pasivitu ústavného súdu v súvislosti so zákonom schváleným v roku 2010, ktorý umožňuje interrupciu na žiadosť ženy Vedúca organizácie Polonia Castellanosová pre agentúru…

Rezort vnútra spustil prípravu na obstaranie telových kamier pre policajtov

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Rezort vnútra začal v piatok 3. decembra zverejnením v Európskom vestníku obstarávania prípravné trhové konzultácie na telové kamery na odev a prilbu s príslušenstvom. Účelom konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov pôsobiacich v tejto oblasti a chce tak získať aj informácie potrebné na nastavenie…

Polícia za posledný týždeň zistila viac ako 1 700 priestupkov a deliktov pri porušovaní protipandemických opatrení

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Polícia za posledný týždeň zaznamenala 1777 priestupkov a deliktov týkajúcich sa porušenia protipandemických opatrení. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová v tlačovej správe Polícia zaznamenala 11 porušení lekárom stanovenej karantény, 215 porušení povinnosti nosenia rúšok, 12 porušení…

V Nemecku odsúdili elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie

0 icon

Berlín 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v nemeckom Mníchove poslal na viac ako osem rokov za mreže 67-ročného elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie. Jeden takýto prípad sa pritom skončil smrťou. V utorok o tom informovala tlačová agentúra dpa Muž dostal trest odňatia slobody na osem rokov a šesť…

Babiš chce do Poľska poslať 150 vojakov, aby pomohli s migračnou krízou

0 icon

Praha 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Český premiér Andrej Babiš chce v stredu požiadať obe komory českého parlamentu o mandát na vyslanie 150 českých vojakov na poľsko-bieloruské hranice na 180 dní. V utorok o tom informovala agentúra PAP Českí vojaci podľa Babiša budú na hraniciach pomáhať svojím poľským…

Kanadská spoločnosť Medicago tvrdí, že vyvinula vakcínu na rastlinnej báze s pomerne vysokou účinnosťou

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Courtesy of Medicago via AP)   Kanadský výrobca liečiv Medicago tvrdí, že vyvinul vakcínu na rastlinnej báze, ktorá preukázala silnú ochranu proti koronavírusu. Spoločnosť v utorok informovala, že o registráciu dvojdávkovej vakcíny čoskoro požiada doma aj v zahraničí. Výrobca sa odvoláva na rozsiahlu štúdiu,…

Slováci na MS v Helsinkách prekonali nemeckú prekážku a vo štvrťfinále ich čakajú silní Fíni

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenská reprezentácia mužov vo florbale sa len druhýkrát v histórii prebojovala do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Slováci na aktuálnom šampionáte vo fínskych Helsinkách v utorok v baráži o štvrťfinálovú miestenku zdolali Nemcov 7:3. Nad týmto súperom na MS triumfovali premiérovo, v predchádzajúcom jedinom meraní…

Prezidentka hovorila s Jaroslavom Naďom o plnení úloh rezortu obrany

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila v utorok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) o plnení úloh a plánovaných aktivitách rezortu na nasledujúce obdobie. Šéf rezortu obrany o tom informoval na sociálnej sieti "Aj v nadchádzajúcom období chceme byť stabilným prvkom v zabezpečení…

Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila. Petičný výbor sa po prekročení počtu 20.000 podpisov dohodol na jej ukončení. Spolu s protestom Za slobodné univerzity potvrdila široký a zásadný nesúhlas akademickej obce a jej…

Rohingovia zažalovali spoločnosť Meta za rolu pri násilí voči nim

0 icon

Londýn 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Tony Avelar)   Rohinskí utečenci zažalovali materskú firmu sociálnej siete Facebook - spoločnosť Meta za to, že na svojich platformách nezastavila nenávistné príspevky mjanmarskej armády a jej podporovateľov proti tejto moslimskej etnickej skupine. Žiadajú odškodné viac ako 150 miliárd dolárov Hromadnú žalobu podali právnici v pondelok…

Podkasty

Drogy smiete, ale jazyk držte za zubami, odkazuje Kolíková

icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Dano Veselský) Žijeme v časoch revolúcií a reforiem. Zatiaľ čo vo vikipedii sa píše, že revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, zvrat, obrat, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami, my vďaka ministrovi financií Matovičovi vieme, môže byť aj „daňovo-odvodová revolúcia“. A vďaka ministerke spravodlivosti Kolíkovej začíname chápať,...

Zlikviduje Matovič v mene svojej „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Sloboda a demokracia, cha cha cha cha cha cha

0icon

 Žijeme najlepšie časy, vychutnávame si plody dlhoročného zrenia slobody a demokracie západného typu. Slobodné voľby! Pluralita názorov! Pravda a láska! Vážme si, že máme možnosť radostne pôsobiť v podmienkach, za ktoré vďačíme vyspelým západným štátom a menovite v prvom rade USA, hlavnému nositeľovi pokrokových myšlienok a  jedinej spr&aa

Peter Štrba

Čierny súmrak povinného „očkovania“ sa sťahuje nad Slovenskom. ČO SPRAVÍ SLOVENSKÁ INTELIGENCIA? ČO SPRAVÍME VŠETCI?

0icon

  Drahí priatelia, drahí Slováci, drahí obyvatelia Slovenskej republiky! Nerobme si žiadne ilúzie, nenechajme sa obalamutiť, nenechajme sa uspať sladkými rečičkami o poukážkach pre dôchodcov za „očkovanie“. Tu to nekončí a ani to neplánovalo skončiť. Prichádzajú prvé medi&aac

Ivan Holek

Desivé porovnanie novodobého a prastarého textu

0icon

  V tomto článku si povieme o súvise dvoch textov a o závažných skutočnostiach, ktoré z nich vyplývajú. Vrhajú totiž desivé svetlo na všetko, čo sa okolo nás deje. Demaskujú to, odkrývajú to a je n

Ján Droppa

Vakcína - ako biologická zbraň

0icon

  Dnes je jasné. že vírusová chrípka Covid mutuje. Pri vzniku pandémie Covid, bolo prvou úlohou vyvinúť vakcínu. Prvá sa sa k tomu prihlásila firma Pfizer-Biontech (USA-D), vakcínu vyvíjali aj iné laboratória na svete v Číne, Rusku, Anglicko a ďalšie. Vzhľadom k celosvet

René Pavlík

Poslanecká impotencia

0icon

Nemohúcnosť Slepý s hluchým rokuje. Naše média sa chystajú na Silvestra. Nemusia nič hľadať. Parlament tvorí za nich - paródiu na nemohúcnosť. Ak to RTV:, a oplatené média odvysielajú, budeme plakať, ale nie od smiechu. O čom hovorím? O poukážkach. Už druhý týždeň rokujú hlup&aacut

TopDesať

Neohľaduplnosť týchto ľudí je naozaj príšerná

0 icon

Neohľaduplnosť niektorých ľudí je naozaj príšerná. Na týchto fotografiách uvidíš zopár takýchto ľudí, ktorí robia svojmu okoliu zle. Zozbierali sme pre teba zopár fotografií. Po ich vzhliadnutí budeš zrejme trocha nahnevaný, ale to je v poriadku. Nie každý sa vie s týmito vecami ľahko vyrovnať. Neohľaduplnosť niektorých ľudí je totižto…

Tipy, ako sa vyhnúť či zbaviť opice z alkoholu

0 icon

Pre väčšinu ľudí, ktorí nemajú šťastné gény odolné voči bolehlavu, má pitie na večierkoch a oslavách nevyhnutný a nepríjemný sprievodný príznak pôsobiaci hneď na ďalší deň. Ako sa zbaviť opice? Búšenie hlavy a podráždený žalúdok nemusia byť vždy výsledkom bujarého silvestrovského oslavovania. Tu si môžeš prečítať zopár múdrych tipov, ako odvrátiť účinky brutálnej…

Impozantné Monument Valley: 1. časť

0 icon

Naša Zem ponúka dych berúce útvary. Inak tomu nie je ani v prípade Monument Valley. Na pustej arizonskej náhornej plošine sa dvíhajú k oblohe obrovské skalné útvary z červeného pieskovca, ktoré pripomínajú zrúcaniny monumentálnych stavieb. Ojedinelú krásu Monument Valley - alebo ak chcete - Údolia monumentov - vytvárajú impozantné stolové…

10+ úžasných porovnávacích fotografií, ktoré ti ukážu novú perspektívu

0 icon

Perspektíva je úžasná vec. Často dokážeme skutočne oceniť veci len vtedy, ak ich môžeme porovnať s niečím iným, napríklad miestom, vekom alebo časom. Tu je niekoľko skvelých porovnávacích fotografií. :) Tento zoznam porovnávacích fotografií, ktorý zostavil portál Bored Panda, ukazuje na pomerne obyčajných fotografiách novú perspektívu, od zmeny krajiny v priebehu rokov až po technologický pokrok. 1. Vľavo matka,…

Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

0 icon

Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

Armádny Magazín

Pád hegemóna alebo šesť dôvodov kolapsu dolárového systému

0 icon

USA, 7. decembra 2021 (AM) – Akciový trh klesá, šéf Federálneho rezervného systému Powell sa obáva vysokej inflácie, spája to s novou mutáciou vírusu covid, no zároveň hovorí o „silnej“ ekonomike USA.    Vyvstáva však otázka, ako to je v skutočnosti? Samo

Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

0 icon

Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Ará

„Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

0 icon

Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.  

Minister obrany Naď zahral na rusofóbnu strunu: Rusi napadnú koho chcú a kedy sa im to hodí

0 icon

Slovensko, 7.december 2021 (AM, Sputnik) – Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenskí vojaci dorazili s húfnicami Zuzana 2

Švédsky inštitút zničil mýtus NATO: Obviňovať Rusko z vojenských plánov je nesprávne

0 icon

Švédsko, 7. decembra 2021 (AM) –Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru zverejnil správu o predaji zbraní za posledných päť rokov. Jeho údaje spochybňujú slová NATO o vojensk

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Lyžiarske stredisko Jakubkova Lúka vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci

Autor: TASR–František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali