Campbell: Korupcia je podstatou liberálnej demokracie. Zelenskyj môže traumatizovať pražskú kaviareň

Praha 10. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladislav Vodnev)

 

Expert na ruský svet, Čínu a svetovú politiku, Jan Campbell analyzuje výsledky volieb v Kazachstane a dynamiku udalostí na Ukrajine. Nevylučuje ani vypuknutie novej vojny na Balkáne. Poukazuje aj na obrovskú úroveň korupcie vo všetkých sférach života, takzvanej liberálnej demokracie

Na snímke Kassym-Jomart Tokajev

Jeden mesiac po mimoriadnych prezidentských voľbách v Republike Kazachstan (RK) 9. 6., ktoré splnili očakávané prognózy, je s ohľadom na dynamiku zmien vo svete, v Európe, Centrálnej Ázii a bezprostrednom susedstve V4 práve postavenej do rohu, dostatočná doba k prvej reflexii výsledkov a konania nového prezidenta Tokajeva a súčasne prvému predbežnému porovnaniu výsledkov a konania ukrajinského prezidenta Zelenského.

Z historického hľadiska predstavujú mimoriadne voľby prezidenta RK bezprecedentnú udalosť. Lokálne ju charakterizovala politická konkurencia, množstvo kandidátov a snaha liberálnych demokratov zmeniť politický kurz. Politickú konkurenciu oživila prvá dáma – kandidátka na prezidenta v histórii RK, predvolebnej debaty. Debát sa zúčastnil aj predstaviteľ opozičného vlasteneckého hnutia Kazachstanu s 20-ročnou politickou skúsenosťou, novinár Amirzhan Košanov.

Množstvo kandidátov umožnilo pestrofarebnosť predvolebnej kampane a samotných volieb. Okrem toho kampaň ponúkla všetkým, kto chcel alebo sa zúčastnil volieb, možnosť počuť a ​​predstaviť si širokú škálu trendov, výziev a prístupu k ich riešeniu. To je dôležitý aspekt, pretože RK sa nachádza v centre uragánu zmien. Tie ovplyvnia a budú mať následky v susedných štátoch a regiónu, a samozrejme ovplyvnia aj vzťah medzi nimi a trojicou veľmocí: RF, ČĽR a USA.

Z rôznych, verejne dostupných zahraničných informačných prameňov, som získal presvedčenie, že rôznorodosť, konkurencia, volebný proces a občianska aktivita, nehľadiac na narušenie priebehu volieb (predovšetkým v Nur-Sultanovi Almaty), ktoré sú vlastné liberálnej demokracii v mnohých prípadoch vedome ignorujúci zákony, zaujali pozorovateľa volieb rôznych štátov, politických smerov a presvedčení.

Ak pridám na posúdenie vysokú účasť vo voľbách, mäkkou politizáciu kazašskej verejnosti, a v neposlednom rade reakcii víťaza volieb Tokajeva, vrátane návrhu na založenie špeciálneho Výboru dôvery verejnosti (dobre doplňujúcu úlohu už niekoľko rokov existujúceho Zhromaždenie národov Kazachstanu), je možné označiť priebeh a výsledok volieb, nielen prekvapením, ale aj dôkazom pre budúce analýzy a porovnania. To aj preto, že zahraniční pozorovatelia ani opozícia, ktorá zaželala k víťazstvu Tokajevovi, nespochybnili voľby a ich výsledok.

Výsledok volieb sa stal novým meradlom volebnej kampane a výberu kandidátov do Parlamentu RK v roku 2021. Kvalita volieb v roku 2021 sa bude merať aj podľa úspešnosti konania a realizácie príkazov prezidenta Tokajeva. Ten sa nechal počuť na tlačovej konferencii tým, čo nepočujeme a nevidíme vo forme spolupráce s opozíciou v českej kotline, na Ukrajine a inde: Môžu existovať rôzne názory, ale máme jeden národ. Rôzne názory, ale jeden národ.

Pre doplnenie a druhú časť príspevku uvádzam niekoľko skutočností, ktoré sa týkajú konania prezidenta Tokajeva po zvolení. 1) Rozhodnutie riaditeľa informačno-analytického centra Národnej akadémie pre vzdelanie Anara Tastanova z 23. mája, obnoviť, tzv. učebno-výrobné kombináty (УПК) pre žiakov a žiačky základných škôl platí a bude realizované.

2) Vývoj, rozvoj, funkcie a marketing exportu (neprírodných zdrojov) boli 4. 7. transferované z Ministerstva priemyslu a infraštruktúry do nového Ministerstva obchodu a integrácie. Vláda RK musí realizovať príkaz prezidenta Tokajeva z 17. 6. Príkaz obsahuje okrem iného požiadavku na ministerstvo, vykonávať funkcie v oblasti technickej regulácie, štandardizácie a zabezpečenie jednotného hodnotenia a merania. Komisia Madžilise (dolná komora parlamentu) už odsúhlasila kandidatúru na funkciu ministra: Bachyt Sultanov.

3) Po štyroch mesiacoch vo funkcii poradcu prezidenta bol 5. 7. uvoľnený Eržan Žalbakovič (1969), absolvent Univerzity Al-Farabi v Almaty so špecializáciou História politiky.

V kontexte špecializácie ex-poradca prezidenta sa nachádza ústava RK, voľba a požiadavky na prezidenta. Tým sa môže stať každý občan RK starší ako 40 rokov bez ohľadu na národnosť a etnickú príslušnosť, môže byť narodený v inom štáte, vyznávať alebo nevyznávať vieru, nesmie, ale byť príslušníkom žiadneho kultu. Kandidát na prezidenta RK musí byť štátnym príslušníkom RK, žiť v RK minimálne 15 rokov, musí ovládať štátny jazyk (kazaština) a nemať problémy so splácaním úverov.

V predvečer osláv Dňa hlavného mesta (6. 7.), prvýkrát Nur -Sultan dostal prezidentské vyznamenanie 27 osobností – absolventov vojenských učilíšť a akadémií RK. Vyznamenanie, ktoré má svoj význam aj v kontexte nedávneho výbuchu vo vojenskom sklade v Arys, v kontexte sociálnej politiky, obsahujúce pridelenie 3 tisíc bytov mladým pracujúcim Kazachom (v Almaty, Nur-Sultanovi a Šymkentu) a v neposlednom rade aj s novo uzákonenými, Dňom pracujúcich v médiách, sa udeľuje každoročne v spojení s oslavami Dňa hlavného mesta počas vztyčovanie štátnej vlajky.

Štátny sviatok sa datuje od roku 2009 po predchádzajúcej právnej úprave 18. 6. 2008. Názov hlavného mesta v preklade z arabčiny znamená nur svetlo a sultan moc, autoritu. V tomto roku bol rozpočet na oslavu Dňa hlavného mesta 3x menší a počet programov sa zmenšil z obvyklých 300 v minulosti, na 100 v tomto roku.

Čriepky udalostí a voľne vybrané príklady konania prezidenta Tokajeva umožňujú presvedčivé porovnanie s voľbou a konaním nového prezidenta Ukrajiny, Volodymyra Želenského, nielen v kontexte tridsaťročnej histórie oboch štátov po rozpade ZSSR, ale aj v kontexte národnostných, religióznych, a v neposlednom rade, hodnotových rozdielov. Prvé kroky prezidenta RK Tokajeva indikujú, že pozná históriu, vie o koreni a obsahu slova Res publica, uctieva vzdelanie a bude robiť všetko pre vyrovnané susedské vzťahy. Viac si nemožno v danej chvíli ani priať. To sa nedá povedať o Ukrajine.

Tam prebehli voľby v historicky rovnakej dobe, s inými osobnosťami a témami. Voľby, ktoré boli ovplyvnené konfliktom na východe krajiny, korupciou a stagnujúcou životnou úrovňou obyvateľov, vyhral Volodymyr Zelenskyj so ziskom 73,22% hlasov, podobný voľbám v RK. Ostatné charakteristiky volieb sa podobajú: Dedičstvo rozpadu ZSSR, prví prezidenti vyrástli, dostali vzdelanie a pracovali v rovnakom politicko-hospodárskom systéme. Pre ten zvolili náhradu vo forme liberálnej demokracie. 39 kandidátov, z ktorých väčšina mala politickú minulosť a zúčastnila sa práce súčasného parlamentu, boli ovplyvnení dianím vo svete, domácimi a zahraničnými liberálnymi demokratmi.

Nebudem sa rozpisovať o podrobnostiach povolebného (ne) konanie seriálového herca – prezidenta Ukrajiny, ktorý vyhral zbierkou vtipov, kritikou korupcie a zreteľne proeurópsku orientáciou. Dovoľujem si však pripomenúť pre porovnanie prevahu, kvalitu a skúsenosť predchodcov ich následníkov v oboch štátoch. V uvedených kategóriách vyhral ex-prezident Nazarbajev a jeho nástupca nad ex-prezidentom Porošenkom, všetkými jeho predchodcami a súčasným nástupcom. Prečo?

Nazarbajev už pred rokmi verejne a neverejne ohlasoval ťažkú ​​dobu pre štáty a svet, v ktorom mnohé štáty neprežijú. Ukrajina patrí podľa môjho hodnotenia k tým, ktoré neprežijú v známej podobe a formáte. Nazarbajev umožnil v novembri 2018 na zasadnutí Astana Club diskusiu, ktorá obsahovala opis výziev a nebezpečenstvo pre RK. Niečo podobné je možné iba v RF a nemožné na Ukrajine, a bohužiaľ dnes aj v ČR. Oba štáty sa nachádzajú, podobne ako RK, v unikátnej lokalite a stave vo vzťahu k USA, ČĽR a RF pod sankciami.

Ak prezident Tokajev na základe svojho vzdelania na MGIMO, funkcií v medzinárodných organizáciách a diplomacie, si celkom určite uvedomuje podstatu liberálnej demokracie a pri svojich rozhodnutiach zohľadňuje životnú skúsenosť, špecifiká kazašského národa a nutnosť kompromisu, to celkom určite nemožno tvrdiť o prezidentovi Zelenskom.

Ten si mal počas prezidentskej kampane naštudovať aspoň modernú históriu Ukrajiny, históriu Minských dohôd a čo to je byť hračkou v rukách veľkých v bezohľadnej hre o moc. Čo to znamená byť hračkou, akú funkciu a úlohu môže hrať v bezohľadnej hre, dovoľuje uvedomenie si podstaty liberálnej demokracie: je to korupcia všetkého druhu a prakticky všade.

Korupcia ako rakovina a metastázy sa ponúka ako zbraň proti zahraničným investíciám v obviňovaných krajinách (RF, ČĽR, Ukrajina, RK pod.) A tým pre oslabenie spolupráce so zahraničím a oslabenie rozvoja vlastnej spoločnosti a štátu. Korupcia dovoľuje viesť informačnú vojnu aj za cenu toho, že jedným z ich predstaviteľných následkov môže byť občianska vojna. Tú sa snaží RK podobne ako RF vylúčiť pomocou vnútornej a zahraničnej politiky. Ukrajina zatiaľ nie. O EÚ a ČR sa nebudem dnes zmieňovať. Korupcia umožnila vojnu v Líbyi, Iraku, Sýrii, Jemene a koniec koncov aj na Ukrajine. Dnes nevylučujem novú vojnu na Balkáne.

V tomto kontexte si mohol prezident Zelenský uvedomiť, že Minské dohody nemôžu byť splnené, aj keby sa rozhodol naozaj byť sluhom ľudu, ako sa prezentoval v kampani. Ako si človek s vtipom, predstavivosťou a politickou neskúsenosťou mohol predstaviť, že splnenie Minských dohôd by znamenalo koniec sankcií proti Ruskej federácii, koniec režimu na Ukrajine a nevyliečiteľnú traumu u návštevníkov a členov pražskej kaviarne. To je jedna stránka mince. Tú druhú mohol spoznať z odpovede na priamu otázku ohľadom korupcie a úplatkárstva v USA a EÚ. Pán Volker alebo prezident Trump mu mohli oznámiť, že oficiálne ide o maličkosť: 1 trilión USD (1 000 000 000 000 000 000), v skutočnosti 2-3 a možno aj viac.

Korupcia, to je aj príbeh nezákonného predaja a exportu zbraní z Ukrajiny a prostredníctvom Ukrajiny, ktorý dnes zamestnáva vyšetrovacie orgány SRN. Jedným z následkov korupcie a s ňou spojené možnosti vydierania je želanie USA vymeniť unavených amerických vojakov za nemeckých v Sýrii. Korupcia to je dnešná konferencia slobodných médií v Londýne bez účasti RT a Sputnika, za to s hanobením prezidenta Putina v gruzínskej TV Rustavi 2. Korupcia to je aj úpadok vedy, vzdelania a nekritická idealizácia Západu. Nebudem pokračovať. Jasné je, že prezident RK Tokajev patrí k málu tých, ktorí vedia o koreni a obsahu slova Res publica, dôležitosti vzdelania a vyrovnaných susedských vzťahov.

Prezident Zelenský je už opustený EÚ. To dokazuje dnešná neprítomnosť ukrajinskej vice-premiérky zodpovednej za euroatlantickú a EÚ integráciu, pani Ivana Klimpušová – Cincadzová. Čoskoro bude bezmocný a bude mať iné priority. Preto hľadá pomoc v Bielom dome. Tam ju nedostane ani formou rady, že mal ihneď po prísahe rozpustiť Radu, konať bezodkladne alebo sa okamžite zrieknuť funkcie. Inak čoskoro nebude prezidentom ani občanom Ukrajiny, tak ako ju dnes poznáme.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Niektoré školy sa zapoja do pilotného projektu. Otestujú žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy

0 icon

Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Niektoré školy na Slovensku sa cez víkend zapoja do testovania žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy. Ide o pilotný projekt, výsledkom ktorého má byť otvorenie školských brán. Jedným z miest, ktoré sa do pilotného projektu zapoja, je Stará Ľubovňa. Informoval o tom…

V Číne najmenej 18 baníkov zomrelo na otravu oxidom uhoľnatým

0 icon

Peking 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Chinatopix Via AP)   Najmenej 18 baníkov zahynulo na juhozápade Číny v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým, informovala v sobotu čínska štátna televízia K nešťastiu došlo v piatok v uhoľnej bani v meste Čchung-čching. Jedného z baníkov našli záchranári nažive, po piatich stále pátrajú, uviedla televízia. Ako…

Rakúsko chce na jeseň 2021 zorganizovať konferenciu o islamistickom extrémizme

0 icon

Viedeň 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rakúsko plánuje na jeseň 2021 usporiadať konferenciu na tému extrémizmu a "politického islamu". Dohodli sa na tom počas piatkovej videokonferencie rakúska ministerka pre integráciu Susanne Raabová a predstavitelia ministerstiev pre integráciu a vnútra z Belgicka, Dánska, Francúzska, Nemecka a Holandska Ako sa uvádza…

Po útoku na Kurza, útok na kresťanov – sú vraj nebezpečím pre demokraciu

0 icon

Berlín 5. decembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)   V piatok som v HS publikoval článok o kancelárovi Sebastianovi Kurzovi (viac TU), ktorého ľavicové rakúske médiá démonizujú ako nepriateľa migrantov a ako neofašistu V Nemecku si zas ZDF v relácii Aspekte vzala na „mušku“ kresťanov a vidí v nich nebezpečie pre demokraciu. A to len preto, lebo…

Zavraždená maltská novinárka bola „irelevantná“, uviedol bývalý premiér

0 icon

Valleta 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jonathan Borg)   Podľa bývalého premiéra Malty Josepha Muscata bola zavraždená novinárka Daphne Caruanová Galiziová v čase svojej smrti v roku 2017 "irelevantná". Vyšetrovateľom to v piatok povedal samotný Muscat, informovala agentúra DPA Caruanová Galiziová, zavraždená počas Muscatovej vlády, písala články na svetovej úrovni, avšak aj…

Incident v košickej pôrodnici bude mať dohru: Advokátka Krajníková, ktorá podporovala prvorodičku v jej požiadavkách nemať rúško a nedať sa testovať, čelí disciplinárnemu konaniu. Podnet na komoru podal poslanec Benčík

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   Slovenská advokátska komora (SAK) začala disciplinárne konanie s advokátkou Adrianou Krajníkovou, známou z októbrového incidentu v košickej univerzitnej nemocnici. Dôvodom je podozrenie z porušovania viacerých ustanovení zákona o advokácii a advokátskeho poriadku. Informoval o tom poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Benčík…

V Prahe vypadol z 19. poschodia paneláku 15-ročný chlapec

0 icon

Praha 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pražská polícia vyšetruje okolnosti pádu 15-ročného chlapca z panelového domu vo štvrti Háje. Dieťa podľa polície vypadlo z 19. poschodia. Záchranka chlapca prepravila do nemocnice s ťažkými zraneniami, informoval spravodajský server Novinky.cz Chlapec spadol v piatok popoludní z panelového domu, ktorý je so susedným…

Mikas má určiť, kto bude môcť ísť do školy aj bez negatívneho testu

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Hlavný hygienik SR Ján Mikas by mal určiť, ktorí žiaci, rodičia či školskí zamestnanci budú môcť od pondelka (7. 12.) vstúpiť do otvorenej školy aj bez negatívneho testu na ochorenie COVID-19. Odporučila mu to v piatok vláda, ktorá schválila návrh podmienok obnovenia prezenčného…

Víťazstvo Bidena potvrdili aj v Kalifornii, má tak dostatok hlasov

0 icon

Washington 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Predstavitelia amerického štátu Kalifornia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe Biden. Informovala o tom v sobotu agentúra AP Oficiálny súhlas s víťazstvom Bidena oznámil demokratický štátny tajomník Kalifornie Alex Padilla. Podľa AP Biden získal v Kalifornii…

Fico podáva trestné oznámenie na prokurátorov ÚŠP Repu a Šúreka. Do rúk sa mu dostal „šialený dokument“, prokurátori sa mali vyhrážať

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico podáva trestné oznámenie na prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu a Michala Šúreka za spáchanie viacerých trestných činov. Robert Fico mal od jedného z novinárov obdržať podľa jeho slov "šialený" dokument. V ňom má ísť o oficiálne podanie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 12

0icon

Vážený pán kapitánsky  premiér, Už som Ti dávno nepísal, lebo som vraj dostal koronu. Neviem presne čo to je, lebo okrem zvýšenia potencie sa to na mne nijako neprejavilo. Keď si povedal, že sa treba testovať, tak som tam bol. Bola Ti tam taká kozmonautka v bielom. Predstav si ona vedela…

Peter Košík

NÁKUP F-16 POCHOVAL CIVILNÉ LETISKO SLIAČ. NA ZMENU OD HOAXU K PRAVDE STAČILO POČKAŤ. KOĽKO ČAKANÍ EŠTE POTREBUJEME, ABY SA NÁM OTVORILI OČI???

0icon

Kedysi povedať nahlas alebo napísať, že nákupom „zánovných“ stíhačiek F-16 vystrojíme funus civilnému letisku na Sliači, okamžite to mainstream a neoliberáli označia za konšpirátorstvo a HOAX hrubého zrna. Ale ako to na Slovensku chodí, stačilo počkať pár mesiacov a z HOAXU sa stala pravda. Zamestnancov civilného letiska na Sliači už prepúšťajú, núka sa predaj…

Štefan Harabin

Ak sa chcete očkovať, tak iba vtedy, keď ako prvý očkovanie prežije Matovič, Paulínka a jeho deti.

0icon

Už pol roka Vás Matovič a jeho fašistická klika agendou Covid-divadlá podvádza, hoci ide nesporne iba o bežnú virózu i podľa WHO, zrovnateľnú s predchádzajúcimi chrípkami. Matovič Vás v rozsahu cez tri milióny, ako to sám prezentoval, nechal podvodne testovať, akože dobrovoľne-povinne (k čomu sa aj sám dobrovoľne priznal), nesporne a bez najmenších pochybnosti, nespoľahlivými…

Gabriel Dragon

Rusko-podnestersko-moldavský pat a efekt kindervajca

0icon

Vyjadrenie novozvolenej prezidentky Moldavska Maii Sandu o stiahnutí ruských vojakov z medzinárodne neuznanej Podnesterskej moldavskej republiky /PMR/, nachádzajúcej sa na území Moldavska, je možné brať len ako politický folklór, nie ako reflektovanie politickej reality. Prečo požaduje ich stiahnutie, aké budú následné kroky a prečo si touto aktivitou môže Moldavsko uškodiť?…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Na čo slúžia farebné gule, ktoré sú pripevnené k elektrickému vedeniu?

0 icon

Elektrickému vedeniu patrí dôležitá úloha, a to prenos elektrickej energie na dlhé vzdialenosti. Prečo sú ale na nich namontované farebné gule? Elektrické vedenie a ich charakteristické stožiare elektrickej rozvodnej siete je možné nájsť po celej krajine. Umožňujú prenos elektrickej energie na dlhé vzdialenosti, pričom tepelné straty a odpor sú minimálne. Rôznym…

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Macumba: Jedna z najzáhadnejších brazílskych praktík

0 icon

V našej redakcii TOPdesať sa vám snažíme neustále prinášať zaujímavosti zo sveta. Inak tomu nebude ani tentokrát, keď sa spoločne pozrieme na macumbu – jednu z najzáhadnejších brazílskych praktík, ktorej dogmy tvoria uctievanie božstiev zdedených po afrických kmeňoch a kult katolíckych svätých. Jej odvrátenú temnú stranu – kimbandu – charakterizujú krvavé a okultné rituály.…

Štúdia syfilisu v Tuskegee: 1. časť

0 icon

Štúdia syfilisu v Tuskegee, ktorá prebiehala medzi rokmi 1932 až 1972, bola jednou z najviac šokujúcich vedeckých štúdií, ktoré kedy boli vykonané. Štúdie sa zúčastnilo 399 černochov, a to z radov predovšetkým chudobných alabamských farmárov, na ktorých mala byť vykonávaná experimentálna liečba „uhorskej choroby“, ktorá by ich vyliečila. Nikto im však nepovedal, že tou…

Prečo je pre mužov ťažké počúvať ženy?

0 icon

Či už je to priateľ, brat alebo kamarát - všetci poznáme chlapa, ktorý je zlým poslucháčom a často jednoducho nepočúva ženy. A nie, nie je to preto, že by sa nudil alebo bol arogantný. Existujú skutočne štúdie, ktoré ukazujú, že existuje niekoľko dôvodov, prečo v tejto oblasti muži tápajú. Zdá sa, že mužský mozog jednoducho…

Vo svete IT

3D tlačiareň Creality CR-6 SE s modulárnym dizajnom a špičkovými technológiami aktuálne kúpite za cenu, aká tu ešte nebola

0 icon

Spoločnosť Creality je na trhu s 3D tlačiarňami už akousi overenou klasikou. Jej modely sú častokrát spojením kvalitných a overených technológií za dostupnú cenu. Tlačiarne tohto výrobcu sú však v našich končinách o čosi drahšie, ako v zahraničí, čo je samozrejme logické. Vďaka spolupráci so zahraničným e-shopom Cafago.com vám však…

V roku 1859 nás zasiahla najväčšia Solárna búrka v dejinách. Aké škody by napáchala dnes?

0 icon

Amatérsky astronóm Richard Carrington objavil 1. septembra 1859 niečo, čo navždy zmenilo svet. Svoj teleskop namieril na Slnko a všimol si jasné svetlo, ktoré sa vytvorilo nad niekoľkými slnečnými škvrnami, píše portál IFLScience. Najprv si myslel, že ide o poškodené vybavenie, no neskôr mu došlo, že sledoval erupcie samotného Slnka.  Išlo o…

Sme tu sami? „Vznik inteligentného života je veľmi nepravdepodobný,“ tvrdí nová štúdia

0 icon

Šanca, že by sa vo vesmíre nachádzal nejaký inteligentný život, mimo nás, je vraj extrémne nízka. Tvrdí to nová štúdia z University of Oxford. V štúdii sa píše, že život, ktorý sa vyvinul na Zemi musel prejsť niekoľkými, „veľmi nepravdepodobnými“ evolučnými stupňami. Ďalším argumentom je, že inteligentný život sa u…

Je pravda, že naši predkovia nevideli modrú farbu?

0 icon

Existuje veľa štúdií ktoré tvrdia, že naši predkovia nedokázali vidieť modrú farbu. Je možné, že schopnosť rozoznávať túto farbu prišla až neskôr, píše portál IFLScience. Pre ľudí v minulosti tak mohla byť modrá úplne neznámym konceptom. Zdá sa to ako nemožné. Naša obloha je modrá a rovnako je modré aj more. Existujú…

Viac ako 60 platených Android aplikácií a hier aktuálne stiahnete zadarmo. Vyberiete si dačo?

0 icon

Pracovný týždeň väčšina z nás má úspešne za sebou, a práve preto vám prinášame pravidelnú nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne stiahnuť z Google Play zadarmo. Na dnešnom zozname nájdete 21 aplikácií, z ktorých vyčnievajú SUI File Explorer PRO, či JPEG Optimizer PRO. V prvom prípade ide o podareného správcu súborov.…

Armádny Magazín

Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

0 icon

Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

0 icon

Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

0 icon

Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

CHORVÁTSKO : Koľko miliónov bude stáť tento "výhodný" americký šrot?

0 icon

Chorvátsko, 4.December 2020 (AM) - Chorvátsko by mohlo minúť stovky miliónov eur na modernizáciu 76 obrnených vozidiel Bradley, ktoré venovala americká armáda. Dá sa v tomto prípade ešte hovoriť o dare, alebo vstupenke do pekla nekonečných opráv a rekonštrukcii?   V decembri 2019 chorvátsky minister obrany, ktorým bol vtedy Damir Krsticevic,…

Napravujte to čo porobili vaši predkovia: Sergej Šojgu dal nemeckej ministerke obrany nedostatočnú z dejepisu

0 icon

Rusko, 4.December 2020 (AM) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu absolútne oprávnene uzemnil šéfku Bundeswehru - Annegret Kramp-Karrenbauerovú, ktorá vyhlásila, že jej krajina by mala s Ruskom rokovať „z pozície sily“.   Pripomeňme, že konflikt sa začal po vyhlásení ministerky SRN, ktorá oznámila spoločný tlak s pobaltskými krajinami a ďalšími „

Svetlo sveta

Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

0 icon

Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

0 icon

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

0 icon

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali