Marušiak: Európska únia sa začala správať ako geopolitický aktér z donútenia

Bratislava 28. augusta 2015 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)

 

Podľa politológa politické rozhodnutia vychádzajú z mocenských záujmov veľmocí a opierajú sa o vojenskú silu

Európska únia sa začala správať ako geopolitický aktér fakticky z donútenia, pod vplyvom ukrajinskej krízy. Vojny v bývalej Juhoslávii, ale aj súčasná kríza na Ukrajine ukazujú, že EÚ nie je schopná presadiť svoje ciele bez spolupráce s USA, uviedol v rozhovore pre TASR politológ Juraj Marušiak.

Na snímke politológ Juraj Marušiak
Na snímke politológ Juraj Marušiak

Anexia Krymu podľa jeho slov znamenala otvorené popretie princípov Charty OSN a Záverečného aktu KBSE, ktorými sa doposiaľ riadila európska politika z hľadiska neprípustnosti vojny medzi európskymi štátmi, ako aj zásadu nenarušiteľnosti hraníc.

„Rozdiel oproti tzv. kosovskému precedensu, ale aj oproti postupu Ruska v prípade Abcházska a Južného Osetska spočíva v tom, že išlo o otvorené vojenské napadnutie susedného štátu a anexiu jeho teritória,“ uviedol politológ.

Doplnil, že prípad Kosova, ktorý bol sprevádzaný aroganciou zo strany Západu, bol v prípade Gruzínska a Ukrajiny využitý ako argument Ruskom a rovnako ako v kosovskom prípade rozhodujúcu rolu zohrávali politické rozhodnutia, vychádzajúce z mocenských záujmov veľmocí a opierajúce sa o vojenskú silu. „Naopak, ustanovenia medzinárodného práva vrátane Záverečného aktu Helsinskej konferencie z roku 1975, ktoré garantovali bezpečnosť Európy a predovšetkým bezpečnosť malých štátov, resp. štátov v postavení slabších partnerov, akými sú Slovensko, ale aj napr. mnohonásobne väčšia Ukrajina vo vzťahu k Rusku, boli spochybnené ich vlastnými signatármi, ktorí uprednostnili riešenia z pozície sily,“ vysvetlil Marušiak.

 

Marušiak sa domnieva, že ukrajinská kríza urýchlila zámery Vladimira Putina integrovať postsovietsky priestor

Ukrajinská kríza podľa neho vyústila do zatiaľ najhlbšieho konfliktu medzi Západom a Ruskom. Intenzita vzájomnej nedôvery a negatívnej percepcie, dokonca až nepriateľstva, podľa neho pripomína atmosféru v 50. či 80. rokoch minulého storočia.

„Ukrajinská kríza prispela k zblíženiu postojov EÚ a USA, hoci pred jej vypuknutím sa aj viaceré členské štáty EÚ vrátane Nemecka prikláňali k samostatnejšej európskej bezpečnostnej a obrannej identite. Na druhej strane ukrajinská kríza urýchlila zámery Vladimira Putina integrovať postsovietsky priestor, hoci nie je zrejmé, do akej miery bude tento projekt úspešný. Bielorusko, Arménsko, ale aj Kazachstan sa snažia o samostatnejšiu pozíciu, aj keď, samozrejme, Rusko zostáva ich kľúčovým partnerom. Rusko sa dostáva do väčšej ekonomickej a politickej závislosti od Číny, ktorá však vystupuje ako samostatný aktér medzinárodných vzťahov,“ povedal Marušiak.

Pripomenul, že ukrajinská kríza otvorila vo viacerých stredoeurópskych štátoch diskusiu o ich zahraničnopolitickej orientácii. Platí to podľa neho pre Slovensko, Bulharsko, ale azda ešte viac pre Maďarsko. V menšej miere je táto diskusia prítomná aj v Česku. Konsenzus v otázke geopolitickej orientácie dominuje v Poľsku a v pobaltských štátoch, najmä v Lotyšsku však reálne hrozí eskalácia konfliktu medzi väčšinovým obyvateľstvom a tamojšou ruskojazyčnou menšinou, varoval Marušiak.

Anexia Krymu podľa jeho názoru ukázala, aká dôležitá je východná dimenzia zahraničnej politiky EÚ aj pre tie štáty, ktoré nie sú bezprostrednými susedmi so štátmi východnej Európy. Poznamenal, že v škandinávskych štátoch, ako sú Fínsko alebo Švédsko, spôsobila ukrajinská kríza spochybňovanie konceptu ich neutrality.

„Ukrajinská kríza však ukázala aj to, že nie všetky členské štáty Európskej únie majú rovnaké názory na politiku voči Ruskej federácii. Týka sa to napríklad Francúzska, ale aj Rakúska, ktoré prezentujú ústretovejší postoj voči Rusku než napríklad nemecká vláda.

 

Ukrajinskí demonštranti protestovali proti niekoľkým negatívam vo svojej krajine 

Napokon niektorí blízki partneri EÚ, napr. kandidátske štáty ako Srbsko a Turecko, politiku sankcií proti Rusku nepodporili. Hoci sa členské štáty EÚ dokázali zhodnúť v otázke sankcií proti Rusku, vo viacerých iných otázkach je vôľa postupovať spoločne slabšia ako v minulosti a namiesto nej sa presadzuje národný egoizmus. Ukázalo sa to napr. v prípade Grécka, ale aj pri riešení utečeneckej krízy. Zároveň však ukrajinská kríza nastolila otázku legitimity súčasného politického a sociálno-ekonomického modelu EÚ. Politiku Ruska v ukrajinskom konflikte podporujú predovšetkým protestné politické sily. Ich argumenty Rusko využíva na spochybňovanie pozícií štátov Európskej únie, pričom poukazuje na zhoršovanie kvality demokracie a narastajúce sociálne, ale aj etnické konflikty v štátoch EÚ,“ povedal Marušiak.

Podľa jeho slov ukrajinská kríza nebola iba výsledkom sporu o zahraničnopolitické smerovanie Kyjeva. Po niekoľkých týždňoch protestov sa totiž ukázalo, že ukrajinskí demonštranti protestovali najmä proti arogantnému štýlu politiky Viktora Janukovyča, proti prehlbovaniu sociálnych rozdielov, proti rastu korupcie a proti prijímaniu rozhodnutí, ktoré sú v rozpore so záujmami podstatnej časti občanov či dokonca ich väčšiny. V tomto zmysle je ukrajinská kríza varovaním pre celý demokratický svet, keďže bola výsledkom vyprázdňovania demokratického systému, konštatoval politológ.

Za charakteristický znak súčasnej „posthelsinskej“ Európy považuje nárast pocitu ohrozenia, čo sa prejavuje rastom antiimigračných nálad, sekuritizáciou verejného diškurzu, v ktorom sa z obáv zo šírenia propagandy druhej strany uvažuje aj o obmedzovaní slobody prejavu. V mnohých krajinách sa dokonca aktéri verejnej diskusie, napr. v kontexte ukrajinskej krízy, navzájom obviňujú z aktivít v prospech cudzích štátov. Po vstupe stredoeurópskych štátov do EÚ a po vypuknutí krízy v nich eskaloval nacionalizmus. Vyprázdňovanie pojmu „solidarita“ na európskej úrovni, ale aj na úrovni národných štátov, je však podľa Marušiaka aj dôsledkom neoliberálnej transformácie a individualizácie spoločnosti.

„Napokon práve nacionalizmus alebo na Západe viac rozšírené antiimigrantské nálady majú slúžiť ako integrujúci faktor v prípade atomizovaných a individualizovaných európskych spoločností, čo však predstavuje časovanú bombu z hľadiska budúcnosti EÚ. Rast nacionalizmu vo viacerých stredoeurópskych a východoeurópskych štátoch je však aj výsledkom narastania nacionalistických či dokonca imperiálnych tendencií v Rusku.

 

V medzinárodných vzťahoch eskaluje atmosféra konfrontácie

Najväčším zlyhaním súčasnej Európy je však jej neschopnosť riešiť dôsledky utečeneckej krízy a humanitárnej katastrofy na Blízkom východe inak ako policajnými metódami, budovaním plotov či ničením lodí, ktoré majú prepravovať utečencov, presúvaním imigrantov z jednej krajiny do druhej namiesto toho, aby sa pokúsila formou spoločnej akcie riešiť príčiny vzniknutých javov. V tom sa naplno prejavuje egoizmus európskych politických elít, ale aj ich neschopnosť reflektovať dianie vo svete v dlhodobejšej perspektíve a nielen cez prizmu ekonomických záujmov,“ uviedol politológ.

Tvrdí, že v medzinárodných vzťahoch znova narastá význam vojenských a bezpečnostných zložiek, eskaluje atmosféra konfrontácie, pričom diskusia o hodnotovom obsahu politiky sa dostáva do úzadia. Viac sa hovorí o bezpečnosti a štátnych záujmoch, menej o demokracii, občianskych a sociálnych právach.

„Rastie úloha nacionalizmu, oslabuje sa dôvera v systém medzinárodných vzťahov založený na kľúčovej úlohe medzinárodného práva a inštitúcií globálneho vládnutia. Viaceré štáty, ktoré vystupujú ako partneri Ruska, napríklad v rámci zoskupenia BRICS, kritizujú doterajší systém globálneho usporiadania ako archaický, založený na dominancii Západu, ktorý nerešpektuje narastajúci význam takých ‚nových‘ politických, vojenských, ale aj ekonomických aktérov, akými sú Čína, India, Brazília či Juhoafrická republika. Tri posledné menované štáty kritizujú nielen usporiadanie OSN, ale aj medzinárodných finančných inštitúcií a považujú ho za nespravodlivé. Napokon dôvodom ich obáv je nepochybne aj prax tzv. unilateralizmu v zahraničnej politike USA aplikovaná nielen počas krízy v Kosove, ale najmä počas vojny v Iraku,“ vysvetlil politológ.

Tvrdí, že presvedčenie o nespravodlivosti súčasného systému globálneho vládnutia zastáva mnoho krajín tretieho sveta, ktoré v dôsledku podmienok, za ktorých získavali úvery z prostriedkov Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, siahli k drastickým reformám, ktoré viedli nielen k prudkému nárastu sociálnych rozdielov, ale v mnohých prípadoch až k zlyhávaniu slabších štátov. Jedným zo scenárov, používaných ruskou diplomaciou, je podľa Marušiaka alternatíva „Západ“ verzus zvyšok sveta.

„Nielen z týchto dôvodov by sa však EÚ a USA mali usilovať skôr o získavanie spojencov než o eskaláciu konfrontácie,“ poznamenal.

Domnieva sa, že Rusko počíta s viacerými alternatívami. Jednou z nich je snaha o oslabenie spojenectva medzi EÚ a USA, „ale prípadný nový model vzťahov Ruska a EÚ by mal zodpovedať ruským predstavám, t. j. mal by rešpektovať dominantné postavenie Ruska na Ukrajine a v ostatných štátoch Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ)“.

Marušiak uviedol, že z bezpečnostného hľadiska ide Rusku o to, aby Ukrajina ani Bielorusko nevstúpili do NATO, čo Moskva považuje za bezprostredné ohrozenie. Zároveň však má záujem o to, aby v EÚ zvíťazili tie sily, ktoré sú zainteresované na spolupráci s Ruskom.

 

Ukrajinská kríza mala vplyv aj na kubánsko-americké vzťahy

„EÚ však Rusko nepovažuje za svojho partnera, prioritou je spolupráca s jednotlivými členskými štátmi. Popri snahe o obnovenie partnerstva so západoeurópskymi štátmi je pre Rusko kľúčovou prioritou budovanie integračných štruktúr v postsovietskom priestore. V prípade štátov, ktoré sa týmto zámerom bránia, ako Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko, je Ruská federácia pripravená podporovať ich destabilizáciu. A napokon na úrovni globálnej je ruskou prioritou budovanie štruktúr ako BRICS a Šanghajská organizácia pre spoluprácu s cieľom vybudovať geopolitickú protiváhu Západu,“ doplnil politológ.

Pokiaľ ide o varovné hlasy, že Moskva vytrhne Srbsko zo západnej trajektórie, Marušiak si nemyslí, že Rusko má dostatočný potenciál na takýto krok.

„Svoje ekonomické záujmy v regióne sa mu podarilo dosiahnuť, paradoxne členstvo Srbska v EÚ môže byť pre Rusko výhodou, keďže by sa tak členom EÚ stal štát, ktorý má s Ruskom dobré vzťahy a v ktorom je Rusko prítomné aj z ekonomického hľadiska. Vytrhnúť Srbsko a ostatné štáty západného Balkánu môže iba nečitateľná politika EÚ, pomalý proces rozširovania a prinajmenšom benevolentný postoj EÚ a NATO k veľkoalbánskemu nacionalizmu. Tieto faktory môžu vyvolať reťazovú reakciu na Balkáne a jeho destabilizáciu, ktorá by región izolovala od Západu aj bez vypuknutia novej vojny,“ konštatoval.

Pripustil, že ukrajinská kríza mala vplyv aj na kubánsko-americké vzťahy. Krajiny totiž nedávno obnovili diplomatické vzťahy. Okrem toho sa domnieva, že zmeny vo vzťahoch medzi USA a Kubou sú aj výsledkom pochopenia, že kubánsky režim prežil najhoršie obdobie svojej izolácie v 90. rokoch a politika sankcií nedosiahla očakávané výsledky.

„Na druhej strane USA nemajú záujem o to, aby sa v blízkosti ich hraníc posilnil ruský vplyv.

V každom prípade upustenie od konfrontácie so susednou Kubou je lepším riešením ako politika vojenských intervencií, či už to boli americké intervencie napr. v Latinskej Amerike, alebo sovietske intervencie v štátoch sovietskeho bloku či súčasná ruská politika podpory separatistických síl a destabilizačných javov v postsovietskom priestore,“ vysvetlil.

Marušiak nevylučuje, že Európu čakajú v dôsledku prebiehajúcich udalostí vážnejšie geopolitické zmeny: „Nedá sa to vylúčiť, aj keď si myslím, že budú ovplyvnené nielen ukrajinskou krízou, ale aj dlhovou krízou juhoeurópskych štátov, najmä v Grécku, a udalosťami na Blízkom východe. Prípadný kolaps EÚ a NATO by však určite mal pre Európu vážne dôsledky, ktoré si však iba ťažko možno v súčasnosti predstaviť.“

Podľa Marušiaka Európa, resp. EÚ nebola na súčasnú konfrontáciu pripravená ani z hľadiska svojich politických či vojenských kapacít, ani z hľadiska postojov verejnosti, že mier v Európe (s výnimkou vojen v bývalej Juhoslávii, ktoré však boli považované skôr za lokálny konflikt), je garantovaný na večné časy.

„EÚ sa začala správať ako geopolitický aktér fakticky z donútenia, pod vplyvom ukrajinskej krízy a anexie Krymu. Preto geopolitická identita EÚ sa iba formuje. Jej záujmom musí byť predovšetkým stabilita na jej hraniciach – na východe, na juhu -, ale čoraz dôležitejšou zónou geopolitického súperenia sa stáva aj oblasť Arktídy, s ohľadom na možnosti dopravného spojenia cez Severný ľadový oceán v dôsledku klimatických zmien i s ohľadom na nerastné bohatstvo Arktídy. Ďalším kľúčovým cieľom je energetická bezpečnosť EÚ, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zdrojov energetických surovín a prepravných trás. Určite nie je v záujme Európy dlhodobá konfrontácia so žiadnym partnerom, ani nie s Ruskom,“ povedal politológ.

Nastolenie nového konsenzu medzi Západom a Ruskom by sa však podľa neho nemalo uskutočniť na úkor slabších štátov, tak ako sa to stalo napríklad po druhej svetovej vojne v prípade stredoeurópskych štátov, ale aj národov Pobaltia či Ukrajincov.

 

V medzinárodnej politike by mali mať silný mandát inštitúcie, ktoré budú garantovať jej fungovanie na zásadách multilateralizmu

„Perspektíva jadrových rakiet v blízkosti Kurska či Smolenska nemôže Rusko napĺňať optimizmom. Ale takisto pre Ukrajinu, štáty bývalého sovietskeho bloku a napokon pre celú EÚ nemôže byť akceptovateľné, ak sa Rusko hlási k dedičstvu ZSSR, jeho rozpad označuje za tragédiu, rozdáva svoje pasy obyvateľom susedných štátov a hovorí o návrate svojich historických území, či už ide o Krym alebo o hocijaké iné územie. Záujmom Európy je teda, aby silný mandát v medzinárodnej politike získali inštitúcie garantujúce jej fungovanie na zásadách multilateralizmu. Vojny v bývalej Juhoslávii, ale aj súčasná ukrajinská kríza ukazujú, že EÚ nie je schopná presadiť svoje ciele bez spolupráce s USA. Zároveň však postup USA v Iraku, Líbyi a v Sýrii, ako aj politika konfrontácie s Iránom v posledných rokoch viedli k destabilizácii regiónu Blízkeho východu a tým aj k oslabeniu Európy,“ uviedol Marušiaka.

Pokiaľ ide o Ukrajinu, jej plnohodnotné členstvo v EÚ môže byť podľa neho reálne až vo vzdialenej budúcnosti. Čo sa týka členstva v NATO, znamenalo by to eskaláciu konfliktu s Ruskom, čo si podstatná časť európskych členov aliancie neželá, poznamenal Marušiak. Dohoda o neutralite Ukrajiny by bola podľa neho optimálna opcia v prípade, ak by účastnícke strany boli ochotné túto neutralitu garantovať a rešpektovať.

„Musela by však medzi nimi panovať dôvera, ktorá momentálne medzi Západom a Ruskom neexistuje. Zároveň však Ukrajina musí mať právo samostatne rozhodovať o svojom geopolitickom smerovaní. Mimochodom, práve Budapeštianske memorandum z roku 1994, na základe ktorého sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní, bol dokument, ktorý mal garantovať bezpečnosť Ukrajiny a nenarušiteľnosť jej hraníc. Jeho signatárom bol okrem iných aj ruský prezident Boris Jeľcin, a práve Ruská federácia toto memorandum porušila. Je zrejmé, že po anexii Krymu a udalostiach v Donbase Ukrajina neverí v to, že by mimoblokový štatút mohol garantovať jej bezpečnosť,“ konštatoval politológ.

Ak sa však Ukrajina chce stať členom EÚ, dôležitejšie ako dátum vstupu pre ňu bude, aby sa stotožnila s hodnotami a pravidlami, ktoré v EÚ fungujú, zdôraznil.

„Doterajší model postkomunistickej transformácie na Ukrajine zlyhal, Ukrajina musí naštartovať nový proces nielen technologickej a ekonomickej, ale predovšetkým sociálnej a politickej modernizácie a radikálne sa rozísť s tým, čo predstavoval systém, ktorý sa nepodarilo zásadnejšie zmeniť ani po tzv. oranžovej revolúcii. Na takúto zmenu nie sú mentálne pripravené ani súčasné post-majdanovské elity, preto proces zmien na Ukrajine ešte bude pokračovať. Samotný proces modernizácie je však pre Ukrajinu dôležitejší ako dátum vstupu do EÚ, aj keď definovanie perspektívy členstva v EÚ bude určite významným motivačným faktorom,“ dodal Marušiak.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Tisíce španielskych policajtov protestovalo proti zmene „náhubkového“ zákona

0 icon

Madrid 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Paul White)   Desaťtisíce španielskych policajtov a ich podporovateľov vyšli v sobotu do ulíc hlavného mesta Madrid, aby protestovali proti navrhovanej reforme bezpečnostného zákona, o ktorej tvrdia, že im bude brániť pri výkone povolania. Informovala o tom agentúra Reuters Organizátori tvrdia, že sa na demonštrácii zúčastnilo…

Z Bieloruska letecky previezli do vlasti ďalších vyše 400 Iračanov

0 icon

Varšava/Bagdad 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giannis Papanikos)   Do Bagdadu sa v piatok z Minsku vrátila ďalšia skupina Iračanov, ktorí celé týždne táborili na pri bieloruských hraniciach s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať sa do Európskej únie. Uviedol to v sobotu šéf poľského úradu pre národnú bezpečnosť Stanislaw Žaryn,…

Rakúska polícia zadržala pašerákov, ktorí cez SR a Česko prepravili stovky migrantov

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrey Pokumeiko/BelTA)   Rakúska polícia zadržala v uplynulých dňoch v Dolnom Rakúsku a Viedni 15 pašerákov ľudí, ktorí nelegálne prepravili zo srbsko-maďarských hraníc cez Slovensko a Českú republiku vyše 700 migrantov. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na dolnorakúsku políciu Do Rakúska…

Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu, uviedla Čaputová. Podľa Hegera pozdvihol v ľuďoch nádej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu. Pri príležitosti dnešného stého výročia jeho narodenia to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že Dubček sa spolupodieľal na dosiahnutí cieľov, vďaka ktorým je dnes Slovensko demokratickým štátom Pre demokratizačnú zmenu, ktorú…

Pripravte si linecké pečivo už s predstihom. Ich ľahšiu a zdravšiu verziu si okamžite obľúbite

0 icon

Linec 27. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Haeferl-Linzer Augen)   Do Vianoc zostáva približne mesiac, ale atmosféru môžete cítiť už nielen v obchodných centrách, ale aj u vás doma. Krehké, voňavé a doslova sa rozplývajúce na jazyku - také je linecké pečivo, ak sa podarí. Máme pre vás recept, vďaka ktorému bude tohtoročné…

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje kroky na identifikáciu ľudí prichádzajúcich z rizikových krajín. Na omikron už reagujú aj výrobcovia vakcín

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje v súvislosti s novoobjaveným variantom omikron nového koronavírusu kroky na identifikáciu ľudí, ktorí boli v potenciálne rizikových krajinách. Medzi nimi je Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik,…

Čína, Rusko a India varujú pred „pascou demokracie“

0 icon

USA 27. novembra 2021 (HSP/globaltimes/Foto:globaltimes)   Na piatkovom 18. stretnutí ministrov zahraničných vecí Číny, Ruska a Indie ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie povedal čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi, že Čína, Rusko a India sa vydali na cesty rozvoja prispôsobené ich vlastným národným podmienkam a majú zodpovednosť…

Ponuka, ktorá sa neodmieta, alebo omrvinky a napľutie do tváre dôchodcom? 500 eurový príspevok za vakcináciu považuje Viktorín za urážku dôchodcov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii s názvom „Ponuka, ktorá sa neodmieta“ slávnostne oznámil, že každý dôchodca nad 60 rokov, ktorý sa nechá zaočkovať proti koronavírusu, bude odmenený 500 eurovým bonusom od štátu. Generálovi Jozefovi Viktorínovi z hnutia Republika to pripadá voči dôchodcom…

Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z koalície

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov. Z možností, ktoré mali…

Bývalý rakúsky kancelár Kurz sa stal prvýkrát otcom

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Lisa Leutner)   Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalý dvojnásobný spolkový kancelár Sebastian Kurz sa v sobotu v skorých ranných hodinách stal prvýkrát otcom. Jeho priateľka Susanne Thierová mu porodila syna, informovali rakúske médiá "Sme nesmierne šťastní a veľmi vďační! Susanne a naše dieťa sa…

NAJNOVŠIE

BLOG

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

Patrik Spišiak

Väčšina kryptomien je bublina

0icon

Je veľký rozdiel medzi poklesom ceny a cenovou bublinou. Pri poklese ceny akým bol napríklad pokles cien nehnuteľností v rokoch 2008/2009 sa cena po určitom čase vrátila na predchádzajúcu úroveň. Ak sa, ale pozrieme na tulipánovú bublinu v Holandsku počas 17 storočia alebo internetovú bublinu v roku 2001 tak zistíme,…

Marek Bičík

Moje telo, moja voľba 2!

0icon

Je to doplnenie môjho predošlého článku, Moje telo, moja voľba, ktorý sa mi zdal krátky a písal som ho v rozčúlení, narýchlo. Pointa bola v rozhodnutiach potratových aktivistiek, že ich telo je ich voľba. Horšie je to už s „očkovaním“ proti covid „chrípke“. Tam už si človek len tak ľahko…

Marek Brna

Slovania by sa mali spojiť

0icon

Slovania, hlavne Poľsko, Pobaltské krajiny, Ukrajina, by konečne mali zanechať svoje ješitné žabomyšie prekáračky a uznať, že Rusko je veľmoc. Veľmoc predurčená na dôležité poslanie. Gorbačov a neskôr Jelcin značne poškodili reputáciu Ruska. Ale čo bolo, bolo. Dnes máme pred očami všeobecný úpadok Západu a naopak pokrok dnes badať na…

Pavel Pakoš

Projekcia vlastnej viny do nevinných. Očko vs. Neočko

0icon

Očko prezidentka: Prestaňte už tliachach bludy o kovide! Ja tejto krajime už nerozumiem. Neočko: Prepáčte,už ani nemáme podľa Ústavy SR právo na svoj názor? A Vy beriete 14 tis.plat za to, že sa budete venovať iba polovici slovenských občanov, a tú druhú prečo ignorujete?

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke sú listy pokryté čerstvým snehom

Autor: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Tisíce španielskych policajtov protestovalo proti zmene „náhubkového“ zákona

0 icon

Madrid 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Paul White)   Desaťtisíce španielskych policajtov a ich podporovateľov vyšli v sobotu do ulíc hlavného mesta Madrid, aby protestovali proti navrhovanej reforme bezpečnostného zákona, o ktorej tvrdia, že im bude brániť pri výkone povolania. Informovala o tom agentúra Reuters Organizátori tvrdia, že sa na demonštrácii zúčastnilo…

Z Bieloruska letecky previezli do vlasti ďalších vyše 400 Iračanov

0 icon

Varšava/Bagdad 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giannis Papanikos)   Do Bagdadu sa v piatok z Minsku vrátila ďalšia skupina Iračanov, ktorí celé týždne táborili na pri bieloruských hraniciach s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať sa do Európskej únie. Uviedol to v sobotu šéf poľského úradu pre národnú bezpečnosť Stanislaw Žaryn,…

Rakúska polícia zadržala pašerákov, ktorí cez SR a Česko prepravili stovky migrantov

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrey Pokumeiko/BelTA)   Rakúska polícia zadržala v uplynulých dňoch v Dolnom Rakúsku a Viedni 15 pašerákov ľudí, ktorí nelegálne prepravili zo srbsko-maďarských hraníc cez Slovensko a Českú republiku vyše 700 migrantov. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na dolnorakúsku políciu Do Rakúska…

Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu, uviedla Čaputová. Podľa Hegera pozdvihol v ľuďoch nádej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu. Pri príležitosti dnešného stého výročia jeho narodenia to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že Dubček sa spolupodieľal na dosiahnutí cieľov, vďaka ktorým je dnes Slovensko demokratickým štátom Pre demokratizačnú zmenu, ktorú…

Pripravte si linecké pečivo už s predstihom. Ich ľahšiu a zdravšiu verziu si okamžite obľúbite

0 icon

Linec 27. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Haeferl-Linzer Augen)   Do Vianoc zostáva približne mesiac, ale atmosféru môžete cítiť už nielen v obchodných centrách, ale aj u vás doma. Krehké, voňavé a doslova sa rozplývajúce na jazyku - také je linecké pečivo, ak sa podarí. Máme pre vás recept, vďaka ktorému bude tohtoročné…

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje kroky na identifikáciu ľudí prichádzajúcich z rizikových krajín. Na omikron už reagujú aj výrobcovia vakcín

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje v súvislosti s novoobjaveným variantom omikron nového koronavírusu kroky na identifikáciu ľudí, ktorí boli v potenciálne rizikových krajinách. Medzi nimi je Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik,…

Čína, Rusko a India varujú pred „pascou demokracie“

0 icon

USA 27. novembra 2021 (HSP/globaltimes/Foto:globaltimes)   Na piatkovom 18. stretnutí ministrov zahraničných vecí Číny, Ruska a Indie ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie povedal čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi, že Čína, Rusko a India sa vydali na cesty rozvoja prispôsobené ich vlastným národným podmienkam a majú zodpovednosť…

Ponuka, ktorá sa neodmieta, alebo omrvinky a napľutie do tváre dôchodcom? 500 eurový príspevok za vakcináciu považuje Viktorín za urážku dôchodcov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii s názvom „Ponuka, ktorá sa neodmieta“ slávnostne oznámil, že každý dôchodca nad 60 rokov, ktorý sa nechá zaočkovať proti koronavírusu, bude odmenený 500 eurovým bonusom od štátu. Generálovi Jozefovi Viktorínovi z hnutia Republika to pripadá voči dôchodcom…

Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z koalície

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov. Z možností, ktoré mali…

Bývalý rakúsky kancelár Kurz sa stal prvýkrát otcom

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Lisa Leutner)   Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalý dvojnásobný spolkový kancelár Sebastian Kurz sa v sobotu v skorých ranných hodinách stal prvýkrát otcom. Jeho priateľka Susanne Thierová mu porodila syna, informovali rakúske médiá "Sme nesmierne šťastní a veľmi vďační! Susanne a naše dieťa sa…

Podkasty

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Osobné vyšetrenie a Ivermektín, odporúča MUDr. Janeková pri liečbe Covidu 19

icon

Bratislava 23. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/DPA-Andreas Gebert) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú desiatky nových infikovaných, v nemocniciach leží s covidom viac ako 3000 pacientov. Pri ľahkom priebehu choroby domáca liečba stačí. Ako však predísť alebo zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, napojeniu na pľúcnu ventiláciu? Nebolo by efektívnejšie nasadiť od začiatku účinnú liečbu všeobecným...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

Patrik Spišiak

Väčšina kryptomien je bublina

0icon

Je veľký rozdiel medzi poklesom ceny a cenovou bublinou. Pri poklese ceny akým bol napríklad pokles cien nehnuteľností v rokoch 2008/2009 sa cena po určitom čase vrátila na predchádzajúcu úroveň. Ak sa, ale pozrieme na tulipánovú bublinu v Holandsku počas 17 storočia alebo internetovú bublinu v roku 2001 tak zistíme,…

Marek Bičík

Moje telo, moja voľba 2!

0icon

Je to doplnenie môjho predošlého článku, Moje telo, moja voľba, ktorý sa mi zdal krátky a písal som ho v rozčúlení, narýchlo. Pointa bola v rozhodnutiach potratových aktivistiek, že ich telo je ich voľba. Horšie je to už s „očkovaním“ proti covid „chrípke“. Tam už si človek len tak ľahko…

Marek Brna

Slovania by sa mali spojiť

0icon

Slovania, hlavne Poľsko, Pobaltské krajiny, Ukrajina, by konečne mali zanechať svoje ješitné žabomyšie prekáračky a uznať, že Rusko je veľmoc. Veľmoc predurčená na dôležité poslanie. Gorbačov a neskôr Jelcin značne poškodili reputáciu Ruska. Ale čo bolo, bolo. Dnes máme pred očami všeobecný úpadok Západu a naopak pokrok dnes badať na…

Pavel Pakoš

Projekcia vlastnej viny do nevinných. Očko vs. Neočko

0icon

Očko prezidentka: Prestaňte už tliachach bludy o kovide! Ja tejto krajime už nerozumiem. Neočko: Prepáčte,už ani nemáme podľa Ústavy SR právo na svoj názor? A Vy beriete 14 tis.plat za to, že sa budete venovať iba polovici slovenských občanov, a tú druhú prečo ignorujete?

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 1. časť

0 icon

Neprístupné africké Mesačné hory zabaľujú mraky, takže ich asi 300 dní v roku z úpätia vôbec nevidieť. Keď sa oblaky konečne zdvihnú, objavia sa impozantné zasnežené štíty, pod ktorými aj bežné rastliny dorastajú do obrovských rozmerov. Počas svojej poslednej expedície do Afriky v roku 1888 táboril angloamerický novinár a cestovateľ…

TOP 10 vianočných dekorácií, ktoré zvládneš vytvoriť ľavou zadnou

0 icon

V supermarketoch počúvame koledy už od októbra, televízie neprestávajú ľudí bombardovať reklamami na vianočné darčeky a v tebe sa chtiac-nechtiac ten povestný duch Vianoc prebúdza. Potom sa plný chute do nakupovania vyberieš zháňať dekorácie, veď už by sa patrilo. A peňaženka zaplače. Nie je to ale nutné. My ti prinášame 10 top vianočných dekorácií,…

Čo sa nachádza na dne najhlbšieho vrtu na svete?

0 icon

Odstránením tohto zhrdzaveného kovového uzáveru,  vlastne odkryjeme tú najhlbšie vyvŕtanú dieru do zeme. Zaujímavé je, že o vzdialených galaxiách toho vieme viac ako o tom, čo leží zopár kilometrov pod našimi vlastnými nohami. Z tohto dôvodu sa sovietski vedci v roku 1970 rozhodli vyvŕtať do zeme čo najhlbšiu dieru. Nikto pred nimi sa o to…

Inteligencia: 6 chytrých trikov tých najmúdrejších ľudí

0 icon

Inteligencia môže byť sčasti vrodená, ale múdrosť sa určite dá naučiť. Tu je návod ako zmúdrieť v akomkoľvek veku Múdrosť vs. Inteligencia Aj keď si ľudia cenia inteligenciu – porozumenie, zdôvodňovanie, schopnosť učiť sa – tiež si vážia múdrosť, alebo vedomosť a skúsenosť, ktorú zhromažďujeme počas celého života. Vedci, zaoberajúci sa poznávaním nazývajú prvú „kvapalnou inteligenciou“,…

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Armádny Magazín

Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

0 icon

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť ak

Vrtuľníky Bell a ich úlohy pri hasení požiarov

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Potreba leteckého hasenia požiarov celosvetovo rastie a vrtuľníky Bell zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že počet lesných požiarov sa z roka na rok zvyšuje a ich vypuknutie je čoraz ťažšie predvídať, je nevyhnutné zabezpečiť flotilu strojov, ktoré dokážu tieto

Prečo sú USA koloniálnou ríšou?

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Novinár britského listu The Guardian Daniel Immerwahr uvažuje nad tým, prečo sa občanom USA páči, keď je ich štát predstavovaný ako republika, kým krajina bola mnoho desaťročí impériom so svojimi kolóniami.   Immerwahr upriamil pozornosť na „Veľké spojené štáty“, ako sa nazývali

V USA vysvetlili, ako jeden nejadrový úder môže zraziť krajinu na kolená

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM, Sputnik) – Americká infraštruktúra nemusí odolať útokom s použitím elektromagnetických zbraní zo strany Ruska a Číny, píše The Washington T

Rusko a Čína ignorujúc tlak USA pristúpili k vytvoreniu vojenskej aliancie

0 icon

Rusko, 27. november 2021 (AM, EADaily) – Zahraniční experti sú jednotní v názore, že stretnutie ministrov obrany Ruska a Číny Sergeja Šoigu a Wei Fe

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Na snímke sú listy pokryté čerstvým snehom

Autor: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali