Anton Selecký: November ´89 bola prvá farebná revolúcia

Bratislava 19. októbra 2019 (HSP/Foto:Anton Selecký Facebook)

 

Objavovať odvrátenú tvár Mesiaca či Nežnej revolúcie je fascinujúca úloha. Kým na Mesiaci sa to čiastočne darí, Nežná dodnes zostáva zahalená rúškom tajomstva. Aj zásluhou politickej korektnosti, pretláčanej do spoločnosti záujmovými skupinami. Ale tak, ako pred rokom 1989 sa Anton Selecký vzoprel totalitnému režimu, tak aj dnes odhaľuje skryté zákutia Nežnej revolúcie

Na snímke Anton Selecký

Nielenže odvážne vypovedá o svojom živote disidenta za bývalého režimu, ale rovnako odvážne hodnotí vývoj okolo roku 1989 i po ňom. Je predsedom občianskeho združenia Magnificat Slovakia, v rokoch 1977-1990 bol dopisovateľom Rádia Slobodná Európa a Hlasu Ameriky, v rokoch 1979-1980 ho väznili za pokus o ilegálne opustenie republiky; v rokoch 1988-1989 pracoval ako člen Hnutia za občiansku slobodu, v rámci ktorého absolvoval politický súdny proces známy pod názvom bratislavská päťka. V týchto dňoch vydal knižku Kanál. Anton Selecký, publicista a vydavateľ.

 

Vaša knižka vyšla tridsať rokov po zmene režimu. Aké pohnútky vás viedli k jej napísaniu?

Keďže sa celý život zaoberám spravodajstvom aj novinárčením, najmä v obdobiach, keď bolo potrebné pre to niečo aj riskovať,  považoval som za nevyhnutné vydať sumár informácií a dokumentov  spolu so svojimi osobnými zápiskami. Najmä preto, lebo som bol priamym aktérom tohto diania. Má to hlavne dva veľké dôvody: Po prvé, aby sa zachovala pravda, ktorá sa už od Novembra 1989 prekrucuje a účelne prispôsobuje,  a po druhé,  aby všetci tí, čo za onoho socializmu ukázali odvahu, vedeli niečo obetovať, aj keď ich čakali iba problémy a väzenie,  aby sa nestratili v nejakých nedostupných archívoch. Aby aj dnes mohli svojim príkladom dodať  odvahu súčasníkom, pretože tú odvahu zasa  veľmi potrebujeme. Všetci.

 

V knižke sa predstavujete ako bežný mladý muž, ktorému nie je cudzia zábava, alkohol či dievčatá. A predsa je vo vás čosi iné, čo vás odlišuje od väčšiny rovesníkov. Nekompromisný postoj ku komunistickému režimu. Z čoho pramenila sila, ktorá vás napokon dostala až do väzenia? Ako k tomu došlo?

Okrem toho, že sa dejiny kamuflujú resp. prekrúcajú, majú aj opačnú chybu,  že sa proste mytologizujú. Podstatná je holá pravda, objektívna a aj preukázateľná.  Ja som chcel na svojom prípade či príklade ukázať život, rozmýšľanie a vývoj jednej generácie, ktorú poznačil socializmus a normalizačné obdobie. A toto obdobie sa viazalo na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.  Postoje nás, vtedajších mladých ľudí, boli rôznorodé.  Ale všetci sme sa  cez to museli prehrýzť sami. V niečom hrala úlohu výchova, v niečom  DNA a v niečom samotné hodnotové zorientovávanie sa v danej dobe a v daných situáciách. Ja som vyrastal  ako katolík, ktorý mal doma veľkú osobnú slobodu. Ľudí okolo seba  som hodnotil na základe charakteru a podľa toho, ako sa preukazovali vo „chvíľach pravdy“.

Zároveň som bol normálnym mladým človekom so všetkým, čo charakterizuje túto etapu života.  Nejaké tie silnejšie korene zakotvenia azda spočívali v tom, že mi rodičia – hlavne mama – vštepili duchovnú výbavu a na druhej strane to bolo  azda aj moje dosť vášnivé čitateľské hobby. Knihy boli mojimi druhými rodičmi.  Napokon  v živote človeka existujú sily – poviem rovno nebeské – ktoré si ani veľmi neuvedomujeme, ale  nás podvedome – a napokon aj vedome –  navigujú až k rozhodnutiam, keď im buď zostaneme verní, alebo ich zradíme. Ja som sa usiloval nezradiť. K tomu všetkému tu jestvoval bohatý život na silné zážitky,  akými boli napríklad 21. august 1968,  tvrdá vojenčina,  smrť kamarátov či ubíjajúci stereotyp socializmu. Teda výcvik, za ktorý som komunizmu – paradoxne – veľmi vďačný.  Úprimne. Pokojne by som im dnes aj zaplatil školné, za tú ich „vysokú školu.“

 

Ako ste sa dostali k spolupráci s Rádiom Slobodná Európa?

Toto všetko podrobne popisujem vo svojej  knihe Kanál.  Nikto ma neviedol, ako sa hovorí, za ručičku, takže som nemal akéhosi disidentského tútora.  Postupne som sa k tomu dopracoval, napokon aj vlastným výjazdom do vtedajšej NSR ku pátrovi Antonovi Hlinkovi. S jeho kuriérmi som sa zoznámil cez spolupracovníka Petra Mlkvého na Slovensku a napokon cez moju rodinu, ktorá emigrovala do NSR v roku 1969. Tento môj  individuálny vývoj napokon dospel k tomu, že som bol akousi samostatnou „disidentskou zložkou“ so všetkými prednosťami, ale aj nevýhodami.  Výhoda bola v tom, že som nebol napojený na  niektorú skupinu, dobre sledovateľnú ŠtB, nevýhodou bolo, že som  všetky svoje aktivity a ich peripetie znášal akosi sólovo. A čo ma nejako v rôznych obmenách sprevádza dodnes.

 

Aký dopad na váš súkromný život mala vaša disidentská činnosť?

Spájať tieto dva životné prvky  bolo veľmi náročné.  Dá sa to porovnať aj s inými povolaniami, napríklad so životom vojaka, lekára  či s iným poslaním.   Začínal som ako slobodný a neviazaný, čo bolo veľkou výhodou, lebo ináč by som sa asi ťažko  (alebo vôbec) dostal až k takej širokej činnosti.  Bola to veľká výhoda, pretože nikto, ani samotní rodičia  mi v tom nebránili.  Až po návrate z väzenia, keď som sa vlastne rozhodoval či zostať úplne slobodný,  prišiel  moment, keď som sa zoznámil s dievčaťom ochotným znášať tento môj disidentský život.  Keby som to bral pragmaticky, tak by som sa neženil, ale tento „modus vivendi“ vo dvojici sa mi zdal dosť romantický a možný.

Vývoj však ukázal, že to nie je také jednoduché. Bol som zvyknutý nechať všetko v Božích rukách a tak som v tom aj pokračoval.  Katarína vydržala toho dosť, a najmä vtedy, keď už bol v hre osud našich detí.  Ja, ako otec, som sa ani jeden večer nemusel vrátiť domov.  Ich zase čakal život plný diskriminácie a problémov.  Pán Boh – jedine On – to však našťastie režíroval tak,  že sa to dalo prežiť, aj keď riziko tu stále bolo.  Je to, ako píše de Saint Exupéry:  Vojak nemôže ísť do boja s tým, že sa bude snažiť prežiť a bude sa pritom skrývať za každý strom. To je proste zlý vojak.  Musí sa zmieriť s tým, že na neho číha smrť.

 

Knižka je manifestáciou sily ŠtB. A predsa sa zrútila ako domček z karát. V knižke nielen naznačujete, ale z konania  známych osobností Novembra ‘ 89 usudzujete, že 17. november bol pripravovaným dňom prerozdelenia moci. Zdá sa, že vás toto poznanie veľmi sklamalo. Alebo sa mýlim?

Dá sa konštatovať sila ŠtB v tých rokoch.  Ale povedzme v tých „mojich“ disidentských rokoch už ŠtB stavala väčšinou na vybudovanom strachu u obyvateľstva.  Takže keby sa disidentstvo rozmohlo vo veľkom, nemala  by šancu to ustrážiť. Napokon aj ŠtB mala svoje „diery“ , ktorými sa dalo často prekĺznuť  aj pri dôslednej sledovačke. To sa už pri dnešnej sledovacej technike povedať nedá. A bude to ešte horšie. Táto štátna mašinéria sa nezrútila ako domček z karát, to nie je dobré prirovnanie. Pretože také „spolky“,  akými sú spravodajské služby, sa nelikvidujú ani nerozpúšťajú. Režimy  ich dedia ako sa dedia nehnuteľnosti. Oni majú už vopred dané alternatívne možnosti pôsobenia.  Tá hŕstka disidentov proti nim vlastne nemala nijakú šancu. ŠtB jednoducho na základe geopolitického diania prešla do inej fázy existencie. Všetko bolo dohodnuté, len sa bolo treba pred obyvateľstvom zahrať na „revolúciu“.

Našli si na to svojich ľudí, zrealizovali svoju Národní třídu (teda ten zásah proti študentom) – dnes poviem proste majdan, našli si svojich „revolucionárov“,  ktorým odovzdali moc a urobili z nich nesmrteľných hrdinov.  Napokon aj toto podrobne popisujem v knihe Kanál.  Toto poznanie som už útržkovito evidoval priamo počas roka 1989. Ibaže som si nemyslel, že to bude až také „divadelné“ predstavenie – nie náhodou s tým zamestnali hlavne hercov. Takže nebol som sklamaný, v tom vývoji som videl politickú zradu všetkých tých obetavých ľudí, ktorých bežne nečakalo nič len väzenie. A hlavne katolíkov, ktorých sa tak báli a potrebovali ich odstaviť.  Slovenský štát je totiž dodnes pre nich príliš veľkým strašiakom.  V knihe Kanál som nazval November 1989  „prvou farebnou revolúciou“ – dokonca za asistencie Georgea Sorosa a  kniežaťa  Karla  Schwarzenberga.  Svoj názor podopieram udalosťami, ktorých sám som bol svedkom.

 

Ako vaša päťka, taká rozličná v osobných postojoch najmä ku kresťanstvu a vlastenectvu, našla spoločného nepriateľa?

Toto je presne ten prvok, o akých som povedal, že sa mytologizujú.  Že my, akože rôzni vo svojich ideologických platformách, sme našli „spoločného nepriateľa“. Že sme sa zomkli, vytvorili jednotný front. Figu borovú!  Sčasti to bola situačná frontová súdržnosť,  sčasti spoločný cieľ ľudí, o ktorých som povedal, že mali  odvahu aj chrbtovú kosť. Spoločný nepriateľ bol síce spoločným menovateľom, ale v tej hornej časti zlomku nejaká zhoda iste nebola. My sme nepriateľa nehľadali,  my sme ho mali. Každý to bral akosi svojim spôsobom.  A netýkalo sa to iba katolíkov a reformovaných komunistov.

Jano Čarnogurský napríklad obhajoval trestne stíhaných členov sekty Reverenda Muna, ja som dával inštrukcie svedkom Jehovovým,  ako sa správať na výsluchoch ŠtB,  poznal som aj ľudí, o ktorých som ani netušil, aké majú presvedčenie, avšak som videl, že sú čestní, majú charakter a odvahu.  Toto bolo  spojivo,  nie iba spoločný nepriateľ. Azda ešte aj spoločný boj o slobodný priestor.  Toto bol aj prípad bratislavskej päťky (Hana Ponická, Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Vladimír Maňák, Anton Selecvký).  Už  v októbri 1988 bolo založené Hnutie za občiansku slobodu  (to bola tá spoločná platforma), kde sa združili rôzne ideologické prúdy vrátane katolíkov. No išlo len o situačné spoločenstvo, čo sa promptne ukázalo hneď v prvých novembrových dňoch, keď sa naša „päťka“ a aj iné „spolupracujúce platformy“ rozleteli.

Presne ako domček z karát, ako hovoríte.  Ako to píšem v knihe Kanál. Aj bratislavská päťka nebola vybratá na akejsi platforme rôznosti,  bola to aj trocha náhoda. List (Úradu vlády SSR) sme podpísali tí, ktorí sme práve sedeli u Jána Čarnogurského na gauči. Veď nebol priestor  ani si len telefonovať. To by sme nestihli veru nič podpísať a ŠtB nám proste dýchala na krk.  No osud to asi tak chcel, že sme sa stali vzorkou  rôznych odbojných prúdov. Do budúcnosti to však nič neukázalo, len akúsi momentálnu  účelovosť. Ten vývoj bol veľmi hektický, nevedeli sme ako sa to skončí a prečo justičné orgány s našim prípadom tak manévrovali.  Dosť jasnú odpoveď mi dal práve November 1989, ale ten už bol v rukách iných režisérov.  Všetko je v mojej knihe Kanál.

 

Z vašej knižky vyplýva, že KDH bolo tým politickým subjektom, aký mal zabrániť vzniku katolíckeho Slovenska. Na základe čoho to tvrdíte?

Nedá sa povedať, že to tvrdím. Vychádzam a konštatujem to z mojich skúseností, pozorovaní  a hlavne z dôsledkov, ktoré vývoj priniesol. Spomeniem azda len to, že na Slovensku de facto neexistoval iný tak mohutne transparentný disent ako bol katolícky, čo dosvedčovala vo svojich zvodkách samotná Štátna bezpečnosť.  Ja som sa špeciálne zaoberal práve postihmi katolíckych aktivistov. O nejakom politickom dianí či dokonca prevrate nebolo možné v tom čase ani snívať. Avšak  štruktúry, najmä podzemnej Cirkvi, boli také rozsiahle a aktívne, že pre režim avizovali mimoriadne nebezpečenstvo.

Bolo tu aj napojenie na pátra Antona Hlinku a transparentné spravodajstvo, veď napokon sme telefonovali do Slobodnej Európy z našich vlastných telefónov a pod svojimi vlastnými menami.  No a bol tu samozrejme strašiak Slovenský štát.  Preto usudzujem, že už keď sa schyľovalo k odovzdaniu moci, bolo treba toto rozsiahle disidentské hnutie katolíkov na Slovensku upratať.   To by mali priznať iní aktéri, čo sa ako a kde dohodlo  a dúfam, že raz na to naberú odvahu.  Takže VPN a celá rýchlopečená  študentsko-hercovsko-sociologická vetva disentu prebrala v Novembri 1989 celú „šľahačku“  vecí nasledovných. V katolíckych kruhoch neviem či prebehlo nejaké rokovanie, alebo aspoň stretnutie s konštatovaním, ako ďalej. Nič o takom niečom neviem.

Veci zamotalo aj akési súkromné omilostenie „kata“ slovenských katolíckych disidentov  majora Alexandra Kysuckého  Františkom Mikloškom a Jánom Čarnogurským. Toto nás mnohých zmiatlo, lebo bolo povedané A, ale nebolo povedané aj B.   Myslím si, že aj toto „omilostenie“ upiekol koordinačný výbor VPN.  Takže katolíci sa nestihli vlastne v tej „revolúcii“ ani zorganizovať.

 

Navonok ich predsa reprezentovalo KDH?

Avšak  vtedy na Slovensku jestvovalo  akési katolícke pročeskoslovenské a katolícke pronárodné disidentské krídlo. A tu sa nám rozbilo celé milé a mohutné disidentské hnutie slovenských katolíkov. Aj keď som bol sám medzi signatármi výzvy na zakladanie klubov KDH začiatkom roku 1990, NIKDY som nebol Kresťanskodemokratickým hnutím oslovený k nejakej politickej spolupráci. Práve naopak, dodnes mám pocit, že som pre nich akýmsi strašiakom, ktorého treba mať bezpečne ďaleko od tela.

To ale nech vysvetľujú iní. Aj prvá „verchuška“ KDH bola vybraná veľmi čudným spôsobom.  Dnes by som  povedal – bez výberového konania.  Teda zasa len účel. Všetko smerovalo k strane akože katolíkov, ktorá vlastne stranou katolíkov už dávno nie je. Ja som kedysi napísal, že katolícky odboj na Slovensku bol vznikom KDH sprivatizovaný.  KDH je dnes istá potemkinova dedina, v ktorej  úprimnosť veria už len tí jej najnaivnejší skalní voliči.

Prečo je tomu tak, spýtajte sa kompetentných.  Verím, že nie je ešte všetkému koniec. Pretože slovenský katolícky a národný duch už preskákal iné skúšky a pozviecha sa aj zo súčasnej.  Bolo by však treba  nájsť nejakých tých sitnianskych rytierov, prípadne nejakého slovenského Robina Hooda, ktorý by  zjednotil  všetkých statočných a odvážnych ľudí.  Dúfam, že sa toho dožijem…  Predpokladám, že bude nevyhnutné ešte nejaké to zhoršenie situácie, aby  Slovákov – ako sa hovorí – nakoplo.  Ináč tu bude hrať s katolíckou kartou hocikto. Každý politik  ňou vďačne máva, dokonca je ochotný nabehnúť  aj do Šaštína, aby to tam pretrpel ako na zubárskom kresle, hlavne nech volič vidí tú jeho kvázi politickú zbožnosť.  A toto je na tom všetkom to najsmutnejšie….

Eva Zelenayová

Pôvodne vyšlo v SNN

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Polícia preveruje video Putujúceho Mikuláša v Poprade, mal kričať na rómske deti

0 icon

Poprad 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia sa bude zaoberať videom Putujúceho Mikuláša v Poprade, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach. TASR to v stredu potvrdil krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Bývalý mestský poslanec Rudolf Kubus mal ako Mikuláš v mestskej časti Matejovce počas vystúpenia kričať na rómske…

NAKA začala trestné stíhanie pre obstarávanie právnych služieb

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie v kauze obstarávania právnych služieb Fondom národného majetku SR. TASR o tom informovala spoločnosť MH Manažment, ktorá je jeho právnym nástupcom. Pre TASR to tiež potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka "Súčasnému vedeniu spoločnosti…

Rusko vsádza na rastúcu “tieňovú flotilu” na prepravu ropy

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Oilprice/Foto:Twitter)   V posledných mesiacoch sa zmenil vlastník nezvyčajne veľkého počtu tankerov.Analytici a predstavitelia lodného priemyslu to považujú za snahu Ruska pokračovať v preprave veľkých objemov svojej ropy a subjektov, ktoré chcú profitovať z obchodu s ruskou ropou v režime sankcií, píše Cvetana Parasková pre Oilprice.com  …

Operácia “Galileo”: Prečo ruské ozbrojené sily 5. decembra odpojili Odesu od elektrického napätia

0 icon

Kyjev 6. decembra 2022 (HSP/svpressa/Foto:Screeshot Facebook)   Zelenskyj, však tvrdí, že ukrajinská obrana zachytila všetky ruské rakety. Situáciu po útokoch analyzujú ruské noviny Svobodnaja Pressa Podoljak, poradca vedúceho kancelárie [ukrajinského] prezidenta, sa zbláznil, soptia sa ukrajinské internetové kanály. Po útoku ukrajinského dronu zo sovietskych čias na letisko diaľkového letectva v…

Zachránila sa svetelným signálom S.O.S. Polícia obvinila muža, mladú ženu uväznil, mal ju aj znásilniť

0 icon

Poprad 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Mladú ženu uväznil 48-ročný muž so svojimi rodičmi v rodinnom dome v Poprade, polícia ich obvinila. O prípade informovala polícia na sociálnej sieti s tým, že žene sa mal tyran vyhrážať, a dokonca ju znásilniť Pôvodne sa dvojica dohodla, že si nájde prácu v…

Zmobilizovaní muži v zákopoch hovoria: “Chceme útočiť!” Na čo Rusko čaká?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Leo Correa,Screenshot YouTube)   Vojenský spravodajca Komsomoľskej pravdy Alexander Koc vysvetľuje, čo Rusko potrebuje na víťazstvo a kedy ho možno očakávať Ako žijú mobilizovaní muži v zákopoch? Čo žiadajú? Vyčerpajú sa "Kalibre"? Kedy môžeme očakávať zlom vo vojenskej operácii Ruska a čo mu chýba k víťazstvu?…

Trumpová organizácia bola uznaná vinnou z trestného činu daňového podvodu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Wsj/Foto:TASR/AP-JosĂ© Luis Villegas,Twitter)   Porota zistila, že firma rodiny Trumpovcov neoprávnene vyplácala najvyšším manažérom autá, byty a ďalšie výhody mimo účtovníctva, informuje The Wall Street Journal Rodinná firma bývalého prezidenta Donalda Trumpa bola v utorok odsúdená za daňový podvod, pričom newyorská porota zistila, že spoločnosť Trump…

Santos označil vynechanie Ronalda zo zostavy za strategický ťah

0 icon

Dauha 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Nezaradenie Cristiana Ronalda do základnej jedenástky Portugalska v osemfinále futbalových MS proti Švajčiarsku označil Fernando Santos za strategický ťah. Tréner dal šancu Goncalovi Ramosovi, ktorý sa mu za dôveru odvďačil hetrikom. Santos po triumfe 6:1 nad Helvétmi zdôraznil, že Ronalda stále považuje za…

Predsedu KBS Bobera prijme vo Vatikáne Svätý Otec v januári 2023

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera prijme vo Vatikáne Svätý Otec František v sobotu 21. januára 2023. Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe Pápež František prijme vo Vatikáne aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Na návštevu Svätej…

Sulík po prevalení o trestnom oznámení zverejnil dôkaz, ktorý má hovoriť v jeho prospech

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Včera sme vás informovali, že niekto ide po krku Richardovi Sulíkovi (SaS) – podal na neho trestné oznámenie. Sulík reaguje Podľa trestného oznámenia sa Richard Sulík smal v čase výkonu funkcie ministra hospodárstva dopustiť obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa tým,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Jacz

Moderátor Iliev z TA3 – krivič faktov.

0icon

Pre každý režim je príznačné, že veľká časť mainstreamu vďaka „demokratickému“ vedeniu krajiny zamlčuje nepríjemnú pravdu, zavádza v inform&aacu

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

Ivan Štubňa

Nešťastníčka Čaputová ...

0icon

Keďže už odzneli počiatočné emócie z prejavu Správy o stave republiky (ďalej Správa) pozriem sa na jej prejav z pohľadu tvorby i obsahu materiálu. Nešťastníčka Čaputová sa nikdy nenaučí písať svoje prejavy, ani pozliepať do prejavov kompiláty. Po rôznych k

Milan Šupa

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

0icon

Ide o vážnu vec, pretože hostii sa v kresťanstve zvyknú preukazovať priamo božské pocty. Veriaci sa správajú tak, akoby priamo v nej sídlilo božstvo. Kľakajú si pred ňou, vzdávajú jej úctu a je objektom ich modlitieb. Je však niečo také správne? Nenesie to v sebe určité znaky modloslužby?

René Pavlík

Tri otázky

0icon

Viem, život každého občana demokratického štátu je v rukách jeho najvyššieho správneho orgánu – parlamentu. Ako kvalitne pracuje parlament, tak umne parlamentom zostavená vláda štát riadi a tak dobre, alebo zle sa majú občania. Ten náš, súčasný, ale aj tie predchádzajúce vlády, nám život veľmi neosladili. Skôr n

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke stovky husí vrchovských (Anser indicus), ktoré migrujú z Tibetu a Strednej Ázie, sa zhromaždili v blízkosti indicko-pakistanských hraníc pri dedine Gharana v Indii 6. decembra 2022

Autor: TASR/AP-Channi Anand

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Polícia preveruje video Putujúceho Mikuláša v Poprade, mal kričať na rómske deti

0 icon

Poprad 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia sa bude zaoberať videom Putujúceho Mikuláša v Poprade, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach. TASR to v stredu potvrdil krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Bývalý mestský poslanec Rudolf Kubus mal ako Mikuláš v mestskej časti Matejovce počas vystúpenia kričať na rómske…

NAKA začala trestné stíhanie pre obstarávanie právnych služieb

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie v kauze obstarávania právnych služieb Fondom národného majetku SR. TASR o tom informovala spoločnosť MH Manažment, ktorá je jeho právnym nástupcom. Pre TASR to tiež potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka "Súčasnému vedeniu spoločnosti…

Rusko vsádza na rastúcu “tieňovú flotilu” na prepravu ropy

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Oilprice/Foto:Twitter)   V posledných mesiacoch sa zmenil vlastník nezvyčajne veľkého počtu tankerov.Analytici a predstavitelia lodného priemyslu to považujú za snahu Ruska pokračovať v preprave veľkých objemov svojej ropy a subjektov, ktoré chcú profitovať z obchodu s ruskou ropou v režime sankcií, píše Cvetana Parasková pre Oilprice.com  …

Operácia “Galileo”: Prečo ruské ozbrojené sily 5. decembra odpojili Odesu od elektrického napätia

0 icon

Kyjev 6. decembra 2022 (HSP/svpressa/Foto:Screeshot Facebook)   Zelenskyj, však tvrdí, že ukrajinská obrana zachytila všetky ruské rakety. Situáciu po útokoch analyzujú ruské noviny Svobodnaja Pressa Podoljak, poradca vedúceho kancelárie [ukrajinského] prezidenta, sa zbláznil, soptia sa ukrajinské internetové kanály. Po útoku ukrajinského dronu zo sovietskych čias na letisko diaľkového letectva v…

Zachránila sa svetelným signálom S.O.S. Polícia obvinila muža, mladú ženu uväznil, mal ju aj znásilniť

0 icon

Poprad 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Mladú ženu uväznil 48-ročný muž so svojimi rodičmi v rodinnom dome v Poprade, polícia ich obvinila. O prípade informovala polícia na sociálnej sieti s tým, že žene sa mal tyran vyhrážať, a dokonca ju znásilniť Pôvodne sa dvojica dohodla, že si nájde prácu v…

Zmobilizovaní muži v zákopoch hovoria: “Chceme útočiť!” Na čo Rusko čaká?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Leo Correa,Screenshot YouTube)   Vojenský spravodajca Komsomoľskej pravdy Alexander Koc vysvetľuje, čo Rusko potrebuje na víťazstvo a kedy ho možno očakávať Ako žijú mobilizovaní muži v zákopoch? Čo žiadajú? Vyčerpajú sa "Kalibre"? Kedy môžeme očakávať zlom vo vojenskej operácii Ruska a čo mu chýba k víťazstvu?…

Trumpová organizácia bola uznaná vinnou z trestného činu daňového podvodu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Wsj/Foto:TASR/AP-JosĂ© Luis Villegas,Twitter)   Porota zistila, že firma rodiny Trumpovcov neoprávnene vyplácala najvyšším manažérom autá, byty a ďalšie výhody mimo účtovníctva, informuje The Wall Street Journal Rodinná firma bývalého prezidenta Donalda Trumpa bola v utorok odsúdená za daňový podvod, pričom newyorská porota zistila, že spoločnosť Trump…

Santos označil vynechanie Ronalda zo zostavy za strategický ťah

0 icon

Dauha 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Nezaradenie Cristiana Ronalda do základnej jedenástky Portugalska v osemfinále futbalových MS proti Švajčiarsku označil Fernando Santos za strategický ťah. Tréner dal šancu Goncalovi Ramosovi, ktorý sa mu za dôveru odvďačil hetrikom. Santos po triumfe 6:1 nad Helvétmi zdôraznil, že Ronalda stále považuje za…

Predsedu KBS Bobera prijme vo Vatikáne Svätý Otec v januári 2023

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera prijme vo Vatikáne Svätý Otec František v sobotu 21. januára 2023. Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe Pápež František prijme vo Vatikáne aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Na návštevu Svätej…

Sulík po prevalení o trestnom oznámení zverejnil dôkaz, ktorý má hovoriť v jeho prospech

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Včera sme vás informovali, že niekto ide po krku Richardovi Sulíkovi (SaS) – podal na neho trestné oznámenie. Sulík reaguje Podľa trestného oznámenia sa Richard Sulík smal v čase výkonu funkcie ministra hospodárstva dopustiť obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa tým,…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Moderátor Iliev z TA3 – krivič faktov.

0icon

Pre každý režim je príznačné, že veľká časť mainstreamu vďaka „demokratickému“ vedeniu krajiny zamlčuje nepríjemnú pravdu, zavádza v inform&aacu

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

Ivan Štubňa

Nešťastníčka Čaputová ...

0icon

Keďže už odzneli počiatočné emócie z prejavu Správy o stave republiky (ďalej Správa) pozriem sa na jej prejav z pohľadu tvorby i obsahu materiálu. Nešťastníčka Čaputová sa nikdy nenaučí písať svoje prejavy, ani pozliepať do prejavov kompiláty. Po rôznych k

Milan Šupa

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

0icon

Ide o vážnu vec, pretože hostii sa v kresťanstve zvyknú preukazovať priamo božské pocty. Veriaci sa správajú tak, akoby priamo v nej sídlilo božstvo. Kľakajú si pred ňou, vzdávajú jej úctu a je objektom ich modlitieb. Je však niečo také správne? Nenesie to v sebe určité znaky modloslužby?

René Pavlík

Tri otázky

0icon

Viem, život každého občana demokratického štátu je v rukách jeho najvyššieho správneho orgánu – parlamentu. Ako kvalitne pracuje parlament, tak umne parlamentom zostavená vláda štát riadi a tak dobre, alebo zle sa majú občania. Ten náš, súčasný, ale aj tie predchádzajúce vlády, nám život veľmi neosladili. Skôr n

Vášeň v Tebe

Herečka seriálu Wednesday spí so svojim 8-ročným synom v posteli. Pomáha mu či ubližuje?

0 icon

Christina Ricci, jedna z postáv aktuálne značne obľúbeného seriálu medzi mladými ľuďmi, Wednesday, prezradila, že jej 8-ročný syn spí ešte pri nej v posteli. Avšak, 9-mesačná dcéra už spí sama v postieľke. Christina Ricci je herečka, ktorá v 90. rokoch hrala v pôvodnom filme o rodine Adamsovcov malú Wednesday. Prešli desiatky rokov a ona opäť hrá v modernej…

Syndróm vianočného stromčeka. Jedným z príznakov sú vyrážky

0 icon

Pomaly sa blíži 24. december a čoskoro príde čas vybrať si ten správny stromček. Živý či umelý? Ak sa rozhodnete tento rok vyskúšať živý, mali by ste si všímať, či sa u vás nezačnú prejavovať niektoré nepríjemnosti. Každoročne sa totiž u niektorých objaví kašeľ, škrabanie v hrdle, dýchavičnosť či slzenie. Počuli ste už o syndróme…

Čo je dôvodom manželských hádok? Určite aspoň jeden dôvod poznáte aj vy

0 icon

Súčasťou aj tých najšťastnejších a najkompatibilnejších vzťahov sú hádky. Aj keď sa možno zdá, že v každom páre sú dôvody na hádku iné, existujú problémy, o ktorých sa pravidelne hádajú mnohé páry. Niektoré ťažkosti vás možno ako dôvod hádky prekvapia, v iných sa možno „nájdete“. Otravné návyky ako dôvod hádky

GUITARDISCO do auta či domov, ale hlavne nahlas

0 icon

Po dlhých rokoch, počas ktorých Peter Cmorik so svojou kapelou vydávali len single, či EP, sme sa dočkali uceleného albumu s názvom GUITARDISCO. “Názov je možno zvláštny, ale vystihuje to, čo som pri jeho tvorbe a nahrávaní hovoril najčastejšie - že chcem aby to tancovalo, aby to bolo svieže a…

Mikuláš je aj o mandarínkach. Šupky nevyhadzujte, môžete ich využiť pri upratovaní

0 icon

Mandarínková sezóna je v plnom prúde. A aj k Mikulášovi patria mandarínky. Ich šupky však nevyhadzujte do koša. Môžete ich využiť pri predvianočnom upratovaní. Domáci čistič podláh z mandarínky a octu Zo šupiek mandarínok a octu si môžete vytvoriť ekologický čistič na podlahu, ktorý ju vydezinfikuje a zbaví nečistôt či

Armádny Magazín

Ukrajinskej armáde v Artemovsku dorazili posily. Vojenský expert vysvetlil kde zmizli iránske drony a kedy prestane ostreľovanie civilistov v Donecku

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Do ukrajinskej armády v Artemovsku dorazili posily. Jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny nachádzajúce sa v meste ju súrne potrebujú, pretože utrpeli vážne straty. Oznámil to dôstojník Ľudových milícií Luhanskej republiky Andrej Maročko s odvolaním sa na údaje, ktoré získala rozviedka LPR. Príchod posíl pre ozbrojené formácie Ukrajiny bol

Spravodajský dôstojník CIA naznačil, prečo Ukrajinci zaútočili na ruské letiská. Dôsledky ruských odvetných úderov na energetický systém

0 icon

USA, 7.december 2022 (AM) – V pondelok 5. decembra zaútočili ukrajinské drony na letiská Djagilevo v Riazanskej oblasti a Engels v Saratovskej oblasti. V dôsledku akcií Ozbrojených síl Ukrajiny boli zabití traja ľudia a štyria boli zranení. Na druhý deň zaútočil ukrajinský dron na letisko Kursk

Ukrajina stratila za mesiac viac ako osemtisíc vojakov. Britskí žoldnieri prepustení Ruskom sa vracajú na bojisko. Prehľad operácie

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Britskí žoldnieri Sean Pinner a Aiden Aslin, ktorých predtým zajali ruské jednotky a po výmene vojnových zajatcov sa vrátili domov, sa vracajú na Ukrajinu. Prisľúbili, že už nebudú brať zbrane do ruky. Sean Pinner (49), ktorý predtým slúžil v Severnom Írsku, sa pripojil k ukrajinským silám v roku…

Mierové rozhovory ako nenápadný západný doplnok bojovej činnosti

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Momentálne sa zo strany USA (Biden), Francúzska (Macron) a Nemecka (Scholz) ozývajú výzvy na začatie mierových rozhovorov v otázke bojov na Ukrajine.   K tejto téme sa v špeciálnom vydaní televízie Rossija 1 v pondelok 5. decembra vyjadril profesor Aleksej Fenenko z Moskovskej štátnej univerzity, ktorý ju

USA tajne znížili dostrel raketometov HIMARS pre Ukrajinu

0 icon

USA, 7. december 2022 (AM) – USA plánujú v priebehu nasledujúcich troch rokov strojnásobiť výrobu 155 mm munície. Americká ministerka armády Christine Wormuth (civilná pozícia) uviedla, že USA zvýšia svoju mesačnú produkciu 155 mm delostreleckej munície v dôsledku presunu nábojov na Ukrajinu. USA prejdú zo súčasnej produkcie 14 000 nábojov 155 mm…

TopDesať

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0 icon

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Aj majster tesár sa niekedy utne… Tieto fotografie ťa pobavia!

0 icon

Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

Vitamín D: Tieto varovné signály ťa upozornia na jeho nedostatok

0 icon

Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži prostredníctvom slnečného žiarenia. Jeho nedostatok spôsobuje napríklad nadmernú únavu. Odhaduje sa, že približne 1 miliarda ľudí na celom svete má nedostatok vitamínu D. Počet ľudí, ktorým vitamín D chýba je naozaj obrovský a tento nedostatok môže viesť k mnohým zdravotným problémom, ktoré…

10 jednoduchých návykov, ktoré ti zlepšia život

0 icon

Niekedy, ak chceš v živote dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu, mal by si sa pozrieť na svoj životný štýl. Počas dňa robíme veľa vecí automaticky - sú to naše návyky. Tak prečo ich nezmeniť a z negatívnych spraviť také, ktoré na nás budú vplývať pozitívne. Dnes ti predstavíme 10 jednoduchých návykov,…

Kreativita bez hraníc: Tieto nápady by dostali aj Steva Jobsa

0 icon

Kreativita bez hraníc. Aj takto by sme mohli nazvať kreativitu týchto ľudí, ktorí sa vynašli v rôznych situáciách. Riešenie problémov je jednoduché, ak máš peniaze. Pôjdeš do obchodu, kúpiš si, čo potrebuješ, peniaze položíš na pult a domov odchádzaš spokojný s geniálnou novou vecou, po ktorej si túžil. Našťastie medzi…

FOTO DŇA

Na snímke stovky husí vrchovských (Anser indicus), ktoré migrujú z Tibetu a Strednej Ázie, sa zhromaždili v blízkosti indicko-pakistanských hraníc pri dedine Gharana v Indii 6. decembra 2022

Autor: TASR/AP-Channi Anand

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali