Po Maďarsku prichádza so silnou prorodinnou politikou aj Rusko. Rodina je totiž základná stavebná bunka spoločnosti, ktorú treba podporovať a chrániť

Po Maďarsku prichádza so silnou prorodinnou politikou aj Rusko. Rodina je totiž základná stavebná bunka spoločnosti, ktorú treba podporovať a chrániť

Moskva 21. februára 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Po Maďarsku a maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi prichádza so silnou prorodinnou politikou aj Rusko a jeho prezident Vladimir Putin. A to s politikou založenou na podobnom princípe ako maďarská vláda – na princípe čím viac detí, tým menej daní

Na snímke vpravo ruský prezident Vladimir Putin

Maďarská vláda totiž nedávno predstavila svoj plán na riešenie zlej demografickej situácie v krajine, ktorú chce riešiť najmä formou štátnych dotácií a výhodných pôžičiek pre rodiny a znižovaním, či dokonca oslobodením od daní matiek s viacerými deťmi. Rodiny s dvomi a viacerými deťmi budú mať nárok nielen na zvýhodnenú pôžičku na bývanie, ale vláda pomôže rodinám s dvoma alebo viacerými deťmi splatiť aj hypotéku do výšky milióna forintov. Nárok na bezúročnú pôžičku vo výške až 10 miliónov forintov budú mať tiež ženy do 40 rokov pri prvom uzavretí manželstva.

Reklama

Okrem toho, rodiny od troch detí a viac budú môcť využiť vládne dotácie na nákup 7 miestnych automobilov, a to vo výške 2,5 milióna forintov. Daňové bonusy, ba dokonca celoživotne úplne oslobodené od dane z príjmov budú ženy, ktoré budú mať najmenej 4 deti. Maďarská vláda má ďalej v pláne vytvoriť aj ďalších 21 000 miest v jasliach pre deti do 3 rokov, či zaviesť finančné príspevky pre starých rodičov, ktorí sa namiesto rodičov starajú o svoje vnúčatá.

S podobnými opatreniami chce prísť aj Rusko, konkrétne samotný ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vo svojom stredajšom najnovšom prejave o stave krajiny odkázal federálnemu zhromaždeniu, aby pomohlo rodinám s deťmi a znížilo daňové zaťaženie týchto rodín na princípe viac detí, menej daní. Podľa Putina strategickým cieľom ruského národa je podpora rodín, na čom musia podľa jeho slov pracovať všetky časti ruskej spoločnosti, vrátane médií.

Reklama

A keďže aj v Rusku klesá počet narodených detí, chce to Putin podporiť štátnymi dotáciami vo forme zvýšených príspevkov na deti, ktoré by sa mali po novom týkať až 70% ruských rodín, formou zvýšenia vládneho príspevku na nehnuteľnosti pre rodiny s viac deťmi dodatočne oslobodeného od dane, formou pomoci pri splácaní hypotéky, čo sa bude týkať rodín s 3 a viac deťmi, či formou zníženia celkovej daňovej záťaže pre rodiny s deťmi. Putin chce ďalej ľuďom pomôcť napr. aj formou tzv. hypotekárnych prázdnin, aby občania mali možnosť splácanie hypotéky v prípade choroby či straty zamestnania odložiť.

Ako teda môžete vidieť, jednotlivé štáty strednej a východnej Európy sa postupne začínajú spamätávať z porevolučného liberálno-kapitalistického šialenstva a začínajú sa opäť orientovať smerom na ochranu svojho štátu, suverenity, národa, tradičných hodnôt a rodín, ktoré sú základnou stavebnou bunkou spoločnosti! Začínajú teda konať tak, ako to dáva zdravý rozum a uvedomovať si, že národ môže prežiť jedine vtedy, ak sa bude obnovovať jeho domáca populácia. A určite nie štýlom dovozu migrantov zo zahraničia, najmä z Afriky a Blízkeho východu ako to robia liberálne vlády západnej Európy.

A presne rovnakou cestou ako Maďarsko či Rusko by sa malo vybrať aj Slovensko a začať vo veľkom podporovať mladé rodiny s deťmi, a to buď štátnou výstavbou rodinných domov a bytov, štátnymi dotáciami, vyššími prídavkami na deti, zvýšenou pomocou pri splácaním hypoték, či podobne, ako naši susedia, znížením daní pre matky s viacerými deťmi. To je ale samozrejme potrebné naviazať na vzdelanie, odpracované roky atď, aby sa predišlo zneužívaniu týchto príspevkov.

Podpora a ochrana základnej stavebnej bunky spoločnosti – rodiny patrí totiž medzi najdôležitejšie oblasti, ktorým by sa mal štát venovať. Bohužiaľ doposiaľ tomu tak nie je a preto je potrebné, aby aj v tejto oblasti došlo už v najbližších voľbách k výraznej zmene a do parlamentu sa dostali skutočne pronárodné sily, ktoré to zmenia, pretože ak by zostal súčasný európsky trend zachovaný, budeme ako národ odsúdený na postupné vymieranie a zánik…

 

Reklama

Hlavné myšlienky z Posolstva prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina Federálnemu zhromaždeniu

O podpore rodín a hypotékach

· Rodiny s tromi alebo viacerými deťmi budú môcť získať zľavu z federálneho rozpočtu 450 tisíc rubľov na splatenie hypotéky. Hlava štátu navrhla zaviesť toto opatrenie so spätnou platnosťou od 1. januára 2019. Prezident tiež navrhol zrušenie termínov na preferenčnú hypotéku pre rodiny s deťmi. Aktualizovaný program preferenčnej hypotéky pre rodiny s deťmi sa môže dotýkať 600 tisíc rodín.

· Prezident Putin navrhol zvýšenie federálnej daňovej úľavy na nehnuteľnosť pre rodiny s deťmi. Hlava štátu navrhla pre rodiny s deťmi oslobodenie z dane z nehnuteľnosti pozemky do šesťsto metrov štvorcových.

· Prezident sa domnieva, že vláda a Centrálna banka by mali vypracovať program na podporu individuálnej bytovej výstavby. Rodine treba poskytnúť možnosť nielen si kúpiť hotový byt, ale aj postaviť si vlastný dom na svojom pozemku. Vláda a Centrálna banka musia vyvinúť vyhovujúce, a čo je najdôležitejšie, cenovo dostupné finančné nástroje na podporu individuálnej bytovej výstavby, keďže táto oblasť v súčasnosti nie je krytá hypotékou,“ – povedal.

Reklama

· Prezident navrhol zavedenie hypotekárnych prázdnin (odklad splátok ) pre občanov, ktorí prišli o príjmy.

· V. Putin navrhol od 1. januára 2020 zvýšenie rodičovského príspevku na prvé a druhé dieťa do výšky dvoch životných miním. Príspevky pre prvorodené a druhé dieťa budú dostávať rodiny s priemerným príjmom na obyvateľa nižším, ako sú dve životné minimá.

· Od 1. júla 2019 sa príspevky na deti so zdravotným postihnutím zvýšia na 10 tisíc rubľov. V súčasnosti tieto prídavky činia 5,5 tisíc rubľov,“ — uviedol prezident.

· V ruských materských škôlkach by sa malo v roku 2019 otvoriť asi 90 tisíc miest, za tri roky by ich počet mal prekročiť 270 tisíc. „Aby rodičia mohli pracovať, študovať, byť šťastní, vychutnávať si otcovstvo a materstvo, sme už zabezpečili takmer univerzálnu dostupnosť materských škôl,“ — povedal prezident.

O boji s chudobou

· Vladimír Putin navrhol zavedenie sociálnych zmlúv na boj proti chudobe. Podľa tejto zmluvy štát poskytuje pomoc občanom pri hľadaní v zamestnania, pri zvyšovaní kvalifikácie, poskytuje rodine „slušné prostriedky, ide o desiatky tisíc rubľov“ na organizáciu pomocného hospodárstva alebo neveľkého súkromného podnikania. A občan je povinný absolvovať rekvalifikáciu, nájsť si prácu, zabezpečiť rodine trvalý príjem. Po dobu piatich rokov by takéto zmluvy mohlo využiť viac ako 9 miliónov ľudí. Kabinetu ministrov prezident nariadil, aby už počnúc rokom 2020, za podmienok spolufinancovania, pomáhali regiónom, ktoré aktívne zavádzajú zmienené zmluvy.

· Podľa prezidenta bolo v roku 2000 viac ako 40 miliónov ľudí pod hranicou chudoby, teraz však tento počet klesol na 19 miliónov. „Ale aj to je príliš veľa,“ – konštatoval prezident. Podľa neho najčastejšie čelia chudobe mnohodetné rodiny, neúplné rodiny, rodiny s invalidnými rodinnými príslušníkmi, osamelí dôchodcovia a tí, čo si nevedia nájsť slušnú prácu, „pretože jednoducho v ich okolí taká nie je, alebo im chýba príslušná kvalifikácia“. Prezident dodal, že takáto situácia „doslova rozkladá človeka, oberá ho o životne dôležité sily“.

· Úroveň miezd vo verejnom sektore by nemal klesnúť pod priemer regionálnej ekonomiky, a samotná priemerná mzda by sa mala zvýšiť, povedal prezident. Pripomenul, že v Rusku 40 miliónov občanov tvoria štátni zamestnanci, vojenskí zamestnanci, nepracujúci dôchodcovia, ktorí majú fixné príjmy.

O dôchodkoch

· Prezident Putin navrhuje prepočítať indexáciu sociálnych príplatkov k dôchodkom od začiatku roka 2019.

Reklama

· Prezident Putin pripomenul, že v roku 2019 dôchodky boli indexované v rámci dôchodkovej reformy, „ale ak príjem dôchodcu prevýšil životné minimum, tak sa prestal vyplácať sociálny príplatok, ako predtým, alebo mu ho znížili. „Výsledkom toho je, že doplatky k dôchodku buď nie sú vôbec, alebo sú oveľa nižšie, ako človek čakal, a mnohí ľudia sa preto právom cítia podvedení,“povedal.

O zdravotníctve

· Prezident oznámil, že na boj proti onkologickým chorobám bude v rámci národného projektu vyčlenených prinajmenšom tisíc miliárd (1012) rubľov.

· Putin vytýčil úlohu urýchliť rozvoj paliatívnej pomoci, ktorú potrebuje 800 000 až 1 milión osôb.

· Zdravotná starostlivosť sa musí do konca roka 2020 stať dostupnou vo všetkých regiónoch štátu. “Vo vzdialenejších obciach je stále problémom vôbec sa dostať k zdravotníckemu pracovníkov,” povedal prezident.

Reklama

· Putin navrhol zrušiť vekové limity v programe Vidiecky lekár. Podľa jeho slov náborový príspevok pre lekárov bude 1 milión rubľov a príspevok pre stredný zdravotnícky personál pol milióna rubľov.

· Putin vyhlásil, že elektronický systém v oblasti zdravotníctva treba nastaviť, aby dobre fungoval, do troch rokov. Prezident zdôraznil že do spoločnej digitálnej siete treba bezpodmienečne zaradiť aj organizácie zabezpečujúce zdravotno-sociálnu expertízu. “Takto oslobodíme starších ľudí, invalidov, rodiny s deťmi od vyčkávania v radoch a zhromažďovania občas nezmyselných potvrdení,” povedal prezident.

O školstve

· Putin navrhol, aby bol od roku 2020 spustený program Vidiecky učiteľ s výškou náborového príspevku 1 milión rubľov.

· Putin povedal, že do konca roku 2021 musí byť vo všetkých ruských školách vysokorýchlostný internet.

Reklama

· V priebehu dvoch rokov musia byť na všetkých školách zabezpečené moderné vyučovacie podmienky.

O ekológii a odpade

· Putin vyhlásil, že do roku 2024 musia byť rekultivované všetky problémové skládky v štáte. Pritom 30 veľkých problémových skládok, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mestského územia, treba zrušiť a rekultivovať v priebehu najbližších dvoch rokov.

· “Treba zvýšiť úroveň spracovania (triedenia – pozn. TASS) odpadu z dnešných 8 – 9 % na 60 %, aby sa nehromadili nové milióny ton odpadu,” vyhlásil Putin.

· Prezident tiež vystríhal pred mechanickým zvyšovaním poplatkov za odvoz odpadu bez reformy celého systému zhromažďovania odpadu.

O ekonomike a podnikaní

· Zlaté devízové rezervy Ruska po prvý raz v dejinách úplne kryjú zahraničný štátny a obchodný dlh, oznámil Putin.

Reklama

· Prezident vyhlásil, že rast objemu investícií má v roku 2020 dosiahnuť 6 – 7 %.

· Vláda a Centrálna banka musia zabezpečiť návrat k nižším hodnotám inflácie.

· Putin požaduje od Centrálnej banky a justičných orgánov, aby urobili poriadok na trhu malých úverov.

· Rusko si zabezpečilo nezávislosť osivového fondu pšenice, vyhlásil Putin.

· Putin nariadil, aby bol v roku 2019 vypracovaný program na rozvoj infraštruktúry digitálnej ekonomiky.

· Putin požaduje, aby sme sa zbavili všetkého, čo brzdí iniciatívu a slobodu podnikania. Prezident navrhol, aby boli pri vyšetrovaní ekonomických trestných činov znovu posúdené dôvody na vzatie do väzby.

O zahraničnej politike

Reklama

· Putin priznal, že Zmluva o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) je zastaraná. „Mnohé krajiny vyvíjali a naďalej vyvíjajú takéto zbrane, ale Rusko a USA – nie, sami sme sa dobrovoľne obmedzili“, – poznamenal Putin. Ale, podľa neho, USA použili vymyslené obvinenia na adresu RF na to, aby od nej odstúpili. „Americkí partneri tak mali aj povedať, čestne povedať, a nepožívať vymyslené obvinenia na adresu RF na zdôvodnenie svojho jednostranného odstúpenia od dohody“, – zdôraznil Putin.

· Rusko namieri zbrane nielen na krajiny, kde USA rozmiestnia rakety stredného a kratšieho doletu, ale v prípade ohrozenia aj na samotné USA, vyhlásil prezident. „Rusko nemá v úmysle ako prvé rozmiestňovať podobné rakety v Európe. Ale ak budú naozaj vyrobené a dodané na európsky kontinent, a USA to majú v pláne, v každom prípade sme nepočuli opačné vyhlásenia, potom to prudko vyostrí situáciu v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, vytvorí pre Rusko vážnu hrozbu, veď u niektorých tried týchto rakiet je doba letu do Moskvy 10 – 12 minút. A to je pre nás veľmi vážna hrozba. V takom prípade budeme nútení, a toto chcem zdôrazniť, práve že nútení, zohľadniť zrkadlové a asymetrické postupy“, – povedal Putin.

· Prezident dúfa, že Európska únia podnikne reálne kroky na obnovenie normálnych politických a ekonomických vzťahov s Ruskom.

· Hlava štátu tiež vyhlásila, že Rusko udeľuje veľkú pozornosť rozvíjaniu potenciálu vzťahov s Indiou a Čínou.

· „Rusko nemôže byť štátom, ak nebude suverénnym. Niektoré krajiny môžu, Rusko nie“, – povedal Putin. Podľa neho budovať vzťahy s Moskvou znamená „nachádzať spoločné riešenia tých najzložitejších otázok a nepokúšať sa diktovať podmienky“.

O kultúre a turistike

· Putin navrhol oslobodiť od daní zo zisku regionálne múzeá, divadlá a knižnice a túto úľavu označil za časovo neobmedzenú. Podľa výpočtov Putina to umožní každoročne ušetriť 4 mld. rubľov a použiť ich na vlastný rozvoj, zvýšenie platov pracovníkov.

Reklama

· Podľa Putina bude viac ako 17 mld. rubľov vyčlenených na výstavbu a rekonštrukciu kultúrnych domov na vidieku.

· Putin navrhol premyslieť mechanizmus zjednodušenia vízových procedúr pre turistov z iných krajín, konkrétne, rozšíriť prax využívania elektronických víz. Teraz sú elektronické víza, ktoré sa dajú vybaviť na špeciálnej webovej stránke, dostupné pre občanov 18 štátov.

O vede a technológiách

· Putin nariadil vláde Moskvy a Roskosmosu vytvoriť v hlavnom meste Národné kozmické centrum.

· Prezident vyhlásil, že do roku 2025 sa Rusko musí dostať medzi svetových lídrov v oblasti genetiky a informačných technológií.

· Putin nariadil, aby bol v RF v najbližších rokoch zabezpečený celoplošný prístup k vysokorýchlostnému internetu a začali sa využívať komunikačné siete piatej generácie (5G).

O vojenskej technike

Reklama

· Hlava štátu oznámila, že práce na hyperzvukovej rakete Zirkón, ktorá je schopná vyvinúť rýchlosť do deviatich machov, prebiehajú podľa harmonogramu a budú ukončené v stanovenom termíne.

· Všetky laserové komplexy Peresvet, ktoré armáda testuje, budú v decembri tohto roka zaradené do výzbroje, oznámil Putin.

O národných projektoch

· Obyvatelia Ruska musia už v roku 2019 pocítiť zlepšenie života vyplývajúce z národných projektov a prvé výsledky práce v tejto oblasti budú vyhodnotené už v roku 2020, vyhlásil Putin.

Martin Bago, Eugen Rusnák

 

Reklama
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:19

Nové kolo rokovaní o štatúte sporného Gibraltáru označili šéfovia španielskej a britskej diplomacie José Manuel Albares a David Cameron po piatkovom stretnutí v Bruseli za produktívne. Podľa nich bol dosiahnutý významný pokrok.

Včera 20:07

Nemecký kancelár Olaf Scholz odsúdil v piatok obnovenú snahu gruzínskej vládnej strany schváliť zákon o “zahraničných agentoch” v štýle Ruska. Povedal to počas návštevy gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho v Berlíne.

Včera 20:07

USA posilnia svoju prítomnosť na Blízkom východe, informujú agentúry AFP a Washington Post s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov USA. V druhom prípade sa uvádza, že do regiónu budú vyslané ďalšie lode a lietadlá.

Jeden z rozhovorov spresnil, že lietadlová loď USS Dwight D. Eisenhower a torpédoborce USS Carney a USS Arleigh Burke zostanú “v blízkosti”.

Včera 19:54

Zatiaľ čo Švajčiarsko navrhuje zorganizovať mierový summit s cieľom nájsť riešenie vojny na Ukrajine, Moskva teraz oživuje staré riešenie, doplnené o ďalšie požiadavky.

Včera 19:22

Spoločná európska mena na konci týždňa pokračovala v oslabovaní a klesla na tohtoročné minimum. V piatok sa jej kurz znížil takmer o 1 % na 1,0631 USD/EUR. Od začiatku týždňa stratila takmer 2 % a zrejme zaznamená najhorší týždeň od konca roka 2022.

Včera 19:07

Izraelská armáda v piatok oznámila, že v predchádzajúci deň vpustila cez novootvorený hraničný priechod na severe palestínskeho Pásma Gazy nespresnený počet humanitárnych kamiónov.

Včera 19:00

Štátny zástupca Jaroslav Šaroch v piatok podal odvolanie proti februárovému rozsudku Mestského súdu v Prahe, ktorý v dotačnej kauze Čapí hnízdo druhýkrát oslobodil expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku Agrofertu Janu Nagyovú.

Včera 18:59

Európska únia v piatok uvalila sankcie na vojenské krídla palestínskych hnutí Hamas a Islamský džihád za rozsiahle sexuálne násilie páchané systematicky počas vlaňajších útokov na Izrael.

Včera 18:20

Rodina Tabátibíovcov z mesta Gaza žiali už druhýkrát za necelý mesiac, keďže izraelské bombardovania budov, kde príbuzní našli útočisko, zabilo vyše 60 jej členov. Najnovší útok prišiel v piatok v skorých ranných hodinách v husto obývanej štvrti Gazy s názvom Daradž a zahynulo pri ňom najmenej 25 členov rodiny, povedal pre AFP príbuzný.

Včera 18:06

Holandský premiér Mark Rutte v piatok prisľúbil ďalšiu vojenskú podporu vo výške jednej miliardy eur pre Ukrajinu, ktorá je podľa neho “denne ničená ruskou agresiou”.

Včera 17:59

Prehĺbenie spolupráce v oblasti dodávok plynu či rekonštrukcia elektrického prepojenia medzi Mukačevom a Veľkými Kapušanmi boli hlavnými témami štvrtkových (11.4.) rokovaní ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej (Hlas-SD) s ukrajinským námestníkom ministra energetiky Mykolom Kolysnikom. Taktiež podpísali memorandum o spolupráci v oblasti jadrovej energie. Informoval o tom v piatok tlačový odbor rezortu.

Včera 17:52

Biely dom sa vyjadril k možným iránskym úderom na Izrael.

Predseda Zboru náčelníkov štábov USA poznamenal, že Washington sa snaží vyhnúť vojne na Blízkom východe. Vedie dialóg s kolegami v krajinách Perzského zálivu.

O priamom zásahu USA do konfliktu sa nehovorí. Američania však na pozadí iránskej hrozby uskutočnili zmeny v rovnováhe síl v regióne.

Katar a Kuvajt už medzitým informovali USA, že nebudú môcť použiť základne na území týchto krajín proti Iránu. Tento krok výrazne zníži možnosti americkej armády.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Zajace bežia na poli na predmestí Frankfurtu, Nemecko

Autor: AP/Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Ivan Štubňa

Milan Náhlik

Viktor Pondělík

René Pavlík

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali