Nielen Módího objatie Putina rozrušilo kolektívny Západ. Nepotešili ani výsledky návštevy

Nielen Módího objatie Putina rozrušilo kolektívny Západ. Nepotešili ani výsledky návštevy

Moskva 10. júla 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)

 

Izolovať Putina je pre Washington čoraz ťažšie, priznáva autor článku pre agentúru Bloomberg. Moskva a Peking sú proti USA, ale to nie je jediná horká pilulka. Je tu aj India, ktorá s Ruskom aktívne spolupracuje, čoho jednoznačným dôkazom sú aj významné výsledky návštevy indického premiéra Naréndru Módího v Moskve

Vladimir Putin Naréndra Módí
Na snímke vpravo ruský prezident Vladimir Putin a vľavo indický premiér Naréndra Módí sa objímajú počas neformálneho stretnutia v rezidencii Novo-Ogarjovo na okraji Moskvy

Bez ohľadu na to, ako veľmi sa americkí diplomati snažili strkať Módímu do kolies palice, indický premiér prišiel do Ruska objať Putina. To znamená, že Západu sa nepodarilo prerušiť strategické partnerstvo medzi Moskvou a Naí Dillí.

Reklama

Predseda vlády Indickej republiky N. Módí na pozvanie prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina uskutočnil v dňoch 8. – 9. júla 2024 oficiálnu návštevu Moskvy a zúčastnil sa na XXII. výročnom rusko-indickom samite. Počas návštevy prezident Ruskej federácie V. V. Putin odovzdal predsedovi vlády Indickej republiky N. Módímu najvyššie štátne vyznamenanie Ruskej federácie – Rad svätého apoštola Andreja za mimoriadny prínos k rozvoju mimoriadne privilegovaného strategického partnerstva medzi Ruskom a Indiou a priateľských vzťahov medzi národmi oboch krajín.

Kronika návštevy indického premiéra Naréndru Módího v Moskve bola mimoriadne rušná.

Reklama

 

Privilegované partnerstvo

Po dvojdňových rozhovoroch Putin a Módí vydali spoločné vyhlásenie o rozvoji strategických oblastí rusko-indickej hospodárskej spolupráce do roku 2030. Vedúci predstavitelia konštatovali pokračujúce posilňovanie a rozširovanie mimoriadne privilegovaného strategického partnerstva medzi Ruskom a Indiou. Načrtli aj nové plány.

Indický premiér Naréndra Módí sa stretol s Vladimirom Putinom v Kremli v Moskve
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) si podáva ruku s indickým premiérom Naréndrom Módím počas ich stretnutia v Kremli v Moskve

 

Politické kontakty

Vedúci predstavitelia oboch krajín ocenili osobitnú povahu tohto časom overeného vzťahu založeného na dôvere, vzájomnom porozumení a strategickom zbližovaní. Pravidelné kontakty na všetkých úrovniach, a to aj počas predsedníctva Indie v ŠOS a G20 v roku 2023 a predsedníctva Ruska v zoskupení BRICS v roku 2024, ďalej prehĺbili rastúce dvojstranné partnerstvo v oblasti strategického plánovania, vojenstva a bezpečnosti, obchodu a investícií, energetiky, vedy a techniky, mierovej atómovej a vesmírnej spolupráce, kultúry, vzdelávania a humanitárnej interakcie. S uspokojením bolo konštatované, že rusko-indické väzby zostávajú udržateľné v súčasnej zložitej a neistej geopolitickej situácii. Lídri uvítali úzku spoluprácu medzi ministerstvami zahraničných vecí, parlamentmi a medzi bezpečnostnými radami oboch krajín.

 

Reklama

Obchodná a hospodárska spolupráca

Lídri s uspokojením konštatovali výrazný nárast bilaterálneho obchodu v roku 2023, ktorý bol takmer dvojnásobne vyšší ako cieľ lídrov dosiahnuť do roku 2025 obchod vo výške 30 miliárd USD. V záujme dosiahnutia vyváženého a udržateľného bilaterálneho obchodu v dlhodobom horizonte lídri zdôraznili potrebu zvýšiť vývoz Indie do Ruska, a to aj posilnením priemyselnej spolupráce, nadviazaním nových technologických a investičných partnerstiev, najmä v moderných oblastiach, a hľadaním nových oblastí a foriem spolupráce. S cieľom ďalej zrýchliť a udržať tempo rastu dvojstranného obchodu sa lídri dohodli, že do roku 2030 zvýšia obchodný obrat na 100 miliárd USD. Poverili príslušné agentúry, aby pripravili Program rozvoja strategických oblastí rusko-indickej hospodárskej spolupráce na obdobie do roku 2030. Potvrdili vzájomné želanie posilniť priemyselnú spoluprácu v oblasti dopravného strojárstva, hutníctva, chemického priemyslu a ďalších sektorov spoločného záujmu a záujem o rozšírenie spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) vrátane telekomunikácií, satelitnej komunikácie, digitalizácie verejnej správy a mestského prostredia, mobilnej komunikácie, informačnej bezpečnosti.

V rokoch 2023 – 2024 bilaterálny obchod prudko vzrástol a priblížil sa k 65 miliardám dolárov, najmä vďaka úzkej energetickej spolupráci. Vývoz z Indie však predstavoval len 4 miliardy USD a dovoz sa blíži k 60 miliardám USD. Obchod zostáva nevyvážený, čo bolo prioritou indických rokovaní s ruskou stranou v oblasti ekonomiky. Výrazne vrástol objem vzájomných investícií v oblasti energetiky, bankovníctva, železníc a ocele. Podľa údajov indických colných úradov sa na konci prvých štyroch mesiacov tohto roka obchodný obrat medzi Ruskom a Indiou zvýšil o 10 % na rekordných 23,1 miliardy USD. Vývoz indického tovaru sa zvýšil o 21 % na 1,6 miliardy, vďaka čomu sa Rusko dostalo z 33. na 29. miesto medzi importérmi výrobkov z Indie.

„Naše vzťahy majú dnes charakter osobitného, privilegovaného strategického partnerstva,“ povedal Putin. V minulom roku sa vzájomný obchodný obrat zvýšil o 66 %, v prvom štvrťroku 2024 pribudlo ďalších 20 %. Krajiny úzko spolupracujú na medzinárodnej scéne: na platforme OSN, ako aj v rámci ŠOS a BRICS.“ povedal prezident.

 

Investície

Lídri uvítali prvé indicko-ruské investičné fórum a 7. zasadnutie pracovnej skupiny pre prioritné investičné projekty, ktoré sa konali v Moskve v apríli 2024 a počas ktorých sa strany dohodli na uľahčení účasti ruských podnikov na programoch “Make in India” a “Self-Sufficient India” a indických spoločností na investičných projektoch v Rusku. Indická strana podporuje ruské spoločnosti, aby začali výrobu v nových indických priemyselných zónach v rámci vládneho programu priemyselných koridorov.

Reklama

 

Finančný sektor

Strany sa dohodli, že budú pokračovať v spoločnom rozvoji bilaterálnych systémov zúčtovania prostredníctvom používania národných mien a budú pokračovať v konzultáciách o prepojení svojich systémov finančných správ. S cieľom odstrániť colné a necolné prekážky obchodu vrátane protekcionistických opatrení a administratívnych prekážok strany ocenili predbežné konzultácie s cieľom prerokovať plnohodnotné rokovania o dohode o voľnom obchode medzi Eurázijskou hospodárskou úniou a Indickou republikou.

 

Dopravné prepojenia

Strany majú spoločné prístupy k budovaniu novej architektúry stabilných a efektívnych dopravných koridorov s cieľom realizovať iniciatívu Veľký eurázijský priestor. Vyjadrili pripravenosť aktívne pracovať na budovaní logistických prepojení so zameraním na zvýšenie kapacity infraštruktúry, a to aj na spustenie námorného koridoru Vladivostok – Chennai a medzinárodného dopravného koridoru sever – juh (ITC), ako aj na využitie potenciálu Severnej námornej cesty (SNC). Strany sa dohodli aj na spolupráci v oblasti civilného letectva vrátane bezpečnosti civilného letectva.

 

Partnerstvo v odvetví energetiky

Obe strany potvrdili význam trvalej a viacrozmernej spolupráce v sektore energetiky a dohodli sa, že zvážia možnosť uzatvorenia nových dlhodobých zmlúv. Ocenili súčasnú spoluprácu v uhoľnom sektore a dohodli sa na preskúmaní možností ďalšieho zvýšenia dodávok koksovateľného uhlia do Indie, ako aj perspektív vývozu antracitu z Ruska do Indie.

 

Spolupráca na Ďalekom východe a v Arktike

V tejto súvislosti strany uvítali podpísanie Programu rusko-indickej spolupráce v obchodnej, hospodárskej a investičnej oblasti na Ďalekom východe Ruskej federácie na roky 2024 – 2029, ako aj o zásadách spolupráce v arktickej zóne Ruskej federácie. Program vytvorí potrebný rámec pre ďalšiu spoluprácu medzi Indiou a regiónmi Ďalekého východu Ruskej federácie, najmä v oblasti poľnohospodárstva, energetiky, baníctva, diamantov, pracovnej sily, farmaceutického priemyslu, námornej dopravy atď. Ruská strana vyzvala zainteresovaných indických investorov na realizáciu investičných projektov v oblasti špičkových technológií v rámci vyspelých rozvojových území na Ďalekom východe Ruskej federácie.

 

Mierový atóm

Strany podčiarkli význam spolupráce v oblasti mierového využívania atómovej energie ako základnej zložky strategického partnerstva. Uvítali pokrok dosiahnutý pri výstavbe zostávajúcich blokov jadrovej elektrárne Kudankulam. Zdôraznili potrebu ďalších rokovaní o pridelení druhej lokality v Indii v súlade s predchádzajúcimi dohodami. Strany sa dohodli, že budú pokračovať v technických konzultáciách o realizácii projektu výstavby novej JE ruskej konštrukcie s reaktorovým blokom VVER-1200, lokalizácii zariadení a spoločnej výrobe komponentov JE, ako aj o koordinácii činností v tretích krajinách. Strany potvrdili svoj zámer rozšíriť spoluprácu v oblasti jadrového palivového cyklu, podpory životného cyklu JE Kudankulam a neenergetických aplikácií jadrových technológií.

Reklama

 

Vesmír

Vzhľadom na význam spolupráce v oblasti výskumu vesmíru strany uvítali rozšírené partnerstvo medzi Štátnou korporáciou pre vesmírne aktivity Roscosmos a Indickou organizáciou pre výskum vesmíru v oblasti mierového využívania vesmíru vrátane vesmírnych programov s ľudskou posádkou, satelitnej navigácie a výskumu planét. Ruská strana zablahoželala Indii k úspešnému pristátiu lunárneho modulu Chandrayaan-3, ktoré bolo dôležitým krokom vo výskume vesmíru a potvrdením významného pokroku, ktorý India dosiahla v oblasti vedy a techniky a ktorý by mohol byť užitočný pre dvojstrannú spoluprácu. Obe strany sa dohodli, že preskúmajú možnosti rozvoja spolupráce v oblasti vývoja, výroby a používania raketových motorov.

 

Vojenská a vojensko-technická spolupráca

Vojenská a vojensko-technická spolupráca je tradične základným kameňom osobitného privilegovaného strategického partnerstva medzi Indiou a Ruskom. Obe strany vyjadrili spokojnosť s pravidelnými vojenskými kontaktmi vrátane stretnutia ministrov obrany v apríli 2023 v Naí Dillí popri zasadnutí ministrov obrany ŠOS a spoločných cvičení ozbrojených síl oboch krajín. Vzhľadom na snahu Indie o sebestačnosť sa partnerstvo v súčasnosti opätovne zameriava na spoločný výskum a vývoj a výrobu pokročilých obranných technológií a systémov.

 

Reklama

Ďalšie oblasti

Obe strany sa tiež dohodli na rozšírení spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a techniky, spoločného výskumu v oblasti inovácií ako aj poľnohospodárstva a potravinárstva. Spolupráca bude zahŕňať vedu a technológie, stavbu a opravu lodí, modré hospodárstvo, námorný priemysel a oceánske zdroje, chémiu a jej vynálezy, energetiku, vodné zdroje, klímu a prírodné zdroje, zdravie a zdravotnícke technológie, biológiu a biotechnológie, aplikovanú matematiku, analýzu údajov a súvisiace technológie, materiálové vedy, fyziku a astronómiu, polárny výskum a nanotechnológie.

Predmetom spoločného vyhlásenia boli aj tradične silné kultúrne väzby vrátane rozširovania medzietnických kontaktov. Strany sa dohodli na ďalšom spoločnom úsilí o podporu ruského jazyka v Indii a indických jazykov v Rusku, a to aj prostredníctvom rozvoja kontaktov medzi príslušnými vzdelávacími organizáciami.

 

Multilateralizmus

Obe strany vyzdvihli vysokú úroveň politického dialógu a spolupráce v OSN a dohodli sa na jej ďalšom posilnení. Uviedli, že je dôležité dať nový impulz multilateralizmu s ústrednou koordinačnou úlohou OSN vo svetových záležitostiach. Strany podčiarkli nadradenosť medzinárodného práva a zdôraznili svoj záväzok dodržiavať ciele a zásady Charty OSN vrátane nezasahovania do vnútorných záležitostí členských štátov.

Rusko ocenilo prácu Indie ako nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2021 – 2022, ako aj priority a úsilie, ktoré India načrtla a vyvinula v Bezpečnostnej rade OSN v oblastiach podpory reformovaného multilateralizmu, udržiavania mieru v OSN a boja proti terorizmu. Strany zdôraznili, že prítomnosť Indie v Bezpečnostnej rade OSN poskytuje cennú príležitosť na ďalšiu koordináciu v súvislosti s najnaliehavejšími otázkami agendy OSN.

Reklama

Strany vyzvali na komplexnú reformu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by odrážala súčasnú globálnu realitu a zvýšila jej reprezentatívnosť, účinnosť a efektívnosť pri riešení otázok medzinárodného mieru a bezpečnosti. Rusko opätovne potvrdilo svoju neochvejnú podporu kandidatúre Indie na stále členstvo v reformovanej a rozšírenej Bezpečnostnej rade OSN.

Strany uvítali plodnú spoluprácu v rámci skupiny G20, najmä počas indického predsedníctva v roku 2023 na tému “Jedna Zem. Jedna rodina. Jedna budúcnosť”, počas ktorej sa začala iniciatíva predsedu vlády Indickej republiky N. Módího na podporu životného štýlu pre udržateľný rozvoj s cieľom čeliť zmene klímy. Strany zdôraznili, že dôležitým praktickým dedičstvom indického predsedníctva skupiny G20 bolo začlenenie priorít krajín globálneho Juhu do programu hlavnej platformy pre medzinárodnú hospodársku a finančnú spoluprácu, ako aj to, že Africká únia sa stala plnoprávnym členom tohto fóra. Strany tiež uvítali usporiadanie virtuálnych samitov Hlas globálneho Juhu v roku 2023 pod záštitou indického predsedníctva, ktoré vyslalo dôležitý signál v prospech budovania multipolárneho svetového poriadku a posilnenia postavenia rozvojových krajín vo svetových záležitostiach. Strany sa dohodli na ďalšom posilnení koordinácie v rámci skupiny G20 s cieľom zabezpečiť spravodlivú reformu inštitúcií medzinárodného hospodárskeho riadenia, najmä multilaterálnych rozvojových bánk.

Lídri zdôraznili význam posilnenia svojho strategického partnerstva a úzkej koordinácie v rámci BRICS a uvítali rozhodnutie prijaté na XV. samite v Johannesburgu o rozšírení BRICS. Opätovne potvrdili svoj záväzok dodržiavať ducha BRICS založeného na zásadách vzájomného rešpektu a porozumenia, rovnosti, solidarity, otvorenosti, inkluzívnosti a konsenzu. Rusko a India sa dohodli na zintenzívnení spoločného úsilia zameraného na zabezpečenie kontinuity a konsolidácie spolupráce v rámci BRICS, „bezproblémovej“ integrácie nových účastníkov do BRICS, vypracovaní podmienok na vytvorenie kategórie partnerských štátov BRICS.

Strany privítali nových členov rozšírenej rodiny BRICS. India vyjadrila plnú podporu ruskému predsedníctvu BRICS v roku 2024 v rámci témy „Posilnenie multilateralizmu pre spravodlivý globálny rozvoj a bezpečnosť“. Strany vyjadrili odhodlanie spolupracovať v záujme úspechu XVI. samitu BRICS v októbri 2024 v Kazani.

Strany považujú aj spoločnú prácu v rámci ŠOS za dôležitý smer prehlbovania vzťahov mimoriadne privilegovaného strategického partnerstva medzi oboma štátmi.

 

Boj proti terorizmu

Vedúci predstavitelia jednomyseľne odsúdili terorizmus a násilný extrémizmus, ktorý sa mení na terorizmus vo všetkých jeho formách a prejavoch vrátane cezhraničného pohybu teroristov, ako aj sietí financovania terorizmu a bezpečných útočísk. Dôrazne odsúdili nedávne ohavné teroristické útoky v Krokuse 22. marca 2024, v Dagestane 23. júna 2024, v okrese Kathua v Džammú-i-Kašmíre 8. júla 2024 a zdôraznili, že tieto teroristické útoky sú pochmúrnou pripomienkou potreby ďalšieho posilnenia spolupráce v boji proti terorizmu. Strany vyzvali na nekompromisný boj proti medzinárodnému terorizmu a extrémizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch a upozornili na dôležitosť posilnenia spolupráce v tejto oblasti bez skrytých zámerov a dvojitých štandardov na pevnom základe medzinárodného práva a Charty OSN. Vedúci predstavitelia zdôraznili, že terorizmus nemá náboženstvo, národnosť, civilizáciu ani etnickú príslušnosť a tí, ktorí ho podporujú alebo sú s ním spojení, sa musia zodpovedať a postaviť pred súd v súlade s medzinárodným právom.

Reklama

 

Konflikty na Ukrajine a Blízkom východe

Obe strany zdôraznili naliehavú potrebu mierového riešenia konfliktu na Ukrajine prostredníctvom dialógu a diplomacie vrátane zapojenia oboch strán. S uspokojením vzali na vedomie príslušné mediačné návrhy zamerané na mierové riešenie konfliktu v súlade s medzinárodným právom a na základe Charty OSN.

Strany vyjadrili hlboké znepokojenie nad situáciou na Blízkom východe, pričom osobitnú pozornosť venovali situácii v pásme Gazy. V tejto súvislosti vyzvali na účinné vykonávanie príslušných rezolúcií Valného zhromaždenia OSN a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2720, ako aj na okamžité, bezpečné a nerušené poskytovanie humanitárnej pomoci v primeranom rozsahu priamo palestínskemu civilnému obyvateľstvu v celom pásme Gazy. Strany tiež vyzvali na účinné vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2728 o predĺženom a trvalom prímerí, okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov a zabezpečenie prístupu humanitárnej pomoci na uspokojenie ich zdravotných a iných humanitárnych potrieb. Strany opätovne potvrdili podporu plnoprávneho členstva Palestíny v OSN a neochvejný záväzok k riešeniu dvoch štátov na medzinárodne uznanom základe.

 

Zmena klímy

Strany konštatovali, že je dôležité zvýšiť úsilie v boji proti zmene klímy a dosiahnuť ciele Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Parížskej dohody. V tejto súvislosti sa strany dohodli na rozvoji spolupráce v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu vrátane výmeny skúseností v oblasti organizácie a fungovania systémov kvót na emisie skleníkových plynov, realizácie spoločných rusko-indických investičných projektov v oblasti nízkouhlíkového rozvoja, ako aj udržateľného a ekologického financovania.

Na záver lídri pripomenuli, že rusko-indické vzťahy sú naďalej dôležitým pilierom globálnej stability v multipolárnom svete.

Úplný zoznam podpísaných dohôd je v spoločnom vyhlásení a bolo prijatých aj 15 protokolov o zámeroch. Celkovo ide o program rozvoja strategických oblastí spolupráce medzi oboma krajinami do roku 2030.

Reklama

 

Reakcie anglosaských médií na výsledky návštevy

Stretnutie medzi Vladimírom Putinom a Naréndrom Módím naďalej zaujíma svetové médiá. Články v americkej a britskej tlači píšu o posilňovaní hospodárskych a politických väzieb medzi Ruskom a Indiou a o tom, čo to znamená pre Západ.

Denník Financial Times upozorňuje na nárast obchodu medzi Ruskom a Indiou: Naréndra Módí a Vladimír Putin sa dohodli na rozšírení obchodu medzi oboma krajinami, čím sa vzopreli pokusom Západu zasiahnuť do ruského hospodárstva v súvislosti so špeciálnou operáciou na Ukrajine.

Počas Módího návštevy Moskvy v pondelok a utorok sa obe hlavy štátov zaviazali zvýšiť ročný bilaterálny obchod do roku 2030 na 100 miliárd USD zo súčasných 65 miliárd USD. India bude dovážať viac ruskej ropy a hnojív a bude sa snažiť vyvážať viac poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov. V článku sa tiež uvádza, že obe krajiny chcú obchodovať v národných menách: India a Rusko podporujú domáce platobné systémy vo vzájomnom obchode. Maxim Oreškin, Putinov ekonomický poradca, uviedol, že India a Rusko už uskutočňujú 70 % obchodu vo svojich národných menách.

O posilnení hospodárskych väzieb medzi Ruskom a Indiou informovala aj agentúra Reuters: Rusko a India sa dohodli na rozšírení spolupráce v rôznych odvetviach, od jadrovej energetiky až po stavbu lodí. Ruská štátna jadrová korporácia Rosatom uviedla, že rokuje o možnosti výstavby ďalších šiestich jadrových blokov v Indii; Ruský fond priamych investícií (RDIF) podpísal dohody v oblasti farmaceutického priemyslu, stavby lodí a vzdelávania; a druhá najväčšia ruská banka načrtla úsilie o uľahčenie platobných tokov v súvislosti s rastom obchodu medzi oboma krajinami.

Denník Washington Post zase píše o posolstve, ktoré Módího návšteva vyslala na Západ. V čase, keď Módí uskutočňuje svoju prvú návštevu Ruska od začiatku špeciálnej operácie na Ukrajine v roku 2022, obrázky Módího objímajúceho ruského prezidenta, ktoré sa objavili v Moskve, vysielajú jasný signál, že juhoázijský gigant bude udržiavať hlboké väzby s Ruskom napriek snahám Bidenovej administratívy. Ukazujú tiež, že Putin nie je taký izolovaný, ako Biely dom dúfal.

Autor článku v denníku The Guardian vysvetľuje, prečo sú väzby s Ruskom pre Indiu veľmi dôležité, až natoľko, že odmieta ustúpiť tlaku Západu: Vzťahy medzi Indiou a Ruskom majú hlboké korene ešte z čias studenej vojny a Rusko je dlhodobo najväčším dodávateľom zbraní pre Indiu. Od svojho zvolenia v roku 2014 si Módí s Putinom vybudoval vzťah, pričom obaja lídri sa stretli na viac ako 20 stretnutiach. India sa odmietla pripojiť k západným krajinám pri odsudzovaní ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine a zdržala sa všetkých hlasovaní OSN odsudzujúcich Rusko. Taktiež sa ochotne stala najväčším odberateľom ropy z Ruska, pričom do jeho pokladnice stále posiela miliardy, čo podľa niektorých podkopáva snahy Západu o uvalenie sankcií.

Reklama

Denník The Telegraph poznamenáva, že Módí dal prednosť stretnutiu s Putinom pred samitom NATO, ktorý sa koná v tých istých dňoch: Indický premiér Naréndra Módí sa v utorok v Moskve stretol s prezidentom Vladimirom Putinom a snažil sa prehĺbiť vzťahy medzi oboma jadrovými mocnosťami v čase, keď sa vo Washingtone zišli lídri NATO.

 

Prečítajte si tiež

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

09:09

Spotreba zemného plynu v 1. polroku sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížila o 5,3 % na 24,23 terawatthodín (TWh). Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP-Distribúcia. Najvýraznejšiu úsporu, až 14 %, dosiahli domácnosti, veľkoodberatelia, naopak, spotrebu plynu medziročne zvýšili o 2,3 %. Práve veľkoodberatelia so spotrebou 13,45 TWh a domácnosti s odberom 6,95 TWh boli v 1. polroku najväčšími spotrebiteľmi zemného plynu na Slovensku.

08:55

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok upozornil dvoch predstaviteľov izraelskej vlády na “neprijateľne vysoké” počty civilných obetí po izraelských útokoch v Pásma Gaze, uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller.

08:54

Ruský výrobca antivírusového softvéru Kaspersky sa sťahuje z amerického trhu. Krok prichádza len necelý mesiac po tom, ako vláda Spojených štátov zakázala v USA predaj produktov spoločnosti z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť.

08:29

Južná Kórea bude čeliť “ničivým” následkom za opakované zhadzovanie letákov zameraných proti režimu v KĽDR, citovala severokórejská štátna agentúra KCNA v utorok Kim Jo-džong, vplyvnú sestru severokórejského vodcu Kim Čong-una.

08:29

Chorvátsko vysiela do Severného Macedónska lietadlo typu Canadair s dvoma posádkami, aby poskytlo humanitárnu pomoc pri hasení lesných požiarov, oznámil chorvátsky minister obrany Ivan Anušič.

08:27

Americký prezident Joe Biden v pondelkovom rozhovore pre stanicu NBC News prisľúbil, že sa v septembri zúčastní na druhej debate s exprezidentom Donaldom Trumpom pred novembrovými prezidentskými voľbami.

08:27

Pakistan plánuje zakázať činnosť politickej strany Hnutie za spravodlivosť (PTI) bývalého premiéra krajiny Imrana Chána a obráti sa aj na najvyšší súd so žiadosťou o vznesenie obvinenia z vlastizrady voči nemu, uviedol v pondelok minister informácií Attaulláh Tarar.

07:59

Ceny ropy v utorok ráno klesli v dôsledku obáv zo spomalenia čínskej ekonomiky, ktoré obmedzili dopyt. Straty bolo ohraničené vďaka rastúcim očakávaniam, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA začne už v septembri znižovať svoje úrokové sadzby.

07:57

Úradujúci prezident Rwandy Paul Kagame by mal zotrvať v úrade aj štvrté volebne obdobie. Vyplýva to z predbežných výsledkov pondelkových prezidentských volieb v tejto africkej krajine, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.

07:57

Organizácia Spojených národov (OSN) v pondelok uviedla, že po súhlase izraelských úradov začne do Pásma Gazy dovážať ďalšie obrnené vozidlá a osobné ochranné prostriedky pre humanitárne operácie.

07:55

Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová zakázala pravicovo orientovaný časopis “Compact”, ktorý bol predtým Spolkovým úradom na ochranu ústavy (BfV) označený za extrémistický.

07:53

Miliardár a podnikateľ Elon Musk uviedol, že plánuje prispievať mesačne sumou približne 45 miliónov dolárov do nového fondu, ktorý bude podporovať prezidentskú kandidatúru Donalda Trumpa.

Elon Musk
Na archívnej snímke z 9. marca 2020 generálny riaditeľ spoločností Tesla a SpaceX Elon Musk
07:52

Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) v utorok oznámila, že do Južnej Kórey prebehol severokórejský diplomat zdržiavajúci sa na Kube, informuje TASR podľa agentúry AP.

07:51

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v pondelok stretol s dvoma predstaviteľmi izraelskej vlády. Témou schôdzky boli prebiehajúce rokovania o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Komentované kŕmenie šimpanzov učenlivých v bratislavskej ZOO

Autor: TASR-Pavel Neubauer

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Ivan Štubňa

Gustáv Murín

Marek Brna

Jackson Robert

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali