Pápež František varoval pred pokrytectvom „duchovného turizmu“

Vatikán 22. augusta 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)

 

Ako vyzerá rýdzi kresťanský postoj k majetku a prečo musí láska v spoločenstve dosiahnuť až k vreckám? Pápež František na tieto otázky odpovedal pri generálnej audiencii v stredu 21. augusta. Veriacim sa prihovoril šiestym pokračovaním cyklu katechéz o Skutkoch apoštolov

Na snímke pápež František

Svätý Otec venoval dnešné dopoludniu stretnutiu s veriacimi na generálnej audiencii v Aule Pavla VI. V šiestej časti svojho cyklu o Skutkoch apoštolov sa zameral na tému jednoty spoločenstva, úzko spojenej s veľkodušnou pomocou v materiálnych potrebách a vzájomným delením sa.

Pápež František poukázal na silný odkaz prvokresťanského spoločenstva pre dnešok a varoval pre zištným a pokryteckým postojom, ktorý rozbíja cirkevné spoločenstvo. Vysvetlil, že takýto človek v skutočnosti nie je vnútri Cirkvi, len ňou prechádza ako turista. Pápež varoval pred takýmto „duchovným turizmom“.

Na úvod ku katechéze zazneli slová 4. kapitoly knihy Skutkov apoštolov:

«Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich, a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval» (Sk 4, 32.34-35).

– –

Katechéza o Skutkoch apoštolov (6) – «Všetko mali spoločné» (Sk 4,32). Integrálna jednota v spoločenstve veriacich

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Kresťanská komunita sa rodí z hojného vyliatia Ducha Svätého a rastie vďaka kvasu vzájomného delenia sa medzi bratmi a sestrami v Kristovi. Je tu istý dynamizmus solidarity, ktorý buduje Cirkev ako Božiu rodinu, v ktorej má ústredné miesto   prežívanie koinonie. Čo znamená toto zvláštne slovo? Je to grécke slovo, ktoré znamená «dať do jednoty», «urobiť spoločným», byť ako jedno spoločenstvo, a nie izolovanými.

Toto je skúsenosť prvej kresťanskej komunity, čiže urobiť spoločným, «zdieľať», «komunikovať, mať účasť», a nie sa izolovať.  V počiatočnej Cirkvi táto koinonia, táto komunita odkazuje predovšetkým na účasť na Kristovom Tele a Krvi. Preto, keď pristupujeme k svätému prijímaniu, hovoríme, že „komunikujeme“, vstupujeme do spoločenstva s Ježišom a od tejto jednoty s Ježišom dochádzame k jednote s bratmi a sestrami.

A táto spoločná účasť na Kristovom Tele a Krvi, ktorá sa tvorí pri svätej omši, sa potom prenáša do bratskej jednoty, a teda aj do toho, čo je pre nás najťažšie: dať do spoločného materiálne hodnoty a zhromaždiť peniaze v zbierke pre dobro materskej cirkvi v Jeruzaleme (porov. Rim 12,13; 2 Kor 8-9) i iných cirkví.

Ak chcete vedieť, či ste dobrými kresťanmi, musíte sa modliť, snažiť sa pristupovať k svätému prijímaniu, k sviatosti zmierenia. No tým signálom, že tvoje srdce je obrátené je, keď tá konverzia dospeje až k vreckám, čiže tam, kde je vidieť, či je človek štedrý voči druhým, či pomáha slabším, chudobnejším: vtedy, keď sa to dotýka vlastného prospechu. Keď obrátenie dôjde až tam, buď si istý, že je to skutočné obrátenie. Ak zostane len pri slovách, nie je to dobré obrátenie.

Eucharistický život, modlitby, kázanie apoštolov a skúsenosť spoločenstva (porov. Sk 2,42) robia z veriacich zástup tých, ktorí majú – ako hovorí kniha Skutkov apoštolov – «jedno srdce a jednu dušu» a ktorí nepovažujú to, čo vlastnia, za súkromné, ale všetko majú spoločné (porov. Sk 4,32). Bol to príklad taký silný, že nám pomáha byť veľkodušnými, a nie skúpymi.

Z tohto dôvodu «medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich, a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval» (Sk 4,34-35). Cirkev vždy mala toto gesto kresťanov, ktorí sa vzdávajú vecí, ktoré majú navyše, tých, ktoré nie sú nevyhnutné, aby ich dali tým, ktorí ich potrebujú.

A nielen ohľadom peňazí. Aj ohľadom času. Koľko kresťanov – napríklad vy, tu v Taliansku – koľko kresťanov sa venuje dobrovoľníctvu! Toto je nádherné! Je to spoločenstvo: podeliť sa o svoj čas s druhými, na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Takto je to pri dobrovoľníctve, skutkoch lásky, navštevovaní chorých: vždy sa podeliť s ostatnými a nehľadať len vlastný úžitok.

Spoločenstvo či koinonia sa takto stáva novým spôsobom vzťahu medzi Pánovými učeníkmi. Kresťania zažívajú nový spôsob vzájomného spolužitia, správania sa. A je to spôsob, ktorý je kresťanom vlastný až do tej miery, že pohania na nich hľadeli a hovorili: „Pozrite, ako sa milujú!“ Tým spôsobom bola láska. Avšak nie láska v slovách, nie láska fiktívna, ale láska skutkov, vzájomná pomoc: láska konkrétna, tá konkrétnosť lásky.

Puto s Kristom vytvára puto medzi bratmi, ktoré sa zlieva a prejavuje sa aj v jednote materiálnych dobier. Áno, tento spôsob bytia pospolu, táto vzájomná láska sa takto dostáva až k vreckám, privádza k zrieknutiu sa aj prekážky peňazí, aby sme ich dali druhým, dotýka sa aj času, idúc proti vlastnému úžitku.

To, že veriaci sú údmi Kristovho tela, ich robí spoluzodpovednými za seba navzájom. Byť veriacimi v Ježiša nás všetkých robí spoluzodpovednými jedni za druhých. „Pozri na tamtoho, aký má problém! Mňa to nezaujíma, je to jeho vec.“ – Nie, medzi kresťanmi takto nemôžeme povedať. – „Úbohý človek, má doma problém, prechádza touto ťažkosťou v rodine. Nuž, musím sa modliť, vezmem si to za svoje, nie som ľahostajný.“ – Toto je byť kresťanom.

Preto silní podporujú slabých (porov. Rim 15,1) a nikto nezažíva krajnú núdzu, ktorá ponižuje a deformuje ľudskú dôstojnosť, pretože oni žijú toto spoločenstvo: majú jedno srdce. Milujú sa. Toto je tým znamením: konkrétna láska.
Jakub, Peter a Ján, títo traja apoštoli, ktorí sú ako „stĺpy“ jeruzalemskej cirkvi, vo vzájomnej jednote ustanovujú, že Pavol a Barnabáš budú evanjelizovať pohanov, zatiaľ čo oni budú evanjelizovať židov, a Pavlovi a Barnabášovi ukladajú jedinú podmienku: aby nezabudli na chudobných, aby pamätali na chudobných (porov. Gal 2,9-10). Nielen na materiálne chudobných, ale aj na duchovne chudobných, na ľudí, ktorí majú problémy a ktorí potrebujú našu blízkosť. Kresťan vždy vychádza zo seba samého, z vlastného srdca a približuje sa k druhým, tak ako sa Ježiš priblížil k nám. Toto je prvokresťanská komunita.

Jeden konkrétny príklad delenia sa a spoločného majetku sa k nám dostáva zo svedectva Barnabáša. Vlastní pole, ktoré predáva, aby výťažok odovzdal apoštolom (porov. Sk 4,36-37). No popri jeho pozitívnom príklade sa objavuje jeden ďalší, smutne negatívny príklad: Ananiáš a jeho manželka Zafira sa po predaji pozemku rozhodnú odovzdať len jednu časť apoštolom a  druhú si ponechať pre seba (porov. Sk 5,1-2). Tento podvod narušuje reťaz nezištného zdieľania, pokojného, nezaujatého zdieľania, a následky sú tragické, sú fatálne (Sk 5,5.10).

Apoštol Peter demaskuje nekorektnosť Ananiáša a jeho manželky a hovorí: «Prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? […] Neluhal si ľuďom, ale Bohu!» (Sk 5,3-4). Mohli by sme povedať, že Ananiáš oklamal Boha skrze uzavretosť svedomia, svedomia pokryteckého, čiže skrze „kšeftársku“ príslušnosť k cirkvi, čiastkovú a oportunistickú. Pokrytectvo je tým najhorším nepriateľom tejto kresťanskej komunity, tejto kresťanskej lásky: fingovať, že sa máme radi, no hľadať pritom len vlastný prospech.

Zlyhať v úprimnosti delenia sa, čiže prísť o úprimnosť lásky, znamená totiž pestovanie pokrytectva, vzdialenie sa od pravdy, stávanie sa egoistami, vyhasenie ohňa spoločenstva a odsúdenie sa na mráz vnútornej smrti. Ten, kto sa takto správa, prechádza Cirkvou ako nejaký turista. Nuž, v Cirkvi je veľa turistov, ktorí ňou vždy len prejdú, ale nikdy do Cirkvi nevstúpia: to je ten duchovný turizmus, ktorý im dáva myslieť si, že sú kresťanmi, zatiaľ čo sú jedine turistami v katakombách.

Nie, nesmieme byť turistami v Cirkvi, ale byť si navzájom bratmi. Život založený len na ťažení zisku a výhod zo situácií na úkor druhých, nevyhnutne vyvoláva vnútornú smrť. A koľko ľudí si hovorí, že sú Cirkvi blízki, že sú priateľmi kňazov, biskupov, zatiaľ čo len hľadajú vlastný zisk. Toto sú pokrytectvá, ktoré ničia Cirkev!

Kiež Pán –  vyprosujem to pre nás všetkých – vyleje na nás svojho Ducha nehy, ktorý víťazí nad každým pokrytectvom a dáva do obehu tú pravdu, ktorá živí kresťanskú solidaritu, ktorá, ďaleko od toho, aby bola len činnosťou v rámci sociálnej pomoci, je nepostrádateľným výrazom prirodzenosti Cirkvi, najnežnejšej matky všetkých, osobitne tých najchudobnejších.

Preložila: Slovenská redakcia VR

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Bývalý riaditeľ McLarenu zaplatí zdravotníkom milión jedál

Londýn 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Britský podnikateľ a bývalý riaditeľ tímu McLaren z motoristického seriálu F1 Ron Dennis sa rozhodol pomôcť zamestnancom Národnej zdravotníckej služby (NHS) vo svojej krajine. V najbližších troch mesiacoch im zaplatí celkovo jeden milión jedál "Je dôležité, aby títo ľudia nemuseli rozmýšľať nad tým,…

Česká republika zmierni niektoré opatrenia, Česi budú môcť cestovať do zahraničia

Praha 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Česká republika plánuje postupne začať uvoľňovať niektoré opatrenia, ktoré doteraz zaviedla v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Ako v pondelok informoval český minister vnútra Jan Hamáček, s platnosťou od 14. apríla by chcela vláda zrušiť úplný zákaz vycestovania do zahraničia Vycestovanie z krajiny…

Priame prenosy bohoslužieb biskupov a farností počas Veľkej noci

Bratislava 6. apríla 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Pixabay)   Prinášame vám aktualizovaný zoznam veľkonočných bohoslužieb celebrovaných biskupmi z jednotlivých diecéz, ktoré budú prenášané online alebo v televízii Bratislavská arcidiecéza V Bratislavskej arcidiecéze budú bratislavskí biskupi - Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko - všetky sväté omše a obrady sláviť bez účasti…

Hlavný hygienik o kritériách pre kostoly otvorené v čase mimo bohoslužieb

Bratislava 6. apríla 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Pixabay)   Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenie ku konaniu neverejných bohoslužieb a kritériá pre kostoly otvorené na súkromnú modlitbu mimo času bohoslužieb. Prinášame ho v plnom znení Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov V súvislosti s blížiacimi sa…

Verejné bohoslužby ostávajú počas veľkonočných sviatkov zakázané, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva

Bratislava 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR–Martin Palkovič)   Verejné bohoslužby ostávajú naďalej zakázané, nariadenie tak trvá aj počas veľkonočných sviatkov. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť výlučne celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Vyplýva to z usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Agentúru SITA o…

Vláda podľa Matoviča intenzívne rokuje s Európskou komisiou o pomoci pre veľké firmy

Bratislava 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Vláda intenzívne rokuje s Európskou komisiou o pomoci pre veľké firmy. Na pondelkovej tlačovej besede po rokovaní s odborármi to uviedol predseda vlády Igor Matovič. "Rysuje sa to dobre, ale nechcem zakríknuť," povedal. Vládny kabinet by mal podľa neho v najbližších dňoch…

Na Slovensku pribudlo 49 prípadov nákazy koronavírusom. Hygienik nariadil karanténu 130 ľuďom vracajúcim sa z Rakúska. 34 z nich bolo pozitívnych

Bratislava 6. apríla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Počas nedele (5. 4.) pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 1036 vzoriek. Väčšina (34) pozitívne testovaných pochádza zo skupiny navrátilcov zo zahraničia. Počet pozitívnych prípadov na SARS-CoV-2 stúpol na 534. V pondelok o tom informoval…

Hasiči stále bojujú s lesným požiarom v černobyľskej uzavretej zóne

Kyjev 6. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yaroslav Yemelianenko)   Ukrajinskí hasiči aj v pondelok ďalej bojujú s lesnými požiarmi v okolí Černobyľskej atómovej elektrárne, kde v roku 1986 explodoval reaktor. Dvojica požiarov vypukla v sobotu v takzvanej Černobyľskej uzavretej zóne, pričom menší z nich, ktorý zasiahol oblasť asi piatich hektárov, sa už…

Švédska vláda požiada parlament o rozšírenie právomocí v boji s koronavírusom

Štokholm 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédska vláda požiada parlament o širšie právomoci v boji proti koronavírusu vrátane práva uzavrieť letiská a železničné stanice bez súhlasu zákonodarného zboru. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters Švédsko dosiaľ v boji proti koronavírusu neprijalo rovnako prísne opatrenia ako iné európske štáty.…

Raši: Zdá sa, že Veľkonočné sviatky budú aké už desiatky rokov neboli – pod dozorom polície a armády

Bratislava 6. apríla 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bývalý podpredseda vlády a niekdajší minister zdravotníctva Richard Raši (Smer-SD) sa na sociálnej sieti vyjadril k návrhu premiéra Igor Matovič, obmedziť pohyb občanov počas sviatkov Veľkej noci. O tomto návrhu v pondelok rokuje Vláda SR. Ako píše Raši v úvode, už niekoľko týždňov vieme, že tohtoročné Veľkonočné…

Spoločným záujmom vlády a odborov je minimalizovať nárast počtu nezamestnaných, tvrdí Matovič

Bratislava 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Spoločným cieľom vlády a Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR je, aby čo najmenej ľudí v súčasnej kríze prišlo o prácu. Na pondelkovej tlačovej besede to po rokovaní s predstaviteľmi KOZ uviedol premiér Igor Matovič. Odborári sú podľa neho veľmi blízkym partnerom vlády…

Elity už začali rátať. Izolácia spôsobená Covid-19 je pre nich príliš drahá

Bratislava 6. apríla 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Predstavte si, že máte dvoch kriticky chorých pacientov, ale iba jeden ventilátor. Toto je situácia, ktorá bude v nasledujúcich týždňoch bežná v nemocniciach v New Yorku, Paríži a Londýne, rovnako ako to bolo v Lombardsku a Madride. Zdravotníci budú musieť rozhodnúť, kto bude žiť…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Uspatie Slovenska ako samostatného celku nemožné uspatie Európy chce štátnika ale nie paranoika.

Tento rok je od začiatku turbulentný najskorej voľby medzi časom kovid a nakoniec nový premiér. Nezvozte ma ak poviem že sa mi vcelku pozdáva plán nie zastaviť ale pozastaviť krajinu respektíve uspať jej väčšiu časť tú časť ktorá je síce chrbtom ekonomiky no teraz patrí k tým ktoré sú potencionálne…

Najlepší z lepších lotrov, drak Ivan Najmúdrejší sa vracia a naháňa nám strach

Raz mi bývalý predseda KDH vysvetľoval rozdiely medzi pravicou a ľavicou takto: „Ježiš bol ukrižovaný uprostred a po jeho pravici a ľavici viseli dvaja lotri. Ten napravo prosil o zľutovanie. Pravica sú teda lepší lotri.“ Myslel to vážne. Smial sa nad mojou definíciou, že pravica berie chudobe a dáva bohatým a ľavica zvykne naopak, lebo má…

Koronavírus zatiaľ zvládame veľmi dobre

Chcem poďakovať vedeniu štátu, všetkým odborníkom, ktorí sa zaslúžili o to, že v porovnaní s okolitými krajinami zvládame vírus hádam najlepšie. V prvom rade zrejme zaúčinkovali promptné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia. Zatvorenie škôl, ako prvé, myslím, že to bolo mesto Malacky, zatvorenie hraníc, rúška. V tomto všetkom sme boli…

Informačná nákaza

Aj keď som si myslel, že sa úplne odmlčím od politiky a verejného života, nedá mi nereagovať na postupy vládnych špičiek vlád sveta a našej vlády Slovenskej. Mimochodom už mám x-tú sms od našej vlády o tom ako sa mám správať a pripomína mi to opatrenia zo sci-fi filmov o…

80% potrestať, no fajčiarov a obezných zachrániť za akúkoľvek cenu!?

To nášmu premiérovi už nikto nevie povedať, že je tu ešte tretia cesta – ZAPNÚŤ EKONOMIKU a izolovať len ohrozených? Ide na úkor práv a životov všetkých, ktorí prekonať vírus nemajú problém, zachraňovať túto kategóriu ľudí pred dôsledkami ich zlého životného štýlu, nakoľko oni sú najrizikovejšou kategóriou pre ochorenie na…

Zúfalé návrhy sú dôsledkom zúfalstva a bezradnosti. Aktualizované 4. apríla

Ak je niečo z konania čerstvého predsedu vlády veľmi evidentné, tak je to zúfalstvo a bezradnosť. Dokazujú to niektoré zúfalé návrhy, ktoré vyšli z dielne novej vlády a bezradnosť. Nie sú schopní si uvedomiť a definovať skutočné hlavné ohrozenie Slovenska a jeho obyvateľov, svojich voličov. Zúfalé návrhy sú dôsledkom zúfalstva, nie príčinou. Bezradnosť je dôsledkom…

TopDesat

Izolácia lieči: Tieto miesta ťa svojou krásou chytia za srdce

0

V dnešnom príspevku ti dokážeme, že izolácia lieči. Tieto miesta ťa svojou krásou chytia za srdce. Dnešný rýchly život náš často unavuje a vysáva z nás energiu. Nie je preto ničím výnimočným, že ľudia vyhľadávajú miesta, na ktorých ich nebude nikto vyrušovať. Podľa týchto ľudí izolácia lieči. Občas je skvelé…

Koniec sveta: Toto sú tie najhoršie predpovede

0

Keď niekto začne spomínať koniec sveta, zvyčajne to nie je veľmi veselá téma. Predpovedí o konci sveta bolo už viac ako dosť. Ani jedna z nich sa však, prekvapivo, nepotvrdila. Aj napriek tomuto faktu, vedci, náboženskí lídri a svetoví odborníci prilievajú benzín do ohňa so svojimi novými prognózami. Podľa nich…

TOP10: Najčastejšie mýty o mozgu vyvrátené!

0

Niektoré vedomosti, ktoré máme o mozgu, sú založené viac na všeobecnom presvedčení ako na vedeckých skutočnostiach. V skutočnosti je to stále veľmi tajomný orgán a veda pri ňom ešte musí porozumieť mnohým veciam. Postupne sa však odhaľujú niektoré mýty, ktoré nás približujú k pochopeniu našich vlastných druhov. 1. Používame iba 10% nášho…

Biblický príbeh z knihy Genezis – Rajská záhrada 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku Biblický príbeh z knihy Genezis – Rajská záhrada 1. časť. Ako sme načrtli v prvej časti, v rámci druhej časti sa budeme venovať jednej z najpravdepodobnejších hypotéz, ktorou je Rohlova hypotéza. Na základe geografických údajov, ktoré sú uvedené v Biblii a biblickom texte, je zrejmé, že sa mýtická záhrada nachádzala medzi riekami…

Atlantída: Ostrov pohltený morom 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku o bájnom ostrove, ktorý bol pohltený morom po tom, ako sa neúspešne civilizácia zvaná Atlanťania, pokúsila dobyť svet. V rámci druhej časti článku sa pozrieme na mýtus o Atlantíde a jej otáznu polohu ako ostrova s prívlastkom mýtický. V priebehu dejín ľudstva bol mýtus o Atlantíde, na začiatku ktorého stál Platón, stredobodom špekulácií,…

Zábavné fotografie, ktoré vznikli pod tým správnym uhlom

0

Ak zachytíš konkrétny moment pod tým správnym uhlom, tak z toho väčšinou vzniknú takéto zábavné fotografie. Zábavné fotografie nemusia byť zábavné iba preto, že sa na nich niekto snaží vyzerať vtipne, prípadne robí všetko preto, aby tá situácia vtipne vyzerala. Niekedy bohate postačí náhoda, správne načasovanie a hlavne ten správny…

Vo svete IT

MIUI 11: Málo známe funkcie v Xiaomi a Redmi telefónoch, ktoré pravdepodobne nepoznáte, ale mali by ste

0

Kto raz okúsil smartfóny spoločnosti Xiaomi, resp. dcérskej spoločnosti Redmi, tak ťažko sa mu prechádza k iným výrobcom. Dôvodom nie je len skvelý pomer cena : výkon, ale aj softwarová podpora, a to aj v prípade starších zariadení. MIUI nadstavba je vo všeobecnosti považovaná za jednu z tých lepších, a…

Posledná aktualizácia Windowsu 10 spôsobuje závažné problémy. Stretávate sa s nimi aj Vy?

0

Aktívni používatelia operačného systému Windows 10 obdržali pred necelými dvomi týždňami novú kumulatívnu aktualizáciu s označením KB4541335, ktorá prináša najnovšie buildy 18363.752 / 18362.752 pre verziu Windows 10 1903, respektíve 1909. Po niekoľko dňovom reálnom testovaní používateľmi to ale vyzerá tak, že najnovšia aktualizácia Windowsu 10 sa Microsoftu opäť príliš…

Google pomáha reštauráciám. V mapách pridal možnosť rozvozu jedál a ich vyzdvihnutia

0

Situácia okolo aktuálnej pandémie COVID-19 donútila viacero podnikateľov uzavrieť svoje prevádzky. Tými najviac zasiahnutými sú však vo všeobecnosti služby, ktoré prestali zo dňa na deň predávať. Inými slovami, prestali zarábať peniaze. Viacerí prevádzkovateľa týchto služieb, ktorým to umožnila situácia, obzvlášť stravovacích zariadení, sa tak  obratom preorientovali na  čiastočne iný druh…

Koniec vesmíru je neodvrátiteľný. Kedy nastane a ako bude prebiehať? Takto si to predstavujú niektorí vedci

0

Všetko má svoj začiatok a rovnako aj svoj koniec, dokonca aj vesmír. Jedinou dobrou správou je, že máme ešte „trochu“ času predtým, než sa tak stane. Vedecká práca z roku 2010 s názvom Večné rozpínanie predpovedá koniec času, popisuje práve koniec vesmíru. Podľa vedcov by sa mal skončiť za 5…

Nepremeškajte zľavu na inteligentný dávkovač vody Xiaomi Xiaoda, na ktorého akcia končí už čoskoro!

0

Spoločnosť Xiaomi má vo svojej ponuke naozaj množstvo dostupných gadgetov do domácnosti, ktoré sú často oveľa lacnejšie, ako konkurenčné produkty od iných výrobcov. Tento inteligentný dávkovač vody Xiaomi je toho typickým príkladom. Za oveľa menej peňazí ponúka také isté možnosti, ako jeho konkurenti a ako bonus ušetríte nie len pri…

NASA vysvetlila, ako bude prebiehať ich program Artemis, ktorý vráti ľudí na Mesiac

0

NASA vydala správu, v ktorej približuje svoje plány mesačnej základne a z nej posielať astronautov na Mars, ako súčasť svojho vesmírneho programu Artemis. Mať na mesiaci dlhodobú posádku by bolo zjednodušením budúcich medziplanetárnych misií. Píše o tom portál digitaltrends.com Plánovaná mesačná základňa by obsahovala vozidlo, slúžiace na prepravu astronautov, prenosný…

TopSpeed

Predaje nových áut sa v EÚ takmer zastavili, Švédi predávajú ďalej

0

Prísne opatrenia slúžiace na zabránenie šírenia koronavírusu si vyžiadali svoju daň nielen vo forme zastavenia výroby nových áut, ale aj v obrovskom úpadku ich predaja. Predaje nových áut sa v Európe v priebehu marca 2020 dramaticky znížili. Najviac pochopiteľne v Taliansku, kde predaje spadli o ťažko uveriteľných 85 %, v…

Tradičný jesenný autosalón v Paríži nebude. Končí definitívne?

0

Tradičné autosalóny nateraz končia. Hlavnou príčinou pritom nie je zúriaca pandémia koronavírusu, ako by sa mohlo zdať. Tá veci len urýchlila. Prísnym opatreniam súvisiacim so zabránením šírenia ochorenia Covid-19 však momentálne podľahla ďalšia obeť. Už teraz je totiž jasné, že autosalón v Paríži nebude. Po Frankfurte nad Mohanom a Ženeve je to…

Zrýchlenie Lamborghini Aventador proti Tesla Model S Performance

2

Tentokrát sa na letiskovej ploche stretli dve veľmi odlišné autá. Aj napriek úplne rozdielnemu zameraniu však nebude tento duel úplne jednoznačný. Zrýchlenie Lamborghini Aventador proti Tesla Model S Performance ukáže rozdiely v jednotlivých autách, aj v pohonnom ústrojenstve. Bude aj tu kraľovať elektromobil?

Takto vyzerajú aerodynamické testy špeciálu Cupra Leon Competición

0

Príchod nového Seatu Leon bol veľkou udalosťou. Všetci motoristický nadšenci však čakali na inú verziu Leonu. Na ostrý športový Leon so znakom Cupra. Zdá sa však, že športová značka Seatu tam nekončí a má prekvapenie aj pre fanúšikov motoršportu. Pracuje totiž na novom okruhovom pretekárskom špeciály, ktorý dostal meno Cupra…

Ďalšie značky využili marketingové príležitosti koronavírusu

1

Ako sme už informovali, koronavírus neznamená iba veľké finančné strany, ale aj marketingové príležitosti. Na podporenie ľudí v udržiavaní si odstupu od ostatných, menia svoje ikonické logá. K iniciatíve sa už pripojili napríklad Volkswagen, Audi a Mercedes. Najnovšie sa pridal aj Hyundai so skutočne kreatívnym prevedením svojho loga.

Škoda Octavia opäť získala ocenenie za vynikajúci produktový dizajn

5

Nová Škoda Octavia sa skutočne vydarila. Presvedčil sa o tom už aj Maroš s Alexom v našom videoteste. No okrem ich uznania, získala štvrtá generácia Octavie aj renomovanú cenu. Jedná sa o cenu Red Dot Award, ktorá sa udeľuje za vynikajúci produktový dizajn. Po rokoch 2006 a 2017 tak získal…

KAMzaKRÁSOU

RECEPT: Fitness sviečková, ktorá chutí ako od babičky

0

Možno by ste to nepovedali, ale aj takéto tradičné jedlo sa dá pripraviť na zdravší spôsob. Fitness sviečková je však takmer na nerozoznanie od klasickej!

Ako znížiť príjem cukru v strave? Máme pre teba 7 užitočných tipov!

0

Ak sa snažíte znížiť príjem cukru vo svojej strave, vhodné je v prvom rade začať si viac všímať zloženia produktov a potravín, ktoré nakupujete. Z obalu sa rýchlo dozviete, či náhodou nie je jednou z hlavných zložiek cukor a koľko sa ho tam vlastne nachádza. Nestriehnite len na slovo cukor,…

Žihľavová tinktúra proti vypadávaniu vlasov: To najlepšie, čo existuje!

0

To najlepšie, čo existuje, proti vypadávaniu vlasov! Žihľavová tinktúra je trikom našich starých mám, ktoré vedeli ako riešiť mnohé problémy prírodne.

TOP recepty na tradičné veľkonočné zákusky: Oslaď si s nami Veľkú noc!

0

Dnes vám prinášame skvelé tipy na recepty na tradičné veľkonočné zákusky. Niektoré možno poznáte, iné neváhajte vyskúšať. Oslaďte si s nami Veľkú noc!

Makramé dekorácie: Nechaj sa inšpirovať našimi skvelými nápadmi!

0

Makramé dekorácie môžu byť krásnou ozdobou, praktickým riešením pre zavesenie poličky, závideniahodnou kolískou pre bábo, jedinečným zrkadlom.

Si stále roztržitá a trápi ťa klesajúca produktivita? Pomôžeme ti!

0

Či chceme alebo nie, v dnešnom svete existuje až príliš veľa roztržitostí, vďaka ktorým často prichádza aj klesajúca produktivita. Ako s ňou zatočiť?

Svetlo sveta

Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

0

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

0

Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

0

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

0

Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

0

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

0

Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

Armádny Magazín

Austrália: Ľudia chcú kupovať zbrane a strelivo, vláda radšej zakázala predaj

0

Austrália, 6.apríl 2020 ( AM,  zbrojnice.cz ) - Austrálčania držia v prepočte na počet obyvateľov približne o polovicu viac zbraní ako Česi. Po niekoľkých vlnách reštrikcií a konfiškáciou síce majú výrazne obmedzené mo

Prvý a posledný alebo čím bolo unikátne stíhacie lietadlo Su-37

0

Rusko, 6.apríl 2020 ( AM, rg ) - Pred 24 rokmi, 2. apríla 1996, vzlietlo z letiska Žukovskij ne

"Bola uvoľnená cesta na Prahu a Berlín." Historik oznámil podrobnosti oslobodenia Viedne

0

Rakúsko, 6.apríl 2020 ( Sputnik ) - Presne pred 75 rokmi v záverečnej fáze Veľkej vlasteneckej vojny začala sovietska armáda operáciu s cieľom dobytia rakúskej metropoly Viedne. Vedecký riaditeľ Ruskej vojenskej historickej spoločnost

VOJENSKÁ REFORMA – ZÁMERY A REALITY deviata časť

0

V tomto pokračovaní si zadefinujeme organizačné štruktúry vzdušných síl. Na lepšie pochopenie princípov modernej armády sa vráťme do obrazného vyjadrenia federalizmu v modelovej západnej armáde kontinentálneho štátu, teda v organizácii, v ktorej centrálny orgán

Vysoký veliteľ Hizballáhu bol zabitý - pravdepodobne kvôli spolupráci s Mosadom

0

Libanon, 5.apríl 2020 ( AM ) - Ali Mohammad Younes, vysoký veliteľ Libanonského Hizballáhu bol včera v noci zabitý. Ešte v noci tvrdili médiá Hizballáhu, že Ali Mohammad Younes bol eliminovaný s pomocou dronu Izraelských leteckých síl. Video z nočného vyhlásenia: https://twitter.com/i/status/1246664298799251457   [caption id="attachment_13466" align="alignnone" width=

Historik prezradil, kvôli ktorej krajine bol Hitler ochotný vydať nepriateľovi Berlín

0

Maďarsko, 5.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - Maďarsko bolo najoddanejším a posledným spojencom nemeckej Tretej ríše. Hitler bol ochotný obetovať Berlín, aby ho ubránil, povedal v sobotňajšom rozhovore odborník Ruskej vojensko-historické spoločnosti Nikita Bur

Tvoja Svadba

Biela svadobná výzdoba: 23 inšpirácií pre elegantnú svadbu

0

Čistá, nevinná, elegantná a pompézna! Biela svadobná výzdoba vyzerá očarujúco sama osebe, no pokojne ju môžete skombinovať aj s inou farbou. Inšpirujte sa!

Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

0

Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

0

Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

0

Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

Tvoje Zdravie

Ako podporiť chudnutie? Pomôžu tie správne bylinky!

0

Nakoniec sa pri chudnutí odporúča siahnuť aj po cesnaku medveďom. Má antibakteriálne, antiplesňové a antimykotické účinky a skvele pomáha naštartovať trávenie. Zlepšuje vyprázdňovanie, prečisťuje črevá a odstraňuje plynatosť. Môže pomôcť pri žalúdočných ťažkostiach a okrem toho sa naň môžete spoľahnúť pri problémoch s tlakom či zhoršenou imunitou. Medvedí cesnak je…

Ktoré potraviny nejesť surové? Pozor, hrozia zdravotné ťažkosti!

0

Pri niektorých potravinách by nám asi ani nenapadlo, aby sme ich jedli surové. Je však dobré vedieť, pri ktorých potravinách by sme to ani nemali skúšať a pri ktorých má ich tepelná úprava veľký význam. Ako prvé môžeme spomenúť zemiaky, ktoré obsahujú nestráviteľné amidy. Konzumáciou surových zemiakov si privodíte nemalé…

Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

0

Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

0

Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

0

Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

0

Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!