Medveď hnedý – najučenlivejšie zviera našej prírody a spor okolo jeho ochrany a premnoženia. Ďalšie argumenty

Medveď hnedý – najučenlivejšie zviera našej prírody a spor okolo jeho ochrany a premnoženia. Ďalšie argumenty

Bratislava 28. júla 2021 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Som absolventom vtedajšej VŠLD Zvolen a od jej ukončenia pracujem  v ŠL, respektíve0 Lesov SR, š. p.

Medveď hnedý
Ilustračné foto

V roku 1981 sme mali predmet zoológia. Našim učiteľom bol profesor Sládek, svetovo uznávaná kapacita. Keďže ma tento predmet, ako aj väčšinu kolegov bavil, veľa som si zapamätal doteraz. Pri prednáške o medveďoch nám povedal, že sa na Slovensku odhaduje stav populácie na 550 jedincov a že podľa prepočtu na úživnosť revírov je to stav premnožený. Výskumom DNA profesor Paule napočítal 1250 jedincov a potom zistil, že Kysuce a Orava nedoručila ani jenu vzorku. Už vtedy sa početnosť pravdepodobne blížila k dvom tisíckam.

Reklama

Po ukončení štúdia som pracoval na LS Muráň (okrem vojenskej povinnosti) a následne na LS Revúca. Obe správy obhospodarovali režijné poľovné revíry. Asi do roku 1993 sme každý rok ako lesný závod odstrelili odsúhlasené tri medvede. Niekedy dva v Muráni a jedného v Revúcej, alebo naopak, podľa toho ako medvede navštevovali vnadisko.

Vnadilo sa pred dôsledne pripravenými posedmi v ktorých sme vedeli aj prikúriť, hlavne kvôli hosťom, ktorí na zimu veľmi naučený neboli.

Reklama

Vnadilo sa hlavne cez zimné a jarné obdobie mäsitou potravou. Buď uhynutou hovädzou zverou, alebo vyradenými (prestarnutými, alebo zranenými) koňmi. Ešte sme mali režijné záprahy. Tieto sme samozrejme dobre uväzovali, aby mrcina nebola medveďom odtiahnutá do lesa.

Zažil som, že medveď po príchode k polovičke koňa (cca 300 kg) ho posediačky hravo nadvihol. Medvede sa lovili kým ešte bolo dostatok snehu a mohli sme odmerať šírku prednej laby a odhadnúť podľa nej vek a váhu. Na snehovom pozadí bolo možné medveďa celkom dobre vidieť a tým aj presnejšie vystreliť. Pri neúspešnom zásahu sa mohol úspešnejšie vystopovať a dohľadať.

Strieľali sa takmer výlučne poplatkovými hosťami, prevažne zo zahraničia. Občas mohli odloviť medveďa kolegovia pri životnom jubileu. Trofejou strelca bola lebka a koža. Mäso bolo majetkom užívateľa revíru. Strelec podľa veľkosti zaplatil v tej dobe cca 100 000 korún. Platy sme vtedy mali okolo 3 000 korún. Doprovod strelca zabezpečovali naši zamestnanci, ktorí okrem mesačného platu za doprovod v prípade úspechu dostali odmenu, takzvané zástrelné a nič viac.

Na návnadu ako prvé začali chodiť medvede, ktoré boli najhladnejšie, prípadne mali nejaké zdravotné ťažkosti. Vodiace medvedice nechodili, takže medvieďatá neosireli. Lovili sa hlavne čo najväčšie medvede. Ulovením dominantného samca dostal priestor v revíri mladší jedinec a nemusel odchádzať do iných revírov. Po ulovení boli k dispozícii všetky parametre jedinca ako veľkosť váha …

Asi po roku 1993 sa začali ozývať ochranárske združenie s teóriami, že sa musia veľké medvede nechať žiť, lebo vraj odstrelom veľkého medveďa degradujeme genetiku, lebo aj človek je jeden veľký a iný malý. Mali sme preto dovolené odstreliť len medveďa do 100 kg a potom len do 70 kg. Keď bola váha prekročená, dostala firma pokutu aj za 10 kg navyše. Váhy pre ešte žijúceho medveďa sme samozrejme neinštalovali, takže doprovod váhu medveďa len odhadoval.

Reklama

Je to samozrejme po genetickej stránke hlúposť, pretože aj ľudia spolu žijú v rôznej veľkosti a majú spolu potomstvo. Rovnako aj medvede môžu by samica so samcom rozdielnej veľkosti. Moja mama tiež pochádzala z vysokej rodiny a otec z nízkej. Poznám veľa takto výškovo rozdielnych párov.

Po pár rokoch na to sme smeli medvede loviť len na rastlinnú potravu na konci leta a aj to len počas splnových nocí. Neúspešnosť takéhoto lovu bola veľmi vysoká. Ďalšie roky už užívatelia revírov aj strácali záujem o odlov.

Keď som začínal v lesníctve zvykli mať medvedice jedno, nanajvýš dve mláďatá. Keď mali tri, už to bola rarita. Dnes už vodia štyri a dokonca aj päť. Okrem človeka pritom nemá prirodzeného nepriateľa. Jedine medvieďatá sú ohrozené ak by prišli o matku.

Medveď je najučenlivejšie zviera z našej prírody. Ešte za mlada pamätám, že chodili po Slovensku s cirkusom. Jediné krotené zviera bol medveď. Naučili ho rôznym trikom, dokonca aj bicyklovať. Pár krát boli aj v našej dedine. Bývam pri vodnom toku Muránky v Muránskej Dlhej Lúke a za mostom je širší priestor, voláme to pľac. Pamätám si tam z mladosti postavený cirkus. Ako chlapci sme tam chodili obdivovať hlavne medveďa. Chudák cez deň bol uväznený v malom priestore a iste trpel.

Na vystúpení okrem trikov zvykli cirkusanti organizovať aj súboj človeka s medveďom. Tohto nadopovali a preto sa stalo, že niekedy človek medveďa aj zvalil na zem.

Reklama

Kvôli tomu, že je medveď takto učenlivý, naučil sa získavať potravu v blízkosti človeka. Je to samozrejme aj dôsledok premnoženia, ktoré ochrana prírody neuznáva. Som toho názoru, že časom bude medveď vyhľadávať spoločnosť človeka čím ďalej tým viac. Stráca prirodzenú plachosť a stráca ju veľmi rýchlo. Nie je pre neho veľkou prekážkou ani elektrický oplôtok. Dokáže ho prekonať. Navykne si aj na odháňanie zásahovým tímom a je len otázkou času keď to bude ignorovať. Som si istý, že sa naše deti dožijú, že si tak zvykne na hlasy ľudí pri rozhovore a zvončeky, že podľa týchto zvukov bude v prírode človeka vyhľadávať. Stačí aby pár krát našiel u turistu potravu v ruksaku. O tom kto vyjde z boja o ruksak úspešnejší, či človek alebo medveď myslím, že niet pochybností. Ak mu to vyjde raz, odváži sa znova. Na vine je len človek, keď mu medveď vojde do záhrady, alebo garáže?

Zásahový tím je platený a vystrojený z našich daní. Po viacnásobných neúspešných pokusoch odplašiť medveďa aj tak pristupujú k jeho usmrteniu. Keďže pán Slašťan v médiách vystupuje veľmi odborne a všetkým ľudom aj poľovníkom a lesníkom radí chcel som zistiť aké vzdelanie ho na to oprávňuje.

Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale na internete som nenašiel jeho ukončené odborné vzdelanie ani v lesníctve ani v inom odbore, ktoré by ho oprávňovalo vystupovať v médiách tak ako vystupuje.

Alebo sa to naučil čítaním kníh v mestskej knižnici v Kremnici? Podľa dosiahnutých výsledkov vo voľbách na primátora Kremnice je asi aj hodne obľúbený.

Na riadení lesného hospodárstva nás učili, že dobrý riadiaci pracovník sa obklopí lepšími ako on sám a využíva ich schopnosti. Hlúpy sa obklopí hlúpejšími, aby vynikla jeho múdrosť. O kvalite a odbornosti riadenia ministerstva životného prostredia si môže urobiť názor každý sám.

Ochrana prírody sama pripúšťa nelegálny lov medveďa. Aj v našej doline pred pár rokmi bol trojročný medveď, ktorý v priebehu roka navštívil niekoľko včelníc. Odrazu sa stratil a odvtedy k návšteve včelníc na doline nedošlo. Medveď je veľmi učenlivý a naučí sa nebáť človeka, ale naopak naučí sa ho vyhľadávať ako prípadný zdroj potravy.

Chodí zásahový tím neozbrojený? Turisti áno. To že sa medveď nemôže objaviť na turistickom chodníku je totálna hlúposť. Už som to niekoľkokrát zažil. Že sa vyskytuje len v ranných a večerných hodinách tiež nie je pravda.  Stretol som medveďa  v lese, hlavne preto, že najčastejšie chodím sám a potichu. Stretol som už možno 100 jedincov medveďa. Niekedy aj viac jedincov za deň.  Ani dvaja sa rovnako nesprávali. Každý zaujal iný postoj a inak sa správal. Máme sa báť chodiť do lesa? V mnohých krajinách sa medvede lovia. U nás je každých 5 km dedina. Máme na dedinách prestať hospodáriť v poľnohospodárstve aby mohol prežiť medveď?

Medveď je tak isto lovnou zverou ako srnec, jeleň, daniel, diviak… Keď poľovne zasahujeme do populácie iných druhov zveri, jednoznačne je potrebné zasahovať aj do populácie medveďa.

Nie je lepšie pre ochranu prírody vykonávať regulovaný lov odborníkmi, pre štát zadarmo? Radšej budeme z našich daní platiť nevzdelaný tím? Pri regulovanom love by pritom mohla ochrana prírody získať všetky parametre streleného medveďa.

Človek, ktorý na Liptove zahynul po útoku medveďa možno na poranenia umieral niekoľko hodín.

Reklama

Má odvahu niekto, kto tak veľmi múdro hovorí o medveďoch, neuznáva ich premnoženie a s klapkami na očiach si stále tvrdí svoje, dať sa v lese s výskytom kontajnerových medveďov priviazať k stromu? Keďže som včelár obetujem posledné kilo medu a osobne tohto odvážlivca natriem medom. Veď podľa obhajoby medveďa, tento človeka nepokladá za potravu. K smrteľnému útok na človeka došlo po 100 rokoch.  Keď to zásahový tím tvrdí, tak nech to dokáže demonštrovať aj na sebe a nie chodiť do lesa ozbrojený.

Prikrmovanie medveďa je samostatná otázka. Umelé prikrmovanie samozrejme nie je správne. Ako sa však dá zabrániť medveďovi nakŕmiť sa na našich poliach či v pšenici, alebo v kukurici? Nebudeme siať a piecť chlieb?

Včelárim pri vyvieračke Muránky, pod Muránskym hradom. Momentálne je to veľmi ľuďmi obľúbená lokalita kvôli sysľom. Aké množstvo potravy sa tam použije na umelé prikrmovanie sysľov asi nik nespočíta. Kvôli práci so včelstvami tam musím chodiť pomerne často. Niekedy sú už tak prežraté, že sa im už nechce ani vyjsť z dier. V prírode by po premnožení sysľa došlo k jeho úhynom pre nedostatok potravy. Nie je takéto prikrmovanie porušením zákona o ochrane prírody? Má ochrana prírody rôzne uhly pohľadu na tú istú vec?

Medveď samozrejme patrí do našej prírody, tak ako človek a ostatné živočíchy. Nemal by však byť život medveďa nadradený životu človeka. Aj s medveďom ako našou najväčšou šelmou sa dá žiť a dokazuje to aj doterajšie hospodárenie v lesoch a poľovné obhospodarovanie krajiny. Slovensko má chvalabohu výbornú diverzitu životného prostredia aj popri lesníckom a poľovníckom obhospodarovaní. Stovky rokov doterajšieho hospodárenia dokazujú, že človek vie spolunažívať na obývanom území aj s veľkými šelmami.

Ing. Marek Nosko, Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Reklama

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

12:39

Minulý rok malo alebo si hľadalo prácu na Slovensku 76,5 % ľudí vo veku 15 – 64 rokov, pracovitejšia bola staršia generácia. Mladšie ročníky majú stále rezervy pri zapájaní sa do pracovného života. Vyplýva to z aktuálneho monitora Inštitútu finančnej politiky (IFP).

12:14

Ruské vojenské lietadlo v piatok nakrátko narušilo vzdušný priestor Švédska a boli k nemu vyslané švédske stíhačky. K incidentu prišlo východne od švédskeho ostrova Gotland, ktorý leží v Baltskom mori, oznámili v sobotu švédske ozbrojené sily.

11:51

Na Slovensku sa obáva 42 % podnikov toho, že ak nezavedú nástroje umelej inteligencie (AI) do svojich back-office procesov, budú zaostávať za konkurenciou. Väčšina firiem na Slovensku však realizuje alebo plánuje len obmedzené testovanie AI v menšom rozsahu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Intrum.

11:50

Spoločná európska mena pokračovala v piatok (14. 6.) v prudkom oslabovaní z predchádzajúceho dňa a dostala sa na najnižšiu úroveň za šesť týždňov. Hlavným dôvodom aktuálneho poklesu eura je politická neistota vo Francúzsku. Kurz eura v piatok popoludní padol na 1,0668 USD/EUR, čo bolo najmenej od konca mája. Spoločná európska mena nakoniec uzavrela týždeň na 1,0709 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila jej referenčný kurz v piatok popoludní na 1,0686 (vo štvrtok: 1,0784) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9358 (0,9272) eura.

11:36

Švajčiarske letovisko Luzern bude od dnes hostiť dvojdňovú mierovú konferenciu o Ukrajine. Nemecký kancelár Olaf Scholz mierni očakávania a považuje ju za zárodok mierového riešenia, kým poľský prezident Andzrej Duda dúfa, že sa počas nej podarí odhaliť skutočnú veľkosť hrozby zo strany Ruska.

11:36

Čínsky premiér Li Čchiang vyzval v sobotu na “odloženie rozdielov” medzi Čínou a Austráliou. Spravil tak po prílete do austrálskeho mesta Adelaide, kde sa začína jeho štvordenná návšteva Austrálie zameraná na možné ekonomické príležitosti.

11:35

Ceny ropy v závere tohto týždňa mierne klesli, keď trhy ovplyvnili správy o ďalšom poklese nálady amerických spotrebiteľov, za týždeň však vzrástli najvýraznejšie za posledné dva mesiace. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla v závere piatkového (14. 6.) obchodovania o 13 centov (0,16 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 82,62 USD (77,32 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom uzatvorila na úrovni 78,45 USD/barel, čo predstavuje pokles o 17 centov (0,22 %).

11:34

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa pri tvorbe zákona o poľovníctve chce vyhnúť chybám svojich predchodcov. Uviedla to pre TASR hovorkyňa MPRV Veronika Daničová. Agrorezort nenavrhuje zákon z Bratislavy od stola, tvorí ho “zdola – hore”.

10:27

Slovenská ekonomika v prvom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástla o 2,7 %. Štvrtý kvartál po sebe tak mala SR najvyšší rast zo skupiny krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska. Poukázal na to Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Zajac beží po lúke na predmestí Wehrheimu neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Pavel Jacz

Erik Majercak

Peter Lipták

Miroslav Urban

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali