Miroslav Motyčík: Prístup k ruským športovcom v antidopingovom škandále nebol férový

Bratislava 13. októbra 2016 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová a archív)

 

Tohtoročné športové leto sa nieslo v znamení Hier XXXI. Olympiády v brazílskom Riu de Janiero, ako aj XV. letných paralympijských hier. Obidve časti olympiády boli negatívne poznačené dopingovým škandálom. Po zisteniach o používaní nepovolených látok niektorými jednotlivcami a údajnej manipulácii so vzorkami Medzinárodný olympijský výbor znemožnil časti ruských športovcov zúčastniť sa hier, hoci väčšina z nich sa nijako neprevinila.

Na snímke Miroslav Motyčík
Na snímke Miroslav Motyčík

Princíp kolektívnej viny sa uplatnil aj v prípade paralympiády, keď Medzinárodný paralympijský výbor rozhodol o vylúčení všetkých ruských hendikepovaných športovcov zo športového zápolenia. Škandál sprevádzala silná protiruská mediálna kampaň. Keďže v súčasnosti majú tieto udalosti z OH v Riu dohru v podobe konfiktu medzi zainteresovanými inštitúciami, k problematike dopingu sa vraciame v rozhovore s prezidentom Slovenskej antidopingovej akadémie Miroslavom Motyčíkom.

 

Dvadsaťpäť rokov sa profesionálne venujete antidopingu, prečo ste sa rozhodli zasvätiť život práve tejto oblasti?

Šport som vždy považoval za fenomén, ktorý ľudí spája. Je nielen univerzálnym nástrojom relaxácie, ale má aj zdravotný a sociálny rozmer, mal by vychovávať a najmä v profesionálnom športe povzbudzovať k čoraz lepším výkonom. Medzi cnosti športovca by mala patriť nielen húževnatosť, ale aj svedomitosť a čestnosť, aby sa tak naplnil známy Coubertinov olympijský odkaz. Aby sa šport nestal nástrojom znevažovania týchto hodnôt.

0000020954 

Počas letnej olympiády ste sa v médiách vyjadrovali k dopingovému škandálu, s ktorým boli spojené obdive časti letnej olympiády. Ten zanechal rozpačitý dojem a mal trpkú príchuť pre ruských športovcov. Ruská strana nepovažovala za spravodlivé, aby za chyby jednotlivcov či už športovcov alebo funkcionárov trpela poctivá väčšina…

Treba povedať, že to nebolo len zlyhanie niektorých športovcov, ktorí porušovali pravidlá. Prišlo k zlyhaniu celého systému. Podľa hodnotiacej správy Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) krátko pred olympijskými hrami mnoho vecí nebolo v poriadku. Ruská antidopingová agentúra spolupracovala s WADA, ale i s Radou Európy na nastavení všetkých štruktúr antidopingu v systéme ruského športu. Rada Európy už vtedy preberala istú záruku a zároveň ponúkala svoje skúsenosti a kapacity na to, aby sa táto regulácia nastavila v Rusku korektne. Ruská antidopingová agentúra RUSADA zrejme konala v súlade s medzinárodnými pravidlami určenými proti dopingu. Už v období pred Olympijskými hrami krajiny s veľkou tradíciou a bohatými skusenosťami pomáhali kreovať spomenutú ruskú inštitúciu a pred začiatkom hier všetci konštatovali, že RUSADA je pripravená plnohodnotne vykonávať túto činnosť. Je preto pre mňa isté prekvapenie, že od istého momentu malo byť všetko inak a situácia dospela až k spomenutému škandálu.

 

Za čo presne RUSADA zodpovedá?

Jednak za nastavenie pravidiel a koordináciu antidopingových aktivít, ako aj za samotné testovanie. Má nepriamy dohľad nad antidopingovým laboratóriom, ktoré bolo vytvorené za asistencie svetových inštitúcií vrátane WADA, nielen na základe ruských noriem a príkazov. Muselo splniť prísne akreditačné podmienky a napokon ich aj splnilo. V tomto laboratóriu bolo prítomných skoro 50 expertov zo všetkých laboratórií sveta. Títo ľudia nedohliadali len na prevádzku, ale aj na samotný systém fungovania laboratória. Nikto predtým nevyhlásil, že by niečo nebolo v poriadku a prítomnosť týchto medzinárodných expertov bolo istou zárukou objektívnosti a správnosti všetkých úkonov.

 

Hovorilo sa aj o údajnom zamieňaní testovacích vzoriek, určených do laboratórií…

To je pre mňa tiež záhada. Aj keby sa naozaj zamieňali, nejestvuje veľa možností, aby k takejto manipulácii mohlo prísť. To by musela byť vysokoorganizovaná činnosť za účasti mnohých osôb. Deje sa to tak, že najskôr komisár dopingovej kontroly prevezme zapečatenú vzorku, pričom príslušný protokol je označený číslom. Vzorka je zakódovaná, uzatvorená a nedá sa otvoriť, navrchu je číselný kód, možnosť, aby sa vzorka resp. set, ktorý je pripravený, mohla zameniť s iným setom s tým istým číslom, je nepredstaviteľná. Ešte aj prepravné vaky sú číselne kódované. A keď vzorka príde do laboratória, tam už boli aj medzinárodní experti. Je však možné, že išlo o softvérovú manipuláciu analytických prístrojov, aj keď je to takisto veľmi ťažko predstaviteľné. Ide totiž o drahé a nesmierne sofistikované analytické zariadenia s ťažkým prístupom k softvérovému systému. Ale teoreticky je možné všetko.

0000020955 

Kto teda mohol manipulovať?

Jedine tie osoby, ktoré priamo zodpovedali za výkon týchto činností, napríklad odovzdávanie a preberanie vzoriek, otváranie vzoriek pred analýzou, ale aj za prácu so softvérom, za vyhodnotenie analytických výsledkov merania. Pýtam sa, ako splnili svoju úlohu medzinárodní experti, keď mali dohliadať na to, aby všetko bolo objektívne a profesionálne? Ďalšia inštitúcia je ministerstvo športu, ktoré môže, aj keď iba istými mechanizmami, vstupovať do činnosti takýchto pracovísk. Do akej miery mohlo vstupovať, neviem posúdiť. Domnievam sa, že WADA aj medzinárodné federácie mali nielen pred konaním, ale tiež počas olympijských hier a po nich dostatok nástrojov možností a mechanizmov na to, aby mohli športovcov kedykoľvek kontrolovať.

 

Akým spôsobom?

Športovci, ktorí boli v užšej či širšej nominácii,  museli byť začlenení do systému ADAMS. Je to administračný manažérsky systém v oblasti antidopingu. Dá sa pripodobniť k bankovej inštitúcii, kde má športovec vytvorené konto. Nie sú však na ňom uložené peniaze, ale všetky jeho dáta: osobná identifikácia, bydlisko, tréningové miesta, ale aj jeho analytická dokumentácia… Športovec musí denno-denne po celý rok nahlasovať svoj pobyt a byť neustále k dispozícii komisárom dopingovej kontroly. Komisár môže prísť za ním a otestovať ho, pričom športovec kontrolu nemôže odmietnuť. V prípade, že odmietne, nasledujú sankcie. Všetky inštitúcie tak mali dostatok nástrojov na to, aby títo športovci boli testovaní. A tvrdenia, že sa vyhýbali testovaniu, sú pravdepodobne len výhovorky a lži.

 

Čiže podľa vás zlyhania boli na obidvoch stranách, ale obeťami sú čestní športovci, ktorí doping nepoužívali… Bol princíp kolektívnej viny spravodlivý? 

Všetko to, čo sa udialo, nebolo férové k športovcom, ktorým bolo znemožnené zúčastniť sa na olympijských hrách. Treba povedať, že ak chceme niekoho za niečo potrestať, musíme mu to preukázať. Zovšeobecnenie nejakého konkrétneho prípadu rozhodne nie je spravodlivé. Uplatnenie princípu kolektívnej viny nebolo náležité ani diplomatické.

 

Nie sme po prvý raz svedkami politických zásahov do športu. Pamätáme si napríklad na olympiádu v roku 1980 v Moskve, keď americkí športovci dostali zákaz od americkej vlády zúčastniť sa hier…

Pokiaľ politika nebude rešpektovať autonómnosť športu a bude zasahovať do jeho vnútorných mechanizmov, potom prichádza k takým situáciám ako teraz. Politika by mala nastavovať pravidlá správania sa štátu k športu, ale nemala by pôsobiť paušálne represívne. Na medzinárodnej úrovni je situácia náročnejšia, pretože do toho vstupujú napríklad geopolitické záujmy, ktoré takisto nerešpektujú autonómnosť športu, jeho vnútorný vývoj a potenciál.

 

Kto zlyhal v olympijskom dopingovom škandále?

Ak vychádzame z toho, že vyhlasovateľom OH je Medzinárodný olympijský výbor, tak na poli diplomacie zlyhal práve on. Ostatné okolnosti, ktoré tam zohrali úlohu, nie sú známe. Okrem MOV do toho podľa mňa veľmi nevhodne časovo zasiahla samotná WADA, pretože ak mala vedomosti čo sa dialo, mala dostatok možností doriešiť to v koordinácii s ruskými inštitúciami. Oni tvrdia že ruské inštitúcie nespolupracovali. Ja sa však domnievam, že sa nevyčerpali všetky možnosti diplomacie, aj tej športovej a neboli využité všetky možnosti na to, aby WADA pomohla ruskej strane nastaviť veci do vyhovujúceho stavu. Podobná situácia nastala pri paralympiáde, kde sa rozhodlo, že ruskí športovci nepôjdu na OH paušálne všetci. Opäť je to hrubý princíp skrivodlivosti, porušenie toho nároku športovca zúčastniť sa hier, veď každý hendikepovaný športovec považuje šport za zmysel svojho života. Vyhlasovateľ, v tomto prípade Svetový paralympijský výbor, má na také rozhodnutie právo, inak vyznieva tento verdikt z hľadiska etiky.

 

Olympijské hry sa konajú raz za štyri roky a pre mnohých športovcov je to jedinečná šanca zažiariť vo vrcholnej kondícii, ktorá sa už nemusí zopakovať.  Zákaz účasti z politických dôvodov na olympiáde je neraz krutým zásahom do športovej kariéry a osobnou tragédiou športovcov…

Máte pravdu, navyše športovci reprezentujú nielen seba, ale krajinu, z ktorej pochádzajú. Väčšinou neriešia politické problémy, túžia po dosiahnutí víťazstiev. Nijaký športovec nemôže za to, z akej krajiny pochádza a nemôže za svoju vládu. Športovcom, ktorí v minulosti reprezentovali napríklad takzvané diktátorské krajiny, bolo bez problémov umožnené zúčastniť sa hier, veď reprezentovali svoju krajinu. V prípade paralympionikov je tu navyše ešte jeden rozmer: oni hrdinsky prekonávajú svoj hendikep a roky tvrdo trénujú. Viete si predstaviť to obrovské sklamanie ruských paralympionikov?

 

Mnoho rozhodnutí ovplyvňuje nátlak medzinárodnej politickej loby, ktorej možno v tohtoročných OH pripísať účasť tímu Kosova, ktoré mnohé krajiny neuznali a považujú ho za nelegálne vyhlásený štát, či umelé zriadenie olympijského športového “tímu utečencov”. Dopingový škandál je čerešničkou na olympijskej torte…

V prvom rade by sa mal rešpektovať šport a jeho poslanie. Je neprípustné, aby politika doň takto necitlivo vstupovala. Treba sa zamyslieť, ako dosiahnuť, aby neprišlo k akémukoľvek zlyhávaniu inštitúcií, majúcich vplyv na športové podujatia a šport ako taký.

 

Môžu byť teda udalosti v športe, v aktuálnom olympijskom hnutí vhodným náznakom aj pre zmeny v oblasti antidopingu?

Určite. Ďalšie napredovanie športu a jeho rozvoj musia byť postavené na skutočných hodnotách a relatívnej autonómnosti športu, na princípoch rešpektovania jeho športovo-technických pravidiel, princípov fair play a ktoré plne garantujú jeho ochranu pred negatívnymi vplyvmi a zásahmi zvonku, vrátane politických. Udalosti späté s konaním olympijských i paralympijských hier otvorili veľa otáznikov. V týchto dňoch prišlo k vážnym nezhodám medzi vedením WADA, Medzinárodným olympijským výborom a viacerými medzinárodnými športovými federáciami, ktoré sú dozvukmi v súvislosti s prístupom k dopingovým škandálom počas hier v Riu. Aktuálny konflikt je súčasťou lavíny nespokojnosti s dianím v oblasti antidopingu a nielen v ruskom športe. Určite vyvolá potrebu doriešenia tejto kauzy, ktorá stále nie je uzavretá. Kľúčové inštitúcie v tejto sfére, najmä WADA, musia dokázať pomenovať chyby, ktoré nastali aj v mnohých medzinárodnych inštitúciách, prebudovali antidopingový systém a smerovali nielen k nastoleniu antidopingových mechanizmov a pravidiel, ale posilnili dosiahnutie lepšej vymožiteľnosti postihov pri porušení antidopingových pravidiel. Samozrejme, nie na politickej báze, ale na báze autonómnosti, univerzálnosti a rešpektovania základného poslania športu.

Pavel Kapusta

Rozhovor vyšiel na portáli napalete.sk – krátené

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Jednota Západu na Ukrajine je krehká a Rusko to vie

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin, Pixabay, TASR-Michal Svítok)   Paradoxne, rastúce náklady na vojnu sa zdajú byť menej udržateľné pre bohaté, demokratické krajiny EÚ ako pre chudobné a izolované Rusko, píše americký dvojmesačník The National Interest Kľúčové úspechy Západu v konfrontácii s Ruskom - rýchla solidarita s…

Čínske ministerstvo tvrdí, že americký zákon o čipoch porušuje medzinárodné obchodné pravidlá

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster, Pixabay)   Čína dôrazne nesúhlasí s americkým zákonom o čipoch a vede, ktorý obsahuje diskriminačné ustanovenia a vážne porušuje trhové zákony a medzinárodné hospodárske a obchodné pravidlá, uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu (MOFCOM) Americký zákon, ktorý nedávno podpísal prezident Joe Biden, viedol k…

Generálny tajomník OSN tajne pomáha Rusku

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Prinášame vám článok ruských novín Vesti. Návšteva generálneho tajomníka OSN a tureckého prezidenta vo Ľvove zanechala zmiešané dojmy. Na jednej strane António Guterres požadoval od Ruska nemožné - "demilitarizáciu územia okolo Záporožskej jadrovej elektrárne". Na druhej strane je však úloha generálneho tajomníka OSN…

Likvidácia výroby hliníka na Slovensku: iba ignorantstvo alebo už sabotáž?

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Vláda plagiátorov a babrákov to dokázala: nechala padnúť supermodernú výrobu, ktorá držala nad vodou celý región a živila tisíce ľudí. Príde tak o desiatky miliónov ročne na daniach a ešte bude musieť tým ľuďom platiť podporu v nezamestnanosti. Bingo! Po 70 rokoch sa…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 6:40 - Prezident Zelenskyj poďakoval na Twitteri americkému prezidentovi Bidenovi za ďalší balík americkej pomoci.   6:35 -…

Čínske médiá: Zatiaľ čo sa USA snažia udržať si hegemóniu, Čína a Rusko chránia medzinárodný poriadok a spravodlivosť

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Reuters)   Ako zhodnotiť silu veľmoci? Pozrieť sa na jej postoj k protivníkom. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price na stredajšom tlačovom brífingu označil vzťahy medzi Čínou a Ruskom za "rozvíjajúce sa", ktoré "vyvolávajú obavy", pretože ich vízia medzinárodného poriadku je "v príkrom rozpore…

Premiér navrhne v sobotu zmenu koaličnej zmluvy. Toto očakáva od SaS. Budú sa trestať útoky medzi politikmi?

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann, Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) navrhne na sobotnom (20. 8.) koaličnom rokovaní o riešení vládnej krízy zmenu koaličnej zmluvy. Ako vyhlásil, za dva roky vládnutia sa ukázali veci, ktoré sa dajú nastaviť lepšie. Verí, že SaS urobí…

Prezidentka: Je povinnosťou konať tak, aby sa neopakovala dráma z 1968

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko dnes o svojej budúcnosti rozhoduje slobodne a samo. Je možnosťou i povinnosťou konať tak, aby sa viac neopakovala dráma z augusta 1968. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas piatkovej pietnej spomienky pri príležitosti 54. výročia okupácie pred Univerzitou Komenského v Bratislave…

Rokovania nepomohli. Visolajský: Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje. Po rokovaní na Úrade vlády SR to skonštatoval šéf lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský "Chcem vyzvať všetkých lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa pridali k tlaku na vládu svojou výpoveďou, lebo inú cestu nemáme,"…

Slovenský štvorkajak na 1000 m siedmy, zlato pre Nemcov

0 icon

Mníchov 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe/dpa-Bildfunk, Facebook/Slovenská kanoistika - Sprint Team)   Slovenský štvorkajak v zložení Peter Gelle, Ákos Gacsal, Tomáš Holka, Martin Rybanský obsadil vo finále na 1000 m na ME v Mníchove siedme miesto. Za víťaznou domácou nemeckou loďou v zostave Tobias Schultz, Tom Liebscher, Martin Hiller, Frank…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke výzdoba pri galérii Nedbalka v Bratislave

Autor: Róbert Klissenbauer

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Jednota Západu na Ukrajine je krehká a Rusko to vie

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin, Pixabay, TASR-Michal Svítok)   Paradoxne, rastúce náklady na vojnu sa zdajú byť menej udržateľné pre bohaté, demokratické krajiny EÚ ako pre chudobné a izolované Rusko, píše americký dvojmesačník The National Interest Kľúčové úspechy Západu v konfrontácii s Ruskom - rýchla solidarita s…

Čínske ministerstvo tvrdí, že americký zákon o čipoch porušuje medzinárodné obchodné pravidlá

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster, Pixabay)   Čína dôrazne nesúhlasí s americkým zákonom o čipoch a vede, ktorý obsahuje diskriminačné ustanovenia a vážne porušuje trhové zákony a medzinárodné hospodárske a obchodné pravidlá, uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu (MOFCOM) Americký zákon, ktorý nedávno podpísal prezident Joe Biden, viedol k…

Generálny tajomník OSN tajne pomáha Rusku

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Prinášame vám článok ruských novín Vesti. Návšteva generálneho tajomníka OSN a tureckého prezidenta vo Ľvove zanechala zmiešané dojmy. Na jednej strane António Guterres požadoval od Ruska nemožné - "demilitarizáciu územia okolo Záporožskej jadrovej elektrárne". Na druhej strane je však úloha generálneho tajomníka OSN…

Likvidácia výroby hliníka na Slovensku: iba ignorantstvo alebo už sabotáž?

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Vláda plagiátorov a babrákov to dokázala: nechala padnúť supermodernú výrobu, ktorá držala nad vodou celý región a živila tisíce ľudí. Príde tak o desiatky miliónov ročne na daniach a ešte bude musieť tým ľuďom platiť podporu v nezamestnanosti. Bingo! Po 70 rokoch sa…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 6:40 - Prezident Zelenskyj poďakoval na Twitteri americkému prezidentovi Bidenovi za ďalší balík americkej pomoci.   6:35 -…

Čínske médiá: Zatiaľ čo sa USA snažia udržať si hegemóniu, Čína a Rusko chránia medzinárodný poriadok a spravodlivosť

0 icon

Bratislava 20. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Reuters)   Ako zhodnotiť silu veľmoci? Pozrieť sa na jej postoj k protivníkom. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price na stredajšom tlačovom brífingu označil vzťahy medzi Čínou a Ruskom za "rozvíjajúce sa", ktoré "vyvolávajú obavy", pretože ich vízia medzinárodného poriadku je "v príkrom rozpore…

Premiér navrhne v sobotu zmenu koaličnej zmluvy. Toto očakáva od SaS. Budú sa trestať útoky medzi politikmi?

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann, Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) navrhne na sobotnom (20. 8.) koaličnom rokovaní o riešení vládnej krízy zmenu koaličnej zmluvy. Ako vyhlásil, za dva roky vládnutia sa ukázali veci, ktoré sa dajú nastaviť lepšie. Verí, že SaS urobí…

Prezidentka: Je povinnosťou konať tak, aby sa neopakovala dráma z 1968

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko dnes o svojej budúcnosti rozhoduje slobodne a samo. Je možnosťou i povinnosťou konať tak, aby sa viac neopakovala dráma z augusta 1968. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas piatkovej pietnej spomienky pri príležitosti 54. výročia okupácie pred Univerzitou Komenského v Bratislave…

Rokovania nepomohli. Visolajský: Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje. Po rokovaní na Úrade vlády SR to skonštatoval šéf lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský "Chcem vyzvať všetkých lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa pridali k tlaku na vládu svojou výpoveďou, lebo inú cestu nemáme,"…

Slovenský štvorkajak na 1000 m siedmy, zlato pre Nemcov

0 icon

Mníchov 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe/dpa-Bildfunk, Facebook/Slovenská kanoistika - Sprint Team)   Slovenský štvorkajak v zložení Peter Gelle, Ákos Gacsal, Tomáš Holka, Martin Rybanský obsadil vo finále na 1000 m na ME v Mníchove siedme miesto. Za víťaznou domácou nemeckou loďou v zostave Tobias Schultz, Tom Liebscher, Martin Hiller, Frank…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Armádny Magazín

Ukrajinské sily sa pokúsili zaútočiť bezpilotným lietadlom na Krymský most. Video

0 icon

Rusko, 19.august 2022 (AM) –  Poradca šéfa Krymu Oleg Krjučkov večer 18. augusta v telegrame uviedol , že v Kerči zafungoval systém protivzdušnej obrany. Na sociálnych sieťach koluje video niečoho, čo vyzerá ako protilietadlová raketa, video bolo natočené v meste vo štvrtok večer. Kerč sa nachádza na východe polostrova, pár kilometrov od…

Najnovší vojenský plán Kyjeva: Ukrajina podkope zásobovacie línie ruskej armády

0 icon

Ukrajina, 19.august 2022 (AM) – Ukrajinské spravodajské služby majú v úmysle v najbližších mesiacoch zaútočiť na zásobovacie línie ruskej armády – muničné sklady, vojenské základne, železničné trate a energetické siete, ako tento týždeň na Kryme. Michail Podoljak, poradca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny, o tom prehovoril v rozhovore pr

Aké ohrozenie predstavuje pre ruské sily presun afganského vybavenia na Ukrajinu

0 icon

USA, 19.august 2022 (AM) – Po skutočnom úteku Američanov a ich spojencov z Afganistanu v auguste 2021 priletelo na územie Uzbekistanu a Tadžikistanu značné množstvo lietadiel a vrtuľníkov afganskej armády. Desiatky bojových lietadiel Cessna AC-208B Combat Caravan a Embraer EMB 314 Super Tucano / A-29, prieskumné lietadlá Pilatus PC-1

Myšlienka svetovej hegemónie USA bola ukončená v americkom vnútrozemí

0 icon

USA, 19.august 2022 (AM) – V hlboko provinčnom štáte Wyoming sa odohrala udalosť symbolická pre celú medzinárodnú politiku. Voliči doslova vyhnali z Kongresu Liz Cheneyovú, líderku antitrumpistov, dcéru niekdajšieho všemocného viceprezidenta a pokračovateľky neoconov. Neoconi sú najhoršia vec v politike USA z pohľadu Ruska a sveta.   Stranícky systém v S

August vo vojnových dejinách

0 icon

Slovensko, 19.august 2022 (AM) – Pri tomto mesiaci máme aj výrazné prepojenie vojenských dejín staroveku so súčasnosťou. Dôkazom toho je bitka Kartágincov s Rimanmi pri Cannes z 2. augusta 216 pred naším letopočtom (víťaznú Hanibalovu taktiku dodnes učia na všetkých slušných vojenských školách) a jej využitie americkým generálom Normanom Schwarzkopfom v op

FOTO DŇA

Na snímke výzdoba pri galérii Nedbalka v Bratislave

Autor: Róbert Klissenbauer

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali