Pozreli sa politickým mimovládkam na zúbky. Čo hovoria dáta, tak ako je to s tým Sorosom?

Bratislava 30. septembra 2023 (HSP/Foto:Screenshot politickemimovladky.sk, Twitter@MeghUpdates)

 

O šafárení politických mimovládok na Slovensku a ich neadekvátnom zasahovaní do fungovania štátu a jeho demokratických mechanizmov sa hovorí už desaťročia, ale nič sa nedeje. Je tu však niekto, kto sa na túto tému pozrel bližšie

Mimovladky
Zoznam mimovládok

Je najvyšší čas to riešiť. Slovenská politika je priam zamorená ľuďmi, ktorí boli “vypestovaní“ v “sorosoidných“ mimovládnych organizáciách, akýchsi liahňach kvislingovských politikov, agentov zahraničných veľmocí, a ktorí bez ohľadu na skutočné záujmy a názor občanov sa všemožne snažia Slovensko ťahať smerom k čím väčšej neokoloniálnej závislosti, čím extrémnejším úchylnostiam, vykoreňovaniu, odnárodňovaniu a rozkladu.

Reklama

Dnes už mnohé z týchto mimovládok nie sú odkázané na priame financovanie z krajiny svojho pôvodného zdroja, avšak nič sa nezmenilo na tom, že stále šíria tú istú ideológiu a propagandu: úchylnosti, bruselizmus, rusofóbiu, americký militarizmus, atď. – asi každý vie, o čom je reč.

Už sú to doslova desaťročia, čo mnohí ľudia kritizujú situáciu, ktorá v tomto smere na Slovensku existuje, ale nič sa nemení. Ozýva sa veľa hlasov, že by bolo urgentne treba prijať podobný zákon o zahraničných agentoch, ako majú naozaj suverénne krajiny ako USA či Rusko: striktný a tvrdý, ktorý by chránil občanov a štát pred škodlivým vplyvom rozvracačov z cudziny, lenže situácia je stále rovnaká.

Reklama

Nepochybne je dôvodom to, že títo ľudia už natoľko ovládli verejný priestor, médiá a inštitúcie, že kto by chcel zmeniť legislatívu, narazil by na ich veľký odpor. A naopak, oni verejnosť aktívne presviedčajú, že politické mimovládky sú pre demokraciu nevyhnutné – ak by neboli ony, nebola by vraj ani demokracia.

 

Sú politické mimovládky nevyhnutné pre demokraciu?

Tak napríklad nedávno akýsi Michal Horský v extrémistickom denníku SME napísal, že vraj “brojenie proti politickým mimovládkam je nepochopením podstaty demokracie“. Ibaže v tomto prípade kto nepochopil podstatu demokracie, je práve on – tu totiž vôbec nejde o zakázanie politických mimovládok, ale o nápravu toho podstatného, čím “sorosoidné“ politické mimovládky demokraciu krivia:

a) že to sú ľudia, ktorí majú na fungovanie spoločnosti a štátu neodôvodnene väčší vplyv ako iní občania

b) že metódy ich pôsobenia na verejnosť sú často prepracovanými, podprahovo pôsobiacimi neférovými psychologickými technikami

Reklama

c) a že verejnosť zavádzajú, ak nepriznávajú, že sú vykonávateľmi vôle, čiže agentmi kohosi z cudziny.

 

Aby sme nehádzali do jedného vreca hrušky s topánkami a skrutkovačmi, tak treba zdôrazniť, že nie sú mimovládne organizácie ako mimovládne organizácie. Je diametrálny, principiálny rozdiel medzi neštátnymi združeniami, ktoré združujú športovcov, opatrujú starých a chorých, realizujú lokálne environmentálne, infraštruktúrne, kultúrne či podobné projekty, a medzi organizáciami, ktoré majú za cieľ ovplyvňovať podobu a fungovanie spoločnosti ako celku, hoci k tomu nedostali žiadny mandát od občanov.

Niekedy je ťažké odlíšiť charitatívnu organizáciu od politickej a nepochybne je priamo zámerom majiteľov politických mimovládok, aby sa „vlci v baránčom rúchu“ skrývali medzi ovečkami, a aby ľudia tieto dve kategórie vnímali ako jednoliatu masu. Napriek tomu je treba tieto dve kategórie striktne rozlišovať.

 

Reklama

Kto to vysvetlí verejnosti?

Kto však tieto veci vysvetlí občanom, ktorí často netušia, s čím majú do činenia a ani nemajú dôvod to detailne analyzovať? Našťastie je tu niekto, kto sa tejto téme dlhodobo venuje, a kto tie podstatné veci preskúmal, pomenoval a argumentačne podložil. Aktivista Peter Marman v spolupráci s Daliborom Juráškom a ďalšími vytvoril stránku www.politickemimovladky.sk, ktorá detailne rozoberá a dokumentuje tému politických mimovládnych organizácií z hľadiska ich financovania, politickej orientácie a krajiny prvotného pôvodu.

Stránka na úvod kladie štyri základné otázky:

a) Sú politické mimovládky skutočne občianske?

b) Pôsobia v slovenskom záujme?

c) Majú americkú DNA?

d) Stojí za nimi Soros?

 

Autori si dali tú námahu a rozanalyzovali množstvo výročných správ týchto organizácií a ich financovanie, aby na základe toho potom mohli na uvedené otázky zodpovedne odpovedať.

Identifikovali dva druhy politických mimovládnych organizácií: “liberálne a prozápadné“ a “kresťanské a konzervatívne“ (tých je podstatne menej). Odpovede na uvedené štyri otázky sa u týchto dvoch skupín diametrálne líšia.

V prípade kresťanských a konzervatívnych organizácií skonštatovali, že sú skutočne občianske, pôsobia v slovenskom záujme, nemajú korene v USA a nefinancuje ich Soros, ani inak za nimi nestojí.

Reklama

K presne opačnému záveru však autori dospeli po dôkladnom preštudovaní množstva výročných správ a finančných tokov liberálnych a prozápadných mimovládok pôsobiacich na Slovensku. Čo aktivisti zistili o liberálnych a prozápadných mimovládkach?

 

Nie sú občianske

“Ak majú byť mimovládky reálne občianske, musia byť financované občanmi. Ak budú financované z korporátnych a vládnych zdrojov – akože pre dobro občanov, avšak často aj proti ich presvedčeniu – potom slúžia iným záujmom,“ vysvetľuje stránka na úvod kapitoly, ktorá prináša odpoveď na prvú otázku, či sú liberálne a prozápadné mimovládky skutočne občianske.

A aký je výsledok ich skúmania 186 výročných správ 14 hlavných politických mimovládok z tejto skupiny? Len tri percentá (!) ich financovania pochádzajú z darov drobných darcov, čiže občanov, zvyšok je z rôznych iných zdrojov. Záver? Tieto mimovládky sú občianske len formálne. Za “občianskym“ maskovaním presvitajú neobčianske záujmy často smerujúce proti vôli väčšinovej občianskej spoločnosti.

 

Reklama

Pôsobia v cudzom záujme

“Ak majú mimovládky reprezentovať slovenskú občiansku spoločnosť, potom musia byť financované zo Slovenska. Ak budú financované zo zahraničných zdrojov, potom reprezentujú cudzie záujmy, ktoré môžu byť v rozpore so želaním slovenskej občianskej spoločnosti,“ hovorí úvod ďalšej kapitoly. Aká je realita v prípade liberálnych a prozápadných mimovládok pôsoviacich na Slovensku?

Zo 186 výročných správ 14 hlavných politických mimovládok z tejto skupiny vyplýva, že iba 15 percent financií pochádza zo Slovenska. Záver? Sú slovenské registráciou na Slovensku, ale reálne slovenský záujem reprezentujú len vtedy, ak je náhodou práve v zhode so záujmami zahraničných sponzorov. Ako to je v opačnom prípade, to čitateľ ľahko uhádne aj sám.

 

Majú americké korene

V roku 1997 americká vládna agentúra USAID sformovala zámorské donorské organizácie, ktoré následne vytvorili Trust pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe s oficiálnym cieľom vybudovať silné mimovládne organizácie a tretí sektor.

Mimovládky vzídené z tohto impulzu sa začali zapájať do politického boja v súlade s americkou zahraničnou politikou. Z analýzy 186 výročných správ 14 hlavných politických mimovládok z tejto skupiny vyplýva, že v rokoch 2000 – 2020 až 40 percent zo všetkých financií, ktoré dostali tieto mimovládky, dokázateľne pochádzalo priamo z USA.

Reklama

Je neodškriepiteľným faktom, že americké peniaze ich postavili na nohy. A boli to také sumy, že aj keď dnes už priamy americký podiel na ich financovaní výrazne klesol (niekto by mohol zlomyseľne a nekorektne poznamenať, že sa možno naučili to lepšie skrývať a tiež lepšie vyciciavať hostiteľský štát), ešte stále je celkový americký podiel suverénne najväčší. A nikto sa asi nebude čudovať ani ďalšej – tiež neodškriepiteľnej – skutočnosti, že tomu zodpovedá aj ich názorová orientácia.

 

A áno, z veľkej časti za nimi stoja sorosovci, nech si kričia koľko chcú

Americko-židovský finančný špekulant narodený v Budapešti George Soros do svojej celosvetovej siete organizácií doteraz vlial desiatky miliárd dolárov. Na Slovensku ho zastupovala Nadácia otvorenej spoločnosti. Priamo cez ňu a z iných kanálov zo zahraničia prichádzali od Sorosa na Slovensko v priebehu rokov desiatky miliónov eur, ktoré potom išli ďalším “spriazneným“ osobám a subjektom.

George Soros
Na snímke George Soros

Z analýzy 186 výročných správ 14 hlavných politických mimovládok z tejto skupiny vyplýva, že v rokoch 2000 – 2020 až 30 percent všetkých financií pre tieto organizácie pochádzalo priamo zo Sorosovho impéria. Dá sa konštatovať spolu s autormi analýzy, že v zozname donorov tak Soros o rád prevyšuje všetkých ostatných sponzorov.

Ak teda pri zmienke o mimovládkach ľudia často používajú meno Soros, tak to nie je žiadna náhoda ani paranoja, ale má to veľmi racionálny základ, darmo sa liberalistickí extrémisti vysmievajú a hnevajú.

 

Záver

Americké vládne inštitúcie a najmä Soros majú leví podiel na vzniku dnešného podhubia liberálne aj progresivistickej politiky na Slovensku, ktorá tak má vďaka ich peniazom oveľa silnejšie postavenie, než by mala prirodzene.

Reklama

Politické mimovládky slúžia v tejto štruktúre ako liahne a inkubátory vhodných kandidátov na budúcich štátnych funkcionárov. Ak nie sú práve pri moci, tak tu majú platené miesta, kde môžu byť „v zálohe“, môžu sa pripravovať na ďalšiu kariéru a posilňovať svoj imidž filantropickými a mediálnymi aktivitami.

Príkladov je mnoho, ako jeden za všetky môžeme spomenúť napríklad súčasnú prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa vlastného životopisu v rokoch 2001 až 2017 spolupracovala s občianskym združením Via Iuris, od roku 2010 ako advokátka.

Tieto organizácie sú nedemokratickým nástrojom moci, lebo ich reálny vplyv nezodpovedá vôli obyvateľov Slovenska a nezískali ho vo férových voľbách, ale zákerným a nečestným spôsobom.

Pre zlepšenie demokracie na Slovensku je nanajvýš žiaduce napraviť tento chorý a nebezpečný stav. Riešenie je veľmi jednoduché: zaviesť aj u nás presne rovnaký zákon o zahraničných agentoch, ako majú v USA.

 

 

Reklama
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

06:55

Izraelská armáda v stredu potvrdila, že v Pásme Gazy smrteľne postrelila troch ozbrojených Palestínčanov, ktorí porušili dohodnuté prímerie a ohrozovali izraelských vojakov. Bez ďalších podrobností o tom informoval hovorca izraelskej armády Daniel Hagari.

06:45

Vo veku 100 rokov zomrel v stredu bývalý minister zahraničných vecí USA Henry Kissinger. Kissinger zomrel vo svojom dome v Connecticute. Okolnosti jeho smrti zatiaľ nie sú známe.

06:35

Lídra nezaregistrovanej kazašskej opozičnej politickej strany Marata Žylanbajeva odsúdil v stredu súd v Astane na sedem rokov väzenia.

Ľudskoprávne organizácie považujú jeho stíhanie za politickú perzekúciu a Human Rights Watch ho označila za politického väzňa a vyzvala na jeho okamžité prepustenie.

06:30

Holandský pravicový populista Geert Wilders týždeň po jasnom víťazstve vo voľbách utrpel pri pokuse o zostavenie vlády ďalší neúspech. Koalíciu s jeho krajne pravicovou Stranou slobody (PVV) totiž v stredu odmietla aj nová stredopravicová strana Nová spoločenská zmluva (NSC).

Včera 20:03

Rusko v stredu opätovne nezvolili na ďalšie dvojročné obdobie do Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Prvýkrát od vzniku OPCW tak nie je v tomto rozhodovacom orgáne zastúpené.

Včera 19:56

Izraelská armáda v stredu uviedla, že palestínske militantné hnutie Hamas začalo s prepúšťaním ďalších 12 rukojemníkov zo zajatia v Pásme Gazy.

Včera 19:48

V nemocnici v Gaze našli počas prebiehajúceho prímeria päť mŕtvych predčasne narodených detí, uviedlo v stredu ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom.

Včera 19:26

Ruský súd nariadil mužovi desať dní väzenia po tom, čo prstom napísal odkaz “Nie vojne” na snehom pokrytý turniket pri vstupe na klzisko v Gorkého parku v Moskve.

Včera 19:25

Poľský premiér Mateusz Morawiecki predloží parlamentu 11. decembra programové vyhlásenie novej vlády a ešte v ten deň by malo prebehnúť aj hlasovanie o dôvere. Morawiecki sa na tom dohodol s predsedom Sejmu (dolnej komory poľského parlamentu) Szymonom Holowniom v stredu.

Včera 19:25

Poľská vláda v stredu oznámila, že zintenzívni kontroly ukrajinských nákladných áut na cestách vedúcich k hraniciam v snahe upokojiť protestujúcich poľských dopravcov.

Včera 19:24

Poľská pohraničná stráž v stredu informovala, že v pondelok vyšle svojich odborníkov na fínsku hranicu s Ruskom, ktorú tento severský štát uzavrel pre zvýšený prílev migrantov z Blízkeho východu. Ruská vláda následne vyhlásila, že to bude vnímať ako hrozbu.

Včera 19:11

Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje, že odvolá predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andreja Jurisa a pravdepodobne aj ďalších členov úradu. Fico pozval Jurisa v stredu na rokovanie vlády. Mal vysvetliť, prečo rozhodol o zvýšení cien plynu pre domácnosti o 125 % bez toho, aby o tom informoval vládu. Toto zvýšenie cien urobil úrad podľa premiéra zámerne, aby skomplikovali kroky vláde.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

Reklama

NAJNOVŠIE

Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Zasnežené jedle v lese v regióne Taunus neďaleko Frankfurtu nad Mohanom

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Odvolávanie M. Šutaja Eštoka je dôkazom konfrontačnej politiky celej mafiánskej opozície

0icon

Posledné dni sme boli svedkami vyčíňania opozičnej mafie v poslaneckých laviciach. To, čo dokázali predviesť bolo v totálnom rozpore s poslaním poslanca. Miesto dôkazov a prvkov konštruktívnych vyjadrení zazneli hrubé urážky, klamstvá,

Zdeno Drdol

Sme pripravení robiť ďalšiu reformu školstva?

0icon

Snáď všetko, čo človek robí, opiera o svoj svetonázor, či už si to uvedomuje alebo nie. Ak ho má vhodný, tak aj jeho konanie je prevažne (žiaľ nie vždy, ale to je iná téma) zmysluplné. Väčšina ľudí na „Západe“ (to je to, kam sa teraz hrabeme aj my) si však ten

Milan Šupa

Prepnime sa do módu dávania! Žime v harmónii s univerzom!

0icon

Viete na čo slúži vesmír a v širšom poňatí i celé stvorenie? Je to obrovská škola! Je to obrovský priestor, určený na to, aby všetko čo v ňom žije rástlo, vyvíjalo sa a dozrievalo smerom nahor. Aby to bolo čoraz vedomejšie, zrelšie a dokonalejšie. Či už rastlina, zviera, alebo človek.…

Erik Majercak

Hollywood a systém Čaputová je jedným zo základných kameňov globálneho riadenia na Zemi a našej chudoby. Prečo máme filmy typu Hry o život?

0icon

Prečo máme filmy, kde hlavný hrdina zistí v akom Matrixe žije, potom niečo spraví a docieli želaný stav „a žili až pokiaľ neumreli“? Prečo sme aj týmito filmami riadení a ani o tom nevieme? Základná otázka je, prečo by kapitalisti točili filmy, v ktorých by učili ľudí ako majú zlikvidovať kapitalistov? Asi sme si už…

Ivan Štubňa

Bude izraelský národ naveky zatratený?

0icon

  Kresťanstvo je považované za náboženstvo spasenia, ktoré očakáva od Ježiša Nazaretského. Podľa biblie Boh uzavrel zmluvu s Izraelitmi, ktorí sa neskôr vyformovali do izraelského národa. Pôvodne Izraeliti pochádzali zo semit

Vášeň v Tebe

Dcéra Monicy Bellucci má teraz 19 rokov. Po svojej mame zdedila viac než len krásu. "Bože"

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Deva Cassel je dcérou Vincenta Cassela a Monicy Bellucci. Dievča tento rok dovŕšilo 19 rokov a už nejaký čas sa venuje kariére modelky, rovnako ako jej matka v 80. rokoch. Ako vyzerá v súčasnosti? \"Rovnako krásna ako mama\", \"Podobná, ale predsa iná\", \"Žiadne porovnávanie\".

Henry Kissinger zomrel. Bývalý minister zahraničných vecí USA mal 100 rokov

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a poradca pre národnú bezpečnosť Henry Kissinger. Diplomat zomrel v stredu vo veku 100 rokov. Úmrtie oznámila jeho spoločnosť Kissinger Associates. \"Amerika stratila jeden zo svojich najpevnejších a najvýraznejších hlasov v zahraničných záležitostiach,\" - uviedol vo svojom vyhlásení…

Cesnak vložte na noc do toalety. Účinok vás prekvapí

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Máte doma cesnak? Určite áno. Hodí sa do väčšiny chutných jedál, od pizze až po toasty s maslom. A ako často vám niekedy spadne strúčik cesnaku do toalety? Pritom na dezinfekciu záchodovej misy vôbec nepotrebujete chemikálie. Stačia spôsoby šetrné k životnému prostrediu a jedným…

Tymián považujem za užitočný nielen na mäso. Dobre sa hodí aj mimo kuchyne. Je to môj objav roka

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Prakticky každá gazdinka má v kuchyni tymián. Na čo sa dá použiť? Ukazuje sa, že tento nenápadný produkt sa nemusí používať len na dochucovanie mäsa. Rovnako účinný je aj na vlasy. Aký účinok bude mať?

Nevyhadzujem rolky od toaletného papiera. Neuveríte, na čo všetko ich môžete v zime využiť

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Elegantné vianočné ozdoby nájdete v mnohých obchodoch a niektoré môžu mať naozaj lákavé ceny. Tie najkrajšie vianočné ozdoby si však môžete pripraviť aj svojpomocne v pohodlí domova. Stačí vám pár vecí, ktoré zvyčajne skončia v koši.

Armádny Magazín

NATO: Päť až deväť rokov do veľkej vojny na kontinente

0 icon

USA. 30. novembra 2023 - Zdá sa, že za výzvami viacerých európskych politikov, aby sa urýchlene pripravili na hroziacu ruskú agresiu, stojí jeden bábkoherec V Prahe sa uskutočnilo stretnutie Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Česká republika) na úrovni prezidentov zúčastnených krajín. "Poznáme svoje postoje, vieme, kde máme…

O ukrajinských pomeroch. Novinár uverejnil počty súčasných politických väzňov na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 30. novembra 2023 - Ukrajinský novinár Pavel Volkov uverejnil na kp.ru počty súčasných politických väzňov na Ukrajine. On sám, bývajúc v Záporoží, sa do roku 2022 zaoberal pomocou ukrajinským politickým väzňom, ktorí boli podozriví z proruských názorov. Za to si aj osobne posedel v ukrajinskej base, z ktorej sa mu zázrakom…

Spoločnosť BlackRock preberá kontrolu nad štátmi a centrálnymi bankami. Ovláda Biely dom?

0 icon

USA. 30. novembra 2023 - V súčasnosti sa v ruských a zahraničných médiách občas spomína americká spoločnosť so zaujímavým názvom BlackRock, čo znamená "Čierna skala". Pre väčšinu občanov je oveľa menej známa ako napríklad banky z Wall Street alebo IT korporácie zo Silicon Valley. Pritom BlackRock je najväčšou spoločnosťou na…

Termity útočia. Rusko spúšťa masovú výrobu bezpilotných útočných vrtuľníkov

0 icon

Rusko, 30. november 2023 - Rusko začalo sériovú výrobu bezpilotného útočného vrtuľníka MDP-01 Termit, informuje agentúra Interia. Tento nový stroj je schopný odpaľovať vysoko presné laserom navádzané rakety. Počas konfliktu na Ukrajine sme už videli mnoho rôznych modelov UAV, prieskumných aj takzvaných "kamikadze". Bezpilotné lietadlá podobné útočným vrtuľníkom sú však stá

Andrej Fursov: Pred našimi očami sa vynára kastovný a otrokársky systém

0 icon

Rusko, 29. november 2023 - Moderný svet je pomerne prísne štruktúrovaný. Na vrchole stoja tí, ktorých francúzsky filozof a ekonóm Jacques Attali nazýva neonomádmi. Sú to bohatí ľudia, ktorí ľahko menia svoje prostredie, sťahujú sa z Európy do Ameriky, z Hongkongu do Singapuru. Úplne dole sú najchudobnejší ľudia, ktorí migrujú z…

TopDesať

Ako nadviazať rozhovor? Už nikdy nenastane trápne ticho

0 icon

Často sa pri rozhovore ocitáme v situácii, kedy nastane to povestné nepríjemné ticho. Alebo len chceme dokázať nadviazať s niekym rozhovor a rozrozprávať ho. To, čo nás v tomto brzdí je strach. Bojíme sa že nenájdeme správne otázky, ktoré by sme sa mohli opýtať, bez toho, aby sme vyzerali zvláštne alebo…

Varenie: Chyby, ktoré majú miesto v internetovej sieni slávy

0 icon

Varenie: Chyby, ktoré majú miesto v internetovej sieni slávy Varenie je ťažké. Počkajte - prepáčte. Je to ľahké. Ak máte po ruke recept, je to takmer ako maľovanie podľa čísiel. Sú však ľudia, ktorým nerobí problém len prepočítavať metrické miery na šálky, ale je pre nich ťažké vedieť, ako funguje…

Prečo by si mal vyskúšať spať na zemi ako v Japonsku?

0 icon

Ak si vyrastal v západnej krajine, pravdepodobne si zvyknutý spať schúlený na mäkkej posteli. Ale keď vojdeš do japonskej spálne, je pravdepodobné, že nenájdeš žiadnu posteľ. Existuje veľa dôvodov, prečo Japonci dávajú prednosť tomu, že spia na podlahe, a nejde len tradíciu alebo úsporu miesta v malých apartmánoch. Ukázalo sa, že spánok na zemi má niekoľko veľmi…

10 príbehov, v ktorých zvieratá predviedli svoju ohromujúcu inteligenciu

0 icon

 Takmer všetci majitelia domácich miláčikov učia svojich chlpatých kamošov rôzne povely, či už sadnúť, ľahnúť, aportovať, alebo dokonca jazdiť na skateboarde. No zvieratá sú v skutočnosti omnoho inteligentnejšie, než si myslíme. Tu je 10 prípadov, kedy zvieratá ukázali svoju neuveriteľnú inteligenciu, a dokázali, že evolúcia nikdy nekončí. Od mačky, ktorá zachránila svojho majiteľa…

10 príkladov, že výhovorky neexistujú, ak niečo naozaj chceš

0 icon

Sú ľudia, ktorí sa nikdy nevzdávajú a pre ktorých výhovorky jednoducho neexistujú. Vo výsledku sa ich sny veľmi často aj skutočne naplnia. Tu je 10 motivujúcich príkladov. Je všeobecne známym tvrdením, že sni si najjednoduchšie splníš vďaka vytrvalosti a odhodlaniu bez ohľadu na to, čoho sa tvoj sen týka. S najväčšou pravdepodobnosťou je to práve vytrvalosť a…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali