Patriotka: 1.časť rozhovoru s jednou z dvoch kandidátiek na prezidenta SR vo voľbách 2019 Bohumilou Tauchmannovou

Bratislava 11. augusta 2019 (HSP/Foto:Archív Bohumila Tauchmannová)

 

Slovensko nie je krajinou tieňov. Žije a pracuje tu veľa šikovných ľudí. Dnes vám predstavím 1.časť z dvojdielneho rozhovoru s ženou, ktorá nie je a nikdy nebola financovaná žiadnymi nadáciami a pracuje ako naozaj nezávislá občianka a je ozajstná slovenská patriotka. V marci 2019 kandidovala na prezidentku SR. Aj napriek číselne nízkej podpore od ľudí vo voľbách, získala bohaté skúsenosti a veľa ľudí jej vyjadrilo uznanie

Bohumila Tauchmannová

Pani Bohumila Tauchmannová, rodáčka z Martina, žijúca už 40 rokov v Bratislave s manželom Miroslavom, svojimi projektmi a prácou v spoločenskej zodpovednosti už niekoľko rokov píše a pomáha rozvíjať národné vzdelávacie projekty Kvalita z našich regiónov, Pýtajme si slovenské, Odpad je surovina a Remeslo má zlaté dno. Stála aj pri zrode Vidieckej platformy. V kategórii Hospodárstvo bola 2 krát nominovaná v r. 2013 a a v r.2017 na ocenenie Krištáľové krídlo.

 

Pani Bohumila, ako hodnotíte s odstupom času Vašu kandidatúru v marcových prezidentských voľbách na Slovensku v r.2019 a zároveň čo Vám to prinieslo v porovnaní s tým, čo ste čakali pred voľbami a keď sa na to pozeráte teraz?

Kampaň a jej dopady na mňa hodnotím až prekvapilo dobre. Nezostal vo mne jediný negatívny, či zatrpklý pocit, možno aj  preto, lebo mi moja kandidatúra na prezidentku SR dala viac ako som očakávala. To neznamená, že som sa nestretla s negatívnymi skúsenosťami počas kampane. Ja som občiansky aktivista a občianski aktivisti sú poväčšine ľudia, ktorí sú pripravení  ísť neľahkou  cestou k dosiahnutiu cieľa. Veľmi dobre vedia, že to je cesta dlhá a tŕnistá. Čiže dá sa  povedať, že na 99,9 percenta som vedela, že sa nemôžem v momentálnej spoločenskej klíme a zaužívaných zvyklostí stať prezidentkou SR. Aj keď do kampane som išla s odhodlaním vyhrať a vedomím, že aj motyka môže streliť, to bolo tých zostávajúcich 0,1 %.

Ale bola som si istá, že keď  začnem oslovovať ľudí, ako naozaj nezávislý kandidát, že si postupom ďalších rokov uvedomia, že prezidentom, pokiaľ je volený v plebiscite, bude len vtedy ľudový prezident,  ak bude celoživotne nezávislý. Práve pre svoju nezávislosť,  bude mať šancu robiť výlučne pre blaho celej spoločnosti . Z môjho pohľadu,  ten zlom v spoločnosti nastane, skôr či neskôr ,ale blíži sa. Ozajstnú zmenu si ľudia naozaj v týchto voľbách želali, Ale museli by ju aj voliť a ja  dúfam, že som tento proces zmeny trochu urýchlila.  Aj z rozprávania s ľuďmi na ulici, keď som si sama zbierala podpisy pod petíciu mi vyšlo, že prezident má byť morálny, čiže má byť morálnym barometrom, má teda vedieť robiť veci, ktoré boli a budú pre spoločnosť prínosom.

Ja robím 20 rokov spoločenskú zodpovednosť, tak si dovolím tvrdiť, že som nemala len jeden príbeh , o ktorom mohli  písať  novinári, ale mala som aj 4 príbehy. Ľudia o tom nevedeli, nemali sa to ako dozvedieť.  Knihu, práve o mojich skúsenostiach a zážitkoch z kampane na prezidentku SR, ktorú budem teraz vydávať a bude to talkshow s Rasťom Piškom, som aj z tohto dôvodu nazvala Kandidátka v utajení. Predpokladom dobrého prezidenta z môjho prieskumu v uliciach Slovenska by mal byť taký kandidát, ktorý pre spoločnosť aj pred kandidatúrou už veľa spravil, čo sa dá vyhodnotiť  a musí byť skutočne nezávislý. Voľne preložené, nikdy by nemal byť členom strany, lebo určitá závislosť s minulosťou sa dá len veľmi ťažko pretrhnúť. To je pavučina, z ktorej sa nevymaníte, lebo je  už je v človeku zasiata stranícka disciplína. Nikdy by nemal ani následne  vstúpiť do strany, lebo by sa spreneveril  tomu, že bol prezidentom všetkých občanov. To však neznamená, že by nemal byť občiansky činný. Toľko z mnohých názorov okoloidúcich na predpoklady dobrého prezidenta.

Ja osobne budem pokračovať v mojom snažení budovania uvedomelej,  aktívnej občianskej verejnosti a odštartujem to spomínanou knihou. Kampaň mi  priniesla veľa nového, lebo dozreli vo mne ďalšie projekty spoločenskej zodpovednosti, ktoré sú pre spoločnosť potrebné. To bolo to najviac, čo som si odniesla z kampane. Inak by som sa k tomu nebola dopracovala ,alebo  keď, tak možno dlhšou cestou. Zároveň som sa presvedčila, že máme veľmi srdečných a vzdelaných ľudí, o ktorých sa často posmešne vyjadrujú tí, ktorí hľadia zhora na nás, na národ a že Slovensko je tak krásnou krajinou, pestrou a zrenovovanou, že máme aj byť na čo hrdí. Zároveň som si pri tom uvedomila naplno aj prácu našich predkov aj to, čo všetko vieme spraviť sami.

 

Keď spomínate našich predkov, čo pre Vás znamená pojem Slovensko ako rodná hruda a považujete sa za vlastenku?

Ja vo svojom vnútri cítim, že som Slovenka a som na to hrdá. Mám to však aj uľahčené, lebo pochádzam z rodiny, kde boli národovci. Za slobodna som sa volala Záborská a som neterou Jonáša Záborského. Čiže  tam pravdepodobne pramení aj moja  revolučnosť, nebáť sa ísť inou cestou, ktorá je momentálne akceptovaná. Ako vieme Jonáš Záborský sa pohádal so Štúrovcami, lebo sa mu mnohé veci nepáčili. Chcel pomôcť národu tým, že prestúpil z evanjelickej viery na katolícku. Myslel si, že tak skôr pomôže národu, ale bol vyslaný do Župčian a odsunuli ho tak na vedľajšiu koľaj.

V rodine sa nám nakoniec nezachovali  listy Jonáša svojmu bratovi, lebo môj otec študoval v Košiciach na Vyššej priemyselnej škole strojníckej a tam mali učiteľku filozofie a ona ho o ne poprosila. A nedávno som sa dozvedela, že sa mu páčila, tak jej ich dal. A možno sa pôjdem pozrieť do Košíc. Možno sú tie listy uchované  v archíve školy. Jonáš v nich zo Župčian písal bratom do Turca, že aby ho prišli pozrieť lebo jemu sa nedá, nakoľko ho strážia Maďari a nemá ani peniaze na cestu.

 

Takže to národné uvedomenie dá sa povedať, že máte v rodine a už potom ho môžete len nejakým spôsobom rozvíjať.

Dá sa to vyjadriť aj takým spôsobom, že som pred 12 rokmi začala realizovať projekt, ktorý d buduje nákupný patriotizmus Slovákov. Sú to projekty  zamerané na zlepšenie makroekonomiky Slovenska Kvalita z našich regiónov a Pýtajme si slovenské. Čiže  moja  práca, dá sa povedať, že je potvrdením môjho vnútorného patriotizmu. Patriotizmus vnímam ako pocit, ktorý patrí skôr do intímnej roviny, preto ho vyjadrujem radšej prácou, ako  kričaním a bitím sa do pŕs.

 

Ako hodnotíte prezidentku Zuzanu Čaputovú a jej doterajšie kroky ako prezidentky?

Ja by som  hodnotenie pani Čaputovej rozdelila na  jej pôsobenie v kampani, teda pred tým, než  sa stala prezidentkou a jej hodnotenie krokov už keď bola zvolená.  Myslím si, že voľba mohla dopadnúť aj horšie z tých kandidátov, ktorých sem si mali možnosť vybrať. Prezident nemá byť radikálny, ale zásadový. Podľa mňa je v tom veľký rozdiel.

Vrátim sa však hodnoteniu a budem hodnotiť aj na základe mojich osobných skúseností. Keď sa začala rozbiehať kampaň na prezidenta SR, bola som sa jej predstaviť po skončení  prvej besedy kandidátov a spomínam to aj v tej mojej knihe, ktorá vyjde. Tak nejako ma prehliadla, a nemala snahu rozvíjať konverzáciu, tak som jej podala letáčik o mne, aby vedela, že ja už pol roka zbieram podpisy pod petíciu. Neskôr, v jednej relácii, bolo povedané moderátorom do éteru,  že je jediná ženská kandidátka a neohradila sa, že sme dve. Lebo veď redaktor môže byť povrchný a neprečíta si mená 13 kandidátov a nezapamätá si , že sme dve ženy kandidátky. Ale prinajmenšom mohla poznamenať, že nie je jediná odvážna, ako bola označená, ale že sme dve. Toto u mňa zarezonovalo ako reakcia, ktorá nie je z morálneho hľadiska kóšer.

To že pani Čaputová sa stala prezidentkou je fakt, ktorý plne akceptujem. Úprimne si myslím, že som skúsenejšia, mám viac za sebou práce pre spoločnosť a celý život som politicky nezávislá. Ale dobre, ľudia si vybrali. Takže ja ani neprotestujem, ani nemám  v sebe zatrpknutosť. Ja jej to prajem. Ja mám ešte veľa cesty pred sebou, takže len Pán Boh vie, kde ma zavedú. Chystám sa kandidovať pravdepodobne aj v budúcich prezidentských voľbách, ale či dôjdem do konca to neviem, lebo to nevie nikto, čo bude o 5 rokov.

 

Chystáte sa kandidovať aj v parlamentných voľbách v r.2020?

Nie to určite nie, ja mám nezávislú dušu. Ja by som nemohla byť straník, lebo stranícka disciplína je niečo, s čím sa neviem stotožniť  z jednoduchého princípu. Ja môžem diskutovať o mojom názore na vec. Môže ma samozrejme  presvedčiť okolie, že ten názor nemám dobrý a ja ho môžem  poopraviť a prijať za svoj. Ale, že by som bojovala vo svojom vnútri, označila niečo s čím nesúhlasím, že súhlasím, to by som nevedela. Viem iba akceptovať názor väčšiny, prispôsobiť sa mu, ale nemôžem ho verejne prijať  za svoj ak s ním nesúhlasím. Aj o tom je stranícka disciplína.

Čo sa týka  pani prezidentky , budem sledovať je prácu a hodnotiť ju verejne. To sa bude týkať tak pozitívnych vecí a z môjho pohľadu, ako aj tých negatívnych. Ak mám hovoriť o tých negatívnych, nemôžem súhlasiť s jej  nepriamou propagáciou svojich spolustraníkov a ich biznisu, to na mňa vyslala ako prezidentka negatívny signál.  Jej kroky budem sledovať ešte pozornejšie.

 

Čo hovoríte na to, ako uprednostnila pani prezidentka Čaputová akcie typu festival Pohoda?

Byť prezidentkou je rehoľa. Rehoľa znamená, že uprednostníte veci verejné pred vlastným pohodlím. Určite sa dá navštíviť aj viac festivalov v priebehu krátkeho dňa alebo za pár dni. Navyše festival Pohoda trvá niekoľko dní. Ono to môže byť aj takto. Prezident nemôže stihnúť všetko, preto by si mal vybrať ľudí, ktorí budú hodnotiť podujatia na ktorých sa ukáže veľmi  vyvážene z rôznych hľadísk a na základe tohto, veľmi citlivo navrhnúť program pani prezidentky. Veľmi vyvážene v tom význame slova, že ak sa robia nejaké akcie, ktoré sú rôzneho charakteru, tak by sa prezidentka mala snažiť, aby aspoň prišla a váhou svojej osobnosti na hodinku pozdraviť  viaceré zhromaždenia a dať im tak väčšiu váhu a touto formou podporiť zmýšľanie komunity daných podujatí.

Konkrétne sa pýtate teraz  na Dúhový pochod a pochod Hrdí na rodinu. Určitou formou pani prezidentka nepriamo podporila Dúhový pochod, lebo bola ochotná vzhliadnuť film k tejto problematike a pochopiť ju, čo je sympatické.  Pochodu Hrdí na rodinu sa nezúčastnila a ani som nezachytila formu, ktorou by ho nejako podporila. Ale bude  5 rokov vo funkcii a naozaj sa nedá stihnúť všetko. Tu by som nebola kritikom a zastala sa jej. Má určite veľa štátnických povinností, preto  nekritizujem, ale tvrdím, že sa jej kroky za také 2 roky vyskladajú a  človek bude vedieť ,či pani prezidentka je na správnom mieste.

 

Ako hodnotíte bývalého prezidenta SR Andreja Kisku?

Práve na základe hodnotenia jeho krokov po cca spomínaných dvoch rokoch jeho pôsobenia vo funkcii,  bolo jeho hodnotenie aj impulzom, prečo som sa začala zaoberať kandidatúrou na prezidentku SR. Viete ja som sa najprv tešila, že je pán Kiska vo funkcii a že som ho volila. Keďže som po 2 rokoch zistila, že je málo intenzívny. Že nehovorí o veciach, ktoré sa dejú v spoločnosti nahlas, možno si ich len myslí. Ale až vtedy, keď sa ho rôzne ataky osobne dotýkali, až vtedy vyšiel z ulity, až vtedy hovoril kritiku nahlas, tak ako to hovorím ja teraz nahlas, lebo si to skutočne myslím. A možno by ma presvedčil, že sa mýlim a že  v danej chvíli nemohol inak. Ťažko sa súdi, ak nepoznáme dôvody.

Avšak v danej chvíli vysielal na mňa ako občana takéto signály a preto som sa rozhodla kandidovať. Vyskladalo sa mi to ako poslanie v mojom živote. Hovoriť veci nahlas, zlepšovať veci a spájať ľudí v prospech dobra v zmysle obrody spoločnosti, fungovania ekonomiky a naozaj niečoho, čo prinesie spokojnosť ľudom. Slovensko v porovnaní s inými krajinami nie je na tom až tak zle. Aj keď sú priepastné rozdiely medzi  príjmami, celkovo ekonomika funguje dobre. Napriek tomu,  nie sme šťastný národ. Pričiniť sa o zlepšenie spomínaných vecí. cítim ako moje poslanie a boli aj z mnohých ďalších dôvodov mojej kandidatúry.

 

Považujete sa za kresťanku?

Určite. Viete kresťanom sa človek musí stať. Narodí sa do určitého prostredia. Ja som evanjelička, a som bola pokrstená. Neskôr  som chodila na konfirmáciu, ale nezúčastnila som sa nakoniec potvrdenia, lebo medzitým prišiel 68 rok. Ja som celé detstvo od mala chodila s mojím starým otcom, ktorý bol presbyterom v cirkevnom zbore. Sedela  som s ním každú nedeľu   v kostole a počúvala som príbehy, ktoré v tom čase vnímala ako rozprávky alebo povesti a okolo 40-tky som vlastne zistila, že moje rozhodovanie a konanie v živote ovplyvňoval práve ten návod, ktorý som ako dieťa počúvala v  biblických príbehoch a že sa riadim podľa nich.

Keď som mala 50 rokov, tak som konečne absolvovala spomínanú  konfirmáciu. Takže v 50tke som prijala vieru vedome, ako dospelý človek, ktorý sa s plnou vážnosťou rozhoduje o svojom smerovaní. Neprihlásila som sa ku kresťanstvu ako 15-ročné dieťa, ktoré často krát plní vôľu a želania svojich rodičov a starých rodičov, ale ako vyzretý človek, s plnou vážnosťou, vedomá si svojho rozhodnutia a záväzkov z neho vyplývajúcich. Čím som staršia,  tým intenzívnejšie prežívam kresťanstvo a jeho dobrotivosť. Pre mňa spojenie slov „Boh je láska“  nie len zarámovaný,  vyšitý text , ktorý nájdeme visieť na stenách v starých domoch. Pre mňa Boh je skutočne láska.  Keď Vám naplní srdce láskou a Vy sa riadite podľa Božích prikázaní, tak nemáte ako pochybiť vo svojom konaní.  Takže takto ja vnímam kresťanstvo a seba ako kresťana. Usilujem sa riadiť Slovom Božím.

(pokračovanie nabudúce)

Miroslav Hlinka – autor je lektor Anglického jazyka, pracuje ako vychovávateľ v Centre pre deti a rodiny a tiež v jednej Súkromnej Materskej škole v Bratislave.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Muž sa chcel dať zaočkovať do falošnej ruky. Obvinili ho z podvodu

0 icon

Rím 4. decembra 2021 (HSP/Teraz/TASR/Foto:TASR-Roman Hanc)   Muža, ktorý sa chcel dať v severotalianskom meste Biella zaočkovať proti covidu do falošnej ruky, obvinili z podvodu. Išlo o antivaxera, ktorý chcel týmto spôsobom získať tzv. covidpas, informoval v piatok denník The Guardian K bizarnej udalosti došlo vo vakcinačnom centre v Bielle,…

Majú toho dosť: V sobotu proti opatreniam vo Viedni protestovalo vyše 40 000 ľudí. Do ulíc vyšli aj v Nemecku a Holandsku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v centre rakúskej metropoly Viedeň proti opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom rakúska spravodajská stanica ORF Podľa policajných zdrojov vyšlo v popoludňajších hodinách do ulíc Viedne dovedna zhruba 10.000 ľudí. Polícia označila situáciu za…

Le Penová, Kaczynski a ďalší sa stretli vo Varšave, aby diskutovali o Európskej únii. “Chceme zmeniť politiku Bruselu,” napísal Orbán

0 icon

Varšava 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Lídri európskych krajne pravicových a nacionalistických strán hovorili v sobotu vo Varšave o spoločnom hlasovaní v Európskom parlamente (EP) v otázkach suverenity a imigrácie. Na schôdzke však neuzavreli oficiálne spojenectvo, informuje agentúra AFP Na rozhovory prišli podľa organizátorov zástupcovia 13 politických strán. Hostiteľom…

Macron sa napriek kritike stretol v Saudskej Arábii s dedičom moci

0 icon

Džidda 4. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v sobotu do Saudskej Arábie a stretol sa s vplyvným dedičom moci, korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Ide o prvú oficiálnu návštevu vysokopostaveného západného lídra v kráľovstve bohatom na ropu od vraždy saudskoarabského exilového…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Rozhoduje sa o predĺžení a podobe lockdownu, politici ale zase nie sú jednotní

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/Branislav Bibel)   V stredu uplynú dva týždne lockdownu. To, či je nutné ho predĺžiť, bude cez víkend riešiť konzílium odborníkov. Jednotlivé hnutia ale v tejto otázke nie sú jednotné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že je potrebné sledovať trend nových prípadov a tiež hospitalizácií.…

“Sme znepokojení…” Skupina vedcov a výskumníkov sa rozhodla ozvať, vyzývajú k objektívnemu posudzovaniu rizík šírenia infekcie očkovanými aj neočkovanými

0 icon

Praha 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Skupina českých  vedcov a výskumníkov vyzýva k objektívnemu posudzovaniu rizík šírenia infekcie očkovanými aj neočkovanými osobami a žiada zmiernenie nevraživosti v spoločnosti "Sme znepokojení tým, akým spôsobom sú používané vedecké termíny. Najmä sa vymedzujeme proti chybne používanej definícii bezinfekčnosti a pripájame…

Bývalý piťovec Tomáš Rajecký ide do väzby

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na základe Európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodla o vzatí do väzby Tomáša Rajeckého. Ako vysvetlila pre agentúru SITA hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková, dôvodom väzby je obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, teda úteková väzba…

Merkelová vyzvala obyvateľov krajiny, aby sa dali zaočkovať

0 icon

Berlín 4. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool via AP)   Odchádzajúca nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu pravdepodobne naposledy pred budúcotýždňovým odchodom z úradu vyzvala Nemcov, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 Merkelová sa prihovorila k národu prostredníctvom videoposolstva dva dni po tom, ako regionálni i federálni predstavitelia rozhodli…

Nad Viedňou sa blýska, hromy divo bijú: Národ, ktorý povstal proti “koronadiktatúre”. Protesty v Rakúsku už na dennom poriadku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner,Vadim Ghirda)   Hoci je Rakúsko rozpoltená krajina už dlho, to ako hlboko je rakúska spoločnosť skutočne polarizovaná, ukázala až pandémia, respektíve očkovanie proti koronavírusu. Na jednej strane vládna strana podporovaná mainstreamom a "poslušné" stádo občanov, na druhej strane nielen extrémisti a rebeli, ale aj…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Vianočná električka v Bratislave: Tohtoročná téma vianočnej električky sa nesie v duchu detských Vianoc

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Muž sa chcel dať zaočkovať do falošnej ruky. Obvinili ho z podvodu

0 icon

Rím 4. decembra 2021 (HSP/Teraz/TASR/Foto:TASR-Roman Hanc)   Muža, ktorý sa chcel dať v severotalianskom meste Biella zaočkovať proti covidu do falošnej ruky, obvinili z podvodu. Išlo o antivaxera, ktorý chcel týmto spôsobom získať tzv. covidpas, informoval v piatok denník The Guardian K bizarnej udalosti došlo vo vakcinačnom centre v Bielle,…

Majú toho dosť: V sobotu proti opatreniam vo Viedni protestovalo vyše 40 000 ľudí. Do ulíc vyšli aj v Nemecku a Holandsku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v centre rakúskej metropoly Viedeň proti opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom rakúska spravodajská stanica ORF Podľa policajných zdrojov vyšlo v popoludňajších hodinách do ulíc Viedne dovedna zhruba 10.000 ľudí. Polícia označila situáciu za…

Le Penová, Kaczynski a ďalší sa stretli vo Varšave, aby diskutovali o Európskej únii. “Chceme zmeniť politiku Bruselu,” napísal Orbán

0 icon

Varšava 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Lídri európskych krajne pravicových a nacionalistických strán hovorili v sobotu vo Varšave o spoločnom hlasovaní v Európskom parlamente (EP) v otázkach suverenity a imigrácie. Na schôdzke však neuzavreli oficiálne spojenectvo, informuje agentúra AFP Na rozhovory prišli podľa organizátorov zástupcovia 13 politických strán. Hostiteľom…

Macron sa napriek kritike stretol v Saudskej Arábii s dedičom moci

0 icon

Džidda 4. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v sobotu do Saudskej Arábie a stretol sa s vplyvným dedičom moci, korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Ide o prvú oficiálnu návštevu vysokopostaveného západného lídra v kráľovstve bohatom na ropu od vraždy saudskoarabského exilového…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Rozhoduje sa o predĺžení a podobe lockdownu, politici ale zase nie sú jednotní

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/Branislav Bibel)   V stredu uplynú dva týždne lockdownu. To, či je nutné ho predĺžiť, bude cez víkend riešiť konzílium odborníkov. Jednotlivé hnutia ale v tejto otázke nie sú jednotné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že je potrebné sledovať trend nových prípadov a tiež hospitalizácií.…

“Sme znepokojení…” Skupina vedcov a výskumníkov sa rozhodla ozvať, vyzývajú k objektívnemu posudzovaniu rizík šírenia infekcie očkovanými aj neočkovanými

0 icon

Praha 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Skupina českých  vedcov a výskumníkov vyzýva k objektívnemu posudzovaniu rizík šírenia infekcie očkovanými aj neočkovanými osobami a žiada zmiernenie nevraživosti v spoločnosti "Sme znepokojení tým, akým spôsobom sú používané vedecké termíny. Najmä sa vymedzujeme proti chybne používanej definícii bezinfekčnosti a pripájame…

Bývalý piťovec Tomáš Rajecký ide do väzby

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na základe Európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodla o vzatí do väzby Tomáša Rajeckého. Ako vysvetlila pre agentúru SITA hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková, dôvodom väzby je obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, teda úteková väzba…

Merkelová vyzvala obyvateľov krajiny, aby sa dali zaočkovať

0 icon

Berlín 4. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool via AP)   Odchádzajúca nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu pravdepodobne naposledy pred budúcotýždňovým odchodom z úradu vyzvala Nemcov, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 Merkelová sa prihovorila k národu prostredníctvom videoposolstva dva dni po tom, ako regionálni i federálni predstavitelia rozhodli…

Nad Viedňou sa blýska, hromy divo bijú: Národ, ktorý povstal proti “koronadiktatúre”. Protesty v Rakúsku už na dennom poriadku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner,Vadim Ghirda)   Hoci je Rakúsko rozpoltená krajina už dlho, to ako hlboko je rakúska spoločnosť skutočne polarizovaná, ukázala až pandémia, respektíve očkovanie proti koronavírusu. Na jednej strane vládna strana podporovaná mainstreamom a "poslušné" stádo občanov, na druhej strane nielen extrémisti a rebeli, ale aj…

Podkasty

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš chodiť spať o 22:00?

0 icon

Kim Kardashian , Anna Wintour a Oprah Winfrey majú jednu spoločnú vec: všetky idú spať okolo 22:00. Zdá sa, že tieto ženy vedia, prečo to robia, pretože chodiť tak skoro spať môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo a myseľ. Možno potom nie je prekvapením, že niektoré z najúspešnejších žien súčasnosti končia svoj deň tak skoro,…

Mysleli si, že majú svoj deň, no osud to zariadil inak

0 icon

Každý z nás ma občas "svoj deň", kedy sa mu darí a vraví si, že dnes ho nič nerozhádže. Na veľkú škodu je to jasný signál pre náš osud, ktorý si to občas už zariadi po svojom. V tomto prípade by si mal pamätať na jednu vec: Všetko zlé sa…

Slnečné brány: Knowth. 5. časť

0 icon

Zaujíma vás história? Fascinuje minulosť a archeologické výskumy? Vždy si radi prečítate článok o záhadách? V tom prípade ste tu viac než správne. Prinášame piate pokračovanie článku s názvom Slnečné brány, kde spoločne skúmame záhadné objekty vo Veľkej Británii a Írsku. Napriek určitým odhadom archeológov, sú veci častokrát inak. Archeológ…

Čo je šetrnejšie? Sprchovanie alebo kúpanie vo vani?

0 icon

Mnohí z nás určite dlhú dobu verili, že na sprchovanie sa spotrebuje menej vody ako na napúšťanie vane. Pozor, všetko závisí od toho, ako dlho sa sprchuješ! Starostlivosť o čistotu tela sa behom histórie už stala tradíciou, ktorá je bežnou súčasťou života. V súčasnosti si na kúpeľ vo vani najviac potrpia Brazílčania a Kolumbijčania,…

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

Armádny Magazín

Ruské Su-27 a Su-30 museli vzlietnuť kvôli letu amerických prieskumných lietadiel nad Čiernym morom

0 icon

Rusko, 4.december 2021 (AM, Sputnik) – Ruské stíhacie lietadlá Su-27 a Su-30 boli vyslané do vzduchu za účelom sprievodu dvoch amerických prieskumných lietadiel nad akvatóriom Čierneho mora. Jednalo sa o prieskumné lietadlo RC-135 a prieskumné lietadlo CL-600 Artemis. Ako uviedlo ruské Národné centrum riadenia obrany, k narušeniu hraníc zo stra

100 rokov tajných vojenských experimentov na ľuďoch

0 icon

[caption id="attachment_40819" align="alignnone" width="1200"] Vo vojenstve je nechválne známa jednotka 731 japonskej armády, ktorá sa zaoberala vývojom pokročilých techník a urobila tak svet o niečo  horším. Jej najväčšie zásahy zahŕňali úmyselné uvoľnenie bĺch infikovaných morom, aby zabili čo najviac ľudí.Rozsah pôsobenia jednotky 731 bol obrovský: tisícky ľudí zomreli kvôli morovej epidémii, antraxu…

Izraelský vojenský expert Jakov kedmi: "Západ tlačí Ukrajinu k novým provokáciám pri hraniciach Krymu"

0 icon

Rusko, 4.december 2021 (AM) – Krajiny Západu, ktoré sa pred 30 rokmi radovali zo zničenia KGB ZSSR a verili, že Rusko vlastne prišlo o svoje silné špeciálne služby, sa prepočítali. Povedal to bývalý generálmajor FSB Alexander Michajlov.   Podľa neho v roku 1991, keď prezident ZSSR Michail Gorbačov podpísal zákon „O…

Nórsko sa postavilo proti aktivite spojencov NATO pri hraniciach Ruska

0 icon

Nórsko, 4. december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska ministerka zahraničných vecí Anniken Huitfeldtová v rozhovore pre noviny VG povedala, že nová vláda vystupuje za obmedzenie pohybu spojencov

Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

0 icon

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Vianočná električka v Bratislave: Tohtoročná téma vianočnej električky sa nesie v duchu detských Vianoc

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali