Nedostatok rušňovodičov je len jedným z dlhodobých a systémových problémov železnice. Železniciam na Slovensku hrozí systémové zlyhanie

Bratislava 15. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová,Pavel Neubauer,Michal Svítok)

 

V poslednej dobe v spoločnosti rezonuje téma akútneho nedostatku rušňovodičov v Železničnej spoločnosti Slovensko (ďalej len ZSSK). Odriekanie vlakov kvôli nedostatku personálu sa stalo dennodennou realitou, ktorá má pre ľudí odchádzaných na vlaky veľmi trpkú príchuť

vlak
Ilustračné foto

Najčastejšie je skloňovaná otázka nízkeho finančného príjmu. ZSSK prostredníctvom hovorcu Tomáša Kováča zverejnila v správe údajnú priemernú výšku mzdy 1500 eur. Táto čiastka však zahŕňa čistý príjem vrátane nočných či víkendových príplatkov a 33 hodín nadčasov mesačne.

Ako človek, ktorý deň čo deň, resp. noc čo noc sedí za riadiacim pultom rušňa na slovenských tratiach môžem povedať jedno. Uvedenie do rušňovodičskej problematiky je pre bežnú spoločnosť nesmierne náročné.

V prvom rade treba pochopiť, že rušňovodič sa nestane rušňovodičom zo dňa na deň. Je nutné prejsť cez pohovor, psychotesty a vstupnú lekársku prehliadku. Tá má náročné kritéria, podobne ako pri pilotoch. Zmyslová skupina 1, tj. najlepšia možná je samozrejmosťou. Preveria vás po stránke periférneho videnia, ostrosti zraku, sluchovej audiometrie, urobia vám vyšetrenia EKG či EEG, a mnoho ďalších vyšetrení.

Po absolvovaní spomenutého s vami spíšu pracovnú zmluvu a dohodu o prehlbovaní kvalifikácie, čo je vlastne finančný záväzok voči firme. V ňom  sa upíšete pre daného dopravcu na 5 rokov. V prípade neukončenia kurzu alebo podaní výpovede zo strany zamestnanca po dobu 5 rokov, musíte firme nahradiť adekvátnu finančnú čiastku. Tá sa pohybuje v tisíckach eur. Už pri tomto zistení, ktoré vám povedia na pohovore sa niektorí kandidáti rozhodnú skúsiť „niečo iné“.

Čaká vás kurz rušňovodiča. Ten sa skladá z rôznych častí, zakončených skúškami. Pred troma rokmi sa upustilo od požadovanej elektrotechnickej kvalifikácie, bez ktorej ste prácu rušňovodiča nemohli vykonávať. Dnes sa ním môže stať aj pekár s ukončenou maturitou.

Každý kurz začína základmi elektrotechniky. Opäť je potrebné uviesť dodatok. Keď si robíte vodičský preukaz na auto, učíte sa len dopravné predpisy a jazdu. Rušňovodič musí vedieť o rušni všetko. Musí poznať konštrukciu rušňa do najmenších detailov. Musí vedieť na čo slúži to či iné relé, stykač, prepojovač a množstvo ďalšieho… Bez akej takej znalosti elektrotechniky, budúci rušňovodič nedokáže pochopiť neskôr preberané látky.

Nesmierne dôležitá je dopravná časť kurzu, v ktorom sa preberá riadok po riadku vyše 400 stranový  predpis Z1. No a nakoniec kurzu sa preberajú jednotlivé rušne.

To, čo som tu v krátkosti opísal trvá v skutočnosti 6 mesiacov.

Potom nasleduje jazdný zácvik, v ktorom sa ako nádejný budúci rušňovodič posadíte za riadiaci pult a skúsený rušňovodič vás priamo v prevádzke učí techniku jazdy, možné závady a všetko čo budete potrebovať k výkonu profesie. Táto časť trvá 720 hodín, čo sú zhruba 4 mesiace.

Suma sumárum, kým sa z človeka stane rušňovodič, prejde 1 rok. Po roku nasledujú skúšky, potom ďalšie zácviky, ďalšie skúšky, pravidelné školenia a lekárske prehliadky. Počas celej doby výcviku poberá rušňovodič – kandidát v spoločnostiach ZSSK a v Železničnej spoločnosti Cargo a.s (ďalej len Cargo) čistý príjem cca 600 eur. Netreba azda poukazovať na fakt, že z takéhoto platu rodinu neuživíte. Dĺžka a náročnosť kurzu v spojení s nízkym základným príjmom mnoho uchádzačov odradí už na začiatku.

vlak
Ilustračné foto

Pracovný čas v profesií rušňovodiča je pre bežne pracujúcich ľudí nenormálny. Môžete mať nástup ráno 2:34 a koniec 14:55, nástup 15:56, koniec 4:00 či nástup 20:45 a koniec 6:07. Smeny sú robené podľa grafikonu vlakovej dopravy a sú absolútne nepravidelné. Existuje aj tzv. typ dvojdenných smien, ktorých je mnoho práve v spoločnosti ZSSK. Môžete nastúpiť 12:56, pracovať do 22:54, potom pôjdete spať na vopred určené miesto, vzdialené od domu desiatky až stovky kilometrov, a na druhý deň nastúpite ráno 5:02 a pracujete do 17:35. Pracuje sa v noci, cez víkendy… Podľa rozpisu, tzv. turnusov.

V rokoch 2002 a 2005 došlo na železnici, počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu, ku kroku, ktorým trpí železnica dodnes. Tým krokom, bolo rozdelenie železnice na 3 subjekty. Prvým sú Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR), druhým ZSSK (dopravca osobnej dopravy) a ZSCS Carga (dopravca nákladnej dopravy).

Železnica mala pred jej rozdelením obrovské zázemie, množstvo zamestnancov, veľké množstvo majetku. Po jej rozdelení sa začalo prepúšťanie, rušenie vlakov osobnej i nákladnej dopravy a celkový úpadok. Jediné navýšenie zamestnanosti prebehlo na generálnych riaditeľstvách. Z jedného riaditeľstva sa totiž stali tri samostatné. Prevádzkové úlohy, ktoré boli kedysi rozdelené medzi niekoľko zamestnancov robí v dnešnej dobe často 1 človek. Tým je práve rušňovodič.

Cestujúci vo vlaku iné úkony ako jazdu vlaku nevníma. No vlak treba pripraviť, spísať, zvesiť, rozvesiť, zaistiť, vykonať skúšku brzdy atď… V minulosti mal rušňovodič nákladnej dopravy vždy v službe aj pomocníka rušňovodiča. Táto funkcia úplne zanikla na začiatku tohto storočia.

Pri náročných službách a jazdách na dlhé trate (napr. u vlakov Bratislava – Praha) boli na stanovišti dokonca dvaja plnohodnotní rušňovodiči. Na takzvané odvesenie a privesenie rušňa od zvyšku súpravy bol v stanici vždy prítomný zamestnanec. Dnes takýto úkon často robí práve rušňovodič. V nákladnej doprave robí rušňovodič sám už takmer všetko, a to hlavne u súkromných spoločnostiach.

Tieto spoločnosti síce ponúkajú vyšší plat oproti štátnym firmám aj o stovky eur, no za cenu väčšej pracovnej vyťaženosti a žiaľ, v mnohých prípadoch aj porušovania predpisov a zákona č. 514, o doprave na dráhach.

Práca na železnici sa stáva rok čo rok menej atraktívna. Netreba zabudnúť ani na psychické vypätie, ktoré nás rušňovodičov, sprevádza celou kariérou.

Poukazovaním nedostatku rušňovodičov v spoločnosti ZSSK sa pomaly otvára pandorína skrinka systémového zlyhávania železnice na Slovensku. Od hovorcu ZSSK, Tomáša Kováča je zverejnenie priemerného platu 1500 eur, vrátane nadčasu 33 hodín a všetkých príplatkov a finančných diét, maximálny výsmech.

Bez nadčasov, ktoré oberajú človeka o čas na rodinu, koníčky a v neposlednom rade o zdravie, zarobí rušňovodič ledva 1000 eur v čistom. Bez množstva príplatkov sa pohybuje suma na hodnote 850 – 900 eur! Ak si niekto z vedenia spoločnosti myslí, že takýmto platom prilákajú množstvo nováčikov, veľmi sa mýli.

Prečo by sa absolvent elektrotechnickej priemyslovky po maturite rozhodol pre prácu rušňovodiča, keď môže pracovať v súkromnom sektore za rovnaký i väčší plat s oveľa menšou zodpovednosťou? Za rušňovodičov sa dnes hlásia hlavne nadšenci železnice, alebo ľudia, ktorí sú na úrade práce. Prečo nie je rovnako zlá situácia v IT sektore? Odpoveďou je plat a atraktivita profesie.

Platí to aj o vlakvedúcich vlakov osobnej dopravy. Cestujúci vidí len človeka v uniforme, kontrolujúceho lístky, no tento človek má zodpovednosť aj za dopravnú stránku a tiež musí mať znalosti predpisov. Aj vlakvedúcich je hlavne na západe Slovenska nedostatok.

Veľa zamestnancov od spoločnosti odchádza po pár rokoch, resp. po vyrovnaní finančného záväzku, k súkromným dopravcom ale poniektorí aj do úplne iného sektora. Dôvod sú financie a prístup vedenia k zamestnancom, ktorý je maximálne biedny.

Netreba však spomínať len spoločnosť ZSSK. Problém osobnej dopravy je totiž viditeľnejší ako problém nákladnej dopravy a spoločnosti Cargo. Akútny nedostatok rušňovodičov sa týka i štátneho Carga.

To v dôsledku nedostatku vlastného personálu nedokáže pokryť svoju vozbu a do hry vstupuje prenajímanie rušňovodičov od súkromnej spoločnosti Lokorail.

Vstupujeme tým do zamotanej a poprepletanej pavúčej siete. Predsedom predstavenstva spoločnosti Lokorail bol donedávna Ing. Jaroslav Bajúžik, ktorý však v minulosti figuroval v predstavenstve Carga. Členom predstavenstva Carga bol do mája 2020 taktiež Ing. Miroslav Hopta, ktorý je od januára 2020 v dozornej rade spoločnosti Lokorail. Takýchto prepletení by sme vedeli nájsť ešte mnoho.

Je teda na mieste hľadať súvis medzi pomaly krachujúcou spoločnosťou Cargo, prosperujúcim nákladným dopravcom Lokorail a spoločnosťou Budamar logistics a.s.

Práve Budamar totiž figuroval ako hlavný akcionár spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA a.s, a tá je zas akcionárom spoločnosti Lokorail, ktorej členovia predstavenstva a dozornej rady boli v minulosti manažéri a členovia predstavenstva v štátnom Cargu.

Toto prepojenie je medzi zamestnancami železníc známe, no jedná sa o verejné tajomstvo.

Nemožno vylúčiť ani osobné záujmy niektorých bývalých členov predstavenstva na pomalom úpadku Carga. Je známe, že v rokoch 2005 a 2006, v čase druhej Dzurindovej vlády, jestvoval mohutný tlak na privatizáciu Carga. Privatizácia sa nakoniec nepodarila, no chápadlá poniektorých politických nominantov ostávajú v Cargu dodnes.

Isté však je, že štátne Cargo smeruje pomaly ale isto do krachu. Na Západnom Slovensku spoločnosť trpí nedostatkom takmer všetkých prevádzkových profesií, rušňovodičov, posunovačov, vlakvedúcich… A dôvod? Opäť nízke mzdy. V Cargu totiž zarobí rušňovodič ešte menej ako v ZSSK.

vlak
Ilustračné foto

Obrovským systémovým problémom trpí aj ŽSR. Pre neznalých uvediem, že táto spoločnosť nie je dopravcom. Jej úlohou je manažérstvo železničnej infraštruktúry, tj. koľaje, trolejové vedenie, staničné budovy atď.

Ako bežný cestujúci ste si možno všimli, že vlak na mnohých miestach spomalí a znova sa rozbehne. Iste, môže to byť v dôsledku aktuálnej dopravnej situácie, no častým dôvodom je katastrofálny stav našich koľají. Obmedzenia rýchlostí kvôli nevyhovujúcemu stavu trate sa stali za posledných päť rokov bežnou realitou.

Často sú to obmedzenia na tak nízke rýchlosti ako 30 či 10 km/h. To spôsobuje radikálne meškania vlakov. Trpí tým takmer celé Slovensko, no obzvlášť trať Bratislava – Zvolen – Košice, tzv. južný ťah. Ten je v katastrofálnom stave. ŽSR sa vyhovára na nedostatok financií, krátkosť času alebo na zákon o verejnom obstarávaní. ŽSR však v prvom rade porušuje zákon č. 513 o dráhach, ktorý ukladá manažérovi infraštruktúry povinnosť zachovávať trate v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.

Systémová chyba je, že sa trate neudržujú pravidelne. Ďalším problémom je aj pomalá reakcia na vzniknuté nedostatky. Tieto rýchlostné obmedzenia trvajú často aj pol roka. To cestujúcim i železničiarom strpčuje život.

Nakoniec je nutné spomenúť aj súkromných dopravcov, ktorí vo veľkej miere preberajú zamestnancov práve od štátnych spoločností. Množstvo spoločností dokázateľne porušuje zákon č. 514 o doprave na dráhach. Ten jednoznačne určuje pracovný čas a povinné odpočinky pre rušňovodičov.

Maximálny pracovný čas rušňovodiča nesmie presiahnuť až na výnimky 13 hodín. Čas odpočinku medzi smenami 11 hodín.

Niektorým súkromným spoločnostiam nerobí problém ponechať rušňovodiča v smene aj nepretržite 20 hodín. Znie to neuveriteľne, no je to fakt, ktorý je dokázaný. Rôzne predpisy týmto spoločnostiam taktiež nič nehovoria.

Ak teda dovoliť súkromnému sektoru podnikať v železničnej doprave, tak jedine s radikálnou kontrolou predpisov, po ktorej by množstvo spoločností skrachovalo. Množstvo kolegov, rušňovodičov vedome tieto predpisy porušuje. Dôvod sú častokrát opäť len peniaze. Riskuje svoju kariéru, ale i život, pretože chce dôstojne žiť a postarať sa o rodinu.

Je zjavné, že systémové problémy na slovenskej železnici padajú ako domček z karát. Riešení sa ponúka hneď niekoľko. Väčšie dotácie pre štátne spoločnosti, ako v prípade rakúskych železníc, návrat k zjednoteniu spoločností ŽSR, ZSSK a Cargo, ako v prípade anglických železníc. A riešiť túto problematiku treba čím skôr, pretože každým dňom sa stáva menej a menej riešiteľná.

Ivan Novotný

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vitaj Slovenský časopis historický

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív)   Demokratické médiá nás každým dňom kŕmia zmesou negatívnych až depresívnych informácií. Osobitne v posledných mesiacoch nastalo doslovné vymývanie mozgov (brainwashing) covidovo-vakcinačnou propagandou. Nečudo teda, že bežný občan sa nedozvie prakticky nič podstatné z kultúry, nič o nových archeologických či historických poznatkoch. Ani to, že…

Havlíček: ČR začína čerpať národný plán obnovy

0 icon

Praha 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Michal Pavelka)   Česká republika začína čerpať prostriedky z národného plánu obnovy a odolnosti (NPO). Oznámil to vo štvrtok na Twitteri český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček "Po mojom podpise z minulého týždňa práve dorazila zmluva podpísaná komisárom P. (Paolom) Gentilonim. Budúci týždeň očakávame prvých…

Plénum odmietlo Pellegriniho deklaráciu k referendu o predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietlo návrh uznesenia nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho k Deklarácii 1. septembra. Tá hovorí o referende za predčasné voľby. Uznesenie podporilo 61 zo 129 prítomných poslancov Pellegriniho poslanci v deklarácii zdôraznili, že moc pochádza z ľudu…

Rada prokurátorov sa na rokovaniach skupiny pre obnovu dôvery v právny štát nezúčastňuje. Spoločné vyhlásenie vydali aj GP, Najvyšší súd a advokátska komora

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Rada prokurátorov SR sa nezúčastňuje na rokovaniach pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát, ktorej zriadenie schválila Bezpečnostná rada SR. Uvádza sa to v stanovisku rady, ktoré poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, postoj rada…

Vstup do nemocníc či ambulancií sa môže podmieňovať očkovaním alebo testom

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Vstup do nemocníc či ambulancií môže byť podmienený testovaním na prítomnosť nového koronavírusu v prípade, že lekár nerozhodne inak. Opatrenie by sa nemalo týkať plne očkovaných osôb. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a…

Šofranko z OĽaNO odmieta, že ustanovenie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na školách má súvis s očkovaním detí. Novela zákona “v nijakom prípade nedáva nikomu právo očkovať žiakov na školách,” vysvetlila

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Školy a školské zariadenia by mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. Predpokladá to novela školského zákona, ktorú v utorok poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Autori návrhu hovoria o riešení problémov z praxe, keď žiakom nemal kto v škole…

Poslanci sa dnes venujú zálohovaniu jednorazových obalov i “Orbánovmu” zákonu o LGBTI

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann, Michal Svítok)   Poslanci Národnej rady SR sa budú počas dnešného rokovacieho dňa venovať v prvom čítaní novele zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Podľa návrhu distribútori v prevádzkach pod 300 m2 nebudú musieť za odovzdané obaly vyplatiť hotovosť. Môžu…

V parlamente sa začalo odvolávanie Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra. Pozrite si úvodný prejav Fica a Matovičov transparent o “vrahovi”

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Začiatok odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca z hnutia OĽaNO vo štvrtok na poludnie priniesol niekoľko emotívnych momentov. Počas úvodného vystúpenia šéfa Smeru-SD Roberta Fica, ktorý Mikulca navrhuje odvolať, zaujal minister financií Igor Matovič, ktorý si priamo v rokovacej sieni pripravil transparent. Robert Fico vo…

Nezaočkovaný prezident Bolsonaro je po účasti na VZ OSN v izolácii

0 icon

Brazília 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa v stredu vrátil z Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, je v izolácii a zrušil svoj plánovaný program. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters Bolsonaro musel upraviť svoju agendu po tom, ako bol brazílsky minister zdravotníctva…

KDH získalo nového konkurenta. Bude to zaujímavý zápas o kresťanského voliča

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook-KDH)   Zmenilo sa KDH od čias Hlinu, ktorý z neho chce otvorene urobiť CDU? Dá sa povedať, že áno ale asi nie tak, ako očakávali voliči, ktorí s týmto Hlinovým nápadom boli nespokojní Nevýrazný Milan Majerský na pozícii predsedu ovládaný svojou dnes už manželkou Miriam…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Ako by to vyzeralo, ak by známe značky začali vyrábať neočakávané výrobky

0 icon

Ruský návrhár predstavil sériu obrázkov, na ktorých zobrazuje ako by to asi vyzeralo, ak by sa niektoré známe značky rozhodli vyrábať veci z úplne iného odvetvia, akému sa venujú. Ilya Kalimulin sa rozhodol vyjadriť svoje myšlienky v sérii obrázkov, ktoré zverejnil na tejto webovej adrese. Výsledky sú naozaj zábavné a niekedy až prekvapujúce. Rozhodli…

Alpská bašta a posledný odpor nacistov

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny, ktorej udalosti nenechávajú chladnými ľudí ani do dnešných dní. Generál Omar Bradley si bol istý, že si spojeneckí velitelia robili veľké starosti kvôli tomu, ako sa Nemci pripravujú k „poslednému odporu“ v „alpskej bašte“, v pásme pevností v juhozápadnom Nemecku a Rakúsku.…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0 icon

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali