Pellegriniho dilema a jeho slabosti

Bratislava 16. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)

 

September 2019 sa stal skúškou pravdy. Začnime medzinárodne. Nová predsedníčka Európskej komisie rozhodla o návrhu na rozdelenie portfólia pre budúcich členov komisie. Vznikli komické paradoxy. Napríklad super zadlžené Taliansko bude mať na starosti hospodárstvo EÚ, atď. Z hľadiska Slovenska ešte spomeňme, že podpredseda EK Šefčovič zostal podpredsedom  Európskej komisie. Ale to je asi všetko. Nie je to celkom pozitívna správa.  Z celkových ôsmich  podpredsedov EK budú  traja tzv. superpodpredsedovia (výkonní podpredsedovia Európskej komisie). Tam Šefčovič nebude

Na snímke Peter Pellegrini

Šefčovičove  portfólio oproti jeho predchádzajúcemu je oveľa menej významné. Poľsko si uchmatlo dôležité poľnohospodárstvo. Pravdepodobne vzniknú situácie, kde poľský eurokomisár bude finančne okresávať veľké poľnohospodárske subjekty, tak typické pre Česko, Slovensko a Maďarsko.  Ale naopak bude to výhodné pre menšie poľské rodinné farmy alebo farmy v Nemecku a Francúzsku.  Naopak česká komisárka bude posudzovať právny štát v Orbánovom Maďarsku a v Kaczynského Poľsku. Vidieť tu bruselskú (možno veľmi sofistikovanú) snahu rozdeľ a panuj, a  akési „položenie bruselských mín“ voči budúcim vnútorným vzťahom vo V4. Navyše Šefčovič dostal  od von der Leyenovej domácu úlohu a to dôrazne presvedčiť Slovensko (a V4) o ich odsúhlasení Istanbulského dohovoru a iných sporných medzinárodných dohovorov.

Ak si  zoberieme ako premiér Pellegrini pred časom na bruselskom summite bojoval o zloženie vedúcich funkcii v Európskej únii so slovenskými vrcholovými kandidátmi, tak musíme opätovne konštatovať, že sklamal. Niekto povie, že zlyhal. Zostal len politikom a nie štátnikom. Hypoteticky možno povedať, že obyčajný politik na rozdiel od štátnika preferuje politickú taktiku pred politickou stratégiou. A, kde u obyčajného politika osobné záujmy, stranícke záujmy a iné skupinové záujmy nesplývajú s národno-štátnymi záujmami.

Pellegrini sa nerozhodol  správne z hľadiska jeho takticko-strategických postupov a prístupov. Dal sa zavrieť problémami jednotlivých členov V4. Bezhlavo  bojoval proti tzv. „spitzenkandidátom“ s ktorými mali svoje nevybavené účty naši partneri vo V4. Pričom Slovensko v tom bolo takpovediac nevinne. Zaplatilo za solidaritu príliš vysokou daňou a to bez výsledku.  Nenaplnili sa pomerne vysoké personálne   ambície. Ani Pellegrini nepresvedčil V4 o ich podpore voči slovenským  kandidátov na špičkové funkcie. Tiež nepresvedčil významné krajiny  v Európskej únii. Z personálnych nádeji na špičkové zastúpenie v EÚ nezostalo v podstate nič.

Pellegrini nielen nezískal ani jednoznačnú podporu lídrov V4, ale nezískal podporovateľov z ostatných členov EÚ pre slovenských kandidátov. Žiaľ nenašiel  významných politických spojencov do budúcnosti.  Slovenská republika nakoniec sa doslova prepadla medzi dvoma stoličkami. Značnú politickú vinu má politik (žiaľ nie štátnik) Pellegrini. V podstate Slovensko nielen vďaka Pellegrinimu nezískalo mnoho, ale stratilo šancu na  významnú pozíciu v orgánoch EÚ, ale  hlavne stratilo doterajšie významné portfólium v EÚ (a to akýkoľvek ekonomický vplyv v EK). Pellegrini a spol. teda ani neobhájili (bez náhrady) v EÚ doterajšie slovenské pozície a to významné energeticko-ekonomické. Naopak ich teda viac menej stratil bez primeraného (a významného) nejakého nového ekonomicko-regionálneho portfólia. Nakoniec hlavne poľské a možno i  maďarské portfólio v Európskej komisii je lepšie ako to slovenské. Vedeli si to vybaviť, predovšetkým cez nemeckú kancelárku. Je to odkaz nielen na Úrad vlády, ale hlavne  do Prezidentského paláca. Diplomacia je predovšetkým o záujmoch a pragmatizme.  Hovoriť  pri štátnych návštevách len v polohe všeobecných fráz a nechať ochranu  národných záujmov len tak, to je trestuhodná nezodpovednosť. Štátne návštevy nie sú len o kostýmoch. Slovensko to jednoducho nevybavilo… Asi nenapodobnili prístupy nielen susedných krajín. Samozrejme nemožno za všetko obviňovať predsedu vlády, jeho poradcov ale aj MZV a iných. Politická zodpovednosť premiéra Pellegriniho však jednoducho nepustí. Slovenské ambície, ale do určitej miery i východiskové možnosti boli vyššie ako dosiahnutý konečný výsledok. Dnes bude vládna moc tvrdiť, že aké máme vynikajúce pozície  v Európskej komisii a ako sme dosiahli úspech. Veď máme jedného z 8 podpredsedov Európskej komisie. Skutočne? Možno o tom významne pochybovať. Šefčovič chce byť pravou rukou  predsedníčky EK, ale to chcú aj ďalší jeho kolegovia vo  funkciách podpredsedov.

Na upresnenie uveďme, že V4 je pre Slovensko veľmi dobrá organizácia. Na druhej strane V4 nemôže byť abstraktným fetišom. Ak si  všimneme  partnerov Slovenska vo V4, tak pri presadzovaní ich národno-štátnych záujmov, ide solidarita vo V4  vždy bokom. Napriek tomu je mnoho oblastí, kde štáty V4 majú spoločné, či takmer totožné záujmy a tam je V4 solidarita plne na mieste. Nielen Pellegrini, a jeho nástupcovia, ale celé Slovensko sa musí poučiť.

Udalosti  v diváckej slovenskej fanzóne na medzištátnom futbalovom zápase Maďarsko-Slovensko  vyžadovali pozápasové zásadné vyjadrenia nielen Slovenského futbalového zväzu. Účastník podujatia predseda NR SR v médiach, žiaľ ani bezprostredne po zápase, neobhajoval česť a záujmy Slovenska. Asi už nemá záujem o obhajobu národnej prestíže a o národných voličov.  Hanobenie štátnych symbolov a hanobenie dobrého mena Slovenska nastalo v Budapešti, ale pravdupovediac po dlhodobej dunajskostredskej zápasovej prvoligovej príprave na, ktorú  SFZ  dlhodobo (ne)reaguje tzv. „pštrosou politikou“. Bol vypustený džin z fľaše. Na česť Slovenska sa šľape. Celkovo zhrnuté pri futbalovej septembrovej Budapešti česť a prestiž Slovenskej republiky vynikajúco zachraňovali len slovenskí futbalisti, ich tréneri a celý realizačný tím. Pri ochrane slovenskej cti a pri ochrane slovenskej dôstojnosti zlyhal predseda vlády, predseda parlamentu, prezidentka a vedenie SFZ. Úprimne povedané nerád by som bol návštevníkom futbalového zápasu v Dunajskej Strede dňa 4. júna 2020. Futbalový zväz (ten slovenský) a dnešné štátne orgány (tie slovenské) by asi nezaručili (tak ako doteraz) dôstojnosť pobytu a (možno i zdravie) všetkým návštevníkom. Nastalo memento. Nevieme s akými  následkami sa to v budúcnosti prejaví na vzťahoch Maďarska k svojim „potrianonským“ susedom. Navyše Maďarsko dostalo od von der Leyenovej portfólio pre maďarského eurokomisára a to rozvoj susedských vzťahov a rozširovanie EÚ, tak sa máme v roku 2020 na čo tešiť.  Premiér Pellegrini, predstavitelia vládnej koalície a opozícia sa  nevyjadrili  k „(ne)futbalovým“ udalostiam zo septembra 2019. Žiaľ, ani zásadne, ani dôsledne – nebránili česť a prestíž Slovenska. V záujme objektivity spomeňme len diplomatický zákrok MZV, najmä z dôvodu pozápasových zranení niektorých Slovákov.  Aj politické postavenie Slovenska vo V4 závisí i od toho, že budeme otvorene a sebavedomo hovoriť o problémoch a za každých okolností  brániť česť a prestíž Slovenska. A tým posilňovať slovenské postavenie nielen vo V4. Nedať si len tak, nechať dávať frčky do tváre pred miliónmi televíznych divákov.  Inak dostaneme ďalšie nepríjemné nielen symbolické politické frčky. Ale to je na vyšší politický intelekt a na primeraný politický cit skutočných štátnikov, nie obyčajných politikov. Hovorí sa, že kto mlčí ten svedčí.  Pellegrinimu  nástupcovi v roku 2020 môžeme tiež našepkať, že v tom roku nastane okrúhle 100. výročie Trianonu. Dramatické emócie budú stáť oveľa vyššie ako na spomenutom futbalovom zápase.  Budapeštianske futbalové udalosti  zo septembra 2019 vyvolávajú vážne obavy. Možno to bola len generálka na rok 2020. Čo nás ešte všetko  čaká…To, ale pre Pellegriniho bude jedno, už nebude v premiérskom kresle. On nás na to aj tak, nepripravil. Ani sa nesnažil. Poslúžil si ako je u neho typické len figovým listom. Ľahostajnosť a pasivita sa nám iste vráti. Mimochodom Orbánovo Maďarsko  demonštratívne vybuduje do mája 2020 v centre Budapešti monumentálny Pamätník národnej jednoty so sto metrovou podzemnou rampou s vyrytými 12 500 názvami obcí bývalého Uhorského kráľovstva k roku 1913. Asi sa inšpirovali známym pamätníkom v Jeruzaleme. Nájdeme tam Bratislavu, Košice, Nitru a iné nielen slovenské mestá a obce vo vtedajších názvoch a súvislostiach. Futbalová Budapešť 2019 bola len slabou generálkou na tu „Trianonskú“ nielen Budapešť 2020. Všetci dúfame, že na slávnostné otvorenie nepríde predseda NR SR, predseda vlády a hlavne ani prezidentka Slovenskej republiky. Ale ako sa hovorí to nikto nevie…

Premiér Pellegrini za takmer dve desaťročia v SMERE-SD sa z vedenia bystrickej nebankovky dostal na politické výslnie tak, trocha vďaka Ficovej protekcii. Samozrejme bol tam určitý vplyv bystrickej záujmovej skupiny v SMERe-SD. Osobitne Pellegrini v politike a v strane moc nevynikal. Snáď vždy lojalitou k Ficovi. Bol štátnym tajomníkom, ministrom, predsedom parlamentu a dnes je predsedom vlády.  Dodnes je pre neho typická polovičatosť, nedotiahnutosť predsavzatí a možno určitá vnútorná rozpoltenosť. Nepredstavil nejaké osobitné vízie. Zdá sa, že je nielen politicko-hodnotovo  rozpoltenou osobnosťou. Váha medzi oficiálnymi hodnotami a svojimi takpovediac skrytými menšinovými hodnotami. Zmieta sa medzi svojim štátnym a politickým zaradením. Medzi vládnou a politickou nezávislosťou a stranícko-politickou závislosťou. Dnes je nominálne v SMERe-SD a zároveň duchovne sa od neho postupne dištancuje.  Nechce však stratiť svoju špičkovú funkciu. Tak zostáva. A tak tam aj zostane. Minimálne do parlamentných volieb.

Duchovne je Pellegrini viac pri Druckerovi, Maďaričovi a spol. Nechce sa však vzdať svojej štátnej funkcie, ktorú mu t.č. garantuje len SMER-SD. Medzi politickou neistotou a politickou istotou si jednoznačne vyberá politickú istotu. Na druhej strane ho to vnútorne – hodnotovo  trhá. Má síce dnes väčšie volebné preferencie ako jeho predseda Fico. Zároveň vie, že bez SMERu-SD a Fica nemá šancu zostať relevantným politikom. Aj preferencie závisia na mediálnej viditeľnosti, ktoré predovšetkým robia špičkové funkcie. Inak bude časom po vrcholovej kariére a po volebných a iných preferenciách.

To je Pellegriniho dilema.

Fico Pellegriniho podcenil. Vybral si ho ako svojho korunného princa.  Domnieval sa, že ho ma veľmi pevne vo svojich rukách. Myslel si, že Pellegrini mu jeho protekčnosť oplatí pevnou lojalitou. Videl Pellegriniho hodnotové slabiny, ktoré môžu ukončiť vrcholovú kariéru v SMERe-SD a tým sa strategicky nikdy nestane novým predsedom dnešnej vládnej strany.

Pellegrini politicky lieta a zmieta sa medzi politickou lojalitou a nelojalitou. Nakoniec nemá ho Fico pevne v rukách, ale stále zásadne rozhoduje o jeho politickom osude. Uvedomuje si to aj samotný Pellegrini.

Nateraz opustil časť svojich vnútorných idei. Aspoň zatiaľ. Predsa štátna funkcia ho drží ako pevné politické lepidlo.  Dokedy. Do volieb. Potom možno prehodnotí svoj stranícky subjekt. Je otázkou času riešiť kedy a kam. O tom môžeme celkom úspešne špekulovať. Nechajme to na jeho ďalší politický a osobnostný vývoj. Vnútorný rozpor a nejasnosť v premiérovom rozhodovaní vidíme napríklad  pri obojakosti a  nejasnom  prístupe k zdravotníckej reforme, či pri neustálom odkladaní  (niekto hovorí o sabotovaní) zavádzania niektorých zbraňových systémov v armáde, atď. Povolebný parlamentný vývoj môže byť ešte zaujímavý. Pellegrini však už nebude po parlamentných voľbách  to, čo je dnes. Aj to Pellegriniho drží tam, kde dnes je. Nakoniec premiérska pozícia nie je na zahodenie. Napriek tomu, že Pellegrini riadi vládu, neriadi však poslancov NR SR, ktorí nakoniec všetko legislatívne schvaľujú. Poslancov SMERu-SD, vnútorné stranícke štruktúry a koaličnú radu stále pevne riadi Fico. A to je rozhodujúce. Pravdupovediac napriek plávajúcim preferenciám volebnej podpory jednotlivých osobností je Fico stále personálnym zosobnením SMERu-SD a akýmsi jeho otcom zakladateľom. To nepustí… Ani Pellegriniho.

Bruno  Čanády

 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ZMENY
Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.
Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

USA varovali egyptskú krajinu pred sankciami za nákup ruských stíhačiek

Dubaj 18. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Syrian Presidency via Facebook)   Spojené štáty americké varovali Egypt pred sankciami za nákup ruských bojových stíhačiek. Štátny tajomník Úradu pre politické a vojenské záležitosti R. Clarke Cooper pred novinármi počas Dubai Airshow povedal, že Egyptu "hrozia sankcie a tiež strata budúcich ziskov" Káhira informovala, že…

Taliansko spustilo kampaň za návrat migrantov do domovských krajín

Rím 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Talianska vláda začala v pondelok s reklamnou kampaňou zacielenou na migrantov, ktorí sa chcú dobrovoľne vrátiť do svojich domovských krajín. Kampaň s heslom "Sen je skutočnosť" už spustili viaceré talianske denníky, informovala agentúra APA Návrat migrantov má byť financovaný z fondu talianskej vlády…

Pri streľbe v Oklahome zomreli traja ľudia

Washington 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-David J. Phillip)   Najmenej traja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v pondelok ráno miestneho času v obchodnom dome Walmart v meste Duncan v americkom štáte Oklahoma. Informovali o tom agentúra AFP a denník Washington Post…

Maďarská vláda ocenila, že Várhelyiho podporil výbor europarlamentu

Budapešť 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco, SITA/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarská vláda ocenila, že Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné veci (AFET) v pondelok v Bruseli podporil maďarského kandidáta Olivera Várhelyiho na post člena novej Európskej komisie (EK), informovala agentúra MTI V poradí druhý maďarský nominant na eurokomisára Várhelyi dostal v pondelok odobrenie…

Jemenský premiér sa na základe dohody so separatistami vrátil do Adenu

Aden 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Jemenský premiér Maíd Abdulmalik Saíd v pondelok priletel naspäť do vlasti na základe podmienok novembrovej mierovej dohody s juhojemenskými separatistami, ktorí v auguste vyhnali vládu z jej prechodného hlavného mesta. Informovala o tom agentúra AFP Návrat premiéra Saída a štyroch ministrov zo saudskoarabskej…

Gruzínska polícia zlikvidovala tábor demonštrantov pred parlamentom

Moskva 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Zurab Tsertsvadze)   Polícia v gruzínskej metropole Tbilisi zlikvidovala v pondelok tábor demonštrantov, ktorí sa zhromaždili pred budovou parlamentu, aby tak vyslovili svoj nesúhlas s politikou vlády a žiadali predčasné parlamentné voľby. Informovala o tom agentúra DPA Demonštranti cez víkend zablokovali vchody do budovy parlamentu po…

Súd hodnotí postup exekútora v prípade Naftogazu ako zákonný

Bratislava 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Chuzavkov)   Okresný súd (OS) Bratislava II neeviduje sťažnosti proti osobe súdneho exekútora v prípade exekvovania plynu ukrajinskej firmy Naftogaz. Zároveň postup a konanie súdneho exekútora v tomto konaní hodnotí ako zákonné. Konštatuje to predsedníčka súdu Nora Vladová v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavského…

Zosuv pôdy zničil dom v rakúskej obci Korutánsko, vyžiadal si jednu obeť

Bad Kleinkirchheim 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Quy Trung)   Muž vo veku 79 rokov prišiel v pondelok o život pri zosuve pôdy v rakúskej obci Bad Kleinkirchheim v spolkovej krajine Korutánsko. Informovala o tom tamojšia polícia, píše agentúra APA Majiteľ domu sa v pondelok dopoludnia chcel dostať k zdroju vody, ktorý…

Pápež na budúci rok navštívi Cyprus

Nikózia 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Laurent Gillieron, SITA/AP-Andrew Medichini)   Cyperský prezident Nikos Anastasiadis v pondelok oznámil, že pápež František prijal jeho pozvanie a v roku 2020 navštívi Cyprus Anastasiadis to uviedol po stretnutí s pápežom vo Vatikáne, informovala agentúra AP. Cyprus si budúci rok pripomenie 60. výročie svojej nezávislosti od…

Paríž a Kodaň sú za harmonizáciu azylových procedúr

Paríž 18. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Philippe Wojazer, TASR/AP-Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)   Francúzsko a Dánsko sú za väčšiu harmonizáciu medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie v oblasti azylových procedúr. Odborníci na túto oblasť totiž už dlho upozorňujú, že v súčasnosti túto problematiku rieši každá krajina viac-menej po svojom, čo nie je…

Žilinčan pôjde do väzenia, hajloval a posielal dievča z Kórey preč „z bieleho Slovenska“

Banská Bystrica 18. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Nepodmienečný trest štyri mesiace za extrémistické prejavy na verejnosti uložil dnes sudca Špecializovaného trestného súdu 31-ročnému Jánovi Crkovi zo Žiliny. Súd schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry s extrémistom. Rozsudok je právoplatný, pretože súčasťou dohody je záväzok…

Použitie násilia proti demonštrantom v Hongkongu je neprijateľné

Brusel 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Burhan Ozbilici)   Európska komisia (EK) označila v pondelok za neprijateľné, aby sa eskalujúce protesty v Hongkongu riešili za pomoci násilia. Vyzvala preto hongkonské orgány, aby voči demonštrantom zasahovali primeraným spôsobom "Videla som správy (z hongkonských protestov), že ľudia, ktorí poskytli prvú pomoc, ako aj zdravotnícky…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Si osobne zodpovedný za ničenie prírody! Ak to nezmeníš, príroda ťa zničí!

V súčasnosti sa stalo módnym hovoriť o ekológii! Kto sa v tomto smere aktivizuje, je „in“! Mnohým je ale z tejto hystérie zle. A je im zle preto, lebo ekologický aktivizmus bol značne sprofanovaný. A to konkrétne Gretou Thunberg a mocenskými silami, ktoré stoja za ňou. Napriek tomu však nie…

Pán ROMAN MICHELKO, ste NEkonzistentný!

Roman Michelko, známy politológ, spisovateľ a vydavateľ má za sebou určite veľa dobrej práce. Aj ja si jeho politické analýzy občas rada vypočujem a bývajú tam zaujímavé myšlienky. Tentokrát však musím napísať, že ma veľmi sklamal v súvislosti s jeho komentovaním pôsobenia Š. Harabina a M. Kotlebu v priebehu posledného zhruba polroka. Najprv niekoľko údajov z dvoch videí…

Ivan Štefanec: Technologickí giganti budú riadne odvádzať DPH

Zdroj : Európske noviny Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívu, ktorá skoncuje s daňovými únikmi a výpadkami v oblasti internetových technológií a elektronického obchodu. Vďaka nej sa podarí od technologických gigantov, ako je Amazon, eBay, či Alibaba získať o 5 až 7 miliárd eur viac na dani z pridanej hodnoty.…

Pán Fico, zachráňte Slovensko, odstúpte!

Vážený pán predseda strany Smer! Ak Vám naozaj záleží na Slovensku, potom odstúpte radšej ešte dnes ako zajtra a prenechajte post predsedu pánovi Pellegrinimu. Inak potopíte stranu Smer úplne. Samozrejme chápem, že nemôžete za to, o čom sa bavia dvaja páni v nahrávke. Ale ono už stačí, že ste býval…

17. november nám dal nepredstaviteľné možnosti ....

            Niekoľko ľudí sa ma spýtalo za posledné dni, aký je môj názor na 17. november, bývalý režim a súčasný politický systém. Podľa môjho názoru nie je nikdy nič ideálne, nikdy nedokážete uspokojiť všetkých ľudí na 100 (na 100 čoho? percent, bodov..) , no prirodzená…

BLESKOVÁ SPRÁVA! Mimoriadne udalosti okolo kňaza Mariana Kuffu! Šokujúce udalosti, v súvislosti s vyplavením sa objektívnej, no desivej pravdy o tom, čo prebieha v štruktúrach, resp. v zákulisí, najväčšej náboženskej organizácie, na Slovensku!

Včera mal známy katolícky kňaz, Marian Kuffa, mimoriadne dôležitú kázeň, ktorú pre jej obsah, možno právom označiť, ako „Rozklad cirkvi zvnútra a Kuffov alarmujúci príhovor národu!“ Kňaz Marian Kuffa je mimoriadny zjav, na kresťanskej scéne Slovenska a právom ho možno už dnes, zaradiť do jedného radu s inými kňazmi, pôsobiacimi na Slovensku v…

TopDesat

Vitamínová zoznamka podľa odborníkov

0

Vitamíny fungujú v tele ako katalyzátor a podieľajú sa na metabolizme cukrov, tukov a bielkovín. A hoci je telo inteligentné a na dopyt dôležitých látok v tele vie ihneď zareagovať ich výrobou, u niektorých vitamínov to nedokáže. Preto je hlavne na nás, aby sme mu ich dodávali.  Vitamíny sú látky…

Mystické skryté tibetské kráľovstvo Šambala

0

Počuli ste už niekedy o mystickom tibetskom kráľovstve, ktoré sa nazýva Šambala? Ak nie, prípadne sa chcete o tomto fyzicky skrytom mieste dozvedieť viac, pohodlne sa usaďte a prečítajte si článok o tom, čo vlastne kráľostvo Šambala je. Poďme na to. Skryté kráľovstvo, ktoré nesie názov Šambala je v starých tibetských zväzkoch popisované ako mystické…

Aké cvičenie je dnes trendy? A aké to bolo v minulosti?

0

Nielen v móde, ale aj v oblasti cvičení sa objavujú trendy, ktoré si na určitú dobu úplne podmania telocvične. V súčasnosti sú veľkým hitom intervalové tréningy HIIT, najrôznejšie druhy jogy, ale aj zábavná cvičenie s prvkami boxu alebo napríklad baletu. Dokázali by ste si ale ešte spomenúť, čo "frčalo" v…

TOP10: Slony a neuveriteľné fakty o nich

0

Roztrúsené po celej subsaharskej Afrike a južných častiach Ázie sú slony najväčšími pozemskými zvieratami na svete. Tradične sa rozlišujú dva druhy týchto úžasných obrov - africký slon a ázijský slon. Väčšina ľudí bude súhlasiť, že tieto zvieratá sú úžasné a fascinujúce. Bohužiaľ, kvôli pytliactvu a ničeniu biotopov, svetová populácia slonov drasticky…

Nevysvetliteľné javy na týchto fotografiách potrápia tvoje mozgové závity

0

Niektoré fotografie dokážu potrápiť nie len naše oči, ale aj naše mozgové závity. Na nasledujúcich fotografiách uvidíš nevysvetliteľné javy, ktoré zasa nie sú až tak nevysvetliteľné. Všetko na tomto svete má svoju logickú príčinu, teda aspoň väčšina vecí. Občas sa nám však podarí vytvoriť zvláštne fotografie, na ktorých si môžeme…

TOP10+: Svetové celebrity v Guinessovej knihe rekordov

0

Herci a hudobníci sa spravidla objavujú v Guinessovej knihe rekordov za svoje počiny v kariére, ako napríklad najviac predaných albumov. Niektoré hviezdy červeného koberca sa ale zapísali do Guinessovej knihy rekordov takpovediac čudným spôsobom a vďaka, povedzme si na rovinu, výdobytkom dnešnej modernej internetovej doby. Dwayne The Rock Johnson Populárny herec zo zvučným pseudonymom…

Vo svete IT

Tieto vedecké míľniky nám stoja v ceste, aby sme na planétu Mars mohli vyslať prvú ľudskú posádku

0

Zhrnuli sme si minulosť, súčasnosť a teraz nastal čas pozrieť sa, aké plány má americká NASA s červenou planétou do budúcna. Špekuluje sa už aj o prvej ľudskej misii na túto planétu, avšak aby sa dokázal predpokladať jej úspech a znížili sa riziká na minimum, musia byť splnené nasledujúce ciele.…

ANDROID 10: Toto je zoznam smartfónov, na ktoré je aktuálne dostupný najnovší Android

0

Android 10 bol oficiálne predstavený spoločnosťou Google začiatkom septembra, ale aj napriek tomu je zatiaľ dostupný len pre relatívne malý počet zariadení. Nová verzia Androidu priniesla viacero vylepšení, od natívnej podpory Tmavého režimu, zmeny v vzhľade UI, podpory funkcií ako Digitálne zdravie, Režimu sústredenia, lepšieho zabezpečenia súkromia a podobne. Tak ako aj…

Toto sú kľúčové misie NASA, vďaka ktorým aktuálne môžeme objavovať MARS

0

Ďalšie družice, ktoré môžeme aj v dnešných dňoch nájsť na obežnej dráhe sú družica MRO (pozn. redakcie: Mars Reconnaissance Orbiter)  a  družica MAVEN. Obe okrem priameho spojenia medzi Zemou a  Marsom nesú so sebou kľúčové nástroje na skúmanie atmosféry, mapovania pôdy a  hľadaniu vody. Mars Reconnaissance Orbiter Družica vybavená kamerou s …

Google chce nahradiť klasické SMS správy novým štandardom. Na americkom trhu spúšťa RCS Správy

0

SMS správy sú na telefónoch odjakživa. Hoci sa niektoré funkcionality z telefónov pomaly, ale isto vytrácajú, tak SMS správy aj napriek tomu sú medzi používateľmi aj naďalej veľmi populárne. Spoločnosť Google chce však „klasické“ SMS správy poslať ku dnu, a nahradiť ich novým RCS štandardom, zatiaľ však len na americkom…

LG si nechalo patentovať zariadenie s rozťahovacím displejom. Pozeráme sa na dizajn pripravovaného smartfónu?

0

Trh so skladacími smartfónmi sa pomaly ale isto zväčšuje, pričom najnovšie svoje kúsky priložili aj spoločnosti ako Lenovo, či Motorola. Na dobrú príležitosť ale už dlhé roky čaká aj spoločnosť LG, ktorá taktiež patrí medzi svetových lídrov v rámci vývoja vlastných displejov. Vytvoriť dokonalý skladací smartfón však pochopiteľne nie je…

Aplikácie vedia o nás príliš veľa. Takto im môžete v Android smartfóne obmedziť prístup k informáciám o Vás

0

Posledné týždne môžeme neustále počuť o škodlivých aplikáciách, ktoré nám servírujú v rámci rozhrania systému nechcené reklamy, ale výnimkou nie sú ani aplikácie, ktoré sa snažia získať naše osobné údaje. Dnes sme si pre Vás však nepripravili článok, v ktorom chceme poukázať na škodlivé aplikácie, ale na tie bežné, ktoré…

TopSpeed

Je to oficiálne, Ford Mustang Mach-E sa predstavuje

0

Ford konečne odtajnil prvé oficiálne informácie o novom SUV Ford Mustang Mach-E. Je to plnohodnotný elektromobil, základná verzia má výkon 190 kW (258 k), v spojení so slabšou baterkou má normovaný dojazd 450 km a do Európy dorazí v roku 2021. Chce byť praktický a namiesto predného kufra ponúka plastovú vaňu s objemom 100 l…

Novinky autosalónu IAA 1989. Pozrite, o čom sme kedysi snívali

0

Hoci sa v septembri  1989 už aj na Slovensku schyľovalo k veľkým politickým zmenám, trh s automobilmi bol stále v zovretí štátom organizovaného systému a tunajší vozový park tvorili z prevažnej väčšiny autá z krajín bývalého Východného bloku. O to viac sme však všetci túžili po novinkách zo „Západu“. Kým…

Slováci ľúbia SUV autá stále viac. Medziročne ich je medzi jazdenkami 2x viac

4

Na Slovensku medziročné vzrástol počet inzerovaných ojazdených SUV skoro na dvojnásobok. Od začiatku roka 2019 na 63 031 kusov. Pozíciu jednotky v segmente SUV autá má KIA Sportage. Celkovo v kúpe aj v ponuke prevažujú verzie s naftovým motorom. Dáta vyplývajú z kontinuálneho monitoringu trhu ojazdených áut, ktorý pravidelne realizuje medzinárodná sieť autocentier…

Jubilejná 10. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2019 štartuje už tento týždeň

0

Sezónu automobilového športu aj v tomto roku na Slovensku uzavrie podujatie pod názvom 10. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2019 na SLOVAKIA RINGU. Podujatie, ktoré každoročne uzatvára sezónu automobilových športov na Slovensku, vzniklo v roku 2010 vlastne tak trochu náhodne. Vtedajšiemu organizátorovi bratislavskej rally súťaže sa totiž nedarilo vybaviť všetky potrebné…

Euro NCAP Ford Explorer zvládol na 5 hviezd, ale s pripomienkami

0

Aj keď získal Ford Explorer plný počet 5 hviezdičiek, voči nedávno predstavenej Corse má v oblasti ochrany dospelých len o 3 % viac. Je to málo, alebo dostatok? Každopádne testy Euro NCAP Ford Explorer zvládol na plný počet, avšak je tu priestor na zlepšenie. Aj keď teda ide o veľké SUV, z hľadiska ochrany dospelých nemusí…

Range Rover? Kdeže, toto je jeho čínska kópia Hunkt Canticie

4

Zdá sa, že obdobie čínskych kópií európskych prémiových áut je späť. Ako dokazujú fotografie čínskeho SUV pomenovaného Hunkt Canticie, Aziati si radi doprajú pocit z vlastníctva prémiového auta. Ide však len o pocit, k skutočnému Range Roveru má tento čínsky falzifikát ďalej, než si myslíte. Z autorských práv si Číňania…

KAMzaKRÁSOU

Čo môže znamenať smrad z úst bábätka a kedy treba zakročiť?

1

Bábätká sú spravidla čisté a nepoškvrnené a voňajú priam úžasne. Keď však túto povestnú novorodeneckú vôňu z nejakého neznámeho dôvodu naruší smrad z úst bábätka, ostávame my rodičia v pomykove a v neistote. Žiadny strach, pretože tak ako u dospelých aj u detí a aj u bábätiek môže z ústnej…

Recepty na domáci peeling na tvár: Dopraj pleti očistu bez chémie!

3

Píling môžeme chápať ako procedúru, počas ktorej si z pokožky mechanicky odstraňujeme odumreté kožné bunky. Napomáhajú tomu spravidla drobné pevné čiastočky prípravku. Takúto starostlivosť si z času na čas zaslúži naša pleť, telo, chodidlá i ruky. Dnes sa však zameriame na píling tváre. Znečistená a mastná pleť sa potrebuje zbavovať odumretých kožných…

Budú banány drahšie? Čo stojí za rastúcou cenou obľúbeného ovocia?

2

Práve v tomto období začíname viac kupovať ovocie, ktoré nerastie v našich zemepisných šírkach. Medzi exotické, mimoriadne obľúbené a zároveň najrozšírenejšie ovocie patria aj banány (držia si 4. miesto v rebríčku svetových potravín).  Ale všimli ste si, že ich cena postupne rastie? Budú banány drahšie? Samozrejme, že na cenu banánov má vplyv viac faktorov, ale…

Ktoré vajíčka sú zdravšie než slepačie? Dokážu predísť vzniku rakoviny?

2

Slepačie vajíčka sú už dlhšiu dobu na pretrase. Kým v letnom období sa im snažíme vyhýbať, pretože sú častokrát zdrojom salmonelózy a iných chorôb, ani v zimnom období im nie každý dokáže prísť na chuť. Možno si poviete, že vajíčka sú skutočne potrebné. Potrebujeme ich k vareniu, ale aj k pečeniu. Sú akousi nenahraditeľnou surovinou,…

Lian Rokman Blooming Paradise: Úchvatná kvetinová kolekcia šiat

3

Dnes vám výber neuľahčíme, pretože sme objavili neskutočne krásne svadobné šaty od módneho domu Lian Rokman. Najnovšia kolekcia svadobných šiat – Lian Rokman Blooming Paradise, prináša úchvatné kvetinové svadobné šaty, pri ktorých sa kvety stali ústredným motívom. Každý model svadobných šiat nesie rovnako pomenovanie podľa kvetín, čo je dôkazom toho,…

Toto si zrejme netušila: Využitie kávy a čaju netradičným spôsobom

6

Využitie kávy a čaju vás možno prekvapí. Nie sú to len lahodné nápoje. Fungujú ako čistidlá dreveného nábytku, zrkadiel, na upokojenie krvácajúcich ďasien či podráždenej pokožky po holení. A ďalej? Asi by ste len ťažko hľadali bežnú domácnosť, v ktorej by chýbali. Môžu priniesť ďaleko väčší úžitok, než ste zvyknutí.…

Svetlo sveta

Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

0

Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

Bojovníci ´89 bez tribúny – vodcovia, ktorí mohli viesť, mali viesť, ale nakoniec neviedli

0

Mužov novembra 1989 v bývalom Československu všetci dobre poznáme. Videli sme ich každý deň na obrazovkách a počuli z rozhlasu. Zarážajúce je ale to, že sme ich z televízie a rozhlasu počúvali aj predtým, počas desaťročí komunizmu. Skutočne to neboli pre nás neznáme tváre. Feldek sa prihováral pionierom v Pionierskej lastovičke, Kňažko si zahral hrdinského robotníckeho vodcu vo filme o zlom kapitalizme, Paľko…

Kuffa: Nebojím sa! Možno kážem verejne naposledy. Som pripravený, že mi zotnú hlavu.

0

Arcibiskup Orosch privítal na Trnavskej novéne kazateľa otca Mariana Kuffu veľmi vrúcnym príhovorom. Vyjadril mu svoju blízkosť za spôsob ako už 30 rokov vedie Inštitút Krista Veľkňaza a postaral sa o tisíce ľudí. Otec arcibiskup Orosch svoju blízkosť zvýraznil tým, že po vzore svätého Vincenta de Paul zbiera žatvu nie…

Umlčať Kuffu

0

Dvaja biskupi arcibiskup Zvolenský a biskup Sečka vydali stanovisko, v ktorom vyzvali kňazov a klerikov, aby sa politicky neangažovali. Vyslovene v stanovisku uviedli otca Mariána Kuffu, ktorého brat Štefan Kuffa je na čele politickej strany KDŽP Aliancia za Slovensko, ktorá ako jediná strana na Slovensku má v stanovách uvedené, že…

Prítomnosť kardinála Burkeho v Trnave vyrušuje

0

Oslavujeme veľkého mučeníka katolíckeho Východu, sv. Jozafáta. Na neho možno aplikovať slová z listu sv. apoštola Jakuba: „Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú“ (Jak 1, 12). Od útleho detstva ho rodičia viedli k láske ku Kristovi. Keď ešte ako dieťa počul z úst svojej matky hovoriť…

Pápež František: Diabol útočí zo závisti, že Boh sa stal jedným z nás

0

Diabol existuje a zo závisti, že Boží Syn sa stal človekom, rozsieva vo svete nenávisť, ktorá vyvoláva smrť. Vo viere čerpáme silu, aby sme nepristúpili na hru tohto „veľkého závistlivca, veľkého klamára, zasievača nenávisti“. Svätý Otec František o tom hovoril v utorok 12. novembra v homílii pri rannej svätej omši…

Armádny Magazín

National Interest: Je slovenský Stribog, najlepší samopal na svete?

0

Ako rastie popularita pištoľových karabín (PCC - pistol caliber carbine), zaujímavá slovenská karabína sa stala miláčikom mnohých médií venujúcich sa zbraniam. Zdravá dávka slovanskej značky a dizajnových prvkov blízkych drahším konkurentom ako napríklad: APC9 od Brügger & Thomet , robí zo Stribogu SP9A1 jeden z najlepších PCC vo s

Video: Rusko vrátilo ukrajinské lode zadržané počas kerčského incidentu

0

Kerč, Rusko (17.11.2019) - Ukrajinské lode Berďansk, Nikopol a vlečná loď Jany Kapu opúšťajú za doprovodu ruských lodí prístav mesta Kerč. Lode budú odovzdané ukrajinskej strane v neutrálnych vodách, približne 60 míľ od Odesy, neďaleko krymského mysu Tarchankut.   Video z prechodu vrátených lodí pod Kerčským mostom :

Pri Rjazani havarovalo ruské bezpilotné lietadlo Orion

0

Rjazaň, Rusko (16.11.2019) - Počas skúšobného letu v Rjazanskom regióne havarovalo prieskumné bezpilotné lietadlo Orion. Dron havaroval v oblasti sídliska v Listvjanke, na zemi neboli zaznamenané žiadne obete. Podľa očitých svedkov padol bezpilotný prostriedok na zem asi 70 metrov od bytového domu, pričom zničil polovicu rastúcej borovice. Podľa vyšetrovateľa je predbežnou verzi

V Indii došlo k havárii stíhacieho lietadla MiG-29K

0

Indické námorné sily stratili ďalšie lietadlo. Podľa predstaviteľa indického námorníctva Viveka Madhwala sa stíhačka MiG-29 zrútila počas cvičného letu. Podľa námorníctva bolo predbežnou príčinou pádu vznietenie motora potom, ako sa doň dostal vták.   [caption id="attachment_7230" align="alignnone" width="640"]

Video: Chyby na bojisku sa nevyplácajú

0

Prinášame niekoľko záberov z reálnych vojnových konfliktov, s fatálnymi následkami. Videá ukazujú neopatrných bojovníkov (väčšinou z radov teroristov) a tenkú hranicu medzi životom a smrťou, nevhodné pre slabšie povahy.   Prečo nie je bezpečné zdržiavať sa na prednej línii v skupine: https://twitter.com/i/status/1186536861168259072   Hrdina s

Pri Charkove na Ukrajine vybuchol muničný sklad

0

Charkov, Ukrajina (15.11.2019) - Počas likvidácie streliva vo vojenskom sklade v meste Balaklija v Charkovskej oblasti na Ukrajine boli zabití dvaja vojaci a štyria ďalší boli zranení. Traja zranení sú vo vážnom stave, ďalší utrpel  stredne vážne poranenia.  

Tvoja Svadba

Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

0

Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

0

Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

Tipy na vianočné darčeky pre novomanželov: Čo ich poteší?

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre novomanželov a hlavne pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť…

Etiketa na svadbe v kocke: Na čo si musíš dávať pozor?

0

Každá udalosť má svoje pravidlá, viacmenej dané, rešpektované a vyžadované. Svadba má v „príručnej encyklopédií slušného správania“ výsadné postavenie. Ako sa má chovať nevesta, ženích a svadobný hostia? Etiketa na svadbe, ktorú sme pre vás pripravili vám opráši vedomosti, ktoré váš svadobný deň urobia ešte noblesnejší.

5 tradičných vecí pre nevestu: Aký majú význam?

0

Určite ste už počuli o krásnej tradícií, že každá nevesta by mala mať na svadbe týchto 5 vecí: niečo staré, niečo nové, niečo požičané, niečo darované, niečo modré a napokon zvyk so striebornou mincou. Veľakrát sa stretávame aj s obdobou tejto tradície, kedy sa vynecháva napríklad darovaná vec alebo stará. Vysvetlenie tohto zvyku…

Oranžová svadobná výzdoba: S našimi tipmi nebudeš chcieť žiadnu inú!

0

Začala jeseň a s ňou aj krásne farby, padajúce lístie, tekvice a rôzne motívy. Plánujete svadbu práve v tomto období? Určite nerobíte chybu. Počasie už možno nebude také priaznivé ako v lete, ale jesenná svadba má svoje kúzlo, ktoré si zaslúži pozornosť. Túžite po oranžovej výzdobe? Aké doplnky zvoliť? Oranžová svadobná výzdoba je perfektná voľba,…

Tvoje Zdravie

Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

0

Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

0

Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…

Tipy na praktické vianočné darčeky: Tieto určite ocení každý!

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť na kvalitnú batožinu.…

Najčastejšie choroby mileniálov: Zistite, čo trápi mladých do 35 rokov!

0

Majú pred sebou takmer celý život, zdraví však často nie sú. Reč je o mileniáloch, teda o ľuďoch, ktorí majú v súčasnosti 20 až 37 rokov. Mileniálmi, ktorí do zdravia a wellnessu investujú stále viac času a úspor, sa zaoberali nedávne rozsiahle štúdie. Zistili, že ich trápia viac psychické ochorenia…

Ako prebieha gastroskopia? Odhoďte obavy, no pripravte sa!

0

Rozličné druhy vyšetrení sú pre lekárov nápomocné pri diagnostike mnohých zdravotných problémov. Úplne bežný je napríklad odber a následný rozbor krvi. Z našej krvi toho totiž dokážu lekári zistiť o našom zdravotnom stave skutočne veľa. Niektoré vyšetrenia sú neinvazívne, sú vykonané pomerne rýchlo a ľudia s nimi nemajú väčší problém.…

Najlepšie oleje na vypráženie: Tieto odporúčajú aj vychýrení odborníci

0

Áno, vysmážanie či fritovanie ani zďaleka nepredstavuje zdravý spôsob úpravy potravín. Práve tepelná úprava pri nižších teplotách prispieva k uchovávaniu dôležitých látok v potravinách. Vysmážané pokrmy naopak zapríčiňujú zvýšený príjem kalórií i tukov. Ich pravidelná konzumácia zvyšuje riziko obezity a rovnako má negatívny vplyv na naše srdce a cievy. Môže prispieť…