Príhovor Zuzany Čaputovej na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Bratislava 30. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

 

Prinášame vám príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej, s ktorým dnes vystúpila na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR

Na snímke prezidentka SR a hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR Zuzana Čaputová

„Vážený pán minister obrany,
Vážený pán náčelník Generálneho štábu,
Vážené profesionálne vojačky, vážení profesionálni vojaci,
Vážení hostia, dámy a páni,

na dnešnom veliteľskom zhromaždení sa stretávame prvýkrát od môjho nástupu do funkcie. Veľmi si želám, aby sa práve takéto stretnutia stali užitočnou platformou, ktorá nám umožní, aby sme spolu vecne diskutovali o výzvach a príležitostiach v rezorte obrany a v našich ozbrojených silách.

Po niekoľkých mesiacoch vo funkcii môžem s plnou vážnosťou povedať, že ozbrojené sily majú medzi našimi obyvateľmi veľmi dobré meno. Viem to aj vďaka mojim cestám po Slovensku. Rada preto konštatujem, že to, čo pre Slovenskú republiku robíte, má pre jej občanov veľký význam a verejnosť vaše pôsobenie pozitívne oceňuje.

Rovnaké hodnotenia počúvam aj v zahraničí. Na mojich rokovaniach v orgánoch Severoatlantickej aliancie, ale aj pri stretnutiach s kolegami z iných krajín počúvam, že naši vojaci sú skutoční profesionáli. Že v operáciách a misiách si plnia svoje úlohy riadne, zodpovedne a vo vysokej kvalite. Nielen ja, ale všetci občania Slovenska majú preto dôvod byť na vás a vašich kolegov hrdí. Za to všetko, čo pre Slovensko a jeho občanov doma i v zahraničí robíte, vám úprimne ďakujem. Ďakujem vám za službu, ktorú odvádzate, aj za to, že pri nej zotrvávate aj v podmienkach, ktoré by iných už možno dávno odradili.

Vážení prítomní,
o niekoľko týždňov budú na Slovensku parlamentné voľby. Dnes už nie je ničím neobvyklým, že obrana, bezpečnosť, ale aj stav a pomery v ozbrojených silách sa často stávajú predmetom politického boja a kampaní. Naše záväzky i naše členstvo v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii sa stávajú terčom kritiky, účelového spochybňovania a snahy získavať lacné politické body. Chcem vás preto požiadať, aby ste sa tým nenechali vyrušiť a ani zneistiť. Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú nielen jedným z najdôležitejších symbolov našej štátnej suverenity, ale sú aj zhmotnením nášho členstva v Aliancii. Medzi vami nemôžu byť – a ja pevne verím, že ani nie sú – žiadne pochybnosti, že kolektívna obrana, tak ako aj naše členstvo v únii, sú tým najlepším možným riešením, aké sme ako štát mohli zabezpečiť pre slobodu, demokraciu, ale aj prosperitu a bezpečnosť našich občanov.

Tak ako vždy aj v tomto období od vedenia ministerstva obrany očakávam, že bude hlasom rozvahy, rozumu a odbornosti. Že sa tak ako doteraz nenecháte na žiadnej úrovni zlákať vidinou politickej priazne na úkor vojenskej profesionality a principiálnosti. Že nebudete v odborných debatách ustupovať politickým záujmom, ktoré nie vždy zodpovedajú najlepším záujmom ozbrojených síl, či medzinárodnému postaveniu a dobrému menu Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti musím, žiaľ, spomenúť jeden konkrétny prípad, ktorý má zásadný spoločenský a politický rozmer. Nedávne trestné oznámenie podané vojenským spravodajstvom, ktoré bolo o 10 dní odmietnuté orgánmi činnými v trestnom konaní, vyvolalo nielen početné otázky, ale aj vrhlo negatívny tieň na prácu profesionálov spravodajstva. Takýto prípad môže verejnosť vnímať ako sebapoškodenie odbornosti, nestrannosti, profesionality a najmä poškodenie dobrého mena jednej z dôležitých súčastí bezpečnosti štátu. Nemôžeme sa čudovať tomu, že sa po takomto zlyhaní objavili pochybnosti spojené s vedením tejto služby.

Vážené príslušníčky, vážení príslušníci ozbrojených síl,
vašu službu, o ktorej som povedala, že si ju verejnosť váži, nepovažujem za samozrejmosť. Často ju vykonávate v ťažkých podmienkach. V podmienkach, ktoré niekedy neboli vytvorené zhoršenou bezpečnostnou situáciou, či prírodnou katastrofou, ale prístupom k ozbrojeným silám za posledné roky. Nedostatky, ktoré vznikli vo vašom zabezpečení, vo vojenskej infraštruktúre, v personálnom vybavení, ale najmä v bojovej pripravenosti, sa nedajú napraviť či zaplátať v priebehu niekoľkých rokov. Nemôžeme podliehať ani ilúzii, že ak na obranu vynaložíme v blízkej budúcnosti zdroje vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu, tak sa tým zázračne vyriešia všetky alebo väčšina našich problémov. Sami najlepšie viete, že to tak nie je.

Nemám v úmysle a ani si nemyslím, že je to mojou úlohou, aby som teraz prechádzala oblasť po oblasti a pripomínala, čo sa za posledný rok podarilo viac a čo menej. Vy to viete lepšie ako ktokoľvek iný. Moje nasledujúce poznámky budú smerovať k oblastiam, ktoré možno nie vždy sú úplne vo vašich rukách, ale ktoré priamo ovplyvňujú to, v akom stave sa ozbrojené sily nachádzajú. A prečo sa tiež často stávajú terčom mediálnej i politickej kritiky.

Nedávno som mala možnosť prečítať si správu o operačnej pripravenosti našich ozbrojených síl. Pýtala som sa na dôvody a príčiny jej záverov. Odpovede, ktoré som dostala, sa zásade zhodovali: nedostatky sú spôsobené dlhodobým podfinancovaním, zanedbaním niektorých oblastí a v súčasnosti aj nerovnomerným rozdeľovaním prostriedkov.

Najväčšiu mieru skepticizmu a nevieru v perspektívu skorého zlepšenia možno v oblasti ďalšieho rozvoja ozbrojených síl cítiť vo vojenskej infraštruktúre. Smutným faktom je, že dnes máte zväčša zdroje na úhradu len takých výdavkov, ktoré zaplatiť musíte, aby vás, ako sa hovorí, nevypli. A disponujete v prevažnej miere ešte aj zdrojmi, ktoré idú na aktuálne, viditeľné aktivity – také, z ktorých sa hradí naša prítomnosť v zahraničí, účasť v medzinárodných aktivitách, či na cvičeniach.

Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, okrem modernizačných projektov najmenej zdrojov smeruje do infraštruktúry, do ľudí a do techniky. Do toho, čo tvorí srdce ozbrojených síl a vašej bojovej pripravenosti.

Ak sa bude nárast rozpočtu, tak ako doteraz, sústreďovať len na modernizáciu a aktuálne aktivity, operačná pripravenosť sa nezlepší. A potom budú na mieste otázky o efektívnosti zvyšovania výdavkov na obranu. Našim cieľom nemôžu byť čiastkové pozitívne výsledky a fotografie pri novej technike, ale dosiahnutie úrovne operačnej pripravenosti v súlade so štandardmi NATO. A vy viete, že v tejto oblasti máme ešte ďaleko k spokojnosti. Lenže práve v tejto oblasti je potrebné dosiahnuť zásadnú zmenu a dospieť ku konkrétnym výsledkom. Verím a očakávam, že ako predstavitelia ozbrojených síl budete na tom spoločne pracovať s dnešným i budúcim vedením ministerstva obrany, ktoré vzíde z parlamentných volieb.

Modernizácia sa, žiaľ, stala asi verejne najkritizovanejšou oblasťou života ozbrojených síl. Nemyslím, že k tomu došlo preto, lebo niekto chce ozbrojeným silám úmyselne škodiť. Kritika, vyplynula z toho, že nákupy novej techniky sprevádzali otázniky, na ktoré verejnosť, nielen široká, ale ani odborná, nedostávali vždy vyčerpávajúce a dôkladné odpovede. Pritom ide o legitímne otázky. Jednoducho, chýbala transparentnosť, chýbala odborná verejná debata. Preto dnes nevieme, akú techniku ozbrojené sily v konečnom dôsledku dostanú. Či to budú vozidlá 8×8, 4×4 alebo radary. Pretože niektoré obstarávania boli zablokované politicky pre netransparentnosť alebo pre podozrenia z neefektívnosti a iné pozastavili príslušné kontrolné úrady. Žiaľ, obeťou týchto nezvládnutých postupov sú ozbrojené sily.

V tejto súvislosti je potrebné vyzdvihnúť miesto a dôležitosť komunikácie s verejnosťou, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Priznám sa, že nie celkom rozumiem tomu, prečo nemôžu generáli vystúpiť na verejnosti so svojimi názormi na obranu štátu a na potreby ozbrojených síl. Prečo nemôžu vystúpiť s vysvetlením a prípadne aj obhajobou rozvojových projektov armády.

Moje návštevy na posádkach aj rozhovory s viacerými z vás mali jedno spoločné. Zhodovali ste sa v tom, že chýbajú ľudia. Pozitívna správa je, že tento rok sa zastavil pokles príslušníkov ozbrojených síl. Ale tiež je známe, že dosiahnuť požadovanú 90 percentnú personálnu naplnenosť, zostáva skôr zbožným želaním. Verím, že nedávno prijatý zákon pomôže vytvoriť lepšie podmienky pre profesionálnu službu. Ale nie je to zrejme liek na všetky problémy. Chápem, že ťažko prilákate do ozbrojených síl kvalitných ľudí, ak budú slúžiť v schátraných objektoch, trápiť sa s nefunkčnou či morálne zastaranou technikou.

Už na začiatku svojho mandátu som povedala, že budem klásť vysoké odborné, morálne aj ľudské nároky na kandidátov na funkcie, vymenovanie ktorých patrí do mojej právomoci. Tak, ako vyžadujem splnenie týchto nárokov od sudcov, či veľvyslancov, rovnako budem postupovať aj pri menovaní a povyšovaní generálov. Som rada, že prví traja, ktorých som nedávno menovala a povýšila, tieto nároky spĺňali. Pretože tak ako pri sudcoch aj v prípade generálov je ich zodpovednosť veľmi veľká. Sú zodpovední nielen za to, že ozbrojené sily budú plniť svoje úlohy tak, aby boli v prípade potreby schopné brániť našich občanov. Ale ich zodpovednosťou je aj to, aby boli vzormi a rešpektovanými veliteľmi v ozbrojených silách a morálnou a odbornou autoritou pre verejnosť.

Vážené veliteľky, vážení velitelia,
to, ako sa budú ozbrojené sily v najbližších rokoch rozvíjať, závisí vo vo veľkej miere od politických rozhodnutí. Ale to, či politické rozhodnutia budú prijímané na základe kvalifikovaných informácií, na základe faktov a vysoko odborne, je aj vo vašich rukách. Kvalitu rozhodnutí zásadne ovplyvní, či dokážete a ako dobre dokážete identifikovať vaše potreby, nástroje a potrebné zdroje. A ako zrozumiteľne ich dokážete s politickým vedením konzultovať. Lepšia pripravenosť, lepšie plnenie záväzkov a úloh, adekvátny rozvoj ozbrojených síl sú spoločnou úlohou nás všetkých.

Chcem vás na záver požiadať, aby ste všetkým profesionálnym vojačkám, profesionálnym vojakom, ale aj civilným zamestnancom tlmočili moje poďakovanie za ich obetavú službu . Odovzdajte im, prosím, moje pozdravy a želania zdravia, šťastia a úspechov v práci, ale aj v osobnom živote.

Ďakujem za Vašu pozornosť.“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zaočkovanie tretiny Slovenska by podľa vedcov zabránilo 98 percentám úmrtí na COVID-19

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zaočkovanie tretiny obyvateľov Slovenska vakcínou proti novému koronavírusu by zabránilo približne 98 percentám úmrtí na ochorenie COVID-19. Išlo by najmä o obyvateľov Slovenska nad 50 rokov, ktorí túto skupinu tvoria. V utorkovej online diskusii iniciatívy Veda pomáha to uviedli slovenskí vedci a odborníci…

Pompeo označil konanie Číny voči Ujgurom za genocídu

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok vyhlásil, že považuje kroky čínskej vlády namierené voči Ujgurom a príslušníkom ďalších prevažne moslimských menšín v oblasti Sin-ťiang na západe krajiny za genocídu a zločiny proti ľudskosti. Informovali o tom agentúry AP a AFP…

Kalousek zložil poslanecký mandát, vyslúžil si potlesk v stoji

0 icon

Praha 19. januára 2021 (TASR//HSP/Foto:TASR/AP-Peter MorrisonSR)   Predseda poslaneckého klubu českej strany TOP 09 Miroslav Kalousek sa v utorok vzdal poslaneckého mandátu. Už skôr avizoval, že v jesenných voľbách do snemovne nemieni znovu kandidovať. V politike bol 22 rokov. Kolegovia naprieč politickým spektrom mu venovali potlesk postojačky, informoval portál Novinky.cz…

Europoslanci chcú sankcie EÚ aj pre osoby zodpovedné za zadržanie Navaľného

0 icon

Brusel 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Lenoir)   Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli počas utorňajšej rozpravy k situácii okolo zadržania a uväznenia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného dôrazne odsúdili kroky ruskej strany a vyzvali EÚ, aby rozšírila súčasný rámec sankcií proti ruským predstaviteľom aj voči osobám, ktoré sú zapojené do…

Európska komisia predstavila kroky pre jednotný boj proti pandémii

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Európska komisia (EK) predstavila kroky potrebné na posilnenie jednotného boja proti pandémii koronavírusu. V dnes prijatom oznámení vyzýva členské štáty Európskej únie (EÚ), aby urýchlili vakcináciu v bloku Do do marca 2021 malo v každom členskom štáte dostať vakcínu prinajmenšom 80% ľudí nad…

Gazprom pripúšťa, že projekt Nord Stream 2 je ohrozený

0 icon

Moskva 19. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/DPA-Stefan Sauer)   Ruská spoločnosť Gazprom pripúšťa, že dokončenie plynovodu Nord Stream 2 je ohrozené. Dôvodom sú nové americké sankcie, ktoré môžu spôsobiť, že projekt bude pozastavený alebo zrušený, oznámil v utorok Gazprom Plynovod Nord Stream 2 má prepravovať ruský zemný plyn cez Baltské more do…

Očkovanie by mohlo byť pre niektorých seniorov dostupné tento týždeň, avizuje minister Krajčí

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Registrovať sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa možno budú môcť už na konci tohto týždňa v niektorých okresoch aj seniori nad 85 rokov. V utorok to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo Plus Krajčí…

Prezident Zeman dostane vakcínu v stredu, v nemocnici zostane aspoň dva dni

0 icon

Praha 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexey Vitvitsky)   Český prezident Miloš Zeman sa dá v stredu zaočkovať proti koronavírusu. Tohto prominentného hosťa privíta pražská Ústredná vojenská nemocnica. Informáciu oznámil denníku MF DNES samotný prezident v utorok počas rozsiahleho rozhovoru, ktorý vyjde v papierovom vydaní vo štvrtok Zeman v rámci utorkového interview…

Demokracia sa voči extrémizmu musí brániť aktívne, zdôrazňujú poslanci

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Demokracia sa musí voči extrémizmu brániť aktívne. Množiace sa extrémistické útoky, a to či už fyzické alebo verbálne, je dôležité potláčať už v zárodku. Uvádza sa to v stanovisku, pod ktoré je podpísaných 26 koaličných poslancov Národnej rady SR (NR SR). Reagujú tak…

Migranti prekonali plot v snahe vstúpiť do španielskej enklávy

0 icon

Madrid 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:ay)   Viac ako 80 migrantom sa podarilo v utorok prekonať dvojitý plot pri pokuse dostať sa z Maroka do severoafrickej španielskej enklávy Melilla. S odvolaním sa na španielsku tlačovú agentúru EFE a miestne médiá to uviedla agentúra AP Plot sa ráno o 7.30 h pokúsilo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Patrik Spišiak

Je v súčasnej dobe politika zadlžovania nerozumná?

0icon

Mnoho ľudí, ktorí používajú zdravý rozum a sú proti zadlžovaniu si nevšimli, že doba sa zmenila a Slovensko má v súčasnosti menu Euro. To znamená, že naše ekonomické pôsobenie už nie je iba Slovensko, ale zasahuje všade, kde sa Euro používa. Čo to, teda pre bežného človeka znamená? Napríklad to,…

Robo Bačinský

Toto platím zo svojich daní? Čaputovej ,,uhlíkové“ farizejstvo, a Mikulca s Naďom, ako prototyp papalášstva???

0icon

V dobe, keď sa priamo pred očami Čaputovej rúca chod štátu, keď západu otrocky oddaní politickí diletanti demontujú demokraciu a z vlastnej krajiny si urobili s.r.o – čku, keď dochádza k úmrtiu nevinného generála v Kolíkovej base a tá sa z toho rehoce, keď reprezentanti štátu ignorujú vlastné nariadenia, keď…

Rastislav Slovák

Sociálny netvor a cynický sociopat Sulík patrí na smetisko politických dejín, samozrejme aj s psychopatom Matovičom a úchylom Kollárom

0icon

Matovič a Kollár sú pravdepodobne ešte horší ako Sulík, ale to, že títo dvaja sú ešte horší od sociálneho netvora Sulíka, to ešte nie je dôvod na to, aby si sociálny netvor Sulík za to niečo zasluhoval! Je nezmysel, keď niekto chce Sulíka ľutovať kvôli konfliktom s Matovičom. Tie ich…

Štefan Harabin

S „vyšetrovateľmi“ ako Kotleba a Radačovský Kolíková zodpovednosti unikne. Kolíková sa správa ako posledná prériová hyena.

0icon

Už pri nominovaní Kotlebu do vyšetrovacej komisie vznikla pochybnosť, či bude mať schopnosti, ale hlavne záujem niečo vyšetriť. Kotleba je odsúdený Špecializovaným trestným súdom na vyše štvorročný nepodmienečný trest, ktorý môže zvrátiť už len Najvyšší súd. Vzhľadom na politické ovládnutie justície súčasnou vládou, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie v jeho kauze…

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

0 icon

Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

Historické fotografie, ktoré ťa uchvátia!

0 icon

Historické fotografie nám môžu povedať veľa o minulosti. Fotografi sú obrovskou pomocou pre historikov, dokázali zachytiť najdôležitejšie udalosti a najzaujímavejšie fakty. Historické fotografie vedia jedným obrazom vysvetliť atmosféru celej éry. Bohužiaľ, najúchvatnejšie zábery sa do školských učebníc nedostali. Preto sa mohlo ľahko stať, že si nasledujúce historické fotografie nikdy nevidel,…

Tajomná správa z vesmíru - 2.časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o neznámom signáli, ktorý zachytil v roku 1977 istý astronóm Jerry R. Ehman a ktorý trval 72 sekúnd. Ba čo viac, vyzeralo to, akoby niekto signál s kódom 6EQUJ5, vysielal zámerne. Systém Big Ear neumožňuje prehľadávať vesmír. Funguje tak, že sa zameria na jedno miesto na oblohe a využije rotáciu Zeme.…

Mount Everest, najvyššia hora sveta, je o dva metre vyššia

0 icon

Presná výška najvyššej hory sveta, Mount Everest, je predmetom diskusií už viac ako 170 rokov, ale po tom, čo geológovia nazývajú doposiaľ najdôkladnejším prieskumom Mount Everestu, bolo dohodnuté konečné meranie. Rast Mount Everest, ktorý vyrastá asi dve metre od svojich predchádzajúcich oficiálnych meraní, údajne odzrkadľuje hrdosť Nepálčanov, ktorí zdieľajú horu so…

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Vo svete IT

Explózia väčšia než akákoľvek supernova: Čo presne sú hypernovy a ako vznikajú?

0 icon

V galaxii, ktorá sa od nás nachádza 25-miliónov svetelných rokov, objavili astronómovia zvláštny úkaz, ktorý poukazuje na explóziu hviezdy. Ide o takzvanú hypernovu, najsilnejší typ explózie vo vesmíre, od čias veľkého tresku, hovorí YouTube kanál Insane Curiosity. Hypernovy sú vysoko energetické supernovy, ktoré vznikajú dôsledkom extrémneho kolapsu hviezdneho jadra. Vzniká, keď sa…

Takto vyzerá aktuálny prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete zadarmo. Vyberiete si dačo?

0 icon

Google Play opäť raz ponúka niekoľko platených aplikácií a hier kompletne zadarmo. Nižšie na zozname nájdete 20 aplikácií, z ktorých vám dávame extra do pozornosti Simple App Locker a Everifit!. V prvom prípade ide o aplikáciu, ktorá je schopnou obmedziť prístup k aplikáciám nainštalovaným v telefóne. Službu oceníte v prípadoch,…

Google Telefón: Ktoré funkcie robia z tejto aplikácie jednu z najžiadanejších aplikácií svojho druhu?

0 icon

V súčasnosti väčšina výrobcov smartfónov ponúka vo svojich zariadeniach predinštalovanú aplikáciu Telefón, ktorá plní svoj účel – telefonovanie. Jedna z aplikácií tohto druhu však vyčnieva nad ostatnými. Je ňou aplikácia Google Telefón. Tá bola po dlhú dobu dostupnou len pre hŕstku smartfónov, najmä pre telefóny Pixel a zariadenia zapojené v…

Pozrite sa, ako vidia naši domáci miláčikovia svet naokolo v porovnaní s nami

0 icon

Zaujímali ste sa niekedy, ako vidia svet naokolo naši domáci miláčikovia? Hneď v úvode treba povedať, že každý živočíšny druh vidí rozdielne. Zatiaľ čo my môžeme pokladať svet za vcelku farebným, tak mnoho zvierat vidí len malý podiel farieb. Na druhej strane treba povedať, že to platí vo viacerých prípadoch…

Fitbit už patrí pod Google. Čo to bude znamenať pre používateľov?

0 icon

Rick Osterloh, viceprezident divízie zariadení a služieb, ešte v novembri 2019 prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že podpísali so spoločnosťou Fitbit dohodu, ktorej cieľom je akvizícia tohto giganta na poli s nositeľnou elektronikou. Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can…

Armádny Magazín

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali