KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Anton Selecký: November ´89 bola prvá farebná revolúcia

Bratislava 19. októbra 2019 (HSP/Foto:Anton Selecký Facebook)

 

Objavovať odvrátenú tvár Mesiaca či Nežnej revolúcie je fascinujúca úloha. Kým na Mesiaci sa to čiastočne darí, Nežná dodnes zostáva zahalená rúškom tajomstva. Aj zásluhou politickej korektnosti, pretláčanej do spoločnosti záujmovými skupinami. Ale tak, ako pred rokom 1989 sa Anton Selecký vzoprel totalitnému režimu, tak aj dnes odhaľuje skryté zákutia Nežnej revolúcie

Na snímke Anton Selecký

Nielenže odvážne vypovedá o svojom živote disidenta za bývalého režimu, ale rovnako odvážne hodnotí vývoj okolo roku 1989 i po ňom. Je predsedom občianskeho združenia Magnificat Slovakia, v rokoch 1977-1990 bol dopisovateľom Rádia Slobodná Európa a Hlasu Ameriky, v rokoch 1979-1980 ho väznili za pokus o ilegálne opustenie republiky; v rokoch 1988-1989 pracoval ako člen Hnutia za občiansku slobodu, v rámci ktorého absolvoval politický súdny proces známy pod názvom bratislavská päťka. V týchto dňoch vydal knižku Kanál. Anton Selecký, publicista a vydavateľ.

 

Vaša knižka vyšla tridsať rokov po zmene režimu. Aké pohnútky vás viedli k jej napísaniu?

Keďže sa celý život zaoberám spravodajstvom aj novinárčením, najmä v obdobiach, keď bolo potrebné pre to niečo aj riskovať,  považoval som za nevyhnutné vydať sumár informácií a dokumentov  spolu so svojimi osobnými zápiskami. Najmä preto, lebo som bol priamym aktérom tohto diania. Má to hlavne dva veľké dôvody: Po prvé, aby sa zachovala pravda, ktorá sa už od Novembra 1989 prekrucuje a účelne prispôsobuje,  a po druhé,  aby všetci tí, čo za onoho socializmu ukázali odvahu, vedeli niečo obetovať, aj keď ich čakali iba problémy a väzenie,  aby sa nestratili v nejakých nedostupných archívoch. Aby aj dnes mohli svojim príkladom dodať  odvahu súčasníkom, pretože tú odvahu zasa  veľmi potrebujeme. Všetci.

 

V knižke sa predstavujete ako bežný mladý muž, ktorému nie je cudzia zábava, alkohol či dievčatá. A predsa je vo vás čosi iné, čo vás odlišuje od väčšiny rovesníkov. Nekompromisný postoj ku komunistickému režimu. Z čoho pramenila sila, ktorá vás napokon dostala až do väzenia? Ako k tomu došlo?

Okrem toho, že sa dejiny kamuflujú resp. prekrúcajú, majú aj opačnú chybu,  že sa proste mytologizujú. Podstatná je holá pravda, objektívna a aj preukázateľná.  Ja som chcel na svojom prípade či príklade ukázať život, rozmýšľanie a vývoj jednej generácie, ktorú poznačil socializmus a normalizačné obdobie. A toto obdobie sa viazalo na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.  Postoje nás, vtedajších mladých ľudí, boli rôznorodé.  Ale všetci sme sa  cez to museli prehrýzť sami. V niečom hrala úlohu výchova, v niečom  DNA a v niečom samotné hodnotové zorientovávanie sa v danej dobe a v daných situáciách. Ja som vyrastal  ako katolík, ktorý mal doma veľkú osobnú slobodu. Ľudí okolo seba  som hodnotil na základe charakteru a podľa toho, ako sa preukazovali vo „chvíľach pravdy“.

Zároveň som bol normálnym mladým človekom so všetkým, čo charakterizuje túto etapu života.  Nejaké tie silnejšie korene zakotvenia azda spočívali v tom, že mi rodičia – hlavne mama – vštepili duchovnú výbavu a na druhej strane to bolo  azda aj moje dosť vášnivé čitateľské hobby. Knihy boli mojimi druhými rodičmi.  Napokon  v živote človeka existujú sily – poviem rovno nebeské – ktoré si ani veľmi neuvedomujeme, ale  nás podvedome – a napokon aj vedome –  navigujú až k rozhodnutiam, keď im buď zostaneme verní, alebo ich zradíme. Ja som sa usiloval nezradiť. K tomu všetkému tu jestvoval bohatý život na silné zážitky,  akými boli napríklad 21. august 1968,  tvrdá vojenčina,  smrť kamarátov či ubíjajúci stereotyp socializmu. Teda výcvik, za ktorý som komunizmu – paradoxne – veľmi vďačný.  Úprimne. Pokojne by som im dnes aj zaplatil školné, za tú ich „vysokú školu.“

 

Ako ste sa dostali k spolupráci s Rádiom Slobodná Európa?

Toto všetko podrobne popisujem vo svojej  knihe Kanál.  Nikto ma neviedol, ako sa hovorí, za ručičku, takže som nemal akéhosi disidentského tútora.  Postupne som sa k tomu dopracoval, napokon aj vlastným výjazdom do vtedajšej NSR ku pátrovi Antonovi Hlinkovi. S jeho kuriérmi som sa zoznámil cez spolupracovníka Petra Mlkvého na Slovensku a napokon cez moju rodinu, ktorá emigrovala do NSR v roku 1969. Tento môj  individuálny vývoj napokon dospel k tomu, že som bol akousi samostatnou „disidentskou zložkou“ so všetkými prednosťami, ale aj nevýhodami.  Výhoda bola v tom, že som nebol napojený na  niektorú skupinu, dobre sledovateľnú ŠtB, nevýhodou bolo, že som  všetky svoje aktivity a ich peripetie znášal akosi sólovo. A čo ma nejako v rôznych obmenách sprevádza dodnes.

 

Aký dopad na váš súkromný život mala vaša disidentská činnosť?

Spájať tieto dva životné prvky  bolo veľmi náročné.  Dá sa to porovnať aj s inými povolaniami, napríklad so životom vojaka, lekára  či s iným poslaním.   Začínal som ako slobodný a neviazaný, čo bolo veľkou výhodou, lebo ináč by som sa asi ťažko  (alebo vôbec) dostal až k takej širokej činnosti.  Bola to veľká výhoda, pretože nikto, ani samotní rodičia  mi v tom nebránili.  Až po návrate z väzenia, keď som sa vlastne rozhodoval či zostať úplne slobodný,  prišiel  moment, keď som sa zoznámil s dievčaťom ochotným znášať tento môj disidentský život.  Keby som to bral pragmaticky, tak by som sa neženil, ale tento „modus vivendi“ vo dvojici sa mi zdal dosť romantický a možný.

Vývoj však ukázal, že to nie je také jednoduché. Bol som zvyknutý nechať všetko v Božích rukách a tak som v tom aj pokračoval.  Katarína vydržala toho dosť, a najmä vtedy, keď už bol v hre osud našich detí.  Ja, ako otec, som sa ani jeden večer nemusel vrátiť domov.  Ich zase čakal život plný diskriminácie a problémov.  Pán Boh – jedine On – to však našťastie režíroval tak,  že sa to dalo prežiť, aj keď riziko tu stále bolo.  Je to, ako píše de Saint Exupéry:  Vojak nemôže ísť do boja s tým, že sa bude snažiť prežiť a bude sa pritom skrývať za každý strom. To je proste zlý vojak.  Musí sa zmieriť s tým, že na neho číha smrť.

 

Knižka je manifestáciou sily ŠtB. A predsa sa zrútila ako domček z karát. V knižke nielen naznačujete, ale z konania  známych osobností Novembra ‘ 89 usudzujete, že 17. november bol pripravovaným dňom prerozdelenia moci. Zdá sa, že vás toto poznanie veľmi sklamalo. Alebo sa mýlim?

Dá sa konštatovať sila ŠtB v tých rokoch.  Ale povedzme v tých „mojich“ disidentských rokoch už ŠtB stavala väčšinou na vybudovanom strachu u obyvateľstva.  Takže keby sa disidentstvo rozmohlo vo veľkom, nemala  by šancu to ustrážiť. Napokon aj ŠtB mala svoje „diery“ , ktorými sa dalo často prekĺznuť  aj pri dôslednej sledovačke. To sa už pri dnešnej sledovacej technike povedať nedá. A bude to ešte horšie. Táto štátna mašinéria sa nezrútila ako domček z karát, to nie je dobré prirovnanie. Pretože také „spolky“,  akými sú spravodajské služby, sa nelikvidujú ani nerozpúšťajú. Režimy  ich dedia ako sa dedia nehnuteľnosti. Oni majú už vopred dané alternatívne možnosti pôsobenia.  Tá hŕstka disidentov proti nim vlastne nemala nijakú šancu. ŠtB jednoducho na základe geopolitického diania prešla do inej fázy existencie. Všetko bolo dohodnuté, len sa bolo treba pred obyvateľstvom zahrať na „revolúciu“.

Našli si na to svojich ľudí, zrealizovali svoju Národní třídu (teda ten zásah proti študentom) – dnes poviem proste majdan, našli si svojich „revolucionárov“,  ktorým odovzdali moc a urobili z nich nesmrteľných hrdinov.  Napokon aj toto podrobne popisujem v knihe Kanál.  Toto poznanie som už útržkovito evidoval priamo počas roka 1989. Ibaže som si nemyslel, že to bude až také „divadelné“ predstavenie – nie náhodou s tým zamestnali hlavne hercov. Takže nebol som sklamaný, v tom vývoji som videl politickú zradu všetkých tých obetavých ľudí, ktorých bežne nečakalo nič len väzenie. A hlavne katolíkov, ktorých sa tak báli a potrebovali ich odstaviť.  Slovenský štát je totiž dodnes pre nich príliš veľkým strašiakom.  V knihe Kanál som nazval November 1989  „prvou farebnou revolúciou“ – dokonca za asistencie Georgea Sorosa a  kniežaťa  Karla  Schwarzenberga.  Svoj názor podopieram udalosťami, ktorých sám som bol svedkom.

 

Ako vaša päťka, taká rozličná v osobných postojoch najmä ku kresťanstvu a vlastenectvu, našla spoločného nepriateľa?

Toto je presne ten prvok, o akých som povedal, že sa mytologizujú.  Že my, akože rôzni vo svojich ideologických platformách, sme našli „spoločného nepriateľa“. Že sme sa zomkli, vytvorili jednotný front. Figu borovú!  Sčasti to bola situačná frontová súdržnosť,  sčasti spoločný cieľ ľudí, o ktorých som povedal, že mali  odvahu aj chrbtovú kosť. Spoločný nepriateľ bol síce spoločným menovateľom, ale v tej hornej časti zlomku nejaká zhoda iste nebola. My sme nepriateľa nehľadali,  my sme ho mali. Každý to bral akosi svojim spôsobom.  A netýkalo sa to iba katolíkov a reformovaných komunistov.

Jano Čarnogurský napríklad obhajoval trestne stíhaných členov sekty Reverenda Muna, ja som dával inštrukcie svedkom Jehovovým,  ako sa správať na výsluchoch ŠtB,  poznal som aj ľudí, o ktorých som ani netušil, aké majú presvedčenie, avšak som videl, že sú čestní, majú charakter a odvahu.  Toto bolo  spojivo,  nie iba spoločný nepriateľ. Azda ešte aj spoločný boj o slobodný priestor.  Toto bol aj prípad bratislavskej päťky (Hana Ponická, Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Vladimír Maňák, Anton Selecvký).  Už  v októbri 1988 bolo založené Hnutie za občiansku slobodu  (to bola tá spoločná platforma), kde sa združili rôzne ideologické prúdy vrátane katolíkov. No išlo len o situačné spoločenstvo, čo sa promptne ukázalo hneď v prvých novembrových dňoch, keď sa naša „päťka“ a aj iné „spolupracujúce platformy“ rozleteli.

Presne ako domček z karát, ako hovoríte.  Ako to píšem v knihe Kanál. Aj bratislavská päťka nebola vybratá na akejsi platforme rôznosti,  bola to aj trocha náhoda. List (Úradu vlády SSR) sme podpísali tí, ktorí sme práve sedeli u Jána Čarnogurského na gauči. Veď nebol priestor  ani si len telefonovať. To by sme nestihli veru nič podpísať a ŠtB nám proste dýchala na krk.  No osud to asi tak chcel, že sme sa stali vzorkou  rôznych odbojných prúdov. Do budúcnosti to však nič neukázalo, len akúsi momentálnu  účelovosť. Ten vývoj bol veľmi hektický, nevedeli sme ako sa to skončí a prečo justičné orgány s našim prípadom tak manévrovali.  Dosť jasnú odpoveď mi dal práve November 1989, ale ten už bol v rukách iných režisérov.  Všetko je v mojej knihe Kanál.

 

Z vašej knižky vyplýva, že KDH bolo tým politickým subjektom, aký mal zabrániť vzniku katolíckeho Slovenska. Na základe čoho to tvrdíte?

Nedá sa povedať, že to tvrdím. Vychádzam a konštatujem to z mojich skúseností, pozorovaní  a hlavne z dôsledkov, ktoré vývoj priniesol. Spomeniem azda len to, že na Slovensku de facto neexistoval iný tak mohutne transparentný disent ako bol katolícky, čo dosvedčovala vo svojich zvodkách samotná Štátna bezpečnosť.  Ja som sa špeciálne zaoberal práve postihmi katolíckych aktivistov. O nejakom politickom dianí či dokonca prevrate nebolo možné v tom čase ani snívať. Avšak  štruktúry, najmä podzemnej Cirkvi, boli také rozsiahle a aktívne, že pre režim avizovali mimoriadne nebezpečenstvo.

Bolo tu aj napojenie na pátra Antona Hlinku a transparentné spravodajstvo, veď napokon sme telefonovali do Slobodnej Európy z našich vlastných telefónov a pod svojimi vlastnými menami.  No a bol tu samozrejme strašiak Slovenský štát.  Preto usudzujem, že už keď sa schyľovalo k odovzdaniu moci, bolo treba toto rozsiahle disidentské hnutie katolíkov na Slovensku upratať.   To by mali priznať iní aktéri, čo sa ako a kde dohodlo  a dúfam, že raz na to naberú odvahu.  Takže VPN a celá rýchlopečená  študentsko-hercovsko-sociologická vetva disentu prebrala v Novembri 1989 celú „šľahačku“  vecí nasledovných. V katolíckych kruhoch neviem či prebehlo nejaké rokovanie, alebo aspoň stretnutie s konštatovaním, ako ďalej. Nič o takom niečom neviem.

Veci zamotalo aj akési súkromné omilostenie „kata“ slovenských katolíckych disidentov  majora Alexandra Kysuckého  Františkom Mikloškom a Jánom Čarnogurským. Toto nás mnohých zmiatlo, lebo bolo povedané A, ale nebolo povedané aj B.   Myslím si, že aj toto „omilostenie“ upiekol koordinačný výbor VPN.  Takže katolíci sa nestihli vlastne v tej „revolúcii“ ani zorganizovať.

 

Navonok ich predsa reprezentovalo KDH?

Avšak  vtedy na Slovensku jestvovalo  akési katolícke pročeskoslovenské a katolícke pronárodné disidentské krídlo. A tu sa nám rozbilo celé milé a mohutné disidentské hnutie slovenských katolíkov. Aj keď som bol sám medzi signatármi výzvy na zakladanie klubov KDH začiatkom roku 1990, NIKDY som nebol Kresťanskodemokratickým hnutím oslovený k nejakej politickej spolupráci. Práve naopak, dodnes mám pocit, že som pre nich akýmsi strašiakom, ktorého treba mať bezpečne ďaleko od tela.

To ale nech vysvetľujú iní. Aj prvá „verchuška“ KDH bola vybraná veľmi čudným spôsobom.  Dnes by som  povedal – bez výberového konania.  Teda zasa len účel. Všetko smerovalo k strane akože katolíkov, ktorá vlastne stranou katolíkov už dávno nie je. Ja som kedysi napísal, že katolícky odboj na Slovensku bol vznikom KDH sprivatizovaný.  KDH je dnes istá potemkinova dedina, v ktorej  úprimnosť veria už len tí jej najnaivnejší skalní voliči.

Prečo je tomu tak, spýtajte sa kompetentných.  Verím, že nie je ešte všetkému koniec. Pretože slovenský katolícky a národný duch už preskákal iné skúšky a pozviecha sa aj zo súčasnej.  Bolo by však treba  nájsť nejakých tých sitnianskych rytierov, prípadne nejakého slovenského Robina Hooda, ktorý by  zjednotil  všetkých statočných a odvážnych ľudí.  Dúfam, že sa toho dožijem…  Predpokladám, že bude nevyhnutné ešte nejaké to zhoršenie situácie, aby  Slovákov – ako sa hovorí – nakoplo.  Ináč tu bude hrať s katolíckou kartou hocikto. Každý politik  ňou vďačne máva, dokonca je ochotný nabehnúť  aj do Šaštína, aby to tam pretrpel ako na zubárskom kresle, hlavne nech volič vidí tú jeho kvázi politickú zbožnosť.  A toto je na tom všetkom to najsmutnejšie….

Eva Zelenayová

Pôvodne vyšlo v SNN

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

V Nemecku pátrajú po mužovi vyzbrojenom lukom, šípmi, nožom a pištoľou

Bratislava 12. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Bernd Thissen)   Nemecká polícia pátra v jednej zo 16 spolkových krajín, Bádensku-Württembersku, po podozrivom mužovi, ktorý je vyzbrojený lukom, šípmi, pištoľou a nožom. Informovalo o tom policajné oddelenie v Offenburgu Uvádza sa, že podozrivého muža videli v blízkosti mesta Oppenau. Očití svedkovia polícii prezradili, že…

Otázka chrámu Hagia Sofia. Čo môže stáť za rozhodnutím Turecka premeniť svetovú pamiatku na mešitu?

Bratislava 12. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   V piatok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podpísal výnos, ktorým sa zmenil status chrámu Hagia Sofia z múzea na mešitu. Prvé bohoslužby sú naplánované na 24. júla, vstup má byť voľný aj pre cudzincov a zástupcov ďalších náboženstiev Nad rozhodnutím tureckých úradov už "vyjadrili…

Francúzsko a Británia posilňujú spoluprácu v boji proti pašerákom migrantov

Paríž 12. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsko a Británia podpísali v nedeľu dohodu o spolupráci v boji proti pašerákom, ktorí nelegálne prevážajú migrantov cez Lamanšský prieliv. Informovala o tom agentúra AP Podpísaná dohoda má zaistiť zlepšenie vzájomnej výmeny spravodajských informácií o fungovaní pašeráckych sietí. Za týmto účelom má byť…

Verejné obstarávanie na tlač vládnych novín sa spustí do konca leta

Bratislava 12. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Proces verejného obstarávania na tlač a distribúciu vládnych novín sa určite spustí do konca leta. TASR to povedal riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR Richard Pekár. Dodal, že momentálne prebieha prieskum zisťovania predpokladanej hodnoty zákazky a pripomienkujú sa zmluvy…

Kollár nechcel vládnuť so stranou Za ľudí, štvorkoalíciu si však želá. Blanár označil fungovanie Matovičovej vlády za tragikomické

Bratislava 12. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Kancelária NR SR)   Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár nechcel moc vstupovať do vlády so stranou Za ľudí, ale ako tvrdí, nevyberá si. Vyhlásil to v relácii Na telo plus zverejnenej na tvnoviny.sk s tým, že je dobré mať…

Benzíny a nafta znova zdraželi, analytička predpokladá ďalšie mierne zvyšovanie cien

Bratislava 12. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskí motoristi sa znižovania cien pohonných látok zatiaľ nedočkajú. Ceny na slovenských pumpách môžu v nasledujúcom týždni stagnovať alebo mierne zdražieť, predpokladá to analytička Poštovej banky Jana Glasová „Od vývoja cien čierneho zlata závisí aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach.…

Návštevníci „vykradli“ galériu v Tokiu – vyzval ich na to organizátor

Tokio 12. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Veľmi krátko trvala výstava umenia v japonskej metropole Tokio. Jej organizátor Tota Hasegawa totiž návštevníkov vyzval, aby si z nej každý odniesol, čo sa mu páči. Stovky ľudí ho vzali za slovo a tak sa výstava, ktorá mala trvať približne desať dní, skončila…

Matovič pri kauze Kollára priznal krehkosť klubu OĽaNO, hovorí politológ

Bratislava 12. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič sa priznal ku krehkosti vlastného poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Najpočetnejší klub koalície OĽaNO s 53 poslancami by mohol byť aj najzraniteľnejší spomedzi vládnych klubov. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak v súvislosti s…

Takmer 600.000 ľudí hlasovalo v prodemokratických primárkach v Hongkongu

Hongkong 12. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vincent Yu)   Takmer 600.000 obyvateľov Hongkongu počas víkendu hlasovalo v neoficiálnych primárkach, ktoré zorganizoval prodemokratický tábor s cieľom vybrať spoločného kandidáta pre septembrové parlamentné voľby. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP Primárky sa uskutočnili dva týždne po tom, ako Čína prijala sporný zákon o…

Maďarská vláda opäť zavádza niektoré cestovné obmedzenia. Platiť budú pre ľudí prichádzajúcich z viacerých krajín

Budapešť 12. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-Ladislav Vallach)   Maďarská vláda v nedeľu oznámila, že opäť zavedie niektoré cestovné obmedzenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu. "Vidíme znepokojujúce náznaky nárastu počtu nakazených v susedných krajinách, Európe a po celom svete," vyjadril sa šéf úradu vlády Gergely Gulyás Objasnil, že z krajín z…

Pripravuje Západ Mníchovskú zradu II? Škandalózne vyjadrenia najvyššieho diplomata EÚ indikujú, že tentoraz má byť obeťou Grécko a Cyprus

Bratislava 12. júla 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Pred 82 rokmi západné veľmoci hanebne zradili vtedajšiu ČSR, keď zbabelo a podlo odovzdali agresorovi územie, ktoré im nepatrí. Dnešné bruselské vedenie ukázalo, že jeho prezieravosť a morálka sa od tých čias nezmenila: naznačuje, že Turecko smie expandovať na úkor členských štátov EÚ!…

Na Slovensku je oficiálne aktuálne 380 chorých na COVID-19

Bratislava 12. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Na Slovensku oficiálne evidujú k sobote (11. 7.) 380 chorých na COVID-19. Vyplýva to z údajov zverejnených na webe korona.gov.sk Slovensko celkovo doteraz eviduje 1901 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. V posledných dňoch začal počet pozitívne testovaných výraznejšie stúpať. Aktuálne je podľa nedeľnej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Riešenie potravinovej sebestačnosti - využitie geotermalnej energie na Slovensku

Slovensko vo svojej histórií už od čias Samovej ríše a neskor aj Veľko moravskej ríše bolo silno agrárne nastavené, obrábali sme si polia a vypestovali obilie ktoré bolo použité na pekárenské výrobky a chov zvierať pre mäso. Obrábanie zeme sa u nás rozvíjalo aj počas obdobia keď teritórium dnešného slovenska…

Liberálne šialenstvo , alebo likvidácia bielej rasy napreduje a zrýchľuje . Toto chceme aj u nás ?

Británia : Vrcholný anglikánsky arcibiskup tvrdí, že Ježiš bol černoch. Podľa nového arcibiskupa z Yorku je Anglická cirkev "príliš biela," zatiaľ čo "Ježiš bol černoch."Stephen Cottrell v rozhovore pre Sunday Times pochválil hnutie - Na čiernych životoch záleží (BLM) - a povedal, že jeho inaugurácia tento týždeň ako belocha nahrádzajúceho…

Ostrieľaní petíciami v Nitre škrtíme HAZARD už na celoštátnej úrovni.

Povedomie o negatívnych dopadoch hazardu sa našťastie zlepšuje. Je známe, že patologické hráčstvo má zničujúci dôsledok na osobnosť hráča i jeho rodinu. Hranie hazardu už po niekoľkých epizódach spôsobuje nelátkovú závislosť podobnú drogovej - i s následným kriminálnym získavaním peňazí na hru. Takýchto hráčov je potrebné liečiť v špecializovaných zariadeniach,…

Buď nám EÚ slúži, alebo nám chce vládnuť. Na to, aby nám EÚ vládla, ju nepotrebujeme.

Rovnako to platí pre NATO. Buď nám slúži, alebo nám diktuje, vynucuje si rozhodnutia v záujme veľkých členov. Vtedy nám vládne. Platí to isté, čo je v nadpise pre EÚ. V skutočnosti nám cez EÚ vládne nadnárodná oligarchia, euroúradníci sú len vykonávatelia záujmov nadnárodnej oligarchie, mafie. Už som v minulosti napísal, že najviac ľudského…

Čaká nás Jalta 2 a Norimberg 2 po víťazstve sveta nad liberalizmom?

Po výhre Trumpa v USA 11/2020 dôjde k totálnej porážke liberalizmu. Kreditno-finančná globalizácia skončí a bude nutné nastoliť nový svetový poriadok na nasledujúcich pár desiatok rokov. Za stôl Jalta 2 si sadnú víťazi a budú mať morálne právo sa vysporiadať s tým čo nás čaká. Budú to tí čo sa vysporiadajú s liberálno-fašistickou svoločou a sú…

Pán premiér Matovič používate svoj rozum alebo niekoho iného?...

Z nejakého neidentifikovateľného dôvodu nám stúpajú počty nakazených na Covid 19. Ozaj,  je to náhoda alebo zámerný plán? Prikláňam sa k tomu, že nejde o náhodu, ale o plánované obmedzovanie občanov z dôvodu plánovaného vyhlásenia druhej vlny tzv. pandémie. Premiér Matovič po svojom predchodcovi Pellegrinim dostal do vienka veľmi solídny základ pre boj s Covidom 19.…

TopDesat

Magnetické pole Zeme sa môže posúvať 10-krát rýchlejšie, ako sme si mysleli

0

Magnetické pole Zeme alebo zemská magnetosféra je magnetické pole okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Siaha do vzdialenosti mnoho tisíc až stotisíc kilometrov. Je dôležitým ochranným faktorom pre biosféru. Vieme, že póly sa neustále pohybujú a že Zem dokáže dokonca zvrátiť svoju polaritu, ale tieto procesy stále obklopuje mnoho neznámych. Nová séria simulácií ukazuje, že magnetické pole…

Ako sa chráni lietajúci hmyz pred dažďovými kvapkami?

0

Možno aj tebe sa to už stalo - kráčaš si po meste alebo vychádzaš z obchodu a v tom modrá obloha obšťastní všetkých dažďovými kvapkami. Keď tu zrazu tebe jedna či dve vpália priamo do oka. Keď prežívaš takú bolesť ty, ako sa musí cítiť hmyz? Nový publikovaný výskum z Národnej…

Shakespeare: Chudobný a málovzdelaný géniom? 2. časť

0

Kto bol v skutočnosti William Shakespeare? Naozaj mohol človek, ktorý pochádzal z chudobných pomerov a s takým nízkym vzdelaním, napísať majstrovské diela súvekej literatúry? Záhada s názvom William Shakespeare pokračuje aj po vyše 400 rokoch od jeho smrti. Práve v súvislosti s týmto celosvetovo známym autorom sme si pripravili sadu článkov. Pokračujeme druhou časťou článku o ikone svetovej…

Štúdia odhaľuje, ako šťastné páry „bojujú“, aby udržali vzťah

0

Štatistiky hovoria, že 40-50% manželských párov v USA skončí s rozvodu alebo rozchodom. Preto by bolo dobré vedieť, aká je tajná receptúra na ​​udržiavania šťastnej a veľkej rodiny. Vedci sa pokúsili odpovedať na túto otázku a zistili, že všetky páry bojujú, ale šťastné to robia špeciálnym spôsobom.   Sú

Akú farbu má Slnko pri západe z pohľadu ostatných planét vo vesmíre?

0

Pohľad na zapadajúcu ohnivú guľu na nebi je jedinečným pôžitkom našej existencie na Zemi. Aké farby sa ale objavujú na iných planétach v slnečnej sústave pri západe Slnka? Odpoveď závisí od planéty. Na takom Marse slnečné lúče vychádzajú a zapadajú s modrou žiarou. Podľa vedcov sa pri západe slnka mení obloha…

Rastliny dokážu absorbovať malé kúsky plastov prostredníctvom koreňov

0

Problémami plastického znečistenia netrpí iba morský život. Nový výskum zdôraznil, že nanoplasty môžu byť absorbované a internalizované rastlinnými bunkami prostredníctvom koreňov. Aj keď stále nie je jasné, či to má vplyv na úrodu plodín alebo bezpečnosť potravín, preukázalo sa, že absorbcia nanoplastických častíc znižuje biomasu rastliny. To znamená, že zdravie rastlín…

Vo svete IT

Xiaomi Jimmy JV53 je šikovným tyčovým vysávačom, ktorý by nemal chýbať v žiadnej domácnosti

0

Vykašli sa už konečne na staromódne hadicové vysávače a siahni po technológii, ktorá je hodná 21. storočia. S týmto tyčovým vysávačom od Xiaomi bude upratovanie domácnosti nie len jednoduchšie a efektívnejšie, ale zároveň pri ňom nezabiješ celé hodiny.  Akciu na tyčový vysávač Xiaomi Jimmy JV53 nájdeš tu. PS: nezabudni na…

Existoval na Marse život? Koncom júla odštartuje misia, ktorá by mohla priniesť odpovede

0

Mars sa dnes považuje za pustú, ľadovú púšť. Existuje však možnosť, že na našom najbližšom planetárnom susedovi kedysi existoval život? Na túto otázku by sme sa mohli už čoskoro dozvedieť odpoveď. Vedci veria, že červená planéta bola schopná pred štyrmi miliardami rokov podporovať život. Jej história však stále ostáva záhadou,…

Xiaomi si dalo patentovať zvláštny dizajn smartfónu, ktorý vyčnieva z radu súčasných zariadení

0

Xiaomi je spoločnosť, ktorá sa v minulosti pokladala za výrobcu, ktorý sa rád „inšpiroval“ u konkurenčného Apple. Plynúcim časom sa však ponímanie tejto spoločnosti postupne mení, hoci z času na čas predstaví aj zariadenia, ktoré sú veľmi podobné konkurencií (napr. Amazfit GTS). Dôvodom je, že Xiaomi sa stalo vo viacerých…

Vyskúšajte si v ľubovoľnom smartfóne novú Notifikačnú lištu a Centrum kontroly z MIUI 12 nadstavby

0

Xiaomi v nedávnej minulosti predstavilo novú nadstavbu MIUI 12, ktorá priniesla viacero vylepšení, a to ako po strane funkcií, tak aj po strane vzhľadu rozhrania. V súčasnosti je nová nadstavba (zatiaľ) oficiálne dostupnou len pre hŕstku smartfónov spoločnosti. Nie všetci z nás však majú smartfóny spoločnosti Xiaomi, resp. Redmi. Portál…

Používatelia iPhone telefónov s verziou iOS 13.5.1 hlásia závažný problém. Patríte medzi nich aj Vy?

0

iPhone zariadenia vo všeobecnosti patria medzi smartfóny so skvele optimalizovaným operačným systémom, ktorý je plynulý, rýchly a prehľadný. Nie však vždy, všetko funguje tak ako má. Portál macrumors.com poukazuje na softvérovú chybu smartfónov iPhone, ktoré bežia na operačnom systéme iOS 13.5.1. Problémy s batériou sú na dennom poriadku Portál píše,…

Xiaomi sa nepoučilo. Údajne sa chystá predstaviť ešte drahší smartfón ako je Mi 10 Pro

0

Xiaomi je bezpochyby výrobcom, ktorý vo svete smartfónov a technológií vo všeobecnosti získal veľkú popularitu medzi ľuďmi. Dôvodom prečo tomu tak je, je bezpochyby cena v kombinácii s atraktívnymi špecifikáciami. Kde je však cenová hranica, pri ktorej ľudia začínajú dávať od smartfónov Xiaomi ruky preč, hoci aj špecifikácie sú v…

KAMzaKRÁSOU

Obhrýzanie nechtov či ponocovanie: Vieš, ako sa zbaviť zlozvyku?

0

Možno hádžete svoje oblečenie automaticky po zem a možno si obrýzate nechty. My sme pre vás zisťovali, ako sa zbaviť zlozvyku a aj to, ako vzniká.

Ako si doplniť energiu a odstrániť vyčerpanie? Pomôže ajurvédska bylina!

0

Ako si doplniť energiu, eliminovať vyčerpanie, nervozitu alebo nadmerný stres. Všetko zvládne ajurvédska bylina Ašvaganda. Zistite o nej viac v našom článku!

Kde sa okúpať na východnom Slovensku? Inšpirujte sa našimi tipmi

0

Nemusíte cestovať do zahraničia, aby ste si užili to pravé leto.  Kde sa okúpať na východnom Slovensku? Letné kúpaliská, aquaparky - stačí si vybrať.

TEST: Gosh Catchy Eyes Drama maskara pre nádherné mihalnice

0

Ako dosiahnuť dlhšie, objemnejšie a hlavne krajšie mihalnice, Gosh Catchy Eyes Drama vám poskytne to, po čom ste vždy túžili. Aké táto riasenka je?

Vyberavosť v jedle u detí: Čo s ňou robiť podľa nových štúdií?

0

Ani vaše dieťa nezje všetko, čo mu naložíte na tanier? Vyberavosť v jedle u detí riešia mnohí rodičia, a preto sa ňou zaoberajú aj odborníci. Čo zistili?

Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Máme pre vás niekoľko tipov!

0

Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Možností je naozaj veľa. Aquaparky, kúpaliská a nezaostávajú tiež jazerá, rekreačné strediská. A aké sú ceny?

Svetlo sveta

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Armádny Magazín

Ruský krížnik Peter Veľký strieľa v Barentsovom mori - video

0

Rusko, 12. júl 2020 (AM) - Námorná skupina z ruskej severnej flotily vedená jadrovým raketovým krížnikom Peter Veľký vystrelila rakety na skupinu konvenčných nepriateľov v Barentsovom mori. Video uverejnil televízny kanál Zvezda.   Televízia Zvezda vydala video o cvičeniach ruskej severnej flotily v Barentsovom mori. Na videu vidieť, ako jadrový krížnik…

Ruská obrana vyslala dve stíhačky, aby zachytili prieskumné lietadlo USA nad Japonským morom.

0

Rusko, 12. júl 2020 (AM) - 11. júla Rusko nasadilo stíhačky Su-35 a MiG-31, aby zachytili prieskumné lietadlo USA RC-135 nad Japonským morom. Po tom, čo sa spomínaný americký stroj vzdialil od hranice, sa obe lietadlá vrátili na letisko, uviedla Ruská obrana.   Ruská protivzdušná obrana zaznamenala prieskumné lietadlo americk

Irackí militanti podpálili konvoj kamiónov prepravujúcich palivo pre americkú armádu. Video

0

Irak, 12. júl 2020 (AM) - Pri útoku, ku ktorému došlo v sobotu o 22:00 (miestneho času), boli údajne zničené najmenej tri vozidlá konvoja. Podľa agentúry Al Mayadeena neznámy útočníci zastavili konvoj a nariadili vodičom opustiť autá a potom ich zapálili. Podľa neoficiálnych informácií Irackí ozbrojenci zaútočili na konvoj troch ka

Skúsený americký výsadkár spáchal samovraždu pred očami svojej ženy

0

USA, 12. júl 2020 (AM) - Andrew Christian Marckesano, nadrotmajster zvláštnej jednotky 82. výsadkovej divízie Armády Spojených štátov, spáchal samovraždu pred očami svojej ženy. Informuje o tom Fox News.   Muž bol šesťkrát na misiách v 

Štúdium na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši úspešne ukončilo 115 študentov

0

Slovensko, 12. júl 2020 (AM, MO SR) - Slávnostnými promóciami na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši úspešne ukončilo bakalárske štúdium 62 študentov v hodnosti vojak I. stupňa. V akademickom roku 2019/2020 úspešne absolvovalo magisterské a inžinierske štúdium aj 53 študentov v hodnosti poručík. V zmysle platných…

Nemecko nakupuje nové špionážne lietadlá ako náhradu za zrušený projekt Triton

0

Nemecko, 11. júl 2020 (AM) - Nemecká vláda schválila finančné prostriedky vo výške 847 miliónov dolárov na obstaranie troch lietadiel Bombardier Global 6000, ktoré sa použijú na spravodajské, dozorné a prieskumné služby (ISR) - uviedol Scramble Magazine.   Rozhodnutie o kúpe nového lietadla Global 6000 prichádza potom

Tvoja Svadba

Tipy, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe: Čo pripraviť hosťom?

0

Plánujete svadbu v mesiacoch júl a august, no neviete, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe? Poradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť!

Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

0

Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Tvoje Zdravie

Správny pitný režim počas leta: Čo by sme mali vedieť a dodržiavať?

0

Základnou otázkou pravdepodobne je, koľko tých tekutín by sme vlastne počas dňa mali vypiť. Vo všeobecnosti sa hovorí o priemernom objeme okolo 2 až 2,5 litra na dospelého človeka, môže však ísť aj o 1,5 až 3 litre tekutín denne. Spravidla sa počíta s objemom 20 až 40 ml tekutín na…

Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

0

Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

0

Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

0

Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

0

Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

0

Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!