SR má nového veľvyslanca pri Svätej stolici

Vatikán 14. septembra 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:PrintScreen:Vatikán)

 

Svätý Otec František včera prijal poverovacie listiny z rúk nového veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho.

Pápež František (na snímke vpravo) prijal poverovacie listiny z rúk nového veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho (na snímke vľavo)

Za mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR pri Svätej stolici a zároveň pri Zvrchovanom vojenskom špitálnom ráde svätého Jána z Jeruzalema z Rodosu a Malty bol Marek Lisánsky menovaný 1. júna 2018. V poslednom období (2015 – 2018) pôsobil ako Poradca predsedu NR SR v pre oblasť zahraničnej politiky. Štyridsaťjedenročný Marek Lisánsky vo funkcii veľvyslanca SR pri Svätej stolici vystriedal Petra Sopka, ktorý na tomto poste pôsobil od roku 2013.

 

Krátky životopis

JUDr. Marek Lisánsky sa narodil 1. 10. 1976 v Košiciach. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach s titulom doktora práv, v roku 2001 potom študoval aj na Diplomatickej akadémii vo Viedni. Na Ministerstve zahraničných vecí SR pôsobí už dvadsať rokov. V poslednom období účinkoval ako diplomatický poradca predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (2015-2018). V rámci svojej kariéry istý čas (2014-2015) pracoval aj na Ministerstve obrany ako politický riaditeľ. V období 2009-2014 pôsobil ako generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove a v rokoch 2007-2009 pracoval na Úrade vlády ako generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a menšín.

 

Prinášame rozhovor s novým veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marekom Lisánskym, ktorý poskytol Slovenskej redakcii Vatikánskemu rozhlasu krátko pred tým, ako odovzdal poverovacie listiny Svätému Otcovi Františkovi na oficiálnej audiencii. Rozhovor pripravil P. Jozef Bartkovjak SJ, vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.

Pán veľvyslanec, 1. júna 2018 ste boli menovaný za mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR pri Svätej stolici a zároveň pri Zvrchovanom vojenskom špitálnom ráde svätého Jána z Jeruzalema z Rodosu a Malty. Zakrátko odovzdáte Svätému Otcovi poverovacie listiny, a tým sa Vaša nová misia pri Vatikáne začne naplno. V tomto rozhovore by sme Vás chceli predstaviť ako človeka, ktorý bude reprezentovať Slovensko vo vzťahu so Svätou stolicou. Prezraďte o sebe najprv trochu z tej ľudskej stránky. Z oficiálneho životopisu vieme, že pochádzate z Košíc, máte 41 rokov. Aké je Vaše rodinné zázemie, vzťah k Cirkvi?

Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov, či už na Slovensku alebo tu v Ríme. Tak ako ste už uviedli mám 41 rokov, pochádzam z Košíc, a som hrdý Košičan. Na druhej strane, rodinné korene máme po celom Slovensku, či už je to Zamagurie, alebo sú to Bánovce nad Bebravou, odkiaľ pochádza otec – zo Zamaguria pochádza mamička. Takže máme také širšie rodinné zázemie a veľmi radi sa ako rodina stretávame. Som právnik a mám dve krásne deti.

Žijeme trvalo v Košiciach, ale tým, že som pôsobil a pôsobím v diplomacii už dvadsať rokov, mali sme možnosť žiť aj v iných kútoch Európy. Nejaký čas som strávil ako generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove a viacerí poslucháči, možno aj vášho rádia, ma mali možnosť vidieť na rôznych podujatiach. V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch, kde máme slovenskú kaplnku, alebo pri iných príležitostiach, či už s krajanmi alebo so Slovákmi, ktorí navštívili aj toto mesto Jána Pavla II.

Profesionálne sa venujem zahraničnej službe, na Ministerstve zahraničných vecí pôsobím dvadsať rokov. Predtým som študoval na právnickej fakulte v Košiciach. Čo sa týka profesionálneho životopisu, počas mojej dvadsaťročnej kariéry som pôsobil ako diplomatický poradca predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Pôsobil som aj na Úrade vlády ako generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a menšín. Istý čas som strávil aj na Ministerstve obrany ako politický riaditeľ, takže mám skúsenosti aj zo štátnej správy. Samozrejme, Ministerstvo zahraničných vecí je domovskou inštitúciou, z ktorej k vám prichádzam.

Čo pre Vás znamená tento príchod do Ríma, do Vatikánu?

Samozrejme, je to obrovská česť, je to obrovská výzva, je to privilégium, pre diplomata zvlášť. Prichádzam v roku, v ktorom Slovensko a Svätá stolica oslavujú 25. výročie diplomatických vzťahov, ale to 25. výročie sa týka skutočne moderných diplomatických vzťahov. Naše vzťahy medzi Slovenskom a Rímom, medzi naším územím a Rímom, trvajú omnoho dlhšie. A to si asi všetci musíme uvedomiť a myslím si, že si to aj uvedomujeme. To je relácia, ktorá trvá takmer 1200 rokov. Je to najstaršia diplomatická relácia – ak sa to dá takto povedať – nášho územia a nášho národa. Trvá od misie sv. Cyrila a Metoda a ja som poctený a hrdý na to, že môžem Slovensko v tomto prostredí zastupovať.

Keď už hovorím o histórii, myslím si, že Rím je aj slovenským mestom. Tých slovenských miest, ak to takto nazveme, máme vo svete viacero. Určite je to Praha, určite je to Viedeň, Budapešť – naše bývalé hlavné mestá, ale sú to aj mnohé iné metropoly. Paríž, kde pôsobili významní slovenskí politickí predstavitelia. Ale bezpochyby je kľúčovým mestom rovnako Rím. Veď tu v histórii pôsobili tie najvýznamnejšie slovenské postavy. Spomeniem aj Milana Rastislava Štefánika, keď som už spomenul svätých Cyrila a Metoda. Tu je svätý Cyril pochovaný, je to svedok našej živej a najstaršej histórie. Takže pri plnení tejto misie je veľmi dôležité si to všetko uvedomiť a ja si to plne uvedomujem.

Nedávno bol celý svet svedkom blahorečenia v Košiciach, čiže aj univerzálna Cirkev mohla Slovensko na dotyk zakúsiť. Do Košíc prišiel ako predstaviteľ Vatikánu pán kardinál Becciu, ktorý predtým dlhé roky pracoval ako zástupca Štátneho sekretariátu. Boli ste prítomný v Košiciach už ako veľvyslanec, čiže Vaša misia sa prakticky už začala…

V Košiciach som bol prítomný a musím povedať, že moja prítomnosť bola skutočne jedinečnou situáciou vo viacerých rovinách. V prvom rade preto, že je to moje rodné mesto a som na to hrdý. Zároveň, keď som nastúpil, tesne po mojom príchode do Ríma som mal možnosť odovzdať kópie poverovacích listín práve monsignorovi Becciu, vtedajšiemu ešte nie kardinálovi a prefektovi Kongregácie pre kauzy svätých, ale predstaviteľovi Štátneho sekretariátu, kde som ho aj pozval na beatifikáciu a vyjadril som veľký záujem a prosbu o to, že ak bude môcť v prvý deň svojho úradovania navštíviť Košice a slúžiť svätú omšu, budeme veľmi poctení, a to sa aj naplnilo. Takže som hrdý aj z tohto hľadiska, že som mal možnosť byť prítomný.

A samozrejme, myslím si, že pre všetkých prítomných to bolo jedinečné stretnutie. Bola to jedinečná slávnosť, jednak obsahom a témou, ktorá sa týka našej novej blahoslavenej, mladej šestnásťročnej Anky Kolesárovej, ktorá bola zavraždená. Ale aj tým, aký rámec to malo. Bolo to veľmi dôstojné a skutočne musím povedať, že Košická arcidiecéza, celý prípravný výbor, venovali maximálne úsilie a bolo to vidieť. Bolo to nádherne pripravené stretnutie, ktorého sa zúčastnilo 35, možno 40 tisíc prevažne mladých ľudí. Bolo veľmi zaujímavé vidieť aj budúcnosť Katolíckej cirkvi v slovenskom prostredí, na slovenskom území, kde ten záujem mladých bol skutočne evidentný, vrátane takmer tisícky mladých kňazov, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili.

Keďže ste viac rokov prežili v Poľsku, v Krakove, aj tam ste mohli vidieť život Cirkvi, či už z pútnického hľadiska, keďže Krakov stále priťahuje ľudí, ale aj dlhodobejšie. Krakov je aj Slovákom blízky. Ako ste to tam zažili?

Keď hovorím o tých „slovenských mestách v zahraničí“, samozrejme Krakov je tiež jedným zo „slovenských miest v zahraničí“. V istom smere je to tak aj historicky. Veď je to sídlo druhej najstaršej stredoeurópskej univerzity. Stovky študentov zo Slovenska už od čias stredoveku študovali na Jagelovskej univerzite, majú to uvedené v matrike. Takže je to aj krásne spojivo medzi našimi dvoma krajinami. Krakov je aj dnes živým príkladom toho, ako sa dá rozvíjať aj táto problematika.

Myslím si, že Krakov žije odkazom Jána Pavla II. každodenne a je to vidieť na každom kroku. Je vidieť, že Ján Pavol II. prišiel do Ríma z Krakova, ako krakovský arcibiskup, a nikdy na Krakov nezabudol. Veľmi silný odkaz Jána Pavla II. je vidieť aj v slovensko-poľských reláciách, aj v počte slovenských pútnikov, ktorí do Krakova, do Wadovíc, do Lagiewnikov prichádzajú. Myslím si, že ani jeden z týchto názvov nie je poslucháčom Rádia Vatikán cudzí a mnoho z nich tieto miesta navštívilo. Je tam aj množstvo slovacikálnych pamiatok – v Lagiewnikoch máme slovenskú kaplnku, je prekrásna. Rovnako sa slúžia slovenské omše, či už v Krakove, alebo v prihraničných obciach Spiša a Oravy, kde žije ešte naša krajanská komunita.

To všetko je taký živý celok, ktorý dopĺňa obraz spoločného slovensko-poľského prostredia a aj nášho pôsobenia v Krakove. Mal som tú česť a možnosť pôsobiť v Krakove osem rokov, počas dvoch období, takže som s týmto mestom a s týmto prostredím veľmi silne spojený. Teda z malého, v úvodzovkách „poľského Ríma“ prichádzam do veľkého svetového Ríma a som na to, ako som už povedal na úvod, veľmi hrdý a beriem to s veľkou pokorou.

Ako právnik ste sa špecializovali okrem iného aj na ľudskoprávnu oblasť. V životopise sa dočítame, že ste boli aj členom výboru pre pamätník Sobibor v Poľsku. To je vec na Slovensku pomerne málo známa – spája sa to s obdobím Druhej svetovej vojny, holokaustu. Ale sú aj iné takéto rany z minulosti, ktoré sa týkajú ľudských práv, ktoré sa uzdravujú aj formou pamätníkov, spomienok. Mohli by ste to priblížiť?

Ďakujem za túto otázku, lebo si myslím, že je to aj veľmi silná téma. Nielen Sobibor. Všetci vieme, že počas Druhej svetovej vojny bolo na území Európy množstvo takých temných miest. Miest, kde zahynuli tisíce, desaťtisíce obetí. Sobibor je pre nás v tomto smere mimoriadne významný. Je to miesto, kde bolo počas Druhej svetovej vojny zavraždených cca 30 až 35 tisíc obetí holokaustu zo Slovenska, a málo sa o tom vie. Nielen ako generálny konzul, ale aj ako predstaviteľ vlády som bol takmer desať rokov členom riadiaceho výboru, ktorý mal na starosti toto miesto zodpovedajúcim spôsobom nielen pripomínať, ale zároveň ho nejakým spôsobom aj architektonicky, historicky a archeologicky sanovať. Myslím, že z veľkej časti sa nám to aj podarilo, ten projekt pokračuje aj ďalej.

Tým, že som sa stal veľvyslancom pri Vatikáne, som toto pôsobenie už ukončil, ale naďalej projekt veľmi silne sledujem. Je to súčasť našej historickej pamäte a je dobre, ak si budeme takéto udalosti pripomínať. Pre mnohých návštevníkov prihraničného regiónu je samozrejme veľkým mementom Auschwitz – Osvienčim, ale treba pamätať na to, že slovenské obete sú aj na iných miestach. Sú aj v Majdanku, sú v Treblinke, sú v Sobibore. Takže je dobré, keď aj takejto téme venujeme svoju pozornosť.

Téma historickej pamäte je významná a myslím si, že aj v diplomacii má svoje miesto, má veľmi silnú pozíciu v kultúrnej diplomacii. Aj mojím záujmom tu v Ríme bude tú slovenskú historickú pamäť o Slovákoch a Slovensku v Ríme stále zdôrazňovať. Rím je pre nás takým univerzálnym oknom. Ako som povedal, keď sa chceme o sebe niečo dozvedieť v horizonte desiatok rokov, treba sa pozrieť na Prahu, v horizonte niekoľkých stovák rokov možno Budapešť a Viedeň, ale ak hovoríme o tisícročiach, tak to je jedine Rím. Takže v tomto smere z historického hľadiska je pre nás Rím veľmi významný, je prameňom poznania o nás samých.

Čaká vás stretnutie so Svätým Otcom Františkom, odovzdáte mu poverovacie listiny. Je to formálny akt, ale aj ľudské stretnutie. Bude to Vaše prvé stretnutie s pápežom Františkom?

Bude to moje prvé bezprostredné stretnutie so Svätým Otcom. Viackrát som mal možnosť byť prítomný pri rôznych podujatiach, na ktorých sa Svätý Otec František zúčastňoval. Predtým som mal možnosť sa stretnúť krátko aj so Svätým Otcom Benediktom XVI., počas jeho prvej návštevy v Krakove. Ale so Svätým Otcom Františkom toto bude prvé bezprostredné stretnutie. Samozrejme, je to obrovská česť a ako pre človeka tak i pre diplomata je to asi jeden z vrcholov, ak nepoviem že samotný vrchol profesionálnej dráhy.

Ako slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici budem samozrejme so Svätým Otcom hovoriť o tom, že Slováci a Slovensko držia Svätému Otcovi Františkovi palce v jeho náročnej misii, že sme pri ňom a že Slovensko je krajinou, ktorá je v strede Európy, je krajinou, ktorá je malá, ale ktorá má unikátne a jedinečné historické dedičstvo, ktorá reprezentuje národ, ktorý prijal kresťanstvo ako jeden z prvých, ak nepoviem že prvý v Strednej Európe. Má veľmi silnú kresťanskú tradíciu, ktorá je dodnes živá.

A samozrejme, budem hovoriť aj o tom, že máme veľký záujem o prehĺbenie vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. A myslím si, že môžem aj povedať, že prinášam bezprostredné a úprimné posolstvá a pozdravy od našich najvyšších ústavných činiteľov: od pána prezidenta, od pána predsedu Národnej rady a od pána premiéra. Takže toto bude určite predmetom našej spoločnej diskusie a ja sa na to už veľmi teším.

(Rozhovor sa uskutočnil v Ríme 7. septembra 2018)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poľsko nezatvorí baňu Turów ani po sankciách európskeho súdu

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek,TASR/AP-Petr David Josek)   Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol, že Poľsko musí zaplatiť Európskej komisii denné penále vo výške 500-tisíc eur, pretože nezastavilo ťažbu hnedého uhlia v bani Turów. V tlačovej správe o tom informoval hovorca súdu Balázs Lehóczki Takéto opatrenie by malo…

Pri výbuchu v elektrárni v Maďarsku sa zranilo osem ľudí, štyria ťažko

0 icon

Budapešť 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výbuch vo vodnej elektrárni na rieke Tisa pri mestečku Kisköre v Maďarsku v Hevešskej župe si v pondelok vyžiadal osem zranených, z ktorých štyria utrpeli ťažké poranenia, informoval regionálny spravodajský server heol.hu Hovorca župného úradu civilnej ochrany Csaba Nagy uviedol, že príčiny a okolnosti…

Na hranice s Bieloruskom pre tlak migrantov posielajú ďalších 500 vojakov

0 icon

Varšava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys)   Poľskí vládni predstavitelia v pondelok oznámili, že posielajú dodatočných 500 vojakov a špeciálne vozidlá na hranice s Bieloruskom. Posilňujú tak kontrolu hraníc vzhľadom na zvyšujúci sa tlak migrantov, ktorý podľa Poľska organizujú Bielorusko a Rusko s cieľom destabilizovať Európsku úniu „Máme do činenia…

USA spochybnili integritu volieb v Rusku; Moskva kritiku odmieta

0 icon

Washington 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin/SITA/AP/Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin)   Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok spochybnilo integritu parlamentných volieb v Rusku s tým, že tvrdý zásah ruskej vlády voči jej kritikom "zabránil" občanom uplatniť svoje občianske a politické práva Hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price uviedol, že ruské vedenie…

Peter Sagan zostane vo francúzskom tíme bez brata Juraja aj Erika Bašku

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Roky boli zvyknutí na to, že sú v jednom tíme s najlepším slovenským cyklistom Petrom Saganom, ale to sa od budúcej sezóny zmení. Brat Juraj Sagaj aj Erik Baška nebudú pokračovať po boku trojnásobného majstra sveta, ktorý bude od 1. januára 2022 dva…

Vstup do Vatikánu bude od októbra povolený len s covidpasom

0 icon

Rím 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do Vatikánu budú mať od 1. októbra vstup povolený len osoby s tzv. covidovým pasom. Oznámila to v pondelok Svätá stolica, píše agentúra DPA. Každý obyvateľ, pracovník či návštevník Vatikánu sa bude musieť preukázať potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, aktuálnym negatívnym testom alebo prekonaním…

Ukrajinská SBU začala stíhanie vo veci konania ruských volieb na Kryme

0 icon

Kyjev 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) začala trestné stíhanie vo veci konania volieb do ruskej Štátnej dumy, ktoré sa konali na anektovanom Krymskom polostrove. S odvolaním sa na SBU o tom v pondelok informovala agentúra Ukrinform Vo vyhlásení SBU sa uvádza, že "všetci účastníci tohto…

Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre trestný čin ohýbania práva

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú pre trestný čin ohýbania práva. Zároveň označil súdny proces voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi za monsterproces, teda typický politický proces, ktorý možno porovnať…

O’Malley: Kríza okolo sexuálneho zneužívania si vyžaduje premenu pastorácie

0 icon

Varšava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, kardinál Seán Patrick O'Malley, navrhuje, aby cirkev vo východnej a strednej Európe "prešla pastoračnou premenou" Podľa spravodajského webu Vatican News to kardinál O´Malley uviedol v príhovore, ktorým sa v nedeľu vo Varšave začala medzinárodná konferencia o ochrane…

Popoludní bude koaličná rada. Matovič a Remišová sa zhodujú na potrebe vymedzenia kompetencií generálnej a špeciálnej prokuratúry. Kollár: Pokračovanie koalície bez hnutia Sme rodina je reálne

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR,SITA-Branislav Bibel)   Popoludní sa zíde koaličná rada. Partneri by sa mali venovať aktuálnym témam. Hnutie OĽANO chce hovoriť o prijatí legislatívy na boj s mafiou a ochranu právneho štátu, nevylúčilo ani diskusiu o koaličnej zmluve "OĽANO otvorí na koaličnej rade otázku urýchleného prijatia…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

Boris Mesár

Novodobé otrokárstvo : „Osobné uhlíkové kvóty"

0icon

BM : veci ,ktoré sa dejú v súčasnosti  a zároveň súčasne musia začať dávať zmysel aj liberálnym imbecilom ,aj keď sa to boja priznať ... Osobné emisné kvóty sa rozvíjajú v súlade s cieľmi Agendy 2030, cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a podvodom spôsobeným zmenou klímy. O…

Gustáv Murín

Samovládca Lipšic má zachrániť koalíciu "zmeny k zlu"...

0icon

Internet a sociálne siete sú posledným útočiskom demokracie. Veď vďaka sociálnym sieťam prepukla napríklad aféra „Gorila“, ktorú Nicholson tri roky tajil pod zámienkou, že ju on sám „vyšetrí“. Vďaka sociálnym sieťam bolo odhalené prepojenie Kisku na popradské podsvetie. Ale tiež vďaka demagogickým vystúpeniam na sociálnych sieťach sa do parlamentu dostal…

Andrej Sablič

Budíček!!!

0icon

Motto: Slovensko sa stalo členom komisie OSN pre budovanie mieru?!

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

10 vecí, o ktorých by sme mali premýšľať pred uzavretím manželstva

0 icon

Pri prvotnom pobláznení vnímame naše polovičky ináč ako je tomu v skutočnosti. Sú pre nás ideálne bytosti, ktoré nemajú ani jednu chybu. Je to naozaj úžasné, ale má to však jeden háčik. Je to iba dočasné a ak chceme šťastné manželstvo, mali by sme si to čím skôr uvedomiť. Lepšie…

10 hrôzostrašných tetovaní alebo keď sa kerka stretne s realitou. Mysli predtým, než sa necháš potetovať!

0 icon

Povolanie tatéra si vyžaduje mnoho zručností. Predsa len, aj toto je druh umenia, ktoré si vyžaduje okrem iného dávku talentu. Avša cesta k úspešnému zvládnutiu povolania tatéra je dlhá a často plná chýb. Aká je tá najhoršia časť? Tetovanie ti ostane po zvyšok tvojho života (ak si ho nedáš prekryť alebo odstrániť laserom). Dobrým spôsobom,…

Hľadá sa autor nástenných malieb z druhej svetovej vojny

0 icon

Bývalé vojenské zariadenie na Orknejských ostrovoch v Škótsku, kde sídlila delostrelecká batéria Ness Battery, sa pýši neobyčajnými nástennými maľbami. Vznikli počas druhej svetovej vojny a nesú podpis A. R. Woodsa. O okolnostiach či umelcovej identite toho však veľa nevieme. Iná maľba, tentokrát znázorňujúca Towerský most - bola v roku 2011…

Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

0 icon

Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné!   5. Jedenie obrúskov do…

Armádny Magazín

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Otca Iránskeho jadrového programu zabil izraelský Mossad pomocou diaľkovo ovládanému guľometu

0 icon

Izrael, 20.september 2021 (AM) – Podľa medializovaných informácií denníka New York Times, otca iránskeho jadrového programu“ Mohsena Fakhrizadeha zlikvidoval robot s hmotnosťou tony, ktorý zostavil M

Saudská Arábia sa začína obzerať po ruských protilietadlových systémoch

0 icon

Saudská Arábia, 20.september 2021 (AM) – Spojené štáty stiahli svoje protilietadlové systémy THAAD a Patriot zo Saudskej Arábie, ale „sväté miesto nie je nikdy prázdne“, píšu britské noviny Al Arab.   Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť svoje protiletecké systémy z územia Saudskej Arábie s vysvetlením, že ich poče

Srbsko pripravuje nový obrnený transportér Lazanski. Pomenovaný po veľvyslancovi v Rusku

0 icon

Srbsko, 20.september 2021 (AM) – Obrnený transportér Lazanski bude vyrábať srbská štátna obranná spoločnosť Yugoimport SDPR. Bude vyprojektovaný na základe najnovšieho srbského kolesového obrneného transportéra Lazar 3, jeho modifikácia bude vybavená kanónom pre delostrelecký granát kalibru 30x173 mm.   https://www.

Bašta: Nový vojenský pakt zmení svetovú históriu. Európu čaká transformácia do ázijského polostrova

0 icon

Česko, 19.september 2021 (AM, Sputnik) – Český diplomat Jaroslav Bašta v koment

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali