Riaditeľka SlovakAid hovorí o pomoci Slovenska rozvojovým krajinám

Bratislava 18. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Khalil Senosi)

 

Magisterský titul získala na Oxforde, skúsenosti zbierala v Európskej komisii aj v medzinárodných organizáciach v Bruseli a Indonézii. Riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS – SlovakAid) Lucia Rozkopálová hovorí, že byť ako 30-ročná už štvrtý rok v riadiacej pozícii by bolo v zahraničí ťažšie. Pred skúsenosťou v SlovakAid pôsobila ako riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na Ministerstve vnútra (MV) SR. V rozhovore, ktorý TASR poskytla pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa (19. augusta), rozprávala aj o tom, ako sa jej pracuje pre štát, ako funguje rozvojová spolupráca a aké sú jej plány s agentúrou. Vysvetlila tiež, prečo by Slovensko malo pomáhať rozvojovým krajinám

Ilustračné foto

Riaditeľkou SAMRS ste od januára, čo vás na tejto práci lákalo?

Mám rada výzvy. Študovala som rozvojovú spoluprácu. Veľmi ma moja práca baví. Dá sa povedať, že ide o môj „dream job“. Je mi to veľmi blízke, cítim sa v týchto témach ako ryba vo vode.

Máte za sebou štúdium aj pracovné skúsenosti v zahraničí, prečo ste sa rozhodli pracovať na Slovensku a navyše pre štát?

Na Slovensku som doma a myslím si, že má čo ponúknuť. Je tu veľmi veľa zaujímavých pracovných príležitostí. Chcem byť súčasťou dobrej veci, akou rozvojová spolupráca nepochybne je.

Čo sa týka práce pre štát – naozaj nie je pravda, že je to nuda a že by tu bol nejaký skostnatený systém. Možno v niektorých aspektoch áno, ale čo sa týka mňa a mojej osobnej skúsenosti, mám možnosť pracovať s profesionálmi na vysokej úrovni a vidím pozitívne výsledky. To ma motivuje a posúva ďalej.

Mám vyštudované medzinárodné štúdiá, politológiu a medzinárodný rozvoj na Oxforde, no to, že som ako 30-ročná už štvrtý rok v riadiacej pozícií by podľa mňa bolo oveľa ťažšie dosiahnuť v krajinách, ako je Francúzsko alebo Anglicko. Kariérny postup je na Slovensku trošku rýchlejší. Keď ste dobrí, rýchlejšie sa vám otvoria dvere.

Na Slovensku sa tiež v štátnej správe vytvárajú „ostrovčeky pozitívnej deviácie“. Sú to napríklad analytické jednotky, ktoré vidíme na rezorte financií, školstva a ďalších. Aj zo SAMRS by som chcela vytvoriť ostrov pozitívnej deviácie, aby o nás ľudia vedeli, prečítali si o nás v médiách a aktívne tu chceli pracovať, aby sme mohli vybrať tých najlepších.

Veľa ľudí si možno nevie predstaviť, čo všetko SAMRS zastrešuje. Mohli by ste to priblížiť?

SAMRS je implementačná agentúra ministerstva. Poskytujeme hlavne dotácie zo štátneho rozpočtu pre krajiny ako je Afganistan, Keňa a Moldavsko, kde podporujeme projekty v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Pomáhame aj krajinám s mimoriadnymi humanitárnymi potrebami – ako napríklad Južný Sudán, Sýria a krajiny Blízkeho východu. Potom máme aj špecifické výzvy, do ktorých sa zapájajú organizácie, ktoré následne napr. vysielajú dobrovoľníkov.

SAMRS poskytuje aj mikrogranty, pri ktorých je veľmi dôležitá spolupráca so zastupiteľskými úradmi. Sú to menšie a rýchlejšie projekty, do 10.000 eur.

Máme tiež finančné príspevky, ktoré na základe rozhodnutia ministra poskytujeme organizáciám alebo priamo krajinám, ktoré to potrebujú.

V neposlednom rade máme aj takzvaný nástroj CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) – nástroj na výmenu a odovzdávanie skúseností o našom vstupe do NATO a EÚ.

V čom sa táto pozícia líši od vašej predchádzajúcej pozície riaditeľky odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na ministerstve vnútra? Aj tam ste sa venovali pomoci ľuďom, avšak na Slovensku.

Rovnaké je to v tom, že je to práca s projektmi, práca s ľuďmi, a tiež mám šancu pomáhať, aj keď inej cieľovej skupine. Rozdielne je to, že predtým išlo o rozvojové projekty v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku a teraz ide o rozvojové a humanitárne projekty vo svete. Jedným z hlavých rozdielov je teda medzinárodný aspekt.

Osobne cítim rozdiel aj v tom, že teraz som v pozícií štatutára, čo je väčšia zodpovednosť. Pracujem tiež s projektmi, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, nie z eurofondov. Tento systém mi príde flexibilnejší, mám ročný cyklus, takže sa viem rýchlejšie posúvať ďalej. Inými slovami, pociťujem menej byrokracie. Posledný rozdiel je asi v tom, že agenda SAMRS je rôznorodejšia, mám napríklad k dispozícii viac nástrojov rozvojovej pomoci (klasické projekty, mikrogranty, finančné príspevky, CETIR atď.).

Keď ste v januári prišli, v akom stave ste agentúru našli? Vnímate nejaké nedostatky?

Slovenská republika prešla z pozície prijímateľa rozvojovej spolupráce na donora len v roku 2003. V roku 2007 vznikla agentúra SAMRS. Ja som prišla po 10 rokoch jej fungovania. Nastúpila som na rozbehnutý vlak. Na každú inštitúciu sa treba dívať tak, že prešla a prechádza určitým vývojom. Samozrejme, že mám svoje vízie a predstavy ako zefektívniť implementáciu projektov, chod a výsledky SAMRS. Verím, že aj vďaka podpore ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a pracovníkov SAMRS sa nám to spoločne podarí.

Čo plánujete vo fungovaní agentúry zmeniť?

Chcem aby SAMRS fungovala profesionálnejšie a chcem, aby sme robili ešte viac lepších projektov. Z môjho pohľadu na to potrebujeme hlavne dve veci. Jednou je zjednodušenie administratívy. V druhom rade by som chcela zlepšiť kritériá výberu projektov a poskytnúť vyššiu objektivitu v hodnotiacom procese. V tomto smere sme už nejaké kroky podnikli. Tohtoročné výzvy sa hodnotili bodovým systémom, vychádzali sme zo systému OECD a zaviedli sme aj systém externých odborných hodnotiteľov. Veľa nových procesov je v štádiu prípravy a tvorby, ich spustenie máme v pláne budúci rok.

Ako odpovedáte na otázku, „prečo by Slovensko malo pomáhať iným krajinám, keď máme svoje problémy“?

Súhlasím, Slovensko má veľa vlastných problémov a je dôležité sa v prvom rade venovať im. V mojej bývalej práci som sa napríklad venovala inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Na druhej strane patríme medzi najvyspelejšie štáty sveta, čo si vyžaduje aj určitú mieru zodpovednosti a solidarity voči ostatným. Tiež z toho, že sme súčasťou OECD, OSN a Európskej únie, vyplývajú určité medzinárodné záväzky, ktoré nám napríklad hovoria, koľko percent slovenského rozpočtu má ísť na rozvojovú spoluprácu. Je to o rovnováhe medzi riešením vlastných problémov a pomáhaním iným. Žijeme však v jednom svete.

Sama ste boli dobrovoľníčkou v Dominikánskej republike, ako to ovplyvnilo vaše ďalšie smerovanie?

Áno, bola to silná skúsenosť. Strednú školu som študovala v Kanade, kde som mala veľký priestor vybrať si predmety podľa toho, čo ma zaujímalo. Bolo tam tiež veľa aktivít mimo klasického študijného systému. Jednou z týchto aktivít bol dvojročný program pre 14 ľudí. Boli sme zapojení do fundraisingovej kampane, robili sme osvetu a počas dvoch rokov sme dokázali vyzbierať viac ako 21.000 kanadských dolárov. Potom sme išli do Dominikánskej republiky, bývali sme v rodinách, pomáhali sme v komunite, chodili sme do detských domovov a domovov dôchodcov. To bol môj prvý kontakt s rozvojovou spoluprácou. Utvrdilo ma to v tom, čo chcem v živote robiť. Som veľmi rada, že teraz môžem viesť SAMRS a vidieť výsledky našich projektov, ktoré majú reálny dopad na život ľudí.

Ktorý projekt SAMRS by ste vyzdvihli?

Je veľmi ťažké vybrať jeden projekt, pretože si myslím, že robíme veľa dobrých vecí. Veľmi dobré projekty sú napríklad zamerané na vysielanie dobrovoľníkov. Každý rok podporujeme organizácie, ktoré vysielajú ľudí na polrok alebo na rok do rozvojových krajín. Je to šanca pre bežných Slovákov priblížiť sa k rozvojovej spolupráci a získať iný pohľad na svet. Tak isto, ako som ja bola v Dominikánskej republike, aj ostatným takto vieme dať priestor a upevniť rozvojovú spoluprácu v povedomí širšej verejnosti. Musím povedať, že tieto projekty sú veľmi populárne. Tento rok sme zjednodušili pravidlá a značne odbúrali administratívnu záťaž. Prihlásilo sa nám trikrát viac žiadateľov, ako sme mali finančnú alokáciu.

Ak by som mala vybrať projekt iného druhu, tak spomeniem jeden v Keni, na ktorého oficiálnom otvorení som sa bola aj osobne pozrieť. Sme hlavným partnerom v dvojmiliónovom projekte, ktorý je financovaný z Európskej komisie. Podporujeme 15.000 tisíc malých farmárov v pestovaní kešu orieškov a sezamu. Takže naozaj to má veľmi reálny dopad na ľudí. Dôležité pri tomto projekte je aj to, že sme síce hlavným garantom, ale robíme to v spolupráci s Poliakmi, Maďarmi a Čechmi. Schopnosť realizovať spoločné projekty je znakom našej kvality. Chcem, aby SAMRS bola moderná fungujúca inštitúcia s kredibilitou a aby s nami zahraniční partneri chceli aktívne spolupracovať aj na ďalších podobných projektoch. Preto sme naštartovali proces európskej certifikácie SAMRS, ktorý bude ukončený v lete 2019.

Ako sa vlastne rozhoduje, kam pôjdu financie SlovakAid?

Máme Stratégiu rozvojovej spolupráce na päť rokov a Zameranie na jeden rok. Predkladá ich ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a schvaľuje ich vláda. SAMRS tieto strategické dokumenty implementuje. Nejde však o jednostranné rozhodovanie, na príprave stratégie s ministerstvom spolupracujeme. Na začiatku roka, hneď ako ministerstvo financií otvorí rozpočet, vyhlásime výzvy na projekty a potom nasleduje klasický projektový cyklus: žiadatelia sa prihlásia, prebehne hodnotiaci proces a hodnotiaca komisia odporučí projekty na schválenie ministrovi. Minister podpíše rozhodnutia, SAMRS podpíše zmluvy s prijímateľmi a začíta sa implementácia projektov.

Kto sú vaši hlavní partneri? Sú to len mimovládne organizácie alebo aj podnikateľské subjekty?

Väčšinou sú to mimovládne rozvojové organizácie, takže náš prirodzený partner pre komunikáciu je Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. Ako som spomínala, dôležité sú aj zastupiteľské úrady – či už pri komunikácii alebo monitorovaní projektov. Spolupracujeme aj s inštitúciami ako OECD, spoločné projekty plánujeme napríklad s UNDP, USAID a UNESCO. Podnikatelia sú, samozrejme, veľmi dôležití a snažíme sa ich viac zapájať do rozvojovej spolupráce. Môžu sa zapojiť do každej výzvy, miera spolufinancovania je však vyššia, nie je to 10 percent, ale 20 percent.

Na čom momentálne pracujete?

Väčšinu výziev sme vyhlásili na začiatku roka a v lete sme porovnali, akú máme zvyšnú alokáciu, koľko projektov sme zazmluvnili alebo sme v procese zazmluvňovania. Následne sme to zhodnotili a pracujeme ešte na dvoch ďalších výzvach. Jedna výzva bude konkrétne zameraná na pomoc obyvateľom Ukrajiny. Druhá výzva bude v oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania. Je to jediná výzva, ktorá sa realizuje na Slovensku a je zameraná na podporu zapájania tém globálneho a rozvojového vzdelávania do študijných osnov na našich vysokých a stredných školách.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Denný počet úmrtí na koronavírus klesol v USA pod 1000

0 icon

Washington 9. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Spojené štáty v pondelok zaznamenali po vyše troch mesiacoch menej ako 1000 úmrtí na ochorenie COVID-19 za jeden deň. Informovala o tom v utorok univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorú citovala agentúra AFP Za posledných 24 hodín zomrelo v krajine na ochorenie 749 ľudí. Vrchol v…

Rozhodnutia o odmietnutí trestných oznámení vo veci únosu vietnamského občana sú zákonné

0 icon

Bratislava 9. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní o odmietnutí trestných oznámení vo veci únosu vietnamského občana sú zákonné. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Jana Tökölyová. GP SR preskúmala rozhodnutia polície opakovane, nezákonné konanie v nich však nenašla Prokuratúra…

Ministerstvo spravodlivosti: Zvažujeme prípadné možnosti očkovania advokátov proti ochoreniu COVID-19

0 icon

Bratislava 9. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Rezort spravodlivosti zvažuje prípadné možnosti očkovania advokátov proti ochoreniu COVID-19. Ministerstvo vníma ich požiadavku ako legitímnu, v tejto súvislosti komunikuje aj so Slovenskou advokátskou komorou (SAK). TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla "Súčasne treba vnímať, že počet advokátov je…

Polícia pokračuje v kontrolách sprísneného zákazu vychádzania. Preverili aj bezdomovcov či bežkárov na lyžiach. Muž v papučiach pred domom po 20.tej hodine si zavaril

0 icon

Bratislava 9. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook Polície SR)   Už takmer týždeň platí sprísnený zákaz vychádzania z domu po 20. hodine večer, na ktorý dohliadajú policajti pocelom území krajiny. Kontrolám sa nevyhli ani bezdomovci. Napríklad polícia v Prešove pokutovala muža, ktorý si podľa vlastných slov zbehol len na 5 metrov do…

Török o štúdii, ktorá mala vzbudiť pochybnosti o ivermektíne a nakoniec je pochybnou ona sama: „Nechápem ako sa takáto pofidérna práca dostala do pomerne „renomovaného“ časopisu“

0 icon

Bratislava 9. marca 2021 (HSP/Foto:vusch.sk)   Pred niekoľkými dňami publikoval americký lekársky server JAMA štúdiu o ivermektíne (IVM). K štúdii sa pre portál lekarskenoviny.sk vyjadril aj  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc., expert v oblasti anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktorý má osobné skúsenosti s liekom Hlavným zistením randomizovanej klinickej štúdie bolo,…

Najvyšší súd SR vytýčil termín odvolacieho konania s Jozefom K., obžalovaným z vraždy

0 icon

Bratislava 9. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najvyšší súd (NS) SR sa bude zaoberať odvolaním v prípade Jozefa K., neprávoplatne odsúdeného na 23-ročný trest odňatia slobody. Senát NS SR určil termín verejného zasadnutia, na ktorom prejedná odvolanie obžalovaného, na 13. apríla. Vyplýva to z rozpisu činnosti trestného kolégia NS SR…

Voči finančníkovi Martinovi K. má byť vznesené ďalšie obvinenie

0 icon

Bratislava 9. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Voči finančníkovi Martinovi K. má byť vznesené ďalšie obvinenie. Ako priblížil spravodajský portál televízie Joj noviny.sk, polícia prišla pri vyšetrovaní kauzy Dobytkár na zistenia, že Martin K. mal údajne za vybavenie miliónovej agrodotácie pre istú spoločnosť zobrať úplatok 180-tisíc eur Táto spoločnosť najskôr agrodotáciu…

Francúzsky minister je znepokojený stavom práv komunity LGBT+ v Poľsku

0 icon

Varšava 9. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune v pondelok počas návštevy vo Varšave vyhlásil, že stav práv komunity LGBT+ v Poľsku je "znepokojujúci". Beaune to podľa agentúry AFP vyhlásil po stretnutí s aktivistami LGBT+, pričom dodal, že dostal odporúčanie, aby prehodnotil svoj plán navštíviť…

Fico na tlačovke zotrel Tódovú kvôli vlastníctvu jej nového nadštandardného bytu

0 icon

Bratislava 9. marca 2021 (HSP/Foto:Screenshot youtube)   Kauza únosu Vietnamca z roku 2017 bola médiami ostro sledovaná. Tie ju prepojili s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom bez relevantných dôkazov Podľa médií sa mal bývalý minister vnútra Robert Kaliňák nepriamo zúčastniť únosu podnikateľa ázijského pôvodu. Do únosu mal  zapojiť aj vládne lietadlo.…

Od prvého súboja Muhammada Aliho s Joeom Frazierom uplynulo presne 50 rokov. Ali prehral, ale dve odvety už zvládol lepšie

0 icon

Canastota 9. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Aj svetový box má svoju Sieň slávy. Nachádza sa v Canastote na severe amerického štátu New Yorku a jej výkonný riaditeľ Ed Brophy si v nej takmer každý deň pripomína Súboj storočia medzi Muhammadom Alim a Joeom Frazierom. To ďaka prítomnosti ringu, v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Kristian Keller

Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty

0icon

Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty   Antipápež František „požehnáva“ nahú modlu, Pačamamu – pohanský symbol bohyne zeme. (Zdroj: vatikankatolicky.com, z článku

Pavol Lazar

Blíži sa eskalácia napätia USA s Ruskom?

0icon

MIEROVÉ ČASY A 17 PRESUNOV VOJENSKÝCH KONVOJOV CEZ SLOVENSKO SMERUJÚCICH DO VÝCHODNEJ EURÓPY. 👉 Na mierové časy sú takéto presuny vojenskej techniky naozaj nezvyčajné. Najmä pokiaľ si uvedomíme fakt, že Naďov rezort sa neodvoláva na žiadne plánované vojenské cvičenie spojeneckých armád, ako tomu bývalo v minulosti. 🤔 👉 Absencia akéhokoľvek…

Slavěna Vorobelová

Sulík precitol žiaľ neskoro

0icon

V nedeľnej diskusnej relácii na TA3 sa nechal Richard Sulík, zatiaľ ešte stále vicepremiér vlády a minister hospodárstva počuť, že vládny „laboratórny“ pokus na ľuďoch, teda celoplošné testovanie, boli zbytočne vyhodené peniaze daňových poplatníkov (280 miliónov EUR). Vraj za peniaze, ktoré doteraz vláda minula na celoplošné testovanie by sa dali postaviť 4…

René Pavlík

Reciprocita

0icon

Reciprocita. Cudzie slovo. Jeho význam by sa možno dal prirovnať k významu slova rovnováha. Mnohým, najmä mladým, je význam tohto slova povedomý, ale reálne vzdialený. Je to pochopiteľné. Je tu iná, nová doba a s ňou prišli aj nové časy. Vyžadovať od dcérenky, aby umyla riady a od junáčika vyniesť…

Ladislav Kováčik

Spomienka na kauzu únosu Vietnamca

0icon

Ku kauze únosu Vietnamca. Toto som si napísal do denníka 9. 8. 2018, keď bol brannobezpečnostný výbor NR SR k tejto téme: Predtým, než si prečítam niečo sprostredkované z nejakého média, napíšem svoj vlastný umelecký dojem z "grilovania" ministerky Sakovej (Sme

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovné hračky: TOP10 najlepších karikatúr slovenského jazyka

0 icon

Slovenčina je krásny jazyk. Jej rozmanitosť je fascinujúca. Núti nás premýšľať a uvažovať. Vymýšľať stále nové a nové slovné hračky. Jej ľubozvučnosť je priam predurčená na tento druh zábavy. Tu je TOP10 slovných hračiek za mesiac január. Slovenský jazyk je plný prenesených významov. Čo sa stane, ak sa s nimi…

Ako na opar? Vďaka týmto tipom sa ho zbavíš raz-dva!

0 icon

Asi dve tretiny dospelého obyvateľstva na svete prenášajú vírus, ktorý spôsobuje opar. Bohužiaľ, akonáhle sa tento vírus dostane do tela, nezmizne, jednoducho žije v tvojich nervových bunkách. Dobrá správa je, že väčšine z týchto "nakazených" ľudí sa nikdy neukážu žiadne príznaky. Avšak tí, ktorí nemajú také šťastie vedia, ako bolestivé a nepríjemné môžu byť tieto…

Nápad za nápadom: Aj takto sa dajú využiť nepotrebné veci

0 icon

Mať dobrý nápad je občas na nezaplatenie. Výtvory na nasledujúcich fotografiách sú dôkazom toho, že ľudia sú schopní sa vynájsť v každej situácii. Nápad vytvoriť z veci, ktorá by sa inak stala nepotrebným odpadom, niečo s novým využitím, je skvelý. Hlavne v dobe, kedy má naša planéta problém s nadmernou…

Michael Jackson: najdivnejšie sochy kráľa popu

0 icon

Michael Jackson, kráľ popu, je uctievaným aj po smrti. Ľudia si ho často pripomínajú hudbou, ale spomienku naňho môžeš oživiť aj návštevou jednej z jeho netradičných sôch. Michael Jackson je osoba, ktorej meno je aj po rokoch od jeho smrti skloňované často v médiách. Pravdou je, že jeho hudba a…

10+ vecí, ktoré vyzerajú ako niečo úplne iné

0 icon

Definícia pareidólie je dosť široká. Je to psychologický jav, ktorý spôsobuje, že ľudia vidia alebo počujú nejasný obraz alebo zvuk a v hlave si ho spoja s niečim úplne iným. Typickým príkladom je "zjavenie" tváre v kresbe dreva. Alebo týchto 10 vecí...  :) Ale bolo by to zločin proti našej zvedavosti, ak…

Vo svete IT

Elektrická kolobežka KUGOO M2 Pro s dojazdom 30 km je opäť dostupná za cenu, akej sa ťažko odoláva

0 icon

Ďalšia neodolateľná akcia pre fanúšikov elektrických kolobežiek je tu! Lukratívny kúsok M2 Pro od overeného výrobcu KUGOO, ktorý je v tejto oblasti najväčším konkurentom pre spoločnosť Xiaomi, totižto aktuálne zoženieš za cenu, aká tu ešte nikdy nebola. Pri jeho kúpe na e-shope Geekbuying.com aktuálne ušetríš viac ako 150 eur. Pre zrazenie cenovky na minimum stačí pri…

Kedy a kde boli podmienky pre život v našej galaxii najlepšie? Odpoveď je prekvapujúca

0 icon

Vedci sa neustále snažia prísť na to, ako mohol vzniknúť život vo vesmíre, či išlo o niečo výnimočné, čo sa udeje len zriedka, alebo naša galaxia prekypuje životom, ktorý sme ešte neobjavili. Objavujú sa ale dôkazy, ktoré môžu poukazovať na to, že vznik života na Zemi bolo dielom náhody a veľkej dávky…

Xiaomi pripravuje smartfón s 200W rýchlym nabíjaním. Prísť by mohol už o pár mesiacov

0 icon

Čínska spoločnosť Xiaomi patrí už roky medzi popredných výrobcov čo sa týka najmodernejších inovácií v oblasti nabíjania. Posledné roky sa o technológiu najrýchlejšieho nabíjania doťahuje s viacerými čínskymi výrobcami a nie je tomu inak ani v tomto roku. Najnovšie správy zverejnené známym a relevantným leakerom TheDigitalChatStation totižto poukazujú na vývoj…

Takto si v Xiaomi smartfóne môžete zmeniť predvolený typ písma bez ROOT-u zariadenia! Idete do toho?

0 icon

Xiaomi smartfóny patria medzi najpopulárnejšie zariadenia vo viacerých regiónoch sveta. Dôvodom okrem samotného hardwaru, je aj software, ktorý je skvelo optimalizovaný a ponúka viacero dodatočných funkcií. Nie tak dávno sme vám napríklad priniesli článok, v ktorom sme vám ukázali, ako môžete zapnúť tmavý režim aj v aplikáciách, ktoré ho oficiálne…

Čínska misia Tianwen-1 priniesla nové zábery na červenú planétu Mars

0 icon

Čínska misia Tianwen-1 sa momentálne nachádza na obežnej dráhe okolo Marsu. Už na začiatku februára sa ku nám dostali zábery z červenej planéty, avšak nedávno vydala čínska vesmírna agentúra CNSA (pozn. redakcie: Chinese National Space Administration) sériu záberov s vysokým rozlíšením, ktoré nám ukazujú krásy tejto planéty, píše portál IFLScience.…

Armádny Magazín

Zvláštne očakávania: Ťažké ruské bezpilotné lietadlo Altius otestuje všetky svoje zbrane

0 icon

Rusko, 9.marec 2021 (AM) – Skúšobný kus ruského prieskumného a útočného bezpilotného stroja Altius má začať v lete sériu testovacích letov s použitím celého spektra riadených zbraní, vrátane vysoko presných rakiet, oznámil zdroj z obranného priemyslu.  

Absolútna nekvalita premiéra a dvoch nekvalifikovaných prezidentov aj ministrov obrany vyhovuje iba nepriateľom Slovenska

0 icon

Slovensko, 9.marec 2021 (AM) – Pokračujem záverečnými poznámkami po trinástich častiach seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti odda

Pred 78 rokmi bol prvýkrát nasadený 1. československý samostatný poľný prápor - bránil Sokolovo na Ukrajine

0 icon

Česko, Slovensko, 9.marec 2021 (AM, Wikipedia) – Bitka pri Sokolove bolo ozbrojené stretnutie medzi jednotkami 1. čs. samostatného práporu a jednotkami dvoch bojových skupín 6. a 11. nemeckej divízie, ktorá sa uskutočnila 8. až 13. marca 1943 pri obci Sokolovo neďaleko Charkova na Ukrajine vo vtedajšom Sovietskom zväze. Bitka bola súčasťou…

Andrej Medvedev: Západ sa rozhodol zohrať gruzínsky scenár z roku 2008 tentoraz aj na Donbase

0 icon

Ukrajina, 9.marec 2021 (AM) – Situácia na Donbase s pravdepodobnou prípravou Ukrajiny na začatie aktívneho nepriateľstva je veľmi, veľmi podobná udalostiam z roku 2008. Konkrétne ide o pokus Gruzínska vyriešiť juhoosetský problém jednou ranou.   Navyše je dôležité, že to v skutočnosti nebolo rozhodnutie samotného Tbilisi. Bola to čisto západná o

Satanovskij: Prečo USA uvalili sankcie na ukrajinského oligarchu Igora Kolomojského

0 icon

USA, 9.marec 2021 (AM) – Uloženie sankcií Spojenými štátmi proti Dnepropetrovskému oligarchovi Igorovi Kolomoiskému a jeho rodinným príslušníkom je veľmi kurióznou, symptomatickou zápletkou a zaslúži si osobitnú pozornosť.   Kolomojskij je jednou z najväčších postáv modernej Ukrajiny, je absolútne bezohľadný, zákerný a neschopný vyjed

Svetlo sveta

Dovolili by sme Panne Márii nosiť šatku na hlave keby žila dnes?

0 icon

Je moderné v Západnej Európe biť na poplach proti noseniu šatiek. Už menej sa hovorí o tom, že politici, ktorí útočia na to, aby ženy nemohli nosiť šatku sú presne tí istí, ktorí v rovnakom zákone zakazujú nosiť aj iné náboženské symboly, teda krížiky na krku na viditeľnom mieste. Kým…

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali