KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Gabriele Kuby: Nehorázne zásahy vlády do života občanov sú akceptované bez odporu. Koronavírus nás volá k obráteniu!

Bratislava 22. mája 2020 (HSP/christianitas.sk/Foto:Pixabay)

 

Biskupi boli prvými, ktorí v rámci chvatnej poslušnosti zrušili bohoslužby bez akejkoľvek náhrady. Prečo iba nevyužili rozumné bezpečnostné opatrenia, ktoré by zväčšili rozostupy medzi návštevníkmi bohoslužieb?

Ilustračné foto

Tyč menom koronavírus sa zasekla do výpletu a zastavila šialene sa krútiace koleso svetovej hyperaktivity a položila verejný život na kolená. Doprava, hospodárstvo, šport, školy, univerzity, škôlky, verejné podujatia, ba dokonca bohoslužby sú teraz štátom zakázané. Hranice otvorenej spoločnosti sa zatvorili, v jednej krajine za druhou sa obyvateľstvo dostáva do domáceho väzenia.

Nehorázne zásahy vlády do života občanov sú akceptované bez odporu, a čo viac, zdá sa, že čím sú opatrenia prísnejšie, tým zodpovednejšie vláda koná. V Šanghaji funguje verejný život už len pomocou čiarového kódu, ktorý musí každý občan nosiť na zápästí. Môžu ho kedykoľvek oskenovať a dostane pokyny ako a kde sa môže pohybovať, či má ísť do práce alebo karantény.

V Nemecku zase Telekom poskytuje Inštitútu Roberta Kocha dáta o pohybe užívateľov mobilných telefónov. Robíme všetko čo nám kážu. Zdržiavame sa doma, pri každom potenciálnom dotyku s neviditeľným nepriateľom si umývame ruky, komunikujeme takmer už len virtuálne, bez akéhokoľvek fyzického kontaktu. Je to cesta, ktorou sme sa už beztak vydali. Ako dlho ešte potrvá táto nútená prestávka? To nevie nikto. Dokonca nie je jasné ani to, či bude ľudský imunitný systém odolný voči už prekonanému vírusu.

Momentálne je celosvetovým cieľom zabrániť kolapsu zdravotníckeho systému, pričom sa však ráta s pravdepodobným kolapsom globálnej ekonomiky. Vo vzduchu visí napäté a strachom naplnené očakávanie. Každý už vie, že náš globálny dom je postavený na piesku. Obstojí však, keď udrie búrka? Globálne obchodné reťazce neumožňujú žiadnu odstávku. Tá totiž znamená kolaps a ten stratu pracovného miesta, bývania, a nedostatok základných prostriedkov potrebných pre život.

Kúzlia teraz vlády miliardy z klobúka, aby zabránili kolapsu, alebo ho len oddialili? Bude vedieť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uvoľniť ešte tisíc miliárd na Európsku zelenú dohodu? Globálne otepľovanie zrazu už nikoho nezaujíma. Jeden úradník EÚ sa 18. marca vyjadril, že globálne otepľovanie už nie je témou dňa. V tejto chvíli ide len o „rekonštrukciu ekonomiky.“ Budú štáty EÚ, predovšetkým Nemecko, aj naďalej môcť a chcieť prijímať milióny migrantov, keď je ohrozená ich vlastná existencia?

Dokonca aj zelení a ľavičiari budú hľadieť v prvom rade na vlastné záujmy. Celý svet sa nachádza v situácii ako niekto, komu bola práve diagnostikovaná rakovina. Karty sú nanovo zamiešané, jedna z nich čierna, s vyškierajúcou sa smrtkou. Nič nie je isté. Vedeli sme, že raz zomrieť musíme, ideálne vtedy, keď sa sami rozhodneme, že už je náš čas. Spolkový ústavný súd na Popolcovú stredu 2020 odpratal z cesty novému obchodnému odvetviu, asistovanej samovražde, všetky právnické prekážky. No musieť zomrieť, keď sme sa pre smrť ešte nerozhodli?

To je pre väčšinu tých, ktorým sa smrťou všetko končí, akurát pohľad do priepasti. Čo spraví človek, ktorému bola diagnostikovaná rakovina? Vďaka zdravotnému poisteniu ide práca a stres bokom a vynoria sa hlbšie otázky. Ako som žil? Ako sú na tom moje vzťahy založené na láske, v ktorých však už žiadna neprúdi? Vzťahy k najbližším, k Bohu? Čo ak naozaj zomriem? Čo potom? Podobným podnetom na uvažovanie je dnes pre celý svet globálna snaha vlád premôcť víťazné ťaženie koronavírusu totálnym vypnutím krajín. Predbežne nám to získa čas, avšak len krátky, nakoľko máme obmedzené prostriedky. A tak nastáva čas pre rodinu.

Malé deti sú zrazu tam, kam patria, so svojimi matkami. Otcovia sú doma. Manželia majú čas sa spolu rozprávať. Rodiny sa stretajú spoločne pri stole, dokonca sa deťom dostane aj raňajok. Celé rodinné osadenstvo praktizuje domácu výučbu. Namiesto celodennej školy ministerky Franzisky Giffeyovej funguje len tak, zo dňa na deň, celodenná rodina! Ale vedia rodiča vôbec, čo si doma počať s deťmi, keď je zakázaný ešte aj vstup na ihriská? Celých desať rokov im bolo vtĺkané do hláv, že malé deti potrebujú vzdelanie, ktoré im dokáže poskytnúť len vyškolený personál, nie rodičia prepojení so svojimi deťmi putom lásky. V mnohých rodinách je vraj táto starostlivosť nahradená obrazovkou. No je tu veľká šanca nájsť k sebe ako rodina cestu späť.

Keď máme v rukách osudnú čiernu kartu, otázky sa odrazu začnú spontánne vynárať. Ozve sa naše svedomie. Otázka Boha, ktorú prekryl nános blahobytu, už nie je možné len tak ignorovať. Prejaví sa vnútorné nutkanie, dať si do poriadku vzťahy, predovšetkým ten s Bohom, nielen ako jedinec, ale ako celá spoločnosť.

Biblia nám hovorí o neustále sa opakujúcom kolobehu. Volanie Boha, radostné áno národa, rozkvet spoločenstva, víťazstvá nad nepriateľmi, blahobyt, pokušenie, pád, katastrofa, zničenie a opäť prorocké volanie, obrátenie, rozkvet, víťazstvá, blahobyt, pád… ako čítame vo veľkej kajúcnej modlitbe v knihe Nehemiášovej (9,26-29). Tento kolobeh prechádza z generácie na generáciu, z kultúry na kultúru. V našom historickom okamihu sa nachádzame vo fáze pádu a divíme sa, že nás zrazu, úplne nečakane prepadol nepriateľ. A tým nepriateľom je vírus. Koronavírus nám poskytuje priestor na uvažovanie.

To nové na našej situácii v rámci histórie ľudstva je, že máme globalizovanú ekonomiku, globálny koronavírus a čas na uvažovanie taktiež. Niet žiadneho východiska, neexistuje nový svet, do ktorého by sme mohli ujsť. Avšak máme možnosť opätovne nadviazať vzťah s Bohom a pod jeho vedením prejsť púšťou dnešnej krízy. Nadišiel čas Cirkvi. To, čo teraz potrebujeme, sú Boží muži, svätí kňazi, rádoví bratia a sestry a laici, ktorí nás privedú k viere, nádeji a láske a ukážu nám ako užívať tento bohatý poklad duchovných prostriedkov, ktoré ako katolíci máme. Sviatosti eucharistie a spovede, pomazanie chorých, Božie slovo, svätenú vodu a kadidlo, vzývanie matky Božej a svätého Jozefa, modlitbu ruženca, krížovú cestu, hojnosť prisľúbení, spojenie s anjelmi, so svojím anjelom strážnym, svätými, mučeníkmi a úbohými dušami, uctievanie relikvií svätých, ktoré máme v každom kostole, svedectvá svätých, ktorí žili cnostný život, a v neposlednom rade, silu exorcizmu.

Ale Cirkev svojím prispôsobovaním sa duchu doby a ťažkými hriechmi kňazov a biskupov svoju autoritu a moc stratila. A môže ich získať naspäť jedine pokáním. Už desaťročia v kostoloch kňazi hlásajú zjemnené evanjelium, ktoré priťahuje čoraz menej veriacich. Katechézy o horúcich témach ako Boží plán pre muža a ženu, sexualita, rodina, posvätnosť života od počatia až po smrť? Nič. Úkon kajúcnosti? Zrušený. Existuje už len milosrdný Boh, nie spravodlivý. Vy, ktorí do vína evanjelia prilievate vodu, nevidíte snáď, že vaše slová nenachádzajú v srdciach veriacich svoju odozvu? Koho myslí Pán svojimi ostrými slovami adresovanými zákonníkom a farizejom (Mt 23,1-39)?

Pokiaľ je pre biskupa najdôležitejšou výzvou „ženská otázka“, tak ľuďom v núdzi nemá čo povedať. Prikázaním dňa sa stáva obrátenie! Biskup vyznávajúci nedostatok odvahy odporovať duchu súčasnej doby a vziať na seba spolu s Ježišom ťažké bremeno, sa stretne s vďačnosťou a úctou a stane sa vodcom skutočnej obnovy. Denne sa v čítaniach pôstneho obdobia stretávame s jasným návodom na obrátenie.

Svätá Hildegarda z Bingenu hovorí o „sile ľútosti a obrátenia, ktoré obnovujú svet“. Možno budú teraz aj média vo svojom boji proti kresťanstvu o niečo zdržanlivejšie. Cirkevní „reformátori“ hlásajúci prispôsobenie sa namiesto obrátenia si zrejme mysleli, že sa systematické ničenie Božieho poriadku bude aj naďalej vyvíjať ako doposiaľ. Vraždením miliónov nenarodených detí, rebéliou proti identite muža a ženy, rozbíjaním rodiny, morálnou uvoľnenosťou v sexualite, neduhom menom pornografia, právnou legalizáciou homosexuálnych manželstiev, kolektívnym zanedbávaním detí a mládeže, „vylepšovaním“ človeka pomocou transhumanizmu.

Reakcia Cirkvi bola na všetky tieto otázky slabá a veriaci od svojich pastierov nedostali žiadne jasné nasmerovanie ako sa obrniť voči násilnej manipulácii kolektívneho vedomia. A tak sa mala Cirkev prispôsobiť duchu doby, aby nestratila svojich veriacich. Húfne roztratenie sa oviec neprinieslo potrebnú sebareflexiu, nakoľko príjmy zostali nedotknuté. No koronavírus pozastavil toto smerovanie na neurčito. Je to predohra. Overtúra.

Verí niekto tomu, že sa potom vrátime naspäť do starých koľají? A kedy bude to potom? Znamením je zatvorený chrám svätého Petra, srdce celej Cirkvi. Biskupi boli prvými, ktorí v rámci chvatnej poslušnosti zrušili bohoslužby bez akejkoľvek náhrady. Prečo iba nevyužili rozumné bezpečnostné opatrenia, ktoré by zväčšili rozostupy medzi návštevníkmi bohoslužieb (ako to urobil nemecký biskup Oster a poľskí biskupi), požiadali rizikové skupiny o zotrvanie vo svojich príbytkoch, a práve teraz vyzvali všetky vekové kategórie do 60 rokov k prijímaniu sviatosti spovede a eucharistie?

Predstavme si, že by pápež neputoval sám, ale s nekonečne dlhým zástupom ľudí v príslušných odstupoch, k siedmim kostolom v Ríme, tak ako kedysi svätý Filip Neri. Cirkev teraz už inú možnosť nemá. Nemecká vláda 16. marca 2020 zakázala všetky zhromaždenia v kostoloch, mešitách, synagógach a ostatných náboženských obciach. Netreba nám vzývať nebesia? Tak ďaleko sme sa očividne zatiaľ nedostali, ešte sme nepadli na kolená. Veríme, že máme všetko pevne v rukách, keď sa vyhneme každému ľudskému kontaktu. O čo by sme mali prosiť? Aby zmizol koronavírus a všetko bolo ako po starom? Nie je oveľa potrebnejšie žiadať o nápravu, aby nám bol sňatý závoj spred očí, a my by sme rozoznali a priznali si, v čom sme sa Bohu a jeho dielu ako jednotlivec a spoločnosť vzopreli?

Nezaoberajme sa tým, či je koronavírus Božím trestom. Ak Boh existuje a miluje svoje stvorenia, tak nedopustí pošliapavanie desiatich prikázaní ani zničenie samotného človeka. Tie prikázania nám dal, aby sme si zvolili život a nie smrť (Dt 30,19). Koronavírus vypukol v období pôstu. V čítaniach a evanjeliách sme každý deň opätovne vyzývaní k obráteniu. Boh nás varuje pred následkami neposlúchnutia tohto volania. Počujeme ho? Obrátenie znamená, že človek zostúpi z Božieho trónu, na ktorý sa sám posadil, uzná sa ako Božie stvorenie a svojho stvoriteľa bude žiadať o silu hľadať jeho vôľu.

Vo svetle mizérie sa nám naša arogancia chcieť rozhodovať o začiatku a konci života, určovať vlastné pohlavie, zabiť nechcené dieťa alebo si vytvoriť to chcené, krížiť človeka so zvieraťom alebo strojom, odhalí ako zločin. Nie sme vládcami nad životom a smrťou. Nie sme dokonca ani vládcami nad jedným malým vírusom. Predstavme si, že by sa politici, ktorí musia učiniť tie najťažšie rozhodnutia, spojili v spoločnej modlitbe na vyprosenie si múdrosti.

Ako by len odľahlo nám všetkým, ktorí sa cítime bezmocní. Besnenie koronavírusu sa nám pomocou radikálnych opatrení izolácie istotne podarí poraziť. Ale môže sa stať, že globálny ekonomický kolaps bude omnoho horší ako možný kolaps zdravotníckeho systému. Potrebujeme Ducha svätého, aby sme v blízkej budúcnosti učinili tie správne rozhodnutia. Človek, ktorý sa odvrátil od Boha a považuje sa za sebestačného, stratil pokoru. Budeme sa jej musieť opäť priučiť. No už teraz vidieť záblesky nádeje a požehnania. Uvedomujeme si, že sme všetci na jednej lodi. Komunikujeme spolu srdečnejšie, zostúpili sme z piedestálu „dokážem všetko“.

Kňazi riskujú svoje životy, aby boli chorým nablízku. V talianskom Bergame ich za jeden týždeň zomrelo šesť. Lekári a ošetrujúci personál podávajú heroické výkony. Obyvatelia si spevom z balkóna na balkón prejavujú ľudskú blízkosť. Potrebujeme sa navzájom. Na internete sa rozhoreli tisícky svetiel veriacich pastierov, kňazov a laikov. My veriaci tak môžeme nájsť toľko hľadanú soľ a pokrm. Na sviatok svätého Jozefa vyzýva pápež celý svet k modlitbe ruženca svetla. V nedeľu nás zvolávajú kostolné zvony, ktorých hlas však nasledovať nemôžeme. Virtuálne sa spojme v modlitbe a na svätej omši a prijímajme duchovné sväté prijímanie. Boh nás neopustil. Sme pokrstení, v našich srdciach prebýva Ježiš Kristus a tam ho aj nájdeme, lebo „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5,20).

Článok vyšiel v časopise VATICAN, 4. vydanie, apríl 2020, preložené do slovenčiny so súhlasom autorky

Článok pôvodne vyšiel na christianitas.sk

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Mediálny holding News Corp zastaví vydávanie vyše sto okresných a regionálnych novín v Austrálii

Sydney 29. mája 2020 (HSP/Foto: Screenshot SMH.com.au)   Podľa všetkého, finančné a iné problémy majú nielen média v Európe, ale aj na iných kontinentoch. Napríklad, u protinožcov dochádza k výrazným reštrikciám. Mediálny holding News Corp zastaví vydávanie vyše sto okresných a regionálnych novín v Austrálii. Ďalšia časť podobných médií bude…

Británia, USA, Kanada a Austrália sú znepokojené novým zákonom pre Hongkong

Londýn 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kin Cheung)   Británia, Spojené štáty, Kanada a Austrália vo štvrtok obvinili Čínu, že svojou snahou presadiť nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu porušuje svoje medzinárodné záväzky. Informovala o tom agentúra AFP "Rozhodnutie Číny zaviesť nový bezpečnostný zákon pre autonómny Hongkong je v priamom rozpore…

V Británii zomrel oficiálne najstarší muž na svete, 112-ročný Bob Weighton

Londýn 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto: ITV News Calendar Twitter)   Najstarší muž na svete, podľa organizácie Guinnessove svetové rekordy, zomrel v Británii na rakovinu vo veku 112 rokov. Správu vo štvrtok potvrdila jeho rodina, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP Bob Weighton, bývalý učiteľ a inžinier zo stredoanglického grófstva…

Úrad vlády: K potláčaniu korupcie má prispieť implementácia kritérií medzinárodnej normy

Bratislava 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Úrad vlády (ÚV) SR chce prispieť k potláčaniu korupcie implementáciou kritérií medzinárodnej protikorupčnej normy. Prebehnúť by mal certifikačný audit Informoval o tom tlačový a informačný odbor úradu vlády po stretnutí šéfa úradu Júliusa Jakaba a premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Zavedením protikorupčného systému sa…

Európska únia predĺžila sankcie voči sýrskemu režimu

Brusel 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/SANA)   Európska únia predĺžila o jeden rok platnosť svojich sankcií uvalených na režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Ako dôvod tohto kroku Brusel uviedol pokračovanie násilného útlaku občianskej spoločnosti v tejto krajine, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA Sankcie, ktoré sa naposledy dotkli 273 jednotlivcov a…

Rusko označilo zahraničnú politiku USA za nebezpečnú

Moskva 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:MFA Russia Twitter)   Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že USA sa správajú nebezpečne a nepredvídateľne. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová to vyhlásila po tom, čo Washington odstúpil od kľúčovej vojenskej dohody a opätovne začal zvyšovať nátlak na Irán Spojené štáty ohlásili, že ukončia platnosť…

Sulík: Buď chceme byť za každú cenu za pekných, alebo pomôcť ekonomike

Bratislava 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   O tom, či sa ekonomika bude po strmom páde v dôsledku koronakrízy zotavovať podobne rýchlo ako klesala, alebo omnoho pomalším tempom, rozhodnú podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) aj kroky vlády na jej podporu „Pád dole už je istý. A či to…

Proces s Marianom Kotlebom bude pokračovať zajtra, v kauze kontroverzných šekov sa čítali rozsudky o Slovenskej pospolitosti a ĽSNS

Pezinok 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V kauze kontroverzných šekov Mariana Kotlebu sa vo štvrtok popoludní na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) čítali rozsudky Najvyššieho súdu (NS) SR o zrušení Kotlebovej niekdajšej strany Slovenskej pospolitosti a o nezrušení ĽSNS. Pojednávanie bolo prerušené do piatka (29. 5.) Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry…

VideoSmutné prvenstvo: Slovensko má len po 2 mesiacoch novej vlády za sebou prvé väčšie protivládne protesty

Bratislava, Košice, Banská Bystrica 28. mája 2020 (HSP/Foto: screenshot video/Video: Košice dnes)   Slovenská vláda okrem globálne rozšírenému strachu z koronavírusu čelí ďalšej prekážke, a to epidémii nespokojnosti občanov. Taký rýchly nástup odporu voči vláde však Slovensko dosiaľ nevidelo a zrejme ani nik nečakal. Po protestoch spred pár týždňov, ktoré…

Národné centrum zdravotníckych informácií dočasne povedie Bielik

Bratislava 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) dočasne povedie Peter Bielik, ktorý už v minulosti pôsobil v organizácii na pozícii výkonného riaditeľa a riaditeľa úseku správy zdravotníckych dát. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová Bielik bol dočasne poverený riadením NCZI…

Z vedenia Národného ústavu detských chorôb odchádza generálny riaditeľ Kužela

Bratislava 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Ladislav Kužela končí vo funkcii. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. NÚDCH je najväčšia detská nemocnica na Slovensku Odvolanie riaditeľov nemocníc odôvodňuje minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) stratou jeho dôvery. Minister sa postupne…

Primátor Matúš Vallo požiadal o zníženie platu, ten mu zostáva v pôvodnej výške

Bratislava 28. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Primátor Bratislavy Matúš Vallo požiadal o zníženie platu, ten mu tak zostáva v pôvodnej výške 6 048 eur. Mestskí poslanci dnes schválili návrh na zníženie platu primátora z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s ochorením COVID- 19. V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva z…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dnešný protest proti Matovičovi v B. Bystrici

Ako jeden z tých, čo sa už nemôžu pozerať na nezmyselné rozhodnutia, primitívne pubertálne facebookové statusy a urážky občanov zo strany nášho (aj sa mi to zle píše) premiéra, som sa dnes rozhodol prísť na protestné zhromaždenie, ktoré sa konalo o 17:00 na námestí SNP v Banskej Bystrici. Nasleduje moje…

Otvorený e-mail pre pánov poslancov Tarabu, Kuffu st. a Kuffu ml.

Vážení čitatelia. Na stole mi pristál e-mail od konzervatívneho voliča(ov), ktorý si vám dovoľujem predstaviť. Text je tu, neopravený, v stave v akom mi prišiel. Oplatí sa ho prečítať. "Vážený pán Taraba, Kuffa st. a Kuffa ml., som konzervatívny volič. Som veľmi sklamaný, ba čo viac veľmi ale veľmi smutný, z vášho pre mňa…

Koronavírus! Je skutočne začiatkom konca?

Ja osobne sa nezaoberám numerológiou, ale zhruba viem, o čo v nej ide. Prečo o tom hovorím? Pretože nedávno som mal rozhovor s jednou známou, ktorá sa venuje numerológii. Hovorili sme o rôznych veciach, a keď prišla reč na koronavírusovú krízu povedala mi, že Covid-19, presnejšie povedané číslo 19 s…

Mrhanie štátnych finančných prostriedkov je prirodzenou agendou ministerstva obrany

V článku Pravdy minister obrany pod názvom „Naď chce naplniť záväzok 2 % z HDP pre NATO, vojakom na platy nesiahne“ ničím neprekvapil. Potvrdil to, čo už dávno vieme, že v prvom rade háji v kresle ministra obrany americké záujmy. Nejako mu ušlo, že americká dominancia vo svete končí a svet si uvedomuje, že…

Plamenná reč Matoviča a a ako je to dnes

Zradili poslanci svojho predsedu ? Vláda sa zmenila a konanie zostalo ? Kde je ten boj za obyčajných ľudí ? Smeráci zanechali míny, ale nová vláda je inakšia ? Zrušme nákup stíhačiek a peniaze na 13.dôchodky budú najmenej do roku 2025. Žijeme v digitálnej dobe takže všetko je na webe. Často…

Jednotka kandidátky OĽANO sa zastala hovorcu Mikasa (Matoviča): „už iný nebude“.

Tak sme sa od jednotky kandidátky zlepenca individuí dozvedeli, že náš nevládca „už iný nebude, on je už taký, aký je“. Pedagogická kvalifikovanosť a erudovanosť z toho výroku priam srší. Prvý výrok a hneď perla. Inými slovami: „On už zostane sociopaticky posadnutý Facebookom“. Alebo: „On už zostane večným rebelom, nevhodným na vládcu“. Isteže,…

TopDesat

Svet chutí: Počuli ste už o chuti umami?

0

Pokrmy jeme nielen z dôvodu, že to je potrebné, ale aj preto, lebo si ich vychutnávame. Sčasti to je možné vysvetliť ich chuťou. V praxi sa uplatňuje kombinácia chute a arómy jedál, ku ktorým sa pridávajú signály z ďalších zmyslov. Vzniká tak príjemný zážitok z konzumácie pokrmov. Prinášame vám trochu oddychového čítania o strave. Čo dodáva…

Vyvinula sa brada mužom, aby absorbovala nárazy do čeľuste?

0

Hustá a luxusná brada je pre muža korunou krásy podobne, ako pre ženu zdravé a dlhé vlasy. Je síce pekná na pohľad, ale môže mať tiež praktickejší účel. Počas celej histórie oslavujú niektoré kultúry dlhú bradu ako symbol spoločenskej dominancie a mužnosti podobne, ako to má lev so svojou obrovskou…

Lívia na bojisku Canavan: Čo so sebou prináša táto choroba?

0

Lívia je krásne usmievavé dievčatko, ktoré sa teší zo života. Narodila sa 13.3 2019 ako zdravé dieťa. No po pár mesiacoch si jej mamka všimla, že nie je ako iné deti. Nezdvíhala hlavičku, nezaujímali ju hračky. Lívia sa preto ocitla v rukách odborníkov. Až jedného dňa prišla diagnóza - Canavan…

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 1. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Vo svete IT

Vedcom sa podarilo nájsť „chýbajúcu hmotu“ vo vesmíre, ktorá bola dlho pre nás neviditeľnou

0

Jean-Pierre Macquart a jeho kolegovia z Medzinárodného centra pre rádiovú astronómiu v Austrálii prečesávali vesmír kvôli rýchlym rádiovým signálom, keď sa im podaril vážne pozoruhodný objav. Zistili, kde sa skrýva chýbajúca hmota vo vesmíre. Ten sa totiž skladá z „obyčajnej hmoty,“ temnej hmoty a temnej energie. Obyčajná hmota je všetko…

Urobte si zo smartfónu vreckový skener! Pozrite sa ako na to

0

Zatiaľ čo v minulosti využitie smartfónov bolo vcelku obmedzené na základné úlohy a „behanie“ po internete, tak súčasne smartfóny možno využívať ako multifunkčné zariadenia slúžiace za viacerými účelmi. Týka sa to ako high-end smartfónov, tak aj zariadení zo strednej triedy. Včera sme Vám dali do pozornosti vcelku šikovnú aplikáciu, ktorá…

Analytici hovoria, že bezpečnosť smartfónov môže byť ovplyvnená tým, v ktorých regiónoch sa predávajú

0

Analytici spoločnosti F-Secure Labs odhaľujú, že bezpečnosť telefónov sa môže líšiť v závislosti od regiónu, v ktorom sa predávajú. Platí to obzvlášť pre smartfóny využívajúce rôzne nadstavby. Analytik a riaditeľ spoločnosti, James Loureiro, v blogovom príspevku píše: „Od zariadení rovnakej značky, by ste očakávali, že budú fungovať všade rovnako. Avšak…

Microsoft uvoľňuje veľkú aktualizáciu Windowsu. S jej inštaláciou však odporúčame ešte počkať. Tu je dôvod!

0

Microsoft začal s postupným uvoľňovaním aktualizácie Windows 10 2004 (tiež známou ako Windows 10 May Update) pre používateľov najnovšej verzie Windowsu. Ide o novú verziu operačného systému, ktorá prináša viacero noviniek a vylepšení. Nejde však o aktualizáciu z kategórie „revolučných“. Dôvodom je, že hoci nájdeme v nej viacero noviniek, tak…

Oppo chce vlastné procesory. Dôvodom majú byť údajne sankcie voči Huawei

0

Ekonomický konflikt medzi americkou vládou a spoločnosť Huawei trvá už približne rok, pričom jeho koniec nie je na obzore. Američania pred niekoľkými dňami predĺžili sankcie a zároveň zaviedli nové. Konkrétne Huawei nemôže odoberať čipy od spoločností, ktoré využívajú na ich výrobu americké technológie (problém sa dotýka hlavne kooperácie s TSMC,…

Veľkolepé divadlo americkej NASA a SpaceX sa nekonalo. Štart rakety po niekoľkých hodinách odložili

0

Včerajší deň mal byť obrovskou udalosťou pre Američanov. Dôvodom bol štart rakety vyvinutej spoločnosťou SpaceX, ktorá mala vyniesť na medzinárodnú stanicu ISS dvoch amerických astronautov. Malo ísť pritom o prvý let od roku 2011, ktorý sa uskutoční s ľudskou posádkou z územia USA. Kto však pozeral živý prenos z tohto…

KAMzaKRÁSOU

TEST: Toaletná voda Halloween I´m Unique – to pravé letné osvieženie!

1

Krásnych vôní nikdy nie je dosť. Veď predsa rôzne toaletné či parfumované vody hýria najrozličnejšími ovocnými, kvetinovými, korenistými a mnohými inými tónmi a každá predstavuje akýsi unikát. Muži i ženy preferujú iné typy vôní a rovnako platí, že konkrétne vône sú vhodnejšie vždy na nejakú inú udalosť. Jemné vône oceníme…

Nedostatočný príjem kalórií: Takto vám dá telo najavo, že málo jete!

0

Nedostatočný príjem kalórií môže byť pre ľudský organizmus nebezpečný a spôsobiť rôzne ťažkosti, niekedy i zdravotné. Na ktoré signály si teda dávať pozor?

Súťaž o SOS papieriky proti lesku na pleti - PÂTE GRISE PAPIERS MATIFIANTS

1

Kožný maz zabezpečuje hydratáciu pleti, no zároveň prispieva k jej masteniu a lesku. SOS papieriky proti lesku na pleti sú však vašou záchranou. Vyhrajte ich!

5 prekvapujúcich spôsobov ako využiť kuchynskú soľ: Už si o nich počula?

4

Soľ nie je len základným dochucovadlom jedál, ale i výborným pomocníkom. 5 prekvapujúcich spôsobov, ako využiť kuchynskú soľ, vás naozaj šokuje. 

Vieš, čo je dobré na popáleniny? Spoznaj 7 tipov, ktoré pomáhajú!

3

Občas sa stane, že sa chytíme niečoho horúceho, čo nám spôsobí popáleninu na pokožke. No viete, čo je dobré na popáleniny a ako ich ošetriť?

Nikdy ich nedeľ! Ktoré protizápalové potraviny treba jesť spolu?

4

Počuli ste o protizápalových potravinách? Ktoré protizápalové potraviny fungujú najlepšie, keď ich jete spoločne? Toto sú najlepšie a najsilnejšie kombinácie!

Svetlo sveta

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

0

Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

Armádny Magazín

Čínske obojživelné záchranné lietadlá AG600 - Kunlong budú uvedené do prevádzky v tomto roku

0

  Čína, 28.máj 2020 ( AM ) - Čínske obojživelné lietadlo AG600, ktoré je najväčším svojho druhu na svete, sa v druhej polovici roka vydá n

Čína má problém s dôkladnou ochranou ruských leteckých motorov pred kopírovaním

0

Čína, 26.máj 2020 ( AM, Inforuss ) Rusko prišlo s mimoriadne účinným systémom ochrany svojich leteckých motorov pred kopírovaním  zo zahraničia. Nie je žiadnym tajomstvom, že letecké motory sú slabou stránkou Číny. Krajina

„Chcel by som im darovať glóbus“: Šojgu odvážne uzemnil USA aby nerobili zemepisné chyby

0

Rusko, 27.máj 2020 ( AM, politpuzzle.ru ) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu porovnal geopolitické kroky Spojených štátov s ich zemepisnou polohou a poznamenal, že kroky Washingtonu sa nezhodujú s tým, čo vyhlásujú.   Vedúci ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu v rozhovore pre Il Giornale uv

Rumunská verejnosť je nespokojná s ponechaním stíhačiek F-16AM na zemi - k zachyteniu ruského Tu-22M3 boli vyslané staré „sovietske" stíhačky MiG-21 L

0

Rumunsko, 27.máj 2020 ( AM ) - Šéf tlačovej služby rumunského Ministerstva národnej obrany, plukovník Constantin Spânu porozprával v exkluzív

Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň. Video

0

Rusko, 28.máj 2020 ( AM ) - Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň, uviedol zdroj v ruskom obrannom priemysle. Na základe výsledkov testu sa rozhodne, kedy sa Poseidon dostane do služby.  

Vrtuľník Mi-8 havaroval na Čukotke - všetci členovia posádky zahynuli. Video

0

Rusko, 26.máj 2020 ( AM ) - Pred niekoľkými hodinami, počas výcvikového letu na letisku pri uhoľnej bani v oblasti Anadyr, havaroval vojenský viacúčelový vrtuľník Mi-8 Ministerstva obrany Ruskej federácie. Všetci členovia posádky zomreli - keď vrtuľník explodoval po páde na zem.   Podľa záznamov pred

Tvoja Svadba

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

1

Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol v hodnote 84 €

0

Budúce nevesty musia myslieť na všetko aj na líčenie, ktoré podčiarkne ich krásu. Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol je tu pre všetky nevesty!

Tvoje Zdravie

Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

0

Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

0

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

0

Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

0

Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

0

V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…

Najlepšie bylinky na zvýšenie libida: Ktoré pomôžu ženám i mužom?

0

Ženy a rovnako i mužov môže trápiť zníženie libida či jeho úplná, a teda strata sexuálnej túžby. Ako to napraviť? Skúste overené bylinky na zvýšenie libida!