Zaujímavý prípad zo slovenskej justície: Otec dal zatvoriť disidentov „Bratislavskej päťky“, dcéra vyberá sudcov, ktorí budú zatvárať disidentov doby „liberálneho fašizmu“?

Bratislava 14. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

V justícii sa pripravujú personálne čistky. Pozrime sa bližšie na kľúčovú osobu, ktorá bude riadiť výber sudcov na miesta podľa novej súdnej mapy. V prostredí justície sa o nej dajú dozvedieť naozaj zaujímavé veci

Katarína Javorčíková
Na snímke Katarína Javorčíková

Nedávno sme publikovali článok o tom, ako sa vládna junta snaží do justície všetkými možnými spôsobmi dosadiť svojich ľudí. Článok nájdete tu. V tejto „personálnej práci“ je zvlášť aktívna jedna členka Súdnej rady, emeritná sudkyňa Katarína Javorčíková.

JUDr. Javorčíková je najdôležitejším človekom v Súdnej rade SR, ktorý vyberá členov do hodnotiteľských a výberových komisií, ktoré potom vyberajú nových sudcov a predsedov súdov pre celé Slovensko. V uvedenom článku sme písali o tom, ako Javorčíková vyberá do týchto komisií ľudí s jedným politickým názorom a prístupom, čo je predpokladom, aby títo následne za sudcov a predsedov súdov vyberali „tie správne kádre“. Dnes sa bližšie pozrieme na to, kto vlastne Katarína Javorčíková je – a je to pohľad viac než zaujímavý.

 

Javorčíková píše Čaputovej

Lepšiemu pochopeniu, kto je JUDr. Javorčíková (neskôr sa volala Kiapešová, ešte neskôr Stránska, až napokon sa opäť vrátila k menu Javorčíková), by možno pomohli aj pikantné fakty z jej naozaj pozoruhodného osobného života, ale venujme sa radšej téme justície: táto sudkyňa, ktorá je zároveň aj hlavnou predstaviteľkou silne politicky predpojatej iniciatívy Za otvorenú justíciu, napísala svojej kamarátke Zuzane Čaputovej krátko po jej inaugurácii do funkcie prezidentky Slovenskej republiky otvorený list (môžete si ho prečítať).

V tomto liste Javorčíková spomína na spoluprácu s Čaputovou:

„V rámci aktivít neziskovej organizácie Via Iuris a združenia Sudcovia ,Za otvorenú justíciu‘ sme spolupracovali na viacerých projektoch zameraných na zvyšovanie dôveryhodnosti a efektívneho fungovania slovenského súdnictva, aby sa stalo skutočným garantom fungovania nášho právneho štátu. Vaše zvolenie do najvyššej ústavnej funkcie vnímam v tomto procese ako veľkú nádej, že sa naše spoločné vízie v slovenskom súdnictve podarí postupne presadiť.“

A v čom majú tie ich „spoločné vízie“ spočívať? To sa dozvedáme v ďalšom texte listu, keď najskôr je pomenovaná príčina všetkého zla, ako ju Javorčíková vidí:

„Po tom, ako sa stal Štefan Harabin predsedom Najvyššieho súdu a súdnej rady, a medzitým aj ministrom spravodlivosti, mohla verejnosť v priamom prenose sledovať, čo všetko si mohol s politickým krytím vládnucej moci dovoliť. Ako sa dá beztrestne zneužívať vysoká štátna funkcia pod zásterkou ochrany nezávislosti sudcov, ako sa dajú prežiť dôkazy o prepojenosti sudcu na podsvetie, ako sa dá korumpovať sudcov z prostriedkov štátu za ich podporu a lojalitu, ako sa dajú úspešne profesionálne likvidovať a osobnostne ponižovať jeho názoroví oponenti. To všetko pred zrakmi mlčiacej drvivej väčšiny sudcovského stavu.“

Pravda, to sa už písal rok 2019, ale Javorčíková zdôraznila:

„Aj keď sa v roku 2014 mocenská éra Harabina v justícii formálne skončila, justícia ďalej funguje pod takmer identickým vedením ako za jeho čias.“ Uviedla tiež: „Problém nadmerného prieniku politiky do výkonu súdnictva citlivo vnímajú všetky vyspelé demokratické štáty.“ A v ďalšom texte listu veľmi jemne naznačuje, že s výberom sudcov treba niečo urobiť. Čo konkrétne, to teraz vidíme v praxi, keď sa v justícii rozbehla personálna čistka v duchu najlepších čistiarenských tradícií z histórie 20. storočia.

 

V liste sú „drobné nepresnosti“ a všeličo dôležité v ňom chýba

Javorčíkovej list Čaputovej si všimli aj jej kolegovia, ktorí poukazujú na to, že v uvedenom liste sa jeho autorka dopustila viacerých „nepresností“, ak to máme povedať jemne, a viaceré podstatné skutočnosti „zabudla spomenúť“.

Tak napríklad Javorčíková, ktorá sa tak aktívne ozvala proti politizácii a netransparentnosti pri výbere sudcov, zabudla spomenúť zázračné začiatky svojej kariéry, na ktorých iste nemal žiadny podiel jej otec, ktorý za socializmu patril medzi popredných činovníkov režimu v justícii.

Náš dôveryhodný zdroj z prostredia justície, píše:

„Snáď je možné s istotou očakávať, že (Javorčíková) si aspoň pamätá, kto bol jej otec a aký bol jej kariérny postup, hodnoteniu ktorého sa úspešne dlhodobo vyhýba, keďže bol nesporne závratný, čo jej však vôbec nebráni v súčasnej dobe tvrdiť, že v mnohých prípadoch noví sudcovia prišli na súdy pokriveným spôsobom.“

Vzhľadom na uvedené tvrdenia je zrejme potrebné si pripomenúť, že JUDr. Katarína Javorčíková už ako študentka PF UK v Bratislave poberala mesačné rezortné štipendium prokuratúry ako nádejná kádrová posila tohto rezortu, pričom ,transparentnosť‘ tohto výberu študenta určite nemôže spochybniť skutočnosť, že jej otec, JUDr. Ján Javorčík od roku 1973 do roku 1986 pracoval ako riaditeľ personálneho odboru na Generálnej prokuratúre.“

A potom nasledoval raketový štart kariéry: „JUDr. Javorčíková po ukončení štúdia nastúpila priamo na Okresnú prokuratúru Bratislava IV, po roku sa stala prokurátorkou a už po dvoch rokoch na Okresnej prokuratúre postúpila nesporne na základe tiež transparentného výberového konania na Mestskú prokuratúru, ktorej šéfom bol práve jej otec,“ hovorí zdroj.

 

Javorčíkovci a ich „boj proti starému režimu“

Javorčíková, ktorá sa tak usilovne zasadzuje o demokratické pomery v justícii, možno iba pozabudla spomenúť, čím sa ona a jej otec zaoberali pred rokom 1989.

„Jej otec viedol obžalobu vo veci tzv. bratislavskej päťky (päť vtedajších popredných disidentov na Slovensku: Čarnogurský, Kusý, Ponická, Selecký, Maňák) a týchto ľudí poslal za mreže,“ hovorí zdroj.

A dcéra? „Ona sama ako prokurátorka pod priezviskom Stránska, napriek tomu, že ako tvrdí, nechápala ako mladá prokurátorka nebezpečnosť konania týchto obžalovaných, ešte 1. 12. 1989 (t. j., dva týždne po začatí ,Nežnej revolúcie‘) podala obžalobu voči trom maloletým deťom pre trestný čin opustenia republiky,“ hovoria Javorčíkovej kolegovia.

Tento zdroj tiež uvádza, že Javorčíková nastúpila na súd, a to nie na súd prvého stupňa (okresný súd, resp. súd prvej inštancie), ale rovno ako odborníčka na trestné právo, bez akejkoľvek prípravy na prácu sudcu (justičný čakateľ, resp. sudca okresného súdu, čo by bol bežný kariérny postup) na obchodný úsek na Krajský súd v Bratislave. Čisto náhodou práve v období, keď jej otec odišiel z prokuratúry do advokácie a začal sa venovať práve obchodno-právnym sporom.

 

Prieťahy v justícii sú zlé – ak to robia druhí

JUDr. Javorčíková sa dlhodobo prezentuje ako kritička prieťahov v justícii. Lenže práve jej senát dlhodobo dosahoval zlé pracovné výsledky, keď od apríla 2008, keď začínal s nulou, dosiahol ku koncu roka 2016 astronomických 591 nevybavených vecí, z ktorých bolo 387 starších ako jeden rok. Javorčíková tvrdí, že to všetko bolo spôsobené nepriaznivými okolnosťami. Podľa nášho zdroja to však bolo dokonca naopak.

Javorčíkovej senát mal totiž nevídane nadštandardné podmienky na prácu, keďže predsedníčkou súdu bola vtedy Javorčíkovej kamarátka JUDr. Darina Kuchtová. Mimochodom, tá je dnes tiež členkou Hodnotiacej komisie Súdnej rady (skúste hádať, kto ju tam navrhol) a náhodou aj členkou iniciatívy Za otvorenú justíciu, ktorej Javorčíková šéfuje. A aby toho nebolo málo, Javorčíková ju okrem hodnotiacej komisie nominovala ešte aj do výberovej komisie na výber nových sudcov a predsedov súdov!

Teda táto JUDr. Kuchtová napríklad Javorčíkovej senátu v roku 2009, podľa zdroja z justície, na tri mesiace bez udania dôvodu zastavila prideľovanie nových prípadov. (Možno aby tá štatistika nevyzerala tak desivo a nebodaj sa niekto „zhora“ nezačal o vec zaujímať?)

Nemenovaný zdroj z justície zdôrazňuje, že vysoký počet nevybavených vecí v Javorčíkovej senáte 14, čo si tento senát zapríčinil výlučne sám tým, že ich ignoroval a nechal ich pokojne rásť. A poukazuje na absurdný fakt, že Javorčíková dokonca žiadala vedenie súdu o zaradenie ďalších dvoch sudcov do jej senátu (čím by sa senát stal päťčlenným!), teda vlastne žiadala, aby spisy, ktorých sa ona a jej kolegyne roky nedotkli, za ne vybavil niekto iný. Mala to údajne zdôvodniť jej angažovaním sa v spolitizovanom združení Za otvorenú justíciu…

JUDr. Javorčíková popri sudcovskom povolaní vykonávala funkciu prezidenta Združenia za otvorenú justíciu, pripravovala projekt Právo a spravodlivosť, venovala sa vzdelávaniu bežných ľudí. To všetko by bolo fajn, lenže to sú mimopracovné aktivity, ktoré nemala vykonávať na úkor práce sudcu – a presne to sa dialo, keď sama nechávala celý rad prípadov roky ležať nedotknutých.

A nielen to – JUDr. Javorčíkovej, dožadujúcej sa poctivej práce od iných sudcov a ich čestnosti, neprekážalo – čo taktiež zabudla vo svojom Otvorenom liste uviesť – že nemala problém žiadať vedenie súdu, aby jej zastavilo prideľovanie prípadov na celých 12 mesiacov na úkor ostatných senátov, konštatuje zdroj.

 

Bojovníčka proti korupcii

Javorčíková sa vo svojom otvorenom liste Čaputovej dôrazne hlási k potrebe očistiť justíciu od korupcie či protekcionizmu. Zdroj z justície však tvrdí, že Javorčíková vo vlastnej kauze, riešenej na Krajskom súde v Bratislave „lobovala“ u svojich kolegýň za urýchlené rozhodnutie v jej prospech.

Iný prípad sa mal týkať jej otca. „Práve o JUDr. Javorčíkovej, predtým Kiapešovej, Stránskej, je verejne známe, ako žiadala svojich kolegov, aby v čase tzv. konkurznej mafie ustanovili do funkcie správcu konkurznej podstaty jej otca JUDr. Javorčíka, ktorý v rokoch 1995 – 2000 zinkasoval v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 38K/11/1995 ako správca sumu viac ako 65 mil. Sk (2. 157. 604 eur),“ tvrdí zdroj z justície.

Všetky tieto informácie Javorčíková vo svojom liste kamarátke Čaputovej takisto zabudla uviesť. Za to sa tam však sťažuje na sústavné spoločenské problémy ako je najmä nezávislosť súdov, vymáhateľnosť práva či boj proti korupcii. A nezabudla napísať:

„Z mojej vlastnej skúsenosti dlhoročného sudcu vo výkone som dospela k poznaniu, že príčiny nie sú v zlom nastavení systému súdnictva, ale v ľuďoch, ktorí súdnu moc vykonávajú.“

 

Dnes je kľúčovým človekom, ktorý ovplyvňuje výber sudcov

Javorčíková v liste kamarátke Čaputovej píše, že zákon pozná rôzne nástroje, aby výber nových sudcov a ich kariérny postup garantovali v súdnictve najkvalitnejších, morálne aj odborne integrovaných právnikov, ale všetko závisí od ľudí.

A ona je teraz tá, ktorá má výber tých ľudí na starosti. Do akej miery je na túto pozíciu vhodnou a kvalifikovanou osobou ona sama? Ak by sme aj dali stranou jej doterajšie pracovné a v podstate aj politické pôsobenie, o čom by mohol napovedať napríklad jej názor na situáciu, ak nejakého sudcu, napriek nedokázanej vine v trestnom konaní, budú škandalizovať masmédiá. Podľa nej takýto sudca, „v snahe nevystaviť sa nedôvere ľudí, by sa mal svojej funkcie vzdať, alebo navrhnúť jej prerušenie“.

Lenže čo tým vlastne JUDr. Javorčíková hovorí o svojej odbornosti, morálke a sudcovskej cti? Veď ona de facto žiada, aby dotknutý sudca rezignoval na svoje ústavné práva a podriadil sa tlaku médií. Majú teda ešte vôbec rozhodovať nezávislí sudcovia alebo už radšej médiá so svojimi majiteľmi, možnými zištnými záujmami a motiváciami? Čo týmto hovorí JUDr. Javorčíková o svojom chápaní nezávislosti a transparentnosti súdnictva? A akých sudcov bude mať Slovensko, ak budú vyberaní „na obraz“ emeritnej sudkyne JUDr. Kataríny Javorčíkovej?

Ale na koniec trochu optimizmu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková verí, že Javorčíková je ten správny človek, ktorý pomôže urobiť reformu v justícii. Hovorí o nej: „Je to človek, ktorý je známy aj svojimi vyhláseniami podporou tých hodnôt pri reforme justície, ktoré osobitne dnes sú dôležité a verím tomu, že práve takýto človek v Súdnej rade, ako aj ostatní členovia Súdnej rady, ktorých menovala vláda, ale aj parlament, nám pomôžu pri reforme v justícii.“

Ministerka spravodlivosti teda verí, že JUDr. Javorčíková urobí justíciu lepšou. A keď tomu verí ministerka Kolíková, tak prečo by sme nemali veriť my občania, no nie?

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Únia pomáha Ukrajine s pandémiou, pripojilo sa aj Slovensko

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Európska únia koordinuje pomoc členských štátov Ukrajine v boji s pandémiou koronavírusu. Tri krajiny, Slovensko, Belgicko a Nemecko nedávno Ukrajine ponúkli pomoc vo forme ochranných pomôcok a pľúcnych ventilácii. Táto pomoc obsahuje 35 miliónov ochranných masiek, 24 ventilátorov a desaťtisíc ochranných oblekov a okuliarov.…

V Číne objavili nové koronavírusy u netopierov

0 icon

Peking 13. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Vedci z Čínskej akadémie vied a Shandong university vykonali štúdiu o evolučnom pôvode SARS-CoV-2 a podobných vírusov. Výsledky sú publikované v časopise Cell. Odborníci skúmali vzorky slín a životné produkty od 342 netopierov odobratých medzi májom 2019 a novembrom 2020 a zistili 24 genómov…

O väzbe Adriána Szabóa sa bude rozhodovať v pondelok

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Najvyšší súd (NS) SR sa bude v pondelok (14. 6.) zaoberať obvineným riaditeľom Úradu inšpekčnej služby Adriánom Sz., ktorého 5. júna Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku nezobral do väzby Verejné zasadnutie určil sťažnostnému súdu ŠTS v Pezinku na 13.00 h. Adriána Sz.…

Ochladilo sa, najvyššia denná teplota dosiahne 24 stupňov Celzia

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Za studeným frontom, ktorý v noci prešiel cez naše územie ďalej na juhovýchod, sa v chladnejšom vzduchu od západu do našej oblasti rozširuje tlaková výš, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke Dnes bude premenlivá oblačnosť a ojedinele, najmä na severe a východe, prehánky,…

Všetko je inak, než sme si mysleli. Je už načase povedať ľuďom pravdu o tmosákoch aj tých ostatných veciach

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (HSP/Foto:Pixabay,SITA-Branislav Bibel)   Revolučná teória tmosáka nám ukázala ako veľmi sme sa mýlili v nazeraní na to, ako funguje svetlo. Lenže podobne sme sa mýlili aj v mnohých iných veciach. Našťastie nám demokratické mainstreamové médiá ukazujú ako sa veci majú Roky sme napríklad verili, že žiarovky…

Júnová schôdza by sa mala začať po odvolávaní Mikulca, má vyše 80 bodov

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Úprava podmienok a trvania väzby, zjednotenie financovania škôl a školských zariadení v regionálnom školstve, obmedzenie doby platnosti zbrojnej licencie či odoberanie benefitov predstaviteľom komunistických režimov. Aj týmto témam sa majú venovať poslanci Národnej rady (NR) SR na júnovej schôdzi parlamentu. Návrh programu…

Angela Merkelová prediskutovala s Bidenom plynovod Nord Stream 2

0 icon

Londýn 13. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Leon Neal,TASR/AP/dpa-Jens Buettner)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa stretla s americkým prezidentom Joeom Bidenom na samite G7 a krátko s ním prediskutovala projekt plynovodu Nord Stream 2 "Viete, že tu prebiehajú rokovania s americkou vládou a expertmi federálnej vlády. Verím, že sme na správnej ceste,…

Hrnko: Pošpinia naši futbalisti hroby našich predkov?

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V súvislosti s majstrovstvami Európy vo futbale sa opäť skloňuje otázka pokľaknutia futbalistov na počesť hnutia Black Lives Matter. Bývalý poslanec Anton Hrnko si kladie otázku, či tak urobia aj naši futbalisti  "Nemôžem povedať ináč iba to, že dané hnutie je vyslovene protibelošsky…

Ministri zahraničných vecí USA a Kórey sa zhodli na potrebe odzbrojiť KĽDR

0 icon

Soul 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta)   Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v sobotu stretol so svojím juhokórejským náprotivkom Čchung Ui-jongom na bilaterálnom stretnutí popri prebiehajúcom samite skupiny G7 v Británii Ako uviedla kórejská agentúra Jonhap, šéfovia diplomacie oboch štátov sa ubezpečili, že sa budú snažiť o…

Najvyšší súd má v utorok rozhodovať o odvolaniach v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bundas Engler)   O odvolaniach v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej má v utorok 15. júna od 9.00 h rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR. Riešiť má odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj odvolanie obžalovaného Tomáša Sz. O odvolaniach má rozhodovať senát…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Pellegrini, Fico, Bláha, Uhrík, Mazurek, Kotleba ani Taraba nehlasovali proti zákonu, ktorý môže pripraviť poctivých podnikateľov a radových občanov doslova a do písmena o všetko, vrátane ľudskej dôstojnosti.

0icon

V parlamente boli schválené dva zákony. Prvý je o kyberšikane, akože nebezpečné elektronické obťažovanie a druhý o hospodárskej mobilizácií. Zaviedla sa skutková podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú okamžite podpísala i Čaputová. Tento zákon, by bol v poriadku, keby mal analógiu v rakúskej skutkovej podstate, ktorá hovorí len…

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

Tony Belohorec

Názor analytika: Nadpráca médii v prípade väzneného Vladimíra Pčolinského je škandál

0icon

Etický kódex slovenskej žurnalistiky sa definitívne vytráca s prácou niektorých novinárov. Zaujaté médiá vykonávajú zjavnú nadprácu aj v spoločensky najzávažnejších kauzách. Paradoxne, aby mohli selektívne kritizovať politikov za zjavnú nadprácu.  Na verejnosť sa dostalo interview novinára Mareka Vagoviča s obhajcom ex-riaditeľa SIS Petra Pčolinského, advokátom Ondrejom Urbanom. Spôsob, akým bol…

Ivan Štubňa

Po Dzurindovej skupinke tu máme skupinku politických monštier...

0icon

V krátkosti sa vráťme do čias Dzurindistanu.  Druhý najznámejší Miki na Slovensku vo funkcii premiéra mal na jeseň 2003 vizionársky sen, ktorý vyústil do podozrení o existencii protištátnej skupinky. Na tomto základe nechal odvolať riaditeľa NBÚ Jána Mojžiša a stiahol z vlády ministra obrany Ivana Šimka. Polícia preverovala trestné oznámenie predsedu vlády. Ten ho…

Viliam Oberhauser

Zastavme vakcináciu zdravých detí ohrozujeme im tým ich zdravie

0icon

Ministerstvo zdravotníctva otvorilo čakáreň na vakcínu proti covid19 pre deti od 12 rokov. Ich očkovanie vakcínou Pfizer nemá žiadnu logiku. Riziká prevyšujú benefity. Hovoria o tom aj českí špičkoví virológovia  https://www.youtube.com/watch?v=SwaF9nUA-CE&t=1s Argumentácia, ktorou sa presadzuje vakcinácia je postavená na tom, že benefity prevyšujú riziká. Odhliadnime od toho, že táto téza…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako najlepšie zmraziť chlieb, aby bol neskôr ako čerstvý?

0 icon

Ukázalo sa, že najjednoduchší spôsob zmrazenia chleba je zároveň najlepším spôsobom zachovania chuti. Ak teda kupuješ chlieb do zásoby a nie na okamžitú spotrebu. Jedným z najchutnejších pôžitkov života je čerstvo upečený chlieb, ktorý chhrumkavo láka tvoje zmysly. Má to však jeden háčik - bochník remeselníckych kváskov, ktorému v pekárni…

Cornelius Gurlitt a jeho umelecká zbierka: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o otcovi Cornelia Gurlitta - Hildebrandovi Gurlittovi. Po tom, čo ho vypočúvali spojenci, dokázalo sa mu ich presvedčiť, že v prípade Goebbelsovho ministerstva a jeho funkcie tam zastával len „podradnú“ úlohu. Vcelku jednoducho sa mu podarilo stať sa riaditeľom galérie umenia v Düsseldorfe a zomrel pokojnou smrťou v roku 1961. Pozrime sa…

TOP10: Pamiatky, ktoré nie sú také dokonalé, ako sa na prvý pohľad zdá

0 icon

Veci, ktoré človek vytvorí nie sú ani zďaleka vždy dokonalé. Dokonca aj veľký architekti a sochári, ktorí vytvorili tieto pamiatky, sa zmýlili. Je to kvôli nedbanlivosti pri správnom meraní vzdialenosti alebo zlom umiestnení. Tieto pamiatky ale ročne navštívia milióny turistov. Keby si mal možnosť vidieť ich naživo, všimol by si si…

Chceš mať zdravé vlasy? Takto by mal vyzerať tvoj jedálniček

0 icon

Väčšina žien túži po dlhých vlasoch. Indiánske legendy tvrdia, že zdravé vlasy sú nositeľmi magických, mystických vlastností. Ako však dosiahnuť, aby dlhé vlasy boli aj magicky nádherné? Vypadávanie vlasov môže mať na svedomí tvoj uponáhľaný životný štýl – stres, znížená imunita a zlá životospráva vplývajú na znižujúci sa objem tvojho účesu.…

Hľadá sa Hitlerov glóbus: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hľadá sa Hitlerov glóbus. Ako už názov vypovedá, zaoberáme sa problematikou záhadne strateného glóbusu. Prečítajte si o svetoznámom Hitlerovom glóbuse, ktorý bol zosmiešnený takou legendou, akou bol Charlie Chaplin. Viaceré organizácie preklamujú, že práve oni majú Hitlerov glóbus, vyrobený na mieru, avšak fotografické dôkazy ukazujú opak.…

Vo svete IT

LOKMAT ATTACK 2 – hodinky pre milovníkov outdoorových športov s meraním krvného tlaku a parádnou cenou

0 icon

Pokukávaš po poriadnych outdoorových hodinkách, ktoré by stáli pri tvojom boku v takmer akejkoľvek „hraničnej“ situácii? Hodinky LOKMAT ATTACK 2 sú outdoorovými hodinkami doslova telom i dušou. Dizajnovo je ich zameranie už na prvý pohľad jasné, no hodinky ponúkajú aj pokročilé funkcie aj čo sa monitoringu zdravia používateľa týka. Charakter…

Môže sa z Mesiaca stať nový divoký západ? Komu vlastne patrí naša prirodzená družica?

0 icon

Mesiac a Mars sú dva kozmické objekty, ktoré sú dnes v hľadáčiku viacerých vládnych, ale aj súkromných vesmírnych agentúr. Červená planéta je snom Elona Muska, ktorý by chcel na túto planétu dostať ľudí ešte počas jeho života a najlepšie založiť na Marse nezávislú kolóniu. Americká NASA má podobné plány, no na Mars sa…

Poznáme dátum predstavenia nových „skladačiek“ od Samsungu. Po ich boku uvidíme aj ďalšie zariadenia

0 icon

Predstavenie novej generácie skladacích zariadení od juhokórejského Samsungu sa nezadržateľne blíži. Posledná generácia zariadení už v napätí čaká na svojich nástupcov, keďže práve Samsung pomerne striktne dodržuje časové harmonogramy predstavovania nových zariadení. Posledné generácie zariadení zo sérií Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip uzreli svetlo sveta v auguste minulého…

Ako na zariadeniach s Windowsom 10 odstrániť novú ponuku „Novinky a záujmy“?

0 icon

Nedávna aktualizácia operačného systému Windows 10 opäť vyčarila určitej časti používateľov vrásky na tvári. Tradičná utorková aktualizácia je poväčšine iba formálnou aktualizáciou, ktorá občasne prinesie iba markantné zmeny, či bezpečnostné záplaty. Tentokrát však priniesla jednu zásadnú zmenu – aktívny panel, respektíve ponuku „Novinky a záujmy“, ktorá ukazuje aktuálnu teplotu vo…

Má vesmír vôbec nejakú teplotu? Ak áno, aká potom je?

0 icon

Vesmír je plný mesiacov, planét, hviezd a galaxií a v rámci tohto obrovského priestoru existujú aj rôzne štruktúry, píše portál Inverse. Vedci stále nedokážu pochopiť všetko, čo sa vo vesmíre deje a tak odpovede na tie najdôležitejšie otázky, ako napríklad Aký veľký je vesmír? Ako vznikol? Akú má teplotu? Ostávajú nezodpovedané. Vedci sa však…

Armádny Magazín

„Nočné čarodejnice“ – Stalinov bombardovací pluk

0 icon

Rusko, 13.jún 2021 (AM) – Jeho letcami boli len ženy a bojovali s heslom: „Buď hrdá na to, že si žena“. Nemecký časopis Stern napísal, že každú noc si sadali mladé sovietske ženy za riadidlá svojich zastaraných dvojplošníkov, aby bombardovali Nemcov. „Bojovali bez padákov, aby sa živé nedostali do nemeckých rúk,“ píše…

Wasserman: Čo čaká dolár po stretnutí Putina s Bidenom

0 icon

Rusko, 13.jún 2021 (AM) – Populárny televízny moderátor Anatolij Wasserman povedal Federálnej spravodajskej agentúre, prečo je pokles americkej meny len otázkou času. Médiá aktívne diskutujú o tom, čo sa stane s americkou menou po stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Vyhlásenia ruského lídra už mali znateľný vply

USA bezplatne venovali kosovskej armáde ďalšiu dávku obrnených vozidiel M-1117

0 icon

USA, 13.jún 2021 (AM) – USA naďalej vyzbrojujú samozvanú Kosovskú republiku. Podľa kosovského ministerstva obrany dodali Američania dávku obrnených vozidiel M-1117 ASV 4x4.   Podľa správy boli obrnené vozidlá premiestnené minulý týždeň, ohlásili to však až teraz. Kosovský minister obrany Armen Mehaj preskúmal

Krádeže aj vraždy. Bývalý šéf Mossadu odhalil viaceré tajné operácie Izraela proti Iránu

0 icon

Izrael, 13.jún 2021 (AM) – V tlači sa objavili odhalenia bývalého šéfa izraelskej rozviedky Mossadu. Yossi Cohen povedal verejnosti o tom, ako Izrael uskutočňoval skryté operácie proti Iránskej islamskej republike. Jedným z hlavných smerov protiiránskych aktivít izraelských špeciálnych služieb je podľa Cohena boj voči jadrovému progra

Japonec zadržaný pre špionáž mohol Rusku predávať údaje aj o utajovanom americkom vesmírnom bezpilotnom lietadle

0 icon

Japonsko, 13.jún 2021 (AM) – 70-ročný japonský vedec Kazuo Miyasaki, zadržaný pre podozrenie zo špionáže v prospech Ruska, by mohol na ruskú stranu prenášať informácie o americkom vesmírnom drone Boeing X-37B, informuje japonský spravodajský server NHK .   Zadržanie Miyasakiho bolo zverejnené 10. júna. Podľa televízneho kanálu Japonci pripu

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali