Pellegriniho dilema a jeho slabosti

Bratislava 16. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)

 

September 2019 sa stal skúškou pravdy. Začnime medzinárodne. Nová predsedníčka Európskej komisie rozhodla o návrhu na rozdelenie portfólia pre budúcich členov komisie. Vznikli komické paradoxy. Napríklad super zadlžené Taliansko bude mať na starosti hospodárstvo EÚ, atď. Z hľadiska Slovenska ešte spomeňme, že podpredseda EK Šefčovič zostal podpredsedom  Európskej komisie. Ale to je asi všetko. Nie je to celkom pozitívna správa.  Z celkových ôsmich  podpredsedov EK budú  traja tzv. superpodpredsedovia (výkonní podpredsedovia Európskej komisie). Tam Šefčovič nebude

Na snímke Peter Pellegrini

Šefčovičove  portfólio oproti jeho predchádzajúcemu je oveľa menej významné. Poľsko si uchmatlo dôležité poľnohospodárstvo. Pravdepodobne vzniknú situácie, kde poľský eurokomisár bude finančne okresávať veľké poľnohospodárske subjekty, tak typické pre Česko, Slovensko a Maďarsko.  Ale naopak bude to výhodné pre menšie poľské rodinné farmy alebo farmy v Nemecku a Francúzsku.  Naopak česká komisárka bude posudzovať právny štát v Orbánovom Maďarsku a v Kaczynského Poľsku. Vidieť tu bruselskú (možno veľmi sofistikovanú) snahu rozdeľ a panuj, a  akési „položenie bruselských mín“ voči budúcim vnútorným vzťahom vo V4. Navyše Šefčovič dostal  od von der Leyenovej domácu úlohu a to dôrazne presvedčiť Slovensko (a V4) o ich odsúhlasení Istanbulského dohovoru a iných sporných medzinárodných dohovorov.

Ak si  zoberieme ako premiér Pellegrini pred časom na bruselskom summite bojoval o zloženie vedúcich funkcii v Európskej únii so slovenskými vrcholovými kandidátmi, tak musíme opätovne konštatovať, že sklamal. Niekto povie, že zlyhal. Zostal len politikom a nie štátnikom. Hypoteticky možno povedať, že obyčajný politik na rozdiel od štátnika preferuje politickú taktiku pred politickou stratégiou. A, kde u obyčajného politika osobné záujmy, stranícke záujmy a iné skupinové záujmy nesplývajú s národno-štátnymi záujmami.

Pellegrini sa nerozhodol  správne z hľadiska jeho takticko-strategických postupov a prístupov. Dal sa zavrieť problémami jednotlivých členov V4. Bezhlavo  bojoval proti tzv. „spitzenkandidátom“ s ktorými mali svoje nevybavené účty naši partneri vo V4. Pričom Slovensko v tom bolo takpovediac nevinne. Zaplatilo za solidaritu príliš vysokou daňou a to bez výsledku.  Nenaplnili sa pomerne vysoké personálne   ambície. Ani Pellegrini nepresvedčil V4 o ich podpore voči slovenským  kandidátov na špičkové funkcie. Tiež nepresvedčil významné krajiny  v Európskej únii. Z personálnych nádeji na špičkové zastúpenie v EÚ nezostalo v podstate nič.

Pellegrini nielen nezískal ani jednoznačnú podporu lídrov V4, ale nezískal podporovateľov z ostatných členov EÚ pre slovenských kandidátov. Žiaľ nenašiel  významných politických spojencov do budúcnosti.  Slovenská republika nakoniec sa doslova prepadla medzi dvoma stoličkami. Značnú politickú vinu má politik (žiaľ nie štátnik) Pellegrini. V podstate Slovensko nielen vďaka Pellegrinimu nezískalo mnoho, ale stratilo šancu na  významnú pozíciu v orgánoch EÚ, ale  hlavne stratilo doterajšie významné portfólium v EÚ (a to akýkoľvek ekonomický vplyv v EK). Pellegrini a spol. teda ani neobhájili (bez náhrady) v EÚ doterajšie slovenské pozície a to významné energeticko-ekonomické. Naopak ich teda viac menej stratil bez primeraného (a významného) nejakého nového ekonomicko-regionálneho portfólia. Nakoniec hlavne poľské a možno i  maďarské portfólio v Európskej komisii je lepšie ako to slovenské. Vedeli si to vybaviť, predovšetkým cez nemeckú kancelárku. Je to odkaz nielen na Úrad vlády, ale hlavne  do Prezidentského paláca. Diplomacia je predovšetkým o záujmoch a pragmatizme.  Hovoriť  pri štátnych návštevách len v polohe všeobecných fráz a nechať ochranu  národných záujmov len tak, to je trestuhodná nezodpovednosť. Štátne návštevy nie sú len o kostýmoch. Slovensko to jednoducho nevybavilo… Asi nenapodobnili prístupy nielen susedných krajín. Samozrejme nemožno za všetko obviňovať predsedu vlády, jeho poradcov ale aj MZV a iných. Politická zodpovednosť premiéra Pellegriniho však jednoducho nepustí. Slovenské ambície, ale do určitej miery i východiskové možnosti boli vyššie ako dosiahnutý konečný výsledok. Dnes bude vládna moc tvrdiť, že aké máme vynikajúce pozície  v Európskej komisii a ako sme dosiahli úspech. Veď máme jedného z 8 podpredsedov Európskej komisie. Skutočne? Možno o tom významne pochybovať. Šefčovič chce byť pravou rukou  predsedníčky EK, ale to chcú aj ďalší jeho kolegovia vo  funkciách podpredsedov.

Na upresnenie uveďme, že V4 je pre Slovensko veľmi dobrá organizácia. Na druhej strane V4 nemôže byť abstraktným fetišom. Ak si  všimneme  partnerov Slovenska vo V4, tak pri presadzovaní ich národno-štátnych záujmov, ide solidarita vo V4  vždy bokom. Napriek tomu je mnoho oblastí, kde štáty V4 majú spoločné, či takmer totožné záujmy a tam je V4 solidarita plne na mieste. Nielen Pellegrini, a jeho nástupcovia, ale celé Slovensko sa musí poučiť.

Udalosti  v diváckej slovenskej fanzóne na medzištátnom futbalovom zápase Maďarsko-Slovensko  vyžadovali pozápasové zásadné vyjadrenia nielen Slovenského futbalového zväzu. Účastník podujatia predseda NR SR v médiach, žiaľ ani bezprostredne po zápase, neobhajoval česť a záujmy Slovenska. Asi už nemá záujem o obhajobu národnej prestíže a o národných voličov.  Hanobenie štátnych symbolov a hanobenie dobrého mena Slovenska nastalo v Budapešti, ale pravdupovediac po dlhodobej dunajskostredskej zápasovej prvoligovej príprave na, ktorú  SFZ  dlhodobo (ne)reaguje tzv. „pštrosou politikou“. Bol vypustený džin z fľaše. Na česť Slovenska sa šľape. Celkovo zhrnuté pri futbalovej septembrovej Budapešti česť a prestiž Slovenskej republiky vynikajúco zachraňovali len slovenskí futbalisti, ich tréneri a celý realizačný tím. Pri ochrane slovenskej cti a pri ochrane slovenskej dôstojnosti zlyhal predseda vlády, predseda parlamentu, prezidentka a vedenie SFZ. Úprimne povedané nerád by som bol návštevníkom futbalového zápasu v Dunajskej Strede dňa 4. júna 2020. Futbalový zväz (ten slovenský) a dnešné štátne orgány (tie slovenské) by asi nezaručili (tak ako doteraz) dôstojnosť pobytu a (možno i zdravie) všetkým návštevníkom. Nastalo memento. Nevieme s akými  následkami sa to v budúcnosti prejaví na vzťahoch Maďarska k svojim „potrianonským“ susedom. Navyše Maďarsko dostalo od von der Leyenovej portfólio pre maďarského eurokomisára a to rozvoj susedských vzťahov a rozširovanie EÚ, tak sa máme v roku 2020 na čo tešiť.  Premiér Pellegrini, predstavitelia vládnej koalície a opozícia sa  nevyjadrili  k „(ne)futbalovým“ udalostiam zo septembra 2019. Žiaľ, ani zásadne, ani dôsledne – nebránili česť a prestíž Slovenska. V záujme objektivity spomeňme len diplomatický zákrok MZV, najmä z dôvodu pozápasových zranení niektorých Slovákov.  Aj politické postavenie Slovenska vo V4 závisí i od toho, že budeme otvorene a sebavedomo hovoriť o problémoch a za každých okolností  brániť česť a prestíž Slovenska. A tým posilňovať slovenské postavenie nielen vo V4. Nedať si len tak, nechať dávať frčky do tváre pred miliónmi televíznych divákov.  Inak dostaneme ďalšie nepríjemné nielen symbolické politické frčky. Ale to je na vyšší politický intelekt a na primeraný politický cit skutočných štátnikov, nie obyčajných politikov. Hovorí sa, že kto mlčí ten svedčí.  Pellegrinimu  nástupcovi v roku 2020 môžeme tiež našepkať, že v tom roku nastane okrúhle 100. výročie Trianonu. Dramatické emócie budú stáť oveľa vyššie ako na spomenutom futbalovom zápase.  Budapeštianske futbalové udalosti  zo septembra 2019 vyvolávajú vážne obavy. Možno to bola len generálka na rok 2020. Čo nás ešte všetko  čaká…To, ale pre Pellegriniho bude jedno, už nebude v premiérskom kresle. On nás na to aj tak, nepripravil. Ani sa nesnažil. Poslúžil si ako je u neho typické len figovým listom. Ľahostajnosť a pasivita sa nám iste vráti. Mimochodom Orbánovo Maďarsko  demonštratívne vybuduje do mája 2020 v centre Budapešti monumentálny Pamätník národnej jednoty so sto metrovou podzemnou rampou s vyrytými 12 500 názvami obcí bývalého Uhorského kráľovstva k roku 1913. Asi sa inšpirovali známym pamätníkom v Jeruzaleme. Nájdeme tam Bratislavu, Košice, Nitru a iné nielen slovenské mestá a obce vo vtedajších názvoch a súvislostiach. Futbalová Budapešť 2019 bola len slabou generálkou na tu „Trianonskú“ nielen Budapešť 2020. Všetci dúfame, že na slávnostné otvorenie nepríde predseda NR SR, predseda vlády a hlavne ani prezidentka Slovenskej republiky. Ale ako sa hovorí to nikto nevie…

Premiér Pellegrini za takmer dve desaťročia v SMERE-SD sa z vedenia bystrickej nebankovky dostal na politické výslnie tak, trocha vďaka Ficovej protekcii. Samozrejme bol tam určitý vplyv bystrickej záujmovej skupiny v SMERe-SD. Osobitne Pellegrini v politike a v strane moc nevynikal. Snáď vždy lojalitou k Ficovi. Bol štátnym tajomníkom, ministrom, predsedom parlamentu a dnes je predsedom vlády.  Dodnes je pre neho typická polovičatosť, nedotiahnutosť predsavzatí a možno určitá vnútorná rozpoltenosť. Nepredstavil nejaké osobitné vízie. Zdá sa, že je nielen politicko-hodnotovo  rozpoltenou osobnosťou. Váha medzi oficiálnymi hodnotami a svojimi takpovediac skrytými menšinovými hodnotami. Zmieta sa medzi svojim štátnym a politickým zaradením. Medzi vládnou a politickou nezávislosťou a stranícko-politickou závislosťou. Dnes je nominálne v SMERe-SD a zároveň duchovne sa od neho postupne dištancuje.  Nechce však stratiť svoju špičkovú funkciu. Tak zostáva. A tak tam aj zostane. Minimálne do parlamentných volieb.

Duchovne je Pellegrini viac pri Druckerovi, Maďaričovi a spol. Nechce sa však vzdať svojej štátnej funkcie, ktorú mu t.č. garantuje len SMER-SD. Medzi politickou neistotou a politickou istotou si jednoznačne vyberá politickú istotu. Na druhej strane ho to vnútorne – hodnotovo  trhá. Má síce dnes väčšie volebné preferencie ako jeho predseda Fico. Zároveň vie, že bez SMERu-SD a Fica nemá šancu zostať relevantným politikom. Aj preferencie závisia na mediálnej viditeľnosti, ktoré predovšetkým robia špičkové funkcie. Inak bude časom po vrcholovej kariére a po volebných a iných preferenciách.

To je Pellegriniho dilema.

Fico Pellegriniho podcenil. Vybral si ho ako svojho korunného princa.  Domnieval sa, že ho ma veľmi pevne vo svojich rukách. Myslel si, že Pellegrini mu jeho protekčnosť oplatí pevnou lojalitou. Videl Pellegriniho hodnotové slabiny, ktoré môžu ukončiť vrcholovú kariéru v SMERe-SD a tým sa strategicky nikdy nestane novým predsedom dnešnej vládnej strany.

Pellegrini politicky lieta a zmieta sa medzi politickou lojalitou a nelojalitou. Nakoniec nemá ho Fico pevne v rukách, ale stále zásadne rozhoduje o jeho politickom osude. Uvedomuje si to aj samotný Pellegrini.

Nateraz opustil časť svojich vnútorných idei. Aspoň zatiaľ. Predsa štátna funkcia ho drží ako pevné politické lepidlo.  Dokedy. Do volieb. Potom možno prehodnotí svoj stranícky subjekt. Je otázkou času riešiť kedy a kam. O tom môžeme celkom úspešne špekulovať. Nechajme to na jeho ďalší politický a osobnostný vývoj. Vnútorný rozpor a nejasnosť v premiérovom rozhodovaní vidíme napríklad  pri obojakosti a  nejasnom  prístupe k zdravotníckej reforme, či pri neustálom odkladaní  (niekto hovorí o sabotovaní) zavádzania niektorých zbraňových systémov v armáde, atď. Povolebný parlamentný vývoj môže byť ešte zaujímavý. Pellegrini však už nebude po parlamentných voľbách  to, čo je dnes. Aj to Pellegriniho drží tam, kde dnes je. Nakoniec premiérska pozícia nie je na zahodenie. Napriek tomu, že Pellegrini riadi vládu, neriadi však poslancov NR SR, ktorí nakoniec všetko legislatívne schvaľujú. Poslancov SMERu-SD, vnútorné stranícke štruktúry a koaličnú radu stále pevne riadi Fico. A to je rozhodujúce. Pravdupovediac napriek plávajúcim preferenciám volebnej podpory jednotlivých osobností je Fico stále personálnym zosobnením SMERu-SD a akýmsi jeho otcom zakladateľom. To nepustí… Ani Pellegriniho.

Bruno  Čanády

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Koaliční politici vítajú priznanie Moniky Jankovskej a hovoria o návrate spravodlivosti na Slovensko

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, SITA-Úrad vlády SR, TASR-Martin Baumann)   Spravodlivosť a očista Slovenska od korupcie musí dôsledne pokračovať až do konca. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla predsedníčka strany Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová Reagovala tak na medializované…

Vyhlásenie KDH: Jednoeurová pomoc pre zdravotníkov v prvej línii je neadekvátna

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rezort zdravotníctva zasiela neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti odmeny pre zdravotníkov, ktorí pracovali počas prvej vlny pandémie v prvej línii alebo v červených zónach “Konečne nastal deň, keď MZ SR zasiela 25 miliónov eur našim zdravotníkom na odmeny. Deje sa tak však po dlhých mesiacoch…

Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smerom

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, TASR-František Iván)   Vytvorenie väčších súdov, na ktorých má pôsobiť väčšie množstvo sudcov, je krok správnym smerom. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková v reakcii na reformu súdnej mapy, ktorú v pondelok (23. 11.) predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za…

Ombudsmanka: Je potrebný rešpekt, slušnosť a nulová tolerancia k násilným prejavom voči ženám

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Pixabay)   V spoločnosti je potrebný rešpekt, slušnosť a nulová tolerancia k násilným prejavom. Dnes začína 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách Pri tejto príležitosti Kancelária verejného ochrancu práv podporuje kampaň Zastavme násilie na ženách (KMC), ktorá sa pridáva k celosvetovej kampani…

Borrell: Konflikt v Etiópii destabilizuje celý východoafrický región

0 icon

Addis Abeba 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Lenoir)   Konflikt medzi etiópskou vládou a protivládnymi milíciami v odštiepeneckom štáte Tigraj vážne destabilizuje celý východoafrický región, preto by sa mal ukončiť. Konštatoval to v stredu šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell "Vyjadril som veľké znepokojenie v súvislosti s nárastom etnického násilia, mnohými…

Monika Jankovská sa rozhodla vypovedať, podľa advokáta sa pred vyšetrovateľom priznala

0 icon

Nitra 25. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Jakub Julény)   Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J. sa v stredu pred vyšetrovateľom priznala k svojej trestnej činnosti. Počas obednej prestávky vo výsluchu to potvrdil jej obhajca Peter Erdős. Monika J. už od rána vypovedá na nitrianskej expozitúre Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) „Vypovedá,…

Koaliční lídri mali mať v nemocnici stretnutie s Kollárom. V nemocniciach pritom platí zákaz návštev

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (HSP/Foto: TASR - Jaroslav Novák)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa po dopravnej nehode stále zotavuje v nemocnici. Jeho koaliční partneri mali preto prísť na rokovanie priamo za ním. Informuje o tom na svojom portáli televízia JOJ Kollár sa v nemocnici…

Dáva minister prednosť inšpirácii zo Spojených arabských emirátov pred Liverpoolom? Naď: Viem si predstaviť aj testovanie „od dverí k dverám“

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vládna koalícia určite nepadne na hlasovaní o generálnom prokurátorovi. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol po stredajšom rokovaní vlády "Koalícia určite nájde spoločné meno," povedal Naď. V súvislosti s výberom kandidáta hovorí o vecnej, konštruktívnej a priateľskej diskusii. Voľba kandidáta na…

Klus nepredpokladá žiadne zásadné zmeny pohybu Slovákov cez hranice

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS) nepredpokladá žiadne zásadné zmeny pohybu Slovákov cez hranice Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády. Podľa neho je ale stále v hre myšlienka krátkodobých pobytov. To znamená, že by občania…

Branislav Gröhling k otvoreniu škôl: „Definitívny súhlas, ktorý potrebujeme, nepadol“

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Nie je logisticky možné, aby sa školy otvorili v pondelok 30. novembra. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že poukázal na to, že jednotlivé veci sa nedokážu tak rýchlo naštartovať. O otázke…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Fašisti Matovič a Naď začali u nás zavádzať čínsky Sociálny kredit

0icon

Počas Norimberských procesov sa žalobca spýtal Hermana Göringa: "Ako ste Nemcov prinútili k poslušnosti?" A Göring povedal: "Nejde len o Nemecko. Toto funguje v akejkoľvek krajine, nech je to fašistická krajina, komunistická krajina, alebo monarchie či demokracie. To, čo vládcovia musia urobiť, je povedať ľuďom, že je tu niečo, čoho…

Dávid Béreš

Štát musí ľuďom podať pomocnú ruku

0icon

Naša spoločnosť sa dnes nachádza v bezprecedentnej situácií. Koronakríza trvá v podstate už deväť mesiacov nepretržite a ľudia začínajú pociťovať únavu a mnohokrát aj oprávnenú frustráciu. Únava a frustrácia obyvateľstva vyvrcholila ostatnými protestami. Ako zaujímavosť možno vnímať, že tieto protesty boli zorganizované len a výlučne prostredníctvom sociálnych sietí, bez podpory…

Slavěna Vorobelová

Tsunami „Matovič“ sa blíži ku kritickému bodu

0icon

Ďalšie celoplošne testovanie? Buď tu niektorí vládni predstavitelia prestali vnímať realitu a nepochopili, že obyvateľstvo sa toho ich celoplošného sociologického pokusu zúčastnilo menej dobrovoľne a viac nasilu, alebo je ich myseľ ovládaná nekontrolovateľným pocitom moci a absolútnej nedotknuteľnosti. Trochu faktov v dnešnej dobe internetu. Odborníci Bražinová, Somorčík, Kynčl, Krištúfková, Avdičová  Špaleková zhodnotili zvýšenú celkovú úmrtnosť počas…

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 1.)

0icon

ROZHODNUTIE   Vždy som sa snažil zmeniť svet k lepšiemu, no zatiaľ bez výrazných výsledkov. Žijeme príliš materiálnu dobu na to, aby ľudia vnímali vyššie hodnotové posolstvá. Úspech je v spoločnosti nekompromisne určovaný len výškou bankového konta. A tak, prehliadajúc samotný zmysel života, ľudia prežívajú v zlatistej bubline spoločenského zriadenia.…

Peter Štrba

Vyzývam RTVS, aby zorganizovala a odvysielala diskusiu na tému celoplošné testovanie!

0icon

Otvorený list RTVS: Vážený pán/vážená pani, na začiatku novembra a o týždeň neskôr boli občania Slovenskej republiky svedkami „operácie“, ktorá dostala pomenovanie „celoplošné testovanie“. V rámci príprav na túto akciu boli zo strany predsedu vlády ignorované pripomienky a výzvy jednotlivcov, ale aj celých združení kompetentných vyjadriť sa k zmysluplnosti takejto…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako dlho by padal kamienok na dno Mariánskej priekopy?

0 icon

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu. Ak ti teda niekedy omylom dačo vypadlo cez palubu, ako dlho by trvalo kým by sa napríklad kamienok dostal na morské dno? Mariánsky priekop, ktorý sa nachádza v Tichom oceáne zhruba na polceste medzi Japonskom a Novou Guineou, je najhlbšou časťou oceánu a ponára…

10+ vtipných foto s psíkmi v hlavnej úlohe, ktoré ti zaručenie zlepšia náladu

0 icon

Mnoho ľudí považuje pondelky za tie najnáročnejšie dni v týždni. Ak si jedným z tých ľudí aj ty alebo ak dnes jednoducho len nemáš svoj deň, si na správnej adrese. V tomto článku sa ti pokusíme zdvihnúť náladu pomocou vtipných fotografií so psíkmi v hlavnej úlohe. :) Zvieratá majú na…

Koľko pozemských oceánov už bolo preskúmaných?

0 icon

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že už bola zmapovaná celá planéta, ale rozlíšenie údajov pre väčšinu oceánov je oveľa nižšie v porovnaní s pevninou. V skutočnosti bolo zmapovaných iba asi 5 % oceánskeho dna. Jedná sa pritom o ekvivalent mapy v mierke 1 : 50 000. Radar ale nepreniká dobre cez vodu a preto musia…

Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

0 icon

Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

0 icon

Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

Vo svete IT

Niektoré „mŕtve hviezdy“ chladnú pomalšie a astronómovia nevedia prečo

0 icon

Hviezdy ako naše Slnko končia svoje životy premenou na bieleho trpaslíka. Ide o obnažené jadro hviezdy, ktoré už nie je ďalej schopné jadrových reakcií. Biele trpaslíky žiaria, no ide prevažne o zvyškové teplo, ktoré po premene ostalo. Hviezda potom pomaly chladne, dokým úplne nezhasne, píše portál Science Alert. Nie všetky…

Využívate potenciál rýchleho nabíjania Vášho Android smartfónu naplno? Pozrite sa, ako to to zistíte

0 icon

Výdrž našich smartfónov je čoraz viac skúšanou. V smartfónoch nám pribúdajú nové funkcie, ktoré sú častokrát energeticky náročnejšími, alebo k ním pripájame externé zariadenia, ktoré chceme mať neustále prepojenými a aktualizovanými. Na druhej strane zas zariadenia zostávajú veľkostne približne rovnakými.  Vzhľadom na to, že aktuálne nie je dostupná technológia, ktorá…

Xiaomi ťaží hlavne zo sankcií voči Huawei. V 3. kvartáli 2020 dodalo o +45 percent smartfónov viac

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosti Xiaomi sa v posledných mesiacoch náramne darí. Obzvlášť 3. kvartál tohto roka bol nesmierne úspešným. Odhalili to dáta rôznych analytických spoločností, ktoré monitorujú trh so smartfónmi a ďalšou elektronikou. Najnovšie však tieto odhady potvrdzujú oficiálne dokumenty z hongkonskej burzy cenných papierov. Na informácie poukazuje…

Hozodo KP-601SA-1 – kompaktný odšťavovač citrusov z nehrdzavejúcej ocele aktuálne za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Kvalitný odšťavovač by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Nič nenahradí čerstvo vyšťavený džús z dobre vychladených pomarančov či iných citrusov. Tak prečo ešte váhaš nad jeho kúpou? Kvalitný odšťavovač citrusov už nie je dlho veľkou investíciou, o čom ťa presvedčí aj náš dnešný tip na kúpu. Odšťavovač Hozodo KP-601SA-1 sa…

V temnote vesmíru môže vzniknúť jeden zo základných stavebných kameňov života

0 icon

Ak sa pozrieme na hviezdy vo vesmíre, zistíme, že svojim spôsobom ide o akési obrovské pece. V tých vznikajú látky, potrebné pre život. Ich energia poháňa veľké množstvo rozličných procesov, a preto si vedci dlhú dobu mysleli, že radiácia hviezdy je potrebná na vytvorenie životu dôležitých látok, akou je napríklad…

Armádny Magazín

Baijiahao (Čína): nová hrozba pre Biely dom! Rusko ukázalo svoj „tromf“ v správnom momente – je ním bombardér nového typu

0 icon

Čína, 25. november 2020 (AM) - Podľa amerických médií Rusko údajne v rozhodujúcom momente oznámilo, že uskutočnilo prvý let strategického bombardéru novej generácie. Dňa 3. 11. 2020 Zjednotená letecká korporácia Ruska uviedla, že bombardér Tu-160M2 uskutočnil úspešný let s novými motormi z letiska v Kazani. Americké méd

Putin vyzval krajiny po celom svete, aby preklenuli rozdiely a posunuli sa vpred

0 icon

Rusko, 25. november 2020 (AM) - Ruský prezident sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli odovzdania poverovacích listín veľvyslancom cudzích štátov.   Ruský prezident Vladimir Putin predniesol niekoľko vyhlásení pri odovzdávaní poverovacích listín zahraničným veľvyslancom v Kremli. Ruský vodca poznamenal, že sa napriek pandém

Rozporuplná anketa: Ktorá krajina sa najviac zaslúžila o víťazstvo nad fašistami v druhej svetovej vojne

0 icon

Nórsko, 25. november 2020 (AM) - Obyvateľov Ruska, Veľkej Británie a aj iných štátov, ktoré boli cez vojnu protihitlerovskými spojencami, požiadali, aby zhodnotili podiel svojej vlasti na víťazstve. Výsledok ukázal, že mnohí si myslia, že to bol ich štát, kto sa najviac zaslúžil o spoločné víťazs

Český výrobca pancierových automobilov SVOS začal s vývojom skiel v širokom rozsahu balistickej odolnosti

0 icon

Česko, 25. november 2020 (AM) - S postupne sa zvyšujúcou produkciou pancierových áut vo SVOS, spol. s r.o. a s tým stúpajúcou závislosťou na zahraničných subdodávateľoch, ktorí boli často nespoľahlivými a s veľkým termínovaných sklzom dodávok, musela firma stále častejšie riešiť otázku, či

Rusko - Indické rakety: India otestovala pozemnú verziu strely BrahMos. Video

0 icon

India, 25. november 2020 (AM) - India v utorok uskutočnila skúšobný štart pozemnej verzie nadzvukovej rakety s plochou dráhou letu BrahMos z Andamanských a Nikobarských ostrovov, oznámil denník The Times of India s odvolaním sa na zdroj na Ministerstve obrany Indie.  

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA