Fotopostup: Výmena plastových okien v siedmych krokoch

Bratislava 13. septembra 2016 (HSP/Foto:INOUTIC)

 

Rady, čo si treba ustrážiť pri montáži nových okien

Ku kvalitnému bývaniu nestačí len vybrať kvalitné okná, ktoré zodpovedajú štýlu vášho domu. Nevyhnutná je aj ich správne vykonaná montáž. Aj tá najmenšia chyba pri ištalácii okien sa totiž môže odraziť na výsledku. Napríklad nedokonalé vyrovnanie rámu znižuje následné izolačné schopnosti okna alebo je príčinou nadmernej kondenzácie. To následne vedie k nespokojnosti obyvateľov domu a k zbytočnému navýšeniu nákladov na vykurovanie. Iba ak je montáž odvedená profesionálne, môžete si byť istí, že okná skutočne dobre fungujú a plnia svoju úlohu.

Aby kvalitné okná plnili svoju tepelnoizolačnú funkciu, je nevyhnutné, aby bola správne vykonaná aj ich montáž. Plastové okná majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti a vyžadujú len minimálnu údržbu po celý čas svojej životnosti. Šesťkomorový profil Inoutic Eforte s vstavanou hĺbkou 84 mm a súčiniteľom tepla Uf = 0,95 W/m2 . K so štandardnou oceľovou výstužou a bez prídavných prvkov spĺňa parametre pasívnych domov. Vhodný je aj pre nízkoenergetické stavby, ale aj pre každého, kto chce znížiť náklady za vykurovanie
Aby kvalitné okná plnili svoju tepelnoizolačnú funkciu, je nevyhnutné, aby bola správne vykonaná aj ich montáž. Plastové okná majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti a vyžadujú len minimálnu údržbu po celý čas svojej životnosti. Šesťkomorový profil Inoutic Eforte s vstavanou hĺbkou 84 mm a súčiniteľom tepla Uf = 0,95 W/m2 . K so štandardnou oceľovou výstužou a bez prídavných prvkov spĺňa parametre pasívnych domov. Vhodný je aj pre nízkoenergetické stavby, ale aj pre každého, kto chce znížiť náklady za vykurovanie

Spoločnosť Inoutic, výrobca plastových okenných profilov radí, na čo si dať pozor pri výmene okien v byte či dome. A nejde len o samotnú montáž, ale dodržanie celého správneho postupu od objednávky, cez montáž až po dokončovacie práce, ktoré zaistia vysokú účinnosť okien, a teda dokonalú izoláciu po celé desaťročia.

 

Plánovanie výmeny okien

Pri výbere dodávateľa nehľaďte len na čo najnižšiu cenovú ponuku. Radšej si preverte všetky technické vlastnosti ponúkaných okien, ako je tepelná a zvuková izoláciu alebo odolnosť proti vlámaniu. Parametre v podobe súčiniteľa tepelnej priestupnosti rámov (Uf), zasklením (Ug) a celým oknom (Uw) potom zaistia vysoký komfort bývania. Platí, že čím je hodnota súčiniteľa nižšia, tým lepšie izoluje. Súčasťou ponuky by tiež mala byť montáž vonkajších a prípadne vnútorných parapetov, spôsob realizácie pripojovacej škáry a začistenie ostenia po zabudovaní okien.

Plánovanie výmeny okien. Porovnajte radšej niekoľko ponúk od výrobcov okien z vášho okolia. Zamerať sa len na cenu výrobkov a montáže nie je zárukou dobrého obchodu. Zistite si tiež ďalšie parametre ponuky – tepelnoizolačné vlastnosti profilov (rámov) okien a zasklenia, hodnotu zvukovej izolácie a triedu odolnosti proti vlámaniu, ak ide o okná dostupné z vonkajšej strany. Súčasťou ponuky by tiež malo byť vykonanie vonkajších a prípadne vnútorných parapetov, spôsob prevedenia pripojovacej škáry a začistenie ostenia po zabudovaní okien. Pri súčasnom alebo následne vykonávanom vonkajšom zateplení múrov a ostenia je nevyhnutné upraviť šírku obvodového rámu okna a zmenšiť svetlý rozmer vzhľadom na hrúbku tepelnej izolácie.
Plánovanie výmeny okien. Porovnajte radšej niekoľko ponúk od výrobcov okien z vášho okolia. Zamerať sa len na cenu výrobkov a montáže nie je zárukou dobrého obchodu. Zistite si tiež ďalšie parametre ponuky – tepelnoizolačné vlastnosti profilov (rámov) okien a zasklenia, hodnotu zvukovej izolácie a triedu odolnosti proti vlámaniu, ak ide o okná dostupné z vonkajšej strany. Súčasťou ponuky by tiež malo byť vykonanie vonkajších a prípadne vnútorných parapetov, spôsob prevedenia pripojovacej škáry a začistenie ostenia po zabudovaní okien. Pri súčasnom alebo následne vykonávanom vonkajšom zateplení múrov a ostenia je nevyhnutné upraviť šírku obvodového rámu okna a zmenšiť svetlý rozmer vzhľadom na hrúbku tepelnej izolácie.

Preverených dodávateľov okien z vášho najbližšieho okolia môžete nájsť na webových stránkach www.inoutic.sk v sekcii Kontakty – Výrobcovia a predajcovia. Po obdržaní objednávky od príslušnej firmy prídu pracovníci zamerať rozmery budúcich okien pre výrobcu. Nasleduje nejaký čas, kedy sa samotné okná vyrábajú.

 

1. Demontáž starého okna

Remeselníci zo špecializovanej firmy odstránia staré okno. Niekedy je to možné „čistou cestou“ bez poškodenia stien a omietok, niekedy je však nevyhnutné vybúrať staré okno.

Demontáž starého okna. Niekedy je to možné bez poškodenia múrov a omietok, niekedy ale treba staré okno vybúrať. Odborne zdatný montážnik by mal navrhnúť správne umiestnenie okna k hrúbke múru. Najmä vo chvíli, keď zároveň s výmenou okien prebieha aj dodatočná izolácia stien, mení sa tepelná charakteristika ostenia a okno by malo byť umiestnené bližšie k vonkajšiemu lícu múra. Ak po vybúraní starého okna vzniknú v ostení hrubé nerovnosti alebo vypadnú časti muriva, treba tieto nerovnosti zapraviť rýchlotvrdnúcou maltou a ostenie vyrovnať.
Demontáž starého okna. Niekedy je to možné bez poškodenia múrov a omietok, niekedy ale treba staré okno vybúrať. Odborne zdatný montážnik by mal navrhnúť správne umiestnenie okna k hrúbke múru. Najmä vo chvíli, keď zároveň s výmenou okien prebieha aj dodatočná izolácia stien, mení sa tepelná charakteristika ostenia a okno by malo byť umiestnené bližšie k vonkajšiemu lícu múra. Ak po vybúraní starého okna vzniknú v ostení hrubé nerovnosti alebo vypadnú časti muriva, treba tieto nerovnosti zapraviť rýchlotvrdnúcou maltou a ostenie vyrovnať.

Pri príprave a zameraní okna treba myslieť dopredu na riešenie tzv. „pripojovacej škáry“, čo je laicky povedané priestor medzi rámom okna a ostením. Všeobecne možno odporučiť, aby sa ponechala medzera so šírkou približne 10 až 25 mm. To vytvára dostatok priestoru pre izolačnú penu alebo pásku a taktiež pre dilatáciu okna (rozpínanie spôsobené zmenou teplôt). Plastové okno v bielej farbe sa rozpína cca 2 mm/1 m dĺžky (alebo výšky), pri farebných profiloch je to potom až 3 mm.

Kontrola rámu pred osadením. Než dôjde k samotnému osadeniu nového okna do otvoru, treba najskôr skontrolovať všetky spoje rámu a geometrickú presnosť rámu premeraním uhlopriečok a vonkajších rozmerov. Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorná parotesná fólia.
Kontrola rámu pred osadením. Než dôjde k samotnému osadeniu nového okna do otvoru, treba najskôr skontrolovať všetky spoje rámu a geometrickú presnosť rámu premeraním uhlopriečok a vonkajších rozmerov. Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorná parotesná fólia.

Je tiež dôležité, aby odborne zdatný montážnik navrhol správne umiestnenie okna k hrúbke steny. Najmä vo chvíli, keď zároveň s výmenou okien prebieha aj dodatočná izolácia stien, mení sa tepelná charakteristika ostenia a okno by malo byť umiestnené bližšie k vonkajšej strane pôvodnej steny.

Ak po vybúraní starého okna vzniknú v ostení hrubé nerovnosti alebo vypadnú časti muriva, je nevyhnnutné tieto nerovnosti zapraviť rýchlotvrdnúcou maltou a ostenie vyrovnať, aby sa mohla správne utesneniť pripojovacia škára.

 

2. Inštalácia rozšírenia rámu

Pri vymeriavaní okna treba počítať s priestorom potrebným nielen na samotný rám okna, ale aj na ďalšie doplnkové rozširovacie alebo podkladové profily. Pri súčasnom alebo následne vykonávanom vonkajšom zateplení múrov a ostenia je nevyhnutné upraviť šírku obvodového rámu okna a zmenšiť svetlý rozmer vzhľadom na hrúbku tepelnej izolácie.

Podkladový profil umožňuje kvalitné napojenie vonkajšieho a vnútorného parapetu. Rozširovací profil potom zjednodušuje umiestnenie ďalších prvkov k oknu – nadokenné rolety a pod.

 

3. Kontrola výrobku pred osadením

Než dôjde k samotnému osadeniu nového okna do otvoru, treba najprv skontrolovať všetky spoje rámu a geometrickú presnosť rámu premeraním uhlopriečok a vonkajších rozmerov. Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorne parotesná fólia.

 

4. Príprava na vyrovnanie

Pred umiestnením rámu okna treba rozhodnúť o spôsoboch utesnenia pripojovacej škáry. Po osadení okna možno priestor vyplniť buď izolačnou penou doplnenou o parotesnú pásku z vnútornej a paropriepustnou páskou z vonkajšej strany, alebo utesniť medzery medzi stenou a oknom tzv. komprimačnou páskou.

Akonáhle je nové okno, spoločne s rozširovacím profilom, vložené do stavebného otvoru, treba ho vyrovnať vo všetkých osiach. Okno sa podloží drevenými podložkami alebo vzduchovými klinmi, ktoré uľahčia proces vyrovnania okna (vzduchové kliny sa dajú prifukovať, alebo vyfukovať a pomáhajú tak lepšie regulovať vyrovnanie). Kliny sa umiestňujú aj po stranách okna.

Vyrovnanie okna v otvore. Akonáhle je nové okno spoločne s rozširovacím profilom vložené do stavebného otvoru, treba ho vyrovnať vo všetkých osiach.
Vyrovnanie okna v otvore. Akonáhle je nové okno spoločne s rozširovacím profilom vložené do stavebného otvoru, treba ho vyrovnať vo všetkých osiach.
Okno sa podloží drevenými podložkami alebo vzduchovými klinmi, ktoré uľahčia proces vyrovnania okna (vzduchové kliny možno prifukovať, či vyfukovať a lepšie sa tak reguluje vyrovnanie). Kliny sa umiestňujú aj po stranách okna.
Okno sa podloží drevenými podložkami alebo vzduchovými klinmi, ktoré uľahčia proces vyrovnania okna (vzduchové kliny možno prifukovať, či vyfukovať a lepšie sa tak reguluje vyrovnanie). Kliny sa umiestňujú aj po stranách okna.

 

5. Kontrola polohy rámu

Osadenie okna tak, aby bolo dokonale horizontálne aj vertikálne vyrovnané, vyžaduje vysokú mieru presnosti. Presným vyrovnaním predídeme prípadným budúcim nielen estetickým, ale najmä funkčným komplikáciám. Ku kontrole spoľahlivo poslúži vodováha.

Kontrola polohy rámu. Osadenie okna tak, aby bolo dokonale horizontálne aj vertikálne vyrovnané, vyžaduje vysokú mieru presnosti.
Kontrola polohy rámu. Osadenie okna tak, aby bolo dokonale horizontálne aj vertikálne vyrovnané, vyžaduje vysokú mieru presnosti.

 

Presným vyrovnaním predídeme prípadným budúcim estetickým, ale najmä funkčným komplikáciám. Ku kontrole spoľahlivo poslúži vodováha.
Presným vyrovnaním predídeme prípadným budúcim estetickým, ale najmä funkčným komplikáciám. Ku kontrole spoľahlivo poslúži vodováha.

 

6. Upevnenie okna

Po vyrovnaní okna možno pristúpiť k jeho upevneniu do steny. V závislosti od veľkosti okna a materiálu steny, do ktorej sa okno bude kotviť, sa montáž vykonáva rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je použitie kotviacich skrutiek (tzv. turboskrutiek), ktoré sa vŕtajú cez rám do ostenia. Niektoré profilové systémy umožňujú vŕtať turboskrutky mimo komoru s kovovou výstužou, čo znižuje riziko vniknutia vody ku kovovej výstuži a jej korózie. Pri uťahovaní skrutiek je nevyhnutné zabrániť prílišnému utiahnutiu a deformácii alebo prehnutiu rámu. Použitie skrutiek musí zabezpečiť dostatočnú teplotnú dilatáciu rámu, zvlášť pri tmavých profiloch.

Miesto skrutiek vŕtaných cez rám možno okno pripevniť pomocou tzv. pásových kotiev, ale ani tie nie sú univerzálne vhodné pre všetky typy ostenia. Veľmi dôležité je to, aby montážna firma dbala na správne umiestnenie kotviacich prvkov a maximálne presné vŕtanie. Poškodenie rámu alebo príliš veľké a nezakrytované otvory pre skrutku môžu mať fatálne následky pre celé okno.

V prípade nízkoenergetických a pasívnych stavieb je dnes bežná montáž do pripraveného osadzovacieho rámu alebo tzv. predsadená montáž, keď sa nové okno nachádza prakticky úplne mimo pôvodného ostenia.

Upevnenie okna. Jednou z možností upevnenia okna do steny sú kotviace skrutky (tzv. turboskrutky), ktoré sa vŕtajú cez rám do ostenia. Niektoré profilové systémy umožňujú vŕtať turboskrutky mimo komoru s kovovou výstužou, čo obmedzuje riziko vniknutia vody ku kovovej výstuži a jej korózie.
Upevnenie okna. Jednou z možností upevnenia okna do steny sú kotviace skrutky (tzv. turboskrutky), ktoré sa vŕtajú cez rám do ostenia. Niektoré profilové systémy umožňujú vŕtať turboskrutky mimo komoru s kovovou výstužou, čo obmedzuje riziko vniknutia vody ku kovovej výstuži a jej korózie.

 

Pri uťahovaní skrutiek treba zabrániť prílišnému utiahnutiu a deformácii alebo prehnutiu rámu. Použitie skrutiek musí zaistiť dostatočnú teplotnú dilatáciu rámu, zvlášť pri tmavých profiloch.
Pri uťahovaní skrutiek treba zabrániť prílišnému utiahnutiu a deformácii alebo prehnutiu rámu. Použitie skrutiek musí zaistiť dostatočnú teplotnú dilatáciu rámu, zvlášť pri tmavých profiloch.

7. Utesnenie pripojovacej škáry

Po ukotvení okna očistia montážnici múry priliehajúce k rámu okna a zvlhčia ich vodou. Táto fáza je potrebná pre následné perfektné zhotovenie tepelnej izolácie. Montážna tesniaca pena, ktorá sa na izoláciu používa, sa ľahšie aplikuje a rýchlejšie expanduje, pretože reaguje so vzdušnou vlhkosťou. Akonáhle je povrch čistý a vlhký, aplikuje sa izolačná pena do priestoru medzi stavebným otvorom a oknom. Pena rýchlo schne a tvrdne. Prebytok peny sa opatrne odstráni zrezaním, tak aby sa nepoškriabal rám okna.

Po odstránení zvyškov peny treba nalepiť parotesné a paropriepustné pásky, inak pena oveľa rýchlejšie degraduje a stráca tak svoju izolačnú schopnosť. Je veľmi dôležité použiť parotesnú pásku z vnútornej strany a paropriepustnú, hydroizolačnú pásku z vonkajšej strany. Vonkajší hydroizolačný uzáver pripájacej škáry možno vykonať podľa spôsobu zabudovania, tvaru ostenia a napojenia dodatočného zateplenia. Vhodné spôsoby možno nájsť na stránkach výrobcu.

Ďalšou možnosťou utesnenia medzery medzi stenou a oknom je špeciálne komprimovaná páska, ktorá sa po inštalácii “nafúkne” a vyplní tak voľný priestor. Materiál, z ktorého je vyrobená už plní funkciu oboch vyššie vedených doplňujúcich pások, tj. parotesnej aj paropriepustnej.

Napojenie ostenia k profilu by navyše malo byť vykonané APU lištami, ktoré zaistia čistý a bezchybný prechod medzi omietkou a okenným profilom a zároveň ochránia profil proti poškriabaniu pri aplikácii omietky. V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo pretiahnutá cez profil. Pri dilatácii okna by okamžite popraskala.

Utesnenie pripojovacej škáry. Po ukotvení okna sa zvlhčí priliehajúci múr vodou. To je dôležité pre následné dokonalé zhotovenie tepelnej izolácie. Montážna tesniaca pena sa tak ľahšie aplikuje a rýchlejšie expanduje, pretože reaguje so vzdušnou vlhkosťou.
Utesnenie pripojovacej škáry. Po ukotvení okna sa zvlhčí priliehajúci múr vodou. To je dôležité pre následné dokonalé zhotovenie tepelnej izolácie. Montážna tesniaca pena sa tak ľahšie aplikuje a rýchlejšie expanduje, pretože reaguje so vzdušnou vlhkosťou.

 

Prebytok peny sa po zaschnutí opatrne zreže tak, aby sa rám okna nepoškriabal a nepoškodila sa parotesná fólia. Následne sa nalepí presahujúca parotesná fólia na rovné, čisté a suché ostenia. Vonkajší vodotesný uzáver pripájacej škáry sa vykoná podľa spôsobu zabudovania, tvaru ostenia a napojenia dodatočného zateplenia. Vhodné spôsoby možno nájsť na stránkach výrobcu.
Prebytok peny sa po zaschnutí opatrne zreže tak, aby sa rám okna nepoškriabal a nepoškodila sa parotesná fólia. Následne sa nalepí presahujúca parotesná fólia na rovné, čisté a suché ostenia. Vonkajší vodotesný uzáver pripájacej škáry sa vykoná podľa spôsobu zabudovania, tvaru ostenia a napojenia dodatočného zateplenia. Vhodné spôsoby možno nájsť na stránkach výrobcu.

8. Osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu

Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu. Hĺbka vnútorného parapetu by mala byť zvolená tak, aby výrazne nepresahoval cez radiátor umiestnený pod oknom a nebránil tak prúdeniu vzduchu v zimnom období.

Vonkajší parapet sa upevní skrutkami do rozširovacieho profilu a prilepí montážnou penou na spodné ostenie. Treba dbať na to, aby bol zachovaný dostatočný sklon parapetu od okna a aby predná hrana parapetu bola vodorovná. Veľmi dôležité je vodotesné ukončenie parapetu v bočnom ostení. V prípade prefabrikovaných kovových alebo plastových parapetov sa používajú systémové koncovky parapetu, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. U klampiarsky vykonávaných parapetov je nevyhnutné vhodne utesniť bočný lem k osteniu, napríklad akrylátovým alebo polyuretánovým tmelom so zohľadnením možnej tepelnej dilatácie parapetu. Čelné hrana parapetu musí byť aspoň 3 centimetre pred vonkajším lícom steny.

Správne vykonaný parapetný detail musí zaistiť dostatočnú tepelnú izoláciu, aby nedochádzalo k poklesu teploty vnútorných povrchov pod teplotu rosného bodu pri návrhových podmienkach vnútorného prostredia.

Osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu. Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu Vonkajší parapet sa upevní skrutkami do rozširovacieho profilu a prilepí montážnou penou na spodku ostenia. Treba dbať na to, aby bol zachovaný dostatočný sklon parapetu od okna a aby predná hrana parapetu bola vodorovná. Veľmi dôležité je vodotesné ukončenie parapetu v bočnom ostení. Pri prefabrikovaných kovových alebo plastových parapetoch sa používajú systémové koncovky parapetu, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. Pri klampiarsky vykonávaných parapetoch treba bočný lem vhodne utesniť k osteniu, napríklad akrylátovým alebo polyuretánovým tmelom so zohľadnením možnej tepelnej dilatácie parapetu. Čelná hrana parapetu musí byť aspoň 3 centimetre pred vonkajším lícom steny.
Osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu. Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu Vonkajší parapet sa upevní skrutkami do rozširovacieho profilu a prilepí montážnou penou na spodku ostenia. Treba dbať na to, aby bol zachovaný dostatočný sklon parapetu od okna a aby predná hrana parapetu bola vodorovná. Veľmi dôležité je vodotesné ukončenie parapetu v bočnom ostení. Pri prefabrikovaných kovových alebo plastových parapetoch sa používajú systémové koncovky parapetu, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. Pri klampiarsky vykonávaných parapetoch treba bočný lem vhodne utesniť k osteniu, napríklad akrylátovým alebo polyuretánovým tmelom so zohľadnením možnej tepelnej dilatácie parapetu. Čelná hrana parapetu musí byť aspoň 3 centimetre pred vonkajším lícom steny.

 

Správne vykonaný parapetný detail musí zaistiť dostatočnú tepelnú izoláciu, aby nedochádzalo k poklesu teploty vnútorných povrchov pod teplotu rosného bodu pri návrhových podmienkach vnútorného prostredia.
Správne vykonaný parapetný detail musí zaistiť dostatočnú tepelnú izoláciu, aby nedochádzalo k poklesu teploty vnútorných povrchov pod teplotu rosného bodu pri návrhových podmienkach vnútorného prostredia.

9. Odstránenie ochranných pások

Odstránenie ochranných pások z rámov a krídel okien už spravidla zostáva na samotnom majiteľovi bytu či domu. Odstraňujte ich až po vymaľovaní stavebného otvoru. Na okne by nemali byť dlhšie ako tri mesiace. Po tomto čase hrozí, že pôjdu už zle odstrániť.

 

Záver

Plastové okná potrebujú iba minimálnu údržbu, aby si zachovali svoj vzhľad a funkčnosť po celé desaťročia. Na rozdiel od drevených okien netreba ich ošetrovať lazúrou alebo lakovať. K ich údržbe postačia bežné čistiace prostriedky zriedené vodou (nepoužívajte žiadne abrazívne čistidlá) a občasné nastavenie a premazanie kovania alebo kontrola odvodňovacích kanálikov.

 

Inštalácia okien je komplexný proces, ktorý má veľký vplyv na ich životnosť. A práve preto odporúčame prenechať montáž na osvedčených odborníkov. Je však dobré byť informovaný aj v tejto oblasti a prípadne si ustrážiť celý proces. Ide najmä o vaše financie a spokojnosť, ktorá vám zaistí príjemný život doma.

 

TIP

Pomocou plastových okenných profilov môžeme dosiahnuť značné úspory. Vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam môžu prispieť k zníženiu spotreby energií, náklady na ich údržbu sú zanedbateľné a uchovávajú si svoju kvalitu dlhé roky. Ďalšie informácie nájdete na: www.inoutic.sk

Redakciu informovala Katarína Dudáková.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Na strednom a východnom Slovensku sa môže ráno vyskytnúť hmla

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Slnečno, ojedinele hmla. Teploty 18 až 23 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 10…

“Sladko-trpké víťazstvo” v Limane. Bitka vyšla civilistov draho: “Aj psy majú teraz lepší život ako my”

0 icon

Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Leo Correa)   Správu z mesta s týmto názvom uverejnila spravodajská stanica Sky News "Tých pár obyvateľov, ktorí stále žijú pod zemou, sú "ako krtkovia", povedal nám jeden z nich. "Je nám jedno, kto tu vládne," povedala reportérom jedna žena. - "Mohol by to byť aj…

USA a Južná Kórea použili armádu v reakcii na vystrelenie rakety Severnou Kóreou nad Japonskom

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Dailywire/Foto:TASR/AP-South Korea Defense Ministry)   USA a Južná Kórea v utorok neskoro večer odpálili niekoľko rakiet v reakcii na provokáciu Severnej Kórey, ktorá začiatkom tohto týždňa vypálila balistickú raketu nad Japonskom Japonská vláda v utorok skoro ráno miestneho času odvysielala varovanie po celej krajine po tom,…

NATO žmurklo ako prvé

0 icon

Moskva 6. októbra 2022 (HSP/fvdinternational/Foto:Pixabay)   Je zriedkavé počuť politikov spomínať Boha, ale ešte zriedkavejšie ich počuť spomínať Satana. Ruský prezident však 30. septembra v slávnostnom prejave v Kremli spomenul oboje. Za "čistý satanizmus" označil "protináboženstvo", ktoré podľa neho v súčasnosti zachvátilo Západ a ktoré chce rozšíriť po celom svete.…

Vážny a Richter pre HS: Vyzerá to tak, že menšinovej koalícii budú pomáhať aj nečakané posily

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na tohtotýždňové odvolávanie Igora Matoviča panujú rôzne názory. Niektorí si myslia, že sa tým podarilo zachrániť šancu na predčasné voľby, iné tvrdia, že je to veľká chyba a tragédia potvrdzujúca korupčný charakter slovenskej politiky. Spýtali sme sa na názor poslancov Národnej rady Ľubomíra…

Čo si myslíte o stratégii Ruska na Ukrajine? Šachový gambit

0 icon

Moskva 6. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Dovoľte mi povedať vám, čo si myslím, že sa deje v súvislosti s ruskou špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine, píše Lerry Johnson vo svojom poslednom príspevku. Dovoľte mi začať kapitánom Očividným - Rusko sa neochotne vzdáva územia v Charkove, Donecku a Chersone, ale…

Voľby sa blížia, mainstream začal modulovať realitu. Bekmatov: Pridajte sa k nesúhlasu s diskriminačným konaním TV JOJ

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Keď im niečo nevyhovuje, zahrajú mŕtveho chrobáka, a tvária sa, že to neexistuje. Komunálne voľby sa blížia a s podobnými praktikami sa budeme stretávať čoraz častejšie. Ak mainstream posúdi niektorého kandidáta ako nevhodného, do predvolebnej debaty ho nepozve. Ak by boli ostatní kandidáti…

Chmelár: V tejto vojne sa bojuje aj zmanipulovanými prieskumami

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Ministerstvo zahraničných sa tento týždeň pochválilo prieskumom od GLOBSECU z ktorého vyplynulo, že si 47% Sloveniek a Slovákov želá víťazstvo Ukrajiny. Pričom výhru Ruska si praje menej ako pätina obyvateľov (19%). Závery prieskumu na sociálnej sieti okomentoval analytik Eduard Chmelár, jeho komentár prinášame v…

Dúfajme, že sa Orbán mýli…

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Hungarytoday/Foto:Facebook)   Taliansky publicista Giulio Meotti v článku pre Israel National News reagoval na uniknuté časti prejavu maďarského premiéra Viktora Orbána na tohtoročnom letnom tábore v Kötcse Počas svojho prejavu sa predseda maďarskej vlády údajne zmienil o prebiehajúcej energetickej kríze, ktorá by podľa neho mohla odstaviť…

USA prehrávajú bitku o ropu s Arabmi a Ruskom

0 icon

Washington 6. októbra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Krajiny OPEC+ sa dohodli na najprudšom znížení ťažby ropy od začiatku pandémie v roku 2020. Kvóty sa znížia o 2 milióny barelov denne. Málokto očakával takýto drastický krok zo strany OPEC+, najmä vzhľadom na tlak USA na Saudskú Arábiu. Prečo sa arabský svet vzoprel…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na strednom a východnom Slovensku sa môže ráno vyskytnúť hmla

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Slnečno, ojedinele hmla. Teploty 18 až 23 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 10…

“Sladko-trpké víťazstvo” v Limane. Bitka vyšla civilistov draho: “Aj psy majú teraz lepší život ako my”

0 icon

Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Leo Correa)   Správu z mesta s týmto názvom uverejnila spravodajská stanica Sky News "Tých pár obyvateľov, ktorí stále žijú pod zemou, sú "ako krtkovia", povedal nám jeden z nich. "Je nám jedno, kto tu vládne," povedala reportérom jedna žena. - "Mohol by to byť aj…

USA a Južná Kórea použili armádu v reakcii na vystrelenie rakety Severnou Kóreou nad Japonskom

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Dailywire/Foto:TASR/AP-South Korea Defense Ministry)   USA a Južná Kórea v utorok neskoro večer odpálili niekoľko rakiet v reakcii na provokáciu Severnej Kórey, ktorá začiatkom tohto týždňa vypálila balistickú raketu nad Japonskom Japonská vláda v utorok skoro ráno miestneho času odvysielala varovanie po celej krajine po tom,…

NATO žmurklo ako prvé

0 icon

Moskva 6. októbra 2022 (HSP/fvdinternational/Foto:Pixabay)   Je zriedkavé počuť politikov spomínať Boha, ale ešte zriedkavejšie ich počuť spomínať Satana. Ruský prezident však 30. septembra v slávnostnom prejave v Kremli spomenul oboje. Za "čistý satanizmus" označil "protináboženstvo", ktoré podľa neho v súčasnosti zachvátilo Západ a ktoré chce rozšíriť po celom svete.…

Vážny a Richter pre HS: Vyzerá to tak, že menšinovej koalícii budú pomáhať aj nečakané posily

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na tohtotýždňové odvolávanie Igora Matoviča panujú rôzne názory. Niektorí si myslia, že sa tým podarilo zachrániť šancu na predčasné voľby, iné tvrdia, že je to veľká chyba a tragédia potvrdzujúca korupčný charakter slovenskej politiky. Spýtali sme sa na názor poslancov Národnej rady Ľubomíra…

Čo si myslíte o stratégii Ruska na Ukrajine? Šachový gambit

0 icon

Moskva 6. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Dovoľte mi povedať vám, čo si myslím, že sa deje v súvislosti s ruskou špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine, píše Lerry Johnson vo svojom poslednom príspevku. Dovoľte mi začať kapitánom Očividným - Rusko sa neochotne vzdáva územia v Charkove, Donecku a Chersone, ale…

Voľby sa blížia, mainstream začal modulovať realitu. Bekmatov: Pridajte sa k nesúhlasu s diskriminačným konaním TV JOJ

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Keď im niečo nevyhovuje, zahrajú mŕtveho chrobáka, a tvária sa, že to neexistuje. Komunálne voľby sa blížia a s podobnými praktikami sa budeme stretávať čoraz častejšie. Ak mainstream posúdi niektorého kandidáta ako nevhodného, do predvolebnej debaty ho nepozve. Ak by boli ostatní kandidáti…

Chmelár: V tejto vojne sa bojuje aj zmanipulovanými prieskumami

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Ministerstvo zahraničných sa tento týždeň pochválilo prieskumom od GLOBSECU z ktorého vyplynulo, že si 47% Sloveniek a Slovákov želá víťazstvo Ukrajiny. Pričom výhru Ruska si praje menej ako pätina obyvateľov (19%). Závery prieskumu na sociálnej sieti okomentoval analytik Eduard Chmelár, jeho komentár prinášame v…

Dúfajme, že sa Orbán mýli…

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Hungarytoday/Foto:Facebook)   Taliansky publicista Giulio Meotti v článku pre Israel National News reagoval na uniknuté časti prejavu maďarského premiéra Viktora Orbána na tohtoročnom letnom tábore v Kötcse Počas svojho prejavu sa predseda maďarskej vlády údajne zmienil o prebiehajúcej energetickej kríze, ktorá by podľa neho mohla odstaviť…

USA prehrávajú bitku o ropu s Arabmi a Ruskom

0 icon

Washington 6. októbra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Krajiny OPEC+ sa dohodli na najprudšom znížení ťažby ropy od začiatku pandémie v roku 2020. Kvóty sa znížia o 2 milióny barelov denne. Málokto očakával takýto drastický krok zo strany OPEC+, najmä vzhľadom na tlak USA na Saudskú Arábiu. Prečo sa arabský svet vzoprel…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Vášeň v Tebe

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepšou mamou

0 icon

Každá z nás chce byť pre svoje deti tou najlepšou mamou. Mladé mamičky, ale aj tie staršie dostávajú mnoho (niekedy nevyžiadaných) rád, ako vychovávať svoje deti. My vám prinášame 5 jednoduchých spôsobov, ako byť ešte lepšou mamou pre svoje dieťa. Darujte dieťaťu sústredených 15 minút Dvakrá

Nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi ju vohnala "pod nože" iránskeho doktora. Lela Vémola prehovorila o ceste do Teheránu

0 icon

Bývalá slovenská playmate Lela Vémola odcestovala do Iránu. Dôvodom je jej nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi. „Veľmi dlho som zvažovala cestu do ďalekého Iránu, ale toto rozhodnutie neľutujem. Po nepríjemných skúsenostiach s lekármi v Európe, čo sa týka plastiky nosov, som sa zverila do rúk Dr. Farshida Mahboubirada, pretože viem, že…

Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

0 icon

K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej zastávke MHD Zochova uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších…

Armádny Magazín

Kniha "Krstní otcovia Hitlera" má čo povedať o súčasných vládcoch politiky

0 icon

Slovensko, 6.október 2022 (AM) – Kniha Krstní otcovia Hitlera strháva závoj zahmlievania veľmi tragickej etapy európskych a svetových dejín, ako je nacizmus. Analýzou politických, ekonomických, diplomatických a iných dokumentov n

Američania bijú na poplach. Kyjevské sily sa nechali vylákať pred ruskou ofenzívou

0 icon

USA, 6.október 2022 (AM) – Americké médiá s prekvapením píšu, že ukrajinské jednotky, ktoré vstupujú do „oslobodených“ miest Donbasu, tam prakticky nestretávajú ľudí. Naznačuje to najmä denník The New York Times. Mnoho obyvateľov ukrajinských osád bolo na začiatku špeciálnej operácie evakuovaných. Teraz, s nástupom ozbrojených síl Ukrajiny, sa ľudia sťa

Aj americká lietadlová loď ide do Japonského mora demonštrovať silu po odpálení severokórejskej rakety

0 icon

Južná kórea, 6.október 2022 (AM) –  USS Ronald Reagan, lietadlová loď s jadrovým pohonom, vplávala do Japonského mora po tom, čo Severná Kórea odpálila raketu stredného doletu ponad Japonsko. Vojnová loď sa bude nachádzať východne od Južnej Kórey , uviedla agentúra Yonhap s odvolan

Už nie na ochranu Ukrajiny. USA sa netaja ďalšou finančnou podporou útočných operácií proti Rusku

0 icon

USA, 6.október 2022 (AM) – Washington poskytne Kyjevu nový balík vojenskej pomoci vo výške 625 miliónov dolárov. Uviedol to americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa správy na webovej stránke Bieleho domu. Na Ukrajinu budú dodané ďalšie zbrane a vybavenie vrátane 4 viacnásobných odpaľovacích rakiet H

České ministerstvo obrany žiada 24 kusov lietadiel F-35

0 icon

USA, 6.október 2022 (AM) – V pondelok 3. 10. 2022 Ministerstvo obrany odovzdalo tzv. List so žiadosťou o ponuku americkej strane. Tento dokument nie je záväznou požiadavkou, česká vláda prostredníctvom nej iba indikuje svoj záujem začať s americkou stranou o nákupe lietadiel rokovať. Odovzdanie listu je pre americkú stranu nutným predpokladom pre…

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali