Čaplovič: V Smere-SD ostanem dovtedy, kým v ňom bude Robert Fico

Bratislava 30. decembra 2014 (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Ak podľa Čaplovička stranu Smer-SD Robert Fico opustí, stratí strana sceľujúcu osobnosť

Rezort školstva pripravil na tento rok ambiciózny plán legislatívnych zmien, ktoré sa opierajú o programové vyhlásenie vlády SR. Akákoľvek zmena na poste šéfa rezortu však vždy takéto zmeny spomalí a na stoličke ministra školstva sa za posledného pol roka vystriedali tri osobnosti. Exminister školstva a podpredseda Smeru-SD Dušan Čaplovič napriek tomu verí, že väčšinu z reforiem stihne do konca volebného obdobia realizovať dnešný minister Juraj Draxler.

Na snímke Dušan Čaplovič

„Chcel by som pri predkladaní návrhov podporiť nového ministra v parlamentnom výbore, ktorého som členom. A určite by som rád pomohol aj po metodickej stránke. Mám záujem na tom, aby sa plnilo programové vyhlásenie vlády. Čo sa týka straníckej funkcie, mňa pre vstup do Smeru-SD presvedčila v roku 1999 osobnosť Roberta Fica, teraz sme oslávili 15. výročie. V tejto strane ostanem, pokiaľ tam bude Robert Fico. A pokiaľ tam nebude, pre mňa táto strana stratí sceľujúcu osobnosť a v politickom živote, najmä v sociálno-demokratickej politike, to bude mať veľmi ťažké,“ povedal v exkluzívnom rozhovore pre Teraz.sk Dušan Čaplovič.

Rok 2014 ste začínali ako minister školstva. Aké ste mali plány, čo všetko ste chceli tento rok stihnúť?

Správa o stave školstva a systémových zmenách rok zdržovala legislatívny proces, lebo som dal záväzok, že pokiaľ nebude prerokovaná vo verejnej diskusii a s odbornými organizáciami, nespustím legislatívny proces. Ale už bola schválená s tým, že ministerstvo financií malo zásadnú pripomienku k návrhu finančných prostriedkov, na ktorých som trval. Pre tento rozpor dvoch ministrov nemohla ísť do vlády. Mali sme už pripravené zákony, ktoré mali ísť v druhom polroku do parlamentu a platiť mali od 1. septembra 2015.

Ktoré to boli?

Zákon o odbornom vzdelávaní mal vytvoriť podmienky na to, aby aj firmy mali svoj podiel na formovaní mladých ľudí v odborných školách a aby bol systém financovania odborných škôl postavený na kvalite, to znamená na úspešnosti absolventov v praxi. Bol pripravený zákon o financovaní školstva, ktorý bol a je jednou z priorít programového vyhlásenia vlády. Išlo o to, aby financovanie škôl nebolo biznisom pre niektorých zriaďovateľov. V nadväznosti na to mal vzniknúť nový zákon o štátnej školskej správe a školskej samospráve. Bola pripravená celá paleta zákonov a noviel, napr. zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona o výchove a vzdelávaní, všetky boli v júni odkonzultované s jednotlivými zástupcami zriaďovateľov, odborov, zástupcami združení a asociácií základného a stredného školstva a mnohé ich pripomienky boli rešpektované a dostali sa cez leto do legislatívnych návrhov.

O tejto diskusii sme informovali aj prostredníctvom TASR. Akú logiku ale, podľa vás, dáva rozbehnúť verejnú diskusiu k celej sérii zákonov a potom odísť z postu ministra školstva skôr, ako boli schválené?

Logiku to pre ľudí, ktorí to hodnotia z vonku, nedáva. Niekto sa potešil, niekto bol z môjho rozhodnutia sklamaný. Ale mali sme balík zákonov, ktoré boli odkonzultované. V lete sa mala dolaďovať len ich definitívna podoba.

Nenabrali ste si toho jednoducho príliš veľa naraz? Tento rok, kedy ste chceli presadzovať najvýraznejšie zmeny v školstve, bol supervolebný, mali sme troje voľby. A nasledujúci rok už beží kampaň na tie najdôležitejšie voľby – parlamentné…

To, čo hovoríte, má racionálne jadro. Rok sa stratil v súvislosti s prípravou správy o stave školstva a verejnou diskusiou a to ma nútilo k takémuto postupu. Ale ja som nepatril k ministrom, ktorí navrhujú zákon na jar s tým, že platiť bude od septembra toho roku. Navrhované zákony mali platiť až od nového školského roka 2015 s tým, že niektoré časti zákonov by začali platiť až v ďalších rokoch. Nechcel som, aby sa opakovala situácia z roku 2008, kedy sa prijal nový školský zákon v máji a platnosť mal od septembra. To by bola veľká chyba. Ďalšia vec, nechcel som legislatívu meniť nepriamo, chcel som mať čistý legislatívny proces. Bol to balík zákonov, ktoré majú vzájomnú súvislosť. Išli by sme s dvoma veľkými novými zákonmi o financovaní školstva, k tomu mali byť dve novely zákona o výchove a vzdelávaní a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

A k tomu bol nový zákon o štátnej školskej správe a školskej samospráve, a piaty dôležitý zákon, o odbornom vzdelávaní. Rátal som s tým, že koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka, budú schválené. Moje uvažovanie bolo v tomto veľmi jednoduché. Zakladalo sa na tom, že schvaľovanie takýchto zásadných zákonov v parlamente je oveľa jednoduchšie, keď máte základ 83 poslancov a pevne verím, že by sa pridali aj niektorí opoziční. V budúcnosti, keď budú koaličné vlády, sa budú nekonečne sporiť, ako takéto zákony prijať, príklad máme najmä z rokov 2002-2006. Pracovalo sa veľmi aktívne na zákone o vysokých školách, nakoniec sa v súčasnosti pripravuje novela zákona o vysokých školách. Je to trochu ústupok. Ale naše vysoké školstvo potrebuje zásadné zmeny. A napokon tu bol zákon o celoživotnom vzdelávaní. Pracovať sa na ňom začalo už v roku 2013. A prirodzenou súčasťou balíka mal byť aj zákon o štátnej školskej inšpekcii.

Čo mal riešiť?

Okrem toho, že sa mala posilniť metodická oblasť, sme chceli, aby mohla štátna školská inšpekcia explicitne, priamo, navrhnúť na základe svojich zistení zmeny, až po vyradenie školy zo siete škôl, v prípade mimoriadne vážnych zistení. Išlo o aktívnejší, predovšetkým metodický prístup, ako aj pomoc učiteľom. Samozrejme, mnohým sa to nepáčilo, lebo podvodníci v školstve naďalej pôsobia a prehlbujú dnes existujúce problémy.

Myslíte tým prípady škôl, ktoré inkasujú školné, za ktoré papierovo poskytujú tituly, ale nie zodpovedajúce vzdelanie?

Poskytujú vzdelanie tak, že kto zaplatí, tak maturitu alebo iný diplom dostane. Najmä v súkromných školách si absolventi niekedy myslia, že keď si platia za vzdelanie, platia si vopred aj za diplom, na ktorý tak majú právo. Je to obchod, ktorý, žiaľ, prekvitá.

A vaše rozhodnutie odísť?

Bolo nemenné, tak som ho aj prezentoval premiérovi. Tých atakov na moju osobu bolo už dosť. Keď sa necítite psychicky v pohode, ťažko sa vám realizujú dôležité kroky. Je pravda, že som otvoril veľa tém, ale naše školstvo potrebovalo zásadné zmeny, obrazne povedzme palácovú revolúciu. Inak sa bude stále viac prepadať. Treba hovoriť aj o zvyšovaní platov, ale nielen o tom. Aj o obsahu vzdelávania, štátnych vzdelávacích programoch, o tom, aby sme podporovali len kvalitné školy. Aby sa priemerné snažili dotiahnuť na tie kvalitné a podpriemerné vypadli zo siete škôl. A čo ma už nebavilo, bolo, že keď som nepodpísal nejakú zmluvu, najmä v informačných technológiách, do týždňa bol v niektorom médiu útok na mňa, spravidla na nejakú úplne inú, nepodstatnú tému, udalosť. A v niektorých médiách sa robil cielený výber, zverejnili len tých, čo ma kritizovali. Niekedy to bola doslovná poľovačka s cieľom ma znechutiť.

Myslíte tým kauzy typu syrová torta, predražené kvetiny alebo autá?

Torta, autá, to boli zástupné témy. Nevedeli na mňa nájsť nič iné. Mal som a mám čisté ruky. Nehovorím, že sa nestali chyby, ale za tie niesli zodpovednosť ľudia na hospodárskom oddelení, v autodoprave a následne boli odvolaní.

Z rôznych dôvodov sa na ministerstve školstva za pol roka vystriedali traja ministri. Je pritom úplne normálne, že nový minister potrebuje určitý čas na to, aby sa zorientoval. Bude to znamenať spomalenie pripravených zmien?

Každá personálna zmena spôsobí isté zbrzdenie práce ministerstva. Najmä samotného aparátu rezortu, lebo každý očakáva, čo sa bude meniť. Každý minister má legitímne právo rozhodnúť o svojich prioritách, ako bude vyzerať štruktúra a ako budú ľudia pracovať. Ale pre všetkých ministrov, pre mňa aj mojich nástupcov, naďalej platí programové vyhlásenie vlády a existujúca Správa o stave školstva a systémových zmenách. Takže v tejto oblasti by nejaké veľké zmeny nastať nemali. Fakt je ten, že som bol vo funkcii dva roky a tri mesiace, čo je na Slovensku v prípade ministrov školstva nadpriemerne dlho. A sú veci, napríklad čerpanie európskych zdrojov, ktoré sa pripravujú dlhodobo. Keď som nastúpil do funkcie, mnohé výzvy neboli vyhlásené, čerpanie bolo katastrofálne, a to necelé dva roky pred ukončením programovacieho obdobia 2007-2013. Po roku a pol tvrdej práce sú tu dnes výsledky, realizované výzvy, zazmluvnenosť a aj keď pomalé verejné obstarávanie. Dnes môžeme hovoriť, že aj Operačný program Vzdelávanie, aj OP Výskum a vývoj má pozitívny trend úspešnosti.

Očakávate, že nový minister Juraj Draxler bude pokračovať v projektoch, ktoré ste rozbehli?

Aj ja som sa mohol oprieť o niektoré veci rozpracované za môjho predchodcu. A vždy som to uviedol a poďakoval som sa mu za tie veci, ktoré som po ňom dotiahol. Je to na pánovi ministrovi, ako sa rozhodne, ale na ministerstve je veľa vecí rozbehnutých. Nebola to ľahká práca, nie ministra, ale úradníkov, odborných zamestnancov a externých spolupracovníkov, mnohých učiteľov a riaditeľov škôl. Vidíme, že štátny vzdelávací program pre materské školy a pre základné školy, prvý a druhý stupeň sú schválené a je pripravený aj štátny vzdelávací program pre stredné školy. Bola to práca počas dvoch predchádzajúcich rokov, v niektorých prípadoch sa práce začali i skôr.

Ako hodnotíte aktuálnu situáciu v Slovenskej akadémii vied?

Je to prostredie, z ktorého pochádzam, a ktoré dobre poznám. Bol som tam dlhé roky podpredsedom pre spoločenské vedy. Po prvé, trúfam si povedať, že keby som bol ministrom ja, takéto turbulencie by tam neboli. Nie je to problém bývalého predsedu J. Pastoreka, ale celého Predsedníctva SAV. Po druhé, ja som rešpektoval samostatnú kapitolu SAV a nikdy som do tohto procesu direktívne nevstupoval. Tieto veci majú byť odkonzultované na úrovni ministra financií, lebo on je partner a je to v jeho kompetencii. Stala sa chyba, že sa to realizovalo cez ministra školstva a napokon sa nič nevyriešilo. Osem miliónov, ktoré na začiatku SAV zobrali, dali do Agentúry na podporu výskumu a vývoja na rezort školstva a teraz ich dali naspäť do SAV. Nič sa tým nevyriešilo, lebo rezort školstva v oblasti výskumu a vývoja zostal nedofinancovaný. Naša pôvodná požiadavka navýšiť oblasť vedy a výskumu v rezorte školstva o 35 miliónov eur, vrátane SAV, nebola vypočutá. Ak vznikali takéto problémy po minulé roky, išiel som s predsedom SAV, alebo aj sám, na ministerstvo financií a pomáhal som zabezpečiť rozpočet SAV. Teraz sa to neudialo. Naopak, vytvoril sa obraz, že treba zo SAV prepúšťať ľudí.

SAV nemôžete porovnávať so štátnou a verejnou správou, sú to vedeckí pracovníci a pomocný personál je v porovnaní so zahraničím veľmi malý. Mal by byť ďaleko väčší. SAV v súčasnosti úspešne realizovala tri veľké projekty z európskych zdrojov, sú to úplne nové budovy aj s vybavením, pre biomedicínu, pre nanotechnológie, materiálový výskum a nový pavilón v Košiciach. Kto tam bude pracovať? Keď príde Európska komisia kontrolovať tieto projekty, nebude kontrolovať, obrazne povedané „holobyt“, budovu a jej vybavenie, ktoré je už ako tak pripravené. Ale bude sa pýtať, aké tímy tam pracujú. A keď tam nebudú, projekt bude považovaný za nezrealizovaný a peniaze bude potrebné vrátiť. Posielam Otvorený list Predsedníctvu a Snemu SAV a pošlem ho aj predsedovi vlády, ktorý vždy SAV veľmi podporoval. Znovu opakujem, že doteraz nebol prijatý akčný plán pre Stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2020. Školstvo má v novom operačnom programe na starosti oblasť výskumu a hospodárstvo, oblasť inovácie a musí to koordinovať nadrezortná Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a ňou zriadená stála komisia. Ak to nebude vzájomne synergicky prepojené, Slovensko stratí šancu prepojiť výskum a vývoj na inovácie, na podnikovú sféru, pre malých, stredných a veľkých podnikateľov, domácich i zahraničných.

Čo by mal, podľa vás, rezort školstva stihnúť v budúcom roku, ktorý je už predvolebným?

Je tu stále vládna väčšina a nemal by byť problém prijať niektoré zákony. Legisvakačná doba môže byť v niektorých prípadoch odloženosti platnosti paragrafového znenia veľmi prospešná. Pevne verím, že bude prijatý nový moderný zákon o odbornom vzdelávaní. Po druhé, aj zákon o financovaní. Posledne uvedený je v legislatívnom zámere vlády plánovaný až na december 2015, čo je veľmi zlé, veď v tom čase už bude krátko pred voľbami a možno bude chýbať vôľa na výrazné zmeny. A nesplní sa ani časť Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012–2016. A navyše by mal platiť až od septembra 2016. Chýba tam zákon o štátnej školskej správe a samospráve. Aj mňa sa snažili ovplyvniť, že je ešte potrebné urobiť nejaké analýzy. Boli to záujmové skupiny, ktoré nechceli prijatie zákona ako takého. To boli a sú len rečičky neprajníkov, už tretí rok chcú stále analyzovať, a mnohé je už uvedené v spomínanej Správe o stave školstva… A potom je tu zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý by mal byť prijatý čo najskôr. Tento zákon vytvára podmienky na rekvalifikáciu. Podmienky na to, aby mladá generácia mohla reagovať na výzvy doby, aby mohla byť systematicky pripravovaná pre prax, pre život. A napokon, nie na poslednom mieste je tu novela zákona o vysokých školách. Česi majú podobnú novelu pripravenú. Bolo by treba prijať aj zákon o verejno–výskumných inštitúciách, to sa týka aj SAV.

Viete si predstaviť, že takéto široké zmeny bude realizovať nový minister? Aj vy ste potrebovali určitý čas na to, aby ste sa zorientovali v rezorte…

Programové vyhlásenie vlády musí rešpektovať aj on. Chceme sa k tomu stretnúť v januári alebo začiatkom februára. Ja si vážim svojho predchodcu E. Jurzycu, ale on, žiaľ, nešiel príliš do nových vecí. Niektoré pripravil a ja som sa ich nebál predložiť. Ale teraz je na rezorte v jednotlivých sekciách mnoho návrhov už pripravených a pán minister sa o ne môže oprieť. Zmeny, ktoré sme navrhovali, a ktoré, si myslím, že spoločnosť potrebuje, boli robené predovšetkým v prospech detí, žiakov a študentov. Raz to pochopia aj mnohí rodičia a učitelia. Ale treba mať rozhodnosť, odvahu, nerobiť len populistické kroky, predovšetkým je potrebné tieto úlohy vlády plniť.

A aké ciele si kladiete vy osobne, ste podpredsedom Smeru-SD a poslancom NR SR?

 Chcel by som pri predkladaní návrhov podporiť nového ministra v parlamentnom výbore, ktorého som členom. A určite by som rád pomohol aj po metodickej stránke. Mám záujem na tom, aby sa plnilo programové vyhlásenie vlády. Čo sa týka straníckej funkcie, mňa pre vstup do Smeru-SD presvedčila v roku 1999 osobnosť Roberta Fica, teraz sme oslávili 15. výročie. V tejto strane ostanem, pokiaľ tam bude Robert Fico. A pokiaľ tam nebude, pre mňa táto strana stratí scelejúcu osobnosť a v politickom živote, najmä v sociálno-demokratickej politike, to bude mať veľmi ťažké.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Uhrík a jeho hnutie navrhujú zavedenie povinných psychotestov pre členov vlády

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Europoslanec Milan Uhrík a jeho hnutie REPUBLIKA prichádzajú s návrhom zákona, podľa ktorého, by musel každý člen vlády pred vymenovaním podstúpiť riadny klinický psychotest, či je na výkon tejto náročnej funkcie duševne spôsobilý Ak môžu na psychotesty chodiť šoféri, policajti, vojaci aj držitelia zbrojných…

Biden a Merkelová vyzvali Rusko na zníženie počtu vojakov na hranici s Ukrajinou

0 icon

Berlín 15. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden a nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvali v stredu Rusko, aby znížilo počet svojich vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Oznámila to Merkelovej kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP Obaja lídri sa počas spoločného telefonického rozhovoru zhodli na tom, že…

KDH: Zmeny vo financovaní školstva neriešia skutočný problém, treba upratať, nie učesať

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Zmeny vo financovaní škôl, ktoré predstavil minister školstva, predstavujú iba kozmetické úpravy. Pomôžu minimu škôl, ale neodstránia ich hlavný problém, upozorňuje KDH „Minister sa tvári, že ide upratať vo financovaní školstva. V skutočnosti je to tak, akoby ste chceli upratať jednu veľkú skládku…

Aj po zavedení covid-pasov musí očkovanie ostať dobrovoľným a nemôže byť podmienkou na voľný pohyb po celej EÚ, myslí si europoslanec Hajšel

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v utorok oznámil, že covid-pasy budú v EÚ spustené od začiatku júna. Slovenský europoslanec Robert Hajšel je toho názoru, že aj po zavedení týchto pasov musí očkovanie ostať dobrovoľným Europoslanec priblížil, že vo svojom výbore…

Politici reagujú na tlačovku prezidentky. Šimečka: Od začiatku bolo zrejmé, že Rusko hrá so Sputnikom geopolitické hry, a využíva pri tom Matoviča. Drucker: Pán premiér Heger, ukážte, že ste skutočným premiérom

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, Martin Baumann/SITA-Branislav Bibel, Jana Birošová)   Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok vyhlásila, že zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť zverejnená. Zároveň uviedla, že dôvodom požiadavky na vrátenie nebolo, že dal Štátny ústav pre kontrolu liečiv testovať vakcínu necertifikovanému…

Záborská prehovorila o zmierňovaní trestov za marihuanu: „Dekriminalizácia nie je cesta“

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V stredu sme písali o tom, že v koalícii sa na podnet SaS diskutuje o novelizovaní drogovej legislatívy v súvislosti s marihuanou. Zníženie trestov podporuje aj liberálna časť strany OĽaNO. Otázne je, ako sa zachovajú konzervatívci okolo poslankyne Anny Záborskej z Kresťanskej únie…

Alexander Rácz pôjde za úplatok na tri roky do väzenia

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Exprednosta Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede Alexander Rácz obžalovaný z prijímania úplatku pôjde na tri roky do väzenia. Rozhodol o tom vo štvrtok na svojom verejnom zasadnutí Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Rozhodnutie je…

Naď: Rusi nás vyzvali k prevzatiu ďalšej zásielky Sputnika V

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook-Jaro Naď)   Ruská federácia vyzvala Slovensko, aby si prevzalo ďalšiu zásielku očkovacej vakcíny Sputnik V proti ochoreniu covid-19. Po rokovaní vlády to v stredu vyhlásil  minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Robert Fico chce kvôli vakcíne a očkovaniu dokonca zvolať mimoriadnu schôdzu Ruská strana má podľa…

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou neeviduje podnety na DSS v súvislosti s hromadnou nákazou koronavírusom

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vo svojom informačnom systéme neeviduje podnety na zariadenia typu domovov sociálnych služieb (DSS) v súvislosti s hromadnou nákazou novým koronavírusom. Pre TASR to povedala samostatná odborná referentka úradu Erika Kováčiková Ako priblížila, v DSS Pezinok vykonal úrad…

Prezidentka: „Zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť zverejnená.“ Čaputová obvinila Matoviča z klamstva

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť zverejnená. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to vyhlásila vo štvrtok po preštudovaní zmluvy a listu, v ktorom Rusko požiadalo o vrátenie vakcín Doplnila, že dôvodom požiadavky na vrátenie nebolo, že dal Štátny ústav pre…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Dnepropetrovsk: Nové židovské hlavné mesto sveta?

0icon

Rabín v Dnepropetrovsku a Dnepropetrovskej oblasti Shmuel Kamenetsky, je jednou z najvplyvnejších náboženských osobností v postsovietskom priestore V Dnepropetrovsku  žije asi 50 000 - 60 000 Židov väčšinou Chasidov. Tu plánuje rabín založiť Medzinárodnú judaistickú univerzitu (IJU), na ktorej sa budú vyučovať dogmy „Chabad-Lubavitch“. Dnepropetrovskí Židia sú chasidi. Chasidizmus, doktrína aškenázskych Židov, sa…

Peter Kohút

Globálny parazit je pohoršený nad správaním Ruska

0icon

Globálneho parazita s hlavnou centrálou v Londýne veľmi tlačí topánka. To ho donútilo kolosálnym volebným podvodom ukradnúť prezidentské voľby v USA a dosadiť k moci svojich kumpánov, ktorých Trump nazval washingtonským močiarom, ktorý treba vysušiť. Vďaka svojmu primitivizmu globálny parazit vedie USA k rozpadu a krachu. Situácia sa neustále zhoršuje, hlavne v „demokratických“ štátoch, kým štáty…

Slavěna Vorobelová

Boj o Sputnik V pokračuje

0icon

Vojská sa preskupili a hlavné boje sa presunuli z premiérskeho frontu na front ministerský. Aj keď všetci, ktorí sme ešte ako tak pri zmysloch dobre vieme, že „novo“ rekonštruovaná vláda je stále len ten istý nezmieriteľný a nekompatibilný „krikľavo-čiernobiely“ mačkopes. Chvíľkové prímerie, ktoré nastalo po priamom strete, nijako štátu a…

René Pavlík

Spravodlivosť

0icon

Spravodlivosť. Nie. Nemám právnické vzdelanie. Ale aj keby som ho získal napríklad na fakulte s anglickým vyučovacím jazykom bez znalosti Angličtiny, bol by som asi rovnako vzdelaný ako teraz. Preto si dovolím zabŕdnuť do oblasti spravodlivosti. Každý, okrem poväčšine mladých, veriacich v americký sen vie, že zarobiť miliardu poctivou prácou…

Helena Stankova

Otvorený list

0icon

Smrť občanov sa vás už nedotýka? Pýtam sa vás zodpovedných: Riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, členovia krízových štábov, Ministri a Členovia vlády SR, Prezident SR. Občania SR zomierajú na : neodbornosť, nedbanlivosť, diletantstvo, hlúposť, zbabelosť a korupciu vás všetkých. Vo februári 2021 boli Covidom19 nakazení pacienti psychiatrického oddelenia Univerzitnej Nemocnice v…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

0 icon

Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

Čo o tebe môže prezradiť tvoja kúpeľňa?

0 icon

Možno tomu neveríš, ale to, ako si zariadiš veci vo svojej kúpeľni, môže o tebe prezradiť veľa faktov. Veci, ako napríklad to, ako vkladáš toaletný papier do držiaka, môžu naznačovať niečo o tvojej osobnosti. Predtým, ako túto predstavu odmietneš, prečítaj si nižšie, čo na to hovoria odborníci. Kúpeľňa ukáže viac, ako si…

Bol človek skutočne na Mesiaci? (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Bol človek skutočne na Mesiaci? Ako už z názvu vyplýva, snažíme sa zhrnúť základné fakty o lete na mesiac. V rámci druhej časti článku sa spoločne pozrieme na niekoľko nejasností, ktoré oplývajú misiu Apollo XI., ale aj na iné fámy, ktoré neustále „bežia“ v éteri. Po tom, ako sa…

20 úžasných čiernobielych fotografií, na ktoré jednoducho nebudeš môcť prestať pozerať

0 icon

Čiernobiele fotografie sú obzvlášť fascinujúce. Z nejakého dôvodu sa mnohokrát zdajú byť oveľa hlbšie a výraznejšie ako tie farebné. Možno je to preto, že sa nás nesnažia rozptýliť farbami, ale radšej sa zameriavajú na vystihnutie samotnej podstaty. 20 úžasných čiernobielych fotografií, ktoré dokazujú, aké expresívne čiernobiele fotografie môžu byť. Skús…

Prečo niektoré deti majú vlasy a iné nie?

0 icon

Existuje povera, ktorá hovorí, že žena, ktorá počas tehotenstva zažíva pálenie záhy, bude mať dieťa s množstvom vlasov. V roku 2006 to vedci naozaj preskúmali a zistili, že z 28 žien, ktoré zažívali pálenie záhy, malo 23 deti s dlhými vlasmi. Verili, že hormóny uvoľňované počas tehotenstva môžu tiež riadiť to, ako rastú deťom…

Vo svete IT

YouTube spúšťa test: Chce podnietiť u používateľov kritické myslenie. Zavádza túto novú funkciu!

0 icon

Sociálne siete sú pre mnohých z nás, ak nie hlavným, tak najmenej významným zdrojom informácií. Dôvodom je jednoduchý a hlavne rýchly prístup k informáciám, ktoré spadajú do nášho okruhu záujmu. Nie však všetky informácie, ktoré sú nám týmto spôsobom servírované, sú v súlade s kostolným poriadkom. Video server YouTube na…

Dokáže nás jadrová energia ochrániť pred klimatickými zmenami?

0 icon

Dokáže jadrová energia zastaviť klimatické zmeny? Tejto téme sa venuje YouTube kanál Kurzgesagt – In a Nutshell. Tvrdia to environmentálni aktivisti, vedci, ale aj médiá. Zároveň sa objavuje aj veľa odporcov, ktorí nedôverujú jadrovej energii a poukazujú na riziká, ktoré s ňou prichádzajú. Lenže aby ľudstvo dokázalo zvrátiť rapídne zmeny našej klímy, potrebuje…

Dostupné elektrické bicykle Samebike aktuálne kúpiš za ceny, aké tu ešte neboli

0 icon

Vývoj elektromobility ide v posledných rokoch vopred naozaj raketovým tempom. Týka sa to aj segmentu s elektrickými bicyklami, ktorému však momentálne dominujú mestské skladacie bicykle, ktoré slúžia na dopravu do práce, alebo školy. Dlho rastúcou kategóriou zariadení sú však aj horské elektrické bicykle, ktoré však od svojho „vzniku“ útočia na niekoľko tisíc eurové…

Znamená viac megapixelov v kamere smartfónu lepšiu kvalitu fotografií? Nemusí to tak vždy byť

0 icon

Viacero výrobcov nás plynúcim časom začalo lákať na zvyšujúci sa počet megapixelov v  kamerách smartfónov. Niektorí dokonca ponúkajú senzory s viac ako 100-megapixelmi. Znamená to však automaticky kvalitnejšie fotografie? Odpoveď je nie, hoci sú dôležitými. Príkladom môže byť napríklad Xiaomi Mi 10 so 108-megepixlovým hlavným snímačom, ktorý sa stal vo…

Kontroverzný teoretik tvrdí, že prišiel na teóriu všetkého: Jeho prístup pobúril celú vedeckú komunitu

0 icon

Teória všetkého je zatiaľ neexistujúcou teóriou, ktorá by dokázala spojiť princípy Všeobecnej relativity a Kvantovej mechaniky, píše portál Vice. Všeobecná teória relativity dokonale popisuje správanie masívnych telies – planét, hviezd, asteroidov. Ak chcú ale vedci skúmať správanie častíc, musia použiť teóriu kvantovej mechaniky. Inými slovami by sme mohli povedať, že teória…

Armádny Magazín

Putin ohlásil výstavbu najsilnejšej flotily ľadoborcov v Rusku

0 icon

Rusko, 15. apríl 2021 (AM) – Najvýkonnejšia flotila ľadoborcov na svete sa buduje v Rusku, uviedol prezident Vladimir Putin na zasadnutí správnej rady Ruskej geografickej spoločnosti. Vysielanie hostil televízny kanál Rusko 24.  

Najnovšia kniha si kladie otázku či by mali byť vírusy SARS-CoV-2 považované za biologickú zbraň

0 icon

USA, 15. apríl 2021 (AM) - Greg Felton sa vo svojej najnovšej knihe zamýšľa, či je "oficiálny" príbeh o SARS-CoV-2 iba nedostatočne vedecky podložený, alebo ide o účelnú lož; vyvracia totiž tvrdenie, že vírus preskočil na človeka priamo z netopiera, alebo prostredníctvom iného zvieraťa. Nielen, že pre toto stano

Zástupcovia Slovenskej armády urobili vo Švédsku prieskum trhu bojových vozidiel pechoty

0 icon

Slovensko, 15.apríl 2021 (AM, MOSR) – Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer absolvoval zahraničnú pracovnú návštevu Švédskeho kráľovstva. Pri tejto príležitosti spolu so zástupcami Ozbrojených síl SR navštívil spoločnosť BAE Systems Hägglunds v rámci prieskumu trhu, ktorý rezort obrany realizuje za účelom riešenia otázky plnenia medzinárodného záväzk

The Daily Mirror vydal zábery z vojenských cvičení na Sibíri za vojská pri hranici s Ukrajinou

0 icon

Rusko, 15. apríl 2021 (AM) – Britský bulvárny denník The Daily Mirror využil zábery ruskej televíznej stanice Zvezda z cvičení špeciálnych jednotiek Centrálneho vojenského okruhu na Sibíri ako ilustráciu k správe o "ruských vojskách pri hranici s Ukrajinou".  

Prečo Čína vyhlásila vojnu svetovým značkám

0 icon

Čína, 15. apríl 2021 (AM) – V posledných dňoch čínsky internet objavil zaujímavý trend: blogeri na videách pália tenisky zahraničných značiek a čínske celebrity rušia zmluvy so svetovými výrobcami oblečenia.   Prečo sa svetové firmy tak hnevajú na ľudí v Číne? Všetko je vina bavlny z autonómnej oblasti Sin-ťiang v Číne. Niekoľk

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali