Ideologické rodové tance slovenských politikov. Tragikomický maratón

Bratislava 22. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

 

Tragikomédia slovenských politikov ohľadne Istanbulského dohovoru (ID) v systéme parlamentnej demokracie pokračuje ako právnická telenovela s budúcim tragickým antropologickým koncom. Istanbulský dohovor prijala Rada Európy v roku 2011. Dohovor nadobudol platnosť v auguste 2014, EÚ ako organizácia ho podpísala v júni 2017

Ilustračné foto

Všetko začala Lucia Žitňanská, ktorá podpísala ID ako ministerka rezortu spravodlivosti za tzv. pravicovej vlády Radičovej podpísala za Slovensko dohovor Rady Európy, ktorý má bojovať proti násiliu na ženách. To že problému násilia na ženách je venovaných v ID pár riadkov skoro nikoho z politikov vtedy netrápilo, podobne ako skutočnosť, že právny systém tieto veci riešil. Podpis dohovoru, vraj však nič neznamenal. Nasledovať malo jeho prerokovanie vládou a potom ratifikácia v národnom parlamente.

Pilátovské uznesenie NR SR z 29. marca 2019 o tom, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách  a domácemu násiliu a o boji proti nemu, poveruje predsedu NR SR a aby informoval vládu SR o tomto uznesení. Text tohto uznesenia, ktoré v skutočnosti nič nerieši ale tvári sa, že rieši je k dispozícii:

Hlasovanie poslancov jednotlivých politických strán či nezaradených poslancov voči voličom nie je celkom signifikantné, okrem tých poslancov politických strán, ktoré boli ideologicky proti tomuto uzneseniu a jasne chcú jeho ratifikáciu. Niektorí sa na hlasovaní nezúčastnili, niektorí nehlasovali a niektorí sa zdržali. Z ich strany rafinované, ba dokonca veľmi rafinované najmä pre budúcnosť v politike. Ľudovo povedané ani ryba ani rak. Pred voľbami je pre hodnotovo orientovaných voličov dobré aby si prezreli obe hlasovania poslancov, najmä tých, ktorí sa pasujú za kresťanov a konzervatívcov.

Politická tragikomédia pokračovala 28. 11.2019 prijal na návrh poslancov SNS uznesenie o Istanbulskom dohovore. Išlo o návrh poslancov SNS, v ktorom sa nesúhlasí s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom. Text unesenia, ktoré má opäť pilátovský charakter a je v skutočnosti právne bezvýznamný (podobne ako ten predošlý) je tu.

Hlasovanie poslancov jednotlivých politických strán je tiež k dispozícii tu.

O čo vlastne vtedy išlo? Európsky parlament (EP) totiž opäť vyzval členské štáty Európskej únie (EÚ) na jeho urýchlenú ratifikáciu, čom pokračoval vo vytváraní nátlaku na tie štáty EU, ktoré ho neratifikovali. Za uznesenie hlasovalo 500 poslancov, 91 bolo proti a 50 sa zdržalo hlasovania. A tak sa téma vrátila na stôl slovenskej parlamentnej politiky. Vláda SR zobrala na rokovaní na vedomie uznesenie NR SR k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Čo to v praxi znamená pre SR? Opäť nič lebo nič sa nerieši. Prečo?

NR SR síce nesúhlasí s tým, aby SR bola viazaná ID, ale neodmieta ho jednoznačne napríklad tým, že prebehne jasné a konečné hlasovanie o ratifikácii, v ktorom by ho NR SR odmietla. Politicky momentálne NR SR vytvára zdanie, že nesúhlasí tiež s tým, aby EÚ pristúpila k tomuto dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení. NR SR tiež žiada vládu, aby postupovala voči inštitúciám EÚ a Rady Európy v súlade s týmto uznesením „s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dosahom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku“ a vyplývajú z ID na právny poriadok SR.

Poslanci niektorých politických strán (Smer ale nie všetci, SNS, niektorí jednotlivci z Mostu a OĽNO, Sme rodina alebo niektorí nezaradení poslanci)  hrajú politické divadlo pre potencionálnych voličov, v ktorom sa chcú ukázať ako konzervatívni a kresťanskí alebo chrániaci rodinu. V uznesení NR SR totiž žiada vládu SR, aby bezodkladne podala písomné vyjadrenie Slovenskej republiky v konaní Stanovisko 1/19 prebiehajúcom pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s týmto uznesením a aby bezodkladne informovala príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy o tomto uznesení. To však reálne nič právne neznamená okrem prezentácie politických postojov, ktoré majú vyzerať tradične, hodnotovo a konzervatívne.

