KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Gabriele Kuby: Nehorázne zásahy vlády do života občanov sú akceptované bez odporu. Koronavírus nás volá k obráteniu!

Bratislava 22. mája 2020 (HSP/christianitas.sk/Foto:Pixabay)

 

Biskupi boli prvými, ktorí v rámci chvatnej poslušnosti zrušili bohoslužby bez akejkoľvek náhrady. Prečo iba nevyužili rozumné bezpečnostné opatrenia, ktoré by zväčšili rozostupy medzi návštevníkmi bohoslužieb?

Ilustračné foto

Tyč menom koronavírus sa zasekla do výpletu a zastavila šialene sa krútiace koleso svetovej hyperaktivity a položila verejný život na kolená. Doprava, hospodárstvo, šport, školy, univerzity, škôlky, verejné podujatia, ba dokonca bohoslužby sú teraz štátom zakázané. Hranice otvorenej spoločnosti sa zatvorili, v jednej krajine za druhou sa obyvateľstvo dostáva do domáceho väzenia.

Nehorázne zásahy vlády do života občanov sú akceptované bez odporu, a čo viac, zdá sa, že čím sú opatrenia prísnejšie, tým zodpovednejšie vláda koná. V Šanghaji funguje verejný život už len pomocou čiarového kódu, ktorý musí každý občan nosiť na zápästí. Môžu ho kedykoľvek oskenovať a dostane pokyny ako a kde sa môže pohybovať, či má ísť do práce alebo karantény.

V Nemecku zase Telekom poskytuje Inštitútu Roberta Kocha dáta o pohybe užívateľov mobilných telefónov. Robíme všetko čo nám kážu. Zdržiavame sa doma, pri každom potenciálnom dotyku s neviditeľným nepriateľom si umývame ruky, komunikujeme takmer už len virtuálne, bez akéhokoľvek fyzického kontaktu. Je to cesta, ktorou sme sa už beztak vydali. Ako dlho ešte potrvá táto nútená prestávka? To nevie nikto. Dokonca nie je jasné ani to, či bude ľudský imunitný systém odolný voči už prekonanému vírusu.

Momentálne je celosvetovým cieľom zabrániť kolapsu zdravotníckeho systému, pričom sa však ráta s pravdepodobným kolapsom globálnej ekonomiky. Vo vzduchu visí napäté a strachom naplnené očakávanie. Každý už vie, že náš globálny dom je postavený na piesku. Obstojí však, keď udrie búrka? Globálne obchodné reťazce neumožňujú žiadnu odstávku. Tá totiž znamená kolaps a ten stratu pracovného miesta, bývania, a nedostatok základných prostriedkov potrebných pre život.

Kúzlia teraz vlády miliardy z klobúka, aby zabránili kolapsu, alebo ho len oddialili? Bude vedieť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uvoľniť ešte tisíc miliárd na Európsku zelenú dohodu? Globálne otepľovanie zrazu už nikoho nezaujíma. Jeden úradník EÚ sa 18. marca vyjadril, že globálne otepľovanie už nie je témou dňa. V tejto chvíli ide len o „rekonštrukciu ekonomiky.“ Budú štáty EÚ, predovšetkým Nemecko, aj naďalej môcť a chcieť prijímať milióny migrantov, keď je ohrozená ich vlastná existencia?

Dokonca aj zelení a ľavičiari budú hľadieť v prvom rade na vlastné záujmy. Celý svet sa nachádza v situácii ako niekto, komu bola práve diagnostikovaná rakovina. Karty sú nanovo zamiešané, jedna z nich čierna, s vyškierajúcou sa smrtkou. Nič nie je isté. Vedeli sme, že raz zomrieť musíme, ideálne vtedy, keď sa sami rozhodneme, že už je náš čas. Spolkový ústavný súd na Popolcovú stredu 2020 odpratal z cesty novému obchodnému odvetviu, asistovanej samovražde, všetky právnické prekážky. No musieť zomrieť, keď sme sa pre smrť ešte nerozhodli?

To je pre väčšinu tých, ktorým sa smrťou všetko končí, akurát pohľad do priepasti. Čo spraví človek, ktorému bola diagnostikovaná rakovina? Vďaka zdravotnému poisteniu ide práca a stres bokom a vynoria sa hlbšie otázky. Ako som žil? Ako sú na tom moje vzťahy založené na láske, v ktorých však už žiadna neprúdi? Vzťahy k najbližším, k Bohu? Čo ak naozaj zomriem? Čo potom? Podobným podnetom na uvažovanie je dnes pre celý svet globálna snaha vlád premôcť víťazné ťaženie koronavírusu totálnym vypnutím krajín. Predbežne nám to získa čas, avšak len krátky, nakoľko máme obmedzené prostriedky. A tak nastáva čas pre rodinu.

Malé deti sú zrazu tam, kam patria, so svojimi matkami. Otcovia sú doma. Manželia majú čas sa spolu rozprávať. Rodiny sa stretajú spoločne pri stole, dokonca sa deťom dostane aj raňajok. Celé rodinné osadenstvo praktizuje domácu výučbu. Namiesto celodennej školy ministerky Franzisky Giffeyovej funguje len tak, zo dňa na deň, celodenná rodina! Ale vedia rodiča vôbec, čo si doma počať s deťmi, keď je zakázaný ešte aj vstup na ihriská? Celých desať rokov im bolo vtĺkané do hláv, že malé deti potrebujú vzdelanie, ktoré im dokáže poskytnúť len vyškolený personál, nie rodičia prepojení so svojimi deťmi putom lásky. V mnohých rodinách je vraj táto starostlivosť nahradená obrazovkou. No je tu veľká šanca nájsť k sebe ako rodina cestu späť.

Keď máme v rukách osudnú čiernu kartu, otázky sa odrazu začnú spontánne vynárať. Ozve sa naše svedomie. Otázka Boha, ktorú prekryl nános blahobytu, už nie je možné len tak ignorovať. Prejaví sa vnútorné nutkanie, dať si do poriadku vzťahy, predovšetkým ten s Bohom, nielen ako jedinec, ale ako celá spoločnosť.

Biblia nám hovorí o neustále sa opakujúcom kolobehu. Volanie Boha, radostné áno národa, rozkvet spoločenstva, víťazstvá nad nepriateľmi, blahobyt, pokušenie, pád, katastrofa, zničenie a opäť prorocké volanie, obrátenie, rozkvet, víťazstvá, blahobyt, pád… ako čítame vo veľkej kajúcnej modlitbe v knihe Nehemiášovej (9,26-29). Tento kolobeh prechádza z generácie na generáciu, z kultúry na kultúru. V našom historickom okamihu sa nachádzame vo fáze pádu a divíme sa, že nás zrazu, úplne nečakane prepadol nepriateľ. A tým nepriateľom je vírus. Koronavírus nám poskytuje priestor na uvažovanie.

To nové na našej situácii v rámci histórie ľudstva je, že máme globalizovanú ekonomiku, globálny koronavírus a čas na uvažovanie taktiež. Niet žiadneho východiska, neexistuje nový svet, do ktorého by sme mohli ujsť. Avšak máme možnosť opätovne nadviazať vzťah s Bohom a pod jeho vedením prejsť púšťou dnešnej krízy. Nadišiel čas Cirkvi. To, čo teraz potrebujeme, sú Boží muži, svätí kňazi, rádoví bratia a sestry a laici, ktorí nás privedú k viere, nádeji a láske a ukážu nám ako užívať tento bohatý poklad duchovných prostriedkov, ktoré ako katolíci máme. Sviatosti eucharistie a spovede, pomazanie chorých, Božie slovo, svätenú vodu a kadidlo, vzývanie matky Božej a svätého Jozefa, modlitbu ruženca, krížovú cestu, hojnosť prisľúbení, spojenie s anjelmi, so svojím anjelom strážnym, svätými, mučeníkmi a úbohými dušami, uctievanie relikvií svätých, ktoré máme v každom kostole, svedectvá svätých, ktorí žili cnostný život, a v neposlednom rade, silu exorcizmu.

Ale Cirkev svojím prispôsobovaním sa duchu doby a ťažkými hriechmi kňazov a biskupov svoju autoritu a moc stratila. A môže ich získať naspäť jedine pokáním. Už desaťročia v kostoloch kňazi hlásajú zjemnené evanjelium, ktoré priťahuje čoraz menej veriacich. Katechézy o horúcich témach ako Boží plán pre muža a ženu, sexualita, rodina, posvätnosť života od počatia až po smrť? Nič. Úkon kajúcnosti? Zrušený. Existuje už len milosrdný Boh, nie spravodlivý. Vy, ktorí do vína evanjelia prilievate vodu, nevidíte snáď, že vaše slová nenachádzajú v srdciach veriacich svoju odozvu? Koho myslí Pán svojimi ostrými slovami adresovanými zákonníkom a farizejom (Mt 23,1-39)?

Pokiaľ je pre biskupa najdôležitejšou výzvou „ženská otázka“, tak ľuďom v núdzi nemá čo povedať. Prikázaním dňa sa stáva obrátenie! Biskup vyznávajúci nedostatok odvahy odporovať duchu súčasnej doby a vziať na seba spolu s Ježišom ťažké bremeno, sa stretne s vďačnosťou a úctou a stane sa vodcom skutočnej obnovy. Denne sa v čítaniach pôstneho obdobia stretávame s jasným návodom na obrátenie.

Svätá Hildegarda z Bingenu hovorí o „sile ľútosti a obrátenia, ktoré obnovujú svet“. Možno budú teraz aj média vo svojom boji proti kresťanstvu o niečo zdržanlivejšie. Cirkevní „reformátori“ hlásajúci prispôsobenie sa namiesto obrátenia si zrejme mysleli, že sa systematické ničenie Božieho poriadku bude aj naďalej vyvíjať ako doposiaľ. Vraždením miliónov nenarodených detí, rebéliou proti identite muža a ženy, rozbíjaním rodiny, morálnou uvoľnenosťou v sexualite, neduhom menom pornografia, právnou legalizáciou homosexuálnych manželstiev, kolektívnym zanedbávaním detí a mládeže, „vylepšovaním“ človeka pomocou transhumanizmu.

Reakcia Cirkvi bola na všetky tieto otázky slabá a veriaci od svojich pastierov nedostali žiadne jasné nasmerovanie ako sa obrniť voči násilnej manipulácii kolektívneho vedomia. A tak sa mala Cirkev prispôsobiť duchu doby, aby nestratila svojich veriacich. Húfne roztratenie sa oviec neprinieslo potrebnú sebareflexiu, nakoľko príjmy zostali nedotknuté. No koronavírus pozastavil toto smerovanie na neurčito. Je to predohra. Overtúra.

Verí niekto tomu, že sa potom vrátime naspäť do starých koľají? A kedy bude to potom? Znamením je zatvorený chrám svätého Petra, srdce celej Cirkvi. Biskupi boli prvými, ktorí v rámci chvatnej poslušnosti zrušili bohoslužby bez akejkoľvek náhrady. Prečo iba nevyužili rozumné bezpečnostné opatrenia, ktoré by zväčšili rozostupy medzi návštevníkmi bohoslužieb (ako to urobil nemecký biskup Oster a poľskí biskupi), požiadali rizikové skupiny o zotrvanie vo svojich príbytkoch, a práve teraz vyzvali všetky vekové kategórie do 60 rokov k prijímaniu sviatosti spovede a eucharistie?

Predstavme si, že by pápež neputoval sám, ale s nekonečne dlhým zástupom ľudí v príslušných odstupoch, k siedmim kostolom v Ríme, tak ako kedysi svätý Filip Neri. Cirkev teraz už inú možnosť nemá. Nemecká vláda 16. marca 2020 zakázala všetky zhromaždenia v kostoloch, mešitách, synagógach a ostatných náboženských obciach. Netreba nám vzývať nebesia? Tak ďaleko sme sa očividne zatiaľ nedostali, ešte sme nepadli na kolená. Veríme, že máme všetko pevne v rukách, keď sa vyhneme každému ľudskému kontaktu. O čo by sme mali prosiť? Aby zmizol koronavírus a všetko bolo ako po starom? Nie je oveľa potrebnejšie žiadať o nápravu, aby nám bol sňatý závoj spred očí, a my by sme rozoznali a priznali si, v čom sme sa Bohu a jeho dielu ako jednotlivec a spoločnosť vzopreli?

Nezaoberajme sa tým, či je koronavírus Božím trestom. Ak Boh existuje a miluje svoje stvorenia, tak nedopustí pošliapavanie desiatich prikázaní ani zničenie samotného človeka. Tie prikázania nám dal, aby sme si zvolili život a nie smrť (Dt 30,19). Koronavírus vypukol v období pôstu. V čítaniach a evanjeliách sme každý deň opätovne vyzývaní k obráteniu. Boh nás varuje pred následkami neposlúchnutia tohto volania. Počujeme ho? Obrátenie znamená, že človek zostúpi z Božieho trónu, na ktorý sa sám posadil, uzná sa ako Božie stvorenie a svojho stvoriteľa bude žiadať o silu hľadať jeho vôľu.

Vo svetle mizérie sa nám naša arogancia chcieť rozhodovať o začiatku a konci života, určovať vlastné pohlavie, zabiť nechcené dieťa alebo si vytvoriť to chcené, krížiť človeka so zvieraťom alebo strojom, odhalí ako zločin. Nie sme vládcami nad životom a smrťou. Nie sme dokonca ani vládcami nad jedným malým vírusom. Predstavme si, že by sa politici, ktorí musia učiniť tie najťažšie rozhodnutia, spojili v spoločnej modlitbe na vyprosenie si múdrosti.

Ako by len odľahlo nám všetkým, ktorí sa cítime bezmocní. Besnenie koronavírusu sa nám pomocou radikálnych opatrení izolácie istotne podarí poraziť. Ale môže sa stať, že globálny ekonomický kolaps bude omnoho horší ako možný kolaps zdravotníckeho systému. Potrebujeme Ducha svätého, aby sme v blízkej budúcnosti učinili tie správne rozhodnutia. Človek, ktorý sa odvrátil od Boha a považuje sa za sebestačného, stratil pokoru. Budeme sa jej musieť opäť priučiť. No už teraz vidieť záblesky nádeje a požehnania. Uvedomujeme si, že sme všetci na jednej lodi. Komunikujeme spolu srdečnejšie, zostúpili sme z piedestálu „dokážem všetko“.

Kňazi riskujú svoje životy, aby boli chorým nablízku. V talianskom Bergame ich za jeden týždeň zomrelo šesť. Lekári a ošetrujúci personál podávajú heroické výkony. Obyvatelia si spevom z balkóna na balkón prejavujú ľudskú blízkosť. Potrebujeme sa navzájom. Na internete sa rozhoreli tisícky svetiel veriacich pastierov, kňazov a laikov. My veriaci tak môžeme nájsť toľko hľadanú soľ a pokrm. Na sviatok svätého Jozefa vyzýva pápež celý svet k modlitbe ruženca svetla. V nedeľu nás zvolávajú kostolné zvony, ktorých hlas však nasledovať nemôžeme. Virtuálne sa spojme v modlitbe a na svätej omši a prijímajme duchovné sväté prijímanie. Boh nás neopustil. Sme pokrstení, v našich srdciach prebýva Ježiš Kristus a tam ho aj nájdeme, lebo „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5,20).

Článok vyšiel v časopise VATICAN, 4. vydanie, apríl 2020, preložené do slovenčiny so súhlasom autorky

Článok pôvodne vyšiel na christianitas.sk

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Merkelová: Dohoda o obnove EÚ si vyžaduje ešte veľké úsilie

Berlín 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tobias Schwarz)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok vyhlásila, že dohoda o pláne na obnovu EÚ po koronakríze si vyžaduje ešte veľké úsilie. Informovali o tom agentúry AFP a DPA To, či lídri EÚ dosiahnu túto dohodu už na tohtotýždňovom summite v Bruseli, nie je…

Oficiálne výsledky potvrdili Dudovo víťazstvo v prezidentských voľbách

Varšava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Úradujúci poľský prezident Andrzej Duda sa stal víťazom nedeľňajšieho druhého kola prezidentských volieb so ziskom 51.03 percenta hlasov. Potvrdila to v pondelok večer poľská Štátna volebná komisia, informovala agentúra  PAP Dudov súper, varšavský primátor Rafal Trzaskowski, získal podľa oficiálnych konečných výsledkov 48,97 percenta odovzdaných…

Šeliga: Mrzí ma, že je tu opäť téma záverečných prác, odpovedať musí minister

Bratislava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Podpredsedu Národnej rady (NR) SR Juraja Šeligu (Za ľudí) mrzí, že sa na slovenskej politickej scéne opäť rieši téma záverečných prác. Myslí si, že občania už toho majú "plné zuby". Napísal to na sociálnej sieti v reakcii na medializované pochybnosti o diplomovej práci…

Ministerstvo práce chce vytvoriť mechanizmus, aby sa systém štátnej podpory na osobnú asistenciu nezneužíval

Bratislava 13. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR počíta s príspevkom na osobnú asistenciu aj do budúcnosti. Cieľom rezortu je podľa ministra práce Milana Krajniaka zlepšiť systém starostlivosti, a preto pristúpili k zvýšeniu príspevku na opatrovanie. Zároveň ministerstvo chce, aby pomoc bola nastavená spravodlivo…

Šeliga: „Nemám ambíciu si napĺňať svoje ego. V priebehu pár dní oznámim, či budem kandidovať za predsedu Za ľudí“. Krok Kisku kritizuje

Bratislava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Podpredseda strany Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga oznámi počas niekoľkých dní, či bude kandidovať na predsedu strany. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že sa zariadi podľa toho, čo bude pre stranu najlepšie. Dôležité pre neho je, aby každý kandidát…

Minister Naď sa rozlúčil s britským veľvyslancom Garthom

Bratislava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Naď-OĽaNO Facebook)   Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) v pondelok na pôde rezortu obrany prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska akreditovaného v SR Andrewa Gartha. Išlo o rozlúčkové stretnutie, keďže Garth končí svoje pôsobenie na poste veľvyslanca Spojeného…

VideoDobré správy od premiéra: K celoplošným opatreniam nemusíme zatiaľ pristupovať

Bratislava 13. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto: SITA/Úrad vlády SR)   Slovensko nemusí nateraz pristupovať k celoplošným opatreniam pre zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Po pondelkovom zasadnutí konzília odborníkov na Úrade vlády SR to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO) Viac ako polovica nových prípadov od začiatku júna do začiatku júla bola podľa…

Premiér: Bolo by mi ľúto, ak by sme Gröhlinga stratili ako ministra školstva. „Poučený kauzou Kollára si dovolím pomlčať“

Bratislava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) by bolo ľúto, ak by vláda prišla o Branislava Gröhlinga (SaS) ako ministra školstva. Vyhlásil to v pondelok s tým, že to povedal bez akéhokoľvek kontextu. Predseda vlády sa nechcel vyjadriť k tomu, či by mal Gröhling uvoľniť post…

Nemecko chce mať predsedníctvo EÚ uhlíkovo neutrálne

Berlín 13. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecko chce, aby bolo jeho rotujúce predsedníctvo Európskej únie (EÚ) "klimaticky neutrálne". To plánuje dosiahnuť tým, že bude organizovať podujatia s úsilím znížiť emisie skleníkových plynov a kompenzovať tie, ktorým sa nedá vyhnúť. Ako uviedlo nemecké ministerstvo životného prostredia, dobrovoľné rozhodnutie vychádza z predchádzajúcich…

Česká vláda schválila návrh, ktorý do ústavy zavedie právo na zbraň

Praha 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/KR PZ Prešov)   Česká vláda v pondelok schválila návrh na zmenu ústavy, ktorý má do textu základného zákona zaviesť právo brániť seba a iné osoby za pomoci zbrane. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz "Vláda dnes prerokovala senátorský návrh na zmenu ústavy," povedala česká ministerka…

Pre pandémiu v Nemecku odložili 50.000 onkologických operácií

Berlín 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eduardo Verdugo)   V dôsledku pandémie nového koronavírusu nevykonali do polovice júna v Nemecku približne 50.000 operačných zákrokov zameraných na liečbu rakoviny. S odvolaním sa na vyhlásenie neziskovej organizácie Deutsche Krebshilfe (Nemecká pomoc onkologickým pacientom) o tom v pondelok informovala agentúra DPA Podľa riaditeľa Deutsche Krebshilfe…

Johnson odporučil občanom Británie nosenie rúšok v obchodoch

Londýn 13. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ben Stansall)   Britský premiér Boris Johnson v pondelok povedal, že ľudia by mali nosiť rúška v uzavretých priestoroch, ako sú obchody, informovala agentúra Reuters. Britská vláda v najbližších dňoch poskytne viac informácií o tom, ako chce toto opatrenie presadiť Nosenie rúšok má podľa Johnsona veľký…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Nepýtajme sa KTO má byť budúci líder nacionalistov, pýtajme sa AKÝ má byť.

Pri výbere budúceho predsedu akejkoľvek politickej strany dostávame médiami v rukách „nezávislých“ oligarchických zoskupení podsúvané komentáre. V týchto sa prakticky bez výnimky čitateľom prezentujú „zaručené“ informácie z „overených“ zdrojov o tom, KTO má byť budúcim predsedom strany. Následne poslušní novinárski manipulátori popisujú údajné predpoklady jednotlivých budúcich sluhov oligarchov vo funkciách predsedov a masírujú vedomie…

Otvorený list poslancom NR SR: Majte srdce pre deti!

Vážený pán poslanec, v súčasnosti sa prerokúvajú v parlamente štyri návrhy zákonov, ktoré môžu zlepšiť situáciu či už matiek alebo ich nenarodených detí v ťažkej situácii, v ktorej sú nenarodené deti ohrozené potratom. Prosíme Vás, podporte svojim hlasovaním všetky návrhy zákonov,

V parlamente pôjde tieto dni O ŽIVOT. Poslanci - kresťania, nech je vaše áno - ÁNO, nie -NIE, lebo všetko, čo je navyše, je od zlého!

Aktuálne tento týždeň pôjde v našom parlamente skutočne O ŽIVOT. Na prebiehajúcej schôdzi sú predložené štyri návrhy zákonov na obmedzenie umelých potratov na požiadanie a pomoc tehotných matkám. Otázka ochrany života je principiálna a nemôže stáť na politickom tričku. Toto nie je diskusia o výške DPH a podobne. Ak raz…

Sú členovia SNS politickí samovrahovia?

Členovia a funkcionári SNS by museli byť  politickí samovrahovia a nepríčetní masochisti, keby si  na sneme za predsedu strany opäť zvolili človeka, ktorý:  za štyri roky vedenia zničil národnú stranu, jej značku, potenciál a rešpekt v spoločnosti dosiahol ako predseda najslabší volebný výsledok v novodobej histórii strany nemá ani minimálny politický talent a netuší ako…

Matovič cez Korčoka cielene likviduje slovenskú štátnosť.

Matovič cez Korčoka cielene likviduje slovenskú štátnosť.   V súčasnosti je ľudstvo na svete organizované približne do asi dvesto navzájom v rôznej intenzite spolupracujúcich štátov. Vzťahy medzi nimi sú v záujme zachovania mieru regulované zo strany OSN dohodnutými všeobecnými medzinárodnými princípmi. Všetky štáty ich musia rešpektovať a svedomito plniť. Silu…

Riešenie potravinovej sebestačnosti - využitie geotermalnej energie na Slovensku

Riešenie potravinovej sebestačnosti Slovenska využitím jeho geotermálnej energie Slovensko vo svojej histórii už od čias Samovej ríše a neskôr aj Veľkomoravskej ríše bolo silno agrárne nastavené a potravinovo sebestačné. Obrábali sme si polia a pestovali obilie, ktoré bolo použité na pekárenské výrobky a chov zvierat pre mäso. Vznikom Čes

TopDesat

Prečo niektorí muži trávia na záchode tak veľa času?

0

Ak si aj ty zvedavý, prečo sa mužom tak veľmi páči na záchode pri vykonávaní potreby a sú tam tak dlho, máme odpoveď. Toaleta je pre nich bezpečným miestom na zamyslenie sa nad veľkými otázkami života. Takže nejde o anatomický pôvod. V skutočnosti môžu byť muži pri výkone svojich defektačných…

Kráľ Artuš: Panovník hradu Kamelot. 2. časť

0

V Británii 5. a 6. storočia, pustošenej nájazdmi Sasov a rozdelenej do nespočetného množstva malých kráľovstiev, vládol kráľ Artuš hradu Kamelot. Rozprávanie o jeho živote a dejinách jeho kráľovstva sa však zakladá viac na legendách než na skutočných historických faktoch. V prvej časti článku sme sa pozreli na vcelku zložitú genézu dejín Britských ostrovov, ktoré v minulosti…

Prečo mačky krútia zadkom skôr, ako zaútočia?

0

Veľa majiteľov domácich zvierat iste potvrdí, že keď sa ich mačky pripravujú  na útok, najskôr pokrútia zadkom. Prečo to robia? Vynaliezavé mačky takýto akt robia iba pár sekúnd pred útokom. Vtedy sa prikrčia a začnú krútiť zadkom skôr, ako vyrazia na svoj označený cieľ - čo sú niekedy tvoje nohy…

Tvoj pes by ťa chcel naozaj zachrániť, ak by vedel, ako na to

0

Určite si aj ty už videl zopár videí na YouTube, na ktorých sa snažia domáci miláčikovia zachrániť svojho majiteľa pred utopením v bazéne. Vedci sa rozhodli preveriť, či je to tak naozaj a či existujú psy, ktoré sú ako Lassie. Zistenie hovorí, že tvoj pes by ťa naozaj zachránil, jediným…

Triky s telom, ktoré sa ti môžu hodiť 1. časť

0

Priznajme si to, o našich telách prakticky nevieme nič. Chceme tým povedať, že dýchame a spíme, jeme a pijeme a berieme to ako normálne, nezamýšľame sa nad tým. Existuje však aj každodenná mágia, ktorú môžeme urobiť s našim telom a nemali sme o tom ani potuchy. Ľudské telo je jeden neobyčajný…

Jedlo, ktoré môžeš jesť bez výčitiek aj v noci

0

Dobrou správou je, že vedci a lekári tvrdia, že je prospešné a dokonca nevyhnutné večer jesť. Ale aby si sa vyhol ťažkostiam so žalúdkom, zlému spánku a priberaniu na váhe, je dôležité múdro si vyberať jedlo, ktoré si dáš na večeru. A samozrejme nezabudni na rozumnú veľkosť porcií. Tieto produkty ti môžu…

Vo svete IT

Americká NASA sa obracia na ľudí s ďalšou súťažou. Dokážete navrhnúť distribúciu elektriny na Mesiaci?

0

Americká vesmírna agentúra NASA má v súčasnosti plné ruky práce s prípravou letu na južný pól Mesiaca, do oblasti Aitken Basin. Ich program, Artemis, si dal za cieľ vrátiť ľudí na Mesiac do roku 2024 a do roku 2028 vytvoriť na Mesiaci trvalú posádku, prostredníctvom vesmírnej stanice Lunar Gateway a…

Dron SG906 Pro s 2K videom a dobou letu až 25 minút aktuálne kúpiš za najnižšiu cenu od uvedenia na trh

0

Hľadáš ideálneho drona pre natáčanie amatérskych záberov, no zároveň hľadáš výbornú kvalitu za dostupnú cenu? Osvedčený dron SG906 Pro je v tom prípade ideálnou voľbou, keďže ponúka možnosť natáčania videa v 2K rozlíšení, pričom zároveň umožňuje vytváranie fotografií v skvelom 4K rozlíšení. Hodiť sa určite bude aj skvelá výdrž na…

Vedci v novej štúdii navrhujú existenciu častice, ktorá by určovala tikanie vesmírnych hodín

0

Teória všetkého je hypotetická teória, ktorá by bola schopná zlúčiť dokopy svet kvantovej mechaniky, ktorý študuje najmenšie objekty vo vesmíre a Einsteinovej teórie relativity, ktorá sleduje, naopak, tie najväčšie. Tieto dve odlišné teórie prinášajú so sebou protichodné spôsoby, ako sa môžeme pozerať na čas. Kvantová mechanika vníma plynutie času ako…

MediaTek má byť údajne pod tlakom, aby obmedzil dodávky procesorov pre Huawei

0

Asi už ako viete, tak spoločnosť Huawei je dlhodobo pod tlakom americkej vlády, pričom v posledných mesiacoch došlo k zvýšeniu tlaku, ktorý obmedzil spoločnosti Huawei možnosti obchodovania aj so spoločnosťami, ktoré využívajú na výrobu svojich produktov americké technológie. Ide tak aj o firmy, ktoré sídlia mimo územia USA. Najväčší dopad…

Donald Trump potvrdil, že v roku 2018 povolil kybernetický útok voči Ruskej agentúra pre internetový výskum

0

Kybernetický útok je niečo, s čím sa mnoho krajín nechváli a skôr sa to snaží ututlať, ako sa k takejto činnosti verejne priznať. O to viac sú prekvapujúce slová amerického prezidenta, prostredníctvom ktorých pre washingtonpost.com potvrdil, že autorizoval útok na Ruskú agentúru pre internetový výskum (RIA) v roku 2018. Na…

Huawei sa v Česku púšťa do spolupráce so Seznamom

0

Huawei rozvíja svoje obchodné vzťahy aj mimo domácej Číny. V susednej Českej republike bude aktívne spolupracovať so Seznamom, ktorý je aktuálne jediným relevantným konkurentom voči vyhľadávaču Google a zároveň konkuruje americkému gigantovi vo viacerých oblastiach podnikania. Podľa dát, ktoré sú verejne dostupné, Seznam pokrýval ku konci februáru približne 11% trhu.…

KAMzaKRÁSOU

Chystáš letný filmový večer? Tu sú tipy na najlepšie rodinné filmy!

0

Nie je nič krajšie ako príjemný letný večer strávený s rodinou pri dobrom filme. Čo premietať? My sme si pre vás pripravili tie najlepšie rodinné filmy!

Video Perfektné cviky na doma so stoličkou: Spevnia každý sval na tele!

0

Ako si vyformovať postavu aj v pohodlí domova? Ak vás nebavia prístroje v posilňovni, tak skúste cviky na doma so stoličkou - vhodné aj pre začiatočníkov!

Ako vybrať kvetináč pre izbovú rastlinu? Dopraj kvetom to najlepšie!

0

Bežné izbové rastlinky možno pestovať v nádobách z rôznych materiálov a v podstate to nemusí mať na ne nejaký zásadnejší vplyv. Jednotlivé druhy kvetináčov však mávajú iné typy vlastností a rôzne výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť. Snáď najrozšírenejšie sú plastové kvetináče, ktorých ponuka je skutočne široká. Tento druh kvetináčov má…

3 tipy, ako odvodniť telo: Zbav sa tohto najväčšieho letného problému

0

Ak máte pocit, že ste ako nafúknutý balón, ledva si obujete svoje obľúbené letné topánky, tak nie ste v tom samé. Zistite preto, ako odvodniť telo!

Beauty poradňa GERnétic: Starostlivosť o pleť počas letných mesiacov

0

Pleť nestačí len krémovať. Počas teplých dní je potrebné venovať jej väčšiu starostlivosť. Starostlivosť o pleť počas letných mesiacov - ako má vyzerať?

Obhrýzanie nechtov či ponocovanie: Vieš, ako sa zbaviť zlozvyku?

2

Možno hádžete svoje oblečenie automaticky po zem a možno si obrýzate nechty. My sme pre vás zisťovali, ako sa zbaviť zlozvyku a aj to, ako vzniká.

Svetlo sveta

Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

0

Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Armádny Magazín

Video - Americká vojnová loď USS Bonhomme Richard v plameňoch. Zatiaľ je 18 zranených

0

USA, 13. júl 2020 (AM) - Požiar vypukol na americkej vojenskej lodi USS Bonhomme Richard na námornej základni v San Diegu. Zo 160 námorníkov, ktorí boli na palube, bolo najmenej 18 zranených. Informujú o tom v americkom námorníctve. Zranení boli prevezení do miestnej n

Azerbajdžan informoval o ozbrojenom strete na hranici s Arménskom

0

Arménsko, 13. júl 2020 (AM) - Ministerstvo obrany Azerbajdžanu informovalo o bojoch na hranici s Arménskom. Uvádza sa, že sú aj nejaké straty na ľudských životoch. Informovali o tom ruské médiá.   Azerbajdžanské ministerstvo obrany oznámilo ostreľovanie svojich pozícií a straty na oboch

"Cena víťazstva" a cena svedomia. V Česku sa natočil nový film o vojne a oslobodení Prahy. Mainstream si ho nevšimol

0

Česko, 13. júl 2020 (AM, Sputnik) - Na českom internete sa nedávno objavil unikátny film svojho druhu. Český manistream o ňom však (zatiaľ, pre každý prípad) mlčí. Ide o krátkometrážnu dokumentárnu snímku Cena víťazstva,

Čo sú to "lietajúce radary" a načo ich Rusko potrebuje?

0

Rusko, 13. júl 2020 (AM, Sputnik) - Tieto stroje sa vyrábajú na základe civilných lietadiel, ale vojaci ich mimoriadne potrebujú. Skvelé "oči" na oblohe potrebuje každá krajina, ktorá dbá na ochranu svojich hraníc, zvlášť, k

Vietnam by rád nové jednomotorové stíhačky, ktorými by nahradil MiGy-21, Rusko ako tradičný dodávateľ, ale nič podobné nevyrába

0

Rusi však chystajú do výroby nový prúdový motor Klimov RD-93MA, ktorý je vhodný do ľahkých jednomotorových stíhacích lietadiel... Vietnam / Rusko, 13. júl 2020 (AM, topwar/top

Vedúci srbskej polície: Medzi podnecovateľmi nepokojov boli britskí občania

0

Srbsko, 12. júl 2020 (AM, RG.ru) - Riaditeľ srbskej polície Vladimir Rebič v sobotu informoval verejnosť, že občania Veľkej Británie, Tuniska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny boli zadržaní za účasť na nepokojoch v Belehrade, Novom Sade, Nise a Kragujevaci. Vyšší úradník činný v trestnom konaní tak nepriamo potvrdil tvrdenie srbského vodcu Alexandra…

Tvoja Svadba

Dlhý, čipkovaný, vintage? Ktorý svadobný závoj si vybrať?

0

Dlhý, čipkovaný, vintage? Svadobný závoj je krásnym doplnkom svadobných šiat. Ktorý svadobný závoj si vybrať? Ktorý sa hodí k svadobným šatám? 

Tipy, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe: Čo pripraviť hosťom?

0

Plánujete svadbu v mesiacoch júl a august, no neviete, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe? Poradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť!

Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

0

Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tvoje Zdravie

TOP recepty z mäty: Skúsite domáci odvar, olej či mätový ocot?

0

Z mäty je možné v prvom rade pripraviť skutočne lahodný čaj, podobne ako z mnohých iných bylín. A verte, že domáci čaj z vlastnej čerstvej či nasušenej mäty je ten najlepší. Na jednu šálku čaju vám postačí pár čerstvých lístkov, podľa veľkosti 5 až 10, prípadne jedna až dve lyžičky doma nasušenej…

Toto sú najväčšie chyby pri behaní. Dopúšťate sa ich aj vy?

0

Ako sme už načrtli v úvode, medzi najzávažnejšie a najčastejšie chyby pri behu radíme nesprávnu a zlú techniku. Častými problémami v súvislosti s technikou je napríklad zvieranie rúk do pästí počas behu, zakláňanie trupu dozadu, kývanie tela do strán, príliš dlhý krok či zlé došľapovanie. Veľkým problémom je aj nesprávne…

Správny pitný režim počas leta: Čo by sme mali vedieť a dodržiavať?

0

Základnou otázkou pravdepodobne je, koľko tých tekutín by sme vlastne počas dňa mali vypiť. Vo všeobecnosti sa hovorí o priemernom objeme okolo 2 až 2,5 litra na dospelého človeka, môže však ísť aj o 1,5 až 3 litre tekutín denne. Spravidla sa počíta s objemom 20 až 40 ml tekutín na…

Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

0

Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

0

Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

0

Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.