Chodorkovskij kontra Strelkov. Západná civilizácia kontra východná

Doneck 22. októbra 2014 (/HSP/Foto:TASR)

 

V skrátenom znení na tomto mieste prinášame otvorený list, ktorý napísal povstalecký veliteľ Igor Strelkov ako reakciu na ambície bývalého oligarchu Chodorkovského stať sa prezidentom Ruska. Tento oligarcha, ktorý bol odsúdený za daňové podvody a po desiatich rokoch prepustený z väzenia na Putinovu milosť, sa zdržiava v zahraničí (Izrael) a netají sa ambíciami kandidovať v najbližších prezidentských voľbách proti Putinovi. List je vynikajúcim vyjadrením rozdielov medzi západnou a východnou kresťanskou civilizáciou, rozdielov medzi dvoma spôsobmi prístupu k národu, vláde a rozdielov v spôsobe uvažovania a chápania ale i uskutočňovania reality. Strelkov tiež bez servítky opisuje dnešné politické fungovanie sveta.

 

Text listu:

Desať rokov kriminálu bolo pre Vás, pán Chodorkovskij, skutočnou tragédiou. Koľko bolo možné za tú dobu rozkradnúť! A teraz je Vaším jediným cieľom dohnať stratené. Poďme sa pozrieť na predchádzajúcich 10 rokov vašej životnej dráhy. Od roku 1991 do Vášho uväznenia, ste, pán Chodorkovskij, “z ničoho” (tj. bez toho, aby ste vložil rubeľ, ste si prisvojil národný majetok za desiatky miliárd) vytvoril ohromné finančne priemyselné impérium a stal sa jedným z najbohatších ľudí v krajine. Pritom ste sa, ako mnohí ďalší oligarchovia, bohato “prešli po mŕtvolách”, nezaťažovali ste sa žiadnymi morálnymi obmedzeniami, lúpili ste a pľundrovali ohromné sovietske priemyselné dedičstvo. Kúpali ste sa v peniazoch a v “elitárnosti” a nič ste si neodoprel. Počas tej doby som ja i mnohí moji kamaráti bojovali za ruský ľud a za Rusko proti nepriateľom vlasti. Najskôr v Podnestersku, potom v Bosne, potom v Čečensku. A medzitým, čo my sme šli od porážky k porážke vďaka zrade tzv. “Novej elity” a ustupovali so škrípaním zubov sprevádzaným pohrdlivými a nenávistnými komentármi predajných “demokratických” masmédií, Vy, pán Chodorkovskij a Vám podobní, ste ani nevzdychli po potrebách krajiny a jej ľudu. Preto je naša skúsenosť principiálne odlišná. Vy ste sa učili kradnúť, lúpiť a klamať, zatiaľ čo my brániť vlasť a ľud. Dokonca aj vtedy, keď to od nás nikto nevyžadoval. Väzenie človeka vždy zmení, len zriedka k lepšiemu. Vy ste si, bohužiaľ, patričné ponaučenie nevzali. Dokonca ani po návrate na slobodu ste si nepriznali sebemenší podiel viny. Nielen to, okamžite ste sa ocitli v nepriateľskom tábore a potvrdili tak, že ste “sedeli” oprávnene.

Michail Chodorkovskij (vľavo) Igor Strelkov (vpravo)

Zo všetkých Vašich úspechov som ja osobne schopný uznať za spoločensky prospešnú prácu snáď len tie kapce, ktoré ste vo väzení vyrábali. Z mravného hľadiska je práve len posledne zmienená Vaša práca záslužná v celom Vašom, mierne povedané, zašpinenom živote vysoko profesionálneho zlodeja a podvodníka. Najhoršie na tom je, že táto práca Vám vôbec neprospela a súdiac podľa toho, s čím teraz vystupujete, Vás nepriviedla k pochopeniu vlastných chýb a zločinov. Keď skutoční ruskí patrioti vstúpili do boja v Novorusku, Vy, potom, čo ste dostali milosť od prezidenta Putina, ste sa okamžite postavili na stranu jeho nepriateľov a nepriateľov Ruska. Boli ste na rusofóbnom Majdane a zhromaždil ste na nepriateľskom území celý “výkvet” ruských zradcov. Hovoríte, že sa “Rusko prestalo rozvíjať”? To je priamy výsledok práve Vašej činnosti, Vašej privatizácie, Vašej kompradorskej politiky. Teraz nás vyzývate ku kardinálnym reformám? V spojení s kým? S otvorenými nepriateľmi všetkého ruského? A vychádzate z patriotických pohnútok?

Ak hovoríte o “európskych hodnotách”, nechápete (alebo sa tak tvárite), že nemajú žiadnu súvislosť so skutočnými hodnotami, tradičnými pre Európu. Práve ich dnes obrodzuje v Rusku prezident Putin. Ale tie “hodnoty”, ktoré dnes vnucuje svetová finančná oligarchia ako “európske”, vyvolávajú v Európe mnohotisícové protesty. Keď posledne, pred viac ako 20 rokmi, sa vedenie ZSSR rozhodlo orientovať sa na tieto tzv. “hodnoty”, krajina sa v dôsledku toho ocitla rozvrátená, vylúpená a ponížená a ruský ľud sa svojho času stal najrozpoltenejším vo svete. Od začiatku svojho príchodu k moci Putin začal naprávať tú katastrofu 90. rokov: krotiť všemocnosť oligarchov, nacionalizovať elity, obnovovať rozvrátenú ekonomiku. V súlade so zažitými zvyklosťami uznal prezident za možné prejaviť zľutovanie dokonca aj takému darebákovi, akým ste Vy, pán Chodorkovskij. Vy ste si toho ale nevážili. Najskôr preto, že ste to vyhodnotili ako prejav slabosti. Vy predsa, pán Chodorkovskij, byť na Putinovom mieste, by ste sa s ním nepárali, všakže? A teraz, po tom, čo ste Prezidenta oklamali svoju lživú ľútosťou, ste pripravený sa mu za všetko pomstiť? Za to, že stavil na upevnenie štátu a obranu národných záujmov na úkor kompradorských elít? Že Vám nedovolil za pár šupov predať najväčšie zásoby prírodných zdrojov Rotschildovcom a odsúdiť Rusko na riadenie zvonku? Že Vás potrestal za otvorene vyjadrený zámer odstrániť ho z funkcie neústavnou cestou? Podľa Vašich slov ste “za pobytu vo väzení mnohé prehodnotili”. Ale sotva ste vyšli na slobodu, okamžite ste sa opäť ocitli na opačnej fronte proti ruskému ľudu. Vaša nenávisť k Putinovi Vás doviedla nielen do tábora jeho osobných nepriateľov, ale do tábora nepriateľov ruského štátu a všetkého ruského ľudu. Ako si vôbec dovoľujete kárať Putina za to, že sa postavil na obranu ľudu Krymu a Novoruska a nedovolil ukrajinským nacistov za podpory Západu vyhlásiť nad Krymom a Novoruskom krvavú diktatúru? Veď Rusi bránia seba a svoj život. Vy obviňujete samotné obete, že majú tú drzosť sa brániť. Tretia svetová vojna je vylúčená, pokiaľ je Rusko silné a dostatočne mohutné, aby bolo schopné garantovať, hoci asymetrickú, ale strategickú paritu, a kým sú v nej pri moci ľudia neochotní za prísľub prijatia do nadnárodnej finančnej elity predať svoju krajinu a svoj ľud, my sa postavíme na odpor Vášmu úpornému snaženiu predať to, čo Vám nepatrí. A nenecháme sa opakovane, ako pred 23 rokmi, zvábiť naskrz klamlivými heslami.

Teraz o “mobilizácii”. My, samozrejme potrebujeme silnú národnú mobilizáciu proti agresii “euroatlantistov” namierenej na konečný rozpad Ruska pod zámienkou “integrácie do svetového spoločenstva” a “globálnej ekonomiky”. Mobilizáciu ako štátnu, tak aj spoločenskú. Pretože hrozba visí nielen nad štátnou suverenitou Ruska, ale aj nad kultúrno-mravnou autonómiou jej ľudu, ktorý je rozkladaný mohutne propagovanými a vštepovanými “euroatlantickými” defektmi – sodomickou zvrhlosťou, pedofíliou, zabíjaním detí (potratmi a eutanáziou), narkomániou, terorizmom a všetkým ďalším, čo so sebou prináša “nový humánny svetový poriadok”.

Ten, kto chce byť silný, nemôže si dovoliť byť zaostalý. A práve preto je rozhodnutie prezidenta Putina o úplnom prezbrojení armády do roku 2020 plne adekvátnou odpoveďou na rusofóbnu hystériu zo strany Západu. Ruskí vojaci, vedenie zbrojného priemyselného komplexu, regionálni priemyselníci a podnikatelia musia zameniť kompradorskú elitu 90. rokov, takzvanú oligarchiu, akej ste Vy, pán Chodorkovskij, typickým predstaviteľom. Oligarchovia sú Rusku cudzí. Ich kapitál a rodiny sú na Západe, hoci oni svoje imanie nahromadili vykorisťovaním ruského ľudu. Oni zastupujú záujmy svetovej finančnej oligarchie, myslia v kategóriách ultraliberalizmu a vlastne sa považujú za niečo ako koloniálnu administráciu.

Dnes vec nespočíva v Európe, ale v Rusku samotnom. Našou cestou je návrat k sebe samým. Musíme sa vrátiť k Rusku, k našej histórii, k našej kultúre, k nášmu poslaniu. Toto poslanie vždy spočívalo a zostáva v nesení svetla Kristovej viery, ideálov dobra a sociálnej spravodlivosti národom sveta, byť “zadržovateľom” zla, ako povedal apoštol Pavol. Mali sme veľmi ťažkú minulosť. Celé 20. storočie sa otriasalo Rusko v horúčkach krvavých revolúcií a vyhladzovacích vojen. Ale vďaka ťažkým skúškam, ktorými sme prešli, dokázalo Rusko zachovať mnohé z toho, čo Európa skoro nenávratne stratila. A ak si Európa želá vrátiť sa k svojim vlastným tradíciám a kresťanským princípom, má spoločnú cestu s nami a nie s finančnou oligarchiou USA, ktorá nesie národom sveta bezbožnú civilizáciu morálneho rozkladu, ideologickej hypnózy, duchovnej a fyzickej smrti.

Hovoríte, že “súčasná ruská spoločnosť je usporiadaná nespravodlivo”. Úplne súhlasím. Ale (zopakujem vyššie napísané), takou ste ju urobili Vy a Vám podobní. Využili ste krízu ZSSR a pustili ste sa do lúpenia a zabíjania a zaberali ste národný majetok. Tak ste Vy a Vaši komplici položili základy “súčasnej ruskej spoločnosti”, v ktorej tá najcynickejšia a najpodlejšia vrstva po dohode s kurátormi spoza oceánu prevzala všetky páky ekonomickej a čiastočne aj politickej moci. Putin bezprostredne po príchode k moci začal situáciu naprávať, ale nespravodlivosť, ktorá sa v 90. rokoch stala zákonom, zapustila hlboké korene. Preto bude návrat spravodlivosti do našej spoločnosti dlhým a neľahkým procesom. Ale ja verím, že to zvládneme aj bez rád exoligarchu, zbohatlivšieho na rozkradnutí národného bohatstva vytvoreného ťažkou prácou generácií ruských ľudí.

Keď čítam Vašu kritiku privatizácie (mimochodom, plne opodstatnenú), šokuje ma Váš cynizmus: Vy a Vám podobní ste svoj kapitál získali práve v priebehu tohto zločineckého privlastnenia všeľudového vlastníctva, a teraz sa pokúšate z toho obviniť kohokoľvek, len nie tých, čo sú skutočne vinní. Privatizácia – taká, aká bola – to nie je “deformácia”, to je zločin. Vo výsledku dostali majetok nie obyčajní ľudia, ale prefíkaná a bezzásadová menšina. Ale najväčšie “kúsky” majetku boli získané za priamej podpory zahraničného finančného kapitálu, ktorý išiel doslova “cez mŕtvoly”. Že o tom neviete? Putin aj tu začal zavádzať správne proporcie, keď odovzdával štátu najdôležitejšie strategické odvetvia ekonomiky. Práve tým sa snaží napraviť katastrofálne následky zločineckej privatizácie. Bez vykorenenia oligarchie, vzniknutej práve na zločinnej privatizácii, nebude ani sociálnej spravodlivosti, ani plnohodnotného rozvoja súkromného podnikania.

Keď vravíte, že čo leží pod zemou, musí patriť štátu, tak v tom máte úplnú pravdu. Už som hovoril, že niekedy (aj keď zriedka) väzenie prináša prospech. V tomto bode je posun nepochybne kladný. Ale práve to sa stalo s Vami: aktíva Vašich zločineckou cestou vytvorených energetických spoločností boli odovzdané do správy štátu, tj. ľudu. Ako inak možno nerastné bohatstvo spraviť národným majetkom než cestou jeho nacionalizácie a prerozdelenia z neho získaného zisku v prospech všetkých občanov? To vylučuje súkromné vlastníctvo veľkých objektov v oblasti dobývania energie. História s Jukosom je príkladom toho, ako sa nerastné bohatstvo vracia ľudu. Efektívnosť jeho využívania – to je iná otázka. Najskôr je nutné ho odobrať Vám a Vám podobným, a potom maximálne efektívne využiť. Aj keď je teraz ťažké namietať faktu, že využitie zdrojovej renty má ďaleko k ideálu. Hlavné je nenechať nič z prírodných zdrojov v súkromnom vlastníctve oligarchov.

Proporcionálna stupnica daňovej záťaže je úplne správnou cestou. To je tiež tendencia v smere sociálnej spravodlivosti. Len Vy, pán Chodorkovskij, ktorý ste zbohatol na lúpeži svojho ľudu a kapitál vyviezol za hranice, by ste to posudzovať nemal. V ktorej krajine platíte dane? Vo Švajčiarsku, v Anglicku, v USA? Vráťte ľudu, čo ste mu ukradol, začnite od seba, zaplaťte dane v Rusku. Alebo sa preto najprv musíte stať prezidentom? Jeden podobný oligarcha v susednej krajine, volá sa Peter Porošenko, prisahal, že všetko, čo nenadobudol poctivou prácou národu vráti! Ale nejako sa neponáhľa. Takže začnite od seba! Vyjavte svetu obraz “zodpovedného platcu daní”! Potom Vám možno niekto aj uverí.

Liberalizmus Vo Vašom chápaní, pán Chodorkovskij, je absolútny blud. Je to lživé učenie plne ignorujúce Boha, ducha, kultúru, ľudstvo, spoločnosť, ktoré stavia na prvé miesto indivíduum, jeho materiálne súkromné záujmy a sféru financií. Liberalizmus v takomto poňatí je absolútne nezlučiteľný so skutočnou slobodou: vari môže byť slobodným človek, ak spoločnosť, v ktorej žije, sa nachádza v percentuálnom dlhovom otroctve medzinárodnej finančnej oligarchie a jej lokálnych dozorcov? Ak je celý ľudský život podriadený vyhľadávaniu a rozmnožovaniu materiálneho zisku a stav bankového účtu je meradlom všetkého? Dnes je liberalizmus totalitaristickou ideológiou, na ktorej šírenie stavia USA svoju globálnu hegemóniu. Pre Rusko je neprijateľný v žiadnej podobe – ani v politickej, ani v ekonomickej, ani v právnej. A čo je hlavné: pre Vás, pán Chodorkovskij, je liberalizmus pravdou poslednej inštancie, ale národný rozvoj a sociálnu spravodlivosť ste pribalili z populizmu. V Rusku je ale liberalizmus odsúdený, neprijmú ho ani praví ani ľaví. Je to koloniálna ideológia, idúca proti našej ruskej identite. Ak sa pokúšate rozvrátiť túto identitu kvôli víťazstvu ideológie liberalizmu, potom rozvraciate aj Rusko. Myslím, že v tom spočíva aj Váš konečný cieľ.

Sociálne orientovaný štát založený na kresťanských hodnotách – to je cieľ, smerník a stratégia skutočných ruských patriotov. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa môžu úplne voľne spojiť “praví” i “ľaví”, prívrženci monarchie i socializmu. Sociálne orientovaný národný štát, to je ktokoľvek, len nie Vy, oligarchovia, lokaji Rotschilda. Vynechajte, pán Chodorkovskij, národné a sociálne: tieto pojmy vyžadujú čisté ruky a bezchybnú biografiu.

Svetová finančná oligarchia zúfalo a beštiálne bojuje proti znovuzrodeniu Ruska. Ak to Rusko ustojí, potom má budúcnosť, vráti sa do histórie a zvíťazí. Ale ak k moci v Rusku príde predajný agent svetovej finančnej oligarchie (taký ako Vy), zrútime sa do priepasti, v porovnaní, s ktorou sa nám banditské 90.roky budú zdať detskou hračkou. Rozvrat krajiny a z neho vyplývajúce následky v podobe vojen, všeobecnej chudoby, hladu, epidémií a rozsiahlych technogenných katastrof – to nás v takom prípade čaká. To som, ako to už býva, mal možnosť (hoci v podstatne menšom meradle) osobne vidieť už neraz. Celkom nedávno na Ukrajine, kde na to pravé “ovocie” ešte len čakajú. Ale, veď Vy, pán Chodorkovskij, chcete teraz Západu znova pomôcť zničiť to, čo začal obnovovať Putin v dvetisícom roku. Ale Vám sa to nepodarí, pretože my sme Rusi a Boh je s nami! Svetová finančná oligarchia, šamani mamonu, ktorí sa vystavili na miesto Boha a svojím menom riadia osudy ľudstva, dohrali. Americká hegemónia sa rúca ako kolos na hlinených nohách. Západ upadá: pôvodné obyvateľstvo vymiera, európske krajiny sa do 20 rokov stanú moslimskými, kresťanská kultúra bude zahnaná na perifériu spoločenského života. Čína sa oficiálne stala najväčšou ekonomikou sveta. USA nie sú schopné splácať svoj gigantický zahraničný dlh, otriasajú nimi nepokoje na rasovom a sociálnom základe, Západ v agónii rozsieva po svete len chaos a rozklad, krv a utrpenie.

Rozhovoril ste sa o ruskom hrdinstve, ale obmedzil ste ho len na striedmosť a prácu. Asi predpokladáte, že budúce šťastie národa je v otrockej práci za misku šlichty pre blaho svetovej finančnej oligarchie, ktorú zastupujete. Takže, “len cez naše mŕtvoly”! Ruský národ má úplne iné horizonty a ciele, ako tiché podriadenie sa pokazenej západnej elite. Tu trochu odbočím od Vašich téz a stručne sformulujem našu ruskú odpoveď, ktorá je vyjadrená jednoduchou formulou: “Za mier, za Cára a Vlasť”. Za tieto sväté pojmy ruskí ľudia odnepamäti išli umierať a veľmi dobre chápali, že ak bojujú za ne, bojujú za seba a svoju budúcnosť. Dnes to znamená úplne konkrétne vernosť Ruskej Pravoslávnej Cirkvi, Ruskému štátu a najvyššiemu veliteľovi V. V. Putinovi.

Pätnásť posledných rokov sa Rusko chystalo k výpadu do veľkej ruskej budúcnosti. Prišiel čas ho vykonať.

Igor Strelkov

17.10.2014

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Európe dochádzajú zdroje na nové sankcie proti Rusku

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs PBC via AP, Telegram, Screenshot Youtube)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 13:00 - Turecko sa nepripojí k sankciám voči Ruskej federácii…

Hamran prezentoval výsledky v dôležitých kauzách. Odmieta kritiku Fica či Žilinku. Reakcie politikov prišli takmer okamžite

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Screenshot)   Policajný prezident Štefan Hamran kritizuje výroky exministerky Denisy Sakovej či expremiéra Roberta Fica, ktorí spochybňujú prácu polície. Spochybnil aj tvrdenia Žilinku o prieťahoch. Prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran odmieta kritiku opozičných politikov Denisy Sakovej (Hlas-SD) a Roberta Fica (Smer-SD). Podľa neho dôvera…

Jadrové vydieranie: za ukrajinskými údermi na Záporožskú jadrovú elektráreň stoja USA

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Prinášame vám článok z ruského denníka Komsomoľskaja pravda, ktorý odráža ruský pohľad na ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá v prípade havárie by mohla spôsobiť ekologickú katastrofu v celej Európe Politický analytik Fedorov nazýva požiadavku Západu odovzdať Ukrajine jadrovú elektráreň v Záporoží jadrovým vydieraním. Požiadavky…

Trump, Čína a rastúca vláda teroru

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Prinášame vám článok Alexa Krainera, ktorý pôvodne vyšiel na portáli The Naked Hedgie  Keď som v minulom článku komentoval nedávnu provokatívnu návštevu Nancy Pelosiovej na Taiwane, spochybnil som zmysel vyvolávania nevyhratého konfliktu proti Číne: Aký by však mohlo mať zmysel provokovať Čínu? Myslia…

Naď opakovane obviňuje Sulíka z rozbíjania vlády. SaS-károm posiela odkaz: Nenechajte sa oklamať, váš ohlásený odchod z vlády je len ďalšia nepekná hra

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) posledné dni prilieva olej do ohňa koaličnej krízy. V poslednom rozhovore obvinil Richarda Sulíka (SaS) z toho, že zbytočne ženie SaS preč z vlády. V najnovšom príspevku hovorí o špinavej hre Naď vo štvrtok na sociálnej…

Šéf RTVS Ľuboš Machaj sa stretne s premiérom ohľadom financií pre telerozhlas

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj sa má vo štvrtok popoludní stretnúť s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO). Témou stretnutia majú byť financie pre RTVS a zabezpečenie zdrojov najmä na pokrytie výroby a vysielania spravodajstva do konca roka. Machaj stretnutie avizoval na…

Začala sa posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Tomkom, prítomný je aj pápež

0 icon

Vatikán/Bratislava 11. augusta AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia, Facebook/TV Lux)   Vo vatikánskej Bazilike sv. Petra sa vo štvrtok začala posledná rozlúčka so zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom. Zádušnú omšu vedie kardinál Giovanni Battista Re a záverečný rozlúčkový obrad vykoná osobne pápež František Pohrebné obrady vo Vatikáne sa uskutočňujú podľa zvyklostí pri…

Čo môže zásadným spôsobom zmeniť spôsob vedenia vojny? Takto to vidí ruský generál

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Rusko predpokladá, že prezbrojenie armád systémami HIMARS a ich obdobami radikálne zmení formy vedenia vojny Podľa bývalého prvého námestníka ruského ministra obrany Jurija Balujevského bude vojna budúcnosti "vysoko presným krupobitím munície". To by mohlo viesť k "úplnému zániku obrnených vozidiel a delostrelectva v ich…

Zľavy ako odmena za účasť vo voľbách ? Viskupič: Zľavami si Matovič chce zrejme kupovať hlasy voličov

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Koncom júla sme vás informovali, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na scénu prichádza s ďalším nápadom. Podľa informácií RTVS chce zvýšiť volebnú účasť desať percentnou zľavou z poplatkov štátu. Potrebná legislatíva má byť už pripravená. To sa nepozdáva Mariánovi Viskupičovi…

Taiwan dominuje svetovým dodávkam počítačových čipov – niet divu, že sa USA obávajú

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Taiwan Presidential Office, Pixabay, Facebook)   Jedným z aspektov cesty Nancy Pelosiovej na Taiwan, ktorý bol do veľkej miery prehliadnutý, je jej stretnutie s Markom Luiom, predsedom Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), upozornila Maria Ryanová vo svojom článku pre The Conversation. Cesta Pelosiovej sa časovo zhodovala…

NAJNOVŠIE

BLOG

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Boris Mesár

Hanba zločineckého štátu USA v Sýrii !

0icon

USA prenasledujú obyvateľstvo sankciami, ale každý deň ukradnú 66 000 barelov ropy zo Sýrie !!! Na postoji Západu voči Sýrii je skutočne niečo prekliato šialené a pokrytecké.Na jednej strane naďalej podporuje sankcie EÚ a USA, ktoré spôsobujú hlad najchudobnejšieho obyvateľstva, ako to opakovane odsudzujú kresťanské nábožensk&eacut

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Ľudia stoja pred masívom Bernina s ľadovcami Pers a Morteratsch vo švajčiarskom horskom mestečku Pontresina

Autor: TASR/AP-Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Európe dochádzajú zdroje na nové sankcie proti Rusku

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs PBC via AP, Telegram, Screenshot Youtube)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 13:00 - Turecko sa nepripojí k sankciám voči Ruskej federácii…

Hamran prezentoval výsledky v dôležitých kauzách. Odmieta kritiku Fica či Žilinku. Reakcie politikov prišli takmer okamžite

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Screenshot)   Policajný prezident Štefan Hamran kritizuje výroky exministerky Denisy Sakovej či expremiéra Roberta Fica, ktorí spochybňujú prácu polície. Spochybnil aj tvrdenia Žilinku o prieťahoch. Prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran odmieta kritiku opozičných politikov Denisy Sakovej (Hlas-SD) a Roberta Fica (Smer-SD). Podľa neho dôvera…

Jadrové vydieranie: za ukrajinskými údermi na Záporožskú jadrovú elektráreň stoja USA

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Prinášame vám článok z ruského denníka Komsomoľskaja pravda, ktorý odráža ruský pohľad na ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá v prípade havárie by mohla spôsobiť ekologickú katastrofu v celej Európe Politický analytik Fedorov nazýva požiadavku Západu odovzdať Ukrajine jadrovú elektráreň v Záporoží jadrovým vydieraním. Požiadavky…

Trump, Čína a rastúca vláda teroru

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Prinášame vám článok Alexa Krainera, ktorý pôvodne vyšiel na portáli The Naked Hedgie  Keď som v minulom článku komentoval nedávnu provokatívnu návštevu Nancy Pelosiovej na Taiwane, spochybnil som zmysel vyvolávania nevyhratého konfliktu proti Číne: Aký by však mohlo mať zmysel provokovať Čínu? Myslia…

Naď opakovane obviňuje Sulíka z rozbíjania vlády. SaS-károm posiela odkaz: Nenechajte sa oklamať, váš ohlásený odchod z vlády je len ďalšia nepekná hra

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) posledné dni prilieva olej do ohňa koaličnej krízy. V poslednom rozhovore obvinil Richarda Sulíka (SaS) z toho, že zbytočne ženie SaS preč z vlády. V najnovšom príspevku hovorí o špinavej hre Naď vo štvrtok na sociálnej…

Šéf RTVS Ľuboš Machaj sa stretne s premiérom ohľadom financií pre telerozhlas

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj sa má vo štvrtok popoludní stretnúť s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO). Témou stretnutia majú byť financie pre RTVS a zabezpečenie zdrojov najmä na pokrytie výroby a vysielania spravodajstva do konca roka. Machaj stretnutie avizoval na…

Začala sa posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Tomkom, prítomný je aj pápež

0 icon

Vatikán/Bratislava 11. augusta AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia, Facebook/TV Lux)   Vo vatikánskej Bazilike sv. Petra sa vo štvrtok začala posledná rozlúčka so zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom. Zádušnú omšu vedie kardinál Giovanni Battista Re a záverečný rozlúčkový obrad vykoná osobne pápež František Pohrebné obrady vo Vatikáne sa uskutočňujú podľa zvyklostí pri…

Čo môže zásadným spôsobom zmeniť spôsob vedenia vojny? Takto to vidí ruský generál

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Rusko predpokladá, že prezbrojenie armád systémami HIMARS a ich obdobami radikálne zmení formy vedenia vojny Podľa bývalého prvého námestníka ruského ministra obrany Jurija Balujevského bude vojna budúcnosti "vysoko presným krupobitím munície". To by mohlo viesť k "úplnému zániku obrnených vozidiel a delostrelectva v ich…

Zľavy ako odmena za účasť vo voľbách ? Viskupič: Zľavami si Matovič chce zrejme kupovať hlasy voličov

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Koncom júla sme vás informovali, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na scénu prichádza s ďalším nápadom. Podľa informácií RTVS chce zvýšiť volebnú účasť desať percentnou zľavou z poplatkov štátu. Potrebná legislatíva má byť už pripravená. To sa nepozdáva Mariánovi Viskupičovi…

Taiwan dominuje svetovým dodávkam počítačových čipov – niet divu, že sa USA obávajú

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Taiwan Presidential Office, Pixabay, Facebook)   Jedným z aspektov cesty Nancy Pelosiovej na Taiwan, ktorý bol do veľkej miery prehliadnutý, je jej stretnutie s Markom Luiom, predsedom Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), upozornila Maria Ryanová vo svojom článku pre The Conversation. Cesta Pelosiovej sa časovo zhodovala…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Boris Mesár

Hanba zločineckého štátu USA v Sýrii !

0icon

USA prenasledujú obyvateľstvo sankciami, ale každý deň ukradnú 66 000 barelov ropy zo Sýrie !!! Na postoji Západu voči Sýrii je skutočne niečo prekliato šialené a pokrytecké.Na jednej strane naďalej podporuje sankcie EÚ a USA, ktoré spôsobujú hlad najchudobnejšieho obyvateľstva, ako to opakovane odsudzujú kresťanské nábožensk&eacut

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Armádny Magazín

Jednoduché čínske kvadrokoptéry spustili revolúciu v používaní delostrelectva

0 icon

Čína, 11.august 2022 (AM) – Bývalý náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, armádny generál Jurij Balujevskij, komentoval náhle rozhodnutie ruských strelcov. Podľa neho došlo k „skutočnej revolúcii“. Hovoríme najmä o jednoduchých komerčných kvadrokoptérach čínskej výroby. V predhovore autora ku knihe Centra pre a

Egypt a Hamas vyšli ako víťazi vo vojne medzi Izraelom a Islamským džihádom

0 icon

Izrael, 11.august 2022 (AM) – Po troch dňoch bombardovania pásma Gazy a raketového návratu do vnútrozemia Izraela sa v tejto nepokojnej oblasti sveta uzavrelo prímerie sprostredkované Egyptom. Operácia Úsvit, ktorá bola náhle spustená izraelskou armádou, bez akéhokoľvek viditeľného vonkajšieho dôvodu, formálne proti jednej z

Koho chceli USA v Japonsku atómovo bombardovať? Kresťanov?

0 icon

Japonsko, 11.august 2022 (AM) – V máji 1945 bol prezidentovi Harry Trumanovi predložený návrh, pozostávajúci z niekoľkých japonských miest, na ktoré bolo možné zhodiť atómové bomby.   Za prioritný cieľ bolo zvolených päť miest. Kjóto, ako hlavné centrum japonského priemyslu, Horošima, ako najväčší vojenský prístav

Veliteľka zdravotnej služby ukrajinskej 56.brigády: Jednotka je takmer zničená, a to aj kvôli vlastnému delostrelectvu

0 icon

Ukrajina, 11.august 2022 (AM) – Hlavnou mediálnou témou na Ukrajine ovládanej Kyjevom sú teraz výbuchy na vojenskom letisku na Kryme. Oficiálni predstavitelia Kancelárie prezidenta Ukrajiny popierajú svoju účasť na incidente, ale okamžite predložili vlasteneckú hypotézu o údajnom začiatku "partizánskeho hnutia na okupovanom území". Do úzadia

Krasnopol-M2 má byť likvidátorom diaľkových amerických raketometov

0 icon

Rusko, 11.august 2022 (AM) – Modernizované riadené strely Krasnopol-M2, na rozdiel od predchádzajúcej verzie, si dokážu vybrať cieľ počas salvy. Proti ktorým objektom a bojovým vozidlám nepriateľa budú môcť ozbrojené sily RF použiť muníciu, uviedol vojenský expert Jurij Knutov.   Počas štátnych testov boli strely Krasnopol-M2 vypálené z dvoch zbran

FOTO DŇA

Ľudia stoja pred masívom Bernina s ľadovcami Pers a Morteratsch vo švajčiarskom horskom mestečku Pontresina

Autor: TASR/AP-Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali