Nový prístup k Trianonu sa osvedčuje, alebo, na jazyku med a v srdci jed. Nebezpečenstvo je z roka na rok väčšie

Bratislava 14. júna 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)

 

Od roku 2010 sa Maďarsko rozhodlo zmeniť taktiku prístupu k výsledkom Trianonskej mierovej zmluvy podpísanej v roku 1920 a usporiadaniu hraníc strednej Európy. Jeho vodcovia pochopili, že priamym bojom za zmenu hraníc a opätovnej vojenskej okupácie najmä slovenského územia, ktoré dlhodobo presadzovalo, sa ďalej nedostane

trianon
Ilustračné foto

Novým prístupom, tzv. mäkkou silou a novou rétorikou sa snažia zapôsobiť nielen na slovenskú, ale aj celosvetovú verejnosť. Roztrhaný národ a rodiny, trpiaci národ, nespravodlivosť, straty, obete, slzy, tragédie, pripomínanie krívd mladej generácii, ale aj poznanie a rešpekt pred minulosťou, pracovať pre budúcnosť, súdržnosť regiónov, hospodársky rozvoj, lepší život pre „felvidék“, dialóg s inými spoločnosťami, výzvy do boja za lepší život na jednej strane ako signál a odkaz pre nezainteresovanú verejnosť, na strane druhej nádej, znovuoživenie národa, spolupatričnosť a radosť v srdciach celého národa ako podpora maďarskej kolektívnej pamäte vedomia a optimizmu pre čoskoré budúce spojenie národa sa stali hlavným leitmotívom posledných výročí Trianonu.

Ako sa vyjadril „nenápadne“ poslanec Banskobystrického kraja za SMK na jednom z trianonských výročí – pripravme sa na budúcu historickú chvíľu a šťastnejšiu pozíciu hviezd. Touto „mierumilovnou a útrpnou“ rétorikou je zároveň kryté obyvateľstvo maďarskej menšiny voči prípadných útokom a obvineniam väčšinovej spoločnosti a zároveň vnútorne pripravené, v prípade zmeny geopolitických pomerov, na prijatie nového (veľkého) Maďarska.

K povinnej trianonskej jazde patrí aj budovanie pamätníkov vojnovému zločincovi Jánovi Esterházimu, opäť nespravodlivo odsúdeného a snaha o jeho rehabilitáciu, postupné zvykanie verejnosti na maďarské symboly, vytváranie precedensov.

Mimochodom, kto spočítal, koľko máme na Slovensku a koľko pribudlo za posledné obdobie pamätníkov tomuto vlastizradcovi, odsúdeného za rozbíjanie Československa, kto ich osadil, koľko a ktoré samosprávy pravidelne vyvolávajú etnické napätie hlásením sa k veľkomaďarskej myšlienke zakázanej práve Trianonskou zmluvou?

Maďarsko pracuje na svojom veľkom cieli aj v zahraničných cirkevných kruhoch, najmä vo Vatikáne. Pre svoju myšlienku – údajne obnovu Bruselu a vytvorenie novej politickej komunity nachádza, ako sa nedávno vyjadril V. Orbán pre jedno slovenské médium, svojich historicky prirodzených partnerov – Španielsko, Taliansko, Poľsko a kto vie, koho ešte.

 

Starostovia, poslanci, školy a obyvatelia na juhu sa radikalizujú

Do potrianonskej iredentistickej politiky, vedome či nevedome, skryto či priamo sa zapájajú obce, mestá, starostovia, primátori, obecní poslanci, základné školy s vyučovacím maďarským jazykom, miestne katolícke a protestantské farnosti, občianske a politické subjekty, vrátane československého Čemadoku (ktorý chce súčasná vláda povýšiť na úroveň starobylej Matice slovenskej), folklórne súbory, hudobné kapely, divadelné súbory, športovci, herci, speváci, médiá, podnikatelia, ako zo Slovenska, tak aj z Maďarska.

To všetko častokrát pod kuratelou maďarských vládnych predstaviteľov.

Na jej plynulý chod prispieva aj štátny fond Kultminor, v rámci ktorého si národnostné menšiny autonómne delia peniaze, takpovediac, na čo len chcú.

A že to nie sú len na nevinné kultúrne tancovačky, je už pre celú verejnosť, okrem vlády SR verejným tajomstvom. Za všetky jeden príklad – OZ Sine Metu dostalo z tohto fondu 34 tisíc € na letný gombasecký tábor, kde prebiehalo, okrem rôznych školení menšinových politikov, aj oficiálne vztýčenie zástavy historického Horného Uhorska – felvidéku, teda súčasného Slovenska k 100. výročiu Trianonu.

Navyše, tento akt nepriamo posvätila svojou návštevou letného tábora prezidentka Slovenskej republiky. Druhým štedrým zdrojom je maďarská vláda, ktorá vytvorenou mimovládnou sieťou na Slovensku je schopná bez problémov poslať peniaze aj pre obce a školy, resp. na veľkomaďarské ciele.

 

Aj slovenské Tatry slúžia jedinej maďarskej „spravodlivosti“

Najobľúbenejším obrazom historickej krivdy na maďarskom národe je videosekvencia s mapou Európy a prepadajúcimi sa územiami bývalého Uhorska do „pekla“ a na povrchu zostáva, ako víťaz súčasná mapa Maďarska, v srdci vymyslenej Karpatskej kotliny (v skutočnosti Panónskej panvy).

Pritom slovenskí aj svetoví historici už dávno dokázali, že krivda sa stala slovenskému národu a spôsobila nám oveľa väčšie škody, či už počtom Slovákov odrezaných od Česko-Slovenska, finančnými škodami, územím, kultúrnymi pamiatkami, artefaktmi, rozdelením rodín a pod.

Na 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy sa údajne začína tradícia zapaľovania ohňov spolupatričnosti v horách bývalého Uhorska každý rok, presne 4. júna, v presne určenú hodinu a minútu podľa budapeštianskeho času. Slovenské Tatry si tak priamo pod nosom horniakov chtiac-nechtiac prisvojili na oslavy veľkomaďarského boja za jedinú maďarskú „spravodlivosť“. K ohňu spolupatričnosti je vytvorená elektronická mapa s vyznačenými miestami zapálených ohňov na celom svete, kde údajne žijú Maďari. Na projekte sa podieľa 34 organizácií.

 

Reguluje akcie v SR maďarské ministerstvo pre národnú politiku, štátny sekretariát pre „Felvidék“ (Horné Uhorsko – Slovensko)?

Tohto roku porážku a „roztrhnutie“ maďarského národa a potupné podpísanie Trianonskej zmluvy vtedajšou maďarskou delegáciou si s radosťou pripomínali Dňom spolupatričnosti viaceré mestá a obce na juhu Slovenska. Prítomní boli aj zástupcovia Štátneho sekretariátu pre Felvidék – Horné Uhorsko – Slovenskú republiku (?) ministerstva pre národnú politiku Maďarska, zrejme aj s balíkom peňazí a školením o potrianonskej propagande.

Napríklad, v sobotu, 5. júna sa konal motorizovaný sprievod slovenských občanov (a možno už aj dvojitých slovensko-maďarských občanov SR a Maďarska) v južnoslovenských obciach. Sprievod približne 450 ľudí na asi 250 motorkách a autách (čo je viac ako na 100. výročie) s ŠPZ-kami DS, BL, NZ chránený policajnými zložkami šťastne oslavoval vlastnú historickú porážku a mával maďarskými a „felvidéckymi – hornouhorskými“ vlajkami priamo pred nosom prekvapených miestnych obyvateľov.

Sprievod zorganizovalo extrémistické hnutie Novej jednoty, ktoré podporuje aj poslanec NR SR Gymesi (nosenie rúška so znakom hnutia).

V Senci sa na pôvodnom pamätníku obetiam I. a II. sv. vojny nachádzal starý uhorský znak. Nikomu však neprekáža, že v suverénnej Slovenskej republike sa na pamätníku po rekonštrukcii objavil súčasný štátny maďarský znak. Na výročie Trianonu tu horia sviečky „nádeje“. Akej nádeje, na obnovu Veľkomaďarska?

Nasvedčujú tomu všetky súvislosti a signály a potvrdzuje aj činnosť viacerých tzv. kultúrnych organizácií maďarskej menšiny so štátnou podporou. Kto kontroluje štátny fond Kultminor, kam sa lejú štátne peniaze? „Odpúšťame všetkým, ktorí nás zlomili, ale ešte raz vráťte vzácnu maďarskú krajinu!“, modlia sa v Novej Dedinke pri Senci, možno tiež so štátnou podporou. Jej obyvatelia nám asi odkazujú, že chcú opäť okupáciu Slovenskej republiky, teda konflikty, vojnu a krv.

Na mnohých miestach sa protizákonne vztyčovali maďarské štátne vlajky, a „felvidécke – hornouhorské“ zástavy, ktoré budú čochvíľa posvätené zákonom touto „slovenskou“ vládou.

Ďalší občania zas protestovali, že už nie sú a nechcú byť menšinou, ale členmi nejakej komunity, ktorá buduje štát, inde zas odzneli odkazy akejsi Spoločnosti Miklósa Horthyho, na východe Slovenska do užívania odovzdávali nie nový kultúrny stánok, ale nové „kultúrne“ (bojové?) opevnenie – Dom Maďarov.

Zo všetkých „mierových, kultúrnych a spoluprácechtivých“ potrianonských výpovedí čítame žiadostivosť a prípravu na boj, nádej na krviprelievanie, odplatu a pomstu.

 

Stop masovej potrianonskej iredente, kým nie je neskoro

Ešte stále si niekto myslí, že tento stav je v poriadku a predstavuje vysoký stupeň demokracie?

Štátne symboly cudzieho štátu na území zvrchovanej Slovenskej republiky – hymna, znak, zástava, trikolóry, modlitby a básne tzv. nových nádejí, ohne spolupatričnosti, šovinistické sprievody, kriesenie odsúdených vlastizradcov, formovanie oficiálnych národnostných symbolov  zvrchovaného územia štátu, klaňanie sa veľkomaďarským, rozumej uhorským, modlám, budovanie a uctievanie pamätných predmetov a prírodných objektov venovaných Trianonu a pod.

Stanoviská slovenských historikov a špecialistov na slovensko-maďarské vzťahy už dlhodobo vystríhajú pred opätovnou veľkomaďarskou okupáciou a vyzývajú na zastavenie maďarskej iredenty, kým nie je neskoro. Pretože, ako sa častokrát uvádza, „felvidék“ nie je iba juh Slovenska, ale celé územie Slovenskej republiky.

Aj keď trianonské oslavy volajúce po znovuzrodení maďarského národa neoplývajú masovou účasťou na jednotlivých miestach, počtom a účasťou tvoria „masovú potrianonskú iredentu“. Ani samotná aktívna verejná iredenta v jednej dedine neznamená veľa, v stovkách obcí je to však už vážny problém. Nie je táto aktivita náhodou trestná a práca pre orgány činné v trestnom konaní?

Na 100. výročie Trianonu sa radovalo cez slzy takmer 200 obcí na Slovensku, zúčastňujú sa ho pravdepodobne tisícky občanov SR. Nešťastím celej maďarskej potrianonskej propagandy, a nielen tej, je sústavné stavanie maďarských projektov na neexistujúcom, ale vykonštruovanom základe, ktorý sa v istom okamihu rozsype ako domček z karát.

Určite je jedným zo svetových unikátov fakt, že Trianonskú mierovú zmluvu si víťazi, medzi ktorých patrí aj Slovensko doposiaľ nijako zvlášť nevšímali. Zato porazení vysielajú „sofistikovaný“ priehľadný signál, že pre nich je národná porážka víťazstvo. Ak sa však správne odčíta takýto konštrukt a včas sa zasiahne, porážka nebude nikdy víťazstvo.

Margaréta Vyšná

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Rokovania s Ruskom boli profesionálne a vecné, uviedol rezort diplomacie USA

0 icon

Ženeva 28. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nicholas Kamm/Pool via AP)   Stredajšie rokovania diplomatických delegácií Ruska a Spojených štátov v Ženeve sa sústredili na obmedzenie zbrojenia a boli profesionálne a vecné, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí. Informovala o tom agentúra AFP "Sme naďalej odhodlaní, aj v časoch napätia, zabezpečiť predvídateľnosť a znížiť…

Juhovýchod Európy sa pripravuje na vlnu horúčav

0 icon

Skopje 28. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Andreea Alexandru)   Úrady vo viacerých krajinách juhovýchodnej Európy vydali varovania pred extrémne horúcim počasím. Spravili tak v súvislosti s vlnou horúčav, ktorú v regióne očakávajú vo štvrtok, a podľa meteorológov by mala teploty vo vnútrozemí vyhnať až na 43 stupňov Celzia Úrad verejného zdravotníctva v…

Ruský Roskomnadzor chce blokovať i účty na sociálnych sieťach spojené s Navaľným

0 icon

Moskva 28. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v stredu pre agentúru AFP vyhlásila, že zablokované by mali byť i účty "extrémistických organizácií" na sociálnych sieťach spojené s opozičným lídrom Alexejom Navaľným Stalo sa tak dva dni po…

Hasiči a polícia zasahujú pri tragickej nehode pri Štefanove

0 icon

Štefanov 28. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Hasičský a záchranný zbor)   Hasiči a polícia momentálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala na štátnej ceste II/500 v katastri obce Štefanov v okrese Senica. Pri nehode došlo k zrážke osobného automobilu s kamiónom, pričom vo vozidle sa v tom čase nachádzali štyria…

Chárov agent o jeho budúcnosti: „Niet sa kam ponáhľať“

0 icon

New York 28. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Budúcnosť slovenského hokejového obrancu Zdeno Cháru v zámorskej NHL je stále nejasná. Budúci člen Siene slávy sa podľa jeho agenta pripravuje na svoju 23. sezónu v profilige a jedným dychom dodal, že netreba nič uponáhľať. V lete sa Chára stane neobmedzeným…

Ústavný súd vydal chybné uznesenie k pozastaveniu časti vyhlášky k hraniciam

0 icon

Bratislava 28. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd (ÚS) SR spravil chybu v uznesení k pozastaveniu časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu na hraniciach. Ústavný súd  pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Informovala o tom televízia Markíza, ktorej to potvrdil…

V priebehu 24 hodín našli štátni ochranári dva uhynuté medvede, asi obete pytliactva

0 icon

Bratislava 28. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) objavila v priebehu 24 hodín dva uhynuté medvede, ktoré sa pravdepodobne stali obeťami pytliactva. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslal Slavomír Held z odboru komunikácie rezortu Ani v jednom z…

Medvedev v dusivom teple smerom k rozhodcovi: „Môžem zomrieť“

0 icon

Tokio 28. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Extrémne teplo v Tokiu v stredu totálne vyčerpalo ruského tenistu Daniila Medvedeva. Druhý nasadený hráč olympijského turnaja v osemfinále vyradil Taliana Fabia Fogniniho v trojsetovom dueli 6:2, 3:6 a 6:2, no počas zápasu sa viditeľne fyzicky trápil "Môžem to dokončiť, ale čo ak…

Vakcína je sloboda? CDC: Očkovaní v rizikových oblastiach v USA majú znova nosiť rúška

0 icon

Washington 28. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Obyvatelia Spojených štátov žijúci vo vysoko rizikových oblastiach by mali vo vnútorných priestoroch začať znova nosiť rúška, a to aj v prípade, že sú zaočkovaní proti novému koronavírusu. Oznámilo to v utorok americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Ako informuje…

Vedci znovu vyzývajú na okamžité kroky v boji proti klimatickej kríze

0 icon

Bratislava 28. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Tisícky vedcov zopakovali svoje výzvy na okamžité kroky v súvislosti s klimatickou krízou. Spravili tak prostredníctvom článku publikovaného v stredu v žurnále BioScience, informuje portál DW „Extrémne klimatické udalosti a vzorce, ktoré sledujeme v niekoľkých uplynulých rokoch - nehovoriac o niekoľkých posledných týždňoch -…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Policajný prezident Kovařík už mal byť vo väzbe, lebo pomáhal páchateľom trestnej činnosti sa ukryť. Žilinka, Kovařík a Remeta, každý svojím dielom, úspešne rozkladajú trestné konanie.

0icon

Prokurátor Remeta tvrdí že vyšetrovateľka Diana Santusová postupovala zákonne a v jej postupe nezistil procesné pochybenie. Iba policajt Kovařík, v trestnom konaní, podriadený Remetovi, úmyselne zmaril akciu, pri ktorej mali byť zadržaní obvinení z krivých výpovedí, ktorí sú teraz záhadne nezvestní. Nesporne zákonný postup vyšetrovateľky Santusovej v  akcii zameranej na zadržanie podozrivých  členov…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie pokračovanie II.

0icon

Malá filozofická medzihra - úvaha. Prečo? Zisťujem, že v minulosti sa venovala malá a dnes takmer žiadna pozornosť pri výchove človeka o základných zákonoch, podľa ktorých prebiehajú procesy v prírode i spoločnosti. Nuž, a tak pre mnohých moje texty môžu byť Španielskou dedinou. Píšem pre ľudí, a tak prosím o…

Erik Majercak

Je prezident USA dement? USA sa pomaly rozpadajú. Mainstreamové Fox News otvárajú Overtonove okno v mainstreame a ťahajú tému opustenia USA jednotlivými štátmi do regionálnych únií

0icon

Rozpadu USA a pádu dolára sa venujem už pár blogov a s časom sa ukazuje ako tento proces postupuje. Najnovšie sa do procesu rozpadu zapojili mienkotvorné Fox News tu  https://www.youtube.com/watch?v=l7_P3Safn-Y. Tie percentá podpory oddelenia sa od USA sú na zatiaľ úrovni 30-44% podľa regiónu, ale je to proces

Peter Lipták

Čaputová podpísala Mengeleho zákon

0icon

Beštia fašizmu prvýkrá

Marián Tkáč

Pomenujme Vodné dielo Gabčíkovo Nagymaros menom Júliusa Bindera

0icon

Pozemský život je limitovaný, v nebi bude zase o jedného statočného Slováka viac.  Odišiel spomedzi nás profesor Július Binder, vzácny muž, ktorého meno je spájané s grandióznym Vodným dielom Gabčíkovo-Nagymaros. Aby tak bolo natrvalo, navždy, premenujme Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros na VODNÉ DIELO JÚLIUSA BINDERA. Spojme sa, zjednoťme a urobme všetko…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 10 detí prekvapilo rodičov so svojimi vynálezmi

0 icon

Deti sú často podceňované. Myslíme si, že sú príliš malé na to, aby vedeli čokoľvek. Avšak, ak s nimi budeme tráviť množstvo času, zistíme, že nás dokážu príjemne prekvapiť. Aby sme ti to dokázali, podelíme sa s tebou o týchto 10 detských vynálezov, ktorými deti prekvapili svojich rodičov. Kto by…

4 veci, ktoré ste (pravdepodobne) o vode nevedeli

0 icon

Až 60 percent telesnej hmotnosti tvorí voda. Orgány vďaka nej fungujú tak, ako majú. O jej dôležitosti svedčí aj to, že hoci bez potravy prežijeme niekoľko týždňov, bez vody zomrieme už do niekoľkých dní. Pozrite sa spoločne s nami na 4 veci, ktoré ste pravdepodobne o vode nevedeli.   1. Hydratácia Pri dostatku…

10 geniálnych trikov, ktoré zlepšia tvoje fotografické schopnosti

0 icon

Profesionálna fotografická výbava stoji aj tisíce eur. Vďaka nej však fotograf dokáže vytvoriť úžasné a nádherné fotografie a vynaloží pri tom iba zlomok námahy ako obvykle. Ak však máš čas, chuť, trpezlivosť a nebojíš sa, že tvoje ruky budú špinavé, potom ti tieto malé jednoduché domáce triky pomôžu dosiahnuť podobné…

Zaujímavé vzácne veci, ktoré prešli naozajstnou skúškou času

0 icon

Starožitnosti sú bezplatnou vstupenkou na cestu späť v čase. Ak sú staré veci dobre zachované, môžu sa z nich stať cennosti s nevyčísliteľnou hodnotou. Od krásnych edvardiánskych šiat až po pradedov fotoaparát z 19. storočia, ľudia sa často obracajú na sociálne médiá, aby zdieľali tie najfascinujúcejšie veci, ktoré vlastnia. Dnes vám umožnia…

Spálenie od slnka? Toto by si nemal robiť!

0 icon

Existuje mnoho spôsobov, ako prírodne spálenú pokožku ošetriť , napríklad nanesením surovej zemiakovej pasty alebo medu na tvár. Niektoré zdanlivo nevinné rituály však môžu spálenie ešte zhoršiť. Ako sa ukázalo, aj potraviny, ktoré ješ, alebo oblečenie, ktoré nosíš, by ti mohli poškodiť pri popáleninách od slnka. 1. Používanie aloe vera s prísadami na spálenie

Armádny Magazín

Námorná pechota USA si vybrala prototyp pokročilých prieskumných vozidiel od General Dynamics

0 icon

28. júla 2021, Sterling Heights, USA (AM) - Námorná pechota Spojených štátov amerických vybrala návrh prototypu spoločnosti General Dynamics Land Systems, ten tak postupuje v rámci výberového konania na pokročilé priesk

„Medvedia služba“ spojencov v Kurskej bitke

0 icon

Rusko, 28.júl 2021 (AM) – Západné rozviedky odovzdali Moskve chybnú informáciu o dislokácii nemeckých vojsk. So „senzačným odhalením“ o udalostiach 2. sv. vojny sa pred necelým rokom vytasili zaoceánski „historici“. Americký časopis Popular Mechanics uverejnil materiál, v ktorom sa tvrdí, že Červená armáda mohla zvíťaziť v Kurskom oblúku len v

Voliteľne ovládateľné bojové vozidlo od Rheinmetall bolo vybrané v programe americkej armády

0 icon

Nemecko, 28.júl 2021 (AM) – Americká armáda zadala spoločnosti American Rheinmetall Vehicles so sídlom v Sterling Heights v Michigane zmluvu na vývoj 2. fázy digitálneho návrhu pre program voliteľne ovládateľných bojových vozidiel (Optionally Manned Fighting Vehicle – OMFV). Spolu so svojimi partnermi Raytheon Technologies, L3Harris

Ako Rímska ríša. Európska únia nie je jednotná a môže sa čoskoro rozdeliť na západ a východ

0 icon

Francúzsko, 28.júl 2021 (AM) – Novinári francúzskeho denníka „Le Figaro“ tvrdia, že medzi dvomi časťami Európskej únie existujú vážne rozpory. Hovoríme o západnej Európe, ktorá EÚ vytvorila a o východnej, takzvanej novej Európe, ktorej hodnoty a priority sú často so „staršími kolegami“ v rozpore.   Le Figaro píše, že ide o akýsi konflikt…

Rusko navyšuje výrobu vojenských a civilných vrtuľníkov

0 icon

Rusko, 28.júl 2021 (AM) – Tento rok holding Vrtuľníky Ruska (korparácia Rostech ) dodá Rusku a zahraničným zákazníkom 190 vojenských a civilných vrtuľníkov, čo je o 20 viac ako v minulom roku, oznámil generálny riaditeľ spoločnosti Andrej Boginskij. &nb

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali