OTS: Výstava v Galérii SPP – NOVÝ PRIESTOR

Bratislava 14. januára (TASR-OTS) – Slovenskí výtvarníci Lucia Grejtáková a Štefan Bobota zajtra spoločne predstavia svoje umelecké diela v Galérii SPP. Výstava s názvom NOVÝ PRIESTOR potrvá do 1. februára 2013.

Tvorbu obidvoch výtvarníkov charakterizuje kurátor výstavy, Peter Mikloš.

"Mladá výtvarníčka Lucia Grejtáková nachádza inšpiráciu predovšetkým v súčasnom svete. V hĺbke ľudského vnútra, v človeku, v prostredí a v jeho neraz zložitej situácii – individuálnej, subjektívnej, či spoločenskej. Častým motívom jej kompozícií sa preto celkom logicky stáva figúra a ľudská tvár. Na druhej strane – s rovnako humanistickým odkazom – pracuje s nefigurálnym, konštruktívnym, geometricky abstrahujúcim motívom charakteru mestského civilizmu. Podvedome hľadáme v týchto kompozíciách tvorivú prítomnosť ľudského ducha. Predovšetkým tento pól Grejtákovej tvorby približuje prítomná výstava. Lucia Grejtáková formuluje svoj ambiciózny program ako multimediálna výtvarníčka. Využíva široké spektrum médií, analyzuje ich možnosti, skúma ich symbiózu a syntézu. Obohacuje a znásobuje tak silu výrazových možností vizuálnych médií, presvedčivosť autorskej výpovede. Vo svojej tvorbe selektívne a cielene využíva kresbu, maliarske techniky, fotografiu, film, video. Niekedy v ich "technickej", či druhovej identite, inokedy ako mix a kombináciu techník".

"Štefan Bobota sa po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov začal popri voľnej tvorbe zaoberať typologicky a funkčne rôznorodými interiérovými a exteriérovými úlohami, ktoré mali väzbu na konkrétny architektonicky vymedzený priestor (v kultúrnych, školských, spoločenských, obytných, zdravotníckych, obchodných a priemyselných objektoch), a to v širokej škále výtvarných techník (keramika, štrukturálne omietky, štukolustro, art protis, drevená intarzia, sklo, mozaika, maľba na drevo a pod.). Osobnostným zameraním však bol a zostal najmä maliarom, grafikom, kresliarom. Medzi podstatné znaky jeho výtvarnej poetiky patria tvarová štylizácia, tendencia k plošnej redukcii, dôraz na rytmizáciu motívu, zmysel pre dekoratívnosť, tendencia k symbolickej metafore a imaginárnemu obrazovému priestoru, meditatívna atmosféra. Charakteristickým prvkom – motívom je často figúra, maximálne zjednodušená, znakového typu, silueta. Všetky jeho výtvarné aktivity majú spoločné klasické korene. Ich zdrojom, filozofickým východiskom je natrvalo krajina (príroda) a človek (spoločnosť)".

Štefan Bobota – Individuálne výstavy

2009, Výber z tvorby, Mestské múzeum Šurany – Synagóga 2007, Výber z tvorby, BRVZ a STRABAG, Bratislava 1982, Obrazy a kresby, Mestský dom kultúry, Štúrovo 1982, Výber z tvorby, Galéria umenia, Nové Zámky 1974, Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 1971, Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 1970, Terče, /sprayografika/, Klub výtvarných umelcov a architektov, Bratislava 1966, Obrazy a kresby, Dom odborov, Šurany 1966, Obrazy, redakcia Smeny, Bratislava

Lucia Grejtáková – Individuálne výstavy

2008, Autoportrét, Black & White, Galéria Café za siedmimi oknami, Prešov 2012, Na javisku mesta, za oponou tvárí, Klub umelcov, Bratislava

Kolektívne výstavy, projekty 2011, III. bienále úžitkového umenia a dizajnu, Slovenská výtvarná únia, Bratislava 2012, X. trienále drobnej plastiky, reliéfu a kresby, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica 2012, Salón 2012, Dom umenia, Bratislava 2012, IV. bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia, Bratislava 2012, Línie a farby/Segni e Colori – Collettiva 03, Palazzo Racchetta, Ferrara, Taliansko 2012, Staviame spolu mosty II, projekt pre hendikepovaných umelcov, tútor, porotca, Bratislava

Kolektívne výstavy 2012, Bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia, Bratislava 2012, Obraz a obraz, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava 2012, Afrodita – bohyňa lásky a krásy, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava 2012, COLLETTIVA 03, Palazzo della RACCHETTA, Ferrara, Taliansko 2012, Pocta Vladimírovi Kompánkovi, Považská galéria umenia v Žiline 2012, Partitúra – súzvuk múz, hommage á Claude Debussy, Dom umenia, NOC, Bratislava 2011, Nikola Tesla, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava 2011, Salón 2011, Dom umenia, Bratislava 2011, Obraz a obraz, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava, 2011, Pocta Vladimírovi Kompánkovi, Dom umenia NOC, Bratislava 2010, Salón 2010, Galéria SVÚ, Bratislava 2010, Bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia, Bratislava 2010, Výber z 3. bienále voľného výtvarného umenia, Galérie S. V. U. Mánes Diamant, Praha, CR 2010, Obraz a slovo, Hotel Doprastav, Bratislava 2010, Stretnutie, Dom umenia, Bratislava 2010, Chopin, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava 2010, Chopin, Instytut Slowacki, Warszawa, Poľsko 2009, Salón 2009, Výstavná sien SVÚ, Bratislava 2009, Hudba v obraze 7, Slovenské banské múzeum, Starý Zámok, Banská Štiavnica 2009, Stretnutie, Dom umenia, Bratislava 2009, Metamorfózy malty, Národné osvetové centrum, Bratislava 2009, Reverzie – cesty abstraktného umenia, Dom umenia, NOC, Bratislava 2009, Umelecká beseda slovenská, Blok Galerija Novi Beograd, Srbsko 2009, Umelecká beseda slovenská, Galéria Zuzky Medvedovej, Báčsky Petrovec, Srbsko 2009, Umelecká beseda slovenská, Galerija Stará Pazova, Srbsko 2009, Caro imaginácie, Východoslovenská galéria, Košice 2008, Obraz a obraz, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava 2008, Obraz a múzy, Galéria SVÚ, Bratislava 2008, Salón 2008, Výstavná sieň SVÚ, Bratislava 2008, DIÁR/ DARY 2008 – 15. výročie, Dom umenia, Bratislava 2008, Metamorfózy malty, Veľká výstavná sieň Župného domu v Dolnom Kubíne 2008, XVI. členská výstava UBS, Dom umenia, NOC, Bratislava 2008, Profily UBS, Vlastivedné múzeum Trebišov 2007, Stretnutie generácií IV, Pálffyho palác na Zámockej ulici, Bratislava 2007, Salón 2007, Výstavné priestory SVÚ, Bratislava 2007, Salón 2007, Výstavné priestory Holíčskeho zámku 2007, Musica in imagine, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava 2007, Interpretácia skutočnosti, Dom umenia, Bratislava 2007, UBS … K prameňom, Oravská galéria, Dolný Kubín 2007, XV. členská výstava UBS, Dom umenia, NOC, Bratislava 2007, Jubilanti 2007, Dom umenia, Bratislava 2007, UBS … Verso i fonti …, Slovenský inštitút v Ríme, Taliansko 2006, Stretnutie generácií III, Výstavná sieň UBS v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2006, 85 lat UBS, Galéria MBWA, Nowy Sacz, Poľsko 2006, 85 lat UBS, Galéria Centrum, Nowa Huta, Krakov, Poľsko 2006, Abstrakcia III, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2005, Stretnutie generácií II, Výstavná sieň UBS, Bratislava 2005, Pozdrovenia ze Slowacji, Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko 2005, Pozdrovenia ze Slowacji, Mestské centrum kultúry v Radome, Poľsko 2005, Bush – Putin Slovakia Summit 2005, Incheba, Bratislava 2005, Medzníky – 15 rokov obnovenej UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2005, Maliarska a sochárska kresba, Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko 2005, Maliarska a sochárska kresba, Slovenský inštitút, Viedeň, Rakúsko 2005, 555 Hieronymus Bosch, Pálfyho palác na Zámockej ulici, Bratislava 2005, Cyrilometodské tradície II, Terchová 2005, XIV. členská výstava UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2005, Po druhej strane Tatier, Slovenský inštitút vo Varšave, Poľsko 2005, Po druhej strane Tatier, Galéria slovenského umenia v Krakove, Poľsko 2004, Pro Europa, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2004, Salón 2004, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2004, Krajina, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2004, Cyrilometodské tradície, Terchová 2004, XIII. členská výstava UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase 2003, Krajina, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2003, Pribinove slávnosti, Palánok, Nitra 2003, Kontakty V4, Vlastivedné múzeum, Trebišov 2003, Kontakty V4, Múzeum Mihályia Munkácsiho, Békešská Caba, Maďarsko 2003, XII. členská výstava UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2002, Abstrakcia, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2002, Palánok, Dom pamiatkarov, Nitra 2002, Privátne záležitosti, Židovská synagóga, Liptovský Mikuláš 2002, XI. členská výstava UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2001, Abstrakcia, Átrium v slovenskom rozhlase, Bratislava 2001, Dunajská fontána, Slovenský inštitút v Ríme, Taliansko 2001, 80 rokov UBS, Slovenský inštitút v Prahe, CR 2001, X. členská výstava UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2000, UBS, Nitrianska galéria, Nitra 2000, IX. členská výstava UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 2000, Palánok, Nitra 1999, Členovia UBS, Galéria Klasik, Žilina 1999, VIII. členská výstava, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 1998, VII. členská výstava UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 1997, Jarný salón, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 1997, Jubilanti, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 1997, VI. členská výstava UBS, Átrium v Slovenskom rozhlase, Bratislava 1997, Obrazy a plastiky členov UBS, Humenné, Trebišov; Užhorod, Mukačevo, Ukrajina 1997, Cyrilometodské dedičstvo v slovenskom výtvarnom umení, Slovenský inštitút, Budapešť 1997, Cyrilometodské dedičstvo v slovenskom výtvarnom umení, Dom slovenskej kultúry, Békešská Caba, Maďarsko 1996, Rapprochements, Centre curturalLe Rainc, Paríž, Francúzsko 1996, Slovenské výtvarné umenie, Osvetové stredisko slovenskej samosprávy v Budapešti, Maďarsko 1996, V. členská výstava, Átrium Slovenského rozhlasu, Bratislava 1995, Prezentácia členov Spolku výtvarníkov Slovenska, Dom umenia, NOC, Bratislava 1995, Inštitút slovenskej kultúry, Budapešť, Maďarsko 1995, Osvetové stredisko slovenskej samosprávy, Budapešť, Maďarsko 1995, Členovia UBS, Výstavná sien spolku výtvarných umelcov Ukrajiny, Kyjev 1995, Tvorba členov UBS, Výstavná sien spolku výtvarných umelcov Ukrajiny, Užhorod 1994, Výstava členov UBS, Galéria T, Komárno 1994, Tvorba členov UBS, Hudobná dvorana, Trenčianske Teplice 1994, Tvorba členov UBS, Galéria MIRO, Snina 1994, Výstava UBS k Medzinárodnému roku rodiny, Slovenský rozhlas, Bratislava 1993, Členovia UBS, v priestoroch divadla Nová scéna, Bratislava 1990, Salón, Park kultúry a oddychu, Bratislava 1990, Bienále akvarelu, Novohradská galéria, Lučenec 1989, Bienále grafiky, Banská Bystrica 1989, Pedagógovia VŠVU k 40. výročiu založenia školy, Radnica v Levoči 1988, Salón 88, Dom umenia, Bratislava 1988, Lúď v práci, SNG, Bratislava 1988, Kolektív 88, Múzeum Hlohovec 1987, Výstava prác pedagógov VŠVU, Dom ZCSSP, Bratislava 1986, Medzinárodné bienále grafiky, Fredrigstad, Nórsko 1984, Súčasná tvorba, SNG, Bratislava 1983, Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom umenia, Bratislava 1983, X. celoslovenská výstava úžitkového umenia, Dom umenia, Bratislava 1983, Z tvorby žiakov Petra Matejku, SNG, Bratislava 1982, Zo zbierok SFVU, Dom umenia, Piešťany 1982, Slovenský drevorez a drevoryt XX. storočia, SNG, Bratislava 1982, II. Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina 1981, Súčasná slovenská grafika, Dom umenia, Bratislava 1981, Kozmos v dielach slovenských výtvarných umelcov, Dom umenia, Bratislava 1981, Bienále grafiky, Banská Bystrica 1981, Súčasná tvorba, Dom umenia, Bratislava 1981, Z tvorby regionálnych umelcov, Galéria umenia, Nové Zámky 1980, Zo zbierok SNG, Galéria výtvarného umenia, Budapešť, Maďarsko 1980, Výstava prác pedagógov vysokých umeleckých škôl v ČSSR, Dom umenia, Bratislava 1980, Slovenská grafika zo zbierok SNG, Galéria Mánes, Praha, CR 1979, SNG k 35. Výročiu SNP, Bratislava 1979, Slovenská grafika 1970 – 1979, Galéria umenia v Olomouci, CR 1979, Výstava prác učiteľov VŠVU , Praha, CR 1979, Výstava prác učiteľov VŠVU, Bratislava 1977, Výstava prác mladých výtvarníkov, Dom techniky, Bratislava 1977, Súčasná slovenská grafika, SNG, Bratislava 1977, Súčasná slovenská maľba, Nový Sad, Juhoslávia 1977, Ročník 1942, Galéria Mladých, Bratislava 1976, Z tvorby západoslovenských výtvarníkov, Galéria MAB, Trenčín 1975, Výber z tvorby západoslovenských výtvarníkov, Galéria MAB, Trenčín 1975, Mladí za mier / maľba, socha, grafika / Praha, CR 1975, Výstava mladých, Galéria mladých, Bratislava 1975, Výstava prác západoslovenských výtvarníkov, Berlín, NDR 1975, Bienále grafiky, Banská Bystrica 1973, II. celoslovenská výstava tvorby, Dom umenia, Bratislava 1973, Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby, Výstavná sien UBS, Bratislava 1973, Súčasná slovenská grafika, Brno, ČR 1972, I. celoslovenská výstava tvorby, Dom umenia, Bratislava 1972, Výstava súčasnej tvorby, Dom umenia, Bratislava 1972, I. medzinárodné bienále maľby, Košice 1970, 25 rokov slovenského výtvarného umenia, Praha, ČR 1970, I. bienále slovenskej maľby, Košice 1969, 25. výročie SNP, Dom umenia, Bratislava 1969, Mladí slovenskí výtvarníci, Alžír 1969, Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Československé kultúrne stredisko, Havana, Kuba 1969, Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom umenia, Bratislava 1969, Situácia II, Dom umenia, Bratislava 1968, Tvorba mladých, Portugalsko 1968, Danuvius 68, Dom umenia, Bratislava 1967, Obraz 65-67, Košice

Lucia Grejtáková sa narodila v roku 1982 v Prešove. V rokoch 2007 – 2008 absolvovala študijný pobyt v rámci programu Erasmus na Fakulte umenia na Radomskej polytechnickej univerzite v Poľsku. Pôsobila v ateliéroch: kresby, maľby (prof. M. Wróblewska), filmu, videa a animácie, fotografie. V roku 2009 ukončila štúdium na Fakulte umení, na Technickej univerzity v Košiciach. Pôsobila v ateliéroch: kresby (A. Haščák), dizajnu (T. Uhrín, T. Blonski), multimédií. Je členkou združenia PerSpectrum – Slovenská výtvarná únia.

Štefan Bobota sa narodil v roku 1942 v Šuranoch. V roku 1960 vyštudoval odbor grafika na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1966 absolvoval štúdium monumentálna maľba u prof. L. Čemický, prof. P. Matejka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho diela sú v majetku Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Oblastnej galérie v Banskej Bystrici, Galérie umenia v Nových Zámkoch, Mestského domu odbojárov v Bratislave, v galérii Fredrigstad v Nórsku a v majetku Slovenského fondu výtvarných umení. Tiež v majetku súkromných zberateľov doma aj v zahraničí. Venuje sa maľbe, kresbe a grafike.

Galéria SPP bola otvorená v roku 2000 na Drevenej ulici v Bratislave. Od roku 2009 sídli na Mlynských nivách v priestoroch SPP. Za uplynulú dekádu sa v nej uskutočnilo viac ako 100 výstav popredných domácich a zahraničných umelcov vo výtvarnom umení, sochárstve, skle, keramike, či textile. Medzi najúspešnejšie výstavy patrila výstava Andyho Warhola, Rudolfa Filu, či Jozefa Jankoviča. Galéria SPP na ulici Mlynské Nivy 44/c je otvorená denne pondelok až piatok (okrem víkendu) od 11.00 do 17.00 h.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

KONTAKT: Peter Bednár, hovorca SPP tel.: 02/6262 4161, e-mail: press@spp.sk

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Spoločnosť Ikea musí zaplatiť milión eur za sledovanie zamestnancov a klientov

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP/dpa-Frank Rumpenhorst)   Francúzsky súd nariadil tamojšej pobočke spoločnosti Ikea zaplatiť pokutu vo výške milión eur z dôvodu nelegálneho sledovania zamestnancov a zákazníkov. Informoval o tom spravodajský portál BBC Niekdajší riaditeľ Ikea France Jean-Louis Baillot dostal dvojročný podmienečný trest odňatia slobody a pokutu 50-tisíc eur. Na…

Prieskum: Polovica domácností má nižšiu finančnú rezervu, ako je ich mesačný príjem

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (HSP/Foto:Pixabay,PR Clinic)   Rozdiely v majetkoch Slovákov sú často doslova priepastné, čo potvrdila aj koronakríza. Polovica domácností má našetrených menej peňazí, ako je jeden ich mesačný príjem Tretina Slovákov má k dispozícii maximálne 400 eur. Nájdu sa však aj podstatne bohatší - 14 percent má ušetrených najmenej…

Rozhodnutie o opätovnom prejednaní vraždy Jána Kuciaka novinárske organizácie označili za novú nádej v boji za spravodlivosť

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, aby prvostupňový súd opätovne prejednal prípad vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, si všímajú aj zahraničné médiá „Dnešné rozhodnutie slovenského najvyššieho súdu prináša novú nádej v boji za spravodlivosť pre Jána a Martinu," cituje v…

Fakty bez pátosu: Prichádza Delta, nesmierne nebezpečná vlna pandémie. Čaká sa, že začne zabíjať ľudí, aj z radov zaočkovaných

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Peter Byrne/PA via AP)   Hrozivo vyzerajúci variant koronavírusu B1.617.2 sa prvýkrát objavil v Indii. Svetová zdravotnícka organizácia ho nazvala "Delta". Šíri sa rýchlo a takmer po celom svete. Odhaduje sa, že je ešte nákazlivejší, ako bol znepokojujúci variant B.1.1.7, ktorý sa prvýkrát objavil vo Veľkej…

Vlastníkmi verejných vodovodov a kanalizácií budú môcť byť iba mestá a obce a ich organizácie

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vlastníkmi verejných vodovodov a kanalizácií budú môcť byť iba mestá a obce, prípadne ich združenia, a právnické osoby, na ktorých podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia zákony o verejných vodovodoch a kanalizáciách, o…

Na R1 pre údržbu vozovky obmedzia dopravu medzi Žiarom nad Hronom a Banskou Bystricou

0 icon

Žiar nad Hronom/Banská Bystrica 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Henrich Mišovič)   Pre údržbu vozovky čakajú vodičov na rýchlostnej ceste R1 medzi Žiarom nad Hronom a Banskou Bystricou od stredy dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková Práce na R1 plánujú diaľničiari vykonávať v…

Dnes bude jasno až polooblačno, s teplotami do 31 stupňov

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Jacob King/PA via AP)   Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, na severe pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa môžu vyskytnúť ojedinele prehánky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 26 do 31 stupňov…

V regiónoch sa online diskutuje o Stratégii inkluzívneho vzdelávania

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Ako dosiahnuť rozvoj potenciálu všetkých žiakov a celej spoločnosti či to, aké sú príklady dobrej praxe a v čom spočívajú bariéry pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. To sú otázky, ktoré predložilo ministerstvo školstva všetkým aktérom inkluzívneho vzdelávania v rámci prípravy strategického dokumentu…

Erdogan: Turecko plánuje v Náhornom Karabachu otvoriť svoj konzulát

0 icon

Baku/Šuša 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency)   Turecko plánuje čoskoro otvoriť svoj konzulát v strategicky významnom meste Šuša, ktoré spojenecký Azerbajdžan opätovne dobyl počas vlaňajšej vojny s Arménskom o sporný región Náhorný Karabach. Počas utorňajšej návštevy tohto mesta to povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý sa tam stretol aj…

NAŽIVO: V stredu popoludní sa vo švajčiarskej Ženeve stretnú americký prezident Biden s ruským náprotivkom Putinom

0 icon

Ženeva 16. júna 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Fabrice Coffrini, Sputnik-Maxim Blinov)   Prezident Spojených štátov Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin sa stretnú v stredu vo švajčiarskej Ženeve. Bude to ich prvá schôdzka ako prezidentov. Lídri USA a Ruska sa tak na neutrálnej švajčiarskej pôde zídu po 36 rokoch. Naposledy tam v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Biden poslušne pricupkal do Európy za Putinom

0icon

Nie Putin, prezident Ruskej federácie odišiel do Ameriky za Bidenom, ale Biden, prezident rozdelených a rozpadajúcich sa Spojených štátov amerických prichádza do Európy za Putinom 16. júna 2021. Vo vzťahoch veľmoci, resp. superveľmoci vždy cestuje slabší za silnejším. O dva týždne na to odlietajú „dve marionety, Mekelová a Zelenskyj“, každý samostatne, do USA…

Pavol Lazar

Podvod s lôžkami v Nemecku potvrdený

0icon

Že ekonomický motív hýbe svetom je snáď zrejmé aj tým najväčším optimistom. 👉 Ani tzv. najvyspelejší ťahúni EÚ nie sú žiadnou výnimkou. 🤷‍♂️ 👉 Denník Bild je síce považovaný za nemecký bulvárny časopis, no upútavka na jeho článok na titulnej strane vzbudila pozornosť po celom Nemecku. 🧐 👉 Píše sa…

Pavel Jacz

Aké hodinky, taký minister! Pán Mikulec, myslíte si to isté? Väčšina určite áno.

0icon

Problémy ministra vnútra sa začínajú kopiť. Lapá ho jeho zaujímavá minulosť. Jeho vysvetlenia oficiálnych záznamov komentuje slovami vykonštruované a Fico je klamár, chrapúň a gauner. To nám všeličo vysvetľuje, nie však podstatu problému. Oháňa sa rozsudkami súdov, na ktoré v iných reakciách haní a odsudzuje a to podľa toho, ako…

Ivan Štubňa

Diktátor Netanjahu v kresle premiéra Izraela končí ...

0icon

Netanjahua  poslalo do politického dôchodku rôznorodé zoskupenie izraelských politických strán. Svedčí to o tom, že Izraelčanom sa už prejedla politika násilia Netanjahua slúžiaceho americkým záujmom. Spojili sa proti nemu pravicové, ľavicové, ale aj proarabské sily. A to je v pomeroch Blízkeho východu niečo nevídané. Netanjahu, ktorý vládol 12 rokov železnou päsťou policajného strážneho…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

0icon

..UROBILI " SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA" KORONAVÍRUS „Urobili sme veľkú chybu,“ - tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/ Výskum tímu v

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Nebaví ťa beh, ale chceš sa hýbať? Chôdza je tvoja cesta

0 icon

Chôdza má viac výhod ako beh. Je to najlepšie fyzické cvičenie bez ohľadu na vek. Je prospešné pre ľudí, ktorí trpia srdcovými chorobami, cukrovkou alebo inými chronickými chorobami. Možno si rozmýšľal nad tým, že začneš behať, ale nebaví ťa to. Prechádzka je vhodná naozaj pre každého. Obézni ľudia teda nemôžu…

Najfascinujúcejšie fotografie z celej planéty

0 icon

Svet nás nikdy neprestane fascinovať - ​​a my o tom máme dôkaz! Možno sa vydáš na prechádzku do lesa a potuluješ sa po stopách dinosaura starých asi 150 miliónov rokov alebo po dúhovom bazéne. Toto sú dôvody, prečo vždy potrebujeme vidieť a zažiť viac z našej planéty, ktorá je, samozrejme, vzácna, úžasná…

TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

0 icon

Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Vo svete IT

Windows 11 – pozrite sa, ako bude vyzerať nový operačný systém od Microsoftu

0 icon

Spoločnosť Microsoft nás už dlhšiu dobu lákala na predstavenie nového operačného systému z rodiny Windows, ktoré sa bude konať 24. júna. Donedávna sa však hovorilo o predstavení špeciálnej verzie Windowsu 10, poprípade o značnej vizuálnej aktualizácii. V posledných týždňoch sa však začalo špekulovať aj o tom, či náhodou Microsoft neplánuje…

Google robí komunikáciu cez aplikáciu Správy skutočne súkromnou! Uvoľňuje funkcie End-to-end šifrovania

0 icon

Aplikácia Správy od spoločnosti Google, ktorá slúži najmä na odosielanie SMS, či na četovanie, dostáva dlho žiadanú funkciu. Ešte v novembri minulého roka spoločnosť Google prezradila, že začína s aktívnym testovaním funkcie End-to-End šifrovanie pre aplikáciu Správy. Funkcia bola v tom čase dostupnou výlučne pre časť BETA testerov aplikácie. To…

Čínska misia Zhurong priniesla ďalšiu várku záberov: Pozrite sa na Mars v 360° panoráme

0 icon

Minulý piatok zverejnila Čína nové fotografie, ktoré zachytávajú ich rover, Zhurong, na povrchu Marsu. Zverejnené fotografie boli oslavou ich misie, ktorá bola podľa ich slov „úplným úspechom,“ píše portál CNN. Rover Zhurong, pomenovaný podľa čínskeho boha ohňa, pristál 15. mája v regióne Utopia Planitia. Pre Čínsku vesmírnu agentúru bolo pristátie…

Pred 2.5 miliardami rokov sa zvýšila hladina kyslíku na Zemi: Čo to znamenalo pre život?

0 icon

Pred 2.5-miliardami rokov v atmosfére Zeme vzrástla úroveň kyslíku, čo viedlo ku vzniku komplexnejších, mnohobunkových organizmov, píše portál SciTech Daily. Vedci dlhú dobu predpokladali, že medzi vzostupom komplexných organizmov a vyššími úrovňami kyslíku v atmosfére existuje priame prepojenie. Existuje teória, ktorá tvrdí, že čím viac kyslíku sa v atmosfére planéty nachádza, tým sa zvýši…

Bezior S2 – kolobežka s dvomi elektromotormi a maximálkou až 65 km/h uspokojí aj tých najnáročnejších! Idete do toho?!

0 icon

Elektrických kolobežiek s cenovkou do 1 000 eur nájdeme dnes na trhu naozaj nespočetné množstvo. Väčšinou však ide o mestsky ladené elektrické kolobežky, ktoré nie je možné využiť aj v náročnejšom teréne. To však nie je prípad elektrickej kolobežky Bezior S2, ktorá sa radí do kategórie tých najvýkonnejších kolobežiek na…

Armádny Magazín

"Dnes sa začína v Bratislave najväčší sabat militaristov" Chmelár o konferencii Globsec

0 icon

Slovensko, 16. júna 2021 (AM) – Slovenský politický analytik Eduard Chmelár pri príležitosti bratislavského fóra Globsec zverejnil na sociálnej sieti svoj pohľad na celú vec. Akciu napríklad označil za "najväčší sabat militaristov".   Chmelár v prísp

V USA vyhlásili prípravu na prvú arktickú vojnu

0 icon

USA, 16. júna 2021 (AM) – Dňa 29. mája americký list National Interest napísal, že Spojené štáty americké sa spolu s mnohými štátmi sveta aktívne pripravujú na vojenský konflikt v arktickom regióne.   Autor článku Chris Osborne poznamenal, že Pentagon je znepokojený topením ľadovcov v Arktíde, čo otvára nové vodné trasy a teda aj príležito

Ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. Vo svete stúpa počet jadrových zbraní

0 icon

Švédsko, 16. júna 2021 (AM) –Jadrové mocnosti zvýšili v roku 2020 počet rozmiestnených bojových hlavíc, hovorí sa v novej správe Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) o súčasnom stave výzbroje, odzbrojenia a svetovej bezpečnosti.   "Podľa odhadu stúpol počet jadrových bojových hlavíc rozmiestnených v

Pred 150 rokmi sa narodil Fedor Tokarev konštruktér ručných zbraní, tvorca legendárnej pištole TT

0 icon

Rusko, 16. júna 2021 (AM) – 14. júna si pripomíname 150. výročie narodenia sovietskeho dizajnéra, ktorý vytvoril asi 150 modelov ručných zbraní Fedor Vasilievič  Tokarev sa narodil 14. júna 1871 v dedine Jegorlyskskaja (oblasť Donskej armády, Ruská ríša, teraz na území okresu Jegorlyk v Rostovskej oblasti Ruskej federácie) v kozáckej rodine.…

Turecká rozviedka chytila obzvlášť nebezpečného teroristu - finančníka Islamského štátu pre Európu

0 icon

Turecko, 16. jún 2021 (AM) – Turecké špeciálne služby zaistili a priviezli zo Sýrie do Turecka jedného z vodcov teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS) Kasima Gulera, hľadaného „červeným obežníkom“ Interpolu. Informovala o tom dnes 15. júna štátna tlačová agentúra Anadolu.   Podľa zdrojov v bezpečnostných štruktúrach bola úspešná operácia v

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali