Čaplovič: V Smere-SD ostanem dovtedy, kým v ňom bude Robert Fico

Bratislava 30. decembra 2014 (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Ak podľa Čaplovička stranu Smer-SD Robert Fico opustí, stratí strana sceľujúcu osobnosť

Rezort školstva pripravil na tento rok ambiciózny plán legislatívnych zmien, ktoré sa opierajú o programové vyhlásenie vlády SR. Akákoľvek zmena na poste šéfa rezortu však vždy takéto zmeny spomalí a na stoličke ministra školstva sa za posledného pol roka vystriedali tri osobnosti. Exminister školstva a podpredseda Smeru-SD Dušan Čaplovič napriek tomu verí, že väčšinu z reforiem stihne do konca volebného obdobia realizovať dnešný minister Juraj Draxler.

Na snímke Dušan Čaplovič

“Chcel by som pri predkladaní návrhov podporiť nového ministra v parlamentnom výbore, ktorého som členom. A určite by som rád pomohol aj po metodickej stránke. Mám záujem na tom, aby sa plnilo programové vyhlásenie vlády. Čo sa týka straníckej funkcie, mňa pre vstup do Smeru-SD presvedčila v roku 1999 osobnosť Roberta Fica, teraz sme oslávili 15. výročie. V tejto strane ostanem, pokiaľ tam bude Robert Fico. A pokiaľ tam nebude, pre mňa táto strana stratí sceľujúcu osobnosť a v politickom živote, najmä v sociálno-demokratickej politike, to bude mať veľmi ťažké,” povedal v exkluzívnom rozhovore pre Teraz.sk Dušan Čaplovič.

Rok 2014 ste začínali ako minister školstva. Aké ste mali plány, čo všetko ste chceli tento rok stihnúť?

Správa o stave školstva a systémových zmenách rok zdržovala legislatívny proces, lebo som dal záväzok, že pokiaľ nebude prerokovaná vo verejnej diskusii a s odbornými organizáciami, nespustím legislatívny proces. Ale už bola schválená s tým, že ministerstvo financií malo zásadnú pripomienku k návrhu finančných prostriedkov, na ktorých som trval. Pre tento rozpor dvoch ministrov nemohla ísť do vlády. Mali sme už pripravené zákony, ktoré mali ísť v druhom polroku do parlamentu a platiť mali od 1. septembra 2015.

Ktoré to boli?

Zákon o odbornom vzdelávaní mal vytvoriť podmienky na to, aby aj firmy mali svoj podiel na formovaní mladých ľudí v odborných školách a aby bol systém financovania odborných škôl postavený na kvalite, to znamená na úspešnosti absolventov v praxi. Bol pripravený zákon o financovaní školstva, ktorý bol a je jednou z priorít programového vyhlásenia vlády. Išlo o to, aby financovanie škôl nebolo biznisom pre niektorých zriaďovateľov. V nadväznosti na to mal vzniknúť nový zákon o štátnej školskej správe a školskej samospráve. Bola pripravená celá paleta zákonov a noviel, napr. zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona o výchove a vzdelávaní, všetky boli v júni odkonzultované s jednotlivými zástupcami zriaďovateľov, odborov, zástupcami združení a asociácií základného a stredného školstva a mnohé ich pripomienky boli rešpektované a dostali sa cez leto do legislatívnych návrhov.

O tejto diskusii sme informovali aj prostredníctvom TASR. Akú logiku ale, podľa vás, dáva rozbehnúť verejnú diskusiu k celej sérii zákonov a potom odísť z postu ministra školstva skôr, ako boli schválené?

Logiku to pre ľudí, ktorí to hodnotia z vonku, nedáva. Niekto sa potešil, niekto bol z môjho rozhodnutia sklamaný. Ale mali sme balík zákonov, ktoré boli odkonzultované. V lete sa mala dolaďovať len ich definitívna podoba.

Nenabrali ste si toho jednoducho príliš veľa naraz? Tento rok, kedy ste chceli presadzovať najvýraznejšie zmeny v školstve, bol supervolebný, mali sme troje voľby. A nasledujúci rok už beží kampaň na tie najdôležitejšie voľby – parlamentné…

To, čo hovoríte, má racionálne jadro. Rok sa stratil v súvislosti s prípravou správy o stave školstva a verejnou diskusiou a to ma nútilo k takémuto postupu. Ale ja som nepatril k ministrom, ktorí navrhujú zákon na jar s tým, že platiť bude od septembra toho roku. Navrhované zákony mali platiť až od nového školského roka 2015 s tým, že niektoré časti zákonov by začali platiť až v ďalších rokoch. Nechcel som, aby sa opakovala situácia z roku 2008, kedy sa prijal nový školský zákon v máji a platnosť mal od septembra. To by bola veľká chyba. Ďalšia vec, nechcel som legislatívu meniť nepriamo, chcel som mať čistý legislatívny proces. Bol to balík zákonov, ktoré majú vzájomnú súvislosť. Išli by sme s dvoma veľkými novými zákonmi o financovaní školstva, k tomu mali byť dve novely zákona o výchove a vzdelávaní a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

A k tomu bol nový zákon o štátnej školskej správe a školskej samospráve, a piaty dôležitý zákon, o odbornom vzdelávaní. Rátal som s tým, že koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka, budú schválené. Moje uvažovanie bolo v tomto veľmi jednoduché. Zakladalo sa na tom, že schvaľovanie takýchto zásadných zákonov v parlamente je oveľa jednoduchšie, keď máte základ 83 poslancov a pevne verím, že by sa pridali aj niektorí opoziční. V budúcnosti, keď budú koaličné vlády, sa budú nekonečne sporiť, ako takéto zákony prijať, príklad máme najmä z rokov 2002-2006. Pracovalo sa veľmi aktívne na zákone o vysokých školách, nakoniec sa v súčasnosti pripravuje novela zákona o vysokých školách. Je to trochu ústupok. Ale naše vysoké školstvo potrebuje zásadné zmeny. A napokon tu bol zákon o celoživotnom vzdelávaní. Pracovať sa na ňom začalo už v roku 2013. A prirodzenou súčasťou balíka mal byť aj zákon o štátnej školskej inšpekcii.

Čo mal riešiť?

Okrem toho, že sa mala posilniť metodická oblasť, sme chceli, aby mohla štátna školská inšpekcia explicitne, priamo, navrhnúť na základe svojich zistení zmeny, až po vyradenie školy zo siete škôl, v prípade mimoriadne vážnych zistení. Išlo o aktívnejší, predovšetkým metodický prístup, ako aj pomoc učiteľom. Samozrejme, mnohým sa to nepáčilo, lebo podvodníci v školstve naďalej pôsobia a prehlbujú dnes existujúce problémy.

Myslíte tým prípady škôl, ktoré inkasujú školné, za ktoré papierovo poskytujú tituly, ale nie zodpovedajúce vzdelanie?

Poskytujú vzdelanie tak, že kto zaplatí, tak maturitu alebo iný diplom dostane. Najmä v súkromných školách si absolventi niekedy myslia, že keď si platia za vzdelanie, platia si vopred aj za diplom, na ktorý tak majú právo. Je to obchod, ktorý, žiaľ, prekvitá.

A vaše rozhodnutie odísť?

Bolo nemenné, tak som ho aj prezentoval premiérovi. Tých atakov na moju osobu bolo už dosť. Keď sa necítite psychicky v pohode, ťažko sa vám realizujú dôležité kroky. Je pravda, že som otvoril veľa tém, ale naše školstvo potrebovalo zásadné zmeny, obrazne povedzme palácovú revolúciu. Inak sa bude stále viac prepadať. Treba hovoriť aj o zvyšovaní platov, ale nielen o tom. Aj o obsahu vzdelávania, štátnych vzdelávacích programoch, o tom, aby sme podporovali len kvalitné školy. Aby sa priemerné snažili dotiahnuť na tie kvalitné a podpriemerné vypadli zo siete škôl. A čo ma už nebavilo, bolo, že keď som nepodpísal nejakú zmluvu, najmä v informačných technológiách, do týždňa bol v niektorom médiu útok na mňa, spravidla na nejakú úplne inú, nepodstatnú tému, udalosť. A v niektorých médiách sa robil cielený výber, zverejnili len tých, čo ma kritizovali. Niekedy to bola doslovná poľovačka s cieľom ma znechutiť.

Myslíte tým kauzy typu syrová torta, predražené kvetiny alebo autá?

Torta, autá, to boli zástupné témy. Nevedeli na mňa nájsť nič iné. Mal som a mám čisté ruky. Nehovorím, že sa nestali chyby, ale za tie niesli zodpovednosť ľudia na hospodárskom oddelení, v autodoprave a následne boli odvolaní.

Z rôznych dôvodov sa na ministerstve školstva za pol roka vystriedali traja ministri. Je pritom úplne normálne, že nový minister potrebuje určitý čas na to, aby sa zorientoval. Bude to znamenať spomalenie pripravených zmien?

Každá personálna zmena spôsobí isté zbrzdenie práce ministerstva. Najmä samotného aparátu rezortu, lebo každý očakáva, čo sa bude meniť. Každý minister má legitímne právo rozhodnúť o svojich prioritách, ako bude vyzerať štruktúra a ako budú ľudia pracovať. Ale pre všetkých ministrov, pre mňa aj mojich nástupcov, naďalej platí programové vyhlásenie vlády a existujúca Správa o stave školstva a systémových zmenách. Takže v tejto oblasti by nejaké veľké zmeny nastať nemali. Fakt je ten, že som bol vo funkcii dva roky a tri mesiace, čo je na Slovensku v prípade ministrov školstva nadpriemerne dlho. A sú veci, napríklad čerpanie európskych zdrojov, ktoré sa pripravujú dlhodobo. Keď som nastúpil do funkcie, mnohé výzvy neboli vyhlásené, čerpanie bolo katastrofálne, a to necelé dva roky pred ukončením programovacieho obdobia 2007-2013. Po roku a pol tvrdej práce sú tu dnes výsledky, realizované výzvy, zazmluvnenosť a aj keď pomalé verejné obstarávanie. Dnes môžeme hovoriť, že aj Operačný program Vzdelávanie, aj OP Výskum a vývoj má pozitívny trend úspešnosti.

Očakávate, že nový minister Juraj Draxler bude pokračovať v projektoch, ktoré ste rozbehli?

Aj ja som sa mohol oprieť o niektoré veci rozpracované za môjho predchodcu. A vždy som to uviedol a poďakoval som sa mu za tie veci, ktoré som po ňom dotiahol. Je to na pánovi ministrovi, ako sa rozhodne, ale na ministerstve je veľa vecí rozbehnutých. Nebola to ľahká práca, nie ministra, ale úradníkov, odborných zamestnancov a externých spolupracovníkov, mnohých učiteľov a riaditeľov škôl. Vidíme, že štátny vzdelávací program pre materské školy a pre základné školy, prvý a druhý stupeň sú schválené a je pripravený aj štátny vzdelávací program pre stredné školy. Bola to práca počas dvoch predchádzajúcich rokov, v niektorých prípadoch sa práce začali i skôr.

Ako hodnotíte aktuálnu situáciu v Slovenskej akadémii vied?

Je to prostredie, z ktorého pochádzam, a ktoré dobre poznám. Bol som tam dlhé roky podpredsedom pre spoločenské vedy. Po prvé, trúfam si povedať, že keby som bol ministrom ja, takéto turbulencie by tam neboli. Nie je to problém bývalého predsedu J. Pastoreka, ale celého Predsedníctva SAV. Po druhé, ja som rešpektoval samostatnú kapitolu SAV a nikdy som do tohto procesu direktívne nevstupoval. Tieto veci majú byť odkonzultované na úrovni ministra financií, lebo on je partner a je to v jeho kompetencii. Stala sa chyba, že sa to realizovalo cez ministra školstva a napokon sa nič nevyriešilo. Osem miliónov, ktoré na začiatku SAV zobrali, dali do Agentúry na podporu výskumu a vývoja na rezort školstva a teraz ich dali naspäť do SAV. Nič sa tým nevyriešilo, lebo rezort školstva v oblasti výskumu a vývoja zostal nedofinancovaný. Naša pôvodná požiadavka navýšiť oblasť vedy a výskumu v rezorte školstva o 35 miliónov eur, vrátane SAV, nebola vypočutá. Ak vznikali takéto problémy po minulé roky, išiel som s predsedom SAV, alebo aj sám, na ministerstvo financií a pomáhal som zabezpečiť rozpočet SAV. Teraz sa to neudialo. Naopak, vytvoril sa obraz, že treba zo SAV prepúšťať ľudí.

SAV nemôžete porovnávať so štátnou a verejnou správou, sú to vedeckí pracovníci a pomocný personál je v porovnaní so zahraničím veľmi malý. Mal by byť ďaleko väčší. SAV v súčasnosti úspešne realizovala tri veľké projekty z európskych zdrojov, sú to úplne nové budovy aj s vybavením, pre biomedicínu, pre nanotechnológie, materiálový výskum a nový pavilón v Košiciach. Kto tam bude pracovať? Keď príde Európska komisia kontrolovať tieto projekty, nebude kontrolovať, obrazne povedané “holobyt”, budovu a jej vybavenie, ktoré je už ako tak pripravené. Ale bude sa pýtať, aké tímy tam pracujú. A keď tam nebudú, projekt bude považovaný za nezrealizovaný a peniaze bude potrebné vrátiť. Posielam Otvorený list Predsedníctvu a Snemu SAV a pošlem ho aj predsedovi vlády, ktorý vždy SAV veľmi podporoval. Znovu opakujem, že doteraz nebol prijatý akčný plán pre Stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2020. Školstvo má v novom operačnom programe na starosti oblasť výskumu a hospodárstvo, oblasť inovácie a musí to koordinovať nadrezortná Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a ňou zriadená stála komisia. Ak to nebude vzájomne synergicky prepojené, Slovensko stratí šancu prepojiť výskum a vývoj na inovácie, na podnikovú sféru, pre malých, stredných a veľkých podnikateľov, domácich i zahraničných.

Čo by mal, podľa vás, rezort školstva stihnúť v budúcom roku, ktorý je už predvolebným?

Je tu stále vládna väčšina a nemal by byť problém prijať niektoré zákony. Legisvakačná doba môže byť v niektorých prípadoch odloženosti platnosti paragrafového znenia veľmi prospešná. Pevne verím, že bude prijatý nový moderný zákon o odbornom vzdelávaní. Po druhé, aj zákon o financovaní. Posledne uvedený je v legislatívnom zámere vlády plánovaný až na december 2015, čo je veľmi zlé, veď v tom čase už bude krátko pred voľbami a možno bude chýbať vôľa na výrazné zmeny. A nesplní sa ani časť Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012–2016. A navyše by mal platiť až od septembra 2016. Chýba tam zákon o štátnej školskej správe a samospráve. Aj mňa sa snažili ovplyvniť, že je ešte potrebné urobiť nejaké analýzy. Boli to záujmové skupiny, ktoré nechceli prijatie zákona ako takého. To boli a sú len rečičky neprajníkov, už tretí rok chcú stále analyzovať, a mnohé je už uvedené v spomínanej Správe o stave školstva… A potom je tu zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý by mal byť prijatý čo najskôr. Tento zákon vytvára podmienky na rekvalifikáciu. Podmienky na to, aby mladá generácia mohla reagovať na výzvy doby, aby mohla byť systematicky pripravovaná pre prax, pre život. A napokon, nie na poslednom mieste je tu novela zákona o vysokých školách. Česi majú podobnú novelu pripravenú. Bolo by treba prijať aj zákon o verejno–výskumných inštitúciách, to sa týka aj SAV.

Viete si predstaviť, že takéto široké zmeny bude realizovať nový minister? Aj vy ste potrebovali určitý čas na to, aby ste sa zorientovali v rezorte…

Programové vyhlásenie vlády musí rešpektovať aj on. Chceme sa k tomu stretnúť v januári alebo začiatkom februára. Ja si vážim svojho predchodcu E. Jurzycu, ale on, žiaľ, nešiel príliš do nových vecí. Niektoré pripravil a ja som sa ich nebál predložiť. Ale teraz je na rezorte v jednotlivých sekciách mnoho návrhov už pripravených a pán minister sa o ne môže oprieť. Zmeny, ktoré sme navrhovali, a ktoré, si myslím, že spoločnosť potrebuje, boli robené predovšetkým v prospech detí, žiakov a študentov. Raz to pochopia aj mnohí rodičia a učitelia. Ale treba mať rozhodnosť, odvahu, nerobiť len populistické kroky, predovšetkým je potrebné tieto úlohy vlády plniť.

A aké ciele si kladiete vy osobne, ste podpredsedom Smeru-SD a poslancom NR SR?

 Chcel by som pri predkladaní návrhov podporiť nového ministra v parlamentnom výbore, ktorého som členom. A určite by som rád pomohol aj po metodickej stránke. Mám záujem na tom, aby sa plnilo programové vyhlásenie vlády. Čo sa týka straníckej funkcie, mňa pre vstup do Smeru-SD presvedčila v roku 1999 osobnosť Roberta Fica, teraz sme oslávili 15. výročie. V tejto strane ostanem, pokiaľ tam bude Robert Fico. A pokiaľ tam nebude, pre mňa táto strana stratí scelejúcu osobnosť a v politickom živote, najmä v sociálno-demokratickej politike, to bude mať veľmi ťažké.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Trnka má problém. Cez známeho nakúpil teplomery pre KSK za dvojnásobnú sumu a snažil sa to ututlať. Poslanci OĽaNO podali podnet na NKÚ

0 icon

Košice 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Poslanci NR SR za hnutie OĽANO z Košického kraja Erik Ňarjaš, Mária Šofranko, Milan Potocký, Jarmila Vaňová, Peter Liba a Vojtech Tóth podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre podozrenie z predraženého verejného obstarávania v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Zároveň…

Kostoly a obchody sa otvoria pre očkovaných a “prekonaných”, žiaci zostanú doma. Matovič dal dôchodcom „neodolateľnú ponuku“ a uzatvoril o nich stávku

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/SITA/Teraz.sk/TASR/Foto: Screenshot Facebook/TASR TV, TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Koalícia dospela k dohode ohľadne pandemických opatrení ako aj podpory očkovania seniorov nad 60 rokov. Na spoločnej tlačovej konferencii koaličných partnerov o tom informoval premiér Eduard Heger 300 eur pre dôchodcov Miesto očkovacích poukazov v…

Neočkovaným sa to kráti: Remišová vyzýva prezidentku; aby priamo podporila povinné očkovanie, Lengvarský čoskoro predstaví plán, ako by mali neočkovaní financovať svoj pobyt v nemocnici

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vyzvala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby jasne a priamo podporila povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Strana Za ľudí bude podľa nej presadzovať povinné očkovanie minimálne pre ľudí nad 60 rokov od začiatku budúceho roka "Tieto…

Zvrat v prípade obžaloby Kováčika a Košča: Najvyšší súd zrušil uznesenie sudcu Trubana

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Najvyšší súd (NS) SR nezistil dôvod na odmietnutie obžaloby na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča v prípade, kde sú obvinení z korupcie. Senát vyhovel sťažnosti prokurátora, zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a prikázal mu, aby vo…

Deti od 5 do 14 rokov momentálne tvoria najviac prípadov ochorenia COVID-19 v rámci európskeho regiónu, tvrdí WHO

0 icon

Ženeva 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v utorok uviedla, že deti od 5 do 14 rokov sú momentálne zodpovedné za najvyššiu mieru potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v regióne zahŕňajúcom Európu a Strednú Áziu Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge vyhlásil, že…

Jarjabek: Je až také ťažké si predstaviť, že tento parlament „z kovidových dôvodov“ prijme ústavný zákon o predĺžení jeho funkčného obdobia?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo kultúry pripravuje zmeny viacerých zákonov, ktoré sa týkajú médií, pričom tieto snahy vyvolávajú u časti verejnosti vážne obavy z likvidácie plurality názorov v médiách. O tejto téme sme sa zhovárali s poslancom Národnej rady za Smer-SD Dušanom Jarjabkom   Hlavné správy: Ministerka…

Bombový útok v irackej Basre usmrtil najmenej štyri osoby

0 icon

Basra 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Nabil al-Jurani)   Centrom irackého mesta Basra v pondelok otriasla explózia, ktorá si podľa irackých bezpečnostných síl vyžiadala najmenej štyroch mŕtvych a rovnaký počet zranených Podľa tamojších úradov vybuchla motorka, i keď bezprostredne po incidente nebolo známe, či na nej bola nastražená bomba alebo…

Hlava štátu vymenovala nových sudcov všeobecných súdov

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer) Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala 23 nových sudcov a sudkýň všeobecných súdov. Počas ich menovania v Prezidentskom paláci uviedla, že je presvedčená o tom, že dekréty odovzdala skvele odborne pripraveným právnikom s vysokou osobnou a morálnou integritou Hlava štátu novovymenovaným sudcom pripomenula,…

Oživili tradície, ktoré pretrvávajú dodnes

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (PR článok/Foto:Carpathia Etno)   História ukazuje, že juhovýchodné hranice Poľska mnohokrát zmenili svoju polohu. Rotácie spôsobili, že územia obývali rôzne národy. Niektorí tu zostávali dlhšie, iní zas tu nestrávili príliš veľa času. Každý z nich však zanechal po sebe nejakú stopu. Doteraz pri prechádzaní chodníkmi v…

Scholz: Nemecko je znepokojené hromadením ruských vojakov na hraniciach Ukrajiny

0 icon

Berlín 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Markus Schreiber)   Designovaný nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril v utorok znepokojenie nad hromadením desaťtisícov ruských vojakov v blízkosti ukrajinských hraníc. V rámci prvej spoločnej tlačovej konferencie s koaličnými partnermi zo strany Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) odpovedal aj na otázky novinárov týkajúce…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ján Droppa

Vakcína - ako biologická zbraň

0icon

  Dnes je jasné. že vírusová chrípka Covid mutuje. Pri vzniku pandémie Covid, bolo prvou úlohou vyvinúť vakcínu. Prvá sa sa k tomu prihlásila firma Pfizer-Biontech (USA-D), vakcínu vyvíjali aj iné laboratória na svete v Číne, Rusku, Anglicko a ďalšie. Vzhľadom k celosvet

René Pavlík

Poslanecká impotencia

0icon

Nemohúcnosť Slepý s hluchým rokuje. Naše média sa chystajú na Silvestra. Nemusia nič hľadať. Parlament tvorí za nich - paródiu na nemohúcnosť. Ak to RTV:, a oplatené média odvysielajú, budeme plakať, ale nie od smiechu. O čom hovorím? O poukážkach. Už druhý týždeň rokujú hlup&aacut

Dalimír Solčanský

Dnešný rozhovor Biden – Putin, sľub spred 30 rokov, rozširovanie NATO na východ a čím to môže celé skončiť

0icon

Dnes sa uskutoční očakávaný videohovor Biden - Putin medzi prezidentami USA a Ruska. Preberať by sa mali témy zníženia napätia okolo Ukrajiny, rozširovania NATO na východ a rokovanie o  možnej dohode o vzájomných bezpečnostných garanciách. Ako sa to celé začalo? Po vý

Pavel Jacz

„Usilovný“ Droba nám vybavil chaos hromadnej dopravy v Bratislavskej župe! Bravóóó!

0icon

To, čo nám predviedol na minulotýždňovej tlačovej besede predseda BSK Droba, môžem charakterizovať ako kovbojskú komédiu súčasnosti. Droba je samozrejme „anjel anjelský“, ktorý asi plnil len politickú objednávku na výmenu dopravcu a dnes sa kúpe sám v bahne. Podľa jeho slov je všetko iné na vine, len nie to, že…

Peter Lipták

Nová nádej kovid pacientov v rukách všeobecných lekárov

0icon

Od začiatku novembra máme my, všeobecní praktickí lekári, k dispozícii nový druh veľmi účinnej včasnej ambulantnej liečby a to podávanie monoklonálnych protilátok kasirivimab/imdevimab (MAB K/I), ktorá má viac ako 90% účinnosť, t.j. lepšiu ako má ivermektín (cca 80% účinnosť). Preto indikácia tejto liečby je vyhradenápre rizikových pacientov

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vianočný stromček na nádvorí Prezidentského paláca

Autor: TASR-Pavol Zachar

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Trnka má problém. Cez známeho nakúpil teplomery pre KSK za dvojnásobnú sumu a snažil sa to ututlať. Poslanci OĽaNO podali podnet na NKÚ

0 icon

Košice 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Poslanci NR SR za hnutie OĽANO z Košického kraja Erik Ňarjaš, Mária Šofranko, Milan Potocký, Jarmila Vaňová, Peter Liba a Vojtech Tóth podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre podozrenie z predraženého verejného obstarávania v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Zároveň…

Kostoly a obchody sa otvoria pre očkovaných a “prekonaných”, žiaci zostanú doma. Matovič dal dôchodcom „neodolateľnú ponuku“ a uzatvoril o nich stávku

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/SITA/Teraz.sk/TASR/Foto: Screenshot Facebook/TASR TV, TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Koalícia dospela k dohode ohľadne pandemických opatrení ako aj podpory očkovania seniorov nad 60 rokov. Na spoločnej tlačovej konferencii koaličných partnerov o tom informoval premiér Eduard Heger 300 eur pre dôchodcov Miesto očkovacích poukazov v…

Neočkovaným sa to kráti: Remišová vyzýva prezidentku; aby priamo podporila povinné očkovanie, Lengvarský čoskoro predstaví plán, ako by mali neočkovaní financovať svoj pobyt v nemocnici

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vyzvala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby jasne a priamo podporila povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Strana Za ľudí bude podľa nej presadzovať povinné očkovanie minimálne pre ľudí nad 60 rokov od začiatku budúceho roka "Tieto…

Zvrat v prípade obžaloby Kováčika a Košča: Najvyšší súd zrušil uznesenie sudcu Trubana

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Najvyšší súd (NS) SR nezistil dôvod na odmietnutie obžaloby na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča v prípade, kde sú obvinení z korupcie. Senát vyhovel sťažnosti prokurátora, zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a prikázal mu, aby vo…

Deti od 5 do 14 rokov momentálne tvoria najviac prípadov ochorenia COVID-19 v rámci európskeho regiónu, tvrdí WHO

0 icon

Ženeva 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v utorok uviedla, že deti od 5 do 14 rokov sú momentálne zodpovedné za najvyššiu mieru potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v regióne zahŕňajúcom Európu a Strednú Áziu Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge vyhlásil, že…

Jarjabek: Je až také ťažké si predstaviť, že tento parlament „z kovidových dôvodov“ prijme ústavný zákon o predĺžení jeho funkčného obdobia?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo kultúry pripravuje zmeny viacerých zákonov, ktoré sa týkajú médií, pričom tieto snahy vyvolávajú u časti verejnosti vážne obavy z likvidácie plurality názorov v médiách. O tejto téme sme sa zhovárali s poslancom Národnej rady za Smer-SD Dušanom Jarjabkom   Hlavné správy: Ministerka…

Bombový útok v irackej Basre usmrtil najmenej štyri osoby

0 icon

Basra 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Nabil al-Jurani)   Centrom irackého mesta Basra v pondelok otriasla explózia, ktorá si podľa irackých bezpečnostných síl vyžiadala najmenej štyroch mŕtvych a rovnaký počet zranených Podľa tamojších úradov vybuchla motorka, i keď bezprostredne po incidente nebolo známe, či na nej bola nastražená bomba alebo…

Hlava štátu vymenovala nových sudcov všeobecných súdov

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer) Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala 23 nových sudcov a sudkýň všeobecných súdov. Počas ich menovania v Prezidentskom paláci uviedla, že je presvedčená o tom, že dekréty odovzdala skvele odborne pripraveným právnikom s vysokou osobnou a morálnou integritou Hlava štátu novovymenovaným sudcom pripomenula,…

Oživili tradície, ktoré pretrvávajú dodnes

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (PR článok/Foto:Carpathia Etno)   História ukazuje, že juhovýchodné hranice Poľska mnohokrát zmenili svoju polohu. Rotácie spôsobili, že územia obývali rôzne národy. Niektorí tu zostávali dlhšie, iní zas tu nestrávili príliš veľa času. Každý z nich však zanechal po sebe nejakú stopu. Doteraz pri prechádzaní chodníkmi v…

Scholz: Nemecko je znepokojené hromadením ruských vojakov na hraniciach Ukrajiny

0 icon

Berlín 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Markus Schreiber)   Designovaný nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril v utorok znepokojenie nad hromadením desaťtisícov ruských vojakov v blízkosti ukrajinských hraníc. V rámci prvej spoločnej tlačovej konferencie s koaličnými partnermi zo strany Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) odpovedal aj na otázky novinárov týkajúce…

Podkasty

Drogy smiete, ale jazyk držte za zubami, odkazuje Kolíková

icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Dano Veselský) Žijeme v časoch revolúcií a reforiem. Zatiaľ čo vo vikipedii sa píše, že revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, zvrat, obrat, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami, my vďaka ministrovi financií Matovičovi vieme, môže byť aj „daňovo-odvodová revolúcia“. A vďaka ministerke spravodlivosti Kolíkovej začíname chápať,...

Zlikviduje Matovič v mene jeho „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Droppa

Vakcína - ako biologická zbraň

0icon

  Dnes je jasné. že vírusová chrípka Covid mutuje. Pri vzniku pandémie Covid, bolo prvou úlohou vyvinúť vakcínu. Prvá sa sa k tomu prihlásila firma Pfizer-Biontech (USA-D), vakcínu vyvíjali aj iné laboratória na svete v Číne, Rusku, Anglicko a ďalšie. Vzhľadom k celosvet

René Pavlík

Poslanecká impotencia

0icon

Nemohúcnosť Slepý s hluchým rokuje. Naše média sa chystajú na Silvestra. Nemusia nič hľadať. Parlament tvorí za nich - paródiu na nemohúcnosť. Ak to RTV:, a oplatené média odvysielajú, budeme plakať, ale nie od smiechu. O čom hovorím? O poukážkach. Už druhý týždeň rokujú hlup&aacut

Dalimír Solčanský

Dnešný rozhovor Biden – Putin, sľub spred 30 rokov, rozširovanie NATO na východ a čím to môže celé skončiť

0icon

Dnes sa uskutoční očakávaný videohovor Biden - Putin medzi prezidentami USA a Ruska. Preberať by sa mali témy zníženia napätia okolo Ukrajiny, rozširovania NATO na východ a rokovanie o  možnej dohode o vzájomných bezpečnostných garanciách. Ako sa to celé začalo? Po vý

Pavel Jacz

„Usilovný“ Droba nám vybavil chaos hromadnej dopravy v Bratislavskej župe! Bravóóó!

0icon

To, čo nám predviedol na minulotýždňovej tlačovej besede predseda BSK Droba, môžem charakterizovať ako kovbojskú komédiu súčasnosti. Droba je samozrejme „anjel anjelský“, ktorý asi plnil len politickú objednávku na výmenu dopravcu a dnes sa kúpe sám v bahne. Podľa jeho slov je všetko iné na vine, len nie to, že…

Peter Lipták

Nová nádej kovid pacientov v rukách všeobecných lekárov

0icon

Od začiatku novembra máme my, všeobecní praktickí lekári, k dispozícii nový druh veľmi účinnej včasnej ambulantnej liečby a to podávanie monoklonálnych protilátok kasirivimab/imdevimab (MAB K/I), ktorá má viac ako 90% účinnosť, t.j. lepšiu ako má ivermektín (cca 80% účinnosť). Preto indikácia tejto liečby je vyhradenápre rizikových pacientov

TopDesať

Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

0 icon

Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

5 receptov na prípravu vareného vína inšpirované domovom aj zahraničím

0 icon

Vianočné trhy majú svoje čaro, svetelné ozdoby, množstvo ľudí, chutí, vôní. Ale ak sa chceš so svojimi priateľmi porozprávať o tom, ako rýchlo ubehol ďalší rok, nemáš šancu. Hlasitá hudba a ruch tomu bránia. Vo väčších mestách dokonca ani nemáš kde vypiť svoj punč či víno. Preto si radšej skús…

Santa Claus: Je len výmyslom obchodníkov? 2. časť

0 icon

V západnej Európe je Santa Claus všeobecne známy ako milá postavička, ktorá rozdáva na Vianoce darčeky. Skutočne existoval alebo sa jedná len o marketingový ťah obchodníkov? Pokračujeme druhou časťou článku o Santa Clausovi. Mýtus o rozdávaní darčekov vznikol z inej legendy: Je to príbeh o chudobnom otcovi, ktoré svoje tri dcéry nemohol vydať, lebo nemal pre ne…

Kde sa nachádza ruské cárske zlato? Pátral aj samotný Putin

0 icon

Rok 1917 bol v Rusku naozaj turbulentný. Revolúcia zasiahla celú krajinu. Chaos, ktorý nastal ,sa postaral o „stratu“ ruského cárskeho pokladu Romanovcov. Horúca stopa vedie k jazeru na Sibíri, kde sa do obrovskej hĺbky ponoril aj Vladimír Putin. Podarilo sa mu nájsť ruské cárske zlato? Cárska rodina nahromadila za celú dobu svojho…

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

0 icon

Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

Armádny Magazín

Pád hegemóna alebo šesť dôvodov kolapsu dolárového systému

0 icon

USA, 7. decembra 2021 (AM) – Akciový trh klesá, šéf Federálneho rezervného systému Powell sa obáva vysokej inflácie, spája to s novou mutáciou vírusu covid, no zároveň hovorí o „silnej“ ekonomike USA.    Vyvstáva však otázka, ako to je v skutočnosti? Samo

Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

0 icon

Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Ará

„Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

0 icon

Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.  

Minister obrany Naď zahral na rusofóbnu strunu: Rusi napadnú koho chcú a kedy sa im to hodí

0 icon

Slovensko, 7.december 2021 (AM, Sputnik) – Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenskí vojaci dorazili s húfnicami Zuzana 2

Švédsky inštitút zničil mýtus NATO: Obviňovať Rusko z vojenských plánov je nesprávne

0 icon

Švédsko, 7. decembra 2021 (AM) –Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru zverejnil správu o predaji zbraní za posledných päť rokov. Jeho údaje spochybňujú slová NATO o vojensk

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vianočný stromček na nádvorí Prezidentského paláca

Autor: TASR-Pavol Zachar

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali