Obišovce privítali celodiecéznu púť v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie

Obišovce 3. októbra 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS/Jaroslav Fabian)

 

Arcibiskup pripomenul pútnikom, že práve oni sú svetlom arcidiecézy

Celodiecézna púť k milostivému obrazu v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie sa konala v uplynulých dňoch v Obišovciach (30. septembra – 1. októbra 2017). Na nedeľnej slávnostnej svätej omši, pri ktorej bolo zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v homílii pútnikom pripomenul, že „vy ste svetlo našej arcidiecézy.”

“Spravidla ste to vy, milí pútnici, ktorí sa najviac angažujete v živote našich farností a spoločenstiev. Ste ochotní, spoľahliví a musím pravdu povedať, že aj štedrí. Pomáhajte aj naďalej svojim kňazom v jednote a porozumení. Nech vaše modlitby a skutky obety napomôžu k tomu, aby sa urýchlilo víťazstvo Máriinho Srdca,” uviedol hlavný celebrant celodiecéznej púte v Obišovciach. “Nech sa tak naša a Máriina Košická arcidiecéza dostane ešte bližšie k Ježišovi. Nech jej on daruje dobré rodiny, verných kňazov, zasvätených, rehoľníkov a nové duchovné povolania. Aby sme tak okrem chleba, mali vždy dostatok duchovného pokrmu pre dušu – Božie slovo a Eucharistiu,” dodal arcibiskup Bober.

Homília Arcibiskupa Bernarda Bobera Zasvätenie arcidiecézy

Milí bratia v biskupskej službe – Marek a Alojz, drahí spolubratia kňazi, diakoni, seminaristi, rehoľné sestry, milí mariánski ctitelia a pútnici, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Od začiatku roka sme sa pripravovali na túto chvíľu. Najprv ste Panne Márii zasvätili svoje domáce farnosti. Z dekanátov prichádzali púte tu do Obišoviec, aby sme sa tu spoločne modlili počas fatimských sobôt. Zažili sme tu pekné chvíle, slnko, vietor i vytrvalý dážď na júlovom stretnutí. No najviac ma potešila vaša účasť, váš vklad a obeta, ktorú ste neváhali priniesť spolu s vašimi kňazmi. A prichádzali ste naozaj vo veľkých počtoch. Milujete našu nebeskú Matku, obľúbili ste si modlitbu ruženca a je to na vás vidieť.

Modlili sme sa ruženec, tak ako nás o to žiadala Panna Mária Fatimská. Modlili sme sa za naše rodiny, farnosti, za hriešnikov, za kňazov a za oživenie viery v našej arcidiecéze a vo svete. S radosťou môžem konštatovať, že jubilejný rok zjavení Panny Márie vo Fatime nás nielen vnútorne formoval, ale aj zmobilizoval, aby sme sa stretávali a okrem modlitby vykonali aj veľa dobrého v našich farnostiach.

Panna Mária vo Fatime predpovedala krízu viery v Európe. Tá trvá dodnes. Ako veľmi nám poškodil ateizmus, blud šírený predovšetkým z Ruska po Veľkej októbrovej revolúcii. Presne ako to fatimská Madona opísala trom malým vizionárom. Sila červeného draka sa priamo dotkla aj tejto obišovskej svätyne, keď sa na konci vojny v januári 1945 ruskí vojaci vlámali do kostola, vyrabovali bohostánok a vysypali Eucharistiu. Nič im nebolo sväté. Ružencová Matka však neopustila toto miesto. Naopak, prorocké posolstvo Fatimy sa tu nielen naplnilo, ale verím, že po zasvätení našej arcidiecézy sa tu, na tomto mieste, raz dočkáme aj prisľúbeného víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Pýtali sa ma viacerí: Prečo ste si zvolili práve Obišovce na zasvätenie arcidiecézy? Odpovedal som, že toto miesto je výnimočné. Je už skoro 250 rokov zasvätené Kráľovnej ruženca. Až dvakrát bol na tomto kopci obraz Panny Márie zničený neprajníkmi katolíckej viery a terajší, tretí obraz, sa dokonca stal predmetom krádeže v roku 1993. No chvála Bohu, našiel sa. Sám som bol ten obraz identifikovať v sídle Krajskej polície v Košiciach. Azda 300-ročný obraz sme vtedy počas odpustu slávnostne priniesli a vrátili na bočný oltár.

Mária si toto miesto chráni. Vždy si našla cestu naspäť na toto návršie, aby tu mohla zostať pri svojich duchovných deťoch. Tu vidíme, že to, čo sa jej raz zasvätí, ona si už nenechá vytrhnúť z rúk. Preto chcem dnes odovzdať aj našu arcidiecézu do jej rúk. Odo dnes to už nebude iba naša Košická arcidiecéza, bude to už jej arcidiecéza. Ona ju povedie po bezpečnej ceste za Kristom. Ona ju bude sprevádzať k oživeniu viery, k novej jari a rozkvetu. Bude to víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Víťazstvo Máriinho Srdca je víťazstvom Najsvätejšej Trojice. A mnohí teológovia a mystici hovoria, že tak, ako Ježiš prišiel prvýkrát na svet cez Pannu Máriu, tak príde znovu, cez jej víťazné Srdce. Toto je dôvod, prečo nás Mária prosí o úkon zasvätenia. Chce nás vo svojom Srdci uchrániť od straty viery a chce, aby Ježiš zvíťazil v našich životoch. Pri zasvätení jej priam do rúk odovzdávame kľúč od vlastnej duše, aby ju ona vždy viac a viac otvárala Kristovi.

Práve v týchto časoch veľkej krízy viery, potrebujeme toto zasvätenie. Ono nás otvorí pôsobeniu Ducha Svätého. Pomôže nám rozlišovať dobro od zla, ktoré je dnes rafinované a nenápadné. Mária nám vyprosí dobré rozhodnutia, pevné rodiny a verných kňazov.

V posolstvách Fatimy sa spomína, že víťazstvo Máriinho Srdca sa má vo veľkej miere uskutočniť za pomoci verných kňazov. Je evidentné, že Mária si veľmi zamilovala kňazov. Často pozýva k modlitbám za kňazov, lebo kňazi sú dôležitým faktorom pri posväcovaní. Chcem vám v tejto súvislosti ponúknuť krátky obsah listu, ktorý rehoľná sestra Lucia, jedna z troch fatimských vizionárok, pár rokov pred smrťou adresovala istému kňazovi. Citujem:

Drahý otče! Z Vášho listu som vycítila, že ste veľmi znepokojený nad tým, akí sú dnes ľudia dezorientovaní. Máte pravdu, keď sa sťažujete, že v súčasnosti sa veľké množstvo ľudí necháva strhnúť a ovládať diabolskou vlnou, ktorá zotročuje svet. Je tu toľko slepých, ktorí to nevidia a nechcú vidieť! Najväčšiu chybu však robia v tom, že sa zriekli a upustili od modlitby. Vzdialili sa od Boha a bez Boha nič nie je možné, lebo Ježiš hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť!“

Čo najviac odporúčam je, aby sa človek znovu priblížil k svätostánku a začal sa pred ním modliť. Tam sa mu totiž dostáva svetla a duchovného pokrmu, aby mal silu darovať sa iným. […] Pokračujte, otče, v takejto ceste a uvidíte, že v blízkosti svätostánku nájdete viac múdrosti, viac svetla, milostí a viac čností – oveľa viac, ako by Vám mohla dať kniha, štúdium či nejaká druhá osoba. Čas, ktorý strávite v modlitbách, nikdy nepovažujte za stratený, a uvidíte, že Boh Vás osvieti, dodá Vám síl. […] Môže nám chýbať čas na všetko, ale nikdy nie na modlitbu!

Odporúčajte aj všetkým Vašim spolubratom, aby to vyskúšali, a potom mi poviete, či som sa mýlila, alebo nie. Som si vedomá toho, čo je najväčším zlom súčasného sveta a príčinou úpadku zasvätených duší. Vzďaľujeme sa od Boha a bez neho sa potkýname a padáme. Diabol je prefíkaný a vie, kde je naše slabé miesto, cez ktoré môže na nás zaútočiť. Ak sa nebudeme mať na pozore a nevyzbrojíme sa silou získanou od Boha, podľahneme mu. Podržať nás môže iba Božia sila. Usilujme sa ísť dopredu pokojne a v neustálej dôvere voči Bohu.

Drahí bratia a sestry! Tieto slová nepotrebujú komentár. Ich pravdivosť si však musíme vždy nanovo pripomínať, aby sme nezabudli, že naše zasvätenie nás vyzýva k pravidelnej modlitbe a k ďalším obetám. Mária ich posunie ďalej, pre Božie zámery na záchranu duší.

Milí mariánski ctitelia, vy ste svetlo našej arcidiecézy. Spravidla ste to vy, ktorí sa najviac angažujete v živote našich farností a spoločenstiev. Ste ochotní, spoľahliví a musím pravdu povedať, že aj štedrí. Pomáhajte aj naďalej svojim kňazom v jednote a porozumení. Nech vaše modlitby a skutky obety napomôžu k tomu, aby sa urýchlilo víťazstvo Máriinho Srdca.

Nech sa tak naša a Máriina Košická arcidiecéza dostane ešte bližšie k Ježišovi. Nech jej on daruje dobré rodiny, verných kňazov, zasvätených, rehoľníkov a nové duchovné povolania. Aby sme tak okrem chleba, mali vždy dostatok duchovného pokrmu pre dušu – Božie slovo a Eucharistiu.

Panna Mária Fatimská, zachráň nás tým, že nás odovzdáš Ježišovi, v ktorom nájde Pravdu, Život a Pokoj! Amen.

Celodiecézna púť začala v sobotu 30. septembra modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a pokračovala večeradlom , svätou omšou s emeritným košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom, posvätným ružencom za oslobodenie, eucharistickou slávnosťou za chorých, hudobnou katechézou skupiny Kerygma , krížovou cetou a nočnou adoráciou. Nedeľný program sa rozbehol už skoro ráno modlitbami a svätou omšou za farníkov, ktorú celebroval farár Michal Harakaľ. Za rodiny a rozpadnuté manželstvá obetoval svätú omšu Štefan Novotný, rektor kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Počas odpustovej slávnosti bola predstavená aj publikácia Jozefa Kmeca – Pútnické miesto Obišovce, diecézna svätyňa a jej milostivý obraz Panny Márie. Publikácia prináša mnohé nové historické skutočnosti o tomto zaujímavom mieste, a bude k dispozícii na farskom úrade v Obišovciach. Posledná tohtoročná diecézna Fatimská sobota bude v Obišovciach o týždeň 7. októbra.

TK KBS informovala Jaroslav Fabian

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Mesík: Ak by bol Ivermectin voľne dostupný v lekárňach, dráma by skončila behom niekoľkých dní. Taraba chce o lieku hlasovať v parlamente

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Analytik a lekár Juraj Mesík už niekoľko týždňov upozorňuje na to, že nám kvôli koronavírusu každým dňom pribúda vyšší počet obetí a vláda nerieši ako správne liečiť chorých Mesík sa snaží aj s pomocou petície presadiť legalizovanie lieku Ivermectin, ktorý podľa…

Takmer tri štvrtiny nahlásených hromadných prepúšťaní v roku 2020 sa podarilo odvrátiť

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Takmer tri štvrtiny (72 %) nahlásených hromadných prepúšťaní v roku 2020 sa podarilo odvrátiť, pričom trh práce bol v druhom polroku stabilný. Informoval o tom v piatok na tlačovom brífingu minister práce Milan Krajniak. Slovensko malo nahlásených počas pandémie v minulom roku viac…

Matovič komentoval tlačenice kvôli respirátorom. Prišla reakcia. Tomáš a Belousovová ho nazvali „cynikom“ a „arogantným hovädom“

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Dano Veselský)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa v piatok v krátkom statuse na sociálnej sieti vyjadril k správam médií o tlačeniciach v supermarketoch kvôli ochranným respirátorom Opozičný poslanec Erik Tomáš z Hlasu-SD preto nazval premiéra Matoviča "cynikom", ktorý sa podľa neho vysmieva…

Monika Jankovská chce v prípade prepustenia z väzby prijať monitorovací náramok

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici dnes rozhoduje o žiadosti obvinenej bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky J. o prepustenie z väzby na slobodu. Ako ďalej uvádza portál televízie Joj Noviny.sk, podľa jej advokáta Petra Erdösa ponúka súdu náhradu väzby elektronickým monitorovacím…

Premiér Igor Matovič ocenil doterajšie úsilie Európskej komisie pri manažovaní vakcín z Európskej únie

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) ocenil počas štvrtkovej (21. 1.) videokonferencie lídrov EÚ doterajšie úsilie Európskej komisie (EK) pri manažovaní vakcín v EÚ Diskusii lídrov dominovali skúsenosti z prvých týždňov očkovacích kampaní. Matovič vyzdvihol aj aktivitu slovenských vedcov, ktorí vyvinuli špeciálnu verziu PCR testu.…

Kľúčových zamestnancov treba zaočkovať v prvej fáze

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo hospodárstva SR považuje za nevyhnutné, aby boli zamestnanci kritickej infraštruktúry a vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie riadne zaočkovaní už v prvej fáze očkovania. „Takýto bol a aj pôvodný plán, ktorý sa náhle zmenil a ich kľúčoví zamestnanci z očkovacieho plánu nakoniec vypadli,“ zdôraznil…

Slovenská komora učiteľov: Vláda by mala jasne určiť, ktoré deti sa v materských školách môžu vzdelávať prezenčne

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Vláda SR by podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) mala vypracovať presné a vykonateľné usmernenie pre materské školy (MŠ) o tom, ktoré deti sa môžu v súčasnosti vzdelávať prezenčne. Informoval o tom prezident SKU Vladimír Crmoman Komora učiteľov zároveň vyzvala aj zriaďovateľov MŠ a…

Štátne rezervy už distribuujú testy určené na testovanie vo firmách

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Správa štátnych hmotných rezerv SR už začala distribuovať testy určené na testovanie vo firmách. Na štvrtkovej tlačovej besede to potvrdil predseda hospodárskeho parlamentného výboru Peter Kremský (OĽaNO) Jednotlivé okresné úrady by podľa neho už dnes mali mať k dispozícii dostatok testov, aby mohli…

Vo štvrtok na Slovensku pribudlo 1785 prípadov COVID-19, počet obetí stúpol o 93. Miera pozitivity dosiahla 16,2%

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili vo štvrtok (21. 1.) na Slovensku 1785 pozitívnych na ochorenie COVID-19, celkovo vykonali 11.018 testov. Miera pozitivity dosiahla 16,2% Počet obetí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 93. Ochorenie prekonalo ďalších 2813 pacientov. Informuje o tom Národné…

Budaj: Oceňujem pripojenie novej administratívy USA k Parížskej klimatickej dohode

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) oceňuje záujem novej administratívy Spojených štátov amerických (USA) pripojiť sa k Parížskej klimatickej dohode. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Nový americký prezident Joe Biden v stredu 20. januára…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

Gustáv Murín

Vláda politickej mafie

0icon

Mafiáni predbiehajú zákony. Tie existujúce a tak štát urýchlene prijíma nové, aby sa bránil. Preto sa rozhľadenejší mafiánski bossovia vždy pokúšali zaviazať si politikov, aby tie zákony mohli ovplyvňovať. Matovičova zločinná klika to prekonala – oni si tie zákony prispôsobujú tak, aby ich zlé činy boli perfektne kryté. Veď zákonodarnému…

Martin Borguľa

Slovenské opatrovateľky: všetci o nich hovoria, ale nikto sa o ne nezaujíma

0icon

Práca opatrovateliek patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým ohodnotením a najmenším spoločenským statusom. Realita na Slovensku je taká, že tí, ktorí sa starajú o zvieratá, zarábajú viac ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. V našich zariadeniach sociálnych služieb a v teréne je alarmujúci nedostatok opatrovateliek. Chýba nám cca 20 000 žien a mužov,…

Jozef Slávik

Cenzúra ? ...

0icon

Nedá mi reagovať na niektoré nenávistné diskusné príspevky, ale aj na to, že sa stále stretávam s obmedzovaním slobody vyjadrovania. I keď do bodky a do písmena dodržiavam etický kódex blogera či diskutéra, stáva sa mi pravidelne, že som určitým spôsobom umelo bojkotovaný a dokonca, ak som príliš adresný a…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť II.

0icon

V internetovom denníku Hlavné správy bola uverejnená správa o zasadaní vlády SR dňa 16.1.2021. Z tejto správy moju pozornosť vzbudilo vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý okrem iného povedal toto: „Podarilo sa. Zajtra, predpokladám

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

Android 11: Pre ktoré populárne smartfóny ho môžeme očakávať, a pre ktoré je už dostupným? Tu je ich veľký zoznam!

0 icon

Android 11 bol predstavený ešte v septembri minulého roka spoločnosťou Google. Krátko na to, začali prví výrobcovia smartfónov s aktívnym testovaním Androidu na svojich zariadeniach. Okrem iného sa objavili, ako oficiálne, tak aj neoficiálne zoznamy smartfónov, ktoré budú aktualizovanými na aktuálne najnovšiu verziu operačného systému. A to aj jeden z…

O mobilnú divíziu LG prejavil záujem veľký hráč. Zažijeme znovuzrodenie telefónov, ktoré sa pomaly vytrácajú z trhu?

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že záujem o telefóny LG postupne klesá a uvedomuje si to aj samotná spoločnosť. Len pár dní dozadu vyplávali na povrch správy, že spoločnosť zvažuje, že by sa vytratila z trhu so smartfónmi. Dôvodom je strata, ktorú spoločnosť vytvára v tejto oblasti podnikania. Za posledných 5…

O iPhone 12 Mini nie je taký záujem, ako Apple očakával. Majú podľa vás na trhu kompaktné zariadenia ešte miesto?

0 icon

Predstavenie novej produktovej rady telefónov iPhone 12 ešte v druhej polovici minulého roka, prinieslo na trh 3 modely smartfónov. Jeden z nich bol aj „iPhone Mini“, po ktorom dlho bažila veľká časť Apple komunity, ako aj ďalší potenciálni zákazníci spoločnosti. Apple mal preto vcelku veľké očakávania, čo sa týka predajov 5,4“…

NORTH EDGE NL03 – parádne inteligentné hodinky vhodné pre športovcov s atraktívnou cenovkou

0 icon

Inteligentných hodiniek je dnes na trhu toľko, že si z nich bežný zákazník ledva dokáže vybrať. Preto vám viac menej pravidelne prinášame exkluzívne akcie na množstvo inteligentných hodiniek, častokrát od menej známych výrobcov. Tí však nijako nezaostávajú za viac známymi konkurentmi, práve naopak. Veľká časť menej známych výrobcov sa snaží…

Čo sú to gravitačné vlny a ako ich vieme pozorovať?

0 icon

Gravitačné vlny sú deformácie časopriestoru. Ak si predstavíme vesmír ako obrovskú gumenú plachtu, zistíme, že každý objekt s hmotou túto plachtu ohýba. Čím väčšiu má objekt hmotu, tým viac deformuje plachtu okolo seba, tvrdí YouTube kanál Piled Higher and Deeper (PHD Comics). Dôvodom, prečo obiehame okolo Slnka je jeho masívna…

Armádny Magazín

Božie mlyny zomleli klamstvá: Európsky súd zamietol obvinenie Ruska Gruzínskom z konfliktu v roku 2008

0 icon

Gruzínsko, 22. január 2021 (AM) - Ruské ministerstvo spravodlivosti informovalo svoju verejnosť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 1. 2021, že obvinenie Ruska Gruzínskom v súvislosti s augustovými udalosťami v roku 2008 v Južnom Osetsku je neopodstatnené.   Snažili sme sa túto správu verifikovať aj na webove

Armádne letectvo USA chce nové stíhacie lietadlo, pretože náklady na životný cyklus lietadla F-35 sú veľmi vysoké

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Program vývoja stíhacieho lietadla 6. generácie NGAD (Next Generation Air Dominance) predstavuje šancu navrhnúť lietadlo, ktoré bude lepšie zodpovedať

USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 h

Pakistan vykonal úspešný test balistickej rakety Shaheen-III. India ide odpovedať svojimi testami. Video

0 icon

Pakistan, 22. január 2021 (AM) - Pakistan včera vykonal úspešný letový test balistickej rakety zem-zem Shaheen-III s doletom 2750 kilometrov. Testovací let bol zameraný na opätovné overenie rôznych konštrukčných a technických parametrov zbraňového systému.    

Odovzdali všetko, okrem zlata, valút a majstrovských diel. Nemecké reparácie: fabriky, lode a všetko ostatné

0 icon

Nemecko, 22. január 2021 (AM) - Na parížskej konferencii 21. 12. 1946 si víťazné štáty podelili medzi sebou nemecký majetok, ktorý sa dal považovať za

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali