Sergej Lavrov: „Nastalo ochladenie vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou, ale nebola to naša iniciatíva“

Atény 8. novembra 2016 (HSP/Foto: TASR/AP-Ivan Sekretarev)

 

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vystúpil na Pyrenejskej univerzite v Aténach pred študentmi a pedagogickým zborom univerzity. Porozprával o najaktuálnejšom dianí na medzinárodnej politickej scéne

V úvode pripomenul, že sa v tomto roku konajú spoločne s gréckymi partnermi slávnostné podujatia pri  príležitosti osláv tisícročnej prítomnosti ruských mníchov na posvätnej hore Athos. Prízvukoval, že v tomto roku zasa narástol počet turistov, ktorí prichádzajú z Ruska do Grécka: v priebehu prvého polroku tohto roka zaregistrovali nárast až o 20 percent. Poukázal aj na niektoré negatívne momenty.

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov
Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

„Žiaľ, vážnou prekážkou na ceste ďalšieho upevňovania našich vzťahov je ochladenie vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou, ale nebola to naša iniciatíva. Často počúvame, ako na politickej, tak aj expertnej úrovni, tvrdenia, že za terajšie napätie na kontinente je zodpovedná Moskva. V podobnom duchu sa uvádzajú výsledky strategického prehľadu vzťahov s Ruskom, takto boli naše vzťahy zhodnotené na zasadnutí Európskej rady 20.-21. októbra. Chceli by som pripomenúť, že sme niekoľkokrát opakovali a ustavične opakujeme, že sme pripravení zblížiť sa s Európskou úniou v najširšom spektre otázok, počnúc zavedením bezvízového styku až po vytvorenie skutočnej pevnej energetickej aliancie. Podávali sme konkrétne návrhy, ktoré by mohli učiniť naše partnerstvo skutočne strategickým, čo by zodpovedalo záujmom oboch strán.

Žiaľ, zatiaľ sa v tomto smere niet čím pochváliť. U našich západných partnerov, ktorí po skončení studenej vojny zotrvávali v eufórii, sa obnovila smutne známa línia na odmietanie rovnocenného dialógu, na obsadenie geopolitického priestranstva, inak sa to nedá povedať, na delenie národov na svoje a cudzie. Kulminačným bodom takéhoto prístupu sa stal protiústavný prevrat na Ukrajine, podporovaný Spojenými štátmi a celým radom európskych štátov.

Mimoriadne znepokojenie vyvoláva orientácia NATO na činenie prekážok Rusku, ktoré vedie k podkopávaniu strategickej stability na európskom kontinente. K našim hraniciam sa blíži vojenská infraštruktúra, presúva sa vojenská technika a vojská, narastá počet a rozsah vojenských manévrov. Pokračuje tvorba systémov protiraketovej obrany. Smutné je, že NATO upúšťa od profesionálneho dialógu s Ruskom a Organizáciou zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) ohľadne vypracúvania kolektívnych opatrení kladenia odporu spoločným reálnym, a nie vymysleným hrozbám. V takýchto podmienkach narastá aktuálnosť našej dávnej iniciatívy, aby princíp rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti v Euroatlantiku, vyhlásený v OBSE a v Rade Rusko-NATO, začal fungovať aj v praxi.

Niekoľkokrát sme hovorili o tom, že sa nechystáme tresnúť dvermi. Pri dobrej vôle oboch strán neexistujú medzi nami a Západom neriešiteľné problémy. Na to, aby sme prelomili momentálny negatívny trend, treba odmietnuť pomýlenú logiku hier s „nulovým výsledkom“, prestať vnucovať jednostranne výhodné dohody a schémy spoločného postupu bez zreteľa na záujmy partnera. Mimochodom, čakáme od NATO odpovede na ruské návrhy obnoviť konkrétnu rovnocennú činnosť Rady Rusko-NATO. Naše návrhy na normalizáciu vzťahov s EÚ sme odovzdali predsedovi Európskej komisie J.-C. Junckerovi ešte v júni tohto roka. Takže čakáme na reakciu.

Naďalej veríme v perspektívu vytvorenia jednotného ekonomického a humanitárneho priestranstva od Atlantiku až po Tichý oceán v záujme zabezpečenia stabilného rozvoja celého tohto Euroázijského kontinentu. Sme presvedčení, že vzájomné doplňovanie a vzájomná previazanosť našich ekonomík, využívanie ich prirodzených výhod by mohli napomôcť postupné zjednotenie trhov, umožniť spoločnými silami efektívnejšie riešiť mnohé problémy, okrem iného aj zvýšenie konkurencieschopnosti v dnešnom veľmi zložitom svete. Už vyše roka vyzývame Európsku úniu k nadviazaniu dialógu s Euroázijskou ekonomickou úniou.

Ozdraveniu situácie by pomohlo, keby Európska únia čestne prehodnotila príčiny neplnenia Minských dohôd na urovnanie vnútri ukrajinskej krízy. Samovyhlásené republiky – Luhanská a Donecká – sú pripravené za podpory Ruska prejsť svoj úsek cesty v úplnom súlade s tou dôslednosťou krokov, ktorú odsúhlasili v Minsku 15. februára minulého roka. Kyjevské vládne kruhy však musia plniť prevzaté záväzky. Nám je jasné, že obyvatelia Donbasu majú právo na miestnu samosprávu, na materinský jazyk, na svoju kultúrnu samobytnosť – to všetko sú nesporné európske hodnoty.

Rusko naďalej presadzuje vo svetových záležitostiach ideu združovania, orientovanú do budúcnosti. Medzi naše priority patrí boj s medzinárodným terorizmom, obhajovanie práv národov na určovanie svojho osudu bez zasahovania zvonka, opierajúc sa o Stanovy OSN, a, samozrejme, mierové urovnanie konfliktov prostredníctvom hľadania vyváženosti záujmov. Pokračujeme v práci na čo najrýchlejšom ukončení krvavého konfliktu v Sýrii za pomoci svedomitého plnenia rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN a Medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie (ISSG), ktorá vznikla pod spolupredsedníctvom Ruska a USA. Popritom odsudzujeme pokusy obraňovať ozbrojené oddiely opozície, ktoré odmietajú likvidovať teroristov. Momentálne je to hlavná prekážka na ceste k sýrskemu urovnaniu.

Môj kolega a priateľ minister zahraničných vecí Nikos Kodzias medzi zásluhami ruskej diplomacie spomenul dosiahnutie dohody o likvidácii chemických zbraní v SAR. Toto je skutočne veľmi dôležitý úspech: iniciatívu prejavili Rusko a USA, potom nás podporila Bezpečnostná rada OSN, a všetky krajiny, vrátane vlády SAR, svedomite spolupracovali pri plnení tejto dohody. Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) dokonca udelili Nobelovu cenu za to, že prispela do realizácie týchto dohôd.

Ak nevidíme nijaké obrovské úspechy v iných oblastiach, myslím si, že hlavná príčina je v tom, že rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN sa neplnia. Čo sa týka sýrskych chemických zbraní, bola prijatá rezolúcia a všetci presne v určenom termíne začali plniť to, čo sa dohodlo. Existuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN aj ohľadne ukrajinskej krízy, ktorá schválila Minské dohody z 15. februára 2015, ale táto rezolúcia sa neplní.

Neplní sa ani rezolúcia 2254 z januára tohto roka, ktorá kodifikovala prístupy k urovnaniu sýrskeho problému. V tejto rezolúcii je zakotvený komplexný prístup, ktorý predpokladá urýchlený začiatok politického dialógu bez predbežných podmienok medzi sýrskymi stranami – Vládou SAR a všetkými skupinami opozície. Sú tam tiež zakotvené články o nevyhnutnosti zlepšenia humanitárnej situácie a o nekompromisnom boji s teroristami. Tieto ozbrojené zoskupenia, ktoré sa nechcú asociovať s teroristami, musia jednoducho odisť z pozícií, ktoré zaberá organizácia Jabhat an-Nusra a ISIL.

Táto rezolúcia sa však tiež neplní, pretože ktosi veľmi chce, aby k oddeleniu umiernenej opozície a teroristov nedošlo, aby takáto teroristická štruktúra ako Jabhat an-Nusra zostala nedotknutá. Nás toto veľmi znepokojuje. Tento príklad som uviedol len preto, aby som zdôraznil, že ak sa to, na čo sme sa dohodli (tým viac, že tieto dohody sú zakotvené v podobe rezolúcie Rady bezpečnosti OSN) plní, tak prichádza aj úspech. А keď sa dohoda dosiahne len preto, aby sa „získal čas“, a potom sa mohli presadzovať na rokovaní vlastné tajné myšlienky, tak z toho nič dobrého nevzíde. Toto platí v ruskej tradícii už stáročia: my vždy dodržíme dané slovo.

Ako skonštatoval prezident V. V. Putin, my sa neusilujeme o globálnu dominanciu, ani o expanziu, ani o konfrontáciu. Sme úplne otvorení dialógu vo vzájomnej úcte so zahraničnými partnermi a ich integračnými zoskupeniami na všetkých zemepisných šírkach. Samozrejme, toto sa úplne vzťahuje aj na členské krajiny Európskej únie, aj na USA. Rovnako ako predtým, aj teraz dúfame, že spoločným úsilím sa nám podarí vrátiť rusko-americké vzťahy do stabilnej roviny. Toto by sa pozitívne prejavilo aj na komplexe medzinárodných vzťahov, so zreteľom na to, že naše štáty majú mimoriadnu zodpovednosť za udržanie globálnej stability a bezpečnosti.

Dnes tu bol spomínaný príklad rusko-americkej zmluvy START-3 . Je to dobrý príklad, pretože túto dohodu poctivo plnia obidve strany, čím zvyšujú bezpečnosť a stabilitu na celom svete. Ako povedal prezident Vladimír Putin, my budeme pripravení viesť dialóg s každým prezidentom, ktorého si zvolí americký národ.

BRIKS – to je združenie nového typu, ktoré zodpovedá reáliám XXI. storočia. „Päťka“, do ktorej patria Rusko, Čína, India, Brazília a Južná Afrika – štáty rôznych civilizačných zriadení a ekonomických modelov, sa presvedčivo utvrdzuje ako neodmysliteľný prvok nového, polycentrického, demokratického systému medzinárodných vzťahov.

Spolupráca v rámci zoskupenia BRIKS sa opiera o zásady rovnoprávnosti a rešpektovania záujmov jednotlivých členov. Je zameraná na vytvorenie priaznivých podmienok na všestranný progres členských krajín, zabezpečenie vysokej životnej úrovne našich národov. Zvlášť chcem poznamenať, že tým, že krajiny BRIKS rozvíjajú strategické partnerstvo, sú otvorené kontaktom s vonkajším svetom, neuzatvárajú sa, nehlásajú svoju výnimočnosť.

Onedlho budú musieť vziať na seba zodpovednosť za situáciu vo svojej krajine práve dnešní študenti, budú musieť zabezpečovať podmienky na životnú úroveň a rozkvet Grécka, zastupovať jeho záujmy v medzinárodných štruktúrach, vrátane OSN, OBSE, Rade Európy, EÚ NATO; budú zodpovedať za zahraničné vzťahy. Som presvedčený, že vaše pôsobenie bude prínosom aj v ďalšom rozvoji rusko-gréckeho partnerstva, že sa bude prehlbovať stáročná historická solidarita našich národov, ich duchovná blízkosť, ktorá má korene v dávnej minulosti. Je to veľmi pevný základ vzťahov medzi Ruskom a Gréckom, ktorý – a o tom som presvedčený – sa nikomu nepodarí zničiť,“ zdôraznil v závere Sergej Lavrov.

Eugen Rusnák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kollár: Ak sa majú ľudia rozhodnúť o očkovaní, potrebujú informácie

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Očkovanie je principiálne správna vec, vďaka ktorej sa na Slovensku prakticky nevyskytujú mnohé v minulosti bežné choroby. Ale na rozhodnutie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 potrebujú občania podľa predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára široký informačný servis „Je dôležité, aby bola…

Masívna očkovacia kampaň – Biden ohlásil „tisíce“ nových očkovacích centier

0 icon

USA 17. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Carolyn Kaster)   Budúci americký prezident Joe Biden ohlásil zakladanie „tisícov“ očkovacích centier po celej krajine. Jeho vláda zvýši federálne zdroje pre komunálne očkovacie centrá a mobilné zdravotnícke kliniky s cieľom urýchliť očkovaciu kampaň, oznámil v piatok Biden vo svojom rodnom meste Wilmington Jeho plán tiež…

V Košiciach malo testovanie hladký priebeh, účasť bola nižšia

0 icon

Košice 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Počas druhého víkendu plošného testovania obyvateľov na nový koronavírus, ku ktorému pristúpila košická samospráva pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v regióne, boli čakacie časy v odberových miestach minimálne. Antigénovými testami sa v sobotu prišlo otestovať menej ľudí oproti minulému týždňu "Ľudia sa asi báli…

Princ William vyzval Britov, aby sa rovnako ako kráľovná dali zaočkovať proti koronavírusu

0 icon

Londýn 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Britský princ William vyzval všetkých ľudí v Spojenom kráľovstve, aby si vzali príklad z kráľovnej Alžbety II. a jej manžela princ Filipa a dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, keďže britské úrady bojujú proti neopodstatneným obavám, či vakcíny sú bezpečné. "Moji starí rodičia…

126. Neznáme slovenské dejiny: Na svet a medzi ľudí prichádzali slovenské peniaze

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Po 8. februári 1992 obiehali okolkované bankovky a česko-slovenské mince. Prvou slovenskou mincou bol desaťkorunák, razený v Kremnickej mincovni, ktorý sa dostal do obehu prvého marca – tu sa prejavila výhoda mať vlastnú mincovňu Do konca roka 1993 sa dostali do obehu všetky…

Arogancia americkej politiky: Kvôli plánovanému nákupu ruských obranných systémov S-400 sa USA vyhráža sankciami už aj neutrálnej Indii

0 icon

Naí Dillí 16. januára 2021 (HSP/cnbc.com/Foto:TASR/AP-Turkish Defence Ministry via AP, Pool)   Za akvizíciu ruských systémov protivzdušnej obrany S-400 vyplatila India Rusku v roku 2019  počiatočnú platbu vo výške 800 miliónov dolárov. Celá dohoda o objeme 5,5 miliárd dolárov sa vzťahuje na päť raketových systémov, pričom prvá súprava S-400 sa očakáva…

Staronovým prezidentom Ugandy sa stal Yoweri Museveni

0 icon

Kampala 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nicholas Bamulanzeki)   Dlhoročný ugandský prezident Yoweri Museveni si vo štvrtkových všeobecných voľbách víťazstvom nad mladým opozičným vyzývateľom Bobim Wineom zabezpečil šieste funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu ústrednú volebnú komisiu Wine tvrdí,…

Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Testovaním by sa podľa ministra znížil počet infekčných osôb o 50 percent a od pondelka 8. februára by mohol začať platiť COVID automat.…

Antigénové testy v harmaneckých papierňach ukázali až 46 percent pozitívnych, PCR testy ani jedného. Matovič: Použili testy, ktoré nemajú nič spoločne s testami používanými pri plošnom testovaní

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V harmaneckých papierňach použili na testovanie zamestnancov testy Eko Test Covid od čínskej firmy Assure Tech z Hangzhou, ktoré nemajú nič spoločné s testami používanými pri plošnom testovaní. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO) Dodal, že testy…

Naďovi sa nepozdáva, že v diskusných reláciách nebude mať OĽaNO zastúpenie a hovorí o cenzúre. Ticho neostal ani premiér: „Keď médiá pravdu nehľadajú, ale vytvárajú“

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v svojom statuse upozornil na to, že žiaden poslanec z hnutia OĽaNO nebol pozvaný do politických diskusií, ktoré budú tento víkend "V parlamentných voľbách získalo hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 25,02%. V NRSR má 53…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sulík ako premiér by bol podobná katastrofa ako Matovič! ''Čert ako diabol''

0icon

Konflikt medzi Matovičom a Sulíkom je len nechutná farizejská komédia na oklamanie voličov. Nenechajte sa Matovičom a Sulíkom podviesť. Mňa by nikto nikdy nedonútil voliť ani Matoviča, ani Sulíka. Píšem to preto, že sa hovorí, že Sulíkovi rastú preferencie za konflikty s Matovičom, akože ľudia chcú Sulíka "odmeniť" za konflikty…

Robo Bačinský

Eutanázia za potlesku a vyhrážok Matovičových odborníkov.

0icon

Myslím, že už som prišiel na to, prečo sa tzv. ,,odborníci“ spreneverili vláde trnafského špajlového fetišistu a svojim Alma mater sa otočili chrbtom. Prečítal som si príspevok šéfa PR agentúry Katedra komunikácie Gabriela Tótha o štatistike najúspešnejších politických strán na FB a čítanie to bolo vskutku zaujímavé 

Marek Brna

Predčasné voľby by poslali OĽANO mimo parlamentu

0icon

Z koalície by najviac zo súčasnej situácie profitovala strana SaS. Podstatne stráca strana Sme rodina. Do parlamentu by sa však na rozdiel od doterajších výsledkov prieskumov dostala strana Za ľudí. Nálada v spoločnosti by momentálne zo strany OĽANO vytvorila mimoparlamentnú stranu. Nádej svitá pre KDH a Progresívne Slovensko, ktorých výsledok…

Peter Švec

Mobilizujeme „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Pridať sa môže každý, kto má srdce, dušu a hlavu na mieste.

0icon

Tak ste sa konečne dočkali. Idem rozbaliť projekt, ktorý sme s priateľmi pripravovali už dlhšie, a ktorý som avizoval posledné asi dva mesiace. Nejdeme v ňom spájať strany, pretože taký cieľ sa ukazuje po dvoch rokoch úsilia totálne nerealizovateľný. Všetky relevantné strany, o ktorých ľudia vedia, sú oligarchické. Lebo majú oligarchické finančné zdroje, oligarchickú…

Jozef Slávik

Hľadanie strateného času ...

0icon

Od novembra 1989 je to obrovské množstvo stratených príležitostí ako byť lepšími, ako žiť lepšie, ako byť šťastnejšími. Večná škoda strateného času, sklamaní, nádejí a nenaplnených snov o tom, že budeme lepší, rovnejší, múdrejší, spravodlivejší, zodpovednejší. Ešte že aspoň tá nádej, čo kdesi v tmavom kúte bojazlivo čaká na svoj…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

0 icon

Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

0 icon

Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

0 icon

Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

0 icon

Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

0 icon

Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

Vo svete IT

Lenovo LivePods LP40 – bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 12 hodín s cenovkou, z ktorej ti padne sánka

0 icon

Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by naplnili tvoje očakávania vo všetkých smeroch, no zároveň za ne nechceš „vysoliť“ nehorázne peniaze? V tom prípade by si určite nemal prehliadnuť akciu na slúchadlá Lenovo LivePods LP40, ktoré ponúkajú naozaj špičkové technické špecifikácie, no zároveň stoja naozaj až nehorázne málo peňazí. Na…

Astronómovia vydali najdetailnejšiu mapu vesmíru. Pozrieť si ju môžete aj vy

0 icon

Astronómovia nedávno vydali pozoruhodnú mapu vesmíru, ktorá je výsledkom šesťročnej práce prieskumu DESI (pozn. redakcie: Dark Energy Spectroscopic Instrument), píše portál IFLScience. Táto mapa je doteraz najväčšou z hľadiska pokrytia oblohy, senzitivity a celkového počtu galaxií. Výsledná mapa ponúka rozlíšenie až 10-triliónov pixelov. Na jej zhotovení sa podieľali tri observatória, ktoré pozorovali…

Tesla Roadster už takmer 3 roky putuje našou Slnečnou sústavou. Kde sa nachádza dnes?

0 icon

6. februára 2018 sa odohral štart rakety Falcon Heavy, ktorá sa zapísala medzi významné udalosti amerického vesmírneho programu. Ide totiž o najvýkonnejšiu raketu na svete. Na palube, ako náklad, sa nachádzala aj Tesla roadster a za volantom sedel Starman, figurína, oblečená vo vesmírnom obleku spoločnosti SpaceX. Lenže čo sa s touto…

Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

0 icon

Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

WhatsApp posúva dátum na prijatie aktualizovaných podmienok. Opäť tak reaguje na mylné informácie

0 icon

Chatovacia aplikácia WhatsApp má za sebou naozaj niekoľko výnimočne rušných dní, ktoré spôsobila nečakaná zmena v zásadách ochrany osobných údajov, s ktorými musia používatelia súhlasiť. Po vystrašení niektorých používateľov tejto aplikácie a po zverejnení kadejakých hoaxov však spoločnosť reagovala pomerne promptne, pričom všetky obavy z narušenia súkromia používateľov vyvrátila v…

Armádny Magazín

V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

0 icon

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

0 icon

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

0 icon

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

0 icon

[caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

0 icon

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali