Campbell: Korupcia je podstatou liberálnej demokracie. Zelenskyj môže traumatizovať pražskú kaviareň

Praha 10. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladislav Vodnev)

 

Expert na ruský svet, Čínu a svetovú politiku, Jan Campbell analyzuje výsledky volieb v Kazachstane a dynamiku udalostí na Ukrajine. Nevylučuje ani vypuknutie novej vojny na Balkáne. Poukazuje aj na obrovskú úroveň korupcie vo všetkých sférach života, takzvanej liberálnej demokracie

Na snímke Kassym-Jomart Tokajev

Jeden mesiac po mimoriadnych prezidentských voľbách v Republike Kazachstan (RK) 9. 6., ktoré splnili očakávané prognózy, je s ohľadom na dynamiku zmien vo svete, v Európe, Centrálnej Ázii a bezprostrednom susedstve V4 práve postavenej do rohu, dostatočná doba k prvej reflexii výsledkov a konania nového prezidenta Tokajeva a súčasne prvému predbežnému porovnaniu výsledkov a konania ukrajinského prezidenta Zelenského.

Z historického hľadiska predstavujú mimoriadne voľby prezidenta RK bezprecedentnú udalosť. Lokálne ju charakterizovala politická konkurencia, množstvo kandidátov a snaha liberálnych demokratov zmeniť politický kurz. Politickú konkurenciu oživila prvá dáma – kandidátka na prezidenta v histórii RK, predvolebnej debaty. Debát sa zúčastnil aj predstaviteľ opozičného vlasteneckého hnutia Kazachstanu s 20-ročnou politickou skúsenosťou, novinár Amirzhan Košanov.

Množstvo kandidátov umožnilo pestrofarebnosť predvolebnej kampane a samotných volieb. Okrem toho kampaň ponúkla všetkým, kto chcel alebo sa zúčastnil volieb, možnosť počuť a ​​predstaviť si širokú škálu trendov, výziev a prístupu k ich riešeniu. To je dôležitý aspekt, pretože RK sa nachádza v centre uragánu zmien. Tie ovplyvnia a budú mať následky v susedných štátoch a regiónu, a samozrejme ovplyvnia aj vzťah medzi nimi a trojicou veľmocí: RF, ČĽR a USA.

Z rôznych, verejne dostupných zahraničných informačných prameňov, som získal presvedčenie, že rôznorodosť, konkurencia, volebný proces a občianska aktivita, nehľadiac na narušenie priebehu volieb (predovšetkým v Nur-Sultanovi Almaty), ktoré sú vlastné liberálnej demokracii v mnohých prípadoch vedome ignorujúci zákony, zaujali pozorovateľa volieb rôznych štátov, politických smerov a presvedčení.

Ak pridám na posúdenie vysokú účasť vo voľbách, mäkkou politizáciu kazašskej verejnosti, a v neposlednom rade reakcii víťaza volieb Tokajeva, vrátane návrhu na založenie špeciálneho Výboru dôvery verejnosti (dobre doplňujúcu úlohu už niekoľko rokov existujúceho Zhromaždenie národov Kazachstanu), je možné označiť priebeh a výsledok volieb, nielen prekvapením, ale aj dôkazom pre budúce analýzy a porovnania. To aj preto, že zahraniční pozorovatelia ani opozícia, ktorá zaželala k víťazstvu Tokajevovi, nespochybnili voľby a ich výsledok.

Výsledok volieb sa stal novým meradlom volebnej kampane a výberu kandidátov do Parlamentu RK v roku 2021. Kvalita volieb v roku 2021 sa bude merať aj podľa úspešnosti konania a realizácie príkazov prezidenta Tokajeva. Ten sa nechal počuť na tlačovej konferencii tým, čo nepočujeme a nevidíme vo forme spolupráce s opozíciou v českej kotline, na Ukrajine a inde: Môžu existovať rôzne názory, ale máme jeden národ. Rôzne názory, ale jeden národ.

Pre doplnenie a druhú časť príspevku uvádzam niekoľko skutočností, ktoré sa týkajú konania prezidenta Tokajeva po zvolení. 1) Rozhodnutie riaditeľa informačno-analytického centra Národnej akadémie pre vzdelanie Anara Tastanova z 23. mája, obnoviť, tzv. učebno-výrobné kombináty (УПК) pre žiakov a žiačky základných škôl platí a bude realizované.

2) Vývoj, rozvoj, funkcie a marketing exportu (neprírodných zdrojov) boli 4. 7. transferované z Ministerstva priemyslu a infraštruktúry do nového Ministerstva obchodu a integrácie. Vláda RK musí realizovať príkaz prezidenta Tokajeva z 17. 6. Príkaz obsahuje okrem iného požiadavku na ministerstvo, vykonávať funkcie v oblasti technickej regulácie, štandardizácie a zabezpečenie jednotného hodnotenia a merania. Komisia Madžilise (dolná komora parlamentu) už odsúhlasila kandidatúru na funkciu ministra: Bachyt Sultanov.

3) Po štyroch mesiacoch vo funkcii poradcu prezidenta bol 5. 7. uvoľnený Eržan Žalbakovič (1969), absolvent Univerzity Al-Farabi v Almaty so špecializáciou História politiky.

V kontexte špecializácie ex-poradca prezidenta sa nachádza ústava RK, voľba a požiadavky na prezidenta. Tým sa môže stať každý občan RK starší ako 40 rokov bez ohľadu na národnosť a etnickú príslušnosť, môže byť narodený v inom štáte, vyznávať alebo nevyznávať vieru, nesmie, ale byť príslušníkom žiadneho kultu. Kandidát na prezidenta RK musí byť štátnym príslušníkom RK, žiť v RK minimálne 15 rokov, musí ovládať štátny jazyk (kazaština) a nemať problémy so splácaním úverov.

V predvečer osláv Dňa hlavného mesta (6. 7.), prvýkrát Nur -Sultan dostal prezidentské vyznamenanie 27 osobností – absolventov vojenských učilíšť a akadémií RK. Vyznamenanie, ktoré má svoj význam aj v kontexte nedávneho výbuchu vo vojenskom sklade v Arys, v kontexte sociálnej politiky, obsahujúce pridelenie 3 tisíc bytov mladým pracujúcim Kazachom (v Almaty, Nur-Sultanovi a Šymkentu) a v neposlednom rade aj s novo uzákonenými, Dňom pracujúcich v médiách, sa udeľuje každoročne v spojení s oslavami Dňa hlavného mesta počas vztyčovanie štátnej vlajky.

Štátny sviatok sa datuje od roku 2009 po predchádzajúcej právnej úprave 18. 6. 2008. Názov hlavného mesta v preklade z arabčiny znamená nur svetlo a sultan moc, autoritu. V tomto roku bol rozpočet na oslavu Dňa hlavného mesta 3x menší a počet programov sa zmenšil z obvyklých 300 v minulosti, na 100 v tomto roku.

Čriepky udalostí a voľne vybrané príklady konania prezidenta Tokajeva umožňujú presvedčivé porovnanie s voľbou a konaním nového prezidenta Ukrajiny, Volodymyra Želenského, nielen v kontexte tridsaťročnej histórie oboch štátov po rozpade ZSSR, ale aj v kontexte národnostných, religióznych, a v neposlednom rade, hodnotových rozdielov. Prvé kroky prezidenta RK Tokajeva indikujú, že pozná históriu, vie o koreni a obsahu slova Res publica, uctieva vzdelanie a bude robiť všetko pre vyrovnané susedské vzťahy. Viac si nemožno v danej chvíli ani priať. To sa nedá povedať o Ukrajine.

Tam prebehli voľby v historicky rovnakej dobe, s inými osobnosťami a témami. Voľby, ktoré boli ovplyvnené konfliktom na východe krajiny, korupciou a stagnujúcou životnou úrovňou obyvateľov, vyhral Volodymyr Zelenskyj so ziskom 73,22% hlasov, podobný voľbám v RK. Ostatné charakteristiky volieb sa podobajú: Dedičstvo rozpadu ZSSR, prví prezidenti vyrástli, dostali vzdelanie a pracovali v rovnakom politicko-hospodárskom systéme. Pre ten zvolili náhradu vo forme liberálnej demokracie. 39 kandidátov, z ktorých väčšina mala politickú minulosť a zúčastnila sa práce súčasného parlamentu, boli ovplyvnení dianím vo svete, domácimi a zahraničnými liberálnymi demokratmi.

Nebudem sa rozpisovať o podrobnostiach povolebného (ne) konanie seriálového herca – prezidenta Ukrajiny, ktorý vyhral zbierkou vtipov, kritikou korupcie a zreteľne proeurópsku orientáciou. Dovoľujem si však pripomenúť pre porovnanie prevahu, kvalitu a skúsenosť predchodcov ich následníkov v oboch štátoch. V uvedených kategóriách vyhral ex-prezident Nazarbajev a jeho nástupca nad ex-prezidentom Porošenkom, všetkými jeho predchodcami a súčasným nástupcom. Prečo?

Nazarbajev už pred rokmi verejne a neverejne ohlasoval ťažkú ​​dobu pre štáty a svet, v ktorom mnohé štáty neprežijú. Ukrajina patrí podľa môjho hodnotenia k tým, ktoré neprežijú v známej podobe a formáte. Nazarbajev umožnil v novembri 2018 na zasadnutí Astana Club diskusiu, ktorá obsahovala opis výziev a nebezpečenstvo pre RK. Niečo podobné je možné iba v RF a nemožné na Ukrajine, a bohužiaľ dnes aj v ČR. Oba štáty sa nachádzajú, podobne ako RK, v unikátnej lokalite a stave vo vzťahu k USA, ČĽR a RF pod sankciami.

Ak prezident Tokajev na základe svojho vzdelania na MGIMO, funkcií v medzinárodných organizáciách a diplomacie, si celkom určite uvedomuje podstatu liberálnej demokracie a pri svojich rozhodnutiach zohľadňuje životnú skúsenosť, špecifiká kazašského národa a nutnosť kompromisu, to celkom určite nemožno tvrdiť o prezidentovi Zelenskom.

Ten si mal počas prezidentskej kampane naštudovať aspoň modernú históriu Ukrajiny, históriu Minských dohôd a čo to je byť hračkou v rukách veľkých v bezohľadnej hre o moc. Čo to znamená byť hračkou, akú funkciu a úlohu môže hrať v bezohľadnej hre, dovoľuje uvedomenie si podstaty liberálnej demokracie: je to korupcia všetkého druhu a prakticky všade.

Korupcia ako rakovina a metastázy sa ponúka ako zbraň proti zahraničným investíciám v obviňovaných krajinách (RF, ČĽR, Ukrajina, RK pod.) A tým pre oslabenie spolupráce so zahraničím a oslabenie rozvoja vlastnej spoločnosti a štátu. Korupcia dovoľuje viesť informačnú vojnu aj za cenu toho, že jedným z ich predstaviteľných následkov môže byť občianska vojna. Tú sa snaží RK podobne ako RF vylúčiť pomocou vnútornej a zahraničnej politiky. Ukrajina zatiaľ nie. O EÚ a ČR sa nebudem dnes zmieňovať. Korupcia umožnila vojnu v Líbyi, Iraku, Sýrii, Jemene a koniec koncov aj na Ukrajine. Dnes nevylučujem novú vojnu na Balkáne.

V tomto kontexte si mohol prezident Zelenský uvedomiť, že Minské dohody nemôžu byť splnené, aj keby sa rozhodol naozaj byť sluhom ľudu, ako sa prezentoval v kampani. Ako si človek s vtipom, predstavivosťou a politickou neskúsenosťou mohol predstaviť, že splnenie Minských dohôd by znamenalo koniec sankcií proti Ruskej federácii, koniec režimu na Ukrajine a nevyliečiteľnú traumu u návštevníkov a členov pražskej kaviarne. To je jedna stránka mince. Tú druhú mohol spoznať z odpovede na priamu otázku ohľadom korupcie a úplatkárstva v USA a EÚ. Pán Volker alebo prezident Trump mu mohli oznámiť, že oficiálne ide o maličkosť: 1 trilión USD (1 000 000 000 000 000 000), v skutočnosti 2-3 a možno aj viac.

Korupcia, to je aj príbeh nezákonného predaja a exportu zbraní z Ukrajiny a prostredníctvom Ukrajiny, ktorý dnes zamestnáva vyšetrovacie orgány SRN. Jedným z následkov korupcie a s ňou spojené možnosti vydierania je želanie USA vymeniť unavených amerických vojakov za nemeckých v Sýrii. Korupcia to je dnešná konferencia slobodných médií v Londýne bez účasti RT a Sputnika, za to s hanobením prezidenta Putina v gruzínskej TV Rustavi 2. Korupcia to je aj úpadok vedy, vzdelania a nekritická idealizácia Západu. Nebudem pokračovať. Jasné je, že prezident RK Tokajev patrí k málu tých, ktorí vedia o koreni a obsahu slova Res publica, dôležitosti vzdelania a vyrovnaných susedských vzťahov.

Prezident Zelenský je už opustený EÚ. To dokazuje dnešná neprítomnosť ukrajinskej vice-premiérky zodpovednej za euroatlantickú a EÚ integráciu, pani Ivana Klimpušová – Cincadzová. Čoskoro bude bezmocný a bude mať iné priority. Preto hľadá pomoc v Bielom dome. Tam ju nedostane ani formou rady, že mal ihneď po prísahe rozpustiť Radu, konať bezodkladne alebo sa okamžite zrieknuť funkcie. Inak čoskoro nebude prezidentom ani občanom Ukrajiny, tak ako ju dnes poznáme.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

The Japan Times: Británia a Ukrajina ohrozujú “jednotný front” USA

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Británia a Ukrajina by mohli zničiť "jednotný front" USA. Informovali o tom analytici denníka The Japan Times Ko Hirano a William Hollingworth Podľa ich názoru je šanca, že zvolenie nového britského premiéra upraví zahraničnú politiku štátu, mizivá. Konflikt na Ukrajine by však mohol stáť…

Do našej oblasti prúdi teplý vzduch, dnes bude slnečno, s teplotami až 34 stupňov

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Do našej oblasti prúdi teplý vzduch. Slnečno. Teploty 29 až 34 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 31 až 34 stupňov C Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 13…

Naď: Sulík vie, že Slovensko čakajú ťažké časy a zbabelo uteká. Krúpa podľa neho zradil

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Jaroslav Naď (OĽaNO) upresnil, že nezvažuje len odchod z pozície ministra obrany, ale odchod kompletne z politiky. Aj v ďalšom rozhovore, tentokrát v relácii  Analýzy Na hrane, sa posťažoval nielen na pomery v politike, ale aj na politické konflikty Naď na margo konfliktov v…

Zástancovia Juliana Assangea vyzbierali 53 miliónov dolárov na žalobu CIA a Mikea Pompea. Jeho prípad odhaľuje pokrytectvo anglosaskej „slobody tlače“

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Screenshot)   Julian Paul Assange je austrálsky redaktor, vydavateľ a aktivista, ktorý v roku 2006 založil portál WikiLeaks, ktorý sa dostal do medzinárodnej pozornosti v roku 2010, keď zverejnil sériu únikov informácií, ktoré poskytla analytička spravodajských služieb americkej armády Chelsea Manningová. Medzi nimi bolo…

Ako sa skončí vládnutie tejto „hodnotovej“ koalície? Jedna vec je istá už teraz

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hovoria o hodnotách. Postavili na tom svoju predvolebnú demagógiu a tým tie voľby vyhrali. Máme tu teda „hodnotovú“ koalíciu: idealistickú, humanistickú, ušľachtilú. Ako sa to prejavuje v praxi? A ako tieto „hodnoty“ predznamenajú ďalší vývoj tejto koalície? Že vraj oni sú tí slušní,…

Európska únia svojimi protiruskými sankciami rozdrví svoje hospodárstvo. Príklady, ako to bude, sa už ukazujú. Slovalco zajtra odstavuje výrobu

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Združenie Ukrcukor uviedlo, že Ukrajina kvôli drahému plynu zatvorí 10 cukrovarov "Cena komerčného plynu ponúkaného spoločnostiam je taká, že je možné hneď zavrieť továreň, pretože každý kilogram cukru vyrobený z tohto plynu prináša len straty. To viedlo k tomu, že v tomto roku…

Razia FBI v dome Donalda Trumpa. Vyhlásenie vojny republikánom?

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Julia Nikhinson)   FBI prehľadala dom bývalého prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago. Bezprecedentná udalosť. Vyšetrovatelia vraj hľadali dokumenty, ktoré vraj Trump nezákonne odniesol z Bieleho domu. Podobné obvinenia voči Hillary Clintonovej však vždy zostali bez následkov. Republikánska základňa považuje domovú prehliadku za politický manéver – a…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine

0 icon

Bratislava 17. auguta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:archív HSP, screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 7:52 - Starosta Ľvova Sadovoj vyzval Ukrajincov, aby sa pripravili na ťažkú zimu a urobili…

Nathan J. Robinson a Noam Chomsky: Ak chceme, aby ľudstvo prežilo, musíme spolupracovať s Čínou

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Michael Reynolds/Pool via AP, TASR/AP - LM Otero)   Vojna medzi mocnosťami s jadrovými zbraňami by mala byť nemysliteľná. Zhoršenie vzťahov medzi USA a Čínou ohrozuje celý svet a považovať Čínu za nepriateľa je samovražedne pomýlené, upozorňuje denník Currentaffairs.org "Čína je náš nepriateľ," vyhlásil Donald…

Scholz chce rokovať priamo s Ruskom

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:screenshot)   K normalizácii vzťahov s Ruskom môže dôjsť až po tom, ako Rusko stiahne svoje vojská z Ukrajiny a uzavrie mier "za rozumných podmienok". Nemecký kancelár Olaf Scholz to povedal v rozhovore pre švédske noviny Dagens Nyheter Nemyslí si, že sa tak stane v dohľadnej…

NAJNOVŠIE

BLOG

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

Slavěna Vorobelová

Nemecká logika kancelára Scholza

0icon

Téma zásobovania zemným plynom sa vzhľadom na blížiacu vykurovaciu sezónu a prehlbujúcu energetickú krízu, ktorá ženie ceny za energonosiče, hlavne zemný plyn, na stále nové a nové historické maximá, čo logicky negatívne vpl&y

Ivan Štubňa

Hrdinovia USA v SNP neexistujú... Iba americké zločiny na slovenskom území

0icon

V  septembri 1944, pristáli na letisku Tri Duby (Sliač) dva bombardéry Boeing B-17. Priviezli šesťčlennú americkú styčnú vojenskú misiu s krycím názvom Mission Dawes, ktorej velil kapitán James Holt Green.

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

The Japan Times: Británia a Ukrajina ohrozujú “jednotný front” USA

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Británia a Ukrajina by mohli zničiť "jednotný front" USA. Informovali o tom analytici denníka The Japan Times Ko Hirano a William Hollingworth Podľa ich názoru je šanca, že zvolenie nového britského premiéra upraví zahraničnú politiku štátu, mizivá. Konflikt na Ukrajine by však mohol stáť…

Do našej oblasti prúdi teplý vzduch, dnes bude slnečno, s teplotami až 34 stupňov

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Do našej oblasti prúdi teplý vzduch. Slnečno. Teploty 29 až 34 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 31 až 34 stupňov C Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 13…

Naď: Sulík vie, že Slovensko čakajú ťažké časy a zbabelo uteká. Krúpa podľa neho zradil

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Jaroslav Naď (OĽaNO) upresnil, že nezvažuje len odchod z pozície ministra obrany, ale odchod kompletne z politiky. Aj v ďalšom rozhovore, tentokrát v relácii  Analýzy Na hrane, sa posťažoval nielen na pomery v politike, ale aj na politické konflikty Naď na margo konfliktov v…

Zástancovia Juliana Assangea vyzbierali 53 miliónov dolárov na žalobu CIA a Mikea Pompea. Jeho prípad odhaľuje pokrytectvo anglosaskej „slobody tlače“

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Screenshot)   Julian Paul Assange je austrálsky redaktor, vydavateľ a aktivista, ktorý v roku 2006 založil portál WikiLeaks, ktorý sa dostal do medzinárodnej pozornosti v roku 2010, keď zverejnil sériu únikov informácií, ktoré poskytla analytička spravodajských služieb americkej armády Chelsea Manningová. Medzi nimi bolo…

Ako sa skončí vládnutie tejto „hodnotovej“ koalície? Jedna vec je istá už teraz

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hovoria o hodnotách. Postavili na tom svoju predvolebnú demagógiu a tým tie voľby vyhrali. Máme tu teda „hodnotovú“ koalíciu: idealistickú, humanistickú, ušľachtilú. Ako sa to prejavuje v praxi? A ako tieto „hodnoty“ predznamenajú ďalší vývoj tejto koalície? Že vraj oni sú tí slušní,…

Európska únia svojimi protiruskými sankciami rozdrví svoje hospodárstvo. Príklady, ako to bude, sa už ukazujú. Slovalco zajtra odstavuje výrobu

0 icon

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Združenie Ukrcukor uviedlo, že Ukrajina kvôli drahému plynu zatvorí 10 cukrovarov "Cena komerčného plynu ponúkaného spoločnostiam je taká, že je možné hneď zavrieť továreň, pretože každý kilogram cukru vyrobený z tohto plynu prináša len straty. To viedlo k tomu, že v tomto roku…

Razia FBI v dome Donalda Trumpa. Vyhlásenie vojny republikánom?

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Julia Nikhinson)   FBI prehľadala dom bývalého prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago. Bezprecedentná udalosť. Vyšetrovatelia vraj hľadali dokumenty, ktoré vraj Trump nezákonne odniesol z Bieleho domu. Podobné obvinenia voči Hillary Clintonovej však vždy zostali bez následkov. Republikánska základňa považuje domovú prehliadku za politický manéver – a…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine

0 icon

Bratislava 17. auguta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:archív HSP, screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 7:52 - Starosta Ľvova Sadovoj vyzval Ukrajincov, aby sa pripravili na ťažkú zimu a urobili…

Nathan J. Robinson a Noam Chomsky: Ak chceme, aby ľudstvo prežilo, musíme spolupracovať s Čínou

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Michael Reynolds/Pool via AP, TASR/AP - LM Otero)   Vojna medzi mocnosťami s jadrovými zbraňami by mala byť nemysliteľná. Zhoršenie vzťahov medzi USA a Čínou ohrozuje celý svet a považovať Čínu za nepriateľa je samovražedne pomýlené, upozorňuje denník Currentaffairs.org "Čína je náš nepriateľ," vyhlásil Donald…

Scholz chce rokovať priamo s Ruskom

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:screenshot)   K normalizácii vzťahov s Ruskom môže dôjsť až po tom, ako Rusko stiahne svoje vojská z Ukrajiny a uzavrie mier "za rozumných podmienok". Nemecký kancelár Olaf Scholz to povedal v rozhovore pre švédske noviny Dagens Nyheter Nemyslí si, že sa tak stane v dohľadnej…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

Slavěna Vorobelová

Nemecká logika kancelára Scholza

0icon

Téma zásobovania zemným plynom sa vzhľadom na blížiacu vykurovaciu sezónu a prehlbujúcu energetickú krízu, ktorá ženie ceny za energonosiče, hlavne zemný plyn, na stále nové a nové historické maximá, čo logicky negatívne vpl&y

Ivan Štubňa

Hrdinovia USA v SNP neexistujú... Iba americké zločiny na slovenskom území

0icon

V  septembri 1944, pristáli na letisku Tri Duby (Sliač) dva bombardéry Boeing B-17. Priviezli šesťčlennú americkú styčnú vojenskú misiu s krycím názvom Mission Dawes, ktorej velil kapitán James Holt Green.

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

Armádny Magazín

Rusko zničilo letisko pri Žitomyre a ukrajinské pozície pri Nikolajeve a v Zátoke pri Odese

0 icon

Ukrajina, 17.august 2022 (AM) – V noci sa uskutočnili údery na rôzne vojenské objekty na Ukrajine. Ruské jednotky pokračujú vo vyraďovaní síl a prostriedkov Ozbrojených síl Ukrajiny v Nikolajevskej oblasti a samotného Nikolajeva. V Nikolajeve a regióne sa počas noci siréna náletu nezastavila. Podľa najnovších údajov bolo niekoľko rakiet

Izraelský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo ruské ozbrojené sily neničia ukrajinské mosty

0 icon

Izrael, 17.august 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi odpovedal na množstvo otázok od divákov kanála v relácii Neutrálna zóna Alexandra Waldmana. Jedna z tém sa týkala účinnosti západných zbraní na Ukrajine.  

Na Kryme môže pôsobiť Britmi riadená diverzná skupina

0 icon

Krym, 17.august 2022 (AM) – Vojenský expert Alexej Leonkov objavil "britský štýl" v sérii výbuchov na Kryme. Na polostrove môže podľa neho fungovať sabotážna a prieskumná skupina.   Alexej Leonkov v rozhovore povedal, že na Kryme by mohla pôsobiť profesionálna sabotážna skupina, ktorá zariaďuje výbuchy rôznych zariadení na polostrove. Zároveň, ako…

Turecko definitívne vsadilo na ruské obranné systémy S-400

0 icon

Turecko, 17.august 2022 (AM) – Niektoré prvky protilietadlových raketových systémov S-400 sa budú vyrábať v Turecku. Šéf Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Ruska Dmitrij Šugajev hovoril o pokračovaní spolupráce s Tureckom na systémoch S-400. Povedal, že Ankara podpísala zmluvu na dodávku druhého pluku protilietadlových

Likvidoval najhorlivejších nepriateľov. Akú úlohu zohral Pavel Sudoplatov v histórii sovietskej spravodajskej služby

0 icon

Rusko, 17.august 2022 (AM) – 20. júla 1907 sa narodil Pavel Sudoplatov - legendárny sovietsky spravodajský dôstojník a sabotér, ktorý sa podieľal na likvidácii množstva nepriateľov ZSSR, vrátane Jevgenija Konovalca, vodcu Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorý spolupracoval s nacistami. Počas Veľkej vlasteneckej vojny viedol Sudoplatov prieskumné a s

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali