Víťazstvo Ruska na Ukrajine bude pre autoritu Západu znamenať katastrofu

Víťazstvo Ruska na Ukrajine bude pre autoritu Západu znamenať katastrofu

Moskva 9. apríla 2024 (HSP/pecat/Foto:TASR/AP-Libkos)

 

Nie je to tak dávno, čo Západ považoval Rusko za “Hornú Voltu vyzbrojenú jadrovými zbraňami”, píše Boris Džuranin pre noviny Pečat. Očakával na Ukrajine ľahké víťazstvo, ale bol porazený. Západné elity, nepripravené na tento zvrat udalostí, reagujú odmietaním a hnevom 

Záporožská jadrová elektráreň čelila dronovému útoku
Na snímke v poazdí Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) v Energodare

ŠVO hrozí Západu neočakávaným výsledkom – porážkou. Touto špeciálnou operáciou, porovnateľnou so salvami krížnika Aurora, ktoré odštartovali boľševickú revolúciu, sa vlastne začalo skutočné 21. storočie. Ruské víťazstvo v ukrajinskom ozbrojenom konflikte síce neohrozí existenciu Spojených štátov, ale aj tak znamená konečnú porážku, ba dokonca katastrofu pre “medzinárodné postavenie Západu a Spojených štátov a ich záujmy vo svete.

Reklama

Svet sa dnes čoraz jasnejšie a výraznejšie polarizuje a hlavným kameňom úrazu je postoj k Rusku. Na jednej strane stojí Západ a na druhej strane väčšina krajín globálneho Juhu. Rusko a Čína sú na čele tohto protizápadného hnutia. Prvé z nich dominuje vojensky a druhé hospodársky. Západ sa v snahe izolovať Rusko sám dostáva do čoraz väčšej izolácie. Uvedomuje si to aj chorvátsky geopolitik Zoran Meter: “Či si to Západ chce priznať alebo nie, Rusko teraz podporuje väčšina štátov globálneho Juhu, ktoré si uvedomujú, že výsledok ozbrojeného konfliktu na Ukrajine rozhodne o tom, či budú môcť vo svete zohrávať nezávislejšiu úlohu mimo stáročnej dominancie Západu.

Ako dodáva chorvátsky geopolitik, “pre Západ je hlavným problémom toto, nie to, aké bude mať Ukrajina hranice alebo či vstúpi do NATO alebo Európskej únie”.

Reklama

Preto všetka tá agresívna politická rétorika na Západe a dokonca aj hrozby francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o vojne NATO proti Ruskej federácii. Nie je to tak dávno, čo bolo niečo také dokonca ťažko predstaviteľné. Komu bol tento pokusný balónik vypustený?

Iste, NATO je napriek nafúknutému vojenskému rozpočtu, nekonečným cvičeniam a počtu obyvateľov, ktorý vysoko prevyšuje počet obyvateľov Ruska, na vojnu úplne nepripravené.

 

Bezradné západné politické elity

Napriek všetkému sa na Rusko v jeho zápase s Ukrajinou usmieva šťastie. Ukrajinskej armáde hrozí kolaps, a to napriek dodávkam “zázračných západných zbraní” v hodnote desiatok miliárd dolárov. Ruská ekonomika sa nezlomila pod tlakom západných “pekelných sankcií”. Naopak, ruská ekonomika sa posilnila. Potvrdzuje to aj americký miliardár David Sachs: “Západ (USA) urobil ruskú armádu silnejšou, väčšou ako predtým. Rusko vyrába oveľa viac zbraní (ako Západ), jeho priemyselná základňa sa rozšírila. Okrem toho sú teraz ich zbrane vyskúšané v boji, čo je v porovnaní so západnými zbraňami mimoriadne výhodné.”

Zatiaľ čo sa Rusko čoraz sebavedomejšie približuje k víťazstvu, krik na Západe neutícha. V skutočnosti prerastá do hystérie. Ako si vysvetliť túto bezradnosť mysle západných elít? Meter odkazuje na článok amerického profesora Andrewa Lathama, ktorý bol uverejnený 15. februára v časopise Hill. Prečo západné elity tak tvrdohlavo odmietajú prijať realitu? “Rusko vyhráva vojnu,” tvrdí Latham a je jasné, že “je nepravdepodobné, že by akékoľvek politické, ekonomické, taktické alebo technologické riešenie mohlo túto realitu zmeniť”.

Reklama

Andrew Latham odporúča posúdiť situáciu z hľadiska jednoduchej psychológie. Ide o koncept “zostrovania lojality”. Jednotlivci alebo skupiny, keď čelia nepríjemným alebo šokujúcim udalostiam, ich začnú popierať. Ich argumenty neobstoja pred faktami, ale v tej chvíli fakty odmietajú. Takéto správanie západných elít z ekonomického hľadiska len zvyšuje “utopené náklady”. Inými slovami, keď sa jednotlivci alebo skupiny odmietajú opierať o dôveryhodné a racionálne argumenty, dochádza k ich “psychologickému zrúteniu”.

Tvárou v tvár mimoriadne nepríjemným a neočakávaným skutočnostiam ukrajinského konfliktu, v ktorom očakávali ľahké víťazstvo, ale boli porazení, západné elity reagujú popieraním a hnevom. Rusko bolo donedávna považované za “Hornú Voltu, na nešťastie (pre Západ) vyzbrojenú jadrovými zbraňami”. Nekonečnú aroganciu Západu možno chápať z univerzálnej ľudsk
ej perspektívy, ale je to až príliš subjektívny postoj.

 

Odložená pomsta založená na závisti

Ruský geopolitik Leonid Savin zašiel vo svojich článkoch o krok ďalej a situáciu skúmal v širšom kontexte. Vo svojom článku Začiatok 21. storočia uvádza príklad kubánskej revolúcie, ktorá dala podnet mnohým ďalším oslobodzovacím hnutiam na celom svete a zároveň vyvolala veľkú nevôľu v Spojených štátoch. Savin sa odvoláva na tento zložitý pocit, o ktorom písal nemecký filozof Max Scheler a nazval ho ressentiment. Je to “oneskorená pomsta založená na závisti”.

Keď bol yankeeovský imperializmus napokon porazený, “americká politika bola postavená na tomto ressentimente. “Výsledkom boli sankcie, hospodárske embargo a úplne neopodstatnené zaradenie Kuby na zoznam štátov sponzorujúcich terorizmus.”

Reklama

Víťazná kubánska revolúcia, ktorá bola otvorene protiburžoázna (pripomeňme si vyhlásenia Fidela Castra z decembra 1961, že je marxista-leninista a že ním zostane až do smrti), povzbudila členov oslobodzovacích a protikoloniálnych hnutí a dala signál ostatným revolučným silám. A to nielen v krajinách Latinskej Ameriky, ktoré boli pod priamou a nepriamou okupáciou Spojených štátov.

Niečo podobné sa stalo v Rusku počas Októbrovej revolúcie. Duchovný otec moderného Pakistanu v britskej Indii, básnik a filozof Muhammad Iqbal, sa nadšene vyjadroval o ruskom októbri. V Latinskej Amerike sa robotnícke hnutie inšpirovalo úspechmi ruskej revolúcie. V ázijských krajinách so záujmom sledovali udalosti v Rusku. A dokonca aj v Spojených štátoch sledovali udalosti v Sovietskom zväze so žiarlivosťou a závisťou.

Na politickom Západe však táto revolúcia vyvolala hlboké rozhorčenie, o ktorom písal nemecký filozof. Európske demokracie sa okamžite zmenili na fašistické diktatúry. Niet sa čomu čudovať: západná demokracia a fašizmus nie sú antipódy, ale dvojčatá. Sovietskemu Rusku bolo treba čeliť za každú cenu, dokonca so zbraňou v ruke, a Západ sa na to začal pripravovať.

 

Pokračovanie “éry boja” – duch zmien, obratov a revolúcií

Práve preto je revolúcia v Rusku, ktorá nakoniec viedla k vzniku Sovietskeho zväzu, kľúčovým referenčným bodom. Je to vlastne miesto, kde sa začalo dvadsiate storočie.

Savin píše o zmene veľkých historických epoch. Pripomína veľkého kubánskeho spisovateľa Aleja Carpentiera, ktorý vo svojej prednáške “Cesta polstoročia”, prednesenej 20. mája 1975 vo Venezuele, poznamenal, že astronomické epochy sa líšia od historických. Napríklad pätnáste storočie podľa neho trvalo len 50 rokov, pretože v tomto čase sa podľa neho nachádzali všetky dôležité udalosti, ktoré toto storočie poznačili, od dobytia Konštantínopolu až po objavenie Ameriky.

Alejo Carpentier označil dvadsiate storočie za “éru boja” a hovoril o duchu zmien, zvratov a revolúcií.

Dvadsiate storočie sa začalo buržoáznymi protestmi v rôznych častiach sveta, a preto boli salvy z ruského krížnika Aurora jeho “bodom obratu”.

Antikoloniálne boje, ktoré po druhej svetovej vojne zachvátili tri kontinenty, sú len pokračovaním dlhej “éry boja” proti kolonializmu. Dôležité je, že všetky tieto konflikty neboli len stretmi medzi impériami a národnými štátmi. Nie, boli procesom oslobodzovania od buržoáznej hegemónie, ktorá sa čoraz viac stávala otroctvom.

Čínsky komunistický vodca Lin Biao raz vyslovil veľmi dôležitú myšlienku: “Ak sa rozhliadneme po svete, môžem Severnú Ameriku a západnú Európu nazvať ‘mestami sveta’ a Áziu, Afriku a Latinskú Ameriku ich ‘vidiekom'”. Po druhej svetovej vojne proletárske revolučné hnutie v kapitalistických krajinách Severnej Ameriky a západnej Európy na istý čas utíchlo, zatiaľ čo národné revolučné hnutia v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike sa rozvíjali v plnej sile.”

Reklama

Severná Amerika a západná Európa sú teda “mestami sveta”, v ktorých vládne “buržoázia”. Ázia, Afrika a Latinská Amerika sú “vidiekom”, teda tým, čo sa dnes nazýva globálnym Juhom, ktorý sa stavia proti hegemónii kolektívneho Západu alebo globálneho Severu.

Takto zanikajú veľké svetové civilizácie. Z toho je jasné, prečo je Západ taký rozhorčený voči Rusku. Špeciálna vojenská operácia, ktorú
Ruská federácia vedie na Ukrajine, hrozí Západu nečakaným výsledkom – porážkou. Touto špeciálnou operáciou, porovnateľnou so salvami krížnika Aurora, ktoré odštartovali boľševickú revolúciu, sa vlastne začalo skutočné 21. storočie.

To je dôvod, prečo Západ prežíva resentiment. Ruské víťazstvo v ukrajinskom ozbrojenom konflikte by síce neohrozilo existenciu Spojených štátov, ale aj tak by znamenalo definitívnu porážku a dokonca katastrofu pre “medzinárodné postavenie a záujmy Západu a Spojených štátov vo svete.

Je však zrejmé, že ide len o jednu vojnu v celom dlhom rade vojen. Požiar sa (zatiaľ) rozšíril do západnej Ázie.

Stojí za zmienku, že ozbrojený konflikt na Ukrajine, ktorý si už vyžiadal státisíce obetí, vyvolal sám Západ (Spojené štáty) tým, že odmietol rokovať s Ruskom ešte v decembri 2021. Západ rozdúchal to, čo nedokáže kontrolovať. Džina vypustil z fľaše. Ako poznamenáva Savin, “keďže sa mu nepodarilo podplatiť a oklamať ruskú elitu (ako to, žiaľ, bolo v 90. rokoch), keďže sa mu nepodarilo oslabiť ju pokusmi o farebné revolúcie a destabilizáciu okolo ruských hraníc v roku 2000, poslednou možnosťou bolo vytvoriť konflikt na území susedného štátu, ktorý sa nachádza na historickom ruskom území”.

Reklama

Takto sa menia historické epochy a zanikajú veľké svetové civilizácie.

 

Prečítajte si tiež:

 

 

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

14:44

Inflácia v eurozóne by sa mala v nasledujúcich rokoch ďalej spomaľovať a do roku 2026 by mohla klesnúť pod cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %. Ukázali to v piatok výsledky kvartálneho prieskumu banky, tzv. Prieskumu profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters, SPF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

14:42

Nová daň z bankových transakcií by mohla výrazne poškodiť podnikateľský sektor, ktorý platby dodávateľom a mzdy zamestnancom vypláca takmer výlučne elektronickou formou. Vo veľkej miere budú ovplyvnení aj bežní občania, vyjadrila sa v piatok v súvislosti s možným zavedením novej dane Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

Vláda by sa v rámci konsolidácie verejných financií mala podľa asociácie venovať znižovaniu výdavkov štátneho rozpočtu a nie zavádzaniu nesystémových riešení.

14:37

Tínedžer počas turistiky so svojím otcom našiel 1800-ročný prsteň s podobizňou rímskej bohyne vojny Minervy, uvádza Izraelský úrad pre starožitnosti (IAA). TASR informuje na základe správy portálu The Times of Israel.

“Na tomto krásnom prsteni, ktorý sa nám zachoval celý, vidíme obrázok nahej postavy v prilbe. V jednej ruke drží štít, v druhej kopiju,”vyhlásil Nir Distelfeld z IAA. Zrejme bronzový prsteň podľa neho pochádza z neskorej rímskej doby z druhého alebo tretieho storočia nášho letopočtu a mohol patriť dievčaťu alebo žene žijúcej na farme v danej oblasti.

14:35

Ruská delegácia na čele s námestníkom ruského ministra obrany Alexejom Krivoručkom v piatok pricestovala do Severnej Kórey (KĽDR). Bude tam rokovať o implementácii dohôd, ktoré nedávno uzavrel ruský prezident Vladimir Putin a vodca KĽDR Kim Čong-un. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Putinova cesta do KĽDR sa konala v čase rastúcich obáv z dohody o zbrojení, v rámci ktorej Severná Kórea poskytuje Rusku muníciu na vojnu proti Ukrajine.

 

14:34

Amerického novinára denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha v piatok v Rusku odsúdili na 16 rokov väzenia za špionáž, informovala ruská štátna tlačová agentúra RIA. Podľa správ agentúr AP a Reuters píše TASR.

Umiestnený má byť v kolónii s maximálnym stupňom stráženia.

Podľa tlačovej služby súdu Gershkovich svoju vinu nepriznal. Americká vláda a vydavatelia denníka WSJ označili tento súdny proces za podvod a o ruskom právnom systéme hovoria ako o spolitizovanom. Obžaloba považovala obvinenia za preukázané bez akýchkoľvek pochybností.

14:32

Izraelská armáda v piatok vyhlásila, že sa objavuje čoraz viac indícií, že pri útoku jej armády v Pásme Gazy zahynul líder ozbrojeného krídla Hamasu Muhammad Dajf. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Predstaviteľ hnutia Hamas bez predloženia dôkazov vyhlásil, že Dajf je v poriadku a dohliada na ozbrojené operácie Hamasu.

14:30

Z najmenej osem rokov trvajúceho pohlavného zneužívania maloletých obvinili v USA najväčšieho poskytovateľa ubytovania pre detských migrantov bez sprievodu Southwest Key. Vo štvrtok o tom informovalo ministerstvo spravodlivosti, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Trestné oznámenie proti Southwest Key podali v texaskom Austine. Podľa žaloby sa maloletým vyhrážali zabitím, ak zneužívanie oznámia.

14:15

Železničná doprava v úseku Štúrovo – Strekov v okrese Nové Zámky je od 11.10 h prerušená. Dôvodom je mimoriadna udalosť, vykoľajenie nákladného vlaku cudzieho dopravcu, potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.

ZSSK zavádza na úseku trate náhradnú autobusovú dopravu. Mimoriadna udalosť by mala trvať zhruba 24 hodín.

13:57

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó sa vyjadril, že vysoký predstaviteľ EÚ Josep Borrell sa snaží podkopať plánovaný program maďarského predsedníctva v Rade EÚ.

Maďarský minister dodal, že takýto krok je nevhodný najmä teraz, keď Európa čelí vážnym krízam, akou je vojna či dramatický pokles konkurencieschopnosti a zahraničnopolitickej váhy Únie.

Informoval o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke pracovníci triedia čerstvo nazbierané mango na farme v meste Ismailia na severovýchode Egypta

Autor: TASR/AP-Amr Nabil

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Milan Šupa

Ivan Štubňa

Gustáv Murín

Marek Brna

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali