Pokračujúci rozvrat Slovenska spôsobuje nevedomosť a naivnosť alebo je úmyselný? Ako u koho. U niektorých je to nevedomosť, nekompetencia, spojená častokrát s naivnosťou. Ale u iných je to úmysel, motivovaný napríklad materiálne alebo ideologickým presvedčením

Bratislava 29. júna 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)

 

Jún 2020 bol bohatý na udalosti týkajúcimi sa slovensko-maďarských vzťahov. Má dve roviny. Tá prvá sa týka spolunažívania štátotvorného slovenského národa s maďarskou menšinou žijúcou na Slovensku. Tu treba zdôrazniť, že v platných medzinárodných dohovoroch sa používa termín (národnostná) menšina. Čiže hovoríme o právach národnostných menšín a nie o právach „komunít“

Ilustračné foto

V medzinárodnom práve a diplomacii každé slovo alebo odtienok má svoj význam a pri rokovaniach sa „bojuje“ o každé slovíčko, vrátane ich interpretácie. Napríklad pri invázii USA a spojeneckej „koalície ochotných“ do Iraku sa právni experti OSN a tiež väčšina štátov členov Bezpečnostnej rady OSN zhodli, že invázia bola z pohľadu medzinárodného práva ilegálna.

Na druhej strane americkí experti tvrdili, že podľa ich interpretácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1441 invázia bola povolená.

Medzinárodne právo je komplikované, ale práve preto je také dôležité v oficiálnom styku používať ustálenú právnu terminológiu. Inak sa zbytočne podkopáva dlhoročná tvrdá práca diplomatov a kompetentných odborníkov. Aj na trhu to nie je jedno, aké slová sa používajú. Ale v politike a diplomacii sa jednoznačne vyžaduje kompetentnosť.

Na Ukrajine, Estónsku alebo v Lotyšsku zatvárajú alebo už zatvorili školy s ruským vyučovacím jazykom. Pritom ruská menšina predstavuje okolo  25 – 35 percent z celkového obyvateľstva. Vie si niekto predstaviť, aký by bol krik, keby sa Slovensko takto „veľkoryso“ správalo k slovenským menšinám, hlavne tej maďarskej?

Samozrejme nás veľa spája so slovenskými Maďarmi, Sú to naši občania a väčšina z nich harmonicky spolunažíva so Slovákmi. Spája nás mentalita, zvyky, tradície, história (napríklad spoločný boj za prežitie počas tureckých dobyvačných vojen) a aj životné postoje. Aj Slováci aj Maďari vo svojej väčšine vyznávajú tradičné európske hodnoty. A na Slovensku sa pre aj pre dve-tri deti maďarskej národnosti otvárajú ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským (pre 1.-5. ročník).

Ale je neakceptovateľné aby napríklad pre 10 – 15 slovenských detí obec Rohovce odmietala  už tretí rok otvoriť slovenské triedy. Pritom slovenská škola tam bola. Len ju obec zrušila keď školský zákon dal kompetencie obciam rozhodovať o tom aké školy budú otvorené.

Výsledkom je faktická diskriminácia na južnom Slovensku, kde veľa slovenských detí chodí do škôl s vyučovacím jazykom maďarským pre absolútny nedostatok škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Nebolo by už konečne načase umožniť aby deti všade na juhu Slovenska sa mohli vzdelávať aj v štátnom jazyku?

Veď predsa nikto nehovorí o tom že by sa mali zatvárať školy alebo aj malotriedky s maďarským vyučovacím jazykom. Veď stačí len zmeniť zákon, aby sa deti na slovenskom juhu (ak chcú) mohli vzdelávať aj v štátnom jazyku paralelne s vyučovaním v maďarskom jazyku. Ako by sa lepšie rozvíjala vzájomná spolupatričnosť keď nie napríklad v jednej škole s triedami v slovenskom a maďarskom jazyku?  Čo tomu bráni? Veď stačí 76 poslancov z 150, aby za existujúci zákon upravil.

Je predsa úplne jedno, či by bola povinnosť otvoriť slovenskú školu ak je dopyt, alebo by zriaďovateľom bolo Ministerstvo školstva alebo iný orgán. Dočkáme sa konečne aby sa skončila školská diskriminácia stále ešte štátneho slovenského jazyka? Zatiaľ sa ale hovorí len o ďalšom posilňovaní práv národnostných menšín, lebo že vraj majú strach hovoriť v rodnom jazyku. Je cieľom jazykový Babylon, ktorý postupne ale zákonite privedie k rozvratu Slovenska?

Ale to nie je všetko. Už sa osadili tabule, kde tabuľa s maďarským názvom obce sa javí byť o niečo väčšia ako slovenská a je reflexná, to jesť keď vchádzate autom v noci napríklad do obce Kvetoslavov (27 km od Bratislavy), je vidieť maďarský názov Úszor ale Kvetoslavov skoro vôbec nie. V mnohých mestách na juhu sa osadzujú slovensko/maďarské tabule s názvami obci a ulíc, pričom podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 percento občanov maďarskej národnosti bolo menej  ako 15 percent.

Obec Veľký Biel (neďaleko od Bratislavy) je na tabuli s maďarským názvom najnovšie pomenovaná ako Magyarbél. To jesť dedina Veľký Biel so slovenskou väčšinou je úradne označená ako “Maďarský Biel“. A dalo by sa pokračovať. V Maďarsku sú tabule zmiešaných slovensko-maďarských   obcí označené veľkým maďarským nadpisom a pod ním je slovenský nadpis, ktorý je značne menší. Tak to bolo donedávna aj na Slovensku.  Na základe akého zákona sa to nedávno zmenilo? Čo bolo zlé na tom označovať obce ako v Maďarsku? Veď naši premiéri stále ďakujú Maďarsku za príkladné sa staranie o slovenskú menšinu!

Ďalším paradoxom je, že v Rakúsku už dávno vymenili tabule „Pressburg“ a nahradili ich úradným slovenským názvom Bratislava. Jedna vec je používanie v ústnom styku zaužívaných názvov ako Pressburg alebo Viedeň, ale v úradnom styku aj Slovensko, aj Rakúsko používajú  úradné názvy. Slovensko sa tejto politiky pridŕža aj vo vzťahu k Maďarsku. Nemáme tabule s názvom Ráb alebo Miškovec, ale je napísané Győr a Miskolc.  A tak je to všade v civilizovanom svete.  Ale v Maďarsku je to inak.

Idete do mesta Pozsony – Bratislava alebo Becs – Wien. Takéto dopravné značky s označením Pozsony – Bratislava sa už objavujú aj na Slovensku. Hovoriť o týchto legitímnych veciach „sine ira et studio” (bez hnevu a nestranne)  začína biť na Slovensku tabu.  Alebo hneď nasleduje obvinenie z vyťahovania maďarskej karty a najnovšie v horšom prípade už aj môže nasledovať trestné oznámenie z vyvolávania etnickej nenávisti.

Slovensko je dnes prakticky terorizované fanatickým globálnym pseudoliberalizmom. Táto fanatická pseudoliberálna ideológia podkopáva národné štáty a štátnosť ako takú. Najprv je to mediálny lynč, ktorý ale na základe „náhubkového zákona z 2017 pomaly ale iste prechádza do kriminalizovania ľudí, ktorí nastoľujú legitímne ale nepohodlné názory.

Zahraničný aspekt slovensko-maďarských vzťahov zahŕňa hlavne vzťahy Slovenska s Maďarskom. Oficiálne naše vzťahy sú veľmi dobré. A treba ich nielen udržiavať, ale aj rozvíjať.

Ale netreba strácať zo zreteľa, že hoci máme podobné záujmy v oblasti obrany tradičných európskych hodnôt, migrácie a ochrany rodiny, udalosti okolo stého výročia Trianonskej dohody názorne znova ukázali, že nie všetko je také ružové ako sa to častokrát prezentuje.

Orbánov vzťah dôsledne vychádza z tvrdého presadzovania maďarských záujmov a blúznení o Veľkom Maďarsku. Dokazuje to nielen nedávny Orbánov prejav v Sátoraljaújhely, ale aj udalosti okolo nehorázneho „Memoranda maďarskej komunity“, doručeného slovenskému premiérovi tesne pred výročím Trianonu.

Na jednej strane pán premiér povedal, že mu „memorandom maďarskej komunity“ napľuli na ruku, ale potom bývalý predseda SMK pán Berényi bol členom slovenskej delegácie na návšteve Maďarska ako poradca slovenského premiéra! Tak napľuli alebo nenapľuli?

Ale ďaleko zaujímavejší a dôležitejší je prejav pána Orbána v Sátoraljaújhely na slovenskej hranici hneď oproti Slovenskému Novému Mestu.

Pri výročí Trianonu pán Orbán obrazným, ale diplomatickým spôsobom odkázal všetkým Maďarom, že príde chvíľa keď všetky krivdy budú napravené a dostanú sa z „cely smrti“. Len treba budovať silnú armádu a vydržať.

Jednou zástavkou maďarskej kalvárie podľa Orbána je aj Sátoraljaújhely (asi narážka že časť Sátoraljaújhely sa po Trianone stala súčasťou Slovenského Nového Mesta).  „Znova prejdeme krížovou cestou a získame to až na konci krížovej cesty. Tisícročnému historickému Maďarsku bodli nožom do chrbta … krajinu vydali do rúk nepriateľov … Západ znásilnil tisícročné hranice a dejiny strednej Európy … Nás zovrel medzi neobrániteľné hranice, vzal naše prírodné bohatstvo … z našej krajiny urobil celu smrti … Toto Západu nikdy nezabudneme … Je platné,  že čo patrí spolu, sa aj spojí …    My zotrváme, lebo sme doma … Maďari podobne ako ľudské srdce sa raz stiahnu, inokedy sa roztiahnu … Strážime Karpatskú kotlinu dôstojne, pretože je to naším poslaním … My v Bratislave vidíme Pozsony a v Kluži Kolozsvár (hlavné mesto rumunskej Transylvánie) … Naša politická, intelektuálna, hospodárska a kultúrna gravitačná sila rastie zo dňa na deň. Začal sa návrat Maďarov do ich vlasti…  Neexistuje  na svete taký národ, ktorý by vydržal takýchto sto rokov. Ale naša fajta je neoblomná, húževnatá a bystrá, preto nielen  sme to zvládli, ale dnes znova vyhrávame … Dejiny nie sú milosrdné. Neodpustia slabosti. Maďari si už nikdy nemôžu dovoliť luxus slabosti … pre nás každý zápas trvá až dovtedy, pokiaľ ho nevyhráme … Svet je v pohybe. Prebiehajú v ňom tektonické zmeny. USA už nesedia na tróne Sveta ako jediné … Eurázia sa obnovuje mimoriadne dynamicky, pružiny Európskej Únie vŕzgajú. Zrodí sa nový poriadok. Na brány nášho sveta, našich životov búchajú obrovské zmeny … my sme tí,  ktorí otočia osud Maďarska … Môžeme dúfať, že naša generácia, štvrtá generácia od Trianonu ešte naplní svoje poslanie a Maďarsko privedie až k bránam víťazsva … Čakajú vás veľké časy. Pripravujte sa, každý deň sa pripravujte. Maďarsko predovšetkým, Pán Boh nad nami. Maďarsko do toho, Maďari do toho!

Len nedávno si Viktor Orbán vyvesil v pracovni mapu Veľkého Maďarska. Rumusko protestovalo. Slovensko bolo ticho. Maďarsko už rozdalo na Podkarpatskej Rusi (dnešné Zakarpatie na Ukrajine) státisíce maďarských pasov, nielen miestnym Maďarom, ale aj Rusínom, ktorí nevedia po maďarsky ani ceknúť. Na výročie Trianonu na južnom Slovensku (hneď pod Bratislavou) boli slovenské názvy obcí a miest prekryté maďarským nápisom „ Vesszen Trianon“ (Dole s Trianonom). Bol za to niekto potrestaný?

Mnohí Slováci pod vplyvom médii zastávajú názor, že sú len dve alternatívy. Alebo mierové spolunažívanie s Maďarskom aj za cenu zbytočných a nepotrebných ústupkov alebo pomaly vojna. Nie je to tak. Existuje aj tretia alternatíva. Priateľstvo, dialóg a spolupráca medzi Slovenskom a Maďarskom a slovenským a maďarským národom na báze rovného s rovným bez spochybňovania územnej celistvosti Slovenska a zasahovania do vnútorných vecí Slovenska. A dialóg na Slovensku sa nevedie na základe extrémistických požiadaviek, ktoré by viedli k jazykovému Babylonu a k podkopávaniu integrity Slovenska. Slovensko, na rozdiel od mnohých iných štátov, dodržiava práva menšín, ktoré sú dnes tak nadštandardné, že sa pomaly začína diskriminácia štátotvorného národa na území Slovenska.

Bolo by nanajvýš vhodné, aby sa konečne umožnilo na celom území Slovenska vzdelávanie v slovenskom štátnom jazyku. Toto vôbec neznamená, že by sa zakazovali školy s maďarským (alebo iným) vyučovacím jazykom.

Po druhé, používanie menšinových jazykov v úradnom styku a tabulí s označením obcí so zmiešaným obyvateľstvom by sa malo upraviť tak, aby štátny jazyk mal dominujúce postavenie.

Po tretie, kvóta na použitie jazyka menšiny by sa mala vrátiť na 20 percent (ako v roku 2010) z dnešných častokrát aj pod 15 percent.

Nakoniec, každý slovenský občan pri zachovaní menšinových práv by mal ovládať štátny jazyk. Štátny jazyk nerozdeľuje ale integruje. Aj po týchto malých úpravách menšinové práva na Slovensku budú nepomerne vyššie ako práva Slovákov v Maďarsku, nehovoriac už o právach ruských menšín v Pobaltí a na Ukrajine.

Múdri a prezieraví sa pripravujú sa všetky eventuality, ktoré môžu nastať. Aj na tie, ktoré sa môžu v danom momente zdať absurdnými.

Aj Slovensko musí byť pripravené na historický zlom, ktorý prichádza. Musí ale byť vnútorne pevné, súdržné a tiež demokratické.

Treba prestať so žabomyšími vojnami medzi slovenskými politikmi, ktorí sa neustále (česť výnimkám) hádajú a bijú sa o moc a korytá namiesto toho, aby slúžili ľuďom a rozmýšľali ako budovať silný slovenský štát. A tak sa zdá, že je to z roka na rok horšie.

Obrovským problémom sú média, ktoré rozoštvávajú ľudí namiesto toho aby zodpovedne informovali. Vyvolávajú vášne a pasujú sa do úlohy prokurátora, žalobcu, sudcu aj kata v jednej osobe. Majú informačný monopol. Oni vyberajú a dodávajú informácie o tom čo sa deje doma aj v zahraničí. Na základe ich výberu a prezentácie udalostí sa vytvára verejná mienka ale aj mienka politikov, ktorí tiež čerpajú informácie od nich. Oni rozhodujú o tom ktorého politika treba „odstreliť“ a ktorého naopak podporiť. A ľudia, ktorými sa manipuluje si častokrát myslia, že oni sa rozhodujú sami.

Na ľahšiu kontrolu a vymývanie mozgov v prospech toho jediného správneho názoru  je potrebné vyvolať vášne aj nenávisť k tomu s „tým iným názorom“. Potom sú všetci rozhádaní a bojujú za ten „ich“ názor. Staré rímske heslo „Divide et impera“ (rozdeľuj a panuj) dosiahlo svoj cieľ.

Pripravenosť na historický zlom tiež zahŕňa hľadanie potencionálnych spojencov. Pomôžu nám USA, NATO? Na papieri určite áno. Aj Francúzsko s Veľkou Britániou boli našimi spojencami. A namiesto pomoci sme sa dočkali  Mníchovskej zrady.

Má v tejto situácii zmysel si ešte viac kaziť vzťahy s Ruskom? Zdravý sedliacky rozum hovorí, že asi by to nebolo veľmi dobré.

Ale máme potencionálnych spojencov aj bližšie. Všetci tí pre ktorých Trianon znamenal vytúženú slobodu, stoja za povšimnutie. Sú to Chorvátsko, Srbsko, nám blízki Rusíni z dnešnej Ukrajiny ale aj Rumuni. A samozrejme aj bratia Česi. Je dobré si pripomenúť, že v roku 1919 po začatí ofenzívy Maďarskej republiky rád a obsadení skoro polovice Slovenska, bolo to práve Rumunsko, ktoré nám pomohlo a prešlo do ofenzívy, ktorá sa skončila rumunským obsadením Budapešti.

Dnes sú Maďari jednoznačne naši priatelia. Len je dobré nebyť naivným a byť pripraveným na všetky možné situácie, ktoré môžu nastať.

Slovensko do toho!!!  Priateľské, slušné, kultúrne, tolerantné, ale aj hrdé, prezieravé a kompetentné.

Dezider Štefunko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Irán vyzýva novú americkú administratívu na zrušenie sankcií

0 icon

Teherán 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hadi Mizban)   Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyzval v piatok novú americkú administratívu, aby "bezpodmienečne" zrušila sankcie uvalené bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom na islamskú republiku s cieľom zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015. Uviedla to agentúra AFP "Administratíva by mala začať bezpodmienečným…

Pri sčítaní ľudu vo Veľkej Británii bude prvýkrát otázka o rodovej identite občanov

0 icon

Londýn 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V dotazníkoch použitých na sčítanie ľudu v Británii sa po prvý raz objaví otázka o rodovej identite. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio o tom v piatok informoval riaditeľ britského štatistického úradu (ONS) Ian Diamond Dotazník bude obsahovať aj otázku o pohlaví, ktoré…

Rezort zdravotníctva vníma avizovaný návrat USA do WHO pozitívne

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anja Niedringhaus)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vníma pozitívne avizovaný návrat USA do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Organizáciu považuje za kľúčovú a jedinečnú vo vzťahu k zdravotnej problematike na globálnej úrovni. Tá je podľa rezortu v súčasnej pandemickej situácii potrebná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ…

Európski poskytovatelia sociálnych služieb podporujú výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Európski poskytovatelia sociálnych služieb združených v organizácii European Ageing Network (EAN) preferujú výhody pre zaočkovaných občanov „starého kontinentu“. Zároveň nechcú, aby tých, ktorí vakcináciu odmietli, pre ich rozhodnutie trestali. Vyplýva to z piatkového virtuálneho mítingu EAN, ktorého závery sprostredkovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb…

Rusko dodá Maďarsku dva milióny dávok vakcíny Sputnik V

0 icon

Moskva 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Maďarsko dostane dostatok ruských vakcín Sputnik V proti koronavírusu na zaočkovanie jedného milióna ľudí. Po schôdzke so svojim ruským partnerom to povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý uviedol, že Maďarsko obdrží dva milióny dávok očkovacej látky Sputnik V. Rusko má…

Korčok odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Katia Christodoulou)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Ivan Korčok (nom. SaS) na dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií, ktoré sa výrazne zintenzívnilo od minuloročných prezidentských volieb v krajine. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie…

Vyhrážky zabrali: Strana Hlas-SD nebude počas plošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nebude počas celoplošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách. Ako informoval Denník N, Hlas-SD zatiaľ okrem Slovenskej národnej strany (SNS) nenašiel organizáciu, ktorá by ho podporila Ako ďalej Denník N priblížil, predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD…

Pelosiová plánuje v pondelok poslať do Senátu žalobu proti Trumpovi

0 icon

Washington 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová plánuje v pondelok odoslať do Senátu ústavnú žalobu proti bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. „Bude riadny a spravodlivý proces,“ vyhlásil líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a…

Prezidentka podmienečne udelila milosť matke ťažko chorého dieťaťa

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes udelila individuálnu milosť 47-ročnej žene, ktorá bola súdom právoplatne odsúdená pre spáchanie trestného činu sprenevery. Bol jej uložený trest odňatia slobody vo výmere päť rokov a zároveň trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho alebo dozorného orgánu, respektíve…

Minister zdravotníctva Krajčí potvrdil pozitívne trendy vo vývoji epidemickej situácie. „Budeme uvoľňovať opatrenia“

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Pozitívne trendy vo vývoji pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako ďalej uviedol minister, situácia sa postupne zlepšuje, pričom to nie je také výrazné z dôvodu prítomnosti nového variantu koronavírusu. Postupne bude…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Meleš

MILAN LAURINEC DEHONESTUJE ZAVRAŽDENÉHO NÁRODNÉHO HRDINU GENERÁLA MILANA LUČANSKÉHO.

0icon

Milan Laurinec, samozvaný odborník na ústavu, aktivista, sa tento raz pustil do mŕtveho generála Milana Lučanského, ani nie mesiac od jeho vraždy v cele predbežného zadržania. Tento krát veľmi šokujúco, hlavne pre jeho nasledovníkov a fanúšikov Občianskeho tribunálu vyhlásil, že zavraždený generál Lučanský nebol žiadny národovec, opísal jeho státisícové majetky…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

Gustáv Murín

Vláda politickej mafie

0icon

Mafiáni predbiehajú zákony. Tie existujúce a tak štát urýchlene prijíma nové, aby sa bránil. Preto sa rozhľadenejší mafiánski bossovia vždy pokúšali zaviazať si politikov, aby tie zákony mohli ovplyvňovať. Matovičova zločinná klika to prekonala – oni si tie zákony prispôsobujú tak, aby ich zlé činy boli perfektne kryté. Veď zákonodarnému…

Martin Borguľa

Slovenské opatrovateľky: všetci o nich hovoria, ale nikto sa o ne nezaujíma

0icon

Práca opatrovateliek patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým ohodnotením a najmenším spoločenským statusom. Realita na Slovensku je taká, že tí, ktorí sa starajú o zvieratá, zarábajú viac ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. V našich zariadeniach sociálnych služieb a v teréne je alarmujúci nedostatok opatrovateliek. Chýba nám cca 20 000 žien a mužov,…

Jozef Slávik

Cenzúra ? ...

0icon

Nedá mi reagovať na niektoré nenávistné diskusné príspevky, ale aj na to, že sa stále stretávam s obmedzovaním slobody vyjadrovania. I keď do bodky a do písmena dodržiavam etický kódex blogera či diskutéra, stáva sa mi pravidelne, že som určitým spôsobom umelo bojkotovaný a dokonca, ak som príliš adresný a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

Ako si môžete natrvalo aktivovať Windows 10 pre váš počítač v roku 2021 len za 13€?

0 icon

Súčasná pandemická situácia mnohých z nás núti aj naďalej pracovať z domu. Hoci mnohí si prácu z pohodlia obývačky pochvaľujú, tak bez adekvátneho softwaru to nie je možné. Či už chcete editovať text, pracovať s Excel súbormi, spracovávať prezentácie a podobne, tak to jednoducho nejde bez adekvátnych aplikácií a programov.…

Vedci dokázali vyriešiť 100-ročnú záhadu rakovinových buniek

0 icon

V roku 1921 nemecký doktor, Otto Warburg, objavil, že rakovinové bunky nepoužívajú cukor ako palivo tak, ako by sme si mysleli. Väčšina buniek „spáli“ cukor pomocou kyslíku, no bunky rakoviny využívajú metódu kvasiniek, píše portál IFL Science. Tento špeciálny proces kvasenia slúži k získavaniu energie. Rakovinové bunky ho využívajú aj v prípade, kedy…

Google sa dohodol na vyplácaní licenčných poplatkov francúzskym médiám. Nastane podobná situácia aj v iných krajinách EÚ?

0 icon

Francúzske spravodajské weby a celkovo celý spravodajský priemysel v tejto krajine hlási malé, no za to naozaj podstatné víťazstvo nad nadnárodným gigantom Google. Francúzskym regulačným úradom sa podarilo spoločnosť Google dotlačiť ku tomu, aby pri vybraných produktoch musela uzatvoriť zmluvu so spravodajskými webmi, ktorým bude platiť adekvátnu finančnú čiastku za…

Plánuje Honor vo svojich smartfónoch využívať HarmonyOS? Toto prezradil riaditeľ spoločnosti!

0 icon

HarmonyOS je operačný systém vyvíjaný spoločnosťou Huawei, ktorý by mal byť alternatívnym operačným systémom k Androidu. Nie tak dávno Wang Chenglu, vedúci softvérového oddelenia spoločnosti Huawei Consumer Business Software Department uviedol, že tento operačný systém nie je „kópiou“ Androidu. Rovnako dodal, že sankcie zo strany USA neboli dôvodom, prečo sa…

Honor odkryl prvý vlajkový smartfón po odlúčení sa od Huaweiu. Zároveň prezrádza aj stratégiu spoločnosti

0 icon

Ex-dcérska spoločnosť Huaweiu, Honor, pred malými chvíľami odkryla zariadenia Honor View40, prvý vlajkový model spoločnosti. Okrem iného Honor bližšie odkryl aj stratégiu spoločnosti. Goerge Zhao, generálny riaditeľon Honor Diveco Co. Ltd hovorí: „Sme vďační za dlhoročnú podporu našich verných spotrebiteľov a partnerov, ktorí boli po našom boku za posledných sedem…

Armádny Magazín

Na poslednú chvíľu: Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP  

Božie mlyny zomleli klamstvá: Európsky súd zamietol obvinenie Ruska Gruzínskom z konfliktu v roku 2008

0 icon

Gruzínsko, 22. január 2021 (AM) - Ruské ministerstvo spravodlivosti informovalo svoju verejnosť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 1. 2021, že obvinenie Ruska Gruzínskom v súvislosti s augustovými udalosťami v roku 2008 v Južnom Osetsku je neopodstatnené.   Snažili sme sa túto správu verifikovať aj na webove

Armádne letectvo USA chce nové stíhacie lietadlo, pretože náklady na životný cyklus lietadla F-35 sú veľmi vysoké

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Program vývoja stíhacieho lietadla 6. generácie NGAD (Next Generation Air Dominance) predstavuje šancu navrhnúť lietadlo, ktoré bude lepšie zodpovedať

USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 h

Pakistan vykonal úspešný test balistickej rakety Shaheen-III. India ide odpovedať svojimi testami. Video

0 icon

Pakistan, 22. január 2021 (AM) - Pakistan včera vykonal úspešný letový test balistickej rakety zem-zem Shaheen-III s doletom 2750 kilometrov. Testovací let bol zameraný na opätovné overenie rôznych konštrukčných a technických parametrov zbraňového systému.    

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali