110. časť Neznáme slovenské dejiny: Bolo sa treba rozísť s vierolomným partnerom

Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)

 

Strach a odvaha. Vždy musí niekto preťať kruh obáv a mlčania. Aj v tejto generácii sa musel nájsť Andrej Hlinka, ktorý to povie jasne: „Manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, treba sa rozísť!“ – „Treba sa rozísť s vierolomným partnerom (Čechmi)!“ V tejto knihe je dostatok argumentov, ktoré toto konštatovanie „odobria“.

Kresba: Marián Tkáč
Kresba: Marián Tkáč

Keď sa približovali voľby v júni 1992, bolo všeobecne zrejmé, že v nich a po nich dôjde k zásadným rozhodnutiam: Buď sa bude Slovensko rozvíjať ako samostatný štát, alebo bude „bohatnúť“ ako provincia, región, či župa v rámci federatívneho Česko-Slovenska, a neskôr, po roku 2000 (v čase vtedy predpokladaného vstupu do Európskej únie), možno ako región typu Györskej župy či Krakowského vojvodstva v zjednotenej Európe. Ale už navždy bez vlastnej identity. Tak sme to vnímali my, národovci, podobne ako mnohí zahraniční Slováci, a uvedomovali sme si reálnu hrozbu, že Slovensko nebude mať v „spoločnom štáte“ priestor a čas na také posilnenie vlastného sebavedomia, ktoré mu nedovolí zaniknúť „v Európe bez hraníc“.

Keďže Andreja Hlinku sme už nemali (ani obrazne a ani doslovne, jeho zabalzamované telo v presklenej truhle, ktorú na konci vojny prevážali z Ružomberka smerom na Šaštín aj za asistencie môjho otca, sa dosiaľ nenašlo), dali sme sa národovci dokopy, veď všetky hlavy dovedna by mohli Hlinku aspoň „imitovať“. A tak sa 30. mája 1992, týždeň pred voľbami, zišiel Kongres slovenskej inteligencie na Donovaloch v priestoroch žiarskej hlinikárne, ktorej vtedy šéfoval Ľudovít Černák. Na kongrese vystúpili vážené osobnosti ako Vladimír Mináč, Imrich Kružliak, Roman Kaliský, Matúš Kučera, Gustáv Valach, Igor Uhrík či Drahoš Machala. Rokovalo sa dva dni.

Sála sa smiala, keď som vo svojom vystúpení uviedol, že „naša ekonomika je chodec s batohom na chrbte, ktorý kráča do kopca. Popri nás, ale ďaleko pred nami, ide česká ekonomika, ale na bicykli. Tiež majú balík problémov, ale majú bicykel…“ Pokračoval som, že „federál“, teda pražskí úradníci, sa správa navonok seriózne, obstaráva pneumatiky na bicykel Čechom i nám, akurát že my pneumatiky nepotrebujeme, lebo nemáme bicykel“ a že teda naopak, náhradnými súčiastkami na bicykel len „oťažieval“ náš batoh. Nemýlil som sa, keď som svoje vystúpenie zakončil takto: „Slovenky a Slováci, my na to máme!“ (Celý text vystúpenia uverejnili Slovenské národné noviny v čísle 24 z roku 1992.)

Dodnes je až neuveriteľné, že sa slovenská inteligencia stretla práve vtedy, keď to bolo treba a odvážne povedala to, čo práve vtedy bolo treba povedať. Ani Andrej Hlinka nemohol byť s účastníkmi Kongresu nespokojný. Účastníci vo vyhlásení vyzvali vládu, ktorá vzíde z volieb, aby sa Slovensko osamostatnilo. Ale dostala sa do vyhlásenia aj doslova „hlinkovská“ veta, ktorú predniesol Igor Uhrík, a potom ju neústupčivo presadzoval vtedajší prvý podpredseda Matice slovenskej Roman Kaliský: „Treba sa nám rozísť s vierolomným partnerom.“ Punktum.

Vo voľbách začiatkom júna 1992 hlasovalo za „medzinárodno-právnu subjektivitu Slovenska“ oveľa viac ako 51 percent voličov. A tak sa vlastne aj bez referenda slovenský volič prihlásil minimálne ku konfederácii. Keď česká strana konfederáciu odmietla, bolo už len otázkou času a spôsobu, akým vznikne samostatný slovenský štát a jeho centrálna banka.

Dozrievanie k vlastnému štátu a príslušným inštitúciám nám trvalo najdlhšie spomedzi stredoeurópskych národov – možno aj preto sme z nich najmenší. Nech nám je však útechou, že aj väčšie národy (napríklad ukrajinský) čakali na svoj vlastný štát veľmi dlho a iné národy sa ho ani nedožili, a už ich takmer niet (napríklad lužickí Srbi). Ale ak sme mali šancu, dokázali sme príslušné inštitúcie vybudovať veľmi rýchlo. Toto je aj prípad vzniku Národnej banky Slovenska. Reálne prípravy na jej založenie začali totiž až v lete 1992, čím sme stratili v porovnaní s Českom najmenej rok. A to vlastne Česi nemuseli nijaké inštitúcie budovať, všetky federálne inštitúcie stačilo len premenovať. Oficiálne slovenské orgány argumentovali hospodárskou nevýhodnosťou a politickou neistotou štátnej samostatnosti. Vláda Jána Čarnogurského myšlienku pripravovať vlastný projekt menových (ale aj iných) opatrení po rozdelení federácie úplne ignorovala.

Zatiaľ čo časť Slovenska v rokoch 1990 –1992 (presnejšie do leta 1992) o samostatnosti a nezávislosti zväčša len snívala a diskutovala, a druhá časť ani to nie, lebo sa jej bála, alebo ju nechcela z iných dôvodov, priam proti nej bojovala. Takmer deväť stoviek osobností (891) sa nazvalo Fórum za spoločný štát a v Kultúrnom živote 23. septembra 1991 publikovalo výzvu Za spoločný štát. „Celým svojím bytím“ sa postavilo proti snahám o samostatnosť Slovenska okrem iných: Milan Lasica, Martin Porubjak, Martin Bútora, Tomáš Janovic, Karol Kállay, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková, Martin Huba, Iveta Radičová, Elena Vácvalová, Jaro Rihák, Rudolf Zajac, Magda Vášaryová, Rudolf Chmel, atď., atď. Zatiaľ v Česku sa nediskutovalo, ale konalo. Svedčia o tom rôzne „katastrofické scenáre“, príprava českých kolkov dávno pred rozhodnutím o oddelení meny a zrejme za federálne peniaze, hľadanie fínt ako nepripustiť Slovákov k „federálnym peniazom“, snaha o rozpočtové hospodárenie „každý za svoje“, a tak ďalej. Zaiste, boli i takí Slováci, a ja sa rátam medzi nich, ktorí za samostatnosť „bojovali“, či usilovali sa o ňu, robili prepočty, a boli sme za to kritizovaní i zosmiešňovaní. A takými sme aj zostali.

Bola to „hustá“ doba. Nás, národovcov tešil vývoj, na konci ktorého sa črtal samostatný štát. Ja som sa vtedy rozhodol: „Okúpem sa v šampanskom, keď sa tak stane!“ Ako už dnes vieme, stalo sa, ale v tom čase, ešte vždy, všetko mohlo byť aj inak. Šírili sa chýry, že dvesto „najlepších Slovákov“ zatkne federálna bezpečnostná služba.

Po voľbách v júni 1992 sa veci prudko zmenili. Novú vládu zostavil Vladimír Mečiar z Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS), ktoré malo v slovenskom parlamente zo 150 miest takmer polovicu: 74. Jediným členom vlády mimo HZDS sa stal Ľudovít Černák, neskorší predseda SNS. Ja som sa ocitol v pozícii poradcu ministra financií (funkcie námestníkov zrušili a jediným štátnym tajomníkom na ministerstve financií sa stal Vladimír Masár).

Už asi mesiac pred voľbami prišli do tej istej pracovne na Kýčerského ulici v Bratislave ako vtedy Móric, Michal Kováč, v tom čase ekonomický podpredseda Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS), po voľbách predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR, spolu so Sergejom Kozlíkom, ktorý bol vtedy jeho poradcom. Chceli vytvoriť pracovnú skupinu z pracovníkov ministerstva financií, ktorí by pripravovali makroekonomické prehľady o základných veličinách slovenského hospodárstva na základe štatistických podkladov a následne sa venovali rozpočtovým súvislostiam rozdelenia federácie. V tej skupine, ktorá pracovala na štatistickom úrade, sa potom pod vedením Sergeja Kozlíka činili financi Ľubomír Klimo, Pavol Hronec, Štefan Králik, Ján Pichoňský, Ivan Mikeska a niektorí ďalší, ako aj pracovníci štatistického úradu, napríklad Michal Olexa.

Dokumenty, ktoré takto vznikli, sa čoskoro stali východiskom pre rokovanie Slovenska so zástupcami Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky o vstupe Slovenska do týchto inštitúcií. Paradoxom bolo, že na týchto „utajených“ rokovaniach sa zúčastňovala aj jedna dáma, ktorú nikto nepoznal. Sergej Kozlík šuchol, že je to pani Šujanová. Áno, bola to sestra manželky Václava Klausa (teda jeho švagriná) a zároveň manželka budúceho predsedu Českého štatistického úradu Šujana. Napokon, ten sa na jednom z týchto rokovaní zúčastnil tiež. Taká je slovenská obozretnosť.

V júni vznikla pracovná skupina, ktorá mala pripraviť všetky technické a vecné opatrenia na čas vzniku samostatného štátu. V tejto komisii som pracoval spolu s Belom Bosákom, predtým prvým námestníkom slovenského ministra financií, Štefanom Nemešom, námestníkom ministra dopravy a spojov, Pavlom Peciarom z vnútra, Ivanom Zelinkom, pracovníkom slovenského ústredia ŠBČS a ďalšími zástupcami rezortov. Výsledkom práce tejto skupiny v utajených priestoroch Ústavu pre ďalšie vzdelávanie v stavebníctve na bratislavských Kramároch bol dokument, zameraný najmä na postup pri zavádzaní slovenskej meny. Využili sa pri ňom aj podklady, pripravené na Ústredí ŠBČS pre Slovenskú republiku. V tomto dokumente sa napríklad počítalo s tým, že papierové desaťkorunáčky s Hviezdoslavom sa stiahnu z obehu a nahradia sa mincami. Kvantifikovala sa potreba jednotlivých druhov bankoviek a teda kolkov na ich úpravu. Z dvoch alternatív: kolkovanie alebo pečiatkovanie starých bankoviek bola druhá odmietnutá.

Táto pracovná skupina sa v časoch rozhovorov medzi slovenskou politickou reprezentáciou vedenou Vladimírom Mečiarom, a českou politickou reprezentáciou vedenou Václavom Klausom, podieľala v spolupráci s českými expertmi na príprave zmluvných dokumentov v oblasti financií a meny. Jedno z takýchto pracovných stretnutí bolo vo Vysokých Tatrách, vo vládnej chate Kamzík v Starom Smokovci. Počas neho sa u mňa telefonicky informoval o priebehu predseda vlády Vladimír Mečiar. „Dôverujem vám,“ počul som v slúchadle, „dozrite, aby to dobre dopadlo!“

Takto vzniknuté dokumenty (bolo ich šestnásť), podpísali potom obaja premiéri 28. októbra 1992 na ruzynskom letisku v Prahe, pri návrate zo zahraničnej cesty z Londýna, kde Česko-Slovensko reprezentovali dve delegácie: slovenská a česká. Stali sa potom základom hospodárskych, menových, platobných a ďalších vzťahov medzi Slovenskom a Českom po 1. januári 1993.

Veľkú republiku obletela fotka, na ktorej sa pod košatým stromom – stromiskom v záhrade brnianskej vily Tugendhat dohovárajú „medzi štyrmi očami“ Vladimír Mečiar s Václavom Klausom. Vila Tugendhat, nízka biela stavba, „legenda architektúry“, ktorá spredu nemá okná a ktorú dala postaviť brnianska židovská rodina Tugendhatovcov, budova, ktorá zažila gestapo, Červenú armádu, svojou „harmonickou atmosférou“ (podľa Václava Klausa) pomohla hladkému priebehu rokovaní o rozdelení Česko-Slovenska. Už nebolo pochýb, že Slováci budú potrebovať centrálnu banku, a to už čoskoro, lebo na konci roka spoločný štát s Čechmi skončí.

Keď som sa dodatočne, po rokoch, spýtal Vladimíra Mečiara, o čom tam pod tým mohutným stromom spolu hovorili, prižmúril oči a vychrlil zo seba: „Klaus sa ma spýtal, tak čo, Vlado, roztneme to? A ja na to: spoločný štát nemá budúcnosť, keď to neurobíme my, urobia to iní, a môže pri tom tiecť aj krv. Urobme to my!“

(Kapitola z knihy „Príbeh slovenskej koruny“, ktorá vyšla vo vydavateľstve „PostScriptum“ v roku 2019).

Marián Tkáč

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Lukašenko vymenil ministra vnútra; novým sa stal Ivan Kubrakov

0 icon

Minsk 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Nikolai Petrov/BelTA)   Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vymenil ministra vnútra. Juryja Karajeva, ktorý sa po novom stal prezidentovým poradcom, vystrieda v tejto funkcii Ivan Kubrakov, doterajší náčelník polície v hlavnom meste Minsk. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na správy bieloruských médií…

Starosta Podmanický upozornil štát, že odbery sa robia s jednými rukavicami celý deň

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková)   Starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický, ktorý je zároveň nezaradeným poslancom, upozornil na nedostatky a problémy, ktoré musia obce riešiť kvôli víkendovému plošnému testovaniu Podmanický vidí veľký problém v tom, že zdravotníci, ktorí by mali ľudí testovať, dodnes nie sú pretestovaní PCR…

„Neuveriteľná špinavosť, nekompetentné výmysly a hrubé lži.“ Politológ Chmelár nastavil zrkadlo Matovičovým výrokom a antigénových testom a štúdii WHO

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Politológ Eduard Chmelár po stredajšej tlačovej konferencii premiéra Igora Matoviča vyhlásil, že "už má toho naozaj dosť". "Ten, ktorý nedokázal získať poctivo ani magisterský titul, spochybňuje vedcov, uráža lekárov, výskum WHO nazýva hoaxom a dezinterpretuje klinické testy antigénových testov spôsobom, ktorý nie je…

Znovuzvolenie Trumpa by podľa analytikov zhoršilo vzťahy s Nemeckom

0 icon

Berlín/Kaiserslautern 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Znovuzvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA by podľa všetkého viedlo k ďalšiemu zhoršeniu vzájomných vzťahov medzi Washingtonom a Berlínom. V rozhovore pre TASR o nemecko-amerických vzťahov to krátko pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch povedal Florian Böller, profesor politických vied, ktorý pôsobí na…

Exfunkcionár NAKA Slobodník prišiel na Úrad špeciálnej prokuratúry, kde má ponúknuť svoje svedectvo

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Exfunkcionár Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard Slobodník prišiel dnes ráno na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v Pezinku, kde má ponúknuť svoje svedectvo. Informuje o tom spravodajský portál televízie Markíza Tvnoviny.sk Obvinený a väzobne stíhaný exšéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít M. mal totiž…

Zásah NAKA podľa envirorezortu súvisí aj s vyše 1,6 miliónovou odmenou pre právničku zastupujúcu vodohospodárov

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Dnešný zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) súvisí podľa Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) aj s vyše 1,6 miliónovou odmenou pre právničku, ktorá zastupovala Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). MŽP SR to uviedlo v tlačovej správe Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v…

Na Slovensku pribudlo v stredu 2785 ľudí s pozitívnym testom zo 14.355 testovaných

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/University of Oxford-John Cairns)   Na Slovensku v stredu (28. 10.) pribudlo 2785 nakazených novým koronavírusom zo 14.355 testov. Pribudlo 16 nových úmrtí. Z ochorenia sa za stredu vyliečilo ďalších 428 ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Percento pozitívnych testov…

Bidenova výhra nemusí znamenať zmenu v obsahu zahraničnej politiky

0 icon

Washington/Praha/Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Carolyn Kaster)   Pokiaľ sa americkým prezidentom stane demokrat Joe Biden, okrem veľkých symbolických krokov v podobe pristúpenia k Parížskej klimatickej dohode či k jadrovej dohode s Iránom je ťažké očakávať výraznú zmenu v obsahu zahraničnej politiky Spojených štátov. Pre TASR to povedal analytik z českej…

Iniciatíva Za otvorenú justíciu verí v odhalenie a vylúčenie všetkých sudcov, ktorí boli súčasťou korupčnej siete

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) verí, že z justičného systému budú odhalení a vylúčení všetci sudcovia, prokurátori a advokáti, ktorí boli a sú súčasťou korupčnej zločineckej siete ovládajúcej slovenské súdy. Majú tiež nádej, že nastal čas, keď sa vyšetria všetky indície a…

Ústavný súd dostal žiadosť o väzbu pre obvinených sudcov, rozhodne plénum

0 icon

Košice 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR vo štvrtok rozhodne o žiadosti generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby troch obvinených sudcov. Ide o Jozefa K., Jarmilu U. a Davida L. Žiadosť bola na ÚS podaná vo štvrtok ráno. „Predseda Ústavného súdu SR Ivan…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

„Ja na bráchu, brácha na mně“ a konečne sme sa dožili búrky i víchrice. Bude z toho permanentná tropická lejavica v našom DEMOKORUPT systéme?

0icon

Naš politický systém je vraj demokratický. Vraj. Nemyslím si, pretože v klasickej demokracii sa nemôžu stávať také veci, ako sa dejú u nás. Určite sa pýtate, aké. Nuž tie, ktorých sme sa dožili a ešte sa aj dožijeme. Začínajú zatvárať sudcov, prokurátorov, advokátov, podnikateľov a už aj politikov. Verme, že…

Roman Huťa

Čo si to dovoľujete ústavní činitelia?

0icon

30 septembra vláda svojim nariadením vyhlásila na území Slovenskej republiky núdzový stav na 45 dní bez vymedzenia rozsahu obmedzení základných práv a slobôd 12 októbra vláda svojim uznesením vyhlásila zákaz zhromažďovania 15 októbra vyšiel nález ÚS SR, ktorý kroky vlády posvätil, proti rozhodnutiu niet odvolania 22 októbra vláda vyhlásila zákaz…

Boris Mesár

Slovenský premiér predložil dňa 28.10.2020 návrh vládneho uznesenia, ktorý odporúča hlavnému hygienikovi SR, aby na území Slovenska zaviedol de facto Apartheid, rozdelenie obyvateľstva na dve kasty ľudí

0icon

Kovidový Apartheid: Slovenská vláda Igora Matoviča na deň 102. výročia vzniku Československa prijala vládne uznesenie zavádzajúce Apartheid, ktorým sa napĺňa hrozivé proroctvá z Biblie, že bez "znamení šelmy" nenakúpiš! Vláda v uznesení odporúča hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku, ktorú zamestnávatelia, živnostníci a prevádzkovatelia obchodov a služieb na Slovensku nebudú smieť…

Peter Švec

Prehrávame premiérovi vojnu s vírusom? Vojnu neprehráva vojsko, ale neschopné velenie. Pôsobenie proti prevahe 9. časť

0icon

Ostrieľaný veliteľ preto získava víťazstvo zo situácie a nepožaduje ho od podriadených. Energiu vojsk zo zručným velením v boji možno potom prirovnať k rýchlosti pohybu okrúhlych balvanov,  ktoré sa valia z tisícky metrov vysokej hory (Sun Tzu). V kontexte zápasu s COVIDom môžeme nadpis rozvinúť na nasledujúce konštatovanie: cielene chráňme zraniteľných, plošne…

Andrej Biras

Kto berie dych zvieratám, zasieva to, že mu tiež bude braný dych.

0icon

To, čo človek seje, to bude žať. To, čo človek spôsobuje svojim blížnym, prírode a zvieratám, to sa vráti naspäť na neho presne v tej istej intenzite a vytrvalosti. Platí to pre každého a všetko je zaznamenané vo veľkej knižnici Božej,  teda v súhvedziach  materiálneho a jemnohmotného  Vesmíru. Dokonca každý…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Naša pravá tvár sa prejaví vtedy, keď sme opití. Je to potvrdené vedcami

0 icon

Opití ľudia sa správajú úplne inak ako ich triezva verzia a štúdie narazili na neuveriteľný objav. Niekoľko drinkov dokáže aj z najrezervovanejšej osoby behom chvíle urobiť kráľovnú parketu! Je ťažké si predstaviť, že tvoj frustrovaný šéf skáče okolo a nacvičuje svoje hlúpe tanečné pohyby, však? Ukazuje sa, že alkohol je…

Tieto každodenné návyky si robil doteraz zle!

0 icon

Naše dni vypĺňajú rituály a návyky, ktoré si pravdepodobne doteraz robil zle. Možno vám tieto návyky uľahčujú život, ale na druhej strane môžu byť aj veľmi škodlivé. Nechávaš kurča rozmraziť pri izbovej teplote celý deň alebo si dopraješ príliš teplú sprchu? Možno práve tieto zlozvyky ti môžu uškodiť na zdraví.…

Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti (2. časť)

0 icon

Deň predtým, než Calvi zomrel, spáchala jeho sekretárka Teresa Corrocherová samovraždu skokom z okna v jednom z vyšších poschodí ústredia banky Ambrosiano. Nechala po sebe na lístku napísané, že za všetko môže jej šéf. Vitajte pri pokračovaní článku s názvom Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti. Vyzerá…

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Vo svete IT

Adaptácia iOS 14 je o niečou pomalšou ako to bolo pri iOS 13. Android používatelia však môžu aj napriek tomu závidieť

0 icon

Oficiálne uvoľnenie novej verzie operačného systému iOS 14 sa odohralo približne mesiac dozadu pričom aktuálne pokrýva už viac zariadení, ako to je v prípade iOS 13. Odhaľujú to dáta, na ktoré poukazuje portál macrumors.com. Ako môžete vidieť nižšie, tak dáta ukazujú, že iOS 14 aktuálne nájdeme v 46,74% zariadeniach, zatiaľ čo…

Vyhľadávač Google sa zrejme už čoskoro vytratí zo zariadení spoločnosti Apple

0 icon

Vyhľadávač Google je bez akýchkoľvek pochýb najpoužívanejším internetovým vyhľadávačom na svete. Konkurenciu by mu človek hľadal naozaj márne, keďže podľa odhadov momentálne stojí za zhruba 90% vyhľadávaniami na internete po celom svete. Vyhľadávač od spoločnosti Google sa momentálne nachádza takmer vo všetkých zariadeniach, či už ide o smartfóny, notebooky, počítače,…

Nad Huaweiom sa „rozťahujú mračná“ a svitá na lepšie časy. Malo by dôjsť k čiastočnému uvoľneniu sankcií

0 icon

Huawei je pod zvýšeným tlakom amerických úradov už takmer 2 roky pričom situácia sa výrazne zhoršila v priebehu tohto roka, kedy spoločnosti bolo obmedzené nakupovanie produktov vyrábaných americkými technológiami. V praxi sa to pretavilo do toho, že spoločnosť má problémy s dodávkami procesorov. Hoci sa opatrenia dotýkajú aj ďalších komponentov,…

Príchod astronautov na Mars bude znamenať obrovskú zmenu: Spoznáme vôbec o 100 rokov červenú planétu?

0 icon

Je viac ako pravdepodobné, že v tomto alebo v tom ďalšom desaťročí uvidíme cestu prvých astronautov na planétu Mars, nášho planetárneho suseda. Tento míľnik v objavovaní vesmíru je nielen snom šéfa spoločnosti SpaceX, Elona Muska, ale aj americkej vesmírnej agentúry, NASA. Tá vidí Mars ako ďalšiu destináciu, v prípade úspechu…

Jeden z mesiacov Saturnu prekvapil: V jeho atmosfére našli astronómovia jedinečnú molekulu

0 icon

Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, astronómovia odhalili molekulu, ktorá sa nenachádza nikde inde v Slnečnej sústave. Ide o molekulu s označením C3H2 a inak sa označuje aj ako cyklopropenylidén, ktorá sa údajne nachádza v atmosfére mesiaca, píše portál Science Alert. Cyklopropenylidén je extrémne vzácna uhlíková molekula, ktorá je navyše mimoriadne…

Armádny Magazín

Ďalšie prázdne sľuby: USA hrozia vylúčením Turecka z NATO po teste ruských systémov S400

0 icon

USA, 29.október 2020 (AM) - Turci boli po nákupe Ruských S-400 vylúčení z programu F-35 (našťastie). Trvalo viac ako týždeň, kým americké úrady oficiálne zareagovali na testy týchto už tureckých protilietadlových systémov. Americká zdržanlivosť môže vychádzať z viacerých faktorov. Jedným z ni

Bude Putin zachraňovať aj Francúzov? Macron požiadal o pomoc v boji proti islamistom

0 icon

Francúzsko, 29. októbra (AM) - Po tom, čo čečenský islamistický fanatik odsekol hlavu francúzskemu učiteľovi, sa Paríž obliekol do smútku. Macron po piatkovom útoku navštívil školu v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža, kde učiteľ pracoval a stretol sa s jej zamestnancami. „Jeden z našich krajanov bol zavra

Ukrajinský historik Jurij Dudkin: Výsadkárom zo Pskova potrvá dobytie Kyjeva iba 30 minút

0 icon

Ukrajina, 29.október 2020 (AM) - Ak sa ukrajinská elita rozhodne pre rozsiahlu ozbrojenú provokáciu proti Luhanskej ľudovej republike - Rusko okamžite zavedie svoje jednotky na územie Ukrajiny. A tentoraz je nepravdepodobné, že by sa ruská armáda zastavila 40 kilometrov od hlavného mesta, ako to bolo v Gruzínsku pred 12 rokmi.   S…

Spiaci vojenský potenciál Pentagonu: V čiernomorskom regióne vsádzajú USA na chudobné Rumunsko

0 icon

Rumunsko, 29.október 2020 (AM) - Do Rumunska Američania začínajú s dodávkou protilietadlových raketových systémov  Patriot. V blízkej budúcnosti má Bukurešť dostať sedem raketových batérií. Kontrakt s americkými vojensko-priemyselnými komplexnými spoločnosťami bol uzavretý na konci roka 2017, objem dodávok

IRÁN : Bude stíhačka Kowsar čoskoro vo Venezuele?

0 icon

Irán, 28.október 2020 (AM) - Pred dvoma dňami, 23. októbra, vystúpil venezuelský prezident v štátnej televízii s úmyslom vytvoriť vojenskú radu v partnerstve s Iránom, Ruskom a Čínou, s cieľom dosiahnuť nezávislosť v oblasti obrany. Madurov návrh na vytvorenie vojenskej rady, ktorá by pomohla dosiahnuť nezávislosť venezuelskej armády by tak mala…

Svetlo sveta

“Za túto vieru som pripravený zomrieť”

0 icon

“Chcem Vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na našu Katolícku vieru, ktorá je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý nám Boh udelil,” povedal na konferencii o ochrane katolíckej identity kazašský biskup Athanasius Schneider. Biskup Schneider patrí medzi popredných obhajcov vernosti učenia Magistéria Cirkvi a kritizuje snahu vykladať dogmy Cirkvi v…

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

icon FOTO DŇA