Otázka kredibility

Bratislava 26. januára 2023 (HSP/Kechlibar/Foto:Facebook, Wikipedia)

 

V návaznosti na poslední článek stojí za to se na chvíli zastavit ještě u jednoho pojmu, a to je kredibilita

Okupácia Československa
Na archívnej snímke okupácia Československa v roku 1938

Původně jsem měl v úmyslu použít v tomto článku české slovo „důvěryhodnost“ nebo „věrohodnost“, ale je s ním drobný problém: jsou to pojmy, ke kterým si vážeme určitou emocionální pozitivitu, a to v tomto případě není na místě. V tomhle případě hovoříme o tom druhu věrohodnosti, která se nijak nespojuje s morálkou a může být v některých případech i vysloveně negativní.

A tak si tedy po zbytek tohoto článku vypůjčím cizí slovo kredibilita, které takové emocionální rozměry nemá.

Bude to delší přemítání, posaďte se tedy pohodlně, prosím.

 

Začněme u soužití malých a velkých států. Je celkem běžné, že si lidé zjednodušují globální politiku jen na “velká zvířata” s jejich letadlovými loděmi, kosmickými raketami a obřími letkami stíhaček, ale je to chyba.

Na zeměkouli se dnes nachází cca dvě stě států, přičemž přesný počet kolísá podle toho, kam si zařadíte Tchaj-wan a některé státečky typu Cookových ostrovů a Niue; velcí nadšenci do toho počtu zahrnou ještě Sealand a Sentinelské ostrovy obývané jakýmisi nezkrotnými domorodci z doby kamenné atd. Přitom asi třetina lidstva žije v těch dvou nejpočetnějších státech (Indii a Číně) a ty zbylé dvě třetiny jsou mezi ostatní státy rozděleny značně nerovnoměrně. Většina států světa je, počítáno na obyvatelstvo, poměrně malých.

Malé státy existovaly vždycky a nejspíš vždycky existovat budou, protože velká impéria jeví už po tisíce let pozoruhodnou tendenci se v nevhodných chvílích rozpadat na kusy, kdežto řada menších států přečkala i různé války a okupace, aby za pár set let byly stále ještě k poznání. Patrně v tom hraje roli větší vnitřní kohezivita, ale asi i větší pružnost politického rozhodování a menší odstup mezi řadovým občanem a vrcholným politikem, a z toho plynoucí větší schopnost korigovat své chyby dříve, než se stanou fatálními.

Je nápadné, že spousta malých států je velmi bohatých – v první dvacítce států seřazených podle HDP na obyvatele je dokonce 18 států malých a jen dva velké (USA a Německo). Jinými slovy, malý stát je docela funkční společenský model, ve kterém se může velmi dobře žít.

Ríša Alexandra Veľkého

Zjevnou bezpečnostní slabinou malých států je ovšem právě to, že většinou nemají dostatečnou vojenskou kapacitu k tomu, aby se nějakému chudšímu, leč většímu sousedovi ubránily samy. Některé státy tento problém řešit nemusejí, protože leží někde, kam se v dohledné době nikdo sápat nebude (Island, Nový Zéland, Surinam atd.) Většina však ano, což znamená, že buď musejí utrácet značné peníze za vlastní obranu – vojenský rozpočet ČSR za první republiky typicky „žral“ mezi 15 a 20 procenty státních financí, což si dnes neumíme ani představit – nebo, alternativně, že vytvoří s dalšími menšími i většími státy nějakou obrannou (a leckdy zároveň i obchodní a politickou) alianci.

Taková aliance může mít dohromady daleko větší sílu, než co by představoval pouhý součet jednotlivých armád členských států, protože umožňuje mnohem větší vnitřní specializaci: Atéňané se mohou soustředit na výstavbu loďstva, kdežto Sparťané pošlou do pole těžkooděnce. Do řeckých dějin jsem teď nezaběhl náhodou, protože právě na obranné alianci malých řeckých států si opakovaně vylámala zuby i obří perská říše. Opět, je to funkční model, prověřený staletími.

Stejně tak staletý je ale i jeden základní problém: mohu tomu svému spojenci věřit, že mě v nouzi nenechá plavat a nezachrání si zbaběle vlastní kůži? Nebo tomu silnějšímu státu, že mě neobětuje z nějakých pragmatických důvodů?

 

Zrada je v dějinách běžná, i když zdaleka ne tak samozřejmá a běžná, jak ji prezentuje třeba dnešní Hra o trůny (blogující historik Bret Devereaux ji za to také silně kritizoval; někdo tak proradný jako Cersei Lannister by podle něho ve středověkém světě skončil velmi špatně, protože by přišel o všechny vazaly a bez nich by byl bezmocný).

Lidé žijí dlouho a mají dlouhou paměť, státy existují ještě déle a mají ještě delší paměť; tím pádem mají docela dobrý přehled o tom, které sliby se kdy dodržely a které ne. A na rozdíl od běžných smluvních transakcí mezi námi, smrtelníky, nad kterými bdí soudy, policie, exekutoři a další personál nadaný pravomocemi vynutit po váhavcích to, co mají plnit, se v mezinárodní politice závazky vymáhají silou jen velmi těžko; ty vojenské ještě hůř. Tím pádem ten kritický – a zdůrazňuji, morálně neutrální! – faktor, který v nich hraje roli, je kredibilita všech zúčastněných stran.

Kredibilita je, matematicky řečeno, dvourozměrný vektor, jehož jednotlivé složky je nutné posuzovat separátně. Je to složka úmyslu, odpověď na otázku: „Vtrhne-li Ruritánie do Absurdistánu, přispěchá mu Severní Malíkov na pomoc, jak se slavnostně zavázal?“, a pak také složka schopnosti, odpověď na otázku: „I kdyby Severní Malíkov mobilizoval všechno, co má, bude to na tom bojišti vůbec poznat?“

Na obou složkách tohoto vektoru přitom záleží stejnou měrou, což platí i mimo mezinárodní politiku, dokonce i v osobním životě. Vyhrožuje-li vám nějaký vor v zakoně, že vás nechá zalít do betonu, je to úplně jiná úroveň nebezpečí, než vyhrožuje-li vám takto paní Voráčková ze 4. patra, i kdyby vás v danou chvíli oba nenáviděli zcela stejně. Zrovna pro vory v zakoně je jejich kredibilita velmi důležitá, a začnou-li mít mezi svými krvavými kolegy pověst bezzubé paní Voráčkové, patrně poputují do betonu sami.

(Raritní případy sousedek, které mají za sebou úspěšnou kariéru v oblasti gangsterismu a nevadilo by jim jít do vězení už podesáté, teď raději ponecháme stranou.)

demonštrácia Austrália 1966
Na archívnej snímke protivojnová demonštrácia v Austrálii v roku 1966

Jak úmysly, tak schopnosti států v průběhu času kolísají. Demokratické státy občas výrazně změní svoje úmysly po volbách, je-li nová vláda dostatečně odlišná od té předchozí. Kdyby dnes v Londýně vládl Jeremy Corbyn, nejspíš by se Británie držela od Ukrajiny stranou a omezila by se na důtklivá provolání o nutnosti zastavit krveprolití, kdežto kdyby v Berlíně kancléřoval Friedrich Merz, patrně by se německé Leopardy už brodily ukrajinským bahnem. Kolísají ale i schopnosti, hlavně na základě toho, jak moc daný stát (ne)investuje do vlastní armády a jak účelně byly ty peníze vynaloženy.

Tak jako tak, dokonce i velké státy si svoji kredibilitu musejí hlídat, protože je v jejich zájmu, aby jiné, menší státy uzavíraly ty nezbytné obranné koalice právě s nimi, a ne s jejich hodnověrnějšími konkurenty. I malé státy jsou totiž užitečnými partnery. Jak už zmíněno, hodně malých států, které by samy o sobě nepřepraly ani invazi klokanů, je zároveň bohatých, a mohou tedy přispět ke společnému záměru aspoň finančně. Leckdy také třeba vyrábějí nějaké sofistikované a těžko nahraditelné zboží (čipy, léky…) nebo těží důležité suroviny, a někdy mají pod kontrolou infrastrukturu kontinentálního významu, například přístavy (Rotterdam, Antverpy). Tohle všechno se vyplatí mít spíš na své straně než proti sobě, přičemž ve světové “hře o trůny” musíte počítat s tím, že koho nezískáte na svoji stranu, toho vám časem vyfoukne jiná mocnost. Opravdu neutrálních států typu Švýcarska je málo a trvale můžou existovat jen v určitých “nekritických” regionech.

A kredibilita má ještě jeden důležitý rozměr, v cynickém světě mezinárodní politiky poměrně ojedinělý. Na rozdíl od mnoha jiných mocenských atributů, se kterými se vesele kšeftuje, ji nejde jen tak nadekretovat nebo si ji koupit. Pokud o ni přijdete, velmi těžko se získává zpátky.

 

Kredibilita samozřejmě není neomezená a typicky jsou její omezení místního charakteru. Žádný stát na světě není dnes schopen hrát roli skutečné celosvětové policie, a obtížné to bylo i před sto lety (relativně malá guerrillová organizace búrských farmářů bojovala proti Britskému impériu více než dva roky). Tím pádem mezi velkými i menšími státy panuje tichý konsensus, že války a intervence v rozvojovém světě  a bývalých koloniích, ať už dopadly jakkoliv, se do celkového kreditního skóre nepočítají, nebo jen s velmi omezenou vahou. Postmoderní intelektuál by z tak rasisticky znějícího výroku nejspíš padl do mdlob, ale je nutno to říci natvrdo: za Afriku, Jemen, Východní Timor apod. si žádný západní stát moc pálit prsty nebude, i kdyby se příslušná vláda jinak hlásila k progresivním ideálům ostošest. U Číny zatím nevíme, ale osobně bych čekal, že si za Afriku taktéž pálit prsty nebude, je to riskantní a možný zisk tomu neodpovídá.

(Tahle poznámka je důležitá hlavně kvůli tomu, protože několik čtenářů vůči minulému článku namítalo opuštění Jižního Vietnamu, Kurdů atd. Mají pravdu, ale v té světové Hře o trůny to tehdy byla, nebo dodnes jsou, teritoria a závazky, které nehrály primární roli.)

Pak jsou ale ta “důležitá” místa, jako je Severní Amerika, Evropa, a v posledních cca 15-20 letech také východní Asie. Buď jde o centra globální civilizace a obchodu, nebo o kriticky důležité uzly na námořních cestách mezi nimi (Panamský průplav, Singapur, Suez, Hormuzský průliv, Dardanely a Bospor, Gibraltar), které nesmějí padnout do rukou „systémového protivníka“ ani se ocitnout ve stavu, kdy by jejich použití přestalo být bezpečné. Tam je kredibilita světových mocností takříkajíc na ráně a tam o ni budou bojovat se stejnou zavilostí jako don Corleone.

Milan Rastislav Štefánik
Milan Rastislav Štefánik v uniforme francúzskeho generála. Fixácia ČSR na Francúzsko bola značná

Zajímavým příkladem toho, jak dlouhodobě lze ztratit kredibilitu, je mnichovská dohoda z roku 1938 a její následky. Předválečné Československo, ale i Rumunsko a Polsko, byly výrazně frankofilní státy, z vděčnosti, ale i z pragmatických důvodů. Ve Francii bojovaly československé i polské legie a meziválečné nástupnické státy pak čerpaly z Francie rady, inspiraci, částečně i výzbroj a zejména spoléhaly na její bezpečnostní garance. Československá armáda byla organizována podle francouzského vzoru a na její organizaci dohlíželi francouzští generálové.

Pak přišel Mnichov, jedno osudné škrtnutí pera, a všechno bylo pryč. A je dodnes. Británii, která tehdy tu dohodu podepsala také, to asi může být jedno, ale Francie se poslední dobou snaží v rámci EU prosadit koncept jednotné evropské armády, ze které by samozřejmě značně těžily francouzské zbrojovky. A nemůže, mimo jiné proto, protože ještě 85 let po Mnichovu, kdy tehdejší nemluvňata jsou dávno nad hrobem, ne-li v něm, stále ještě naráží na nedůvěru ve střední a východní Evropě. Ta se po mnichovském selhání stala nejdříve kořistí Němců a následně Sovětů, kteří by sem za normálnějších okolností nejspíš nikdy nedošli, a tudíž je vůči myšlence znovu se spoléhat na francouzské bezpečnostní garance značně ostražitá. Prostě už to nikdo nechce riskovat podruhé a současné rozpory ve vnímání ukrajinsko-ruské války, která se Francii jeví jako podstatně méně kritická než třeba Polsku, tomu jistě nenapomůžou.

 

Právě hrozba ztráty kredibility je jeden z těch základních faktorů, které přispívají k tomu, že ta současná válka se povleče dál.

Ruská kredibilita “velkého medvěda” v poslední době utrpěla nejenom tím, že Ukrajinu zatím nedobyli, ale i tím, že v září 2022 neposlalo Rusko žádnou vojenskou pomoc Arménii, ačkoliv podle článku 4 smlouvy CSTO (ruská protiváha NATO složená z šesti postsovětských republik), který tehdy arménský premiér Pašinjan aktivoval, vlastně mělo. Tím dost možná CSTO fakticky skončilo, i když oficiálně jej nikdo nerozpustil. Minimálně se dá říci, že většina jeho členů s výjimkou Běloruska se rozhodla pro změnu nepomoci Rusku na Ukrajině (třeba dodávkami munice, která by se Rusům jistě velmi hodila), a to pro budoucnost celé organizace nevěští nic dobrého.

Kredibilita NATO tímto způsobem zatím ohrožena není, ale právě proto si jeho nejsilnější státy (neboť co bychom si povídali, o Maďarsku ani Albánii ta skupina není) nemohou dovolit se z toho bojiště stáhnout, když už se tam zaangažovaly až po uši. Právě teď, když tento článek připravuji k vydání, proběhla světovými kanály zpráva, že Německo přece jen dodá Leopardy na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, jak zevnitř vypadá SPD, strana kancléře Scholze, musely být v zákulisí nasazeny opravdu silné páky, patrně pro změnu cílící na kredibilitu Německa.

Ještě jedna krátká historická odbočka. Velká Británie šla roku 1914 do první světové války zejména proto, že německou invazí do Belgie byla narušena smlouva z roku 1839, jejímž podpisem garantoval Londýn Bruselu neutralitu a nedotknutelnost. Tehdy už si také nikdo živý nepamatoval její podpis, ale stále platila.

Německý kancléř von Bethmann-Hollweg toto rozhodnutí komentoval slovy, že nevěřil tomu, že Britové půjdou do války jen kvůli “cáru papíru”. Jenže on to nebyl jen cár papíru. Na tom cáru papíru stála kredibilita velké světové říše, která se nedala koupit ani nadekretovat shůry.

A dosti podobné dynamiky jsme svědky i dnes.

(A příště zase o něčem jiném…)

Diskusní fórum ke článku najdete zde.

 

Hudební epilog

Stabilita Balkánu do značné míry trpí tím, že tam žádné kredibilní svazky nikdy nevznikly, a jediný pokus o místní řešení (Jugoslávie) skončil velmi špatně. Je to jeden z důvodů, proč státy jako Srbsko a Černá Hora tak geopoliticky lavírují.

Marián Kechlibar

Článok pôvodne vyšiel na portáli Kechlibar.net.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

12:42

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s partnerskými organizáciami začali rozdávať potravinové a hygienické balíčky primárne sociálne najzraniteľnejším osobám a rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

12:32

Čínsky prezident Si Ťin-pching pozval španielskeho premiéra Pedra Sáncheza do Pekingu na štátnu návštevu. Chce tak oživiť podporu čínskeho mierového plánu pre Ukrajinu.

12:30

Na Slovensku sa nezavedie výnimka z potreby ukončeného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri investíciách, ktoré majú osvedčenie o významnej investícii.

12:28

Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti v stredu (22. 3.) zrušili uznesenie z minulého týždňa, ktoré zaväzovalo vládu vydať pozitívne stanovisko k európskemu nariadeniu v súvislosti s uznávaním rodičovstva.

12:26

V kauze vraždy Daniela Tupého zatiaľ polícia zadržala desať osôb. Osem z nich medzitým prepustila na slobodu. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Zatiaľ nikoho neobvinili. Vedenie polície o tom informovalo na štvrtkovej tlačovej konferencii.

12:24

Slovenský hokejista Filip Mešár si pripísal v noci na štvrtok v zámorskej OHL dve asistencie. Prispel nimi k triumfu svojich Kitchener Rangers, ktorí vyhrali na ľade Erie Otters vysoko 6:1. Za domácich nastúpil ďalší Slovák Ondrej Molnár, ktorý asistoval pri jedinom góle svojho tímu.

12:22

Ukrajinská armáda čoskoro spustí protiofenzívu v okolí mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Vo štvrtok to uviedol veliteľ ukrajinských pozemných síl generál Olexandr Syrskyj.

12:19

Čechom sa čoskoro zlepší prístup k liekom na predpis v zahraničí. Ak sú na dovolenke alebo dlhšom pobyte v krajine EÚ a svojho lekára majú v Česku, budú si môcť lieky vyzdvihnúť prostredníctvom eReceptu. Vo štvrtok to uviedla riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL) Irena Storová.

12:15

Vyšetrovanie vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy ukončili. TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo, upozornil na to portál tvnoviny.sk.

11:38

 Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara postúpil na MS v japonskom Saitame do voľných jázd medzi elitnú 24-ku. Vo štvrtkovom krátkom programe si vytvoril nové osobné maximum 70,29 bodu a pred poslednými dvoma skupinami figuroval na priebežnom 12. mieste. Pre 16-ročného Hagaru je to životný úspech na svetovom šampionáte, vlani skončil na 26. priečke.

11:36

Kanadský spevák Bryan Adams je už druhý rok na celosvetovom turné So Happy It Hurts, s ktorým tento rok zavíta nielen do USA, Japonska, Singapuru, Thajska, Malajzie či Filipín, ale aj k nám na Slovensko. S koncertným programom sa predstaví v nedeľu 17. decembra v Tipos Aréne bratislavského zimného štadióna Ondreja Nepelu.

11:14

Mesto Bratislava zdvihne ceny viacerých poplatkov. Bratislavský primátor Matúš Vallo to zdôvodnil dosahmi prijatej legislatívy i inflácie na rozpočet mesta.

11:12

Ruský minister obrany Sergej Šojgu odmietol počas televízneho rozhovoru odpovedať na otázku, kedy sa skončí vojna na Ukrajine.

11:09

Britský miliardár Jim Radcliffe a katarský šejk Jassim predložia v najbližších dňoch druhé ponuky na kúpu futbalového klubu Manchester United. Pôvodne tak mali urobiť do stredajšieho večera, no konečný termín predĺžili. Informoval o tom internetový portál bbc.com.

10:50

Izraelský parlament schválil prvý z viacerých zákonov kontroverznej justičnej reformy. Jej podoba vyvolala masové protesty kvôli obavám z obmedzovania demokracie.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pravdu nečakajte. Čokoľvek Hamran povie, môže byť len policajná taktika. Eštok: Hanba!

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto: TASR-Dano Veselský) Aktualizované 23. marca 2023 o 12:20 hod. Dnes mal tlačovú konferenciu prezident policajného zboru Štefan Hamran a riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko V kauze vraždy Daniela Tupého zatiaľ polícia zadržala desať osôb. Osem z nich medzitým prepustila na slobodu. Vyšetrovanie naďalej…

SaS: Sme otvorení dohode o školskom zákone. Na rade je Heger

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR – Jakub Kotian) Aktualizované 23. marca 2023 12:27 Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je otvorená dohode v prípade školského zákona, na ktorého prijatie sú naviazané financie z plánu obnovy. Na rade je však poverený premiér Eduard Heger. V prípade, že premiér vyrokuje s dočasne povereným…

Radcliffe a šejk Jassim predložia druhé ponuky na kúpu Manchestru United

0 icon

Manchester 23. marca 2023  (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Britský miliardár Jim Radcliffe a katarský šejk Jassim predložia v najbližších dňoch druhé ponuky na kúpu futbalového klubu Manchester United. Pôvodne tak mali urobiť do stredajšieho večera, no konečný termín predĺžili. Informoval o tom internetový portál bbc.com Radcliffe je zakladateľ spoločnosti INEOS, ktorá pôsobí…

Ruská ofenzíva sa začala: AFU má na výber – buď jeden kotol v Bachmute, alebo tri

0 icon

Kyjev 23. marca 2023 (HSP/Svppressa/Foto:TASR/AP-Libkos)   "Cholodnyj Jar" muži z 93. OMBr sú presvedčení, že Syrskij stiahol pancierovú päsť z Časov Jaru na iný smer a nechal ich napospas istej smrti. Situáciu analyzuje článok v ruských novinách Svobodnaja Pressa Situácia na smere Bachmut/Artemovsk sa rýchlo mení. Plukovník Čerevatyj, hovorca východnej…

Klus pohorel. Kritika na seba nenechala dlho čakať: “Lúzer roka”. Zakročila prezidentka

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto: TASR-Pavel Neubauer) Aktualizované 23. marca 2023 o 10:01 "Aká krajina, taký odborník", napísal ktosi pod príspevok Tomáša Zdechovského na Twitteri. Tomáš Zdechovský (od roku 2014 český europoslanec za KDU-ČSL) informoval o tom, že Martin Klus na výbore pre kontrolu rozpočtu EP nezískal ani jediný hlas…

Ako to skutočne je? Podľa Blahu Naď dokonal svoj gigantický podvod

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto: Wikimedia)   Nemáme čím brániť vzdušný priestor, budeme však schopní zahnať každý torpédoborec v okolí Popradu! To je prvé, čo mi napadlo pri čítaní toho, čo dnes napísal Ľuboš Blaha. Tak som sa tomu prizrel bližšie. O čo ide? Jaroslav Naď je asi presvedčený, že…

Péter Szijjártó Američanom: ”Nepleťte sa do cudzích vecí!”

0 icon

Budapešť 23. marca 2023 (HSP/Remix/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa vyjadril k neustálemu zasahovaniu amerického ministerstva zahraničných vecí do záležitostí, do ktorých sa podľa neho nemá čo miešať, informuje Remix News Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu ostro zaútočil na americké ministerstvo…

Čaká Avdejevku osud Artemovska?

0 icon

Kyjev 23. marca 2023 (HSP/Foto:Twitter)   V oblasti Avdejevky majú Rusi úspech. Dostali informáciu, že ich jednotky sa útokom dostali z oblasti Novobachmutovky až k diaľnici. Teraz sa snažia postupovať smerom na Novokalinovo. Obkľúčenie zo severnej časti Avdejevky sa teda rozširuje Má to zmysel: úzky koridor sa nedá napadnúť. Inak…

Zádrhel Čaputovej tvrdenia

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto: TASR–Martin Baumann)   "Konečne sa blíži čas , kedy ťa vyhodia s parlamentu a ja už budem len mojim deťom rozprávať že tam bol raz jeden bezvýznamný vysokoškolák, ktorý si urobil kariéru na vražde novinára a potom len útočil na GP Žilinku, aby kryl Špeciálneho…

Načo je kresťanskému voličovi dobré KDH

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto: Foto:TASR–Jaroslav Novák)   KDH je strana, ktorá sa prezentuje ako vyslovene kresťanská (nie je na Slovensku jediná, ale je najstaršia a aj najväčšia). Preto sa pozrime na to, aké benefity táto strana prináša kresťanskému voličovi Tak v prvom rade a to je pre kresťanského, veriaceho voliča veľmi…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Verejne obviňujem USA a Veľkú Britániu zo štátneho terorizmu proti ľudstvu!!!

0icon

  Veľkú Britániu môžete s čistým svedomím zaradiť medzi neonacistické štáty…Niet pochýb o tom, že Veľká Británia a Nemecko od konca druhej svetovej vojny sú strážni psi americkej neokolonialistickej politiky

Peter Poláček

Ty Si – Ja Som, Inferno

0icon

Tento krát nebudeme nahliadať do zakázanej komnaty, ale prvýkr

Marián Tkáč

Hlavné jedlo na poslednej večeri u Havrana: strach z Orbána

0icon

Na obrazovkách quasi-verejnoprávnej RTVS naposledy večerali s Havranom traja muži a jedna žena „rovnakej chute“, pričom počas večerania odznela aj kritika maďarskej verejnoprávnej televízie, že neumožňuje žiaden dialóg. Aj hľa, Havran ako pravzor dialógu: akoby zakaždým všetkých jeho diskutérov jedna mater mala! Ba predsa len. Podľa kníh, ktoré mu na

Miroslav Urban

Zabudnuté zločiny USA a Veľkej Británie v Iraku sa vracajú späť ...na Ukrajinu

0icon

Briti i američania plánujú dodať na Ukrajinu strely s ochudobneným uránom. Uvedené strely s ochudobneným uránom vo veľkom použili "naši spojenci" (🇺🇲, 🇬🇧) vo vojne v Iraku 🇮🇶. Od vojny v Iraku evidujú v mieste konfliktov extrémny nárast výskytu rakoviny (hlavne rakoviny pľúc, leukémie...) ako i závažných malformácii (poškodenia) novoro

Gustáv Murín

Slovensko – raj kajúcnikov

0icon

Žijeme šialenú dobu. Šialenec ovládol túto krajinu. Mal šialený plán. A prvou obeťou tohto plánu sa stal nevinný generál Milan Lučanský. Nemohlo by sa to stať, keby šialenec nemal bezcharakterných pomocníkov – v prvom rade brutálneho vyšetrovateľa Čurillu a jeho Apačov, sudkyňu Záleskú, doposiaľ neznámych vykonávateľov vo väzobnej v&au

Armádny Magazín

Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

0 icon

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízi

Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

0 icon

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.  

Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

0 icon

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž

TopDesať

Otestuj si svoj zrak: Nájdi skryté predmety na obrázkoch

0 icon

Otestuj si svoj zrak a zisti tak, či patríš medzi tých pozornejších ľudí, ktorí sa zameriavajú na detaily, alebo si naopak roztržitejší človek a menšie detaily ti dokážu uniknúť. Nie každý z nás sa dokáže opísať ako "pozorný" človek. Niektorí z nás sa dokonca môžu považovať za trocha roztržitejších a…

Pred a po: Takto sa v priebehu rokov zmenili slávne mestá

0 icon

Dnešné fotografie ti ukážu, ako sa niektoré slávne mestá zmenili v priebehu zopár rokov. Rozdiely sú obrovské! Ver tomu alebo nie, ale najstaršie nepretržite obývané mesto na svete má k dnešnému dňu viac ako 11 000 rokov. Mesto Damask je sýrskym hlavným mestom a prekvapivo sa toho veľa za hradbami…

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali