Nemecko zriadi štyri nové centrá na hlásenie diskriminačného správania antisemitizmu a ani-queer. Môžeme očakávať takéto centrá aj na Slovensku?

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Štátna kancelária spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko vydala 1. júla 2022 na svojej oficiálnej webovej stránke stanovisko ministerky pre deti, mládež, rodinu, rovnosť, utečencov a integráciu Josefin Paul, k téme diskriminácie

nemecko
Ilustračné foto

Vláda dôsledne vedie kampaň proti antisemitizmu a akejkoľvek forme diskriminácie, mizantropií a nenávisti. Z tohto dôvodu rezort Josefin Paulovej, Ministerstvo pre deti, mládež, rodinu, rovnosť, utečencov a integráciu spolkovej krajiny Nordrhein-Westfalen (Severné Porýnie-Vestfálsko) zriaďuje celoštátnu sieť v podobe niekoľkých registračných úradov, ktoré zaznamenávajú, analyzujú a dokumentujú incidenty aj pod trestným limitom zodpovednosti. Okrem už spustenej ohlasovne antisemitizmu sa začalo so zriaďovaním ďalších štyroch ohlasovní zameraných na tieto štyri témy:

  1. Queer nepriateľstvo (anti-queer)
  2. proti moslimský rasizmus
  3. anticiganizmus
  4. proti-černošský, proti-ázijský a iné formy rasizmu.

„Na nové legislatívne obdobie máme veľké predsavzatie, aby sme ďalej presadzovali znižovanie diskriminácie v našej spoločnosti. Zriadenie registračných úradov je dôležitým prvým krokom. Týmto systémom registračných úradov, ktorý je v Nemecku jedinečný, chceme evidovať aj prípady diskriminácie, ktoré sú pod hranicou trestnej zodpovednosti, a preto sa nezaznamenávajú do policajných štatistík. To nám dáva ešte komplexnejší obraz a umožňuje nám vyvodiť dôležité závery pre intervenciu a prevenciu. Teší ma, že pre štyri ďalšie registračné úrady sme našli skúsených a dobre prepojených poskytovateľov, ktorí sa teraz starajú o zriadenie zariadení,“ vysvetlila ministerka Josefine Paulová.

Inštitúcie sú pri zriaďovaní registračných miest podporované odborným procesným a organizačným zabezpečením. Okrem úzkej výmeny informácií s príslušnými obcami a komunitami sa pracuje aj na koordinovanom databázovom systéme, v ktorom sú zaznamenané, analyzované a dokumentované prípady diskriminácie. Na zriadenie štyroch registračných úradov poskytuje štát
po 140 000 eur. Plánuje sa, že registračné úrady začnú pracovať v polovici roku 2023. Okrem toho nová  vláda zriadi štátnu antidiskriminačnú agentúru a vypracuje štátny antidiskriminačný zákon. Táto téma nie je v Nemecku novinkou, podobné centrá existujú v Nemecku od roku 2018 , doteraz však boli  zamerané len na antisemitizmus.

Ďalším príkladom aká vážna je táto téma v Nemecku je spolková krajina Hesensko, ktorá ako prvá  zriadila štátnu ohlasovaciu kanceláriu pre nenávistné komentáre na internete. Jej zriadenie odštartovala vražda politika Waltera Lübcke. Z vraždy bol obvinený a neskôr na doživotie odsúdený pravicový extrémista Stephan E. ako uvádza focus.de v článku z 19.1.2020. Autor v titulke článku pokladá otázku: naozaj toto môže zastaviť diskrimináciu na internete?

Spiegel.de uvádza vo svojom článku že ohlasovne Rias zaznamenali v roku 2021 celkovo 2 738 antisemitských incidentov. Išlo o 63 útokov a šesť prípadov extrémneho násilia. Výročnú správu predstavil člen predstavenstva RIAS Benjamin Steinitz v Berlíne. Dôležité hnacie sily z jeho pohľadu: pandémia koróny s protižidovskými konšpiračnými príbehmi a konflikt na Blízkom východe s antisemitskou kritikou Izraela.

Projekt čelí kritike najmä zo strany pravicových politikov ale aj publicistky Birgit Kelle, ktorá o ňom hovorí ako o satirickej show. Podľa jej slov zodpovedá realite úradníckeho diktátu z kníh Franza Kafku.

Nemecký denník Frankfurter allgemeine zverejnil v článku z dňa 29.7.2022 kritiku političky Simone Baum: „Nikdy som si nemyslela, že vláda vedená CDU bude zavádzať projekt podľa vzoru Stasi-Spitzel-Systemu z bývalej NDR.“ (Stasi –tajná služba v bývalej NDR)
Slabou stránkou tohto projektu je podľa kritikou v Nemecku vágna definícia prejavu diskriminácie. Zatiaľ nie je jasné, či za nenávistné chovanie ponesú “páchatelia” nejaké následky. Vláda v súčasnosti pracuje na antidiskriminačnom zákone.

Diskriminovaný občania môžu podať sťažnosť na stránke hassmelden.de alebo aj v aplikácii Hasmelden ktorá je dostupná pre všetky platformy (android,iOS,iPadOS,macOS). Pre používateľov aplikácie telegram je na stránke link na komunikačný kanál Hassmelden, v ktorom môžu občania diskriminačne konanie nahlásiť. Stránka garantuje anonymitu voči “páchateľom”.

20.3.2021 sa na stránkach európskej únie objavil článok s názvom: Výzva proti rasizmu.

„Rasizmus je stále prejavom nenávisti, s ktorou treba bojovať všade na svete. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti rasovej diskriminácii sa EÚ opäť zaviazala odstrániť rasizmus, rasovú diskrimináciu, xenofóbiu a súvisiacu intoleranciu. Samotné priznania však nestačia – musia nasledovať činy. Preto EÚ zvolala samit proti rasizmu, aby vybudovala úniu, ktorá skutočne stojí proti rasizmu.“

„EÚ spustila Akčný plán proti rasizmu na roky 2020 – 2025 s cieľom zintenzívniť činnosť. EÚ má komplexný právny rámec proti rasizmu, rasovej diskriminácii a nenávistným prejavom, ako je smernica o rasovej rovnosti a rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii. Teraz je však čas prijať ešte konkrétnejšie opatrenia. V októbri minulého roka (r. 2020) Európska komisia prijala aj posilnený strategický rámec EÚ pre rovnosť, začlenenie a účasť Rómov s cieľom podporiť začlenenie v štyroch oblastiach: politiky vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania.“

 

Čo sú to „incidenty pod hranicou trestnej zodpovednosti?“ pýta sa autor v Titule článku pre Magazín politickej kultúry, cicero.de.

„Najväčší darebák v celej krajine je a vždy bude udavač,“ povedal údajne August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Fallersleben, z ktorého básne vznikli slová nemeckej hymny, „varená“ na podporu občianskych slobôd. Videli sme napríklad v NDR, kam môže viesť nemecká tendencia k informátorom /udávaniu, ktorá by bez široko rozvetveného systému informátorov mohla skončiť oveľa skôr.

A podobný systém – aj keď v miernejšej forme- sme zažívali posledných 2,5 roka počas korona pandémie, keď sa susedia zrazu začali voči sebe chovať ako úplne cudzí ľudia, vzrušený nad dodržiavaním najkontroverznejších Covid opatrení, zákazu vychádzania a nastavenia horných limitov návštev medzi vlastnými 4 stenami. V skratke: Autor článku na cicero.de, narodený v južnom Nemecku, nadobudol od polovice roku 2020 pocit že asi vie ako to mohlo fungovať v NDR, keď sa nakoniec aj manželia navzájom špehovali.

Vyhlásenia ministerky Josefin Paul o vytvorení štyroch nových typov ohlasovacích centier proti diskriminácii obsahujú formulácie, ktoré človeka nútia sa zamyslieť. V súlade s tými vyhláseniami by tieto ohlasovacie centrá mali zaznamenávať, analyzovať a zaznamenávať aj „incidenty pod hranicou trestnej zodpovednosti“. Niektorí pozorovatelia sa oprávnene pýtajú: Čo to má byť za incidenty? A prečo sú s poverením vlády zaznamenávané, ak nie sú vôbec trestné? Tlačová správa o vytvorení ďalších centier v Nemecku vyvolala na sociálnych sieťach medzi ľuďmi silné diskusie a na základe historických skúseností oprávnené obavy o návrate povojnového systému. Hovorilo sa o Stasi 2.0. autor článku sa s tým nestotožňuje ale skepsa voči novým ohlasovacím centrám, respektíve čo sa o nich dá vyčítať z tlačovej správy ministerstva – je oprávnená. Pretože reči o „incidentoch, ktoré vedú k hranici trestnoprávnej zodpovednosti“ už na prvý pohľad vyvolávajú podozrenie, že v prípadoch možno nejde len o dokumentovanie skutočných prípadov rasizmu a iných, ale aj nepríjemných názorov, ktoré zaznejú v rámci diskusií o kriminalite cudzincov alebo o zákone o sebaurčení, ktorý plánuje federálna vláda. Už teraz je kritika týchto tém škatuľkovaná ako skupinové nepriateľstvo a evidovaná v štatistikách.

Z tohto dôvodu sa Cicero.de minulý týždeň obrátil na ministerstvo pre deti, mládež, rodinu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Okrem iného sme chceli vedieť, či je ministerstvo v pozícii uviesť konkrétne príklady „udalostí pod hranicou trestnej zodpovednosti“ a na akom právnom základe budú tieto nové ohlasovne skutočne dokumentovať a do akej hĺbky a šírky. Chceli sme vedieť: Čo konkrétne plánuje ministerstvo s týmito ohlasovacími centrami urobiť?

Konkrétne príklady „incidentov pod hranicou trestnej zodpovednosti ministerstvo nateraz neuviedlo“. V odpovedi na dotaz bolo napísané:

„Naším cieľom je na solídnom vedeckom základe zistiť, kde, v akej forme a ako často dochádza k diskriminácii, počnúc incidentmi, ktoré nie sú trestnými činmi, ako je šepkanie obscénností, pľuvanie na ulici, obscénne gestá až po kriminálne relevantné incidenty. ako sú grafity, mŕtvoly zvierat pred mešitami a poškodzovanie náhrobných kameňov, ako aj nenávistné prejavy a nenávistné komentáre, v ktorých sú ľudia diskriminovaní z dôvodu ich členstva v skupine (napr. náboženstva, sexuálnej orientácie alebo identity, pohlavia alebo etnickej príslušnosti).”

Vláda má stále isté otázniky ohľadom nových ohlasovacích centier. Je zaručené, že incidenty sa zaznamenávajú iba anonymne, t. j. nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje, a že nedochádza k žiadnym porušeniam kompetencie orgánov činných v trestnom konaní – teda: zaznamenané incidenty im nebudú postúpené. Hovorí sa v ňom však aj: „Ďalšie aspekty môžu vzniknúť až po zriadení registračných úradov, ktoré sú momentálne vo fáze rozvoja.“

Autor článku vyjadruje pochybnosti o tom, či definícia toho čo je ešte slobodné vyjadrenie názoru a čo už nenávistný prejav nebude na stáť na pevnom vedeckom základe. Čo v prípade ak ohlásený prípad bude sporný ? No niekto rozhodnúť musí… Nové ohlasovacie centrá vznikajú v mene vlády ktorá ich bude aj financovať.

„Nenávistné prejavy“ sú vo všeobecnosti chápané ako hanlivé, neľudské a nenávistné prejavy ktorých obsah, „prekračujú hranice slobody prejavu.“ Definícia „nenávistné prejavy“ nie je právne definovaným pojmom.“ To znamená v otvorenom jazyku: To, čo ministerstvo nazýva „udalosti pod hranicou trestnej zodpovednosti“, je niekedy vecou uváženia, dalo by sa povedať aj pocitu. Ak sa nad tým budete v súvislosti s ohlasovňami ďalej zamýšľať, je jasné, že zozbierané prípady budú mať v konečnom dôsledku len obmedzenú vypovedaciu hodnotu.. Ako potom bude vyzerať štatistika vytvorená z takýchto dát ?

Ministerstvo dáva najavo: „Vláda chce vytvárať podmienky na to, aby mohla úspešnejšie pôsobiť proti diskriminácii prevenciou, intervenciou a osvetou.“ To znamená, že výsledky nových registračných úradov budú mať aj aspoň nepriamy vplyv na budúce politické rozhodnutia zelenej vlády v Severnom Porýní-Vestfálsku. Pohľad na partnerov, ktorí boli vybraní na zriadenie nových ohlasovacích centier ukazuje, prečo je to tiež trochu problém. Zoznam partnerov ktorý sa podieľajú na zriadení centier voľne dostupný na webovej stránke štátnej kancelárie spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Napríklad na zriadení centra anti-queer sa podieľajú:

– Asociácia lesbičiek a gejov NRW (LSVD NRW e.V.)

– Štátna pracovná skupina pre lesby v Severnom Porýní-Vestfálsku e.V. (MAS Lesben v NRW e.V.)

– Asociácia rodovej diverzity Trans* NRW e.V. (NGVT*).

Výročné správy poskytnú množstvo materiálu na diskusiu. Teraz niet pochýb o tom, že takéto organizácie a združenia musia byť zapojené do zriaďovania príslušných ohlasovacích centier. Koniec koncov, niekto, kto je sám trans, môže citlivejšie vnímať vyjadrenia – komentáre verejnosti na ľudí ktorí sa hlásia k trans skupine. Vláde v Severnom Porýní-Vestfálsku musí byť jasné, že ak sa majú zdokumentovať „incidenty pod hranicou trestnej zodpovednosti“, sú v skutočnosti potrebné aj nápravné opatrenia, ktoré sa však neriadia záujmami zainteresovaných skupín. Aby tieto nezachádzali príliš ďaleko.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prezidentka prijala nových veľvyslancov Nórska a USA

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová prevzala v stredu poverovacie listiny od nových veľvyslancov Nórska Alexa Vodicku Winthera a Spojených štátov amerických Gautama A. Ranu "Nórsko sa v kontexte energetickej krízy stáva naším významným partnerom, dodávky plynu z Nórska pokryjú až 30 percent našej spotreby,"…

Zisk zdravotných poisťovní sa má regulovať

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi sa má upraviť. Zaviesť sa má tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý v stredu schválila vláda "Regulácia…

Matovič Sulíkovi: Rišo, to do akej špiny si svoju stranu “odborníkov” vtiahol?

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Dnes začala mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií, svoj príhovor predniesol hlavný aktér Igor Matovič ako aj predstavitelia strán, ktorí ho chcú odvolať. V parlamente bolo horúco. Matovič sa neskôr ozval aj na sociálnej…

Vodič prevážal migrantov zo Sýrie, vyskočil z idúceho auta a ušiel

0 icon

Moravské Lieskové 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)   Devätnásť ilegálnych migrantov zo Sýrie objavila policajná hliadka v automobile Fiat Ducato v obci Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom. Vodič vyskočil z idúceho automobilu a policajtom ušiel. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti "Policajná…

Po Česku zavádza kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Rakúsko. “Obrovská hanba,” reagujú politici

0 icon

Viedeň/Bratislava 28. septembra AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: Foto:TASR/AP-Gareth Fuller/PA via AP)   Slovensko je zodpovedné za stráženie svojho úseku hraníc schengenského priestoru, čo je necelých 100 km. Skutočnosť, že po Česku zavádza kontroly na hraniciach aj Rakúsko, naznačuje, že Slovensko v tejto úlohe zlyháva. Hraničné kontroly Česko i Rakúsko zavádzajú pre zvýšený…

Naživo: Začalo sa dramatické odvolávanie ministra financií. Matoviča podporujú a o jeho zotrvaní vo funkcii zdá sa rozhodnú traja opoziční poslanci

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   "Výkon funkcie člena vlády a ministra financií a predtým predsedu vlády poníma Igor Matovič ako one man show, ako priestor pre násilné presadzovanie svojich často neodborných myšlienok, ako nástroj boja o moc a realizáciu svojich súkromných vojen a ako…

V Prahe je opäť rušno. Proti vláde protestovali desaťtisíce ľudí

0 icon

Praha 28. septembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter)   Na Václavskom námestí v Prahe sa na Deň Českej štátnosti zišli nižšie desiatky tisíc ľudí na demonštrácii proti vláde Petra Fialu (ODS). Hromadnú akciu s názvom Česká republika na 1. mieste organizujú rovnakí ľudia, ktorí na začiatku septembra zvolali na Václavské námestie v…

Lengvarský: Možnosti zvýšenia platov zdravotníkov sa ešte riešia

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Pavol Zachar)   Pri niektorých zdravotníckych povolaniach sa rieši, či je možné ich platy zvýšiť ešte viac. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Reagoval tak na novinársku otázku, prečo sa presunulo rokovanie k návrhu zákona o úprave…

Európa je pripravená na zimu bez ruského plynu. Ako to dokázala?

0 icon

Moskva 28. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Stefan Sauer/dpa-Bildfunk)   Európa horúčkovito nakupuje skvapalnený zemný plyn, ktorý jej umožní zaobísť sa túto zimu bez dodávok ruského plynu, uvádza agentúra Bloomberg. Ako sa však uvádza v článku Ann Kohovej, EÚ by musela nakupovať viac paliva na hotovostnom trhu, čo by zvýšilo konkurenciu zo strany…

Marian Kotleba: Zradcovia zo Smeru, Hlasu, OĽaNO, SaS a Sme rodina hlasovali za vstup Švédska a Fínska

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Marian Kotleba)   Marian Kotleba vo videu na Facebooku upozorňuje na dôsledky včerajšieho rozhodnutia parlamentu- schváliť vstup Fínska a Švédska do NATO Kotleba vo videu informuje, že včera 126 "zradcov" podporilo rozšírenie organizácie NATO, ktorú označil za zločineckú, o Fínsko a Švédsko. "126 zradcov týmto"…

NAJNOVŠIE

BLOG

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Gustáv Murín

Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla

0icon

Práve vychádza aj elektronická verzia tejto unikátnej encyklopédie zločinu na Slovensku. Elektronická verzia obsahuje prvú polovinu printovej verzie, konkrétne Obete a udalosti mafiánskeho vyČÍŇANIA 1990 – 2021, ale zato je oproti printovej verzii aktualizovaná a rozšírená. Napríklad:  

Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0icon

Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Z&aa

Boris Mesár

Referendum v republikách : už po 4 dňoch sú referendá právoplatné . 

0icon

Ako viete dnes je posledný deň na absolvovanie referenda v DĽR, LĽR ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti . No už po štyroch dňoch v každej s republík hlasovalo viac ako 50 % oprávnených voličov . Tu je stručný prehľad : DĽR :Takmer 1,5 milióna ľudí hlasovalo v DNR počas štyroch dní…

Milan Šupa

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

0icon

Žijeme v dobe súdu a očisty zeme, kedy by ľudia nemali mať nijaké duchovné tajomstva. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k Svetlu a jeho cestami. Aby pri tom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke s predĺženou expozíciou sú svetlá automobilov a kamiónov na diaľnici v nemeckom Frankfurte nad Mohanom skoro ráno 27. septembra 2022

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prezidentka prijala nových veľvyslancov Nórska a USA

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová prevzala v stredu poverovacie listiny od nových veľvyslancov Nórska Alexa Vodicku Winthera a Spojených štátov amerických Gautama A. Ranu "Nórsko sa v kontexte energetickej krízy stáva naším významným partnerom, dodávky plynu z Nórska pokryjú až 30 percent našej spotreby,"…

Zisk zdravotných poisťovní sa má regulovať

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi sa má upraviť. Zaviesť sa má tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý v stredu schválila vláda "Regulácia…

Matovič Sulíkovi: Rišo, to do akej špiny si svoju stranu “odborníkov” vtiahol?

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Dnes začala mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií, svoj príhovor predniesol hlavný aktér Igor Matovič ako aj predstavitelia strán, ktorí ho chcú odvolať. V parlamente bolo horúco. Matovič sa neskôr ozval aj na sociálnej…

Vodič prevážal migrantov zo Sýrie, vyskočil z idúceho auta a ušiel

0 icon

Moravské Lieskové 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)   Devätnásť ilegálnych migrantov zo Sýrie objavila policajná hliadka v automobile Fiat Ducato v obci Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom. Vodič vyskočil z idúceho automobilu a policajtom ušiel. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti "Policajná…

Po Česku zavádza kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Rakúsko. “Obrovská hanba,” reagujú politici

0 icon

Viedeň/Bratislava 28. septembra AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: Foto:TASR/AP-Gareth Fuller/PA via AP)   Slovensko je zodpovedné za stráženie svojho úseku hraníc schengenského priestoru, čo je necelých 100 km. Skutočnosť, že po Česku zavádza kontroly na hraniciach aj Rakúsko, naznačuje, že Slovensko v tejto úlohe zlyháva. Hraničné kontroly Česko i Rakúsko zavádzajú pre zvýšený…

Naživo: Začalo sa dramatické odvolávanie ministra financií. Matoviča podporujú a o jeho zotrvaní vo funkcii zdá sa rozhodnú traja opoziční poslanci

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   "Výkon funkcie člena vlády a ministra financií a predtým predsedu vlády poníma Igor Matovič ako one man show, ako priestor pre násilné presadzovanie svojich často neodborných myšlienok, ako nástroj boja o moc a realizáciu svojich súkromných vojen a ako…

V Prahe je opäť rušno. Proti vláde protestovali desaťtisíce ľudí

0 icon

Praha 28. septembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter)   Na Václavskom námestí v Prahe sa na Deň Českej štátnosti zišli nižšie desiatky tisíc ľudí na demonštrácii proti vláde Petra Fialu (ODS). Hromadnú akciu s názvom Česká republika na 1. mieste organizujú rovnakí ľudia, ktorí na začiatku septembra zvolali na Václavské námestie v…

Lengvarský: Možnosti zvýšenia platov zdravotníkov sa ešte riešia

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Pavol Zachar)   Pri niektorých zdravotníckych povolaniach sa rieši, či je možné ich platy zvýšiť ešte viac. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Reagoval tak na novinársku otázku, prečo sa presunulo rokovanie k návrhu zákona o úprave…

Európa je pripravená na zimu bez ruského plynu. Ako to dokázala?

0 icon

Moskva 28. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Stefan Sauer/dpa-Bildfunk)   Európa horúčkovito nakupuje skvapalnený zemný plyn, ktorý jej umožní zaobísť sa túto zimu bez dodávok ruského plynu, uvádza agentúra Bloomberg. Ako sa však uvádza v článku Ann Kohovej, EÚ by musela nakupovať viac paliva na hotovostnom trhu, čo by zvýšilo konkurenciu zo strany…

Marian Kotleba: Zradcovia zo Smeru, Hlasu, OĽaNO, SaS a Sme rodina hlasovali za vstup Švédska a Fínska

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Marian Kotleba)   Marian Kotleba vo videu na Facebooku upozorňuje na dôsledky včerajšieho rozhodnutia parlamentu- schváliť vstup Fínska a Švédska do NATO Kotleba vo videu informuje, že včera 126 "zradcov" podporilo rozšírenie organizácie NATO, ktorú označil za zločineckú, o Fínsko a Švédsko. "126 zradcov týmto"…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Gustáv Murín

Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla

0icon

Práve vychádza aj elektronická verzia tejto unikátnej encyklopédie zločinu na Slovensku. Elektronická verzia obsahuje prvú polovinu printovej verzie, konkrétne Obete a udalosti mafiánskeho vyČÍŇANIA 1990 – 2021, ale zato je oproti printovej verzii aktualizovaná a rozšírená. Napríklad:  

Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0icon

Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Z&aa

Boris Mesár

Referendum v republikách : už po 4 dňoch sú referendá právoplatné . 

0icon

Ako viete dnes je posledný deň na absolvovanie referenda v DĽR, LĽR ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti . No už po štyroch dňoch v každej s republík hlasovalo viac ako 50 % oprávnených voličov . Tu je stručný prehľad : DĽR :Takmer 1,5 milióna ľudí hlasovalo v DNR počas štyroch dní…

Milan Šupa

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

0icon

Žijeme v dobe súdu a očisty zeme, kedy by ľudia nemali mať nijaké duchovné tajomstva. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k Svetlu a jeho cestami. Aby pri tom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú.

Armádny Magazín

Čína uviedla do prevádzky svoju najpokročilejšiu obojživelnú útočnú loď

0 icon

Čína, 28.september 2022 (AM) – Hongkonské noviny South China Morning Post uvádzajú, že stavba obojživelnej útočnej lode typu 075 LHD, ktorá je určená na umiestnenie a vypustenie helikoptér a bezpilotných lietadiel, bola dokončená. Píšu o tom používatelia čínskych sociálnych sietí Weibo a WeChat, ktorí ako dôk

USA vyslali torpédoborec Zumwalt na pobrežie Číny, aby „vytvorilo novú úroveň zložitosti v bojovom priestore“

0 icon

USA, 28.september 2022 (AM) – Hlavný americký stealth torpédoborec Zumwalt zamieril do západného Pacifiku, aby predviedol plnú silu americkej flotily pred Čínou. Informuje o tom CNN.   Podľa velenia americkej 7. flotily loď dorazila 26. septembra do Japonska, predtým navštívila námornú základňu na Guame. Úlohou lode je vyvesiť americkú vlajku pr

Lupara je späť

0 icon

Turecko, 28.september 2022 (AM) – Legendárna brokovnica Chicaga 30tych rokov je späť! Výrobca Dexter prináša novinku - brokovú dvojku s extrémne krátkymi hlavňami a celkovou dĺžkou 52cm.   Základom je kvalitná broková dvojka, ktorá bola v továrni skrátená na požadovaných 52cm s hlavňou 23cm. Dexter Lupara v balení ponúka klasickú pažbu…

O záchrane ruských pilotov stíhačky Su-34 zostrelených pri Kupjansku

0 icon

Rusko, 28.september 2022 (AM) – 24. septembra pri meste Kupjansk v Charkovskej oblasti pri ústupe od cieľa zničeného v dôsledku bombardovania v „šedej zóne“ zostrelili Su-34 ruských vzdušných síl. Verejnosť o tom informoval dobre informovaný bloger Fighterbomber, ktorý uviedol zaujímavé detaily nedávnej záchrany ruských pilotov počas operácie na Ukrajine.  

Neznámy príbeh sirôt, zachránených československými legionármi

0 icon

Slovensko, 28.september 2022 (AM) – Na tom, že sa táto téma zjavila v českej a dnes už aj v slovenskej verejnosti má zásluhu predstaviteľ olomouckej legionárskej obce, pôvodom Slovák, dnes plukovník v. v. Ozbrojených síl ČR

FOTO DŇA

Na snímke s predĺženou expozíciou sú svetlá automobilov a kamiónov na diaľnici v nemeckom Frankfurte nad Mohanom skoro ráno 27. septembra 2022

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali