Nikolaj Starikov: Geopolitika – Ako sa to robí. Exkluzívne ukážky z novej knihy ešte pred jej vydaním

Bratislava/Moskva 1. novembra 2015 (HSP/Foto:Printscreen)

 

Nikolaj Starikov (*1970) patrí k novej generácii spoločensky angažovaných ruských postkomunistických intelektuálov. Ide o publicistu, ktorý od roku 2006 napísal pätnásť kníh (niektoré už vyšli vo viacerých vydaniach) so zameraním na aktuálne témy politického života v Rusku so zdôraznením jeho medzinárodného kontextu. Pútavým spôsobom sa vyjadruje k pálčivým politickým problémom, ostro nastoľuje otázky, ktoré zaujímajú verejnú mienku. Jeho publikácie vyvolávajú živú diskusiu v odbornej verejnosti i v čitateľskej obci

Ilustračné foto obalu publikácie
Ilustračné foto obalu publikácie

Prinášame vám tretiu časť jeho knihy Geopolitika – Ako sa to robí, ktorá vyjde na prelome októbra a novembra vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Knihu si môžete objednať na e-mailovej adrese vsss@stonline.sk a predpokladaná cena knihy bude 9,90 eura.

 

Ukážka z tretej kapitoly: Komu prekáža flotila alebo Prečo všetci revolucionári tak veľmi neznášajú ruské vojnové lode

V čom tkvie genialita politika, ktorý priviedol svoju mocnosť k rozkvetu? V tom, že bol schopný využiť aktuálne okolnosti v prospech národa a štátu. V tom, že tak vykonal v rámci zložitej rafinovanej hry s premyslenou ideou definitívneho cieľa, ktorú často nesmel zveriť ani len najbližším ľuďom a najvernejším spolupracovníkom. Politici sú vždy osamelí. Je to jedno zo špecifík ich povolania. Najskrytejšie myšlienky môžu niekedy vyjadriť iba v podobe aforizmov alebo viac či menej zrozumiteľných narážok. Nuž ani tvorca/ zakladateľ Nemecka Otto von Bismarck, známy vo svetových dejinách ako „železný kancelár“, nedostal možnosť otvorene si vyliať srdce. Najdôležitejšie posolstvá preto zanechal v podobe tzv. „okrídlených výrokov“ a aforizmov.

Mnoho veľmi zvláštnych Bismarckových výrokov sa týkalo Ruska. Zanechal množstvo maxím, zmysel ktorých sa dá vyjadriť jednou vetou: v žiadnom prípade nebojujte s Ruskom. Zaujímavé. Ani mocnosti Pevniny, ani mocnosti Mora v súčasnosti neuznávajú za svojej cti hodné priznanie, že jeden z najvýznamnejších nemeckých (a svetových) politikov doslova zaprisahával nemecký národ a jeho vodcov, aby sa nikdy nepúšťali za pasy s Ruskom.

Všetky hádanky Bismarckových čias, jeho posolstvo potomkom a podstatu geopolitického fortieľa veľkého Nemca, ktorým sa môžeme inšpirovať, pochopíme, ak sa pozorne pozrieme na jeho činy. Bismarck bol aktívnym politikom v druhej polovici devätnásteho storočia. Zrodeného v rachote diel napoleonských vojen a odchádzajúceho za štekotu guľometov, ktorými britskí kolonizátori kosili šíky afrických domorodcov, ozbrojených kopijami a lukmi. Guľomety sa v rukách Európanov zoči-voči ocitnú až šestnásť rokov po smrti štátnika. Prvá svetová vojna úplne zničí dielo, ktorému Bismarck zasvätil život. Zlikvidované Nemecko vykrváca. Stane sa tak preto, že cisár Wilhelm II. neposlúchne starého kancelára, pošle ho do výslužby a veľmi rýchlo privedie štát i národ ku katastrofe, ktorú v ešte väčších rozmeroch zopakuje roku 1945 Adolf Hitler. No pekne po poriadku. Držme sa chronológie.

V dôsledku Vestfálskeho mieru uzavretého roku 1648 bolo Nemecko rozdelené a oslabené. Pozostávalo z akéhosi formálneho zoskupenia, v rámci ktorého bolo každé z údelných kniežatstiev nezávislým štátom. Snami o znovuzjednotení sa opájali mnohí, ale iba Otto von Bismarck bol schopný dať im reálnu podobu. Ako štátny príslušník dŕžavy pruského kráľa, čiže najmocnejšieho nemeckého panovníka, si Bismarck predstavoval Nemecko ako jednotnú krajinu pod žezlom tohto vládcu. Inak povedané, cieľ Bismarckovej politiky nespočíval iba v znovuzjednotení, ale aj vo vytvorení konkrétneho štátneho útvaru Nemeckej ríše, v ktorom by rozhodujúcu úlohu zohrávalo práve Prusko.

Najprv si však načrtnime obrysy geopolitickej situácie polovice devätnásteho storočia. V dôsledku porážky Napoleona sa najsilnejšou pevninskou mocnosťou stalo Rusko. Cár Alexander II., ktorý dlho a tvrdošijne bojoval s Francúzskom v mene anglických záujmov, mohol zožať úspechy dlhej vojny. Rozloženie svetových mocenských síl vyzeralo nasledovne: More reprezentovala Veľká Británia, bezvýhradná vládkyňa oceánov. Najdôležitejšou pevninskou mocnosťou bolo Rusko. Medzi týmito dvoma mocenskými centrami sa nachádzali Francúzsko, Rakúsko a Prusko. Nebolo žiadnym tajomstvom, že prioritou anglickej politiky je boj proti najmocnejšej kontinentálnej ríši.

V okamihu Bismarckovho vstupu do politiky misky váh svetovej geopolitiky kolísali medzi Veľkou Britániou a Ruskom. V záujme znovuutvorenia Nemecka si budúci „železný kancelár“ musel vybrať strategicky výhodného spojenca. A tak si vybral. Bismarckovým partnerom a najvýznamnejším pomocníkom v procese znovudosiahnutia jednoty Nemecka sa stali… Rothschildovci.

Pri objektívnej analýze Bismarckovho života a diela nemožno neuznať, že známosť s Carlom Meyerom von Rothschildom zohrala rozhodujúcu úlohu nielen v živote „železného kancelára“, ale aj v procese utvárania Nemeckej ríše. Ťažko povedať, kde a kedy sa uvedené osobnosti zoznámili, no faktom je, že boli dobrí známi. Hodnoverné zmienky o Bismarckovej známosti s rodinou vychýrených bankárov siahajú pred vymenovanie štátnika do funkcie veľvyslanca v Rusku. Podľa legendárneho podania budúci tvorca Druhej ríše pred odchodom do zasneženého Ruska poprosil „priateľa Rothschilda“, aby mu poradil niekoho, kto by v čase neprítomnosti spravoval jeho skromné úspory. Známosť dvoch ľudí, ktorí v skutočnosti stvoria Nemeckú ríšu, je zdanlivo udržiavaná iba týmto investično – správnym spojivom. Rothschild zoznámil Bismarcka so svojím partnerom – berlínskym bankárom Gersonom Bleichröderom. V Nemecku táto osobnosť nemá žiaden pomník (na pamiatku Bismarckovi bolo postavených mnoho). Pritom bez Bleichrödera by „železný kancelár“ nebol nikdy schopný dosiahnuť svoj cieľ – zjednotené Nemecko, ktoré neskoršie jeho nerozumní nasledovníci uvrhli do najstrašnejších katastrof. Nemecká ríša bola vytvorená s aktívnou spoluúčasťou finančného kapitálu v súlade s aktuálnymi geopolitickými záujmami Veľkej Británie. Presnejšie povedané: silné Nemecko utvorila Veľká Británia. Výdatnú pomoc v tomto procese poskytovali popri oficiálnych vládnych mocenských orgánoch v Londýne aj sily v pozadí – bankový dom Rothschildovcov. A Gerson Bleichröder bol koordinátorom. Povereným Rothschildovcami.

Len čo sa s ním Bismarck zoznámil, začalo sa mu dariť. A to nielen vo finančnej sfére. Záujem bankárov o Bismarcka nebol iba čisto finančného rázu. Ekonomiku s aktuálnym dianím spájali nenápadné, no o to pevnejšie súvislosti. Najdôležitejšou úlohou britskej politiky polovice devätnásteho storočia bolo vytvorenie mocnosti, ktorá by bola schopná zničiť Rusko. Nik z tých, čo boli naporúdzi, sa s takouto úlohou popasovať nevedel. Krymská vojna opäť raz odhalila nemohúcnosť Francúzska. O moci a či skôr nemoci Turecka si už ilúzie nikto nerobil. Pokus o vnútorné oslabenie v podobe sprisahania dekabristov zlyhal, poľské povstania boli tiež potlačené. Vyvstala teda potreba novej, súdržnej, rýchlo rastúcej mocnosti, ktorá by z pliec Veľkej Británie prevzala ťarchu boja za odstránenie hlavného geopolitického súpera ostrovnej ríše. Angličania zasa raz zatúžili po „korde“ na kontinente. Nuž a okrem ešte zatiaľ nezjednoteného Nemecka v Európe jednoducho nikto nebol poruke. Ibaže väčšia časť Nemecka zatiaľ pripomínala odev otrhanca a samotné Prusko s Ruskom súperiť nemohlo. Ergo, bolo nutné pomôcť Prusku podmaniť si celé Nemecko. A na to bol potrebný človek, ktorý bude ochotný v záujme vytvorenia Nemeckej ríše poskytnúť záruky budúcej vojny s Ruskou ríšou. Hľadali zakladateľa, talentovaného diplomata a štátnika, drsného, so zmyslom pre realitu a zároveň schopného pristúpiť na kompromisy, od mladosti predchnutého priazňou k Veľkej Británii. A našli ho.

Zrekapitulujme si chronologický sled udalostí: Roku 1851 bol Bismarck menovaný do všenemeckého ríšskeho snemu ako pruský poslanec. Neskôr ho poslali ho za veľvyslanca do Peterburgu. A takmer okamžite po návrate z Petrohradu bol Otto von Bismarck menovaný ministerským predsedom (premiérom) Pruska. Jeho poradcom sa stal Gerson Bleichröder. Otto von Bismarck, vedúci predstaviteľ nemeckej politiky, mal vtedy 47 rokov a hoci len minimálne, predsa skúsenosti v oblasti diplomacie. Jeho menovanie by bez priateľstva s Rothschildom bolo úplne nepochopiteľné. V archívoch Nemecka sa zachovali tisíce (!) listov, ktoré si navzájom vymenili tvorcovia Druhej ríše Bismarck a Bleichröder. A to ani nie je celá korešpondencia, iba tá jej časť, čo sa zachovala. Teda spomenutí páni si často a veľa písali. Veľké Nemecko zakladali spoločne – pre radosť Rothschildovcom. V ďalšom sledujeme zaujímavý tandem. Slabošský kráľ Wilhelm I. sa v podstate štátnymi záležitosťami nezaoberá. Úplne sa spolieha na Bismarcka. A ten sa zasa vždy radí s dôverníkom, židovským bankárom. Všetky Bismarckove skutky nemôžu vyplývať výlučne z úsilia jeho výnimočného analytického myslenia, takisto ako nemôžu byť  dôsledkom výnimočnej šťasteny…

Bismarckova politická kariéra fascinuje jednou okolnosťou – jeho protivníci vždy robili to, čo potreboval. Takže potom stačilo len správne reagovať na ich činy. Keď niekto aktívne vybičúva túžbu po konflikte, v priebehu ktorého môže podľahnúť, znamená to, že počíta s istými faktormi, ktoré poskytujú nádej na víťazstvo. Keď tieto „faktory“ nepoznáme, politikov čin sa nám javí jednoducho ako sprostosť. Napríklad snaha Saddáma Husajna o pričlenenie Kuvajtu sa stala spúšťačom útoku USA a jeho spojencov na Irak. Operácia „Púštna búrka“, rýchla porážka irackých vojsk v Kuvajte. Málokto si položil otázku: prečo sa Saddám zrazu rozhodol vykonať tento riskantný krok? Prečo usúdil, že mu svetové spoločenstvo dovolí prehltnúť naftonosný Kuvajt? Odpoveď je jednoduchá. Saddáma k okupácii Kuvajtu popchli Američania, ktorí mu záležitosť naservírovali v podobe odmeny za to, že desať rokov bol „predĺženou rukou“ USA na Blízkom východe. Veď necelý rok potom, čo sa zmocnil vlády, Husajn rozpútal vojnu proti Iraku, ktorá trvala desať rokov. Okamžite po jej ukončení Saddám okupoval Kuvajt. Oslabený obrovskými stratami sa rozhodol zaútočiť na spojenca USA? Vari prišiel iracký vládca o zdravý rozum? Nie, pretože USA sľúbili, že záležitosť prehliadnu. Veď historických príčin na anexiu bolo mnoho. Všetky hranice na Blízkom východe svojvoľne nasekali kolonizátori po zániku Osmanskej ríše.

Presne rovnako idiotsky pôsobí aj Hitlerovo rozhodnutie zaútočiť na ZSSR. Ako toto dobrodružstvo dopadlo, vieme všetci. Pritom samotný Führer v Mein Kampfe píše, že vojna na dvoch frontoch, ktorú viedol cisár počas prvej svetovej vojny, bola obrovskou chybou, ktorú neslobodno opakovať. A hľa. Počas boja s Anglickom zaútočí na ZSSR, ktorý Nemcom predáva strategické suroviny a obilie. Prečo? Pretože 10. mája 1941 odletel do Londýna Hitlerov zástupca Rudolf Hess, ktorého súdny tribunál Norimberského procesu odsúdi na doživotie. Napriek tomu, že celú vojnu strávil v anglickom zajatí. Riešenie záhady je jednoduché. Hess s Britmi dohodol pomoc Hitlerovi, takže počas útoku na ZSSR bol Vodca presvedčený, že front bude iba jeden. A tak i v podstate bolo. Počas prvých najťažších mesiacov vojny sme od spojencov nedostali žiadnu pomoc. A druhý front v Európe vznikol až v lete roku 1944…

Na strane Bismarcka stála veľká moc najvplyvnejšej superveľmoci a najvýznamnejších finančných zdrojov tých čias. Mimochodom, zatiaľ čo sa Rakúšania v štrngote zbraní chystali na ľahké víťazstvo a odstránenie Bismarcka z funkcie, „železný kancelár“ prostredníctvom Bleichrödera nadviazal styky s uhorskými revolucionármi, účastníkmi pokusu o odtrhnutie Uhorska od Rakúskej monarchie v rokoch 1848 – 1848. Bankár nielenže vyjednal povstanie v tyle rakúskej armády, navyše ešte štedro zaopatril potenciálnych povstalcov peniazmi. Pretože však pruská armáda rakúsku porazila veľmi rýchlo, povstanie nebolo potrebné. Avšak okrem viery v silu nemeckých zbraní aj jeho príprava prispievala k Bismarckovmu absolútnemu presvedčeniu o úspechu akcie.

Okamžite po porážke Rakúska prišlo na rad vytvorenie jednotnej Nemeckej ríše. V ceste k cieľu teraz stála jediná mocnosť. Francúzsko. A teraz si položte otázku. Napomáhate rastu novej mocnosti v strede Európy a plánujete ju neskôr poštvať na Rusko. To možno uskutočniť, iba ak ju napumpujete peniazmi, surovinovými zdrojmi, územiami. Cestou k dosiahnutiu cieľa musí vaša nová mocnosť poraziť staré mocnosti, ktoré sa nachádzajú na šachovnici. Rozpútate za takejto situácie vojnu bez záruky víťazstva, s rizikom, že prídete o moc, takže sa rýchlo zmení na bezmocnosť a všetky vami investované zdroje, plány a túžby sa prepadnú v nebytie? Kdeže. V hre je príliš mnoho. Bismarck v snahe rozpútať vojnu s Francúzskom podnecoval konflikt – a tak napokon dosiahol, čo chcel. Takéto správanie Bismarcka a jeho spriaznencov Rothschilda a Bleichrödera muselo byť podmienené stoper011centným presvedčením o víťazstve Pruska nad Francúzskom. Pričom takéto presvedčenie nemal ani pruský kráľ. No Bismarck áno. Čo mohlo byť zárukou neodvratnej porážky Francúzska? Iba zrada na samotnom vrchole mocenskej pyramídy. Francúzska armáda mala byť v nasledujúcej vojne zradená. Iba po poskytnutí takejto záruky  Bleichröderom mohol Bismarck pokojne rozpútať vojnu.

2. septembra 1870 Napoleon III. v Sedane spoločne s armádou kapituloval. Ďalšie udalosti francúzsko – pruskej vojny pre nás nie sú príliš dôležité. Podotknime iba, že v dôsledku porážky Francúzsko zaplatilo víťazom neuveriteľnú kontribúciu – 5 miliárd frankov – a odstúpilo dve provincie, Alsasko a Lotrinsko. Rokovania za nemeckú stranu viedol Gerson von Bleichröder, ktorý do dohody vsunul klauzulu, na základe ktorej sa finančná transakcia medzi Francúzskom a Nemeckom uskutočnila prostredníctvom banky Rothschildovcov. Navyše práve oni sa aj stali ručiteľmi stability výmenného kurzu franku.

Po načerpaní obrovskej kontribúcie začala nemecká ekonomika rásť ako z vody. Nemecko silnelo v súlade s cieľom vytýčeným jeho tvorcami. Vojna s Ruskom začne 24 rokov po odchode Bismarcka do výslužby roku 1890 a 16 rokov po jeho smrti roku 1898. Všetko sa podarilo tak, ako bolo naplánované: silné Nemecko bojovalo so silným Ruskom. Konflikt vyústil do vzájomného vyčerpania, revolúcií, zničenia štátov. No Bismarck nič z toho nechcel. Jeho situácia bola nesmierne ťažká. Všetkému rozumel, no nemohol to priamo vysloviť. Je veľmi ťažké byť tým, kto sám chápe, ako a prečo vznikla mocná ríša a vidí, že všetci navôkol, vrátane mladého cisára Wilhelma II., sú presvedčení, že hlavnou príčinou vzniku Nemeckej ríše bola sila nemeckých zbraní. Lenže práve Bismarck vie, že prvoradou, najdôležitejšou rozhodujúcou silou boli peniaze Rothschildovcov a tajná podpora Veľkej Británie.

 

Ďalšie výňatky z knihy si môžete prečítať v nedeľu 8. 11. 2015 na našom portáli

Predchádzajúcu 1. časť si môžete prečítať TU

Predchádzajúcu 2. časť si môžete prečítať TU

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Irán neočakáva, že po nástupe novej vlády v Izraeli dôjde k zmene vzťahov s ním

0 icon

Teherán 14. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Irán po nástupe novej izraelskej vlády neočakáva zásadnú politickú zmenu vo vzťahoch so židovským štátom. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na iránske ministerstvo zahraničných vecí "Politika sionistického režimu sa nezmení – nech už príde ktokoľvek," uviedol hovorca iránskeho rezortu diplomacie…

V Číne počet obetí nedeľňajšieho výbuchu plynu stúpol na 25

0 icon

Peking 14. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Xiao Yijiu/Xinhua via AP)   Na 25 mŕtvych stúpol v pondelok počet obetí nedeľňajšieho výbuchu plynu v čínskej provincii Chu-pej. S odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií o tom informovala agentúra AFP K výbuchu došlo v nedeľu areáli obytného bloku v meste Š'-jen o 06.30…

Rokovania medzi Aténami a Ankarou prinesú stabilitu, mieni turecký prezident

0 icon

Brusel 14. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky, Pool)   Turecký prezident vníma oživenie rokovaní medzi Ankarou a Aténami o vyriešení ich dlhodobých sporov nádejne. Recep Tayyip Erdogan o nich rozprával v pondelok počas podujatia think tanku German Marshall Fund v komplexe ústredia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Bruseli Podľa jeho slov…

Briti registrujú v spojení s variantom delta výskyt bolestí hlavy a nádchy

0 icon

Bratislava 14. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Byrne/PA via AP)   Symptómy, ktoré v súčasnosti vo Veľkej Británii najčastejšie hlásia ľudia nakazení koronavírusom, sú bolesti hlavy, bolesti hrdla a nádcha. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na tamojších výskumníkov Tim Spector, ktorý vedie štúdiu symptómov ochorenia COVID-19, upozornil, že…

Poľsko – Slovensko 1:2 v E-skupine, rozhodol Škriniar. Hamšík po triumfe: „Je to fantázia, nedá sa to opísať“

0 icon

Petrohrad 14. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenskí futbalisti zvíťazili v otváracom zápase E-skupiny majstrovstiev Európy v Petrohrade nad oslabeným Poľskom 2:1. Mužstvo trénera Štefana Tarkoviča sa najbližšie stretne so Švédskom v piatok 18. júna o 15.00 h opäť na Štadióne Krestovskij Slováci otvorili skóre v 14. minúte, keď Róbert…

Čaputová: Summit NATO bol o budúcnosti Aliancie a o aktivitách Ruska a Číny. Občania Ruska nie sú pre nás hrozbou. Čo ocenil Biden na Slovensku?

0 icon

Brusel 14. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool via AP)   Lídri 30 krajín Severoatlantickej aliancie hovorili o budúcnosti tohto zoskupenia v kontexte zmien, ktorým Aliancia v súčasnosti čelí, a dohodli sa výhľadovo pozrieť na to, kde by malo byť NATO o desať rokov. Výsledkom týchto snáh bude nová strategická koncepcia,…

Bieloruská opozičná líderka je presvedčená, že pomôžu len tvrdé sankcie

0 icon

Bratislava 14. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala na tvrdšie sankcie proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Vyjadrila sa tak v rozhovore pre nemeckého vysielateľa DW s tým, že je to jediný efektívny spôsob, ako zatlačiť na neho a jeho administratívu „Lukašenko rozumie len reči sily…

Irán schválil prvú vakcínu domácej výroby

0 icon

Teherán 14. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Aref Taherkenareh)   Irán schválil núdzové použitie svojej prvej vakcíny proti koronavírusu domácej výroby. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia Vakcína by mohla urýchliť očkovanie obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19 v krajine, ktorá je na Blízkom východe pandémiou najviac postihnutým štátom. Televízia citovala iránskeho ministra…

Aké zápaly srdca? Veď vakcína je bezpečná: Štátny ústav pre kontrolu liečiv nečakane uznal päť prípadov myokarditídy a perikarditídy po očkovaní

0 icon

Bratislava 14. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidoval k piatku (11.6.) päť prípadov myokarditídy, teda zápalu srdcového svalu či perikarditídy, teda zápalu obalu srdcového svalu po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom na sociálnej sieti "Myokarditída a perikarditída sú zápalové ochorenia srdca, ktoré…

Začal sa proces so zosadenou líderkou Aun Schan Su Ťij

0 icon

Bangkok 14. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Myawaddy TV via AP)   V Mjanmarsku sa v pondelok začal súdny proces so zosadenou štátnou kancelárkou Aun Schan Su Ťij. Politička je obvinená z nelegálneho zaobstarania vysielačiek pre svojich osobných strážcov, ich nepovoleného používania a šírenia informácií, ktoré by mohli spôsobiť obavy u verejnosti alebo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Biden poslušne pricupkal do Európy za Putinom

0icon

Nie Putin, prezident Ruskej federácie odišiel do Ameriky za Bidenom, ale Biden, prezident rozdelených a rozpadajúcich sa Spojených štátov amerických prichádza do Európy za Putinom 16. júna 2021. Vo vzťahoch veľmoci, resp. superveľmoci vždy cestuje slabší za silnejším. O dva týždne na to odlietajú „dve marionety, Mekelová a Zelenskyj“, každý samostatne, do USA…

Pavol Lazar

Podvod s lôžkami v Nemecku potvrdený

0icon

Že ekonomický motív hýbe svetom je snáď zrejmé aj tým najväčším optimistom. 👉 Ani tzv. najvyspelejší ťahúni EÚ nie sú žiadnou výnimkou. 🤷‍♂️ 👉 Denník Bild je síce považovaný za nemecký bulvárny časopis, no upútavka na jeho článok na titulnej strane vzbudila pozornosť po celom Nemecku. 🧐 👉 Píše sa…

Pavel Jacz

Aké hodinky, taký minister! Pán Mikulec, myslíte si to isté? Väčšina určite áno.

0icon

Problémy ministra vnútra sa začínajú kopiť. Lapá ho jeho zaujímavá minulosť. Jeho vysvetlenia oficiálnych záznamov komentuje slovami vykonštruované a Fico je klamár, chrapúň a gauner. To nám všeličo vysvetľuje, nie však podstatu problému. Oháňa sa rozsudkami súdov, na ktoré v iných reakciách haní a odsudzuje a to podľa toho, ako…

Ivan Štubňa

Diktátor Netanjahu v kresle premiéra Izraela končí ...

0icon

Netanjahua  poslalo do politického dôchodku rôznorodé zoskupenie izraelských politických strán. Svedčí to o tom, že Izraelčanom sa už prejedla politika násilia Netanjahua slúžiaceho americkým záujmom. Spojili sa proti nemu pravicové, ľavicové, ale aj proarabské sily. A to je v pomeroch Blízkeho východu niečo nevídané. Netanjahu, ktorý vládol 12 rokov železnou päsťou policajného strážneho…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

0icon

..UROBILI " SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA" KORONAVÍRUS „Urobili sme veľkú chybu,“ - tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/ Výskum tímu v

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Máte radi morské prasiatka? Vo Švajčiarsku je nezákonné vlastniť iba jedno

0 icon

Zdá sa, že Švajčiarsko je jednou z najviac priateľských krajín na svete. Vo Švajčiarsku musíte mať aspoň dve morské prasiatka, inak porušujete zákon. Zákony o právach zvierat z roku 2008 zakazujú vlastniť iba jedno morčiatko, pretože sa môže cítiť osamelo. Morské prasiatka sú tu veľmi časté domáce zvieratá a Švajčiari ich zbožňujú, považujú…

Ako sa dostávajú nové slová do slovníka? Nie je to až taká záhada...

0 icon

Odkiaľ pochádzajú nové slová a ako sa transformujú z hovorových na oficiálne? Nové slová sa musia šíriť v kultúre, aby sa dostali do slovníka. Musia sa používať a chápať. Nové slová majú oveľa väčšiu šancu na pridanie do slovníka, ak ich uvidíte v tlačenej forme alebo ich budete počuť v…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Opäť sa spoločne pozrieme na obdobie druhej svetovej vojne. Jednou z najzaujímavejších vedeckých záhad druhej svetovej vojny je stroj na voľnú energiu navrhnutý Hansom Colerom. Začíname prvou časťou dvojdielneho článku. Máme veľké šťastie, že sa o tomto stroji zachovali záznamy vrátane podrobných výkresov, popisov, ako funguje,…

Ako najlepšie zmraziť chlieb, aby bol neskôr ako čerstvý?

0 icon

Ukázalo sa, že najjednoduchší spôsob zmrazenia chleba je zároveň najlepším spôsobom zachovania chuti. Ak teda kupuješ chlieb do zásoby a nie na okamžitú spotrebu. Jedným z najchutnejších pôžitkov života je čerstvo upečený chlieb, ktorý chhrumkavo láka tvoje zmysly. Má to však jeden háčik - bochník remeselníckych kváskov, ktorému v pekárni…

Vo svete IT

Dopadneme rovnako ako Venuša? „Dvojička Zeme“ mohla byť v minulosti vhodnou planétou pre život, no niekde sa stala chyba

0 icon

Venuša bola dlhú dobu planétou, o ktorej sme veľa nepočuli. To sa však zmenilo objavom fosfánu, plynu, ktorý sa môže spájať zo životom v jej atmosfére. Nedávno oznámila americká vesmírna agentúra, NASA, že k planéte posiela dve vedecké misie, DAVINCI+ a Veritas. K americkej NASA sa pridáva aj Európska vesmírna agentúra, so svojou…

Nabitie batérií elektromobilov za 10 minút? Jeden z popredných vedcov z brandže prichádza s vlastným riešením

0 icon

Plné nabitie elektromobilu v priebehu niekoľkých minút je aj v dnešnej dobe nepredstaviteľný úspech, od ktorého sme stále vzdialení na míle ďaleko. Najnovšie vedecké poznatky nám však zrejme dávajú ako takú nádej na lepšiu budúcnosť z hľadiska rýchlosti nabíjania takýchto typov bateriek. Skrátenie doby nabíjania na 10 minút Jeden z…

Vidíte, čo sa ukrýva na obrázku? Existujú ľudia so špecifickým talentom pre hľadanie maskovaných vecí

0 icon

Kamufláž je technika, ktorá pomáha nie len zvieratám, ale aj ľuďom splynúť s prostredím okolo seba. Zvieratá sú často sfarbené spôsobom, ktorý im pomáha zapadnúť do prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Ľudia, hlavne tí v armádnych odvetviach, používajú farby na to, aby sa ukryli pred svojim nepriateľom, píše portál Science…

Majitelia Redmi smartfónov hlásia problémy s ich zapínaním: Čo sa deje?

0 icon

Ak vlastníte smartfón z dielne Xiaomi a ich dcérskych značiek ako je Redmi a Poco, možno ste si všimli, že pri svojom zapínaní smartfón ostáva „zaseknutý“ na logu spoločnosti. Niektorým smartfónom táto fáza zapínania trvá aj desať minút, iné sa dokonca nechcú zapnúť vôbec. Ktoré smartfóny registrujú tento problém so…

Chystá Xiaomi ďalšie zväčšovanie zadných fotoaparátov? Nové patenty nám prinášajú odpovede

0 icon

Spoločnosť Xiaomi už aktívne vyvíja nové dizajny zadných fotoaparátov, ktoré by sme ešte v tomto roku mohli vidieť vo vybraných sériách mobilných zariadení. Nedávne patentové prihlášky na trojicu dizajnov zadného fotoaparátu odhaľujú možné dizajny blízkej budúcnosti. Ako však jasne vyplýva z odhalených patentových prihlášok, ktoré ako prvý zverejnil holandský technologický…

Armádny Magazín

Vojenský historický ústav pripravil interaktívnu mapu lokalít múzejných exponátov

0 icon

Slovensko, 14.jún 2021 (AM) – Vojenský historický ústav pripravil pre nadšencov vojenskej histórie Slovenska interaktívnu mapu, ktorá znázorňuje rozmiestnenie múzejných exponátov oboch múzejných oddelení Vojenského historického múzea, ktoré boli na základe prejaveného záujmu zapožičané alebo prenajaté múzeám, územne

Merkúr. Čo vieme o prvej ruskej neviditeľnej lodi?

0 icon

Rusko, 14.jún 2021 (AM) – Kedysi to bola loď s delami, súčasné majú moduly. S prvou bojovali Rusi proti Turkom. Jej menovkyňa bude neviditeľná pre radary. Ide o drahú módnu hračku, alebo o naliehavú potrebu pre Rusko?   V máji 1829 sa malej ruskej brige Merkurij podarilo poraziť dve

Ukrajina vyslala na Donbas ďalších ostreľovačov a diverzantov

0 icon

Luhansk. 14. júna (AM)  – Príchod niekoľkých prieskumných skupín ukrajinských ozbrojených síl bol zaznamenaný v blízkosti frontovej línie na Donbase, informoval Ivan Filiponenko, predstaviteľ tlačovej služby Ľudovej milícií Luhanskej ľudovej republiky. Jedna z týchto skupín sa objavila 6. júna neďaleko oblasti obce Trjochizbenka, ktoré je pod kontrolo

Jedinečný a efektívny spôsob boja proti mafii, ktorému svetoví ľudsko-právni aktivisti nefandia

0 icon

Thajsko, 14.jún 2021 (AM) – Dnes si povieme o veľmi zaujímavej, aj keď zdanlivo nie úplne legálnej metóde boja proti mafii, ktorú vo svojej krajine použil thajský kráľ Rama IX (1928-2016). Svetové spoločenstvo sa na neho prekvapivo vrhlo s ostrou kritikou ochrany ľudských práv, ale Rama IX pos

Zacharovová vysvetlila ako to vlastne je s ruskou vojenskou základňou v Sudáne

0 icon

Rusko, 14.jún 2021 (AM) - Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie sa prvýkrát vyjadrilo k sudánskemu zákazu výstavby ruskej vojenskej základne. Pred niekoľkými týždňami vyšlo najavo, že sudánske úrady vydali zákaz výstavby ruskej vojenskej základne na ich území. Sudán požiadal, aby ruská armáda z krajiny stiahla všetko vojenské vybavenie a zbrane a

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali