Andrej Fursov: Kedy príde posledný deň Európy?

Praha 17. augusta 2018 (HSP/Foto:sscreenshot YouTube)

 

Známy historik Andej Fursov rozpráva o tom, ako sa zmenilo Nemecko za posledných 75 rokov. Aké mýty obklopujú neoliberálne reformy, a k akému výsledku skutočne viedli. Ako bol reformovaný vzdelávací systém spočiatku v Nemecku a potom aj v celej Európe. Prečo sa ako spoločný presadzoval v Európe anglický jazyk. V akom stave je postzápadná humanitárna veda, či je schopná nájsť východisko z hlbokej civilizačnej krízy. Ako môže klanovo oligarchistický systém v Rusku zmeniť krajinu v chiméru … Ako na Nemecko pôsobia moderné technológie manipulácie, podmieľania spoločenských štruktúr, teda technológie vypracované už po 2. svetovej vojne?

Začnime výsledkom: v druhej polovici apríla vyšiel v týždenníku Economist materiál venovaný Nemecku. V redakčnom článku vychvaľovali politiku Merkelovej, najmä politiku otvorených dverí vo vzťahu k migrantom – najmä formovanie inkluzívnejšej identity ako je etnická a nacionálna – teda vymieňanie etnickej identity. Ďalej potom jej rozšírenie na tých, ktorí nemajú medzi svojimi predkami Nemcov, rozvoj vyváženej rodovej kultúry, a veselo sa konštatuje, že počet pracujúcich žien stúpol za posledných 15 rokov z 58 na 70 %. Nemci sa začali viac rozvádzať, menej uzatvárať manželstvá a boli povolené homosexuálne manželstvá … To všetko je považované za pozitívum.

Ak to všetko preložíme do zrozumiteľnej reči, tak ide o postupné rozbíjanie rodiny. V podmienkach zosilnenia neoliberálneho vykorisťovania je stále viac žien nútených v záujme záchrany rodinného rozpočtu pracovať, rozbíja sa nemecká identita. The Economist nadšene konštatuje, že Nemecko stráca etnickú homogenitu, mení sa vo vriaci kotol. Inými slovami: Stráca národno-kultúrnu celistvosť. Pokiaľ ide o „vriaci kotol“, ten sa nekonal ani v USA, a tým menej v Európe. The Economist sa ďalej rozplýva nad tým, že multietnicita Nemecka sa jasne odráža aj v politickom živote aj v športe, o.i. aj vo futbale. V roku 2009 poslanci parlamentu s migrantskym pôvodom predstavovali 3 %, v roku 2017 už 9 %, hoci reálne, ako píše týždenník, by reprezentatívne číslo malo byť 23 %, pretože práve takéto percento občanov nemá nemecké korene.

Ak v roku 1990, kedy sa Nemci stali majstrami sveta, píšu Times, boli v nemeckej reprezentácii len nemecké, alebo poľsko-nemecké priezviská, tak na majstrovstvách Európy v roku 2016 tam boli hráči pôvodom z Ghany, Poľska, Senegalu a Španielska.

Teraz, keď sa Nemecko mení v krajinu imigrantov, a keď sa už prakticky nikto neodváži opakovať vetu veterána CDU Alfréda Draeggera, ktorú predniesol v roku 1982, že „… návrat cudzincov – gastarbeitrov domov, musí byť pravidlom a nie výnimkou“, sa mení aj sám pojem „Vlasť“. A je príznačné, že podľa informácií Economist na vrchole migračnej krízy Merkelová objednala symbolickú mapu, na ktorej hranice Nemecka zahŕňajú Severnú Afriku, Ukrajinu a Turecko – nie ako symbol expanzie, ale naopak pripravenosti Nemecka k prijatiu utečencov z tejto zóny, a že Nemecko pôsobí na tieto zóny stabilizačne.

Cielené „vykastrovanie“ Nemecka?

V tejto súvislosti si spomínam na vetu W. Churchilla z roku 1940, že Veľká Británia nebojuje proti Hitlerovi, a dokonca ani proti nacionálnemu socializmu, ale proti nemeckému duchu, duchu Schillerovmu, aby sa už nikdy neobrodil.

Ak sa pozrieme na plány Anglosasov, ako naložiť s Nemcami po víťazstve vo vojne, a ak ich porovnáme s tým, čo sa deje nielen s Nemeckom, ale aj s Európou, tak presvitá zreteľná línia od oných plánov k tomu, čo sa deje v Európe – v rokoch 1940-1941 novinár Kaufmann z denníka Jewish Chronical zoznamuje jedného z najbližších Rooseveltových spolupracovníkov Rosemanna s knihou „Nemecko musí zahynúť“. V nej navrhoval rozdelenie Nemecka medzi 5 krajín a prevedenie sterilizácie nemeckých mužov a žien – po 25 ľudí na lekára denne, počas 32 mesiacov a tak mali byť sterilizovaní všetci Nemci a za 60 rokov mal nemecký národ zmiznúť. Ten článok bol v USA široko diskutovaný. Dôležité ale je, že v roku 1944 prezident Roosevelt povedal ministrovi financií Morgenthauovi: „… musíme buď vykastrovať všetko nemecké obyvateľstvo, alebo s nimi zaobchádzať tak, aby neboli schopní privádzať na svet ľudí schopných pokračovať a vyvádzať rovnaké veci“. Dokonca ani nacisti vo vzťahu k ruskému národu o totálnej kastrácii nehovorili.

Objavili sa návrhy veľmi zaujímavé v kontexte s dnešnou krízou – zmeniť dedičnosť Nemcov cestou vyvezenia nemeckých mužov z Nemecka a núteného spájania nemeckých žien so spojeneckými vojakmi a dovezenými migrantmi … V roku 1944 Roosevelt, Churchill a Morgenthau prerokovali plán posledne menovaného, ​​podľa ktorého malo byť Nemecko podrobené násilnej aprovizácii, počet jeho obyvateľov sa mal znížiť na 25 miliónov, pričom podstatná časť obyvateľstva mala byť fyzicky likvidovaná. Informácia o tomto pláne nejako unikla do nemeckých masmédií, čo vyvolalo v Nemecku veľké rrozhorčenie a Angloameričania od tohto plánu oficiálne ustúpili. V skutočnosti ale Američania plánovali čosi podobné. Svedčí o tom brožúra istého Nietzera, predsedu charitatívnej organizácie židovských emigrantov, pod názvom „Čo máme robiť s Nemeckom?“, ktorá bola koncom vojny v desaťtisícoch exemplárov šírená medzi americkými vojakmi. Nietzer navrhoval zničenie nemeckého priemyslu, previesť pod kontrolu spojencov jeho školský systém, aby od útleho veku vychovával obyvateľa spôsobom vyhovujúcim Američanom.

Angloameričania vtedy vychádzali z teórie kolektívnej viny (ktorú ako prvý uplatnili sami nacisti voči Židom). V skutočnosti žiadna kolektívna vina neexistuje – vždy sa týka konkrétnej osobnosti. Kolektívna vina je nonsens, ktorý sa rodí v chorom mozgu. U nás, mimochodom, sú tiež vyvrheli, ktorí majú za to, že napríklad bombardovanie Drážďan bol trest za kolektívnu vinu nemeckého národa. Mimochodom – v porovnaní s tým, čo plánovali Anglosasi, bol prístup Stalina v štýle „Hitlerovia prichádzajú a odchádzajú, ale nemecký národ zostáva“ jednoducho vrcholom humanizmu. Stojí za to pripomenúť, že práve Stalin zabránil rozčleneniu Nemecka na mnoho častí, takže spojenci nedokázali výrazne znížiť počet obyvateľov Nemecka, hoci v prvých povojnových rokoch (Nemci o tom neradi hovoria v súvislosti s Anglosasmi) zomrelo v dôsledku hladu okolo 3 miliónov ľudí.

To ale nie je to hlavné. V poslednom roku vojny sa Anglosasi snažili barbarským bombardovaním veľkých miest spôsobiť čo najväčšiu škodu obyvateľstvu a jeho priemyslu. My stále hovoríme o Hirošime a Nagasaki – iste, to sú vojnové zločiny Američanov a zločiny proti ľudskosti. Ale to, čo anglosaskí spojenci vykonali s nemeckými civilistami … Na Drážďany zhodili 1.478 ton trhavých bômb a 1.082 ton bômb zápalných, takže zahynulo (predovšetkým bolo zaživa upálených) medzi 135 tisíc až 250 tisíc ľudí (presné číslo nie je známe), a toto mesto nebolo zďaleka jediným totálne zničeným mestom. V porovnaní s tým, počet obetí atómového bombardovania Hirošimy bol 72 tisíc. Avšak atómové bombardovanie bolo predovšetkým výstrahou Sovietskemu zväzu o tom, čo Američania dokážu …

Anglosasi počas 2. svetovej vojny vypracovali rad opatrení na dosiahnutie zmeny mentality, až po dedičnosť, kultúrno-historického kódu správania Nemcov, prostriedkami totálneho psychického potlačenia so zaistením komplexu kolektívnej viny (nie však voči Rusom, ktorých Nemci zlikvidovali obrovské množstvo podľa plánu Ost), zriadením kontroly školstva a univerzitného vzdelania i spoločenskými vedami, čo bolo vykonané hneď po vojne. To všetko bolo obsahom tzv. „Kanzlerakte“ podpísaného 21. mája 1949, ktorý bol podmienkou ďalšieho rozvoja SRN. Dokument ďalej obsahoval o.i. výber kancelára Spojenými štátmi, rovnako tak i americké korigovanie nemeckej zahraničnej politiky. Niektorí sa pýtajú, či dokument je mystifikáciou, alebo nie. Ja na to odpovedám slovami Herberta Wellsa koncom tridsiatych rokov na tému tzv. „Protokolov sionských mudrcov“ – či sú podvrhom alebo nie: A nie je to jedno? – rovnako všetko dopadlo tak, ako je tam napísané …

Duchovná kastrácia Nemcov

Bola vytvorená kryptokolónia, ktorej hlavným cieľom bola duchovná kastrácia Nemcov. Takže dnes máme tretiu generáciu Nemcov, žijúcich v týchto podmienkach. Jediní, kto obrázok kazí, sú Nemci pôvodom z bývalej NDR, ktorí sú oveľa slobodnejší.

Obama v roku 2012 pri svojej návšteve Európy vyhlásil, že 21. storočie bude storočím formovania nových národov a o niečo neskôr sa Merkelová vyjadrila v tom zmysle, že v polovici 21. storočia nebudú žiadni Nemci, ale Celoevropania. V 80. a 90. rokoch proti Európanom zafungovalo to, čo bolo koncom 2. svetovej vojny plánované len pre Nemcov na 50. až 70. roky. Nemecko prijíma viac utečencov než všetky ostatné európske krajiny dohromady. Takže sa Nemecko opäť stalo poľom pre experiment sociálneho inžinierstva.

Skoro tisíc rokov bola Európa franko-nemecká, avšak posledných 200 rokov sa stala anglosaskou. A v roku 1945 dosiahli Anglosasi s pomocou ZSSR víťazstvo nielen nad Nemcami, ale aj nad Európou. Presnejšie povedané – využili nášho víťazstva, otvorili druhý front, a primkli sa k nášmu víťazstvu.

Migranti a multikulturalizmus, to je veľmi silný prostriedok na realizáciu procesov globalizácie. Zaujímavá je aj otázka, ktorý jazyk sa stane univerzálnym. Teda spriemerovaného šedého obyvateľstva – a podľa J. Attaliho – dokonca jednopohlavného. Aký teda jazyk? – samozrejme anglický. Poľský emigrant vo Švédsku Radziecki hovorí, že v multikultúrnej spoločnosti nemôže byť ani švédsky, ani poľský ani žiadny iný jazyk tie všetky musia byť nahradené anglickým. Nevysvetlil, pravda, čo sa silnejúcim španielskym, arabským, alebo čínskym jazykom. Zaujímala ho len Európa a situácia Európanov, pričom sa jedná o chimerickú spoločnosť – viď. tvrdenie časopisu The Economist o tom, že podľa percentuálneho podielu na obyvateľstve by osobám s nenemeckým koreňmi malo patriť 23 % miest v Bundestagu. Takže máme pred sebou realizáciu Kallergiho plánu Európy regiónov z dvadsiatych rokov, že obyvateľstvo musí byť zmiešané, bez nacionálnej identity, kde vedúcu úlohu mali hrať Židia. Nie náhodou sa mu dostalo silnej podpory židovských organizácií, rodín Rothschildovcov a Walburgovcov. Dnes vidím, že sa mažú rozdiely v identite a tradícii – a to dokonca na úrovni v Európe vládnucich kráľovských rodín. Ako poznamenávajú mnohí európski bádatelia, všetci vedia, že sa Európania nemôžu stať Arabmi, Indmi alebo Číňanmi – ale bohvieprečo si myslí, že oni sa Európanmi stať môžu … Preto sa Západná Európa mení v jediné miesto na Zemi, ktoré patrí všetkým, ale Európanom samým až v poslednom rade. Európa sa teda mení v Utópiu – presne v duchu gréckeho významu tohto slova – miesto, ktoré neexistuje.

Pokus o niečo podobné proti Rusku

Mimochodom, v 90. rokoch a po nich, sa „kolektívny Západ“ a jeho miestni poskoci pokúšali použiť na Rusov rovnaké metódy, ako po 2. svetovej vojne na Nemecko – u vedomie toho, že Rusko kapitulovalo v studenej vojne a musí sa už len kajať. Pamätáte si, koľko bolo výziev z radov našej liberalistickej partie, že sa my Rusi máme kajať (za stalinský režim, za samoderžavie, pakt Ribbentrop-Molotov, za komunizmus) – teda kajať sa za to, že sme Rusi, a pokračujú v tom dodnes … Teda vypracovať komplex historickej viny, sovietofobia sa následne rýchlo mení v to, čím je dnes – v rusofóbiou.

Okrem toho predovšetkým Gaidarová banda *) v 90. rokoch silne rozdúchavala otázku migrantov.

U nás je dnes skutočne veľmi veľa migrantov a mnohí hovoria, že je ich tu rovnako ako v Európe. U nás si ale pred migrantmi nekľakáme, ako v Európe, nehovoríme ako Švédi, že kultúra migrantov je vyššie než naša. Iste, migranti tú zarábajú milióny a vyvážajú ich – ale vytvárajú tú miliardové hodnoty. Iná vec je, že si tieto hodnoty prisvojuje oligarchická vrchnosť – ale to, že tú migrantom nikdy nebude dovolené správať sa ako v Európe, to je úplne jasné – a je o tom mnoho príkladov a udalostí, ako nekompromisne sa verejnosť k takýmto ignorantom chová.

Čo ale spôsobuje problémy, to je politika riadeného ohlupovania obyvateľstva cestou reforiem školského a vzdelávacieho systému – odpor voči tomu je ale dostatočne silný.

Pokiaľ ide o Európu, domnievam sa, že má pravdu francúzsky filozof Chantal Delsol, keď prirovnal dnešného Európana k padlému Ikarovi, ak by prežil, teda k invalidovi. Pričom, ako dodáva, tá invalidita a rozvrat je v hlavách. Pričom vzdanie sa vnímania pravdy a historickej pamäte, je zámenou toho všetkého post-pravdou, ako píše Davis v knižke vydanej tento rok „Post-pravda, alebo hovno, ktoré dobylo svet“ …

Je mi úprimne ľúto Európy, ktorá stále viac pripomína zmietajúcu sa muchu, chytenú v pavúčej sieti. V mojom detstve v 60. rokoch bola Európa iná, a to, že sa prudko rúti do priepasti, sa mi nepáči. Ešte viac sa mi ale nepáči, že ľudia, ktorí sa tam rútia, sa nás pokúšaju učiť, ako žiť. Takže rozsudok smrti nad Európou vykonávajú Európania sami. Ale keď vidím Macrona, Merkelovú, Hollanda – to najskôr nie sú ani Európania, ale pokorní kozmopoliti, hlboko sa skláňajúci pred Amerikou, ktorá im ale v osobe Trumpa uštedruje veľký kopanec, a oni nevedia, čo robiť. Ukazuje sa, že 21. storočie je nad sily bieleho človeka Európy. Medzi začiatkom evakuácie rímskych légií a faktickým zrútením Ríše rímskej ubehlo okolo 300 rokov. Čas dnes ale ubieha rýchlejšie – od doby odchodu Európanov z kolónií v 50. – 60. rokoch, tak neubehlo viac ako 60 rokov a kolonizátori sa nachádzajú tam, kde boli predtým kolonizovaní.

Spengler napísal, že 21. storočie bude pre Európu posledné – vyzerá to tak, že mal pravdu. Západ sa mení v post-Západ a je iba jedna spoločnosť, ktorá si pod Západ nikdy neľahla a počas 400 rokov vytvorila vlastnú európsku kultúru alternatívnu Západu – Rusko. My máme Dostojevského a Tolstého, oni Goetheho, my Puškina, oni majú Dickensa a Balzaca. Je potrebné si uvedomiť, že boj o Európsku civilizáciu a jej hodnoty je jednou z úloh Ruska. Je ale treba mať na pamäti, že je potrebné bojovať o hodnoty a nie o záujmy. Dôležité je, aby sa pred tvárou post-Európy neocitlo post-Rusko …

*) Jegor Gajdar (1956-2009) – popredný ruský liberál a reformátor, spoluautor a horlivý prosadzovateľ neslávne známych postsovietskych reforiem; za prezidentovania Borisa Jeľcina krátko a nie veľmi úspešne vo vrcholnej politike: 2 mesiace minister financií a 9 mesiacov 1. vicepremiér vlády RF.

Rozhovor s Andrejom Fursovom si môžete pozrieť tu.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Erbilský arcibiskup dúfa v pozitívnu odozvu pápežovej návštevy aj u šítov

0 icon

Irak 27. februára 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Arcibiskup Erbilu Mons. Bashar Warda v rozhovore pre Pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi hovorí o ďalšom aspekte pápežovej návštevy, ktorá sa uskutoční už o týždeň 5. – 8. marca. Vďaka nej sa na kresťanskú menšinu upriami pozornosť nielen celého sveta,…

Pročko z OĽaNO sa opäť posťažoval. Súčasná vláda to vraj nemá ťažké len s covidom, ale aj so „z reťaze odrhnutým“ Pellegrinim, „nenažraným a diktátorským“ Ficom a „populisitckým Kotlebom“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bývalý známy televízny zabávač a aktuálne poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Jozef Pročko v súčasnosti baví najmä svojimi vyjadreniami v pléne parlamentu a v statusoch na sociálnych sieťach. Najnovšie skonštatoval, že vláda na čele s jeho stranou OĽaNO má problémy s vládnutím…

Odveta za sankcie? Amerických diplomatov v Číne testovali análnym výterom. „Je to nedôstojné,“ tvrdí USA. „Stalo sa to omylom,“ bráni sa Čína

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong,TASR-Jakub Kotian)   Čína okrem štandardných covidových testov, používa aj tzv. análne testy, ktoré sú vraj presnejšie. Testovanie análnym výterom na vlastnej koži zažili aj niektorí americkí diplomati. USA kritizuje Čínu a tvrdí, že je to nedôstojné. Čína tvrdí, že sa to stalo „omylom.“ Alebo žeby…

Juraj Draxler vystavil účet vládnemu kabinetu Igora Matoviča: „Nie je pravda, že vláda nezvláda len čisto epidemiologické opatrenia. Zlyháva na všetkých frontoch“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Exminister školstva Juraj Draxler, ktorý v posledných mesiacoch začal s organizovaním protestných akcií proti vláde na čele s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), vo svojom piatkovom komentári zhrnul body, v ktorých podľa jeho názoru súčasná vláda zlyháva. Juraj Draxler vo svojom texte hovorí o…

Česká vláda napokon vyhlásila nový núdzový stav od 28. februára, platiť bude mesiac

0 icon

Praha 26. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda vyhlásila v piatok pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine nový núdzový stav. Platiť bude od 28. februára do 28. marca, informoval spravodajský portál iDNES.cz Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa, zamietla žiadosť…

Orwellovčina, ktorú pred 5 rokmi zastavil Danko, sa vracia. Systém na monitorovanie vozidiel a automatické vyberanie pokút za prekročenie rýchlosti chce súčasná vláda do roka zaviesť do praxe

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Kamery a radary pozdĺž ciest, za každé prekročenie rýchlosti automaticky zaslaná pokuta, takto si predstavuje budúcnosť cestnej premávky na Slovensku policajný prezident nominovaný ešte Pellegrinim, Peter Kovařík. Podporu našiel aj u ministra vnútra Mikulca Už v roku 2016 malo vtedajšie vedenie rezortu vnútra rozbehnutý…

Po Trumpovom mieri peklo? Biden sa ešte neohrial v prezidentskom kresle a už útočí v Sýrii. Damask odsúdil „zbabelé“ útoky amerických síl na sýrskom území

0 icon

Damask 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Sýrska vláda v piatok ostro odsúdila americké letecké útoky na milície podporované Iránom, ktoré operujú na východe Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP. Sýria "rázne odsudzuje túto zbabelú americkú agresiu", ku ktorej došlo v provincii Dajr az-Zaur, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Damasku, ktoré…

Premiér požiadal členské štáty EÚ o pomoc v podobe zapožičania dávok vakcín

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) požiadal členské štáty Európskej únie (EÚ) o pomoc v podobe zapožičania dávok vakcín alebo vyslania zdravotníckych pracovníkov. Zároveň víta aj iniciatívu Európskej komisie (EK) na navýšenie národných kapacít sekvenovania, čo umožní nové mutácie nielen včas identifikovať,…

USA zaútočili na Sýriu. Šéf Pentagonu odhalil detaily útoku

0 icon

Moskva 26. februára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais, File)   USA zaútočili na Sýriu na základe výzvednej informácie od irackej strany, vyhlásil americký minister obrany Lloyd Austin Pentagon skôr oznámil, že americkí vojaci zaútočili na niekoľko budov na sýrsko-irackej hranici, ktoré využívali Iránom podporované militarizované skupiny, vrátane Katáib Hizballáh a Katáib…

Vlhová v najlepšej desiatke piatkového zjazdu vo Val di Fassa, ale prišla o líderskú pozíciu v SP

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Slovenka Petra Vlhová už nie je líderka celkového hodnotenia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Po 97 dňoch dňoch prišla o prvú pozíciu, o ktorú ju podľa predpokladov pripravila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová Stalo sa tak na piatkových pretekoch v zjazde v talianskom stredisku…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Je NAKA poplatná totalitnej vláde diktátora Matoviča?

0icon

Vyzerá to tak, že áno. Inak by konala... Zamyslenie sa nad článkom pána Petra Weisa z advokátskej kancelárie Weis and Partners, ktorý uverejňujem v plnom znení z dôvodu závažnosti a so súhlasom autora pod názvom: Núdzový stav ako podklad pre biznis? Náš aktuálny minister zdravotníctva na prelome rokov na TA3…

Peter Švec

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10.

0icon

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Boris Mesár

Svetová banka signalizovala začiatok „pandémie“ 3. marca 2020, predstaviteľ WHO navrhol „pandémiu“ 11. marca ... ROTHSCHILDOVIA PATENTOVALI BIOMETRICKÉ TESTY COVID-19 V ROKOCH 2015 a 2017

0icon

Čím viac sa ponoríme do príbehu „pandémie COVID-19“, tým viac sa dozvedáme zaujímavé veci. 18. októbra 2019 sa uskutočnilo „pandemické cvičenie“ podujatie 201, ktoré usporiadala Univerzita Johnsa Hopkinsa za účasti Nadácie Billa a Melindy Gatesových a Svetového ekonomického fóra (WEF). V januári 2020 sa na summite WEF v Davose diskutovalo…

Marek Brna

Zlatý Smer, zlatý Fico!

0icon

Táto vláda ma doháňa k schizofrénii. Viackrát som na tomto fóre v ostatnom čase kritizoval Smer SD. No dnes je to už inak, dnes na nich spomínam v dobrom. To boli časy! To tu bol ešte aký taký poriadok, aký taký systém. Aký bol Robert Fico, taký bol, ale táto…

Radovan Hrádek

License to kill

0icon

Určite všetci poznáte filmy z J. Bondom, agentom 007, ktorý má udelenú tzv. licence to kill. Inými slovami môže v rámci svojho poslania na nejakej akcii aj zabíjať a nič sa mu nesmie stať. Takéto licencie nie sú ničím výnimočným. Aj v minulosti, za kráľa Ľudovíta XIV., sa takéto licencie…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aká tenká je hranica medzi pravdou a podvodom?

0 icon

Už mnohokrát sa ukázalo, že takzvané „záhady“ boli len obyčajnými podvodmi. Motiváciou ich vzniku sú väčšinou sláva, finančné obohatenie sa alebo pôžitok z balamutenia vedcov a nadšencov. Pokiaľ ide o zvláštne, netradičné alebo dokonca magické javy, ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc, a preto je ľahké chytiť sa do pasce lží. Nepopierateľné dôkazy konšpiračných teórií spochybňujú…

Protokoly sionských mudrcov a antisemitský magnát

0 icon

Protokoly sionských mudrcov vznikli údajne počas tajných stretnutí významných židovských osobností. Išlo o antisemitskú klamlivú publikáciu, ktorú preložili do viac než 20 jazykov. Všetko sa začalo v roku 1903, keď sa v ruskom denníku Vlajka (znamja) objavili úryvky zo známeho diela. O dva roky neskôr vyšli ako príloha knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda…

Toto je Rusko! Tieto divné veci zažiješ iba tu

0 icon

Legendy hovoria, že pod hrubou vrstvou ruského snehu žijú vážni ľudia, ktorí sa nikdy neusmievajú, spávajú s medveďmi a nosia ťažké kožušinové kabáty. No legendy nikdy nie sú pravdivé. Realita v týchto studených krajinách je oveľa zaujímavejšia a zahŕňa kúpanie v ľadovej vode či stavanie snehuliakov na diaľniciach. Chceš sa pozrieť, ako…

10 dôvodov, prečo je prilba naozaj dôležitým ochranným prvkom

0 icon

Je viac ako jasné, že prilby majú svoje opodstatnenie, či už v športe alebo na stavbe. Napriek tomu si dovolíme opäť zdôrazniť, že nasadiť si prilbu na hlavu je to najlepšie, čo môžeš urobiť! Neboj sa, momentálne ti nič nehrozí, keďže sedíš doma za počítačom (keď to čítaš z mobilu,…

Záhadná krajina Vinland a mapa Vikingov

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z dielne našej redakcie, kde sa spoločne pozrieme na záhadnú krajinu Vinlad, ktorá je označená na pergamene popri Islande a Grónsku. Po objavení v roku 1957 mapu získal magnát Paul Mellon (žil a pôsobil v rokoch 1907 až 1999), ktorý ju následne daroval Yalovej univerzite v USA. Odborníci o dôveryhodnosti mapy…

Vo svete IT

Čo mohlo prispieť k vyhynutiu neandertálcov? Nový výskum nachádza prepojenie s globálnou katastrofou

0 icon

Nová štúdia predpokladá, že pred 42-tisíc rokmi, keď došlo na Zemi k výmene magnetických pólov, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k vyhynutiu neandertálcov, píše portál IFLScience. Táto zmena viedla k dočasnému kolapsu magnetického poľa Zeme a mohla mať naozaj drastické následky. V tom čase mohli byť polárne žiary vidieť po…

Takto môžete pridať do panelu s upozorneniami v Androide skratky, ktoré ste doposiaľ nemohli

0 icon

Pravidelne u nás nájdete tipy na rôzne aplikácie, či nástroje pomocou ktorých môžete zefektívniť prácu so svojim zariadením. V priebehu včerajšieho dňa sme upozorňovali na aplikáciu Shakte It, ktorá slúži na zapnutie baterky, či kamery, pomocou zatrasenia smartfónu. Prípadne sme vám dávali v nedávnej minulosti do pozornosti aplikáciu, pomocou ktorej môžete…

Pozrite si aktuálny prehľad zliav na Windows 10 a Office kľúče. Vyberiete si dačo?

0 icon

Pomaly, ale isto sa nám blíži obdobie, kedy mnohí z nás upgradujú svoje zariadenia vrátane počítačov. Mnohokrát však zabúdame na software, ktorý vo veľkej miere určuje to, ako sa nám pracuje s našimi zariadeniami. V súčasnosti väčšina počítačov beží na platforme Windows, pričom mnoho zariadení využíva ešte starý a už…

Pred viac ako 50 rokmi sa z Mesiaca stalo „golfové ihrisko“: Kto urobil prvý odpal?

0 icon

Väčšina golfistov vie, že je najlepšie vyhnúť sa piesočným pasciam na ihrisku. Astronaut americkej NASA, Alan Shepard však nemal veľmi na výber, keď sa rozhodol zahrať si golf na povrchu Mesiaca, našej prirodzenej družice, píše portál Space. Táto historická udalosť sa odohrala pred 50 rokmi, 6. februára 1971, krátko po…

Ako vznikajú nové planéty? Voda pravdepodobne zohrala väčšiu rolu, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

Vedci z University of Copenhagen nedávno potvrdili teóriu o tom, ako vznikajú nové planéty. Počítačové simulácie im ukázali, že planéty v našej sústave vznikli nabaľovaním drobných čiastočiek prachu a ľadu, píše portál EarthSky. Vedci zároveň tvrdia, že voda bola bežným komponentom pri vzniku planéty. Voda je základom pre život a…

Armádny Magazín

Zelenskyj žiada viac prítomnosti NATO v Čiernom mori. Do oblasti vplávali dve lode aliancie

0 icon

Ukrajina, 27. februára 2021 (AM) - Do Čierneho mora vplávali dve lode určené na hľadanie min - loď Tahoe španielskeho námorníctva a loď Europa gréckeho námorníctva. Informovalo o tom Národné centrum riadenia obrany Ruskej federácie. Čo to znamená?   Dané centrum následne obja

Vojenský analytik: Izraelský SPYDER je výborný pre ťaženie na východ, ale nie na obranu Českej republiky

0 icon

Česko, 27. februára 2021 (AM) - Prečo nakoniec české ministerstvo obrany pre modernizáciu protivzdušnej obrany krajiny vybralo izraelský mobilný protilietadlový raketový systém SPYDER na nákladnom kolesovom podvozku? Systém navyše používa dva typy pre AČR nových striel Derby a Python.  

Nedajú sa objaviť. Rusko vyvíja nové a skryté nosiče raketových zbraní

0 icon

Rusko, 27. február 2021 (AM) - Perspektívne zbrojné systémy, nehlučnosť a vysoká skrytosť. Prvé sériové dieselové elektrické ponorky projektu 677 Lada ruské námorníctvo dostane v roku 2022. Vývoj trv

Bývalý šéf CIA obvinil Chruščova zo zavraždenia Kennedyho

0 icon

USA, 27. februára 2021 (AM) - Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA James Woolsey obvinil 1. tajomníka ÚV KSSZ Nikitu Chruščova zo smrti 35. prezidenta USA Johna Kennedyho. Napísali o tom The New York Times s odvolávkou sa na spoločnú knihu Woolseyho a utečeného genporučíka zahraničnej rozviedky rumunskej Securitate Iona M

Generál má byť pokojný, nevyspytateľný, nestranný a musí sa vedieť ovládať

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín  a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slov

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali