KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Pokračujúci rozvrat Slovenska spôsobuje nevedomosť a naivnosť alebo je úmyselný? Ako u koho. U niektorých je to nevedomosť, nekompetencia, spojená častokrát s naivnosťou. Ale u iných je to úmysel, motivovaný napríklad materiálne alebo ideologickým presvedčením

Bratislava 29. júna 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)

 

Jún 2020 bol bohatý na udalosti týkajúcimi sa slovensko-maďarských vzťahov. Má dve roviny. Tá prvá sa týka spolunažívania štátotvorného slovenského národa s maďarskou menšinou žijúcou na Slovensku. Tu treba zdôrazniť, že v platných medzinárodných dohovoroch sa používa termín (národnostná) menšina. Čiže hovoríme o právach národnostných menšín a nie o právach „komunít“

Ilustračné foto

V medzinárodnom práve a diplomacii každé slovo alebo odtienok má svoj význam a pri rokovaniach sa „bojuje“ o každé slovíčko, vrátane ich interpretácie. Napríklad pri invázii USA a spojeneckej „koalície ochotných“ do Iraku sa právni experti OSN a tiež väčšina štátov členov Bezpečnostnej rady OSN zhodli, že invázia bola z pohľadu medzinárodného práva ilegálna.

Na druhej strane americkí experti tvrdili, že podľa ich interpretácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1441 invázia bola povolená.

Medzinárodne právo je komplikované, ale práve preto je také dôležité v oficiálnom styku používať ustálenú právnu terminológiu. Inak sa zbytočne podkopáva dlhoročná tvrdá práca diplomatov a kompetentných odborníkov. Aj na trhu to nie je jedno, aké slová sa používajú. Ale v politike a diplomacii sa jednoznačne vyžaduje kompetentnosť.

Na Ukrajine, Estónsku alebo v Lotyšsku zatvárajú alebo už zatvorili školy s ruským vyučovacím jazykom. Pritom ruská menšina predstavuje okolo  25 – 35 percent z celkového obyvateľstva. Vie si niekto predstaviť, aký by bol krik, keby sa Slovensko takto „veľkoryso“ správalo k slovenským menšinám, hlavne tej maďarskej?

Samozrejme nás veľa spája so slovenskými Maďarmi, Sú to naši občania a väčšina z nich harmonicky spolunažíva so Slovákmi. Spája nás mentalita, zvyky, tradície, história (napríklad spoločný boj za prežitie počas tureckých dobyvačných vojen) a aj životné postoje. Aj Slováci aj Maďari vo svojej väčšine vyznávajú tradičné európske hodnoty. A na Slovensku sa pre aj pre dve-tri deti maďarskej národnosti otvárajú ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským (pre 1.-5. ročník).

Ale je neakceptovateľné aby napríklad pre 10 – 15 slovenských detí obec Rohovce odmietala  už tretí rok otvoriť slovenské triedy. Pritom slovenská škola tam bola. Len ju obec zrušila keď školský zákon dal kompetencie obciam rozhodovať o tom aké školy budú otvorené.

Výsledkom je faktická diskriminácia na južnom Slovensku, kde veľa slovenských detí chodí do škôl s vyučovacím jazykom maďarským pre absolútny nedostatok škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Nebolo by už konečne načase umožniť aby deti všade na juhu Slovenska sa mohli vzdelávať aj v štátnom jazyku?

Veď predsa nikto nehovorí o tom že by sa mali zatvárať školy alebo aj malotriedky s maďarským vyučovacím jazykom. Veď stačí len zmeniť zákon, aby sa deti na slovenskom juhu (ak chcú) mohli vzdelávať aj v štátnom jazyku paralelne s vyučovaním v maďarskom jazyku. Ako by sa lepšie rozvíjala vzájomná spolupatričnosť keď nie napríklad v jednej škole s triedami v slovenskom a maďarskom jazyku?  Čo tomu bráni? Veď stačí 76 poslancov z 150, aby za existujúci zákon upravil.

Je predsa úplne jedno, či by bola povinnosť otvoriť slovenskú školu ak je dopyt, alebo by zriaďovateľom bolo Ministerstvo školstva alebo iný orgán. Dočkáme sa konečne aby sa skončila školská diskriminácia stále ešte štátneho slovenského jazyka? Zatiaľ sa ale hovorí len o ďalšom posilňovaní práv národnostných menšín, lebo že vraj majú strach hovoriť v rodnom jazyku. Je cieľom jazykový Babylon, ktorý postupne ale zákonite privedie k rozvratu Slovenska?

Ale to nie je všetko. Už sa osadili tabule, kde tabuľa s maďarským názvom obce sa javí byť o niečo väčšia ako slovenská a je reflexná, to jesť keď vchádzate autom v noci napríklad do obce Kvetoslavov (27 km od Bratislavy), je vidieť maďarský názov Úszor ale Kvetoslavov skoro vôbec nie. V mnohých mestách na juhu sa osadzujú slovensko/maďarské tabule s názvami obci a ulíc, pričom podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 percento občanov maďarskej národnosti bolo menej  ako 15 percent.

Obec Veľký Biel (neďaleko od Bratislavy) je na tabuli s maďarským názvom najnovšie pomenovaná ako Magyarbél. To jesť dedina Veľký Biel so slovenskou väčšinou je úradne označená ako “Maďarský Biel“. A dalo by sa pokračovať. V Maďarsku sú tabule zmiešaných slovensko-maďarských   obcí označené veľkým maďarským nadpisom a pod ním je slovenský nadpis, ktorý je značne menší. Tak to bolo donedávna aj na Slovensku.  Na základe akého zákona sa to nedávno zmenilo? Čo bolo zlé na tom označovať obce ako v Maďarsku? Veď naši premiéri stále ďakujú Maďarsku za príkladné sa staranie o slovenskú menšinu!

Ďalším paradoxom je, že v Rakúsku už dávno vymenili tabule „Pressburg“ a nahradili ich úradným slovenským názvom Bratislava. Jedna vec je používanie v ústnom styku zaužívaných názvov ako Pressburg alebo Viedeň, ale v úradnom styku aj Slovensko, aj Rakúsko používajú  úradné názvy. Slovensko sa tejto politiky pridŕža aj vo vzťahu k Maďarsku. Nemáme tabule s názvom Ráb alebo Miškovec, ale je napísané Győr a Miskolc.  A tak je to všade v civilizovanom svete.  Ale v Maďarsku je to inak.

Idete do mesta Pozsony – Bratislava alebo Becs – Wien. Takéto dopravné značky s označením Pozsony – Bratislava sa už objavujú aj na Slovensku. Hovoriť o týchto legitímnych veciach „sine ira et studio” (bez hnevu a nestranne)  začína biť na Slovensku tabu.  Alebo hneď nasleduje obvinenie z vyťahovania maďarskej karty a najnovšie v horšom prípade už aj môže nasledovať trestné oznámenie z vyvolávania etnickej nenávisti.

Slovensko je dnes prakticky terorizované fanatickým globálnym pseudoliberalizmom. Táto fanatická pseudoliberálna ideológia podkopáva národné štáty a štátnosť ako takú. Najprv je to mediálny lynč, ktorý ale na základe „náhubkového zákona z 2017 pomaly ale iste prechádza do kriminalizovania ľudí, ktorí nastoľujú legitímne ale nepohodlné názory.

Zahraničný aspekt slovensko-maďarských vzťahov zahŕňa hlavne vzťahy Slovenska s Maďarskom. Oficiálne naše vzťahy sú veľmi dobré. A treba ich nielen udržiavať, ale aj rozvíjať.

Ale netreba strácať zo zreteľa, že hoci máme podobné záujmy v oblasti obrany tradičných európskych hodnôt, migrácie a ochrany rodiny, udalosti okolo stého výročia Trianonskej dohody názorne znova ukázali, že nie všetko je také ružové ako sa to častokrát prezentuje.

Orbánov vzťah dôsledne vychádza z tvrdého presadzovania maďarských záujmov a blúznení o Veľkom Maďarsku. Dokazuje to nielen nedávny Orbánov prejav v Sátoraljaújhely, ale aj udalosti okolo nehorázneho „Memoranda maďarskej komunity“, doručeného slovenskému premiérovi tesne pred výročím Trianonu.

Na jednej strane pán premiér povedal, že mu „memorandom maďarskej komunity“ napľuli na ruku, ale potom bývalý predseda SMK pán Berényi bol členom slovenskej delegácie na návšteve Maďarska ako poradca slovenského premiéra! Tak napľuli alebo nenapľuli?

Ale ďaleko zaujímavejší a dôležitejší je prejav pána Orbána v Sátoraljaújhely na slovenskej hranici hneď oproti Slovenskému Novému Mestu.

Pri výročí Trianonu pán Orbán obrazným, ale diplomatickým spôsobom odkázal všetkým Maďarom, že príde chvíľa keď všetky krivdy budú napravené a dostanú sa z „cely smrti“. Len treba budovať silnú armádu a vydržať.

Jednou zástavkou maďarskej kalvárie podľa Orbána je aj Sátoraljaújhely (asi narážka že časť Sátoraljaújhely sa po Trianone stala súčasťou Slovenského Nového Mesta).  „Znova prejdeme krížovou cestou a získame to až na konci krížovej cesty. Tisícročnému historickému Maďarsku bodli nožom do chrbta … krajinu vydali do rúk nepriateľov … Západ znásilnil tisícročné hranice a dejiny strednej Európy … Nás zovrel medzi neobrániteľné hranice, vzal naše prírodné bohatstvo … z našej krajiny urobil celu smrti … Toto Západu nikdy nezabudneme … Je platné,  že čo patrí spolu, sa aj spojí …    My zotrváme, lebo sme doma … Maďari podobne ako ľudské srdce sa raz stiahnu, inokedy sa roztiahnu … Strážime Karpatskú kotlinu dôstojne, pretože je to naším poslaním … My v Bratislave vidíme Pozsony a v Kluži Kolozsvár (hlavné mesto rumunskej Transylvánie) … Naša politická, intelektuálna, hospodárska a kultúrna gravitačná sila rastie zo dňa na deň. Začal sa návrat Maďarov do ich vlasti…  Neexistuje  na svete taký národ, ktorý by vydržal takýchto sto rokov. Ale naša fajta je neoblomná, húževnatá a bystrá, preto nielen  sme to zvládli, ale dnes znova vyhrávame … Dejiny nie sú milosrdné. Neodpustia slabosti. Maďari si už nikdy nemôžu dovoliť luxus slabosti … pre nás každý zápas trvá až dovtedy, pokiaľ ho nevyhráme … Svet je v pohybe. Prebiehajú v ňom tektonické zmeny. USA už nesedia na tróne Sveta ako jediné … Eurázia sa obnovuje mimoriadne dynamicky, pružiny Európskej Únie vŕzgajú. Zrodí sa nový poriadok. Na brány nášho sveta, našich životov búchajú obrovské zmeny … my sme tí,  ktorí otočia osud Maďarska … Môžeme dúfať, že naša generácia, štvrtá generácia od Trianonu ešte naplní svoje poslanie a Maďarsko privedie až k bránam víťazsva … Čakajú vás veľké časy. Pripravujte sa, každý deň sa pripravujte. Maďarsko predovšetkým, Pán Boh nad nami. Maďarsko do toho, Maďari do toho!

Len nedávno si Viktor Orbán vyvesil v pracovni mapu Veľkého Maďarska. Rumusko protestovalo. Slovensko bolo ticho. Maďarsko už rozdalo na Podkarpatskej Rusi (dnešné Zakarpatie na Ukrajine) státisíce maďarských pasov, nielen miestnym Maďarom, ale aj Rusínom, ktorí nevedia po maďarsky ani ceknúť. Na výročie Trianonu na južnom Slovensku (hneď pod Bratislavou) boli slovenské názvy obcí a miest prekryté maďarským nápisom „ Vesszen Trianon“ (Dole s Trianonom). Bol za to niekto potrestaný?

Mnohí Slováci pod vplyvom médii zastávajú názor, že sú len dve alternatívy. Alebo mierové spolunažívanie s Maďarskom aj za cenu zbytočných a nepotrebných ústupkov alebo pomaly vojna. Nie je to tak. Existuje aj tretia alternatíva. Priateľstvo, dialóg a spolupráca medzi Slovenskom a Maďarskom a slovenským a maďarským národom na báze rovného s rovným bez spochybňovania územnej celistvosti Slovenska a zasahovania do vnútorných vecí Slovenska. A dialóg na Slovensku sa nevedie na základe extrémistických požiadaviek, ktoré by viedli k jazykovému Babylonu a k podkopávaniu integrity Slovenska. Slovensko, na rozdiel od mnohých iných štátov, dodržiava práva menšín, ktoré sú dnes tak nadštandardné, že sa pomaly začína diskriminácia štátotvorného národa na území Slovenska.

Bolo by nanajvýš vhodné, aby sa konečne umožnilo na celom území Slovenska vzdelávanie v slovenskom štátnom jazyku. Toto vôbec neznamená, že by sa zakazovali školy s maďarským (alebo iným) vyučovacím jazykom.

Po druhé, používanie menšinových jazykov v úradnom styku a tabulí s označením obcí so zmiešaným obyvateľstvom by sa malo upraviť tak, aby štátny jazyk mal dominujúce postavenie.

Po tretie, kvóta na použitie jazyka menšiny by sa mala vrátiť na 20 percent (ako v roku 2010) z dnešných častokrát aj pod 15 percent.

Nakoniec, každý slovenský občan pri zachovaní menšinových práv by mal ovládať štátny jazyk. Štátny jazyk nerozdeľuje ale integruje. Aj po týchto malých úpravách menšinové práva na Slovensku budú nepomerne vyššie ako práva Slovákov v Maďarsku, nehovoriac už o právach ruských menšín v Pobaltí a na Ukrajine.

Múdri a prezieraví sa pripravujú sa všetky eventuality, ktoré môžu nastať. Aj na tie, ktoré sa môžu v danom momente zdať absurdnými.

Aj Slovensko musí byť pripravené na historický zlom, ktorý prichádza. Musí ale byť vnútorne pevné, súdržné a tiež demokratické.

Treba prestať so žabomyšími vojnami medzi slovenskými politikmi, ktorí sa neustále (česť výnimkám) hádajú a bijú sa o moc a korytá namiesto toho, aby slúžili ľuďom a rozmýšľali ako budovať silný slovenský štát. A tak sa zdá, že je to z roka na rok horšie.

Obrovským problémom sú média, ktoré rozoštvávajú ľudí namiesto toho aby zodpovedne informovali. Vyvolávajú vášne a pasujú sa do úlohy prokurátora, žalobcu, sudcu aj kata v jednej osobe. Majú informačný monopol. Oni vyberajú a dodávajú informácie o tom čo sa deje doma aj v zahraničí. Na základe ich výberu a prezentácie udalostí sa vytvára verejná mienka ale aj mienka politikov, ktorí tiež čerpajú informácie od nich. Oni rozhodujú o tom ktorého politika treba „odstreliť“ a ktorého naopak podporiť. A ľudia, ktorými sa manipuluje si častokrát myslia, že oni sa rozhodujú sami.

Na ľahšiu kontrolu a vymývanie mozgov v prospech toho jediného správneho názoru  je potrebné vyvolať vášne aj nenávisť k tomu s „tým iným názorom“. Potom sú všetci rozhádaní a bojujú za ten „ich“ názor. Staré rímske heslo „Divide et impera“ (rozdeľuj a panuj) dosiahlo svoj cieľ.

Pripravenosť na historický zlom tiež zahŕňa hľadanie potencionálnych spojencov. Pomôžu nám USA, NATO? Na papieri určite áno. Aj Francúzsko s Veľkou Britániou boli našimi spojencami. A namiesto pomoci sme sa dočkali  Mníchovskej zrady.

Má v tejto situácii zmysel si ešte viac kaziť vzťahy s Ruskom? Zdravý sedliacky rozum hovorí, že asi by to nebolo veľmi dobré.

Ale máme potencionálnych spojencov aj bližšie. Všetci tí pre ktorých Trianon znamenal vytúženú slobodu, stoja za povšimnutie. Sú to Chorvátsko, Srbsko, nám blízki Rusíni z dnešnej Ukrajiny ale aj Rumuni. A samozrejme aj bratia Česi. Je dobré si pripomenúť, že v roku 1919 po začatí ofenzívy Maďarskej republiky rád a obsadení skoro polovice Slovenska, bolo to práve Rumunsko, ktoré nám pomohlo a prešlo do ofenzívy, ktorá sa skončila rumunským obsadením Budapešti.

Dnes sú Maďari jednoznačne naši priatelia. Len je dobré nebyť naivným a byť pripraveným na všetky možné situácie, ktoré môžu nastať.

Slovensko do toho!!!  Priateľské, slušné, kultúrne, tolerantné, ale aj hrdé, prezieravé a kompetentné.

Dezider Štefunko

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

121. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Konštantín si teda vybral toto náboženstvo za svoj nový politický nástroj a spravil ho najvyšším štátnym náboženstvom. S veľkým úspechom ho integroval do svojej už degenerujúcej ríše a tak predĺžil o niekoľko desaťročí jej život V Egypte už v prvom storočí zapustilo kresťanstvo svoje…

Kotlebovci chcú znížiť počet poslancov parlamentu na 100. Politológ to označil za populistický ťah

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná parlamentná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100. Na najbližšie rokovanie pléna, ktoré sa začína v utorok 7. júla, v tejto súvislosti opäť predkladajú novelu ústavného zákona. Na zmenu Ústavy…

Organizátor hromadného podujatia je povinný zabezpečiť sedenie obecenstva v každom druhom rade

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Organizátor hromadného podujatia je od utorka 7. júla povinný zabezpečiť sedenie obecenstva v každom druhom rade a zároveň platí, že obsadenosť priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôžu byť vyššie ako 50 percent kapacity. Agentúru SITA o tom informoval Marek Eliáš z Úradu verejného…

Kmec ocenil ambíciu rezortu diplomacie posilňovať zahraničnopolitický konsenzus

Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Národnej rady SR Peter Kmec odchádzajúci zo Smeru-SD ocenil ambíciu rezortu zahraničných vecí posilňovať na Slovensku zahraničnopolitický konsenzus založený na pevnom ukotvení v Európskej únii a NATO. V rámci hodnotenia prvých 100 dní šéfa rezortu diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS) v úrade…

Polícia potvrdila zadržanie známeho nitrianskeho podnikateľa

Bratislava 4. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:TASR-Martin Baumann)   Polícia v piatok vo večerných hodinách na sociálnej sieti informovala o tom, že v rámci akcie „Dobytkár“ bol zadržaný Norbert Bödör  Môžeme potvrdiť, že dnes o 22:45 Národná kriminálna agentúra zadržala N. B. v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky za zatiaľ viac…

Celoeurópska hanba v Europarlamente: Niekto vykráda poslancom kancelárie

Brusel 4. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook-Tomáš Zdechovský)   V Európskom parlamente sa udiali masívne vykrádačky: poslancom zmizli počítače, fotoaparáty, mobily, ale českému europoslancovi aj kolobežka (informácia o tom, že by poslancom zmizli aj europoslanecké trojkolky, kačičky a formičky do piesku, zatiaľ neprišla) Médiá informujú, že v Európskom parlamente niekto poslancom vykráda…

Testy v piatok odhalili 29 nakazených koronavírusom. V okresoch Tvrdošín a Námestovo evidujú 18 pozitívnych výsledkov testovania

Bratislava 4. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Sakchai Lalit)   Testy v piatok odhalili 29 nakazených koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku tak potvrdili spolu už 1 749 infikovaných Laboratóriá za uplynulý deň vykonali vyše 2 200 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je takmer 218-tisíc.…

Stavrovská: Konania o rodičovských právach u detí s postihnutím sú problém

Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Rodičia detí so zdravotným postihnutím, ktorí napríklad pri rozvode na súde riešia úpravu rodičovských práv a povinností tvrdia, že súdy a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny neprihliadajú na zdravotné postihnutie dieťaťa, jeho názor či dôsledky jeho zdravotného postihnutia. Na komisárku pre osoby…

Exministerka Saková informovala, že po oznámení Lučanského, že odchádza z polície mu vrátili šoféra, kvôli ktorému sa sporil s ministrom Mikulcom

Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Poslankyňa parlamentu Denisa Saková, ktorá nedávno odišla zo Smeru-SD do vznikajúcej strany Hlas, sa v komentári na Facebooku vrátila ku ukončeniu pôsobenia Milana Lučanského na čele polície s tým, že Úrad na ochranu verejných činiteľov podľa naj vrátil šoféra a ochrankára. Jedným z prvých sporov medzi prezidentom…

V Juhoafrickej republike zaznamenali rekordný počet nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom

Johannesburg 4. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Nardus Engelbrecht)   Juhoafrická republika zaznamenala rekordný počet nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom - 9 064. Tridsať percent z vyše 177-tisíc juhoafrických prípadov je pritom v provincii Gauteng, kde sa nachádzajú Johannesburg aj hlavné mesto Pretória. Ochoreniu COVID-19 v krajine podľahlo viac ako 2 900 ľudí…

Ryanair po takmer štyroch mesiacoch obnovuje pravidelné linky z Bratislavy

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Daniel Karmann)   Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair po takmer štyroch mesiacoch od zastavenia letov postupne obnovuje pravidelné linky z Bratislavy. Prvé dva lety vypravila v sobotu ráno do bulharského Burgasu pri Čiernom mori a do cyperského letoviska Pafos na pobreží Stredozemného mora. V pondelok plánuje…

VideoZa kritiku Číny zo strany syna brazílskeho prezidenta, vypla Čínou vlastnená vodárenská spoločnosť vodu v Sao Paule

Sao Paulo 4. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Čínske investície sa môžu ľahko zvrhnúť na nástroj vydierania. Presvedčiť sa o tom mohla Brazília, člen zoskupenia BRICS, keď Čínu kritizoval syn brazílského prezidenta Bolsonara, Eduardo. Čínske nediplomatické vyhrážky, „že ak sme nepriatelia, tak teda budeme tí najviac sofistikovaní nepriatelia“, sa naplnili čoskoro,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Zločin a trest ...

Naša krajina a jej ľudia prežívajú v súčasnej dobe krušné chvíle a to nielen pre kauzu diplomovky pána Kollára, či hrozby rozpadu vládnej koalície, ale hlavne pre dlhoročné ignorovanie rozkrádania všetkého, čo sme kedysi nazývali spoločný majetok. Policajti a zlodeji. Je potrebné priznať, že po nástupe novej vlády sa zrejme…

Štátnicko-politické uplatnenie manévrizmu. Brexit je budíček. Ako pôsobiť proti presile? Manévrový prístup vypekania 12.

Pre čitateľov, ktorých zaujala úroveň seriálu, vyžadujúca si na pochopenie vysokú intelektuálnu výbavu, predkladám poslednú časť tejto série. Tak ako predposledná, aj táto je aplikačná. Ak nejde o život, nejde o nič. V oblasti, o ktorej sa bavíme, ide o život. O život a prežitie národa(ov). O ochranu toho, čo je predpokladom prežitia národa(ov). O ochranu slobody, suverenity, teda…

A čo potom?

Presne túto otázku položil akýsi cynik v komentároch pod mojim posledným blogom. Otázka je absolútne na mieste. Niekoľko dní som strávil bez možnosti pripojenia k internetu. Po návrate domov som nechcel veriť vlastným očiam, koľko vecí sa za ten krátky čas zmenilo. Po pripojení na stránku Hlavné správy takmer celú obrazovku prekryl…

Vo Viedni sa pobili tureckí moslimovia a antifáci, normálne spojencami v boji proti bielym Rakúšanom

Vo Viedni už niekoľko dní bez prestania zúri násilie gangov imigrantov a Antifi v rámci celosvetovo organizovanej kampane black lives matter (BLM).(1) Cieľom je rozvracať západné krajiny pouličným násilím pod zámienkou boja proti rasizmu. Niekedy sa ale do seba pustia aj spojenci. Vo Viedni sa pred hlavným stanom Antifiu na…

VYMEŇME EURO DANE ZA NAŠTARTOVANIE LOKÁLNYCH EKONOMÍK

Eurá na sanovanie koronakrízy sú viazané na presne definované projekty spojené s koronakrízou a v súlade s vyhláseniami Veroniky Remišovej budú použité na niekoľko veľkých štrukturálnych projektov . Navyše nás a generácie po nás zadĺžia tak, že na ich splatenie budeme musieť uvaliť ďalšie, tentokrát euro dane. Tieto peniaze ale…

Kráľ populizmu Matovič I.

Takého populistu, ako je Matovič, nám môžu závidieť aj občania z tzv. banánových republík. Všetci si určite pamätáme ako škriekal a vzdúval sa ako moriak, keď sa verejnosti podhodilo plagiátorstvo vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka. Požadoval okamžité odstúpenie z ústavnej funkcie, odobratie všetkých titulov, uväznenie a zlynčovanie rovno na námestí vykonané…

TopDesat

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu.   1. Ponožky ti po

Ak chceš byť šťastný, nechaj si svoj život pre seba

0

Mať nablízku svojich priateľov a rodinu je dôležité, no tí skutoční a oddaní priatelia sú vzácni. Mnohí z nás však zabúdajú, že svet nie je úplne ideálnym miestom, a tak by sme si mali nechávať svoj osobný život pre seba. Každý z nás je obklopený negatívnymi vibráciami a nie každý,…

Prečo bábätká žmurkajú sotva a dospelí stále?

0

Keď sa pozeráš do očí malého bábätka, môžeš si všimnúť, že tieto malé klbká šťastia žmurkajú oveľa menej, ako by si čakal. Ako je to možné? Početné štúdie zdokumentovali, že dospelí žmurkajú očami v priemere asi 15-krát za minútu. Novorodenci a dojčatá uvidíš ale žmurkať oveľa menej, pretože niektoré z nich žmurknú…

Čínsky faraón Š´-chuang-ti (1.časť)

0

V top desať milujeme záhady a keď sa k tomu pridajú aj rozprávkové poklady, sme vo vytržení. Inak tomu nie je ani pri prekrásnej hrobke zakladateľa dynastie čchin, ktorá ukrýva ešte stále rozprávkové poklady a záhady, ktoré priťahujú historikov a archeológov z celého sveta. Jednou z kľúčových osobností čínskej histórie je Š´- chuang-ti, ktorý žil a pôsobil v rokoch…

Myslíš si, že by si dokázal žiť bez baktérií?

0

Myšlienka, že miliardy baktérií sa ti teraz roja na pokožke a v tele, určite stačí na to, aby ti to prišlo dosť nechutné. Podvedome sa ich chceš zbaviť, ale dôležitejšia je otázka, či vôbec dokážeš bez nich prežiť? A keďže ako ľudské tvory nedokážeme prežiť bez uhlíka, dusíka, imunitného systému…

Prečo je také ťažké prestať si chytať tvár?

0

Niekedy chceme ovládať naše gestá a pohyby, ale keďže mnohé z nich sú neúmyselné, napríklad pomocou rúk vyjadrujeme svoje pocity, môže to byť zložitejšie, ako by sa očakávalo. Zamysli sa napríklad nad tým, že sa dotýkaš svojej tváre, čo je jednou z najbežnejších reakcií ľudského tela. Mohlo by ťa prekvapiť, koľkokrát…

Vo svete IT

Apple môže prísť o miliardy. Pozastavuje tisíckam čínskych vývojárov možnosť aktualizácií ich hier

0

Spoločnosť Apple, ktorá je známou hlavne vďaka svojim iPhone zariadeniam, ktoré sú populárnymi vo viacerých regiónoch sveta, pozastavila možnosti aktualizácie hier v čínskom App Store pre tisíce vývojárov. Dôvodom je, že im chýbajú potrebné licencie od čínskej vlády. Na tému upozorňuje portál engadget.com. Za pozastavením aktualizácií má stať rastúci tlak…

2021 Škoda Octavia RS debutuje s motormi TSI a TDI

0

4 mesiace po tom, ako Škoda predstavila hybridnú Octaviu RS iV, spoločnosť odkrýva konvenčne poháňané RS modely tohto vozidla. Deriváty týchto vozidiel prirodzene vyzerajú takmer rovnako, ako jeho elektrifikovaný model, pričom sa odstránil znak „iV“.  Na tému upozorňuje motor1.com. 2021 Škoda Octavia RS s TDI a TSI je realitou Octavia…

Disney ukazuje pravdepodobne jednu z najpokročilejších Deepfake technológií

0

Technológia „Deepfake“ napreduje rýchlejšie, ako by sme možno chceli. Ide o technológiu, ktorá dokáže imitovať pohyby a tvár iných osôb tak dokonalo, že pomaly, ale isto sa stáva nerozlíšiteľnou od reality. Nie tak dávno sme Vám priniesli článok z udalosti Deepfake Detection Challenge, ktorá odhalila, že technológia Deepfake je ďalej,…

Predstaví spoločnosť Redmi nového vlajkonosiča? Najnovšie kódy z MIUI 12 naznačujú, že áno!

0

Spoločnosť Redmi, ktorá je už dlhšiu dobu nezávislou značkou patriacou pod krídla čínskej spoločnosti Xiaomi, sa údajne chystá na predstavenie ďalšieho smartfónu patriaceho do modelového radu Redmi K30. Najnovší prírastok, s údajným označením Redmi K30 Ultra, by mohol podľa informácií portálu XDA Developers obsadiť najvyššiu možnú pozíciu spomedzi všetkých modelových…

„Ľad nebude hlavným zdrojom, ktorý sa bude na Mesiaci ťažiť,“ tvrdia vedci

0

Ak si prečítajte si značnú časť nápadov, týkajúcich sa našej budúcnosti na Mesiaci, tak vo väčšine bude spomenutá jedna látka, ktorá sa pravdepodobne nachádza aj u vás v mrazničke – ľad. Budúci astronauti dúfajú, že dokážu ťažiť ľad, ktorý je ukrytý pod mesačným povrchom. Ten by mal dvojaké využitie, na…

Inteligentné hodinky KOSPET PROBE – vodotesné štýlovky s vynikajúcou výdržou za pár desiatok eur

0

Spoločnosť KOSPET je vo svete inteligentných hodiniek pomerne krátko, no vďaka svojim štýlovým a najmä dostupným modelom dokázala na medzinárodnom trhu pomerne výrazne zamútiť vody. Modelové rady tohto výrobcu sú už dnes pomerne veľké, pričom sa nedávno rozšírili o ďalší zaujímavý kúsok, ktorý určite stojí za povšimnutie. Reč je o…

KAMzaKRÁSOU

Zakladatelia Mixit - Martin Wallner a Tomáš Huber: Základom je srdečný prístup!

0

Zakladatelia a tvorcovia tých najlepších maškŕt, zdravých cereálií a ďalších pochutiniek - Martin Wallner a Tomáš Huber. Kde sa začal písať ich príbeh?

Zajedanie stresu: Prečo vyjedáš chladničku a ako sa zlozvyku zbaviť?

0

Zajedanie stresu vzniká vtedy, keď sa odpoveďou na rôzne nezvládnuteľné emócie stane jedlo. Prečo zajedáme stres a ako sa tohto zlozvyku zbaviť?

Čo pridávať do kúpeľa? Týchto 7 surovín bude tvoje telo milovať!

0

Čo tak vyskúšať kúpeľ s mliekom, citrusmi alebo esenciálnymi olejmi? Čo pridávať do kúpeľa? Zistite, ako si pripraviť dokonalý liečivý aj relaxačný kúpeľ.

TOP prípravky na opaľovanie s SPF 15 a 20: Stredná ochrana pre každého!

0

Pre ľudí s tmavším tónom pleti a hnedými až čiernymi vlasmi sú vhodné prípravky na opaľovanie s SPF 15 a s SPF 20. Ktoré sú pre nich najlepšie?

Domáca maska na slnkom zničené vlasy: Výživa len zo 4 surovín!

0

Po lete, ale aj počas neho, môžu byť vaše vlasy vysušené a zničené. Táto maska na slnkom zničené vlasy im prinavráti lesk a život. Ako si ju vyrobiť?

Niečo pre milovníkov kávy: Ako uložiť šálky vkusne a moderne?

0

Niečo pre milovníkov kávy, ktorí nevedia kam ukladať šálky. Ako uložiť šálky? Vyrobte si vkusné police, úložné boxy na vaše šálky, zrecyklujte staré predmety.

Svetlo sveta

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

0

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

Armádny Magazín

S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

0

Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele

Správy hovoria, že Čína má vo vývoji nové bojové lietadlo

0

Čína, 4. júl 2020 (AM, Popular mechanics ) - Viaceré ukazovatele naznačujú, že nové čínske stíhacie lietadlo bude lietať prvýkrát v roku 2021. Mohlo by byť produkč

India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

0

India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Mini

Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

0

Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

Unijný zákaz olova v mokradiach

0

Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a

V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

0

Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola

Tvoja Svadba

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

0

Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

0

Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

0

Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

Svadobné šaty podľa typu postavy: Aké si vybrať pre seba?

0

„Och, tie sú nádherné. Tie musím mať," to si pravdepodobne v mysli hovoríte, keď máte pár mesiacov pred svadbou a listujete si v katalógu so svadobnými šatami. Už si hneď predstavujete, ako vznešene v nich kráčate k oltáru a všetci od úžasu híkajú. A vy sa cítite ako filmová hviezda na…

Tvoje Zdravie

Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

0

Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

0

Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

0

Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

0

Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

0

Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!

Sú aj vo vašom jedálničku? Tu je 7 dôvodov, prečo jesť artičoky!

0

Spoznajte tie najlepšie dôvody, prečo jesť artičoky pravidelne. Nemá táto zdravá zelenina miesto vo vašom jedálničku? Možno je ten pravý čas napraviť to!