Prečo Západ očakáva ruský vpád. História jednej morálnej paniky a hystérie

Moskva 13. decembra 2017 (HSP/RusVesna/Foto:TASR/AP-Dmitry Lovetsky)

 

Sergej Kuznecov na portáli RusVesna publikoval veľmi zaujímavý článok o pozadí geopolitických aktivít USA a Ruska na pozadí udalostí konca 20. a začiatku 21. storočia.

Ilustračné foto

Sociológovia už dávno vedia, že duševný stav obyvateľstva veľmi často môže spôsobiť v spoločnosti nárast napätia, ktoré sa označuje pojmom „morálna panika“.

Morálna panika môže vznikať spontánne, na základe nepredvídateľného vývoja udalostí v ekonomickej, politickej či sociálnej sfére, morálnu paniku môžu ovplyvniť ideologické, kultúrne faktory či interpretácia historických a náboženských faktorov. Takáto panika sa dá umelo etablovať do spoločenského vedomia s cieľom dosiahnuť požadované geopolitické alebo iné ciele.

Podľa jednoduchej definície v prípade „morálnej paniky“ ide o sociálny fenomén, ktorý spočíva v šírení masovej hystérie voči faktorom údajne ohrozujúcim bezpečnosť spoločnosti a jej morálne hodnoty.

Hlavnou charakteristikou morálnej paniky je neproporcionalita reakcie na hrozby, kedy často triviálne udalosti vyvolajú masívne znepokojenie a strach.

Podobný duchovný stav morálnej paniky sa v európskej spoločnosti rozvinul napríklad na začiatku 20. storočia a vyústil do tragických udalostí I. svetovej vojny. Samozrejme nikto netvrdí, že „morálna panika“ bola príčinou I. svetovej vojny, určite však zohrala pri vzniku I. svetovej vojny dôležitú úlohu. Takisto morálna panika a frustrácia v Nemecku priviedla po I. svetovej vojne k moci Hitlera a umožnila dominovať nacistickej ideológii a politike.

Na archívnej snímke z 30. decembra 1938 nemecký vodca Adolf Hitler a jeho zástupca Rudolf Hess (vpravo) Foto:TASR/AP

Ekonomická kríza 30. rokov v USA umožnila americkej spoločnosti neskôr prijať zvrátenú doktrínu mccarthyzmu a to v intenciách demokratického štátu.

Stav morálnej paniky existoval aj v 30.rokoch minulého storočia v ZSSR, kedy sa ale obyvateľstvo mladého sovietskeho štátu oprávnene obávalo novej intervencie voči územiu ZSSR. Ľudia mali stále v živej pamäti hrôzy občianskej vojny podporovanej západnými štátmi (najmä USA a Veľkej Británie) či Japonska a nacistický útok na ZSSR v roku 1941 (ktorého sa zúčastnila väčšina európskych krajín, ktoré sa dostali do nemeckej sféry vplyvu) ukázal, že tieto obavy v ZSSR boli opodstatnené

Morálna panika sa aj dnes šíri v USA. Demokrati, ktorí prehrali vo voľbách dokázali doviesť americkú spoločnosť do takého stupňa rusofóbnej paniky a hystérie, že sa americký prezident Donald Tramp doslovne bojí viesť rozhovory s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Pritom Trump prakticky nereaguje na otvorene klamlivé obvinenia na svoju adresu v mainstreamových amerických médiach, nehľadiac na to, že by mal možnosť mnohé z týchto médii a možno aj niektorých politických oponentov, ktorí tieto média používajú ako zbraň v protitrumpovskej politike, viesť k právnej zodpovednosti.

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump Foto:TASR/AP-Evan Vucci

Za prejavy morálnej paniky na Západe a v USA možno považovať aj udalosti súvisiace s ekonomickou krízou v roku 2008. Podľa mnohých kríza sa objavila náhle a výrazne ovplyvnila osudy miliónov ľudí, pričom časť spoločnosti túto krízu vníma ako prejav fatálneho chodu udalostí, nemožných predpovedať. V súvislosti s touto ekonomickou krízou 2008 sa stala populárna teória amerického ekonóma N. Taleba, autora knihy  „Čierna labuť. Pod znamením nepredvídateľnosti“. Podľa Talebovej teórie takmer všetky udalosti, ktoré majú významné dôsledky na ekonomiku, globálnu politiku a život ľudí, vníma spoločnosť častokrát ako udalosti nepredvídateľné.

Dnes sa významne morálna panika na Západe šíri v politických, ako aj ekonomických, kultúrnych, náboženských a spoločenských oblastiach a v jej pozadí stoja ľudia, ktorí sa chystajú reálne preformátovať geopolitické vzťahy súčasného sveta. Kríza v roku 2008 sa začala kvôli prasknutiu veľkej finančnej bubliny v USA, mnohí ľudia začali vnímať podobné ekonomické krízy ako faktor, ktorý môže priviesť ku krachu USD a vnímajú katastrofický dlh USA v hodnote takmer 20 biliónov USD ako Damoklov meč visiaci nad existenciou USA.

Samozrejme americký Kongres neustále zvyšuje limit amerického dlhu, no ako vedia takmer všetci atómovi vedci „nárast tlaku v  reaktore možno vyvážiť vonkajším tlakom, no tento proces nie je možné robiť donekonečna“. Navyše dnes nepriaznivý americký vnútropolitický vývoj dospel k rozdeleniu americkej spoločnosti a jej mocenských štruktúr. Prehlbuje sa konfrontácia medzi prezidentom, demokratmi a kongresom, v USA tak vznikajú tri centrá moci, ktoré medzi sebou súperia.

Na snímke americký prezident Donald Trump a jeho demokratická rivalka Hillary Clintonová Foto:TASR/AP-Julio Cortez

V tejto situácii USA sa aj naďalej snažia zvyšovať svoj vojenský rozpočet, napriek tomu, že americký vojenský výskum sa stretáva s reálnymi neúspechmi svojich projektov. Od II. svetovej vojny navyše Američania nevyhrali žiadnu vojnu, ktorej sa zúčastnili ich ozbrojené sily. Mnohí tvrdia, že to ani Američania nepotrebujú, že im stačí šíriť riadený chaos a zbierať len plody svojich úspechov, kedy sa zasiahnuté krajiny vďaka chaosu samé rozpadnú a dostanú sa na hranicu anarchie. Udalosti v Sýrii či vypracovanie postupu pre elimináciu „farebných revolúcii“ však ukazujú, že americké elity strácajú možnosti využívať úspešne svoje najdôležitejšie páky na presadzovanie amerických geopolitických záujmov.

Solídne problémy začali mať USA aj vo vzťahu s Európou. Postupne sa ruší celý svetový poriadok, ktorý existoval od konca II. svetovej vojny a ktorý sa niesol v znamení totálnej hegemónie USA nad západnými štátmi. Tieto procesy rozpadu americkej hegemónie sa paradoxne začali v tom najsilnejšom období americkej hegemónie, krátko po rozpade ZSSR a celého východného bloku. Rozpad americkej hegemónie zapríčinilo americké ignorovanie noriem medzinárodného práva, ktorého prvotné formy sme mohli vidieť najmä v súvislosti s udalosťami v bývalej Juhoslávii a rozvinuté v Iraku, Afganistane, Lýbii či Sýrii.

Prvotnú eufóriu na Západe vystriedal strach, pretože európski lídri a časť obyvateľstva si s hrôzou uvedomili, že „farebné revolúcie“, ktoré Američania začali využívať v krajinách severnej Afriky, Blízkeho východu a Strednej Ázie priniesli so sebou v konečnom dôsledku rast masovej migrácie do Európy. Nekontrolovateľný tok utečencov v radoch ktorých sa nachádza množstvo teroristov už dostal do stavu paniky európskych bezpečnostných expertov a veľkú časť obyvateľstva. To sa nesie v znamení rastu preferencií pravých a ultrapravých strán, čo nedokážu pochopiť prívrženci imigračnej politiky a takisto nechcú pochopiť ani predstavitelia európskych politických elít, úzko spolupracujúcich s americkými elitami, ktoré sú často v rozpore so záujmami ich materských krajín. Na Západe sa teda pomerne úspešne šíri stav „morálnej paniky“ a mnohí Európania už začínajú citeľne meniť svoje postoje k USA.

Ilustračné foto Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic

Americkí plánovači sa v roku 2014 na Ukrajine vo svojich plánoch prerátali. Okrem iného rátali s tým, že zhoršenie ekonomických ukazovateľov na Ukrajine povedie k migračným tlakom voči Rusku, ukázalo sa však že po rozpade ukrajinskej ekonomiky sa prejavil opačný efekt. Emigranti z Ukrajiny sa v Rusku nestali cudzorodým elementom, ktorý by oslaboval základy Ruska, ale posilnili pracovné zdroje, ktorých deficit je v Rusku stále markantný. Rovnako sankcie voči Rusku neviedli k očakávanému rozpadu ruskej ekonomiky, ale dali jej nový impulz rozvoja. Škody utrpeli Európania, ktorí v rámci ruských recipročných opatrení stratili ruské trhy a to samozrejme takisto znížilo sympatie voči USA.

Objavujú sa prejavy „morálnej paniky“ aj v Rusku? Podľa niektorých áno, ale tieto prejavy majú značne obmedzený charakter, čo takisto znervózňuje Američanov. K najvýraznejším prejavom morálnej paniky v ruskej  spoločnosti možno zaradiť aktivity ruskej pravoslávnej cirkvi a niektorých iných náboženských hnutí a siekt, ktoré očakávajú rýchly koniec sveta. Na poplach bije napríklad aj moskovský patriarcha Kirill, ktorý tvrdí „že človek musí byť slepý, aby nevidel ako sa napĺňajú znamenia známe z Apokalypsy sv. Jána o konci sveta“. Svoj prejav predniesol patriarcha Kiril dňa 20.11.2017 v rámci liturgie v chráme Krista Spasiteľa. Na druhej strane ale patriarcha Kirill tvrdí, že ruská pravoslávna Cirkev a všetci Rusi, ktorí milujú svoju krajinu musia zjednotiť svoje úsilie, aby prekonali spoločne kritické obdobie rozvoja ľudskej civilizácie. Takže vidieť, že patriarcha Kirill sa síce obáva niektorých udalostí, ktoré sa majú odohrať, vidí však úspešnú možnosť riešiť uvedené problémy.

Podľa mnohých možno vnímať ako stav „morálnej paniky“ v Rusku aj slová ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý pred Ministerstvom obrany a predstaviteľmi ruského vojenského priemyslu, ministrami a predstaviteľmi regiónov oznámil, že Rusi musia byť pripravení k prechodu riadenia štátu na princípoch vojnovej ekonomiky. U mnohých tieto slová vyvolali smrteľný pot a paniku, samozrejme najviac na Západe, kde sa v mainstreamových médiách už objavili titulky typu „Ruský biznis sa pripravuje k vojne“, či „Putin vyzýva Rusov pripraviť sa na vojnu“. Tieto fakty však napriek všetkému nevyvolali v ruskej spoločnosti alarmistickú reakciu, ruská spoločnosť vníma tieto slová v duchu známeho výroku „Ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu“.

Je ťažké predpovedať, aké udalosti by mohli viesť k vzniku globálneho konfliktu. Niektorí tvrdia, že svetový konflikt vznikne kvôli udalostiam v Sýrii, alebo všeobecne kvôli udalostiam na Blízkom východe (je to logické, takmer nikto nepredpokladá, že by svetový konflikt mohol vzniknúť kvôli treniciam dvoch eskimáckych kmeňov z dôvodu boja o mäso veľryby na grónskom pobreží). Momentálne Rusko, USA a ani Čína nie sú pripravené na vyhlásenie 3. svetovej vojny kvôli udalostiam na Blízkom východe, aj keď blízkovýchodné záujmy spomenutých krajín sú naozaj veľmi vysoké.

Takisto Ukrajina nie je dôvodom na vznik 3. svetovej vojny. Pre Rusko je ukrajinský problém samozrejme dôležitejší ako pre USA a Západ, ktorí vnímajú Ukrajinu ako možnosť tlaku na Rusko a následnú možnosť „viesť s Ruskom dialóg a prinútiť Rusko ku kompromisom v sfére amerických geopolitických záujmov. Spočiatku boli Američania presvedčení, že nás na Ukrajine dostali, svoje geopolitické plány na Ukrajine začali uskutočňovať už v roku 1991 a následne v celom období ruského úpadku (Gorbačov, Jeľcin) v rokoch 1991 – 1997 vo výraznom tlaku na Rusko pokračovali.

Američania sledovali na Ukrajine niekoľko cieľov. Prioritným cieľom bolo zatiahnuť Rusko do priameho a otvoreného konfliktu s Ukrajinou, druhým cieľom bolo rozorvať vzťahy medzi Ruskom a Európou, tretím cieľom bolo totálne rozbiť Ukrajinu a cez ukrajinské ekonomické problémy potom oslabovať ekonomiku Ruska. Ako sme už povedali vyššie, tieto plány Američanom nevyšli, rozbitá ukrajinská ekonomika nemá vplyv na ruskú ekonomiku, ukrajinskí migranti sa uplatňujú v rámci ruských pracovných zdrojov, vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou sa Američanom nepodarilo rozpútať.

Netreba zabúdať ani na snahu Američanov rozorvať vzťahy medzi Ruskom a EÚ, pričom dôležitým cieľom Američanov je najmä oslabenie Nemecka, najsilnejšej európskej ekonomiky. Po II. svetovej vojny Američania uplatnili svoj vplyv v Európe pomocou Marshallovho plánu, dnes však stojí pred Američanmi opačná úloha. Američania musia oslabiť EÚ, ktoré sa stáva pre USA serióznym politickým a ekonomickým konkurentom. Ak by sa totiž vzťahy medzi Európou a Ruskom konsolidovali, navyše by prišlo k prepojeniu Ázie a Európy pomocou čínskej „Hodvábnej cesty“, znamenalo by to totálny krach amerických veľmocenských ambícii. A Američania si už zvykli od roku 1945 žiť na úkor celého sveta a najmä Európy.

Rovnako Brexit je dielom amerických elít, americké plány pokorne vyplnili politické elity Veľkej Británie. Cieľom Brexitu je samozrejme oslabenie EÚ, ktoré Američania oslabujú aj riadeným tokom imigrantov a imigračnou krízou, ktorá ohrozuje základy EÚ.

Vzniká aj otázka, či sú ochotní Američania riskovať 3. svetovú vojnu kvôli Ukrajine. Veľmi nepravdepodobné, rovnako ako je veľmi nepravdepodobné že budú v širšej miere participovať na dodávkach letálnych zbraní Ukrajincom. Dôvod je naozaj jednoduchý, Rusko má takisto možnosti dodávať letálne zbrane iným krajinám (Blízky východ), čo by znamenalo koniec pokoja pre západné a najmä americké politické elity.

Američania sa však budú snažiť aj naďalej na Rusko tlačiť cez Ukrajinu. Pritom Američania odmietajú Minský formát a rovnako Minský formát nemienia dodržiavať ani Ukrajinci a takisto sa k nemu stavajú opatrne aj Nemci a Francúzi. Ukrajinci nemôžu prijať Minský formát, pretože tým by de facto uznali že nebudú môcť kontrolovať hranicu Donecka a Luhanska s Ruskom. Doneck a Luhansk takisto nemieni pripustiť, aby Kyjev kontroloval ukrajinskú hranicu.

Na Ukrajine bude pokračovať súčasný status quo, pričom sa však ekonomická kríza na Ukrajine neustále prehlbuje. Túto zimu ešte Ukrajinci pravdepodobne prežijú s vypätím všetkých síl, aby však mohol ukrajinský režim fungovať, financujú ho najmä Európania a zčasti už aj Američania. Budúci rok sa bude pre Ukrajinu niesť v znamení katastrofickej ekonomickej situácie, čo prinesie so sebou odstredivé tendencie jednotlivých regiónov. Prvé náznaky týchto odstredivých tendencií na Ukrajine už vidieť aj dnes, kedy sa ku Kyjevu a jeho politickým elitám negatívne stavajú najmä predstavitelia západných, východných i južných regiónov Ukrajiny. Netreba zabúdať ani na klanovo-korporatívne tlaky na Ukrajine a pnutie medzi rôznymi ukrajinskými politickými zoskupeniami (Avakov, Saakašvili, Porošenko).

Rusko by samozrejme mohlo zrýchliť proces rozpadu Ukrajiny a financovať zvrhnutie súčasného ukrajinského politického režimu, ktorý sa dostal k moci s americkou podporou v roku 2014. Bolo by to však chybou, napriek tomu že financovať ukrajinský prevrat by bolo určite lacnejšie, ako stavať krymský most. Lenže to by Rusko začalo hrať podľa tej časti amerického plánu, v ktorej Američania predpokladali, že Rusko preberie na seba morálnu, politickú, sociálnu a finančno-ekonomickú zodpovednosť za rozbitú Ukrajinu na celom ukrajinskom území. A kvôli čomu by malo Rusko financovať Ukrajinu a Ukrajincov a zanedbávať vlastný vývoj a vlastné obyvateľstvo? Nehovoriac o tom, že Američania by okamžite pokračovali v podnecovaní ďalších rozbrojov medzi Ruskom a krajinami Západnej Európy.

Na snímke ukrajinský prezident Petro Porošenko Foto:TASR-Mykhailo Markiv, Presidential Press Service Pool Photo via AP

Netreba ani hovoriť, čo by takýto naivný ruský postup znamenal pre štáty východnej Európy. Pobaltie, Poľsko, Rumunsko sú známe tým, že politické elity týchto krajín usilovne burcujú podľa amerických príkazov protiruskú hystériu a snažia sa obyvateľstvo dostať pomocou rusofóbie do stavu hlbokej morálnej paniky. Takýto stav totiž umožňuje Američanom a NATO beztrestne rozšíriť svoju vojenskú prítomnosť, najmä budovaním centier protivzdušnej obrany (donedávna západní partneri tvrdili, že sú tieto centrá namierené proti Iránu), ktoré dokážu vojenskí odborníci pomerne jednoducho prestavať na centrá balistických rakiet. A táto hrozba znamená, že sa centrá PVO a centrá balistických rakiet automaticky stanú cieľom ruských taktických jadrových rakiet. To môže viesť k tomu, že sa „morálna panika“ v Európe zmení na „morálnu hystériu“

Ukazuje sa však, že plánovači amerických farebných revolúcii sa pri šírení „morálnej paniky“ v Európe prerátali, rovnako ako sa prerátali s pokusmi o farebné revolúcie v Sýrii, na Ukrajine či v Honkongu. Platí totiž skutočnosť, že spoločnosť nedokáže dlho existovať  v stave morálnej hystérie, takže príde k psychologickému prelomu, pretože ruské tanky a ruský tlak sa nepodarí na východných európskych hraniciach objaviť. Navyše kvôli čomu by Rusko malo potrebovať štáty východnej Európy?

Západ získal Poľsko, Moldavsko a Pobaltie za vysokú cenu, ktorú však finančne neplatili Američania, ale Nemci. Tí platili aj zjednotenie NDR a NSR. Nemci majú doteraz z toho hlavybolenie, dodnes sa ukazuje, že je potrebné tieto projekty financovať. Dokonca už aj Rumuni prestali cítiť potrebu získať Moldavsko, pretože chápu, že ekonomická cena a záväzky vyplývajúce z tohto kroku presahujú možnosti rumunskej ekonomiky. Prečo by sa Rusko malo snažiť prebrať krajiny bývalej východnej Európy, ktoré nie sú lukratívne ani svojou ekonomikou a ani zdrojmi, pričom náklady na financovanie týchto štátov sú vysoké? Pre Rusko sú oveľa zaujímavejšie trhy v Ázii a Afrike. Východná Európa má pre Rusko význam len v rámci bezpečnostného rozmeru ochrany ruského územia.

Pre všetkých, ktorí sú presvedčení, že sa schyľuje k 3. svetovej vojne a nachádzajú sa v stave morálnej paniky či hystérie zakončujem svoj článok slovami. „Nebojte sa, 3. svetová vojna nebude. Ruské zbrane v Sýrii, ruská jadrová triáda (rakety, letectvo, námorníctvo), jadrové torpéda System 6, ktoré dokážu bez problémov zničiť celú námornú skupinu na čele s lietadlovou loďou a voči ktorým nemajú Američania alternatívu sú garantom svetovej bezpečnosti. Tieto fakty vyvolávajú u amerických politických elít prejavy besnenia a bezmocnosti. A ak si tieto skutočnosti uvedomia aj predstavitelia americkej spoločnosti, obráti sa morálna panika obyvateľstva voči americkým elitám. Tie už jednoznačne ukázali, že sa nachádzajú v tak nevýhodnom psychologickom položení, že už nie sú schopní učiť sa nielen na cudzích chybách, ale už ani na chybách vlastných“.

Sergej Kuznecov

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Slovensko ide v boji s vírusom konečne čínskou cestou

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Po vypuknutí pandémie mnohí poukazovali na to, že protipandemické opatrenia sú v demokratických krajinách neúčinné a že by sa demokracia mala nahradiť autoritatívnym systémom akým je ten v Číne, ktorý si s pandémiou poradil. Na rozdiel napríklad od USA ktoré pandémiu nezvládli, lebo v…

Čo Matovičovci prekrývajú bombastickým nezmyslom o plošnom testovaní? A prečo Matovič aj Sulík nenápadne naznačujú odchod z politiky?

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Kde sú všetky tie miliardy, ktoré si štát napožičiaval, a z ktorých ľudia ešte nič nevideli? Prečo Matovič necháva svoje majetky v Trnave chátrať, akoby s nimi príliš ani nerátal? Prečo si s takou závisťou obzeral Počiatkovu vilu v Cannes? A komu patrí ostrov…

Premiér Matovič informoval o úmrtí lekára chorého na Covid-19. „Plačem. Nie, nie, nie. Právo kohokoľvek z nás ísť na štadión či do reštaurácie nestojí nad právom nevinných a zodpovedných ľudí na ochranu ich zdravia“

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V pondelok večer sa na sociálnych sieťach objavila informácia, že jednou z posledných obetí na koronavírus na Slovensku je aj lekár z Oravy, ktorý nemal ešte ani 50 rokov. Informovali o tom vládni politici prostredníctvom sociálnych médií. "Dobrý človek a statočný 48-ročný lekár…

Trump znova zaútočil na odborníka Fauciho a nazval ho „pohroma“

0 icon

Washington 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gerry Broome, SITA/AP-Graeme Jennings)   Americký prezident Donald Trump v pondelok znova slovne zaútočil na popredného poradcu Bieleho domu v pandémii koronavírusu Anthonyho Fauciho, označil ho za "pohromu" a vyhlásil, že bude lepšie nevšímať si jeho rady Trump sa takto vyjadril počas hovoru s členmi svojej…

Šatan o MS do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi: „Zatiaľ ich nepotvrdili“

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Craig Ramsay zostáva hlavným trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. Povedie ju v sezóne 2020/21 a v prípade úspešnej kvalifikácie o postup na zimné olympijského hry do Pekingu až do konca ročníka 2021/22. Jeho stály asistent bude Michal Handzuš, na pozícii druhého asistenta budú rovnako…

Trump a Biden budú mať v určitých častiach debaty vypnuté mikrofóny

0 icon

Washington 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Americký prezident Donald Trump a demokratický prezidentský kandidát Joe Biden budú mať počas štvrtkovej predvolebnej debaty vypnutý mikrofón, kým bude súper prvé dve minúty rozprávať na každú z tém diskusie Rozhodla tak nestranná americká Komisia pre prezidentské debaty (CPD), ktorá má ich organizáciu…

Pribudlo ďalších šesť potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensku pribudlo šesť potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Ako informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, spolu tak evidujeme 98 úmrtí na toto ochorenie 69-ročný muž zomrel v nemocnici v Čadci, 72-ročná žena v nemocnici v Humennom, 83-ročná žena vo Fakultnej nemocnici…

Šéf zdravotníckeho odborového zväzu Anton Szalay o celoplošnom testovaní: Ide o vyhodenie peňazí daňovníkov. Kontakty zdravých ľudí s pozitívnymi na testovacích miestach považujem za verejné ohrozenie organizované vládou

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Anton Szalay je k plánu premiéra Igora Matoviča na plošné pretestovanie obyvateľstva skeptický Tvrdí, že takmer nič nie je odkonzultované s odborníkmi a ide o zbytočné vyhodenie peňazí daňových poplatníkov bez toho, aby sa vedelo…

Bukovský vyzval odborníkov, aby sa postavili proti celoplošnému testovaniu: Skončí to medzinárodným fiaskom! Premiér by nás mal prestať šikanovať a terorizovat svojimi nápadmi

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Doktor Igor Bukovský je rázne proti nápadu premiéra Igora Matoviča celoplošne otestovať všetkých Slovákov. Podľa Bukovského antigénové testy nie sú dostatočne presné a nie sú určené na celoplošné testovanie. Spochybňuje logistickú uskutočniteľnosť tejto akcie a tvrdí, že to skončí medzinárodnou blamážou. Premiér by…

Izsák: V rámci konania s Trnkom sme posudzovali samostatne dva skutky

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ivan Kríž)   Disciplinárna komisia Generálnej prokuratúry (GP) SR posudzovala v rámci rozhovoru bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku pre televíziu Markíza samostatne dva skutky. Uviedol to v zdôvodnení pondelkového rozhodnutia predseda 3. disciplinárnej komisie Attila Izsák Komisia oslobodila Trnku v časti konania za rozhovor o nahrávke…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Slabší vyhráva ak neprehrá, využi prostredie, použi vhodný koncept. Pôsobenie proti prevahe 2. časť.

0icon

Jedna kríza, biologická v prepojení s psychologickou vojnou je v plnom rozmachu. Druhá kríza, ekonomická, je na obzore. Tretia, potravinová, nás môže kruto zasiahnuť už v zime, lebo v tej veci zatiaľ zbabelí politici nekonajú a spoliehajú sa na solidaritu.  Nejdem strašiť. Ale treba byť pripravenými na najhorší variant. Čitateľom ponúkam ďalšie pokračovanie…

Mária Benová

V boji s vymysleným COVIDom padol za obeť obetavý 48-ročný lekár z Oravy

0icon

12.okt. Pravda.sk: Všeobecný praktický lekár z Oravy, ktorý skončil s ochorením COVID-19 v ružomberskej nemocnici je stále v kritickom stave. Obľúbený lekár ochorel pred 3 týždňami. „Môžem potvrdiť, že je u nás hospitalizovaný 48-ročný lekár, ktorý je pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu,“ povedala hovorky

Marián Tkáč

Navrhujem, volajme to "vláda", nech sa aj oni hanbia za predsedu. Však mu prisluhujú!

0icon

Drahí priatelia, akosi sme si zvykli, že Matovič sem, Matovič tam. Akoby len on bol tá "škodná". A čo jeho ministri a podpredsedovia? Neprisluhujú mu náhodou? Igor Matovič. Áno, máme pravdu - je tak intenzívny, neznesiteľný, narcistický a nazdávam sa, že šialený jedinec so znakmi slaboduchého až stupidno-perverzného primitivizmu malomestského…

Boris Mesár

VAROVANIE ! Testy ktorými nás chce Matovič pochovať sponzoruje Bill&Melinda Gates Foundation !

0icon

Najskôr by som sa ešte vrátil k včerajšiemu úspešnému protestu . Prišlo tam množstvo ľudí a to aj napriek vyhláseniu núdzového stavu trnavským idiotom , aj napriek vyhrážkam ostatných politických idiotov , a to aj napriek vyhrážkam skorumpovanej Polície ! Samozrejme, že sa vyskytli aj nejaké problémy , ale ja…

Štefan Harabin

Lukašenko je čajový odvar diktátora Matoviča, ktorý sa dopúšťa psychického násilia na ľuďoch. Občania majú právo postaviť sa na odpor podľa čl. 32 Ústavy.

0icon

Matovič sa vyhráža vlastným občanom odmietajúcim testovanie na Covid-19. Vláda v súvislosti s koronavírusom poverila armádu prípravou a vykonaním celoštátneho testovania všetkých obyvateľov Slovenska starších ako desať rokov. Na odberových miestach budú pôsobiť aj policajti. Vyčlenila na túto akciu až 8000 vojakov. Evidentne v rozpore  s ústavným zákonom č. 227/2002…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

7 jedál, s ktorými by sa nikdy nemala mikrovlnná rúra stretnúť

0 icon

Mikrovlnná rúra, ktorá bola prvýkrát vynájdená v 40. rokoch 20. storočia, je dnes jedným z hlavných kuchynských spotrebičov v každej domácnosti. Aj keď táto mašinka znamená pohodlie pri varení a ohrievaní, existujú určité druhy jedál, ktoré by si do mikrovlnnej rúry nikdy nemal dávať ohrievať.   1. Mikrov

Oceánia: Ako ľudia osídlili jedno z najodľahlejších miest na svete

0 icon

Stačí sa pozrieť na mapu a nájsť názov Oceánia – tichomorskú oblasť, ktorá zahŕňa Havaj, Nový Zéland, Samoa, Francúzsku Polynéziu a Mikronéziu. Budeš sa čudovať, ako sa ľudia pôvodne na týchto ostrovoch usadili. Sú tu väčšinou v malom počte a nachádzajú sa stovky až tisíce kilometrov od akejkoľvek veľkej pevniny aj od seba…

21 rozkošných psíkov, ktoré si získajú tvoje srdce

0 icon

Tvoje srdce si získa týchto 21 rozkošných psíkov, ktoré uvidíš na nasledujúcich fotografiách. Keď si tvoj psík prosí jesť, prípadne ti dá najavo, že je čas na prechádzku, len ťažko mu dokážeš odolať. Jeho oči hovoria za všetko. Týchto 21 rozkošných psíkov si tvoje srdce získa veľmi ľahko. Fotografie sú…

Kruhy v obilí a mimozemšťania (1. časť)

0 icon

Kruhy v obilí nás fascinujú už od nepamäti. Spájajú sa predovšetkým s mimozemšťanmi, avšak – pochopiteľne – existuje viacero teórií, prečo vznikajú a kde vznikajú. Poďme sa na celú problematiku pozrieť trochu detailnejšie. Prinášame vám trojdielnu sériu článkov s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Pohodlne sa usaďte a ideme…

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Vo svete IT

Dostaneme sa niekedy na prvý stupeň Kardašovovej škály? Náš pokrok môže zastaviť aj táto jedna vec

0 icon

Ľudstvo sa neustále vyvíja. Čím vyspelejší sme, tým stúpa aj množstvo energie, nutnej na bezproblémové fungovanie našej civilizácie. Tento fakt bol inšpiráciou pre Sovietskeho astronóma, Nikolaja Kardašova, ktorý v roku 1964 vytvoril Kardašovovu škálu. Kardašovova škála je rozdelená na tri základné typy, pomocou ktorých vieme zistiť technologickú vyspelosť určitej civilizácie.…

Xiaomi Xiaolang sušička s objemom 35 litrov – najkompaktnejšia sušička na trhu je aktuálne dostupná za neuveriteľnú cenu

0 icon

Sušička bielizne a prádla je už súčasťou takmer každej modernej domácnosti. Medzi nami sú však aj takí, ktorým sa ďalší veľký kus bielej techniky jednoducho nezmestí do domácnosti. V takom prípade je jednoznačne skvelou voľbou pomerne nový kúsok od spoločnosti Xiaomi – Xiaolang sušička s objemom 35 litrov, ktorá bielizeň…

Čo sa deje s hustotou vesmíru za hranicou našej slnečnej sústavy? Sondy Voyager prinášajú odpovede

0 icon

V novembri 2018 sa po 41 ročnej ceste dostala sonda Voyager 2 za hranice vplyvu nášho Slnka a vstúpila do takzvaného medzihviezdneho priestoru. Tento prechod so sebou priniesol fascinujúce, nové zistenia a dnes tieto informácie posiela sonda späť na Zem. Téme sa venuje portál Science Alert. Ukázalo sa, že čím…

Je v našom slnečnom systéme prítomný mimozemský život? Prečítajte si, čo si myslí Elon Musk

0 icon

Elon Musk v priebehu posledných dní rozvíril debatu o mimozemskom živote. Dôvodom je, že pár dní dozadu sa vyjadril, že nevidel žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, žeby našu planétu navštívila v minulosti iná inteligentná civilizácia. Najnovšie opäť vzbudzuje pozornosť jedno z jeho najnovších vyjadrení týkajúce sa života v rámci nášho…

iPhone 12 Pro bude predajným trhákom. Tvrdí zo známy analytik venujúci sa spoločnosti Apple

0 icon

Spoločnosť Apple niekoľko dní dozadu získala extra mediálnej podpory. Dôvodom bolo predstavenie nových smartfónov z produktovej rady iPhone 12. Celkovo boli predstavené 4 modely smartfónov. Vyzerá to tak, že Apple bude v kurze aj najbližšie týždne, či mesiace. Naznačujú to slová známeho analytika, Ming Chi-Kuoa, ktorý sa pre portál MacRumors vyjadril,…

Armádny Magazín

Arménsko obvinené z presunu militantov - hlavne Kurdov a Jezídov zo Sýrie do Karabachu

0 icon

Rusko, 20.október 2020 (AM) - \"Informácie o použití zahraničných bojovníkov Azerbajdžanom v Náhornom Karabachu sú neopodstatnené fámy. Zatiaľ čo arménska strana sa skutočne uchýlila k pomoci dobrovoľníkov z iných krajín pri vytváraní protitureckej koalície.\" -  Tento názor v rozhovore pre informačnú agentúru URA.RU zdieľal zástupca

Irán : Našu obranu poistíme ruskými technológiami

0 icon

Irán, 20.október 2020 (AM) - Rusko sľubuje Iránu nielen predaj zbraní, ale aj ich technológie. Koniec embarga na predaj zbraní Iránu pripraví podľa tlačovej agentúry TASS pôdu pre rozvoj vojenskej a technickej spolupráce medzi Moskvou a Teheránom.   Túto nedeľ

V Baku uviedli, že arménsky motostrelecký prápor odmietol bojovať v Karabachu kvôli nedostatku vojakov a munície

0 icon

Azerbajdžan, 19.október 2020 (AM)  - Azerbajdžanské ministerstvo obrany oznámilo, že prápor 527. pluku arménskych ozbrojených síl sa odmieta zúčastňovať na bojoch na kontaktnej lín

Čínska hypersonická hrozba proti USA odhalená? Video strategického bombardéra s neznámou raketou

0 icon

Zdá sa, že v pretekoch hypersonických zbraní sa Rusko a Čína dostali výrazne dopredu v porovnaní s inými veľmocami. Rusko nedávno uviedlo do prevádzky systém Avangard, (hypersonický klzák HGV pre Hypersonic Glide Vehicle). Nosičom je medzikontinentálna balistická raketa RS-18 (kód NATO SS-19). Systém vyvíja spoločn

Ruské bezpečnostné sily vyostrili boj s mimovládkami: Kontrola v prezidentskej Akadémii - hlavnej liberálnej liahni

0 icon

Ruská akadémia národného hospodárstva a verejnej správy pri prezidentovi Ruskej federácie - RANEPA ( Prezidentská akadémia)  sa zaoberá školením a rekvalifikáciou špecialistov na najvyššej riadiacej úrovni. Je to najväčšia univerzita v humanitnom a sociálno-ekonomickom profile v Rusku a Európe s viac ako 55 pobočkami. Univerzita by teoreticky mala pripravovať budúcich

Svetlo sveta

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

Matka bl. Carla Acutisa: Bol mojím záchrancom, v rodine sme vieru zanedbávali

0 icon

12. októbra, v deň výročia smrti blahoslaveného Carla Acutisa, sa po prvýkrát slávila jeho liturgická spomienka. Od jeho smrti vo veku 15 rokov, po mimoriadne agresívnej leukémii, ubehlo 14 rokov. Na blahorečení v sobotu 10. októbra v Assisi sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí z rôznych krajín, viac ich kvôli zdravotným opatreniam nebolo možné…

Ako začať s duchovným životom podľa sv. Kataríny Sienskej

0 icon

Svätá Katarína Sienská patrí k popredným svätcom Katolíckej cirkvi. Dodnes je osobitne uctievaná za jej svätosť a duchovnosť. Žila hlboký zbožný život a bola súčasťou Tretieho rádu svätého Dominika. Jej popredné dielo sa volá Dialógy. Dôležitú radu, ktorú svätá Katarína adresovala dušiam, ktoré túžia po bližšom spojení s Bohom znela…

icon FOTO DŇA