NR SR ďalej poveruje predsedu Národnej rady SR, aby informoval vládu Slovenskej republiky o tomto uznesení a súčasne žiada predsedu vlády Slovenskej republiky Pellegriniho, aby do 15. decembra 2019 písomne informoval Národnú radu Slovenskej republiky o všetkých úkonoch vlády Slovenskej republiky vykonaných v súvislosti s Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29. marca 2019 a aby do 15. januára 2020 písomne informoval Národnú radu Slovenskej republiky o všetkých úkonoch vlády SR vykonaných v súvislosti s týmto uznesením. O čom však Pellegrini bude informovať? Asi o tom, o čom informoval doteraz.

A teda, o čom doteraz písomne informoval Pellegrini NR SR? Ako všetci vedia o ničom. Podľa poslanca Pašku „Lehota na odpočet Vlády SR o úkonoch vlády Slovenskej republiky, ktoré vykonala v súvislosti s prijatím platného uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 uplynula 15. decembra a podľa dostupných informácií do NR SR doposiaľ nebol doručený žiaden dokument s požadovaným obsahom a uvedená problematika nie je zaradená ani na najbližšie rokovanie vlády“. Opäť je tu pozícia predsedu vlády, ktorý sa zachoval podľa biblického „nie si ani studený ani horúci“.

Čo však medzi tým urobila vláda SR? Zobrala na vedomie uznesenie z 28.11.2019 a opäť nekonala podľa tohto uznesenia. Čiže presne tak ako v minulosti. Pozícia mŕtveho chrobáka je pre slovenských politikov asi najcharakteristickejšia. Avšak v tragikomédii okolo ID začala vystupovať nová herečka. Totiž vláda SR vyrobila uznesenie, v ktorom sa objavilo meno Z. Čaputovej, na ktorú vláda SR prehodila problém ID, hoci jediným kompetentným orgánom ohľadne ratifikácie ID je NR SR. Aspoň podľa momentálneho právneho stavu. Premiér Peter Pellegrini (Smer) mal na základe uznesenia vlády požiadať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby Radu Európy informovala o tom, že sa SR nestane zmluvnou stranou dokumentu, známeho ako Istanbulský dohovor. Čo to znamená pre zastavenie ratifikácie  ID na Slovensku? Žiaľ opäť nič.

Do rodových politických hier ale opäť vstúpila Žitňanská, ktorá asi neovláda právo lebo každý súdny človek vie, že ak podlieha nejaká zmluva ratifikácii v parlamente, tak nemôže stačiť podpis prezidenta. Jej vyjadrenie, že „parlament v uznesení požiadal vládu, aby urobila opatrenia k ukončeniu ratifikačného procesu, konkrétne aby Slovensko oznámilo Rade Európy, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou tohto dohovoru. Keď to celé zjednoduším, tak parlament dal len politický príkaz, aby vláda niečo urobila, ale vláda sama to urobiť nemôže, pretože Istanbulský dohovor je prezidentskou zmluvou. Vláda ho dojednala z poverenia prezidenta a člen vlády ho podpísal tiež z poverenia prezidenta. Ak teda dnes parlament žiada vládu urobiť vyhlásenie voči Rade Európy aj s právnymi účinkami, môže len rovnako ako pri podpise odporučiť prezidentovi, aby poveril člena vlády na takýto krok,“

Dodala, že dohovor tak bude ešte žiť ďalej, téma politicky nepochybne tiež. SR totiž ratifikáciu v parlamentnom hlasovaní doteraz právne neodmietla len vydala dve uznesenia, ktoré právne nič neriešia. V tomto má Žitňanská žiaľ pravdu.

A Čaputová už začala robiť to isté, čo robia politici a poslanci v NR SR, ktorí v skutočnosti nie sú proti ID, len o sebe vypočítavo vytvárajú ilúziu konzervativizmu a kresťanstva. Jej vyhlásenie ohľadne kompetencií, že „budeme veľmi prísne zvažovať, do akej miery je to naozaj kompetencia prezidenta, pretože už tam doteraz boli nejaké kroky zo strany vlády urobené,“ naznačuje, že ak bude môcť sama rozhodnúť (návrat kompetencií do z rúk vlády do jej „prezidentských“ rúk, tak to ona sama presadí. Pôjde o právnu interpretáciu slovenskej legislatívy ohľadne kompetencií, do ktorej môžu byť zatiahnuté ďalšie inštitúcie napr. ÚS SR. Politické rodové divadlo okolo ID sa natiahne najmä vtedy, ak extrémistickí liberáli nezískajú väčšinu v parlamente. Ak ju získajú tak ID jednoducho ratifikujú. Málokto si spomenie na Figeľove a KDH-cke ideologické prázdne sľuby o kultúrnej a etickej suverenite pred vstupom do EU.

Čaputovej druhé vyjadrenie, že „druhá rovina ale je, že ja si myslím, že táto téma by mala byť riešená naozaj s odstupom, vecne a s chladnou hlavou a možno nie dva mesiace pred voľbami“ je ničím iným ako skrytou nádejou, že rozloženie politických síl bude hodnotovo iné. Vtedy ID bude bezproblémovo ratifikovaný extrémistickými liberálmi v dojemnom súzvuku so socialistami či tzv. neutrálnymi poslancami, ktorí sa dnes tvária ako konzervatívci alebo kresťansky orientovaní.

Ako to bude po voľbách do NR SR naznačuje činnosť slovenských europoslancov v EU parlamente. Totiž na Slovensku niektorí poslanci SMERu (ale i iných strán) síce niekedy rozprávajú o ochrane slovenských a tradičných hodnôt, o sociálnom štáte a o tom, ako sa starajú o rodinu (zvýšenie istej sociálnej dávky pre rodičov o 61 centov). V EU parlamente (Bruseli) však hlasujú za ideologické návrhy zvýšenia rodovej LGBT propagandy v právnom systéme členských štátov, čiže za propagandu rodovej ideológie na školách a za oficiálne legislatívne uznanie LGBT párov v slovenskej legislatíve. Text uznesenia tu.

Kto teda zo slovenských poslancov hlasoval proti LGBTI a rodovej propagande a proti indoktrinácií detí na Slovensku? Paradoxne tí, ktorí boli nazvaní hlavným mediálnym prúdom hodnotiacim adjektívom „fašisti“. Čiže takzvaní „fašisti“ Uhrík a Radačovský hlasovali proti šíreniu tejto zvrátenej ideológii, ktorú ale reálne fašistickým, čiže totalitným spôsobom, nedemokraticky nanucuje europarlament. Čo to znamená? Voľba politických strán SMERu, PS/Spolu, Za ľudí, KDH, SAS a iných pseudokonzervatívnych kandidátov jednoducho znamená voliť definitívny príchod rodovej ideológie do právneho systému SR. Hlasovanie tu.

Z toho možno vidieť, aké principiálne postoje majú v KDH a OĽNO či niektorí zo Smeru. Tu sa ukazuje kresťanská a hodnotová politika tých, ktorí sú vraj prorodinní a prosociálni, ako aj tých ktorí chcú zmenu.

Aká je sľubovaná zmena? Presne takéto: zabezpečenie voľného pohybu (ako keby už teraz nebol) a plného legislatívneho uznania tzv. práv LGBT párov (i rovnakého pohlavia, teoretických možností je viac, v závislosti od počtu “pohlaví“) vo všetkých štátoch EÚ v zmysle rozsudku v prípade Coman; rozpočtové a eurofondové pridelenie vyššej sumy finančných prostriedkov pre mimovládne a vládne či štátne ideologické organizácie a aktivity podporujúce rodovú ideológiu a LGBT agendu; aby vzdelávanie na školách v členských štátoch EU zahŕňalo vyučovanie o LGBT a o ideológii rodovej rovnosti a vzdelávaním bojovalo proti tzv. rodovým stereotypom a tzv. homofóbii či tzv.  LGBTI + TRANS + X fóbii.

ktoré sa môžu tešiť na vyššie dotácie z ministerstva školstva);  prijatie tvrdých legislatívnych a sankčných opatrení proti politikom a občanom kritizujúcim šíriacim tzv. nenávistné prejavy; začatie zbierania tzv. dát o rovnosti na umožnenie merania diskriminácie a boju proti diskriminácii LGBT osôb v spoločnosti.

Vitajte vo svete, ktorí nám voličom vytvárajú politici. V novom ideologickom svete nového človeka, ktorý už nevie aké mal pohlavie, keď sa narodil, ale v mysli je presvedčený, že vie, kým je dnes, ale paradoxne už nevie, kým bude zajtra. Nevadí, že geneticky, fyziologicky, biofyzicky, biologicky a biochemicky je stále tým istým človekom. Avšak iste vie, aké sú jeho tzv. „práva“, ktoré mu chcú niektorí politici priznať. Sviatky narodenia Krista sú pred nami. Nech mi Boh odpustí tieto otázky, ale čo urobí v tomto zmenenom antropologickom svete táto totalitne nanucovaná ideológia s „rodovo stereotypnými“ jasličkami z Betlehema? Budú Jozef a Mária s dieťaťom Ježišom vo forme politických odporúčaní najprv spochybňovaní, ako znepokojujúci náboženský a antropologický symbol pre určité etnické a sexuálne menšiny? Budú neskôr odstránení alebo dokonca legislatívne zakázaní, či nahradení modelom novej „rodiny“? Spomeňte si ako to bolo pred rokom 1989?

René Balák

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Od pondelka do platnosti vstúpia nové opatrenia pre ochorenie COVID-19

Bratislava 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od pondelkového rána 7.00 h do platnosti vstúpia nové opatrenia, ktoré boli prijaté vládou SR na boj s novým koronavírusom. TASR o tom v sobotu (4. 4.) informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Medzi opatrenia patrí napríklad to, že každý, kto vstúpi na územie…

Laššáková redaktorovi SME: „Prešli ste cez čiaru. Podávam trestné oznámenie“

Bratislava 6. apríla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Bývalá šéfka rezortu kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) na Facebooku odpovedala redaktorovi denníka SME, ktorý koncom minulého týždňa uverejnil článok s názvom "Laššáková po voľbách podpísala milióny z eurofondov". Píše sa v ňom trebárs, že "peniaze z eurofondov získali firmy, ktoré s kultúrou často…

Koronavírus spôsobuje talianskemu turistickému ruchu miliardové straty

Rím 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Cecilia Fabiano)   Po tom, ako Taliansko v dôsledku šírenia nového koronavírusu zatvorilo v marci hranice, musí počítať s výpadkom 10,5 milióna turistov počas veľkonočných sviatkov. Ako vyplýva z odhadov združenia Assoturismo, zodpovedá to strate 3,3 miliardy eur "Ešte pred rokom sme diskutovali o rizikách priveľkého…

VideoArcibiskup Ján Orosch: Keď sa pred obchod, v parlamente či na tlačovke natlačí 50 ľudí, nevšimol som si, že by zasahovali policajti. Ale ak ide o kostol, eštebáci sú v pohotovosti a istí novinári by vyšli aj na kostolnú vežu

Bratislava/Trnava 6. apríla 2020 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Bývalí eštebáci sú v plnej pohotovosti pri zisťovaní skutočností, alebo len náznakov toho, že by sa ľudia schádzali v kostoloch. Akoby išlo o tú najnebezpečnejšiu hrozbu Arcibiskup Ján Orosch v povzbudení okrem iného uviedol: Je tu množstvo vírusov, ktoré sa šíria po celom…

Borisa Johnsona hospitalizovali kvôli ochoreniu COVID-19

Londýn 6. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Britské médiá v nedeľu večer priniesli informáciu, že predseda vlády Boris Johnson skončil kvôli koronavírusu v nemocnici Denník The Guardian píše o tom, že premiér Boris Johnson mal počas včerajšieho videohovoru ťažko dýchať a kašľať. Následne bol kvôli problémom s dýchaním prevezený do…

VideoAdvokát z jojkárskej Súdnej siene adresuje premiérovi Matovičovi desať otázok

Bratislava 6. apríla 2020 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   „Spoločnosť prežíva najväčšiu krízu od konca 2. svetovej vojny. Tentokrát je svet vo vojne s neviditeľným nepriateľom. Informácie sa na nás valia zo všetkých strán, no napriek tomu poznáme zúfalo málo faktov." Tento sprievodný text použil autor Juraj Štubniak ku svojmu štvrtému videu, ktoré začal…

Covid umožní obrat v smerovaní Západného sveta. Musíme uprednostniť hospodársku nezávislosť ako trvalý cieľ národnej bezpečnosti

Washington 6. apríla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Budú USA a Británia lídrami v obnovovaní hospodárskej nezávislosti? Presunú svoje výroby z Číny domov, zatvoria hranice a začnú chrániť svojich výrobcov pred lacnou konkurenciou z tretieho sveta? Doterajšie liberálne politické kliky v USA napojené na nadnárodný kapitál, podporujúce globalizáciu a voľný trh, trestuhodne dovolili preniesť vyše 60 tisíc továrni z USA do…

Plošný odklad platieb poistného by podľa komerčných poisťovní nebol dobrým riešením

Bratislava 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ak by vláda po vzore odkladu splátok bankových úverov v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 zaviedla aj plošný odklad platieb komerčného poistného, podľa poisťovní by to nebolo dobrým riešením. Poisťovne klientom navrhujú v prípade problémov komunikovať s poisťovňou a skôr zvážiť zmenu frekvencie platenia…

Pokles cien benzínov a nafty na slovenských pumpách bude pokračovať, predpokladá analytička

Bratislava 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskí motoristi môžu naďalej očakávať znižovanie cien pohonných látok na našich čerpacích staniciach. "Vzhľadom na predchádzajúci vývoj na ropnom trhu naďalej očakávame, že ceny benzínu na čerpacích staniciach budú aj v nasledujúcom týždni mieriť smerom nadol,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana…

Je panika okolo Covid-19 namieste? Podľa talianskeho štatistického úradu vlani v marci zomrelo na dýchacie ťažkosti viac ľudí ako tento rok v marci

Rím 6. apríla 2020 (HSP/Vaticannews/Foto:TASR/AP-Domenico Stinellis)   "Kým na území Talianska zomrelo tento rok v marci na dýchacie ťažkosti 12 352 ľudí, približne o tri tisícky viac, teda 15 189, ich zomrelo minulý rok v marci a predvlani to bolo dokonca 16 220," hovorí riaditeľ Talianskeho štatistického úradu (ISTAT) Gian Carlo Blangiardo v rozhovore…

Na mestské poslanecké miesto po Jánovi Budajovi nastúpi Oliver Kríž

Bratislava 6. apríla 2020(SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Náhradníkom za Jána Budaja v bratislavskom mestskom zastupiteľstve bude bývalý viacnásobný mestský poslanec Oliver Kríž. Potvrdil to agentúre SITA s tým, že o spôsobe prevzatia mandátu komunikuje s magistrátom. Kríž už pôsobil v mestskom zastupiteľstve v rokoch 2006 až 2018. V aktuálnom volebnom období…

Slovensko musí podľa Richarda Sulíka oživovať ekonomiku a uvoľňovať opatrenia

Bratislava 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovensko by malo pri dodržiavaní vysokých hygienických štandardov na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19 zároveň postupne oživovať ekonomiku, napríklad uvoľňovaním zákazov predaja niektorých výrobkov. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Dlhodobé zatvorenie malých obchodov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Uspatie Slovenska ako samostatného celku nemožné uspatie Európy chce štátnika ale nie paranoika.

Tento rok je od začiatku turbulentný najskorej voľby medzi časom kovid a nakoniec nový premiér. Nezvozte ma ak poviem že sa mi vcelku pozdáva plán nie zastaviť ale pozastaviť krajinu respektíve uspať jej väčšiu časť tú časť ktorá je síce chrbtom ekonomiky no teraz patrí k tým ktoré sú potencionálne…

Najlepší z lepších lotrov, drak Ivan Najmúdrejší sa vracia a naháňa nám strach

Raz mi bývalý predseda KDH vysvetľoval rozdiely medzi pravicou a ľavicou takto: „Ježiš bol ukrižovaný uprostred a po jeho pravici a ľavici viseli dvaja lotri. Ten napravo prosil o zľutovanie. Pravica sú teda lepší lotri.“ Myslel to vážne. Smial sa nad mojou definíciou, že pravica berie chudobe a dáva bohatým a ľavica zvykne naopak, lebo má…

Koronavírus zatiaľ zvládame veľmi dobre

Chcem poďakovať vedeniu štátu, všetkým odborníkom, ktorí sa zaslúžili o to, že v porovnaní s okolitými krajinami zvládame vírus hádam najlepšie. V prvom rade zrejme zaúčinkovali promptné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia. Zatvorenie škôl, ako prvé, myslím, že to bolo mesto Malacky, zatvorenie hraníc, rúška. V tomto všetkom sme boli…

Informačná nákaza

Aj keď som si myslel, že sa úplne odmlčím od politiky a verejného života, nedá mi nereagovať na postupy vládnych špičiek vlád sveta a našej vlády Slovenskej. Mimochodom už mám x-tú sms od našej vlády o tom ako sa mám správať a pripomína mi to opatrenia zo sci-fi filmov o…

80% potrestať, no fajčiarov a obezných zachrániť za akúkoľvek cenu!?

To nášmu premiérovi už nikto nevie povedať, že je tu ešte tretia cesta – ZAPNÚŤ EKONOMIKU a izolovať len ohrozených? Ide na úkor práv a životov všetkých, ktorí prekonať vírus nemajú problém, zachraňovať túto kategóriu ľudí pred dôsledkami ich zlého životného štýlu, nakoľko oni sú najrizikovejšou kategóriou pre ochorenie na…

Zúfalé návrhy sú dôsledkom zúfalstva a bezradnosti. Aktualizované 4. apríla

Ak je niečo z konania čerstvého predsedu vlády veľmi evidentné, tak je to zúfalstvo a bezradnosť. Dokazujú to niektoré zúfalé návrhy, ktoré vyšli z dielne novej vlády a bezradnosť. Nie sú schopní si uvedomiť a definovať skutočné hlavné ohrozenie Slovenska a jeho obyvateľov, svojich voličov. Zúfalé návrhy sú dôsledkom zúfalstva, nie príčinou. Bezradnosť je dôsledkom…

TopDesat

Izolácia lieči: Tieto miesta ťa svojou krásou chytia za srdce

0

V dnešnom príspevku ti dokážeme, že izolácia lieči. Tieto miesta ťa svojou krásou chytia za srdce. Dnešný rýchly život náš často unavuje a vysáva z nás energiu. Nie je preto ničím výnimočným, že ľudia vyhľadávajú miesta, na ktorých ich nebude nikto vyrušovať. Podľa týchto ľudí izolácia lieči. Občas je skvelé…

Koniec sveta: Toto sú tie najhoršie predpovede

0

Keď niekto začne spomínať koniec sveta, zvyčajne to nie je veľmi veselá téma. Predpovedí o konci sveta bolo už viac ako dosť. Ani jedna z nich sa však, prekvapivo, nepotvrdila. Aj napriek tomuto faktu, vedci, náboženskí lídri a svetoví odborníci prilievajú benzín do ohňa so svojimi novými prognózami. Podľa nich…

TOP10: Najčastejšie mýty o mozgu vyvrátené!

0

Niektoré vedomosti, ktoré máme o mozgu, sú založené viac na všeobecnom presvedčení ako na vedeckých skutočnostiach. V skutočnosti je to stále veľmi tajomný orgán a veda pri ňom ešte musí porozumieť mnohým veciam. Postupne sa však odhaľujú niektoré mýty, ktoré nás približujú k pochopeniu našich vlastných druhov. 1. Používame iba 10% nášho…

Biblický príbeh z knihy Genezis – Rajská záhrada 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku Biblický príbeh z knihy Genezis – Rajská záhrada 1. časť. Ako sme načrtli v prvej časti, v rámci druhej časti sa budeme venovať jednej z najpravdepodobnejších hypotéz, ktorou je Rohlova hypotéza. Na základe geografických údajov, ktoré sú uvedené v Biblii a biblickom texte, je zrejmé, že sa mýtická záhrada nachádzala medzi riekami…

Atlantída: Ostrov pohltený morom 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku o bájnom ostrove, ktorý bol pohltený morom po tom, ako sa neúspešne civilizácia zvaná Atlanťania, pokúsila dobyť svet. V rámci druhej časti článku sa pozrieme na mýtus o Atlantíde a jej otáznu polohu ako ostrova s prívlastkom mýtický. V priebehu dejín ľudstva bol mýtus o Atlantíde, na začiatku ktorého stál Platón, stredobodom špekulácií,…

Zábavné fotografie, ktoré vznikli pod tým správnym uhlom

0

Ak zachytíš konkrétny moment pod tým správnym uhlom, tak z toho väčšinou vzniknú takéto zábavné fotografie. Zábavné fotografie nemusia byť zábavné iba preto, že sa na nich niekto snaží vyzerať vtipne, prípadne robí všetko preto, aby tá situácia vtipne vyzerala. Niekedy bohate postačí náhoda, správne načasovanie a hlavne ten správny…

Vo svete IT

Koniec vesmíru je neodvrátiteľný. Kedy nastane a ako bude prebiehať? Takto si to predstavujú niektorí vedci

0

Všetko má svoj začiatok a rovnako aj svoj koniec, dokonca aj vesmír. Jedinou dobrou správou je, že máme ešte „trochu“ času predtým, než sa tak stane. Vedecká práca z roku 2010 s názvom Večné rozpínanie predpovedá koniec času, popisuje práve koniec vesmíru. Podľa vedcov by sa mal skončiť za 5…

Nepremeškajte zľavu na inteligentný dávkovač vody Xiaomi Xiaoda, na ktorého akcia končí už čoskoro!

0

Spoločnosť Xiaomi má vo svojej ponuke naozaj množstvo dostupných gadgetov do domácnosti, ktoré sú často oveľa lacnejšie, ako konkurenčné produkty od iných výrobcov. Tento inteligentný dávkovač vody Xiaomi je toho typickým príkladom. Za oveľa menej peňazí ponúka také isté možnosti, ako jeho konkurenti a ako bonus ušetríte nie len pri…

NASA vysvetlila, ako bude prebiehať ich program Artemis, ktorý vráti ľudí na Mesiac

0

NASA vydala správu, v ktorej približuje svoje plány mesačnej základne a z nej posielať astronautov na Mars, ako súčasť svojho vesmírneho programu Artemis. Mať na mesiaci dlhodobú posádku by bolo zjednodušením budúcich medziplanetárnych misií. Píše o tom portál digitaltrends.com Plánovaná mesačná základňa by obsahovala vozidlo, slúžiace na prepravu astronautov, prenosný…

Pozrite sa, ako si Xiaomi robí srandu z Huawei

0

Väčšinou sme zvyknutí na to, že najčastejšie sa medzi sebou podpichujú spoločnosti ako Samsung, Apple a Microsoft, ktoré vo vybraných regiónoch sveta, najme v USA, poukazujú na nedostatky zariadení svojich rivalov. Najnovšie rovnaký prístup zvolila aj spoločnosť Xiaomi, ktorá si vystrelila zo spoločnosti Huawei. Na tému upozorňuje portál Gizchina.com. Čínsky…

Hacker, ktorý poukázal na bezpečnostnú chybu v kamere iPhone telefónoch, si zarobil slušný balík peňazí

0

Hackeri nemusia byť len „zlými“, a v skutku môže ísť aj celkom dobre platenú prácu. V súčasnosti hackerov delíme na dve všeobecné skupiny, takzvaný „Black Hat Hackeri“ a „White Hat hackeri, ktorí sú častokrát označovaný aj ako etickí hackeri. Vo svojej podstate robia veľmi podobnú činnosť, ako záškodníci, ale s…

Pozrite sa bližšie na novú ponuku Štart vo Windows 10

0

V druhej polovici marca obehla internet správa o tom, že Microsoft prekonal magickú hranicu 1-miliardy používateľov na platforme Windows 10. Spolu s touto informáciou, Pano Panay, produktový šéf Microsoftu, zverejnil prostredníctvom sociálnej siete Instagram aj ďakovné video. V rámci videa bolo publikovaných niekoľko záberov, ktoré poodhalili nový vzhľad ponuky Štart vrátane niekoľkých ďalších dizajnových…

TopSpeed

Ďalšie značky využili marketingové príležitosti koronavírusu

1

Ako sme už informovali, koronavírus neznamená iba veľké finančné strany, ale aj marketingové príležitosti. Na podporenie ľudí v udržiavaní si odstupu od ostatných, menia svoje ikonické logá. K iniciatíve sa už pripojili napríklad Volkswagen, Audi a Mercedes. Najnovšie sa pridal aj Hyundai so skutočne kreatívnym prevedením svojho loga.

Škoda Octavia opäť získala ocenenie za vynikajúci produktový dizajn

3

Nová Škoda Octavia sa skutočne vydarila. Presvedčil sa o tom už aj Maroš s Alexom v našom videoteste. No okrem ich uznania, získala štvrtá generácia Octavie aj renomovanú cenu. Jedná sa o cenu Red Dot Award, ktorá sa udeľuje za vynikajúci produktový dizajn. Po rokoch 2006 a 2017 tak získal…

Nový head-up displej vo Volkswagene ID.3 posúva úroveň Mercedesu

6

Posledné mesiace sa neustále skloňujú problémy Volkswagenu s vývojom jeho “ľudového” elektromobilu ID.3. Jeho slová, že do konca leta doručí 30 000 vozidiel sa zdajú byť každým dňom menej pravdepodobné. Softvér ho stále neposlúcha a značke neostáva nič iné, ako dúfať, že si s tým jej programátori rýchlo poradia. Aby toho nebolo…

Čína zníži kvóty na povinné elektromobily, pomôže spaľovacím motorom

0

Nie, to nie je žiadny aprílový žart, ale realita. Čínska vláda si uvedomuje fatálny dosah pandémie na ekonomiku krajiny a väčšiny automobiliek. Aby im pomohla s nádychom a návratom do čiernych čísiel, vyhlásila akčný plán podpory automobilového priemyslu. Čína zníži kvóty na povinné elektromobily, predĺži dotácie na elektrické autá a fabrikám…

Test Škoda Kamiq TDI: Základnú verziu radšej neberte

7

Viacerí ste však chceli test menej vybavenej, viac ľudovej verzie. Tu je. Tretia recenzia veľmi dôležitého typu pre Škodu je Test Škoda Kamiq TDI vo výbave Ambition. Všetko podstatné a dôležité sa dozviete z videa nižšie. 

Porsche sa darí, rýchlo rastie a dobre predáva. Zabral najmä Cayenne

3

Nemecká automobilka Porsche AG zverejnila svoje najnovšie hospodárske výsledky. Z nich vyplýva, že značke Porsche sa darí a dosahuje rekordné predaje. Napriek investíciám do elektromobility a pokutám za emisné škandály má miliardové zisky a je najrýchlejšie rastúcou nemeckou aj európskou značkou. Najväčší nárast zaznamenalo SUV Cayenne, obrovským úspechom je však…

KAMzaKRÁSOU

Ako znížiť príjem cukru v strave? Máme pre teba 7 užitočných tipov!

0

Ak sa snažíte znížiť príjem cukru vo svojej strave, vhodné je v prvom rade začať si viac všímať zloženia produktov a potravín, ktoré nakupujete. Z obalu sa rýchlo dozviete, či náhodou nie je jednou z hlavných zložiek cukor a koľko sa ho tam vlastne nachádza. Nestriehnite len na slovo cukor,…

Žihľavová tinktúra proti vypadávaniu vlasov: To najlepšie, čo existuje!

0

To najlepšie, čo existuje, proti vypadávaniu vlasov! Žihľavová tinktúra je trikom našich starých mám, ktoré vedeli ako riešiť mnohé problémy prírodne.

TOP recepty na tradičné veľkonočné zákusky: Oslaď si s nami Veľkú noc!

0

Dnes vám prinášame skvelé tipy na recepty na tradičné veľkonočné zákusky. Niektoré možno poznáte, iné neváhajte vyskúšať. Oslaďte si s nami Veľkú noc!

Makramé dekorácie: Nechaj sa inšpirovať našimi skvelými nápadmi!

0

Makramé dekorácie môžu byť krásnou ozdobou, praktickým riešením pre zavesenie poličky, závideniahodnou kolískou pre bábo, jedinečným zrkadlom.

Si stále roztržitá a trápi ťa klesajúca produktivita? Pomôžeme ti!

0

Či chceme alebo nie, v dnešnom svete existuje až príliš veľa roztržitostí, vďaka ktorým často prichádza aj klesajúca produktivita. Ako s ňou zatočiť?

Rýchly recept na ryžový nákyp: Chutný obed je hotový raz-dva!

0

Ryžový nákyp s ovocím môžeme označiť za takú neoddeliteľnú súčasť slovenskej kuchyne. V mnohých domácnostiach sa tento sladký ryžový pokrm pripravuje už od nepamäti. Viacerým dozaista v súvislosti s ryžovým nákypom prídu na um hlavne školské jedálne, v ktorých sa pripravuje pravidelne počas sladkého dňa, podobne ako žemľovka s ovocím, dukátové buchtičky…

Svetlo sveta

Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

0

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

0

Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

0

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

0

Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

0

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

0

Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

Armádny Magazín

Austrália: Ľudia chcú kupovať zbrane a strelivo, vláda radšej zakázala predaj

0

Austrália, 6.apríl 2020 ( AM,  zbrojnice.cz ) - Austrálčania držia v prepočte na počet obyvateľov približne o polovicu viac zbraní ako Česi. Po niekoľkých vlnách reštrikcií a konfiškáciou síce majú výrazne obmedzené mo

Prvý a posledný alebo čím bolo unikátne stíhacie lietadlo Su-37

0

Rusko, 6.apríl 2020 ( AM, rg ) - Pred 24 rokmi, 2. apríla 1996, vzlietlo z letiska Žukovskij ne

"Bola uvoľnená cesta na Prahu a Berlín." Historik oznámil podrobnosti oslobodenia Viedne

0

Rakúsko, 6.apríl 2020 ( Sputnik ) - Presne pred 75 rokmi v záverečnej fáze Veľkej vlasteneckej vojny začala sovietska armáda operáciu s cieľom dobytia rakúskej metropoly Viedne. Vedecký riaditeľ Ruskej vojenskej historickej spoločnost

VOJENSKÁ REFORMA – ZÁMERY A REALITY deviata časť

0

V tomto pokračovaní si zadefinujeme organizačné štruktúry vzdušných síl. Na lepšie pochopenie princípov modernej armády sa vráťme do obrazného vyjadrenia federalizmu v modelovej západnej armáde kontinentálneho štátu, teda v organizácii, v ktorej centrálny orgán

Vysoký veliteľ Hizballáhu bol zabitý - pravdepodobne kvôli spolupráci s Mosadom

0

Libanon, 5.apríl 2020 ( AM ) - Ali Mohammad Younes, vysoký veliteľ Libanonského Hizballáhu bol včera v noci zabitý. Ešte v noci tvrdili médiá Hizballáhu, že Ali Mohammad Younes bol eliminovaný s pomocou dronu Izraelských leteckých síl. Video z nočného vyhlásenia: https://twitter.com/i/status/1246664298799251457   [caption id="attachment_13466" align="alignnone" width=

Historik prezradil, kvôli ktorej krajine bol Hitler ochotný vydať nepriateľovi Berlín

0

Maďarsko, 5.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - Maďarsko bolo najoddanejším a posledným spojencom nemeckej Tretej ríše. Hitler bol ochotný obetovať Berlín, aby ho ubránil, povedal v sobotňajšom rozhovore odborník Ruskej vojensko-historické spoločnosti Nikita Bur

Tvoja Svadba

Biela svadobná výzdoba: 23 inšpirácií pre elegantnú svadbu

0

Čistá, nevinná, elegantná a pompézna! Biela svadobná výzdoba vyzerá očarujúco sama osebe, no pokojne ju môžete skombinovať aj s inou farbou. Inšpirujte sa!

Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

0

Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

0

Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

0

Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

Tvoje Zdravie

Ako podporiť chudnutie? Pomôžu tie správne bylinky!

0

Nakoniec sa pri chudnutí odporúča siahnuť aj po cesnaku medveďom. Má antibakteriálne, antiplesňové a antimykotické účinky a skvele pomáha naštartovať trávenie. Zlepšuje vyprázdňovanie, prečisťuje črevá a odstraňuje plynatosť. Môže pomôcť pri žalúdočných ťažkostiach a okrem toho sa naň môžete spoľahnúť pri problémoch s tlakom či zhoršenou imunitou. Medvedí cesnak je…

Ktoré potraviny nejesť surové? Pozor, hrozia zdravotné ťažkosti!

0

Pri niektorých potravinách by nám asi ani nenapadlo, aby sme ich jedli surové. Je však dobré vedieť, pri ktorých potravinách by sme to ani nemali skúšať a pri ktorých má ich tepelná úprava veľký význam. Ako prvé môžeme spomenúť zemiaky, ktoré obsahujú nestráviteľné amidy. Konzumáciou surových zemiakov si privodíte nemalé…

Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

0

Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

0

Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

0

Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

0

Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!