Innocent si chcel z rozštvrtenej Talianky uvariť polievku: Ako nigérijská mafia dobýja Taliansko?

Moskva 28. septembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/ANSA-Marco Costantino)

 

Ak predtým talianska polícia a všetky právne orgány čelili mafiánskym skupinám Ndrangheta a Camorra, tak teraz narazili na nigérijskú mafiu. Ide o jednu z najväčších afrických kriminálnych organizácií, ktorá sa rozšírila do osemdesiatich krajín sveta, a to aj vďaka prúdu migrantov

Ilustračné foto

Nigérijská mafia je považovaná za krutejšiu a nepredvídatelnejšiu akou je sicílska. V Taliansku kontroluje nigérijská mafia, ktorá je niekedy označovaná ako čierna (cosa nera podľa vzoru “cosa nostra), územie od Turínu po Palermo a verbuje nových členov v strediskách pre príjem migrantov. A pritom je nebezpečenstvo zahraničnej mafie v Taliansku často podceňované.

Rastie skutočne v Taliansku vplyv nigérijskej mafie? Existuje spojenie medzi nelegálnymi migrantmi a čiernou mafiou? Pre Sputnik Italia o tom porozprával advokát Marco Valerio Verni, strýko Pamely Mastropietrovej, osemnásťročnej Rimanky, ktorú v roku 2018 zabil a rozštvrtil prisťahovalec z Nigérie (písali sme o tom TU). Dňa 29. marca bol jej vrah Innocent Oseghale odsúdený na doživotné väzenie s úplnou izoláciou na 1,5 roka.

 

Aký je skutočný pôvod tohto fenoménu? Existuje názor, že vznikol kvôli neobmedzenému prijímaniu migrantov v posledných rokoch. Dostala sa nigérijská mafia do Talianska na člnoch?

To, že sa nigérijské zločinecké organizácie usídlili v Taliansku a iných krajinách v Európe, oi. aj vďaka migračným prúdom, to už nie je len názor, ale skutočnosť. Taliansky Vyšetrovací úrad pre boj s mafiou vo svojej poslednej správe o činnosti, za obdobie júl až december 2018, poukázal na to, že medzi nelegálnou migráciou a zahraničnými zločineckými organizáciami v Taliansku je úzke spojenie. A týka sa to v prvom rade nigérijskej mafie. A člny nie sú samozrejme jediným prostriedkom, veď zločinecké skupiny môžu využívať napríklad aj lietadlá.

 

Prečo sa o tom tak málo hovorí? Je to podceňovaná téma?

Okrem zrejmých vyšetrovacích procedúr, ktoré tiež obmedzujú informovanie o podobných veciach v masmédiách, nemožno poprieť, že sa o nigérijskej mafii začalo hovoriť vážne až po tragických udalostiach z 30. januára 2018 v Macerate. Osemnásťročné dievča, Pamelu Mastropietrovú, znásilnili, zabili dvoma ranami nožom, rozštvrtili, vysali jej všetku krv, vytiahli jej z tela všetky vnútorné orgány, stiahli jej kožu a svaly, vymyli vnútornosti bielidlom a jej ostatky naložili na dva vozíky a nechali ich na okraji cesty. Postupne sa o tom začalo informovať stále viac a viac, a nerozoberali sa jednotlivé prípady, ale nigérijská kriminalita ako celok. A konečne sa objavili aj prvé dôležité výsledky.

 

Prípad Pamely Mastropietrovej sa priamo dotýka Vás, ste advokátom rodiny zavraždeného dievčaťa, ale aj jej strýkom. Ako v súčasnosti postupuje súdne konanie proti mafii?

V priebehu súdneho konania pracovník justičného oddelenia, ktorého slová považuje prokurátor Maceraty za hodnoverné, uviedol dôkazy, že zločinec je členom nigérijskej mafie, ktorá pôsobí v Macerate a v oblasti Marche, ktorá sa považuje za dôležitý spojovací článok na trase z Benátska do Castel Volturno. Zatknutý Nigérijčan mal na tele symboly, ktoré dokazujú jeho príslušnosť k tejto zločineckej organizácii.

Okrem toho v priebehu odpočúvania ciel troch podozrivých osôb bolo zistené, že dvaja iní väzni hovorili o ešte škaredších veciach. O tom, že Oseghale (ktorý sa podobným spôsobom vysporiadal už aj s inými dievčatami, a ktorý je jedným z miestnych pohlavárov) po tom, čo Pamelu rozštvrtil, ju chcel dať do mrazničky, postupne ju pojedať a variť si z nej polievku. Alebo mŕtvolu hodiť do mora, aby nebola nikdy nájdená.

V telefóne jedného zo zločincov boli nájdené fotografie ľudí, ktorí boli mučení. Väčšinu z týchto fotografií odfotil s veľkou pravdepodobnosťou práve týmto telefónom.

Pripomeniem tiež, že hneď po tragických udalostiach sám prokurátor Maceraty Giovanni Giorgio verejne odsúdil nigérijskú tlmočníčku, ktorá mala pôvodne tlmočiť súdne konanie, ale zo strachu sa tejto úlohy vzdala a potom bez stopy zmizla.

Sudca mal aj neskôr problémy s tlmočníkmi, pretože sa všetci báli hrozieb, ktorým by mohli byť vystavení oni sami alebo ich rodiny v Nigérii. Pokiaľ si pamätám, dochádzalo k tomu nedávno v Palerme v priebehu súdneho pojednávania.

Myslím si, že podobné prípady by bolo treba už dávno odkázať patričnému oddielu Úradu pre boj s mafiou. Keby sme zistili, že podozrivé osoby patria do jednej skupiny, mohli by sme získať mnoho dôkazov aj v prípade vraždy Pamely.

 

Tradičné zločinecké organizácie sú schopné prenikať do všetkých vrstiev talianskej spoločnosti. Ako zarábajú predstavitelia čierne mafie (doslova piovra nera čierna chobotnica)?

Dôležitým zdrojom príjmov je pre nich aj naďalej obchodovanie s ľuďmi. Vedľajšou aktivitou je potom medzinárodný obchod s drogami (v Taliansku sa z toho stáva maloobchod) a prostitúcia, okrem iného aj neplnoletých.

Treba podotknúť, že prvými obeťami týchto zločinov sa stávajú nigérijské ženy. Musia urobiť obrovské dlhy (asi 30 50 tisíc eur), aby dostali možnosť odísť do Talianska v nádeji, že tam zoženú prácu. Kvôli tomu sa potom živia prostitúciou, aby potom mohli dlhy splatiť. K tomu sa potom pridávajú ešte výdavky na živobytie, na pobyt v krajine, a svojho druhú daň, ktorú musí platiť “ochránkyniam, svojim paniam alebo tzv. Mamá. Skrátka, je to mechanizmus, ktorý im už nedovolí vrátiť sa na slobodu, svojho druhu “dlhové otroctvo. A musia sa tomu podriadiť kvôli hrozbám smrti alebo vyhrážania ich rodinám, ktoré zostali v Nigérii. Okrem prostitúcie sa používajú ale aj iné nezákonné praktiky: hazardné hry, falšovanie kreditných kariet a žobranie.

 

Ako silná je v súčasnej dobe nigérijská mafia? Rozširuje sa na celú krajinu alebo len na jednotlivé zóny?

V súčasnej dobe je nigérijská mafia jednou z najsilnejších a najnebezpečnejších v Taliansku. Je rozšírená po celom Taliansku, vrátane ostrovov, a jej epicentrum je Caserte a v Castel Volturno, kde sa nachádza hlavné stredisko obchodu s ľuďmi a s drogami. Nie náhodou jej tak bola v správe Vyšetrovacieho úradu venovaná taká veľká pozornosť.

 

Ktoré skupiny sú najaktívnejšie? Akú majú hierarchiu?

V Taliansku to Supreme Eye Confraternität, Black Axe, Maphite a Vikings. Konajú spravidla podľa vzoru skutočných vojenských štruktúr, so svojimi predákmi, odbočkami, rozdelením na triedy a hodnosťami, ktoré majú presne stanovené veliteľské a operatívne povinnosti. Národné skupiny (ktoré pôsobia v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku a v iných krajinách) majú priame spojenie s nigérijskými mafiánskymi skupinami, ktorým vyčleňujú periodicky veľké peňažné čiastky pomocou rôznych platobných systémov. Vo svojej činnosti si ale snažia zachovať nezávislosť.

K nigérijským skupinám sa pripájajú buď z vlastnej vôle, alebo nútene, po mimoriadne krutom rituále, do ktorého patria v závislosti na skupine rôzne mučenia, či už fyzické či psychické. Každá skupina má veľmi prísne pravidlá založené na súručenstve a na strachu, že sa stanú obeťami. Zradcov alebo tých, ktorí neprinesú včas zisky, čakajú nveľmi vážne následky, na smrť.

Vcelku nedávno dokázali právne orgány získať tzv. Zelenú Bibliu (Green Bible) príručku Maphiteov, ktorá obsahuje dôležitú informáciu o ich činnosti.

 

Médiá informujú o tom, že nigérijská mafia pracuje bok po boku s tou sicílsku. Existujú nejaké dôkazy o ich spojení?

Áno, uvediem dva príklady. spomínaný Castel Volturno sa určite považovať za vzor koexistencie v priebehu najmenej 30 rokov skupín Camorra a nigérijskej zločinnosti. Okrem toho spolužitie miestnej a nigérijskej mafie bolo zistené v Palerme, pod zásterkou tolerancie. Nemožno vylúčiť, že medzi sebou uzatvárajú aj skutočné dodacie zmluvy, najmä pokiaľ ide o pouličný predaj drog. Nigérijské skupiny často najímajú Talianov ako kuriérov pre prepravu narkotík, alebo ako predajcov drog.

 

Existuje priame spojenie medzi nelegálnou migráciou a nigérijskú mafiou? Môžete uviesť konkrétne príklady?

Ako som už povedal, taliansky Vyšetrovacie úrad pre boj s mafiou vo svojej správe neraz otvorene a jednoznačné zdôraznil nesporné spojenie medzi nelegálnou migráciou a prítomnosťou zahraničných zločineckých skupín v Taliansku, predovšetkým potom nigérijskej mafie.

Zdôrazním, že nie všetci Nigérijčana sú zločinci. Niektoré údaje ale dávajú dôvod k zamysleniu. Po prvé, podľa tejto správy medzi predstaviteľmi hlavných neeurópskych národov majú práve nigérijskí migranti najnižšiu úroveň zamestnanosti (45,1% v porovnaní s 59,1% u iných občanov neeurópskeho pôvodu) a najvyššiu úroveň nezamestnanosti (34,2% v porovnaní s priemerom 14 , 9% medzi neeurópskymi občanmi).

Po druhé, v údajoch o peňažných prevodoch z Talianska do Nigérie za rok 2018 je, okrem prevládajúcej časti legálnych príjmov, tiež časť príjmov z nezákonnej činnosti. Konkrétne v roku 2017 predstavovala celková suma takýchto prevodov 74,79 miliónov eur, teda dvakrát viac, než tomu bolo v roku 2016. Okrem toho sa zistilo, že sa nigérijská zločinnosť rozvíjala za hranicami Talianska za využitia migračných prúdov, ktoré zmenila v aktívne obchodovanie s ľuďmi (čo je samo o sebe zločinom), a tiež prostitúcie a obchodu s drogami. To všetko sú činy hojne rozšírených medzinárodných zločineckých sietí.

 

Nigérijská mafia sa stáva čoraz nebezpečnejšou. nejaké spôsoby boja proti tomuto novému zločinnému fenoménu?

V prvom rade je potrebné využiť obrovských skúseností talianskych vyšetrovateľov, ktorí po dlhé roky bojujú s talianskou mafiou, to je naozajstná studnica skúseností. A to môže byť, a malo by byť, využívané v boji s nigérijskú mafiou, ktorá sa v mnohom podobá tej talianskej. Samozrejme, že existujú isté objektívne ťažkosti: problém prekladu dialektov, ktorý spomaľuje vyšetrovanie, problém vysielania tajných agentov kvôli očividnému rozdielu vo farbe pleti.

Existujú však aj iné efektívne spôsoby, kedy obeť spolupracuje s políciou. Trebárs tie ženy, obete prostitúcie, ktoré sa odvážili vydať svojich únoscov, to umožnilo našim súdom a polícii odhaliť početné nebezpečné skupiny.

Skrátka je to bitka, ktorú môžeme a musíme vyhrať, či už sa zdá byť akokoľvek zložitá. Treba sa však vyvarovať zamlčovania a pokrytectva, inak sa môžeme stať spolupáchateľmi oných nigérijských zločincov.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poľsko nezatvorí baňu Turów ani po sankciách európskeho súdu

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek,TASR/AP-Petr David Josek)   Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol, že Poľsko musí zaplatiť Európskej komisii denné penále vo výške 500-tisíc eur, pretože nezastavilo ťažbu hnedého uhlia v bani Turów. V tlačovej správe o tom informoval hovorca súdu Balázs Lehóczki Takéto opatrenie by malo…

Pri výbuchu v elektrárni v Maďarsku sa zranilo osem ľudí, štyria ťažko

0 icon

Budapešť 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výbuch vo vodnej elektrárni na rieke Tisa pri mestečku Kisköre v Maďarsku v Hevešskej župe si v pondelok vyžiadal osem zranených, z ktorých štyria utrpeli ťažké poranenia, informoval regionálny spravodajský server heol.hu Hovorca župného úradu civilnej ochrany Csaba Nagy uviedol, že príčiny a okolnosti…

Na hranice s Bieloruskom pre tlak migrantov posielajú ďalších 500 vojakov

0 icon

Varšava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys)   Poľskí vládni predstavitelia v pondelok oznámili, že posielajú dodatočných 500 vojakov a špeciálne vozidlá na hranice s Bieloruskom. Posilňujú tak kontrolu hraníc vzhľadom na zvyšujúci sa tlak migrantov, ktorý podľa Poľska organizujú Bielorusko a Rusko s cieľom destabilizovať Európsku úniu „Máme do činenia…

USA spochybnili integritu volieb v Rusku; Moskva kritiku odmieta

0 icon

Washington 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin/SITA/AP/Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin)   Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok spochybnilo integritu parlamentných volieb v Rusku s tým, že tvrdý zásah ruskej vlády voči jej kritikom "zabránil" občanom uplatniť svoje občianske a politické práva Hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price uviedol, že ruské vedenie…

Peter Sagan zostane vo francúzskom tíme bez brata Juraja aj Erika Bašku

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Roky boli zvyknutí na to, že sú v jednom tíme s najlepším slovenským cyklistom Petrom Saganom, ale to sa od budúcej sezóny zmení. Brat Juraj Sagaj aj Erik Baška nebudú pokračovať po boku trojnásobného majstra sveta, ktorý bude od 1. januára 2022 dva…

Vstup do Vatikánu bude od októbra povolený len s covidpasom

0 icon

Rím 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do Vatikánu budú mať od 1. októbra vstup povolený len osoby s tzv. covidovým pasom. Oznámila to v pondelok Svätá stolica, píše agentúra DPA. Každý obyvateľ, pracovník či návštevník Vatikánu sa bude musieť preukázať potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, aktuálnym negatívnym testom alebo prekonaním…

Ukrajinská SBU začala stíhanie vo veci konania ruských volieb na Kryme

0 icon

Kyjev 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) začala trestné stíhanie vo veci konania volieb do ruskej Štátnej dumy, ktoré sa konali na anektovanom Krymskom polostrove. S odvolaním sa na SBU o tom v pondelok informovala agentúra Ukrinform Vo vyhlásení SBU sa uvádza, že "všetci účastníci tohto…

Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre trestný čin ohýbania práva

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú pre trestný čin ohýbania práva. Zároveň označil súdny proces voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi za monsterproces, teda typický politický proces, ktorý možno porovnať…

O’Malley: Kríza okolo sexuálneho zneužívania si vyžaduje premenu pastorácie

0 icon

Varšava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, kardinál Seán Patrick O'Malley, navrhuje, aby cirkev vo východnej a strednej Európe "prešla pastoračnou premenou" Podľa spravodajského webu Vatican News to kardinál O´Malley uviedol v príhovore, ktorým sa v nedeľu vo Varšave začala medzinárodná konferencia o ochrane…

Popoludní bude koaličná rada. Matovič a Remišová sa zhodujú na potrebe vymedzenia kompetencií generálnej a špeciálnej prokuratúry. Kollár: Pokračovanie koalície bez hnutia Sme rodina je reálne

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR,SITA-Branislav Bibel)   Popoludní sa zíde koaličná rada. Partneri by sa mali venovať aktuálnym témam. Hnutie OĽANO chce hovoriť o prijatí legislatívy na boj s mafiou a ochranu právneho štátu, nevylúčilo ani diskusiu o koaličnej zmluve "OĽANO otvorí na koaličnej rade otázku urýchleného prijatia…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

Boris Mesár

Novodobé otrokárstvo : „Osobné uhlíkové kvóty"

0icon

BM : veci ,ktoré sa dejú v súčasnosti  a zároveň súčasne musia začať dávať zmysel aj liberálnym imbecilom ,aj keď sa to boja priznať ... Osobné emisné kvóty sa rozvíjajú v súlade s cieľmi Agendy 2030, cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a podvodom spôsobeným zmenou klímy. O…

Gustáv Murín

Samovládca Lipšic má zachrániť koalíciu "zmeny k zlu"...

0icon

Internet a sociálne siete sú posledným útočiskom demokracie. Veď vďaka sociálnym sieťam prepukla napríklad aféra „Gorila“, ktorú Nicholson tri roky tajil pod zámienkou, že ju on sám „vyšetrí“. Vďaka sociálnym sieťam bolo odhalené prepojenie Kisku na popradské podsvetie. Ale tiež vďaka demagogickým vystúpeniam na sociálnych sieťach sa do parlamentu dostal…

Andrej Sablič

Budíček!!!

0icon

Motto: Slovensko sa stalo členom komisie OSN pre budovanie mieru?!

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

0 icon

Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné!   5. Jedenie obrúskov do…

Rontgenové oči či dokonalá pamäť? Toto je 10 ľudí, ktorých kuriozita nemá hraníc

0 icon

Keď sa ti tvoj život zdá zvláštny, odteraz už nebude. Kuriozita týchto ľudí ťa šokuje! Muž, ktorý má navždy zdvihnutú ruku či dievča s röntgenovým videním? Že to nie je možné? Tak pozeraj... 10. Najdlhšie oficiálne mŕtva osoba, ktorá žije Lal Bihari je indický farmár a aktivista z Amily, ktorý…

6 dôležitých otázok, na ktoré nedokáže odpovedať ani veda

0 icon

Žijeme v dobe prudkého rozvoja technológií. Zdá sa nám, že na akúkoľvek otázku má veda odpoveď. No toto ani zďaleka nie je pravda. Vedci nielen, že zatiaľ nedokážu odpovedať na mnohé otázky, ale počas výskumov neustále získavajú nové údaje, ktoré vyvracajú predchádzajúce teórie a hypotézy. 1. Je realita skutočná, alebo žijeme…

Sféry vplyvu po druhej svetovej vojne

0 icon

Na konci druhej svetovej vojny prechádzala politická situácia v Európe veľkou premenou. Británia a Amerika boli spojencami Sovietskeho zväzu proti mocnostiam Osy a verejnosť cítila k Rusom značnú náklonnosť. Na jaltskej konferencii sa Stalin, Roosevelt a Churchill dohodli na „sférach vplyvu“ svojim krajín v závere vojny. Podľa podmienok tejto zmluvy spadala východná Európa do sovietskej sféry…

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Armádny Magazín

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Otca Iránskeho jadrového programu zabil izraelský Mossad pomocou diaľkovo ovládanému guľometu

0 icon

Izrael, 20.september 2021 (AM) – Podľa medializovaných informácií denníka New York Times, otca iránskeho jadrového programu“ Mohsena Fakhrizadeha zlikvidoval robot s hmotnosťou tony, ktorý zostavil M

Saudská Arábia sa začína obzerať po ruských protilietadlových systémoch

0 icon

Saudská Arábia, 20.september 2021 (AM) – Spojené štáty stiahli svoje protilietadlové systémy THAAD a Patriot zo Saudskej Arábie, ale „sväté miesto nie je nikdy prázdne“, píšu britské noviny Al Arab.   Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť svoje protiletecké systémy z územia Saudskej Arábie s vysvetlením, že ich poče

Srbsko pripravuje nový obrnený transportér Lazanski. Pomenovaný po veľvyslancovi v Rusku

0 icon

Srbsko, 20.september 2021 (AM) – Obrnený transportér Lazanski bude vyrábať srbská štátna obranná spoločnosť Yugoimport SDPR. Bude vyprojektovaný na základe najnovšieho srbského kolesového obrneného transportéra Lazar 3, jeho modifikácia bude vybavená kanónom pre delostrelecký granát kalibru 30x173 mm.   https://www.

Bašta: Nový vojenský pakt zmení svetovú históriu. Európu čaká transformácia do ázijského polostrova

0 icon

Česko, 19.september 2021 (AM, Sputnik) – Český diplomat Jaroslav Bašta v koment

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali