Nikolaj Starikov: Geopolitika – Ako sa to robí. Exkluzívne ukážky z novej knihy ešte pred jej vydaním

Bratislava/Moskva 25. októbra 2015 (HSP/Foto:Printscreen)

 

Nikolaj Starikov (*1970) patrí k novej generácii spoločensky angažovaných ruských postkomunistických intelektuálov. Ide o publicistu, ktorý od roku 2006 napísal pätnásť kníh (niektoré už vyšli vo viacerých vydaniach) so zameraním na aktuálne témy politického života v Rusku so zdôraznením jeho medzinárodného kontextu. Pútavým spôsobom sa vyjadruje k pálčivým politickým problémom, ostro nastoľuje otázky, ktoré zaujímajú verejnú mienku. Jeho publikácie vyvolávajú živú diskusiu v odbornej verejnosti i v čitateľskej obci

Ilustračné foto obalu publikácie
Ilustračné foto obalu publikácie

Prinášame vám druhú časť jeho knihy Geopolitika – Ako sa to robí, ktorá vyjde na prelome októbra a novembra vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Knihu si môžete objednať na e-mailovej adrese vsss@stonline.sk a predpokladaná cena knihy bude 9,90 eura.

 

Ukážka z druhej kapitoly: Pri prameni prameňov alebo Ako Rusko vstúpilo do svetovej geopolitiky

Ak budeme dejiny vnímať z hľadiska geopolitických termínov a definícií, pomerne rýchlo zhodnotíme konanie štátnych predstaviteľov. Odrazu je jasné, aký prínos znamenal vodca Ruska, ktorý obhajoval záujmy krajiny v tom – ktorom dejinnom období. Základný princíp geopolitiky totiž spočíva v nevyhnutnosti boja morského živlu s pevninským, boja dvoch civilizácií: Mora a Pevniny. V jednotlivých dejinných obdobiach reprezentovali tieto civilizácie rôzne štáty alebo spoločenstvá štátov. Napríklad dnes teda More stelesňuje Severoatlantická aliancia NATO na čele s USA. A Pevninu? Civilizácie Pevniny sú dve – Rusko a Čína.

Čo je hlavnou úlohou civilizácie Mora? Drobením oslabovať civilizáciu Pevniny. Brániť jej v prístupe k morskému pobrežiu. A predovšetkým – nedovoliť jej postaviť loďstvo, ktoré by mohlo konkurovať loďstvu samotného Mora. Civilizácia Pevniny má úplne protikladné záujmy. Smeruje k zjednocovaniu, pohlcuje okolité suchozemské dŕžavy. No predovšetkým – len čo získa prístup k moru, musí okamžite začať budovať silné loďstvo, a pozbaviť tak civilizáciu Mora jeho najdôležitejšej výhody, pozbaviť ho vlády nad Svetovým oceánom, ktorý zo všetkých obmýva a lemuje Pevninu.

Som si istý, že meno vodcu Ruska, ktorý ako prvý naozaj získal prístup k moru a rozbehol výstavbu skutočne mocnej flotily, správne určí väčšina čitateľov. Je to Peter Veľký. No s presne rovnakou dávkou istoty si dovolím tvrdiť, že reálnu podobu činnosti a veľkoleposť jej výsledkov, ktorú táto osobnosť dosiahla, v jej úplných rozmeroch vníma doslova sotva niekoľko solitérov. Samozrejme, Rusko sa usilovalo predrať k moru už skôr, aj iní cári sa usilovali získať prístup k oceánom. Keď sa Peter pokúsil „vyrúbať okno“ do Európy, nerobil teda nič nové. Pokračoval v pláne načrtnutom predchodcami. Petrova veľkoleposť a genialita však spočíva v tom, že bol prvým vodcom Ruska, ktorý pozdvihol na štátnu úroveň princípy geopolitiky. Hoci ich oficiálne nehlásal, hoci si ich uplatňovanie dokonca ani neuvedomoval. Azda intuitívne, no dôsledne konal v súlade s princípmi geopolitiky, ktoré za jeho čias ešte nikto nevyjadril a nesformuloval.

V súčasnosti sa mnoho diskutuje o protirečivých črtách osobnosti prvého ruského imperátora. Konal správne alebo nie? Bolo alebo nebolo potrebné uskutočniť tie či iné činy, rozhodnúť sa takto alebo inak? My ako meradlo na posudzovanie použijeme pravidlá geopolitiky, opodstatnenosť rozhodnutí cára, prezidenta (generálneho tajomníka) budeme hodnotiť práve z ich hľadiska. Pravda býva občas šokujúca. Ak sa budeme držať línie geopolitickej perspektívy pohľadu, pochopíme nielen správnosť cárových skutkov, ale aj skutočné príčiny rozhodnutí druhých hláv štátov, ako i skazonosnosť mylného opovrhovania princípmi geopolitiky. Môžeme to vyjadriť aj úplne presne: každé porušenie zásad tejto vedy spôsobilo Rusku veľké vnútorné i vonkajšie problémy. Každé zlyhanie našej krajiny nevyplýva z ničoho iného než zo zlomyseľnosti či hlúposti zavŕšenej odchýlky od zákonov geopolitiky! Funguje to ako v stavebníctve: ak sa pokúsite ignorovať osvedčené zásady, chybne postavený dom sa zrúti alebo sa začne nakláňať nabok. Preložené do politiky to znamená ekonomické problémy, oslabenie štátnej moci, stratu území, vplyvu a spojencov.

Tým, ktorí majú v úmysle vyčítať Petrovi Alexejevičovi Romanovovi, že nevyhnutnosť flotily pre svoju suchozemskú krajinu pochopil až na druhý pokus, musíme pripomenúť jeden detailík. Pred Petrom túto nevyhnutnosť nepochopil nikto. Ba viac než to – po ňom tiež prestali chápať. Veď i dnes medzi titulkami novín nájdeme: „Kudrin navrhuje znížiť rozpočet na obranu a národnú bezpečnosť.“ Petrovi sa podarilo stať Veľkým, lebo nepočúval žiadneho „kudrina“, hoci som pevne presvedčený, že agentov západného vplyvu, zbabelcov a hlupákov bolo i vtedy habadej. Ruský cár vypočul všetkých, no keďže sa pri konaní riadil geopolitickými záujmami Ruska, bol schopný z našej krajiny vytvoriť jednu z najväčších ríš Európy a sveta. Na vtedajšej ruskej politickej scéne však určite nevystupovali strany, činnosť ktorých otvorene smeruje k ochromeniu obranyschopnosti a brzdeniu rastu flotily i armády. Ako príklad uveďme program strany Jablko (Jabloko), ktorá sa podľa pravidiel demokracie prízračne vznáša od krachu ku krachu vo všetkých možných voľbách. Kto z voličov hlasujúcich za „jablčníkov“ ho vlastne pozorne čítal? Pritom stačí zbežný pohľad a pochopíte, aké zhnité ovocie sa pred vami nachádza: „Sme zástancami princípu nevyhnutnosti integrácie Ruska do svetovej ekonomiky a domnievame sa, že najväčšie nebezpečenstvo Rusku hrozí od jeho nevyriešených vnútorných problémov.“ Znie to pôsobivo a vzletne. No vari členovia strany naozaj veria, že na Rusko zaútočia zlé cesty bok po boku s armádou hlupákov a úplatkárov? Áno, revolúcie v našej krajine vždy čerpali oporu z nevyriešených vnútorných problémov. Lenže vnútorné nepokoje odpradávna nastávali práve počas vojenských operácií štátu. Alebo sa hádam niekto z „jablčníkov“ odváži tvrdiť, že roku 1913 nevyriešené vnútorné problémy neboli, ale sa zjavili roku 1914 a začali rásť? Rusko zatiahli do svetovej vojny práve preto, že v mierových časoch žiadna revolúcia, čiže vnútorný výbuch, po ktorom nasleduje zničenie súpera, nie je uskutočniteľná. A práve preto sa civilizácia Mora usilovala usporiadať prvú svetovú vojnu, ktorou plánovala oslabiť alebo zničiť konkurenčné civilizácie Pevniny, t.j. Rusko a Nemecko.

Chvalabohu, v petrovskom Rusku nepôsobili také strany, ktoré by v rámci svojich programov otvorene hlásali, že na vytvorenie „silnej modernej armády“ je nevyhnutné zníženie jej stavov. Nuž a čo sa týka našej súčasnej flotily, „jablčníci“ vravia priamo, aké opatrenia treba vykonať. Skôr, než si prečítate nasledujúci odstavec, pripomeniem vám, že strategické ponorky vyzbrojené jadrovými zbraňami sú v súčasnosti rozhodujúcou silou, ktorá zabezpečuje pokojné nebo nad našou hlavou. A čo nám o tom vraví jedna z najväčšmi prozápadných, čiže preložené do jazyka geopolitiky „promorských“ politických strán Ruska?

Prerušiť konštruovanie a výstavbu nového typu strategických raketonosných ponoriek. Namiesto toho čo najdlhšie využívať momentálne najmodernejšie raketonosné ponorky a vyrobiť pre ne sadu nových balistických rakiet. Vyradiť staré bombardéry z arzenálu SJAS a využívať ich na bojové úlohy v regiónoch, vrátane využitia presne riadenej munície. Od roku 2015 budú SJAS pozostávať iba z jednej zložky – pozemných MBR rozmiestnených na stacionárnych a mobilných základniach.

Kým vaša „jadrová stolička“ stojí na štyroch nohách, je to fajn. Nepriateľ nie je schopný prekvapivým útokom zničiť všetky vaše jadrové sily. Nemožnosť odstránenia hrozby jadrovej odpovede je najzásadnejšou zárukou mieru. ZSSR disponoval jadrovým arzenálom na súši, jadrovými zbraňami v ponorkách a na bojových lodiach, jadrovými raketami boli vyzbrojené strategické bombardéry. A bola tu aj bojová finta – rakety ukryté v železničných vagónoch. Obrovskou krajinou teda uháňa vlak, ktorý sa navonok ničím nelíši od obyčajnej súpravy s prepravníkmi. Ustrážiť ho je ťažké, nájsť ešte väčšmi. A takýchto vlakov bolo veľa. Potom ich Gorbačov poslal do útrob odzbrojenia. Bez záruk z druhej strany zničil šikovnú a lacnú zbraň. Našej „jadrovej stoličke“ ostali tri nohy. O čo sa teda musia usilovať vlastenci? Čo najrýchlejšie zhotoviť (presnejšie obnoviť) štvrtú. A o čo sa usiluje Jabloko? Zlikvidovať dve ďalšie: nestavať nové ponorky (veď staré sa skôr či neskôr opotrebujú) a odstrániť z arzenálu SJAS ťažké bombardéry. Je jasné, čo sa stane so stoličkou na jednej nohe? Samozrejme, je to jasné. No strany, ktoré pritakávajú Západu, čiže nám cudzej civilizácii Mora, iné návrhy neponúkajú. Ich hlavnou úlohou totiž je pomáhať DRUHEJ civilizácii.

Rozloženie mocenských pozícií v Európe, a teda i v celosvetovom meradle, sa zo dňa na deň naozaj výrazne zmenilo. Víťazom sa všetci klaňajú, porazených za nič nemajú. Uvedené jednoduché pravidlo pocítilo dnešné Rusko naplno na vlastnej koži. Keď Gorbačov zničil ZSSR a Rusko sa stalo podľa západného vzoru demokratickým štátom, rešpekt svetových veľmocí a ich pritakávačov nielenže nevzrástol, ale naopak, prudko klesol. Nasledovali ďalšie požiadavky a obvinenia. A tak to aj ostane, pokiaľ sa opäť nestaneme silnými.

Likvidácia súpera jeho vnútorným rozkladom patrí k základným metódam geopolitického boja. Práve preto geopolitickí súperi zakaždým s radosťou uvítajú akúkoľvek revolúciu v krajine protivníka.

99 percent revolucionárov má určite kontakty s vonkajšími nepriateľmi štátu a čerpá od nich výpomoc prostredníctvom peňazí, zbraní, diplomacie alebo rád. Zvyšné percento sa s cudzincami spája vo fáze rozmachu živelnej vzbury, ktorá síce nastáva veľmi zriedka, no nedá sa vylúčiť. Vonkajší nepriatelia podnecujú svojich agentov spomedzi revolučných elít k činom, ktoré oslabia beztak zmätkom zachvátenú krajinu.

Neľútostné bakchanálie rozdrvia nielen armádu a ekonomiku, ale i konkrétne, schopné, a preto pre cudzinu nebezpečné osobnosti. Niektoré z nich sa, pod kepienkom záchrany pred revolučným terorom, podarí privábiť na druhú stranu. Z uvedeného vyplýva, že revolúcia znamená pre štát smrtonosnú tragédiu, pre jeho nepriateľov výpredaj mozgov, území, výdobytkov.

Pripomeňme si teraz opäť, že v súlade s princípmi geopolitiky je súperom Mora Pevnina. Položte si otázku: čo sa bude v prvom rade usilovať urobiť štát Mora, ak sa mu podarí podnietiť zmätok vnútri štátu Pevniny? Odpoveď znie: zničiť loďstvo. To je prvoradá úloha, všetko ostatné môže počkať. Hlavný cieľ geopolitiky predsa spočíva v tom, aby Pevnina nebola schopná postaviť flotilu, schopnú konkurovať flotile Mora. A z čoho pozostáva flotila? Nuž, nielen z lodí postavených, ale i rozostavaných. A najmä z ľudí, ktorí ju tvoria a ovládajú. Námorných dôstojníkov, inžinierov, admirálov. Práve ich budú v prvom rade likvidovať počas každej revolúcie v pevninskej dŕžave. Uvedieme dva príklady. Revolúciu v roku 1917 v Rusku a vo Francúzsku z roku 1789. Obe krajiny boli v tých časoch najnebezpečnejšími súpermi veľmoci Mora, Veľkej Británie. No a potom v Rusku aj vo Francúzsku vypukli revolúcie. A čo sa v búrlivom období dialo s flotilou? Stavba a údržba loďstva je predsa nielen nákladnou, ale pre štát i nesmierne dôležitou záležitosťou. Každá revolúcia musí obraňovať svoje výdobytky. Flotila sa teda celkom iste bude hodiť.

V predvečer prvej svetovej vojny sa Rusko v snahe nahradiť straty flotily, spôsobené rusko – japonskou vojnou roku 1905, intenzívne venovalo stavbe lodí. Potom vypukol svetový konflikt, takže stavba bojových lodí sa stala ešte aktuálnejšou úlohou. Najsilnejšie a z vojenského hľadiska najdôležitejšie lode boli vtedy dreadghnouty – plavidlá s nesmiernou palebnou silou a obrovským kalibrom zbraní. Názov, používaný ako všeobecné podstatné meno, pôvodne patril iba anglickej vlajkovej lodi Dreadghnout (Neohrozený), postavenej v rokoch 1905 – 1906. Vďaka výdobytkom najnovšej dobovej vedy a techniky boli tieto lode veľmi odolné, takmer nepotopiteľné. Dreadghnouty začali rýchlym tempom stavať vo flotilách všetkých súperiacich krajín. Náklady na ich výstavbu, množstvo použitej ocele a obrnených súčastí boli jednoducho závratné. Ich konštruovanie bolo preto záležitosťou jedinečného majstrovstva, bez šance zmeny na pásovú či masovú výrobu. Zničenie každej takejto lode znamenalo pre ktorúkoľvek z veľmocí veľmi citeľnú, ťažko nahraditeľnú stratu. Lode postavené v „preddreadghnoutovej“ ére sa im vyrovnať nemohli, takže sa okamžite stali zastaralými. To bol však len začiatok. Vývoj obrnených oblúd bol taký dynamický, že o päť rokov sa stala aktuálnou výroba „superdreadghnoutov“, ktoré palebnou silou prevyšovali dreaughnouty prvej generácie viac než dvojnásobne. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny búrlivý rozmach bojového loďstva dospel do fázy zostrojenia už tretej generácie dreadghnoutov. Rusko začalo štyri prvé superlode stavať až v lete roku 1909 v Peterburgu. Roku 1912 aj naša krajina postúpila o stupeň v pyramíde konštruovania lodí a pristúpila k zostrojeniu „superdreadnoughtov“. V Peterburgu rozpútali stavbu ďalších štyroch gigantov. Ďalšie štyri dreadghnouty začali stavať pre čiernomorskú flotilu. Takže roku 1914 už Rusko malo dvanásť supersilných bojových lodí v rôznych fázach výstavby. Všetky mali byť do boja pripravené roku 1917. Mimochodom, našli by sa aj menej dôležité na dôvody na zorganizovanie revolúcie, ktorá mala zastaviť prudký rozmach ruskej flotily.

A teraz trochu predbehnime udalosti a položme si otázku: čo sa naozaj stalo s našimi superloďami? Na sklonku občianskej vojny zostali v Rusku iba štyri, z toho iba tri v síce úbohom, no bojaschopnom stave.  Tri a pol z dvanástich. Sotva štvrtina bývalých síl vojnového loďstva. Hľa, výsledok udalostí revolúcie a občianskej vojny. Obrovské náklady v podstate hodené do vody. A čo je najhanebnejšie a najodpornejšie: žiaden z ruských korábov – velikánov nezahynul, ako sa na bojovú loď patrí, v boji. Všetky sa stali obeťami podlej zrady. Na potopenie ôsmich dreadghnoutov by bolo potrebné vyvinúť obrovskú námahu a zorganizovať konflikt celých loďstiev. Financovanie niekoľkých revolučných strán v priebehu niekoľkých desaťročí je v porovnaní s cenou čo aj len jednej superlode doslova kvapkou v mori. Takže revolúcia je ekonomicky veľmi výhodná finta. Ibaže nie pre krajinu, v ktorej sa odohráva.

Ďalšie výňatky z knihy si môžete prečítať v nedeľu 1. 11. 2015 na našom portáli

Predchádzajúcu 1. časť si môžete prečítať TU

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Trump požiadal súd vo Wisconsine o zneplatnenie časti hlasov

0 icon

Madison 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Právnici dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa podali v utorok žalobu, ktorou chcú spochybniť výsledky novembrových prezidentských volieb vo Wisconsine. V tomto americkom štáte, rovnako ako v mnohých ďalších, zvíťazil demokratický kandidát Joe Biden Trumpovi právnici žiadajú, aby bolo zneplatnených viac ako 221.000 hlasov…

„Tak nám zavreli Haščáka,“ povedala posluhovačka pánovi Švejkovi. Začína sa to podobať na klasický román

0 icon

Bratislava 2. decembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   „Tak nám zavreli Haščáka,“ povedala posluhovačka pánovi Švejkovi, ktorý pred rokmi, keď ho vojenská lekárska komisia definitívne vyhlásila za hlupáka, opustil vojenskú službu a živil sa predajom psov, škaredých nečistokrvných potvor, ktorým falšoval rodokmene. Okrem tohto zamestnania bol postihnutý reumatizmom a práve si…

Marek Krajčí: Farmaceutická firma si netrúfa v situácii takého rýchleho vývinu vakcíny zobrať riziko na seba. Odškodňovať bude štát

0 icon

Bratislava 2. decembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Bude vakcína proti koronavírusu skutočne bezpečná? Aj keď sa vládni predstavitelia snažia presvedčiť verejnosť, že áno, skutočnosť, že farmaceutická spločnosť Pfizer, ktorá dodá na Slovensko vakcíny odmieta vziať riziko nežiadúcich účinkov na seba, nevysiela dobrý signál verejnosti. Minister zdravotníctva Marek Krajčí…

Bezpečnostná aj c sú predložené na pripomienkovanie

0 icon

Bratislava 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) predložili do medzirezortného pripomienkového konania návrhy Bezpečnostnej aj Obrannej stratégie SR. Bližšie informácie avizovali na budúci týždeň na tlačovej konferencii Nová bezpečnostná stratégia má komplexne reagovať na zmenené bezpečnostné prostredie.…

Martin Klus: Nepravdy o očkovaní nesmú zobrať Európanom nádej na skorý návrat k „novému normálu“ a víťazstvo nad pandémiou

0 icon

Bratislava 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   "Môžeme mať tie najlepšie vakcíny proti koronavírusu, no ak sa nám nepodarí získať dôveru občanov a presvedčiť ich o význame očkovania, naše úsilie a koordinácia budú zbytočné" "Na Slovensku, kde je stále veľká časť populácie náchylná uveriť rôznym nepravdám, podľa prieskumov klesol záujem…

Britskí poslanci schválil trojstupňový systém prísnych reštrikcií pre Anglicko

0 icon

Londýn 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v utorok večer nový prísny trojstupňový systém epidemiologických reštrikcií pre Anglicko. Opatrenia následne začali platiť od stredy, ktorou sa v Anglicku skončil dovtedajší lockdown Za reštrikcie hlasovalo 291 poslancov, pritom sa ich vyslovilo 78. Zvyšní poslanci 650-člennej snemovne…

Rezort spravodlivosti nezistil podľa Barra nijaké rozsiahle podvody

0 icon

Washington 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-David Grunfeld)   Americké ministerstvo spravodlivosti neobjavilo dôkazy o podvodoch, ktoré by boli také závažné, že by mohli ovplyvniť výsledky novembrových prezidentských volieb. V rozhovore pre agentúru AP to v utorok povedal šéf zmieneného rezortu William Barr "Do dnešného dňa sme nezaznamenali podvod v takom rozsahu,…

Radičová o ekonomických dopadoch koronakrízy: „Klesá dôvera k vláde, k prijímaným opatreniam, ako aj ochota participovať na nich“

0 icon

Bratislava 2. decembra 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Expremiérka Iveta Radičová upozorňuje na to, že súčasné opatrenia v boji s pandémiou koronavírusu si na Slovensku vyžiadali pomerne výrazné finančné straty pre veľkú časť populácie, ktorá je charakteristická aj tým, že často žije na dlh. Uviedla to v rozhovore pre denník Pravda. Profesorka…

Generál Flynn: Hanebný puč proti prezidentovi Trumpovi pretrváva už 4 roky

0 icon

Washington 2. decembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   28. novembra vo svojom prvom interview po omilostení povedal Flynn o.i: „Varujem všetkých Američanov, že sa koná nepretržite, odkedy sa Donald Trump stal prezidentom, útok na ich spôsob života. Demokrati majú len klamný zavádzajúci názov, lebo v skutočnosti nie sú demokrati, ale sú…

Prvé reakcie politikov na zadržanie Haščáka. Veľavravné slová premiéra na sociálnej sieti

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/TASR/HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian, TASR/AP-Olivier Matthys)   Gorila, Marian K., obchody so štátom a šedá zóna biznisu a politiky sa podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) spájajú s postavou zadržaného finančníka Jaroslava H. Ako ďalej napísala vo svojom profile na sociálnej sieti, je podľa nej dnes aj…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Nebojme sa a nenechajme sa ohlupovať, Slovenky a Slováci. Biskupi, buďte na našej strane!

0icon

Bratia, známy je výrok raz pripisovaný Goebelsovi, inokedy Göringovi: stačí nahnať ľuďom strach a všetko bude možné. Uvedmme si, dnes sa práve preto celý svet zmieta v strachu. Covid-19 ukázal, ako jednoducho možno zmanipulovať celý svet, miliardy ľudí. Stačí mať v rukách média všetkého druhu a sme v zajatí strachu a hlúposti. Strachu a hlúposti! Sme poddajní…

Štefan Harabin

Policajný prezident Kovařik zrejme nemyslí na to, že pokiaľ bude kryť zjavnú trestnú činnosť Matoviča a jeho fašistickej chunty, sa za chvíľu ocitne vo väzbe ako generál Gašpar.

0icon

Už teraz sa teším ako má Kovařik  bude stíhať, že som sa postavil proti mučeniu a že ako zdravý nenosím rúško, keďže nemám takú právnu povinnosť. Odporúčam mu aby sám viedol vyšetrovanie, lebo až tam sa možno už konečne dozvie aký je platný právny stav. V rámci platného a účinného Trestného zákona aj…

Boris Mesár

"Sedem krokov od pandémie k totalite" . Vyšlo 29.4. 2020

0icon

autor Valentin katasonov Na pozadí bezprecedentného mediálneho preťaženia správami o šírení vírusovej infekcie COVID-19 je zaujímavé zverejniť informácie na alternatívnych  médiách, ktoré nie sú kontrolované veľkým kapitálom ani jedn

Peter Švec

Dajme stopku vládno-mediálnemu teroru korona-témami

0icon

Ide o najrýdzejšiu formu psychologickej vojny. Zároveň najočividnejšiu a najbezohľadnejšiu. Otvorím noviny, zapnem rádio, na tých pár minút denne zapnem televízor, zalistujem v časopise, spustím internet – všade sa na nás valí jediná téma – COVID19, testovanie, vakcinácia ... Akoby nič iné neexistovalo. Presne ako v čase vojny. Čírou náhodou k nám v strede koronakrízy zavíta…

Roman Bača

Očakávanie Mesiáša.

0icon

Očakávanie Mesiáša. Vstupom do prvého advetného týždňa Vianoc je možno dobré si pripomenúť v čom spočíva oslava Vianoc a čo má, akú udalosť z minulosti pripomínať a sprítomňovať. Boh Izraelitom uz mnoho rokov cez svojich božích prorokov prisľuboval záchranu a záchrancu v osobe kráľa ktory bude kraľovať židovskému národu skrze…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Incident vo Waco: 1. časť

0 icon

Za posledných niekoľko desaťročí Amerikou otriaslo niekoľko udalostí, ktoré urobili malú časť Američanov cynických voči správaniu sa ich vlastnej vlády. O mnohých z nich sme už na TOPdesať písali. Medzi týmito udalosťami môžeme nájsť aj incident, ktorý sa v prvej polovici roka 1993 odohral v sídle sekty Davidiánov v blízkosti mesta Waco v Texase. V tejto vládou…

Aj majster tesár sa niekedy utne... Tieto fotografie ťa pobavia!

0 icon

Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

Čo by sa stalo s jadrovou elektrárňou, keby v nej nebola voda?

0 icon

Niektoré jadrové reaktory sa spoliehajú na vodu ako primárny spôsob ochladzovanie systému. Čo sa stane s jadrovou elektrárňou, ak tento systém chladenia zlyhá? V niektorých jadrových reaktoroch sa ako chladivo používa voda. Ak tento chladiaci mechanizmus zlyhá, môže teplota v aktívnej zóne reaktora stúpať nebezpečne vysoko. Najdramatickejším takýmto rozpadom bola černobyľská katastrofa z…

Boh Quetzalcoatl: Napoly had, napoly vták

0 icon

Aztécky boh Quetzalcoatl, napoly vták, napoly had, múdry učiteľ a láskavý vládca, opustil ľudí, aby dokončil svoje poslanie. Sľúbil však, že sa vráti a v oblastiach, kde po sebe zanechal stopy v podobe najväčších záhad Ameriky, ho stále čakajú. Prinášame vám ďalší článok z edície mýtických bytostí, o ktorých ste pravdepodobne ešte nepočuli. Boh rozvoja Quetzalcoatl,…

Smrť princeznej Diany: Zabila Dianu MI6? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku, kde sa bližšie pozeráme na udalosť spred viac ako 20 rokov, ktorá stále oplýva tajomstvami a nezrovnalosťami. Zabila Dianu MI6? Zo začiatku sa v tlači písalo, že celá táto tragická udalosť bola len obyčajná autonehoda spôsobená chybou vodiča Henriho Paula. Neskôr sa však začalo vynárať, že Paul, ktorý…

Vo svete IT

Xiaomi Deerma DEM-F628S – skvelá čistička a zvlhčovač vzduchu s objemom až 5 litrov aktuálne dostupná za skvelú cenu

0 icon

Pokukávate po efektívnom riešení, ako spríjemniť vzduch vo vašej domácnosti? Ideálnym riešením je čistička a zvlhčovač vzduchu, ktorý by dokázal vyčistiť vzduch v celej obývačke, či nebodaj v celom vašom obydlí. Takéto zariadenia boli donedávna otázkou niekoľkých stoviek eur. Vďaka príchodu veľkého množstva značiek zo zahraničia sa však už dnes…

5G siete na Slovensku – všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali rozhodne vedieť

0 icon

Na Slovensku sú 5G siete stále viac a viac spomínanou témou. S miernym oneskorením od okolitých štátov sa pomaly, ale isto 5G siete dostávajú do popredia a v budúcich rokoch by sa z nich mal stať naozaj významný, ak nie hlavný telekomunikačný nástroj. Aké sú teda výhody, nevýhody nových 5G…

Akým spôsobom budú astronauti na Marse získavať kyslík?

0 icon

Ak sa ľudstvo rozhodne, že vycestuje na Mars, musíme sa najprv uistiť, že budeme mať dostatok zdrojov na to, aby sme mohli na červenej planéte prežiť a úspešne sa vrátiť domov, píše portál Arstechnica. Najnovšie výskumy ukazujú, že na povrchu planéty sa nachádzajú látky, ktoré by nám mohli pomôcť. Najnovšia…

Prieskum južnej hemisféry odhalil za pár dní rekordné množstvo galaxií

0 icon

Astronómom sa podarilo zmapovať milión doteraz neobjavených galaxií. Ide o doteraz najdetailnejší prieskum južnej hemisféry, pomocou rádiových vĺn, píše portál Science Alert. Najnovší prieskum bol vyhotovený rádiovým teleskopom ASKAP (pozn. redakcie: Australian SKA Pathfinder). Čo je však pozoruhodné, zoznam nových galaxií priniesol za menej ako týždeň. Podobným prieskumom trvalo niekoľko rokov,…

Spomalil sa Vám záhadne internet? Pozrite sa, či sa Vám na neho niekto cudzí nenapojil! Ak áno, tak takto ho odpojíte

0 icon

Určite to poznáte, internet sa Vám spomalí keď to najmenej potrebujete. Napríklad počas sledovania filmu a  v „lepšom prípade“ počas sledovania nejakého športového podujatia, na ktoré ste sa tešili aspoň jeden týždeň dopredu. Spomalil sa Vám záhadne internet? Dôvodov prečo sa môže spomaliť internet je viacero. Dnes, štandardne vo väčších…

Armádny Magazín

Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane - budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

0 icon

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra

Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

0 icon

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po

Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu - tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

0 icon

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).   [caption id="attachment_28669" align="a

„Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

0 icon

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, ná

Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

0 icon

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.  

Svetlo sveta

Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

0 icon

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

0 icon

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali