Riaditeľ odboru ruského ministerstva zahraničia Michail Uľjanov kritizoval správu Misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní o chemickom útoku v Sýrii

Moskva 8. júla 2017 (HSP/Foto: Facebook)

 

Riaditeľ Odboru pre nešírenie zbraní a kontrolu nad zbrojením ruského ministerstva zahraničia Michail Uľjanov na tlačovke vysvetlil pozíciu Moskvy v kauze údajného použitia chemických zbraní v Sýrii

Na snímke Michail Uľjanov z ruského ministerstva zahraničia

V úvode vysvetlil, že cieľom brífingu je oboznámenie svetovej verejnosti s ruským hodnotením správy Misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a vyšetrovaním  prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii a taktiež komentoval incident v sýrskom meste Chán Šajchúne 4. apríla 2017.

„O tomto incidente a o ruskom stanovisku k tejto otázke koluje mnoho špekulácií a my by sme chceli, aby ste informácie o uvedenej kauze dostali ako sa hovorí „z prvej ruky“. Pozvali sme sem predstaviteľov členských štátov Výkonnej rady OPSW a štátov zastúpených v Bezpečnostnej rade OSN akreditovaných v Moskve. Spomínaná správa sa dnes prediskutováva v Haagu a o nejaký čas sa určite bude o nej hovoriť aj na newyorskom fóre.

Prejdem ku správe: je to výsledok trojmesačnej práce Misie OPCW na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii. Pri zbežnom pohľade vyzerá celkom solídne, oplýva početnými tabuľkami a grafmi. Mnohé hlavné mestá už privítali tento dokument, pričom zdôraznili, že je vypracovaný „nanajvýš profesionálne“. Niektorí partneri zašli ešte ďalej a vyhlásili, že tento dokument údajne nevyvrátiteľne dokazuje vinu Damasku, hoci samotná správa sa o tom ani slovom nezmieňuje. My sa nazdávame, že predbiehať udalosti a označovať niekoho za vinníka pred skončením vyšetrovania je prinajmenšom neseriózne.

Naše hodnotenie správy je oveľa zdržanlivejšie. Nazdávame sa, že jej kvalita má k dokonalosti dosť ďaleko. Hovoríme predsa o vyšetrovaní azda najrezonujúcejšej udalosti tohto roka. Očakávali sme, že výsledky trojmesačnej práce budú presvedčivejšie.

Pripomeniem, že okamžite po incidente sme sa dožadovali čo najstarostlivejšieho, všestranného a odborného vyšetrenia. Zdôrazňovali sme, že vyšetrovanie musí prebiehať v prísnom súlade s Dohovorom o zákaze chemických zbraní, s použitím vyšetrovacích metód uvedených v Dohovore, a že experti musia bezpodmienečne osobne navštíviť miesto útoku. Od začiatku mája nám predstavitelia OPCW stále sľubovali, že experti už-už odcestujú a čaká sa len na doriešenie posledných problémov na úseku bezpečnosti.

Žiaľ, sľuby zostali nesplnené a OPCW sa nakoniec vzdala myšlienky cestovať na miesto incidentu. Prirodzene, že to veľmi negatívne ovplyvnilo kvalitu vyšetrovania. Samotná správa tento fakt na mnohých miestach otvorene priznáva. Podľa nás malo vyšetrovanie tri základné nedostatky.

Po prvé, nebol dodržaný fundamentálny princíp dôsledného zabezpečenia vecných dôkazov (chain of custody). Vzorky biomedicínskych vzoriek a vzoriek okolitého prostredia Misia OPCW nezískala predpísaným spôsobom na mieste incidentu, ale na území iného štátu a z cudzích rúk. Z tohto dôvodu vôbec nie je isté, či tieto vzorky boli skutočne odobraté v Chán Šajchúne a nie na nejakom inom mieste v Sýrii alebo dokonca na území iného štátu. Toto platí aj pre mŕtve vtáky, ktoré údajne zahynuli na následky pôsobenia sarínu, ale aj pre poškodených, ktorí prežili útok. Nie je isté, že to boli obyvatelia Chán Šajchúnu, ani že operence žili práve v tejto oblasti.

Po druhé, správa neobsahuje nijaké informácie o tom, akým spôsobom bol použitý sarín. Hovorí sa v nej len toľko, že Misia OPCW nedokázala s určitosťou odpovedať na túto konkrétnu otázku. A to napriek tomu, že práve tento aspekt je rozhodujúci pri zisťovaní pravdy. V tejto súvislosti si treba obzvlášť všimnúť, že podľa tvrdenia autorov správy malo vyšetrovanie jediný cieľ, a to zistiť, či boli použité chemické zbrane. Ostatné vraj nie je relevantné. Takáto interpretácia je v zásadnom rozpore s mandátom Misie OPCW na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii, kde sa jasne hovorí, že úlohou Misie je zistenie faktov, ktoré majú niečo spoločné s prípadmi pravdepodobného použitia chemických zbraní v Sýrii. Takáto formulácia predpokladá oveľa širší okruh úloh, ktoré boli v skutočnosti prakticky odignorované.

Po tretie, výsledky vyšetrovania by boli oveľa úplnejšie, keby experti OPCW navštívili leteckú základňu Šajrat, na ktorej sa údajne skladoval sarín použitý v Chán Šajchúne. Na tom sme nástojili nielen my, ale aj sýrska vláda, ktorá prisľúbila zaručiť úplnú bezpečnosť. Žiaľ, predstavitelia OPCW na základňu nevycestovali, hoci podľa bodu 12. ich mandátu to urobiť mali. V tejto situácii prinajmenšom čudne vyznievajú vyhlásenia Washingtonu o tom, že Sýrčania údajne plánujú opäť použiť leteckú základňu Šajrat na zosnovanie chemického útoku. Ak majú americkí kolegovia naozaj takú istotu, podľa všetkého by mali vrelo privítať možnosť navštíviť uvedený objekt, aby usvedčili Damask z porušovania Dohovoru a predišli použitiu bojových otravných látok. Lenže USA to stále kategoricky odmietajú urobiť. To vyvoláva znepokojujúce úvahy a čoraz nástojčivejšie otázky.

Chceli by sme upozorniť, že ruská strana od samého počiatku považovala za potrebné počas vyšetrovania venovať náležitú pozornosť aj tej možnosti, že incident bol zinscenovaný. V správe Misie OPCW sa však tento aspekt vôbec nespomína. Pritom fotografie a videomateriály, ktoré máme k dispozícii, si zasluhujú dôkladné preštudovanie. Mimochodom, chceli sme ich ukázať 19. apríla tohto roku na mimoriadnom zasadnutí Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní, ale americká delegácia proti tomu rezolútne protestovala, hoci predtým predstaviteľka USA pri OSN N. Haleyová celému svetu ukázala v sále Bezpečnostnej rady fotografie detí, ktoré boli údajne obeťami útoku v Chán Šajchúne.

Využívame príležitosť, že naše stretnutie sa odohráva v Moskve, a predsa len vám chceme ukázať niekoľko fotografií a videonahrávok, vďaka ktorým možno lepšie pochopiť, prečo sa verzia, že incident bol zinscenovaný, nedá zavrhnúť. Prosím A. Z. Džiojeva, vedúceho Oddelenie chemických zbraní Odboru pre nešírenie zbraní a kontrolu nad zbrojením, o malú prezentáciu na túto tému.

Ako vidíte, prezentovaný materiál vyvoláva množstvo otázok, na ktoré správa Misie na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní neodpovedala. Ako sa dajú napríklad vysvetliť rozšírené zreničky údajných detských obetí, v prípade skutočného použitia sarínu sa zreničky predsa mali naopak zúžiť. Experti Organizácie pre zákaz chemických zbraní sa z nejakých dôvodov ani len nepokúsili vyriešiť túto záhadu. Podobne je to s kráterom, ktorý sa vyskytol na mieste použitia sarínu.

Žiadali sme Technický sekretariát Organizácie pre zákaz chemických zbraní, aby sa zaoberal touto otázkou, ale ten na našu žiadosť nereagoval. To, že výskyt krátera protirečí verzii o leteckej bombe, asi autorov správy vonkoncom netrápilo. Nezaujala ich ani tá okolnosť, že na fotografiách a videozáznamoch vôbec nevidno nijaké úlomky údajnej bomby. Typické je aj to, že keď z rúk Bielych prilieb experti Misie na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní preberali údajné „vecné dôkazy“, ani sa len nepokúsili takým istým spôsobom získať za účelom preskúmania zdeformovanú kovovú rúru, ktorú zreteľne vidno na fotografiách kráteru na mieste výbuchu. Kde sa dnes nachádza spomínaná rúra, ktorá by mohla objasniť spôsob použitia sarínu, to môžeme len tušiť.

Nezávislí odborníci, a to aj americkí, sa zatiaľ nazdávajú, že práve tu spočíva kľúč k zisteniu vinníkov. Príslušnú technickú analýzu, ktorá vyvracia verziu s leteckou bombou, vykonal napríklad profesor Massachusettskej technickej univerzity Theodore Postol. Podrobný analytický komentár uverejnil 29. júna 2017 aj Scott Ritter, známy americký odborník na otázky odzbrojenia a chemických zbraní, ktorý dlhé roky pracoval v Zvláštnej komisii OSN pre odzbrojenie Iraku. Chceli by sme vám rozdať kópie jeho článku, zaslúži si, aby ste venovali trochu času jeho prečítaniu. Nezávisle na našich bádaniach S. Ritter samostatne dospel k tým istým záverom ako my. Jeho argumenty nemožno ignorovať.

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že správa Misie na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní vyvoláva sklamanie. Opakujem, že sme dúfali v oveľa fundovanejšie a presvedčivejšie výsledky, vďaka ktorým by sme sa reálne priblížili k zisteniu vinníkov.

Zvlášť chcem poznamenať, že k jednoznačnému záveru o použití sarínu v Chán Šajchúne Misia dospela už pred dvomi mesiacmi vo svojej predbežnej správe. Definitívna správa len potvrdila predchádzajúci záver a oproti predbežným hodnoteniam v podstate nepriniesla takmer nič nové. Máme dojem, že ostatné dva mesiace boli vynaložené skoro nadarmo, takže sme premárnili drahocenný čas. Analyzovať okolnosti incidentu bude čoraz ťažšie. Musíme konštatovať, že Misia na vyšetrovanie použitia chemických zbraní v súčasných podmienkach jednoducho asi nie je schopná zabezpečiť efektívnejšiu činnosť.

Podľa nášho názoru teraz treba správu Misie vziať na vedomie a konečne pristúpiť k dôkladnejšiemu vyšetreniu po linke Spoločného mechanizmu Organizácie pre zákaz chemických zbraní a OSN, v rámci ktorého by experti tejto štruktúry bezpodmienečne navštívili Chán Šajchún a leteckú základňu Šajrat. Teraz, keď môžeme použitie sarínu považovať za dokázané (mimochodom, my jeho použitie nijako nespochybňujeme), sa treba sústrediť na to, akým spôsobom bola táto toxická látka použitá a ako bola dopravená na miesto činu. Iba v takom prípade bude nádej, že bude odhalená pravda, a teda aj páchatelia tohto zločinu,“ zdôraznil v závere svojho komentáru riaditeľ Odboru pre nešírenie zbraní a kontrolu nad zbrojením ruského ministerstva zahraničia Michail Uľjanov.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Archeológovia objavili neznámu časť Veľkého čínskeho múru

0 icon

Čína 12. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Twitter-ChinaScience)   V újazde Ťing-pien v Jü-Linu vykopali staroveký objekt. Archeológovia ho datovali do obdobia dynastie Ming. O objave informovala tlačová agentúra Sin-chua Veľký čínsky múr je obrovská bašta postavená v starovekej Číne, jeden z najväčších stavebných projektov, ktoré kedy boli realizované. V skutočnosti sa toto…

Prerušili očkovanie detí proti Covidu-19

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Andreea Alexandru)   Ministerstvo zdravotníctva SR prerušilo očkovanie detí vo veku od 12 do 15 rokov. Niektoré deti však už boli zaočkované, iným Národné centrum poslalo termín a potom ho náhle zrušilo Kompetentní podľa informácií televízie Markíza tvrdia, že ide o logický dôvod a…

168. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Franskí veľmoži a franskí kupci, ktorí boli na Veľkej Morave sa správali neobyčajne spupne a maximálne koristnícky. Mohli tam v podstate beztrestne vyčíňať, lebo podľa zmluvy urobenej medzi Ľudovítom Nemcom a Rastislavom vo všetkom podliehali len svojmu franskému panovníkovi a tak im…

Rada Európy: Ministri sa zaviazali chrániť novinárov a slobodu prejavu

0 icon

Nikózia 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marcus Brandt/Pool)   Ministri 47 členských štátov Rady Európy (RE) sa v piatok dohodli na hľadaní nových ustanovení v záujme ochrany slobody prejavu na internete a v spravodajských médiách. Informuje o tom agentúra AP Dohoda prichádza v čase rastúcich obáv, že umelá inteligencia môže byť zneužitá…

Remišová: SIS by bolo najlepšie rozpustiť a postaviť nanovo

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská informačná služba (SIS) potrebuje hĺbkovú reformu, myslí si vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Najlepšie by bolo podľa nej tajnú službu rozpustiť a postaviť nanovo. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Jej oponent, opozičný…

Hrabko: Vlčan bude ministerstvo viesť inak ako Mičovský

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Je vysoko pravdepodobné, že Samuel Vlčan (nominant OĽANO) bude riadiť ministerstvo pôdohospodárstva diametrálne odlišným spôsobom ako jeho predchodca Ján Mičovský (OĽANO). V diskusii na TASR TV to uviedol publicista Juraj Hrabko „Vychádzam z toho, že na poste štátneho tajomníka v čase, keď ministerstvo…

Konanie snemu Za ľudí za súčasnej situácie by malo za následok odchod jednej zo skupín zo strany, uviedla Remišová

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak by sa mimoriadny snem strany Za ľudí konal „v takejto napätej situácii", tak to bude mať len jeden výsledok, a to odchod jednej z dvoch skupín v strane V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedala vicepremiérka…

Imigranti – vraj deti – prišli vraj na futbal. Odísť však odmietli… Ďalšia finta ako ich dostať do Európy?

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rozhovor s europoslancom Milanom Uhríkom o najnovších absurditách z Bruselu: okrem toho, ako pomocou nového úskoku dostať do Európy imigrantov, tiež o tom, ako to bolo s prijímaním Covid pasov a prečo aj Salviniho poslanci hlasovali za Europarlament definitívne schválil Covid pasy. Ako…

KDH žiada prehodnotiť nelogické opatrenia pre letné tábory

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Systém PCR testovania detí pred letnými tábormi má trhliny, ktoré môžu ohroziť účasť a rodičom spôsobia komplikácie. Problémom sú nerešpektovanie covid automatu či nutnosť čerpať  pracovné voľno pre rodičov iba kvôli testovaniu, upozorňuje KDH "Tábory v lete majú byť odľahčením rodičov, nelogické opatrenia…

Ministerstvo školstva chce podporiť psychologickú pomoc pre mladých finančne i legislatívne

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Ministerstvo školstva chce podporiť oblasť psychologickej pomoci pre mladých. Dostupná by mala byť nielen v online prostredí, ale aj pri osobnom kontakte. Súčasťou plánu rezortu je zmena poradenského systému, posilnenie inkluzívnych tímov a profesie školského psychológa. Vzniknúť by tiež mali takzvané inkluzívne ohniská.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

Tony Belohorec

Názor analytika: Nadpráca médii v prípade väzneného Vladimíra Pčolinského je škandál

0icon

Etický kódex slovenskej žurnalistiky sa definitívne vytráca s prácou niektorých novinárov. Zaujaté médiá vykonávajú zjavnú nadprácu aj v spoločensky najzávažnejších kauzách. Paradoxne, aby mohli selektívne kritizovať politikov za zjavnú nadprácu.  Na verejnosť sa dostalo interview novinára Mareka Vagoviča s obhajcom ex-riaditeľa SIS Petra Pčolinského, advokátom Ondrejom Urbanom. Spôsob, akým bol…

Ivan Štubňa

Po Dzurindovej skupinke tu máme skupinku politických monštier...

0icon

V krátkosti sa vráťme do čias Dzurindistanu.  Druhý najznámejší Miki na Slovensku vo funkcii premiéra mal na jeseň 2003 vizionársky sen, ktorý vyústil do podozrení o existencii protištátnej skupinky. Na tomto základe nechal odvolať riaditeľa NBÚ Jána Mojžiša a stiahol z vlády ministra obrany Ivana Šimka. Polícia preverovala trestné oznámenie predsedu vlády. Ten ho…

Viliam Oberhauser

Zastavme vakcináciu zdravých detí ohrozujeme im tým ich zdravie

0icon

Ministerstvo zdravotníctva otvorilo čakáreň na vakcínu proti covid19 pre deti od 12 rokov. Ich očkovanie vakcínou Pfizer nemá žiadnu logiku. Riziká prevyšujú benefity. Hovoria o tom aj českí špičkoví virológovia  https://www.youtube.com/watch?v=SwaF9nUA-CE&t=1s Argumentácia, ktorou sa presadzuje vakcinácia je postavená na tom, že benefity prevyšujú riziká. Odhliadnime od toho, že táto téza…

Boris Mesár

Neomarxisti v USA likvidujú bielu rasu .

0icon

V USA získavajú na popularite večere s pokáním za ,,rasizmu" pre biele ženy. Boj proti rasovej diskriminácii, ktorá sa bezhlavo dotýka Ameriky, nadobúda nové groteskné formy, niekedy sa mení na priamy biely masochizmus. Módne kľačanie pred ,,tmavou pleťou"0 už nie je pôsobivé na pozadí novo rastúcej inej ,,populárnej" americkej metóde…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Hľadá sa Hitlerov glóbus: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hľadá sa Hitlerov glóbus. Ako už názov vypovedá, zaoberáme sa problematikou záhadne strateného glóbusu. Prečítajte si o svetoznámom Hitlerovom glóbuse, ktorý bol zosmiešnený takou legendou, akou bol Charlie Chaplin. Viaceré organizácie preklamujú, že práve oni majú Hitlerov glóbus, vyrobený na mieru, avšak fotografické dôkazy ukazujú opak.…

TOP10+: Arogantní domáci miláčikovia, ktorí to robia určite naschvál

0 icon

Niektorí domáci miláčikovia nepoznajú osobné hranice, nemajú chrbtovú kosť a svojim vlastníkom spôsobujú bolesť hlavy. Vyčkávajú na vhodnú príležitosť, kedy nám spraviť zo života miš-maš? Nie je divu, že v tomto rebríčku vynikajú hlavne mačky. Tie nemajú pud sebazáchovy a skúšajú tvoju toleranciu zväčša vtedy, keď sú maškrtné a práve…

Riasy vyvinuté v laboratóriu by mohli chrániť koralové útesy

0 icon

Po tretíkrát za 5 rokov sa podvodná horúca vlna zmenila na obrovskú skazu. Koralové útesy na austrálskej Veľkej koralovej bariére umierajú. Teraz vedci urobili malý krok k tomu, aby pomohli koralom prežiť aj v teplejšom svete. Vedci po prvýkrát vypestovali riasy v laboratóriu, ktoré môžu znížiť bielenie koralov. Výsledky sú pozoruhodným pokrokom…

Vyvinula sa brada mužom, aby absorbovala nárazy do čeľuste?

0 icon

Hustá a luxusná brada je pre muža korunou krásy podobne, ako pre ženu zdravé a dlhé vlasy. Je síce pekná na pohľad, ale môže mať tiež praktickejší účel. Počas celej histórie oslavujú niektoré kultúry dlhú bradu ako symbol spoločenskej dominancie a mužnosti podobne, ako to má lev so svojou obrovskou…

Ako zredukovať počet vrások bez návštevy kozmetického salóna?

0 icon

Keďže naša pokožka vekom produkuje stále menej bielkovín, kolagénu a elastínu, počet vrások na našej tvári pribúda. Je ale spôsob, ako toto "poškodenie" zastaviť? Expozícia životného prostredia, dehydratácia a toxíny môžu spôsobiť, že tvoja tvár bude náchylnejšia na vznik výrazných vrások. Ak však premýšľaš nad tým, ako spomaliť príznaky starnutia…

Vo svete IT

Google si posvieti na „ohováračské stránky“. Zníži ich dosahy

0 icon

Internet je miestom, kde ak niečo niekto publikuje, tak už len ťažko sa dá dosiahnuť, aby obsah bol odstráneným. Týka sa to hlavne obsahu, ktorý vytvoril niekto druhý, ale spomínate sa v ňom. Tento typ obsahuje je problémovým hlavne v prípadoch, kedy vás vykresľuje v negatívnom svetle, prípadne v situáciách,…

Huawei sa pomaly, ale isto vytráca z trhu so smartfónmi. Štatistiky ukazujú, že z giganta sa stáva trpaslík

0 icon

Keď sa povie Huawei, tak väčšinu z nás napadnú smartfóny. Najnovšie dáta, ktoré prinášajú analytici z counterpointresearch však naznačujú, že Huawei sa postupne vytráca z trhu so smartfónmi. Dôvodom však nie je nezáujem o mobilné zariadenia, ale sankcie zo strany amerických úradov. Hoci Huawei dominoval trhu, tak dnes strmo padá…

Z Androidu 12 sa stane „chameleón“. Pozrite sa, ako bude meniť farebnosť ikon aplikácií

0 icon

Google len niekoľko dní dozadu uvoľnil ďalšiu verziu Androidu 12 v BETA programe a ako plynie čas, tak deň čo deň sa objavujú nové informácie o nových funkciách. Nie je žiadnym tajomstvom, že Android 12 bude schopným meniť farebnosť UI v závislosti od tapety, Google to prezradil už počas predstavenia…

Trh so smartfónmi zažíva jeden z najprudších rastov predajov za posledné roky

0 icon

Pandémia v uplynulom roku zrazila predaje smartfónov na čísla z pred niekoľkých rokov dozadu. Už prvý kvartál tohto roka však ukázal, že predaje smartfónov budú lepšími, ako tomu bolo rok dozadu. Najnovšie, analýza spoločnosti IDC hovorí, že pri pohľade na trh so smartfónmi, predaje budú rásť a to nielen v…

Ktorým procesorom spoločnosti MediaTek sa oplatí vyhnúť, a ktoré naopak ponúkajú dostatočný výkon?

0 icon

Spoločnosť MediaTek nebola dlhé roky vnímanou pozitívne. Vo všeobecnosti sa smartfóny poháňané týmito procesormi brali za zariadenia „druhej kategórie“. Plynúcim časom sa však karta otáča a čoraz viac výrobcov siaha po procesoroch spoločnosti vrátane Xiaomi, výrobcu smartfónov, ktorý naprieč našim regiónom rok čo rok pokrýva väčšiu časť trhu. Rovnako treba…

Armádny Magazín

Rekordná zákazka. India chce kúpiť 1770 ruských tankov Armata

0 icon

India, 12.jún 2021 (AM) – India má v úmysle kúpiť 1770 tankov strednej triedy. Momentálne je vyhlásené príslušné výberové konanie a hoci ruský tank T-14 Armata nepatrí do triedy stredných tankov, bola spoločnosti Rosoboronexport zaslaná žiadosť o predaj týchto bojových vozidiel, ktorá by z Indie mohla urobiť najväčšieho nákupcu ruských ťažkých…

Znepokojenie v Pentagóne. Bude Irán sledovať americké a izraelské zariadenia vďaka novému ruskému satelitu?

0 icon

Irán, 12.jún 2021 (AM) – USA sú hlboko znepokojené príležitosťou Iránu využívať ruský satelit na sledovanie potenciálnych cieľov na Blízkom východe. Podľa denníka The Washington Post dostane Teherán z Moskvy zodpovedajúci satelitný systém.   Podľa denníka s odvolaním sa na niekoľko zdrojov Rusko predá Iránu civilný satelit Kanopus-V, ktorý je možn

Rusko pre normálny dialóg s USA potrebuje jedinú vec - rakety na Kube

0 icon

Rusko, 12.jún 2021 (AM) – Tí, ktorí si myslia, že vzťahy medzi Ruskom a „kolektívnym Západom“ (pričom neexistuje kolektívny Západ — sú to USA) sa v roku 2014 zhoršili, samozrejme, opomínajú situáciu v roku 1999, kedy „kolektívny Západ“ začal bombardovať Juhosláviu, ktorá je nám blízka, bez toho, aby na to Rusko…

Boli strelení do hlavy. Luhanská republika oznámila zabitie piatich milicionárov ukrajinskými diverzantmi

0 icon

Luhansk. 12. júna (AM)  - Z Luhanskej ľudovej republiky sa šíria alarmujúce správy o novom zintenzívnení činnosti ukrajinských sabotážnych a prieskumných skupín. Tlačová služba orgánov Luhanskej republiky uvádza, že skupina niekoľkých vybavených a dobre vyzbrojených príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny, zaútočila na pozorovateľňu neďaleko obce

Cvičenie NATO a ruská stopa. Predstavujeme hlavné verzie havárie bulharskej stíhačky MiG-29

0 icon

Bulharsko, 11.jún 2021 (AM) – Predvčerom bulharské médiá informovali o incidente, ktorý sa stal v noci v rámci cvičenia Sable-21. Pilot stíhačky MiG-29 si v noci precvičoval streľbu, ale potom, čo sa mu podarilo zasiahnuť cieľ, stratil kontakt s radarom. Stíhačka sa zrútila do Čierneho mora a pilot zomrel. V súčasnej…

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali