KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Václav Klaus: Maastrichtská a Lisabonská zmluva zmenili podstatu pôvodnej dohody. Médiá o tom šíria iba propagandu

Bratislava 11. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

 

O stredajšej konferencii na tému „Budúcnosť Európskej únie a postavenie Českej a Slovenskej republiky“, kde hlavným hosťom bol bývalý český prezident Václav Klaus, sme už písali. Dnes sa podrobnejšie vraciame k veľmi zaujímavým výrokom, ktoré tam padli

Na snímke Václav Klaus

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Inštitútom Václava Klausa usporiadala minulý týždeň v Bratislave konferenciu s názvom „Budúcnosť Európskej únie a postavenie Českej a Slovenskej republiky“, na ktorej vystúpil aj bývalý prezident a bývalý predseda vlády Českej republiky Václav Klaus. Prvú správu a náš krátky rozhovor s V. Klausom sme priniesli TU, ale niektoré myšlienky, ktoré Klaus vyslovil, si zaslúžia, aby sme sa ku konferencii ešte vrátili.

„V mnohom naše krajiny uspeli, ale napriek tomu musím povedať, že cítim určitú trpkosť. Spôsobilo ju niečo iného než náš transformačný proces, než naše schopnosti a neschopnosti. Príčinou tejto trpkosti sú nové, k neslobode smerujúce ideológie, ktoré k nám prichádzajú zvonka, a ktoré sa u nás stretávajú len s malou schopnosťou sa im brániť. Ale často nám k tomu chýbajú nielen schopnosti, ale bohužiaľ aj vôľa. Často nás oslabuje naša nejednotnosť a naša vzájomná nevraživosť,“ povedal Klaus na úvod. Bližšie to vysvetlil, že v grafickom znázornení, kde na vodorovnej osi je čas a na zvislej osi sú štyri nekvantifikovateľné atribúty nášho transformačného procesu sloboda, demokracia, trh a národná suverenita, sa nachádzame v bode, kde naša trajektória prestala stúpať a začína sa pohybovať smerom dolu. Uviedol, že HDP síce samozrejme stúpa, ale „my sme v novembri 1989 chceli niečo viac, než len samotné materiálne zlepšenie materiálnej stránky našich životov. Chceli sme oveľa viac, než len plné supermarkety.“

Klaus sa obáva, že súčasné trendy a tendencie nemieria dobrým smerom: „Dnešnú formu a tvar EÚ považujem za odvrátenie sa od pôvodných myšlienok európskeho integračného procesu. S týmito myšlienkami sa hneď po druhej svetovej vojne viacmenej stotožnila väčšina obyvateľov západnej Európy a aj my sme sa na tento vývoj súhlasne pozerali cez železnú oponu, nás sa však vtedy na tieto veci nikto nepýtal. Pôvodným zámerom bolo zaistiť maximálnu možnú spoluprácu suverénnych európskych štátov formou inštitucionalizácie, vytvorením Spoločenstva európskych štátov, najprv len v ekonomickej oblasti a neskôr aj v ďalších oblastiach.

Slovo ,spoločenstvo‘ zostalo ako defničná charakteristika tejto inštitúcie po dlhý čas, a preto my sme sa takto s tou myšlienkou zmierovali. Stále znovu sa presvedčujem u nás, na Slovensku i po celej Európe o tom, že drvivá väčšina ľudí nedoceňuje, že pôvodný koncept spoločenstva štátov, ktorý rešpektoval štátnu suverenitu, bol už v roku 1992 takzvanou Maastrichtskou zmluvou v podstate opustený. Je prekvapujúce, že to stále väčšina ľudí nedomýšľa – je to už 27 rokov a to je dosť času, aby si to už ľudia začali uvedomovať.“

Klaus je presvedčený, že absencia vážnej debaty o týchto veciach je fatálnym defektom a prispieva k nedostatočnému pochopeniu vývoja európskeho integračného procesu: „Vo verejnom priestore dominuje len apologetika tohto procesu. Kritická analýza v podstate chýba. Je to úplne jednostranné hodnotenie. Že svet nikdy nezostane stáť na jednom mieste, že dochádza k prirodzenému evolučnému vývoju akejkoľvek inštitúcie, muselo byť očakávané. Ale že príde k takému zlomu a k takej zmene jej samotnej podstaty, k akej prišlo Maastrichtskou a neskôr Lisabonskou zmluvou, to drvivá väčšina Európanov neočakávala, dlho nedomýšľali jej dôsledky a hĺbka tejto zmeny nie je pochopená dodnes. Malá prešmyčka v názve, z ES na EÚ, zo spoločenstva na úniu, znamenala fundamentálnu zmenu celého konceptu. Spoločenstvo štátov bolo tými dvoma zásadnými zmluvami celkom zrušené.“

V tomto svetle vidí aj novodobý osud našich krajín v EÚ: „V Čechách aj na Slovensku sme sa chceli podieľať na integrácii. Ale premeniť našu krajinu na čoraz menej významnú, čoraz menej samostatnú a čoraz menej suverénnu súčasť európskeho, nadmerne centralizovaného, postdemokratického štátu naším vtedajším zámerom nebolo. To povedzme celkom jasne.

Naše referendá pred vstupom do EÚ, mimochodom, s oveľa väčším podielom ,áno‘ v Slovenskej republike, než v Českej republike, asi o dvadsať percent, boli o niečom inom: boli jedine o tom, či sa podieľať na európskej integrácii. Tieto referendá neboli o tom, či otvoriť dvere postupnému strácaniu našej suverenity a právnej subjektivity,“ zdôraznil Klaus.

„Mám strach, že vážna spoločenská debata o takto ostro formulovanej otázke v Českej republike neprebehla, a ak sa nemýlim, neprebehla ani na Slovensku. Skutočná podstata dnešnej formy európskej integrácie nie je v našich krajinách, ale nielen v nich, dostatočne pochopená. My, spolu s ďalšími krajinami V4 to však, na rozdiel od krajín západnej a južnej Európy, začíname čoraz lepšie vnímať. Naša komunistická minulosť nám dala vyššiu mieru senzitivity, väčšiu ostrosť videnia, než majú ľudia v západnej Európe, kde podobná skúsenosť chýba. Ukazuje sa, že prežitie komunizmu nebolo len stratou: bol aj unikátnym učebným procesom, ktorý nebol daný každému. My sme týmto procesom, hoci neradi, prešli, a veľmi nás to v našom myslení, v našom vnímaní sveta obohatilo.

Obidve naše krajiny sú už pätnásť rokov v EÚ. Je možné sa s tým zmieriť a snažiť sa, v európskom žargóne povedané, ,maximalizovať možný efekt‘ z členstva v tomto konštrukte, alebo sa s tým nezmieriť. To prvé znamená usilovať sa o čo najväčší objem európskych dotácií, o čo najväčší počet ciest politikov do Bruselu, o čo najväčší počet úradníkov, ktorých sa nám podarí umiestniť v bruselských inštitúciách, o maximum čierneho pasažierstva v tejto inštitúcii, o čo najmenej otvorených konfliktov s bruselskou byrokraciou, atď. To nie je môj prístup. Ja chcem zmenu, a to zmenu fundamentálnu. Nechcem ,perestrojku‘, ale systémovú zmenu.

Tú je možné dosiahnuť vo vnútri EÚ jedine jej radikálnou premenou, alebo mimo EÚ jej opustením. Žiadna tretia cesta neexistuje. Chcem rovno povedať, že nie som planým optimistom, nevidím v predstaviteľnej budúcnosti možnosť uskutočnenia ani jedného z týchto variantov. Obávam sa, že ani pre jednu z nich nie sú vytvorené elementárne predpoklady, preto očakávam viacmenej pokračovanie dnešného stavu.

Zmenu podstaty EÚ nečakám hlavne preto, že po skutočnej zmene nie je medzi občanmi európskych členských štátov EÚ dostatočný dopyt. Zmena rozmýšľania občanov je brzdená bezškrupulóznou demagogickou aktivitou nevládnych a neziskových organizácií platených z Bruselu, problematickým vystupovaním málo zodpovedných univerzitných a akademických kruhov a správaním sa takzvaných umeleckých celebrít, nechápajúcich podstatu problému.

Brzdené to je aj všadeprítomnou propagandou bezproblémovosti európskeho integrovania. To všetko je zosilňované aj tým, že neexistuje objektívne mediálne informovanie, že médiá prestali byť médiami: je nám prezentovaná jediná pravda, sme konfrontovaní s jednostrannou indoktrináciou takzvanou ,európskou myšlienkou‘,“ konštatuje Václav Klaus.

Klaus nevidí šancu na zmenu zmýšľania Európanov aj preto, lebo Európa v uplynulom období zažila niekoľko vážnych kríz, ktoré však podstatnú zmenu spoločenskej atmosféry nespôsobili: „Neviem čo by mohlo Európskou úniou skutočne otriasť, resp. čo by mohlo viesť ku zmene myslenia, ak to nespôsobila najväčšia ekonomická kríza za posledných deväť desaťročí, ku ktorej došlo v rokoch 2008 – 2009, ani následný pomalý, veľmi nepresvedčivý ekonomický rast. Neviem čo by mohlo otriasť EÚ, ak to nespôsobila veľmi bolestivá dlhová kríza celého radu členských štátov EÚ v bezprostredne nasledujúcom období, ktorá vohnala do nemalých existenčných problémov veľké skupiny obyvateľov najmä južného krídla EÚ. Neviem čo by mohlo otriasť EÚ, ak to nespôsobila ničivá migračná kríza v roku 2015, ktorá trvá prakticky do dnešných dní, a ktorá čaká na svoj nový impulz, ktorý môže prísť každý deň. A neviem čo by mohlo otriasť EÚ, ak to nespôsobil ani výsledok britského referenda o Brexite, ktorý bol pre celú Európu významným signálom nesúhlasu jednej veľkej krajiny so spôsobom európskeho integrovania. Ak tieto štyri veľké krízy EÚ neotriasli a všetko vyzerá tak, že môžeme ísť ďalej ako keby sa nechumelilo, tak vidím iba malú nadej na zmenu.“

Klaus pokračuje v tvrdej kritike: „Vychádzam z toho, že nie je pravda, že EÚ štyri vyššie uvedené krízy prekonala. A nie je ani pravda, že by sa z nich poučila: ona ich dôsledky iba prijala a tvári sa, že sa nič nestalo a že je všetko zabudnuté. Opakujem znova, že ja hlbšiu krízu v bezprostredne nasledujúcom období nepredpokladám, a preto žiadnu významnejšiu zmenu nečakám. Očakávam viacmenej stacionárny vývoj, čo vo vzťahu ku zvyšku sveta znamená pokračujúcu stratu pozícií.“

„Nechcite odo mňa komentár o Junckerovi, musel by som sa zblázniť. Mňa nezaujíma,“ uviedol Klaus v odpovedi na novinársku otázku o bývalom šéfovi Európskej komisie Junckerovi a o prijímaní ďalších krajín za členov EÚ. „Ja vám musím povedať, že mne je Európska únia dočista ukradnutá, ja sa Európskou úniou netrápim.“ Uviedol tiež, že kade chodil, podporoval vstup všetkých krajín do EÚ, lebo vychádzal z úvahy, že čím viac krajín v nej bude, tým skôr bude narušená a rozbúraná.

„Ja som za, prijať do EÚ celú severnú Afriku, Turecko, Kazachstan, Uzbekistan a tak ďalej. Takže mne nevadí ani, že bude prijaté Macedónsko, hoci sa stále neviem zmieriť s podivným názvom Severné Macedónsko. A že bude prijaté Srbsko, ktoré je neviem prečo stále perzekvované spôsobom, ktorý je absolútne nedôstojný a neúnosný.“

Vyjadril aj názor na takzvané „obchodné vojny“: „Nesúhlasím s názorom, že ich vyvolal prezident Trump. Obchod nezávisí len na jednom faktore, ktorým je veľkosť ciel a manipulácia s colnými sadzbami. Tie určuje WTO a ďalšie inštitúcie, takže to, že sa teraz prezident Trump púšťa do nejakého útoku na tieto clá, to je učebnicová trivialita, ktorá nemení samotnú podstatu medzinárodného obchodu. Medzinárodný obchod je zaťažený niečím úplne iným než clami: tisícmi ďalších podmienok, všetkými štandardmi, ktoré vnucujeme menej rozvinutým krajinám, napríklad Afrike, a tým vylučujeme Afriku z možnosti podieľať sa na svetovom obchode. Sme ,zaburinení‘ všetkými možnými obmedzeniami obchodu netarifného typu, a teraz si zrazu všimneme, že niekto chce zahrať nejakú hru s tarifami?

My brzdíme akýkoľvek obchod netarifnými spôsobmi a práve Slovensko by mohlo povedať ako plakalo po roku 1989, keď sa stretávalo nie s vysokými clami, ale s netarifnými podmienkami blokujúcimi akýkoľvek náš vstup na európsky trh. Tie clá sú v podstate ,prkotina‘, maličkosť v celom súkolí medzinárodného obchodu,“ povedal Klaus a vyslovil názor, že práve Európa „zaburiňuje“ medzinárodný obchod tisíckami rôznych podmienok, na ktoré sa partneri z celého sveta hnevajú.

V súvislosti s debatou o tom, že dnes sa zdá, že mnohí ľudia zmenili „stranu barikády“, na ktorej bojujú svoje politické boje, Klaus povedal: „Súvisí to trochu aj s tým, že sa témy posunuli. Ak dominantným sporom uplynulých storočí bol pravo-ľavý spor, týkajúci sa ekonomicko-sociálnych otázok, kde sme mohli stáť na opačných stranách ideologickej bariéry, tak dnes dominuje civilizačno-kultúrna téma a myslím, že sa ukazuje, že s mnohými ľuďmi, ktorí v tom minulom súboji stáli na druhej strane, dnes stojíme na rovnakej strane proti úplne iným ľuďom.“

Ivan Lehotský

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

121. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Konštantín si teda vybral toto náboženstvo za svoj nový politický nástroj a spravil ho najvyšším štátnym náboženstvom. S veľkým úspechom ho integroval do svojej už degenerujúcej ríše a tak predĺžil o niekoľko desaťročí jej život V Egypte už v prvom storočí zapustilo kresťanstvo svoje…

Kotlebovci chcú znížiť počet poslancov parlamentu na 100. Politológ to označil za populistický ťah

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná parlamentná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100. Na najbližšie rokovanie pléna, ktoré sa začína v utorok 7. júla, v tejto súvislosti opäť predkladajú novelu ústavného zákona. Na zmenu Ústavy…

Organizátor hromadného podujatia je povinný zabezpečiť sedenie obecenstva v každom druhom rade

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Organizátor hromadného podujatia je od utorka 7. júla povinný zabezpečiť sedenie obecenstva v každom druhom rade a zároveň platí, že obsadenosť priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôžu byť vyššie ako 50 percent kapacity. Agentúru SITA o tom informoval Marek Eliáš z Úradu verejného…

Kmec ocenil ambíciu rezortu diplomacie posilňovať zahraničnopolitický konsenzus

Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Národnej rady SR Peter Kmec odchádzajúci zo Smeru-SD ocenil ambíciu rezortu zahraničných vecí posilňovať na Slovensku zahraničnopolitický konsenzus založený na pevnom ukotvení v Európskej únii a NATO. V rámci hodnotenia prvých 100 dní šéfa rezortu diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS) v úrade…

Polícia potvrdila zadržanie známeho nitrianskeho podnikateľa

Bratislava 4. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:TASR-Martin Baumann)   Polícia v piatok vo večerných hodinách na sociálnej sieti informovala o tom, že v rámci akcie „Dobytkár“ bol zadržaný Norbert Bödör  Môžeme potvrdiť, že dnes o 22:45 Národná kriminálna agentúra zadržala N. B. v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky za zatiaľ viac…

Celoeurópska hanba v Europarlamente: Niekto vykráda poslancom kancelárie

Brusel 4. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook-Tomáš Zdechovský)   V Európskom parlamente sa udiali masívne vykrádačky: poslancom zmizli počítače, fotoaparáty, mobily, ale českému europoslancovi aj kolobežka (informácia o tom, že by poslancom zmizli aj europoslanecké trojkolky, kačičky a formičky do piesku, zatiaľ neprišla) Médiá informujú, že v Európskom parlamente niekto poslancom vykráda…

Testy v piatok odhalili 29 nakazených koronavírusom. V okresoch Tvrdošín a Námestovo evidujú 18 pozitívnych výsledkov testovania

Bratislava 4. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Sakchai Lalit)   Testy v piatok odhalili 29 nakazených koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku tak potvrdili spolu už 1 749 infikovaných Laboratóriá za uplynulý deň vykonali vyše 2 200 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je takmer 218-tisíc.…

Stavrovská: Konania o rodičovských právach u detí s postihnutím sú problém

Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Rodičia detí so zdravotným postihnutím, ktorí napríklad pri rozvode na súde riešia úpravu rodičovských práv a povinností tvrdia, že súdy a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny neprihliadajú na zdravotné postihnutie dieťaťa, jeho názor či dôsledky jeho zdravotného postihnutia. Na komisárku pre osoby…

Exministerka Saková informovala, že po oznámení Lučanského, že odchádza z polície mu vrátili šoféra, kvôli ktorému sa sporil s ministrom Mikulcom

Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Poslankyňa parlamentu Denisa Saková, ktorá nedávno odišla zo Smeru-SD do vznikajúcej strany Hlas, sa v komentári na Facebooku vrátila ku ukončeniu pôsobenia Milana Lučanského na čele polície s tým, že Úrad na ochranu verejných činiteľov podľa naj vrátil šoféra a ochrankára. Jedným z prvých sporov medzi prezidentom…

V Juhoafrickej republike zaznamenali rekordný počet nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom

Johannesburg 4. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Nardus Engelbrecht)   Juhoafrická republika zaznamenala rekordný počet nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom - 9 064. Tridsať percent z vyše 177-tisíc juhoafrických prípadov je pritom v provincii Gauteng, kde sa nachádzajú Johannesburg aj hlavné mesto Pretória. Ochoreniu COVID-19 v krajine podľahlo viac ako 2 900 ľudí…

Ryanair po takmer štyroch mesiacoch obnovuje pravidelné linky z Bratislavy

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Daniel Karmann)   Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair po takmer štyroch mesiacoch od zastavenia letov postupne obnovuje pravidelné linky z Bratislavy. Prvé dva lety vypravila v sobotu ráno do bulharského Burgasu pri Čiernom mori a do cyperského letoviska Pafos na pobreží Stredozemného mora. V pondelok plánuje…

VideoZa kritiku Číny zo strany syna brazílskeho prezidenta, vypla Čínou vlastnená vodárenská spoločnosť vodu v Sao Paule

Sao Paulo 4. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Čínske investície sa môžu ľahko zvrhnúť na nástroj vydierania. Presvedčiť sa o tom mohla Brazília, člen zoskupenia BRICS, keď Čínu kritizoval syn brazílského prezidenta Bolsonara, Eduardo. Čínske nediplomatické vyhrážky, „že ak sme nepriatelia, tak teda budeme tí najviac sofistikovaní nepriatelia“, sa naplnili čoskoro,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Zločin a trest ...

Naša krajina a jej ľudia prežívajú v súčasnej dobe krušné chvíle a to nielen pre kauzu diplomovky pána Kollára, či hrozby rozpadu vládnej koalície, ale hlavne pre dlhoročné ignorovanie rozkrádania všetkého, čo sme kedysi nazývali spoločný majetok. Policajti a zlodeji. Je potrebné priznať, že po nástupe novej vlády sa zrejme…

Štátnicko-politické uplatnenie manévrizmu. Brexit je budíček. Ako pôsobiť proti presile? Manévrový prístup vypekania 12.

Pre čitateľov, ktorých zaujala úroveň seriálu, vyžadujúca si na pochopenie vysokú intelektuálnu výbavu, predkladám poslednú časť tejto série. Tak ako predposledná, aj táto je aplikačná. Ak nejde o život, nejde o nič. V oblasti, o ktorej sa bavíme, ide o život. O život a prežitie národa(ov). O ochranu toho, čo je predpokladom prežitia národa(ov). O ochranu slobody, suverenity, teda…

A čo potom?

Presne túto otázku položil akýsi cynik v komentároch pod mojim posledným blogom. Otázka je absolútne na mieste. Niekoľko dní som strávil bez možnosti pripojenia k internetu. Po návrate domov som nechcel veriť vlastným očiam, koľko vecí sa za ten krátky čas zmenilo. Po pripojení na stránku Hlavné správy takmer celú obrazovku prekryl…

Vo Viedni sa pobili tureckí moslimovia a antifáci, normálne spojencami v boji proti bielym Rakúšanom

Vo Viedni už niekoľko dní bez prestania zúri násilie gangov imigrantov a Antifi v rámci celosvetovo organizovanej kampane black lives matter (BLM).(1) Cieľom je rozvracať západné krajiny pouličným násilím pod zámienkou boja proti rasizmu. Niekedy sa ale do seba pustia aj spojenci. Vo Viedni sa pred hlavným stanom Antifiu na…

VYMEŇME EURO DANE ZA NAŠTARTOVANIE LOKÁLNYCH EKONOMÍK

Eurá na sanovanie koronakrízy sú viazané na presne definované projekty spojené s koronakrízou a v súlade s vyhláseniami Veroniky Remišovej budú použité na niekoľko veľkých štrukturálnych projektov . Navyše nás a generácie po nás zadĺžia tak, že na ich splatenie budeme musieť uvaliť ďalšie, tentokrát euro dane. Tieto peniaze ale…

Kráľ populizmu Matovič I.

Takého populistu, ako je Matovič, nám môžu závidieť aj občania z tzv. banánových republík. Všetci si určite pamätáme ako škriekal a vzdúval sa ako moriak, keď sa verejnosti podhodilo plagiátorstvo vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka. Požadoval okamžité odstúpenie z ústavnej funkcie, odobratie všetkých titulov, uväznenie a zlynčovanie rovno na námestí vykonané…

TopDesat

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu.   1. Ponožky ti po

Ak chceš byť šťastný, nechaj si svoj život pre seba

0

Mať nablízku svojich priateľov a rodinu je dôležité, no tí skutoční a oddaní priatelia sú vzácni. Mnohí z nás však zabúdajú, že svet nie je úplne ideálnym miestom, a tak by sme si mali nechávať svoj osobný život pre seba. Každý z nás je obklopený negatívnymi vibráciami a nie každý,…

Prečo bábätká žmurkajú sotva a dospelí stále?

0

Keď sa pozeráš do očí malého bábätka, môžeš si všimnúť, že tieto malé klbká šťastia žmurkajú oveľa menej, ako by si čakal. Ako je to možné? Početné štúdie zdokumentovali, že dospelí žmurkajú očami v priemere asi 15-krát za minútu. Novorodenci a dojčatá uvidíš ale žmurkať oveľa menej, pretože niektoré z nich žmurknú…

Čínsky faraón Š´-chuang-ti (1.časť)

0

V top desať milujeme záhady a keď sa k tomu pridajú aj rozprávkové poklady, sme vo vytržení. Inak tomu nie je ani pri prekrásnej hrobke zakladateľa dynastie čchin, ktorá ukrýva ešte stále rozprávkové poklady a záhady, ktoré priťahujú historikov a archeológov z celého sveta. Jednou z kľúčových osobností čínskej histórie je Š´- chuang-ti, ktorý žil a pôsobil v rokoch…

Myslíš si, že by si dokázal žiť bez baktérií?

0

Myšlienka, že miliardy baktérií sa ti teraz roja na pokožke a v tele, určite stačí na to, aby ti to prišlo dosť nechutné. Podvedome sa ich chceš zbaviť, ale dôležitejšia je otázka, či vôbec dokážeš bez nich prežiť? A keďže ako ľudské tvory nedokážeme prežiť bez uhlíka, dusíka, imunitného systému…

Prečo je také ťažké prestať si chytať tvár?

0

Niekedy chceme ovládať naše gestá a pohyby, ale keďže mnohé z nich sú neúmyselné, napríklad pomocou rúk vyjadrujeme svoje pocity, môže to byť zložitejšie, ako by sa očakávalo. Zamysli sa napríklad nad tým, že sa dotýkaš svojej tváre, čo je jednou z najbežnejších reakcií ľudského tela. Mohlo by ťa prekvapiť, koľkokrát…

Vo svete IT

High-tech rukavica dokáže preložiť posunkovú reč do hovoreného slova s takmer 99 percent presnosťou

0

Technológie napredujú každým dňom dopredu, pričom je priam už nemožné aktívne sledovať všetky inovácie. Jednou z najnovších technológií, ktorá určite stoji za povšimnutie, je high-tech rukavice, za ktorou stoja výskumníci z UCLA (University of California, Los Angeles).  Na tému upozorňuje portál  engadget.com. Pre väčšinu z nás je hovorené slovo samozrejmosťou,…

Apple môže prísť o miliardy. Pozastavuje tisíckam čínskych vývojárov možnosť aktualizácií ich hier

0

Spoločnosť Apple, ktorá je známou hlavne vďaka svojim iPhone zariadeniam, ktoré sú populárnymi vo viacerých regiónoch sveta, pozastavila možnosti aktualizácie hier v čínskom App Store pre tisíce vývojárov. Dôvodom je, že im chýbajú potrebné licencie od čínskej vlády. Na tému upozorňuje portál engadget.com. Za pozastavením aktualizácií má stať rastúci tlak…

2021 Škoda Octavia RS debutuje s motormi TSI a TDI

0

4 mesiace po tom, ako Škoda predstavila hybridnú Octaviu RS iV, spoločnosť odkrýva konvenčne poháňané RS modely tohto vozidla. Deriváty týchto vozidiel prirodzene vyzerajú takmer rovnako, ako jeho elektrifikovaný model, pričom sa odstránil znak „iV“.  Na tému upozorňuje motor1.com. 2021 Škoda Octavia RS s TDI a TSI je realitou Octavia…

Disney ukazuje pravdepodobne jednu z najpokročilejších Deepfake technológií

0

Technológia „Deepfake“ napreduje rýchlejšie, ako by sme možno chceli. Ide o technológiu, ktorá dokáže imitovať pohyby a tvár iných osôb tak dokonalo, že pomaly, ale isto sa stáva nerozlíšiteľnou od reality. Nie tak dávno sme Vám priniesli článok z udalosti Deepfake Detection Challenge, ktorá odhalila, že technológia Deepfake je ďalej,…

Predstaví spoločnosť Redmi nového vlajkonosiča? Najnovšie kódy z MIUI 12 naznačujú, že áno!

0

Spoločnosť Redmi, ktorá je už dlhšiu dobu nezávislou značkou patriacou pod krídla čínskej spoločnosti Xiaomi, sa údajne chystá na predstavenie ďalšieho smartfónu patriaceho do modelového radu Redmi K30. Najnovší prírastok, s údajným označením Redmi K30 Ultra, by mohol podľa informácií portálu XDA Developers obsadiť najvyššiu možnú pozíciu spomedzi všetkých modelových…

„Ľad nebude hlavným zdrojom, ktorý sa bude na Mesiaci ťažiť,“ tvrdia vedci

0

Ak si prečítajte si značnú časť nápadov, týkajúcich sa našej budúcnosti na Mesiaci, tak vo väčšine bude spomenutá jedna látka, ktorá sa pravdepodobne nachádza aj u vás v mrazničke – ľad. Budúci astronauti dúfajú, že dokážu ťažiť ľad, ktorý je ukrytý pod mesačným povrchom. Ten by mal dvojaké využitie, na…

KAMzaKRÁSOU

Zakladatelia Mixit - Martin Wallner a Tomáš Huber: Základom je srdečný prístup!

0

Zakladatelia a tvorcovia tých najlepších maškŕt, zdravých cereálií a ďalších pochutiniek - Martin Wallner a Tomáš Huber. Kde sa začal písať ich príbeh?

Zajedanie stresu: Prečo vyjedáš chladničku a ako sa zlozvyku zbaviť?

0

Zajedanie stresu vzniká vtedy, keď sa odpoveďou na rôzne nezvládnuteľné emócie stane jedlo. Prečo zajedáme stres a ako sa tohto zlozvyku zbaviť?

Čo pridávať do kúpeľa? Týchto 7 surovín bude tvoje telo milovať!

0

Čo tak vyskúšať kúpeľ s mliekom, citrusmi alebo esenciálnymi olejmi? Čo pridávať do kúpeľa? Zistite, ako si pripraviť dokonalý liečivý aj relaxačný kúpeľ.

TOP prípravky na opaľovanie s SPF 15 a 20: Stredná ochrana pre každého!

0

Pre ľudí s tmavším tónom pleti a hnedými až čiernymi vlasmi sú vhodné prípravky na opaľovanie s SPF 15 a s SPF 20. Ktoré sú pre nich najlepšie?

Domáca maska na slnkom zničené vlasy: Výživa len zo 4 surovín!

0

Po lete, ale aj počas neho, môžu byť vaše vlasy vysušené a zničené. Táto maska na slnkom zničené vlasy im prinavráti lesk a život. Ako si ju vyrobiť?

Niečo pre milovníkov kávy: Ako uložiť šálky vkusne a moderne?

0

Niečo pre milovníkov kávy, ktorí nevedia kam ukladať šálky. Ako uložiť šálky? Vyrobte si vkusné police, úložné boxy na vaše šálky, zrecyklujte staré predmety.

Svetlo sveta

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

0

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

Armádny Magazín

S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

0

Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele

Správy hovoria, že Čína má vo vývoji nové bojové lietadlo

0

Čína, 4. júl 2020 (AM, Popular mechanics ) - Viaceré ukazovatele naznačujú, že nové čínske stíhacie lietadlo bude lietať prvýkrát v roku 2021. Mohlo by byť produkč

India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

0

India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Mini

Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

0

Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

Unijný zákaz olova v mokradiach

0

Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a

V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

0

Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola

Tvoja Svadba

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

0

Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

0

Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

0

Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

Svadobné šaty podľa typu postavy: Aké si vybrať pre seba?

0

„Och, tie sú nádherné. Tie musím mať," to si pravdepodobne v mysli hovoríte, keď máte pár mesiacov pred svadbou a listujete si v katalógu so svadobnými šatami. Už si hneď predstavujete, ako vznešene v nich kráčate k oltáru a všetci od úžasu híkajú. A vy sa cítite ako filmová hviezda na…

Tvoje Zdravie

Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

0

Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

0

Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

0

Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

0

Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

0

Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!

Sú aj vo vašom jedálničku? Tu je 7 dôvodov, prečo jesť artičoky!

0

Spoznajte tie najlepšie dôvody, prečo jesť artičoky pravidelne. Nemá táto zdravá zelenina miesto vo vašom jedálničku? Možno je ten pravý čas napraviť to!