Obišovce privítali celodiecéznu púť v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie

Obišovce 3. októbra 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS/Jaroslav Fabian)

 

Arcibiskup pripomenul pútnikom, že práve oni sú svetlom arcidiecézy

Celodiecézna púť k milostivému obrazu v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie sa konala v uplynulých dňoch v Obišovciach (30. septembra – 1. októbra 2017). Na nedeľnej slávnostnej svätej omši, pri ktorej bolo zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v homílii pútnikom pripomenul, že „vy ste svetlo našej arcidiecézy.”

“Spravidla ste to vy, milí pútnici, ktorí sa najviac angažujete v živote našich farností a spoločenstiev. Ste ochotní, spoľahliví a musím pravdu povedať, že aj štedrí. Pomáhajte aj naďalej svojim kňazom v jednote a porozumení. Nech vaše modlitby a skutky obety napomôžu k tomu, aby sa urýchlilo víťazstvo Máriinho Srdca,” uviedol hlavný celebrant celodiecéznej púte v Obišovciach. “Nech sa tak naša a Máriina Košická arcidiecéza dostane ešte bližšie k Ježišovi. Nech jej on daruje dobré rodiny, verných kňazov, zasvätených, rehoľníkov a nové duchovné povolania. Aby sme tak okrem chleba, mali vždy dostatok duchovného pokrmu pre dušu – Božie slovo a Eucharistiu,” dodal arcibiskup Bober.

Homília Arcibiskupa Bernarda Bobera Zasvätenie arcidiecézy

Milí bratia v biskupskej službe – Marek a Alojz, drahí spolubratia kňazi, diakoni, seminaristi, rehoľné sestry, milí mariánski ctitelia a pútnici, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Od začiatku roka sme sa pripravovali na túto chvíľu. Najprv ste Panne Márii zasvätili svoje domáce farnosti. Z dekanátov prichádzali púte tu do Obišoviec, aby sme sa tu spoločne modlili počas fatimských sobôt. Zažili sme tu pekné chvíle, slnko, vietor i vytrvalý dážď na júlovom stretnutí. No najviac ma potešila vaša účasť, váš vklad a obeta, ktorú ste neváhali priniesť spolu s vašimi kňazmi. A prichádzali ste naozaj vo veľkých počtoch. Milujete našu nebeskú Matku, obľúbili ste si modlitbu ruženca a je to na vás vidieť.

Modlili sme sa ruženec, tak ako nás o to žiadala Panna Mária Fatimská. Modlili sme sa za naše rodiny, farnosti, za hriešnikov, za kňazov a za oživenie viery v našej arcidiecéze a vo svete. S radosťou môžem konštatovať, že jubilejný rok zjavení Panny Márie vo Fatime nás nielen vnútorne formoval, ale aj zmobilizoval, aby sme sa stretávali a okrem modlitby vykonali aj veľa dobrého v našich farnostiach.

Panna Mária vo Fatime predpovedala krízu viery v Európe. Tá trvá dodnes. Ako veľmi nám poškodil ateizmus, blud šírený predovšetkým z Ruska po Veľkej októbrovej revolúcii. Presne ako to fatimská Madona opísala trom malým vizionárom. Sila červeného draka sa priamo dotkla aj tejto obišovskej svätyne, keď sa na konci vojny v januári 1945 ruskí vojaci vlámali do kostola, vyrabovali bohostánok a vysypali Eucharistiu. Nič im nebolo sväté. Ružencová Matka však neopustila toto miesto. Naopak, prorocké posolstvo Fatimy sa tu nielen naplnilo, ale verím, že po zasvätení našej arcidiecézy sa tu, na tomto mieste, raz dočkáme aj prisľúbeného víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Pýtali sa ma viacerí: Prečo ste si zvolili práve Obišovce na zasvätenie arcidiecézy? Odpovedal som, že toto miesto je výnimočné. Je už skoro 250 rokov zasvätené Kráľovnej ruženca. Až dvakrát bol na tomto kopci obraz Panny Márie zničený neprajníkmi katolíckej viery a terajší, tretí obraz, sa dokonca stal predmetom krádeže v roku 1993. No chvála Bohu, našiel sa. Sám som bol ten obraz identifikovať v sídle Krajskej polície v Košiciach. Azda 300-ročný obraz sme vtedy počas odpustu slávnostne priniesli a vrátili na bočný oltár.

Mária si toto miesto chráni. Vždy si našla cestu naspäť na toto návršie, aby tu mohla zostať pri svojich duchovných deťoch. Tu vidíme, že to, čo sa jej raz zasvätí, ona si už nenechá vytrhnúť z rúk. Preto chcem dnes odovzdať aj našu arcidiecézu do jej rúk. Odo dnes to už nebude iba naša Košická arcidiecéza, bude to už jej arcidiecéza. Ona ju povedie po bezpečnej ceste za Kristom. Ona ju bude sprevádzať k oživeniu viery, k novej jari a rozkvetu. Bude to víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Víťazstvo Máriinho Srdca je víťazstvom Najsvätejšej Trojice. A mnohí teológovia a mystici hovoria, že tak, ako Ježiš prišiel prvýkrát na svet cez Pannu Máriu, tak príde znovu, cez jej víťazné Srdce. Toto je dôvod, prečo nás Mária prosí o úkon zasvätenia. Chce nás vo svojom Srdci uchrániť od straty viery a chce, aby Ježiš zvíťazil v našich životoch. Pri zasvätení jej priam do rúk odovzdávame kľúč od vlastnej duše, aby ju ona vždy viac a viac otvárala Kristovi.

Práve v týchto časoch veľkej krízy viery, potrebujeme toto zasvätenie. Ono nás otvorí pôsobeniu Ducha Svätého. Pomôže nám rozlišovať dobro od zla, ktoré je dnes rafinované a nenápadné. Mária nám vyprosí dobré rozhodnutia, pevné rodiny a verných kňazov.

V posolstvách Fatimy sa spomína, že víťazstvo Máriinho Srdca sa má vo veľkej miere uskutočniť za pomoci verných kňazov. Je evidentné, že Mária si veľmi zamilovala kňazov. Často pozýva k modlitbám za kňazov, lebo kňazi sú dôležitým faktorom pri posväcovaní. Chcem vám v tejto súvislosti ponúknuť krátky obsah listu, ktorý rehoľná sestra Lucia, jedna z troch fatimských vizionárok, pár rokov pred smrťou adresovala istému kňazovi. Citujem:

Drahý otče! Z Vášho listu som vycítila, že ste veľmi znepokojený nad tým, akí sú dnes ľudia dezorientovaní. Máte pravdu, keď sa sťažujete, že v súčasnosti sa veľké množstvo ľudí necháva strhnúť a ovládať diabolskou vlnou, ktorá zotročuje svet. Je tu toľko slepých, ktorí to nevidia a nechcú vidieť! Najväčšiu chybu však robia v tom, že sa zriekli a upustili od modlitby. Vzdialili sa od Boha a bez Boha nič nie je možné, lebo Ježiš hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť!“

Čo najviac odporúčam je, aby sa človek znovu priblížil k svätostánku a začal sa pred ním modliť. Tam sa mu totiž dostáva svetla a duchovného pokrmu, aby mal silu darovať sa iným. […] Pokračujte, otče, v takejto ceste a uvidíte, že v blízkosti svätostánku nájdete viac múdrosti, viac svetla, milostí a viac čností – oveľa viac, ako by Vám mohla dať kniha, štúdium či nejaká druhá osoba. Čas, ktorý strávite v modlitbách, nikdy nepovažujte za stratený, a uvidíte, že Boh Vás osvieti, dodá Vám síl. […] Môže nám chýbať čas na všetko, ale nikdy nie na modlitbu!

Odporúčajte aj všetkým Vašim spolubratom, aby to vyskúšali, a potom mi poviete, či som sa mýlila, alebo nie. Som si vedomá toho, čo je najväčším zlom súčasného sveta a príčinou úpadku zasvätených duší. Vzďaľujeme sa od Boha a bez neho sa potkýname a padáme. Diabol je prefíkaný a vie, kde je naše slabé miesto, cez ktoré môže na nás zaútočiť. Ak sa nebudeme mať na pozore a nevyzbrojíme sa silou získanou od Boha, podľahneme mu. Podržať nás môže iba Božia sila. Usilujme sa ísť dopredu pokojne a v neustálej dôvere voči Bohu.

Drahí bratia a sestry! Tieto slová nepotrebujú komentár. Ich pravdivosť si však musíme vždy nanovo pripomínať, aby sme nezabudli, že naše zasvätenie nás vyzýva k pravidelnej modlitbe a k ďalším obetám. Mária ich posunie ďalej, pre Božie zámery na záchranu duší.

Milí mariánski ctitelia, vy ste svetlo našej arcidiecézy. Spravidla ste to vy, ktorí sa najviac angažujete v živote našich farností a spoločenstiev. Ste ochotní, spoľahliví a musím pravdu povedať, že aj štedrí. Pomáhajte aj naďalej svojim kňazom v jednote a porozumení. Nech vaše modlitby a skutky obety napomôžu k tomu, aby sa urýchlilo víťazstvo Máriinho Srdca.

Nech sa tak naša a Máriina Košická arcidiecéza dostane ešte bližšie k Ježišovi. Nech jej on daruje dobré rodiny, verných kňazov, zasvätených, rehoľníkov a nové duchovné povolania. Aby sme tak okrem chleba, mali vždy dostatok duchovného pokrmu pre dušu – Božie slovo a Eucharistiu.

Panna Mária Fatimská, zachráň nás tým, že nás odovzdáš Ježišovi, v ktorom nájde Pravdu, Život a Pokoj! Amen.

Celodiecézna púť začala v sobotu 30. septembra modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a pokračovala večeradlom , svätou omšou s emeritným košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom, posvätným ružencom za oslobodenie, eucharistickou slávnosťou za chorých, hudobnou katechézou skupiny Kerygma , krížovou cetou a nočnou adoráciou. Nedeľný program sa rozbehol už skoro ráno modlitbami a svätou omšou za farníkov, ktorú celebroval farár Michal Harakaľ. Za rodiny a rozpadnuté manželstvá obetoval svätú omšu Štefan Novotný, rektor kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Počas odpustovej slávnosti bola predstavená aj publikácia Jozefa Kmeca – Pútnické miesto Obišovce, diecézna svätyňa a jej milostivý obraz Panny Márie. Publikácia prináša mnohé nové historické skutočnosti o tomto zaujímavom mieste, a bude k dispozícii na farskom úrade v Obišovciach. Posledná tohtoročná diecézna Fatimská sobota bude v Obišovciach o týždeň 7. októbra.

TK KBS informovala Jaroslav Fabian

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

0 icon

Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze do nemocnice pacient najprv v sanitnom vozidle zaútočil na lekára, ktorého udrel päsťou do oblasti brucha. Pri vykladaní pacienta zo sanitky v nemocnici pacient ležiaci…

Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja napokon odstupuje z postu šéfa rezortu zdravotníctva Marek Krajčí posledné dni čelil obrovskému tlaku na odstúpenie z postu ministra zdravotníctva a zdá sa, že mu…

SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a životy ľudí. Kritika SaS nestojí na vakcíne Sputnik V a ani pochybnom nákupe či tlačovej besede predsedu vlády a ministra zdravotníctva, ale na neudržateľnom štýle…

Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

0 icon

Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v utorok v súvislosti s otrávením a väzbou ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sú sankcie nepodložené a zbytočné Peskov vyhlásil, že…

Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné pre regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť Uviedla to štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková, ktorá absolvovala videorozhovor s veľvyslancom Iránu v SR so sídlom vo Viedni…

Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. „Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska“, reaguje nahnevane Kyjev

0 icon

Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom, že za ruskú vakcínu Sputnik V sľúbil Moskve Zakarpatskú Ukrajinu, ako poľutovaniahodné "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska. Je poľutovaniahodné, že predseda slovenskej vlády…

Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú, aby prestali s politikárčením a nevyužívali vakcínu Sputnik V ako zámienku na rozpad vládnej koalície. Povedal to vo vyhlásení, ktoré zaslal médiám Priznal, že…

Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini Mimoparlamentné KDH podporuje rekonštrukciu vlády, predčasné voľby však považuje za krajný prostriedok. Pád vlády…

Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: „Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii“

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou. Povedala to po stretnutí so zástupcami strán SaS a Za ľudí, ktorí volajú po zmenách aj po rekonštrukcii vlády Prezidentka pripomenula, že sama dlhodobo hovorí…

Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného a medzinárodného práva Žiada preto vládu, aby upravila pravidlá COVID automatu tak, aby sa zachovalo právo občanov na uplatňovanie slobody náboženského vyznania alebo viery a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Ruský agent Matovič vs. západní agenti

0icon

Trafené husi začali gágať. Tí, ktorí nezastavili Matoviča, keď tu robil celoplošný „laboratórny“ pokus na ľuďoch v spolupráci so západnými mocnosťami, sa zrazu stavajú na zadné a bijú na poplach. Sputnik je experimentálna vakcína, tak ako sú aj tie ostatné, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou. Musí byť na našom…

Štefan Surmánek

Dovoz vakcíny SPUTNIK V je dobrou správou pre obyvateľov Slovenska, zlou správou pre Korčoka, Naďa, Čaputovú, Klusa, Remišovú, Biháriovú, Valašeka a ďalších rusofóbov obhajujúcich a uprednostňujúcich záujmy USA a EÚ pred záujmami a potrebami občanov SR.

0icon

Aj keď nepatrím k sympatizantom a voličom Matovičovej OĽaNO s.r.o. a ani ďalších strán terajšej vládnej koalície, musím, podobne ako aj množstvo ďalších kritikov terajšieho vládneho zoskupenia vyjadriť pochopenie pre rozhodnutie premiéra vypočuť a akceptovať postoje niektorých odborníkov ale aj širokej verejnosti a uzatvoriť s Ruskou federáciou zmluvu o zakúpení a dovoze ruskej vakcíny SPUTNIK V na Slovensko. Ako…

Peter Kohút

Diplomatický idiotizmus EÚ vo vzťahu k Rusku. Prečo Rusko ohrozuje EÚ. Sputnik V.

0icon

Západné mocenské  „špičky“ boli zvyknuté, že si môžu voči Rusku dovoľovať čokoľvek, organizovať prevraty a provokácie pod falošnou zástavou (Ukrajina, Skripaľovci, Bielorusko, Náhorný Karabach, Navaľnyj, ....), priamo zasahovať do vnútorných záležitostí organizovaním protivládnych protestov, cítiac, že v ruskej vlastizradnej oligarchii a nimi štedro dotovanej piatej kolóny majú oporu, cez ktorú môžu…

Boris Mesár

Matovičova fašistická chunta používa proti obyvateľstvu psychologickú metódu vypracovanú na vypočúvanie vojnových zajatcov

0icon

David Icke - Dnešní život každého z nás je podriaďovaný vplyvom akéhosi  vírusu, ktorý ešte nikto nevidel, nikto neizoloval, hovorí David Icke. Je to v skutočnosti akási minulosť, do ktorej sme sa všetci chytili a kvôli nej nevidíme skutočnosť. Z tejto pasci sledujeme ,,ako vlády robia všetko pre to", aby zastavili…

Ivan Štubňa

Minister zahraničných vecí by mal okamžite odstúpiť

0icon

Na dnešnej tlačovej besede na TA3 povedal minister zahraničných vecí SR, že: ak sa niekto dá zaočkovať vakcínou Sputnik V, nedostane sa ku covid pasu, ktorá BUDE JEHO PRIEPUSTKOU z územia Slovenskej republiky. Inými slovami, kto sa nedá zaočkovať vôbec, bude mu odopreté právo na slobodu pohybu v zmysle čl.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

0 icon

Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou a zároveň záverečnou časťou článku s názvom Y2K - najväčší podvod v dejinách? Tí, ktorí čítali prvú časť tohto podvodu, kvôli ktorému štáty v roku investovali 1999 investovali odhadom až 308 miliárd amerických dolárov, už vedia, že išlo o softvérový problém. Pozrite sa spoločne s nami na nešťastnú noc. So zatajeným dychom odrátavame údery…

Ako si zločinec vyberá obeť a čo robiť, aby si sa ňou nestal?

0 icon

Zločinec potrebuje iba 7 sekúnd, aby si vybral svoju potenciálnu obeť. Počas tohto obdobia posúdi osobu, ktorá kráča smerom k nemu a vyhodnotí všetky možné riziká. Nie každá osoba sa stane obeťou. Poďme zistiť, aký je rozdiel medzi ľuďmi, ktorých zločinci neohrozia a tými, ktorí sa stanú ich cieľom. Ktorým veciam teda kriminálnici…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

0 icon

Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

Vo svete IT

Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

0 icon

Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

0 icon

Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

„Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

0 icon

Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

App Gallery rastie ako z vody. Huaweiu pribudli desiatky miliónov aktívnych používateľov

0 icon

Posledné dva roky sú pre Huawei celkom náročnými. Dôvodom sú sankcie zo strany amerických úradov, v ktorých dôsledku nielenže nemôže spoločnosti aktívne nakupovať produkty vyrábané americkými technológiami, ale ani riadne využívať služby. Ide napríklad aj o software, za ktorým stojí Google. To je aj jeden z dôvodov, prečo spoločnosť aktívne…

Armádny Magazín

Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

0 icon

Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

0 icon

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

0 icon

Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

0 icon

Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

0 icon

USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

Svetlo sveta

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali