Václav Klaus: Maastrichtská a Lisabonská zmluva zmenili podstatu pôvodnej dohody. Médiá o tom šíria iba propagandu

Bratislava 11. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

 

O stredajšej konferencii na tému „Budúcnosť Európskej únie a postavenie Českej a Slovenskej republiky“, kde hlavným hosťom bol bývalý český prezident Václav Klaus, sme už písali. Dnes sa podrobnejšie vraciame k veľmi zaujímavým výrokom, ktoré tam padli

Na snímke Václav Klaus

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Inštitútom Václava Klausa usporiadala minulý týždeň v Bratislave konferenciu s názvom „Budúcnosť Európskej únie a postavenie Českej a Slovenskej republiky“, na ktorej vystúpil aj bývalý prezident a bývalý predseda vlády Českej republiky Václav Klaus. Prvú správu a náš krátky rozhovor s V. Klausom sme priniesli TU, ale niektoré myšlienky, ktoré Klaus vyslovil, si zaslúžia, aby sme sa ku konferencii ešte vrátili.

„V mnohom naše krajiny uspeli, ale napriek tomu musím povedať, že cítim určitú trpkosť. Spôsobilo ju niečo iného než náš transformačný proces, než naše schopnosti a neschopnosti. Príčinou tejto trpkosti sú nové, k neslobode smerujúce ideológie, ktoré k nám prichádzajú zvonka, a ktoré sa u nás stretávajú len s malou schopnosťou sa im brániť. Ale často nám k tomu chýbajú nielen schopnosti, ale bohužiaľ aj vôľa. Často nás oslabuje naša nejednotnosť a naša vzájomná nevraživosť,“ povedal Klaus na úvod. Bližšie to vysvetlil, že v grafickom znázornení, kde na vodorovnej osi je čas a na zvislej osi sú štyri nekvantifikovateľné atribúty nášho transformačného procesu sloboda, demokracia, trh a národná suverenita, sa nachádzame v bode, kde naša trajektória prestala stúpať a začína sa pohybovať smerom dolu. Uviedol, že HDP síce samozrejme stúpa, ale „my sme v novembri 1989 chceli niečo viac, než len samotné materiálne zlepšenie materiálnej stránky našich životov. Chceli sme oveľa viac, než len plné supermarkety.“

Klaus sa obáva, že súčasné trendy a tendencie nemieria dobrým smerom: „Dnešnú formu a tvar EÚ považujem za odvrátenie sa od pôvodných myšlienok európskeho integračného procesu. S týmito myšlienkami sa hneď po druhej svetovej vojne viacmenej stotožnila väčšina obyvateľov západnej Európy a aj my sme sa na tento vývoj súhlasne pozerali cez železnú oponu, nás sa však vtedy na tieto veci nikto nepýtal. Pôvodným zámerom bolo zaistiť maximálnu možnú spoluprácu suverénnych európskych štátov formou inštitucionalizácie, vytvorením Spoločenstva európskych štátov, najprv len v ekonomickej oblasti a neskôr aj v ďalších oblastiach.

Slovo ,spoločenstvo‘ zostalo ako defničná charakteristika tejto inštitúcie po dlhý čas, a preto my sme sa takto s tou myšlienkou zmierovali. Stále znovu sa presvedčujem u nás, na Slovensku i po celej Európe o tom, že drvivá väčšina ľudí nedoceňuje, že pôvodný koncept spoločenstva štátov, ktorý rešpektoval štátnu suverenitu, bol už v roku 1992 takzvanou Maastrichtskou zmluvou v podstate opustený. Je prekvapujúce, že to stále väčšina ľudí nedomýšľa – je to už 27 rokov a to je dosť času, aby si to už ľudia začali uvedomovať.“

Klaus je presvedčený, že absencia vážnej debaty o týchto veciach je fatálnym defektom a prispieva k nedostatočnému pochopeniu vývoja európskeho integračného procesu: „Vo verejnom priestore dominuje len apologetika tohto procesu. Kritická analýza v podstate chýba. Je to úplne jednostranné hodnotenie. Že svet nikdy nezostane stáť na jednom mieste, že dochádza k prirodzenému evolučnému vývoju akejkoľvek inštitúcie, muselo byť očakávané. Ale že príde k takému zlomu a k takej zmene jej samotnej podstaty, k akej prišlo Maastrichtskou a neskôr Lisabonskou zmluvou, to drvivá väčšina Európanov neočakávala, dlho nedomýšľali jej dôsledky a hĺbka tejto zmeny nie je pochopená dodnes. Malá prešmyčka v názve, z ES na EÚ, zo spoločenstva na úniu, znamenala fundamentálnu zmenu celého konceptu. Spoločenstvo štátov bolo tými dvoma zásadnými zmluvami celkom zrušené.“

V tomto svetle vidí aj novodobý osud našich krajín v EÚ: „V Čechách aj na Slovensku sme sa chceli podieľať na integrácii. Ale premeniť našu krajinu na čoraz menej významnú, čoraz menej samostatnú a čoraz menej suverénnu súčasť európskeho, nadmerne centralizovaného, postdemokratického štátu naším vtedajším zámerom nebolo. To povedzme celkom jasne.

Naše referendá pred vstupom do EÚ, mimochodom, s oveľa väčším podielom ,áno‘ v Slovenskej republike, než v Českej republike, asi o dvadsať percent, boli o niečom inom: boli jedine o tom, či sa podieľať na európskej integrácii. Tieto referendá neboli o tom, či otvoriť dvere postupnému strácaniu našej suverenity a právnej subjektivity,“ zdôraznil Klaus.

„Mám strach, že vážna spoločenská debata o takto ostro formulovanej otázke v Českej republike neprebehla, a ak sa nemýlim, neprebehla ani na Slovensku. Skutočná podstata dnešnej formy európskej integrácie nie je v našich krajinách, ale nielen v nich, dostatočne pochopená. My, spolu s ďalšími krajinami V4 to však, na rozdiel od krajín západnej a južnej Európy, začíname čoraz lepšie vnímať. Naša komunistická minulosť nám dala vyššiu mieru senzitivity, väčšiu ostrosť videnia, než majú ľudia v západnej Európe, kde podobná skúsenosť chýba. Ukazuje sa, že prežitie komunizmu nebolo len stratou: bol aj unikátnym učebným procesom, ktorý nebol daný každému. My sme týmto procesom, hoci neradi, prešli, a veľmi nás to v našom myslení, v našom vnímaní sveta obohatilo.

Obidve naše krajiny sú už pätnásť rokov v EÚ. Je možné sa s tým zmieriť a snažiť sa, v európskom žargóne povedané, ,maximalizovať možný efekt‘ z členstva v tomto konštrukte, alebo sa s tým nezmieriť. To prvé znamená usilovať sa o čo najväčší objem európskych dotácií, o čo najväčší počet ciest politikov do Bruselu, o čo najväčší počet úradníkov, ktorých sa nám podarí umiestniť v bruselských inštitúciách, o maximum čierneho pasažierstva v tejto inštitúcii, o čo najmenej otvorených konfliktov s bruselskou byrokraciou, atď. To nie je môj prístup. Ja chcem zmenu, a to zmenu fundamentálnu. Nechcem ,perestrojku‘, ale systémovú zmenu.

Tú je možné dosiahnuť vo vnútri EÚ jedine jej radikálnou premenou, alebo mimo EÚ jej opustením. Žiadna tretia cesta neexistuje. Chcem rovno povedať, že nie som planým optimistom, nevidím v predstaviteľnej budúcnosti možnosť uskutočnenia ani jedného z týchto variantov. Obávam sa, že ani pre jednu z nich nie sú vytvorené elementárne predpoklady, preto očakávam viacmenej pokračovanie dnešného stavu.

Zmenu podstaty EÚ nečakám hlavne preto, že po skutočnej zmene nie je medzi občanmi európskych členských štátov EÚ dostatočný dopyt. Zmena rozmýšľania občanov je brzdená bezškrupulóznou demagogickou aktivitou nevládnych a neziskových organizácií platených z Bruselu, problematickým vystupovaním málo zodpovedných univerzitných a akademických kruhov a správaním sa takzvaných umeleckých celebrít, nechápajúcich podstatu problému.

Brzdené to je aj všadeprítomnou propagandou bezproblémovosti európskeho integrovania. To všetko je zosilňované aj tým, že neexistuje objektívne mediálne informovanie, že médiá prestali byť médiami: je nám prezentovaná jediná pravda, sme konfrontovaní s jednostrannou indoktrináciou takzvanou ,európskou myšlienkou‘,“ konštatuje Václav Klaus.

Klaus nevidí šancu na zmenu zmýšľania Európanov aj preto, lebo Európa v uplynulom období zažila niekoľko vážnych kríz, ktoré však podstatnú zmenu spoločenskej atmosféry nespôsobili: „Neviem čo by mohlo Európskou úniou skutočne otriasť, resp. čo by mohlo viesť ku zmene myslenia, ak to nespôsobila najväčšia ekonomická kríza za posledných deväť desaťročí, ku ktorej došlo v rokoch 2008 – 2009, ani následný pomalý, veľmi nepresvedčivý ekonomický rast. Neviem čo by mohlo otriasť EÚ, ak to nespôsobila veľmi bolestivá dlhová kríza celého radu členských štátov EÚ v bezprostredne nasledujúcom období, ktorá vohnala do nemalých existenčných problémov veľké skupiny obyvateľov najmä južného krídla EÚ. Neviem čo by mohlo otriasť EÚ, ak to nespôsobila ničivá migračná kríza v roku 2015, ktorá trvá prakticky do dnešných dní, a ktorá čaká na svoj nový impulz, ktorý môže prísť každý deň. A neviem čo by mohlo otriasť EÚ, ak to nespôsobil ani výsledok britského referenda o Brexite, ktorý bol pre celú Európu významným signálom nesúhlasu jednej veľkej krajiny so spôsobom európskeho integrovania. Ak tieto štyri veľké krízy EÚ neotriasli a všetko vyzerá tak, že môžeme ísť ďalej ako keby sa nechumelilo, tak vidím iba malú nadej na zmenu.“

Klaus pokračuje v tvrdej kritike: „Vychádzam z toho, že nie je pravda, že EÚ štyri vyššie uvedené krízy prekonala. A nie je ani pravda, že by sa z nich poučila: ona ich dôsledky iba prijala a tvári sa, že sa nič nestalo a že je všetko zabudnuté. Opakujem znova, že ja hlbšiu krízu v bezprostredne nasledujúcom období nepredpokladám, a preto žiadnu významnejšiu zmenu nečakám. Očakávam viacmenej stacionárny vývoj, čo vo vzťahu ku zvyšku sveta znamená pokračujúcu stratu pozícií.“

„Nechcite odo mňa komentár o Junckerovi, musel by som sa zblázniť. Mňa nezaujíma,“ uviedol Klaus v odpovedi na novinársku otázku o bývalom šéfovi Európskej komisie Junckerovi a o prijímaní ďalších krajín za členov EÚ. „Ja vám musím povedať, že mne je Európska únia dočista ukradnutá, ja sa Európskou úniou netrápim.“ Uviedol tiež, že kade chodil, podporoval vstup všetkých krajín do EÚ, lebo vychádzal z úvahy, že čím viac krajín v nej bude, tým skôr bude narušená a rozbúraná.

„Ja som za, prijať do EÚ celú severnú Afriku, Turecko, Kazachstan, Uzbekistan a tak ďalej. Takže mne nevadí ani, že bude prijaté Macedónsko, hoci sa stále neviem zmieriť s podivným názvom Severné Macedónsko. A že bude prijaté Srbsko, ktoré je neviem prečo stále perzekvované spôsobom, ktorý je absolútne nedôstojný a neúnosný.“

Vyjadril aj názor na takzvané „obchodné vojny“: „Nesúhlasím s názorom, že ich vyvolal prezident Trump. Obchod nezávisí len na jednom faktore, ktorým je veľkosť ciel a manipulácia s colnými sadzbami. Tie určuje WTO a ďalšie inštitúcie, takže to, že sa teraz prezident Trump púšťa do nejakého útoku na tieto clá, to je učebnicová trivialita, ktorá nemení samotnú podstatu medzinárodného obchodu. Medzinárodný obchod je zaťažený niečím úplne iným než clami: tisícmi ďalších podmienok, všetkými štandardmi, ktoré vnucujeme menej rozvinutým krajinám, napríklad Afrike, a tým vylučujeme Afriku z možnosti podieľať sa na svetovom obchode. Sme ,zaburinení‘ všetkými možnými obmedzeniami obchodu netarifného typu, a teraz si zrazu všimneme, že niekto chce zahrať nejakú hru s tarifami?

My brzdíme akýkoľvek obchod netarifnými spôsobmi a práve Slovensko by mohlo povedať ako plakalo po roku 1989, keď sa stretávalo nie s vysokými clami, ale s netarifnými podmienkami blokujúcimi akýkoľvek náš vstup na európsky trh. Tie clá sú v podstate ,prkotina‘, maličkosť v celom súkolí medzinárodného obchodu,“ povedal Klaus a vyslovil názor, že práve Európa „zaburiňuje“ medzinárodný obchod tisíckami rôznych podmienok, na ktoré sa partneri z celého sveta hnevajú.

V súvislosti s debatou o tom, že dnes sa zdá, že mnohí ľudia zmenili „stranu barikády“, na ktorej bojujú svoje politické boje, Klaus povedal: „Súvisí to trochu aj s tým, že sa témy posunuli. Ak dominantným sporom uplynulých storočí bol pravo-ľavý spor, týkajúci sa ekonomicko-sociálnych otázok, kde sme mohli stáť na opačných stranách ideologickej bariéry, tak dnes dominuje civilizačno-kultúrna téma a myslím, že sa ukazuje, že s mnohými ľuďmi, ktorí v tom minulom súboji stáli na druhej strane, dnes stojíme na rovnakej strane proti úplne iným ľuďom.“

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Irán vyzýva novú americkú administratívu na zrušenie sankcií

0 icon

Teherán 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hadi Mizban)   Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyzval v piatok novú americkú administratívu, aby "bezpodmienečne" zrušila sankcie uvalené bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom na islamskú republiku s cieľom zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015. Uviedla to agentúra AFP "Administratíva by mala začať bezpodmienečným…

Pri sčítaní ľudu vo Veľkej Británii bude prvýkrát otázka o rodovej identite občanov

0 icon

Londýn 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V dotazníkoch použitých na sčítanie ľudu v Británii sa po prvý raz objaví otázka o rodovej identite. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio o tom v piatok informoval riaditeľ britského štatistického úradu (ONS) Ian Diamond Dotazník bude obsahovať aj otázku o pohlaví, ktoré…

Rezort zdravotníctva vníma avizovaný návrat USA do WHO pozitívne

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anja Niedringhaus)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vníma pozitívne avizovaný návrat USA do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Organizáciu považuje za kľúčovú a jedinečnú vo vzťahu k zdravotnej problematike na globálnej úrovni. Tá je podľa rezortu v súčasnej pandemickej situácii potrebná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ…

Európski poskytovatelia sociálnych služieb podporujú výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Európski poskytovatelia sociálnych služieb združených v organizácii European Ageing Network (EAN) preferujú výhody pre zaočkovaných občanov „starého kontinentu“. Zároveň nechcú, aby tých, ktorí vakcináciu odmietli, pre ich rozhodnutie trestali. Vyplýva to z piatkového virtuálneho mítingu EAN, ktorého závery sprostredkovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb…

Rusko dodá Maďarsku dva milióny dávok vakcíny Sputnik V

0 icon

Moskva 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Maďarsko dostane dostatok ruských vakcín Sputnik V proti koronavírusu na zaočkovanie jedného milióna ľudí. Po schôdzke so svojim ruským partnerom to povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý uviedol, že Maďarsko obdrží dva milióny dávok očkovacej látky Sputnik V. Rusko má…

Korčok odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Katia Christodoulou)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Ivan Korčok (nom. SaS) na dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií, ktoré sa výrazne zintenzívnilo od minuloročných prezidentských volieb v krajine. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie…

Vyhrážky zabrali: Strana Hlas-SD nebude počas plošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nebude počas celoplošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách. Ako informoval Denník N, Hlas-SD zatiaľ okrem Slovenskej národnej strany (SNS) nenašiel organizáciu, ktorá by ho podporila Ako ďalej Denník N priblížil, predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD…

Pelosiová plánuje v pondelok poslať do Senátu žalobu proti Trumpovi

0 icon

Washington 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová plánuje v pondelok odoslať do Senátu ústavnú žalobu proti bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. „Bude riadny a spravodlivý proces,“ vyhlásil líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a…

Prezidentka podmienečne udelila milosť matke ťažko chorého dieťaťa

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes udelila individuálnu milosť 47-ročnej žene, ktorá bola súdom právoplatne odsúdená pre spáchanie trestného činu sprenevery. Bol jej uložený trest odňatia slobody vo výmere päť rokov a zároveň trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho alebo dozorného orgánu, respektíve…

Minister zdravotníctva Krajčí potvrdil pozitívne trendy vo vývoji epidemickej situácie. „Budeme uvoľňovať opatrenia“

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Pozitívne trendy vo vývoji pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako ďalej uviedol minister, situácia sa postupne zlepšuje, pričom to nie je také výrazné z dôvodu prítomnosti nového variantu koronavírusu. Postupne bude…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

Gustáv Murín

Vláda politickej mafie

0icon

Mafiáni predbiehajú zákony. Tie existujúce a tak štát urýchlene prijíma nové, aby sa bránil. Preto sa rozhľadenejší mafiánski bossovia vždy pokúšali zaviazať si politikov, aby tie zákony mohli ovplyvňovať. Matovičova zločinná klika to prekonala – oni si tie zákony prispôsobujú tak, aby ich zlé činy boli perfektne kryté. Veď zákonodarnému…

Martin Borguľa

Slovenské opatrovateľky: všetci o nich hovoria, ale nikto sa o ne nezaujíma

0icon

Práca opatrovateliek patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým ohodnotením a najmenším spoločenským statusom. Realita na Slovensku je taká, že tí, ktorí sa starajú o zvieratá, zarábajú viac ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. V našich zariadeniach sociálnych služieb a v teréne je alarmujúci nedostatok opatrovateliek. Chýba nám cca 20 000 žien a mužov,…

Jozef Slávik

Cenzúra ? ...

0icon

Nedá mi reagovať na niektoré nenávistné diskusné príspevky, ale aj na to, že sa stále stretávam s obmedzovaním slobody vyjadrovania. I keď do bodky a do písmena dodržiavam etický kódex blogera či diskutéra, stáva sa mi pravidelne, že som určitým spôsobom umelo bojkotovaný a dokonca, ak som príliš adresný a…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť II.

0icon

V internetovom denníku Hlavné správy bola uverejnená správa o zasadaní vlády SR dňa 16.1.2021. Z tejto správy moju pozornosť vzbudilo vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý okrem iného povedal toto: „Podarilo sa. Zajtra, predpokladám

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

Vedci dokázali vyriešiť 100-ročnú záhadu rakovinových buniek

0 icon

V roku 1921 nemecký doktor, Otto Warburg, objavil, že rakovinové bunky nepoužívajú cukor ako palivo tak, ako by sme si mysleli. Väčšina buniek „spáli“ cukor pomocou kyslíku, no bunky rakoviny využívajú metódu kvasiniek, píše portál IFL Science. Tento špeciálny proces kvasenia slúži k získavaniu energie. Rakovinové bunky ho využívajú aj v prípade, kedy…

Google sa dohodol na vyplácaní licenčných poplatkov francúzskym médiám. Nastane podobná situácia aj v iných krajinách EÚ?

0 icon

Francúzske spravodajské weby a celkovo celý spravodajský priemysel v tejto krajine hlási malé, no za to naozaj podstatné víťazstvo nad nadnárodným gigantom Google. Francúzskym regulačným úradom sa podarilo spoločnosť Google dotlačiť ku tomu, aby pri vybraných produktoch musela uzatvoriť zmluvu so spravodajskými webmi, ktorým bude platiť adekvátnu finančnú čiastku za…

Plánuje Honor vo svojich smartfónoch využívať HarmonyOS? Toto prezradil riaditeľ spoločnosti!

0 icon

HarmonyOS je operačný systém vyvíjaný spoločnosťou Huawei, ktorý by mal byť alternatívnym operačným systémom k Androidu. Nie tak dávno Wang Chenglu, vedúci softvérového oddelenia spoločnosti Huawei Consumer Business Software Department uviedol, že tento operačný systém nie je „kópiou“ Androidu. Rovnako dodal, že sankcie zo strany USA neboli dôvodom, prečo sa…

Honor odkryl prvý vlajkový smartfón po odlúčení sa od Huaweiu. Zároveň prezrádza aj stratégiu spoločnosti

0 icon

Ex-dcérska spoločnosť Huaweiu, Honor, pred malými chvíľami odkryla zariadenia Honor View40, prvý vlajkový model spoločnosti. Okrem iného Honor bližšie odkryl aj stratégiu spoločnosti. Goerge Zhao, generálny riaditeľon Honor Diveco Co. Ltd hovorí: „Sme vďační za dlhoročnú podporu našich verných spotrebiteľov a partnerov, ktorí boli po našom boku za posledných sedem…

Android 11: Pre ktoré populárne smartfóny ho môžeme očakávať, a pre ktoré je už dostupným? Tu je ich veľký zoznam!

0 icon

Android 11 bol predstavený ešte v septembri minulého roka spoločnosťou Google. Krátko na to, začali prví výrobcovia smartfónov s aktívnym testovaním Androidu na svojich zariadeniach. Okrem iného sa objavili, ako oficiálne, tak aj neoficiálne zoznamy smartfónov, ktoré budú aktualizovanými na aktuálne najnovšiu verziu operačného systému. A to aj jeden z…

Armádny Magazín

Na poslednú chvíľu: Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP  

Božie mlyny zomleli klamstvá: Európsky súd zamietol obvinenie Ruska Gruzínskom z konfliktu v roku 2008

0 icon

Gruzínsko, 22. január 2021 (AM) - Ruské ministerstvo spravodlivosti informovalo svoju verejnosť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 1. 2021, že obvinenie Ruska Gruzínskom v súvislosti s augustovými udalosťami v roku 2008 v Južnom Osetsku je neopodstatnené.   Snažili sme sa túto správu verifikovať aj na webove

Armádne letectvo USA chce nové stíhacie lietadlo, pretože náklady na životný cyklus lietadla F-35 sú veľmi vysoké

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Program vývoja stíhacieho lietadla 6. generácie NGAD (Next Generation Air Dominance) predstavuje šancu navrhnúť lietadlo, ktoré bude lepšie zodpovedať

USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 h

Pakistan vykonal úspešný test balistickej rakety Shaheen-III. India ide odpovedať svojimi testami. Video

0 icon

Pakistan, 22. január 2021 (AM) - Pakistan včera vykonal úspešný letový test balistickej rakety zem-zem Shaheen-III s doletom 2750 kilometrov. Testovací let bol zameraný na opätovné overenie rôznych konštrukčných a technických parametrov zbraňového systému.    

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali